Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 3054

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 3054 được Tin Học VIDO tổng hợp tất cả các code lỗi của dòng máy từ các mô tả, nguyên nhân và cách khắc phục. Được sắp xếp vô cùng gọn gàng và dễ nhìn, không chỉ thế với chế độ tìm kiếm thông giúp tìm kiếm các lỗi vô cùng dễ dàng.

Hãy thử tìm kiếm và sử dụng code máy photo Ricoh 3054 tại VIDO để trải nghiệm bạn nhé. Mong rằng công cụ mà chúng tôi tạo nên có thể giúp ích cho mọi người trong quá trình sửa lỗi máy photo trở nên dễ dàng hơn.

Nhập mã lỗi để bắt đầu tìm kiếm các mã lỗi của Ricoh MP 3054

Mã lỗiChi tiết
SC101-01Mô tả:
Lỗi đèn (Quét) Đỉnh mức trắng không đạt đến ngưỡng quy định khi tấm trắng được quét.

Nguyên nhân:
• LED bị lỗi
• IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi
• SBU bị lỗi
• IPU bị lỗi
• Bộ nguồn/dây tín hiệu bị lỗi
• Ngưng tụ nước trong bộ phận quét
• Gương hoặc ống kính bị bẩn hoặc đặt sai vị trí
• Tấm trắng bị bẩn hoặc được lắp đặt không đúng cách

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Thực hiện các thao tác sau:
• Kết nối lại dây nguồn/dây tín hiệu.
• Gắn lại vệ sinh gươngthấu kính.
• Lắp lại/vệ sinh đĩa trắng.
• Gắn lại/vệ sinh tấm dẫn máy quét.
3. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay đèn máy quét (bảng LED).
• Thay thế bảng SIO.
• Thay khối thấu kính (bảng SBU).
• Thay thế bo mạch IPU.
• Thay dây nguồn / dây tín hiệu.
SC101-02Mô tả:
Đã phát hiện lỗi đèn LED (Điều chỉnh độ sáng của đèn LED) Lỗi đèn LED.

Nguyên nhân:
• Đèn LED bị lỗi
• IDB (trình điều khiển đèn LED) bị lỗi
• Dây nguồn/dây tín hiệu bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Thực hiện các thao tác sau:
• Kết nối lại dây nguồn/dây tín hiệu.
3. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay bo mạch LED.
• Thay bo mạch IDB hoặc bo mạch SIO.
• Thay dây nguồn/tín hiệu.
SC102Mô tả:
Lỗi điều chỉnh độ sáng đèn LED Đỉnh mức trắng đạt đến ngưỡng quy định khi tấm trắng được quét sau một số lần điều chỉnh được chỉ định.
Nguyên nhân:
• LED bị lỗi
• IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi
• SBU bị lỗi
• IPU bị lỗi
• Bộ nguồn/dây tín hiệu bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Cắm lại dây nguồn/dây tín hiệu.
3. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay bo mạch LED.
• Thay bo mạch SBU.
• Thay bo mạch IDB hoặc bo mạch SIO.
• Thay bo mạch IPU.
• Thay dây nguồn/tín hiệu.
SC120Mô tả:
Lỗi vị trí gốc của máy quét 1 Cảm biến vị trí gốc của máy quét không TẮT. Chi tiết: Thời gian phát hiện lỗi
• Trong khi di chuyển về đích (khi máy BẬT hoặc khi máy trở về từ chế độ tiết kiệm năng lượng)
• Trong quá trình điều chỉnh tự động (khi máy được BẬT hoặc khi máy trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng)
• Trong khi quét từ ADF hoặc kính phơi sáng.

Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi
• Động cơ máy quét bị lỗi
• Cảm biến HP của máy quét bị lỗi
• Dây đai bị lỗi
• Đai định thời, ròng rọc, dây hoặc giá đỡ không được lắp đặt đúng cách

Biện pháp khắc phục:
Thay thế các bộ phận sau:
• Thay thế bộ cảm biến HP
• Thay thế động cơ máy quét
• Thay thế dây nịt.
• Gắn lại hoặc thay thế đai định thời, ròng rọc, dây hoặc bộ phận vận chuyển.
SC121Mô tả:
Lỗi vị trí gốc của máy quét 2 Cảm biến vị trí gốc của máy quét không BẬT. Chi tiết: Thời gian phát hiện lỗi
• Trong khi định hướng
• Trong khi điều chỉnh tự động
• Trong khi quét từ ADF hoặc kính phơi sáng.

Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi • Động cơ máy quét bị lỗi
• Cảm biến HP của máy quét bị lỗi
• Dây đai bị lỗi
• Đai định thời, ròng rọc, dây hoặc giá đỡ không được lắp đặt đúng cách

Biện pháp khắc phục:
Thay các bộ phận sau:
• Thay cảm biến vị trí gốc
• Thay động cơ máy quét
• Thay dây nịt.
SC141Mô tả:
Lỗi phát hiện mức độ màu đen Mức độ màu đen không thể được điều chỉnh trong mục tiêu trong quá trình điều khiển khuếch đại tự động.

Nguyên nhân:
• Lỗi SBU
• Lỗi IPU
• Lỗi khai thác nguồn/tín hiệu

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Cắm lại dây nguồn/dây tín hiệu.
3. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay thế bo mạch SBU.
• Thay bo mạch IPU.
• Thay dây nguồn/tín hiệu.
SC142Mô tả:
Lỗi phát hiện mức trắng Không thể điều chỉnh mức trắng thành mức mục tiêu thứ hai trong mục tiêu trong quá trình điều khiển khuếch đại tự động.

Nguyên nhân:
• SBU bị lỗi
• Đèn LED bị lỗi
• IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi
• IPU bị lỗi
• Bộ dây nguồn/tín hiệu bị lỗi
• Lỗi bộ điều khiển máy quét
• Ngưng tụ nước trong bộ phận máy quét
• Gương hoặc thấu kính bị bẩn hoặc đặt sai vị trí
• Tấm trắng bị bẩn hoặc lắp đặt

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Thực hiện các thao tác sau:
• Kết nối lại dây nguồn/dây tín hiệu.
• Gắn lại/vệ sinh gương/thấu kính.
• Lắp lại/vệ sinh đĩa trắng.
3. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay thế bo mạch SBU.
• Thay đèn LED
SC144Mô tả:
Lỗi Giao tiếp SBU
• Không thể xác nhận kết nối với SBU. (Lỗi phát hiện kết nối)
• Không thể giao tiếp với SBU, hoặc kết quả giao tiếp không bình thường.

Nguyên nhân:
• SBU bị lỗi
• Phía bên kia của giao tiếp (BCU, IPU, v.v.) bị lỗi
• Lỗi khai thác nguồn/tín hiệu

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Cắm lại dây nguồn/dây tín hiệu.
3. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay thế bo mạch SBU.
• Thay bo mạch IPU.
• Thay bo mạch BCU.
• Thay dây nguồn/tín hiệu.
SC161-01Mô tả:
Lỗi IPU (LSYNC bất thường) Đã xảy ra lỗi trong quá trình kiểm tra tự chẩn đoán được thực hiện mỗi khi máy được bật hoặc trở lại hoạt động hoàn toàn từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
Bo mạch IPU (hoặc BCU) bị lỗi (lỗi kết nối ASIC-BREIT, LSYNC bất thường, v.v.)
• Cáp giữa SBU và IPU (hoặc BCU) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay bo mạch IPU (hoặc BCU).
• Kiểm tra cáp giữa SBU và IPU (hoặc BCU)
SC165Mô tả:
Sao chép lỗi đơn vị bảo mật dữ liệu

Nguyên nhân:
• Tùy chọn bảo mật dữ liệu sao chép được bật trong Công cụ Người dùng nhưng bảng tùy chọn được phát hiện là bị thiếu hoặc bị lỗi.
• Tùy chọn bảo mật dữ liệu sao chép được phát hiện là bị lỗi khi máy được bật hoặc trở về từ chế độ tiết kiệm năng lượng.
• Sao chép bảng đơn vị bảo mật dữ liệu không được cài đặt đúng cách
• Sao chép bảng đơn vị bảo mật dữ liệu bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Cài đặt lại bo mạch đơn vị bảo mật dữ liệu sao chép.
• Thay bo mạch đơn vị bảo mật dữ liệu sao chép.
SC185-00Mô tả:
Lỗi truyền CIS Dữ liệu được đọc từ thanh ghi ASIC trên CIS không như mong đợi. Chi tiết:
• Xảy ra khi phát hiện lỗi giao tiếp nối tiếp giữa bảng CIS và bảng DF. Cũng xảy ra khi một lỗi được phát hiện trong quá trình

Nguyên nhân:
• Đầu nối hoặc dây giữa bo mạch DF và bo mạch CIS bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• ASIC trên CIS bị lỗi
• Lỗi khởi động ASIC trên CIS

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại dây nguồn/tín hiệu.
• Thay thiết bị CIS (CIS và CIPB).
• Thay bảng điều khiển ADF.
• Thay dây nguồn/tín hiệu.
SC186-00Mô tả:
Lỗi đèn LED CIS Trong quá trình khởi tạo:
• Tỷ lệ giữa các giá trị trung bình của diện tích cạnh đầu và diện tích cạnh sau nằm ngoài thông số kỹ thuật.
• Giá trị cực đại của dữ liệu bóng mờ thấp hơn thông số kỹ thuật. Trong quá trình quét:
• Giá trị cực đại của dữ liệu bóng mờ thấp hơn

Nguyên nhân:
Trong quá trình khởi tạo:
• Một hoặc hai trong số hai đèn LED CIS bị lỗi Trong quá trình quét:
• Cả hai đèn LED CIS đều bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại dây nguồn/tín hiệu.
• Thay thiết bị CIS (CIS và CIPB).
• Thay con lăn trắng nền CIS.
• Thay dây nguồn/tín hiệu.
• Thay bảng điều khiển chính của ADF.
SC187-00Mô tả:
Lỗi mức độ đen của CIS Mức độ đen được quét bởi CIS là bất thường. Chi tiết:
• Xảy ra khi phát hiện bất thường trong quá trình tạo – phát hiện mức đen.
• Lần xuất hiện đầu tiên và thứ hai liên tiếp tạo thành kẹt giấy ban đầu. Sự xuất hiện thứ ba tạo thành một SC.

Nguyên nhân:
CIS bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế thiết bị CIS (CIS và CIPB).
SC188-00Mô tả:
Lỗi Cấp độ Trắng CIS
• Giá trị đỉnh của dữ liệu bóng đổ được đọc từ CIS là bất thường. Chi tiết:
• Xảy ra khi phát hiện bất thường trong quá trình phát hiện đỉnh dữ liệu CIS shading.
• Lần xuất hiện thứ nhất và thứ hai liên tiếp cấu thành

Nguyên nhân:
• CIS bị lỗi
• Con lăn trắng nền CIS bị trầy xước, bụi bẩn hoặc kết nối không đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại dây nguồn/tín hiệu.
• Thay thiết bị CIS (CIS và CIPB).
• Thay con lăn trắng nền CIS.
• Thay dây nguồn/tín hiệu.
SC189-00Mô tả: > Lỗi điều chỉnh cân bằng xám CIS Sự khác biệt giữa giá trị mục tiêu điều chỉnh cân bằng xám và giá trị được quét từ biểu đồ GS20 nằm ngoài thông số kỹ thuật khi thực hiện xác nhận điều chỉnh cân bằng xám (SP4-705-002). Chi tiết: •

Nguyên nhân:
CIS bị lỗi
• Biểu đồ GS20 bị trầy xước hoặc hư hỏng do bẩn.

Biện pháp khắc phục:
• Thay biểu đồ GS20.
• Thay thiết bị CIS.
SC195-00Mô tả:
Lỗi số sê-ri máy So sánh mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số).

Nguyên nhân:
Mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số) không khớp.

Biện pháp khắc phục:
Nhập lại số serial của máy.
SC202-00Mô tả:
Lỗi hết thời gian BẬT Sau khi động cơ đa giác được bật hoặc trong vòng T1 giây. sau khi vòng quay thay đổi, động cơ không vào trạng thái SẴN SÀNG.

Nguyên nhân:
Dây nối giao diện với trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối chính xác.
• Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi
• Không thể xuất chính xác xung ổ đĩa động cơ đa giác. (Bộ điều khiển đa giác)
• Quan sát tín hiệu XSCRDY fai

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn
• Thay bộ phận laser hoặc động cơ đa giác
• Thay dây nịt đa giác
• Thay bo mạch IPU
SC203-00Mô tả:
OFF Timeout Error Tín hiệu XSCRDY (đa giác sẵn sàng) không bao giờ trở nên không hoạt động (H) trong vòng 3 giây. sau khi động cơ đa giác TẮT.

Nguyên nhân:
• Dây nối giao diện với trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối chính xác.
• Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi
• Không thể xuất chính xác xung ổ đĩa động cơ đa giác. (Bộ điều khiển đa giác)
• Quan sát tín hiệu XSCRDY fai

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn
• Thay bộ phận laser hoặc động cơ đa giác
• Thay dây nịt đa giác
• Thay bo mạch IPU
SC204-00Mô tả:
Lỗi tín hiệu XSCRDY Trong khi quay động cơ đa giác, tín hiệu XSCRDY không hoạt động (H) trong hơn một vòng quay của đa giác.

Nguyên nhân:
• Dây nối giao diện với trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối chính xác.
• Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn
• Thay bộ phận laser hoặc động cơ đa giác
• Thay dây nịt đa giác
• Thay bo mạch IPU
SC220-00Mô tả:
Lỗi phát hiện đồng bộ hóa laser: LD0 Tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa laser cho vị trí bắt đầu của LD không xuất ra trong 500 mili giây. sau khi bật thiết bị LDB với động cơ đa giác quay bình thường.

Nguyên nhân:
• Dây nối giao diện với thiết bị phát hiện đồng bộ hóa bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
• Bảng phát hiện đồng bộ hóa bị lỗi
• Tia không vào máy dò ảnh.
• Bất thường xung quanh GAVD
• IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi
• Lỗi LDB

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn
• Thay bộ phận laser hoặc động cơ đa giác
• Thay dây nịt đa giác
• Thay bo mạch IPU
SC230-00Mô tả:
Lỗi FGATE ON Tín hiệu FGATE không BẬT trong vòng 1 giây. sau khi quá trình viết bắt đầu.

Nguyên nhân:
• GAVD bị lỗi
• Xử lý hình ảnh ASIC bị lỗi
• IPU, bo mạch điều khiển không được kết nối chính xác hoặc bị lỗi
• Khai thác giữa IPU và LDB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/mở nguồn
• Thay bo mạch IPU
• Thay bo mạch điều khiển
SC231-00Mô tả:
Lỗi FGATE OFF Tín hiệu FGATE không TẮT trong vòng 9 giây. sau khi bài viết được tiến hành.

Nguyên nhân:
• GAVD bị lỗi
• Xử lý hình ảnh ASIC bị lỗi
• IPU, bo mạch điều khiển không được kết nối chính xác hoặc bị lỗi
• Khai thác giữa IPU và LDB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay bo mạch IPU.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC240-00Mô tả:
Lỗi LD: Trong khi chiếu sáng LD /Trong khi khởi tạo P-MAC

Nguyên nhân:
• Suy giảm LD (LD bị hỏng, thay đổi đặc tính đầu ra, v.v.)
• Bộ dây giao diện bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
• Trình điều khiển LD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ
• Thay thiết bị LD
• Thay dây nịt
• Thay bo mạch IPU
SC270-00Mô tả:
Lỗi giao tiếp GAVD Khi máy khởi động hoặc hủy tiết kiệm năng lượng

Nguyên nhân:
Nguyên nhân:
• GAVD bị lỗi
• CPU bị lỗi
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ
• Thay thế bo mạch IPU
• Thay thế bo mạch điều khiển
• Thay thế bo mạch BCU
• Đặt FCC giữa BCU - IPU
SC272-01Mô tả:
Lỗi Giao tiếp Trình điều khiển LD Nếu giá trị không giống nhau khi máy đọc và ghi cùng một đăng ký khi khởi động máy. Nếu tính chẵn lẻ giao tiếp thử lại ba lần liên tiếp, SC sẽ được tạo.

Nguyên nhân:
• CPU bị lỗi
• IPU bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Khai thác bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt
• Thay bo mạch IPU
SC272-10Mô tả:
Lỗi Giao tiếp Trình điều khiển LD: Khác Nếu trạng thái “Mở cửa” không chuyển thành “Đóng cửa” sau khi đóng cửa.

Nguyên nhân:
• CPU bị lỗi
• IPU bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Khai thác bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
• Thay bo mạch IPU.
SC302-00Mô tả:
Nguồn điện cao áp: Sạc: Lỗi đầu ra Máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (không mong đợi)” 10 lần trong 200 mili giây liên tục khi theo dõi tín hiệu lỗi cứ sau 20 mili giây trong khi xuất tín hiệu PWM.

Nguyên nhân:
Lỗi phần cứng
• Đầu nối Đầu vào/Đầu ra bị ngắt kết nối.
• Dây điện đầu vào/đầu ra bị đoản mạch.
• Khe hở bề mặt/không khí không đủ (xả hồ quang)
• Lỗi BCU (lỗi tín hiệu)
• Lỗi HVPS Lỗi tải
• Lỗi nối đất của đầu ra sạc

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ.
• Thay thế HVPS cao.
• Thay dây nịt của HVPS.
• Thay thế dây nịt của BĐP.
• Thay thế BĐP.
SC324-01Mô tả:
Phát triển Động cơ: Bk: Khóa Tín hiệu khóa được quan sát trong khoảng thời gian 2 giây trong khi động cơ BẬT và mức Cao được phát hiện ít nhất 20 lần

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• IOB bị lỗi
• Mô-men xoắn đơn vị tăng

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ phát triển.
• Kết nối lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế IOB.
• Thay thế đơn vị phát triển.
• Thay bộ truyền động.
SC360-01Mô tả:
Lỗi điều chỉnh cảm biến TD
• Khi số lượng Mu vượt quá ngưỡng phán đoán của trạng thái không có nhà phát triển.
• Khi đếm Mu không thỏa mãn các phạm vi mục tiêu sau trong 3 lần liên tiếp.
• Ngưỡng trên
• Ngưỡng dưới

Nguyên nhân:
• Cảm biến TD bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo
• Dây nịt bị hỏng
• Mật độ bột mực của nhà phát triển khác với nhà phát triển ban đầu

Biện pháp khắc phục:
• Thay cảm biến TD.
• Thay thế đơn vị phát triển.
SC361-01Mô tả:
TD Lỗi đầu ra cảm biến: Giới hạn trên (K) Điều kiện sau liên tục vượt quá giá trị ngưỡng giới hạn trên (SP3-211-003). • Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001) > ngưỡng lỗi giới hạn trên đầu ra (SP3-211-002)

Nguyên nhân:
• Rớt kết nối cảm biến TD (lỗi kết nối)

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra xem đầu nối cảm biến TD đã được kết nối chưa.
• Kiểm tra dây nịt của cảm biến TD (ngắt kết nối, v.v.).
• Thay cảm biến TD.
SC362-01Mô tả:
Lỗi đầu ra cảm biến TD: Giới hạn dưới (K) Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001) < ngưỡng lỗi giới hạn dưới đầu ra (SP3-211-004) liên tục dưới giá trị ngưỡng xảy ra giới hạn dưới (SP3-211) -005)

Nguyên nhân:
Thiếu/rớt đầu nối cảm biến TD

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra xem đầu nối cảm biến TD đã được kết nối chưa.
• Kiểm tra dây nịt của cảm biến TD (ngắt kết nối, v.v.).
• Thay cảm biến TD.
SC370-00Mô tả:
Lỗi hiệu chỉnh cảm biến ID Điện áp đầu ra quang phản xạ thông thường của cảm biến ID: Không thể điều chỉnh Vsg_reg trong phạm vi mục tiêu. Giới hạn trên (SP3-320-013: giá trị ban đầu 4,5V) Giới hạn dưới (SP3-320-014: giá trị ban đầu 3,5V)

Nguyên nhân:
• Thiếu đầu nối cảm biến ID/ lỗi kết nối
• Cửa sổ phát hiện cảm biến ID bị bẩn
• Cảm biến ID bị trục trặc

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra xem có thiếu đầu nối cảm biến ID không. Nếu nó bị thiếu, hãy kết nối lại.
• Kiểm tra bụi bẩn trên cửa sổ phát hiện cảm biến ID. Nếu cửa sổ phát hiện bị bẩn, hãy làm sạch bằng phương pháp xác định trước (không lau khô).
• Nếu cả hai điều trên đều không xảy ra, hãy thực hiện thay thếcảm biến ID.
SC391-00Mô tả:
Nguồn điện cao áp: Phát triển : Lỗi đầu ra Khi máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (bất thường)” 10 lần liên tục trong 200 ms bằng cách theo dõi tín hiệu phát hiện lỗi cứ sau 20 ms trong khi xuất tín hiệu PWM cho chúng tôi

Nguyên nhân:
Lỗi phần cứng
• Đầu nối Đầu vào/Đầu ra bị ngắt kết nối.
• Khe hở bề mặt/không khí không đủ (xả hồ quang)
• Dây điện đầu vào/đầu ra bị đoản mạch.
• Lỗi BCU (lỗi tín hiệu)
• Lỗi HVPS Lỗi tải
• Lỗi nối đất của đầu ra sạc

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ
• Thay dây nịt giữa BCU và HVPS.
• Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt giữa BCU và HVPS.
• Cài đặt lại hoặc thay thế đơn vị phát triển.
• Kiểm tra xem tiếp điểm và chuyển động tách rời của bộ truyền có hoạt động chính xác hay không.
• Thay thế HVPS.
• Thay thế BCU.
SC396-01Mô tả:
Các tín hiệu Khóa động cơ trống được quan sát thấy trong khoảng thời gian 2 giây trong khi động cơ BẬT và mức Cao được phát hiện ít nhất 20 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• IOB bị lỗi
• Mô-men xoắn PCU tăng

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại đầu nối.
• Thay dây dẫn của động cơ trống/mực thải.
• Thay trống mực/mô tơ mực thải.
• Thay thế BĐP.
• Thay thế IOB.
SC440-00Mô tả:
Nguồn điện cao áp: Truyền giấy : Lỗi đầu ra Máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (không mong đợi)” 10 lần trong 200 mili giây liên tục khi theo dõi tín hiệu lỗi cứ sau 20 mili giây trong khi xuất tín hiệu PWM.

Nguyên nhân:
Lỗi phần cứng
• Đầu nối Đầu vào/Đầu ra bị ngắt kết nối.
• Dây điện đầu vào/đầu ra bị đoản mạch.
• Lỗi IOB (lỗi tín hiệu)
• Lỗi HVPS Lỗi tải
• Trở kháng của con lăn truyền tăng.
• Đơn vị chuyển đổi không được đặt đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ.
• Kết nối lại hoặc thay dây nịt của HVPS (bộ nguồn).
• Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt giữa BCU và HVPS.
• Đặt lại hoặc thay thế bộ phận chuyển.
• Kiểm tra xem tiếp điểm và chuyển động tách của bộ phận chuyển có hoạt động chính xác hay không.
• Thay thế HVPS.
• Thay thế BCU.
SC452-00Mô tả:
Lỗi động cơ tiếp xúc con lăn truyền Khi máy không phát hiện tín hiệu cao/thấp trong một thời gian nhất định sau khi động cơ tiếp xúc con lăn truyền đã được bật.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải, Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• Cơ chế khóa liên động bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ
• Kiểm tra xem chuyển động tiếp xúc và tách rời của bộ chuyển đổi có hoạt động chính xác không.
• Thay thế động cơ tiếp xúc con lăn chuyển. 6. Khắc phục sự cố
SC460-00Mô tả:
Nguồn điện cao áp: Phân tách: Lỗi đầu ra Máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (không mong muốn)” 10 lần trong 200 mili giây liên tục khi theo dõi tín hiệu lỗi cứ sau 20 mili giây trong khi xuất tín hiệu PWM.

Nguyên nhân:
Lỗi phần cứng
• Đầu nối Đầu vào/Đầu ra bị ngắt kết nối.
• Dây điện đầu vào/đầu ra bị đoản mạch.
• Đơn vị truyền tải không được đặt đúng cách.
• Lỗi IOB (lỗi tín hiệu)
• Lỗi HVPS Lỗi tải
• Lỗi nối đất của đầu ra nguồn tách, shor

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt nguồn điện chính theo chu kỳ • Kết nối lại hoặc thay dây nịt của HVPS (bộ nguồn).
• Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt giữa BCU với HVPS.
• Đặt lại hoặc thay thế thiết bị vận chuyển.
• Kiểm tra xem tiếp điểm và chuyển động tách của bộ phận chuyển có hoạt động chính xác hay không.
• Thay thế HVPS.
• Thay thế BCU.
SC497-00Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ máy Lỗi nhiệt điện trở Đầu ra của cảm biến nhiệt độ nằm ngoài phạm vi sau.
• 0,56 V trở xuống (90°C trở lên)
• 3,0 V trở lên (-18°C trở xuống)

Nguyên nhân:
• Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng
• Cảm biến nhiệt độ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại hoặc thay dây nịt.
• Thay cảm biến nhiệt độ.
SC498-00Mô tả:
Lỗi cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (Máy chính) Đầu ra của cảm biến nhiệt độ/độ ẩm nằm ngoài phạm vi sau.
• 0,76 V trở xuống/ 2,90 V trở lên (cảm biến nhiệt độ)
• 2,4 V trở lên (cảm biến độ ẩm)

Nguyên nhân:
• Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng
• Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại hoặc thay dây nịt.
• Thay cảm biến nhiệt độ/độ ẩm.
SC501-01Mô tả:
Lỗi Motor nâng khay 1 Máy dò lỗi motor nâng khay 1 3 lần liên tiếp khi nâng khay 1 lên.. (Thông báo reset khay hiển thị khi máy dò lỗi liên tiếp 2 lần trở xuống

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối cảm biến giới hạn khay thứ nhất, trục trặc hoặc bụi bẩn của cảm biến.
• Ngắt kết nối động cơ nâng khay thứ nhất, trục trặc
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và động cơ nâng khay.
• Giấy

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài. Cảm biến giới hạn khay 1, động cơ nâng khay 1
• Kiểm tra dây nịt.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay thế Đơn vị nạp giấy thứ nhất, khay thứ nhất
• Thay thế IOB Vận chuyển giấy
• Thay thế
SC501-02Mô tả:
Lỗi Hạ khay 1 Máy phát hiện lỗi motor nâng khay 1 5 lần liên tục khi hạ khay 1 xuống. (Thông báo reset khay hiển thị khi máy phát hiện lỗi liên tiếp 4 lần hoặc

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối cảm biến giới hạn khay thứ nhất, trục trặc hoặc bụi bẩn của cảm biến.
• Ngắt kết nối động cơ nâng khay thứ nhất, trục trặc
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và động cơ nâng khay.
• Giấy

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài. Cảm biến giới hạn khay 1, động cơ nâng khay 1
• Kiểm tra dây nịt.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay thế Đơn vị nạp giấy thứ nhất, khay thứ nhất
• Vận chuyển giấy thay thế IOB
• Thay thế
SC502-01Mô tả:
Lỗi Motor nâng khay thứ 2 Máy phát hiện lỗi motor nâng khay thứ 2 3 lần liên tiếp khi nâng khay thứ 2. (Thông báo reset khay hiển thị khi máy phát hiện lỗi liên tiếp 2 lần trở xuống

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối cảm biến giới hạn khay thứ 2, trục trặc, bụi bẩn
• Ngắt kết nối động cơ nâng khay thứ 2, trục trặc
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và động cơ nâng khay
• Lỗi bộ giấy

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài. Cảm biến giới hạn khay thứ 2, động cơ nâng khay thứ 2
• Kiểm tra dây đai.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay thế Đơn vị nạp giấy thứ 2, khay thứ 2
• Thay thế IOB Vận chuyển giấy
• Thay thế
SC502-02Mô tả:
Lỗi hạ khay thứ 2 Máy phát hiện lỗi motor nâng khay thứ 2 5 lần liên tục khi hạ khay thứ 2 xuống. (Thông báo reset khay hiển thị khi máy phát hiện lỗi liên tiếp 4 lần hoặc

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối cảm biến giới hạn khay nạp giấy thứ 2, trục trặc và bụi bẩn
• Ngắt kết nối động cơ nâng khay thứ 2, trục trặc
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và động cơ nâng khay

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài. Cảm biến giới hạn khay thứ 2, động cơ nâng khay thứ 2
• Kiểm tra dây đai.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay thế Đơn vị nạp giấy thứ 2, khay thứ 2
• Thay thế IOB Vận chuyển giấy
• Thay thế
SC503-01Mô tả:
Lỗi nâng khay thứ 3 (D694) Máy phát hiện lỗi nâng của động cơ nâng khay cho PFU (D694) 3 lần liên tiếp khi khay thứ 3 được nâng lên lúc khởi động máy. (Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi t

Nguyên nhân:
• Đầu nối động cơ nâng khay bị ngắt kết nối
• Bộ cảm biến giới hạn bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng
• Bảng điều khiển bị lỗi
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và động cơ nâng khay
• Lỗi bộ giấy

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy. • Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay mô tơ nâng khay.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay cảm biến giới hạn.
• Thay bảng điều khiển cho PFU tùy chọn (D694).
• Thay khay.
• Thay pa lăng
SC503-02Mô tả:
Lỗi hạ khay thứ 3 (D694) Máy phát hiện lỗi hạ khay của động cơ nâng khay cho PFU (D694) 3 lần liên tiếp khi khay thứ 3 được hạ xuống lúc khởi động máy. (Thông báo đặt lại khay được hiển thị

Nguyên nhân:
• Đầu nối động cơ nâng khay bị ngắt kết nối
• Bộ cảm biến giới hạn bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng
• Bảng điều khiển bị lỗi
• Quá tải giấy
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và động cơ nâng khay
• Bộ giấy bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay mô tơ nâng khay.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay cảm biến giới hạn.
• Thay bảng điều khiển cho PFU tùy chọn (D694).
• Thay khay.
• Thay pa lăng
SC503-11Mô tả:
Lỗi nâng khay thứ 3 (D787) Máy phát hiện lỗi nâng của động cơ nâng khay cho PFU (D787) 3 lần liên tiếp khi nâng khay thứ 3 lúc khởi động máy. (Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi t

Nguyên nhân:
• Đầu nối động cơ nâng khay bị ngắt kết nối
• Bộ cảm biến giới hạn bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng
• Bảng điều khiển bị lỗi
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và động cơ nâng khay
• Lỗi bộ giấy

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy. • Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay mô tơ nâng khay.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay cảm biến giới hạn.
• Thay bảng điều khiển cho PFU tùy chọn (D787).
• Thay khay.
• Thay pa lăng
SC503-12Mô tả:
Lỗi hạ khay thứ 3 (D787) Máy phát hiện lỗi hạ khay của động cơ nâng khay cho PFU (D787) 3 lần liên tiếp khi khay thứ 3 được hạ xuống lúc khởi động máy. (Thông báo đặt lại khay được hiển thị

Nguyên nhân:
• Đầu nối động cơ nâng khay bị ngắt kết nối
• Bộ cảm biến giới hạn bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng
• Bảng điều khiển bị lỗi
• Quá tải giấy
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và động cơ nâng khay
• Bộ giấy bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay mô tơ nâng khay.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay cảm biến giới hạn.
• Thay bảng điều khiển cho PFU tùy chọn (D787).
• Thay khay.
• Thay pa lăng
SC503-31Mô tả:
Lỗi nâng khay thứ 3 (LCIT: D695)
• Máy phát hiện lỗi nâng của động cơ nâng khay cho LCIT (D695) 3 lần liên tiếp khi khay thứ 3 được hạ xuống lúc khởi động máy.
• Máy phát hiện lỗi thang máy của

Nguyên nhân:
• Đầu nối động cơ nâng khay bị ngắt kết nối
• Bộ cảm biến giới hạn bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng
• Bảng điều khiển bị lỗi
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay bên phải và động cơ nâng khay.
• Lỗi đặt giấy
• Lỗi dây đai định giờ

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay thế động cơ nâng khay.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế cảm biến giới hạn.
• Thay thế bảng điều khiển cho LCIT (D695) tùy chọn.
• Thay khay.
• Thay trục nạp giấy.
• Thay thế tay nâng.
• Thay dây đai định thời.
• Thay ròng rọc định thời.
• Thay thế tấm nền.
SC503-32Mô tả:
Lỗi hạ khay thứ 3 (LCIT: D695)
• Máy phát hiện lỗi nâng của động cơ nâng khay cho LCIT (D695) 3 lần liên tiếp khi hạ khay thứ 3 lúc khởi động máy.
• Máy phát hiện lỗi thang máy của

Nguyên nhân:
• Đầu nối động cơ nâng khay bị ngắt kết nối
• Bộ cảm biến giới hạn dưới bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng
• Bảng điều khiển bị lỗi
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay bên phải và động cơ nâng khay.
• Lỗi đặt giấy
• Thời gian chuông

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay thế động cơ nâng khay.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế cảm biến giới hạn dưới.
• Thay thế bảng điều khiển cho LCIT (D695).
• Thay khay.
• Thay dây đai định thời.
• Thay ròng rọc định thời.
• Thay thế tấm nền.
SC503-33Mô tả:
Lỗi quá tải giấy khay thứ 3 (LCIT: D695) Cả giới hạn trên và giới hạn dưới đều phát hiện tấm đế 3 lần liên tiếp khi khởi động máy. (Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi cả hai cảm biến phát hiện

Nguyên nhân:
• Quá tải giấy
• Lỗi bộ giấy
• Dây cảm biến giới hạn bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng
• Dây cảm biến giới hạn dưới bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng
• Bảng điều khiển bị lỗi
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt bên trong khay bên phải.

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay cảm biến giới hạn.
• Thay cảm biến giới hạn dưới.
• Thay bo mạch điều khiển cho LCIT (D695).
SC503-34Mô tả:
Lỗi vị trí giấy của khay thứ 3 (LCIT: D695) Trong khi đặt khay trái/phải hoặc khi BẬT nguồn hoặc khi quá trình truyền hoàn tất, "mở" được phát hiện 3 lần liên tiếp bằng cách phát hiện đóng/mở hàng rào cuối. (Thông báo reset khay

Nguyên nhân:
• Lỗi đặt giấy (giấy bị lệch khỏi vị trí để đẩy hàng rào cuối)
• Vật lạ xâm nhập (vật lạ mắc vào vị trí để đẩy hàng rào cuối)
• Lỗi cảm biến đóng/mở hàng rào cuối/thiếu đầu nối
• Dây nịt bị hỏng
• Ngân hàng điều khiển

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế cảm biến.
• Thay bo mạch điều khiển cho khay nạp giấy tùy chọn.
SC503-35Mô tả:
Lỗi truyền khay thứ 3 (LCIT: D695) • Lỗi phát hiện kết thúc truyền Ở đầu giấy của khay bên phải (phát hiện giới hạn dưới của khay bên phải, phát hiện giấy ở khay bên trái), giấy khay bên trái được chuyển sang khay bên phải nhưng cảm biến giấy ở khay bên trái là de

Nguyên nhân:
• Lỗi động cơ truyền/thiếu đầu nối
• Lỗi cảm biến giấy khay bên trái/thiếu đầu nối
• Dây bị đứt
• Bảng điều khiển ngân hàng bị lỗi
• Quá tải giấy
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay bên trái và khay truyền

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế cảm biến.
• Thay bo mạch điều khiển cho khay nạp giấy tùy chọn.
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay khay.
• Thay dây đai định thời.
SC503-36Mô tả:
Lỗi HP Truyền khay thứ 3 (LCIT: D695)
• Lỗi phát hiện HP (trong khi bắt đầu truyền) Ở đầu giấy khay bên phải (phát hiện giới hạn dưới của khay bên phải, phát hiện giấy khay bên trái), giấy khay bên trái được chuyển sang khay bên phải, nhưng khay bên trái t

Nguyên nhân:
• Lỗi động cơ truyền/thiếu đầu nối
• Hàng rào truyền khay bên trái Lỗi cảm biến HP/thiếu đầu nối
• Dây bị đứt
• Bảng điều khiển ngân hàng bị lỗi
• Quá tải giấy
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay bên trái và khay bên trái

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế cảm biến.
• Thay bo mạch điều khiển cho khay nạp giấy tùy chọn.
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay khay.
• Thay dây đai thời gian.
SC504-21Mô tả:
Lỗi nâng khay thứ 4 (D787)
• Phát hiện lỗi đi lên của động cơ nâng Trong quá trình khởi tạo khay (không phát hiện thấy giới hạn trên/phát hiện giới hạn dưới), tấm đế khay được nâng lên để kiểm tra vị trí tấm đế khay, nhưng cảm biến giới hạn không được phát hiện

Nguyên nhân:
• Lỗi động cơ thang máy/thiếu đầu nối
• Lỗi cảm biến giới hạn/thiếu đầu nối
• Dây bị đứt
• Bảng điều khiển dải bị lỗi
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và động cơ nâng khay
• Lỗi bộ giấy

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế cảm biến.
• Thay thế bảng điều khiển cho khay nạp giấy tùy chọn.
• Thay khay.
• Thay trục nạp giấy.
• Thay thế tay nâng.
SC504-22Mô tả:
Lỗi hạ khay thứ 4 (D787)
• Phát hiện lỗi động cơ nâng hạ xuống Trong quá trình khởi tạo khay, tấm đế khay được hạ xuống để kiểm tra vị trí tấm đế khay, nhưng cảm biến giới hạn được phát hiện mặc dù đã hết thời gian xác định trước, đối với

Nguyên nhân:
• Lỗi động cơ thang máy/thiếu đầu nối
• Lỗi cảm biến giới hạn/thiếu đầu nối
• Dây bị đứt
• Bảng điều khiển ngân hàng bị lỗi
• Quá tải giấy
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và động cơ nâng khay

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế cảm biến.
• Thay thế bảng điều khiển cho khay nạp giấy tùy chọn.
• Thay khay.
• Thay trục nạp giấy.
• Thay thế tay nâng.
SC505-41Mô tả:
Lỗi phát hiện giới hạn LCIT bên (D696)
• Lỗi phát hiện giới hạn trên (trong khi hạ xuống) Trong quá trình khởi tạo khay (không phát hiện thấy giới hạn trên/giới hạn dưới), tấm đế khay được hạ xuống để kiểm tra vị trí tấm đế khay, nhưng

Nguyên nhân:
• Lỗi động cơ thang máy/thiếu đầu nối
• Lỗi cảm biến giới hạn/thiếu đầu nối
• Dây đai bị đứt
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Lỗi bộ giấy
• Hư hỏng/rớt dây đai định thời
• Hư hỏng/rớt puly định thời
• Hư hỏng tấm đế/lỗi nằm ngang

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế cảm biến.
• Thay thế bảng điều khiển cho LCT bên tùy chọn.
• Thay khay.
• Thay trục nạp giấy.
• Thay thế tay nâng.
• Thay dây đai định thời.
• Thay ròng rọc định thời.
• Thay thế tấm nền
SC505-42Mô tả:
Lỗi phát hiện giới hạn dưới LCIT bên (D696)
• Lỗi phát hiện giới hạn dưới (trong khi hạ xuống) Trong quá trình khởi tạo khay (không phát hiện giới hạn trên/phát hiện đẩy giới hạn dưới), tấm đế khay được hạ xuống để kiểm tra vị trí của tấm đế khay

Nguyên nhân:
• Lỗi động cơ thang máy/thiếu đầu nối
• Lỗi cảm biến giới hạn dưới/thiếu đầu nối
• Dây nịt bị đứt
• Bảng điều khiển dải bị lỗi
• Lỗi bộ giấy
• Hư hỏng/bỏ dây đai định thời
• Hư hỏng/rơi ròng rọc định thời
• Hư hỏng tấm đế/lỗi phương ngang

Biện pháp khắc phục: > • Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế cảm biến.
• Thay thế bảng điều khiển cho LCT bên tùy chọn.
• Thay khay.
• Thay dây đai thời gian.
• Thay thế
SC505-43Mô tả:
Lỗi quá tải giấy LCIT bên (D696) Trong quá trình khởi tạo khay, cả giới hạn trên và giới hạn dưới đều được phát hiện 3 lần liên tiếp. (Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi cả hai cảm biến phát hiện lỗi liên tiếp

Nguyên nhân:
• Quá tải giấy
• Lỗi bộ giấy
• Lỗi cảm biến giới hạn/thiếu đầu nối
• Lỗi cảm biến giới hạn dưới/thiếu đầu nối
• Dây bị đứt
• Bảng điều khiển ngân hàng bị lỗi
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt bên trong khay

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế cảm biến.
• Thay thế bảng điều khiển cho LCT bên tùy chọn.
SC520-01Mô tả:
Động cơ đăng ký: Khóa. Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và err_posi) trong 500 mili giây, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây bị đứt
• IOB bị lỗi
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế IOB.
SC520-02Mô tả:
Động cơ nạp giấy: Khóa. Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và err_posi) trong 500 mili giây, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây bị đứt
• IOB bị lỗi
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế IOB.
SC520-03Mô tả:
Động cơ vận chuyển: Khóa. Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và err_posi) trong 500 mili giây, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây bị đứt
• IOB bị lỗi
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế IOB.
SC521-01Mô tả:
Động cơ lối vào song công: Khóa. Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và err_posi) trong 500 mili giây, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây bị đứt
• IOB bị lỗi
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế IOB.
SC521-02Mô tả:
Động cơ By-pass kép: Khóa. Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và err_posi) trong 500 mili giây, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây bị đứt
• IOB bị lỗi
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế IOB.
SC522-00Mô tả:
Động cơ thoát giấy: Khóa Trong khi BẬT động cơ, sau khi kiểm tra thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và err_posi) trong 500 mili giây, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây bị đứt
• IOB bị lỗi
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế IOB.
SC530-00Mô tả:
Khóa quạt cầu chì Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra cứ sau 100 mili giây. Nếu không nhận được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt
• Dây bị đứt
• IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế quạt cầu chì.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế IOB.
SC531-00Mô tả:
Khóa quạt làm mát vòng bi phát triển. Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra cứ sau 100 mili giây. Nếu không nhận được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt
• Dây bị đứt
• IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế quạt làm mát ổ trục phát triển
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế IOB.
SC533-00Mô tả:
Khóa quạt tản nhiệt PSU. Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra cứ sau 100 mili giây. Nếu không nhận được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt
• Dây bị đứt
• IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay quạt làm mát ổ trục phát triển.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế IOB.
SC533-01Mô tả:
Phát triển Quạt làm mát vòng bi Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra cứ sau 100 mili giây. Nếu không nhận được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt
• Dây bị đứt
• IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay quạt làm mát ổ trục phát triển.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế IOB.
SC534-00Mô tả:
Quạt thông gió phát triển. Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra cứ sau 100 mili giây. Nếu không nhận được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt
• Dây bị đứt
• IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay quạt hút phát triển.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế IOB.
SC535-00Mô tả:
Khóa quạt làm mát thoát giấy Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra cứ sau 100 mili giây. Nếu không nhận được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt
• Dây bị đứt
• IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay quạt tản nhiệt thoát giấy.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế IOB.
SC540-00Mô tả:
Khóa Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra tín hiệu khóa trong 2 giây, mức Cao được phát hiện ít nhất 20 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• IOB bị lỗi
• Mô-men xoắn đơn vị tăng

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ sấy mực/thoát giấy.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế IOB.
SC541-01Mô tả:
Nung chảy Ngắt kết nối Thermopile trung tâm Dưới nhiệt độ xác định trước (hoặc dưới CB) được phát hiện liên tục trong vài giây được chỉ định. Tần suất phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối
• Ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế pin nhiệt điện.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay đầu nối.
SC541-02Mô tả:
Ngắt kết nối cảm biến NC trung tâm 3ED - 3FF (điện áp FB: 3.243V-3.300V) được phát hiện liên tục trong vài giây xác định (trung tâm cảm biến NC: phát hiện & bù Cạnh cảm biến NC: phát hiện & bù). Thời gian phát hiện: 100 ms, phát hiện f

Nguyên nhân:
• Cảm biến NC bị ngắt kết nối
• Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại cảm biến NC.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay đầu nối.
SC541-03Mô tả:
Cảm biến NC trung tâm Giá trị AD ngắn mạch: 0-13 (điện áp FB: 0,000V-0,041V) được phát hiện liên tục trong vài giây đã chỉ định. Thời gian phát hiện: 100 ms, tần suất phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
• Ngắn mạch NC
• Ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại cảm biến NC.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay đầu nối.
SC542-02Mô tả:
Pin nhiệt trung tâm nung chảy không tải lại Khi pin nhiệt trung tâm nung chảy không đạt đến nhiệt độ định trước trong 7 giây liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn trong ống kính Thermopile
• Điều chỉnh/phao Thermopile
• Bảo đảm điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế pin nhiệt điện.
• Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được không.
SC542-03Mô tả:
Pin nhiệt trung tâm nung chảy không tải lại Khi pin nhiệt trung tâm nung chảy không đạt đến nhiệt độ cho phép của quá trình nạp nhiệt trung tâm trong vài giây được chỉ định liên tục.

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn trong ống kính Thermopile
• Điều chỉnh/phao Thermopile
• Bảo đảm điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế pin nhiệt điện.
• Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được không.
SC542-05Mô tả:
Pin nhiệt trung tâm nung chảy không tải lại (Điện áp thấp) Khi pin nhiệt trung tâm nung chảy không đạt đến nhiệt độ định trước trong 7 giây liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn trong ống kính Thermopile
• Điều chỉnh/phao Thermopile
• Bảo đảm điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế pin nhiệt điện.
• Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được không.
SC542-06Mô tả:
Pin nhiệt trung tâm nung chảy không tải lại (Điện áp thấp) Khi pin nhiệt trung tâm nung chảy không đạt đến nhiệt độ cho phép của quá trình nạp lại nhiệt trung tâm trong những giây được chỉ định liên tục.

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn trong ống kính Thermopile
• Điều chỉnh/phao Thermopile
• Bảo đảm điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế pin nhiệt điện.
• Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được không.
SC543-00Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ cao của cọc nhiệt trung tâm nung chảy (Phần mềm) Khi cọc nhiệt trung tâm nung chảy phát hiện nhiệt độ xác định trước hoặc cao hơn trong các giây được chỉ định liên tiếp. Thời gian phát hiện 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
• Triac ngắn mạch
• Bo mạch IOB bị lỗi
• Bo mạch BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay bo mạch IOB.
• Thay bo mạch BCU.
• Thay thế bộ phận cầu chì. Bảng SC: SC5xx (Nạp ​​giấy và sấy giấy)
SC544-01Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ cao nóng chảy (phần cứng) (Lỗi nhiệt độ cao nhiệt điện trung tâm) Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
• Triac bị lỗi (ngắn mạch)
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Bộ nhiệt trung tâm sưởi ấm bị lỗi
• Phần mềm điều khiển cầu chì: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
• Nếu triac bị lỗi, hãy thay bo mạch cấp nguồn AC.
• Nếu cần, hãy thay thế BCU hoặc bộ nhiệt điện trung tâm sưởi ấm.
SC544-02Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ cao nung chảy (phần cứng) (Lỗi nhiệt độ cao nhiệt điện trở không tiếp xúc) Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
• Triac bị lỗi (ngắn mạch)
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Bộ nhiệt trung tâm sưởi ấm bị lỗi
• Phần mềm điều khiển cầu chì: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
• Gắn bộ cầu chì mới, sau đó chạy SP-5-810-002.
• Nếu triac bị lỗi, hãy thay bo mạch nguồn AC.
• Nếu cần, hãy thay BCU hoặc cảm biến NC trung tâm Fusing.
SC545-01Mô tả:
Nung chảy Bộ sưởi trung tâm Làm nóng liên tục Sau khi chờ đợi toàn bộ công suất liên tục trong hơn giây được chỉ định, không được phát hiện trong những giây được chỉ định.
• Định nghĩa toàn bộ công suất của bộ sưởi Điểm đặt tốc độ làm nóng liên tục (mức làm nóng tối đa

Nguyên nhân:
• Biến dạng nhiệt điện trở/phao
• Mất kết nối bộ gia nhiệt
• Sau khi bộ ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức hoạt động

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế nhiệt điện trở.
• Thay đèn cầu chì.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC545-05Mô tả:
Nung chảy máy sưởi trung tâm làm nóng liên tục (điện áp thấp)

Nguyên nhân:
Điện áp thấp

Biện pháp khắc phục:
SC547-01Mô tả:
Lỗi chéo Zero (hàn tiếp điểm rơle) Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
• Rơle nung chảy bị lỗi (hàn tiếp điểm)
• Lỗi mạch điều khiển rơle nung chảy

Biện pháp khắc phục:
• TẮT/BẬT công tắc nguồn điện chính
• Nếu rơle cầu chì bị hỏng, hãy thay thế PSU.
• Kiểm tra kết nối giữa PSU và bo mạch điều khiển, đồng thời thay thế dây nịt và bo mạch nếu cần.
SC547-02Mô tả:
Zero cross Error (lỗi tiếp điểm rơle) Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
• Hỏng rơle nung chảy (tiếp điểm hở)
• Lỗi mạch điều khiển rơle nung chảy
• Hỏng cầu chì PSU (24VS)

Biện pháp khắc phục:
• TẮT/BẬT công tắc nguồn điện chính.
• Nếu rơ le nung chảy bị hỏng, hãy thay thế PSU.
• Kiểm tra kết nối giữa PSU và bo mạch điều khiển, đồng thời thay thế dây nịt và bo mạch nếu cần.
• Nếu cầu chì PSU (24VS) bị đứt, hãy thay cầu chì.
SC547-03Mô tả:
Zero cross Error (lỗi tần số thấp) Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
Mất ổn định tần số đường dây điện dân dụng

Biện pháp khắc phục:
• TẮT/BẬT công tắc nguồn điện chính.
• Kiểm tra nguồn điện.
• Kiểm tra kết nối giữa PSU và bo mạch điều khiển, đồng thời thay thế dây nịt và bo mạch nếu cần.
SC551-01Mô tả:
Ngắt kết nối cọc nhiệt cạnh nung chảy Khi cọc nhiệt cạnh nung chảy phát hiện nhiệt độ được xác định trước hoặc thấp hơn trong các giây được chỉ định liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối Thermopile
• Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế pin nhiệt điện.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay đầu nối.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC551-02Mô tả:
Ngắt kết nối cảm biến NC cạnh 3ED - 3FF (điện áp FB: 3.243V-3.300V) được phát hiện liên tục trong vài giây được chỉ định (trung tâm cảm biến NC: phát hiện & bù Cạnh cảm biến NC: phát hiện & bù). Thời gian phát hiện: 100 ms, tần số phát hiện

Nguyên nhân:
• Cảm biến NC bị ngắt kết nối
• Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Thay cảm biến NC.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay đầu nối.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC551-03Mô tả:
Cảm biến Edge NC Giá trị AD ngắn mạch: 0-13 (điện áp FB: 0,000V-0,041V) được phát hiện liên tục trong các giây được chỉ định. Thời gian phát hiện: 100 ms, tần suất phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
• Đoản mạch cảm biến NC
• Ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Thay cảm biến NC.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay đầu nối.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC552-02Mô tả:
Pin nhiệt cạnh nung chảy không tải lại Khi pin nhiệt cạnh nung chảy không đạt được nhiệt độ xác định trước trong các giây được chỉ định liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn ống kính nhiệt điện
• Điều chỉnh nhiệt điện áp, trôi nổi
• Bảo đảm điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế pin nhiệt điện.
• Đảm bảo rằng điện áp đầu vào nằm trong giới hạn chấp nhận được.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC552-03Mô tả:
Nhiệt độ cạnh nung chảy không tải lại Nhiệt độ cho phép tải lại cạnh gia nhiệt không đạt được sau khi bộ gia nhiệt 1 BẬT trong vài giây đã chỉ định.

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn ống kính nhiệt điện
• Điều chỉnh nhiệt điện áp, trôi nổi
• Bảo đảm điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế pin nhiệt điện.
• Đảm bảo rằng điện áp đầu vào nằm trong giới hạn chấp nhận được.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC552-05Mô tả:
Pin nhiệt cạnh nung chảy không tải lại (Điện áp thấp) Khi pin nhiệt cạnh nung chảy không đạt được nhiệt độ định trước trong các giây được chỉ định liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn ống kính nhiệt điện
• Điều chỉnh nhiệt điện, thả nổi
• Bảo đảm điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế pin nhiệt điện.
• Đảm bảo rằng điện áp đầu vào nằm trong giới hạn chấp nhận được.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC552-06Mô tả:
Thermopile cạnh nung chảy không tải lại (Điện áp thấp) Khi pin nhiệt cạnh nung chảy không đạt đến nhiệt độ cho phép của việc tải lại cạnh nhiệt trong những giây được chỉ định liên tục.

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn ống kính nhiệt điện
• Điều chỉnh nhiệt điện áp, trôi nổi
• Bảo đảm điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế pin nhiệt điện.
• Đảm bảo rằng điện áp đầu vào nằm trong giới hạn chấp nhận được.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC553-00Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ cao ở đầu nhiệt độ kết thúc nung chảy (phần mềm) Trên nhiệt độ định trước được phát hiện liên tục trong vài giây đã chỉ định. Thời gian phát hiện: 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
• Triac ngắn mạch
• IOB bị lỗi
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế IOB.
• Thay BCU.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC554-01Mô tả:
Fusing End Thermopile Phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng) Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
• Triac bị lỗi (ngắn mạch)
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Bộ nhiệt điện biên của bộ gia nhiệt bị lỗi
• Phần mềm điều khiển cầu chì: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
• Nếu triac bị lỗi, hãy thay bo mạch cấp nguồn AC.
• Nếu cần, hãy thay thế BCU hoặc pin nhiệt cạnh gia nhiệt.
SC554-02Mô tả:
Fusing End Cảm biến NC Phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng) Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
• Triac bị lỗi (ngắn mạch)
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Bộ nhiệt điện biên của bộ gia nhiệt bị lỗi
• Phần mềm điều khiển cầu chì: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
• Gắn bộ cầu chì mới, sau đó chạy SP-5-810-002.
• Nếu cần, hãy thay cảm biến NC cạnh BCU hoặc Fusing edge.
SC555-01Mô tả:
Lò sưởi nóng chảy nóng chảy liên tục. Sau khi đợi hết công suất trong hơn giây quy định liên tục, không được phát hiện trong giây quy định.
• Định nghĩa toàn bộ công suất của bộ sưởi Điểm đặt tốc độ gia nhiệt liên tục (tốc độ gia nhiệt tối đa)

Nguyên nhân:
• Biến dạng nhiệt điện trở/phao
• Mất kết nối bộ gia nhiệt
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn tăng nhiệt quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế nhiệt điện trở.
• Thay đèn cầu chì.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC555-05Mô tả:
Bộ gia nhiệt cạnh nung chảy Nhiệt liên tục (Điện áp thấp). Sau khi đợi hết công suất trong hơn giây quy định liên tục, không được phát hiện trong giây quy định.
• Định nghĩa công suất đầy đủ của bộ sưởi Điểm đặt tốc độ làm nóng liên tục (tối đa

Nguyên nhân:
• Biến dạng nhiệt điện trở/phao
• Mất kết nối bộ gia nhiệt
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn tăng nhiệt quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế nhiệt điện trở.
• Thay đèn cầu chì.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC557-00Mô tả:
Zero Cross Tần số vượt quá Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
Mất ổn định tần số đường dây điện dân dụng/Nhiễu

Biện pháp khắc phục:
SC559-00Mô tả:
Kẹt nung chảy được phát hiện 3 lần liên tiếp Kẹt nung chảy (không đến được cảm biến lối thoát nung chảy) được phát hiện 3 lần liên tiếp.
• Điều kiện phát hiện Hiển thị SC559-00 tại thời điểm tích hợp bộ đếm mỗi khi xảy ra kẹt cầu chì

Nguyên nhân:
Kẹt giấy đơn vị nung chảy

Biện pháp khắc phục:
Loại bỏ kẹt giấy.
SC561-00Mô tả:
Ngắt kết nối nhiệt điện trở trung tâm điều áp Khi nhiệt điện trở trung tâm điều áp phát hiện nhiệt độ xác định trước hoặc thấp hơn trong các giây được chỉ định liên tiếp. Thời gian phát hiện 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối nhiệt điện trở
• Ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế nhiệt điện trở.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay đầu nối.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC562-02Mô tả:
Điện Trở Nhiệt Trung Tâm Điều Áp Không Tải Lại. Khi nhiệt điện trở trung tâm điều áp không đạt được nhiệt độ định trước trong vài giây liên tục.

Nguyên nhân:
• Bẩn điện trở
• Biến dạng nhiệt điện trở, nổi
• Bảo đảm điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn tăng nhiệt quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế nhiệt điện trở.
• Đảm bảo rằng điện áp đầu vào nằm trong giới hạn chấp nhận được.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC562-05Mô tả:
Điện trở nhiệt trung tâm điều áp không tải lại (Điện áp thấp) Khi nhiệt điện trở trung tâm điều áp không đạt đến nhiệt độ xác định trước trong các giây được chỉ định liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Bẩn điện trở
• Biến dạng nhiệt điện trở, nổi
• Bảo đảm điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn tăng nhiệt quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế nhiệt điện trở.
• Đảm bảo rằng điện áp đầu vào nằm trong giới hạn chấp nhận được.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC563-00Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ cao của nhiệt điện trở trung tâm có áp suất (phần mềm) Trên nhiệt độ định trước được phát hiện liên tục trong vài giây đã chỉ định. Thời gian phát hiện: 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
• Triac ngắn mạch
• IOB bị lỗi
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế IOB.
• Thay BCU.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC564-00Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ cao nóng chảy (phần cứng) (Lỗi nhiệt điện trở con lăn áp suất) Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
• Triac ngắn mạch
• Con lăn nhiệt điện trở bị lỗi
• Bộ điều khiển BCU bị lỗi
• Điều khiển cầu chì: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế BCU.
• Thay thế nhiệt điện trở con lăn áp lực.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC571-00Mô tả:
Ngắt kết nối nhiệt điện trở biên điều áp Khi nhiệt điện trở biên điều áp phát hiện nhiệt độ xác định trước hoặc thấp hơn trong các giây được chỉ định liên tiếp. Thời gian phát hiện: 100 ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối nhiệt điện trở
• Ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế nhiệt điện trở.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay đầu nối.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC572-02Mô tả:
Điện trở nhiệt cạnh điều áp không tải lại khi nhiệt độ không đạt 40 độ C trong 100 giây liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Bẩn điện trở
• Biến dạng nhiệt điện trở, nổi
• Bảo đảm điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn tăng nhiệt quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế nhiệt điện trở.
• Đảm bảo rằng điện áp đầu vào nằm trong giới hạn chấp nhận được.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC573-00Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ cao của nhiệt điện trở biên điều áp (phần mềm) Khi nhiệt điện trở biên điều áp phát hiện nhiệt độ xác định trước hoặc cao hơn trong giây được chỉ định liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Triac ngắn mạch
• IOB bị lỗi
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục: • Thay thế IOB. • Thay BCU. • Thay thế bộ phận cầu chì.
SC574-00Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ cao của nhiệt điện trở biên có áp suất (phần cứng) Phát hiện trên nhiệt độ định trước

Nguyên nhân:
• Ngắn mạch Triac
• Con lăn nhiệt điện trở bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Điều khiển cầu chì: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế BCU.
• Thay thế nhiệt điện trở con lăn áp lực.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC589-01Mô tả:
Trung tâm nung chảy: Phát hiện nhiệt độ thấp Khi nhiệt điện trung tâm nung chảy phát hiện nhiệt độ thấp hơn 180 độ C so với Nhiệt độ mục tiêu trong 12 giây liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Dây dẫn nhiệt bị ngắt kết nối
• Đầu nối bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế dây đai Heater.
• Thay đầu nối.
SC589-02Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ thấp Khi nhiệt điện cạnh nung chảy phát hiện nhiệt độ thấp hơn 180 độ C so với Nhiệt độ mục tiêu trong 12 giây liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Dây dẫn nhiệt bị ngắt kết nối
• Đầu nối bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế dây đai Heater.
• Thay đầu nối.
SC620-01Mô tả:
Lỗi giao tiếp ADF. Sau khi kết nối ADF được nhận dạng khi khởi động, một lỗi sẽ được phát hiện. (phát hiện ngắt kết nối)

Nguyên nhân:
• Lỗi kết nối ADF
• Lỗi ADF
• Lỗi bo mạch IPU
• Nhiễm nhiễu
• Mã máy ADF không khớp

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối cáp ADF
• Thay ADF
• Thay bo mạch IPU
• Thay ADF đúng với mã máy
SC620-02Mô tả:
Lỗi giao tiếp ADF. Sau khi kết nối ADF được nhận dạng khi khởi động, một lỗi sẽ được phát hiện. (Thử lại do lỗi giao tiếp)

Nguyên nhân:
• Lỗi kết nối ADF
• Lỗi ADF
• Lỗi bo mạch IPU
• Nhiễm nhiễu
• Mã máy ADF không khớp

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối cáp ADF
• Thay ADF
• Thay bo mạch IPU
• Thay ADF đúng với mã máy
SC621-00Mô tả:
Lỗi Giao tiếp Bộ hoàn thiện
• Đã phát hiện lỗi khi kết nối đường truyền thông.
• Nhận được thông báo lỗi giao tiếp từ UART.

Nguyên nhân:
• Bảng điều khiển bộ hoàn thiện bị lỗi.
• BCU bị lỗi
• Lỗi kết nối giữa bộ hoàn thiện và máy chính.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Kết nối lại cáp giao diện Bộ hoàn thiện
• Thay thế BCU
• Thay thế bộ hoàn thiện
SC622Mô tả:
Lỗi Giao tiếp Ngân hàng Giấy. Phát hiện lỗi khi kết nối đường truyền thông. SC622-01 Ngân hàng giấy 1 Lỗi giao tiếp (D694) SC622-11 Ngân hàng giấy 1 Lỗi giao tiếp (D787) SC622-12 Ngân hàng giấy 1 Lỗi giao tiếp (D787) SC62

Nguyên nhân:
• Bảng điều khiển ngân hàng giấy bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Lỗi kết nối ngân hàng giấy-máy chính

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Kết nối lại cáp kết nối khay giấy tùy chọn.
• Thay BCU.
• Thay khay giấy tùy chọn.
SC623-00Mô tả:
Lỗi Giao tiếp Ngân hàng Giấy (D696) Khi hai khay PFU (D787) và LICT bên (D696) hoặc LCIT (D695) và LCIT bên (D696) được lắp đặt,
1. Khi thiết bị dòng trên (D787 hoặc D695) nhận dạng bộ phận hạ lưu (D696), sự phá vỡ của lo

Nguyên nhân:
• Lỗi bo mạch điều khiển ngân hàng
• Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Đặt lại cáp kết nối khay giấy tùy chọn.
• Thay BCU. • Thay khay giấy tùy chọn.
SC632-00Mô tả:
Lỗi thiết bị bộ đếm 1 Sau 3 lần cố gắng gửi khung dữ liệu đến thiết bị bộ đếm tùy chọn qua đường truyền thông nối tiếp, không nhận được tín hiệu ACK nào trong vòng 100 ms.

Nguyên nhân:
Đường dây nối tiếp giữa thiết bị đếm tùy chọn, bảng chuyển tiếp và bảng điều khiển máy photocopy bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Kiểm tra đường truyền nối tiếp.
SC633-00Mô tả:
Lỗi thiết bị đếm 2 Sau khi liên lạc được thiết lập, bộ điều khiển đã nhận được tín hiệu phanh từ thiết bị kế toán.

Nguyên nhân:
Đường dây nối tiếp giữa thiết bị đếm tùy chọn, bảng chuyển tiếp và bảng điều khiển máy photocopy bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Kiểm tra đường truyền nối tiếp.
SC634-00Mô tả:
Lỗi Thiết bị Bộ đếm 4 Lỗi pin dự phòng đã được thiết bị bộ đếm trả về.

Nguyên nhân:
Bảng điều khiển thiết bị đếm hoặc pin dự phòng của thiết bị đếm bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay bo mạch điều khiển thiết bị đếm.
• Thay pin dự phòng.
SC636-01Mô tả:
Lỗi Thẻ IC (Lỗi Mô-đun Xác thực Mở rộng) Phát sinh khi quản lý xác thực mở rộng được đặt thành "BẬT" nhưng xảy ra một trong hai trường hợp sau.
• Không có mô-đun xác thực mở rộng trong máy.
• Thẻ SD hoặc tệp của t

Nguyên nhân:
• Không có mô-đun DESS trong máy (các kiểu máy có chức năng tùy chọn).
• Không có mô-đun xác thực mở rộng trong máy.
• Thẻ SD hoặc tệp của mô-đun xác thực mở rộng bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Đặt tệp mô-đun xác thực mở rộng/thẻ SD đang hoạt động.
• Cài đặt mô-đun DESS.
• Ở chế độ SSP, đặt SP5-401-160 thành “0”.
• Ở chế độ SSP, đặt SP5-401-161 thành “0”.
• Thay NVRAM.
SC636-02Mô tả:
Lỗi thẻ IC (Lỗi phiên bản) Phiên bản của mô-đun xác thực mở rộng không đúng.

Nguyên nhân:
Phiên bản mô-đun không chính xác

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt đúng tệp của mô-đun xác thực mở rộng.
SC636-11Mô tả:
Lỗi thẻ IC (lỗi tệp mã người dùng OSM)
• Không thể tìm thấy tệp "mã người dùng" chính xác trong thư mục gốc của thẻ SD.
• Không thể đọc được tệp "usercode" trên thẻ SD.

Nguyên nhân:
• Tập tin "usercode" không tồn tại trên thẻ SD.
• Tệp "mã người dùng" trên thẻ SD là tệp không hợp lệ.
• Dữ liệu trong tệp "usercode" trên thẻ SD không hợp lệ.
• Tệp "mã người dùng" không được di chuyển khi di chuyển ứng dụng sang thẻ SD khác

Biện pháp khắc phục:
Sử dụng công cụ cấu hình mã người dùng dành cho người dùng OSM (Idissuer.exe) để tạo "mã người dùng" và lưu trữ nó trong thư mục gốc của thẻ SD chứa mô-đun thẻ IC (eccm.mod).
SC637-01Mô tả:
Lỗi thông báo theo dõi thông tin (Lỗi ứng dụng theo dõi) Thông tin theo dõi bị mất.

Nguyên nhân:
• Lỗi ứng dụng SDK theo dõi
• Lỗi thông báo nội bộ

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn chính.
SC637-02Mô tả:
Lỗi thông báo theo dõi thông tin (Lỗi máy chủ quản lý) Thông tin theo dõi bị mất.

Nguyên nhân:
Giao tiếp với máy chủ quản lý theo dõi không thành công.
• Lỗi mạng
• Theo dõi lỗi máy chủ quản lý
• Theo dõi lỗi ứng dụng SDK

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn chính.
SC641-00Mô tả:
Lỗi Giao tiếp giữa Động cơ và Bộ điều khiển Mặc dù khung được gửi từ bộ điều khiển, nhưng động cơ không trả lời nó.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm bo mạch điều khiển
• Lỗi phần mềm BCU
• Lỗi kết nối bo mạch điều khiển và BCU

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Kiểm tra kết nối giữa BCU và bo mạch điều khiển.
SC650-01Mô tả:
Lỗi Giao tiếp Modem Dịch vụ Từ xa (Lỗi xác thực Dialup)
• Đã phát hiện thấy lỗi liên quan đến giao tiếp (kết nối quay số, bảng modem, v.v.) bằng Cổng RC Loại M hoặc đã phát hiện thấy lỗi ngăn cản hoạt động của Cổng RC

Nguyên nhân:
Lỗi xác thực quay số

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra các SP sau.
• SP5-816-156
• SP5-816-157
SC650-04Mô tả:
Lỗi Giao tiếp Modem Dịch vụ Từ xa (lỗi quay số do cấu hình modem không chính xác) • Đã phát hiện thấy lỗi liên quan đến giao tiếp (kết nối quay số, bảng modem, v.v.) bằng Cổng RC Loại M hoặc lỗi ngăn chặn RC G

Nguyên nhân:
Dialup không thành công do cấu hình modem không chính xác

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem cài đặt của SP5-816-160 có đúng không. Nếu đúng thì lỗi phần mềm.
SC650-05Mô tả:
Lỗi Giao tiếp Modem Dịch vụ Từ xa (không đủ dòng điện hoặc lỗi kết nối)
• Một lỗi liên quan đến giao tiếp (kết nối quay số, bảng modem, v.v.) bằng cách sử dụng Cổng RC Loại M đã được phát hiện hoặc một lỗi ngăn chặn hoạt động của Cổng RC w

Nguyên nhân:
Không đủ dòng hoặc lỗi kết nối

Biện pháp khắc phục:
Đường truyền không được hỗ trợ và không thể làm gì được.
SC650-13Mô tả:
Lỗi Giao tiếp Modem Dịch vụ Từ xa (Cổng RC Loại M đã được cài đặt nhưng không có modem (được phát hiện trong quá trình vận hành))
• Một lỗi liên quan đến giao tiếp (kết nối quay số, bo mạch modem, v.v.) sử dụng Cổng RC Loại M đã được phát hiện hoặc một

Nguyên nhân:
RC Gate Type M đã được cài đặt nhưng không có modem (được phát hiện trong quá trình hoạt động).

Biện pháp khắc phục:
• Nếu bo mạch modem chưa được lắp đặt, hãy lắp đặt nó.
• Kiểm tra lại xem cấu hình trình điều khiển modem (SP5-816-160, SP5-816-165 đến 171, SP5-816-165 đến 171) có đúng không.
• Nếu vấn đề không được giải quyết, hãy thay thế modem.
SC650-14Mô tả:
Lỗi Giao tiếp Modem Dịch vụ Từ xa (Cổng RC Loại N đã được cài đặt nhưng có modem hoặc mạng LAN có dây/không dây hoạt động không chính xác)
• Một lỗi liên quan đến giao tiếp (kết nối quay số, bo mạch modem, v.v.) sử dụng Cổng RC đã được phát hiện

Nguyên nhân:
Cổng RC Loại N đã được cài đặt nhưng có modem hoặc mạng LAN có dây/không dây không hoạt động bình thường

Biện pháp khắc phục: Cổng RC Loại N đã được cài đặt nhưng có modem hoặc mạng LAN có dây/không dây không hoạt động bình thường
SC651-01Mô tả:
Quay số dịch vụ từ xa bất hợp pháp (Lỗi tham số chương trình trò chuyện) Đã xảy ra lỗi không mong muốn khi Cổng RC Loại M quay số Trung tâm NRS.

Nguyên nhân:
Lỗi phần mềm

Biện pháp khắc phục:
Chỉ đăng nhập.
SC651-02Mô tả:
Quay số dịch vụ từ xa bất hợp pháp (Lỗi thực thi chương trình trò chuyện) Đã xảy ra lỗi không mong muốn khi Cổng RC quay số Trung tâm NRS.

Nguyên nhân:
Lỗi phần mềm

Biện pháp khắc phục:
Chỉ đăng nhập.
SC652-00Mô tả:
Dịch vụ từ xa ID2 không khớp Có sự không khớp xác thực giữa ID2 cho @Remote, bảng điều khiển và NVRAM.

Nguyên nhân:
• Đã cài đặt bo mạch điều khiển đã sử dụng
• Đã cài đặt NVRAM đã sử dụng (hành động như vậy không được phép.)

Biện pháp khắc phục:
• Nếu điều này xảy ra trong quá trình cài đặt Cổng RC: Kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ và NVRAM, kiểm tra số sê-ri của máy, ghi chứng chỉ chung, sau đó bắt đầu cài đặt lại.
• Nếu điều này xảy ra sau khi cài đặt RC Gate: Xóa
SC653-00Mô tả:
ID2 dịch vụ từ xa không chính xác ID2 được lưu trữ trong NVRAM có một trong các sự cố sau.
• Số ký tự không phải là 17.
• Bao gồm ký tự không in được.
• Tất cả dấu cách
• NULL

Nguyên nhân:
Thay thế NVRAM.

Biện pháp khắc phục:
Xóa trạng thái cài đặt Cổng RC, viết chứng chỉ chung rồi bắt đầu cài đặt lại.
SC664-01Mô tả:
ASIC trên Lỗi mở rộng chương trình SRAM BCU. Lỗi quyền truy cập vào ASIC trên BCU SRAM (quyền ghi không thành công)

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện.
• Lỗi phần cứng

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế BCU hình ảnh và BCU vận chuyển giấy.
• Kiểm tra dây nịt.
SC664-02Mô tả:
ASIC trên Lỗi mở rộng chương trình SRAM BCU. Ghi lỗi vào ASIC trên BCU SRAM (ghi lỗi kết quả)

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện.
• Lỗi phần cứng

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế BCU hình ảnh và BCU vận chuyển giấy.
• Kiểm tra dây nịt.
SC664-03Mô tả:
ASIC trên Lỗi mở rộng chương trình SRAM BCU. ASIC trên Lỗi khởi động chương trình BCU

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện.
• Lỗi phần cứng

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế BCU hình ảnh và BCU vận chuyển giấy.
• Kiểm tra dây nịt.
SC665-01Mô tả:
Lỗi kết nối BCU-IPU Máy kiểm tra các kết nối FFC (Cáp linh hoạt phẳng) tại mô-đun HORUS trên BCU để xem các kết nối là "H" hay "L" để xác định xem các kết nối có chính xác và an toàn hay không.
• Séc trả lại

Nguyên nhân:
• Dây nối FFC giữa BCU và IPU bị hỏng
• Dây nối FFC giữa BCU và IPU không được kết nối đầy đủ
• BCU bị hỏng
• IPU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Thay dây nịt FFC giữa BCU và IPU.
• Kết nối lại dây khai thác FFC giữa BCU và IPU.
• Thay bo mạch BCU.
• Thay thế IPU.
SC665-04Mô tả:
IO ASIC không khởi động Tín hiệu khởi động IO ASIC được kiểm tra sau mỗi 10 mili giây. SC được phát ra khi tín hiệu khởi động IO ASIC không được phát hiện mặc dù đã 3 giây trôi qua.

Nguyên nhân:
BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch BCU.
SC669Mô tả:
Lỗi giao tiếp EEPROM. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện. • EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-01Mô tả:
EEPROMOPEN: Lỗi ID. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-02Mô tả:
EEPROMOPEN: Lỗi kênh EEPROMOPEN. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-03Mô tả:
Lỗi thiết bị EEPROMOPEN: Lỗi hủy giao. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-04Mô tả:
Tiếp EEPROMOPEN: Lỗi hết thời gian. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-05Mô tả:
Truyền thông. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-06Mô tả:
EEPROMOPEN: Lỗi dừng hoạt động. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-07Mô tả:
EEPROMOPEN: Bộ đệm đầy. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-08Mô tả:
EEPROMOPEN: Không có mã lỗi. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-09Mô tả:
EEPROM ĐÓNG: Lỗi ID EEPROM. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-10Mô tả:
ĐÓNG: Không có mã lỗi EEPROM. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-11Mô tả:
Ghi dữ liệu: Lỗi ID EEPROM Ghi dữ liệu. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-12Mô tả: Lỗi kênh EEPROM Ghi dữ liệu . Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân: • Độ ồn điện. • EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục: • Tắt / mở nguồn. • Thay thế EEPROM.
SC669-13Mô tả:
Lỗi thiết bị . Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-14Mô tả:
EEPROM Ghi dữ liệu: Lỗi hủy giao tiếp EEPROM. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-15Mô tả:
Ghi dữ liệu: Lỗi hết thời gian truyền thông. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-16Mô tả:
EEPROM Ghi dữ liệu: Lỗi dừng hoạt động. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-17Mô tả:
EEPROM Ghi dữ liệu: Bộ đệm đầy. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-18Mô tả:
EEPROM Ghi dữ liệu: Không có mã lỗi. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-19Mô tả:
EEPROM Đọc dữ liệu: Lỗi ID. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-20Mô tả:
EEPROM Đọc dữ liệu: Lỗi kênh. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-21Mô tả:
EEPROM Đọc dữ liệu: Lỗi thiết bị. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-22Mô tả:
EEPROM Đọc dữ liệu: Lỗi hủy giao tiếp EEPROM. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-23Mô tả:
Đọc dữ liệu: Lỗi hết thời gian truyền thông. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-24Mô tả:
EEPROM Đọc dữ liệu: Lỗi dừng hoạt động. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-25Mô tả:
EEPROM Đọc dữ liệu: Bộ đệm đầy. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-26Mô tả:
EEPROM Đọc dữ liệu: Không có mã lỗi. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Độ ồn điện.
• EEPROM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt / mở nguồn.
• Thay thế EEPROM.
SC669-36Mô tả:
EEPROM: Verify Error Máy nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM (BCU) và không tiếp tục sau 2 lần thử lại.

Nguyên nhân:
Tiếng ồn điện

Biện pháp khắc phục:
Tắt/mở nguồn.
SC669-37Mô tả:
EEPROM: Lỗi phát hiện lỗi Máy nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM (BCU) và không tiếp tục sau 2 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện
• EEPROM bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay thế EEPROM trên BCU.
SC670-00Mô tả:
Lỗi khởi động động cơ.
Trường hợp 1
• Tín hiệu /ENGRDY không được xác nhận khi máy được bật hoặc trở về từ chế độ tiết kiệm năng lượng.
• Tín hiệu /IPURDY không được xác nhận khi máy được bật hoặc trở về từ chế độ tiết kiệm năng lượng.
• Không nhận được phản hồi EC trong thời gian quy định kể từ khi bật nguồn.
• Không nhận được phản hồi của PC trong thời gian quy định kể từ khi bật nguồn.
• Không nhận được phản hồi SC trong thời gian quy định kể từ khi bật nguồn.
• Ghi vào trình điều khiển Rapi không thành công (không tìm thấy bên kia thông qua PCI).
Trường hợp 2
• Đã phát hiện trạng thái ngừng hoạt động không mong muốn sau khi khẳng định / ENGRDY

Nguyên nhân:
Trường hợp 1
• Bo mạch động cơ không khởi động.
Trường hợp 2
• Bo mạch động cơ bị reset đột ngột.

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra kết nối giữa bo mạch động cơ và bo mạch điều khiển.
• Nếu nó luôn tái tạo, hãy thay bo mạch động cơ. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy xem xét thay thế bo mạch điều khiển hoặc các bo mạch khác giữa chúng.
• Nếu khả năng tái tạo thấp, có nhiều nguyên nhân được xem xét, chẳng hạn nhưphần mềm, bo mạch động cơ, bo mạch điều khiển và PSU.
SC672-10Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển Sau khi bật nguồn máy, giao tiếp giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển không được thiết lập.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị treo
• Bo mạch được lắp đặt không chính xác
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi • Bộ điều khiển bị chậm

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển.
• Thay bo mạch điều khiển.
• Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.
SC672-11Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển Sau khi bật nguồn máy, giao tiếp giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển không được thiết lập hoặc giao tiếp với bộ điều khiển bị gián đoạn sau khi khởi động bình thường.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị treo
• Bo mạch được lắp đặt không chính xác
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi
• Bộ điều khiển bị chậm

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển.
• Thay bo mạch điều khiển.
• Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.
SC672-12Mô tả: Lỗi khởi động bộ điều khiển Giao tiếp với bộ điều khiển bị gián đoạn sau khi khởi động bình thường.

Nguyên nhân: • Bộ điều khiển bị treo • Bo mạch được lắp đặt không chính xác • Bo mạch điều khiển bị lỗi • Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi • Bộ điều khiển bị trễ

Biện pháp khắc phục: • Tắt/bật nguồn điện chính. • Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển. • Thay bo mạch điều khiển. • Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.
SC672-13Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển Bảng điều khiển phát hiện bộ điều khiển bị hỏng.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị treo
• Bo mạch được lắp đặt không chính xác
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi
• Bộ điều khiển bị chậm

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển.
• Thay bo mạch điều khiển.
• Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.
SC672-99Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển Phần mềm bảng điều khiển kết thúc bất thường.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị treo
• Bo mạch được lắp đặt không chính xác
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi
• Bộ điều khiển bị chậm

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển.
• Thay bo mạch điều khiển.
• Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.
SC673Mô tả:
SC673 sẽ được hiển thị khi khởi động, nhưng đây là hành vi bình thường. Điều này là do
bộ điều khiển và bảng điều khiển thông minh không thể giao tiếp với nhau do
thay đổi cài đặt SP cho bảng điều khiển
Sau khi BẬT nguồn, SC995 sẽ được hiển thị ngoại trừ các máy có
bảng điều khiển thông minh.
 Đối với máy có bảng điều khiển thông minh sẽ xảy ra SC673 và có thể xảy ra SC995
được phát hành nội bộ sau khi BẬT nguồn

Nguyên nhân:
Bảng điều khiển thông minh.

Biện pháp khắc phục:
Thay màng Hình
SC682Mô tả:
Lỗi Giao tiếp Chip ID. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Lỗi ngày ID thiết bị
• Mu sesnsor / EEPROM bị lỗi
• Tiếng ồn điện
• PCU không được đặt đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay thế PCU.
SC682-01Mô tả:
ID thiết bị không hợp lệ. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Lỗi ngày ID thiết bị
• Mu sesnsor / EEPROM bị lỗi
• Tiếng ồn điện
• PCU không được đặt đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay thế PCU.
SC682-06Mô tả:
Lỗi kênh. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Lỗi ngày ID thiết bị
• Mu sesnsor / EEPROM bị lỗi
• Tiếng ồn điện
• PCU không được đặt đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay thế PCU.
SC682-11Mô tả:
Lỗi thiết bị. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Lỗi ngày ID thiết bị
• Mu sesnsor / EEPROM bị lỗi
• Tiếng ồn điện
• PCU không được đặt đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay thế PCU.
SC682-16Mô tả:
Giao tiếp bị hủy bỏ (lỗi trong khi giao tiếp). Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Lỗi ngày ID thiết bị
• Mu sesnsor / EEPROM bị lỗi
• Tiếng ồn điện
• PCU không được đặt đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay thế PCU.
SC682-21Mô tả:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Lỗi ngày ID thiết bị
• Mu sesnsor / EEPROM bị lỗi
• Tiếng ồn điện
• PCU không được đặt đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay thế PCU.
SC682-26Mô tả:
Thiết bị đã dừng (dừng một cách hợp lý). Lỗi Giao tiếp Chip ID. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Lỗi ngày ID thiết bị
• Mu sesnsor / EEPROM bị lỗi
• Tiếng ồn điện
• PCU không được đặt đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay thế PCU.
SC682-31Mô tả:
Bộ đệm được yêu cầu đầy. Lỗi Giao tiếp Chip ID. Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Lỗi ngày ID thiết bị
• Mu sesnsor / EEPROM bị lỗi
• Tiếng ồn điện
• PCU không được đặt đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay thế PCU.
SC682-36Mô tả:
PCU: Verify Error Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 2 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Lỗi ngày ID thiết bị
• Mu sesnsor / EEPROM bị lỗi
• Tiếng ồn điện
• PCU không được đặt đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay thế PCU.
SC687-00Mô tả:
Lỗi Không nhận được PER Không thể nhận lệnh PER từ bộ điều khiển.

Nguyên nhân:
Lỗi giao tiếp

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
SC700Mô tả:
Lỗi SPDF. SC700-01 D Lỗi Động Cơ Nâng Tấm Nền (SPDF) SC700-02 D Lỗi Nhấc Bản gốc (SPDF) SC700-04 D Lỗi Động Cơ Nạp Giấy (SPDF) SC700-05 D Lỗi Động Cơ Kéo (SPDF) SC700-06 D Trung bình Lỗi động cơ (SPDF) SC700-07 D Quét

Nguyên nhân:
SC700-01
• Lỗi cảm biến vị trí chính xác nạp giấy của tấm đế (lỗi đầu ra)
• Lỗi cảm biến vị trí gốc của tấm đế (lỗi đầu ra)
• Lỗi động cơ tấm đế (không quay)
• Lỗi bộ điều khiển SC700-02
• Nhận nhà lỗi cảm biến vị trí (outp

Biện pháp khắc phục:
SC700-01, 02
• Kiểm tra kết nối bó dây cảm biến và bó động cơ
• Thay thế bó cảm biến và bó động cơ
• Thay cảm biến
• Thay động cơ
• Thay bộ điều khiển SC700-04, 05, 06, 07, 09
• Kiểm tra kết nối khai thác
• Thay thế
SC700-01Mô tả:
Lỗi động cơ nâng tấm cơ sở. Ngay cả khi động cơ tấm nền được quay theo hướng đi lên của tấm đế, cảm biến vị trí chính xác của bộ nạp giấy trên tấm đế vẫn không phát hiện ra.
Ngay cả khi động cơ tấm nền được quay theo hướng đi xuống của tấm đế, cảm biến vị trí chính của tấm nền cũng không phát hiện ra.

Nguyên nhân:
• Lỗi cảm biến vị trí chính xác của nguồn cấp giấy trên tấm nền (lỗi đầu ra)
• Lỗi cảm biến vị trí nhà tấm nền (lỗi đầu ra)
• Lỗi động cơ tấm nền (không quay)
• Lỗi bộ điều khiển

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây nịt cảm biến và kết nối dây nịt động cơ
• Thay thế dây nịt cảm biến và dây nịt động cơ
• Thay thế cảm biến
• Thay thế động cơ
• Thay thế bộ điều khiển
SC700-02Mô tả:
Lỗi lấy gốc (SPDF) . Ngay cả khi động cơ của cánh tay nhấc được quay, cảm biến vị trí nhà của cánh tay nhận không phát hiện ra.

Nguyên nhân:
• Lỗi cảm biến vị trí nhà đón khách (lỗi đầu ra)
• Lỗi động cơ pick-up (không quay)
• Lỗi bộ điều khiển

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây nịt cảm biến và kết nối dây nịt động cơ
• Thay thế dây nịt cảm biến và dây nịt động cơ
• Thay thế cảm biến
• Thay thế động cơ
• Thay thế bộ điều khiển
SC700-04Mô tả:
Lỗi động cơ nạp giấy (SPDF). Khi phát hiện ra tín hiệu thông báo lỗi trong thời gian động cơ truyền động.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• Quá tải

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối dây nịt
• Thay dây nịt
• Thay thế động cơ
SC700-05Mô tả:
Lỗi động cơ kéo (SPDF). Khi phát hiện ra tín hiệu thông báo lỗi trong thời gian động cơ truyền động.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• Quá tải

Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra kết nối dây nịt • Thay dây nịt• Thay thế động cơ
SC700-06Mô tả:
Lỗi động cơ trung gian (SPDF). Khi phát hiện ra tín hiệu thông báo lỗi trong thời gian động cơ truyền động.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• Quá tải

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối dây nịt
• Thay dây nịt
• Thay thế động cơ
SC700-07Mô tả:
Lỗi động cơ quét (SPDF). Khi phát hiện ra tín hiệu thông báo lỗi trong thời gian động cơ truyền động.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• Quá tải

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối dây nịt
• Thay dây nịt
• Thay thế động cơ
SC700-09Mô tả:
Lỗi động cơ thoát giấy (SPDF). Khi phát hiện ra tín hiệu thông báo lỗi trong thời gian động cơ truyền động.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Dây đai bị hỏng
• Quá tải

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối dây nịt
• Thay dây nịt
• Thay thế động cơ
SC701-02Mô tả:
Lỗi trình điều khiển động cơ gắp gốc (SPDF) Khi chức năng bảo vệ của IC điều khiển động cơ phát hiện:
• Quá dòng
• Làm nóng và xuất ra lỗi

Nguyên nhân:
IC điều khiển động cơ phát hiện lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối bó dây mô-tơ
• Kiểm tra giấy vụn trong đường vận chuyển và nhiễm bẩn vật lạ trong bộ phận truyền động
• Thay dây bó mô-tơ
• Thay mô-tơ
• Thay bảng điều khiển ADF.
SC701-03Mô tả:
Lỗi trình điều khiển động cơ nạp giấy (ARDF) Phát hiện tín hiệu lỗi từ trình điều khiển động cơ

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối bộ mã hóa
• Rớt kết nối bộ mã hóa
• Bộ mã hóa bị lỗi
• Quá tải
• Động cơ hư hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Thay dây nịt bộ mã hóa
• Kiểm tra kết nối dây nịt
• Thay động cơ
SC701-08Mô tả:
Lỗi Trình điều khiển Động cơ Thoát Giấy (ARDF) Phát hiện tín hiệu lỗi từ trình điều khiển động cơ.

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối bộ mã hóa
• Rớt kết nối bộ mã hóa
• Bộ mã hóa bị lỗi
• Quá tải
• Động cơ hư hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Thay dây nịt bộ mã hóa
• Kiểm tra kết nối dây nịt
• Thay động cơ
SC702-01Mô tả:
Lỗi chặn thiết bị bảo vệ 1 (ARDF) Khi nguồn điện 5V nguồn ban đầu được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn hệ thống nguồn 24V được phát hiện.

Nguyên nhân:
Bất kỳ động cơ nạp, động cơ vận chuyển, điện từ đảo chiều, điện từ nạp giấy, ly hợp nạp giấy và động cơ QUẠT bị lỗi, xảy ra đoản mạch dây nịt và thiết bị bảo vệ của hệ thống cấp điện 24V bị chặn.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì bị đứt hoặc bảng mạch
• Thay thế các bộ phận bị đoản mạch
SC702-02Mô tả:
Lỗi chặn thiết bị bảo vệ 2 (ARDF) Khi nguồn điện 5V nguồn ban đầu được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn hệ thống nguồn điện 24V OUT được phát hiện.

Nguyên nhân:
Xảy ra lỗi điện từ hoặc ngắn mạch khai thác trong hệ thống cấp điện 24V OUT.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì bị đứt hoặc bảng mạch
• Thay thế các bộ phận bị đoản mạch
SC702-03Mô tả:
Lỗi chặn thiết bị bảo vệ 3 (ARDF) Khi nguồn điện 5V nguồn ban đầu được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn hệ thống nguồn 5VE được phát hiện.

Nguyên nhân:
Cảm biến bị lỗi hoặc xảy ra đoản mạch bó dây trong hệ thống cấp điện 5VE.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì bị đứt hoặc bảng mạch
• Thay thế các bộ phận bị đoản mạch
SC702-04Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 4 (SPDF). Động cơ bị lỗi ở bất kỳ động cơ bán tải nào, tem hoàn thành, động cơ tấm nền hoặc động cơ FAN, hoặc xảy ra đoản mạch dây nịt và thiết bị bảo vệ của hệ thống cung cấp điện không khóa liên động sẽ chặn.

Nguyên nhân:
Động cơ bị lỗi hoặc ngắn mạch bó dây xảy ra trong hệ thống cung cấp điện không khóa liên động.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì bị đứt hoặc bảng mạch
• Thay thế các bộ phận bị đoản mạch
SC702-05Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 5 (SPDF). Lỗi động cơ trong động cơ nạp giấy, động cơ kéo ra, động cơ trung gian, động cơ máy quét hoặc động cơ thoát giấy hoặc xảy ra đoản mạch dây khai thác và thiết bị bảo vệ của hệ thống cung cấp điện liên động sẽ chặn.

Nguyên nhân:
Động cơ bị lỗi hoặc ngắn mạch bó dây xảy ra trong hệ thống cung cấp điện khóa liên động.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì bị đứt hoặc bảng mạch
• Thay thế các bộ phận bị đoản mạch
SC720-03Mô tả:
Lỗi chặn thiết bị bảo vệ 1 (bộ hoàn thiện tờ 2K/3K) Trạng thái lỗi chặn thiết bị bảo vệ (đứt cầu chì) được phát hiện.

Nguyên nhân:
• Lỗi đoản mạch
• Lỗi quá tải
• Lỗi động cơ
• Lỗi cuộn dây điện từ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
• Thay động cơ
• Thay nam châm điện
SC720-10Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển lối vào (bộ hoàn thiện tờ 2K / 3K). Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC). (Lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối động cơ
• Thay thế động cơ
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-11Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển lối vào (bộ hoàn thiện tấm 2K/3K). Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC). (Lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối động cơ
• Thay thế động cơ
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-12Mô tả:
Lỗi Động cơ Vận chuyển Prestack (bộ hoàn thiện tờ 2K/3K). Lỗi động cơ vận chuyển ngang (bộ hoàn thiện tấm 2K/3K). Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC). (Lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối động cơ
• Thay thế động cơ
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-13Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển trung gian (bộ hoàn thiện tờ 2K/3K). Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC). (Lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối động cơ
• Thay thế động cơ
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-16Mô tả:
Lỗi Motor Thoát Giấy (Bộ hoàn thiện tờ 2K/3K). Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC). (Lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối động cơ
• Thay thế động cơ
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-20Mô tả:
Lỗi động cơ kẹp tách dưới (bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch / quá nhiệt) (lần 1, SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi (chỉ dành cho *SC720-25)
• Cảm biến vị trí gốc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra mô tơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí gốc
• Thay mô tơ
• Thay cảm biến vị trí gốc
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-24Mô tả:
Hướng dẫn mở / đóng giấy thoát Lỗi động cơ tấm (bộ hoàn thiện 2K / 3K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch / quá nhiệt) (lần 1, SC).• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi (chỉ dành cho *SC720-25)
• Cảm biến vị trí gốc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra mô tơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí gốc
• Thay mô tơ • Thay cảm biến vị trí gốc
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-25Mô tả:
Lỗi động cơ đột (bộ hoàn thiện 2K / 3K tờ)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch / quá nhiệt) (lần 1, SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi (chỉ dành cho *SC720-25)
• Cảm biến vị trí gốc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra mô tơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí gốc
• Thay mô tơ
• Thay cảm biến vị trí gốc
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-27Mô tả:
Punch Displacement Motor Error (Bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch / quá nhiệt) (lần 1, SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi (chỉ dành cho *SC720-25)
• Cảm biến vị trí gốc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra mô tơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí gốc
• Thay mô tơ
• Thay cảm biến vị trí gốc
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-28Mô tả:
Lỗi động cơ dịch chuyển phát hiện đăng ký ngang (bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch / quá nhiệt) (lần 1, SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi (chỉ dành cho *SC720-25)
• Cảm biến vị trí gốc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra mô tơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí gốc
• Thay mô tơ
• Thay cảm biến vị trí gốc
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-30Mô tả:
Lỗi động cơ Jogger (Bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch / quá nhiệt) (lần 1, SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi (chỉ dành cho *SC720-25)
• Cảm biến vị trí gốc bị lỗi

Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra mô tơ • Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí gốc • Thay mô tơ • Thay cảm biến vị trí gốc • Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-33Mô tả:
Lỗi động cơ truyền động con lăn đình công (bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch / quá nhiệt) (lần 1, SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi (chỉ dành cho *SC720-25)
• Cảm biến vị trí gốc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra mô tơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí gốc
• Thay mô tơ
• Thay cảm biến vị trí gốc
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-41Mô tả:
Lỗi động cơ phát hành (bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch / quá nhiệt) (lần 1, SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi (chỉ dành cho *SC720-25)
• Cảm biến vị trí gốc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra mô tơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí gốc
• Thay mô tơ
• Thay cảm biến vị trí gốc
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-42Mô tả:
Lỗi động cơ dịch chuyển kim bấm mép (bộ hoàn thiện 2K / 3K tờ)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch / quá nhiệt) (lần 1, SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi (chỉ dành cho *SC720-25)
• Cảm biến vị trí gốc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra mô tơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí gốc
• Thay mô tơ
• Thay cảm biến vị trí gốc
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-50Mô tả:
Lỗi động cơ Jogger Booklet (bộ hoàn thiện 2K / 3K tờ)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch / quá nhiệt) (lần 1, SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi (chỉ dành cho *SC720-25)
• Cảm biến vị trí gốc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra mô tơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí gốc
• Thay mô tơ
• Thay cảm biến vị trí gốc
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-51Mô tả:
Tập sách Điều chỉnh lỗi động cơ dịch chuyển (bộ hoàn thiện 2K / 3K tờ)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch / quá nhiệt) (lần 1, SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi (chỉ dành cho *SC720-25)
• Cảm biến vị trí gốc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra mô tơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí gốc
• Thay mô tơ
• Thay cảm biến vị trí gốc
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-53Mô tả:
Booklet Reference Fence Motor Error (Bộ hoàn thiện 2K / 3K tờ)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch / quá nhiệt) (lần 1, SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi (chỉ dành cho *SC720-25)
• Cảm biến vị trí gốc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra mô tơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí gốc
• Thay mô tơ
• Thay cảm biến vị trí gốc
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-65Mô tả:
Lỗi Động cơ Gấp (Bộ hoàn thiện 2K / 3K tờ)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch / quá nhiệt) (lần 1, SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi (chỉ dành cho *SC720-25)
• Cảm biến vị trí gốc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra mô tơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí gốc
• Thay mô tơ
• Thay cảm biến vị trí gốc
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-71Mô tả:
Lỗi mô tơ Shift (bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K tờ)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch / quá nhiệt) (lần 1, SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi (chỉ dành cho *SC720-25)
• Cảm biến vị trí gốc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra mô tơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí gốc
• Thay mô tơ
• Thay cảm biến vị trí gốc
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-72Mô tả:
Lỗi động cơ phía trước Shift Jogger (bộ hoàn thiện 2K / 3K tờ)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch / quá nhiệt) (lần 1, SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi (chỉ dành cho *SC720-25)
Cảm biến vị trí gốc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra mô tơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí gốc
• Thay mô tơ
• Thay cảm biến vị trí gốc
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-73Mô tả:
Lỗi động cơ phía sau Shift Jogger (bộ hoàn thiện 2K / 3K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch / quá nhiệt) (lần 1, SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi (chỉ dành cho *SC720-25)
• Cảm biến vị trí gốc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra mô tơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí gốc
• Thay mô tơ
• Thay cảm biến vị trí gốc
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-74Mô tả:
Lỗi động cơ Shift Jogger Retreat (bộ hoàn thiện 2K / 3K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch / quá nhiệt) (lần 1, SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
•Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi (chỉ dành cho *SC720-25)
• Cảm biến vị trí gốc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra mô tơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí gốc
• Thay mô tơ
• Thay cảm biến vị trí gốc
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-77Mô tả:
Lỗi động cơ dẫn hướng (bộ hoàn thiện 2K / 3K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch / quá nhiệt) (lần 1, SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi (chỉ dành cho *SC720-25)
• Cảm biến vị trí gốc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra mô tơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí gốc
• Thay mô tơ
• Thay cảm biến vị trí gốc
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC720-44Mô tả:
Lỗi động cơ bấm kim cạnh (Bộ hoàn thiện 2K / 3K tờ)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC) * Chỉ SC720-75, 78.
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một thời gian định trước (t1 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Thời gian trở về nhà mà không bị lỗi, thời gian về đến nhà và thời gian mà đầu ra bộ mã hóa có thể được tính trong quá trình hoạt động bình thường, được lấy là t0, t1 và t2.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Quá tải
• Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra động cơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí nhà
• Thay thế động cơ
• Thay thế cảm biến vị trí nhà
• Thay thế bảng mạch chính của bộ hoàn thiện
SC720-60Mô tả:
Lỗi động cơ dập ghim (bộ hoàn thiện 2K / 3K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC) * Chỉ SC720-75, 78.
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một thời gian định trước (t1 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Thời gian trở về nhà mà không bị lỗi, thời gian về đến nhà và thời gian mà đầu ra bộ mã hóa có thể được tính trong quá trình hoạt động bình thường, được lấy là t0, t1 và t2.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Quá tải
• Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra động cơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí nhà
• Thay thế động cơ
• Thay thế cảm biến vị trí nhà
• Thay thế bảng mạch chính của bộ hoàn thiện
SC720-75Mô tả:
Lỗi động cơ quay ngược con lăn (bộ hoàn thiện 2K / 3K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC) * Chỉ SC720-75, 78.
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một thời gian định trước (t1 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Thời gian trở về nhà mà không bị lỗi, thời gian về đến nhà và thời gian mà đầu ra bộ mã hóa có thể được tính trong quá trình hoạt động bình thường, được lấy là t0, t1 và t2.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Quá tải
• Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra động cơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí nhà
• Thay thế động cơ
• Thay thế cảm biến vị trí nhà
• Thay thế bảng mạch chính của bộ hoàn thiện
SC720-78Mô tả:
Lỗi động cơ báo chí phía sau (bộ hoàn thiện 2K / 3K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC) * Chỉ SC720-75, 78.
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí nhà trong thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một thời gian định trước (t1 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Thời gian trở về nhà mà không bị lỗi, thời gian về đến nhà và thời gian mà đầu ra bộ mã hóa có thể được tính trong quá trình hoạt động bình thường, được lấy là t0, t1 và t2.

Nguyên nhân:
Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Quá tải
• Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra động cơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí nhà
• Thay thế động cơ
• Thay thế cảm biến vị trí nhà
• Thay thế bảng mạch chính của bộ hoàn thiện
SC720-62Mô tả:
Chuyển con lăn Lỗi động cơ vận chuyển (bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K). Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra động cơ
• Thay thế động cơ
• Thay thế bảng mạch chính của bộ hoàn thiện
SC720-63Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển gấp (bộ hoàn thiện tấm 2K / 3K). Điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch / quá nhiệt) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Quá tải
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra động cơ
• Thay thế động cơ
• Thay thế bảng mạch chính của bộ hoàn thiện
SC720-70Mô tả:
• Bộ điều khiển động cơ phát hiện lỗi (quá tải) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong khi xuống dưới, cảm biến bề mặt giấy vẫn phát hiện giấy ngay cả khi đã trôi qua một khoảng thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC).
• Trong khi đi lên, cảm biến bề mặt giấy không thể phát hiện bề mặt giấy ngay cả khi đã trôi qua một khoảng thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC). Thời gian trở về nhà mà không bị lỗi, thời gian về đến nhà và thời gian mà đầu ra bộ mã hóa có thể được tính trong quá trình hoạt động bình thường, được lấy là t0, t1 và t2.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đã ngắt kết nối
• Quá tải
• Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra động cơ
• Kiểm tra kết nối cảm biến vị trí nhà
• Thay thế động cơ
• Thay thế cảm biến vị trí nhà
• Thay thế bảng mạch chính của bộ hoàn thiện
SC721-03Mô tả:
Lỗi chặn thiết bị bảo vệ 1 (Bộ hoàn thiện tờ 1K) Phát hiện thấy đứt cầu chì

Nguyên nhân:
• Quá tải (bo mạch bị lỗi, ngắn mạch bó dây, lỗi điện từ)

Biện pháp khắc phục:
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
• Thay dây nịt
• Thay nam châm điện
SC721-10Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển lối vào (bộ hoàn thiện tờ 1K) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC). Phát hiện lỗi đầu tiên được xác định là kẹt giấy và phát hiện lỗi thứ 2 được xác định là SC.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Lỗi mã hóa

Biện pháp khắc phục:
• Thay động cơ vận chuyển đầu vào
• Đặt lại đầu nối
• Thay dây nịt
• Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện
SC721-11Mô tả:
Bằng chứng Lỗi động cơ vận chuyển (bộ hoàn thiện tờ 1K) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC). Phát hiện lỗi đầu tiên được xác định là kẹt giấy và phát hiện lỗi thứ 2 được xác định là SC.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Lỗi mã hóa

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ vận chuyển bằng chứng
• Đặt lại đầu nối
• Thay dây nịt
• Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện
SC721-17Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển đẩy giấy (bộ hoàn thiện tờ 1K) Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC). Phát hiện lỗi đầu tiên được xác định là kẹt giấy và phát hiện lỗi thứ 2 được xác định là SC.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Lỗi mã hóa

Biện pháp khắc phục:
• Thay động cơ vận chuyển đẩy giấy
• Đặt lại đầu nối
• Thay dây nịt
• Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện
SC721-24Mô tả:
Lỗi động cơ mở/đóng nắp đẩy giấy (bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Cảm biến HP bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay động cơ đóng/mở nắp nhả giấy
• Đặt lại đầu nối
• Thay cảm biến đóng/mở tấm dẫn giấy
• Thay dây nịt
• Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện
SC721-25Mô tả:
Lỗi động cơ đục lỗ (bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trong quá trình di chuyển đến vị trí gốc, không thể phát hiện vị trí gốc trong thời gian định trước (t0 giây) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện ngay cả sau một thời gian định trước (t1 giây) trôi qua (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Không thể đếm đầu ra từ bộ mã hóa trong một số lần xác định trước trong thời gian định trước (t0 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Thời gian trở về nhà mà không bị lỗi, thời gian về đến nhà và thời gian mà đầu ra bộ mã hóa có thể được tính trong quá trình hoạt động bình thường, được lấy là t0, t1 và t2.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Cảm biến HP bị lỗi
• Lỗi bộ mã hóa

Biện pháp khắc phục:
• Thay động cơ đột
• Đặt lại đầu nối
• Thay cảm biến xung quay của đột
• Thay dây nịt
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC721-27Mô tả:
Lỗi động cơ chuyển động của cú đấm (bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong một xung xác định trước (xung p0) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Cảm biến HP bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ chuyển động của cú đấm
• Đặt lại đầu nối
• Thay cảm biến HP chuyển động của cú đấm
• Thay dây nịt
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC721-28Mô tả:
Lỗi phát hiện đăng ký theo chiều ngang (bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trong quá trình di chuyển đến vị trí ban đầu, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Cảm biến HP bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay motor trượt cảm biến vị trí giấy
• Đặt lại đầu nối
• Thay cảm biến vị trí giấy
• Thay dây nịt
• Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện
SC721-30Mô tả:
Lỗi Jogger Motor 1 (bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong một xung xác định trước (xung p0) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Cảm biến HP bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ máy chạy bộ
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế cảm biến HP chạy bộ
• Thay dây nịt
• Thay thế bảng mạch chính của bộ hoàn thiện
SC721-33Mô tả:
Lỗi động cơ con lăn định vị (bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trong quá trình di chuyển đến vị trí gốc, không thể phát hiện vị trí gốc trong một xung xác định trước (xung p0) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Cảm biến HP bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay mô tơ con lăn định vị
• Đặt lại đầu nối
• Thay con lăn định vị Cảm biến HP
• Thay dây nịt
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC721-41Mô tả:
Lỗi động cơ vuốt nhả (bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong một xung xác định trước (xung p0) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện ngay cả khi đã trôi qua một xung xác định trước (xung p1) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Cảm biến HP bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ càng nhả
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế cảm biến HP của càng nhả
• Thay dây nịt
• Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện
SC721-42Mô tả:
Lỗi động cơ truyền kim bấm (bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trong khi di chuyển về điểm gốc, không thể phát hiện vị trí điểm gốc trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện ngay cả khi đã trôi qua một xung xác định trước (xung p1) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, không thể phát hiện cảm biến rút lui BẬT ngay cả khi đã trôi qua một xung xác định trước (xung p2) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình khởi động, cảm biến rút lui BẬT được phát hiện đồng thời khi phát hiện vị trí nhà (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0, p1 và p2.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải • Cảm biến HP bị lỗi
• Lỗi cảm biến rút

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ chuyển bộ dập ghim
• Đặt lại đầu nối
• Thay cảm biến HP chuyển bộ dập ghim
• Thay dây nịt
• Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện
SC721-44Mô tả:
Lỗi Stapler (bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch và quá nhiệt) (lần 1 là SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện ngay cả sau khi đã hết thời gian xác định trước (t0 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện ngay cả sau một thời gian định trước (t1 giây) trôi qua (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình điều khiển động cơ, không thể đếm đầu ra từ bộ mã hóa cho một số lần xác định trước trong thời gian định trước (t0 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Thời gian trở về nhà mà không bị lỗi, thời gian về đến nhà và thời gian mà đầu ra bộ mã hóa có thể được tính trong quá trình hoạt động bình thường, được lấy là t0, t1 và t2.

Nguyên nhân:
• Kẹt ghim
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Cảm biến HP bị lỗi
• Lỗi bộ mã hóa

Biện pháp khắc phục:
• Thay bộ dập ghim
• Đặt lại đầu nối
• Thay dây nịt
• Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện
SC721-52Mô tả:
Lỗi Động Cơ Lưỡi Dao Gấp (Bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch và quá nhiệt) (lần 1 là SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một xung xác định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Cảm biến HP của lưỡi dao gấp ở giữa, hoặc cảm biến HP của cam gấp ở giữa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay mô tơ lưỡi gấp
• Reset giắc cắm
• Thay cảm biến HP của lưỡi gấp trung tâm
• Thay dây nịt
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC721-53Mô tả:
Lỗi động cơ chặn cạnh kéo (bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Cảm biến HP bị lỗi

Biện pháp khắc phục: • Thay mô tơ chặn mép sau • Đặt lại đầu nối • Thay cảm biến HP của nút chặn mép sau • Thay dây nịt • Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC721-58Mô tả:
Vận chuyển bó giấy Lỗi động cơ giải phóng áp suất trên (bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trong khi di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Cảm biến HP bị lỗi

Biện pháp khắc phục: • Thay thế động cơ xả áp suất phía trên vận chuyển bó giấy • Đặt lại đầu nối • Thay thế cảm biến phát hiện giấy của khay dập ghim • Thay thế dây nịt • Thay thế bo mạch chính của bộ hoàn thiện
SC721-59Mô tả:
Vận chuyển bó giấy Lỗi động cơ giải phóng áp suất thấp (bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trong khi di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong một xung xác định trước (xung p0) (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC)
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Cảm biến HP bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ xả áp suất thấp vận chuyển bó giấy
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế cảm biến HP giải phóng áp suất thấp vận chuyển bó giấy
• Thay dây nịt
• Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện
SC721-70Mô tả:
Lỗi Động Cơ Nâng Khay (Bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch hoặc quá nhiệt) (lần 1 là SC).
• Trong khi xuống dưới, cảm biến bề mặt giấy vẫn phát hiện giấy ngay cả khi đã trôi qua một khoảng thời gian định trước (t0 giây) (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC).
• Trong khi đi lên, cảm biến bề mặt giấy không thể phát hiện bề mặt giấy ngay cả khi đã trôi qua một khoảng thời gian định trước (t0 giây) (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay mô tơ nâng khay
• Đặt lại đầu nối
• Thay các cảm biến sau: Cảm biến bề mặt giấy khay Shift, Cảm biến giới hạn dưới khay Shift (trên) hoặc Cảm biến giới hạn trên khay Shift (dưới)
• Thay dây nịt
• Thay thế bảng mạch chính của bộ hoàn thiện
SC721-71Mô tả:
Lỗi Shift Motor 1 (bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trong quá trình di chuyển về điểm gốc, không thể phát hiện vị trí điểm gốc trong một xung xác định trước (xung p0) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí nhà được phát hiện lâu hơn một xung định trước (xung p1) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC). Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường được lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Cảm biến HP bị lỗi

Biện pháp khắc phục: • Thay mô tơ chuyển số • Đặt lại đầu nối • Thay cảm biến HP chuyển số • Thay dây nịt • Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện
SC721-80Mô tả:
Gấp Transport Lỗi Motor (bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch hoặc quá nhiệt) (lần 1 là SC)

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải

Biện pháp khắc phục:
• Thay mô tơ vận chuyển gấp
• Đặt lại đầu nối
• Thay bo mạch chính của máy hoàn thiện
SC723-03Mô tả:
Lỗi nguồn điện (Bộ hoàn thiện bên trong: Liên kết không ghim) Khi nguồn điện 24V gốc được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn hệ thống cấp điện không khóa liên động được phát hiện.

Nguyên nhân:
Xảy ra lỗi động cơ hoặc đoản mạch bó dây trong hệ thống cung cấp điện không khóa liên động.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế các bó dây bị đoản mạch
• Thay thế các thiết bị bảo vệ
SC723-10Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển (Bộ hoàn thiện bên trong: Liên kết không ghim) Quá trình phát hiện lỗi trình điều khiển DCM được bắt đầu sau khi đặt lại và tín hiệu lỗi mili giây được xác định trước được phát hiện. SC này sẽ được cấp khi hiện tượng trên lặp lại 2 lần.

Nguyên nhân:
• Vận chuyển Hỏng động cơ
• Đoản mạch dây điện
• Hỏng bảng mạch
• Quá dòng
• Nhiệt độ bất thường

Biện pháp khắc phục: • Thay mô tơ • Thay dây quấn • Thay board mạch.
SC723-20Mô tả:
Lỗi động cơ điện từ mối nối (Bộ hoàn thiện bên trong: Liên kết không ghim) Khi bộ cảm biến HP không được tắt trong khi số giây xác định trước được áp dụng cho động cơ điện từ có bật cảm biến HP. Khi bộ cảm biến HP không được bật trong khi số giây xác định trước được áp dụng cho động cơ điện từ có cảm biến HP đã tắt. SC này sẽ được cấp khi hiện tượng trên lặp lại 2 lần

Nguyên nhân:
• Lỗi động cơ điện từ nối
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Thanh nối nối Lỗi cảm biến HP

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối
• Thay mô-tơ/cảm biến
• Thay dây nịt
SC723-24Mô tả:
Lỗi Động cơ áp suất giấy thoát (Bộ hoàn thiện bên trong: Liên kết không ghim) Khi áp suất giấy thoát, cảm biến HP không được tắt trong khi số giây xác định trước được áp dụng cho động cơ xả áp suất thoát có bật cảm biến HP. Khi áp suất đầu ra của giấy, cảm biến HP không được bật trong khi số giây xác định trước được áp dụng cho động cơ xả áp suất ra với cảm biến HP đã tắt. SC này sẽ được cấp khi hiện tượng trên lặp lại 2 lần.

Nguyên nhân:
• Lỗi động cơ xả áp thoát
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Lỗi cảm biến HP thoát ra áp suất

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối
• Thay mô-tơ/cảm biến
• Thay dây nịt
SC723-44Mô tả:
Lỗi động cơ dập ghim (Bộ hoàn thiện bên trong: Liên kết không đóng ghim). Khi ổ bấm kim cảm biến HP không được tắt trong khi số giây xác định trước được áp dụng cho động cơ bấm kim có bật cảm biến HP. Khi không bật ổ bấm kim, cảm biến HP không được bật trong khi số giây xác định trước được áp dụng cho động cơ bấm kim có cảm biến HP đã tắt. Việc phát hiện lỗi trình điều khiển STM được bắt đầu sau khi thiết lập lại, và tín hiệu lỗi giây xác định trước được phát hiện. SC này sẽ được cấp khi hiện tượng trên lặp lại 2 lần.

Nguyên nhân:
• Lỗi động cơ Stapler
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Động cơ Stapler quá tải
• Lỗi cảm biến HP của Stapler
• Đoản mạch dây nịt
• Lỗi bảng mạch
• Dòng điện quá mức
• Nhiệt độ bất thường

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối
• Thay mô-tơ/cảm biến
• Thay dây nịt
• Thay bo mạch
SC723-71Mô tả:
Lỗi Mô-tơ sang số (Bộ hoàn thiện bên trong: Liên kết không ghim). Khi cảm biến HP chuyển số không được tắt trong khi số giây xác định trước được áp dụng cho động cơ chuyển số có bật cảm biến HP. Khi cảm biến HP shift không được bật trong khi số giây xác định trước được áp dụng cho động cơ chuyển số có cảm biến HP đã tắt. Việc phát hiện lỗi trình điều khiển STM được bắt đầu sau khi thiết lập lại, và tín hiệu lỗi giây xác định trước được phát hiện. SC này sẽ được cấp khi hiện tượng trên lặp lại 2 lần.

Nguyên nhân:
• Lỗi động cơ Shift
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ Shift
• Lỗi cảm biến Shift HP
• Đoản mạch dây điện
• Lỗi bảng mạch
• Dòng điện quá mức
• Nhiệt độ bất thường

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối
• Thay mô-tơ/cảm biến
• Thay dây nịt
• Thay bo mạch
SC724-24Mô tả:
Lỗi Bộ hoàn thiện bên trong Lỗi động cơ tấm dẫn hướng mở/đóng đầu ra giấy (Bộ hoàn thiện bên trong).
• Khi Động cơ tấm dẫn hướng mở / đóng đầu ra giấy được điều khiển trong vài giây xác định trước sau khi tấm dẫn hướng thoát giấy BẬT cảm biến HP, cảm biến HP không TẮT (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ hai là thông báo SC).
• Khi Động cơ tấm dẫn hướng mở / đóng đầu ra giấy được điều khiển trong vài giây định trước sau khi tấm dẫn hướng thoát giấy TẮT cảm biến HP, cảm biến HP không BẬT (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ hai là thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí gốc
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay thế cảm biến
• Thay thế dây đai
• Tháo phần kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-25Mô tả:
Lỗi Bộ hoàn thiện bên trong Lỗi động cơ đục lỗ (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Khi động cơ đấm được điều khiển trong vài giây xác định trước sau khi cảm biến HP BẬT, cảm biến HP không TẮT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Khi động cơ đột được điều khiển trong vài giây xác định trước sau khi đột lỗ cảm biến HP TẮT, cảm biến HP không BẬT (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí gốc
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay thế cảm biến
• Thay thế dây đai
• Tháo phần kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-27Mô tả:
Lỗi Bộ hoàn thiện bên trong Lỗi Động cơ Đơn vị Chuyển động Đăng ký Ngang Lỗi Động cơ (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Khi Bộ phận chuyển động đăng ký ngang Động cơ được điều khiển trong những giây định trước khi chuyển động đăng ký ngang Cảm biến HP BẬT, cảm biến HP không TẮT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Khi Động cơ của Đơn vị Đăng ký Ngang được điều khiển trong vài giây định trước khi chuyển động Đăng ký ngang Cảm biến HP TẮT, cảm biến HP không BẬT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí gốc
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay thế cảm biến
• Thay thế dây đai
• Tháo phần kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-28Mô tả:
Lỗi Bộ hoàn thiện bên trong Bộ phát hiện đăng ký ngang Punch Lỗi động cơ (Bộ hoàn thiện bên trong).
• Khi Động cơ Bộ Phát hiện Đăng ký Ngang Punch được điều khiển trong những giây định trước khi phát hiện đăng ký ngang Cảm biến HP BẬT, cảm biến HP không TẮT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Khi Động cơ của Bộ phát hiện đăng ký ngang Punch được điều khiển trong những giây định trước khi phát hiện đăng ký ngang Cảm biến HP TẮT, cảm biến HP không BẬT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí gốc • Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay thế cảm biến
• Thay thế dây đai
• Tháo phần kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-31Mô tả:
Lỗi Bộ hoàn thiện bên trong Lỗi Động cơ Jogger Fence (Front) (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Khi Jogger Fence Motor (Front) được điều khiển trong những giây định trước khi cảm biến HP của Jogger phía trước BẬT, cảm biến HP không TẮT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Khi Động cơ Jogger Fence (Phía trước) được điều khiển trong những giây định trước khi cảm biến HP của Máy chạy bộ phía trước TẮT, cảm biến HP không BẬT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí gốc
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay thế cảm biến
• Thay thế dây đai
• Tháo phần kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-32Mô tả:
Lỗi Bộ hoàn thiện bên trong Lỗi Động cơ hàng rào Jogger (Phía sau) (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Khi Động cơ Jogger Fence (Phía sau) được điều khiển trong những giây định trước khi cảm biến HP của Máy chạy bộ phía sau BẬT, cảm biến HP không TẮT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Khi Động cơ Jogger Fence (Phía sau) được điều khiển trong những giây xác định trước khi cảm biến HP của máy chạy bộ phía sau TẮT, cảm biến HP không BẬT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí gốc
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay thế cảm biến
• Thay thế dây đai
• Tháo phần kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-33Mô tả:
Lỗi bộ hoàn thiện bên trong Lỗi động cơ trục lăn tấn công (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Trong quá trình khởi tạo / giảm tốc độ tấn công, ngay cả khi động cơ con lăn tấn công được điều khiển trong những giây xác định trước khi cảm biến HP con lăn tấn công BẬT, cảm biến HP không TẮT (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC).
• Trong quá trình khởi động, ngay cả khi động cơ con lăn tấn công được điều khiển trong vài giây định trước khi cảm biến HP của con lăn tấn công TẮT, cảm biến HP không BẬT (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC).
• Khi con lăn tấn công được nâng lên khỏi vị trí máy ép, ngay cả khi được điều khiển trong những giây xác định trước, cảm biến HP không BẬT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí gốc
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay thế cảm biến
• Thay thế dây đai
• Tháo phần kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-38Mô tả:
Lỗi Bộ hoàn thiện bên trong Lỗi Động cơ Bail Giấy (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Khi cảm biến HP của máy ép giấy BẬT và động cơ máy ép giấy được điều khiển trong những giây định trước, cảm biến HP không TẮT(lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC).
• Khi cảm biến HP của máy ép giấy TẮT và động cơ máy ép giấy được điều khiển trong những giây định trước, cảm biến HP không BẬT (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí gốc
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay thế cảm biến
• Thay thế dây đai
• Tháo phần kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-42Mô tả:
Lỗi bộ hoàn thiện bên trong Bộ dập kim dịch chuyển Lỗi Động cơ có thể di chuyển (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Cảm biến HP dịch chuyển kim bấm Sifter BẬT, ngay cả khi mô tơ dịch chuyển kim bấm được điều khiển trong những giây định trước, cảm biến HP không TẮT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Sau khi dịch chuyển kim ghim cảm biến HP TẮT, ngay cả khi động cơ chuyển kim ghim được điều khiển trong những giây định trước, cảm biến HP không BẬT (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí gốc
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay thế cảm biến
• Thay thế dây đai
• Tháo phần kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-70Mô tả:
Lỗi Bộ hoàn thiện bên trong Lỗi động cơ nâng khay (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Trong quá trình đi lên từ BẬT cảm biến bề mặt giấy, ngay cả khi trôi qua vài giây xác định trước, cảm biến bề mặt giấy không TẮT (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình xuống từ cảm biến bề mặt giấy TẮT, cảm biến bề mặt giấy không BẬT ngay cả khi hết giây xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình xuống vị trí đóng gói, cảm biến đầy đủ không BẬT ngay cả khi đã qua vài giây xác định trước.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí gốc
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay thế cảm biến
• Thay thế dây đai
• Tháo phần kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-71Mô tả:
Lỗi bộ hoàn thiện bên trong Lỗi động cơ chuyển số Nếu cảm biến chuyển số không có phản hồi sau khi động cơ chuyển số bắt đầu di chuyển 1,86 giây.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí gốc
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay thế cảm biến
• Thay thế dây đai
• Tháo phần kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-80Mô tả:
Lỗi bộ hoàn thiện bên trong Lỗi động cơ chuyển số (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Khi cảm biến HP con lăn sang số BẬT, cảm biến HP không TẮT ngay cả khi động cơ con lăn chuyển số được điều khiển trong những giây định trước (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC)
• Khi cảm biến HP con lăn sang số TẮT, cảm biến HP không BẬT ngay cả khi động cơ con lăn chuyển số được điều khiển trong những giây định trước (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ hai là thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí gốc
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay thế cảm biến
• Thay thế dây đai
• Tháo phần kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-86Mô tả:
Lỗi Bộ hoàn thiện bên trong Lỗi Động cơ Bộ dập ghim (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Cảm biến HP không TẮT ngay cả khi động cơ kim bấm được điều khiển trong vài giây định trước sau khi kim bấm HP BẬT cảm biến (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Cảm biến HP không BẬT ngay cả khi động cơ kim bấm được điều khiển trong vài giây định trước sau khi kim bấm HP TẮT cảm biến (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí gốc
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay thế cảm biến
• Thay thế dây đai
• Tháo phần kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC761-03Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 5V. Sự cố cháy cầu chì xảy ra do quá dòng trong quá trình cấp nguồn (đầu ra được phát hiện trong thời gian dài hơn 2 giây).

Nguyên nhân:
• Quá dòng động cơ cầu
• Quá dòng do chập mạch PCB

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế bộ phận cầu nối
• Thay thế PCB.
SC761-04Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 24V. Sự cố cháy cầu chì xảy ra do quá dòng trong quá trình cấp nguồn (đầu ra được phát hiện trong thời gian dài hơn 2 giây).

Nguyên nhân:
• Quá dòng động cơ cầu
• Quá dòng do chập mạch PCB

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế bộ phận cầu nối
• Thay thế PCB.
SC780-01Mô tả:
Ngân hàng 1 (Khay giấy tùy chọn phía trên) Lỗi chặn thiết bị bảo vệ Khi nguồn ban đầu của nguồn điện 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn hệ thống điện 24V được phát hiện.

Nguyên nhân:
Trong hệ thống cấp nguồn 24V:
• Động cơ bị lỗi
• Lỗi điện từ
• Ngắn mạch dây điện

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế PCB
• Thay thế bộ phận bị đoản mạch (dây nịt, động cơ, điện từ)
SC781-01Mô tả:
Ngân hàng 2 (Khay giấy tùy chọn phía dưới) Lỗi chặn thiết bị bảo vệ Khi nguồn ban đầu của nguồn điện 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn hệ thống điện 24V được phát hiện.

Nguyên nhân:
Trong hệ thống cấp nguồn 24V:
• Động cơ bị lỗi
• Lỗi điện từ
• Ngắn mạch dây điện

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế PCB
• Thay thế bộ phận bị đoản mạch (dây nịt, động cơ, điện từ)
SC791-00Mô tả:
Không có Bridge Unit khi có Finisher. Khi nguồn điện được bật hoặc giấy được vận chuyển, bộ hoàn thiện được phát hiện nhưng bộ cầu nối không được phát hiện. (trong khi kết nối bộ hoàn thiện nội bộ, không được phát hiện)

Nguyên nhân:
• Cầu nối không được gắn
• Cầu nối bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại thiết bị cầu nối
• Tắt/bật nguồn
SC792-00Mô tả:
Không có Bộ hoàn thiện, Bộ cầu nối được cung cấp Khi một máy có bộ cầu nối được bật nguồn, không có bộ hoàn thiện nào được phát hiện

Nguyên nhân:
• Lỗi bộ kết nối bộ hoàn thiện
• Trong máy có bộ phận cầu nối được kết nối, bộ hoàn thiện không được lắp
• Bộ hoàn thiện bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kết nối bộ hoàn thiện hoặc ngắt kết nối bộ phận cầu nối và tắt/bật nguồn
SC816Mô tả:
Lỗi hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-01Mô tả:
Lỗi hệ thống con. Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-02Mô tả:
Lỗi Sysarch (LPUX_GET_PORT_INFO). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-03Mô tả:
Quá trình chuyển đổi sang STR đã bị từ chối.. Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-04Mô tả:
Gián đoạn trong trình điều khiển giao tiếp hạt nhân. Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-05Mô tả:
Chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sang STR không thành công. Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-07Mô tả:
Lỗi Sysarch (LPUX_GET_PORT_INFO). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-08Mô tả:
Lỗi Sysarch (LPUX_ENGINE_TIMERCTRL). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-09Mô tả:
Lỗi Sysarch (LPUX_RETURN_FACTOR_STR) . Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-10Mô tả:
Lỗi Sysarch (LPUX_GET_PORT_INFO). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-11Mô tả:
Lỗi Sysarch (LPUX_GET_PORT_INFO). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-12Mô tả:
Lỗi Sysarch (LPUX_GET_PORT_INFO). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-13Mô tả:
Lỗi open (). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-14Mô tả:
Lỗi địa chỉ bộ nhớ. Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-15Mô tả:
Lỗi mở (). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-16Mô tả:
Lỗi mở (). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-17Mô tả:
Lỗi mở (). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-18Mô tả:
Lỗi mở (). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-19Mô tả:
Double open (). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-20Mô tả:
Lỗi mở (). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-22Mô tả:
Lỗi tham số. Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-23Mô tả:
Lỗi đọc. Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-24Mô tả:
Lỗi đọc. Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-25Mô tả:
Lỗi Write(). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-26Mô tả:
Lỗi thử lại giao tiếp write(). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-27Mô tả:
Lỗi thử lại giao tiếp write(). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-28Mô tả:
Lỗi thử lại giao tiếp write(). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-29Mô tả:
Lỗi thử lại giao tiếp read(). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-30Mô tả:
Lỗi thử lại giao tiếp read(). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-35Mô tả:
Lỗi read(). Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-36Mô tả:
Lỗi hệ thống con. Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC817-00Mô tả:
Lỗi giám sát: Phát hiện tệp / Lỗi chữ ký số
• Bộ tải khởi động không thể đọc bất kỳ mô-đun chẩn đoán, hạt nhân hoặc hệ thống tệp gốc nào.
• Trong thẻ SD của bộ nạp khởi động, không thể kiểm tra chữ ký số cho bất kỳ mô-đun chẩn đoán, hạt nhân hoặc hệ thống tệp gốc nào.

Nguyên nhân:
• Bất kỳ mục nào sau đây không tồn tại hoặc bị hỏng: OS Flash ROM, Mô-đun chẩn đoán trong thẻ SD, Nhân, Hệ thống tệp gốc
• Bất kỳ mục nào sau đây đều được sửa đổi một cách gian lận: Mô-đun chẩn đoán trong thẻ SD, Nhân, Hệ thống tệp gốc

Biện pháp khắc phục:
• Cập nhật ROM cho hệ thống điều khiển
• Sử dụng một thẻ SD khởi động khác có chữ ký số hợp lệ
SC818-00Mô tả:
Lỗi bộ đếm thời gian giám sát Chương trình hệ thống rơi vào trạng thái giữ xe buýt hoặc một vòng lặp vô tận của sự gián đoạn chương trình xảy ra, khiến quá trình khác dừng lại.

Nguyên nhân:
• Chương trình hệ thống bị lỗi
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Bo mạch tùy chọn bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC819-00Mô tả:
Lỗi tạm dừng hạt nhân [xxxx]: Mã lỗi chi tiết Do lỗi điều khiển, tràn bộ nhớ RAM đã xảy ra trong quá trình xử lý hệ thống. Một trong những thông báo sau được hiển thị trên bảng thao tác.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Không đủ bộ nhớ
• Trình điều khiển phần cứng bị lỗi (RAM, bộ nhớ FLASH)

Biện pháp khắc phục: -
Với lỗi [0x5032] thì
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay ổ cứng.
• Thay bộ nhớ
• Thay bo điều khiển.
• Sửa phần mềm

- Với lỗi [0x6261] thì Thay thế ổ cứng.
- Với lỗi [0x696e], [0x766d] thì Tắt / bật nguồn chính
- Với lỗi [xxxx] còn lại:
• Tắt / mở nguồn chính.
• Thay thế bảng điều khiển.
SC820-00Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: CPU [xxxx]: Mã lỗi chi tiết

Nguyên nhân:
• Sự cố phần sụn hệ thống
• Bộ điều khiển bị lỗi
• RAM-DIMM bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Tắt và bật công tắc nguồn chính.
• Cài đặt lại phần mềm hệ thống điều khiển.
• Thay thế RAM-DIMM.
• Thay bộ điều khiển.
SC821-00Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: ASIC [xxxx]: Mã lỗi chi tiết

Nguyên nhân:
Thiết bị ASIC bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển.
SC822-00Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: HDD [xxxx]: Mã lỗi chi tiết

Nguyên nhân:
[3003] HDD hết thời gian Kiểm tra chỉ được thực hiện khi HDD được lắp đặt:
• Thiết bị HDD bận hơn 31 giây.
• Sau khi lệnh chẩn đoán được đặt cho ổ cứng, nhưng thiết bị vẫn bận trong hơn 6 giây.
• Ổ cứng bị lỗi
• Khai thác ổ cứng bị ngắt kết nối, bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
- [3003]
• Thay thế ổ cứng.
• Thay đầu nối HDD.
• Thay thế bảng điều khiển
- [3004] Thay thế ổ cứng.
SC823-00Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: NIC [XXXX]: Mã lỗi chi tiết.

Nguyên nhân:
• ROM SEEP bị lỗi
• Bus I2C bị lỗi (kết nối)

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển.
SC824-00Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: NVRAM (thường trú) [XXXX]: Mã lỗi chi tiết

Nguyên nhân:
[1401] Lỗi xác minh NVRAM Thiếu thiết bị NVRAM hoặc thiết bị NVRAM bị hỏng.
• Thiếu thiết bị NVRAM.
• Thiết bị NVRAM bị hỏng.
• Hết pin dự phòng NVRAM
• Ổ cắm NVRAM bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
Thay thế thiết bị NVRAM.
SC827-00Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: SDRAM DIMM tiêu chuẩn [XXXX]: Mã lỗi chi tiết

Nguyên nhân:
[0201] Lỗi xác minh Đã phát hiện lỗi trong quá trình kiểm tra ghi/xác minh cho RAM tiêu chuẩn (SDRAM DIMM).
• Kết nối lỏng lẻo
• SDRAM DIMM bị lỗi
• Bộ điều khiển bị lỗi Thay thế bo mạch điều khiển hoặc RAM DIMM. [0202] Lỗi bộ nhớ thường trú SP

Biện pháp khắc phục:
- [0201] Thay thế bo mạch điều khiển hoặc RAM DIMM.
- [0202] Thay thế RAM DIMM
SC828-00Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: ROM [xxxx]: Mã lỗi chi tiết

Nguyên nhân:
[0101] Lỗi tổng kiểm tra 1 Màn hình khởi động và chương trình HĐH được lưu trữ trong ROM DIMM được kiểm tra. Nếu tổng kiểm tra của chương trình không chính xác, mã SC này sẽ được hiển thị.
• Thiết bị FLASH ROM bị lỗi
• Thiết bị CPU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển.
SC835-00Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: Thiết bị Centronic [xxxx]: Mã lỗi chi tiết

Nguyên nhân:
[1102] Lỗi xác minh Đầu nối loopback được kết nối nhưng kết quả kiểm tra là lỗi.
• Lỗi kết nối IEEE1284
• Lỗi kết nối vòng lặp Centronic . [1120]
• Đầu nối lặp lại trung tâm không được kết nối đúng cách
• Đầu nối vòng lặp của Centronic bị lỗi
• Thiết bị ASIC bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
- [1102] Thay thế bảng điều khiển.
- [110C] Thay thế bảng điều khiển.
- [1120]
• Kết nối đầu nối loopback centronic
• Thay thế đầu nối loopback centronic
• Thay thế bảng điều khiển.
SC838-00Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: Trình tạo xung nhịp [xxxx]: Mã lỗi chi tiết

Nguyên nhân:
[2701] Lỗi xác minh Đã xảy ra lỗi xác minh khi dữ liệu cài đặt được đọc từ bộ tạo xung nhịp qua bus I2C.
• Bộ tạo xung nhịp bị lỗi
• Bus I2C bị lỗi
• Cổng I2C trên CPU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển.
SC839-00Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: Flash nối tiếp [xxxx]: Mã lỗi chi tiết

Nguyên nhân:
[9001] Lỗi truy cập Serial Flash USB NAND Flash ROM không thể đọc được. Bảng điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển.
SC840-00Mô tả:
Lỗi truy cập EEPROM

Nguyên nhân:
• Trong quá trình xử lý I/O, đã xảy ra lỗi đọc. Lỗi đọc lần thứ 3 gây ra mã SC này.
• Trong quá trình xử lý I/O, đã xảy ra lỗi ghi.

Biện pháp khắc phục:
• EEPROM bị lỗi
SC841-00Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu EEPROM. Dữ liệu nhân đôi của EEPROM khác với dữ liệu gốc trong EEPROM.

Nguyên nhân:
Dữ liệu trong EEPROM bị ghi đè vì một lý do nào đó.

Biện pháp khắc phục:
SC842-01Mô tả:
Không đủ khối Nand-Flash (vượt quá ngưỡng) Khi khởi động hoặc khi máy trở về từ chế độ năng lượng thấp, trạng thái Nand-Flash được đọc và đánh giá rằng số lượng khối không sử dụng được đã vượt quá ngưỡng, sau đó SCS tạo ra SC

Nguyên nhân:
Số khối không sử dụng được vượt quá ngưỡng cho Nand-Flash

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển.
SC842-02Mô tả:
Vượt quá số lần xóa khối Nand-Flash Khi khởi động hoặc khi máy quay trở lại từ chế độ năng lượng thấp, Nand-Flash được đọc và đánh giá rằng số khối đã xóa đã vượt quá ngưỡng, sau đó SCS tạo mã SC này.

Nguyên nhân:
Số khối bị xóa vượt ngưỡng cho Nand-Flash

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển.
SC853-00Mô tả:
Lỗi kết nối thiết bị Bluetooth Phần cứng Bluetooth (loại USB) đã được kết nối sau khi máy được bật.

Nguyên nhân:
Phần cứng Bluetooth (loại USB) đã được kết nối sau khi bật máy.

Biện pháp khắc phục:
Luôn kết nối thiết bị Bluetooth (loại USB) trước khi bật máy.
SC854-00Mô tả:
Thiết bị Bluetooth đã bị ngắt kết nối Phần cứng Bluetooth (loại USB) đã bị ngắt kết nối sau khi bật máy.

Nguyên nhân:
Phần cứng Bluetooth (loại USB) đã bị ngắt kết nối sau khi bật máy.

Biện pháp khắc phục:
Không bao giờ tháo Bluetooth (loại USB) sau khi khởi động máy
SC855-01Mô tả:
Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (lỗi đính kèm trình điều khiển) Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (card mạng LAN không dây: 802.11 được bảo hiểm)

Nguyên nhân:
• Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay board mạng LAN không dây
SC855-02Mô tả:
Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (lỗi khởi tạo trình điều khiển) Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (card mạng LAN không dây: 802.11 được bảo hiểm)

Nguyên nhân:
• Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn điện chính.
• Thay board mạng LAN không dây
SC857-00Mô tả:
Lỗi USB I/F Giao diện USB không sử dụng được do lỗi trình điều khiển.

Nguyên nhân:
Lỗi trình điều khiển USB (Có ba nguyên nhân gây ra lỗi USB: lỗi RX/lỗi CRC/STALL. SC chỉ được cấp trong trường hợp STALL.)

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối USB.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC858-00Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi cài đặt khóa) Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:
• USB Flash, dữ liệu khác, bị hỏng
• Lỗi giao tiếp do nhiễu tĩnh điện
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển.
SC858-01Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi cài đặt khóa ổ cứng) Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:
• USB Flash, dữ liệu khác, bị hỏng
• Lỗi giao tiếp do nhiễu tĩnh điện
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển.
SC858-02Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi đọc/ghi NVRAM) Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:
NVRAM bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển.
SC858-30Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (NVRAM Before Replace Error) Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:
Lỗi phần mềm như thông số chuyển đổi không hợp lệ.

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển.
SC858-31Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi khác) Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:
Ban điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển.
SC859-00Mô tả:
Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu ổ cứng đã được chuyển đổi nhưng không chính xác. Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau khi máy tắt / bật theo chu kỳ.

Nguyên nhân:
• Chuyển đổi ổ cứng đã được thiết lập với chức năng cập nhật khóa mã hóa dữ liệu, nhưng ổ cứng đã bị gỡ bỏ.
• Máy bị mất nguồn trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu
• Xảy ra nhiễu tĩnh điện hoặc lỗi ổ cứng HDD trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu và dữ liệu không được mã hóa.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Định dạng ổ cứng.
• Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.
SC859-01Mô tả:
Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng (lỗi kiểm tra ổ cứng) Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu ổ cứng đã được chuyển đổi nhưng không chính xác. Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau khi máy tắt / bật theo chu kỳ.

Nguyên nhân:
• Chuyển đổi ổ cứng đã được thiết lập với chức năng cập nhật khóa mã hóa dữ liệu, nhưng ổ cứng đã bị gỡ bỏ.
• Máy bị mất nguồn trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu
• Xảy ra nhiễu tĩnh điện hoặc lỗi ổ cứng trong khi cập nhật khóa mã hóa dữ liệu và dữ liệu bị mất

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Định dạng ổ cứng.
• Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.
SC859-02Mô tả:
Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng (Mất điện trong khi chuyển đổi) Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu ổ cứng đã được chuyển đổi nhưng không chính xác. Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau khi máy tắt / bật theo chu kỳ.

Nguyên nhân:
Mất điện xảy ra trong quá trình cập nhật khóa mã hóa.

Biện pháp khắc phục:
Màn hình sau khi khởi động lại hướng dẫn người dùng định dạng ổ cứng.
SC859-10Mô tả:
Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng (Lỗi lệnh đọc/ghi dữ liệu) Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu ổ cứng đã được chuyển đổi, nhưng không chính xác. Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau khi máy tắt / bật theo chu kỳ.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không được chuyển đổi thành công trong quá trình cập nhật khóa mã hóa do lỗi ổ cứng hoặc tiếng ồn của cáp.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Định dạng ổ cứng.
• Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.
SC860-00Mô tả:
Lỗi khởi động ổ cứng khi bật nguồn chính (lỗi ổ cứng)
• Ổ cứng được kết nối nhưng trình điều khiển phát hiện các lỗi sau.
• SS_NOT_READY:/* (-2)HDD không trở thành READY*/
• SS_BAD_LABEL:/* (-4)Sai phân vùng*/
• SS_READ_ERROR:/* (-5) Đã xảy ra lỗi khi đọc hoặc kiểm tra nhãn * /
• SS_WRITE_ERROR: / * (-6) Đã xảy ra lỗi khi viết hoặc kiểm tra nhãn * /
• SS_FS_ERROR: / * (-7) Không thể sửa chữa hệ thống tệp * /
• SS_MOUNT_ERROR: / * (-8) Không thể gắn kết hệ thống tệp * /
• SS_COMMAND_ERROR: / * (-9) Ổ đĩa không phản hồi lệnh * /
• SS_KERNEL_ERROR: / * (-10) Lỗi nhân bên trong * /
• SS_SIZE_ERROR: / * (-11) Kích thước ổ đĩa quá nhỏ * /
• SS_NO_PARTITION: / * (-12) Phân vùng được chỉ định không tồn tại * /
• SS_NO_FILE: / * (-13) Tệp thiết bị không tồn tại * /
• Đã cố gắng để có được trạng thái HDD thông qua trình điều khiển
nhưng không có phản hồi trong 30 giây trở lên

Nguyên nhân:
• Ổ cứng không được định dạng
• Dữ liệu nhãn bị hỏng
• Ổ cứng bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Định dạng ổ cứng thông qua chế độ SP.
SC863-01Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.)

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-02Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-03Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-04Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-05Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-06Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-07Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-08Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-09Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-10Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục: Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-11Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-12Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-13Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-14Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-15Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-16Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-17Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-18Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-19Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-20Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-21Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục: Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-22Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC863-23Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng. Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng "v" (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn thời điểm thay ổ cứng 1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính. 2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở nên sẵn sàng. Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng mà vẫn mất 20 đến 30 giây hoặc hơn thì có thể do ổ cứng HDD. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC864-00Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu HD Trong khi hoạt động HD, HD không thể trả lời truy vấn lỗi CRC. Truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào HD.

Nguyên nhân: HD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
SC864-01Mô tả:
Dữ liệu HDD lỗi CRC. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể trả lời truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực thi bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Các thành phần xấu đã được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.)

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng.
• Thay thế ổ cứng.
SC864-02Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-03Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-04Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-05Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-06Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-07Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-08Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-09Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-10Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-11Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-12Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-13Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-14Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-15Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-16Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-17Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-18Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-19Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-20Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-21Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-22Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC864-23Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng. Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Quá trình truyền dữ liệu không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Bad sector được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Format ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC865-00Mô tả:
Lỗi truy cập HD Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-01Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.)

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-02Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-03Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-04Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-05Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-06Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-07Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-08Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-09Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-10Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-11Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-12Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-13Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-14Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-14Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-15Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-16Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-17Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-18Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-19Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-20Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-21Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-22Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-23Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC). (Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Thay ổ cứng.
SC865-50Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-51Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-52Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-53Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-54Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-55Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-56Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-57Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-58Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-59Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-60Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-61Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-62Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-63Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-64Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-65Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-66Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-67Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-68Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-69Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-70Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-71Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-72Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-73Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng Máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC866-00Mô tả:
Lỗi xác thực thẻ SD Đã phát hiện lỗi giấy phép của ứng dụng được khởi động từ thẻ SD.

Nguyên nhân:
Dữ liệu chương trình không hợp lệ được lưu trên thẻ SD.

Biện pháp khắc phục:
Lưu trữ dữ liệu chương trình hợp lệ trên thẻ SD.
SC867-00Mô tả:
Đã tháo thẻ SD Thẻ SD đã bị tháo khi máy đang bật.

Nguyên nhân:
Thẻ SD của ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm (điểm gắn của /mnt/sd0).

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn chính.
SC867-01Mô tả:
Đã tháo thẻ SD Thẻ SD đã bị tháo khi máy đang bật.

Nguyên nhân:
Thẻ SD của ứng dụng đã bị tháo khỏi khe cắm (điểm gắn kết của /mnt/sd1).

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn chính.
SC868-00Mô tả:
Lỗi truy cập thẻ SD Bộ điều khiển SD đã báo lỗi trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của /mnt/sd0)

Nguyên nhân:
• Thẻ SD bị lỗi
• Bộ điều khiển SD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng lại thẻ SD (sử dụng "SD Formatter" của Panasonic).*
• Kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
• Thay thế thẻ SD.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC868-01Mô tả:
Lỗi truy cập thẻ SD Bộ điều khiển SD đã báo lỗi trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của /mnt/sd1)

Nguyên nhân:
• Thẻ SD bị lỗi
• Bộ điều khiển SD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
-- Thẻ SD khởi động ứng dụng--
• Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
• Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
• Nếu xảy ra lỗi, hãy thay thế thẻ SD.

-- Thẻ SD cho người dùng---
• Trong trường hợp lỗi hệ thống tệp, hãy định dạng lại thẻ SD (sử dụng "SD Formatter" do Panasonic sản xuất). *
• Trong trường hợp lỗi truy cập thiết bị, hãy tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
• Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
• Nếu xảy ra lỗi, hãy sử dụng thẻ SD khác.

---Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau khi thay thẻ SD, hãy thay thế bảng
điều khiển
SC868-02Mô tả:
Lỗi truy cập thẻ SD Bộ điều khiển SD đã báo lỗi trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của /mnt/sd1)

Nguyên nhân:
• Thẻ SD bị lỗi
• Bộ điều khiển SD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
-Thẻ SD khởi động ứng dụng-----
• Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
• Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
• Nếu xảy ra lỗi, hãy thay thế thẻ SD.
---Thẻ SD cho người dùng-----
• Trong trường hợp lỗi hệ thống tệp, hãy định dạng lại thẻ SD (sử dụng "SD Formatter" do Panasonic sản xuất). *
• Trong trường hợp lỗi truy cập thiết bị, hãy tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
• Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
• Nếu xảy ra lỗi, hãy sử dụng thẻ SD khác.
--Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau khi thay thẻ SD, hãy thay thế bảng điều khiển.
SC870Mô tả:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-01Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Khi khởi động: Phương tiện cần thiết để lưu Sổ Địa chỉ bị thiếu.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-02Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Khi khởi động: mã hóa được định cấu hình nhưng thiếu mô-đun cần thiết để mã hóa (DESS).) Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-03Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Khởi tạo: Không thể tạo tệp để lưu trữ Sổ địa chỉ nội bộ.) Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng. • Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-04Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Khởi tạo: Không thể tạo tệp để lưu trữ người gửi chuyển phát.)Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng. • Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-05Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ (Khởi tạo: Không thể tạo tệp để lưu trữ điểm giao hàng.)Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng. • Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-06Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Khởi tạo: Không thể tạo tệp để lưu trữ thông tin cần thiết cho tìm kiếm LDAP.) Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-07Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ (Khởi tạo: Không thể khởi tạo các mục nhập cần thiết cho hoạt động của máy.) Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng. • Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-08Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Cấu hình máy: Có ổ cứng HDD nhưng không gian để lưu Sổ Địa chỉ không sử dụng được.) Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-09Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cấu hình máy: Không nhất quán trong khu vực NVRAM được sử dụng để lưu trữ các cài đặt cần thiết cho cấu hình Sổ địa chỉ.) Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-10Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Cấu hình máy: Không thể tạo thư mục để lưu Sổ Địa chỉ trong SD / USB FlashROM.)Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng. • Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-11Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Khi khởi động: Số mục nhập Sổ Địa chỉ không nhất quán.) Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-20Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Tệp I / O: Không thể khởi tạo tệp.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-21Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Tệp I / O: Không thể tạo tệp.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-22Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Tệp I / O: Không mở được tệp.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-23Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Tệp I / O: Không thể ghi vào tệp.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng. • Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-24Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Tệp I / O: Không thể đọc tệp.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-25Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Tệp I / O: Không thể kiểm tra kích thước tệp.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-26Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Tệp I / O: Không xóa được dữ liệu.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-27Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Tệp I / O:Không thêm được dữ liệu.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-30Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Tìm kiếm: Không lấy được dữ liệu từ bộ nhớ đệm khi tìm kiếm trong Sổ địa chỉ máy. Địa chỉ gửi / người gửi.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-31Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Tìm kiếm: Không lấy được dữ liệu từ bộ nhớ cache trong khi tìm kiếm LDAP.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-32Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Tìm kiếm: Không lấy được dữ liệu từ bộ nhớ đệm trong khi tìm kiếm Sổ địa chỉ WS-Scanner.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-41Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Bộ nhớ đệm: không lấy được dữ liệu từ bộ nhớ đệm.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-50Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Khi khởi động: Đã phát hiện thấy sự bất thường của trạng thái mã hóa Sổ địa chỉ.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-51Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không thể tạo thư mục cần thiết để chuyển đổi giữa văn bản rõ ràng và văn bản được mã hóa.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-52Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không thể chuyển đổi từ văn bản rõ sang văn bản được mã hóa.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-53Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không thể chuyển đổi từ văn bản được mã hóa sang văn bản rõ.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-54Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Dữ liệu được phát hiện không nhất quán khi đọc Sổ địa chỉ được mã hóa.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-55Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không thể xóa tệp khi thay đổi cài đặt mã hóa.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-56Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không xóa được tệp ghi lại khóa mã hóa trong khi cố gắng thay đổi cài đặt mã hóa.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-57Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không thể di chuyển tệp trong khi cố gắng thay đổi cài đặt mã hóa.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-58Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không xóa được thư mục trong khi cố gắng thay đổi cài đặt mã hóa.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-59Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Đã phát hiện ra sự thiếu hụt tài nguyên trong khi cố gắng thay đổi cài đặt mã hóa.). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC870-60Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Không thể lấy cài đặt bật / tắt để xác thực quản trị viên (06A trở lên).). Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy / máy chủ gửi / máy chủ LDAP)
• Không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Sổ Địa chỉ (SD / HDD) đã tạm thời bị xóa hoặc cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện thấy hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ.

Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra kết nối ổ cứng. • Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046). • Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006).
SC872-00Mô tả:
Lỗi nhận thư của ổ cứng Lỗi được phát hiện trên ổ cứng ngay sau khi bật máy.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi
• Bị tắt nguồn khi máy đang sử dụng ổ cứng.

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng (SP5-832-007).
• Thay thế ổ cứng.
-- Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo:
• Đã nhận một phần thư một phần.
• Trạng thái đã đọc của các thư nhận POP3 (Tất cả các thư trên máy chủ thư được xử lý dưới dạng thư mới).
SC873-00Mô tả:
Lỗi nhận thư của ổ cứng Lỗi được phát hiện trên ổ cứng ngay sau khi bật máy.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi
• Bị tắt nguồn khi máy đang sử dụng ổ cứng.

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng (SP5-832-007).
• Thay ổ cứng. Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo.
• Tên/mật khẩu người gửi mặc định (SMB/FTP/NCP)
• Địa chỉ thư của quản trị viên
• Lịch sử gửi máy quét
SC875-01Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (xóa HDD) (hddchack –i error). Đã phát hiện lỗi trước khi quá trình xóa ổ cứng/dữ liệu bắt đầu. (Không thể xóa dữ liệu/không thể định dạng hợp lý ổ cứng)

Nguyên nhân:
• Định dạng logic ổ cứng không thành công.
• Các mô-đun không thể xóa dữ liệu.

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn chính.
SC875-02Mô tả:
Lỗi xóa tất cả (Xóa ổ cứng) (Lỗi xóa dữ liệu). Đã phát hiện lỗi trước khi quá trình xóa ổ cứng/dữ liệu bắt đầu. (Không thể xóa dữ liệu/không thể định dạng hợp lý ổ cứng)

Nguyên nhân:
• Không thể định dạng logic ổ cứng.
• Các mô-đun không thể xóa dữ liệu.

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn chính.
SC876-00Mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký Một lỗi đã được phát hiện trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:
• Tệp dữ liệu nhật ký bị hỏng.
• Đã bật mã hóa nhật ký nhưng mô-đun mã hóa chưa được cài đặt.
• Không thống nhất khóa mã hóa giữa NV-RAM và HDD.
• Lỗi phần mềm.

Biện pháp khắc phục:
Hãy thử các giải pháp SC876-01 đến -99 được liệt kê bên dưới. Nếu nó không được giải quyết, hãy làm theo các bước sau (đối với trường hợp chỉ ổ cứng được thay thế):
1. Ngắt kết nối ổ cứng và bật nguồn chính.
2. Thực thi SP5-801-019.
3. Tắt nguồn chính.
4. Kết nối ổ cứng và bật nguồn chính.
5. Thực thi SP5-832-004.
6. Tắt nguồn chính.
* Bước sau là cấu hình lại cài đặt ghi nhật ký / mã hóa.
7. Lần lượt của nguồn chính.
8. Đặt SP9-730-002 đến -004 thành 1.
9. Tắt / mở nguồn chính.
SC876-01Mô tả:
Lỗi Dữ liệu Nhật ký 1 Một lỗi đã được phát hiện trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:
Tệp dữ liệu nhật ký bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).
SC876-02Mô tả:
Lỗi Dữ liệu Nhật ký 2 Một lỗi đã được phát hiện trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:
Mã hóa nhật ký được bật nhưng mô-đun mã hóa chưa được cài đặt.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế hoặc đặt lại mô-đun mã hóa.
• Tắt cài đặt mã hóa nhật ký.
SC876-03Mô tả:
Lỗi Dữ liệu Nhật ký 3 Một lỗi đã được phát hiện trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:
Không thống nhất khóa mã hóa giữa NV-RAM và HDD.

Biện pháp khắc phục:
• Tắt cài đặt mã hóa nhật ký.
• Khởi tạo bộ nhớ LCS (SP5801-019).
• Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).
SC876-04Mô tả:
Lỗi Dữ liệu Nhật ký 4 Một lỗi đã được phát hiện trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:
• Khóa mã hóa nhật ký bị tắt nhưng tệp dữ liệu nhật ký được mã hóa. (Hỏng dữ liệu NVRAM)
• Khóa mã hóa nhật ký được bật nhưng tệp dữ liệu nhật ký không được mã hóa. (dữ liệu NVRAM hỏng)

Biện pháp khắc phục:
Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).
SC876-05Mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký 5 Một lỗi đã được phát hiện trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:
• Chỉ NV-RAM đã được thay thế bằng một cái đã được sử dụng trước đó trong một máy khác.
• Chỉ có ổ cứng đã được thay thế bằng ổ cứng đã được sử dụng trước đó trong máy khác.

Biện pháp khắc phục:
• Gắn NV-RAM ban đầu.
• Gắn HDD gốc.
• Với cấu hình gây ra SC, hãy khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).
SC876-99Mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký 99 Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy.

Nguyên nhân:
Các nguyên nhân khác

Biện pháp khắc phục:
SC878-00Mô tả:
Lỗi xác thực TPM Lỗi nhận dạng điện tử TPM

Nguyên nhân:
• Đã thử cập nhật mô-đun hệ thống mà không có đường dẫn cập nhật chính xác
• Bộ nhớ flash USB hoạt động không chính xác

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển.
SC878-01Mô tả:
Lỗi flash USB Có sự cố trong hệ thống tệp của bộ nhớ flash USB.

Nguyên nhân:
Tệp hệ thống USB Flash bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển.
SC878-02Mô tả:
Lỗi TPM Đã xảy ra lỗi trong TPM hoặc trình điều khiển TPM

Nguyên nhân:
TPM không hoạt động chính xác

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển.
SC878-03Mô tả:
TCSD dffof. Đã xảy ra lỗi trong ngăn xếp phần mềm TPM.

Nguyên nhân:
• TPM, phần mềm TPM không khởi động được
• Thiếu tệp theo yêu cầu của TPM

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển.
SC880-00Mô tả:
Lỗi MLB Trả lời truy cập MLB không được trả lại trong một thời gian nhất định.

Nguyên nhân:
MLB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế MLB.
• Loại bỏ MLB.
SC881-01Mô tả:
Lỗi khu vực quản lý
• Đã phát hiện thấy sự cố trong phần mềm
• Lỗi này thậm chí có thể xảy ra nếu tùy chọn thẻ IC không được cài đặt.

Nguyên nhân:
• Điều này là do tích lũy thông tin xác thực bất thường trong phần mềm. (Thao tác của người dùng sẽ không trực tiếp gây ra nó.)
• Lúc đăng nhập
Ví dụ: Khi công việc được gửi đến máy in / khi đăng nhập từ bảng điều khiển / khi đăng nhập từ trình duyệt Web

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn chính.
SC899-00Mô tả:
Lỗi hiệu suất phần mềm (kết thúc nhận tín hiệu) Đã xảy ra lỗi phần mềm không xác định.

Nguyên nhân:
Xảy ra khi một chương trình nội bộ hoạt động bất thường.

Biện pháp khắc phục:
Trường hợp lỗi phần cứng
• Thay thế phần cứng. Trong trường hợp lỗi phần mềm
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thử cập nhật chương trình cơ sở.
SC900-00Mô tả:
Lỗi tổng bộ đếm điện Bộ đếm tổng chứa dữ liệu không phải là số.

Nguyên nhân:
• Loại NVRAM không đúng
• NVRAM bị lỗi hoặc bị hỏng
• Lỗi không mong muốn từ nguồn bên ngoài
• Khi PRT nhận được tín hiệu tại SRM, số lượng được yêu cầu không hoàn thành

Biện pháp khắc phục:
Thay thế NVRAM.
SC920-00Mô tả:
Lỗi ứng dụng máy in (Không có phản hồi trong khoảng thời gian xác định khi In) Khi một lỗi được phát hiện trong ứng dụng khiến cho việc tiếp tục hoạt động là không thể.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Cấu hình phần cứng không mong muốn (chẳng hạn như không đủ bộ nhớ)

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn chính.
SC920-01Mô tả:
Lỗi ứng dụng máy in (Hết thời gian chờ trong khi in). Khi một lỗi được phát hiện trong ứng dụng khiến cho việc tiếp tục hoạt động là không thể.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Cấu hình phần cứng không mong muốn (chẳng hạn như không đủ bộ nhớ)

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn chính.
SC920-02Mô tả:
Lỗi Máy in 1 (Không thu được bộ nhớ CÔNG VIỆC) Khi một lỗi được phát hiện trong ứng dụng khiến cho việc tiếp tục hoạt động là không thể.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Cấu hình phần cứng không mong muốn (chẳng hạn như không đủ bộ nhớ)

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn chính.
SC920-03Mô tả:
Lỗi ứng dụng máy in (Quá trình lọc chưa bắt đầu) Khi một lỗi được phát hiện trong ứng dụng khiến cho việc tiếp tục hoạt động là không thể.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Cấu hình phần cứng không mong muốn (chẳng hạn như không đủ bộ nhớ)

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn chính.
SC920-04Mô tả:
Lỗi Máy in 1 (Quá trình xử lý bộ lọc kết thúc bất thường) Khi một lỗi được phát hiện trong ứng dụng khiến cho hoạt động tiếp tục không thể thực hiện được.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Cấu hình phần cứng không mong muốn (chẳng hạn như không đủ bộ nhớ)

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn chính.
SC921-00Mô tả:
Lỗi ứng dụng máy in (Không tìm thấy phông chữ thường trú) Không tìm thấy phông chữ thường trú khi khởi động máy in.

Nguyên nhân:
Không tìm thấy tệp phông chữ được cài đặt sẵn.

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn chính.
SC925-00Mô tả:
Lỗi chức năng NetFile. Không thể sử dụng quản lý tệp NetFile trên ổ cứng hoặc tệp quản lý NetFile bị hỏng và không thể tiếp tục hoạt động. Ổ cứng bị lỗi và chúng không thể được gỡ lỗi hoặc phân vùng, vì vậy không thể sử dụng các chức năng Bộ định tuyến quét (gửi fax đã nhận, chụp tài liệu, v.v.), dịch vụ Web và các chức năng mạng khác

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi
• Mất nguồn khi đang ghi dữ liệu vào ổ cứng
• Lỗi phần mềm

Biện pháp khắc phục:
-- Quy trình 1
1. Nếu máy hiển thị mã SC cho lỗi HDD (SC860 đến SC865) với SC 925, hãy làm các quy trình khôi phục SC860 đến SC865.

--Quy trình 2
1. Nếu máy không hiển thị một trong năm lỗi HDD (SC860 đến SC865), hãy tắt và bật nguồn máy.
2. Nếu đây không phải là giải pháp cho sự cố, hãy khởi tạo phân vùng NetFile trên ổ cứng với SP5-832-11 (Định dạng ổ cứng - Ridoc I / F).

NetFiles: Đây là các lệnh in từ máy chủ tài liệu bằng PC và DeskTopBinder. Trước khi bạn khởi tạo phân vùng NetFile trên HDD, hãy nói với khách hàng:
• Các bản fax đã nhận trên máy chủ gửi sẽ bị xóa
• Tất cả các tài liệu đã chụp sẽ bị xóa
• Lịch sử công việc của Desk Top Binder / Print Job Manager / Desk Top Editor sẽ bị xóa
• Các tài liệu trên máy chủ tài liệu và tài liệu đã quét sẽ không bị xóa.
• Lần đầu tiên mạng được truy cập vào máy, thông tin quản lý phải được cấu hình lại (việc này sẽ sử dụng rất nhiều thời gian).

3. Trước khi bạn khởi tạo phân vùng Netfile với SP5-832-11, hãy thực hiện các bước sau:
4. Trong chế độ Công cụ người dùng, hãy thực hiện Quản lý tài liệu> Xóa hàng loạt tài liệu chuyển.
5. Thực hiện SP5-832-11, tắt và bật máy

----Quy trình 3
1. Nếu “Quy trình 2” không phải là giải pháp cho sự cố, hãy thực hiện SP5-832-1 (Định dạng ổ cứng - Tất cả)
1. Bật / tắt máy
• SP5-832-001 xóa tất cả dữ liệu tài liệu và sổ địa chỉ trên đĩa cứng. Tham khảo ý kiến của khách hàng trước khi bạn làm mã SP này.

----Quy trình 4
1. Nếu “Quy trình 3” không giải quyết được sự cố, hãy thay thế ổ cứng
SC994-00Mô tả:
Lỗi Mục ứng dụng Số lượng mục ứng dụng đã thực thi trên bảng điều khiển đạt đến giới hạn tối đa cho cấu trúc bảng điều khiển.

Nguyên nhân:
Quá nhiều mục ứng dụng được thực thi

Biện pháp khắc phục:
Chỉ đăng nhập
SC995-01Mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 1 So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy. Thông tin chi tiết: • Không thể xác định số sê-ri của máy do thay thế BICU hoặc trục trặc. • Không xác định được số sê-ri của máy do thay thế NVRAM

Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.

Biện pháp khắc phục:
• Nhập số sê-ri của máy bằng SP5-811, sau đó bật/tắt nguồn.
• Gắn NV-RAM đã được cài đặt trước đó.
SC995-02Mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 2 So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy. Chi tiết: Không xác định được số sê-ri máy do NV-RAM thay thế hoặc trục trặc.

Nguyên nhân:
Số serial máy (11 số) hoặc mã nhận diện máy không trùng nhau.

Biện pháp khắc phục:
• Gắn NV-RAM đã được cài đặt trước đó.
• Tải xuống dữ liệu trên NV-RAM bằng SP5-825.
SC995-03Mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 3 So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy. Chi tiết: Không nhận được mã nhận dạng máy do bộ điều khiển bị thay thế không chính xác hoặc bị trục trặc.

Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.

Biện pháp khắc phục:
Thay thế nó bằng một bộ điều khiển được chỉ định.
SC995-04Mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 4 So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy.

Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.

Biện pháp khắc phục:
Đưa các bộ phận về cấu hình ban đầu, sau đó thay thế chúng theo sách hướng dẫn.

 

Bạn có thể tìm thấy tất cả các mã lỗi – Error Code của máy photocopy Ricoh 3054 trong bảng mã mà VIDO cung cấp bên trên, gồm có các mã lỗi như:

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 3054
Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 3054 chi tiết

Danh sách các mã lỗi mà VIDO đã tổng hợp của máy photo Ricoh 3054

SC101-01,  SC101-02,  SC102,  SC120,  SC121,  SC141,  SC142,  SC144,  SC161-01,  SC165,  SC185-00,  SC186-00,  SC187-00,  SC188-00,  SC189-00,  SC195-00, SC202-00,  SC203-00,  SC204-00,  SC220-00,  SC230-00,

SC231-00,  SC240-00,  SC270-00,  SC272-01,  SC272-10,  SC302-00,  SC324-01,  SC360-01,  SC361-01,  SC362-01,  SC370-00,  SC391-00,  SC396-01,  SC440-00, SC452-00,  SC460-00,  SC497-00,  SC498-00,  

SC501-01,  SC501-02,  SC502-01,  SC502-02,  SC503-01,  SC503-02,  SC503-11,  SC503-12,  SC503-31,  SC503-32,  SC503-33,  SC503-34, SC503-35, SC503-36, SC504-21, SC504-22, SC505-41, SC505-42,

SC505-43, SC520-01, SC520-02, SC520-03, SC521-01, SC521-02, SC522-00, SC530-00, SC531-00, SC533-00, SC533-01, SC534-00, SC535-00, SC540-00, SC541-01, SC541-02, SC541-03, SC542-02, SC542-03,

SC542-05, SC542-06, SC543-00, SC544-01, SC544-02, SC545-01, SC545-05, SC547-01, SC547-02, SC547-03, SC551-01, SC551-02, SC551-03, SC552-02, SC552-03, SC552-05, SC552-06, SC553-00, SC554-01,

SC554-02, SC555-01, SC555-05, SC557-00, SC559-00, SC561-00, SC562-02, SC562-05, SC563-00, SC564-00, SC571-00, SC572-02, SC573-00, SC574-00, SC589-01, SC589-02, SC620-01, SC620-02, SC621-00,

SC622, SC623-00, SC632-00, SC633-00, SC634-00, SC636-01, SC636-02, SC636-11, SC637-01, SC637-02, SC641-00, SC650-01, SC650-04, SC650-05, SC650-13, SC650-14, SC651-01, SC651-02, SC652-00,

SC653-00, SC664-01, SC664-02, SC664-03, SC665-01, SC665-04, SC669, SC669-01, SC669-02, SC669-03, SC669-04, SC669-05, SC669-06, SC669-07, SC669-08, SC669-09, SC669-10, SC669-11, SC669-12,

SC669-13, SC669-14, SC669-15, SC669-16, SC669-17, SC669-18, SC669-19, SC669-20, SC669-21, SC669-22, SC669-23, SC669-24, SC669-25, SC669-26, SC669-36, SC669-37, SC670-00, SC672-10, SC672-11,

SC672-12, SC672-13, SC672-99, SC682, SC682-01, SC682-06, SC682-11, SC682-16, SC682-21, SC682-26, SC682-31, SC682-36, SC687-00, SC700, SC700-01, SC700-02, SC700-04, SC700-05, SC700-06,

SC700-07, SC700-09, SC701-02, SC701-03, SC701-08, SC702-01, SC702-02, SC702-03, SC702-04, SC702-05, SC720-03, SC720-10, SC720-11, SC720-12, SC720-13, SC720-16, SC720-20, SC720-24, SC720-25,

SC720-27, SC720-28, SC720-30, SC720-33, SC720-41, SC720-42, SC720-50, SC720-51, SC720-53, SC720-65, SC720-71, SC720-72, SC720-73, SC720-74, SC720-77, SC720-44, SC720-60, SC720-75, SC720-78,

SC720-62, SC720-63, SC720-70, SC721-03, SC721-10, SC721-11, SC721-17, SC721-24, SC721-25, SC721-27, SC721-28, SC721-30, SC721-33, SC721-41, SC721-42, SC721-44, SC721-52, SC721-53, SC721-58,

SC721-59, SC721-70, SC721-71, SC721-80, SC723-03, SC723-10, SC723-20, SC723-24, SC723-44, SC723-71, SC724-24, SC724-25, SC724-27, SC724-28, SC724-31, SC724-32, SC724-33, SC724-38, SC724-42,

SC724-70, SC724-71, SC724-80, SC724-86, SC761-03, SC761-04, SC780-01, SC781-01, SC791-00, SC792-00, SC816, SC816-01, SC816-02, SC816-03, SC816-04, SC816-05, SC816-07, SC816-08, SC816-09,

SC816-10, SC816-11, SC816-12, SC816-13, SC816-14, SC816-15, SC816-16, SC816-17, SC816-18, SC816-19, SC816-20, SC816-22, SC816-23, SC816-24, SC816-25, SC816-26, SC816-27, SC816-28, SC816-29,

SC816-30, SC816-35, SC816-36, SC817-00, SC818-00, SC819-00, SC820-00, SC821-00, SC822-00, SC823-00, SC824-00, SC827-00, SC828-00, SC835-00, SC838-00, SC839-00, SC840-00, SC841-00, SC842-01,

SC842-02, SC853-00, SC854-00, SC855-01, SC855-02, SC857-00, SC858-00, SC858-01, SC858-02, SC858-30, SC858-31, SC859-00, SC859-01, SC859-02, SC859-10, SC860-00, SC863-01, SC863-02, SC863-03,

SC863-04, SC863-05, SC863-06, SC863-07, SC863-08, SC863-09, SC863-10, SC863-11, SC863-12, SC863-13, SC863-14, SC863-15, SC863-16, SC863-17, SC863-18, SC863-19, SC863-20, SC863-21, SC863-22,

SC863-23, SC864-00, SC864-01, SC864-02, SC864-03, SC864-04, SC864-05, SC864-06, SC864-07, SC864-08, SC864-09, SC864-10, SC864-11, SC864-12, SC864-13, SC864-14, SC864-15, SC864-16, SC864-17,

SC864-18, SC864-19, SC864-20, SC864-21, SC864-22, SC864-23, SC865-00, SC865-01, SC865-02, SC865-03, SC865-04, SC865-05, SC865-06, SC865-07, SC865-08, SC865-09, SC865-10, SC865-11, SC865-12,

SC865-13, SC865-14, SC865-15, SC865-16, SC865-17, SC865-18, SC865-19, SC865-20, SC865-21, SC865-22, SC865-23, SC865-50, SC865-51, SC865-52, SC865-53, SC865-54, SC865-55, SC865-56, SC865-57,

SC865-58, SC865-59, SC865-60, SC865-61, SC865-62, SC865-63, SC865-64, SC865-65, SC865-66, SC865-67, SC865-68, SC865-69, SC865-70, SC865-71, SC865-72, SC865-73, SC866-00, SC867-00, SC867-01,

SC868-00, SC868-01, SC868-02, SC870, SC870-01, SC870-02, SC870-03, SC870-04, SC870-05, SC870-06, SC870-07, SC870-08, SC870-09, SC870-10,  SC870-11, SC870-20, SC870-21, SC870-22, SC870-23,

SC870-24, SC870-25, SC870-26, SC870-27, SC870-30, SC870-31, SC870-32, SC870-41, SC870-50, SC870-51, SC870-52, SC870-53, SC870-54, SC870-55, SC870-56, SC870-57, SC870-58, SC870-59, SC870-60,

SC872-00, SC873-00, SC875-01, SC875-02, SC876-00, SC876-01, SC876-02, SC876-03, SC876-04, SC876-05, SC876-99, SC878-00, SC878-01, SC878-02, SC878-03, SC880-00, SC881-01, SC899-00, SC900-00, SC920-00, SC920-01, SC920-02, SC920-03, SC920-04, SC921-00, SC925-00, SC994-00, SC995-01, SC995-02, SC995-03, SC995-04

Mong rằng các kỹ thuật viên có thể dựa vào bảng mã lỗi máy photocopy này tiện lợi hơn trong việc khắc phục các lỗi hàng ngày, Có gì góp ý mọi người có thể comment góp ý giúp VIDO nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902.885.042

Zalo Chat