Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 3053

Tin Học VIDO nơi cung cấp bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 3053 miễn phí, giúp mọi người có thể tra mã lỗi nhanh chóng và xem lỗi một cách dễ dàng. Bảng mã được sắp xếp gọn gàng, dễ nhìn, không bị rối mắt khi xem.

Bạn cũng có thể tra bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh tất cả các dòng máy khác tại VIDO. Chúng tôi đang cố gắng và tiếp tục hoàn thiện tất cả các bảng mã lỗi để mọi người có thể tra cứu dễ dàng.

Nhập mã lỗi để bắt đầu tìm kiếm các mã lỗi của Ricoh 3053

Mã lỗiChi tiết
SC101-01Mô tả:
Lỗi đèn (Quét) Đỉnh mức trắng không đạt đến ngưỡng quy định khi tấm trắng được quét.

Nguyên nhân:
• LED bị lỗi
• IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi
• SBU bị lỗi • IPU bị lỗi
• Nguồn/dây tín hiệu bị lỗi
• Ngưng tụ trong bộ phận quét
• Gương hoặc ống kính bị bẩn hoặc đặt sai vị trí
• Tấm trắng bị bẩn hoặc được lắp đặt không đúng cách

Biện pháp khắc phục
1. Tắt/bật nguồn.
2. Thực hiện các thao tác sau:
• Kết nối lại dây nguồn/dây tín hiệu.
• Gắn lại/vệ sinh gương/thấu kính.
• Lắp lại/vệ sinh đĩa trắng.
• Gắn lại/vệ sinh tấm dẫn máy quét.
3. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay bo mạch LED.
• Thay bo mạch IDB hoặc bo mạch SIO.
• Thay bo mạch SBU.
• Thay bo mạch IPU.
• Thay dây nguồn/tín hiệu.
SC101-02Mô tả:
Đã phát hiện lỗi đèn LED (Điều chỉnh độ sáng của đèn LED) Lỗi đèn LED.

Nguyên nhân:
• Đèn LED bị lỗi
• IDB (trình điều khiển đèn LED) bị lỗi
• Dây nguồn/dây tín hiệu bị lỗi

Biện pháp khắc phục
1. Tắt/bật nguồn. 2. Thực hiện các thao tác sau:
• Kết nối lại dây nguồn/dây tín hiệu. 3. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay bo mạch LED.
• Thay bo mạch IDB hoặc bo mạch SIO.
• Thay dây nguồn/tín hiệu.
SC102Mô tả:
Lỗi điều chỉnh độ sáng đèn LED Đỉnh mức trắng đạt đến ngưỡng quy định khi tấm trắng được quét sau một số lần điều chỉnh được chỉ định.

Nguyên nhân:
• LED bị lỗi
• IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi
• SBU bị lỗi • IPU bị lỗi
• Lỗi dây nguồn/tín hiệu

Biện pháp khắc phục
1. Tắt/bật nguồn.
2. Cắm lại dây nguồn/dây tín hiệu.
3. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay bo mạch LED.
• Thay bo mạch SBU.
• Thay bo mạch IDB hoặc bo mạch SIO.
• Thay bo mạch IPU.
• Thay dây nguồn/tín hiệu.
SC120Mô tả:
Lỗi vị trí gốc của máy quét 1 Cảm biến vị trí gốc của máy quét không TẮT. Chi tiết: Thời gian phát hiện lỗi
• Trong quá trình di chuyển (khi máy BẬT hoặc khi máy trở về từ chế độ tiết kiệm năng lượng)
• Trong khi điều chỉnh tự động (khi máy BẬT hoặc khi máy trở về từ chế độ tiết kiệm năng lượng)
• Trong khi quét từ ADF hoặc kính phơi sáng.

Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi
• Động cơ máy quét bị lỗi • Cảm biến HP của máy quét bị lỗi
• Lỗi khai thác
• Đai định thời, ròng rọc, dây hoặc giá đỡ không được lắp đặt đúng cách

Biện pháp khắc phục
Thay thế các bộ phận sau:
• Thay thế bộ cảm biến HP
• Thay thế động cơ máy quét
• Thay thế dây nịt.
SC121Mô tả:
Lỗi vị trí gốc của máy quét 2 Cảm biến vị trí gốc của máy quét không BẬT. Chi tiết: Thời gian phát hiện lỗi • Trong khi định hướng • Trong khi điều chỉnh tự động • Trong khi quét từ ADF hoặc kính phơi sáng.

Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi
• Động cơ máy quét bị lỗi
• Cảm biến HP của máy quét bị lỗi
• Lỗi khai thác
• Đai định thời, ròng rọc, dây hoặc giá đỡ không được lắp đặt đúng cách

Biện pháp khắc phục
Thay thế các bộ phận sau:
• Thay thế cảm biến vị trí gốc
• Thay thế động cơ máy quét
• Thay thế dây nịt.
SC141Mô tả:
Lỗi phát hiện mức độ màu đen Không thể điều chỉnh mức độ màu đen trong mục tiêu trong quá trình điều khiển khuếch đại tự động.

Nguyên nhân:
• SBU bị lỗi
• IPU bị lỗi
• Nguồn/dây tín hiệu bị lỗi

Biện pháp khắc phục
1. Tắt/bật nguồn.
2. Cắm lại dây nguồn/dây tín hiệu.
3. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay thế bo mạch SBU.
• Thay bo mạch IPU.
• Thay dây nguồn/tín hiệu.
SC142Mô tả:
Lỗi phát hiện mức trắng Mức trắng không thể được điều chỉnh thành mức mục tiêu thứ hai trong mục tiêu trong quá trình điều khiển khuếch đại tự động.

Nguyên nhân:
• SBU bị lỗi
• LED bị lỗi
• IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi
• IPU bị lỗi • Bộ nguồn/dây tín hiệu bị lỗi
• Lỗi ổ đĩa máy quét
• Ngưng tụ nước trong bộ phận máy quét
• Gương hoặc ống kính bị bẩn hoặc đặt sai vị trí
• Tấm trắng bị bẩn hoặc được lắp đặt không đúng cách

Biện pháp khắc phục
1. Tắt/bật nguồn.
2. Thực hiện các thao tác sau:
• Kết nối lại dây nguồn/dây tín hiệu.
• Gắn lại/vệ sinh gương/thấu kính.
• Lắp lại/vệ sinh đĩa trắng.
3. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay thế bo mạch SBU.
• Thay bảng LED.
• Thay bo mạch IDB.
• Thay bo mạch IPU.
• Thay bo mạch SIO.
• Thay dây nguồn/tín hiệu.
SC144Mô tả:
Lỗi Giao tiếp SBU
• Không thể xác nhận kết nối với SBU. (Lỗi phát hiện kết nối)
• Không thể giao tiếp với SBU, hoặc kết quả giao tiếp không bình thường.

Nguyên nhân:
• SBU bị lỗi
• Mặt khác của giao tiếp (BCU, IPU, v.v.) bị lỗi
• Bộ nguồn/dây tín hiệu bị lỗi

Biện pháp khắc phục
1. Tắt/bật nguồn.
2. Cắm lại dây nguồn/dây tín hiệu.
3. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay thế bo mạch SBU.
• Thay bo mạch IPU.
• Thay bo mạch BCU.
• Thay dây nguồn/tín hiệu.
SC161-01Mô tả:
Lỗi IPU (LSYNC bất thường) Đã xảy ra lỗi trong quá trình kiểm tra tự chẩn đoán được thực hiện mỗi khi máy được bật hoặc trở lại hoạt động hoàn toàn từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
• Bo mạch IPU (hoặc BCU) bị lỗi (lỗi kết nối ASIC-BREIT, LSYNC bất thường, v.v.)
• Cáp giữa SBU và IPU (hoặc BCU) bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Thay bo mạch IPU (hoặc BCU).
• Kiểm tra cáp giữa SBU và IPU (hoặc BCU)
SC165Mô tả:
Sao chép lỗi đơn vị bảo mật dữ liệu

Nguyên nhân:
• Tùy chọn bảo mật dữ liệu sao chép được bật trong Công cụ Người dùng nhưng bảng tùy chọn được phát hiện là bị thiếu hoặc bị lỗi.
• Tùy chọn bảo mật dữ liệu sao chép được phát hiện là bị lỗi khi máy được bật hoặc trở về từ chế độ tiết kiệm năng lượng.
• Sao chép bảng đơn vị bảo mật dữ liệu không được cài đặt đúng cách
• Sao chép bảng đơn vị bảo mật dữ liệu bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Cài đặt lại bo mạch đơn vị bảo mật dữ liệu sao chép.
• Thay bo mạch đơn vị bảo mật dữ liệu sao chép.
SC195Mô tả:
Lỗi số sê-ri máy So sánh mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số).

Nguyên nhân:
Mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số) không khớp.

Biện pháp khắc phục
Nhập lại số sê-ri máy.
SC202Mô tả:
Động cơ đa giác: Lỗi hết thời gian BẬT Sau khi động cơ đa giác được bật hoặc trong vòng T1 giây. sau khi vòng quay thay đổi, động cơ không vào trạng thái SẴN SÀNG.

Nguyên nhân:
• Dây nối giao diện với trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối chính xác.
• Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi
• Không thể xuất chính xác xung ổ đĩa động cơ đa giác. (Bộ điều khiển đa giác)
• Lỗi quan sát tín hiệu XSCRDY (Bộ điều khiển đa giác)

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn
• Thay bộ phận laze hoặc động cơ đa giác
• Thay dây nịt đa giác
• Thay bo mạch IPU
SC203Mô tả:
Polygon Motor: OFF Timeout Error Tín hiệu XSCRDY (đa giác sẵn sàng) không bao giờ trở nên không hoạt động (H) trong vòng 3 giây. sau khi động cơ đa giác TẮT.

Nguyên nhân:
• Dây nối giao diện với trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối chính xác.
• Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi
• Không thể xuất chính xác xung ổ đĩa động cơ đa giác. (Bộ điều khiển đa giác)
• Lỗi quan sát tín hiệu XSCRDY (Bộ điều khiển đa giác)

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn
• Thay bộ phận laze hoặc động cơ đa giác
• Thay dây nịt đa giác
• Thay bo mạch IPU
SC204Mô tả:
Động cơ đa giác: Lỗi tín hiệu XSCRDY Trong quá trình quay động cơ đa giác, tín hiệu XSCRDY không hoạt động (H) trong hơn một vòng quay của đa giác.

Nguyên nhân:
• Dây nối giao diện với trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối chính xác.
• Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn
• Thay bộ phận laze hoặc động cơ đa giác
• Thay dây nịt đa giác
• Thay bo mạch IPU
SC220Mô tả:
Lỗi phát hiện đồng bộ hóa laser: LD0 Tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa laser cho vị trí bắt đầu của LD không xuất ra trong 500 mili giây. sau khi bật thiết bị LDB với động cơ đa giác quay bình thường.

Nguyên nhân:
• Khai thác giao diện cho thiết bị phát hiện đồng bộ hóa bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
• Bảng phát hiện đồng bộ hóa bị lỗi
• Tia không vào máy dò ảnh.
• Bất thường xung quanh GAVD
• IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi
• LDB bị lỗi
• IPU bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn
• Thay bộ phận laze hoặc động cơ đa giác
• Thay dây nịt đa giác
• Thay bo mạch IPU
SC230Mô tả:
Lỗi FGATE ON Tín hiệu FGATE không BẬT trong vòng 1 giây. sau khi quá trình viết bắt đầu.

Nguyên nhân:
• GAVD bị lỗi
• Xử lý hình ảnh ASIC bị lỗi
• IPU, bo mạch điều khiển không được kết nối chính xác hoặc bị lỗi
• Khai thác giữa IPU và LDB bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Tắt/mở nguồn
• Thay thế bo mạch IPU
• Thay thế bo mạch điều khiển
SC231Mô tả:
Lỗi FGATE OFF Tín hiệu FGATE không TẮT trong vòng 9 giây. sau khi bài viết được tiến hành.

Nguyên nhân:

• GAVD bị lỗi
• Xử lý hình ảnh ASIC bị lỗi
• IPU, bo mạch điều khiển không được kết nối chính xác hoặc bị lỗi
• Khai thác giữa IPU và LDB bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn.
• Thay bo mạch IPU.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC240Mô tả:
Lỗi LD: Trong khi chiếu sáng LD/Trong khi khởi tạo P-MAC

Nguyên nhân:
• Suy giảm LD (LD bị hỏng, thay đổi đặc tính đầu ra, v.v.)
• Bộ dây giao diện bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
• Trình điều khiển LD bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ
• Thay thiết bị LD
• Thay dây nịt
• Thay bo mạch IPU
SC270Mô tả:
Lỗi giao tiếp GAVD Khi máy khởi động hoặc hủy tiết kiệm năng lượng

Nguyên nhân:
• GAVD bị lỗi
• CPU bị lỗi
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ
• Thay thế bo mạch IPU
• Thay thế bo mạch điều khiển
• Thay thế bo mạch BCU
• Đặt FCC giữa BCU - IPU
SC302Mô tả:
Lỗi đầu ra mức sạc Mức đầu ra PWM được phát hiện cao hơn 50% sau 10 lần lấy mẫu liên tiếp.

Nguyên nhân:
• bo mạch cấp nguồn cao áp bị lỗi
• Dây của bo mạch cấp nguồn cao áp (bộ nguồn) bị lỏng, hỏng.
• Kết nối PCU bị lỏng hoặc đứt

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ
• Thay thế bảng cấp điện áp cao
• Thay thế bó dây của bộ nguồn.
• Thay thế dây nịt của BĐP.
• Thay thế BĐP
SC355Mô tả:
Lỗi cảm biến ID
• Một trong các điều kiện sau xảy ra khi mẫu cảm biến ID được hiệu chỉnh trong khi in: Vsp > 2,5V, Vsg < 2,5V, Vsp = 0V, Vsg = 0V • Các điều kiện sau xảy ra đồng thời khi hiệu chỉnh mẫu cảm biến ID trong khi in: Vsg = 5V, PWM = 0 (Dòng LED giảm)
• Xảy ra lỗi trong quá trình điều chỉnh tự động Vsg: Đầu ra Vsg không đạt 4V, ngay cả với PWM = 1023 (dòng tối đa cho LED) Đầu ra Vsg lớn hơn 4V, thậm chí với PWM=1 (không có dòng điện cho đèn LED)

Nguyên nhân:
• Cảm biến ID bị bẩn hoặc bị lỗi
• Bộ cảm biến ID bị ngắt kết nối hoặc đầu nối bị hỏng
• BCU bị lỗi
• Bảng cấp điện cao áp (bộ nguồn) bị lỗi
• Hệ thống quét hoặc hệ thống tạo hình ảnh bị trục trặc

Biện pháp khắc phục
• Thay dây nịt cảm biến ID.
• Thay cảm biến ID.
• Thay thế bó dây của bảng cấp điện cao áp (bộ nguồn).
• Thay dây nịt của BCU.
• Thay BCU.
SC389Mô tả:
Lỗi cảm biến TD 1 Đầu ra cảm biến TD nhỏ hơn 0,5V hoặc hơn 0,5V 10 lần liên tiếp. Nếu thiết bị fax được cài đặt, SC này sẽ được cấp ngay lập tức. Nếu thiết bị fax chưa được lắp đặt, SC này sẽ được phát hành sau khi đã in xong số lượng bản sao quy định.

Nguyên nhân:
• Cảm biến TD bất thường
• Kết nối dây cảm biến TD kém

Biện pháp khắc phục
• Thay cảm biến TD.
• Thay thế bó dây của cảm biến TD.
SC390Mô tả:
Lỗi cảm biến TD 2 Đầu ra cảm biến TD dưới 0,5V hoặc hơn 4,0V 10 lần liên tục trong khi sao chép. Lưu ý: Nếu tùy chọn fax được cài đặt, SC này sẽ được phát hành ngay lập tức. Nếu tùy chọn fax không được cài đặt, SC này sẽ được cấp sau khi sao chép đủ số trang theo quy định.

Nguyên nhân:
• Cảm biến TD bất thường
• Kết nối dây cảm biến TD kém

Biện pháp khắc phục
• Thay cảm biến TD.
• Thay thế bó dây của cảm biến TD.
SC391Mô tả:
Rò rỉ sai lệch phát triển Mức đầu ra PWM được phát hiện cao hơn 50% sau 10 lần lấy mẫu liên tiếp.

Nguyên nhân:
• board cấp điện áp cao bị lỗi
• Dây nịt của board cấp điện áp cao (bộ nguồn) bị lỏng, hỏng.
• Kết nối PCU bị lỏng hoặc đứt

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ
• Thay dây nịt của bảng cấp điện cao áp (bộ nguồn).
• Thay thế BĐP.
SC392Mô tả:
Lỗi cài đặt ban đầu của cảm biến TD Khởi tạo thiết bị PCU mới không thành công (trống và con lăn phát triển không bắt đầu quay)

Nguyên nhân:
• Cảm biến ID bị lỗi
• Cảm biến TD bị lỗi
• Con lăn đang phát triển không quay
• Trống OPC không quay

Biện pháp khắc phục
• Thay cảm biến ID.
• Thay cảm biến TD.
SC401Mô tả:
Lỗi dòng điện cực dương chuyển phát Tín hiệu rò rỉ dòng điện trục truyền được phát hiện. (Tín hiệu phản hồi hiện tại cho con lăn chuyển không được phát hiện trong thời gian chính xác.)

Nguyên nhân:
• Bảng mạch nguồn điện áp cao được đặt không chính xác hoặc bị lỗi
• Con lăn chuyển được đặt không đúng hoặc bị hỏng
• Bộ truyền được đặt không chính xác

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ
• Kiểm tra bảng cung cấp điện áp cao được đặt chính xác.
• Kiểm tra bó dây của bảng cung cấp điện áp cao.
• Thay bo mạch nguồn điện áp cao.
• Kiểm tra con lăn chuyển được đặt chính xác.
• Thay con lăn chuyển.
• Kiểm tra thiết bị chuyển đã được cài đặt chính xác.
SC402Mô tả:
Lỗi dòng điện cực âm truyền phát tín hiệu rò rỉ dòng điện trục truyền được phát hiện. Tín hiệu phản hồi hiện tại cho con lăn chuyển không được phát hiện trong thời gian chính xác.

Nguyên nhân:
• Con lăn truyền tải được đặt không chính xác hoặc bị hỏng
• Bảng cung cấp điện áp cao được đặt không chính xác hoặc bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ
• Kiểm tra bảng cung cấp điện áp cao được đặt chính xác.
• Kiểm tra bó dây của bảng cung cấp điện áp cao.
• Thay bo mạch nguồn điện áp cao.
• Kiểm tra con lăn chuyển được đặt chính xác.
• Thay con lăn chuyển.
SC411Mô tả:
Lỗi rò rỉ thiên vị phân tách Một tín hiệu rò rỉ thiên vị phân tách đã được phát hiện.

Nguyên nhân:
• Bảng điện áp cao được đặt không chính xác hoặc bị dò • Tấm phóng điện được đặt không đúng hoặc bị dò
biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ • Kiểm tra bó dây của bảng nguồn điện áp cao. • Thay bo mạch nguồn điện áp cao. • Thay dây nịt. • Thay tấm xả.
SC490Mô tả:
Lỗi rò rỉ động cơ cung cấp mực Hơn 1 ampe được cung cấp cho động cơ cung cấp mực trong thời gian dài hơn 200 mili giây.

Nguyên nhân:
• Động cơ cấp mực bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Thay động cơ vận chuyển bột mực.
SC500Mô tả:
Khóa động cơ chính. Máy phát hiện khóa động cơ (động cơ không hoạt động chính xác)

Nguyên nhân:
• Một vật cản đã chặn hoạt động của động cơ chính
• Dây nịt động cơ chính bị lỏng hoặc bị hỏng
• Động cơ chính hoặc bảng điều khiển động cơ chính bị lỗi
• Quá tải trên động cơ chính

Biện pháp khắc phục
• Thay thế bó dây của động cơ chính.
• Thay thế động cơ.
• Thay bo mạch điều khiển động cơ chính.
• Kiểm tra tắc nghẽn trong cơ cấu động cơ chính.
SC501Mô tả:
Lỗi khay giấy
• Khi động cơ nâng khay quay ngược chiều kim đồng hồ, (nếu không phát hiện thấy giới hạn trên trong vòng 10 giây), máy sẽ yêu cầu người dùng đặt lại khay.
• Khi động cơ nâng khay quay theo chiều kim đồng hồ, (nếu không phát hiện giới hạn trên trong vòng 1,5 giây), máy sẽ yêu cầu người dùng đặt lại khay. Nếu một trong những điều kiện này xảy ra ba lần liên tiếp, SC sẽ được tạo.

Nguyên nhân:
• Cảm biến nâng giấy bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Động cơ nâng khay bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Cơ chế nâng tấm đáy bị lỗi
• Quá nhiều giấy trong khay
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra xem giấy có được nạp quá nhiều không. • Kiểm tra xem tấm đáy có di chuyển lên và xuống một cách trơn tru bằng tay không. • Kiểm tra và/hoặc thay thế động cơ nâng khay/cảm biến nâng giấy. • Thay BCU.
SC502Mô tả:
Lỗi khay giấy2
• Khi động cơ nâng khay quay ngược chiều kim đồng hồ, (nếu không phát hiện thấy giới hạn trên trong vòng 10 giây), máy sẽ yêu cầu người dùng đặt lại khay.
• Khi động cơ nâng khay quay theo chiều kim đồng hồ, (nếu không phát hiện giới hạn trên trong vòng 1,5 giây), máy sẽ yêu cầu người dùng đặt lại khay. Nếu một trong những điều kiện này xảy ra ba lần liên tiếp, SC sẽ được tạo.

Nguyên nhân:
• Cảm biến nâng giấy bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Động cơ nâng khay bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Cơ chế nâng tấm đáy bị lỗi
• Quá nhiều giấy trong khay
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra xem giấy có được nạp quá nhiều không.
• Kiểm tra xem tấm đáy có di chuyển lên và xuống một cách trơn tru bằng tay không.
• Kiểm tra và/hoặc thay thế động cơ nâng khay/cảm biến nâng giấy.
• Thay BCU.
SC503Sự miêu tả:
Lỗi Khay 3 (Đơn vị Nạp Giấy hoặc LCT) SC này được tạo nếu điều kiện sau đây xảy ra 3 lần liên tiếp. Đối với bộ nạp giấy:
• Khi khay hạ xuống, cảm biến nâng khay không tắt trong vòng 15 giây. Đối với LCT:
• Khi bật công tắc chính hoặc khi LCT được đặt, nếu hàng rào cuối không ở vị trí ban đầu (cảm biến vị trí ban đầu BẬT), động cơ nâng khay sẽ dừng.
• Nếu giới hạn trên không tắt trong 8 giây, thậm chí động cơ nâng khay sẽ bật để hạ khay sau khi giới hạn trên đã được phát hiện khi bật nguồn.

Nguyên nhân:
Đối với bộ nạp giấy:
• Động cơ nâng khay bị lỗi hoặc ngắt kết nối
• Cảm biến nâng khay bị lỗi hoặc ngắt kết nối Đối với LCT:
• Ly hợp vận chuyển chồng giấy bị lỗi hoặc ngắt kết nối
• Ngắt kết nối động cơ khay hoặc ngắt kết nối
• Cảm biến vị trí nhà hoặc đầu nối của hàng rào cuối bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra các kết nối cáp.
• Kiểm tra và/hoặc thay thế bộ phận bị lỗi.
• Thay BCU
SC504Mô tả:
Lỗi Khay 4 (Bộ nạp Giấy 3 Khay) SC này được tạo nếu điều kiện sau đây xảy ra 3 lần liên tiếp.
• Khi khay hạ xuống, cảm biến nâng khay không tắt trong vòng 1,5 giây.

Nguyên nhân:
• Động cơ nâng khay bị lỗi hoặc ngắt kết nối
• Cảm biến thang máy bị lỗi hoặc ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra các kết nối cáp.
• Kiểm tra và/hoặc thay thế bộ phận bị lỗi.
• Thay BCU.
SC508Mô tả:

Lỗi tấm lót phụ Tín hiệu từ cảm biến HP khay phụ không thay đổi trong 1,0 giây sau khi động cơ phụ đã quay ngược chiều kim đồng hồ. Nếu điều kiện này xảy ra ba lần liên tiếp, SC sẽ được tạo.

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối hoặc bị lỗi bó dây của động cơ nhánh
• Kết nối bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối cho động cơ nhánh.
• Động cơ rẽ nhánh bị lỗi
• Ngắt kết nối hoặc bị lỗi bó dây của cảm biến nhánh rẽ HP
• Kết nối bị lỗi hoặc ngắt kết nối cho cảm biến nhánh rẽ HP.
• Cảm biến HP by-pass bị lỗi
biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối cáp. • Kiểm tra và/hoặc thay thế bộ phận bị lỗi. • Thay BCU. • Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ
SC530Mô tả:
Lỗi động cơ quạt hút cầu chì • Quạt này nằm ở bên trái của máy, cạnh PSU. Máy không phát hiện tín hiệu khóa động cơ trong 10 giây khi động cơ đang chạy.

Nguyên nhân:
• Vật cản đã chặn hoạt động của động cơ chính • Dây nịt động cơ chính bị lỏng hoặc đứt
Biện pháp khắc phục
• TẮT công tắc nguồn chính rồi BẬT lại. • Thay quạt.
SC531Mô tả:
Lỗi động cơ quạt kép • Quạt này nằm ở mặt trước của máy, gần bộ phận nung chảy. Máy không phát hiện tín hiệu khóa động cơ trong 10 giây khi động cơ đang chạy.

Nguyên nhân:
• Vật cản đã chặn hoạt động của động cơ chính • Dây nịt động cơ chính bị lỏng hoặc đứt

Biện pháp khắc phục
• TẮT công tắc nguồn chính rồi BẬT lại. • Thay quạt.
SC532Mô tả:
Lỗi động cơ quạt CTL Máy không phát hiện tín hiệu khóa động cơ trong 10 giây khi động cơ đang chạy.

Nguyên nhân:
• Vật cản đã chặn hoạt động của động cơ chính.
• Dây nịt động cơ chính bị lỏng hoặc đứt

Biện pháp khắc phục
• TẮT công tắc nguồn chính rồi BẬT lại.
• Thay quạt.
SC541Mô tả:
Nhiệt điện trở nung chảy mở (ở giữa) Nhiệt độ của trục lăn nóng duy trì dưới 0°C trong 5 giây ở tâm trục lăn nóng.

Nguyên nhân:
• Nhiệt điện trở cầu chì ra khỏi vị trí của nó do lắp đặt không chính xác
• Nhiệt điện trở cầu chì bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Nguồn điện không nằm trong phạm vi định mức (thấp hơn định mức 15% trở lên)

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra nhiệt điện trở nung chảy được đặt chính xác.
• Thay thế nhiệt điện trở nung chảy.
• Kiểm tra nguồn cấp điện.
SC542-01Mô tả:
Đốt cháy nhiệt điện trung tâm không tải lại Phát hiện độ dốc nhiệt độ: Nhiệt độ tăng trong 2 giây được phát hiện trong năm bốn độ liên tiếp hoặc ít hơn

Nguyên nhân:
• Điện trở nhiệt cầu chì bị lỗi hoặc không đúng vị trí
• Sửa đổi/phao điện trở nhiệt cầu chì
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra nhiệt điện trở nung chảy được đặt chính xác.
• Thay thế nhiệt điện trở nung chảy.
• Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được không.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
• Sửa lại BCU.
• Thay đèn cầu chì trong trường hợp ngắt kết nối.
SC542-03Mô tả:
Pin nhiệt trung tâm nung chảy không tải lại
• Hết thời gian (Con lăn không quay): Không đạt được nhiệt độ tải lại sau 28 giây sau khi bắt đầu điều khiển đèn nung chảy
• Hết thời gian (Con lăn quay): Không đạt được nhiệt độ tải lại sau 46 giây sau khi bắt đầu điều khiển đèn nung chảy

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối đèn cầu chì
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra nhiệt điện trở nung chảy được đặt chính xác.
• Thay thế nhiệt điện trở nung chảy.
• Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được không.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
• Sửa lại BCU.
• Thay đèn cầu chì trong trường hợp ngắt kết nối.
SC543Mô tả:
Lỗi quá nhiệt khi nung chảy 1 (giữa) Nhiệt điện trở nung chảy đã phát hiện nhiệt độ nung chảy trên 230°C trong 1 giây. ở trung tâm của con lăn nóng.

Nguyên nhân:
• TRIAC ngắn trên PSU (PSU bị lỗi)
• BCU bị lỗi
• Điện áp nguồn không ổn định

Biện pháp khắc phục
• Thay PSU.
• Thay BCU.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC544Mô tả:
Lỗi quá nhiệt nung chảy 2 (trung tâm) Nhiệt độ nung chảy trên 250°C được phát hiện ở tâm của con lăn nóng bằng mạch theo dõi nhiệt độ nung chảy trong bảng BCU. Nguồn điện bị gián đoạn trong hơn 0,3 giây.

Nguyên nhân:
• Đoản mạch TRIAC trên PSU (PSU bị lỗi)
• BCU bị lỗi • Điện trở nhiệt cầu chì bị lỗi
• Điện áp nguồn không ổn định

Biện pháp khắc phục
• Thay PSU.
• Thay BCU.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC545Mô tả:
Lỗi quá nhiệt nung chảy 3 (trung tâm) Sau khi khởi động, trung tâm của con lăn nóng đạt đến nhiệt độ hoạt động đầy đủ và duy trì nhiệt độ này trong 29 giây. không có con lăn nóng quay.

Nguyên nhân:
• Trung tâm con lăn nhiệt điện trở lắp đặt sai, bị ngắt kết nối.
• Lỗi con lăn nhiệt điện trở trung tâm

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra nhiệt điện trở con lăn nóng được đặt chính xác.
• Thay thế con lăn nhiệt điện trở.
• Thay BCU.
• Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được không.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
• Thay đèn cầu chì trong trường hợp ngắt kết nối.
SC547-01Mô tả:
Lỗi chéo 0 (hàn tiếp điểm rơle) Tín hiệu chéo 0 được phát hiện trong 0,05 giây ba lần ngay cả khi rơle đèn nung chảy tắt khi bật nguồn điện chính.

Nguyên nhân:
• Hỏng rơ le nung chảy (tiếp điểm hở) • Lỗi mạch dẫn động rơle nung chảy • Hỏng cầu chì PSU (24VS)
biện pháp khắc phục:
• TẮT/BẬT công tắc nguồn điện chính. • Nếu rơ le nung chảy bị hỏng, hãy thay thế PSU. • Kiểm tra kết nối giữa PSU và bo mạch điều khiển, đồng thời thay thế dây nịt và bo mạch nếu cần. • Nếu cầu chì PSU (24VS) bị đứt, hãy thay PSU.
SC547-02Mô tả:
Lỗi chéo 0 (lỗi tiếp điểm rơle) Không phát hiện thấy tín hiệu chéo 0 trong 3 giây mặc dù rơle đèn cầu chì đang bật sau khi bật nguồn chính hoặc đóng cửa trước.

Nguyên nhân:
• Hỏng rơ le nung chảy (tiếp điểm hở) • Lỗi mạch dẫn động rơle nung chảy • Hỏng cầu chì PSU (24VS)

Biện pháp khắc phục
• TẮT/BẬT công tắc nguồn điện chính. • Nếu rơ le nung chảy bị hỏng, hãy thay thế PSU. • Kiểm tra kết nối giữa PSU và bo mạch điều khiển, đồng thời thay thế dây nịt và bo mạch nếu cần. • Nếu cầu chì PSU (24VS) bị đứt, hãy thay PSU.
SC547-03Mô tả:
Lỗi chéo 0 (lỗi tần số thấp) • Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
• Hỏng rơ le nung chảy (tiếp điểm hở) • Lỗi mạch dẫn động rơle nung chảy • Hỏng cầu chì PSU (24VS)

Biện pháp khắc phục
• TẮT/BẬT công tắc nguồn điện chính. • Nếu rơ le nung chảy bị hỏng, hãy thay thế PSU. • Kiểm tra kết nối giữa PSU và bo mạch điều khiển, đồng thời thay thế dây nịt và bo mạch nếu cần. • Nếu cầu chì PSU (24VS) bị đứt, hãy thay PSU.
SC547-04Mô tả:
Lỗi chéo 0 (lỗi tín hiệu đầu vào) • Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
• Hỏng rơ le nung chảy (tiếp điểm hở) • Lỗi mạch dẫn động rơle nung chảy • Hỏng cầu chì PSU (24VS)

Biện pháp khắc phục
• TẮT/BẬT công tắc nguồn điện chính. • Nếu rơ le nung chảy bị hỏng, hãy thay thế PSU. • Kiểm tra kết nối giữa PSU và bo mạch điều khiển, đồng thời thay thế dây nịt và bo mạch nếu cần. • Nếu cầu chì PSU (24VS) bị đứt, hãy thay PSU.
SC551Mô tả:
Nhiệt điện trở nung chảy mở (kết thúc) Nhiệt độ của con lăn nóng duy trì dưới 0°C trong 5 giây. ở cuối con lăn nóng.

Nguyên nhân:
• Nhiệt điện trở cầu chì ra khỏi vị trí của nó do lắp đặt không chính xác • Nhiệt điện trở cầu chì bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • Nguồn điện không nằm trong phạm vi định mức (thấp hơn định mức 15% trở lên)

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra nhiệt điện trở nung chảy được đặt chính xác. • Thay thế nhiệt điện trở nung chảy. • Kiểm tra nguồn cấp điện.
SC552-01Mô tả:
Đầu đốt nóng chảy không tải lại Phát hiện độ dốc nhiệt độ: Nhiệt độ tăng trong 2 giây được phát hiện trong 5 lần liên tiếp từ 4 độ trở xuống

Nguyên nhân:
• Điện trở nhiệt cầu chì bị lỗi hoặc không đúng vị trí • Sửa đổi/phao điện trở nhiệt cầu chì • Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra nhiệt điện trở nung chảy được đặt chính xác. • Thay thế nhiệt điện trở nung chảy. • Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được không • Thay thế bộ cầu chì • Thay thế BCU
SC552-03Mô tả:
Thermopile cuối cầu chì không tải lại • Hết thời gian (Con lăn không quay): Không đạt được nhiệt độ tải lại sau 28 giây sau khi bắt đầu điều khiển đèn nung chảy • Hết thời gian (Con lăn quay): Không đạt được nhiệt độ tải lại sau 46 giây sau khi bắt đầu điều khiển đèn nung chảy

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối đèn cầu chì • Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra nhiệt điện trở nung chảy được đặt chính xác. • Thay thế nhiệt điện trở nung chảy. • Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được không • Thay thế bộ cầu chì • Thay thế BCU
SC553Mô tả:
Lỗi quá nhiệt khi nung chảy 1 (kết thúc) Nhiệt điện trở nung chảy đã phát hiện nhiệt độ nung chảy trên 230°C trong 1 giây. ở trung tâm của con lăn nóng.

Nguyên nhân:
• TRIAC ngắn trên PSU (PSU bị lỗi) • BCU bị lỗi • Điện áp nguồn không ổn định

Biện pháp khắc phục
• Thay PSU. • Thay BCU. • Thay thế bộ phận cầu chì.
SC554Mô tả:
Lỗi quá nhiệt nung chảy 2 (kết thúc) Nhiệt độ nung chảy trên 250°C được phát hiện ở tâm của con lăn nóng bằng mạch theo dõi nhiệt độ nung chảy trong bảng BCU. Nguồn điện bị gián đoạn trong hơn 0,3 giây.

Nguyên nhân:
• Đoản mạch TRIAC trên PSU (PSU bị lỗi) • BCU bị lỗi • Điện trở nhiệt cầu chì bị lỗi • Điện áp nguồn không ổn định

Biện pháp khắc phục
• Thay PSU. • Thay BCU. • Thay thế bộ phận cầu chì.
SC555Mô tả:
Lỗi quá nhiệt nung chảy 3 (kết thúc) Sau khi khởi động, tâm của con lăn nóng đạt đến nhiệt độ hoạt động đầy đủ và duy trì nhiệt độ này trong 29 giây. không có con lăn nóng quay.

Nguyên nhân:
• Trung tâm con lăn nhiệt điện trở lắp đặt sai, bị ngắt kết nối. • Lỗi con lăn nhiệt điện trở trung tâm

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra nhiệt điện trở con lăn nóng được đặt chính xác. • Thay thế con lăn nhiệt điện trở. • Thay BCU. • Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được không. • Thay thế bộ phận cầu chì. • Thay đèn cầu chì trong trường hợp ngắt kết nối.
SC557Mô tả:
Vượt quá tần số chéo 0 Dạng sóng của tín hiệu chéo 0 được phát hiện ngoài phạm vi.

Nguyên nhân:
Tiếng ồn điện trên đường dây cấp điện

Biện pháp khắc phục
Kiểm tra nguồn cung cấp điện.
SC559Mô tả:
Đã phát hiện kẹt giấy nung chảy 3 lần liên tiếp Kẹt giấy bộ sấy nóng liên tục

Nguyên nhân:
Ba lần kẹt giấy liên tiếp xảy ra trong bộ sấy. Bộ đếm kẹt giấy cho bộ sấy đạt 3 lần. Bộ đếm kẹt giấy sẽ xóa sau khi giấy được nạp chính xác. Lưu ý: SC này chỉ được cấp nếu SP1159 được đặt thành "1".

Biện pháp khắc phục
• Làm sạch các hướng dẫn lối vào/ra cầu chì • Thay thế bộ phận cầu chì. • Thay bộ gạt phôi con lăn nóng
SC620-01Mô tả:
Lỗi giao tiếp ADF Sau khi kết nối ADF được nhận dạng khi khởi động, một lỗi được phát hiện. (phát hiện ngắt kết nối)

Nguyên nhân:
• Lỗi kết nối ADF • Lỗi ADF • Lỗi bo mạch IPU • Nhiễm nhiễu

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra kết nối cáp ADF • Thay thế ADF • Thay thế bo mạch IPU
SC620-02Mô tả:
Lỗi giao tiếp ADF. Sau khi kết nối ADF được nhận dạng khi khởi động, một lỗi sẽ được phát hiện. (Thử lại do lỗi giao tiếp)

Nguyên nhân:
• Lỗi kết nối ADF • Lỗi ADF • Lỗi bo mạch IPU • Nhiễm nhiễu

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra kết nối cáp ADF • Thay thế ADF • Thay thế bo mạch IPU
SC621Mô tả:
Lỗi giao tiếp của bộ kết thúc • Đã phát hiện lỗi khi kết nối đường truyền. • Đã nhận được thông báo lỗi giao tiếp từ URAT.

Nguyên nhân:
• Bộ hoàn thiện bảng điều khiển bị lỗi. • BCU bị lỗi • Lỗi kết nối giữa bộ hoàn thiện và máy chính.

Biện pháp khắc phục
• Kết nối lại cáp giao diện Bộ hoàn thiện • Thay BCU • Thay bộ hoàn thiện • Tắt/bật nguồn
SC622Mô tả:
Lỗi giao tiếp ngân hàng giấy • Đã phát hiện lỗi khi kết nối đường truyền thông. • Đã nhận được thông báo lỗi giao tiếp từ URAT.

Nguyên nhân:
• Bảng điều khiển ngân hàng giấy bị lỗi • BCU bị lỗi • Lỗi kết nối ngân hàng giấy-máy chính

Biện pháp khắc phục
• Kết nối lại cáp kết nối khay giấy tùy chọn • Thay BCU • Thay khay giấy tùy chọn • Tắt/bật nguồn


specmorservice.com
AD
Ship Repair, Flaw Detection And Survey of Ships
We will repair your ship professionally on a turnkey basis in time
Find out more
Mã lỗi
Danh mục bộ phận
Chế độ dịch vụ, khắc phục sự cố
Tệp tải xuống
chữ viết tắt được sử dụng
khả năng tương thích
giảm giá
thanh toán
Quyền riêng tư, Điều khoản, Hoàn tiền
Tổng số trong cơ sở dữ liệu
Thương hiệu: 24
Mô hình: 8562
Ricoh: 1358
Dịch vụ PrintCopy .info 2001 - 2023
Trang trước
SC632-00Mô tả:
Lỗi thiết bị đếm 1 Sau 3 lần thử gửi khung dữ liệu đến thiết bị đếm tùy chọn qua đường truyền thông nối tiếp, không nhận được tín hiệu ACK nào trong vòng 100 ms.

Nguyên nhân:
Đường dây nối tiếp giữa thiết bị đếm tùy chọn, bảng chuyển tiếp và bảng điều khiển máy photocopy bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính. • Kiểm tra đường truyền nối tiếp.
SC633-00Mô tả:
Lỗi thiết bị đếm 2 Sau khi truyền thông được thiết lập, bộ điều khiển đã nhận được tín hiệu phanh từ thiết bị đếm.

Nguyên nhân:
Đường dây nối tiếp giữa thiết bị đếm tùy chọn, bảng chuyển tiếp và bảng điều khiển máy photocopy bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính. • Kiểm tra đường truyền nối tiếp.
SC634-00Mô tả:
Lỗi thiết bị đếm 3 Một lỗi RAM dự phòng đã được trả về bởi thiết bị đếm.

Nguyên nhân:
Bảng điều khiển thiết bị truy cập hoặc pin dự phòng của thiết bị truy cập bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Thay bo mạch điều khiển thiết bị đếm. • Thay pin dự phòng.
SC635-00Mô tả:
Lỗi thiết bị đếm 4 Lỗi pin dự phòng đã được trả về bởi thiết bị đếm.

Nguyên nhân:
Bảng điều khiển thiết bị truy cập hoặc pin dự phòng của thiết bị truy cập bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Thay bo mạch điều khiển thiết bị đếm. • Thay pin dự phòng.
SC636-01Mô tả:
Lỗi Thẻ IC (Lỗi mô-đun xác thực mở rộng) Phát sinh khi quản lý xác thực mở rộng được đặt thành "BẬT" nhưng xảy ra một trong hai trường hợp sau. • Không có mô-đun xác thực mở rộng trong máy. • Thẻ SD hoặc tệp của mô-đun xác thực mở rộng bị hỏng. • Không có mô-đun DESS trong máy.

Nguyên nhân:
• Không có mô-đun DESS trong máy (các kiểu máy có chức năng tùy chọn). • Không có mô-đun xác thực mở rộng trong máy. • Thẻ SD hoặc tệp của mô-đun xác thực mở rộng bị hỏng.

Biện pháp khắc phục
• Đặt tệp mô-đun xác thực mở rộng/thẻ SD đang hoạt động. • Cài đặt mô-đun DESS. • Ở chế độ SSP, đặt SP5-401-160 thành 0. • Ở chế độ SSP, đặt SP5-401-161 thành 0. • Thay thế NVRAM.
SC636-02Mô tả:
Lỗi thẻ IC (Lỗi phiên bản) Phiên bản của mô-đun xác thực mở rộng không đúng.

Nguyên nhân:
Phiên bản mô-đun không chính xác

Biện pháp khắc phục
Cài đặt đúng tệp của mô-đun xác thực mở rộng.
SC636-11Mô tả:
Lỗi thẻ IC (lỗi tệp mã người dùng OSM) • Không thể tìm thấy tệp "mã người dùng" chính xác trong thư mục gốc của thẻ SD. • Không thể đọc được tệp "usercode" trên thẻ SD.

Nguyên nhân:
• Tệp "mã người dùng" không tồn tại trên thẻ SD. • Tệp "mã người dùng" trên thẻ SD là tệp không hợp lệ. • Dữ liệu trong tệp "usercode" trên thẻ SD không hợp lệ. • Tệp "mã người dùng" không được di chuyển khi di chuyển ứng dụng sang thẻ SD khác

Biện pháp khắc phục
Sử dụng công cụ cấu hình mã người dùng cho người dùng OSM (Idissuer.exe) để tạo "mã người dùng" và lưu trữ nó trong thư mục gốc của thẻ SD chứa mô-đun thẻ IC (eccm.mod).
SC637-01Mô tả:
Lỗi thông báo theo dõi thông tin (Lỗi ứng dụng theo dõi) Thông tin theo dõi bị mất.

Nguyên nhân:
• Theo dõi lỗi ứng dụng SDK • Lỗi thông báo nội bộ

Biện pháp khắc phục
Tắt/bật nguồn chính.
SC637-02Mô tả:
Lỗi thông báo thông tin theo dõi (Lỗi máy chủ quản lý) Thông tin theo dõi bị mất.

Nguyên nhân:
Giao tiếp với máy chủ quản lý theo dõi không thành công. • Lỗi mạng • Theo dõi lỗi máy chủ quản lý • Theo dõi lỗi ứng dụng SDK

Biện pháp khắc phục
Tắt/bật nguồn chính.
SC650-01Mô tả:
Lỗi Giao tiếp Modem Dịch vụ Từ xa (Lỗi xác thực quay số) • Đã phát hiện thấy lỗi liên quan đến giao tiếp (kết nối quay số, bo mạch modem, v.v.) bằng Cổng RC Loại M hoặc phát hiện thấy lỗi ngăn cản hoạt động của Cổng RC khi bật nguồn. • Chỉ hiển thị khi phát hiện lỗi trong khi Cổng RC đang hoạt động. • SC không được cấp nếu xảy ra lỗi trong quá trình cài đặt RC Gate (vì nó có thể được tham chiếu bằng SP).

Nguyên nhân:
Lỗi xác thực quay số

Biện pháp khắc phục
Kiểm tra các SP sau. • SP5-816-156 • SP5-816-157
SC650-04Mô tả:
Lỗi Giao tiếp Modem Dịch vụ Từ xa (lỗi quay số do cấu hình modem không chính xác) • Đã phát hiện thấy lỗi liên quan đến giao tiếp (kết nối quay số, bo mạch modem, v.v.) bằng cách sử dụng Cổng RC Loại M hoặc lỗi ngăn cản hoạt động của Cổng RC khi bật nguồn . • Chỉ hiển thị khi phát hiện lỗi trong khi Cổng RC đang hoạt động. • SC không được cấp nếu xảy ra lỗi trong quá trình cài đặt RC Gate (vì nó có thể được tham chiếu bằng SP).

Nguyên nhân:
Quay số không thành công do cấu hình modem không chính xác

Biện pháp khắc phục
Kiểm tra xem cài đặt của SP5-816-160 có đúng không. Nếu đúng thì lỗi phần mềm.
SC650-05Mô tả:
Lỗi Giao tiếp Modem Dịch vụ Từ xa (không đủ dòng điện hoặc lỗi kết nối) • Đã phát hiện thấy lỗi liên quan đến giao tiếp (kết nối quay số, bảng modem, v.v.) bằng Cổng RC Loại M hoặc lỗi ngăn chặn hoạt động của Cổng RC khi bật nguồn. • Chỉ hiển thị khi phát hiện lỗi trong khi Cổng RC đang hoạt động. • SC không được cấp nếu xảy ra lỗi trong quá trình cài đặt RC Gate (vì nó có thể được tham chiếu bằng SP).

Nguyên nhân:
Không đủ dòng điện hoặc lỗi kết nối

Biện pháp khắc phục
Đường dây không được hỗ trợ và không thể làm gì được.
Mã lỗi
Danh mục bộ phận
Chế độ dịch vụ, khắc phục sự cố
Tệp tải xuống
chữ viết tắt được sử dụng
khả năng tương thích
giảm giá
thanh toán
Quyền riêng tư, Điều khoản, Hoàn tiền
Tổng số trong cơ sở dữ liệu
Thương hiệu: 24
Mô hình: 8562
Ricoh: 1358
Dịch vụ PrintCopy .info 2001 - 2023
SC650-13Mô tả:
Lỗi Giao tiếp Modem Dịch vụ Từ xa (Cổng RC Loại M đã được cài đặt nhưng không có modem (được phát hiện trong khi vận hành)) • Lỗi liên quan đến giao tiếp (kết nối quay số, bo mạch modem, v.v.) bằng Cổng RC Loại M đã được phát hiện hoặc lỗi ngăn chặn Hoạt động của Cổng RC được phát hiện khi bật nguồn. • Chỉ hiển thị khi phát hiện lỗi trong khi Cổng RC đang hoạt động. • SC không được cấp nếu xảy ra lỗi trong quá trình cài đặt RC Gate (vì nó có thể được tham chiếu bằng SP).

Nguyên nhân:
RC Gate Type Mđã được cài đặt nhưng không có modem (được phát hiện trong quá trình hoạt động)

Biện pháp khắc phục
• Nếu bo mạch modem chưa được lắp đặt, hãy lắp đặt nó. • Kiểm tra lại xem cấu hình trình điều khiển modem (SP5-816-160, SP5-816-165 đến 171, SP5-816-165 đến 171) có đúng không. • Nếu vấn đề không được giải quyết, hãy thay thế modem.
SC650-14Mô tả:
Lỗi Giao tiếp Modem Dịch vụ Từ xa (Cổng RC Loại N đã được cài đặt nhưng có modem hoặc mạng LAN có dây/không dây hoạt động không chính xác) • Một lỗi liên quan đến giao tiếp (kết nối quay số, bo mạch modem, v.v.) sử dụng Cổng RC đã được phát hiện hoặc một lỗi ngăn cản hoạt động của Cổng RC được phát hiện khi bật nguồn. • Chỉ hiển thị khi phát hiện lỗi trong khi Cổng RC đang hoạt động. • SC không được cấp nếu xảy ra lỗi trong quá trình cài đặt RC Gate (vì nó có thể được tham chiếu bằng SP).

Nguyên nhân:
Cổng RC Loại N đã được cài đặt nhưng có modem hoặc mạng LAN có dây/không dây không hoạt động bình thường

Biện pháp khắc phục
• Nếu bo mạch modem được gắn vào, hãy tháo nó ra. • Kiểm tra xem mạng LAN có dây/không dây có hoạt động không.
SC651-01Mô tả:
Quay số dịch vụ từ xa bất hợp pháp (Lỗi tham số chương trình trò chuyện) Đã xảy ra lỗi không mong muốn khi Cổng RC Loại M quay số Trung tâm NRS.

Nguyên nhân:
Lỗi phần mềm

Biện pháp khắc phục
Chỉ đăng nhập.
SC651-02Mô tả:
Quay số dịch vụ từ xa bất hợp pháp (Lỗi thực thi chương trình trò chuyện) Đã xảy ra lỗi không mong muốn khi Cổng RC quay số Trung tâm NRS.

Nguyên nhân:
Lỗi phần mềm

Biện pháp khắc phục
Chỉ đăng nhập.
SC652-00Mô tả:
Dịch vụ từ xa ID2 không khớp Có sự không khớp xác thực giữa ID2 cho @Remote, bo mạch điều khiển và NVRAM.
<
strong>Nguyên nhân:
• Đã cài đặt bo mạch điều khiển đã sử dụng • Đã cài đặt NVRAM đã sử dụng (hành động như vậy không được phép.)

Biện pháp khắc phục
• Nếu điều này xảy ra trong quá trình cài đặt RC Gate: Kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ và NVRAM, kiểm tra số sê-ri của máy, viết chứng chỉ chung, sau đó bắt đầu cài đặt lại. • Nếu điều này xảy ra sau khi cài đặt RC Gate: Xóa trạng thái cài đặt RC Gate, kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ và NVRAM, kiểm tra số sê-ri của máy, viết chứng chỉ chung, sau đó bắt đầu cài đặt lại.
SC653-00Mô tả:
ID2 dịch vụ từ xa không chính xác ID2 được lưu trữ trong NVRAM có một trong các vấn đề sau. • Số ký tự không phải là 17. • Bao gồm ký tự không in được. • Tất cả dấu cách • NULL

Nguyên nhân:
Thay thế NVRAM.

Biện pháp khắc phục
Xóa trạng thái cài đặt Cổng RC, viết chứng chỉ chung, sau đó bắt đầu cài đặt lại.
SC669-01Mô tả:
EEPROM MỞ: Lỗi ID

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-02Mô tả:
EEPROM OPEN: Lỗi kênh

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-03Mô tả:
EEPROM OPEN: Lỗi thiết bị

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-04Mô tả:
EEPROM OPEN: Lỗi hủy giao tiếp

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-05
Mô tả:
EEPROM OPEN: Lỗi hết thời gian giao tiếp

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-06Mô tả:
EEPROM OPEN: Lỗi ngừng hoạt động

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-07Mô tả:
EEPROM MỞ: Bộ đệm đầy

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-08Mô tả:
EEPROM MỞ: Không có mã lỗi

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-09Mô tả:
ĐÓNG EEPROM: Lỗi ID

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-10Mô tả:
ĐÓNG EEPROM: Không có mã lỗi

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-11Mô tả:
Ghi dữ liệu EEPROM: Lỗi ID

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-12Mô tả:
Ghi dữ liệu EEPROM: Lỗi kênh

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-13Mô tả:
Ghi dữ liệu EEPROM: Lỗi thiết bị

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-14Mô tả:
Ghi dữ liệu EEPROM: Lỗi hủy bỏ giao tiếp

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-15Mô tả:
Ghi dữ liệu EEPROM: Lỗi hết thời gian giao tiếp

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-16Mô tả:
Ghi dữ liệu EEPROM: Lỗi dừng hoạt động

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-17Mô tả:
Ghi dữ liệu EEPROM: Bộ đệm đầy

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-18Mô tả:
Ghi dữ liệu EEPROM: Không có mã lỗi
Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-19Mô tả:
Đọc dữ liệu EEPROM: Lỗi ID

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng
biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-20Mô tả:
Đọc dữ liệu EEPROM: Lỗi kênh

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-21Mô tả:
Đọc dữ liệu EEPROM: Lỗi thiết bị

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-22Mô tả:
Đọc dữ liệu EEPROM: Lỗi hủy bỏ giao tiếp

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-23Mô tả:
Đọc dữ liệu EEPROM: Lỗi hết thời gian giao tiếp

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-24Mô tả:
Đọc dữ liệu EEPROM: Lỗi dừng hoạt động

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-25Mô tả:
Dữ liệu EEPROM đã đọc: Bộ đệm đầy

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-26Mô tả:
Đọc dữ liệu EEPROM: Không có mã lỗi

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC669-36Mô tả:
EEPROM SRAM MỞ: Đã xác minh lỗi

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại. • Tiếng ồn điện • EEPROM không được kết nối đầy đủ • EEPROM chưa được cài đặt • EEPROM bị hỏng • BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Kết nối lại EEPROM • Thay thế EEPROM • Thay thế BCU
SC670-00Mô tả:
Lỗi khởi động động cơ • Trường hợp 1 • Tín hiệu /ENGRDY không được khẳng định khi máy được bật hoặc trở về từ chế độ tiết kiệm năng lượng. • Tín hiệu /IPURDY không được xác nhận khi máy được bật hoặc trở về từ chế độ tiết kiệm năng lượng. • Không nhận được phản hồi EC trong khoảng thời gian đã chỉ định kể từ khi bật nguồn. • Không nhận được phản hồi của PC trong khoảng thời gian đã chỉ định kể từ khi bật nguồn. • Không nhận được phản hồi SC trong thời gian quy định kể từ khi bật nguồn. • Không thể ghi vào trình điều khiển Rapi (không tìm thấy bên kia thông qua PCI). • Trường hợp 2 • Trạng thái ngừng hoạt động không mong muốn được phát hiện sau khi xác nhận /ENGRDY.

Nguyên nhân:
• Trường hợp 1 • Bo mạch không khởi động. • Trường hợp 2 • Bo mạch động cơ reset đột ngột.

Biện pháp khắc phục
Kiểm tra kết nối giữa bo mạch động cơ và bo mạch điều khiển. • Nếu nó luôn tái tạo, hãy thay bo mạch động cơ. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy xem xét thay thế bo mạch điều khiển hoặc các bo mạch khác giữa chúng. • Nếu khả năng tái tạo thấp, nhiều nguyên nhân sẽ được xem xét, chẳng hạn như phần mềm, bo mạch động cơ, bo mạch điều khiển và PSU.
SC672-10Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển Sau khi bật nguồn máy, giao tiếp giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển không được thiết lập.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị đình trệ
• Bo mạch được lắp đặt không chính xác
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi
• Bộ điều khiển bị trễ
biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển.
• Thay bo mạch điều khiển.
• Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.
SC672-11Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển Sau khi bật nguồn máy, giao tiếp giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển không được thiết lập hoặc giao tiếp với bộ điều khiển bị gián đoạn sau khi khởi động bình thường.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị đình trệ
• Bo mạch được lắp đặt không chính xác
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi
• Bộ điều khiển bị trễ
biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển.
• Thay bo mạch điều khiển.
• Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.
SC672-12Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển Giao tiếp với bộ điều khiển bị gián đoạn sau khi khởi động bình thường.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị đình trệ
• Bo mạch được lắp đặt không chính xác
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi
• Bộ điều khiển bị trễ
biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển.
• Thay bo mạch điều khiển.
• Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.
SC672-13Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển Bảng điều khiển phát hiện bộ điều khiển bị hỏng.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị đình trệ
• Bo mạch được lắp đặt không chính xác
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi
• Bộ điều khiển bị trễ
biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển.
• Thay bo mạch điều khiển.
• Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.
SC672-99Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển Phần mềm bảng điều khiển kết thúc bất thường.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị đình trệ
• Bo mạch được lắp đặt không chính xác
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi
• Bộ điều khiển bị trễ
biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển.
• Thay bo mạch điều khiển.
• Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.
SC687Mô tả:
PER Not Received Error Không thể nhận lệnh PER từ bộ điều khiển.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện • Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Bật/tắt nguồn • Thay bo mạch điều khiển
SC701-03Mô tả:
Lỗi trình điều khiển động cơ nạp giấy (ARDF)

Nguyên nhân:
Phát hiện tín hiệu lỗi từ trình điều khiển động cơ • Ngắt kết nối bộ mã hóa • Bỏ kết nối bộ mã hóa • Bộ mã hóa bị lỗi • Quá tải • Động cơ hư hỏng

Biện pháp khắc phục
• Thay dây nịt • Kiểm tra kết nối dây nịt • Thay động cơ
SC701-08Mô tả:
Lỗi trình điều khiển động cơ thoát giấy (ARDF)

Nguyên nhân:
Phát hiện tín hiệu lỗi từ trình điều khiển động cơ • Ngắt kết nối bộ mã hóa • Bỏ kết nối bộ mã hóa • Bộ mã hóa bị lỗi • Quá tải • Động cơ hư hỏng

Biện pháp khắc phục
• Thay dây nịt • Kiểm tra kết nối dây nịt • Thay động cơ
SC702-01Mô tả:
Lỗi chặn thiết bị bảo vệ 1 (ARDF) Khi nguồn điện 5V nguồn ban đầu được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn hệ thống nguồn 24V được phát hiện.

Nguyên nhân:
Bất kỳ động cơ nạp, động cơ vận chuyển, điện từ đảo chiều, điện từ nạp giấy, ly hợp nạp giấy và động cơ QUẠT bị lỗi, xảy ra đoản mạch dây nịt và thiết bị bảo vệ của hệ thống cung cấp điện 24V bị chặn.

Biện pháp khắc phục
• Thay bo mạch chính ARDF. • Thay thế các bộ phận bị đoản mạch.
SC702-02Mô tả:
Lỗi chặn thiết bị bảo vệ 2 (ARDF) Khi nguồn điện 5V nguồn ban đầu được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn hệ thống cấp nguồn 24V OUT được phát hiện.

Nguyên nhân:
Lỗi điện từ hoặc ngắn mạch khai thác xảy ra trong hệ thống cung cấp điện 24VOUT.
Biện pháp khắc phục
• Thay bo mạch chính ARDF. • Thay thế các bộ phận bị đoản mạch
SC702-03Mô tả:
Lỗi chặn thiết bị bảo vệ 3 (ARDF) Khi nguồn điện 5V gốc được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn hệ thống nguồn 5VE được phát hiện.

Nguyên nhân:
Cảm biến bị lỗi hoặc xảy ra đoản mạch khai thác trong hệ thống cung cấp điện 5VE.

Biện pháp khắc phục
• Thay bo mạch chính ARDF. • Thay thế các bộ phận bị đoản mạch
SC721-03Mô tả:
Lỗi chặn thiết bị bảo vệ 1 (bộ hoàn thiện 1000 tờ) Phát hiện thấy đứt cầu chì

Nguyên nhân:
Quá dòng (bảng bị lỗi, ngắn mạch khai thác, lỗi điện từ)

Biện pháp khắc phục
• Thay dây nịt. • Thay cuộn điện từ. • Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện.
SC721-10Mô tả:
Transport Motor 1 Error (Bộ hoàn thiện 1000 tờ) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần 1 báo kẹt, lần 2 báo SC).

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Đầu nối bị ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi bộ mã hóa

Biện pháp khắc phục
• Thay thế động cơ. • Đặt lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện.
SC721-11Mô tả:
Transport Motor 2 Error (Bộ hoàn thiện 1000 tờ) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần 1 báo kẹt, lần 2 báo SC).

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Đầu nối bị ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi bộ mã hóa

Biện pháp khắc phục
• Thay thế động cơ. • Đặt lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện.
SC721-17Mô tả:
Lỗi Động Cơ Đẩy Giấy 2 (Bộ hoàn thiện 1000 tờ) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần 1 thông báo kẹt giấy, lần 2 thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Đầu nối bị ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi bộ mã hóa

Biện pháp khắc phục
• Thay thế động cơ. • Đặt lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện.
SC721-24Mô tả:
Tấm dẫn hướng thoát giấy Lỗi mô-tơ Mở/Đóng (bộ hoàn thiện 1000 tờ) • Trong quá trình di chuyển về điểm gốc, không thể phát hiện vị trí điểm gốc trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một xung xác định trước (xung p1) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). • Tính toán và đo xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được coi là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Đầu nối bị ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi bộ mã hóa • Lỗi cảm biến vị trí gốc

Biện pháp khắc phục

• Thay thế động cơ. • Đặt lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay cảm biến vị trí home • Thay main board máy hoàn thiện.
SC721-25Mô tả:
Lỗi động cơ truyền động đột lỗ (bộ hoàn thiện 1000 tờ) • Trong quá trình di chuyển đến vị trí gốc, vị trí gốc không thể được phát hiện trong thời gian xác định trước (t0 giây) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau khi thời gian xác định trước (t1 giây) trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt xe, lần thứ 2 là thông báo SC). • Không thể đếm đầu ra từ bộ mã hóa cho số lần xác định trước trong khoảng thời gian xác định trước (t0 giây) (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC). • Thời gian để trở về nhà mà không bị lỗi, thời gian trở về từ nhà và thời gian mà đầu ra bộ mã hóa có thể được tính trong quá trình hoạt động bình thường, được lấy là t0, t1 và t2.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Đầu nối bị ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi bộ mã hóa • Lỗi cảm biến vị trí gốc
biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ. • Đặt lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay cảm biến vị trí home • Thay main board máy hoàn thiện.
SC721-27Mô tả:
Punch Displacement Motor Lỗi (bộ hoàn thiện 1000 tờ)

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau khi một xung xác định trước (xung p1) trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được coi là p0 và p1. • Động cơ bị lỗi • Đầu nối bị ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi cảm biến vị trí gốc

Biện pháp khắc phục
• Thay thế động cơ. • Đặt lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay cảm biến vị trí home • Thay main board máy hoàn thiện.
SC721-28Mô tả:
Lỗi phát hiện đăng ký theo chiều ngang (bộ hoàn thiện 1000 tờ)

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau khi một xung xác định trước (xung p1) trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được coi là p0 và p1. • Động cơ bị lỗi • Đầu nối bị ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi cảm biến vị trí gốc

Biện pháp khắc phục
• Thay thế động cơ. • Đặt lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay cảm biến vị trí home • Thay main board máy hoàn thiện.
SC721-30Mô tả:
Jogger Motor 1 Lỗi (Bộ hoàn thiện 1000 tờ)

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau khi một xung xác định trước (xung p1) trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được coi là p0 và p1. • Động cơ bị lỗi • Đầu nối bị ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi cảm biến vị trí gốc

Biện pháp khắc phục
• Thay thế động cơ. • Đặt lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay cảm biến vị trí home • Thay main board máy hoàn thiện.
SC721-33Mô tả:
Strike Roller Motor Error (bộ hoàn thiện 1000 tờ)
Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau khi một xung xác định trước (xung p1) trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được coi là p0 và p1. • Động cơ bị lỗi • Đầu nối bị ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi cảm biến vị trí gốc

Biện pháp khắc phục
• Thay thế động cơ. • Đặt lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay cảm biến vị trí home • Thay main board máy hoàn thiện.
SC721-41Mô tả:
Phát hành lỗi động cơ (bộ hoàn thiện 1000 tờ)

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau khi một xung xác định trước (xung p1) trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được coi là p0 và p1. • Động cơ bị lỗi • Đầu nối bị ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi cảm biến vị trí gốc

Biện pháp khắc phục
• Thay thế động cơ. • Đặt lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay cảm biến vị trí home • Thay main board máy hoàn thiện.
SC721-42Mô tả:
Stapler Displacement Motor Error (bộ hoàn thiện 1000 tờ) • Trong quá trình di chuyển đến vị trí ban đầu, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau khi một xung xác định trước (xung p1) trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). • Trong khi di chuyển từ nhà, không thể phát hiện cảm biến rút lui BẬT ngay cả sau khi đã hết một xung xác định trước (xung p2) (lần đầu tiên là thông báo kẹt xe, lần thứ hai là thông báo SC). • Trong quá trình khởi tạo, cảm biến rút lui BẬT được phát hiện đồng thời khi phát hiện vị trí ban đầu (lần đầu tiên là thông báo kẹt xe, lần thứ 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Đầu nối bị ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi cảm biến vị trí gốc • Lỗi cảm biến lùi

Biện pháp khắc phục
• Thay thế động cơ. • Đặt lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay cảm biến vị trí home • Thay main board máy hoàn thiện.
SC721-44Mô tả:
Lỗi động cơ dập ghim (bộ hoàn thiện 1000 tờ) • Trong quá trình di chuyển đến điểm đầu, vị trí điểm đầu không thể được phát hiện ngay cả sau khi đã hết thời gian xác định trước (t0 giây) (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau khi thời gian xác định trước (t1 giây) trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt xe, lần thứ 2 là thông báo SC). • Trong quá trình điều khiển động cơ, không thể đếm được đầu ra từ bộ mã hóa cho số lần định trước trong khoảng thời gian định trước (t0 giây) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là thông báo SC). Thời gian để trở về nhà mà không bị lỗi, thời gian trở về từ nhà và thời gian mà đầu ra bộ mã hóa có thể được tính trong quá trình hoạt động bình thường, được lấy là t0, t1 và t2.

Nguyên nhân:
• Kẹt kim • Động cơ bị lỗi • Đầu nối bị ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi cảm biến vị trí gốc • Lỗi bộ mã hóa

Biện pháp khắc phục
• Thay thế động cơ. • Đặt lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay cảm biến vị trí home • Thay main board máy hoàn thiện.
SC721-52Mô tả:
Folding Plate Drive Drive Lỗi Motor (Bộ hoàn thiện 1000 tờ) • Motor driver phát hiện lỗi (ngắn mạch và quá nhiệt) (lần 1 là SC). • Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một xung xác định trước (xung p1) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được coi là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Đầu nối bị ngắt kết nối • Quá tải • Lỗi cảm biến vị trí gốc (lưỡi gấp HP) • Lỗi cảm biến vị trí gốc (cam gấp HP)

Biện pháp khắc phục
• Thay thế động cơ. • Đặt lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay cảm biến vị trí home • Thay main board máy hoàn thiện.
SC721-53Mô tả:
Lỗi động cơ dịch chuyển hàng rào phía sau (bộ hoàn thiện 1000 tờ) • Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một xung xác định trước (xung p1) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được coi là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Đặt lại đầu nối. • Quá tải • Lỗi cảm biến vị trí gốc

Biện pháp khắc phục
• Thay thế động cơ. • Đặt lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay cảm biến vị trí home • Thay main board máy hoàn thiện.
SC721-58Mô tả:
Gói Vận chuyển 1 Lỗi Động cơ Phát hành (Bộ hoàn thiện 1000 tờ)

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một xung xác định trước (xung p1) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được coi là p0 và p1. • Động cơ bị lỗi • Đặt lại đầu nối. • Quá tải • Lỗi cảm biến vị trí gốc

Biện pháp khắc phục
• Thay thế động cơ. • Đặt lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay cảm biến vị trí home • Thay main board máy hoàn thiện.
SC721-59Mô tả:
Gói vận chuyển 2 Lỗi động cơ phát hành (bộ hoàn thiện 1000 tờ)

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một xung xác định trước (xung p1) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được coi là p0 và p1. • Động cơ bị lỗi • Đặt lại đầu nối. • Quá tải • Lỗi cảm biến vị trí gốc

Biện pháp khắc phục
• Thay thế động cơ. • Đặt lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay cảm biến vị trí home • Thay main board máy hoàn thiện.
SC721-70Mô tả:
Khay 1 Lỗi Động Cơ Nâng (bộ hoàn thiện 1000 tờ) • Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch hoặc quá nhiệt) (lần 1 là SC). • Trong quá trình hạ xuống, cảm biến bề mặt giấy vẫn phát hiện ra giấy ngay cả sau khi đã hết thời gian định trước (t0 giây) (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ hai là thông báo SC). • Trong khi đi lên, cảm biến bề mặt giấy không thể phát hiện bề mặt giấy ngay cả sau khi đã hết thời gian định trước (t0 giây) (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được coi là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Đặt lại đầu nối. • Quá tải • Lỗi cảm biến bề mặt giấy

Biện pháp khắc phục
• Thay thế động cơ. • Đặt lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay cảm biến vị trí home • Thay main board máy hoàn thiện.
SC721-71Mô tả:
Shift Motor 1 Error (bộ hoàn thiện 1000 tờ) • Trong quá trình di chuyển đến vị trí ban đầu, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong một xung xác định trước (xung p0) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC). • Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một xung xác định trước (xung p1) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được coi là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Đặt lại đầu nối. • Quá tải • Lỗi cảm biến vị trí gốc

Biện pháp khắc phục
• Thay thế động cơ. • Đặt lại đầu nối. • Thay dây nịt. • Thay cảm biến vị trí home • Thay main board máy hoàn thiện.
SC721-80Mô tả:
Vận Chuyển Gấp Lỗi Motor (Bộ hoàn thiện 1000 tờ) • Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch hoặc quá nhiệt) (lần 1 là SC)

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi • Đầu nối bị ngắt • Quá tải

Biện pháp khắc phục
• Thay thế động cơ • Đặt lại đầu nối • Thay thế cuộn dây điện từ • Thay thế bảng mạch chính của bộ hoàn thiện.
SC770Mô tả:
Lỗi mô tơ sang số (D583) Cảm biến HP của mô tơ sang số không phát hiện bất kỳ thay đổi nào trong 1,86 giây sau khi mô tơ sang số được bật khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành.

Nguyên nhân:
• Động cơ chuyển số bị lỗi
• Cảm biến HP động cơ chuyển số bị lỗi biện pháp khắc phục:
• Thay mô tơ sang số
• Thay cảm biến HP mô tơ sang số
SC791Mô tả:
Không có bộ cầu nối khi có bộ hoàn thiện Khi bật nguồn điện hoặc giấy được vận chuyển, bộ hoàn thiện được phát hiện nhưng không phát hiện được bộ cầu nối. (trong khi kết nối bộ hoàn thiện nội bộ, không được phát hiện)

Nguyên nhân:
• Đơn vị cầu nối không được gắn • Đơn vị cầu nối bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại thiết bị cầu nối • Tắt/bật nguồn
SC792Mô tả:
Không có bộ hoàn thiện, thiết bị cầu nối được cung cấp Khi bật nguồn điện, nó được nhận biết là không có bộ kết thúc và thiết bị cầu nối được lắp.

Nguyên nhân:
• Lỗi bộ kết nối bộ hoàn thiện • Trong máy có bộ phận cầu nối được kết nối, bộ hoàn thiện không được lắp • Bộ hoàn thiện bị lỗi

Biện pháp khắc phục
Kết nối bộ kết thúc hoặc ngắt kết nối bộ phận cầu nối và tắt/bật nguồn
SC793-01Mô tả:
Lỗi động cơ jogger phía trước với khay 1 thùng (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ hàng rào jogger phía trước Cảm biến HP trong khi động cơ jogger phía trước đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ jogger phía trước bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Quá tải động cơ • Hàng rào jogger phía trước bị lỗi Cảm biến HP

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay cảm biến HP hàng rào jogger phía trước. • Thay động cơ jogger phía trước.
SC793-02Mô tả:
Lỗi động cơ jogger phía sau với khay 1 thùng (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ hàng rào jogger phía sau Cảm biến HP trong khi động cơ jogger phía sau đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ jogger phía trước bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Quá tải động cơ • Hàng rào jogger phía trước bị lỗi Cảm biến HP

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay cảm biến HP hàng rào jogger phía trước. • Thay động cơ jogger phía trước.
SC793-03Mô tả:
Lỗi động cơ tiếp xúc trục nạp với khay 1 thùng (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến HP trục nạp trong khi động cơ tiếp xúc trục nạp đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ tiếp xúc con lăn gắp bị lỗi • Lỏng kết nối • Động cơ quá tải • Cảm biến HP con lăn gắp bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay cảm biến HP con lăn gắp. • Thay động cơ tiếp xúc con lăn gắp.
SC793-04Mô tả:
Lỗi động cơ tấm dẫn hướng thoát với khay 1 ngăn (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ tấm dẫn hướng thoát Cảm biến HP trong khi động cơ tấm dẫn hướng thoát đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ tấm dẫn hướng lối ra bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Quá tải động cơ • Tấm dẫn hướng lối ra bị lỗi Cảm biến HP

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay tấm dẫn lối ra Cảm biến HP. • Thay động cơ tấm dẫn lối ra.
SC793-05Mô tả:
Lỗi động cơ khay đầu ra với khay 1 ngăn (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn xếp trong khi động cơ khay đầu ra đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ khay giấy ra bị lỗi • Lỏng kết nối • Quá tải động cơ • Cảm biến đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn giấy bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay cảm biến đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn xếp. • Thay thế động cơ khay đầu ra.
SC793-06Mô tả:
Lỗi động cơ đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn xếp với khay 1 ngăn (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cần phát hiện chiều cao ngăn xếp Cảm biến HP trong khi động cơ đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn xếp đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ cần phát hiện chiều cao ngăn xếp bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Quá tải động cơ • Cần phát hiện chiều cao ngăn xếp bị lỗi Cảm biến HP • Cảm biến đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn xếp bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay cảm biến đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn xếp. • Thay thế động cơ khay đầu ra.
SC793-07Mô tả:
Lỗi động cơ truyền động đột lỗ với khay 1 ngăn (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến vị trí đột dập trong khi động cơ truyền động đột dập đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ truyền động đột bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Quá tải động cơ • Cảm biến vị trí đột bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay thế cảm biến vị trí đục lỗ. • Thay động cơ dẫn động đột dập.
SC793-08Mô tả:
Lỗi động cơ chuyển động đột với khay 1 ngăn (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến vị trí đột trong khi động cơ chuyển động đột đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ di chuyển cú đấm bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Quá tải động cơ • Cảm biến vị trí cú đấm bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay thế cảm biến vị trí đục lỗ. • Thay động cơ chuyển động đột.
SC793-09Mô tả:
Lỗi động cơ bộ cảm biến vị trí giấy với khay 1 ngăn (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ bộ phát hiện vị trí giấy Cảm biến HP trong khi động cơ bộ cảm biến vị trí giấy đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ đơn vị cảm biến vị trí giấy bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Quá tải động cơ • Đơn vị phát hiện vị trí giấy bị lỗi Cảm biến HP

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay thế bộ phát hiện vị trí giấy Cảm biến HP. • Thay thế động cơ bộ phận cảm biến vị trí giấy.
SC793-11Mô tả:
Lỗi động cơ bộ dập ghim với khay 1 ngăn (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến HP của động cơ bộ dập ghim trong khi động cơ bộ dập ghim đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ bộ phận dập ghim bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Quá tải động cơ • Động cơ bộ phận dập ghim bị lỗi Cảm biến HP

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay bộ phận dập ghim Cảm biến HP. • Thay thế động cơ bộ dập ghim.
SC793-12Mô tả:
Lỗi động cơ con lăn chuyển số với khay 1 thùng (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến HP con lăn chuyển số trong khi động cơ con lăn chuyển số đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ con lăn chuyển số bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Quá tải động cơ • Cảm biến con lăn chuyển số bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay thế cảm biến HP con lăn chuyển số. • Thay mô tơ con lăn chuyển số
SC794-01Mô tả:
Lỗi động cơ jogger phía trước không có khay 1 thùng (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ hàng rào jogger phía trước Cảm biến HP trong khi động cơ jogger phía trước đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ jogger phía trước bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Quá tải động cơ • Hàng rào jogger phía trước bị lỗi Cảm biến HP

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay cảm biến HP hàng rào jogger phía trước. • Thay động cơ jogger phía trước.
SC794-02Mô tả:
Lỗi động cơ jogger phía sau không có khay 1 bin (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ hàng rào bộ cảm biến HP phía sau trong khi động cơ jogger phía sau đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ jogger phía trước bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Quá tải động cơ • Hàng rào jogger phía trước bị lỗi Cảm biến HP

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay cảm biến HP hàng rào jogger phía trước. • Thay động cơ jogger phía trước.
SC794-03Mô tả:
Lỗi động cơ tiếp xúc trục nạp không có khay 1 thùng (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến HP trục nạp trong khi động cơ tiếp xúc trục nạp đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ tiếp xúc con lăn gắp bị lỗi • Lỏng kết nối • Động cơ quá tải • Cảm biến HP con lăn gắp bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay cảm biến HP con lăn gắp. • Thay động cơ tiếp xúc con lăn gắp.
SC794-04Mô tả:
Lỗi động cơ tấm dẫn hướng thoát không có khay 1 thùng (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ tấm dẫn hướng thoát Cảm biến HP trong khi động cơ tấm dẫn hướng thoát đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ tấm dẫn hướng lối ra bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Quá tải động cơ • Tấm dẫn hướng lối ra bị lỗi Cảm biến HP

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay tấm dẫn lối ra Cảm biến HP. • Thay động cơ tấm dẫn lối ra.
SC794-05Mô tả:
Lỗi động cơ khay đầu ra không có khay 1 ngăn (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn xếp trong khi động cơ khay đầu ra đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ khay giấy ra bị lỗi • Lỏng kết nối • Quá tải động cơ • Cảm biến đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn giấy bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay cảm biến đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn xếp. • Thay thế động cơ khay đầu ra.
SC794-06Mô tả:
Lỗi động cơ đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn xếp không có khay 1 ngăn (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cần phát hiện chiều cao ngăn xếp Cảm biến HP trong khi động cơ đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn xếp đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ cần phát hiện chiều cao ngăn xếp bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Quá tải động cơ • Cần phát hiện chiều cao ngăn xếp bị lỗi Cảm biến HP • Cảm biến đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn xếp bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay cảm biến đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn xếp. • Thay thế động cơ khay đầu ra.
SC794-07Mô tả:
Lỗi động cơ truyền động đột dập không có khay 1 ngăn (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến vị trí đột dập trong khi động cơ truyền động đột dập đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ truyền động đột bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Quá tải động cơ • Cảm biến vị trí đột bị lỗi
Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay thế cảm biến vị trí đục lỗ. • Thay động cơ dẫn động đột dập.
SC794-08Mô tả:
Lỗi động cơ chuyển động đột không có khay 1 ngăn (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến vị trí đột khi động cơ chuyển động đột đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ di chuyển cú đấm bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Quá tải động cơ • Cảm biến vị trí cú đấm bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay thế cảm biến vị trí đục lỗ. • Thay động cơ chuyển động đột.
SC794-09Mô tả:
Lỗi động cơ bộ cảm biến vị trí giấy không có khay 1 ngăn (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ bộ phát hiện vị trí giấy Cảm biến HP trong khi động cơ bộ cảm biến vị trí giấy đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ đơn vị cảm biến vị trí giấy bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Quá tải động cơ • Đơn vị phát hiện vị trí giấy bị lỗi Cảm biến HP

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay thế bộ phát hiện vị trí giấy Cảm biến HP. • Thay thế động cơ bộ phận cảm biến vị trí giấy.
SC794-10Mô tả:
Stapler lỗi động cơ. Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến HP của động cơ dập ghim trong khi động cơ dập ghim đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Kẹt kim • Động cơ kim dập sách bị lỗi • Lỏng kết nối • Quá tải động cơ • Động cơ kim kim bị lỗi Cảm biến HP

Biện pháp khắc phục
• Tháo ghim bị kẹt. • Đặt lại đầu nối • Thay thế cảm biến HP của động cơ dập ghim. • Thay thế động cơ dập ghim.
SC794-11Mô tả:
Lỗi động cơ bộ dập ghim không có khay 1 ngăn (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến HP của động cơ bộ dập ghim trong khi động cơ bộ dập ghim đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ bộ phận dập ghim bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Quá tải động cơ • Động cơ bộ phận dập ghim bị lỗi Cảm biến HP

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay bộ phận dập ghim Cảm biến HP. • Thay thế động cơ bộ dập ghim.
SC794-12Mô tả:
Lỗi động cơ con lăn chuyển số không có khay 1 thùng (D586) Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến HP con lăn chuyển số trong khi động cơ con lăn chuyển số đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ con lăn chuyển số bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo • Quá tải động cơ • Cảm biến con lăn chuyển số bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Đặt lại đầu nối • Thay thế cảm biến HP con lăn chuyển số. • Thay mô tơ con lăn chuyển số.
SC816-01Mô tả:
lỗi hệ thống con

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính. • Thay bo mạch điều khiển.
SC816-02Mô tả:
Lỗi hệ thống (LPUX_GET_PORT_INFO)

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính. • Thay bo mạch điều khiển.
SC816-03Mô tả:
Quá trình chuyển đổi sang STR đã bị từ chối.

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính. • Thay bo mạch điều khiển.
SC816-04Mô tả:
Ngắt trong trình điều khiển giao tiếp hạt nhân

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-05Mô tả:
Chuẩn bị chuyển đổi sang STR không thành công.

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-07Mô tả:
Lỗi hệ thống (LPUX_GET_PORT_INFO)

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-08Mô tả:
Lỗi hệ thống (LPUX_ENGINE_TIMERCTRL)

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính. • Thay bo mạch điều khiển.
SC816-09Mô tả:
Lỗi hệ thống (LPUX_RETURN_FACTOR_STR)

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-10Mô tả:
Lỗi hệ thống (LPUX_GET_PORT_INFO)

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-11Mô tả:
Lỗi hệ thống (LPUX_GET_PORT_INFO)

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-12Mô tả:
Lỗi hệ thống (LPUX_GET_PORT_INFO)

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-13Mô tả:
lỗi mở ()

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục

• Tắt/bật nguồn chính. • Thay bo mạch điều khiển.
SC816-14Mô tả:
Lỗi địa chỉ bộ nhớ

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính. • Thay bo mạch điều khiển.
SC816-15Mô tả:
lỗi mở ()

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính. • Thay bo mạch điều khiển.
SC816-19Mô tả:
Lỗi mở kép ()

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính. • Thay bo mạch điều khiển.
SC816-20Mô tả:
lỗi mở ()

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính. • Thay bo mạch điều khiển.
SC816-22Mô tả:
lỗi tham số

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-23Mô tả:
lỗi đọc

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-24Mô tả:
lỗi đọc

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-25Mô tả:
viết sai

Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính. • Thay bo mạch điều khiển.
SC816-26Mô tả:
lỗi thử lại giao tiếp write()
Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-29Mô tả:
lỗi thử lại giao tiếp read()
Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-35Mô tả:
lỗi đọc
Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-36Mô tả:
lỗi hệ thống con
Nguyên nhân:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC841-00
Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu EEPROM So sánh dữ liệu từ 3 vùng của dữ liệu nhân bản EEPROM với dữ liệu gốc và cả 3 vùng đều khác với dữ liệu gốc.
Nguyên nhân:
Dữ liệu trong khu vực cụ thể của EEPROM đã được sửa đổi.

Biện pháp khắc phục
SC842-00Mô tả:
Lỗi xác minh cập nhật Nand-Flash Trong quá trình cập nhật ROM hoặc cập nhật ROM từ xa, SCS đã phát hiện lỗi ghi (lỗi xác minh) liên quan đến dữ liệu được ghi vào Nand-Flash.
Nguyên nhân:
Nand-Flash bị hỏng

Biện pháp khắc phục
Tắt/bật nguồn chính.
SC842-01Mô tả:
Số khối lỗi Nand-Flash vượt quá ngưỡng Khi trạng thái của Nand-Flash được kiểm tra khi bật nguồn hoặc khi trở về từ chế độ tiết kiệm năng lượng, số lượng khối lỗi đã vượt quá ngưỡng.
Nguyên nhân:
Số khối xấu của Nand-Flash vượt quá ngưỡng

Biện pháp khắc phục
Thay bo mạch điều khiển.
SC842-02Mô tả:
Số lần xóa khối Nand-Flash vượt quá ngưỡng Khi trạng thái của Nand-Flash được kiểm tra lúc bật nguồn hoặc khi trở về từ chế độ tiết kiệm năng lượng, số lần xóa khối đã vượt quá ngưỡng.
Nguyên nhân:
Số lần xóa khối Nand-Flash vượt ngưỡng

Biện pháp khắc phục
Thay bo mạch điều khiển.
SC853-00Mô tả:
Lỗi kết nối thiết bị Bluetooth Phần cứng Bluetooth (loại USB) đã được kết nối sau khi máy được bật.

Nguyên nhân:
Phần cứng Bluetooth (loại USB) đã được kết nối sau khi bật máy.

Biện pháp khắc phục
Bật nguồn chính khi đã kết nối phần cứng Bluetooth (loại USB).
SC854-00Mô tả:
Thiết bị Bluetooth đã bị ngắt kết nối Phần cứng Bluetooth (loại USB) đã bị ngắt kết nối sau khi bật máy.

Nguyên nhân:
Phần cứng Bluetooth (loại USB) đã bị ngắt kết nối sau khi bật máy.

Biện pháp khắc phục
Bật nguồn chính khi đã kết nối phần cứng Bluetooth (loại USB).
SC855-01Mô tả:
Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (lỗi đính kèm trình điều khiển) Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (card mạng LAN không dây: 802.11 được bảo hành)

Nguyên nhân:
• Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay board mạng LAN không dây
SC855-02Mô tả:
Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (lỗi khởi tạo trình điều khiển) Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (card mạng LAN không dây: 802.11 được bảo hành)

Nguyên nhân:
• Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay board mạng LAN không dây
SC857-00Mô tả:
Lỗi USB I/F Giao diện USB không sử dụng được do lỗi trình điều khiển.

Nguyên nhân:
Lỗi trình điều khiển USB (Có ba nguyên nhân gây ra lỗi USB: lỗi RX/lỗi CRC/STALL. SC chỉ được cấp trong trường hợp STALL.)

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra kết nối USB.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC855-01Mô tả:
Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (lỗi đính kèm trình điều khiển) Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (card mạng LAN không dây: 802.11 được bảo hành)

Nguyên nhân:
• Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay board mạng LAN không dây
SC855-02Mô tả:
Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (lỗi khởi tạo trình điều khiển) Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (card mạng LAN không dây: 802.11 được bảo hành)

Nguyên nhân:
• Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay board mạng LAN không dây
SC857-00Mô tả:
Lỗi USB I/F Giao diện USB không sử dụng được do lỗi trình điều khiển.

Nguyên nhân:
Lỗi trình điều khiển USB (Có ba nguyên nhân gây ra lỗi USB: lỗi RX/lỗi CRC/STALL. SC chỉ được cấp trong trường hợp STALL.)

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra kết nối USB.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC858-01Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi cài đặt khóa ổ cứng) Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:
• Dữ liệu trong USB Flash, v.v. bị hỏng
• Lỗi giao tiếp do nhiễu điện từ, v.v.
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục
Thay bo mạch.
SC858-02Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (lỗi đọc/ghi NVRAM) Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:
NVRAM bị lỗi

Biện pháp khắc phục
Thay bo mạch.
SC858-30Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (lỗi NVRAM Before Replace) Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:
Lỗi phần mềm như thông số chuyển đổi không hợp lệ.

Biện pháp khắc phục
Thay bo mạch.
SC858-31Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi khác) Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:
Bảng điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục
Thay bo mạch.
SC859-01Mô tả:
Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng (lỗi kiểm tra ổ cứng) Ổ cứng không được chuyển đổi chính xác trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa. Chỉ có một màn hình lỗi được hiển thị và không có SC nào được cấp trong quá trình chuyển đổi. SC này được cấp sau khi khởi động lại máy.

Nguyên nhân:
• Chuyển đổi ổ cứng đã được chọn trong chức năng Cập nhật khóa mã hóa nhưng máy đã được bật với ổ cứng đã được tháo ra.
• Mất điện xảy ra trong quá trình cập nhật khóa mã hóa.
• Ổ cứng không được chuyển đổi thành công trong quá trình cập nhật khóa mã hóa do lỗi ổ cứng hoặc tiếng ồn của cáp.

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Định dạng ổ cứng.
• Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.
SC859-02Mô tả:
Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng (Mất điện trong khi chuyển đổi) Ổ cứng không được chuyển đổi chính xác trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa. Chỉ có một màn hình lỗi được hiển thị và không có SC nào được cấp trong quá trình chuyển đổi. SC này được cấp sau khi khởi động lại máy. Chi tiết: Quá trình chuyển đổi NVRAM/HDD chưa hoàn tất.

Nguyên nhân:
Mất điện xảy ra trong quá trình cập nhật khóa mã hóa.

Biện pháp khắc phục
Màn hình sau khi khởi động lại hướng dẫn người dùng định dạng ổ cứng.
SC859-10Mô tả:
Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng (Lỗi lệnh đọc/ghi dữ liệu) Ổ cứng không được chuyển đổi chính xác trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa. Chỉ có một màn hình lỗi được hiển thị và không có SC nào được cấp trong quá trình chuyển đổi. SC này được cấp sau khi khởi động lại máy. Chi tiết: Đã nhận được giá trị trả về DMAC bất thường hai lần trở lên (thời gian chờ DMAC, lỗi giao tiếp nối tiếp, v.v.)

Nguyên nhân:
Ổ cứng không được chuyển đổi thành công trong quá trình cập nhật khóa mã hóa do lỗi ổ cứng hoặc tiếng ồn của cáp.

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Định dạng ổ cứng.
• Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.
SC860-00Mô tả:
Lỗi khởi động ổ cứng khi bật nguồn chính (lỗi ổ cứng)
• Ổ cứng được kết nối nhưng trình điều khiển phát hiện các lỗi sau.
• SS_NOT_READY:/* (-2)HDD không SẴN SÀNG*/ • SS_BAD_LABEL:/* (-4)Sai phân vùng*/
• SS_READ_ERROR:/* (-5)Xảy ra lỗi khi đọc hoặc kiểm tra nhãn*/
• SS_WRITE_ERROR:/* (-6)Đã xảy ra lỗi khi ghi hoặc kiểm tra nhãn*/
• SS_FS_ERROR:/* (-7)Không thể sửa chữa hệ thống tệp*/
• SS_MOUNT_ERROR:/* (-8)Không thể gắn hệ thống tệp*/
• SS_COMMAND_ERROR:/* (-9)Ổ đĩa không phản hồi lệnh*/
• SS_KERNEL_ERROR:/* (-10)Lỗi nhân bên trong*/
• SS_SIZE_ERROR:/* (-11)Kích thước ổ đĩa quá nhỏ*/
• SS_NO_PARTITION:/* (-12)Phân vùng được chỉ định không tồn tại*/
• SS_NO_FILE:/* (-13)Tệp thiết bị không tồn tại*/
• Đã cố lấy trạng thái ổ cứng thông qua trình điều khiển nhưng không có phản hồi trong 30 giây trở lên.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng không được định dạng
• Dữ liệu nhãn bị hỏng
• Ổ cứng bị lỗi

Biện pháp khắc phục
Định dạng ổ cứng thông qua chế độ SP.
SC865-00Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC).

Biện pháp khắc phục
Thay thế ổ cứng.
SC866-00Mô tả:
Lỗi xác thực thẻ SD Đã phát hiện lỗi giấy phép của một ứng dụng khởi động từ thẻ SD.

Nguyên nhân:
Dữ liệu chương trình không hợp lệ được lưu trữ trên thẻ SD.

Biện pháp khắc phục
Lưu trữ dữ liệu chương trình hợp lệ trên thẻ SD.
SC867-00Mô tả:
Đã tháo thẻ SD Thẻ SD dùng để khởi động một ứng dụng đã bị tháo khỏi khe cắm.

Nguyên nhân:
Thẻ SD khởi động ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm (điểm gắn của /mnt/sd0).

Biện pháp khắc phục
Tắt/bật nguồn chính.
SC868-00Mô tả:
Lỗi truy cập thẻ SD Bộ điều khiển SD đã trả về lỗi trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của /mnt/sd0)

Nguyên nhân:
• Thẻ SD bị lỗi
• Bộ điều khiển SD bị lỗi

Biện pháp khắc phục
• Định dạng lại thẻ SD (sử dụng "SD Formatter" của Panasonic).*
• Kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
• Thay thế thẻ SD.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC868-01Mô tả:
Lỗi truy cập thẻ SD Bộ điều khiển SD đã trả về lỗi trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của /mnt/sd1)

Nguyên nhân:
• Thẻ SD bị lỗi
• Bộ điều khiển SD bị lỗi

Biện pháp khắc phục
Thẻ SD khởi động một ứng dụng
• Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
• Nếu không tìm thấy vấn đề gì, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
• Nếu xảy ra lỗi, hãy thay thế thẻ SD.
• Thẻ SD dành cho người dùng
• Trong trường hợp lỗi hệ thống tập tin, hãy định dạng lại thẻ SD (sử dụng "SD Formatter" do Panasonic sản xuất).*
• Trong trường hợp lỗi truy cập thiết bị, hãy tắt nguồn chính và kiểm tra thẻ SD trạng thái chèn.
• Nếu không tìm thấy vấn đề gì, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
• Nếu xảy ra lỗi, hãy sử dụng thẻ SD khác.
• Nếu lỗi vẫn còn
SC868-02Mô tả:
Lỗi truy cập thẻ SD Bộ điều khiển SD đã trả về lỗi trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của /mnt/sd1)

Nguyên nhân:
• Thẻ SD bị lỗi
• Bộ điều khiển SD bị lỗi

Biện pháp khắc phục
Thẻ SD khởi động một ứng dụng
• Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
• Nếu không tìm thấy vấn đề gì, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
• Nếu xảy ra lỗi, hãy thay thế thẻ SD.
• Thẻ SD dành cho người dùng
• Trong trường hợp lỗi hệ thống tập tin, hãy định dạng lại thẻ SD (sử dụng "SD Formatter" do Panasonic sản xuất).*
• Trong trường hợp lỗi truy cập thiết bị, hãy tắt nguồn chính và kiểm tra thẻ SD trạng thái chèn.
• Nếu không tìm thấy vấn đề gì, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
• Nếu xảy ra lỗi, hãy sử dụng thẻ SD khác.
• Nếu lỗi vẫn còn
SC870Mô tả:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ Địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ Địa chỉ hoặc khóa mã hóa không nhất quán (NVRAM hoặc HDD được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ Địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD/ HDD) tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC872-00Mô tả:
Lỗi nhận mail của ổ cứng. Một lỗi được phát hiện trên ổ cứng ngay sau khi máy được bật.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi
• Bị tắt nguồn khi máy đang sử dụng ổ cứng.

Biện pháp khắc phục
• Định dạng ổ cứng (SP5-832-007).
• Thay ổ cứng. Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo.
• Đã nhận được một phần thư một phần.
• Trạng thái đã đọc của thư POP3 đã nhận (Tất cả thư trên máy chủ thư được xử lý như thư mới).
SC873-00Mô tả:
Lỗi nhận thư của ổ cứng Lỗi được phát hiện trên ổ cứng ngay sau khi bật máy.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi
• Bị tắt nguồn khi máy đang sử dụng ổ cứng.

Biện pháp khắc phục
• Định dạng ổ cứng (SP5-832-007).
• Thay ổ cứng. Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo.
• Tên/mật khẩu người gửi mặc định (SMB/FTP/NCP)
• Địa chỉ thư của quản trị viên
• Lịch sử gửi máy quét
SC875-01Sự miêu tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa ổ cứng) (lỗi hddchack –i) Một lỗi đã được phát hiện trước khi quá trình xóa ổ cứng/dữ liệu bắt đầu. (Không thể xóa dữ liệu/không thể định dạng hợp lý ổ cứng)

Nguyên nhân:
• Định dạng logic ổ cứng không thành công.
• Các mô-đun không thể xóa dữ liệu.

Biện pháp khắc phục
Tắt/bật nguồn chính.
SC875-02Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa ổ cứng) (Lỗi xóa dữ liệu) Một lỗi đã được phát hiện trước khi quá trình xóa ổ cứng/dữ liệu bắt đầu. (Không thể xóa dữ liệu/không thể định dạng hợp lý ổ cứng)

Nguyên nhân:
• Định dạng logic ổ cứng không thành công.
• Các mô-đun không thể xóa dữ liệu.

Biện pháp khắc phục
Tắt/bật nguồn chính.
SC876-01Mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký 1 Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:
Tệp dữ liệu nhật ký bị hỏng

Biện pháp khắc phục
Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).
SC876-02Mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký 2 Một lỗi đã được phát hiện trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:
Mã hóa nhật ký được bật nhưng mô-đun mã hóa chưa được cài đặt.

Biện pháp khắc phục
• Thay thế hoặc thiết lập lại mô-đun mã hóa.
• Tắt cài đặt mã hóa nhật ký.
SC876-03Mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký 3 Một lỗi đã được phát hiện trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:
Sự không nhất quán của khóa mã hóa giữa NV-RAM và HDD.

Biện pháp khắc phục
• Tắt cài đặt mã hóa nhật ký.
• Khởi tạo bộ nhớ LCS (SP5801-019).
• Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).
SC876-04Mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký 4 Một lỗi đã được phát hiện trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:
• Khóa mã hóa nhật ký bị tắt nhưng tệp dữ liệu nhật ký được mã hóa. (Hỏng dữ liệu NVRAM)
• Khóa mã hóa nhật ký được bật nhưng tệp dữ liệu nhật ký không được mã hóa. (dữ liệu NVRAM hỏng)

Biện pháp khắc phục
Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).
SC876-05Mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký 5 Một lỗi đã được phát hiện trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:
• Chỉ NV-RAM đã được thay thế bằng một cái đã được sử dụng trước đó trong một máy khác.
• Chỉ có ổ cứng đã được thay thế bằng ổ cứng đã được sử dụng trước đó trong máy khác.

Biện pháp khắc phục
• Gắn NV-RAM gốc.
• Gắn HDD gốc.
• Với cấu hình gây ra SC, hãy khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).
SC876-99Mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký 99 Một lỗi đã được phát hiện trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:
nguyên nhân khác
SC877-00Mô tả:
Lỗi thẻ bảo mật ghi đè dữ liệu Chức năng "Xóa bộ nhớ tự động" của Bảo mật ghi đè dữ liệu được bật nhưng không thể thực hiện được.

Nguyên nhân:
• Tùy chọn bảo mật ghi đè dữ liệu Thẻ SD bị hỏng.
• Tùy chọn Bảo mật Ghi đè Dữ liệu Thẻ SD đã bị xóa.

Biện pháp khắc phục
• Nếu thẻ SD bị hỏng, hãy chuẩn bị thẻ SD tùy chọn Bảo mật ghi đè dữ liệu mới và thay thế NVRAM. • Nếu thẻ SD đã bị tháo ra, hãy tắt nguồn chính và cài đặt lại thẻ SD tùy chọn Bảo mật ghi đè dữ liệu đang hoạt động.
SC880-00Mô tả:
Lỗi MLB Trả lời truy cập MLB không được trả lại trong một thời gian nhất định.

Biện pháp khắc phục
MLB khiếm khuyết

Biện pháp khắc phục
• Thay MLB.
• Loại bỏ MLB.
SC881-01Mô tả:
Lỗi khu vực xác thực
• Đã phát hiện lỗi phần mềm.
• Lỗi này có thể xảy ra ngay cả khi tùy chọn thẻ IC (ERIE/AYU/Greenland, v.v.) chưa được cài đặt.

Biện pháp khắc phục
• Điều này là do tích lũy thông tin xác thực bất thường trong phần mềm. (Thao tác của người dùng sẽ không trực tiếp gây ra.)
• Xảy ra khi xác thực xong. Ví dụ: Khi một lệnh được gửi đến máy in/khi đăng nhập từ bảng thao tác/khi đăng nhập từ trình duyệt Web

Biện pháp khắc phục
Tắt/bật nguồn chính.
SC899-00Mô tả:
Lỗi hiệu suất phần mềm (kết thúc nhận tín hiệu)

Nguyên nhân:
Xảy ra khi một chương trình nội bộ hoạt động bất thường.

Biện pháp khắc phục
Trong trường hợp lỗi phần cứng
• Thay thế phần cứng. Trong trường hợp lỗi phần mềm
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thử cập nhật chương trình cơ sở.
SC900-00Mô tả:
Lỗi bộ đếm điện Tổng giá trị bộ đếm điện nằm ngoài thông số kỹ thuật. Lỗi được phát hiện khi tăng tổng bộ đếm.

Nguyên nhân:
• NVRAM không mong muốn được đính kèm.
• NVRAM bị lỗi • Dữ liệu NV-RAM bị hỏng.
• Dữ liệu được ghi vào khu vực không mong muốn do yếu tố bên ngoài, v.v.
• Số lượng được yêu cầu bởi SRM khi nhận PRT chưa hoàn thành.

Biện pháp khắc phục
Thay thế NVRAM.
SC901Mô tả:
Lỗi tổng bộ đếm cơ học Bộ đếm đã bị di chuyển trong khi chờ hoặc trong khi nó đang hoạt động, có thể làm hỏng đầu nối.

Nguyên nhân:
Bộ đếm bị lỗi

Biện pháp khắc phục
Kiểm tra kết nối của bộ đếm cơ học
SC920Mô tả:
Khi một lỗi được phát hiện trong ứng dụng khiến cho việc tiếp tục hoạt động là không thể.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Cấu hình phần cứng không mong muốn (chẳng hạn như không đủ bộ nhớ)

Biện pháp khắc phục
Tắt/bật nguồn chính.
SC921-00Mô tả:
Lỗi ứng dụng máy in (Không tìm thấy phông chữ thường trú). Không tìm thấy phông chữ cố định khi khởi động máy in.

Nguyên nhân:
Không tìm thấy tệp phông chữ được cài đặt sẵn.

biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn chính.
SC925Mô tả:
Lỗi chức năng NetFile Không thể sử dụng quản lý tệp NetFile trên ổ cứng hoặc tệp quản lý NetFile bị hỏng và không thể tiếp tục hoạt động.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi
• Ổ cứng không đồng nhất do mất điện trong quá trình truy cập ổ cứng, v.v.
• Lỗi phần mềm

Biện pháp khắc phục
Nếu một SC khác liên quan đến lỗi ổ cứng (SC860 đến SC865) được phát hành cùng lúc, ổ cứng là nguyên nhân. Giải quyết các SC khác. • Nếu SC860 đến SC865 không được cấp
• Tắt/bật nguồn chính.
• Nếu cách này không hiệu quả, hãy khởi tạo phân vùng HDD NetFile (SP5-832-011). Cần có sự chấp thuận của khách hàng vì thông báo fax đã nhận đang chờ được gửi và các tài liệu đang chờ để chụp sẽ bị mất. Quy trình: 1. Chuyển sang chế độ Công cụ Người dùng và thực hiện "Cài đặt Gửi" để in tất cả các tài liệu fax đã nhận được lên lịch gửi. Sau đó xóa chúng. 2. Trong chế độ Công cụ Người dùng, hãy thực hiện Quản lý Tài liệu > Xóa Hàng loạt Tài liệu Chuyển. 3. Thực hiện SP5832-011, sau đó tắt và bật nguồn máy.
• Nếu cách này không giải quyết được vấn đề, hãy khởi tạo tất cả các phân vùng của ổ cứng (SP5-832-001), sau đó tắt và bật nguồn máy. Cần có sự chấp thuận của khách hàng vì tài liệu và thông tin Danh bạ trong ổ cứng sẽ bị mất. Các tin nhắn fax đã nhận được lưu trữ được bảo vệ nhưng thứ tự có thể bị thay đổi.
• Nếu cách này không giải quyết được vấn đề, hãy thay thế ổ cứng.
SC990-00Mô tả:
Lỗi hoạt động phần mềm Phần mềm đã cố gắng thực hiện một hoạt động không mong muốn.

Nguyên nhân:
• Lỗi thông số
• Lỗi thông số bên trong
• Không đủ bộ nhớ làm việc
• Lỗi hoạt động gây ra bởi những bất thường mà bình thường không thể phát hiện được.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Cài đặt lại phần mềm của bộ điều khiển và bo mạch BICU.
SC991-00Mô tả:
Lỗi vận hành phần mềm có thể khôi phục Phần mềm đã cố gắng thực hiện một thao tác không mong muốn. SC991 bao gồm các lỗi có thể phục hồi trái ngược với CS990.

Nguyên nhân:
• Lỗi thông số
• Lỗi thông số bên trong
• Không đủ bộ nhớ làm việc
• Lỗi hoạt động gây ra bởi những bất thường mà bình thường không thể phát hiện được.

Biện pháp khắc phục
chỉ đăng nhập
SC992-00Mô tả:
SC không xác định được ban hành. Một SC, không được kiểm soát bởi hệ thống, đã xảy ra.

Nguyên nhân:
• Một SC cho mô hình trước đó đã được sử dụng nhầm, v.v.
• Về cơ bản là một lỗi phần mềm.

Biện pháp khắc phục
Tắt/bật nguồn chính.
SC995-01Mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 1 So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy. Thông tin chi tiết:
• Không thể xác định số sê-ri của máy do thay thế BICU hoặc trục trặc.
• Không xác định được số sê-ri máy do thay thế NV-RAM

Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.

Biện pháp khắc phục
Nhập số sê-ri của máy bằng SP5-811, sau đó bật/tắt nguồn. Gắn NV-RAM đã được cài đặt trước đó.
SC995-02Mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 2 So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy. Chi tiết: Không xác định được số sê-ri máy do NV-RAM thay thế hoặc trục trặc.

Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.

Biện pháp khắc phục
• Gắn NV-RAM đã được cài đặt trước đó.
• Tải xuống dữ liệu trên NV-RAM bằng SP5-825.
SC995-03Mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 3 So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy. Chi tiết: Không nhận được mã nhận dạng máy do bộ điều khiển bị thay thế không chính xác hoặc bị trục trặc.

Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.

Biện pháp khắc phục
Thay thế nó bằng một bộ điều khiển được chỉ định.
SC995-04Mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 4 So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy.

Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.

Biện pháp khắc phục
Đưa các bộ phận về cấu hình ban đầu, sau đó thay thế chúng theo sách hướng dẫn.
SC997-00Mô tả:
Lỗi lựa chọn chức năng ứng dụng Ứng dụng được chọn bởi phím bảng thao tác hoạt động bất thường (Không phản hồi, kết thúc bất thường).

Nguyên nhân:
Lỗi phần mềm (chủ yếu là ứng dụng)

Biện pháp khắc phục
• Kiểm tra RAM, DIMM, bo mạch tùy chọn theo yêu cầu của chương trình ứng dụng.
• Kiểm tra xem sự kết hợp của các chương trình đã tải xuống có chính xác không.
SC998-00Mô tả:
Lỗi khởi động ứng dụng
• Không có ứng dụng nào được đăng ký vào hệ thống trong một khoảng thời gian xác định sau khi bật nguồn chính. (Không có ứng dụng nào bắt đầu/Tất cả các ứng dụng đã bị chấm dứt bất thường)
• Ứng dụng đã bắt đầu nhưng không thể rút ra ngay bây giờ vì một số lý do.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm (chủ yếu là ứng dụng)
• RAM tùy chọn, DIMM, bo mạch theo yêu cầu của chương trình ứng dụng. Không được cài đặt một cách chính xác.

Biện pháp khắc phục
• Tắt/bật nguồn chính.
• Kiểm tra RAM, DIMM, bo mạch tùy chọn
• Kiểm tra sự kết hợp của các chương trình
• Thay thế bo mạch điều khiển.

 

Bạn có thể tìm thấy tất cả các mã lỗi – Error Code của máy photocopy Ricoh 3053 trong bảng mã mà VIDO cung cấp bên trên, gồm có các mã lỗi như:

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 3053
Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 3053

Danh sách các mã lỗi mà VIDO đã tổng hợp của máy photo Ricoh 3053

Phần 1:

– SC101-01, SC101-02, SC102, SC120, SC121, SC141, SC142, SC144, SC161-01, SC165, SC195, SC202, SC203, SC204, SC220, SC230, SC231, SC240, SC270, SC302, SC355, SC389, SC390, SC391, SC392, SC401.

– SC402, SC411, SC490, SC500, SC501, SC502, SC503, SC504, SC508, SC530, SC531, SC532, SC541, SC542-01, SC542-03, SC543, SC544, SC545, SC547-01, SC547-02, SC547-03, SC547-04, SC551, SC552-01.

– SC552-03, SC553, SC554, SC555, SC557, SC559, SC620-01, SC620-02, SC621, SC622, SC632-00, SC633-00, SC634-00, SC635-00, SC636-01, SC636-02, SC636-11, SC637-01, SC637-02, SC650-01, SC650-04, SC650-05.

– SC650-13, SC650-14, SC651-01, SC651-02, SC652-00, SC653-00, SC669-01, SC669-02, SC669-03, SC669-04, SC669-05, SC669-06, SC669-07, SC669-08, SC669-09, SC669-10, SC669-11, SC669-12, SC669-13, SC669-14.

Phần 2:

– SC669-15, SC669-16, SC669-17, SC669-18, SC669-19, SC669-20, SC669-21, SC669-22, SC669-23, SC669-24, SC669-25, SC669-26, SC669-36, SC670-00, SC672-10, SC672-11, SC672-12, SC672-13, SC672-99, SC687.

– SC701-03, SC701-08, SC702-01, SC702-02, SC702-03, SC721-03, SC721-10, SC721-11, SC721-17, SC721-24, SC721-25, SC721-27, SC721-28, SC721-30, SC721-33, SC721-41, SC721-42, SC721-44, SC721-52, SC721-53.

– SC721-58, SC721-59, SC721-70, SC721-71, SC721-80, SC770, SC791, SC792, SC793-01, SC793-02, SC793-03, SC793-04, SC793-05, SC793-06, SC793-07, SC793-08, SC793-09, SC793-11, SC793-12, SC794-01, SC794-02.

– SC794-03, SC794-04, SC794-05, SC794-06, SC794-07, SC794-08, SC794-09, SC794-10, SC794-11, SC794-12, SC816-01, SC816-02, SC816-03, SC816-04, SC816-05, SC816-07, SC816-08, SC816-09, SC816-10, SC816-11.

Phần 3:

– SC816-12, SC816-13, SC816-14, SC816-15, SC816-19, SC816-20, SC816-22, SC816-23, SC816-24, SC816-25, SC816-26, SC816-29, SC816-35, SC816-36, “SC841-00, “, SC842-00, SC842-01, SC842-02, SC853-00, SC854-00.

– SC855-01, SC855-02, SC857-00, SC855-01, SC855-02, SC857-00, SC858-01, SC858-02, SC858-30, SC858-31, SC859-01, SC859-02, SC859-10, SC860-00, SC865-00, SC866-00, SC867-00, SC868-00, SC868-01, SC868-02.

– SC870, SC872-00, SC873-00, SC875-01, SC875-02, SC876-01, SC876-02, SC876-03, SC876-04, SC876-05, SC876-99, SC877-00, SC880-00, SC881-01.

– SC899-00, SC900-00, SC901, SC920, SC921-00, SC925, SC990-00, SC991-00, SC992-00, SC995-01, SC995-02, SC995-03, SC995-04, SC997-00, SC998-00.

Mong rằng các kỹ thuật viên có thể dựa vào bảng mã lỗi máy photocopy này tiện lợi hơn trong việc khắc phục các lỗi hàng ngày, Có gì góp ý mọi người có thể comment góp ý giúp VIDO nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902.885.042

Zalo Chat