Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 3055

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 3055 một bảng mã lỗi vô cùng cần thiết cho các kỹ thuật viên khi cần xử lý các lỗi của dòng máy Ricoh 3055. Nên để các bạn kỹ thuật viên có một trang mã lỗi dễ nhìn và khoa học là hết sức cần thiết.

Vì nhu cầu là không nhỏ nên VIDO đã cố gắng tạo ra các bảng mã xử lý lỗi này, để có thể giúp các bạn trong công việc. Một bảng mã lỗi được trình bày kỹ lưỡng, dễ đọc và dễ nhìn.

Nhập mã lỗi để bắt đầu tìm kiếm các mã lỗi của Ricoh MP 3055

Mã lỗiChi tiết
SC101-01Mô tả:
Lỗi đèn (Đang quét)
Đỉnh mức trắng không đạt ngưỡng quy định khi tấm dẫn hướng màu trắng
quét.

Nguyên nhân:
• Ngưng tụ trong máy quét
• Đầu nối bị lỗi (bị ngắt kết nối, lỏng lẻo)
• Hộp vận chuyển máy quét bị lỗi
• IPU bị lỗi
• Dây đai bị lỗi
• White Reference Seal bị bẩn hoặc lắp đặt không đúng cách (kính chiếu sáng xuyên tấm)
• Tấm dẫn hướng màu trắng hoặc Con lăn màu trắng bị bẩn hoặc lắp đặt không đúng cách (SPDF/ARDF)
• BCU bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
1. Thực hiện khởi động lại hệ thống.
2. Tắt/bật nguồn.
3. Kết nối lại các đầu nối.
4. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay giá đỡ máy quét
• Thay bo mạch IPU
• Thay dây nịt
• Làm sạch và thay thế con dấu tham chiếu màu trắng (kính phơi sáng xuyên tấm)
• Làm sạch và thay thế tấm dẫn hướng màu trắng hoặc con lăn màu trắng (SPDF/ARDF)
• Thay thế bo mạch BCU
SC101-02Mô tả:
Lỗi LED (Điều chỉnh độ sáng của đèn LED)
Đã phát hiện lỗi đèn LED

Nguyên nhân:
• Ngưng tụ trong máy quét
• Đầu nối bị lỗi (bị ngắt kết nối, lỏng lẻo)
• Hộp vận chuyển máy quét bị lỗi
• IPU bị lỗi
• Dây đai bị lỗi
• White Reference Seal bị bẩn hoặc lắp đặt không đúng cách (kính chiếu sáng xuyên tấm)
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Thực hiện khởi động lại hệ thống.
2. Tắt/bật nguồn
3. Kết nối lại các đầu nối.
4. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay giá đỡ máy quét
• Thay bo mạch IPU
• Thay dây nịt
• Làm sạch và thay thế con dấu tham chiếu màu trắng (kính phơi sáng xuyên tấm)
• Thay thế bo mạch BCU
SC102-00Mô tả:
Lỗi điều chỉnh độ sáng đèn LED
Đỉnh mức trắng đạt đến ngưỡng quy định (ví dụ: 571/10 bit) khi tấm trắng
đã được quét sau một số lần điều chỉnh được chỉ định (ví dụ: 10 lần)

Nguyên nhân:
Đầu nối bị lỗi (bị ngắt kết nối, lỏng lẻo)
• Hộp vận chuyển máy quét bị lỗi
• IPU bị lỗi
• Dây đai bị lỗi
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Thực hiện khởi động lại hệ thống.
2. Tắt/bật nguồn.
3. Kết nối lại các đầu nối.
4. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay giá đỡ máy quét
• Thay bo mạch IPU
• Thay dây nịt
• Làm sạch và thay thế con dấu tham chiếu màu trắng (kính phơi sáng xuyên tấm)
• Thay thế bo mạch BCU
SC120-00Mô tả:
Máy quét Vị trí Trang chủ Lỗi 1

Nguyên nhân:
Cảm biến HP của máy quét không TẮT.
Chi tiết:
Thời gian phát hiện lỗi
• Trong khi di chuyển (khi máy được BẬT hoặc khi máy trở về từ trạng thái tiết kiệm năng lượng
cách thức)
• Trong quá trình điều chỉnh tự động (khi BẬT máy hoặc khi máy quay trở lại
từ chế độ tiết kiệm năng lượng)
• Trong khi quét từ ADF/ARDF hoặc kính phơi sáng.
• Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi
• Động cơ máy quét bị lỗi
• Máy scan HP bị lỗi cảm biến
• Dây đai bị lỗi
• Đai định thời, ròng rọc, dây hoặc giá đỡ không được lắp đúng cách

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau.
1. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay cảm biến HP
• Thay thế động cơ máy quét
• Thay dây nịt.
SC121-00Mô tả:
Lỗi Vị trí Trang chủ Máy quét 2 Cảm biến HP của máy quét không BẬT. Chi tiết: Thời gian phát hiện lỗi
• Trong khi định hướng
• Trong khi điều chỉnh tự động
• Trong khi quét từ ADF/ARDF hoặc kính phơi sáng.

Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi
• Động cơ máy quét bị lỗi
• Cảm biến HP của máy quét bị lỗi
• Dây đai bị lỗi
• Đai định thời, ròng rọc, dây hoặc giá đỡ không được lắp đặt đúng cách
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay thế bộ cảm biến HP của máy quét
• Thay thế động cơ máy quét
• Thay thế dây nịt.
• Gắn lại hoặc thay thế
SC141-00Mô tả:
Black Level Detection Error
The black level cannot be adjusted within the target during auto gain control.

Nguyên nhân:
• Hộp vận chuyển máy quét bị lỗi
• IPU bị lỗi
• Dây đai bị lỗi
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại các đầu nối sau:
• Vận chuyển máy quét - Khai thác IPU (FFC)
• Dây nịt IPU- BCU
2. Thay thế Hộp vận chuyển máy quét.
3. Thay thế IPU.
4. Thay thế các bó dây sau:
• Vận chuyển máy quét - Khai thác IPU (FFC)
• Khai thác IPU - BCU
5. Thay thế BCU.
SC142-00Mô tả:
Lỗi phát hiện mức trắng
Mức trắng không thể được điều chỉnh thành mức mục tiêu thứ hai trong mục tiêu trong khi tự động
giành quyền kiểm soát.

Nguyên nhân:
• Hộp vận chuyển máy quét bị lỗi
• IPU bị lỗi
• Dây đai bị lỗi
• Đầu nối bị lỗi (bị ngắt kết nối, lỏng lẻo)
• Ngưng tụ trong máy quét
• Tấm trắng bị bẩn hoặc lắp sai

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại các đầu nối sau:
• Vận chuyển máy quét - Khai thác IPU (FFC)
• Dây nịt SBU - LEDB (bộ đèn máy quét) (FFC)
• Dây nịt IPU- BCU
2. Kiểm tra con dấu tham chiếu màu trắng được gắn ở mặt sau của kính phơi sáng xuyên tấm.
Thay thế tấm kính tiếp xúc xuyên qua, nếu bị bẩn hoặc bị hỏng.
3. Thay giá đỡ máy quét.
4. Thay thế IPU.
5. Thay thế các bó dây sau:
• Vận chuyển máy quét - Khai thác IPU (FFC)
• Khai thác IPU - BCU
6. Thay thế BCU.
SC144-00Mô tả:
Lỗi giao tiếp SBU
• Máy không thể phát hiện ra rằng Giá đỡ máy quét đã được kết nối.
• Máy không thể giao tiếp với Hộp vận chuyển máy quét.
• Dữ liệu truyền thông không chính xác.

Nguyên nhân:
• Hộp vận chuyển máy quét bị lỗi
• IPU bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Dây đai bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại các đầu nối sau:
• Vận chuyển máy quét - Khai thác IPU (FFC)
• Dây nịt IPU- BCU
2. Thay thế Hộp vận chuyển máy quét.
3. Thay thế IPU.
4. Thay thế BCU.
5. Thay thế các bó dây sau:
• Vận chuyển máy quét - Khai thác IPU (FFC)
• Khai thác IPU - BCU
SC151-00Mô tả:
Lỗi cấp độ đen: Mặt 2
Mức độ màu đen được quét không phải là phạm vi được chỉ định.

Nguyên nhân:
• CIS cho SPDF bị lỗi
• Bo mạch chính SPDF bị lỗi
• Dây đai bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại bo mạch chính SPDF - Các đầu nối CIS nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Thay thế CIS cho SPDF
3. Thay thế các bó dây sau:
• Bo mạch chính SPDF - CIS
• Bo mạch chính IPU -SPDF
4. Thay thế bo mạch chính SPDF
SC152-00Mô tả:
Lỗi cấp độ trắng: Mặt 2
Giá trị cực đại của dữ liệu bóng được đọc từ CIS không được chỉ định trong phạm vi từ mục tiêu
giá trị

Nguyên nhân:
• CIS bị lỗi
• Con lăn trắng bị lỗi
• Bo mạch chính SPDF bị lỗi
• Dây đai bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại bo mạch chính SPDF - Các đầu nối CIS nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Thay thế CIS cho SPDF
3. Thay thế các bó dây sau:
• Bo mạch chính SPDF - CIS
• Bo mạch chính IPU -SPDF
4. Thay bo mạch chính SPDF.
SC154-00Mô tả:
Scanner Communication Error: Side 2
The value read out from the ASIC and FROM area inside the CIS is different from the
expected value.

Nguyên nhân:
• CIS bị lỗi
• Lỗi khu vực "TỪ"
• Bo mạch chính SPDF bị lỗi
• Đầu nối bị lỗi (lỏng, gãy)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại bo mạch chính SPDF - Các đầu nối CIS nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Thay thế CIS cho SPDF
3. Thay thế các bó dây sau:
• Bo mạch chính SPDF - CIS
• Bo mạch chính IPU -SPDF
4. Thay bo mạch chính SPDF.
SC161-02Mô tả:
Lỗi IPU (Lỗi Lsync: Mặt 2)
Máy phát hiện lỗi từ kết quả kiểm tra tự chẩn đoán trước khi quét
bên 2.

Nguyên nhân:
• Lỗi khai thác giữa CIS và IPU (ngắt kết nối, lỏng lẻo)
• CIS bị lỗi
• IPU bị lỗi (ASIC: lỗi Macaron)

Biện pháp khắc phục:
1. Thực hiện khởi động lại tự động.
2. Tắt/bật nguồn.
3. Thay thế các bộ phận sau:
• Thay dây nịt.
• Thay thế CIS.
• Thay bo mạch IPU (BCU)
SC161-20Mô tả:
Lỗi IPU (lỗi khởi tạo DRAM)
Xảy ra lỗi trong quá trình thực hiện mỗi khi bật máy hoặc trở về trạng thái đầy đủ
hoạt động từ chế độ tiết kiệm năng lượng

Nguyên nhân:
• IPU bị lỗi (lỗi kết nối thiết bị Macaron/ DRAM)
• Thiết bị DRAM bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Thực hiện khởi động lại tự động.
2. Tắt/bật nguồn.
3. Thay thế các bộ phận sau:
• Kết nối lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế CIS.
• Thay bo mạch IPU (BCU)
SC195-00Mô tả:
Lỗi số sê-ri máy
So sánh mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số).
Nguyên nhân:
Mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số) không khớp.
Biện pháp khắc phục:
Nhập lại số sê-ri máy.
SC202-00Mô tả:
Động cơ đa giác: Lỗi hết thời gian BẬT
Sau khi động cơ đa giác được bật hoặc trong vòng 10 giây. sau khi thay đổi vòng / phút, động cơ đã làm
không vào trạng thái SẴN SÀNG.

Nguyên nhân:
• Dây nối giao diện với trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối chính xác.
• Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi
• Không thể xuất chính xác xung điều khiển động cơ đa giác. (Bộ điều khiển đa giác)
• Lỗi quan sát tín hiệu XSCRDY (Bộ điều khiển đa giác)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
• Thay bo mạch IPU.
SC203-00Mô tả:
Động cơ đa giác: Lỗi hết thời gian TẮT
Tín hiệu XSCRDY (đa giác sẵn sàng) không bao giờ trở nên không hoạt động (H) trong vòng 3 giây. sau
động cơ đa giác đã TẮT

Nguyên nhân:
• The interface harness to the polygon motor driver damaged or not connected correctly.
• Polygon motor or polygon motor driver defective
• Polygon motor drive pulse cannot be output correctly. (Polygon controller)
• XSCRDY signal observation failing (Polygon controller)

Biện pháp khắc phục:
• Turn the power off/on.
• Replace the laser unit.
• Replace the harness.
• Replace the IPU board
SC204-00Mô tả:
Động cơ đa giác: Lỗi tín hiệu XSCRDY
Trong quá trình quay động cơ đa giác, tín hiệu XSCRDY không hoạt động (H) trong hơn một
phép quay của đa giác

Nguyên nhân:
• Dây nối giao diện với trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối chính xác.
• Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
• Thay bo mạch IPU.
SC220-00Mô tả:
Lỗi phát hiện đồng bộ hóa bằng laser: Cạnh hàng đầu
Tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa laze cho vị trí bắt đầu của LD không xuất ra cho
200 mili giây. sau khi bật thiết bị LDB với động cơ đa giác quay bình thường

Nguyên nhân:
• Khai thác giao diện cho thiết bị phát hiện đồng bộ hóa bị hỏng hoặc không được kết nối
một cách chính xác.
• Ban phát hiện đồng bộ bị lỗi
• Tia không vào máy dò ảnh.
• Bất thường xung quanh GAVD
• IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi
• LDB khiếm khuyết
• IPU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
• Thay bo mạch IPU.
SC230-00Mô tả:
Lỗi CỔNG TRÊN
Tín hiệu GATE không BẬT trong khoảng thời gian nhất định sau quá trình ghi
đã bắt đầu.

Nguyên nhân:
• GAVD bị lỗi
• Xử lý hình ảnh ASIC bị lỗi
• BCU, bo mạch điều khiển không được kết nối đúng cách hoặc bị lỗi
• Dây kết nối giữa BCU và LDB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay dây nịt giữa IPU và thiết bị laser.
• Thay bo mạch IPU.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC231-00Mô tả:
CỔNG LỖI
Tín hiệu GATE không TẮT trong khoảng thời gian nhất định sau quá trình ghi
đã kết thúc

Nguyên nhân:
• GAVD bị lỗi
• Xử lý hình ảnh ASIC bị lỗi
• IPU, bo mạch điều khiển không được kết nối chính xác hoặc bị lỗi
• Khai thác giữa IPU và LDB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay dây nịt giữa IPU và thiết bị laser.
• Thay bo mạch IPU.
• Thay bo mạch điều khiển
SC240-00Mô tả:
Lỗi LD
• Trạng thái lỗi LD của trình điều khiển LD được khẳng định sau khi LD được khởi tạo.
• Tín hiệu lỗi của trình điều khiển LD được phát hiện trong quá trình khởi tạo LD

Nguyên nhân:
• Suy giảm LD (LD bị hỏng, thay đổi đặc tính đầu ra, v.v.)
• Khai thác giao diện bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
• Trình điều khiển LD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Cycle the main power off/on.
• Replace the laser unit.
• Replace the harness.
• Replace the IPU board.
SC272-01Mô tả:
Lỗi giao tiếp trình điều khiển LD
Nếu giá trị không giống nhau khi máy đọc và ghi cùng một đăng ký tại
khởi động máy.
Nếu tính chẵn lẻ giao tiếp thử lại ba lần liên tiếp, SC sẽ được tạo

Nguyên nhân:
• CPU bị lỗi
• IPU bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Dây đai bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
• Thay bo mạch IPU.
SC272-10Mô tả:
Lỗi giao tiếp trình điều khiển LD: Khác
Nếu trạng thái “Door Open” không chuyển thành “Door Close” sau khi đóng cửa.

Nguyên nhân:
• CPU bị lỗi
• IPU bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Dây đai bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ.
• Thay thế bộ phận laser.
• Thay dây nịt.
• Thay bo mạch IPU.
SC302-00Mô tả:
Nguồn điện cao áp: Sạc: Lỗi đầu ra
Máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (không mong đợi)” 10 lần trong 200 mili giây
liên tục khi theo dõi tín hiệu lỗi cứ sau 20 mili giây trong khi xuất PWM
tín hiệu.
Nguyên nhân:
Lỗi phần cứng
• Đầu nối Đầu vào/Đầu ra bị ngắt kết nối.
• Dây điện đầu vào/đầu ra bị đoản mạch.
• Khe hở bề mặt/không khí không đủ (phóng điện hồ quang)
• Lỗi BCU (lỗi tín hiệu)
• HVPS bị lỗi
Lỗi tải
• Lỗi tiếp đất ngõ ra sạc, chập mạch các ngõ ra khác
• Khoảng trống bề mặt/không khí không đủ trong đường dẫn đầu ra sạc (bao gồm cả khoảng cách từ
đầu ra khác)
• Sự xuống cấp không mong muốn của trống và quá dòng do lỗi khe hở lỗ kim giữa
trống và con lăn sạc (lỗi PCU).
• Quá dòng do bề mặt trống ngưng tụ
• BĐP bị ngắt kết nối.

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ.
• Thay HVPS.
• Thay dây nịt của HVPS.
• Thay thế dây nịt của BĐP.
• Thay thế BĐP.
SC324-01Mô tả:
Động cơ phát triển: Bk: Khóa
Các tín hiệu khóa được quan sát trong các khoảng thời gian 2 giây trong khi BẬT động cơ và mức Cao được phát hiện
ít nhất 20 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• BCU bị lỗi
• Đơn vị mô-men xoắn tăng

Biện pháp khắc phục:
• Thay động cơ phát triển.
• Kết nối lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay BCU.
• Thay thế đơn vị phát triển.
• Thay bộ truyền động
SC360-01Mô tả:
Lỗi điều chỉnh cảm biến TD
• Khi số lượng Mu vượt quá ngưỡng phán đoán của trạng thái không có nhà phát triển.
• Khi đếm Mu không thỏa mãn các phạm vi mục tiêu sau trong 3 lần liên tiếp.
• Ngưỡng trên
• Ngưỡng cửa thấp hơn

Nguyên nhân:
• Cảm biến TD bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo
• Dây đai bị đứt
• Mật độ bột mực của nhà phát triển khác với nhà phát triển ban đầu

Biện pháp khắc phục:
• Thay dây nịt cảm biến TD.
• Kết nối lại đầu nối cảm biến TD.
• Thay cảm biến TD.
• Thay thế đơn vị phát triển.
SC361-01Mô tả:
TD Lỗi đầu ra cảm biến: Giới hạn trên (K)
Điều kiện sau liên tục vượt quá giá trị ngưỡng giới hạn trên (SP3-211-
003).
• Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001) > ngưỡng lỗi giới hạn trên đầu ra (SP3-211-
002)

Nguyên nhân:
• TD sensor connector dropout (connection fault)

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra xem đầu nối cảm biến TD đã được kết nối chưa.
• Kiểm tra dây nịt của cảm biến TD (ngắt kết nối, v.v.).
• Thay cảm biến TD
SC362-01Mô tả:
TD Lỗi đầu ra cảm biến: Giới hạn dưới (K)
Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001) < ngưỡng lỗi giới hạn dưới đầu ra (SP3-211-004) là
liên tục dưới giá trị ngưỡng xảy ra giới hạn dưới (SP3-211-005)

Nguyên nhân:
Đầu nối cảm biến TD bị thiếu/bỏ học

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem đầu nối cảm biến TD đã được kết nối chưa.
• Kiểm tra dây nịt của cảm biến TD (ngắt kết nối, v.v.).
• Thay cảm biến TD.
SC370-00Mô tả:
ID variable sensor error
Điện áp đầu ra quang phản xạ thông thường của ID biến cảm biến: Không thể điều chỉnh Vsg_reg thành
trong phạm vi mục tiêu.
Giới hạn trên (SP3-320-013: ban đầu value 4,5V)
Giới hạn bên dưới (SP3-320-014: ban đầu giá trị 3,5V)

Nguyên nhân:
• Thiếu đầu nối cảm biến ID/lỗi kết nối
• Cảm biến ID cửa sổ phát hiện bụi bẩn
• Lỗi cảm biến ID

Biện pháp khắc phục:
• Check the ID sensor connector. If it is not connected, reconnect it.
• Check for dirt on the ID sensor detection window. If the detection window is dirty,
clean by the predetermined method (do not wipe it dry).
• If neither of the above have occurred, replace the ID sensor.
SC391-00Mô tả:
Nguồn điện cao áp: Phát triển: Lỗi đầu ra
Khi máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (bất thường)” 10 lần trong 200 ms
liên tục bằng cách theo dõi tín hiệu phát hiện lỗi cứ sau 20ms trong khi xuất tín hiệu
Tín hiệu PWM được sử dụng làm mục tiêu phát hiện lỗi.

Nguyên nhân:
Lỗi phần cứng
• Đầu nối Đầu vào/Đầu ra bị ngắt kết nối.
• Khe hở bề mặt/không khí không đủ (phóng điện hồ quang)
• Dây điện đầu vào/đầu ra bị đoản mạch.
• Lỗi BCU (lỗi tín hiệu)
• HVPS bị lỗi
Lỗi tải
• Lỗi tiếp đất ngõ ra sạc, chập mạch các ngõ ra khác
• Khoảng trống bề mặt/không khí không đủ trong đường dẫn đầu ra sạc (bao gồm cả khoảng cách từ
đầu ra khác)
• Trống hư hỏng ngoài ý muốn và quá dòng do lỗ kim
• Quá dòng do bề mặt trống ngưng tụ
• PCDU không được thiết lập đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
• Thay dây nịt giữa BCU và HVPS.
• Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt giữa BCU và HVPS.
• Cài đặt lại hoặc thay thế đơn vị phát triển.
• Kiểm tra xem chuyển động tiếp xúc và tách của bộ chuyển đổi có hoạt động chính xác không.
• Thay HVPS.
• Thay BCU.
SC396-01Mô tả:
Drum Motor Lock
Lock signals are observed at 2 sec intervals during motor ON, and a High level is detected
at least 20 times.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• BCU bị lỗi
• Mô-men xoắn PCU tăng

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại đầu nối.
• Thay dây dẫn của động cơ trống/mực thải.
• Thay trống mực/mô tơ mực thải.
• Thay thế PCDU.
• Thay BCU
SC440-00Mô tả:
Nguồn điện cao áp: Truyền giấy: Lỗi đầu ra
Máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (không mong đợi)” 10 lần trong 200 mili giây
liên tục khi theo dõi tín hiệu lỗi cứ sau 20 mili giây trong khi xuất PWM
tín hiệu

Nguyên nhân:
Lỗi phần cứng
• Đầu nối Đầu vào/Đầu ra bị ngắt kết nối.
• Dây điện đầu vào/đầu ra bị đoản mạch.
• Lỗi BCU (lỗi tín hiệu)
• HVPS bị lỗi
Lỗi tải
• Trở kháng của trục truyền động tăng lên.
• Đơn vị truyền tải không được đặt đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ.
• Kết nối lại hoặc thay dây nịt của HVPS (bộ nguồn).
• Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt giữa BCU và HVPS.
• Đặt lại hoặc thay thế bộ chuyển đổi.
• Kiểm tra xem chuyển động tiếp xúc và tách của bộ chuyển đổi có hoạt động chính xác không.
• Thay HVPS.
• Thay BCU.
SC452-00Mô tả:
Chuyển con lăn liên hệ lỗi động cơ
Khi máy không phát hiện tín hiệu cao/thấp trong một thời gian xác định sau khi truyền
động cơ tiếp xúc con lăn đã được bật.

Nguyên nhân:
• Motor quá tải, Motor bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• Cơ chế khóa liên động bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ
• Kiểm tra xem chuyển động tiếp xúc và tách của bộ chuyển đổi có hoạt động chính xác không.
• Thay thế động cơ tiếp xúc con lăn chuyển.
SC460-00Mô tả:
Nguồn điện áp cao: Tách: Lỗi đầu ra
Máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (không mong đợi)” 10 lần trong 200 mili giây
liên tục khi theo dõi tín hiệu lỗi cứ sau 20 mili giây trong khi xuất PWM
tín hiệu

Nguyên nhân:
Lỗi phần cứng
• Đầu nối Đầu vào/Đầu ra bị ngắt kết nối.
• Dây điện đầu vào/đầu ra bị đoản mạch.
• Đơn vị truyền tải không được đặt đúng cách.
• Lỗi BCU (lỗi tín hiệu)
• HVPS bị lỗi
Lỗi tải
• Lỗi nối đất đầu ra nguồn riêng, ngắn mạch với các đầu ra khác
• Khoảng trống bề mặt/không khí không đủ trong đường dẫn đầu ra công suất tách biệt (bao gồm cả khoảng cách
từ các đầu ra khác)

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ
• Kết nối lại hoặc thay dây nịt của HVPS (bộ nguồn).
• Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt giữa BCU với HVPS.
• Đặt lại hoặc thay thế bộ chuyển đổi.
• Kiểm tra xem chuyển động tiếp xúc và tách của bộ chuyển đổi có hoạt động chính xác không.
• Thay HVPS.
• Thay BCU.
SC497-00Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ máy Lỗi Thermistor
Đầu ra của cảm biến nhiệt độ nằm ngoài phạm vi sau.
• 0,56 V trở xuống (90°C trở lên)
• 3.0 V trở lên (-18°C trở xuống)

Nguyên nhân:
• Cảm biến nhiệt độ hình ảnh không được đặt (đầu nối bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng)
• Cảm biến nhiệt độ hình ảnh bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại đầu nối.
• Thay đầu nối.
• Thay thế cảm biến nhiệt độ hình ảnh (nhiệt điện trở).
SC498-00Mô tả:
Lỗi cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (Máy chính)
Đầu ra của cảm biến nhiệt độ/độ ẩm nằm ngoài phạm vi sau.
• 0,76 V trở xuống/ 2,90 V trở lên (cảm biến nhiệt độ)
• 2,4 V trở lên (cảm biến độ ẩm)

Nguyên nhân:
• Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm không được thiết lập (đầu nối bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng)
• Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại đầu nối.
• Thay đầu nối.
• Thay cảm biến nhiệt độ/độ ẩm.
SC501-01Mô tả:
Lỗi nâng khay thứ nhất
Máy dò lỗi motor nâng khay nạp giấy lần 1 3 lần liên tiếp
khi khay nạp giấy thứ nhất được nâng lên.
(Thông báo reset khay hiển thị khi máy phát hiện lỗi
liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối biến cảm biến giới hạn khay nạp giấy thứ nhất, hút bụi hoặc bụi bẩn của biến cảm biến.
• Ngắt kết nối cơ nâng khay nạp giấy thứ nhất, cuộn dây
• Vật thể lạ, chẳng hạn như giấy vùi, bị kẹt giữa khay nạp giấy và
motor upgrade khay nạp giấy.
• Đặt giấy không thành công

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Loại bỏ vật lạ (cảm biến giới hạn khay nạp giấy thứ nhất, nâng khay nạp giấy thứ nhất
động cơ).
• Kiểm tra dây nịt.
• Đặt lại hoặc thay thế đầu nối.
• Thay bộ phận nạp giấy thứ nhất và khay nạp giấy thứ nhất.
• Thay BCU.
SC501-02Mô tả:
Lỗi hạ khay thứ nhất
Máy dò lỗi motor nâng khay nạp giấy lần 1 5 lần liên tục
khi khay nạp giấy thứ nhất được hạ xuống.
(Thông báo reset khay hiển thị khi máy phát hiện lỗi
liên tiếp 4 lần hoặc ít hơn.)

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối cảm biến giới hạn khay nạp giấy thứ nhất, trục trặc hoặc bụi bẩn của cảm biến.
• Ngắt kết nối động cơ nâng khay nạp giấy thứ nhất, trục trặc
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và
động cơ nâng khay nạp giấy.
• Lỗi đặt giấy
• Quá tải giấy

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Loại bỏ vật lạ (cảm biến giới hạn khay nạp giấy thứ nhất, nâng khay nạp giấy thứ nhất
động cơ).
• Kiểm tra dây nịt.
• Đặt lại hoặc thay thế đầu nối.
• Thay bộ nạp giấy số 1, khay nạp giấy số 1.
• Thay BCU.
SC502-01Mô tả:
Lỗi nâng khay thứ 2
Máy báo lỗi motor nâng khay nạp giấy lần 2 3 lần liên tiếp
khi khay nạp giấy thứ 2 được nâng lên.
(Thông báo reset khay hiển thị khi máy phát hiện lỗi
liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối cảm biến giới hạn khay nạp giấy thứ 2, trục trặc, bụi bẩn
• Ngắt kết nối động cơ nâng khay nạp giấy thứ 2, trục trặc
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và
động cơ nâng khay nạp giấy
• Lỗi đặt giấy

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Loại bỏ vật lạ (cảm biến giới hạn khay nạp giấy thứ 2, bộ nâng khay nạp giấy thứ 2
động cơ).
• Kiểm tra dây nịt.
• Đặt lại hoặc thay thế đầu nối.
• Thay bộ nạp giấy thứ 2, khay nạp giấy thứ 2.
• Thay BCU.
SC502-02Mô tả:
Lỗi hạ khay thứ 2
Máy báo lỗi motor nâng khay nạp giấy lần 2 5 lần liên tục
khi khay nạp giấy thứ 2 được hạ xuống.
(Thông báo reset khay hiển thị khi máy phát hiện lỗi
liên tiếp 4 lần hoặc ít hơn.)

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối cảm biến giới hạn khay nạp giấy thứ 2, trục trặc và bụi bẩn
• Ngắt kết nối động cơ nâng khay nạp giấy thứ 2, trục trặc
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và
động cơ nâng khay nạp giấy
• Lỗi đặt giấy
• Quá tải giấy

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Loại bỏ vật lạ (cảm biến giới hạn khay nạp giấy thứ 2, bộ nâng khay nạp giấy thứ 2
động cơ).
• Kiểm tra dây nịt.
• Đặt lại hoặc thay thế đầu nối.
• Thay bộ nạp giấy thứ 2, khay nạp giấy thứ 2.
• Thay BCU.
SC503-01Mô tả:
Lỗi nâng khay thứ 3 (D694)
Máy phát hiện lỗi motor nâng khay cho máy PFU (D694) 3 lần
liên tục khi khay nạp giấy thứ 3 được nâng lên khi khởi động máy.
(Thông báo reset khay hiển thị khi máy phát hiện lỗi
liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)

Nguyên nhân:
• Đầu nối động cơ nâng khay bị ngắt kết nối
• Dây nịt cảm biến giới hạn bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và khay
động cơ thang máy
• Lỗi đặt giấy

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay mô tơ nâng khay.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay cảm biến giới hạn.
• Thay bảng điều khiển cho PFU tùy chọn (D694).
• Thay khay.
• Thay trục lăn nạp giấy.
• Thay thế tay gắp
SC503-02Mô tả:
Lỗi Hạ khay thứ 3 (D694)
Máy phát hiện lỗi motor nâng mâm hạ gầm PFU (D694) 5 lần
liên tiếp khi khay thứ 3 được hạ xuống lúc khởi động máy.
(Thông báo reset khay hiển thị khi máy phát hiện lỗi
liên tiếp 4 lần hoặc ít hơn.)

Nguyên nhân:
• Đầu nối động cơ nâng khay bị ngắt kết nối
• Dây nịt cảm biến giới hạn bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Quá tải giấy
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và khay
động cơ thang máy
• Lỗi đặt giấy

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay mô tơ nâng khay.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay cảm biến giới hạn.
• Thay thế bo mạch điều khiển cho PFU tùy chọn (D694).
• Thay khay.
• Thay trục lăn nạp giấy.
• Thay thế tay gắp
SC503-11Mô tả:
Lỗi nâng khay thứ 3 (D787)
Máy phát hiện lỗi motor nâng khay cho máy PFU (D787) 3 lần
liên tiếp khi khay thứ 3 được nâng lên lúc khởi động máy.
(Thông báo reset khay hiển thị khi máy phát hiện lỗi
liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)

Nguyên nhân:
• Đầu nối động cơ nâng khay bị ngắt kết nối
• Dây nịt cảm biến giới hạn trên bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và khay
động cơ thang máy
• Lỗi đặt giấy

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay mô tơ nâng khay.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay cảm biến giới hạn trên.
• Thay thế bo mạch điều khiển cho PFU tùy chọn (D787).
• Thay khay.
• Thay trục lăn nạp giấy.
• Thay thế tay gắp
SC503-12Mô tả:
Lỗi hạ khay thứ 3 (D787)
Máy phát hiện lỗi motor nâng mâm hạ gầm PFU (D787) 3 lần
liên tiếp khi khay thứ 3 được hạ xuống lúc khởi động máy.
(Thông báo reset khay hiển thị khi máy dò lỗi 2 lần
liên tiếp.)

Nguyên nhân:
• Đầu nối động cơ nâng khay bị ngắt kết nối
• Dây nịt cảm biến giới hạn trên bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Quá tải giấy
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và khay
động cơ thang máy
• Lỗi đặt giấy

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay mô tơ nâng khay.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay cảm biến giới hạn trên.
• Thay thế bo mạch điều khiển cho PFU tùy chọn (D787).
• Thay khay.
• Thay trục lăn nạp giấy.
• Thay thế tay gắp.
SC503-31Mô tả:
Lỗi nâng khay thứ 3 (LCIT: D695)
• Máy phát hiện lỗi nâng hạ motor mâm nâng LCIT (D695) 3 lần
liên tiếp khi khay thứ 3 được hạ xuống lúc khởi động máy.
• Máy phát hiện lỗi nâng hạ motor mâm nâng LCIT (D695) 3 lần
liên tiếp khi khay thứ 3 được nâng lên lúc khởi động máy.
(Thông báo reset khay hiển thị khi máy phát hiện lỗi
liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)

Nguyên nhân:
• Đầu nối động cơ nâng khay bị ngắt kết nối
• Dây nịt cảm biến giới hạn bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay bên phải và thanh nâng khay
động cơ.
• Lỗi đặt giấy
• Thắt lưng thời gian bị hỏng hoặc bỏ học
• Ròng rọc thời gian bị hỏng hoặc bỏ học
• Tấm đế bị hỏng hoặc lỗi nằm ngang tấm
• Thiếu con lăn nạp giấy
• Sát thương tay gắp
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt bên trong khay bên phải

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay mô tơ nâng khay.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay cảm biến giới hạn.
• Thay bo mạch điều khiển cho LCIT tùy chọn (D695).
• Thay khay.
• Thay trục lăn nạp giấy.
• Thay thế tay gắp.
• Thay dây đai thời gian.
• Thay puli định thời.
• Thay tấm đế.
SC503-32Mô tả:
Lỗi Hạ khay thứ 3 (LCIT: D695)
• Máy phát hiện lỗi nâng hạ motor mâm nâng LCIT (D695) 3 lần
liên tiếp khi khay thứ 3 được hạ xuống lúc khởi động máy.
• Máy phát hiện lỗi nâng hạ motor mâm nâng LCIT (D695) 3 lần
liên tiếp khi khay thứ 3 được nâng lên lúc khởi động máy.
(Thông báo reset khay hiển thị khi máy phát hiện lỗi
liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)

Nguyên nhân:
• Đầu nối động cơ nâng khay bị ngắt kết nối
• Dây nịt cảm biến giới hạn dưới bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay bên phải và thanh nâng khay
động cơ.
• Lỗi đặt giấy
• Thắt lưng thời gian bị hỏng hoặc bỏ học
• Ròng rọc thời gian bị hỏng hoặc bỏ học
• Tấm đế bị hỏng hoặc lỗi nằm ngang tấm
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt bên trong khay bên phải

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay mô tơ nâng khay.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay cảm biến giới hạn dưới.
• Thay bo mạch điều khiển cho LCIT (D695).
• Thay khay.
• Thay dây đai thời gian.
• Thay puli định thời.
• Thay tấm đế.
SC503-33Mô tả:
Lỗi quá tải giấy khay thứ 3 (LCIT: D695)
Cả cảm biến giới hạn trên và cảm biến giới hạn dưới đều phát hiện tấm đế 3 lần
liên tiếp khi khởi tạo máy.
(Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi cả hai cảm biến phát hiện lỗi
liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)

Nguyên nhân:
• Paper overload
• Paper set fault
• Upper limit sensor harness disconnected or broken
• Lower limit sensor harness disconnected or broken
• Control board defective
• Foreign matter, such as paper scrap, is caught inside the right tray

Biện pháp khắc phục:
• Reset the paper.
• Remove the foreign matter.
• Reset the connector.
• Replace the harness.
• Replace the upper limit sensor.
• Replace the lower limit sensor.
• Replace the controller board for the LCIT (D695).
SC503-34Mô tả:
Lỗi vị trí giấy khay thứ 3 (LCIT: D695)
Trong khi đặt khay trái/phải hoặc khi BẬT nguồn hoặc khi quá trình truyền hoàn tất,
"mở" được phát hiện 5 lần liên tiếp bằng phát hiện đóng/mở hàng rào cuối.
(Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi cả hai cảm biến phát hiện lỗi
liên tiếp 4 lần hoặc ít hơn.)

Nguyên nhân:
• Lỗi đặt giấy (giấy bị lệch khỏi vị trí đẩy hàng rào cuối)
• Dị vật lọt vào (dị vật mắc vào vị trí đẩy cuối rào)
• Lỗi công tắc đóng/mở nắp vận chuyển giấy, thiếu đầu nối
• Dây đai bị đứt
• Bảng điều khiển ngân hàng bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế cảm biến.
• Thay bo mạch điều khiển cho khay nạp giấy tùy chọn
SC503-35Mô tả:
Lỗi truyền khay thứ 3 (LCIT: D695)
• Lỗi phát hiện kết thúc chuyển giao
Ở đầu giấy của khay bên phải (phát hiện giới hạn dưới của khay bên phải, phát hiện giấy ở khay bên trái), bên trái
giấy khay được chuyển sang khay bên phải, nhưng cảm biến giấy khay bên trái được phát hiện
mặc dù đã hết thời gian xác định trước (không phát hiện thiếu giấy chuyển), trong 3
lần liên tiếp.
(Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi cả hai cảm biến phát hiện lỗi
liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)

Nguyên nhân:
• Lỗi cảm biến giấy khay trái/thiếu đầu nối
• Dây đai bị đứt
• Ban kiểm soát ngân hàng bị lỗi
• Quá tải giấy
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay bên trái và khay giấy
chuyển động cơ
• Lỗi đặt giấy
• Thiệt hại/bỏ học vành đai thời gian
• Hư hỏng ròng rọc thời gian/bỏ học
• Chuyển hàng rào bị lỗi
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt bên trong khay bên trái

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế cảm biến.
• Thay bo mạch điều khiển cho khay nạp giấy tùy chọn.
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay khay.
• Thay dây đai thời gian.
• Thay puli định thời.
• Lắp lại thanh chắn cuối của khay bên trái.
SC503-36Mô tả:
• Lỗi phát hiện HP (trong khi bắt đầu truyền)
Ở đầu giấy của khay bên phải (phát hiện giới hạn dưới của khay bên phải, phát hiện giấy ở khay bên trái), bên trái
giấy khay được chuyển sang khay bên phải, nhưng cảm biến vị trí nhà hàng rào chuyển là
được phát hiện mặc dù đã hết thời gian xác định trước (không thể thiếu cảm biến vị trí gốc
được phát hiện).
• Lỗi phát hiện HP (trong quá trình chuyển hàng rào HP trả lại)
Trong quá trình chuyển hàng rào HP không được phát hiện (dừng sau khi chuyển giấy, trong khi cấp nguồn
BẬT, trong khi đặt khay bên trái), hàng rào chuyển được chuyển đến HP, nhưng hàng rào chuyển về nhà
cảm biến vị trí không được phát hiện mặc dù thời gian định trước đã trôi qua.
*Nếu xảy ra lỗi 3 lần liên tiếp: LCIT truyền "Chuyển khay nạp giấy thứ 3
lỗi HP" vào máy chính.
(Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi cả hai cảm biến phát hiện lỗi
liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)

Nguyên nhân:
• Lỗi động cơ chuyển giấy/thiếu đầu nối
• Lỗi cảm biến vị trí nhà chuyển hàng rào/thiếu đầu nối
• Dây đai bị đứt
• Bảng điều khiển ngân hàng bị lỗi
• Quá tải giấy
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay bên trái và giấy
động cơ vận chuyển
• Lỗi đặt giấy
• Thiệt hại/bỏ học vành đai thời gian
• Hư hỏng ròng rọc thời gian/bỏ học
• Chuyển hàng rào bị lỗi
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt bên trong khay bên trái

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế cảm biến.
• Thay bo mạch điều khiển cho khay nạp giấy tùy chọn.
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay khay.
• Thay dây đai thời gian.
• Thay puli định thời.
• Thay hàng rào cuối của khay bên trái
SC504-21Mô tả:
Lỗi nâng khay thứ 4 (D787)
• Phát hiện lỗi động cơ nâng
Trong quá trình khởi tạo khay (không phát hiện giới hạn trên/phát hiện giới hạn dưới), đế khay
tấm được nâng lên để kiểm tra vị trí tấm đế của khay, nhưng cảm biến giới hạn trên không hoạt động
được phát hiện mặc dù đã hết thời gian xác định trước, trong 3 lần liên tiếp.
(Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi cả hai cảm biến phát hiện lỗi
liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)

Nguyên nhân:
• Lỗi động cơ nâng khay/thiếu đầu nối
• Lỗi cảm biến giới hạn trên/thiếu đầu nối
• Dây đai bị đứt
• Bảng điều khiển ngân hàng bị lỗi
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và khay
động cơ thang máy
• Lỗi đặt giấy

Biện pháp khắc phục:
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế cảm biến.
• Thay bo mạch điều khiển cho khay nạp giấy tùy chọn.
• Thay khay.
• Thay trục lăn nạp giấy.
• Thay thế tay gắp
SC504-22Mô tả:
Lỗi Hạ khay thứ 4 (D787)
• Phát hiện lỗi động cơ thang máy đi xuống
Trong quá trình khởi tạo khay, tấm đế khay được hạ xuống để kiểm tra tấm đế khay
vị trí, nhưng cảm biến giới hạn trên được phát hiện mặc dù đã hết thời gian xác định trước,
trong 3 lần liên tiếp.
(Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi cả hai cảm biến phát hiện lỗi
liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)

Nguyên nhân:
• Lỗi động cơ nâng khay/thiếu đầu nối
• Lỗi cảm biến giới hạn trên/thiếu đầu nối
• Dây đai bị đứt
• Bảng điều khiển ngân hàng bị lỗi
• Quá tải giấy
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy và khay
động cơ thang máy
• Lỗi đặt giấy

Biện pháp khắc phục:
• Reset the paper.
• Remove the foreign matter.
• Replace the motor.
• Reset the connector.
• Replace the harness.
• Replace the sensor.
• Replace the controller board for the optional paper feed tray.
• Replace the tray.
• Replace the paper feed roller.
• Replace the pick-up arm.
SC505-41Mô tả:
Lỗi phát hiện giới hạn LCIT bên (D696)
• Lỗi phát hiện giới hạn trên (trong khi đi xuống)
Trong quá trình khởi tạo khay (không phát hiện thấy giới hạn trên/giới hạn dưới), đế khay
tấm được hạ xuống để kiểm tra vị trí tấm đế của khay, nhưng cảm biến giới hạn trên
được phát hiện mặc dù đã hết thời gian xác định trước.
• Lỗi phát hiện giới hạn trên (khi đi lên)
Trong quá trình khởi tạo khay (không phát hiện giới hạn trên/phát hiện giới hạn dưới), đế khay
tấm được nâng lên để kiểm tra vị trí tấm đế của khay, nhưng cảm biến giới hạn trên không hoạt động
được phát hiện mặc dù đã hết thời gian xác định trước.
*Nếu xảy ra lỗi 3 lần liên tiếp: LCIT bên sẽ truyền thông báo "Nạp giấy lần thứ 5
lỗi phát hiện giới hạn trên của khay" vào máy chính.
(Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi cả hai cảm biến phát hiện lỗi
liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)

Nguyên nhân:
• Lỗi động cơ nâng khay/thiếu đầu nối
• Lỗi cảm biến giới hạn trên/thiếu đầu nối
• Dây đai bị đứt
• Bảng điều khiển ngân hàng bị lỗi
• Lỗi đặt giấy
• Thiệt hại/bỏ học vành đai thời gian
• Hư hỏng ròng rọc thời gian/bỏ học
• Hư hỏng tấm đế/lỗi nằm ngang
• Thiếu mục con lăn nạp giấy
• Tay gắp bị lỗi
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt bên trong khay

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế cảm biến.
• Thay bo mạch điều khiển cho LCT bên tùy chọn.
• Thay khay.
• Thay trục lăn nạp giấy.
• Thay thế tay gắp.
• Thay dây đai thời gian.
• Thay puli định thời.
• Thay tấm đế
SC505-42Mô tả:
Lỗi phát hiện giới hạn dưới LCIT bên (D696)
• Lỗi phát hiện giới hạn dưới (trong khi đi xuống)
Trong quá trình khởi tạo khay (không phát hiện thấy giới hạn trên/phát hiện đẩy ra giới hạn dưới), khay
tấm đế được hạ xuống để kiểm tra vị trí của tấm đế khay, nhưng cảm biến giới hạn dưới
không được phát hiện mặc dù đã hết thời gian xác định trước.
Ngoài ra, ở đầu giấy, tấm đế khay được hạ xuống, nhưng cảm biến giới hạn dưới được
không được phát hiện mặc dù đã hết thời gian xác định trước.
• Lỗi phát hiện giới hạn dưới (trong khi đi lên)
Trong quá trình khởi tạo khay (không phát hiện giới hạn trên/phát hiện giới hạn dưới), đế khay
tấm được nâng lên để kiểm tra vị trí tấm đế của khay, nhưng cảm biến giới hạn dưới
được phát hiện mặc dù đã hết thời gian xác định trước.
*Nếu xảy ra lỗi 3 lần liên tiếp: LCIT bên sẽ truyền thông báo "Nạp giấy lần thứ 5
lỗi phát hiện giới hạn trên của khay" vào máy chính.
(Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi cả hai cảm biến phát hiện lỗi
liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)

Nguyên nhân:
• Tray lift motor error/connector missing
• Lower limit sensor error/connector missing
• Harness broken
• Bank control board defective
• Paper set fault
• Timing belt damage/dropout
• Timing pulley damage/dropout
• Base plate damage/horizontality fault
• Foreign matter, such as paper scrap, is caught inside the tray

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế cảm biến.
• Thay bo mạch điều khiển cho LCT bên tùy chọn.
• Thay khay.
• Thay dây đai thời gian.
• Thay puli định thời.
• Thay tấm đế
SC505-43Mô tả:
Lỗi quá tải giấy LCIT bên (D696)
Trong quá trình khởi tạo khay, cả giới hạn trên và giới hạn dưới đều được phát hiện 3 lần
liên tiếp.
(Thông báo đặt lại khay được hiển thị khi cả hai cảm biến phát hiện lỗi
liên tiếp 2 lần hoặc ít hơn.)

Nguyên nhân:
• Quá tải giấy
• Lỗi đặt giấy
• Lỗi cảm biến giới hạn trên/thiếu đầu nối
• Lỗi cảm biến giới hạn dưới/thiếu đầu nối
• Dây đai bị đứt
• Ban kiểm soát ngân hàng bị lỗi
• Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt bên trong khay

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại giấy.
• Lấy dị vật ra ngoài.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay thế cảm biến.
• Thay bo mạch điều khiển cho LCT bên tùy chọn
SC508-00Mô tả:
Lỗi phát hiện kích thước khay bỏ qua
Kích thước giấy được phát hiện trên khay nạp tay khác với bất kỳ mẫu tự động nào
phát hiện kích thước

Nguyên nhân:
• Bypass Length Sensor or Bypass Width Sensor malfunction
• Bypass Length Sensor or Bypass Width Sensor harness disconnected

Biện pháp khắc phục:
• Replace the Bypass Length Sensor, or Bypass Width Sensor.
• Replace the harness for Bypass Length Sensor, or Bypass Width Sensor.
SC520-01Mô tả:
Động cơ đăng ký: Khóa
Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và
err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5 lần

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• BCU bị lỗi
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay BCU.
SC520-02Mô tả:
Động cơ nạp giấy: Khóa
Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và
err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5 lần

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• BCU bị lỗi
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay BCU.
SC520-03Mô tả:
Động cơ vận chuyển dọc: Khóa
Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và
err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5 lần

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• BCU bị lỗi
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay BCU.
SC521-01Mô tả:
Động cơ lối vào song công: Khóa
Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và
err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• BCU bị lỗi
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay BCU.
SC521-02Mô tả:
Duplex By-pass Motor: Khóa
Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và
err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• BCU bị lỗi
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay BCU.
SC522-00Mô tả:
Động cơ thoát giấy: Khóa
Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo và
err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• BCU bị lỗi
• Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay BCU.
SC530-00Mô tả:
Khóa quạt cầu chì
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra cứ sau 100 mili giây.
Nếu không nhận được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Motor defective
• Connector disconnected
• Harness broken
• BCU defective

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế quạt cầu chì.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay BCU
SC531-00Mô tả:
Khóa quạt làm mát vòng bi phát triển
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra cứ sau 100 mili giây.
Nếu không nhận được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế quạt làm mát vòng bi phát triển
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay BCU
SC533-00Mô tả:
Khóa quạt làm mát PSU
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra cứ sau 100 mili giây.
Nếu không nhận được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Replace the development bearing cooling fan.
• Reset the connector.
• Replace the harness.
• Replace the BCU.
SC533-01Mô tả:
Quạt làm mát vòng bi phát triển
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra cứ sau 100 mili giây.
Nếu không nhận được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Replace the development bearing cooling fan.
• Reset the connector.
• Replace the harness.
• Replace the BCU.
SC534-00Mô tả:
Quạt thông gió phát triển
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra cứ sau 100 mili giây.
Nếu không nhận được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp

Nguyên nhân:
• Motor defective
• Connector disconnected
• Harness broken
• BCU defective

Biện pháp khắc phục:
• Thay quạt hút phát triển.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay BCU.
SC535-00Mô tả:
Paper Exit Cooling Fan Lock
In the motor ON state, the value of the lock sensor is checked every 100msec.
If a lock signal is not obtained for 50 times consecutively.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay quạt tản nhiệt thoát giấy.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay BCU.
SC540-00Mô tả:
Cầu chì/Giấy Thoát Động Cơ: Khóa
Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra tín hiệu khóa trong 2 giây, mức Cao được phát hiện ít nhất
20 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• BCU bị lỗi
• Đơn vị mô-men xoắn tăng

Biện pháp khắc phục:
• Thay động cơ sấy giấy/thoát giấy.
• Đặt lại đầu nối.
• Thay dây nịt.
• Thay BCU.
SC541-01Mô tả:
Ngắt kết nối Fusing Thermopile (Trung tâm)
Dưới nhiệt độ xác định trước (hoặc dưới CB) được phát hiện trong giây được chỉ định
liên tục.
Tần suất phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
• Dây đai bị đứt
• Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU.
• Thay thế pin nhiệt điện (giữa).
• Thay dây nịt giữa bộ cầu chì và BCU.
• Thay BCU.
SC541-02Mô tả:
Ngắt kết nối cảm biến NC (Trung tâm)
3ED - 3FF (điện áp FB: 3.243V-3.300V) được phát hiện liên tục trong giây đã chỉ định (NC
cảm biến (giữa): phát hiện & bù, cảm biến NC (cuối): phát hiện & bù).
Thời gian phát hiện: 100 ms, tần suất phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
• Dây đai bị đứt
• Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU.
• Thay cảm biến NC (chính giữa).
• Thay dây nịt giữa bộ cầu chì và BCU.
• Thay BCU.
SC541-03Mô tả:
Cảm biến NC (Trung tâm) Ngắn mạch
Giá trị AD: 0-13 (điện áp FB: 0,000V-0,041V) được phát hiện trong giây được chỉ định
liên tục.
Thời gian phát hiện: 100 ms, tần suất phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
• Dây đai bị đứt
• Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU.
• Thay cảm biến NC (chính giữa).
• Thay dây nịt giữa bộ cầu chì và BCU.
• Thay BCU.
SC542-02Mô tả:
Hợp nhất Thermopile (Trung tâm) Thermopile không tải lại
Khi pin nhiệt điện (trung tâm) không đạt đến nhiệt độ định trước trong 7 giây liên tiếp

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn ống kính Thermopile (ở giữa)
• Thermopile (trung tâm) được cài đặt không chính xác
• Thermopile (trung tâm) bị biến dạng hoặc không được lắp đặt (hoặc gắn kết) đúng cách
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
SC542-03Mô tả:
Fusing Thermopile (Trung tâm) Không tải lại
Khi nhiệt điện (trung tâm) không đạt đến nhiệt độ cho phép của nhiệt trung tâm
tải lại trong vài giây được chỉ định liên tục

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn ống kính Thermopile (ở giữa)
• Thermopile (trung tâm) được cài đặt không chính xác
• Thermopile (trung tâm) bị biến dạng hoặc không được lắp đặt (hoặc gắn kết) đúng cách
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
• Kiểm tra và thay thế pin nhiệt điện (chính giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn và cắm lại cáp vào ổ cắm.
• Thay bộ ổn nhiệt.
• Thay BCU
SC542-05Mô tả:
Nung chảy Thermopile (Trung tâm) Không tải lại (Điện áp thấp)
Khi pin nhiệt điện (trung tâm) không đạt đến nhiệt độ định trước trong 7 giây
liên tiếp

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
• Kiểm tra và thay thế pin nhiệt điện (chính giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn và cắm lại cáp vào ổ cắm.
• Thay bộ ổn nhiệt.
• Thay BCU
SC542-06Mô tả:
Nung chảy Thermopile (Trung tâm) Không tải lại (Điện áp thấp)
Khi nhiệt điện (trung tâm) không đạt đến nhiệt độ cho phép của nhiệt trung tâm
tải lại trong vài giây được chỉ định liên tục

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn ống kính Thermopile (ở giữa)
• Thermopile (trung tâm) được cài đặt không chính xác
• Thermopile (trung tâm) bị biến dạng hoặc không được lắp đặt (hoặc gắn kết) đúng cách
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
• Kiểm tra và thay thế pin nhiệt điện (chính giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn và cắm lại cáp vào ổ cắm.
• Thay bộ ổn nhiệt.
• Thay BCU
SC543-00Mô tả:
Fusing Thermopile (Trung tâm) Phát hiện nhiệt độ cao (Phần mềm)
Khi pin nhiệt điện (trung tâm) phát hiện nhiệt độ được xác định trước hoặc cao hơn cho quy định
giây liên tiếp.
Thời gian phát hiện 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
• Triac ngắn mạch
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy (trung tâm) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển nung chảy bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Check the fusing unit.
• Check that the triac of the AC controller on the PSU does not short-circuit.
• Reconnect the following connectors: CN115 of BCU, connectors between the fusing
unit and the BCU, connectors connected to the fusing unit
• Replace the the following harness: CN115 of BCU, connectors between the fusing unit
and the BCU, connectors connected to the fusing unit
• Replace the BCU board.
• Thay thế bộ phận cầu chì
SC544-01Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ cao nung chảy (phần cứng)
(Nung chảy Thermopile (Trung tâm) Lỗi nhiệt độ cao)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
• Triac bị lỗi (ngắn mạch)
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy (trung tâm) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển nung chảy: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra cảm biến nhiệt độ với các SP sau. Nếu nhiệt độ thấp hơn
250°C, thay pin nhiệt điện hoặc nhiệt điện trở.
• SP1-141-101 (Nhiệt điện (giữa))
• SP1-141-102 (Nhiệt điện (cạnh))
• SP1-141-103 (Nhiệt điện trở (giữa))
• SP1-141-104 (Nhiệt điện trở (cạnh))
• SP1-141-151 (Thermopile (giữa): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
• SP1-141-152 (Thermopile (cạnh): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
• SP1-141-153 (Điện trở nhiệt (giữa): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
• SP1-141-154 (Điện trở nhiệt (cạnh): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ phận nung chảy được phát hiện khi nhiệt độ
được cảm biến phát hiện là 250°C trở lên. Do đó, nếu nhiệt độ của các SP trên
thấp hơn 250°C, pin nhiệt điện hoặc nhiệt điện trở có thể bị lỗi hoặc không đúng vị trí.
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra triac của bộ điều khiển AC trên PSU và thay thế PSU.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa cầu chì
thiết bị và BCU, các đầu nối được kết nối với thiết bị cầu chì
• Thay dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ cầu chì và
BCU, các đầu nối được kết nối với bộ cầu chì
• Thay bo mạch BCU.
• Tắt/bật nguồn.
SC544-02Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ cao nung chảy (phần cứng)
(Lỗi nhiệt độ cao nhiệt điện trở không tiếp xúc)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
• Triac bị lỗi (ngắn mạch)
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy (trung tâm) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển nung chảy: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra cảm biến nhiệt độ với các SP sau. Nếu nhiệt độ thấp hơn
250°C, thay pin nhiệt điện hoặc nhiệt điện trở.
• SP1-141-101 (Nhiệt điện (giữa))
• SP1-141-102 (Nhiệt điện (cạnh))
• SP1-141-103 (Nhiệt điện trở (giữa))
• SP1-141-104 (Nhiệt điện trở (cạnh))
• SP1-141-151 (Thermopile (giữa): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
• SP1-141-152 (Thermopile (cạnh): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
• SP1-141-153 (Điện trở nhiệt (giữa): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
• SP1-141-154 (Điện trở nhiệt (cạnh): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ phận nung chảy được phát hiện khi nhiệt độ
được cảm biến phát hiện là 250°C trở lên. Do đó, nếu nhiệt độ của các SP trên
thấp hơn 250°C, pin nhiệt điện hoặc nhiệt điện trở có thể bị lỗi hoặc không đúng vị trí.
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra triac của bộ điều khiển AC trên PSU và thay thế PSU.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa cầu chì
thiết bị và BCU, các đầu nối được kết nối với thiết bị cầu chì
• Thay dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ cầu chì và
BCU, các đầu nối được kết nối với bộ cầu chì
• Thay bo mạch BCU.
• Tắt/bật nguồn.
SC545-01Mô tả:
Nung chảy lò sưởi trung tâm sưởi ấm liên tục
Sau khi đợi hết công suất trong hơn giây quy định liên tục, không được phát hiện trong
giây xác định.
• Định nghĩa máy sưởi hết công suất
Điểm đặt tốc độ gia nhiệt liên tục (tốc độ gia nhiệt tối đa)
• Điểm bắt đầu đo
Sau khi tải lại (sau khi tắt bộ sưởi, sau khi quay xong) bên dưới chế độ chờ
nhiệt độ (nhiệt độ mục tiêu), phép đo bắt đầu sau khi yêu cầu làm nóng lò sưởi được
cấp.
• Điều kiện dừng đo lường
Quá trình quay bắt đầu do tín hiệu in trong khi đo hoặc khác.
• Loại trừ nhiệm vụ gia nhiệt tối đa (giá trị liên kết SP) 0%

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn ống kính Thermopile (ở giữa)
• Thermopile (trung tâm) được cài đặt không chính xác
• Biến dạng khung nhiệt điện
• Ngắt kết nối lò sưởi
• Sau khi bộ phận ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức hoạt động
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài

Biện pháp khắc phục:
• Remove the jammed paper in the fusing unit
• Check and replace the thermopile (center).
• Check the power supply voltage and reconnect the cable to the outlet.
• Replace the thermostat.
• Replace the BCU board.
SC545-05Mô tả:
Làm nóng liên tục máy sưởi trung tâm (điện áp thấp)
Sau khi đợi hết công suất trong hơn giây quy định liên tục, không được phát hiện trong
giây xác định.
• Định nghĩa máy sưởi hết công suất
Điểm đặt tốc độ gia nhiệt liên tục (tốc độ gia nhiệt tối đa)
• Điểm bắt đầu đo
Sau khi tải lại (sau khi tắt bộ sưởi, sau khi quay xong) bên dưới chế độ chờ
nhiệt độ (nhiệt độ mục tiêu), phép đo bắt đầu sau khi yêu cầu làm nóng lò sưởi được
cấp.
• Điều kiện dừng đo lường
Quá trình quay bắt đầu do tín hiệu in trong khi đo hoặc khác.
• Loại trừ nhiệm vụ gia nhiệt tối đa (giá trị liên kết SP) 0%.

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn ống kính Thermopile (ở giữa)
• Thermopile (trung tâm) được cài đặt không chính xác
• Biến dạng khung nhiệt điện
• Ngắt kết nối lò sưởi
• Sau khi bộ phận ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức hoạt động
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài

Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực
• Kiểm tra và thay thế pin nhiệt điện (chính giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn và cắm lại cáp vào ổ cắm.
• Thay bộ ổn nhiệt.
• Thay bo mạch BCU.
SC547-01Mô tả:
Zero cross Error (hàn tiếp điểm rơle)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
• Rơle nung chảy bị lỗi (hàn tiếp điểm)
• Lỗi mạch điều khiển rơle nung chảy

Biện pháp khắc phục:
• TẮT/BẬT công tắc nguồn điện chính
• Nếu rơ le nung chảy bị hỏng, hãy thay thế PSU.
• Kiểm tra kết nối giữa PSU và bảng điều khiển, đồng thời thay dây nịt và
bảng nếu cần thiết.
SC547-02Mô tả:
Zero cross Error (lỗi tiếp điểm rơle)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
• Hỏng rơle nung chảy (tiếp điểm mở)
• Lỗi mạch điều khiển rơle nung chảy
• Nổ cầu chì PSU (24VS)

Biện pháp khắc phục:
• TẮT/BẬT công tắc nguồn điện chính.
• Nếu rơ le nung chảy bị hỏng, hãy thay thế PSU.
• Kiểm tra kết nối giữa PSU và bảng điều khiển, đồng thời thay dây nịt và
bảng nếu cần thiết.
• Nếu cầu chì PSU (24VS) bị đứt, hãy thay cầu chì
SC547-03Mô tả:
Zero cross Error (lỗi tần số thấp)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
Mất ổn định tần số đường dây điện thương mại

Biện pháp khắc phục:
• TẮT/BẬT công tắc nguồn điện chính.
• Kiểm tra nguồn điện.
• Kiểm tra kết nối giữa PSU và bảng điều khiển, đồng thời thay dây nịt và
hội đồng quản trị nếu cần thiết
SC551-01Mô tả:
Ngắt kết nối Thermopile (Cạnh)
Khi pin nhiệt điện (cạnh) phát hiện nhiệt độ được xác định trước hoặc thấp hơn cho quy định
giây liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Dây đai bị đứt
• Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU.
• Thay thế pin nhiệt điện (cạnh).
• Thay dây nịt giữa bộ cầu chì và BCU.
• Thay BCU
SC551-02Mô tả:
Ngắt kết nối cảm biến NC (Kết thúc)
3ED - 3FF (Điện áp FB: 3.243V-3.300V) được phát hiện liên tục trong số giây đã chỉ định (Cảm biến NC (giữa): phát hiện & bù, Cảm biến NC (cuối): phát hiện & bù).
Thời gian phát hiện: 100 ms, tần suất phát hiện: 10 lần trở lên

Nguyên nhân:
• Dây đai bị đứt
• Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU.
• Đặt lại cảm biến NC.
• Thay dây nịt giữa bộ cầu chì và BCU.
• Thay BCU.
SC551-03Mô tả:
Cảm biến NC (Kết thúc) Đoản mạch
Giá trị AD: 0-13 (điện áp FB: 0,000V-0,041V) được phát hiện trong giây được chỉ định
liên tục.
Thời gian phát hiện: 100 ms, tần suất phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
• Dây đai bị đứt
• Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU.
• Đặt lại cảm biến NC.
• Thay dây nịt giữa bộ cầu chì và BCU.
• Thay BCU
SC552-02Mô tả:
Fusing Thermopile (Edge) Không tải lại
Khi pin nhiệt điện (cạnh) không đạt đến nhiệt độ định trước cho quy định
giây liên tiếp

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn ống kính nhiệt điện (cạnh)
• Thermopile (cạnh) được lắp đặt không chính xác
• Điều chỉnh nhiệt điện
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
• Kiểm tra và thay thế cặp nhiệt điện (cạnh).
• Kiểm tra điện áp nguồn và cắm lại cáp vào ổ cắm.
• Thay bộ ổn nhiệt.
• Thay BCU
SC552-03Mô tả:
Fusing Thermopile (Edge) Không tải lại
Nhiệt độ cho phép tải lại cạnh gia nhiệt không đạt được sau khi gia nhiệt 1 BẬT cho quy định
giây.

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn ống kính nhiệt điện (cạnh)
• Thermopile (cạnh) được lắp đặt không chính xác
• Điều chỉnh nhiệt điện
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
• Kiểm tra và thay thế cặp nhiệt điện (cạnh).
• Kiểm tra điện áp nguồn và cắm lại cáp vào ổ cắm.
• Thay bộ ổn nhiệt.
• Thay BCU
SC552-05Mô tả:
Fusing Thermopile (Edge) Không tải lại (Điện áp thấp)
Khi pin nhiệt điện (cạnh) không đạt đến nhiệt độ định trước cho quy định
giây liên tiếp

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn ống kính nhiệt điện (cạnh)
• Thermopile (cạnh) được lắp đặt không chính xác
• Điều chỉnh nhiệt điện
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
• Kiểm tra và thay thế cặp nhiệt điện (cạnh).
• Kiểm tra điện áp nguồn và cắm lại cáp vào ổ cắm.
• Thay bộ ổn nhiệt.
• Thay BCU
SC552-06Mô tả:
Fusing Thermopile (Edge) Không tải lại (Điện áp thấp)
Khi nhiệt điện (cạnh) không đạt đến nhiệt độ cho phép của nhiệt cạnh
tải lại trong vài giây được chỉ định liên tục.

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn ống kính nhiệt điện (cạnh)
• Thermopile (cạnh) được lắp đặt không chính xác
• Điều chỉnh nhiệt điện
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
• Kiểm tra và thay thế cặp nhiệt điện (cạnh).
• Kiểm tra điện áp nguồn và cắm lại cáp vào ổ cắm.
• Thay bộ ổn nhiệt.
• Thay BCU
SC553-00Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ cao Fusing Thermopile (Edge) (phần mềm)
Trên một nhiệt độ xác định trước được phát hiện trong vài giây được chỉ định liên tục.
Thời gian phát hiện: 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên

Nguyên nhân:
• Triac ngắn mạch
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy (trung tâm) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển nung chảy bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra để đảm bảo triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Kết nối lại các đầu nối sau CN115 của BCU, các đầu nối giữa cầu chì
thiết bị và BCU, các đầu nối được kết nối với thiết bị cầu chì
• Thay dây nịt sau CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ cầu chì và
BCU, các đầu nối được kết nối với bộ cầu chì
• Thay bo mạch BCU.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC554-01Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ cao Fusing Thermopile (Edge) (phần cứng)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
• Triac bị lỗi (ngắn mạch)
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy (trung tâm) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển nung chảy: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra cảm biến nhiệt độ với các SP sau. Nếu nhiệt độ thấp hơn
250°C, thay pin nhiệt điện hoặc nhiệt điện trở.
• SP1-141-101 (Nhiệt điện (giữa))
• SP1-141-102 (Nhiệt điện (cạnh))
• SP1-141-103 (Nhiệt điện trở (giữa))
• SP1-141-104 (Nhiệt điện trở (cạnh))
• SP1-141-151 (Thermopile (giữa): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
• SP1-141-152 (Thermopile (cạnh): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
• SP1-141-153 (Điện trở nhiệt (giữa): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
• SP1-141-154 (Điện trở nhiệt (cạnh): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ phận nung chảy được phát hiện khi nhiệt độ
được cảm biến phát hiện là 250°C trở lên. Do đó, nếu nhiệt độ của các SP trên
thấp hơn 250°C, pin nhiệt điện hoặc nhiệt điện trở có thể bị lỗi hoặc không đúng vị trí.
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra để đảm bảo triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Thay PSU.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa cầu chì
thiết bị và BCU, các đầu nối được kết nối với thiết bị cầu chì
• Thay dây nịt sau CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ cầu chì và
BCU, các đầu nối được kết nối với bộ cầu chì
• Thay bo mạch BCU.
• Tắt/bật nguồn
SC554-02Mô tả:
Cảm biến NC (Kết thúc) Phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
• Triac bị lỗi (ngắn mạch)
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy bị lỗi (phía sau)
• Phần mềm điều khiển nung chảy: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra cảm biến nhiệt độ với các SP sau. Nếu nhiệt độ thấp hơn
250°C, thay pin nhiệt điện hoặc nhiệt điện trở.
• SP1-141-101 (Nhiệt điện (giữa))
• SP1-141-102 (Nhiệt điện (cạnh))
• SP1-141-103 (Nhiệt điện trở (giữa))
• SP1-141-104 (Nhiệt điện trở (cạnh))
• SP1-141-151 (Thermopile (giữa): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
• SP1-141-152 (Thermopile (cạnh): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
• SP1-141-153 (Điện trở nhiệt (giữa): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
• SP1-141-154 (Điện trở nhiệt (cạnh): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ phận nung chảy được phát hiện khi nhiệt độ
được cảm biến phát hiện là 250°C trở lên. Do đó, nếu nhiệt độ của các SP trên
thấp hơn 250°C, pin nhiệt điện hoặc nhiệt điện trở có thể bị lỗi hoặc không đúng vị trí.
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra để đảm bảo triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Thay PSU.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa cầu chì
thiết bị và BCU, các đầu nối được kết nối với thiết bị cầu chì
• Thay dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ cầu chì và
BCU, các đầu nối được kết nối với bộ cầu chì
• Thay bo mạch BCU.
• Tắt/bật nguồn.
SC555-01Mô tả:
Hợp nhất Edge Heater Nhiệt độ liên tục
Sau khi đợi hết công suất trong hơn giây quy định liên tục, không được phát hiện trong
giây xác định.
• Định nghĩa máy sưởi hết công suất
Điểm đặt tốc độ gia nhiệt liên tục (tốc độ gia nhiệt tối đa)
• Điểm bắt đầu đo
Sau khi tải lại (sau khi tắt bộ sưởi, sau khi quay xong) bên dưới chế độ chờ
nhiệt độ (nhiệt độ mục tiêu), phép đo bắt đầu sau khi yêu cầu làm nóng lò sưởi được
cấp.
• Điều kiện dừng đo lường
Quá trình quay bắt đầu do tín hiệu in trong quá trình đo hoặc nguyên nhân khác
• Loại trừ nhiệm vụ gia nhiệt tối đa (giá trị liên kết SP) 0%

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn ống kính nhiệt điện (cạnh)
• Thermopile (cạnh) được lắp đặt không chính xác
• Biến dạng nhiệt điện trở
• Ngắt kết nối lò sưởi
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài

Biện pháp khắc phục:

SC555-05Mô tả:
Làm nóng liên tục Edge Heater (Điện áp thấp)
Sau khi đợi hết công suất trong hơn giây quy định liên tục, không được phát hiện trong
giây xác định.
• Định nghĩa máy sưởi hết công suất
Điểm đặt tốc độ gia nhiệt liên tục (tốc độ gia nhiệt tối đa)
• Điểm bắt đầu đo
Sau khi tải lại (sau khi tắt bộ sưởi, sau khi quay xong) bên dưới chế độ chờ
nhiệt độ (nhiệt độ mục tiêu), phép đo bắt đầu sau khi yêu cầu làm nóng lò sưởi được
cấp.
• Điều kiện dừng đo lường
Quá trình quay bắt đầu do tín hiệu in trong quá trình đo hoặc nguyên nhân khác
• Loại trừ nhiệm vụ gia nhiệt tối đa (giá trị liên kết SP) 0%

Nguyên nhân:
• Bụi bẩn ống kính nhiệt điện (cạnh)
• Thermopile (cạnh) được lắp đặt không chính xác
• Biến dạng nhiệt điện trở
• Ngắt kết nối lò sưởi
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài

Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
• Kiểm tra và thay thế cặp nhiệt điện (cạnh).
• Kiểm tra điện áp nguồn và cắm lại cáp vào ổ cắm.
• Thay bộ ổn nhiệt.
• Thay BCU
SC557-00Mô tả:
Không vượt quá tần số chéo

Nguyên nhân:
Trong trường hợp có lỗi

Biện pháp khắc phục:
Mất ổn định tần số của đường dây điện thương mại/Tiếng ồn

SC558-00Mô tả:
Điện áp đầu vào thấp

Nguyên nhân:
Trên nguồn điện chính, đã phát hiện thấy điện áp đầu vào nhỏ hơn thông số kỹ thuật

Biện pháp khắc phục:
Đầu vào thấp của nguồn điện lưới
SC559-00Mô tả:
Cảm biến NC (Kết thúc) Phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
Kẹt cầu chì (không đến được cảm biến thoát cầu chì) được phát hiện 3 lần liên tiếp.
• Điều kiện phát hiện
Hiển thị SC559-00 tại thời điểm tích hợp bộ đếm mỗi khi kẹt giấy
xảy ra, trở thành giá trị bộ đếm kẹt nung chảy = 3.
Giá trị bộ đếm được giữ lại mà không bị kẹt cầu chì cũng được đặt lại bằng cách TẮT/BẬT nguồn
cung cấp.
• Điều khiển BẬT/TẮT
Và bật ON/OFF là SC này, mặc định là OFF, lúc thì ON
yêu cầu của khách hàng.
SP1-142-001 0: TẮT (mặc định), 1: BẬT (Cài đặt tại thời điểm khách hàng yêu cầu)
• Điều kiện thiết lập lại bộ đếm xảy ra kẹt cầu chì
1. Thoát giấy bình thường đã được thực hiện trong quá trình kẹt giấy liên tục này, kẹt giấy
bộ đếm được thiết lập lại.
2. Khi "1" được thay đổi thành "0" SP1-142-001, để đặt lại kẹt cầu chì (SP9-912-001)
quầy tính tiền.
3. Sau khi hiển thị SC559, nhả SC được thực hiện, hãy đặt lại cầu chì (SP9912-001)

Biện pháp khắc phục:
Kẹt giấy đơn vị nung chảy
Loại bỏ mứt.
SC561-00Mô tả:
Con lăn áp lực Thermistor (Trung tâm) Ngắt kết nối
Khi nhiệt điện trở con lăn áp suất (trung tâm) phát hiện nhiệt độ định trước hoặc thấp hơn cho
giây được chỉ định liên tiếp
Thời gian phát hiện 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên

Nguyên nhân:
• Dây đai bị đứt
• Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU.
• Thay thế nhiệt điện trở con lăn áp lực (giữa).
• Thay dây nịt giữa bộ cầu chì và BCU.
• Thay BCU
SC562-02Mô tả:
Con lăn áp lực Thermistor (Trung tâm) Không tải lại
Khi nhiệt điện trở con lăn áp suất (trung tâm) không đạt đến nhiệt độ xác định trước
trong những giây được chỉ định liên tiếp

Nguyên nhân:
• Thermistor dirt
• Thermopile deformed or not installed (or mounted) properly
• Outside input voltage guarantee
• After excess temperature rise prevention unit operation

Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện trở con lăn áp lực (trung tâm).
• Kiểm tra điện áp nguồn và cắm lại cáp vào ổ cắm.
• Thay bộ ổn nhiệt.
• Thay pin nhiệt điện.
• Thay BCU.
SC562-05Mô tả:
Con lăn áp suất Nhiệt điện trở (Trung tâm) Không tải lại (Điện áp thấp)
Khi nhiệt điện trở con lăn áp suất (trung tâm) không đạt đến nhiệt độ xác định trước
trong những giây xác định liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Bụi điện trở
• Thermopile bị biến dạng hoặc không được lắp đặt (hoặc gắn) đúng cách
• Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
• Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện trở con lăn áp lực (trung tâm).
• Kiểm tra điện áp nguồn và cắm lại cáp vào ổ cắm.
• Thay bộ ổn nhiệt.
• Thay pin nhiệt điện.
• Thay BCU
SC563-00Mô tả:
Con lăn áp lực Thermistor (Trung tâm) Phát hiện nhiệt độ cao (phần mềm)
Trên một nhiệt độ xác định trước được phát hiện trong vài giây được chỉ định liên tục.
Thời gian phát hiện: 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
• Triac ngắn mạch
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Con lăn nhiệt điện trở (cuối) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển nung chảy bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra để đảm bảo triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa cầu chì
thiết bị và BCU, các đầu nối được kết nối với thiết bị cầu chì
• Thay dây nịt sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ cầu chì
và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ cầu chì
• Thay BCU.
• Thay thế bộ phận cầu chì.
SC564-00Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ cao nung chảy (phần cứng)
(Lỗi nhiệt điện trở con lăn áp suất)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
• Triac ngắn mạch
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Con lăn nhiệt điện trở (cuối) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển nung chảy bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra cảm biến nhiệt độ với các SP sau. Nếu nhiệt độ thấp hơn
250°C, thay pin nhiệt điện hoặc nhiệt điện trở.
• SP1-141-101 (Nhiệt điện (giữa))
• SP1-141-102 (Nhiệt điện (cạnh))
• SP1-141-103 (Nhiệt điện trở (giữa))
• SP1-141-104 (Nhiệt điện trở (cạnh))
• SP1-141-151 (Thermopile (giữa): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
• SP1-141-152 (Thermopile (cạnh): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
• SP1-141-153 (Điện trở nhiệt (giữa): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
• SP1-141-154 (Điện trở nhiệt (cạnh): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ phận nung chảy được phát hiện khi nhiệt độ
được cảm biến phát hiện là 250°C trở lên. Do đó, nếu nhiệt độ của các SP trên
thấp hơn 250°C, pin nhiệt điện hoặc nhiệt điện trở có thể bị lỗi hoặc không đúng vị trí.
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra để đảm bảo triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Thay PSU.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa cầu chì
thiết bị và BCU, các đầu nối được kết nối với thiết bị cầu chì
• Thay dây nịt sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ cầu chì
và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ cầu chì.
• Thay BCU.
• Tắt/bật nguồn.
SC571-00Mô tả:
Con lăn áp lực Thermistor (End) Ngắt kết nối
Khi nhiệt điện trở con lăn áp suất (cuối) phát hiện nhiệt độ định trước hoặc thấp hơn cho
giây xác định liên tiếp.
Thời gian phát hiện: 100 ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
• Dây đai bị đứt
• Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại các đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU.
• Thay thế nhiệt điện trở con lăn áp lực (kết thúc).
• Thay dây nịt giữa bộ cầu chì và BCU.
• Thay BCU.
SC572-02Mô tả:
Con lăn áp lực Thermistor (End) không tải lại
Khi nhiệt độ không đạt đến 40 độ C trong 100 giây
liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Thermistor dirt
• Thermopile deformed or not installed (or mounted) properly
• Outside input voltage guarantee
• After excess temperature rise prevention unit operation

Biện pháp khắc phục:
• Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
• Kiểm tra và thay thế nhiệt điện trở con lăn áp lực (cuối).
• Kiểm tra điện áp nguồn và cắm lại cáp vào ổ cắm.
• Thay bộ ổn nhiệt.
• Thay pin nhiệt điện.
• Thay BCU.
SC573-00Mô tả:
Con lăn áp suất Thermistor (End) Phát hiện nhiệt độ cao (phần mềm)
Khi nhiệt điện trở con lăn áp suất (cuối) phát hiện nhiệt độ định trước hoặc cao hơn cho
xác định thứ hai liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Triac ngắn mạch
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Con lăn nhiệt điện trở (cuối) bị lỗi
• Phần mềm điều khiển nung chảy bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra để đảm bảo triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa cầu chì
thiết bị và BCU, các đầu nối được kết nối với thiết bị cầu chì
• Thay dây nịt sau: CN115 của BCU, đầu nối giữa bộ cầu chì
và BCU, các đầu nối được kết nối với bộ cầu chì
• Thay BCU.
• Thay thế bộ phận cầu chì
SC574-00Mô tả:
Pressure Roller Thermistor (End) High Temperature Detection (hardware)
In the event of an error

Nguyên nhân:
• Triac ngắn mạch
• Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
• Con lăn nhiệt điện trở (cuối) bị lỗi
• Kiểm soát nung chảy: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra cảm biến nhiệt độ với các SP sau. Nếu nhiệt độ thấp hơn
250°C, thay pin nhiệt điện hoặc nhiệt điện trở.
• SP1-141-101 (Nhiệt điện (giữa))
• SP1-141-102 (Nhiệt điện (cạnh))
• SP1-141-103 (Nhiệt điện trở (giữa))
• SP1-141-104 (Nhiệt điện trở (cạnh))
• SP1-141-151 (Thermopile (giữa): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
• SP1-141-152 (Thermopile (cạnh): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
• SP1-141-153 (Điện trở nhiệt (giữa): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
• SP1-141-154 (Điện trở nhiệt (cạnh): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ phận nung chảy được phát hiện khi nhiệt độ
được cảm biến phát hiện là 250°C trở lên. Do đó, nếu nhiệt độ của các SP trên
thấp hơn 250°C, pin nhiệt điện hoặc nhiệt điện trở có thể bị lỗi hoặc không đúng vị trí.
• Kiểm tra bộ phận nung chảy.
• Kiểm tra triac của bộ điều khiển AC trên PSU không bị đoản mạch
• Thay PSU.
• Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa cầu chì
thiết bị và BCU, các đầu nối được kết nối với thiết bị cầu chì
• Thay dây nịt sau: CN115 của BCU, các đầu nối giữa bộ cầu chì và
BCU, các đầu nối được kết nối với bộ cầu chì
• Thay BCU.
• Tắt/bật nguồn.
SC589-01Mô tả:
Trung tâm nung chảy: Phát hiện nhiệt độ thấp
Khi pin nhiệt điện (trung tâm) phát hiện nhiệt độ là 180 độ C.
thấp hơn Nhiệt độ mục tiêu trong 12 giây liên tục.

Nguyên nhân:
• Hệ thống dây điện trung tâm bị ngắt kết nối
• Đầu nối bị lỗi
• Sau khi vận hành bộ phận ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức (bộ điều chỉnh nhiệt)

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
• Kiểm tra và thay thế pin nhiệt điện (chính giữa).
• Kiểm tra điện áp nguồn và cắm lại cáp vào ổ cắm.
• Thay bộ ổn nhiệt.
• Thay BCU.
SC589-02Mô tả:
Cạnh nung chảy: Phát hiện nhiệt độ thấp
Khi pin nhiệt điện (cạnh) phát hiện nhiệt độ thấp hơn 180 độ C.
hơn Nhiệt độ mục tiêu trong 12 giây liên tục

Nguyên nhân:
• Đã ngắt kết nối bó dây sưởi cạnh
• Đầu nối bị lỗi
• Sau khi vận hành bộ phận ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức (bộ điều chỉnh nhiệt)

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
• Kiểm tra và thay thế cặp nhiệt điện (cạnh).
• Kiểm tra điện áp nguồn và cắm lại cáp vào ổ cắm.
• Thay bộ ổn nhiệt.
• Thay BCU.
SC620-01Mô tả:
Lỗi giao tiếp ADF 1

Nguyên nhân:
Sau khi kết nối ADF được nhận dạng khi khởi động, một lỗi sẽ được phát hiện. (ngắt kết nối
phát hiện)
• ADF connection fault
• ADF defection
• IPU board defection
• Noise contamination
• ADF machine code unmatched

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối cáp ADF
• Thay ADF
• Thay bo mạch IPU
• Thay ADF phù hợp với mã máy
SC620-02Mô tả:
Lỗi giao tiếp ADF 2

Nguyên nhân:
Sau khi kết nối ADF được nhận dạng khi khởi động, một lỗi sẽ được phát hiện. (Thử lại do
lỗi giao tiếp)
• ADF connection fault
• ADF defection
• IPU board defection
• Noise contamination
• ADF machine code unmatched
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối cáp ADF
• Thay ADF
• Thay bo mạch IPU
• Thay ADF phù hợp với mã máy
SC620-03Mô tả:
Lỗi giao tiếp ADF 3

Nguyên nhân:
SC được hiển thị khi không nhận được lệnh hoàn tất khởi tạo CIS trong một thời gian nhất định
• ADF connection fault
• ADF defection
• IPU board defection
• Noise contamination
• ADF machine code unmatched

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối cáp ADF
• Thay ADF
• Thay bo mạch IPU
• Thay ADF phù hợp với mã máy
SC621-00Mô tả:

Nguyên nhân:
SC được hiển thị khi không nhận được lệnh hoàn tất khởi tạo CIS trong một thời gian nhất định

Biện pháp khắc phục:
SC622Mô tả:
Lỗi giao tiếp ngân hàng giấy
Phát hiện lỗi khi kết nối đường truyền thông.

Nguyên nhân:
• Ban kiểm soát ngân hàng giấy bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Lỗi kết nối ngân hàng giấy-máy chính

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy làm
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong khay 1, 2 và khay giấy tùy chọn có được kết nối chắc chắn không.
Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt trong khay 1, 2 và khay giấy tùy chọn. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem có dấu hiệu chập mạch nào trên Bo mạch chính của ngân hàng không. Nếu có cái nào
lỗi, thay thế bảng.
SC623-00Mô tả:
Lỗi Giao tiếp Ngân hàng Giấy (D696)
Khi hai khay PFU (D787) và bên LICT (D696) hoặc LCIT (D695) và bên LCIT (D696)
đã được cài đặt,
1. Khi thiết bị dòng trên (D787 hoặc D695) nhận ra thiết bị dòng dưới (D696),
sự phá vỡ của đơn vị luồng thấp hơn không bị hủy bỏ trong một phần nghìn giây được xác định trước.
2. Sau khi thiết bị dòng trên (D787 hoặc D695) nhận ra thiết bị dòng dưới (D696),
không có ACK trong vòng một phần nghìn giây được xác định trước sau khi truyền khung dữ liệu
đến đơn vị luồng thấp hơn và lỗi hết thời gian chờ xảy ra 3 lần liên tiếp ngay cả khi
truyền lại được thực hiện

Nguyên nhân:
• Lỗi bảng điều khiển ngân hàng
• Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Đặt lại cáp kết nối khay giấy tùy chọn.
• Thay BCU.
• Thay khay giấy tùy chọn.
SC664-01Mô tả:
Lỗi quyền truy cập vào VODKA SRAM
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa VODKA và SRAM khi khởi động
lên hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn, lỗi bộ phận đã triển khai,
vân vân.)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay BCU.
SC664-02Mô tả:
Ghi lỗi vào VODKA SRAM
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa VODKA và SRAM khi khởi động
lên hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn, lỗi bộ phận đã triển khai,
vân vân.)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay BCU.
SC664-03Mô tả:
Lỗi khởi động chương trình VODKA
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa VODKA và SRAM khi khởi động
lên hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn, lỗi bộ phận đã triển khai,
vân vân.)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay BCU.
SC665-01Mô tả:
Lỗi kết nối BCU-IPU
Máy báo lỗi giao tiếp giữa BCU và IPU (No FFC connection)
khi khởi động hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi, IPU bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn, đã triển khai
lỗi bộ phận, v.v.)

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại FFC.
• Thay FFC.
• Thay BCU.
• Thay thế IPU
SC665-04Mô tả:
BCU (Mô-đun IOB) không bắt đầu
IOB không khởi động khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng

Nguyên nhân:
• Không có nguồn cấp điện cho BCU (mô-đun IOB) (đã lắp đầu nối nguồn điện
không chính xác, khai thác bị hỏng)
• Bo mạch bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn, lỗi bộ phận triển khai,
vân vân.)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Kết nối lại dây nguồn điện BCU.
• Thay dây nguồn điện BCU.
• Thay BCU
SC665-05Mô tả:
Lỗi giao tiếp thiết bị chính
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa CPU và Slave1 khi khởi động,
hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng

Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn, lỗi bộ phận đã triển khai,
vân vân.)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay BCU.
SC665-07Mô tả:
Tín hiệu IPU Lỗi giao tiếp
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa CPU và Slave1 khi khởi động,
hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi, IPU bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn,
khiếm khuyết các bộ phận được triển khai, v.v.)

Biện pháp khắc phục:
• Kết nối lại FCC.
• Thay FCC.
• Thay BCU.
• Thay thế IPU
SC665-08Mô tả:
Tín hiệu IOB Lỗi giao tiếp
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa CPU và Slave1 khi khởi động,
hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng

Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn, lỗi bộ phận đã triển khai,
vân vân.)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay thế BCU.etc.)
SC667-01Mô tả:
Lỗi cài đặt chế độ thiết bị chính
Máy phát hiện lỗi chế độ CPU khi khởi động hoặc recovery từ chế độ tiết kiệm năng lượng

Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn, lỗi bộ phận đã triển khai,
vân vân.)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay BCU.
SC667-10Mô tả:
Lỗi cài đặt chế độ thiết bị Slave1
Máy phát hiện lỗi chế độ Slave1 khi khởi động hoặc phục hồi từ năng lượng
chế độ tiết kiệm.

Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn, lỗi bộ phận đã triển khai,
vân vân.)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay BCU.
SC667-40Mô tả:
Lỗi cài đặt chế độ Macaron1
Máy phát hiện lỗi chế độ Macaron1 khi khởi động hoặc phục hồi năng lượng
chế độ tiết kiệm

Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn, lỗi bộ phận đã triển khai,
vân vân.)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay BCU.
• Thay thế IPU
SC669Mô tả:
Lỗi giao tiếp EEPROM
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau
3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện
• EEPROM không được kết nối đầy đủ
• EEPROM bị hỏng
• BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Kiểm tra EEPROM.
• Thay EEPROM.
• Thay BCU
SC669-36Mô tả:
EEPROM: Xác minh lỗi
Máy nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM (BCU) và
không tiếp tục sau 2 lần thử lại.
Máy phát hiện giá trị bất thường trong dữ liệu EEPROM khi khởi động hoặc khôi phục
từ chế độ tiết kiệm năng lượng

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện
• EEPROM không được kết nối đầy đủ
• EEPROM bị hỏng
• BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Kiểm tra EEPROM.
• Thay EEPROM.
• Thay BCU.
SC669-37Mô tả:
EEPROM: Lỗi phát hiện lỗi
Máy nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM (BCU) và
không tiếp tục sau 1 lần thử lại.
Máy đã xác định lỗi EEPROM trong hoạt động phát hiện EEPROM khi
khởi động hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện
• EEPROM không được kết nối đầy đủ
• EEPROM bị hỏng
• BCU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Kiểm tra EEPROM.
• Thay EEPROM.
• Thay BCU.
SC672-00"Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa bảng điều khiển và CTL sau khi bật nguồn máy.

Nguyên nhân:
[A]: Bảng điều khiển
[B]: IPU
[C]: FCU
[D]: Bộ điều khiển
[E]: Cáp USB

Biện pháp khắc phục:
Linh kiện thay thế
SC672-10"Mô tả:
Lỗi giao tiếp (nhận) giữa bảng điều khiển và CTL sau khi bật nguồn máy.

Nguyên nhân:
[A]: Bảng điều khiển
[B]: IPU
[C]: FCU
[D]: Bộ điều khiển
[E]: Cáp USB

Biện pháp khắc phục:
Linh kiện thay thế
SC672-11"Mô tả:
Lỗi giao tiếp (gửi) giữa bảng điều khiển và CTL sau khi bật nguồn máy.

Nguyên nhân:
[A]: Bảng điều khiển
[B]: IPU
[C]: FCU
[D]: Bộ điều khiển
[E]: Cáp USB

Biện pháp khắc phục:
Linh kiện thay thế
SC672-12"Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa bảng điều khiển và CTL sau khi khởi động bình thường

Nguyên nhân:
[A]: Bảng điều khiển
[B]: IPU
[C]: FCU
[D]: Bộ điều khiển
[E]: Cáp USB

Biện pháp khắc phục:
Linh kiện thay thế
SC672-13"Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa bảng điều khiển và CTL sau khi khởi động bình thường; Bảng điều khiển không
phát hiện.

Nguyên nhân:
[A]: Bảng điều khiển
[B]: IPU
[C]: FCU
[D]: Bộ điều khiển
[E]: Cáp USB

Biện pháp khắc phục:
Linh kiện thay thế
SC672-20"Mô tả:
Lỗi cáp bảng điều khiển

Nguyên nhân:
[A]: Bảng điều khiển
[B]: IPU
[C]: FCU
[D]: Bộ điều khiển
[E]: Cáp USB

Biện pháp khắc phục:
Linh kiện thay thế
SC672-21"Mô tả:
Lỗi bảng điều khiển

Nguyên nhân:
[A]: Bảng điều khiển
[B]: IPU
[C]: FCU
[D]: Bộ điều khiển
[E]: Cáp USB

Biện pháp khắc phục:
Linh kiện thay thế
SC682Mô tả:
BĐP: Lỗi giao tiếp chip ID
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau
3 lần thử lại

Nguyên nhân:
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau
3 lần thử lại • Lỗi ngày ID thiết bị
• Mu sesnsor / EEPROM bị lỗi
• Tiếng ồn điện
• BĐP không được đặt đúng cách

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay thế BĐP.
SC682-36Mô tả:
BĐP: Xác minh lỗi
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không tiếp tục sau 2
thử lại.

Nguyên nhân:
• Lỗi ngày ID thiết bị
• Cảm biến Mu / EEPROM bị lỗi
• Tiếng ồn điện
• BĐP không được đặt đúng cách

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn.
• Thay thế BĐP
SC687-00Mô tả:
Lỗi không nhận được PER
Không thể nhận lệnh PER từ bộ điều khiển.

Nguyên nhân:
• Lỗi giao tiếp

Biện pháp khắc phục:
• Thay BCU.
SC700Mô tả:
lỗi SPDF

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC700-01Mô tả:
Động cơ nâng tấm đáy ADF (SPDF)

Nguyên nhân:
SC700-01
Ngay cả khi động cơ nâng tấm đáy ADF được quay theo hướng đi lên của tấm đế,
cảm biến vị trí tấm dưới cùng không phát hiện.
Ngay cả khi động cơ nâng tấm đáy ADF được quay theo hướng đi xuống của tấm đế,
tấm đáy cảm biến HP không phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
• Lỗi cảm biến vị trí tấm đáy (lỗi đầu ra)
• Cảm biến HP tấm đáy
• Lỗi động cơ nâng tấm đáy ADF (không quay)
• Lỗi board điều khiển ADF
• Kiểm tra kết nối dây nịt cảm biến và dây nịt động cơ
• Thay thế bộ cảm biến và bộ dây động cơ
• Thay cảm biến
• Thay thế động cơ
• Thay bo mạch điều khiển ADF
SC700-02Mô tả:
Lỗi động cơ nâng con lăn gắp ADF (SPDF)

Nguyên nhân:
Ngay cả khi động cơ nâng đỡ đáy ADF được quay theo hướng đi lên của tấm đế,
biến số định vị tấm dưới cùng không phát hiện.
Ngay cả khi động cơ nâng đáy ADF được quay theo hướng đi xuống của tấm đế,
tấm đáy cảm biến HP không phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
• Trục gắp Lỗi cảm biến HP (lỗi đầu ra)
• Lỗi động cơ nâng con lăn gắp ADF (không quay)
• Lỗi board điều khiển ADF
• Kiểm tra kết nối dây nịt cảm biến và dây nịt động cơ
• Thay thế bộ cảm biến và bộ dây động cơ
• Thay cảm biến
• Thay thế động cơ
• Thay bo mạch điều khiển ADF
SC700-04Mô tả:
Lỗi động cơ nạp ADF (SPDF)

Nguyên nhân:
Khi tín hiệu thông báo lỗi được phát hiện trong khoảng thời gian truyền động của động cơ.

Biện pháp khắc phục:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• Quá tải
• Kiểm tra kết nối khai thác
• Thay dây nịt
• Thay thế động cơ
SC700-05Mô tả:
Lỗi động cơ lối vào ADF (SPDF)

Nguyên nhân:
Khi tín hiệu thông báo lỗi được phát hiện trong khoảng thời gian truyền động của động cơ.

Biện pháp khắc phục:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• Quá tải
• Kiểm tra kết nối khai thác
• Thay dây nịt
• Thay thế động cơ
SC700-06Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển ADF (SPDF)

Nguyên nhân:
Khi tín hiệu thông báo lỗi được phát hiện trong khoảng thời gian truyền động của động cơ.

Biện pháp khắc phục:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• Quá tải
• Kiểm tra kết nối khai thác
• Thay dây nịt
• Thay thế động cơ
SC700-07Mô tả:
Lỗi động cơ quét ADF (SPDF)

Nguyên nhân:
Khi tín hiệu thông báo lỗi được phát hiện trong khoảng thời gian truyền động của động cơ.

Biện pháp khắc phục:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• Quá tải
• Kiểm tra kết nối khai thác
• Thay dây nịt
• Thay thế động cơ
SC700-09Mô tả:
Lỗi động cơ thoát ADF (SPDF)

Nguyên nhân:
Khi tín hiệu thông báo lỗi được phát hiện trong khoảng thời gian truyền động của động cơ.

Biện pháp khắc phục:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• Quá tải
• Kiểm tra kết nối khai thác
• Thay dây nịt
• Thay thế động cơ
SC701-03Mô tả:
Lỗi trình điều khiển động cơ nạp giấy (ARDF)
Phát hiện tín hiệu lỗi từ trình điều khiển động cơ

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối bộ mã hóa
• Bỏ kết nối bộ mã hóa
• Bộ mã hóa bị lỗi
• Quá tải
• Động cơ xuống cấp

Biện pháp khắc phục:
• Thay dây nịt bộ mã hóa
• Kiểm tra kết nối khai thác
• Thay thế động cơ
SC701-08Mô tả:
Lỗi trình điều khiển động cơ thoát giấy (ARDF)
Phát hiện tín hiệu lỗi từ trình điều khiển động cơ.

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối bộ mã hóa
• Bỏ kết nối bộ mã hóa
• Bộ mã hóa bị lỗi
• Quá tải
• Động cơ xuống cấp

Biện pháp khắc phục:
• Thay dây nịt bộ mã hóa
• Kiểm tra kết nối khai thác
• Thay thế động cơ
SC702-01Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1 (ARDF)
Khi nguồn gốc 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn nguồn 24V
hệ thống cung cấp được phát hiện

Nguyên nhân:
Bất kỳ động cơ nạp, động cơ vận chuyển, điện từ biến tần, điện từ đón, ly hợp nạp và
động cơ quạt làm mát bị lỗi, xảy ra đoản mạch khai thác và thiết bị bảo vệ của
Hệ thống cung cấp điện 24V chặn

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị nổ
• Thay thế các bộ phận bị đoản mạch
SC702-02Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 2 (ARDF)
Khi nguồn gốc 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn 24V OUT
hệ thống cung cấp điện được phát hiện

Nguyên nhân:
Tem điện từ bị lỗi hoặc ngắn mạch khai thác xảy ra trong hệ thống cung cấp điện 24VOUT

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị nổ
• Thay thế các bộ phận bị đoản mạch
SC702-03Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 3 (ARDF)
Khi nguồn gốc 5V nguồn được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn nguồn 5VE
hệ thống cung cấp được phát hiện.

Nguyên nhân:
Bộ cảm biến ban đầu bị lỗi hoặc xảy ra đoản mạch khai thác trong hệ thống cung cấp điện 5VE.

Biện pháp khắc phục:
• Replace the blown fuse or circuit board
• Replace the short-circuited parts
SC702-04Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 4 (SPDF)
Động cơ bị lỗi ở bất kỳ động cơ nâng con lăn gắp ADF, điện từ tem, đáy ADF
động cơ nâng tấm hoặc động cơ QUẠT, hoặc xảy ra đoản mạch dây nịt, và thiết bị bảo vệ của
hệ thống cung cấp điện không khóa liên động chặn.

Nguyên nhân:
Động cơ bị lỗi hoặc ngắn mạch khai thác xảy ra trong nguồn điện không khóa liên động
hệ thống.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị nổ
• Thay thế các bộ phận bị đoản mạch
SC702-05Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 5 (SPDF)
Động cơ bị lỗi trong động cơ nạp giấy, động cơ vào, động cơ vận chuyển, quét ADF
động cơ hoặc động cơ thoát ADF, hoặc xảy ra đoản mạch bó dây, và thiết bị bảo vệ của
hệ thống cung cấp điện khóa liên động chặn

Nguyên nhân:
Động cơ bị lỗi hoặc ngắn mạch bó dây xảy ra trong hệ thống cung cấp điện khóa liên động.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế cầu chì hoặc bảng mạch bị nổ
• Thay thế các bộ phận bị đoản mạch
SC720Mô tả:
Lỗi Bộ hoàn thiện sách SR3240/Bộ hoàn thiện SR3230

Nguyên nhân:
• Lỗi đoản mạch
• Lỗi quá tải
• Động cơ bị lỗi
• Điện từ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy làm
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
• Các bộ phận mục tiêu là tất cả các động cơ và cảm biến.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động bình thường không
thúc đẩy. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
khiếm khuyết.
SC720-03Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1
Đã phát hiện trạng thái lỗi chặn thiết bị bảo vệ (đứt cầu chì)

Nguyên nhân:
• Lỗi đoản mạch
• Lỗi quá tải
• Động cơ bị lỗi
• Điện từ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy làm
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
• Các bộ phận mục tiêu là tất cả các động cơ và cảm biến.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động bình thường không
thúc đẩy. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
khiếm khuyết
SC720-06Mô tả:
Lỗi truy cập vào NVRAM
Xảy ra lỗi khi truy cập NVRAM

Nguyên nhân:
Lỗi kết nối hoặc trục trặc của NVRAM

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy làm
các bước sau.
1. Kéo ra và lắp lại NVRAM để kiểm tra xem NVRAM đã được lắp đúng vào
Ổ cắm IC. Nếu không khôi phục được SC thì thay main board.
SC720-10Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển lối vào

Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)

Biện pháp khắc phục:
SC720-11Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển ngang

Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)

Biện pháp khắc phục:
SC720-13Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển

Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)
Biện pháp khắc phục:
SC720-15Mô tả:
Vận chuyển giao thông bị lỗi trước khi ngăn xếp

Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)

Biện pháp khắc phục:
SC720-17Mô tả:
Thoát lỗi động cơ

Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)

Biện pháp khắc phục:
SC720-20Mô tả:
Lỗi động cơ cổng nối dưới

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-24Mô tả:
Tấm hướng dẫn thoát giấy Lỗi động cơ

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-25Mô tả:
Lỗi động cơ đột dập

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-27Mô tả:
Lỗi động cơ chuyển động của bộ phận đục lỗ

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-28Mô tả:
Cú đấm đăng ký lỗi động cơ

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
Biện pháp khắc phục:
SC720-30Mô tả:
Lỗi Động Cơ Jogger

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-33Mô tả:
Lỗi định vị con lăn Shift Motor

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-34Mô tả:
Lỗi định vị động cơ con lăn

Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)

Biện pháp khắc phục:
SC720-35Mô tả:
Lỗi động cơ ngăn xếp giấy

Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-41Mô tả:
Stack Feed-out Motor Error

Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-42Mô tả:
Góc Stapler Phong trào Động cơ Lỗi

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-44Mô tả:

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-50Mô tả:
Booklet Jogger Motor Error

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-51Mô tả:
Booklet Jogging Pawl Movement Lỗi động cơ

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-52Mô tả:
Bấm Gấp Lỗi Động Cơ

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-53Mô tả:
Lỗi động cơ hàng rào dưới cùng

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-54Mô tả:
Động cơ lăn gấp Erro

Nguyên nhân:
Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch và quá nóng)
(Lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-60Mô tả:
Booklet Stapler Motor Erro

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-70Mô tả:
Lỗi động cơ nâng khay

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển động cơ phát hiện lỗi (quá tải) (lần 1 báo kẹt, lần 2 báo
SC thông báo).
• Trong quá trình hạ xuống, cảm biến bề mặt giấy vẫn phát hiện ra giấy ngay cả sau khi đã xác định trước
thời gian (t0 giây) trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Trong khi đi lên, cảm biến bề mặt giấy không thể phát hiện ra bề mặt giấy ngay cả sau khi
thời gian định trước (t1 giây) trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là SC
thông báo)

Biện pháp khắc phục:
SC720-71Mô tả:
Lỗi động cơ sang số

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-72Mô tả:
Shift Jogger Lỗi động cơ phía trước

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-73Mô tả:
Shift Jogger lỗi động cơ phía sau

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-74Mô tả:
Shift Jogger Retreat Lỗi động cơ

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-75Mô tả:
Quay trở lại lỗi động cơ con lăn

Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
thời gian định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
thời gian được xác định trước (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là thông báo SC)

Biện pháp khắc phục:
SC720-80Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 3
Cầu chì nổ được phát hiện

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC720-81Mô tả:
Shift Roller Drive Motor lỗi
Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2
thời gian là thông báo của SC)

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC720-82Mô tả:

Hướng dẫn cạnh lỗi động cơ
Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Biện pháp khắc phục:
SC720-83Mô tả:
Hướng dẫn giấy Lỗi động cơ

Nguyên nhân:
• Chỉ đoản mạch dây điện -80
• Quá tải
• Động cơ bị lỗi
• Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
• Cảm biến vị trí nhà bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy làm
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
• Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động bình thường không
thúc đẩy. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721Mô tả:
Lỗi Bộ hoàn thiện sách SR3220 (D3B9)

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC721-03Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1
Cầu chì nổ được phát hiện

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC721-06Mô tả:
Xem các mô tả bảng tiếp theo bên dưới

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC721-10Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển lối vào (bộ hoàn thiện tấm 1K)
Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC).
Phát hiện lỗi đầu tiên được xác định là kẹt giấy và phát hiện lỗi thứ 2 được xác định là SC
Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC721-11Mô tả:
Proof Transport Motor Error (bộ hoàn thiện tờ 1K)
Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC).
Phát hiện lỗi đầu tiên được xác định là kẹt giấy và phát hiện lỗi thứ 2 được xác định là SC

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC721-17Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển đẩy giấy (bộ hoàn thiện tờ 1K)
Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (lỗi điều khiển động cơ DC).
Phát hiện lỗi đầu tiên được xác định là kẹt giấy và phát hiện lỗi thứ 2 được xác định là SC

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC721-24Mô tả:
Động cơ Mở/Đóng tấm dẫn hướng thoát giấy (Bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là SC
thông báo).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung được xác định trước (xung p1) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là SC
thông báo).
Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường là
được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường là
lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC721-25Mô tả:
Punch Unit Drive Lỗi động cơ (bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
thời gian định trước (t0 giây) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
thời gian định trước (t1 giây) đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là SC
thông báo).
• Không thể đếm đầu ra từ bộ mã hóa cho một số lần được xác định trước
trong khoảng thời gian định trước (t0 giây) (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là SC
thông báo).
Thời gian để trở về nhà mà không thất bại, thời gian trở về từ nhà, và thời gian mà
đầu ra bộ mã hóa có thể được tính trong quá trình hoạt động bình thường, được lấy là t0, t1 và t2

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC721-27Mô tả:
Punch Movement Motor Lỗi (bộ hoàn thiện tấm 1K)

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là SC
thông báo).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước (xung p1) đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là SC
thông báo).
Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường là
được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường là
lấy là p0 và p1.
Biện pháp khắc phục:
SC721-28Mô tả:
Lỗi động cơ sửa đăng ký ngang (bộ hoàn thiện tờ 1K)

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là SC
thông báo).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước (xung p1) đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là SC
thông báo).
Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường là
được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường là
lấy là p0 và p1.

Biện pháp khắc phục:
SC721-30Mô tả:
Jogger Motor Lỗi (1K tấm hoàn thiện)

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là SC
thông báo).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước (xung p1) đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là SC
thông báo).
Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường là
được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường là
lấy là p0 và p1.

Biện pháp khắc phục:
SC721-33Mô tả:
Lỗi động cơ con lăn định vị (bộ hoàn thiện tờ 1K)

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là SC
thông báo).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước (xung p1) đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là SC
thông báo).
Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường là
được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường là
lấy là p0 và p1.

Biện pháp khắc phục:
SC721-41Mô tả:
Feedout Pawl Motor Lỗi (bộ hoàn thiện tờ 1K)

Nguyên nhân:
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là SC
thông báo).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước (xung p1) đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là SC
thông báo).
Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường là
được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường là
lấy là p0 và p1.

Biện pháp khắc phục:
SC721-42Mô tả:
Stapler Unit Displacement Motor Error (bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là SC
thông báo).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước (xung p1) đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là SC
thông báo).
• Trong khi di chuyển từ nhà, không thể phát hiện cảm biến rút lui BẬT ngay cả sau khi
xung xác định trước (xung p2) đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là SC
thông báo).
• Trong quá trình khởi tạo, cảm biến rút lui BẬT được phát hiện đồng thời khi nhà
vị trí được phát hiện (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là thông báo SC).
Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường là
được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường là
lấy là p0, p1 và p2.
Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC721-44Mô tả:
Lỗi Stapler (bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch và quá nhiệt) (lần 1 là SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện ngay cả sau khi
thời gian định trước (t0 giây) đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là SC
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
thời gian định trước (t1 giây) đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là SC
thông báo).
• Trong quá trình điều khiển động cơ, không thể tính đầu ra từ bộ mã hóa cho một
số lần được xác định trước trong một khoảng thời gian được xác định trước (t0 giây) (lần đầu tiên là kẹt
thông báo, lần 2 là thông báo SC).
Thời gian để trở về nhà mà không thất bại, thời gian trở về từ nhà, và thời gian mà
đầu ra bộ mã hóa có thể được tính trong quá trình hoạt động bình thường, được lấy là t0, t1 và t2.

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC721-52Mô tả:
Lỗi động cơ lưỡi gấp (bộ hoàn thiện tấm 1K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch và quá nhiệt) (lần 1 là SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là SC
thông báo).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung được xác định trước (xung p1) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là SC
thông báo).
Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường là
được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường là
lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC721-53Mô tả:
Lỗi động cơ dịch chuyển hàng rào phía sau (bộ hoàn thiện tấm 1K)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là SC
thông báo).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung được xác định trước (xung p1) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là SC
thông báo).
Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường là
được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường là
lấy là p0 và p1.

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC721-58Mô tả:
Vận chuyển sách nhỏ (Phía trên) Lỗi động cơ nhả áp suất (bộ hoàn thiện tờ 1K)

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC721-59Mô tả:
Vận chuyển sách nhỏ (Dưới) Lỗi động cơ giải phóng áp suất (bộ hoàn thiện tờ 1K)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung định trước (xung p0) (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là SC
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung được xác định trước (xung p1) (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là SC
thông báo).
Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường là
được tính toán và đo lường. Các xung gấp 1,5-2 lần xung hoạt động bình thường là
lấy là p0 và p1.
Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
• Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động bình thường không
thúc đẩy. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-70Mô tả:
Lỗi động cơ nâng khay (bộ hoàn thiện 1K)
• Trình điều khiển cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch hoặc quá nhiệt) (lần 1 là SC).
• Trong quá trình hạ xuống, cảm biến bề mặt giấy vẫn phát ra giấy ngay cả sau khi đã xác định trước
time (t0 giây) float qua (lần đầu tiên là thông báo khóa giấy, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Trong khi đi lên, cảm biến bề mặt giấy không thể phát hiện ra bề mặt giấy ngay cả sau khi
thời gian xác định trước (t0 giây) trôi qua (lần đầu tiên là thông báo dán giấy, lần thứ 2 là SC
thông báo).
Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường là
được tính toán và đo lường. Xung đột gấp 1,5-2 lần xung đột hoạt động bình thường là
get is p0 and p1.

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
• Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động bình thường không
thúc đẩy. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-71Mô tả:
Lỗi động cơ sang số (bộ hoàn thiện 1K)
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung đột trước (xung p0) (lần 1 là thông báo chống trộm, lần 2 là SC
thông báo).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung đột đã được xác định trước (xung p1) (lần đầu tiên là thông báo mật khẩu, lần thứ 2 là SC
thông báo).
Xung trở về nhà và xung đến từ nhà trong quá trình hoạt động bình thường là
được tính toán và đo lường. Xung đột gấp 1,5-2 lần xung đột hoạt động bình thường là
get is p0 and p1

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
• Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động bình thường không
thúc đẩy. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-80Mô tả:
Gấp Vận Chuyển Lỗi Động Cơ (Bộ hoàn thiện tấm 1K)
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch hoặc quá nhiệt) (lần đầu tiên là SC)

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
• Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động bình thường không
thúc đẩy. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-81Mô tả:
Hướng dẫn giấy Lỗi động cơ ổ đĩa
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Quá dòng (chỉ -03)
• Dập ghim kẹt (chỉ ở mức -44)
• Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Cảm biến HP bị lỗi
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ ở mức -70)

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
• Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động bình thường không
thúc đẩy. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-03Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1
Cầu chì nổ được phát hiện
Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC722-06Mô tả:
Xem bảng mô tả bên dưới.

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC722-10Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển lối vào

Nguyên nhân:
Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)

Biện pháp khắc phục:
SC722-11Mô tả:
Bằng chứng vận chuyển lỗi động cơ
Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC722-17Mô tả:
Thoát giấy Transport Motor 2 Error
Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC722-24Mô tả:
Tấm dẫn hướng thoát giấy Lỗi động cơ mở/đóng
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC722-25Mô tả:
Punch Unit Drive lỗi động cơ
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
before fixed time (lần 1 là thông báo khóa, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
thời gian xác định trước khi trôi qua (lần đầu tiên là thông báo khóa giấy, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Không thể đếm đầu ra từ bộ mã hóa cho một số lần được xác định trước đó
trong khoảng thời gian trước (lần 1 là thông báo khóa giấy, lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC722-27Mô tả:
Lỗi động cơ chuyển đơn vị đăng ký ngang
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung được xác định trước (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là thông báo SC)
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là thông báo SC).

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC722-28Mô tả:
Ngang Đăng Ký Sửa Lỗi Động Cơ
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung được xác định trước (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là thông báo SC)
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là thông báo SC).

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC722-30Mô tả:
Lỗi Động Cơ Jogger
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung được xác định trước (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là thông báo SC)
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là thông báo SC).
Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
SC722-33Mô tả:
Lỗi định vị động cơ con lăn
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung được xác định trước (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là thông báo SC)
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là thông báo SC).
Nguyên nhân:
• Quá dòng (chỉ -03)
• Dập ghim kẹt (chỉ ở mức -44)
• Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Cảm biến HP bị lỗi
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ ở mức -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
• Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động bình thường không
thúc đẩy. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-41Mô tả:
Lỗi Động Cơ Jogger
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung được xác định trước (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là thông báo SC)
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Quá dòng (chỉ -03)
• Dập ghim kẹt (chỉ ở mức -44)
• Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Cảm biến HP bị lỗi
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ ở mức -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
• Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động bình thường không
thúc đẩy. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-42Mô tả:
Lỗi động cơ chuyển kim bấm
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Trong khi di chuyển từ nhà, cảm biến rút lui BẬT không thể được phát hiện ngay cả sau khi
xung xác định trước đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo gây nhiễu, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình khởi tạo, cảm biến rút lui BẬT được phát hiện đồng thờibkhi nhà
vị trí được phát hiện (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Quá dòng (chỉ -03)
• Dập ghim kẹt (chỉ ở mức -44)
• Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Cảm biến HP bị lỗi
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ ở mức -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
• Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động bình thường không
thúc đẩy. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-44Mô tả:
Lỗi động cơ kim bấm
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch hoặc quá nhiệt) (lần 1 là SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện ngay cả sau khi
thời gian định trước đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
thời gian định trước đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình điều khiển động cơ, không thể tính đầu ra từ bộ mã hóa cho một
số lần được xác định trước trong một khoảng thời gian được xác định trước (lần đầu tiên là kẹt
thông báo, lần 2 là thông báo SC).
Nguyên nhân:
• Quá dòng (chỉ -03)
• Dập ghim kẹt (chỉ ở mức -44)
• Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Cảm biến HP bị lỗi
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ ở mức -70)

Biện pháp khắc phục:
SC722-45Mô tả:
Stapleless Stapler Transfer Motor Lỗi
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch hoặc quá nhiệt) (lần 1 là SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt, lần thứ 2 là thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Quá dòng (chỉ -03)
• Dập ghim kẹt (chỉ ở mức -44)
• Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Cảm biến HP bị lỗi
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ ở mức -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
• Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động bình thường không
thúc đẩy. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-46Mô tả:
Staplerless Stapler Motor Lỗi
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch hoặc quá nhiệt) (lần 1 là SC).
• Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện ngay cả sau khi
thời gian định trước đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
thời gian định trước đã trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Quá dòng (chỉ -03)
• Dập ghim kẹt (chỉ ở mức -44)
• Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Cảm biến HP bị lỗi
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ ở mức -70)
Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
• Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động bình thường không
thúc đẩy. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-47Mô tả:
Hướng dẫn giấy Lỗi động cơ ổ đĩa
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Quá dòng (chỉ -03)
• Dập ghim kẹt (chỉ ở mức -44)
• Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Cảm biến HP bị lỗi
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ ở mức -70)

Biện pháp khắc phục:
SC722-70Mô tả:
Lỗi động cơ nâng khay
• Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch hoặc quá nhiệt) (lần 1 là SC).
• Trong quá trình hạ xuống, cảm biến bề mặt giấy vẫn phát hiện ra giấy ngay cả sau khi đã xác định trước
thời gian (t0 giây) trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là thông báo SC).
• Trong khi đi lên, cảm biến bề mặt giấy không thể phát hiện ra bề mặt giấy ngay cả sau khi
thời gian định trước (t0 giây) trôi qua (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là SC
thông báo)
Nguyên nhân:
• Quá dòng (chỉ -03)
• Dập ghim kẹt (chỉ ở mức -44)
• Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Cảm biến HP bị lỗi
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ ở mức -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
• Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động bình thường không
thúc đẩy. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-71Mô tả:
Lỗi động cơ sang số

Nguyên nhân:
• Quá dòng (chỉ -03)
• Dập ghim kẹt (chỉ ở mức -44)
• Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Cảm biến HP bị lỗi
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ ở mức -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
• Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động bình thường không
thúc đẩy. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-81Mô tả:
Động cơ dẫn động giấy
• Trong quá trình di chuyển về nhà, không thể phát hiện vị trí ban đầu trong vòng
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Nguyên nhân:
• Quá dòng (chỉ -03)
• Dập ghim kẹt (chỉ ở mức -44)
• Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Cảm biến HP bị lỗi
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ ở mức -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
• Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động bình thường không
thúc đẩy. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC723-03Mô tả:
Lỗi nguồn điện (Bộ hoàn thiện bên trong: Liên kết không dập ghim)
Khi nguồn điện 24V gốc được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn không khóa liên động
hệ thống cung cấp điện được phát hiện.
Nguyên nhân:
Lỗi động cơ hoặc đoản mạch bó dây xảy ra trong hệ thống cung cấp điện không khóa liên động.

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế dây nịt bị đoản mạch
• Thay thế các thiết bị bảo vệ
SC723-10Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển (Bộ hoàn thiện bên trong: Liên kết không đóng ghim)
Phát hiện lỗi trình điều khiển DCM được bắt đầu sau khi đặt lại và lỗi mili giây được xác định trước
tín hiệu được phát hiện.
SC này sẽ được cấp khi hiện tượng trên lặp lại 2 lần
Nguyên nhân:
• Vận chuyển Lỗi động cơ
• Dây điện ngắn mạch
• Hỏng board mạch
• Quá dòng
• Nhiệt độ bất thường

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế động cơ
• Thay dây nịt
• Thay bảng mạch.
SC723-20Mô tả:
Lỗi động cơ cổng nối (Bộ hoàn thiện bên trong: Liên kết không đóng ghim)
Khi cảm biến HP của động cơ cổng nối không bị tắt trong khi đã xác định trước giây
áp dụng cho động cơ cổng nối với cảm biến HP được bật.
Khi cảm biến HP của động cơ cổng nối không được bật trong khi đã xác định trước giây
áp dụng cho động cơ cổng nối khi tắt cảm biến HP.
SC này sẽ được cấp khi hiện tượng trên lặp lại 2 lần

Nguyên nhân:
• Động cơ cổng nối bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Động cơ cổng nối Lỗi cảm biến HP

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối
• Thay thế động cơ/cảm biến
• Thay dây nịt
SC723-24Mô tả:
Lỗi động cơ áp lực thoát giấy (Bộ hoàn thiện bên trong: Liên kết không ghim)
Khi cảm biến áp suất giấy thoát ra HP không bị tắt trong khi đã xác định trước giây
được áp dụng cho động cơ xả áp suất khi cảm biến HP được bật.
Khi áp suất đầu ra của giấy cảm biến HP không được bật trong khi giây được xác định trước
được áp dụng cho động cơ xả áp suất khi tắt cảm biến HP.
SC này sẽ được cấp khi hiện tượng trên lặp lại 2 lần.

Nguyên nhân:
• Động cơ giải phóng áp suất thoát Lỗi động cơ
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải
• Thoát áp suất xả HP lỗi cảm biến

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối
• Thay thế động cơ/cảm biến
• Thay dây nịt
SC723-44Mô tả:
Stapler Drive Motor Lỗi (Bộ hoàn thiện bên trong: Liên kết không dập ghim)
Khi ổ dập ghim cảm biến HP không được tắt trong khi áp dụng giây định trước
đến động cơ dập ghim có bật cảm biến HP.
Khi ổ dập ghim cảm biến HP không được bật trong khi áp dụng giây định trước cho
động cơ dập ghim khi tắt cảm biến HP.
Phát hiện lỗi trình điều khiển STM được bắt đầu sau khi đặt lại và tín hiệu lỗi giây được xác định trước
được phát hiện.
SC này sẽ được cấp khi hiện tượng trên lặp lại 2 lần

Nguyên nhân:
• Stapler Motor bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Stapler Motor quá tải
• Lỗi cảm biến kim bấm HP
• Dây điện ngắn mạch
• Hỏng board mạch
• Quá dòng điện
• Nhiệt độ bất thường

Biện pháp khắc phục:
• Check the connection
• Replace the motor/sensor
• Replace the harness
• Replace the circuit board
SC723-71Mô tả:
Lỗi động cơ sang số (Bộ hoàn thiện bên trong: Liên kết không ghim)
Khi cảm biến HP sang số không bị tắt trong khi áp dụng giây định trước cho
sang số động cơ với cảm biến HP được bật.
Khi cảm biến HP sang số không được bật trong khi áp dụng giây xác định trước cho ca làm việc
động cơ với cảm biến HP đã tắt.
Phát hiện lỗi trình điều khiển STM được bắt đầu sau khi đặt lại và tín hiệu lỗi giây được xác định trước
được phát hiện.
SC này sẽ được cấp khi hiện tượng trên lặp lại 2 lần
Nguyên nhân:
• Shift Motor bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Shift Motor quá tải
• Lỗi cảm biến Shift HP
• Dây điện ngắn mạch
• Hỏng board mạch
• Quá dòng điện
• Nhiệt độ bất thường
Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối
• Thay thế động cơ/cảm biến
• Thay dây nịt
• Thay board mạch
SC724-24Mô tả:
Tấm dẫn hướng thoát giấy Lỗi động cơ (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Khi Động cơ tấm dẫn hướng mở/đóng đầu ra giấy được điều khiển theo thời gian định trước
giây sau khi tấm dẫn hướng thoát giấy BẬT cảm biến HP, cảm biến HP không TẮT
(Lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
• Khi Động cơ tấm dẫn hướng mở/đóng đầu ra giấy được điều khiển theo thời gian định trước
giây sau khi tấm dẫn hướng thoát giấy TẮT cảm biến HP, cảm biến HP không BẬT
(Lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí nhà
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay cảm biến
• Thay dây nịt
• Loại bỏ kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-25Mô tả:
Lỗi động cơ bộ phận đục lỗ (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Khi động cơ đục lỗ được điều khiển trong vài giây định trước sau khi cảm biến HP đột dập BẬT,
Cảm biến HP không TẮT (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ hai là SC
thông báo).
• Khi động cơ đột dập được điều khiển trong vài giây định trước sau khi cảm biến đột dập HP TẮT,
Cảm biến HP không BẬT (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2 là SC
thông báo)
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí nhà
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay cảm biến
• Thay dây nịt
• Loại bỏ kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-27Mô tả:
Lỗi động cơ đơn vị đăng ký chuyển động ngang (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Khi Động cơ Đơn vị Chuyển động Đăng ký Ngang được điều khiển theo thời gian định trước
giây khi cảm biến HP đăng ký chuyển động ngang được BẬT, cảm biến HP sẽ
không TẮT (lần 1 là báo kẹt, lần 2 là báo SC).
• Khi Động cơ Đơn vị Chuyển động Đăng ký Ngang được điều khiển theo thời gian định trước
giây khi chuyển động đăng ký ngang cảm biến HP TẮT, cảm biến HP sẽ
không BẬT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC)
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí nhà
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay cảm biến
• Thay dây nịt
• Loại bỏ kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-28Mô tả:
Đăng ký ngang Đơn vị vận chuyển Lỗi động cơ (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Khi Động cơ Bộ phát hiện đăng ký ngang Punch được điều khiển theo định trước
giây khi cảm biến HP phát hiện đăng ký ngang được BẬT, cảm biến HP sẽ
không TẮT (lần 1 là báo kẹt, lần 2 là báo SC).
• Khi Động cơ Bộ phát hiện đăng ký ngang Punch được điều khiển theo định trước
giây khi cảm biến HP phát hiện đăng ký ngang TẮT, cảm biến HP sẽ TẮT
không BẬT (lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí nhà
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay cảm biến
• Thay dây nịt
• Loại bỏ kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-31Mô tả:
Lỗi Jogger Fence Motor (Front) (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Khi Jogger Fence Motor (Front) được điều khiển trong những giây được xác định trước khi
jogger Cảm biến HP được BẬT, cảm biến HP không TẮT (lần đầu tiên bị kẹt
thông báo, lần 2 là thông báo SC).
• Khi Jogger Fence Motor (Front) được điều khiển trong những giây được xác định trước khi
jogger Cảm biến HP TẮT, cảm biến HP không BẬT (lần đầu tiên bị kẹt
thông báo, lần 2 là thông báo SC)
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí nhà
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay cảm biến
• Thay dây nịt
• Loại bỏ kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-32Mô tả:
Lỗi Jogger Fence Motor (Rear) (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Khi Jogger Fence Motor (Phía sau) được điều khiển trong những giây định trước khi jogger phía sau
Cảm biến HP đang BẬT, cảm biến HP không TẮT (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2
thời gian là thông báo của SC).
• Khi Jogger Fence Motor (Phía sau) được điều khiển trong những giây định trước khi jogger phía sau
Cảm biến HP TẮT, cảm biến HP không BẬT (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2
thời gian là thông báo của SC)
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí nhà
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay cảm biến
• Thay dây nịt
• Loại bỏ kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-33Mô tả:
Lỗi động cơ con lăn định vị (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Trong quá trình khởi động/hạ cánh xuống, ngay cả khi động cơ con lăn tấn công được điều khiển trong
giây được xác định trước khi cảm biến HP của con lăn tấn công được BẬT, cảm biến HP không
TẮT (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2 là thông báo SC).
• Trong quá trình khởi tạo, ngay cả khi động cơ con lăn tấn công được điều khiển theo định trước
giây khi cảm biến HP của trục lăn tấn công TẮT, cảm biến HP không BẬT (lần 1
lần báo kẹt giấy, lần 2 báo SC).
• Khi con lăn tấn công được nâng lên khỏi vị trí ép, ngay cả khi được điều khiển trong
giây được xác định trước, cảm biến HP không BẬT (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy,
Lần 2 là thông báo SC).Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí nhà
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay cảm biến
• Thay dây nịt
• Loại bỏ kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-31Mô tả:
Stack Height Lever Motor Error (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Khi cảm biến HP của máy ép giấy BẬT và động cơ máy ép giấy được điều khiển để
giây được xác định trước, cảm biến HP không TẮT (lần đầu tiên bị kẹt
thông báo, lần 2 là thông báo SC).
• Khi cảm biến HP của máy ép giấy TẮT và động cơ máy ép giấy được điều khiển để
giây đã định trước, cảm biến HP không BẬT (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy,
Lần 2 là thông báo SC)
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí nhà
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay cảm biến
• Thay dây nịt
• Loại bỏ kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-38Mô tả:
Stack Height Lever Motor Error (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Khi cảm biến HP của máy ép giấy BẬT và động cơ máy ép giấy được điều khiển để
giây được xác định trước, cảm biến HP không TẮT (lần đầu tiên bị kẹt
thông báo, lần 2 là thông báo SC).
• Khi cảm biến HP của máy ép giấy TẮT và động cơ máy ép giấy được điều khiển để
giây đã định trước, cảm biến HP không BẬT (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy,
Lần 2 là thông báo SC)
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí nhà
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay cảm biến
• Thay dây nịt
• Loại bỏ kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-42Mô tả:
Stapler Retreat Motor Error (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Cảm biến HP dịch chuyển kim bấm sàng BẬT, ngay cả khi động cơ dịch chuyển kim bấm đang hoạt động.
được điều khiển trong vài giây định trước, cảm biến HP không TẮT (lần đầu tiên bị kẹt
thông báo, lần 2 là thông báo SC).
• Sau khi dịch chuyển bộ dập ghim, cảm biến HP TẮT, ngay cả khi động cơ dịch chuyển bộ dập ghim
được điều khiển trong những giây định trước, cảm biến HP không BẬT (lần đầu tiên bị kẹt
thông báo, lần 2 là thông báo SC).
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí nhà
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay cảm biến
• Thay dây nịt
• Loại bỏ kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-70Mô tả:
Lỗi động cơ nâng khay (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Trong khi đi lên từ cảm biến bề mặt giấy BẬT, ngay cả sau giây định trước
trôi qua, cảm biến bề mặt giấy không TẮT (lần 1 là thông báo kẹt giấy, lần 2
thời gian là thông báo của SC).
• Trong khi đi xuống từ cảm biến bề mặt giấy TẮT, cảm biến bề mặt giấy không
BẬT ngay cả khi đã hết số giây xác định trước (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ 2
thời gian là thông báo của SC).
• Trong quá trình hạ xuống vị trí đóng gói, cảm biến đầy đủ không BẬT ngay cả khi
giây định trước trôi qua.
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí nhà
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:

SC724-71Mô tả:
Lỗi động cơ sang số
Nếu cảm biến sang số không có phản hồi sau khi động cơ sang số bắt đầu di chuyển 1,86 giâyNguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí nhà
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay cảm biến
• Thay dây nịt
• Loại bỏ kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-80Mô tả:
Shift Motor Error (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Khi cảm biến HP của con lăn sang số BẬT, cảm biến HP không TẮT ngay cả khi
động cơ con lăn chuyển số được điều khiển trong vài giây định trước (lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)
• Khi cảm biến HP trục lăn sang số TẮT, cảm biến HP không BẬT ngay cả khi
động cơ con lăn chuyển số được điều khiển trong vài giây định trước (lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí nhà
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay cảm biến
• Thay dây nịt
• Loại bỏ kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC724-86Mô tả:
Stapler Motor Error (Bộ hoàn thiện bên trong)
• Cảm biến HP không TẮT ngay cả khi động cơ dập ghim được điều khiển cho
giây được xác định trước sau khi cảm biến HP của bộ dập ghim BẬT (lần đầu tiên là kẹt giấy
thông báo, lần 2 là thông báo SC).
• Cảm biến HP không BẬT ngay cả khi động cơ dập ghim được điều khiển theo thời gian định trước
giây sau khi bộ dập ghim HP cảm biến TẮT (lần đầu tiên là thông báo kẹt giấy, lần thứ hai
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Quá tải động cơ
• Lỗi cảm biến vị trí nhà
• Lỗi cảm biến bề mặt giấy (chỉ *SC724-38, 70)
• Kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại đầu nối
• Thay thế động cơ
• Thay cảm biến
• Thay dây nịt
• Loại bỏ kẹt ghim (chỉ dành cho *SC724-86)
SC727-01Mô tả:
Lỗi kết nối với thiết bị hạ nguồn
Đã xảy ra lỗi giao tiếp với giao diện nối tiếp của thiết bị hạ nguồn.
Mã này được hiển thị dưới dạng mã SC từ lần phát hiện ban đầu.

Nguyên nhân:
• Dây đai bị lỗi
• Đơn vị hạ lưu bị lỗi
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Đầu nối I/F bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

SC727-03Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1
• Phát hiện đứt cầu chì (FU3)
• Lỗi đường cấp nguồn 24-V
Mã này được hiển thị dưới dạng mã SC từ lần phát hiện ban đầu.

Nguyên nhân:
• Cầu chì (FU3) bị đứt
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Bẫy bó dây 24-V (ngắn mạch)

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách
TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra
nếu SC tái diễn bằng cách đạp điện sau mỗi bước.
• Các bộ phận mục tiêu là tất cả các động cơ và cảm biến.
1. Kiểm tra để đảm bảo rằng dây nịt giữa PCB và động cơ/điện từ không bị tước hoặc
mắc kẹt. Thay thế dây nịt nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
2. Xoay từng trục động cơ bằng tay để kiểm tra xem có quá tải không. Thay thế động cơ nếu có
là bất kỳ khiếm khuyết.
3. Kiểm tra xem có bất kỳ mùi bất thường nào từ cuộn điện từ hoặc bất kỳ vấn đề nào với nó không.
vẻ bề ngoài. Thay thế cuộn dây điện từ nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu chập mạch nào trên PCB không. Thay thế PCB nếu có
khiếm khuyết.
SC727-04Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 2
• Phát hiện ngắt nhiều công tắc (FU4)
• Hạn chế nhiễu loạn đường dây do dòng điện xâm nhập đã xảy ra với hệ thống khóa liên động.
• Mã này được hiển thị dưới dạng mã SC từ lần phát hiện ban đầu.

Nguyên nhân:
• Ngắt nhiều công tắc (FU4) (Ngắt chỉ hiện tượng quá dòng
vào poly-switch, dẫn đến điện trở cao.)
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Bẫy bó dây 24-V (ngắn mạch)

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách
TẮT nguồn chính rồi BẬT, gửi công việc, nạp giấy, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem
SC tái diễn bằng cách đạp điện sau mỗi bước.
• Các bộ phận mục tiêu là tất cả các động cơ và cảm biến.
1. Kiểm tra để đảm bảo rằng dây nịt giữa PCB và động cơ/điện từ không bị tước hoặc
mắc kẹt. Thay thế dây nịt nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
2. Xoay từng trục động cơ bằng tay để kiểm tra xem có quá tải không. Thay thế động cơ nếu có
là bất kỳ khiếm khuyết.
3. Kiểm tra xem có bất kỳ mùi bất thường nào từ cuộn điện từ hoặc bất kỳ vấn đề nào với nó không.
vẻ bề ngoài. Thay thế cuộn dây điện từ nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu chập mạch nào trên PCB không. Thay thế PCB nếu có bất kỳ lỗi nào
SC727-06Mô tả:
Lỗi NVRAM 1
Đã xảy ra lỗi khi truy cập vào NVRAM.
Điều này được hiển thị dưới dạng mã SC từ lần phát hiện ban đầu

Nguyên nhân:
NVRAM bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
TẮT nguồn điện chính rồi BẬT sau khi kiểm tra xem không có vật thể lạ nào (như
như giấy còn lại) trong khay. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thay thế bảng điều khiển
SC727-10Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển
Lỗi động cơ (Lỗi bộ mã hóa)
Điều này được báo cáo là lỗi kẹt giấy khi được phát hiện lần đầu tiên. Nếu nó xảy ra một lần nữa trong một hàng, nó
Mã SC xuất hiện.
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Bộ dây động cơ bị kẹt (ngắn mạch hoặc đứt dây)
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách
TẮT nguồn chính rồi BẬT, gửi công việc, nạp giấy, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem
SC tái diễn bằng cách đạp điện sau mỗi bước
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối giữa bảng điều khiển và động cơ đã được kết nối chưa
một cách an toàn. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu
có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC727-12Mô tả:
Lỗi động cơ đăng ký
Lỗi động cơ (Lỗi bộ mã hóa)
Điều này được báo cáo là lỗi kẹt giấy khi được phát hiện lần đầu tiên. Nếu nó xảy ra một lần nữa trong một hàng, nó
Mã SC xuất hiện.

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Bộ dây động cơ bị kẹt (ngắn mạch hoặc đứt dây)
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, gửi lệnh in, nạp giấy, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem
SC tái diễn bằng cách đạp điện sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối giữa bảng điều khiển và động cơ đã được kết nối chưa
một cách an toàn. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu
có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC727-20Mô tả:
JG Crease Motor Lỗi 1
• Lỗi động cơ (Encoder error)
• Cổng giao nhau không ở vị trí HP.
Điều này được báo cáo là lỗi kẹt giấy khi được phát hiện lần đầu tiên. Nếu nó xảy ra một lần nữa trong một
hàng, mã SC của nó xuất hiện
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Bộ dây động cơ/cảm biến bị kẹt (ngắn mạch hoặc đứt dây)
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Bộ cảm biến HP Solenoid Junction bị lỗi
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách
TẮT nguồn chính rồi BẬT, gửi công việc, nạp giấy, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem
SC tái diễn bằng cách đạp điện sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối giữa bảng điều khiển và động cơ/cảm biến có
được kết nối an toàn. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu
có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem cảm biến có TẮT/BẬT không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
5. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.

SC727-39Mô tả:
Lỗi động cơ lần 1
Lỗi động cơ (Lỗi bộ mã hóa)
Điều này được báo cáo là lỗi kẹt giấy khi được phát hiện lần đầu tiên. Nếu nó xảy ra một lần nữa trong một hàng, nó
Mã SC xuất hiện.
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Bộ dây động cơ bị kẹt (ngắn mạch hoặc đứt dây)
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách
TẮT nguồn chính rồi BẬT, gửi công việc, nạp giấy, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem
SC tái diễn bằng cách đạp điện sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối giữa bảng điều khiển và động cơ đã được kết nối chưa
một cách an toàn. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu
có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.

SC727-41Mô tả:
JG Crease Motor Lỗi 2
• Lỗi động cơ (Encoder error)
• Crease Roller không ở vị trí HP.
Điều này được báo cáo là lỗi kẹt giấy khi được phát hiện lần đầu tiên. Nếu nó xảy ra một lần nữa trong một hàng, nó
Mã SC xuất hiện

Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Bộ dây động cơ/cảm biến bị kẹt (ngắn mạch hoặc đứt dây)
Trình kết nối bị ngắt kết nối
• Cảm biến HP nhăn bị lỗi
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách
TẮT nguồn chính rồi BẬT, gửi công việc, nạp giấy, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem
SC tái diễn bằng cách đạp điện sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối giữa bảng điều khiển và động cơ/cảm biến có
được kết nối an toàn. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu
có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem cảm biến có TẮT/BẬT không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
5. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ lỗi nào

SC727-71Mô tả:
Lỗi động cơ gấp 2
lỗi bộ mã hóa
Điều này được báo cáo là lỗi kẹt giấy khi được phát hiện lần đầu tiên. Nếu nó xảy ra lần nữa liên tiếp, mã SC của nó sẽ xuất hiện
Nguyên nhân:
• Động cơ bị lỗi
• Bộ dây động cơ bị kẹt (ngắn mạch hoặc đứt dây)
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách
TẮT nguồn chính rồi BẬT, gửi công việc, nạp giấy, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem
SC tái diễn bằng cách đạp điện sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối giữa bảng điều khiển và động cơ đã được kết nối chưa
một cách an toàn. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu
có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ lỗi nào

SC727-72Mô tả:
Nguồn điện cung cấp cho cảm biến bị lỗi.
Nguồn điện cho cảm biến (5V_SN) bị lỗi.
Mã này được hiển thị dưới dạng mã SC từ lần phát hiện ban đầu.

Nguyên nhân:
• Bộ cảm biến bị mắc kẹt (ngắn mạch hoặc đứt dây)
• Cảm biến bị lỗi
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
TẮT nguồn điện chính rồi BẬT sau khi kiểm tra xem không có vật thể lạ nào (như
như giấy còn lại) trong khay. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem
SC tái diễn bằng cách đạp điện sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem dây nịt có được kết nối với cảm biến sai không. Kết nối lại đầu nối nếu có
là bất kỳ khiếm khuyết.
2. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem cảm biến có TẮT/BẬT không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu
có bất kỳ khiếm khuyết.
5. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ lỗi nào

SC761-03Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 5V
Nổ cầu chì xảy ra do quá dòng trong khi cấp nguồn (đầu ra được phát hiện lâu hơn
hơn 2 giây).

Nguyên nhân:
• Quá dòng động cơ cầu nối
• Quá dòng do chập mạch PCB

Biện pháp khắc phục:

SC761-04Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 24V
Nổ cầu chì xảy ra do quá dòng trong khi cấp nguồn (đầu ra được phát hiện lâu hơn
hơn 2 giây).
Nguyên nhân:
• Quá dòng động cơ cầu nối
• Quá dòng do chập mạch PCB

Biện pháp khắc phục:

SC780-01Mô tả:
Ngân hàng 1 (Khay giấy tùy chọn phía trên) Lỗi chặn thiết bị bảo vệ
Khi nguồn gốc của nguồn điện 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn nguồn điện 24V
hệ thống được phát hiện.

Nguyên nhân:
Trong hệ thống cung cấp điện 24V:
• Động cơ bị lỗi
• Điện từ bị lỗi
• Dây điện ngắn mạch

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách
TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra
nếu SC tái diễn bằng cách đạp điện sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong khay 1, 2 và khay trên tùy chọn có được kết nối chắc chắn không.
Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt trong khay 1, 2 và khay trên tùy chọn. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu
có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ lỗi nào
SC781-01Mô tả:
Ngân hàng 2 (Khay giấy tùy chọn phía dưới) Lỗi chặn thiết bị bảo vệ
Khi nguồn gốc của nguồn điện 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn nguồn điện 24V
hệ thống được phát hiện.

Nguyên nhân:
Trong hệ thống cung cấp điện 24V:
• Động cơ bị lỗi
• Điện từ bị lỗi
• Dây điện ngắn mạch

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC có xảy ra không bằng cách
TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra
nếu SC tái diễn bằng cách đạp điện sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong khay 1, 2 và các khay trên/dưới tùy chọn đã được kết nối chưa
một cách an toàn. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây đai trong khay 1, 2 và các khay trên/dưới tùy chọn. Thay thế dây nịt nếu nó
bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu
có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ lỗi nào
SC791-00Mô tả:
Không có Bridge Unit khi có Finisher
Khi bật nguồn điện hoặc giấy được vận chuyển, bộ hoàn thiện được phát hiện nhưng
bộ đơn vị cầu nối không được phát hiện.
(trong khi kết nối bộ hoàn thiện nội bộ, không được phát hiện)

Nguyên nhân:
• Đơn vị cầu nối không được đính kèm
• Đơn vị cầu bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Đặt lại bộ phận cầu nối.
• Tắt/bật nguồn điện chính
SC792-00Mô tả:
Không có Bộ hoàn thiện, Bộ cầu nối được cung cấp
Khi nguồn điện được bật, nó được nhận ra là không có bộ kết thúc và bộ phận cầu nối được
trang bị.
Nguyên nhân:
• Đầu nối bộ hoàn thiện được đặt không chính xác
• Trong máy có bộ phận cầu nối được kết nối, bộ hoàn thiện không được lắp
• Bộ hoàn thiện bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kết nối bộ hoàn thiện hoặc ngắt kết nối bộ phận cầu nối và tắt/bật nguồn chính.
SC816Mô tả:
Lỗi hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường

Nguyên nhân:
• Energy save I/O subsystem defective
• Energy save I/O subsystem detected a controller board error (non-response).
• Error was detected during preparation for transition to STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-01Mô tả:
.lỗi hệ thống con
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-02Mô tả:
Lỗi Sysarch (LPUX_GET_PORT_INFO) Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-03Mô tả:
Chuyển đổi sang STR đã bị từ chối
errorEnergy save I/O subsystem đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-04Mô tả:
Ngắt trong trình điều khiển giao tiếp hạt nhân
errorEnergy save I/O subsystem đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-05Mô tả:
Chuẩn bị chuyển đổi sang STR không thành công
errorEnergy save I/O subsystem đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-07Mô tả:
Lỗi hệ thống (LPUX_GET_PORT_INFO)
errorEnergy save I/O subsystem đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-08Mô tả:
Lỗi hệ thống (LPUX_ENGINE_TIMERCTRL)
errorEnergy save I/O subsystem đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-09Mô tả:
Lỗi hệ thống (LPUX_RETURN_FACTOR_STR)
errorEnergy save I/O subsystem đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-10-12Mô tả:
Lỗi hệ thống (LPUX_GET_PORT_INFO)
errorEnergy save I/O subsystem đã phát hiện một số bất thường.
Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-13Mô tả:
lỗi mở ()
errorEnergy save I/O subsystem đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR


Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-14Mô tả:
Lỗi địa chỉ bộ nhớ
errorEnergy save I/O subsystem đã phát hiện một số bất thường.
Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-15-18Mô tả:
lỗi mở ()
errorEnergy save I/O subsystem đã phát hiện một số bất thường.
Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-19Mô tả:
Lỗi mở kép ()
errorEnergy save I/O subsystem đã phát hiện một số bất thường.
Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-20Mô tả:
lỗi mở ()
errorEnergy save I/O subsystem đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-22Mô tả:
lỗi tham số
errorEnergy save I/O subsystem đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-23-24Mô tả:
lỗi đọc
errorEnergy save I/O subsystem đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-25Mô tả:
viết sai
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-26-28Mô tả:
lỗi thử lại giao tiếp write()
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-29-30Mô tả:
lỗi thử lại giao tiếp write()
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường
Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-35Mô tả:
lỗi đọc
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường
Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC816-36-94Mô tả:
lỗi hệ thống con
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường
Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển
SC818-00Mô tả:
Lỗi hẹn giờ giám sát
Chương trình hệ thống rơi vào trạng thái giữ xe buýt hoặc vòng lặp vô tận của chương trình
xảy ra gián đoạn, khiến quá trình khác dừng lại

Nguyên nhân:
• Chương trình hệ thống bị lỗi
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Ban tùy chọn bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC819-00Mô tả:
Lỗi dừng hạt nhân
[xxxx]: Mã lỗi chi tiết
Do lỗi điều khiển nên xảy ra lỗi tràn RAM trong quá trình xử lý của hệ thống. Một trong
các thông báo sau được hiển thị trên bảng điều khiển

Nguyên nhân:
Lỗi HAIC-P2
Lỗi giải nén HAIC-P2 (Xảy ra lỗi trong ASIC
mô-đun nén/giải nén.)

Biện pháp khắc phục:
[0x5032] Lỗi HAIC-P2
Lỗi giải nén HAIC-P2 (Xảy ra lỗi trong ASIC
mô-đun nén/giải nén.)
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay ổ cứng.
• Sửa lại bộ nhớ
• Thay bo mạch điều khiển.
• Sửa phần mềm

[0x6261] Ổ cứng bị lỗi
6261 6420 6469 7200 00 -> "thư mục xấu"
Thay thế ổ cứng.

[0x696e] kết thúc xử lý gwinit
Nếu quá trình SCS kết thúc vì lý do nào đó
Nếu xảy ra lỗi không mong muốn khi kết thúc quá trình xử lý SCS, quá trình xử lý gwint cũng tạm dừng (điều này
kết quả được đánh giá là lỗi dừng hạt nhân, theo thông số kỹ thuật của gwinit)
“0x69742064” -> “init chết”
Tắt/bật nguồn chính

[0x766d] VM toàn lỗi
Xảy ra khi sử dụng quá nhiều RAM trong quá trình xử lý hệ thống
"vm_pageout: VM đã đầy"
Tắt/bật nguồn chính.

Bảng điều khiển
sợi dây
Lỗi khác (các ký tự trên bảng điều khiển)
Hệ thống đã phát hiện lỗi không khớp nội bộ
• Lỗi phần mềm
• Không đủ bộ nhớ
• Trình điều khiển phần cứng bị lỗi (RAM, bộ nhớ Flash)
• Tắt/bật nguồn chính.
Thay bo mạch điều khiển
SC840-00Mô tả:
Lỗi truy cập EEPROM
• Trong quá trình xử lý I/O, đã xảy ra lỗi đọc. Lỗi đọc lần thứ 3 gây ra
mã SC này.
• Trong quá trình xử lý I/O, đã xảy ra lỗi ghi

Nguyên nhân:
• EEPROM bị lỗi

Biện pháp khắc phục:

SC841-00Mô tả:
EEPROM đọc dữ liệu lỗi
Dữ liệu nhân đôi của EEPROM khác với dữ liệu gốc trong EEPROM

Nguyên nhân:
Dữ liệu trong EEPROM bị ghi đè vì lý do nào đó

Biện pháp khắc phục:

SC842-00Mô tả:
Lỗi xác minh cập nhật Nand-Flash
Lỗi ghi SCS (xác minh lỗi) xảy ra ở mô-đun Nand-Flash khi ROM từ xa hoặc
ROM chính đã được cập nhật.

Nguyên nhân:
Nand-Flash bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
TẮT/BẬT nguồn điện chính.
SC842-01Mô tả:
Không đủ khối Nand-Flash (vượt quá ngưỡng)
Khi khởi động hoặc khi máy trở về từ chế độ năng lượng thấp, trạng thái Nand-Flash là
đọc và đánh giá rằng số lượng khối không sử dụng được đã vượt quá ngưỡng, sau đó SCS
đã tạo mã SC.

Nguyên nhân:
Số khối không sử dụng được vượt quá ngưỡng cho Nand-Flash

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển
SC842-02Mô tả:
Đã vượt quá số lần xóa khối Nand-Flash
Khi khởi động hoặc khi gia công trở về từ chế độ năng lượng thấp, Nand-Flash đã được đọc
và đánh giá rằng số lượng khối bị xóa đã vượt quá ngưỡng, sau đó SCS
đã tạo mã SC này.

Nguyên nhân:
Số khối đã xóa vượt quá ngưỡng cho Nand-Flash

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển
SC845-01Mô tả:
Engine Board
When updating the firmware automatically (ARFU), the firmware cannot be read or written
normally, and the firmware update cannot be completed even by 3 retries.

Nguyên nhân:
Phần cứng bất thường của bảng mục tiêu

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng mục tiêu.
Đối với SC845-02, ổ cứng và bộ nhớ có thể gây ra sự cố. Thay ổ cứng hoặc bộ nhớ nếu
không thể phục hồi SC bằng cách thay thế bảng điều khiển.
SC845-02Mô tả:
Bảng điều khiển
Khi cập nhật chương trình cơ sở tự động (ARFU), không thể đọc hoặc ghi chương trình cơ sở
bình thường và không thể hoàn thành cập nhật chương trình cơ sở ngay cả sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
Phần cứng bất thường của bảng mục tiêu

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng mục tiêu.
Đối với SC845-02, ổ cứng và bộ nhớ có thể gây ra sự cố. Thay ổ cứng hoặc bộ nhớ nếu
không thể phục hồi SC bằng cách thay thế bảng điều khiển.
SC845-03Mô tả:
Bảng điều khiển (Bình thường)
Khi cập nhật chương trình cơ sở tự động (ARFU), không thể đọc hoặc ghi chương trình cơ sở
bình thường và không thể hoàn thành cập nhật chương trình cơ sở ngay cả sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:

Phần cứng bất thường của bảng mục tiêu
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng mục tiêu.
Đối với SC845-02, ổ cứng và bộ nhớ có thể gây ra sự cố. Thay ổ cứng hoặc bộ nhớ nếu
không thể phục hồi SC bằng cách thay thế bảng điều khiển.
SC845-04Mô tả:
Bảng điều khiển (Bảng điều khiển thông minh)
Khi cập nhật chương trình cơ sở tự động (ARFU), không thể đọc hoặc ghi chương trình cơ sở
bình thường và không thể hoàn thành cập nhật chương trình cơ sở ngay cả sau 3 lần thử lại.
Nguyên nhân:

Phần cứng bất thường của bảng mục tiêu
Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng mục tiêu.
Đối với SC845-02, ổ cứng và bộ nhớ có thể gây ra sự cố. Thay ổ cứng hoặc bộ nhớ nếu
không thể phục hồi SC bằng cách thay thế bảng điều khiển.
SC845-05Mô tả:
FCU
Khi cập nhật chương trình cơ sở tự động (ARFU), không thể đọc hoặc ghi chương trình cơ sở
bình thường và không thể hoàn thành cập nhật chương trình cơ sở ngay cả sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
Phần cứng bất thường của bảng mục tiêu

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng mục tiêu.
Đối với SC845-02, ổ cứng và bộ nhớ có thể gây ra sự cố. Thay ổ cứng hoặc bộ nhớ nếu
không thể phục hồi SC bằng cách thay thế bảng điều khiển.
SC855-01Mô tả:
Lỗi bảng mạng LAN không dây (lỗi đính kèm trình điều khiển)
Lỗi bảng mạng LAN không dây (card mạng LAN không dây: 802.11 được bảo hiểm)

Nguyên nhân:
• Bo mạch LAN không dây bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay thế bo mạch mạng LAN không dây
SC855-02Mô tả:
Lỗi bảng mạng LAN không dây (lỗi khởi tạo trình điều khiển)
Lỗi bảng mạng LAN không dây (card mạng LAN không dây: 802.11 được bảo hiểm)

Nguyên nhân:
• Defective wireless LAN board
• Loose connection

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay thế bo mạch mạng LAN không dây
SC858-00Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi cài đặt khóa)
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa

Nguyên nhân:
• USB Flash, dữ liệu khác, bị hỏng
• Lỗi giao tiếp do nhiễu tĩnh điện
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển
SC858-01Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (HDD Key Setting Error)
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa

Nguyên nhân:
• USB Flash, dữ liệu khác, bị hỏng
• Lỗi giao tiếp do nhiễu tĩnh điện
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển.
SC858-02Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi Đọc/Ghi NVRAM)
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật mã hóa
chìa khóa

Nguyên nhân:
NVRAM defective

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển.
SC858-30Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (NVRAM Before Replace Error)
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật mã hóa
chìa khóa.

Nguyên nhân:
Lỗi phần mềm như thông số chuyển đổi không hợp lệ.

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển
SC858-31Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu (Lỗi khác)
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật mã hóa
chìa khóa.

Nguyên nhân:
Bảng điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển.
SC859-00Mô tả:
Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng
Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu ổ cứng đã được chuyển đổi, nhưng không chính xác.
Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau
máy đang tắt/bật theo chu kỳ

Nguyên nhân:
• Chuyển đổi ổ cứng đã được thiết lập với chức năng cập nhật khóa mã hóa dữ liệu, nhưng ổ cứng
đã xóa bỏ.
• Máy bị mất nguồn trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu
• Đã xảy ra nhiễu tĩnh điện hoặc lỗi ổ cứng trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu và
dữ liệu không được mã hóa.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Định dạng ổ cứng.
• Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.
SC859-01Mô tả:
Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi ổ cứng (lỗi kiểm tra ổ cứng)
Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu ổ cứng đã được chuyển đổi, nhưng không chính xác.
Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau
máy được tắt/mở theo chu kỳ.
Nguyên nhân:
• Chuyển đổi ổ cứng đã được thiết lập với chức năng cập nhật khóa mã hóa dữ liệu, nhưng ổ cứng
đã xóa bỏ.
• Máy bị mất nguồn trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu
• Đã xảy ra nhiễu tĩnh điện hoặc lỗi ổ cứng trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu và
dữ liệu không được mã hóa.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Định dạng ổ cứng.
• Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế
SC859-02Mô tả:
Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi HDD (Mất nguồn trong quá trình chuyển đổi)
Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu ổ cứng đã được chuyển đổi, nhưng không chính xác.
Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau
máy được tắt/mở theo chu kỳ.
Chi tiết:
Chuyển đổi NVRAM/HDD chưa hoàn thành

Nguyên nhân:
Mất điện xảy ra trong quá trình cập nhật khóa mã hóa

Biện pháp khắc phục:
Không có
Màn hình sau khi khởi động lại hướng dẫn người dùng định dạng ổ cứng
SC859-10Mô tả:
Chuyển đổi mã hóa dữ liệu Lỗi chuyển đổi HDD (Lỗi lệnh đọc/ghi dữ liệu)
Khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật, dữ liệu ổ cứng đã được chuyển đổi, nhưng không chính xác.
Hình ảnh chỉ hiển thị khi chuyển đổi (SC này không được hiển thị), nhưng SC được hiển thị sau
máy được tắt/mở theo chu kỳ.
Chi tiết:
Đã nhận được giá trị trả về DMAC bất thường hai lần trở lên (thời gian chờ DMAC, nối tiếp
lỗi giao tiếp, v.v.)

Nguyên nhân:
Ổ cứng không được chuyển đổi thành công trong quá trình cập nhật khóa mã hóa do lỗi ổ cứng hoặc
tiếng cáp.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Định dạng ổ cứng.
• Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.
SC860-00Mô tả:
Lỗi khởi động ổ cứng khi bật nguồn chính (lỗi ổ cứng)
• Ổ cứng được kết nối nhưng trình điều khiển phát hiện các lỗi sau.
• SS_NOT_READY:/* (-2)HDD không ở trạng thái READY*/
• SS_BAD_LABEL:/* (-4)Sai phân vùng*/
• SS_READ_ERROR:/* (-5)Xảy ra lỗi khi đọc hoặc kiểm tra nhãn*/
• SS_WRITE_ERROR:/* (-6)Xảy ra lỗi khi ghi hoặc kiểm tra nhãn*/
• SS_FS_ERROR:/* (-7)Không sửa được hệ thống tập tin*/
• SS_MOUNT_ERROR:/* (-8)Không thể gắn kết hệ thống tệp*/
• SS_COMMAND_ERROR:/* (-9)Ổ đĩa không phản hồi lệnh*/
• SS_KERNEL_ERROR:/* (-10)Lỗi nhân bên trong*/
• SS_SIZE_ERROR:/* (-11)Kích thước ổ đĩa quá nhỏ*/
• SS_NO_PARTITION:/* (-12)Phân vùng được chỉ định không tồn tại*/
• SS_NO_FILE:/* (-13)Tệp thiết bị không tồn tại*/
• Đã cố lấy trạng thái ổ cứng thông qua trình điều khiển nhưng không có phản hồi
trong 30 giây hoặc hơn.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng chưa định dạng
• Dữ liệu nhãn bị hỏng
• Ổ cứng bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Định dạng ổ cứng thông qua chế độ SP
SC862-00Mô tả:
Số lượng khu vực bị lỗi đạt đến số lượng tối đa
101 cung bị lỗi được tạo ra tại khu vực lưu trữ hình ảnh trong ổ cứng

Nguyên nhân:
SC863 occurs during the HDD reading and defective sectors are registered up to 101

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng bằng SPSP5-832.
• Thay ổ cứng
SC863-01Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng
Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Các thành phần xấu được tạo ra trong quá trình hoạt động.
(Xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.)

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn khi thay ổ cứng
1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính.
2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển sẵn sàng.
Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là
khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng và nó vẫn
mất từ 20 đến 30 giây trở lên, ổ cứng có thể là nguyên nhân. Nếu có vấn đề với
HDD, SC liên quan đến HDD như SC860 và SC863 sẽ xảy ra thường xuyên. in
SC đăng nhập dữ liệu và kiểm tra chúng.
SC863-02-23Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng
Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc bình thường

Nguyên nhân:
Các thành phần xấu được tạo ra trong quá trình hoạt động.
(Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng “v” (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn khi thay ổ cứng
1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
• Khoảng thời gian ngắn.
• Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (Lúc bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính.
2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển sẵn sàng.
Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là
khoảng 5 giây. Nếu máy không đợi động cơ sẵn sàng và vẫn mất
20 đến 30 giây trở lên, ổ cứng có thể là nguyên nhân. Nếu có vấn đề với
HDD, SC liên quan đến HDD như SC860, SC863 sẽ thường xuyên xảy ra. In SC
đăng nhập dữ liệu và kiểm tra chúng.
SC863-01Mô tả:
Dữ liệu HDD lỗi CRC
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Truyền dữ liệu đã thực hiện
không thực thi bình thường trong khi dữ liệu được ghi vào ổ cứng

Nguyên nhân:
Các thành phần xấu được tạo ra trong quá trình hoạt động.
(Xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.)

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC864-01Mô tả:
Dữ liệu HDD lỗi CRC
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Truyền dữ liệu không
thực thi bình thường trong khi dữ liệu được ghi vào ổ cứng
Nguyên nhân:
Các thành phần xấu được tạo ra trong quá trình hoạt động.
(Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC864-02-23Mô tả:
Dữ liệu HDD lỗi CRC
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Truyền dữ liệu không
thực thi bình thường trong khi dữ liệu được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Các thành phần xấu được tạo ra trong quá trình hoạt động.
(Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng.
• Thay ổ cứng
SC865-00Mô tả:
Lỗi truy cập HD
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (CRC
lỗi).

Biện pháp khắc phục:
Thay thế ổ cứng.
SC865-01Mô tả:
Truy cập ổ cứng bị lỗi
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (CRC
lỗi).
(Xảy ra lỗi ở khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như nhãn đĩa
khu vực.)

Biện pháp khắc phục:
Thay thế ổ cứng
SC865-02-23Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi
Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (CRC
lỗi)
(Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23))
Biện pháp khắc phục:
Thay thế ổ cứng.
SC865-50Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng
Máy không phát hiện tín hiệu trả lời từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-51Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng
Máy không phát hiện tín hiệu trả lời từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.
(Xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng.)

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-52-73Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng
Máy không phát hiện tín hiệu trả lời từ ổ cứng trong quá trình hoạt động của ổ cứng.
(Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-52) thành phân vùng "v" (SC865-73))

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC866-00Mô tả:
Lỗi xác thực thẻ SD
Đã phát hiện lỗi giấy phép của ứng dụng khởi động từ thẻ SD
Nguyên nhân:
Dữ liệu chương trình không hợp lệ được lưu trữ trên thẻ SD

Biện pháp khắc phục:
Lưu trữ dữ liệu chương trình hợp lệ trên thẻ SD.
SC867-00Mô tả:
Đã xóa thẻ SD
Thẻ SD đã bị tháo khi máy đang bật.
Nguyên nhân:
Thẻ SD ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm (điểm gắn kết của /mnt/sd0).

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn chính
SC867-01Mô tả:
Đã xóa thẻ SD
Thẻ SD đã bị tháo khi máy đang bật.

Nguyên nhân:
Thẻ SD ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm (điểm gắn kết của /mnt/sd1)

Biện pháp khắc phục:
Turn the main power off/on.
SC867-02Mô tả:
Đã xóa thẻ SD
Thẻ SD đã bị tháo khi máy đang bật

Nguyên nhân:
Thẻ SD ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm (điểm gắn kết của /mnt/sd2).

Biện pháp khắc phục:
TẮT/BẬT nguồn điện chính
SC868-00Mô tả:
Lỗi truy cập thẻ SD
Bộ điều khiển SD đã trả về lỗi trong quá trình hoạt động.
(Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của /mnt/sd0)

Nguyên nhân:
• Thẻ SD bị lỗi
• Bộ điều khiển SD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng lại thẻ SD (sử dụng "SD Formatter" của Panasonic).*
• Kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
• Thay thế thẻ SD.
• Thay bo mạch điều khiển
SC868-01Mô tả:
Lỗi truy cập thẻ SD
Bộ điều khiển SD đã trả về lỗi trong quá trình hoạt động.
(Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của /mnt/sd1)

Nguyên nhân:
• Thẻ SD bị lỗi
• Bộ điều khiển SD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thẻ SD bắt đầu một ứng dụng
• Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD
• Nếu không tìm thấy vấn đề gì, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
• Nếu xảy ra lỗi, hãy thay thế thẻ SD.
• Thẻ SD cho người dùng
• Trong trường hợp có lỗi hệ thống tập tin, hãy định dạng lại thẻ SD (sử dụng "SD Formatter"
do Panasonic sản xuất).*
• Trong trường hợp có lỗi truy cập thiết bị, hãy tắt nguồn chính và kiểm tra thẻ SD
trạng thái chèn.
• Nếu không tìm thấy vấn đề gì, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
• Nếu xảy ra lỗi, hãy sử dụng thẻ SD khác.
• Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau khi thay thẻ SD, hãy thay bo mạch điều khiển
SC868-02Mô tả:
Lỗi truy cập thẻ SD
Bộ điều khiển SD đã trả về lỗi trong quá trình hoạt động.
(Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của /mnt/sd1)

Nguyên nhân:
• Thẻ SD bị lỗi
• Bộ điều khiển SD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thẻ SD bắt đầu một ứng dụng
• Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
• Nếu không tìm thấy vấn đề gì, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
• Nếu xảy ra lỗi, hãy thay thế thẻ SD.
• Thẻ SD cho người dùng
• Trong trường hợp có lỗi hệ thống tập tin, hãy định dạng lại thẻ SD (sử dụng "SD Formatter"
do Panasonic sản xuất).*
• Trong trường hợp có lỗi truy cập thiết bị, hãy tắt nguồn chính và kiểm tra thẻ SD
trạng thái chèn.
• Nếu không tìm thấy vấn đề gì, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
• Nếu xảy ra lỗi, hãy sử dụng thẻ SD khác.
• Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau khi thay thẻ SD, hãy thay bo mạch điều khiển
SC869-01Mô tả:
Lỗi của cảm biến tiệm cận được phát hiện
Liên tục phát hiện sự cố
Cảm biến tiệm cận giữ ở trạng thái phát hiện và thời gian tích lũy vượt quá 24 giờ.
Cảm biến tiệm cận bị tắt và luôn ở trạng thái phát hiện

Nguyên nhân:
Ở trạng thái không phát hiện, các hoạt động sau được phát hiện liên tục 20 lần.
• Nhấn phím "tiết kiệm năng lượng" hoặc chạm vào bảng điều khiển
• Mở/đóng nắp tấm hoặc ADF
• Đặt bản gốc
• Mở nắp trước
• Mở khay nạp giấy
Cảm biến tiệm cận bị tắt và luôn ở trạng thái không phát hiện.

Biện pháp khắc phục:

SC869-02Mô tả:
Liên tục không phát hiện sự cố

Nguyên nhân:
Ở trạng thái không phát hiện, các hoạt động sau được phát hiện liên tục 20 lần.
• Nhấn phím "tiết kiệm năng lượng" hoặc chạm vào bảng điều khiển
• Mở/đóng nắp tấm hoặc ADF
• Đặt bản gốc
• Mở nắp trước
• Mở khay nạp giấy
Cảm biến tiệm cận bị tắt và luôn ở trạng thái không phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
1. Chuyển đến SP5-102-203 (đầu vào kiểm tra SP cho cảm biến tiệm cận).
2. Che cảm biến bằng 10 tờ giấy thường, sau đó thực hiện SP để xác nhận xem nó có
trở thành “0”. (Không đặt tay gần cảm biến ngay cả trên giấy khi
che cảm biến)
3. Lấy giấy ra khỏi cảm biến và xác nhận xem nó có trở thành “1” hay không.
4. Nếu không có vấn đề gì sau khi xác nhận ở bước 2 và 3, hãy xác nhận rằng không có vấn đề gì
các yếu tố xung quanh máy có thể gây ra sự thay đổi nhiệt độ như
máy sưởi hoặc quạt. (Giải quyết vấn đề khi cần thiết)
5. Thay cảm biến tiệm cận và bo mạch cảm biến tiệm cận nếu giá trị bất thường là
được phát hiện sau khi xác nhận ở bước 2 và 3.
6. Bật nguồn chính và thực hiện lại bước 1, 2 và 3.
7. Nếu SC không được giải quyết, hãy tắt nguồn điện chính và thay dây nịt kết nối
cảm biến tiệm cận và bo mạch cảm biến tiệm cận.
8. Nếu vẫn không khắc phục được SC thì có khả năng các bộ phận khác của máy như
đầu nối ở phía bộ điều khiển hoặc dây nịt giữa bảng cảm biến tiệm cận và
IPU bị hỏng
SC870Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Bất cứ lúc nào: Lỗi Sổ Địa chỉ.)
Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-1Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Khi khởi động: Phương tiện cần thiết để lưu trữ Sổ địa chỉ là
mất tích.)
Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-2Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Khi khởi động: mã hóa được định cấu hình nhưng mô-đun cần thiết cho
mã hóa (DESS) bị thiếu.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-3Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Khởi tạo: Không thể tạo tệp để lưu trữ Địa chỉ nội bộ
Sách.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-4Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ (Khởi tạo: Không thể tạo tệp để lưu trữ người gửi chuyển phát.)
Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-5Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ (Khởi tạo: Không thể tạo tệp để lưu trữ phân phối
điểm đến.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-6Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ (Khởi tạo: Không thể tạo tệp để lưu trữ thông tin
cần thiết cho tìm kiếm LDAP.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-7Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ (Khởi tạo: Không thể khởi tạo các mục cần thiết cho máy
hoạt động.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-8Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cấu hình máy: Có HDD nhưng còn chỗ chứa
Sổ địa chỉ không sử dụng được.)
Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-9Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ (Cấu hình máy: Không nhất quán trong khu vực NVRAM được sử dụng
để lưu trữ cài đặt cần thiết cho cấu hình Sổ địa chỉ.)
Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-10Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cấu hình máy: Không thể tạo thư mục để lưu trữ
Sổ địa chỉ trong SD/USB FlashROM.)
Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-11Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Khi khởi động: Số mục nhập Sổ Địa chỉ không nhất quán.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-20Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Tệp I/O: Không thể khởi chạy tệp.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-21Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Tệp I/O: Không thể tạo tệp.)
Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-22Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Tệp I/O: Không thể mở tệp.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-23Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Tệp I/O: Không thể ghi vào tệp.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-24Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Tệp I/O: Không thể đọc tệp.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-25Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Tệp I/O: Không thể kiểm tra kích thước tệp.)
Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-26Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Tệp I/O: Không thể xóa dữ liệu.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-27Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Tệp I/O: Không thể thêm dữ liệu.)
Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-30Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Tìm kiếm: Không thể lấy dữ liệu từ bộ đệm khi tìm kiếm trong
sổ địa chỉ máy. địa điểm giao hàng/người gửi.)
Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-31Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ (Tìm kiếm: Không thể lấy dữ liệu từ bộ đệm trong quá trình tìm kiếm LDAP.)
Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-32Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Tìm kiếm: Không thể lấy dữ liệu từ bộ đệm trong khi tìm kiếm Sổ địa chỉ WSScanner.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-41Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Bộ đệm: không lấy được dữ liệu từ bộ đệm.)
Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-50Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Khi khởi động: Đã phát hiện sự bất thường của mã hóa Sổ địa chỉ
trạng thái.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-51Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không thể tạo thư mục cần thiết cho
chuyển đổi giữa văn bản rõ và văn bản được mã hóa.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-52Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không thể chuyển đổi từ văn bản rõ sang mã hóa
chữ.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-53Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không thể chuyển đổi từ văn bản được mã hóa sang
văn bản thô.)
Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-54Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Dữ liệu được phát hiện không nhất quán khi đọc
sổ địa chỉ được mã hóa.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-55Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không thể xóa tệp ghi lại
khóa mã hóa trong khi cố gắng thay đổi cài đặt mã hóa.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-56Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không thể di chuyển tệp trong khi cố gắng
thay đổi cài đặt mã hóa.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-57Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không thể di chuyển tệp trong khi cố gắng
thay đổi cài đặt mã hóa.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-58Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không thể xóa thư mục trong khi thử
để thay đổi cài đặt mã hóa.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-59Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Đã phát hiện thiếu tài nguyên trong quá trình
cố gắng thay đổi cài đặt mã hóa.)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC870-60Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ (Không thể lấy cài đặt bật/tắt cho quản trị viên
xác thực (06A trở lên).)

Nguyên nhân:
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.
• Lỗi phần mềm
• Vị trí nguồn Sổ địa chỉ không nhất quán (máy/máy chủ phân phối/máy chủ LDAP)
• Cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM hoặc
HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
• Thiết bị lưu trữ Danh bạ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc phần cứng
cấu hình không khớp với cấu hình ứng dụng.
• Đã phát hiện hỏng dữ liệu Sổ địa chỉ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Khởi tạo tất cả cài đặt UCS và thông tin địa chỉ/xác thực (SP5-846-046).
• Khởi tạo phân vùng Sổ địa chỉ (SP5-832-006)
SC871-01Mô tả:
lỗi FCU
Lỗi xảy ra khi FCS phát hiện FCU bị lỗi

Nguyên nhân:
• Lỗi hết giờ
• Thông số bất thường

Biện pháp khắc phục:
• TẮT/BẬT nguồn điện chính.
• Cập nhật chương trình cơ sở nếu chương trình cơ sở mới hơn được phát hành.
SC872-00Mô tả:
Lỗi nhận mail HDD
Phát hiện lỗi trên HDD ngay sau khi bật máy

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi
• Tắt nguồn trong khi máy sử dụng ổ cứng.

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng (SP5-832-007).
• Thay ổ cứng.
Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo.
• Đã nhận được một phần thư một phần.
• Trạng thái đã đọc của thư POP3 đã nhận (Tất cả thư trên máy chủ thư
được xử lý như tin nhắn mới).
SC873-00Mô tả:
Lỗi nhận mail HDD
Một lỗi được phát hiện trên ổ cứng ngay sau khi máy được bật.
Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi
• Bị tắt nguồn khi máy đang sử dụng ổ cứng

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng (SP5-832-007).
• Thay ổ cứng.
Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo.
• Nội dung thư của người gửi
• Tên/mật khẩu người gửi mặc định (SMB/FTP/NCP)
• Địa chỉ thư của quản trị viên
• Lịch sử giao máy quét
SC874-05Mô tả:
Xóa hết lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Đọc lỗi

Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu HDD
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
• Tùy chọn “Xóa tất cả” chưa được đặt

Biện pháp khắc phục:
• Tắt và bật lại công tắc nguồn chính, sau đó thực hiện "Xóa tất cả bộ nhớ"
lại ở chế độ UP. (Tuy nhiên, nếu có một khu vực bị lỗi hoặc vấn đề khác với
đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi thử cách trên.)
• Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn.
SC874-06Mô tả:
Xóa hết lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Ghi lỗi
Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu HDD
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
• Tùy chọn “Xóa tất cả” chưa được đặt

Biện pháp khắc phục:
• Tắt và bật lại công tắc nguồn chính, sau đó thực hiện "Xóa tất cả bộ nhớ"
lại ở chế độ UP. (Tuy nhiên, nếu có một khu vực bị lỗi hoặc vấn đề khác với
đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi thử cách trên.)
• Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn.
SC874-09Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Không có phản hồi từ ổ cứng

Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu HDD
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
• Tùy chọn “Xóa tất cả” chưa được đặt

Biện pháp khắc phục:
• Tắt và bật lại công tắc nguồn chính, sau đó thực hiện "Xóa tất cả bộ nhớ"
lại ở chế độ UP. (Tuy nhiên, nếu có một khu vực bị lỗi hoặc vấn đề khác với
đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi thử cách trên.)
• Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn.
SC874-10Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Lỗi trong Kernel

Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu HDD
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
• Tùy chọn “Xóa tất cả” chưa được đặt

Biện pháp khắc phục:
• Tắt và bật lại công tắc nguồn chính, sau đó thực hiện "Xóa tất cả bộ nhớ"
lại ở chế độ UP. (Tuy nhiên, nếu có một khu vực bị lỗi hoặc vấn đề khác với
đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi thử cách trên.)
• Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn.
SC874-12Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Không có phân vùng được chỉ định
Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu HDD
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
• Tùy chọn “Xóa tất cả” chưa được đặt

Biện pháp khắc phục:
• Tắt và bật lại công tắc nguồn chính, sau đó thực hiện "Xóa tất cả bộ nhớ"
lại ở chế độ UP. (Tuy nhiên, nếu có một khu vực bị lỗi hoặc vấn đề khác với
đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi thử cách trên.)
• Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn.
SC874-13Mô tả:
Xóa hết lỗi (Xóa vùng dữ liệu): No device file

Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu HDD
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
• Tùy chọn “Xóa tất cả” chưa được đặt

Biện pháp khắc phục:
• Tắt và bật lại công tắc nguồn chính, sau đó thực hiện "Xóa tất cả bộ nhớ"
lại ở chế độ UP. (Tuy nhiên, nếu có một khu vực bị lỗi hoặc vấn đề khác với
đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi thử cách trên.)
• Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn.
SC874-14Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Tùy chọn bắt đầu lỗi

Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu HDD
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
• Tùy chọn “Xóa tất cả” chưa được đặt

Biện pháp khắc phục:
• Tắt và bật lại công tắc nguồn chính, sau đó thực hiện "Xóa tất cả bộ nhớ"
lại ở chế độ UP. (Tuy nhiên, nếu có một khu vực bị lỗi hoặc vấn đề khác với
đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi thử cách trên.)
• Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn.
SC874-15Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Không có số ngành được chỉ định
Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu HDD
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
• Tùy chọn “Xóa tất cả” chưa được đặt

Biện pháp khắc phục:
• Tắt và bật lại công tắc nguồn chính, sau đó thực hiện "Xóa tất cả bộ nhớ"
lại ở chế độ UP. (Tuy nhiên, nếu có một khu vực bị lỗi hoặc vấn đề khác với
đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi thử cách trên.)
• Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn.
SC874-16Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu): lỗi khi thực hiện hdderase

Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu HDD
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
• Tùy chọn “Xóa tất cả” chưa được đặt

Biện pháp khắc phục:
• Tắt và bật lại công tắc nguồn chính, sau đó thực hiện "Xóa tất cả bộ nhớ"
lại ở chế độ UP. (Tuy nhiên, nếu có một khu vực bị lỗi hoặc vấn đề khác với
đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi thử cách trên.)
• Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn.
SC874-41Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu) : Các lỗi nghiêm trọng khác
Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu HDD
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
• Tùy chọn “Xóa tất cả” chưa được đặt

Biện pháp khắc phục:
• Tắt và bật lại công tắc nguồn chính, sau đó thực hiện "Xóa tất cả bộ nhớ"
lại ở chế độ UP. (Tuy nhiên, nếu có một khu vực bị lỗi hoặc vấn đề khác với
đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi thử cách trên.)
• Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn.
SC874-42Mô tả:
Xóa hết lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Kết thúc bằng cách hủy bỏ
Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu HDD
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
• Tùy chọn “Xóa tất cả” chưa được đặt

Biện pháp khắc phục:
• Tắt và bật lại công tắc nguồn chính, sau đó thực hiện "Xóa tất cả bộ nhớ"
lại ở chế độ UP. (Tuy nhiên, nếu có một khu vực bị lỗi hoặc vấn đề khác với
đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi thử cách trên.)
• Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn.
SC874-61-65Mô tả:
Xóa hết lỗi (Xóa vùng dữ liệu): lỗi thư viện

Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu HDD
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
• Tùy chọn “Xóa tất cả” chưa được đặt

Biện pháp khắc phục:
• Tắt và bật lại công tắc nguồn chính, sau đó thực hiện "Xóa tất cả bộ nhớ"
lại ở chế độ UP. (Tuy nhiên, nếu có một khu vực bị lỗi hoặc vấn đề khác với
đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi thử cách trên.)
• Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn.
SC874-67Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Không khả dụng

Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu HDD
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
• Tùy chọn “Xóa tất cả” chưa được đặt

Biện pháp khắc phục:
• Tắt và bật lại công tắc nguồn chính, sau đó thực hiện "Xóa tất cả bộ nhớ"
lại ở chế độ UP. (Tuy nhiên, nếu có một khu vực bị lỗi hoặc vấn đề khác với
đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi thử cách trên.)
• Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn.
SC874-68Mô tả:
Lỗi xóa tất cả (Xóa vùng dữ liệu): Lỗi định dạng ổ cứng (Bình thường)
Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu HDD
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
• Tùy chọn “Xóa tất cả” chưa được đặt

Biện pháp khắc phục:
• Tắt và bật lại công tắc nguồn chính, sau đó thực hiện "Xóa tất cả bộ nhớ"
lại ở chế độ UP. (Tuy nhiên, nếu có một khu vực bị lỗi hoặc vấn đề khác với
đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi thử cách trên.)
• Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn.
SC874-69Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Lỗi định dạng ổ cứng (Bất thường)
Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu HDD
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
• Tùy chọn “Xóa tất cả” chưa được đặt

Biện pháp khắc phục:
• Tắt và bật lại công tắc nguồn chính, sau đó thực hiện "Xóa tất cả bộ nhớ"
lại ở chế độ UP. (Tuy nhiên, nếu có một khu vực bị lỗi hoặc vấn đề khác với
đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi thử cách trên.)
• Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn.
SC874-70Mô tả:
Xóa hết lỗi (Xóa vùng dữ liệu) : Thư viện trái phép

Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu HDD
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
• Tùy chọn “Xóa tất cả” chưa được đặt

Biện pháp khắc phục:
• Tắt và bật lại công tắc nguồn chính, sau đó thực hiện "Xóa tất cả bộ nhớ"
lại ở chế độ UP. (Tuy nhiên, nếu có một khu vực bị lỗi hoặc vấn đề khác với
đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi thử cách trên.)
• Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn.
SC874-99Mô tả:
Lỗi Delete all (Xóa vùng dữ liệu): các lỗi khác
Nguyên nhân:
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu HDD
• Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
• Tùy chọn “Xóa tất cả” chưa được đặt

Biện pháp khắc phục:
• Tắt và bật lại công tắc nguồn chính, sau đó thực hiện "Xóa tất cả bộ nhớ"
lại ở chế độ UP. (Tuy nhiên, nếu có một khu vực bị lỗi hoặc vấn đề khác với
đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi thử cách trên.)
• Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn.
SC875-01Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa ổ cứng) (lỗi hddchack –i)
Nguyên nhân:
Đã phát hiện lỗi trước khi quá trình xóa ổ cứng/dữ liệu bắt đầu. (Không thể xóa dữ liệu/không thể
định dạng hợp lý ổ cứng)
• Định dạng logic ổ cứng không thành công.
• Các mô-đun không thể xóa dữ liệu.

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn chính
SC875-02Mô tả:
Lỗi xóa tất cả (Xóa ổ cứng) (Lỗi xóa dữ liệu)

Nguyên nhân:
Đã phát hiện lỗi trước khi quá trình xóa ổ cứng/dữ liệu bắt đầu. (Không thể xóa dữ liệu/không thể
định dạng hợp lý ổ cứng)
• Định dạng logic ổ cứng không thành công.
• Các mô-đun không thể xóa dữ liệu.

Biện pháp khắc phục:

Tắt/bật nguồn chính
SC876-01Mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký 1
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy

Nguyên nhân:
Tệp dữ liệu nhật ký bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004)
SC876-02Mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký 2
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi máy
hoạt động.
Nguyên nhân:
Mã hóa nhật ký được bật nhưng mô-đun mã hóa chưa được cài đặt

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế hoặc thiết lập lại mô-đun mã hóa.
• Tắt cài đặt mã hóa nhật ký
SC876-03Mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký 3
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi máy
hoạt động
Nguyên nhân:
Sự không thống nhất về khóa mã hóa giữa NV-RAM và HDD

Biện pháp khắc phục:
• Tắt cài đặt mã hóa nhật ký.
• Khởi tạo bộ nhớ LCS (SP5801-019).
• Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004)
SC876-04Mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký 4
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi máy
hoạt động.

Nguyên nhân:
• Khóa mã hóa nhật ký bị tắt nhưng tệp dữ liệu nhật ký được mã hóa. (dữ liệu NVRAM
tham nhũng)
• Khóa mã hóa nhật ký được bật nhưng tệp dữ liệu nhật ký không được mã hóa. (dữ liệu NVRAM
tham nhũng)

Biện pháp khắc phục:
Khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004)
SC876-05Mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký 5
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi máy
hoạt động.

Nguyên nhân:
• Chỉ NV-RAM đã được thay thế bằng một cái đã được sử dụng trước đó trong một máy khác.
• Chỉ thay thế ổ cứng HDD đã sử dụng trước đó ở máy khác

Biện pháp khắc phục:
• Gắn NV-RAM gốc.
• Gắn HDD gốc.
• Với cấu hình gây ra SC, hãy khởi tạo ổ cứng (SP5-832-004).
SC876-99Mô tả:
Nhật ký dữ liệu Lỗi 99
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi máy
hoạt động.
Nguyên nhân:
nguyên nhân khác

Biện pháp khắc phục:

SC878-00Mô tả:
Lỗi đèn flash USB
Đã xảy ra sự cố trong hệ thống tệp của bộ nhớ flash USB.

Nguyên nhân:
• Đã thử cập nhật mô-đun hệ thống mà không có đường dẫn cập nhật chính xác
• Bộ nhớ flash USB không hoạt động chính xác

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển
SC878-01Mô tả:
Lỗi xác thực TPM
Lỗi nhận dạng điện tử TPM

Nguyên nhân:
Tệp hệ thống USB Flash bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển
SC878-02Mô tả:
lỗi TPM
Đã xảy ra lỗi trong TPM hoặc trình điều khiển TPM

Nguyên nhân:
TPM không hoạt động chính xác

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển
SC878-03Mô tả:
dffof TCSD
Đã xảy ra lỗi trong ngăn xếp phần mềm TPM

Nguyên nhân:
• TPM, phần mềm TPM không khởi động được
• Thiếu tệp theo yêu cầu của TPM

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển.
SC880-00Mô tả:
lỗi MLB
Trả lời truy cập MLB không được trả lại trong một thời gian nhất định.
Nguyên nhân:
MLB khiếm khuyết

Biện pháp khắc phục:
• Replace the MLB.
• Remove the MLB.
SC881-01Mô tả:
Lỗi khu vực quản lý
• Đã phát hiện sự cố trong phần mềm
• Lỗi này có thể xảy ra ngay cả khi tùy chọn thẻ IC không được cài đặt

Nguyên nhân:
• Điều này là do tích lũy thông tin xác thực bất thường trong
phần mềm. (Thao tác của người dùng sẽ không trực tiếp gây ra nó.)
• Khi đăng nhập
Ví dụ: Khi một lệnh được gửi đến máy in/khi đăng nhập từ hoạt động
bảng điều khiển/khi đăng nhập từ trình duyệt Web

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn chính
SC899-00Mô tả:
Lỗi hiệu suất phần mềm (kết thúc nhận tín hiệu)
Đã xảy ra lỗi phần mềm không xác định.

Nguyên nhân:
Xảy ra khi một chương trình nội bộ hoạt động bất thường

Biện pháp khắc phục:
Trường hợp lỗi phần cứng
• Thay thế phần cứng.
Trường hợp lỗi phần mềm
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thử cập nhật chương trình cơ sở
SC940-01Mô tả:
Lỗi bộ nạp khay nạp giấy đầu tiên của Solenoid Non-Drive


Nguyên nhân:
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• Điện từ bị lỗi
SC940-01: Đế hút khay nạp giấy đầu tiên
SC940-02: Đế hút khay nạp giấy thứ 2
SC940-03: Bỏ qua Pickup Solenoid
SC940-04: Điện từ chuyển mạch thoát giấy
• Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Kết nối lại đầu nối trên BCU.
• Kết nối lại đầu nối rơle và đầu nối điện tử.
• Thay cuộn điện từ.
• Thay BCU.
• Thay dây nịt
SC940-02Mô tả:
Lỗi bộ nạp khay nạp giấy thứ 2 Solenoid Non-Drive

Nguyên nhân:
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• Điện từ bị lỗi
SC940-01: Đế hút khay nạp giấy đầu tiên
SC940-02: Đế hút khay nạp giấy thứ 2
SC940-03: Bỏ qua Pickup Solenoid
SC940-04: Điện từ chuyển mạch thoát giấy
• Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Kết nối lại đầu nối trên BCU.
• Kết nối lại đầu nối rơle và đầu nối điện tử.
• Thay cuộn điện từ.
• Thay BCU.
• Thay dây nịt
SC940-03Mô tả:
Bypass Pickup Solenoid Non-Drive Error

Nguyên nhân:
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• Điện từ bị lỗi
SC940-01: Đế hút khay nạp giấy đầu tiên
SC940-02: Đế hút khay nạp giấy thứ 2
SC940-03: Bỏ qua Pickup Solenoid
SC940-04: Điện từ chuyển mạch thoát giấy
• Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Kết nối lại đầu nối trên BCU.
• Kết nối lại đầu nối rơle và đầu nối điện tử.
• Thay cuộn điện từ.
• Thay BCU.
• Thay dây nịt
SC940-04Mô tả:
Thoát giấy Chuyển đổi Solenoid Non-Drive Lỗi

Nguyên nhân:
• Đầu nối bị ngắt kết nối
• Dây đai bị đứt
• Điện từ bị lỗi
SC940-01: Đế hút khay nạp giấy đầu tiên
SC940-02: Đế hút khay nạp giấy thứ 2
SC940-03: Bỏ qua Pickup Solenoid
SC940-04: Điện từ chuyển mạch thoát giấy
• Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Kết nối lại đầu nối trên BCU.
• Kết nối lại đầu nối rơle và đầu nối điện tử.
• Thay cuộn điện từ.
• Thay BCU.
• Thay dây nịt
SC940-50Mô tả:
Lỗi bộ đếm phím
Khi bộ đếm phím BẬT, giá trị đăng ký của tín hiệu phát hiện bộ đếm phím 2 là
"1" ba lần liên tiếp
Nguyên nhân:
• Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển bộ đếm phím) (mở)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay BCU.
SC940-51Mô tả:
Lỗi ổ đĩa điện từ đón khay nạp giấy đầu tiên

Nguyên nhân:
Khi điện từ đang di chuyển, giá trị đăng ký của phát hiện lỗi là "1" ba
lần liên tiếp.
• Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay BCU.
• Thay dây nịt
SC940-52Mô tả:
Lỗi ổ đĩa điện từ đón khay nạp giấy lần thứ 2

Nguyên nhân:
Khi điện từ đang di chuyển, giá trị đăng ký của phát hiện lỗi là "1" ba
lần liên tiếp.
• Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay BCU.
• Thay dây nịt
SC940-53Mô tả:
Bypass Pickup Solenoid Drive Lỗi

Nguyên nhân:
Khi điện từ đang di chuyển, giá trị đăng ký của phát hiện lỗi là "1" ba
lần liên tiếp.
• Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay BCU.
• Thay dây nịt
SC940-54Mô tả:
Thoát giấy Lỗi chuyển đổi ổ đĩa điện từ
Nguyên nhân:
Khi điện từ đang di chuyển, giá trị đăng ký của phát hiện lỗi là "1" ba
lần liên tiếp.
• Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Thay BCU.
• Thay dây nịt
SC990-00Mô tả:
Lỗi vận hành phần mềm
Phần mềm đã thử một hoạt động không mong muốn

Nguyên nhân:
• Lỗi tham số
• Lỗi tham số nội bộ
• Bộ nhớ làm việc không đủ
• Lỗi hoạt động gây ra bởi những bất thường mà thông thường không thể phát hiện được

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Cài đặt lại phần mềm của bộ điều khiển và bo mạch BCU
SC991-00Mô tả:
Lỗi hoạt động phần mềm có thể phục hồi
Phần mềm đã cố gắng thực hiện một hoạt động không mong muốn.
SC991 bao gồm các lỗi có thể phục hồi trái ngược với SC990.

Nguyên nhân:
• Lỗi tham số
• Lỗi tham số nội bộ
• Bộ nhớ làm việc không đủ
• Lỗi hoạt động gây ra bởi những bất thường mà thông thường không thể phát hiện được

Biện pháp khắc phục:
chỉ đăng nhập
SC995-01Mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 1
So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy.
Chi tiết:
• Không thể xác định số sê-ri của máy do thay thế BICU hoặc
trục trặc.
• Không xác định được số sê-ri máy do thay thế NV-RAM

Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.

Biện pháp khắc phục:
• Nhập số sê-ri của máy bằng SP5-811, sau đó bật/tắt nguồn.
• Gắn NV-RAM đã được cài đặt trước đó.
SC995-02Mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 2
So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy.
Chi tiết:
Không thể xác định số sê-ri máy do thay thế NV-RAM hoặc
trục trặc.

Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.

Biện pháp khắc phục:
• Gắn NV-RAM đã được cài đặt trước đó.
• Tải xuống dữ liệu trên NV-RAM bằng SP5-825.
SC995-03Mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 3
So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy.
Chi tiết:
Không thể nhận dạng mã nhận dạng máy do bộ điều khiển đã được thay thế
không chính xác hoặc bị trục trặc.

Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.

Biện pháp khắc phục:
Thay thế nó bằng một bộ điều khiển tương thích.
SC995-04Mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 4
So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy.

Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp

Biện pháp khắc phục:

 

Bạn có thể tìm thấy tất cả các mã lỗi – Error Code của máy photocopy Ricoh 3055 trong bảng mã mà VIDO cung cấp bên trên, gồm có các mã lỗi như:

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 3055
Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 3055

Danh sách các mã lỗi mà VIDO đã tổng hợp của máy photo Ricoh 3055

Phần 1:

– SC101-01, SC101-02, SC102-00, SC120-00, SC121-00, SC141-00, SC142-00, SC144-00, SC151-00, SC152-00, SC154-00, SC161-02, SC161-20, SC195-00, SC202-00, SC203-00, SC204-00, SC220-00, SC230-00, SC231-00.

– SC240-00, SC272-01, SC272-10, SC302-00, SC324-01, SC360-01, SC361-01, SC362-01, SC370-00, SC391-00, SC396-01, SC440-00, SC452-00, SC460-00, SC497-00, SC498-00, SC501-01, SC501-02, SC502-01, SC502-02.

– SC503-01, SC503-02, SC503-11, SC503-12, SC503-31, SC503-32, SC503-33, SC503-34, SC503-35, SC503-36, SC504-21, SC504-22, SC505-41, SC505-42, SC505-43, SC508-00, SC520-01, SC520-02, SC520-03, SC521-01.

– SC521-02, SC522-00, SC530-00, SC531-00, SC533-00, SC533-01, SC534-00, SC535-00, SC540-00, SC541-01, SC541-02, SC541-03, SC542-02, SC542-03, SC542-05, SC542-06, SC543-00, SC544-01, SC544-02, SC545-01.

– SC545-05, SC547-01, SC547-02, SC547-03, SC551-01, SC551-02, SC551-03, SC552-02, SC552-03, SC552-05, SC552-06, SC553-00, SC554-01, SC554-02, SC555-01, SC555-05, SC557-00, SC558-00, SC559-00, SC561-00.

Phần 2:

– SC562-02, SC562-05, SC563-00, SC564-00, SC571-00, SC572-02, SC573-00, SC574-00, SC589-01, SC589-02, SC620-01, SC620-02, SC620-03, SC621-00, SC622, SC623-00, SC664-01, SC664-02, SC664-03, SC665-01, SC665-04.

– SC665-05, SC665-07, SC665-08, SC667-01, SC667-10, SC667-40, SC669, SC669-36, SC669-37, SC682, SC682-36, SC687-00, SC700, SC700-01, SC700-02, SC700-04, SC700-05, SC700-06, SC700-07, SC700-09, SC701-03, SC701-08.

– SC702-01, SC702-02, SC702-03, SC702-04, SC702-05, SC720, SC720-03, SC720-06, SC720-10, SC720-11, SC720-13, SC720-15, SC720-17, SC720-20, SC720-24, SC720-25, SC720-27, SC720-28, SC720-30, SC720-33, SC720-34, SC720-35.

– SC720-41, SC720-42, SC720-44, SC720-50, SC720-51, SC720-52, SC720-53, SC720-54, SC720-60, SC720-70, SC720-71, SC720-72, SC720-73, SC720-74, SC720-75, SC720-80, SC720-81, SC720-82, SC720-83, SC721, SC721-03.

– SC721-06, SC721-10, SC721-11, SC721-17, SC721-24, SC721-25, SC721-27, SC721-28, SC721-30, SC721-33, SC721-41, SC721-42, SC721-44, SC721-52, SC721-53, SC721-58, SC721-59, SC721-70, SC721-71, SC721-80, SC721-81.

Phần 3:

– SC722-03, SC722-06, SC722-10, SC722-11, SC722-17, SC722-24, SC722-25, SC722-27, SC722-28, SC722-30, SC722-33, SC722-41, SC722-42, SC722-44, SC722-45, SC722-46, SC722-47, SC722-70, SC722-71, SC722-81, SC723-03.

– SC723-10, SC723-20, SC723-24, SC723-44, SC723-71, SC724-24, SC724-25, SC724-27, SC724-28, SC724-31, SC724-32, SC724-33, SC724-31, SC724-38, SC724-42, SC724-70, SC724-71, SC724-80, SC724-86, SC727-01.

– SC727-03, SC727-04, SC727-06, SC727-10, SC727-12, SC727-20, SC727-39, SC727-41, SC727-71, SC727-72, SC761-03, SC761-04, SC780-01, SC781-01, SC791-00, SC792-00, SC816, SC816-01, SC816-02, SC816-03.

– SC816-04, SC816-05, SC816-07, SC816-08, SC816-09, SC816-10-12, SC816-13, SC816-14, SC816-15-18, SC816-19, SC816-20, SC816-22, SC816-23-24, SC816-25, SC816-26-28, SC816-29-30, SC816-35, SC816-36-94, SC818-00.

– SC819-00, SC840-00, SC841-00, SC842-00, SC842-01, SC842-02, SC845-01, SC845-02, SC845-03, SC845-04, SC845-05, SC855-01, SC855-02, SC858-00, SC858-01, SC858-02, SC858-30, SC858-31, SC859-00, SC859-01.

Phần 4:

– SC859-02, SC859-10, SC860-00, SC862-00, SC863-01, SC863-02-23, SC863-01, SC864-01, SC864-02-23, SC865-00, SC865-01, SC865-02-23, SC865-50, SC865-51, SC865-52-73, SC866-00, SC867-00, SC867-01, SC867-02.

– SC868-00, SC868-01, SC868-02, SC869-01, SC869-02, SC870, SC870-1, SC870-2, SC870-3, SC870-4, SC870-5, SC870-6, SC870-7, SC870-8, SC870-9, SC870-10, SC870-11, SC870-20, SC870-21, SC870-22, SC870-23, SC870-24.

– SC870-25, SC870-26, SC870-27, SC870-30, SC870-31, SC870-32, SC870-41, SC870-50, SC870-51, SC870-52, SC870-53, SC870-54, SC870-55, SC870-56, SC870-57, SC870-58, SC870-59, SC870-60, SC871-01, SC872-00.

– SC873-00, SC874-05, SC874-06, SC874-09, SC874-10, SC874-12, SC874-13, SC874-14, SC874-15, SC874-16, SC874-41, SC874-42, SC874-61-65, SC874-67, SC874-68, SC874-69, SC874-70, SC874-99, SC875-01.

– SC875-02, SC876-01, SC876-02, SC876-03, SC876-04, SC876-05, SC876-99, SC878-00, SC878-01, SC878-02, SC878-03, SC880-00, SC881-01, SC899-00, SC940-01.

– SC940-02, SC940-03, SC940-04, SC940-50, SC940-51, SC940-52, SC940-53, SC940-54, SC990-00, SC991-00, SC995-01, SC995-02, SC995-03, SC995-04,

Mong rằng các kỹ thuật viên có thể dựa vào bảng mã lỗi máy photocopy này tiện lợi hơn trong việc khắc phục các lỗi hàng ngày, Có gì góp ý mọi người có thể comment góp ý giúp VIDO nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902.885.042

Zalo Chat