Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 3352

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 3352, một bảng mã vô cùng cần thiết cho các kỹ thuật viên máy photo Ricoh. Nơi có thể giúp dò tìm các nguyên nhân và cách xử lý các mã lỗi một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Tin Học VIDO cung cấp đầy đủ các bảng tra mã lỗi máy photocopy Ricoh các dòng máy, bạn có thấy tra cứu một cách dễ dàng – nhanh chóng – hoàn toàn miễn phí.

Nhập mã lỗi để bắt đầu tìm kiếm các mã lỗi của Ricoh 3352

Mã lỗiChi tiết
SC 101
Mô tả:
Lỗi đèn phơi sáng
Không thể đặt đúng mức độ trắng tiêu chuẩn khi quét tấm trắng trong quá trình điều chỉnh mức độ trắng tự động.

Nguyên nhân:
• Tấm trắng bị bẩn
• Có nhiễu điện giả trên đường dây cấp điện
• Kết nối đèn phơi sáng bị lỏng, đứt, lỗi
• Đèn phơi sáng bị lỗi
• Bộ nguồn cao áp (bộ nguồn) bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• SBU bị lỗi
• BCU bị lỗi
• SIO bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra và vệ sinh (các) gương máy quét và thấu kính máy quét.
2. Kiểm tra và vệ sinh tấm che nắng.
3. Thay đèn phơi sáng.
4. Thay thế (các) gương máy quét hoặc ống kính máy quét.
5. Thay bo mạch SBU.
6. Thay bo mạch BCU.
7. Thay bo mạch SIO.
SC 120
Mô tả:
Lỗi vị trí gốc của máy quét 1
Cảm biến vị trí gốc của máy quét không phát hiện tình trạng "TẮT" trong khi vận hành.

Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi
• Động cơ máy quét bị lỗi
• Dây nối giữa bo mạch SIO và động cơ máy quét bị ngắt kết nối
• Cảm biến HP của máy quét bị lỗi
• Dây nối giữa cảm biến SIO và HP bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối cáp giữa bo mạch SIO và động cơ máy quét.
2. Kiểm tra kết nối cáp giữa cảm biến SIO và HP.
3. Thay thế động cơ máy quét.
4. Thay cảm biến HP.
SC 121
Mô tả:
Lỗi vị trí nhà của máy quét 2
Cảm biến HP của máy quét không bật trong quá trình khởi tạo hoặc sao chép máy quét.

Nguyên nhân:
• Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi
• Động cơ máy quét bị lỗi
• Dây nối giữa bo mạch SIO và động cơ máy quét bị ngắt kết nối
• Cảm biến HP của máy quét bị lỗi
• Dây nối giữa cảm biến SIO và HP bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối cáp giữa bo mạch SIO và động cơ máy quét.
2. Kiểm tra kết nối cáp giữa cảm biến SIO và HP.
3. Thay thế động cơ máy quét.
4. Thay cảm biến HP.
SC 141
Mô tả:
Lỗi hiệu chỉnh mức độ màu đen
Không thể đặt chính xác hiệu chỉnh mức độ màu đen trong quá trình điều chỉnh tự động.

Nguyên nhân:
• Dây quấn tại SBU, IPU, BCU bị lỏng, đứt, lỗi.
• SBU bị lỗi
• IPU bị lỗi
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối cáp
2. Thay thế SBU.
3. Thay thế IPU.
4. Thay thế BCU.
SC 142Mô tả:
Lỗi hiệu chỉnh mức trắng
Không thể cài đặt đúng mức hiệu chỉnh mức trắng trong quá trình điều chỉnh tự động.

Nguyên nhân:
• Các dây tại SBU, IPU, BCU bị lỏng, gãy, lỗi
• Có nhiễu điện giả trên đường cấp điện
• Tấm trắng bị bẩn hoặc thiếu
• Bộ gia nhiệt chống ngưng tụ (tùy chọn) trong bộ quét không hoạt động
• Bộ dây đèn phơi sáng, lỏng, hỏng, bị lỗi
• Lỗi đèn phơi sáng
• Lỗi SBU
• Lỗi IPU
• Lỗi BCU
• Lỗi SIO

Biện pháp khắc phục:
1. Làm sạch kính phơi sáng, tấm trắng, gương và thấu kính.
2. Kiểm tra xem đèn phơi sáng có sáng trong quá trình khởi tạo không.
3. Kiểm tra kết nối khai thác giữa SBU, BCU và IPU.
4. Kiểm tra bộ gia nhiệt chống ngưng tụ (tùy chọn) đã được lắp đúng chưa.
5. Thay đèn phơi sáng.
6. Thay bo mạch SBU.
7. Thay bo mạch IPU.
8. Thay bo mạch BCU.
9. Thay bo mạch SIO.
SC 144
Mô tả:
Lỗi giao tiếp SBU
Không thể xác nhận kết nối với SBU, có thể do lỗi trong cổng phát hiện BCU.

Nguyên nhân:
• Dây kết nối tại IPU, BCU, SBU bị lỏng, đứt, lỗi
• Có nhiễu điện trên đường cấp điện
• IPU bị lỗi
• BCU bị lỗi
• SBU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Thay dây nịt.
2. Thay thế IPU.
3. Thay thế SBU.
4. Thay thế BCU.
SC 161-001
Mô tả:
Lỗi IPU
Kết quả lỗi tự chẩn đoán của ASIC trên BCU được phát hiện.

Nguyên nhân:
• Lỗi BCU
• Lỗi kết nối giữa BCU và SBU

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối giữa BCU và SBU.
2. Thay thế BCU
SC 161-002
Mô tả:
Lỗi IPU
Máy phát hiện lỗi trong quá trình truy cập vào Ri.

Nguyên nhân:
• Ban BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch BCU.
SC 165
Mô tả:
Lỗi thiết bị bảo mật dữ liệu sao chép
• Bảng bảo mật dữ liệu sao chép không được phát hiện khi chức năng bảo mật dữ liệu sao chép được đặt "ON" với cài đặt ban đầu.
• Lỗi kiểm tra thiết bị xảy ra khi chức năng bảo mật dữ liệu sao chép được đặt "BẬT" với cài đặt ban đầu.

Nguyên nhân:
• Lắp đặt sai bảng bảo mật dữ liệu sao chép
• Bảng bảo mật dữ liệu sao chép bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Cài đặt lại bo mạch bảo mật dữ liệu sao chép.
2. Thay bo mạch bảo mật dữ liệu sao chép.
SC 195
Mô tả:
Số sê-ri không khớp
• Số sê-ri được lưu trong bộ nhớ không có mã chính xác.

Nguyên nhân:
• NVRAM bị lỗi
• BCU bị thay thế mà không có NVRAM gốc

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra số sê-ri bằng SP5-811-002.
2. Nếu số sê-ri được lưu trữ không chính xác, hãy liên hệ với người giám sát của bạn.
SC 202
Mô tả:
Lỗi động cơ đa giác 1: Hết thời gian BẬT
Động cơ gương đa giác không đạt được tốc độ vận hành mục tiêu trong vòng 10 giây. sau khi bật hoặc thay đổi tốc độ

Nguyên nhân:
• Dây đai động cơ đa giác/bảng điều khiển bị lỏng hoặc bị hỏng
• Động cơ đa giác/bảng điều khiển bị lỗi
• Bộ phận quang laser bị lỗi
• IPU bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
1. Thay thế động cơ đa giác.
2. Thay thế bộ vỏ quang học laze.
3. Thay dây nịt.
4. Thay thế IPU
SC 203
Mô tả:
Lỗi động cơ đa giác 1: Hết thời gian TẮT
Động cơ gương đa giác không rời khỏi trạng thái SẴN SÀNG trong vòng 3 giây. sau khi động cơ đa giác tắt.

Nguyên nhân:
• Dây đai động cơ đa giác/bảng điều khiển bị lỏng hoặc bị hỏng
• Động cơ đa giác/bảng điều khiển bị lỗi
• Bộ phận quang laser bị lỗi
• IPU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Thay thế động cơ đa giác.
2. Thay thế bộ vỏ quang học laze.
3. Thay dây nịt.
4. Thay thế IPU.
SC 204
Mô tả:
Lỗi động cơ đa giác 1: Lỗi tín hiệu XSCRDY
Tín hiệu XSCRDY vẫn ở mức CAO trong 200 ms trong khi thiết bị LD đang kích hoạt.

Nguyên nhân:
• Dây đai động cơ đa giác/bảng điều khiển bị lỏng hoặc bị hỏng
• Động cơ đa giác/bảng điều khiển bị lỗi
• Bộ phận quang laser bị lỗi
• IPU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Thay thế động cơ đa giác.
2. Thay thế bộ vỏ quang học laze.
3. Thay dây nịt.
4. Thay thế IPU.
SC 220
Mô tả:
Lỗi phát hiện đồng bộ hóa laser: LD0
Tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa laser cho vị trí bắt đầu của LD không xuất ra trong hai giây. sau khi bật thiết bị LDB với động cơ đa giác quay bình thường.

Nguyên nhân:
• Dây nịt bảng mạch phát hiện đồng bộ hóa laser bị lỏng hoặc hỏng.
• Bảng phát hiện đồng bộ hóa laser bị lỗi
• Đơn vị LDB bị lỗi
• IPU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các đầu nối.
2. Thay thế máy dò đồng bộ hóa laze.
3. Thay LDB.
4. Thay thế IPU.
SC 230
Mô tả:
Lỗi FGATE ON
Tín hiệu FGATE không xác nhận trong thời gian quy định. (BCU tạo tín hiệu FGATE và gửi nó đến thiết bị LD khi cảm biến đăng ký bật.)

Nguyên nhân:
• BCU, Dây nịt bo mạch điều khiển bị lỏng hoặc hỏng
• BCU bị lỗi
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối giữa bo mạch điều khiển và BCU.
2. Thay thế BCU.
3. Thay bo mạch điều khiển
SC 231
Mô tả:
Lỗi FGATE OFF
Tín hiệu FGATE không tắt trong thời gian quy định. (BCU tạo tín hiệu FGATE và gửi nó đến thiết bị LD khi cảm biến đăng ký bật.)

Nguyên nhân:
• BCU, Dây nịt bo mạch điều khiển bị lỏng hoặc hỏng
• BCU bị lỗi
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối giữa bo mạch điều khiển và BCU.
2. Thay thế BCU.
3. Thay bo mạch điều khiển.
SC 240
Mô tả:
Lỗi LD
IPU đã phát hiện sự cố tại thiết bị LD.

Nguyên nhân:
• Bộ dây LD bị hỏng, bị lỗi
• Bộ dây BCU bị hỏng
• Bộ LD bị lỗi
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Thay thế bó dây của LD.
2. Thay thế bộ vỏ quang học laze.
3. Thay dây nịt của BCU.
4. Thay thế BCU.
SC 302
Mô tả:
Lỗi đầu ra mức sạc
Mức đầu ra PWM được phát hiện cao hơn 50% sau 10 lần lấy mẫu liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Dây của bo mạch nguồn cao áp (bộ nguồn) bị lỏng, đứt.
• Kết nối PCU bị lỏng hoặc đứt

Biện pháp khắc phục:
1. Thay thế bó dây của bộ nguồn.
2. Thay thế dây nịt của BĐP.
3. Thay BĐP.
SC 355
Mô tả:
Lỗi cảm biến ID
• Một trong những điều kiện sau xảy ra khi mẫu cảm biến ID được hiệu chỉnh trong khi in: Vsp > 2,5V Vsg < 2,5V Vsp = 0V Vsg = 0V
• Các điều kiện sau xảy ra đồng thời khi mẫu cảm biến ID được hiệu chỉnh trong khi in: Vsg = 5V PWM = 0 (Dòng LED giảm)
• Xảy ra lỗi trong quá trình điều chỉnh tự động Vsg: Đầu ra Vsg không đạt 4V, ngay cả với PWM = 1023 (dòng điện tối đa cho LED) Đầu ra Vsg lớn hơn 4V, ngay cả với PWM=1 (không có dòng điện cho đèn LED)

Nguyên nhân:
• Cảm biến ID bị bẩn hoặc bị lỗi
• Bộ cảm biến ID bị ngắt kết nối hoặc đầu nối bị hỏng
• BCU bị lỗi
• Bảng cấp điện cao áp (bộ nguồn) bị lỗi
• Hệ thống quét hoặc hệ thống tạo hình ảnh bị trục trặc

Biện pháp khắc phục:
1. Thay thế bó dây cảm biến ID.
2. Thay cảm biến ID.
3. Thay thế bó dây của bảng cấp điện cao áp (bộ nguồn).
4. Thay thế bó dây của BCU. 5. Thay thế BCU.
SC 389
Mô tả:
Lỗi cảm biến TD 1
Đầu ra cảm biến TD nhỏ hơn 0,5V hoặc hơn 0,5V 10 lần liên tiếp. Nếu thiết bị fax được cài đặt, SC này sẽ được cấp ngay lập tức. Nếu thiết bị fax chưa được lắp đặt, SC này sẽ được phát hành sau khi đã in xong số lượng bản sao quy định.

Nguyên nhân:
• Cảm biến TD bất thường
• Kết nối PCU kém

Biện pháp khắc phục:
1. Thay cảm biến TD.
2. Thay thế dây nịt của PCU.
SC 390
Mô tả:
Lỗi cảm biến TD 2
Đầu ra cảm biến TD dưới 0,5V hoặc hơn 4,0V 10 lần liên tục trong khi sao chép. Lưu ý: Nếu tùy chọn fax được cài đặt, SC này sẽ được phát hành ngay lập tức. Nếu tùy chọn fax không được cài đặt, SC này sẽ được cấp sau khi sao chép đủ số trang theo quy định.

Nguyên nhân:
• Cảm biến TD bất thường
• Kết nối PCU kém

Biện pháp khắc phục:
1. Thay cảm biến TD.
2. Thay thế dây nịt của PCU.
SC 391
Mô tả:
Rò rỉ sai lệch phát triển
Mức đầu ra PWM được phát hiện cao hơn 50% sau 10 lần lấy mẫu liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Bó dây bo mạch nguồn cao áp (bộ nguồn) bị lỏng, đứt.
• Kết nối PCU bị lỏng hoặc đứt

Biện pháp khắc phục:
1. Thay thế bó dây của bảng cấp điện cao áp (bộ nguồn).
2. Thay thế dây nịt của BĐP.
SC 392
Mô tả:
Lỗi cài đặt ban đầu của cảm biến TD
Khởi tạo thiết bị PCU mới không thành công (trống và con lăn phát triển không bắt đầu quay)

Nguyên nhân:
• Dây cảm biến ID bị lỏng, hỏng
• Dây cảm biến TD bị lỏng, bị hỏng
• Cảm biến ID bị lỗi
• Cảm biến TD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Thay thế bó dây của cảm biến ID.
2. Thay cảm biến ID.
3. Thay thế bó dây của cảm biến TD.
4. Thay cảm biến TD.
SC 401
Mô tả:
Lỗi rò rỉ con lăn chuyển 1
Một tín hiệu rò rỉ hiện tại của con lăn chuyển đã được phát hiện. (Tín hiệu phản hồi hiện tại cho con lăn chuyển không được phát hiện trong thời gian chính xác.)

Nguyên nhân:
• Bảng mạch nguồn điện áp cao được đặt không chính xác hoặc bị lỗi
• Con lăn chuyển được đặt không đúng hoặc bị hỏng
• Bộ truyền được đặt không chính xác

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra bảng cung cấp điện áp cao được đặt chính xác.
2. Kiểm tra bó dây của bảng cung cấp điện áp cao.
3. Thay thế bo mạch cấp điện áp cao.
4. Kiểm tra xem con lăn chuyển đã được đặt chính xác chưa.
5. Thay con lăn chuyển.
6. Kiểm tra thiết bị chuyển đã được đặt chính xác chưa
SC 402
Mô tả:
Lỗi rò rỉ con lăn chuyển 2
Phát hiện thấy tín hiệu rò rỉ dòng con lăn chuyển. Tín hiệu phản hồi hiện tại cho con lăn chuyển không được phát hiện trong thời gian chính xác.

Nguyên nhân:
• Con lăn truyền tải được đặt không chính xác hoặc bị hỏng
• Bảng cung cấp điện áp cao được đặt không chính xác hoặc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra bảng cung cấp điện áp cao được đặt chính xác.
2. Kiểm tra bó dây của bảng cung cấp điện áp cao.
3. Thay thế bo mạch cấp điện áp cao.
4. Kiểm tra xem con lăn chuyển đã được đặt chính xác chưa.
5. Thay con lăn chuyển.
SC 411
Mô tả:
Lỗi rò rỉ thiên vị phân tách
Một tín hiệu rò rỉ thiên vị phân tách đã được phát hiện.

Nguyên nhân:
• Ban cung cấp điện áp cao bị lỗi
• Tấm phóng điện bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra dây nịt của bảng cung cấp điện áp cao.
2. Thay thế bo mạch cấp điện áp cao.
3. Thay tấm xả.
SC 490
Mô tả:
Lỗi rò rỉ động cơ cung cấp mực
Hơn 1 ampe được cung cấp cho động cơ cung cấp mực trong thời gian dài hơn 200 ms.

Nguyên nhân:
• Động cơ cấp mực bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Thay thế động cơ vận chuyển bột mực.
SC 500
Mô tả:
Khóa động cơ chính
Máy phát hiện khóa động cơ (động cơ không hoạt động chính xác)

Nguyên nhân:
• Một vật cản đã chặn hoạt động của động cơ chính
• Dây nịt động cơ chính bị lỏng hoặc bị hỏng
• Động cơ chính hoặc bảng điều khiển động cơ chính bị lỗi
• Quá tải trên động cơ chính

Biện pháp khắc phục:
1. Thay thế bó dây của động cơ chính.
2. Thay thế động cơ.
3. Thay bảng điều khiển động cơ chính.
4. Kiểm tra tắc nghẽn trong cơ cấu động cơ chính.
SC 501
Mô tả:
Lỗi khay giấy 1
• Khi động cơ nâng khay quay ngược chiều kim đồng hồ, (nếu không phát hiện thấy giới hạn trên trong vòng 10 giây), máy sẽ yêu cầu người dùng đặt lại khay.
• Khi động cơ nâng khay quay theo chiều kim đồng hồ, (nếu không phát hiện giới hạn trên trong vòng 1,5 giây), máy sẽ yêu cầu người dùng đặt lại khay. Nếu một trong những điều kiện này xảy ra ba lần liên tiếp, SC sẽ được tạo.

Nguyên nhân:
• Cảm biến nâng giấy bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Động cơ nâng khay bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Cơ chế nâng tấm đáy bị lỗi
• Quá nhiều giấy trong khay
• IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem giấy có được nạp quá nhiều không.
2. Kiểm tra xem tấm đáy có di chuyển lên và xuống một cách trơn tru bằng tay hay không.
3. Kiểm tra và/hoặc thay thế động cơ nâng khay/cảm biến nâng giấy.
4. Thay thế IOB.
SC 502
Mô tả:
Lỗi khay giấy 2
• Khi động cơ nâng khay quay ngược chiều kim đồng hồ, (nếu không phát hiện thấy giới hạn trên trong vòng 10 giây), máy sẽ yêu cầu người dùng đặt lại khay.
• Khi động cơ nâng khay quay theo chiều kim đồng hồ, (nếu không phát hiện giới hạn trên trong vòng 1,5 giây), máy sẽ yêu cầu người dùng đặt lại khay. Nếu một trong những điều kiện này xảy ra ba lần liên tiếp, SC sẽ được tạo.

Nguyên nhân:
• Cảm biến nâng giấy bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Động cơ nâng khay bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Cơ chế nâng tấm đáy bị lỗi
• Quá nhiều giấy trong khay
• IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem giấy có được nạp quá nhiều không.
2. Kiểm tra xem tấm đáy có di chuyển lên và xuống một cách trơn tru bằng tay hay không.
3. Kiểm tra và/hoặc thay thế động cơ nâng khay/cảm biến nâng giấy.
4. Thay thế IOB.
SC 503
Mô tả:
Lỗi Khay 3 (Đơn vị Nạp Giấy hoặc LCT)
SC này được tạo nếu điều kiện sau đây xảy ra 3 lần liên tiếp. Đối với bộ nạp giấy:
• Khi khay hạ xuống, cảm biến nâng khay không tắt trong vòng 15 giây. Đối với LCT:
• Khi bật công tắc chính hoặc khi LCT được đặt, nếu hàng rào cuối không ở vị trí ban đầu (cảm biến vị trí ban đầu BẬT), động cơ nâng khay sẽ dừng.
• Nếu giới hạn trên không tắt trong 8 giây, thậm chí động cơ nâng khay sẽ bật để hạ khay sau khi giới hạn trên đã được phát hiện khi bật nguồn.

Nguyên nhân:
Đối với bộ nạp giấy:
• Động cơ nâng khay bị lỗi hoặc ngắt kết nối
• Cảm biến nâng khay bị lỗi hoặc ngắt kết nối Đối với LCT:
• Ly hợp vận chuyển chồng giấy bị lỗi hoặc ngắt kết nối
• Ngắt kết nối động cơ khay hoặc ngắt kết nối
• Cảm biến vị trí nhà hoặc đầu nối của hàng rào cuối bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối cáp.
2. Kiểm tra và/hoặc thay thế bộ phận bị lỗi.
SC 504
Mô tả:
Lỗi Khay 4 (Bộ nạp Giấy 3 Khay)
SC này được tạo nếu điều kiện sau đây xảy ra 3 lần liên tiếp.
• Khi khay hạ xuống, cảm biến nâng khay không tắt trong vòng 1,5 giây.

Nguyên nhân:
1. Kiểm tra các kết nối cáp.
2. Kiểm tra và/hoặc thay thế bộ phận bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối cáp.
2. Kiểm tra và/hoặc thay thế bộ phận bị lỗi.
SC 508
Mô tả:
Lỗi tấm lót phụ
Tín hiệu từ cảm biến HP khay phụ không thay đổi trong 1,0 giây sau khi động cơ phụ đã quay ngược chiều kim đồng hồ. Nếu điều kiện này xảy ra ba lần liên tiếp, SC sẽ được tạo.

Nguyên nhân:
• Ngắt kết nối hoặc bị lỗi bó dây của động cơ nhánh
• Kết nối bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối cho động cơ nhánh.
• Động cơ rẽ nhánh bị lỗi
• Ngắt kết nối hoặc bị lỗi bó dây của cảm biến nhánh rẽ HP
• Kết nối bị lỗi hoặc ngắt kết nối cho cảm biến nhánh rẽ HP.
• Cảm biến HP by-pass bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra hoạt động của động cơ by-pass với SP5804-023. Không hoạt động:
1. Kiểm tra kết nối bó dây của khay phụ và bộ in hai mặt.
2. Thay thế động cơ phụ. Vận hành: Kiểm tra hoạt động của cảm biến phụ HP với SP5803-048 trong khi động cơ phụ đang quay. Không thay đổi Bit 0
1. Kiểm tra kết nối khai thác của cảm biến HP by-pass.
2. Thay cảm biến HP by-pass.
SC 530
Mô tả:
Quạt thông gió: lỗi phía trước
Lỗi tín hiệu khóa động cơ được phát hiện trong 10 giây sau khi tín hiệu khóa động cơ lần đầu tiên được phát hiện.

Nguyên nhân:
• Quạt thông gió bị lỗi: phía trước hoặc phía sau
• Dây nịt bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• DRB bị lỗi
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra hoặc thay dây nịt.
2. Thay quạt thông gió: trước (SC530) hoặc sau (SC531).
3. Thay DRB.
4. Thay thế BCU.
SC 531
Mô tả:
Quạt thông gió: lỗi phía sau
Lỗi tín hiệu khóa động cơ được phát hiện trong 10 giây sau khi tín hiệu khóa động cơ lần đầu tiên được phát hiện.

Nguyên nhân:
• Quạt thông gió bị lỗi: phía trước hoặc phía sau
• Dây nịt bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• DRB bị lỗi
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra hoặc thay dây nịt.
2. Thay quạt thông gió: trước (SC530) hoặc sau (SC531).
3. Thay DRB.
4. Thay thế BCU.
SC 532
Mô tả:
Lỗi quạt dàn laser
Lỗi tín hiệu khóa động cơ được phát hiện trong 10 giây sau khi tín hiệu khóa động cơ lần đầu tiên được phát hiện.

Nguyên nhân:
• Quạt bộ phận laser bị lỗi
• Dây nịt bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Bo mạch truyền động bị lỗi
• BCU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Thay thế quạt bộ laze.
2. Kiểm tra dây nịt của quạt thiết bị laser.
3. Thay thế bó dây của quạt thiết bị laser.
4. Thay bo mạch truyền động. 5. Thay thế BCU.
SC 541
Mô tả:
Nhiệt điện trở nung chảy mở (ở giữa)
Nhiệt độ của trục lăn nóng duy trì dưới 0C trong 5 giây ở tâm trục lăn nóng.

Nguyên nhân:
• Nhiệt điện trở cầu chì ra khỏi vị trí của nó do lắp đặt không chính xác
• Nhiệt điện trở cầu chì bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Nguồn điện không nằm trong phạm vi định mức (thấp hơn định mức 15% trở lên)

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem nhiệt điện trở nung chảy có được đặt chính xác không.
2. Thay thế nhiệt điện trở nung chảy.
3. Kiểm tra nguồn cấp điện.
SC 542
Mô tả:
Lỗi khởi động nhiệt độ nung chảy (giữa)
• Nhiệt độ nung chảy không đạt đến nhiệt độ chờ trong vòng 20 giây. ở trung tâm của con lăn nóng sau khi bật công tắc chính.

Nguyên nhân:
• Nhiệt điện trở cầu chì bị lỗi hoặc không đúng vị trí
• Đèn cầu chì bị ngắt kết nối
• Điện trở nhiệt bị lỗi
• Đèn cầu chì bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem nhiệt điện trở nung chảy có được đặt chính xác không.
2. Thay thế nhiệt điện trở nung chảy.
3. Kiểm tra xem đèn cầu chì đã được kết nối chưa.
4. Thay đèn cầu chì.
SC 543
Mô tả:
Lỗi quá nhiệt khi nung chảy 1 (giữa)
Nhiệt điện trở nung chảy đã phát hiện nhiệt độ nung chảy trên 230°C trong 5 giây. ở trung tâm của con lăn nóng.

Nguyên nhân:
• Thiếu TRIAC trên PSU (PSU bị lỗi)
• Bo mạch BCU bị lỗi
• Điện trở nhiệt cầu chì bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Thay PSU.
2. Thay bo mạch BCU.
3. Thay điện trở nhiệt.
SC 544
Mô tả:
Lỗi quá nhiệt nung chảy 2 (trung tâm)
Nhiệt độ nung chảy trên 250°C được phát hiện ở tâm của con lăn nóng bằng mạch theo dõi nhiệt độ nung chảy trong bảng BCU. Nguồn điện bị gián đoạn trong hơn 0,3 giây.

Nguyên nhân:
• Đoản mạch TRIAC trên PSU (PSU bị lỗi)
• Bo mạch BCU bị lỗi
• Điện trở nhiệt cầu chì bị lỗi
• Điện áp nguồn không ổn định

Biện pháp khắc phục:
1. Thay PSU.
2. Thay bo mạch BCU.
3. Thay điện trở nhiệt.
4. Kiểm tra nguồn cấp điện.
SC 545
Mô tả:
Lỗi quá nhiệt nung chảy 3 (trung tâm)
Sau khi khởi động, trung tâm của con lăn nóng đạt đến nhiệt độ hoạt động đầy đủ và duy trì nhiệt độ này trong 10 giây. không có con lăn nóng quay.

Nguyên nhân:
• Trung tâm con lăn nhiệt điện trở lắp đặt sai, bị ngắt kết nối.
• Lỗi con lăn nhiệt điện trở trung tâm

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem nhiệt điện trở con lăn nóng đã được đặt chính xác chưa.
2. Thay thế con lăn nhiệt điện
SC 547
Mô tả:
Tín hiệu chữ thập bằng 0 được phát hiện trong 0,05 giây ba lần ngay cả khi rơle bộ gia nhiệt tắt khi bật nguồn điện chính.
• Không phát hiện thấy tín hiệu chữ thập bằng 0 trong 2 giây mặc dù rơle bộ sưởi được bật sau khi bật nguồn điện chính hoặc đóng cửa trước.

Nguyên nhân:
• Rơle đèn cầu chì bị lỗi
• Mạch rơle đèn cầu chì bị lỗi
• Nguồn điện không ổn định

Biện pháp khắc phục:
1. Thay rơle đèn cầu chì.
2. Kiểm tra nguồn cấp điện.
SC 551
Mô tả:
Nhiệt điện trở nung chảy mở (kết thúc)
Nhiệt độ của con lăn nóng duy trì dưới 0C trong 5 giây. ở cuối con lăn nóng.

Nguyên nhân:
• Nhiệt điện trở cầu chì ra khỏi vị trí của nó do lắp đặt không chính xác
• Nhiệt điện trở cầu chì bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Nguồn điện không nằm trong phạm vi định mức (thấp hơn định mức 15% trở lên)

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem nhiệt điện trở nung chảy có được đặt chính xác không.
2. Thay thế nhiệt điện trở nung chảy.
3. Kiểm tra nguồn cấp điện.
SC 552
Mô tả:
Lỗi khởi động nhiệt độ nung chảy (kết thúc)
Nhiệt độ nung chảy không đạt đến nhiệt độ chờ trong vòng 20 giây. ở trung tâm của con lăn nóng sau khi bật công tắc chính.

Nguyên nhân:
• Nhiệt điện trở cầu chì bị lỗi hoặc không đúng vị trí
• Đèn cầu chì bị ngắt kết nối
• Điện trở nhiệt bị lỗi
• Đèn cầu chì bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem nhiệt điện trở nung chảy có được đặt chính xác không.
2. Kiểm tra xem đèn cầu chì có được kết nối chính xác không.
3. Thay thế nhiệt điện trở nung chảy.
4. Thay đèn cầu chì.
SC 553
Mô tả:
Lỗi quá nhiệt khi nung chảy 1 (kết thúc)
Nhiệt điện trở nung chảy đã phát hiện nhiệt độ nung chảy trên 230°C trong 5 giây. ở trung tâm của con lăn nóng.

Nguyên nhân:
• Thiếu TRIAC trên PSU (PSU bị lỗi)
• Bo mạch BCU bị lỗi
• Điện trở nhiệt cầu chì bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Thay PSU.
2. Thay bo mạch BCU.
3. Thay điện trở nhiệt.
SC 554
Mô tả:
Lỗi quá nhiệt nung chảy 2 (kết thúc)
Nhiệt độ nung chảy trên 250°C được phát hiện ở tâm của con lăn nóng bằng mạch theo dõi nhiệt độ nung chảy trong bảng BCU. Nguồn điện bị gián đoạn trong hơn 0,3 giây.

Nguyên nhân:
• Đoản mạch TRIAC trên PSU (PSU bị lỗi)
• Bo mạch BCU bị lỗi
• Điện trở nhiệt cầu chì bị lỗi
• Điện áp nguồn không ổn định

Biện pháp khắc phục:
1. Thay PSU.
2. Thay bo mạch BCU.
3. Thay điện trở nhiệt.
4. Kiểm tra nguồn cấp điện.
SC 555
Mô tả:
Lỗi quá nhiệt nung chảy 3 (kết thúc)
Sau khi khởi động, tâm của con lăn nóng đạt đến nhiệt độ hoạt động đầy đủ và duy trì nhiệt độ này trong 10 giây. không có con lăn nóng quay.

Nguyên nhân:
• Trung tâm con lăn nhiệt điện trở lắp đặt sai, bị ngắt kết nối.
• Lỗi con lăn nhiệt điện trở trung tâm

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem nhiệt điện trở con lăn nóng đã được đặt chính xác chưa.
2. Thay thế con lăn nhiệt điện trở.
SC 557
Mô tả:
Lỗi tín hiệu dạng sóng chéo 0.
Dạng sóng của tín hiệu chéo 0 được phát hiện ngoài phạm vi.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện trên đường dây cấp điện

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra nguồn cung cấp điện.
SC 559
Mô tả:
Kẹt giấy bộ sấy liên tục
Ba lần kẹt giấy liên tiếp xảy ra trong bộ sấy. Bộ đếm kẹt giấy cho bộ sấy đạt 3 lần. Bộ đếm kẹt giấy sẽ xóa sau khi giấy được nạp chính xác. Lưu ý: SC này chỉ được cấp nếu SP1159 được đặt thành "1".

Nguyên nhân:
• Kẹt giấy trong bộ sấy.

Biện pháp khắc phục:
1. Loại bỏ kẹt giấy trong bộ sấy.
2. Đảm bảo rằng đường dẫn giấy trong bộ sấy mực thông thoáng.559
Sự miêu tả:
Kẹt giấy bộ sấy liên tục
Ba lần kẹt giấy liên tiếp xảy ra trong bộ sấy. Bộ đếm kẹt giấy cho bộ sấy đạt 3 lần. Bộ đếm kẹt giấy sẽ xóa sau khi giấy được nạp chính xác. Lưu ý: SC này chỉ được cấp nếu SP1159 được đặt thành "1".
Nguyên nhân:
• Kẹt giấy trong bộ sấy.
biện pháp khắc phục:
1. Loại bỏ kẹt giấy trong bộ sấy.
2. Đảm bảo rằng đường dẫn giấy trong bộ sấy mực thông thoáng.
SC 590
Mô tả:
Lỗi động cơ quạt hút
CPU phát hiện tín hiệu khóa quạt hút liên tục 200 ms.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt thông gió kết nối kém
• Tải động cơ quá lớn

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối của động cơ quạt hút.
2. Kiểm tra sự tắc nghẽn trong cơ chế truyền động của động cơ
SC 620
Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa IPU và ADF
Đã xảy ra lỗi trong kết nối giữa IPU và ADF

Nguyên nhân:
• Kết nối cáp nối tiếp của bộ hoàn thiện bị lỏng, bị đứt
• BCU bị lỗi
• Bo mạch chính của bộ hoàn thiện bị lỗi
• Tiếng ồn bên ngoài

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối cáp của ARDF.
2. Tắt tiếng ồn bên ngoài.
3. Thay thế ARDF.
4. Thay bo mạch BCU
SC 621
Mô tả:
Lỗi giao tiếp của bộ hoàn thiện
Trong khi IOB giao tiếp với một thiết bị tùy chọn, mã SC được hiển thị nếu một trong các điều kiện sau xảy ra.
• IOB nhận tín hiệu ngắt do các thiết bị ngoại vi tạo ra chỉ sau khi bật công tắc chính.
• Khi IOB không nhận được tín hiệu OK từ thiết bị ngoại vi 100ms sau khi gửi lệnh tới nó. IOB gửi lại lệnh. IOB không nhận được tín hiệu OK sau khi gửi lệnh 3 lần.

Nguyên nhân:
• Sự cố về cáp
• Sự cố IOB
• Sự cố BCU
• Sự cố PSU trong máy
• Sự cố bo mạch chính trong thiết bị ngoại vi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem cáp của thiết bị ngoại vi có được kết nối đúng cách không.
2. Thay PSU nếu không cấp nguồn cho các thiết bị ngoại vi.
3. Thay thế IOB hoặc bo mạch chính của thiết bị ngoại vi.
4. Thay thế BCU.
SC 622
Mô tả:
Lỗi giao tiếp đơn vị khay giấy
Trong khi IOB giao tiếp với một đơn vị tùy chọn, mã SC được hiển thị nếu một trong các điều kiện sau xảy ra.
• IOB nhận tín hiệu ngắt do các thiết bị ngoại vi tạo ra chỉ sau khi bật công tắc chính.
• Khi IOB không nhận được tín hiệu OK từ thiết bị ngoại vi 100ms sau khi gửi lệnh tới nó. IOB gửi lại lệnh. IOB không nhận được tín hiệu OK sau khi gửi lệnh 3 lần.

Nguyên nhân:
• Sự cố về cáp
• Sự cố IOB
• Sự cố BCU
• Sự cố PSU trong máy
• Sự cố bo mạch chính trong thiết bị ngoại vi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem cáp của thiết bị ngoại vi có được kết nối đúng cách không.
2. Thay PSU nếu không cấp nguồn cho các thiết bị ngoại vi.
3. Thay thế IOB hoặc bo mạch chính của thiết bị ngoại vi.
4. Thay thế BCU.
SC 632
Mô tả:
Lỗi thiết bị đếm 1
Sau 3 lần thử gửi khung dữ liệu đến thiết bị đếm tùy chọn qua đường truyền thông nối tiếp, không nhận được tín hiệu ACK nào trong vòng 100 ms.

Nguyên nhân:
• Đường nối tiếp giữa thiết bị đếm tùy chọn, bảng chuyển tiếp và bảng điều khiển máy photocopy bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng
• Đảm bảo rằng SP5113 được đặt để kích hoạt thiết bị đếm tùy chọn.

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra kết nối giữa máy chính và thiết bị đếm tùy chọn.
SC 633
Mô tả:
Lỗi thiết bị đếm chìa khóa/thẻ 2
Trong quá trình giao tiếp với thiết bị, MCU đã nhận được tín hiệu ngắt (Thấp).

Nguyên nhân:
• Dây nối tiếp từ thiết bị đến máy chính không ổn định, bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem cài đặt của SP5113 đã được đặt chính xác chưa.
2. Kiểm tra kết nối giữa máy chính và thiết bị đếm tùy chọn.
SC 634
Mô tả:
Lỗi thiết bị đếm chìa khóa/thẻ 3
Pin dự phòng của thiết bị đếm RAM sắp hết.

Nguyên nhân:
• Hết pin dự phòng RAM
• Thiết bị đếm bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế thiết bị đếm.
SC 635
Mô tả:
Lỗi thiết bị đếm chìa khóa/thẻ 4
Sau khi cài đặt thiết bị, một thông báo cảnh báo người dùng về lỗi điện áp pin bất thường.

Nguyên nhân:
• Bảng điều khiển thiết bị bị lỗi
• Pin dự phòng bảng điều khiển thiết bị bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế thiết bị đếm.
SC 636
Mô tả:
Lỗi tệp mã người dùng OSM
Không thể tìm thấy tệp "mã người dùng" chính xác trong thư mục gốc của thẻ SD vì tệp không có hoặc tệp hiện có bị hỏng hoặc tệp sai loại

Nguyên nhân:
• Đảm bảo tệp eccm.mod nằm trong thư mục gốc của thẻ SD. Lưu ý: Các tệp mã người dùng được tạo bằng Công cụ thiết lập người dùng "IDissuer.exe".

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem tệp eccm.mod có nằm trong thư mục gốc của thẻ SD không.
SC 641
Mô tả:
Lỗi giao tiếp bộ điều khiển động cơ: Không phản hồi
Không có phản hồi nào đối với khung được gửi từ bảng điều khiển đến động cơ.

Nguyên nhân:
Tắt/bật nguồn máy.

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn máy.
SC 650
Mô tả:
Lỗi giao tiếp của modem dịch vụ từ xa (Cumin-M)
Lỗi xác thực Xác thực cho Cumin-M không thành công khi kết nối quay số.

Nguyên nhân:
-001 - Lỗi xác thực Xác thực cho Cumin-M không thành công khi kết nối quay số.

Biện pháp khắc phục:
• Cài đặt SP không chính xác
• Đường dây điện thoại bị ngắt kết nối
• Bo mạch modem bị ngắt kết nối Kiểm tra và đặt đúng tên người dùng (SP5816-156) và mật khẩu (SP5816-157). -004 - Cài đặt modem không chính xác Quay số không thành công do cài đặt modem không chính xác. Giống như -001 Kiểm tra và đặt đúng lệnh AT (SP5819-160). -005 - Lỗi đường truyền thông Điện áp cung cấp không đủ do đường truyền thông tin bị lỗi hoặc kết nối bị lỗi. Tương tự như -001 Tham khảo ý kiến ​​với công ty điện thoại địa phương của người dùng. -011 - Cài đặt mạng không chính xác Cả NIC và Cumin-M đều được kích hoạt cùng một lúc. Giống như -001 Tắt NIC với SP5985-1. -012 - Lỗi bảng modem Bảng modem không hoạt động bình thường mặc dù cài đặt của bảng modem được cài đặt với kết nối quay số. Tương tự như -001
1. Cài đặt bo mạch modem.
2. Thay thế bo mạch modem.
SC 651
Mô tả:
Xảy ra lỗi không mong muốn khi modem (Embedded RCG-M) cố gắng gọi cho trung tâm bằng kết nối quay số.
• Do lỗi phần mềm

Nguyên nhân:
Không cần thực hiện hành động nào vì SC này không can thiệp vào hoạt động của máy.

Biện pháp khắc phục:
Không cần thực hiện hành động nào vì SC này không can thiệp vào hoạt động của máy.
SC 652
Mô tả:
ID2 không khớp
ID2 cho chứng nhận @Remote không khớp giữa bảng điều khiển và NVRAM.

Nguyên nhân:
• Đã cài đặt bo mạch điều khiển đã qua sử dụng
• Đã cài đặt NVRAM

Biện pháp khắc phục:
1. Lắp đúng bo mạch điều khiển hoặc bo mạch điều khiển mới.
2. Cài đặt đúng NVRAM hoặc NVRAM mới.
SC 653
Mô tả:
Lỗi ID2
ID2 được lưu trữ trong NVRAM không chính xác.

Nguyên nhân:
• NVRAM đã sử dụng được cài đặt

Biện pháp khắc phục:
Xóa ID2 trong NVRAM, sau đó nhập đúng ID2.
SC 669
Mô tả:
Máy không thể phát hiện sự trùng khớp giữa dữ liệu đọc/ghi cho EEPROM trên BCU sau 3 lần thử.

Nguyên nhân:
• EEPROM được cài đặt không chính xác
• EEPROM bị lỗi. Tắt/bật nguồn máy sau khi thay thế EEPROM.
• BCU bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
1. Cài đặt đúng EEPROM.
2. Thay thế EEPROM.
3. Thay thế BCU.
SC 670
Mô tả:
Lỗi phản hồi của động cơ
Sau khi bật nguồn máy, không nhận được phản hồi từ động cơ trong vòng 30 giây.

Nguyên nhân:
• BCU được cài đặt không chính xác
• BCU bị lỗi
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Cài đặt BCU đúng cách.
2. Thay thế BCU.
3. Thay bo mạch điều khiển.
SC 671
Mô tả:
Đã phát hiện lỗi không khớp bo mạch động cơ
và bảng điều khiển không khớp.

Nguyên nhân:
• Bo mạch động cơ bị lắp sai.
• Bảng điều khiển được cài đặt sai.
• Kiểm tra loại bo mạch động cơ và bo mạch điều khiển.

Biện pháp khắc phục:
1. Thay thế BCU.
2. Thay bo mạch điều khiển.
SC 672
Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển khi khởi động
Sau khi bật nguồn máy, mạch giao tiếp giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển không được mở hoặc giao tiếp với bộ điều khiển bị gián đoạn sau khi khởi động bình thường.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị đình trệ
• Bo mạch điều khiển được lắp đặt không chính xác
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng hoặc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối dây nịt.
2. Thay bo mạch điều khiển.
SC 674
Mô tả:
Lỗi truyền trong bảng điều khiển
Lỗi truyền video được phát hiện trong bảng điều khiển.

Nguyên nhân:
-01 Lỗi M2P Lỗi M2P xảy ra trong quá trình truyền dữ liệu video tới ASIC.
• Bảng điều khiển bị lỗi 1. Bật và tắt công tắc chính. 2. Thay bo mạch điều khiển. -02 Lỗi PCI ASIC không thể truy cập vào PCI.
• Bảng điều khiển bị lỗi 1. Bật và tắt công tắc chính. 2. Thay bo mạch điều khiển.

Biện pháp khắc phục:
SC 687
Mô tả:
Lỗi lệnh địa chỉ bộ nhớ (PER)
BCU không nhận được lệnh địa chỉ bộ nhớ từ bộ điều khiển với thời gian quy định sau khi giấy đến cảm biến đăng ký.

Nguyên nhân:
• Dây kết nối tại BCU, Bo mạch điều khiển bị lỏng hoặc hỏng
• Ổ cứng bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem bo mạch điều khiển đã được kết nối chắc chắn với BCU chưa.
2. Thay bo mạch điều khiển.
3. Thay ổ cứng
4. Thay BCU.
SC 690
Mô tả:
Lỗi giao tiếp GAVD
• ID thiết bị bus I2C không được xác định trong quá trình khởi tạo.
• Xảy ra lỗi trạng thái thiết bị trong quá trình giao tiếp trên bus I2C.
• Giao tiếp bus I2C không được thiết lập do một lỗi khác ngoài thiếu hụt bộ đệm.

Nguyên nhân:
• Kết nối lỏng lẻo
• BCU bị lỗi
• Bo mạch điều khiển LD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt và bật công tắc chính.
2. Kiểm tra kết nối cáp.
3. Thay thế bộ vỏ quang học laze.
4. Thay bo mạch BCU.
SC 720
Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển phía trên
Động cơ vận chuyển phía trên trong bộ hoàn thiện không hoạt động.

Nguyên nhân:
• Ổ đĩa động cơ vận chuyển phía trên bị tắc nghẽn (kẹt giấy, giấy vụn, v.v.)
• Dây đai động cơ bị lỏng hoặc bị hỏng
• Động cơ vận chuyển phía trên bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra sự tắc nghẽn trong cơ cấu động cơ vận chuyển phía trên.
2. Thay động cơ vận chuyển phía trên.
3. Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện
SC 721
Mô tả:
Lỗi động cơ hàng rào phía trước
Động cơ hàng rào jogger trong bộ hoàn thiện không hoạt động.

Nguyên nhân:
• Ổ đĩa động cơ Jogger bị tắc nghẽn (kẹt giấy, mẩu giấy, v.v.)
• Dây nịt động cơ bị lỏng hoặc bị hỏng
• Hàng rào Jogger Cảm biến HP bị bẩn, lỏng lẻo, bị lỗi
• Động cơ hàng rào Jogger bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối và dây cáp cho các thành phần được đề cập ở trên.
2. Kiểm tra sự tắc nghẽn trong cơ chế động cơ hàng rào chạy bộ.
3. Thay cảm biến HP và/hoặc động cơ jogger của hàng rào chạy bộ.
4. Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện.
SC 723
Mô tả:
Lỗi động cơ dây đai cấp liệu
Dây đai cấp liệu không trở về vị trí ban đầu trong thời gian quy định

Nguyên nhân:
• Truyền động dây đai nạp ra bị tắc nghẽn (kẹt giấy, giấy vụn, v.v.)
• Dây đai động cơ bị lỏng hoặc đứt
• Đai nạp ra Cảm biến HP bị bẩn, ngắt kết nối, hỏng
• Động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối và dây cáp cho các thành phần được đề cập ở trên.
2. Kiểm tra sự tắc nghẽn trong cơ chế động cơ dây đai nạp liệu.
3. Thay cảm biến HP và/hoặc động cơ nạp dây đai nạp.
4. Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện.
SC 725
Mô tả:
Lỗi động cơ tấm dẫn hướng thoát Bộ hoàn thiện
Cảm biến HP của tấm dẫn hướng thoát không kích hoạt trong thời gian quy định sau khi bật động cơ tấm dẫn hướng thoát.

Nguyên nhân:
• Ổ đĩa động cơ tấm dẫn hướng lối ra của bộ hoàn thiện bị tắc nghẽn (giấy kẹt, giấy vụn, v.v.)
• Dây nịt động cơ tấm dẫn hướng lối ra bị lỏng, bị hỏng
• Tấm dẫn hướng lối ra Bộ cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng
• Động cơ tấm dẫn hướng lối ra bị lỗi
• Tấm dẫn hướng lối ra Cảm biến HP khiếm khuyết

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối và dây cáp cho các thành phần được đề cập ở trên.
2. Kiểm tra tắc nghẽn trong cơ chế động cơ tấm dẫn hướng lối ra.
3. Thay cảm biến vị trí tấm dẫn hướng thoát và/hoặc động cơ tấm dẫn hướng thoát.
4. Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện.
SC 730
Mô tả:
Lỗi động cơ khay chuyển số
Động cơ khay chuyển số trong bộ hoàn thiện 1000 tờ không hoạt động.

Nguyên nhân:
• Truyền động mô-tơ sang số bị tắc nghẽn (kẹt giấy, vụn giấy, v.v.)
• Dây nịt của mô-tơ sang số bị lỏng, hỏng
• Khay sang số Dây nịt cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng
• Mô-tơ sang số bị lỗi
• Cảm biến HP khay bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối và dây cáp cho các thành phần được đề cập ở trên.
2. Kiểm tra sự tắc nghẽn trong cơ chế động cơ khay chuyển số.
3. Thay cảm biến HP của khay chuyển số và/hoặc động cơ khay chuyển số.
4. Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện.
SC 731
Mô tả:
Lỗi động cơ thoát
Động cơ thoát trong bộ hoàn thiện không hoạt động.

Nguyên nhân:
• Ổ đĩa động cơ thoát bị tắc nghẽn (giấy bị kẹt, mẩu giấy, v.v.)
• Bộ dây động cơ bị lỏng hoặc bị hỏng
• Động cơ thoát bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra tắc nghẽn trong cơ chế động cơ thoát.
2. Thay động cơ lối ra.
3. Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện.
SC 740
Mô tả:
Lỗi động cơ bộ dập ghim ở góc
Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát ra mã SC này. Đối với bộ thành phẩm 1000 tờ (sách nhỏ)
• Động cơ dập ghim không tắt trong thời gian quy định sau khi vận hành.
• Cảm biến HP của bộ dập ghim không phát hiện vị trí ban đầu sau khi bộ phận dập ghim di chuyển về vị trí ban đầu. Cảm biến HP của bộ dập ghim phát hiện vị trí ban đầu sau khi bộ phận dập ghim di chuyển khỏi vị trí ban đầu.

Nguyên nhân:
• Kẹt kim
• Số tờ trong chồng vượt quá số tờ cho phép để dập ghim
• Động cơ kim ghim bị tắc
• Động cơ kim ghim bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối và dây cáp cho các thành phần được đề cập ở trên.
2. Thay thế cảm biến HP và/hoặc động cơ dập ghim.
3. Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện.
SC 742
Mô tả:
Động cơ di chuyển kim bấm
Lỗi phát hiện lần đầu gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 phát ra mã SC này. Đối với bộ hoàn thiện 1000 tờ (tập sách) • Bộ cảm biến HP của kim dập sách không được kích hoạt trong khoảng thời gian đã chỉ định sau khi động cơ dập kim được bật.

Nguyên nhân:
• Kim bấm hoặc ổ đĩa động cơ bị chặn do tắc nghẽn
• Dây nịt động cơ bị lỏng hoặc bị hỏng
• Dây nịt cảm biến HP của kim bấm bị lỏng, bị hỏng
• Động cơ bị lỗi
• Cảm biến kim bấm HP bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối của động cơ chuyển động kim bấm.
2. Kiểm tra kết nối của cảm biến vị trí gốc của kim bấm.
3. Thay cảm biến vị trí gốc của kim bấm.
4. Thay thế động cơ chuyển động của kim bấm
SC 746
Mô tả:
Lỗi động cơ nạp chồng
Cảm biến nạp giấy HP trong bộ hoàn thành sách 1000 tờ không phát hiện "BẬT" hai lần (một lần: lỗi kẹt giấy) trong khoảng thời gian quy định sau khi động cơ nạp chồng được bật. -hoặc
• Cảm biến HP nạp giấy xếp chồng không phát hiện thấy "TẮT" hai lần (một lần: lỗi kẹt giấy) trong thời gian đã chỉ định sau khi động cơ nạp giấy xếp chồng được bật.

Nguyên nhân:
• Ổ đĩa động cơ bị tắc nghẽn
• Dây đai động cơ cấp liệu bị lỏng, bị hỏng
• Động cơ cấp liệu bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối và dây cáp cho động cơ nạp giấy xếp và cảm biến HP.
2. Kiểm tra xem có tắc nghẽn trong cơ chế động cơ nạp giấy xếp.
3. Thay thế cảm biến nạp giấy xếp chồng HP và/hoặc động cơ cấp giấy xếp chồng
4. Thay thế bo mạch chính của bộ hoàn thiện.
SC 747
Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển thấp hơn
Động cơ vận chuyển thấp hơn trong bộ hoàn thiện không hoạt động.

Nguyên nhân:
• Truyền động động cơ vận chuyển phía dưới bị tắc nghẽn (kẹt giấy, giấy vụn, v.v.)
• Dây đai động cơ bị lỏng hoặc hỏng
• Động cơ vận chuyển phía dưới bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra sự tắc nghẽn trong cơ cấu động cơ vận chuyển phía trên.
2. Thay động cơ vận chuyển phía trên.
3. Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện.
SC 750
Mô tả:
Lỗi động cơ nâng khay
Động cơ nâng khay trong bộ đóng sách 1000 tờ không hoạt động.

Nguyên nhân:
• Dây quấn mô tơ bị lỏng, đứt
• Động cơ bị tắc
• Cảm biến độ cao ống xếp bẩn, dây đai lỏng, đứt
• Mô tơ bị lỗi
• Cảm biến độ cao ống xếp bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối với động cơ khay chuyển số.
2. Thay mô tơ khay chuyển số.
3. Kiểm tra các kết nối với cảm biến chiều cao ngăn xếp.
4. Thay cảm biến chiều cao ngăn xếp.
SC 760
Mô tả:
Lỗi động cơ đột bộ hoàn thiện (D589)
Cảm biến HP đột dập không được kích hoạt trong khoảng thời gian đã chỉ định sau khi động cơ đột được bật. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Bộ phận cảm biến Punch HP bị lỏng, bị hỏng
• Bộ phận động cơ punch bị lỏng, bị hỏng
• Động cơ punch bị tắc
• Động cơ punch bị lỗi
• Cảm biến Punch HP bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối và dây cáp cho động cơ đột và cảm biến HP.
2. Kiểm tra sự tắc nghẽn trong cơ cấu động cơ đột.
3. Thay dây nịt động cơ đột.
4. Thay cảm biến HP punch và/hoặc động cơ punch
5. Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện
SC 761
Mô tả:
Lỗi động cơ tấm thư mục (D589)
Tấm thư mục trong bộ hoàn thành sách 1000 tờ đã di chuyển nhưng không được phát hiện tại vị trí ban đầu trong thời gian quy định. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Ổ đĩa động cơ tấm gấp bị tắc
• Bộ phận bó cảm biến HP tấm gấp bị lỏng, bị hỏng
• Dây nịt động cơ tấm gấp bị lỏng, bị hỏng
• Động cơ tấm gấp bị lỗi
• Cảm biến tấm gấp HP bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối và dây cáp cho động cơ tấm gấp và cảm biến HP.
2. Kiểm tra tắc nghẽn trong cơ chế động cơ tấm gấp.
3. Thay thế dây nịt động cơ tấm gấp.
4. Thay thế tấm thư mục Cảm biến HP và/hoặc động cơ tấm thư mục
5. Thay thế bo mạch chính của bộ hoàn thiện.
SC 763
Mô tả:
Lỗi động cơ chuyển động đột (D589)
Bộ phận đột đã di chuyển nhưng nó không được phát hiện ở vị trí ban đầu trong thời gian quy định. Lỗi phát hiện đầu tiên phát ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này

Nguyên nhân:
• Dây nịt động cơ bị lỏng, đứt
• Động cơ bị tắc
• Động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối với động cơ chuyển động đột.
2. Thay thế động cơ chuyển động cú đấm
SC 764
Mô tả:
Lỗi động cơ trượt vị trí giấy (D589)
Cảm biến vị trí giấy đã phát hiện chuyển động của trượt nhưng trượt không được phát hiện ở vị trí ban đầu trong thời gian quy định. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Dây nịt động cơ bị lỏng, đứt
• Động cơ bị tắc
• Động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối với động cơ trượt cảm biến vị trí giấy.
2. Thay thế động cơ trượt cảm biến vị trí giấy.
SC 765
Mô tả:
Lỗi động cơ nâng hàng rào dưới (D589)
Cảm biến HP hàng rào dưới di chuyển nhưng không được phát hiện tại vị trí ban đầu trong thời gian đã chỉ định. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Dây nịt động cơ bị lỏng, đứt
• Động cơ bị tắc
• Động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối với động cơ nâng hàng rào phía dưới.
2. Thay động cơ nâng hàng rào phía dưới.
SC 766
Mô tả:
Lỗi động cơ trượt cảm biến vị trí giấy (D589)
Cảm biến vị trí giấy di chuyển nhưng không được phát hiện ở vị trí ban đầu trong thời gian đã chỉ định. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Dây nịt động cơ bị lỏng, đứt
• Động cơ bị tắc
• Động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối với động cơ trượt cảm biến vị trí giấy.
2. Thay thế động cơ trượt cảm biến vị trí giấy.
SC 770
Mô tả:
Lỗi mô tơ sang số (D583)
Cảm biến HP của mô tơ sang số không phát hiện bất kỳ thay đổi nào trong 1,86 giây sau khi mô tơ sang số được bật khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành.

Nguyên nhân:
• Động cơ chuyển số bị lỗi
• Cảm biến HP động cơ chuyển số bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối với mô tơ sang số và cảm biến HP của mô tơ sang số.
2. Động cơ sang số bị lỗi hoặc cảm biến HP của động cơ sang số
SC 791
Mô tả:
Lỗi thiết bị cầu nối
Máy nhận dạng bộ hoàn thiện, nhưng không nhận dạng được thiết bị cầu nối.

Nguyên nhân:
• Đầu nối bị lỗi
• Dây nịt bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối giữa cầu nối và máy.
2. Lắp đặt cầu nối mới.
SC 792
Mô tả:
Lỗi bộ hoàn thiện
Máy không nhận bộ hoàn thiện nhưng nhận bộ cầu nối.

Nguyên nhân:
• Đầu nối bị lỗi
• Dây nịt bị lỗi
• Cài đặt không chính xác

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối giữa máy hoàn thiện và máy.
2. Cài đặt bộ hoàn thiện mới
SC 793-01, 794-01
Mô tả:
Lỗi động cơ jogger phía trước Khay 1 thùng (D586)
Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ hàng rào jogger phía trước Cảm biến HP trong khi động cơ jogger phía trước đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ jogger phía trước bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Hàng rào jogger phía trước bị lỗi Cảm biến HP

Biện pháp khắc phục:
1. Thay cảm biến HP hàng rào jogger phía trước.
2. Thay động cơ jogger phía trước.
SC 793-02, 794-02
Mô tả:
Lỗi động cơ jogger phía sau Khay 1 thùng (D586)
Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ hàng rào jogger phía sau Cảm biến HP trong khi động cơ jogger phía sau đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ jogger phía sau bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Hàng rào jogger phía sau bị lỗi Cảm biến HP

Biện pháp khắc phục:
1. Thay cảm biến HP hàng rào jogger phía sau.
2. Thay động cơ jogger phía sau.
SC 793-03, 794-03
Mô tả:
Lỗi động cơ tiếp xúc trục nạp Khay 1 thùng (D586)
Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến HP trục nạp trong khi động cơ tiếp xúc trục nạp đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ tiếp xúc con lăn gắp bị lỗi
• Lỏng kết nối
• Động cơ quá tải
• Cảm biến HP con lăn gắp bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Thay cảm biến HP con lăn gắp.
2. Thay thế động cơ tiếp xúc con lăn gắp.
SC 793-04, 794-04
Mô tả:
Lỗi động cơ tấm dẫn hướng thoát Khay 1 thùng (D586)
Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ tấm dẫn hướng thoát Cảm biến HP trong khi động cơ tấm dẫn hướng thoát đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ tấm dẫn hướng lối ra bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Tấm dẫn hướng lối ra bị lỗi Cảm biến HP

Biện pháp khắc phục:
1. Thay tấm dẫn lối ra Cảm biến HP.
2. Thay thế động cơ tấm dẫn lối ra.
SC 793-05, 794-05
Mô tả:
Lỗi động cơ khay đầu ra với khay 1 ngăn (D586)
Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn xếp trong khi động cơ khay đầu ra đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ khay giấy ra bị lỗi
• Lỏng kết nối
• Quá tải động cơ
• Cảm biến đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn giấy bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Thay cảm biến đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn xếp.
2. Thay thế động cơ khay đầu ra.
SC 793-06, 794-06
Mô tả:
Lỗi động cơ đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn xếp với khay 1 ngăn (D586)
Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cần phát hiện chiều cao ngăn xếp Cảm biến HP trong khi động cơ đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn xếp đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ cần phát hiện chiều cao ngăn xếp bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Cần phát hiện chiều cao ngăn xếp bị lỗi Cảm biến HP
• Cảm biến đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn xếp bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Thay cảm biến đòn bẩy phát hiện chiều cao ngăn xếp.
2. Thay thế động cơ khay đầu ra.
SC 793-07, 794-07
Mô tả:
Lỗi động cơ truyền động đột lỗ với khay 1 ngăn (D586)
Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến vị trí đột dập trong khi động cơ truyền động đột dập đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ truyền động đột bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Cảm biến vị trí đột bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Thay thế cảm biến vị trí cú đấm.
2. Thay thế động cơ dẫn động đột dập.
SC 793-08, 794-08
Mô tả:
Lỗi động cơ chuyển động đột với khay 1 ngăn (D586)
Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến vị trí đột trong khi động cơ chuyển động đột đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ di chuyển cú đấm bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Cảm biến vị trí cú đấm bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Thay thế cảm biến vị trí cú đấm.
2. Thay thế động cơ chuyển động của cú đấm.
SC 793-09, 794-09
Mô tả:
Lỗi động cơ bộ cảm biến vị trí giấy với khay 1 ngăn (D586)
Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ bộ phát hiện vị trí giấy Cảm biến HP trong khi động cơ bộ cảm biến vị trí giấy đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ đơn vị cảm biến vị trí giấy bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Đơn vị phát hiện vị trí giấy bị lỗi Cảm biến HP

Biện pháp khắc phục:
1. Thay thế bộ phận phát hiện vị trí giấy Cảm biến HP.
2. Thay thế động cơ bộ phận cảm biến vị trí giấy.
SC 793-11, 794-11
Mô tả:
Lỗi động cơ bộ dập ghim với khay 1 ngăn (D586)
Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến HP của bộ phát hiện vị trí giấy trong khi động cơ bộ dập ghim đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ đơn vị cảm biến vị trí giấy bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo
• Quá tải động cơ
• Đơn vị phát hiện vị trí giấy bị lỗi Cảm biến HP

Biện pháp khắc phục:
1. Thay thế bộ phận phát hiện vị trí giấy Cảm biến HP.
2. Thay thế động cơ bộ phận cảm biến vị trí giấy.
SC 793-12, 794-12
Mô tả:
Lỗi động cơ con lăn chuyển số với khay 1 thùng (D586)
Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến HP con lăn chuyển số trong khi động cơ con lăn chuyển số đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ đơn vị cảm biến vị trí giấy bị lỗi
• Kết nối bị lỏng
• Quá tải động cơ
• Con lăn chuyển số bị lỗi Cảm biến HP

Biện pháp khắc phục:
1. Thay cảm biến HP con lăn chuyển số.
2. Thay thế động cơ bộ phận cảm biến vị trí giấy.
SC 798-01
Mô tả:
Lỗi công tắc giới hạn trên (D585)
Công tắc giới hạn trên của bộ hoàn thiện 500 tờ (D585) bị đẩy do lỗi nâng khay hoặc một số vấn đề.

Nguyên nhân:
• Công tắc giới hạn trên kéo lên
• Công tắc giới hạn trên bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra dây nịt.
2. Kiểm tra xem có tắc nghẽn xung quanh công tắc giới hạn trên không.
3. Thay công tắc giới hạn trên.
SC 798-02
Mô tả:
Lỗi động cơ chạy bộ hoàn thiện (D585)
Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến hàng rào chạy bộ phía trước HP trong khi động cơ chạy bộ phía trước đang hoạt động. Lỗi thứ nhất đưa ra thông báo kẹt giấy ban đầu và lỗi thứ 2 đưa ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Cảm biến Jogger HP bị ngắt kết nối, lỗi
• Động cơ Jogger bị ngắt kết nối, lỗi
• Động cơ Jogger bị quá tải do tắc nghẽn
• Bo mạch chính của bộ kết thúc và động cơ jogger

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra hoặc thay dây nịt.
2. Kiểm tra sự tắc nghẽn trong cơ cấu động cơ jogger.
3. Thay cảm biến jogger HP.
4. Thay thế động cơ jogger.
5. Thay bo mạch chính của bộ hoàn thiện.
SC 798-03
Mô tả:
Lỗi động cơ hàng rào phía sau (D585)
Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến HP hàng rào chạy bộ phía sau trong khi động cơ chạy bộ phía sau đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Ổ đĩa động cơ jogger phía sau bị tắc nghẽn (kẹt giấy, giấy vụn, v.v.)
• Dây nịt động cơ hàng rào jogger phía sau bị lỏng hoặc bị hỏng
• Hàng rào jogger phía sau Cảm biến HP bị bẩn, lỏng lẻo, bị lỗi
• Động cơ hàng rào jogger phía sau bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra hoặc thay dây nịt.
2. Kiểm tra sự tắc nghẽn trong cơ chế truyền động của động cơ jogger phía sau.
3. Thay cảm biến HP hàng rào jogger phía sau.
4. Thay động cơ hàng rào jogger phía sau.
SC 798-04
Mô tả:
Lỗi động cơ nạp ra ngăn xếp (D585)
Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến HP nạp ra ngăn xếp trong khi động cơ nạp ra ngăn xếp đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Cảm biến HP nạp ra ngăn xếp bị lỗi
• Quá tải trên động cơ nạp ra ngăn xếp
• Động cơ nạp ra ngăn xếp bị lỗi
• Bo mạch chính bị lỗi
• Dây nịt bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra hoặc thay dây nịt.
2. Kiểm tra xem có tắc nghẽn trong cơ chế nạp giấy ra khỏi ngăn xếp không.
3. Thay thế cảm biến HP feed-out ngăn xếp.
4. Thay thế động cơ nạp giấy ra.
5. Thay bo mạch chính
SC 798-05
Mô tả:
Lỗi động cơ cánh tay con lăn định vị (D585)
Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến HP con lăn định vị trong khi động cơ cánh tay con lăn định vị đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Dây nịt bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Quá tải trên động cơ cánh tay con lăn định vị
• Động cơ cánh tay con lăn định vị bị lỗi
• Con lăn định vị bị lỗi Cảm biến HP

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra hoặc thay dây nịt.
2. Kiểm tra sự tắc nghẽn trong cơ chế cánh tay con lăn định vị.
3. Thay thế động cơ cánh tay con lăn định vị.
4. Thay cảm biến HP con lăn định vị.
SCMô tả:
Lỗi động cơ bộ dập ghim ở góc (D585)
Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến HP của bộ dập ghim trong khi động cơ bộ dập ghim đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Kẹt kim
• Động cơ quá tải
• Động cơ kim dập sách bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối và dây cáp cho các thành phần được đề cập ở trên.
2. Thay thế cảm biến HP và/hoặc động cơ dập ghim 3. Thay thế bo mạch chính của bộ hoàn thiện.
SC 798-07
Mô tả:
Lỗi động cơ chuyển động của kim bấm (D585)
Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến vị trí gốc của kim bấm trong khi động cơ chuyển động của kim bấm đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải
• Cảm biến vị trí gốc của kim bấm bị lỏng kết nối
• Động cơ chuyển động của kim bấm bị lỏng kết nối
• Cảm biến vị trí gốc của kim bấm bị lỗi
• Động cơ chuyển động của kim bấm bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối của động cơ chuyển động kim bấm.
2. Kiểm tra kết nối của cảm biến vị trí gốc của kim bấm.
3. Thay cảm biến vị trí gốc của kim bấm.
4. Thay thế động cơ chuyển động của kim bấm.
SC 798-08
Mô tả:
Lỗi động cơ nâng khay (D585)
Máy không phát hiện tín hiệu chính xác từ cảm biến chiều cao giấy trong khi động cơ nâng khay đang hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải
• Lỏng kết nối động cơ khay chuyển số
• Động cơ khay chuyển số bị lỗi
Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các kết nối với động cơ nâng khay.
2. Thay thế động cơ nâng khay.
SC 798-09
Mô tả:
Lỗi nam châm giảm cạnh (D585)
Cảm biến chiều cao giấy BẬT khi nam châm từ giảm cạnh BẬT và bộ giảm cạnh bắt đầu thấp hơn. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Dây điện từ bị lỏng, đứt
• Dây điện từ bị tắc
• Cảm biến chiều cao giấy bị bẩn, lỏng dây, bị đứt
• Điện từ bị lỗi
• Cảm biến chiều cao giấy bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra hoặc thay thế dây điện từ.
2. Kiểm tra sự tắc nghẽn trong cơ chế áp suất ống khói.
3. Thay cảm biến chiều cao giấy.
SCMô tả:
Lỗi hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng phát hiện lỗi.

Nguyên nhân:
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển
SC 817
Mô tả:
Lỗi màn hình
Đây là lỗi phát hiện tệp và kiểm tra chữ ký tệp điện tử khi bộ tải khởi động cố đọc mô-đun tự chẩn đoán, nhân hệ thống hoặc tệp hệ thống gốc từ OS Flash ROM hoặc các mục trên thẻ SD trong khe cắm bộ điều khiển là sai hoặc bị hỏng.

Nguyên nhân:
• Hệ điều hành Flash ROM dữ liệu bị lỗi; thay đổi phần mềm điều khiển
• Dữ liệu thẻ SD bị lỗi; sử dụng thẻ SD khác

Biện pháp khắc phục:
SC 818Mô tả:
Lỗi bộ đếm thời gian theo dõi Bộ
hẹn giờ theo dõi phát hiện lỗi ngay cả khi hệ thống xử lý bình thường.

Nguyên nhân:
• Chương trình hệ thống bị lỗi
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Bo mạch tùy chọn bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt và bật công tắc chính.
2. Thay phần sụn của bộ điều khiển.
3. Thay bo mạch điều khiển.
4. Thay thế các tùy chọn.
SCMô tả:
Fatal kernel error
Do lỗi điều khiển, tràn bộ nhớ RAM xảy ra trong quá trình xử lý hệ thống. Một trong những thông báo sau được hiển thị trên bảng thao tác.

Nguyên nhân:
• Chương trình hệ thống bị lỗi
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Bo mạch tùy chọn bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế phần mềm điều khiển
SC 820
Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán:
Lỗi CPU CPU Trong quá trình tự chẩn đoán, CPU bộ điều khiển phát hiện lỗi. Có 47 loại mã lỗi (0001 đến 4005) tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra lỗi. CPU phát hiện lỗi và hiển thị mã lỗi cụ thể cùng với địa chỉ chương trình xảy ra lỗi.

Nguyên nhân:
• Sự cố phần sụn hệ thống
• Bộ điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
[0001] đến [06FF] [0801] đến [4005] Lỗi CPU Trong quá trình tự chẩn đoán, CPU bộ điều khiển phát hiện lỗi. Có 47 loại mã lỗi (0001 đến 4005) tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra lỗi. CPU phát hiện lỗi và hiển thị mã
lỗi cụ thể cùng với địa chỉ chương trình xảy ra lỗi.
• Sự cố phần sụn hệ thống
• Bộ điều khiển bị lỗi
1. Tắt và bật công tắc chính.
2. Cài đặt lại chương trình cơ sở hệ thống điều khiển.
3. Thay bộ điều khiển. Khi sự cố không thể được khắc phục bằng quy trình trên, thông tin sau hiển thị trên màn hình cần được gửi lại cho trung tâm hỗ trợ kỹ thuật.
• Mã SC
• Mã lỗi chi tiết
• Địa chỉ chương trình [0702] [0709] [070A] Lỗi CPU/Bộ nhớ
• Sự cố phần sụn hệ thống
• RAM-DIMM bị lỗi
• Bộ điều khiển bị lỗi
1. Cài đặt lại phần mềm hệ thống của bộ điều khiển.
2. Thay thế RAM-DIMM. 3.
SC 821
Sự miêu tả:
Tự chẩn đoán lỗi:
Lỗi ASIC ASIC

Nguyên nhân:
Thiết bị ASIC bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Biện pháp khắc phục:
[0B00] Lỗi ASIC Đã xảy ra lỗi kiểm tra ghi-&-xác minh trong ASIC. Thiết bị ASIC bị lỗi Thay thế bộ điều khiển. [0B06] Lỗi phát hiện ASIC Không phát hiện thấy ASIC I/O cho điều khiển hệ thống. Bị lỗi ASIC Bị lỗi North Bridge và PCI I/F Thay thế bo mạch điều khiển. [0D05] Lỗi tự chẩn đoán: ASIC CPU kiểm tra xem bộ hẹn giờ ASIC có hoạt động chính xác so với bộ hẹn giờ của CPU hay không. Nếu bộ hẹn giờ ASIC không hoạt động trong phạm vi đã chỉ định, mã SC này sẽ được hiển thị. Sự cố phần sụn hệ thống RAM-DIMM bị lỗi Bộ điều khiển bị lỗi
1. Cài đặt lại phần sụn hệ thống của bộ điều khiển.
2. Thay thế RAM-DIMM.
3. Thay bo mạch điều khiển. [50A1] Lỗi thiết bị cầu nối video (ASIC) 1 CPU không phát hiện thấy thiết bị cầu nối video. I/F bị lỗi giữa thiết bị cầu nối video và bộ điều khiển Thay thế bộ điều khiển. [50A2] Lỗi đăng ký thiết bị cầu nối video (ASIC) 1 CPU phát hiện thiết bị cầu nối video, nhưng phát hiện dữ liệu lỗi từ thiết bị cầu nối video. I/F bị lỗi giữa thiết bị cầu nối video và bộ điều khiển Thay thế bộ điều khiển.
SC 822
Mô tả:
Tự chẩn đoán lỗi: HDD

Nguyên nhân:
[3003] Lỗi hết thời gian [3004] Lỗi lệnh - - Khi bật công tắc chính hoặc bắt đầu tự chẩn đoán, ổ cứng vẫn bận trong khoảng thời gian đã chỉ định hoặc lâu hơn. - -
• Kết nối lỏng lẻo
• Ổ cứng bị lỗi
• Bộ điều khiển bị lỗi
biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem ổ cứng đã được kết nối đúng cách với bộ điều khiển chưa.
2. Thay thế ổ cứng.
3. Thay bộ điều khiển.
SC 823
Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: NIB

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
[6101] Lỗi tổng kiểm tra địa chỉ MAC Kết quả của tổng kiểm tra địa chỉ MAC không khớp với tổng kiểm tra được lưu trong ROM. [6104] Lỗi PHY IC Không thể nhận dạng chính xác PHY IC trên bộ điều khiển. [6105] Lỗi vòng lặp PHY IC Đã xảy ra lỗi trong quá trình kiểm tra vòng lặp lại cho PHY IC trên bộ điều khiển. -
Thay bộ điều khiển.
SC 824
Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: NVRAM tiêu chuẩn Bộ điều khiển không thể nhận ra NVRAM tiêu chuẩn đã cài đặt hoặc phát hiện NVRAM bị lỗi.

Nguyên nhân:
• Kết nối lỏng lẻo
• NVRAM tiêu chuẩn bị lỗi
• Bộ điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem NVRAM tiêu chuẩn đã được cắm chặt vào ổ cắm chưa.
2. Thay NVRAM.
3. Thay bộ điều khiển
SC 826
Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: RTC/NVRAM tùy chọn
Một giây được đếm bởi RTC khác với một giây được đếm bởi CPU trên bộ điều khiển.


Nguyên nhân:
• Lỗi thiết bị RTC

Biện pháp khắc phục:
[1501] Một giây được đếm bởi RTC khác với một giây được đếm bởi CPU trên bộ điều khiển.
• Thiết bị RTC bị lỗi Thay thế thiết bị RTC. [15FF] Không phát hiện thấy thiết bị RTC.
• Thiết bị RTC bị lỗi
• NVRAM không được cài đặt RTC
• Pin dự phòng đã hết điện Thay thế NVRAM bằng một NVRAM khác bằng thiết bị RTC.
SC 827
Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: DIMM SDRAM tiêu chuẩn [XXXX]: Mã lỗi chi tiết Lỗi
xác minh

Nguyên nhân:
Đã phát hiện lỗi trong quá trình kiểm tra ghi/xác minh cho RAM tiêu chuẩn (SDRAM DIMM).

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt và bật công tắc chính.
2. Thay thế SDRAM DIMM.
3. Thay bộ điều khiển.
SC 828
Mô tả:
Tự chẩn đoán lỗi: ROM

Nguyên nhân:
[0101] Kiểm tra tổng lỗi 1 Màn hình khởi động và chương trình HĐH được lưu trong ROM DIMM được kiểm tra. Nếu tổng kiểm tra của chương trình không chính xác, mã SC này sẽ được hiển thị.

Biện pháp khắc phục:
SC 829
Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán:
Lỗi xác minh RAM tùy chọn

Nguyên nhân:
• Kết nối lỏng lẻo
• SDRAM DIMM bị lỗi
• Bộ điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
[0301] Lỗi xác minh Đã phát hiện thấy lỗi trong quá trình kiểm tra ghi/xác minh cho RAM tùy chọn (SDRAM DIMM).
• Kết nối lỏng lẻo
• SDRAM DIMM bị lỗi
• Bộ điều khiển bị lỗi
1. Tắt và bật công tắc chính.
2. Thay thế SDRAM DIMM.
3. Thay bộ điều khiển. [0302] Lỗi dữ liệu cấu trúc bộ nhớ Lỗi dữ liệu cấu trúc bộ nhớ cho RAM tùy chọn (SDRAM DIMM) được phát hiện khi thực hiện tự chẩn đoán.
• RAM DIMM bị lỗi
• SPD ROM trên RAM DIMM bị lỗi
• Bus 12C bị lỗi Thay thanh RAM DIMM.
SC 833
Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán 8: Engine I/F ASIC

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
[0F30] [0F31] Không thể phát hiện ASIC để điều khiển hệ thống.
Sau khi cấu hình PCI, không thể kiểm tra ID thiết bị cho ASIC. Thay IPU. [0F41] Không thể phát hiện ASIC để điều khiển hệ thống.
Sau khi cấu hình PCI, không thể kiểm tra ID thiết bị cho ASIC. Thay IPU. [50B1] Không thể khởi tạo hoặc đọc kết nối xe buýt.
Kiểm tra các kết nối lỏng lẻo ở bo mạch chủ. Thay IPU. [50B2] Giá trị của thanh ghi SSCG không chính xác.
Kiểm tra các kết nối lỏng lẻo ở bo mạch chủ. Thay IPU.
SC 835
Mô tả:
Tự chuẩn đoán lỗi: Thiết bị Centronic

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
[1102] Trình kết nối vòng lặp được kết nối nhưng kiểm tra dẫn đến lỗi.
• Lỗi kết nối IEEE1284
• Lỗi kết nối vòng lặp Centronic Thay thế bo mạch điều khiển. [110C] Đầu nối loopback được kết nối nhưng kết quả kiểm tra là lỗi.
• Lỗi thiết bị ASIC
• Lỗi đầu nối IEEE1284
• Đầu nối vòng lặp Centronic bị lỗi Thay bảng điều khiển. [1120] Đầu nối loopback Centronic không được kết nối để kiểm tra tự chẩn đoán chi tiết.
• Đầu nối loopback Centronic không được kết nối chính xác
• Đầu nối loopback Centronic bị lỗi
• Thiết bị ASIC bị lỗi Thay thế bo mạch điều khiển.
SC 838
Mô tả:
Tự Chuẩn Đoán Lỗi: Clock Generator. Đã xảy ra lỗi xác minh khi dữ liệu cài đặt được đọc từ bộ tạo đồng hồ qua bus I2C.

Nguyên nhân:
[2701] Đã xảy ra lỗi xác minh khi dữ liệu cài đặt được đọc từ bộ tạo xung nhịp qua bus I2C.
• Bộ tạo xung nhịp bị lỗi
• Bus I2C bị lỗi
• Cổng I2C trên CPU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển.
SC 839
Mô tả:
Lỗi flash USB
Đây là lỗi tự chẩn đoán. Không nhận dạng được ID thiết bị của USB flash ROM trên bo mạch

Nguyên nhân:
• Bo mạch điều khiển bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển
SC 840
Mô tả:
Lỗi EEPROM 1: Truy cập EEPROM
Trong quá trình xử lý I/O, xảy ra lỗi đọc. Lỗi đọc lần thứ 3 đưa ra mã SC này.
• Trong quá trình xử lý I/O, xảy ra lỗi ghi.

Nguyên nhân:
• EEPROM bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay thế EEPROM.
SC 841
Mô tả:
Lỗi EEPROM 2: Lỗi đọc/ghi EEPROM
Dữ liệu nhân đôi của EEPROM khác với dữ liệu gốc trong EEPROM.

Nguyên nhân:
Dữ liệu trong EEPROM bị ghi đè vì một số lý do.

Biện pháp khắc phục:
Tắt và bật công tắc chính.
SC 842
Mô tả:
Lỗi xác minh flash ROM
Xảy ra lỗi xác minh flash ROM trên bảng điều khiển.
• SC này được ghi vào lần phát hiện lỗi đầu tiên.
• SC819 được cấp khi phát hiện lỗi lần thứ 2.

Nguyên nhân:
• ROM flash bị lỗi (bảng điều khiển)

Biện pháp khắc phục:
Thay ROM flash.
SC 851
Mô tả:
IEEE 1394 I/F
Lỗi giao diện IEEE1394 bất thường.

Nguyên nhân:
• Bảng giao diện IEEE1394 bị lỗi
• Bảng điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt và bật công tắc chính.
2. Thay thế bảng giao diện IEEE1394.
3. Thay bộ điều khiển.
SC 853
Mô tả:
Lỗi bảng mạng LAN không dây 1
Khi khởi động, có thể truy cập bảng mạng LAN không dây, nhưng bảng mạng LAN không dây (IEEE 802.11b hoặc Bluetooth) không thể truy cập bảng điều khiển.

Nguyên nhân:
• Chưa lắp bo mạch mạng LAN không dây khi bật máy

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem bo mạch mạng LAN không dây đã được lắp đúng chưa
SC 854
Mô tả:
Lỗi bảng mạng LAN không dây 2
Có thể truy cập bảng chứa bảng mạng LAN không dây nhưng không thể truy cập vào bảng mạng LAN không dây (802.11b hoặc Bluetooth) khi máy đang hoạt động

Nguyên nhân:
• Bảng mạch mạng LAN không dây đã được tháo ra trong quá trình vận hành máy.

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem bo mạch mạng LAN không dây đã được lắp đúng chưa.
SC 855
Mô tả:
Lỗi bo mạch mạng LAN không dây 3
Đã phát hiện lỗi cho bo mạch mạng LAN không dây (802.11b hoặc Bluetooth).

Nguyên nhân:
• Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi
• Kết nối bo mạch không dây không chặt chẽ

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối. 2. Thay card Bluetooth/LAN không dây.
SC 857
Mô tả:
USB I/F Error
Trình điều khiển USB không ổn định và tạo ra lỗi. Không thể sử dụng USB I/F. Trình điều khiển USB có thể tạo ra ba loại lỗi: lỗi RX, CRC và STALL. Chỉ lỗi STALL mới có thể tạo mã SC này.

Nguyên nhân:
• USB 2.0 bị ngắt kết nối
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối. 2. Thay bo mạch điều khiển.
SC 858
Sự miêu tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng trong quá trình mã hóa dữ liệu.

Nguyên nhân:
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
[0] Lỗi lấy khóa: Bộ điều khiển không lấy được khóa mã hóa mới.
• Bo mạch điều khiển bị lỗi Thay thế bo mạch điều khiển. [1] Lỗi cài đặt khóa ổ cứng: Bộ điều khiển không thể sao chép khóa mã hóa mới vào ổ cứng. Chip SATA bị lỗi trên bo mạch điều khiển
• Tắt/bật nguồn máy
• Nếu lỗi này tái diễn, hãy thay thế bo mạch điều khiển [2] Lỗi mã hóa dữ liệu NVRAM 1: Lỗi xảy ra khi dữ liệu NVRAM được mã hóa. NVRAM bị lỗi trên bo mạch điều khiển
• Thay thế NVRAM [30] Lỗi mã hóa dữ liệu NVRAM 2: Lỗi xảy ra trước khi dữ liệu NVRAM được mã hóa. Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Tắt/bật nguồn máy
• Nếu lỗi này tái diễn, hãy thay thế bo mạch điều khiển [31] A Lỗi khác: Một lỗi nghiêm trọng xảy ra trong khi dữ liệu được mã hóa. Xem SC991
SC 859
Mô tả:
Lỗi mã hóa dữ liệu ổ cứng
Mã hóa dữ liệu trên ổ cứng không thành công.

Nguyên nhân:
• Chưa lắp ổ cứng
• Ổ cứng chưa định dạng
• Khóa mã hóa trên bộ điều khiển khác với khóa trên ổ cứng

Biện pháp khắc phục:
[8] B Lỗi kiểm tra ổ cứng: Ổ cứng không được lắp đúng cách.
• Chưa lắp ổ cứng
• Ổ cứng chưa định dạng
• Khóa mã hóa trên bộ điều khiển khác với khóa trên ổ cứng
1. Lắp ổ cứng đúng cách.
2. Khởi tạo ổ cứng. [9] B Mất điện trong khi mã hóa
• Mất điện trong khi mã hóa dữ liệu Định dạng ổ cứng. [10] Lỗi đọc/ghi dữ liệu
• Lỗi DMAC được phát hiện hai lần trở lên. Xem SC863 bên dưới.
SC 859
Mô tả:
Lỗi ổ cứng 1
Kết nối ổ cứng không được phát hiện vì nó bị lỗi hoặc chưa được định dạng

Nguyên nhân:
• Cáp giữa HDC và ổ cứng bị lỏng hoặc bị lỗi
• Đầu nối nguồn ổ cứng bị lỏng hoặc bị lỗi
• Ổ cứng không được định dạng
• Ổ cứng bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra cable giữa HDC và HDD.
2. Định dạng lại ổ cứng.
3. Thay ổ cứng.
4. Thay bo mạch điều khiển.
SC 861
Sự miêu tả:
Mô tả:
Ổ cứng không vào trạng thái sẵn sàng trong vòng 30 giây. sau khi bật nguồn.

Nguyên nhân:
• Cáp giữa HDC và HDD bị lỏng hoặc bị lỗi
• Cáp giữa HDC và HDD bị lỏng hoặc bị lỗi
• Đầu nối nguồn của HDD bị lỏng hoặc bị lỗi
• HDD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra cable giữa HDC và HDD.
2. Định dạng lại ổ cứng.
3. Thay ổ cứng.
4. Thay bo mạch điều khiển
SC 862
Mô tả:
Lỗi bad sector Số
lượng bad sector trong HDD (vùng dữ liệu hình ảnh) vượt quá 101

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Định dạng ổ cứng bằng SP5-832-002.
2. Thay thế ổ cứng.
SC 863
Mô tả:
HDD lỗi 3
Khởi động không có dữ liệu HD dẫn. Dữ liệu được lưu trữ trên đĩa cứng không được đọc chính xác do một khu vực xấu trên ổ cứng.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Định dạng ổ cứng bằng SP5-832-002.
2. Thay thế ổ cứng.
3. Thay bo mạch điều khiển.
SC 864
Mô tả:
Lỗi ổ cứng 4
Trong khi đọc dữ liệu từ ổ cứng hoặc lưu trữ dữ liệu trong ổ cứng, truyền dữ liệu không thành công.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Định dạng ổ cứng bằng SP5-832-002.
2. Thay thế ổ cứng.
SC 865
Mô tả:
Lỗi ổ cứng 5
Ổ cứng phản hồi lỗi trong quá trình hoạt động đối với tình trạng khác với tình trạng của SC863 hoặc 864.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Định dạng ổ cứng bằng SP5-832-002.
2. Thay thế ổ cứng.
SC 866
Mô tả:
Lỗi thẻ SD 1: Lỗi nhận dạng
Thẻ SD trong khe chứa dữ liệu chương trình bất hợp pháp.

Nguyên nhân:
• Dữ liệu thẻ SD bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
Chỉ sử dụng thẻ SD chứa dữ liệu chính xác
SC 867
Mô tả:
Lỗi thẻ SD 2: Tháo thẻ SD
Thẻ SD trong khe khởi động khi bật máy đã bị tháo trong khi bật nguồn máy.

Nguyên nhân:
• Thẻ SD được đẩy ra khỏi khe cắm.

Biện pháp khắc phục:
1. Lắp thẻ SD.
2. Tắt và bật công tắc chính.
SC 868
Mô tả:
Lỗi thẻ SD 3: Truy cập thẻ SD
Đã xảy ra lỗi khi sử dụng thẻ SD.

Nguyên nhân:
• Thẻ SD không được lắp đúng cách
• Thẻ SD bị lỗi
• Bo mạch điều khiển bị lỗi Lưu ý: Nếu bạn muốn thử định dạng lại thẻ SD, hãy sử dụng SD Formatter Ver 1.1.

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem thẻ SD đã được lắp đúng chưa.
2. Thay thế thẻ SD.
3. Thay bo mạch điều khiển.
SC 870
Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ
Dữ liệu sổ địa chỉ được lưu trữ trên đĩa cứng được phát hiện là bất thường khi nó được truy cập từ bảng điều khiển hoặc mạng.

Nguyên nhân:
• Chương trình phần mềm bị lỗi
• Ổ cứng bị lỗi
• Đường dẫn đến máy chủ không chính xác

Biện pháp khắc phục:
1. Khởi tạo dữ liệu sổ địa chỉ (SP5-846-050).
2. Khởi tạo thông tin người dùng (SP5-832-006).
3. Thay ổ cứng.
SC 872
Mô tả:
Dữ liệu RX thư HDD bất thường
Đã phát hiện thấy lỗi khi bật nguồn. Dữ liệu nhận được trong quá trình nhận thư không thể đọc hoặc ghi.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi
• Mất điện khi truy cập vào ổ cứng

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt và bật công tắc chính.
2. Khởi tạo phân vùng HDD (SP5-832-007).
3. Thay ổ cứng.
SC 873
Mô tả:
HDD mail TX data error
Một lỗi được phát hiện trên HDD ngay sau khi bật máy hoặc tắt nguồn trong khi máy sử dụng HDD.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi
• Mất điện khi truy cập vào ổ cứng

Biện pháp khắc phục:
1. Thực hiện SP5832-8 (Định dạng ổ cứng – Gửi dữ liệu TX qua thư) để khởi tạo ổ cứng.
2. Thay thế ổ cứng.
SC 874
Mô tả:
Lỗi Xóa Tất cả 1: HDD
Một lỗi dữ liệu đã được phát hiện cho HDD/NVRAM sau khi sử dụng tùy chọn Xóa Tất cả. Lưu ý: Nguyên nhân của lỗi này là do Data Overwrite Security Unit D362 chạy từ thẻ SD.

Nguyên nhân:
• Bộ bảo mật ghi đè dữ liệu (thẻ SD) chưa được cài đặt
• Ổ cứng bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật công tắc chính và thử thao tác lại.
2. Cài đặt Bộ bảo mật ghi đè dữ liệu.
3. Thay ổ cứng.
SC 875
Mô tả:
Lỗi Delete All 2: Vùng dữ liệu
Xảy ra lỗi khi máy xóa dữ liệu khỏi HDD. Lưu ý: Nguyên nhân của lỗi này là do Data Overwrite Security Unit chạy từ thẻ SD.

Nguyên nhân:
• Định dạng logic cho ổ cứng bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật công tắc chính và thử thao tác lại.
SC 876
Mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký

Nguyên nhân:
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy. Điều này có thể do tắt máy khi máy đang hoạt động.

Biện pháp khắc phục:
-001 Lỗi dữ liệu nhật ký 1
• Tệp dữ liệu nhật ký bị hỏng trong ổ cứng Khởi tạo ổ cứng với SP5832-004. -002 Lỗi dữ liệu nhật ký 2
• Mô-đun mã hóa chưa được cài đặt
1. Tắt cài đặt mã hóa nhật ký với SP9730-004 ("0" đang tắt.)
2. Cài đặt mô-đun DESS. -003 Lỗi dữ liệu nhật ký 3
• Khóa mã hóa nhật ký không hợp lệ do dữ liệu NVRAM bị lỗi
1. Khởi tạo ổ cứng với SP5832-004.
2. Tắt cài đặt mã hóa nhật ký với SP9730-004 ("0" tắt.) -004 Lỗi Dữ liệu Nhật ký 4
• Chức năng mã hóa nhật ký bất thường do dữ liệu NVRAM bị lỗi Khởi tạo ổ cứng với SP5832-004. -005 Lỗi dữ liệu nhật ký 5
• Đã cài đặt NVRAM hoặc HDD được sử dụng trong một máy khác
1. Cài đặt lại NVRAM hoặc HDD trước đó.
2. Khởi tạo ổ cứng với SP5832-004. -099 Lỗi dữ liệu nhật ký 99
• Khác với các nguyên nhân trên Hãy hỏi cấp trên của bạn.
SC 877
Mô tả:
Bảo mật ghi đè dữ liệu Lỗi thẻ SD
Chức năng 'xóa tất cả' không thực thi nhưng Thiết bị bảo mật ghi đè dữ liệu đã được cài đặt và kích hoạt.

Nguyên nhân:
• Thẻ SD bị lỗi
• Thẻ SD chưa được cài đặt

Biện pháp khắc phục:
1. Thay NVRAM rồi lắp thẻ SD mới.
2. Kiểm tra và cài đặt lại thẻ SD.
SC 878
Mô tả:
Lỗi nhận dạng điện tử TPM
Phần sụn chính của máy không thể nhận ra TPM do đèn flash USB không hoạt động hoặc một mô-đun hệ thống được cập nhật không chính xác.

Nguyên nhân:
• Cập nhật phần sụn hệ thống không chính xác
• Lỗi flash ROM trên bo mạch điều khiển

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển
SC 880
Mô tả:
Lỗi trình chuyển đổi định dạng tệp
Yêu cầu truy cập Trình chuyển đổi định dạng tệp (MLB) không được trả lời trong thời gian quy định.

Nguyên nhân:
• Trình chuyển đổi định dạng tệp bị ngắt kết nối
• Trình chuyển đổi định dạng tệp bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra bộ chuyển đổi định dạng tệp được kết nối chính xác.
2. Thay thế trình chuyển đổi định dạng tệp.
SC 881
Mô tả:
Lỗi khu vực xác thực
Đã phát hiện thấy lỗi ứng dụng xác thực.

Nguyên nhân:
• Dữ liệu lỗi trong ứng dụng xác thực đạt đến giới hạn quản lý.

Biện pháp khắc phục:
Tắt và bật công tắc chính.
SC 899
Mô tả:
Lỗi hiệu suất phần mềm
Nếu chương trình xử lý hiển thị hiệu suất bất thường và chương trình bị lỗi, SC này được ban hành.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị lỗi
• Phần mềm bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Thay bo mạch điều khiển.
2. Tắt và bật công tắc chính.
3. Cập nhật chương trình cơ sở trên bộ điều khiển.
SC 900
Mô tả:
Lỗi tổng bộ đếm điện
Tổng số có chứa thứ gì đó không phải là số

Nguyên nhân:
• Loại NVRAM không đúng
• NVRAM bị lỗi
• Dữ liệu NVRAM bị xáo trộn
• Lỗi không mong muốn từ nguồn bên ngoài

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra kết nối giữa NVRAM và bộ điều khiển.
2. Thay NVRAM.
3. Thay bo mạch điều khiển.
SC 901
Mô tả:
Lỗi tổng bộ đếm cơ học
Bộ đếm đã bị di chuyển trong khi chờ hoặc trong khi nó đang hoạt động, có thể làm hỏng đầu nối.

Nguyên nhân:
• Bộ đếm bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra kết nối của bộ đếm cơ học
SC 920
Mô tả:
Lỗi Máy in 1
Một lỗi ứng dụng nội bộ đã được phát hiện và không thể tiếp tục hoạt động.

Nguyên nhân:
• Phần mềm bị lỗi
• Tài nguyên phần cứng không mong muốn (ví dụ: thiếu bộ nhớ)

Biện pháp khắc phục:
1. Phần mềm bị lỗi; tắt/bật hoặc thay đổi chương trình cơ sở của bộ điều khiển nếu sự cố vẫn chưa được giải quyết
2. Bộ nhớ không đủ
SC 921
Mô tả:
Lỗi máy in 2
Khi ứng dụng khởi động, phông chữ cần thiết không có trên thẻ SD.

Nguyên nhân:
• Không tìm thấy phông chữ cần thiết trong thẻ SD.
• Dữ liệu thẻ SD bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem thẻ SD có dữ liệu chính xác không.
SC 925
Mô tả:
Lỗi tệp mạng
Tệp quản lý NetFile bị hỏng và hoạt động không thể tiếp tục.

Nguyên nhân:
• Phần mềm bị lỗi
• Tập tin trên ổ cứng bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
1. Làm SP5-832 để định dạng ổ cứng.
2. Thay thế ổ cứng.
SC 990
Mô tả:
Lỗi hiệu suất phần mềm
Phần mềm đã cố thực hiện một thao tác không mong muốn do: 1) lỗi phần mềm, 2) tham số bên trong không chính xác, 3) không đủ bộ nhớ làm việc.

Nguyên nhân:
• Phần mềm bị lỗi
• Bộ điều khiển bị lỗi
• Lỗi phần mềm

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn máy
• Cài đặt lại bộ điều khiển và/hoặc chương trình cơ sở chính Lưu ý: Khi SC này xảy ra, tên tệp, địa chỉ và dữ liệu sẽ được lưu trữ trong NVRAM. Thông tin này có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng SP7-403. Lưu ý dữ liệu trên và tình huống xảy ra SC này. Sau đó báo cáo dữ liệu và điều kiện cho trung tâm kiểm soát kỹ thuật của bạn.
SC 991
Mô tả:
Lỗi liên tục của phần mềm
Phần mềm đã cố gắng thực hiện một thao tác không mong muốn. Tuy nhiên, không giống như SC990, đối tượng của lỗi là tính liên tục của phần mềm.

Nguyên nhân:
• Lỗi chương trình phần mềm
• Tham số bên trong không chính xác, không đủ bộ nhớ làm việc.

Biện pháp khắc phục:
SC này không được hiển thị trên màn hình LCD (chỉ đăng nhập).
SC 992
Mô tả:
Lỗi phần mềm không mong muốn
Phần mềm gặp phải một hoạt động không mong muốn không được xác định theo bất kỳ mã SC nào.

Nguyên nhân:
• Phần mềm bị lỗi
• Đã xảy ra lỗi không thể phát hiện được bằng bất kỳ mã SC nào khác

Biện pháp khắc phục:
In "Dữ liệu ghi nhật ký" với SP5990-004 và sau đó kiểm tra SP7990. Nếu 498-Engine được tìm thấy trong SP7990;
1. Kiểm tra dây kết nối của cảm biến nhiệt độ/độ ẩm.
2. Thay cảm biến nhiệt độ/độ ẩm
SC 994
Mô tả:
Lỗi giới hạn bản ghi OCS
Đã xảy ra lỗi do số lượng bản ghi vượt quá giới hạn đối với hình ảnh được quản lý trong lớp dịch vụ của phần sụn. Điều này có thể xảy ra nếu có quá nhiều màn hình ứng dụng đang mở trên bảng thao tác.

Nguyên nhân:
• Không cần thực hiện hành động nào vì SC này không can thiệp vào hoạt động của máy.

Biện pháp khắc phục:
• Không cần thực hiện hành động nào vì SC này không can thiệp vào hoạt động của máy.
SC 995
Mô tả:
Bảng điều khiển không phù hợp

Nguyên nhân:
• BCU bị lỗi
• Lỗi thay thế NVRAM

Biện pháp khắc phục:
-001 • BCU bị lỗi
• Lỗi thay thế NVRAM 1. Cài đặt NVRAM trước đó. 2. Nhập số sê-ri với SP5811-004 và tắt/bật công tắc nguồn chính. QUAN TRỌNG: Khi BCU được thay thế bằng BCU mới, SC này sẽ xảy ra. Do đó, hãy đảm bảo thực hiện Bước #2 ở trên. Tắt/bật nguồn sẽ liên kết NVRAM với thông tin S/N trong BCU. -002
• NVRAM bị lỗi
• Bộ điều khiển bị lỗi
1. Cập nhật chương trình cơ sở của bộ điều khiển.
2. Cài đặt NVRAM mới và tắt và bật công tắc nguồn chính sau khi xảy ra sự cố SC995-002. QUAN TRỌNG: Khi NVRAM được thay thế bằng NVRAM mới, SC này sẽ xảy ra. Do đó, hãy đảm bảo thực hiện Bước #2 ở trên. Tắt/bật nguồn cho phép NVRAM nhận ra S/N. -003
• Bộ điều khiển được lắp đặt không đúng loại
• Bộ điều khiển bị lỗi Thay thế bộ điều khiển bằng đúng loại. -004
• Bộ điều khiển mô hình được cài đặt không chính xác. Thay thế bộ điều khiển bằng mô hình chính xác.
SC 997
Mô tả:
Lỗi lựa chọn chức năng ứng dụng
Ứng dụng được chọn bằng phím bảng thao tác không bắt đầu hoặc kết thúc bất thường.

Nguyên nhân:
• Phần mềm (bao gồm cả cấu hình phần mềm) bị lỗi
• Chưa cài đặt tùy chọn theo yêu cầu của ứng dụng (RAM, DIMM, bo mạch)
• Việc lồng các địa chỉ nhóm fax quá phức tạp

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra các thiết bị cần thiết cho chương trình ứng dụng. Nếu các thiết bị cần thiết chưa được cài đặt, hãy cài đặt chúng.
2. Kiểm tra xem các chương trình ứng dụng có được cấu hình đúng không.
3. Đối với sự cố vận hành fax, hãy đơn giản hóa việc lồng các địa chỉ nhóm fax.
4. Thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết dành riêng cho chương trình ứng dụng. Nếu nhật ký có thể được hiển thị trên bảng điều khiển, hãy xem nhật ký.
SC 998
Mô tả:
Lỗi khởi động ứng dụng
Không có ứng dụng nào khởi động trong vòng 60 giây sau khi bật nguồn.

Nguyên nhân:
• Kết nối RAM-DIMM, ROM-DIMM lỏng lẻo
• Bộ điều khiển bị lỗi
• Sự cố phần mềm

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra cài đặt của SP5875-001. Nếu cài đặt được đặt thành "1 (TẮT)", hãy thay đổi thành "0 (TẮT)".
2. Kiểm tra xem RAM-DIMM và ROM-DIMM có được kết nối đúng cách không.
3. Cài đặt lại chương trình cơ sở hệ thống điều khiển.
4. Thay bộ điều khiển.

 

Bạn có thể tìm thấy tất cả các mã lỗi – Error Code của máy photocopy Ricoh 3352 trong bảng mã mà VIDO cung cấp bên trên, gồm có các mã lỗi như:

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 3352
Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 3352

 

Danh sách các mã lỗi mà VIDO đã tổng hợp của máy photo Ricoh 3352

Phần 1:

– SC 101,  SC 120,  SC 121,  SC 141,  SC 142, SC 144,  SC 161-001,  SC 161-002,  SC 165,  SC 195,  SC 202,  SC 203,  SC 204,  SC 220,  SC 230,  SC 231,  SC 240,  SC 302,  SC 355,  SC 389,  SC 390,  SC 391,  SC 392,  SC 401,  SC 402,  SC 411.

 – SC 490,  SC 500,  SC 501,  SC 502,  SC 503,  SC 504,  SC 508,  SC 530,  SC 531,  SC 532,  SC 541,  SC 542,  SC 543,  SC 544,  SC 545,  SC 547,  SC 551,  SC 552,  SC 553,  SC 554,  SC 555,  SC 557,  SC 559,  SC 590,  SC 620,  SC 621,  SC 622.

– SC 632,  SC 633,  SC 634,  SC 635,  SC 636,  SC 641,  SC 650,  SC 651,  SC 652,  SC 653,  SC 669,  SC 670,  SC 671,  SC 672,  SC 674,  SC 687,  SC 690,  SC 720,  SC 721,  SC 723,  SC 725,  SC 730,  SC 731,  SC 740,  SC 742,  SC 746,  SC 747.

– SC 750,  SC 760,  SC 761,  SC 763,  SC 764,  SC 765,  SC 766,  SC 770,  SC 791,  SC 792,  SC 793-01, 794-01,  SC 793-02, 794-02,  SC 793-03, 794-03,  SC 793-04, 794-04,  SC 793-05, 794-05,  SC 793-06, 794-06,  SC 793-07, 794-07,  SC 793-08.

Phần 2:

– 794-08,  SC 793-09, 794-09,  SC 793-11, 794-11,  SC 793-12, 794-12,  SC 798-01,  SC 798-02,  SC 798-03,  SC 798-04,  SC 798-05,  SC , SC 798-07,  SC 798-08,  SC 798-09,  SC , SC 817,  SC 818, SC , SC 820,  SC 821,  SC 822,  SC 823,  SC 824.

– SC 826,  SC 827,  SC 828,  SC 829,  SC 833,  SC 835,  SC 838,  SC 839,  SC 840,  SC 841,  SC 842,  SC 851,  SC 853,  SC 854,  SC 855,  SC 857,  SC 858,  SC 859,  SC 859,  SC 861,  SC 862,  SC 863,  SC 864,  SC 865,  SC 866,  SC 867,  SC 868.

– SC 870,  SC 872,  SC 873,  SC 874,  SC 875,  SC 876,  SC 877,  SC 878,  SC 880,  SC 881,  SC 899,  SC 900,  SC 901,  SC 920,  SC 921,  SC 925,  SC 990,  SC 991,  SC 992,  SC 994,  SC 995,  SC 997,  SC 998.

Mong rằng các kỹ thuật viên có thể dựa vào bảng mã lỗi máy photocopy này tiện lợi hơn trong việc khắc phục các lỗi hàng ngày, Có gì góp ý mọi người có thể comment góp ý giúp VIDO nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902.885.042

Zalo Chat