Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 7502

Tin học VIDO ngoài việc cung cấp rất nhiểu phần mềm văn phòng thì VIDO cũng cung cấp các bảng mã lỗi máy photo. Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 7502 là một trong những bảng mã vô cùng tiện lợi mà chúng tôi đang cung cấp.

Nhập mã lỗi để bắt đầu tìm kiếm các mã lỗi của Ricoh 7502

Mã lỗiChi tiết
SC101Mô tả:
Lỗi đèn phơi sáng Khi kích hoạt, đèn không được phát hiện.

Nguyên nhân:
• Bo mạch SBU bị lỗi
• Bo mạch SIOB bị lỗi
• Bo mạch IPU bị lỗi
• Bảng BCU bị lỗi
• Đèn tiếp xúc bị lỗi
• Bộ ổn định đèn bị lỗi
• Dây nịt bộ ổn định đèn bị hỏng, ngắt kết nối
• Tấm trắng tiêu chuẩn bị bẩn, ngắt kết nối hoặc có hơi nước ngưng tụ
• Đai trắng DF bị bẩn
• Kính DF bẩn hoặc có hơi nước
• Gương máy quét bị bẩn, đặt sai vị trí hoặc có nước ngưng tụ
• Thấu kính bị bẩn, lệch khỏi vị trí
SC120
Mô tả:
Lỗi vị trí ban đầu của máy quét 1 Cảm biến HP của máy quét không phát hiện tình trạng TẮT trong quá trình khởi tạo hoặc sao chép.

Nguyên nhân:
• BCU, SIOB bị lỗi
• Động cơ máy quét bị lỗi
• Cảm biến HP của máy quét bị lỗi.
• Dây nối giữa BCU, SIOB, động cơ máy quét bị ngắt kết nối.
• Dây nối giữa cảm biến HP của máy quét và BCU bị ngắt kết nối.
• Dây máy quét, dây đai định giờ, ròng rọc hoặc giá đỡ được lắp đặt không đúng cách.
SC121
Mô tả:
Lỗi vị trí ban đầu của máy quét 2 Cảm biến HP của máy quét không phát hiện được tình trạng BẬT trong quá trình khởi tạo hoặc sao chép.

Nguyên nhân:
• BCU, SIOB bị lỗi
• Động cơ máy quét bị lỗi
• Cảm biến HP của máy quét bị lỗi
• Dây nối giữa BCU, SIOB, động cơ máy quét bị ngắt kết nối
• Dây nối giữa cảm biến HP của máy quét và BCU bị ngắt kết nối
• Dây máy quét, đai định thời, ròng rọc hoặc giá đỡ được lắp đặt không đúng.
SC141
Mô tả:
Lỗi phát hiện mức độ màu đen Không thể điều chỉnh mức độ màu đen trong mục tiêu trong quá trình điều khiển khuếch đại tự động.

Nguyên nhân:
• Dây nối giữa SBU – SIOB bị đứt.
• Dây nối giữa SIOB – BCU bị đứt.
• SBU bị lỗi
• BCU bị lỗi
SC142
Mô tả:
Lỗi phát hiện mức trắng Không thể điều chỉnh mức trắng sang mức mục tiêu thứ hai trong mục tiêu trong quá trình điều khiển khuếch đại tự động.

Nguyên nhân:
• Đèn tiếp xúc bị bẩn hoặc phần quang học
• Bảng SBU bị lỗi
• SIOB bị lỗi
• Bảng IPU bị lỗi
• Bảng BCU bị lỗi
• Dây nịt bị ngắt kết nối.
• Đèn tiếp xúc bị lỗi
• Bộ ổn định đèn bị lỗi
• Động cơ máy quét bị lỗi
SC144
Mô tả:
Lỗi truyền SBU Sau khi SBU bật, BCU phát hiện một trong các tình trạng sau trên SBU:
• 1 giây sau khi bật nguồn, tín hiệu SYDO không lên cao, ngay cả sau 1 lần thử lại.
• 1 giây sau khi bật nguồn, tín hiệu SYDO lên cao nhưng không thể đọc được ID SBU sau 3 lần thử.

Nguyên nhân:
• SBU bị lỗi
• SIOB bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Dây nối giữa SBU - SIOB bị ngắt
• Dây nối giữa SIOB - BCU bị ngắt
• Dây nối giữa SIOB – PSU bị ngắt
SC161-01
Mô tả:
Lỗi IPU Phát hiện kết quả lỗi tự chẩn đoán của ASIC trên BICU.

Nguyên nhân:
• BICU bị lỗi
• Kết nối giữa BICU và SBU bị lỗi
SC161-02
Mô tả:
Lỗi IPU (LSYNC bất thường) Phát hiện kết quả lỗi tự chẩn đoán của ASIC trên BICU.

Nguyên nhân:
• BICU bị lỗi
• Kết nối giữa BICU và SBU bị lỗi
SC161-02
Mô tả:
Lỗi IPU (Phản hồi Ri bất thường) Máy phát hiện lỗi trong quá trình truy cập Ri.

Nguyên nhân:
• Bo mạch BICU bị lỗi
SC161-03
Mô tả:
Lỗi IPU (Hoạt động Aruru bất thường) IPU không định cấu hình hoặc khởi tạo DRAM.

Nguyên nhân:
• Bo mạch BICU bị lỗi
SC165
Mô tả:
Sao chép dữ liệu lỗi đơn vị bảo mật Tùy chọn bảo mật dữ liệu sao chép được cài đặt do hoạt động không chính xác.

Nguyên nhân:
• Sao chép thẻ bảo mật dữ liệu bị hỏng
• Bo mạch chưa được cài đặt hoặc bo mạch bị lỗi
SC181
Mô tả:
Lỗi quạt biến tần Khi đèn sáng sáng, động cơ quạt biến tần không quay.

Nguyên nhân:
• SIOB bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Động cơ quạt biến tần bị lỗi
• Dây nối giữa động cơ quạt biến tần - SIOB bị ngắt kết nối
• Dây kết nối giữa SIOB – BCU bị ngắt kết nối
• Dây kết nối giữa SIOB – PSU bị ngắt kết nối
SC182
Mô tả:
Lỗi quạt máy quét: Bên phải Quạt nằm ở bên phải của bộ phận phơi sáng không quay.

Nguyên nhân:
• Kiểm tra kết nối quạt
• Quạt bị lỗi
• Kiểm tra kết nối SBU
• SBU bị lỗi
SC185
Mô tả:
Lỗi truyền CIS Lỗi xảy ra trong quá trình khởi tạo tự động thanh ghi ASIC trên CIS hoặc trong quá trình truyền giữa CIS – DF.

Nguyên nhân:
• Dây nối giữa CIS – DF bị ngắt kết nối
• CIS bị lỗi
SC186
Mô tả:
Đèn LED báo lỗi CIS trên CIS gây ra lỗi
• Trong quá trình khởi tạo, tỷ lệ trung bình giữa diện tích cạnh đầu và cạnh sau vượt quá mức cho phép (0,7 – 1,43).
• Trong quá trình quét, đỉnh dữ liệu đổ bóng dưới 32(8bit).

Nguyên nhân:
• Bộ dây CN210 và CN220 trên ADF bị ngắt kết nối.
• Nếu không thì thay thế CIS.
SC187
Mô tả:
Lỗi cấp độ CIS BK Mức BK được quét bởi CIS là bất thường. Mức BK trung bình của R, G hoặc B là/không nằm trong khoảng từ 2 đến 62. 0 < Mức dữ liệu BK đã hiệu chỉnh < 255(10bit).

Nguyên nhân:
• Tắt máy.
• Đảm bảo CN210 và CN220 được kết nối chắc chắn.
• Bật máy.
SC188
Mô tả:
Lỗi cấp độ trắng CIS Đỉnh dữ liệu tạo bóng được phát hiện từ CIS là bất thường.

Nguyên nhân:
• CIS bị lỗi
SC189
Mô tả:
Lỗi điều chỉnh cân bằng xám CIS Lỗi điều chỉnh xảy ra trong quá trình thử nghiệm sau khi điều chỉnh cân bằng xám.

Nguyên nhân:
• CIS bị lỗi
SC195
Mô tả:
Lỗi số serial máy Số đăng ký cho số serial máy không khớp.

Nguyên nhân:
1. Xác nhận đúng số serial của máy trong thông số kỹ thuật. Quan trọng: Khi xảy ra SC195, số sê-ri phải được nhập vào. Hãy liên hệ với người giám sát kỹ thuật của bạn.
SC202
Mô tả:
Lỗi động cơ gương đa giác 1: Hết thời gian chờ khi BẬT Bộ mô-tơ gương đa giác không chuyển sang trạng thái "Sẵn sàng" trong vòng 20 giây. sau khi động cơ được bật,

Nguyên nhân:
• Đầu nối PCB của động cơ gương đa giác bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi
• PCB của động cơ gương đa giác bị lỗi
• Động cơ gương đa giác bị lỗi
• IPU bị lỗi
SC203
Mô tả:
Lỗi động cơ gương đa giác 2: Hết thời gian TẮT Động cơ gương đa giác không chuyển sang trạng thái "Sẵn sàng" trong vòng 3 giây. sau khi động cơ đã tắt. (Tín hiệu XSCRDY không lên mức CAO (không hoạt động) trong vòng 3 giây.)

Nguyên nhân:
• Đầu nối PCB của động cơ gương đa giác bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi
• PCB của động cơ gương đa giác bị lỗi
• Động cơ gương đa giác bị lỗi
• IPU bị lỗi
SC204
Mô tả:
Lỗi động cơ gương đa giác 3: Lỗi tín hiệu XSCRDY Tín hiệu "Sẵn sàng" của động cơ gương đa giác không hoạt động (CAO) trong khi hình ảnh đang được tạo hoặc tín hiệu đồng bộ hóa đang được xuất ra.

Nguyên nhân:
• Đầu nối PCB động cơ gương đa giác bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• PCB động cơ gương đa giác bị lỗi
• Động cơ gương đa giác bị lỗi
SC205
Mô tả:
Lỗi động cơ gương đa giác 4: Hết thời gian chờ không ổn định Tín hiệu "Sẵn sàng" (XSCRDY) được phát hiện là không ổn định trong hơn 20 giây. trong khi động cơ gương đa giác đang hoạt động ở tốc độ bình thường.

Nguyên nhân:
• Nhiễu điện trên đường truyền tín hiệu động cơ
• Đầu nối PCB động cơ gương đa giác bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• PCB động cơ gương đa giác bị lỗi
• IPU bị lỗi
SC220
Mô tả:
Lỗi phát hiện đồng bộ hóa laser Thiết bị phát hiện đồng bộ hóa laser đầu tiên không thể phát hiện tín hiệu đồng bộ hóa đường truyền (DETP0) trong vòng 500 ms trong khi động cơ gương đa giác đang hoạt động ở tốc độ bình thường. Lưu ý: Thiết bị thăm dò tín hiệu cứ sau 50 ms. SC này được cấp sau lần thử thứ 10 không phát hiện được tín hiệu.

Nguyên nhân:
• Đầu nối bảng đồng bộ laser lỏng, hỏng, bị lỗi
• Bảng phát hiện đồng bộ hóa laser không được lắp đặt đúng (không thẳng hàng)
• Bảng đồng bộ hóa laser bị lỗi
• IPU bị lỗi
SC221Mô tả:
Lỗi phát hiện đồng bộ hóa bằng laser: K Cạnh đầu (Không phải LD0) Trong khi động cơ đa giác quay bình thường, không có tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa nào xuất ra cho màu đen, cạnh đầu cho bất kỳ LD nào ngoài LD0.

Nguyên nhân:
• Dây nối giữa bộ dò đồng bộ laser và bộ I/F bị ngắt kết nối, bị lỗi • Kiểm tra tất cả các kết nối giữa bộ LD, LDB, IPU • Bộ LD • LDB bị lỗi • IPU bị lỗi
SC230Mô tả:
Lỗi FGATE ON: K Tín hiệu PFGATE ON không xác nhận trong vòng 5 giây sau khi xử lý hình ảnh ở công việc bình thường hoặc NHẠC cho vị trí bắt đầu [K].

Nguyên nhân:
• ASIC bị lỗi
• Kết nối kém giữa bộ điều khiển và BICU.
• BICU bị lỗi
SC231Mô tả:
Lỗi FGATE OFF: K
• Tín hiệu PFGATE ON vẫn xác nhận trong vòng 5 giây sau khi xử lý hình ảnh ở công việc bình thường hoặc NHẠC cho vị trí cuối [K].
• Tín hiệu PFGATE ON vẫn xác nhận khi công việc tiếp theo bắt đầu.

Nguyên nhân:
Xem SC 230 để biết chi tiết khắc phục sự cố.
SC240
Mô tả:
Lỗi LD: K BICU phát hiện lỗi LDB một vài lần liên tiếp khi thiết bị LDB bật sau khi khởi tạo LDB.

Nguyên nhân:
• LD bị mòn
• Dây LD bị đứt hoặc bị đứt
SC270
Mô tả:
Lỗi giao tiếp GAVD Đã xảy ra sự cố trong GAVD hoặc eSOC.

Nguyên nhân:
- Kiểm tra các điểm kết nối trên BCU, IPU xem bó dây hoặc đầu nối có bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi không - IPU bị lỗi -BCU bị lỗi - LDU có hiệu quả
SC300
Mô tả:
Lỗi đầu ra Charge Corona Điện áp phản hồi từ thiết bị Charge Corona được phát hiện quá cao 9 lần.

Nguyên nhân:
• Bộ nguồn Corona sạc bị lỗi
• Bộ dây sạc Corona bị ngắt kết nối
• Kết nối bộ sạc Corona kém
SC305-00
Mô tả:
Lỗi làm sạch dây Corona 1 Tấm làm sạch sạc không đến vị trí ban đầu: Động cơ bị khóa trong vòng 4 giây sau khi bật hoặc không khóa trong vòng 30 giây. Động cơ bị khóa trong vòng 10 giây sau khi đảo chiều hoặc không khóa trong vòng 30 giây.

Nguyên nhân:
• Động cơ làm sạch dây Corona bị lỗi
• Trình điều khiển động cơ bị lỗi
SC306-00
Mô tả:
Lỗi làm sạch dây Corona 2 Động cơ Charge Corona bị ngắt kết nối. (Dòng điện ở động cơ corona sạc được phát hiện nhỏ hơn 83 mA.)

Nguyên nhân:
• Đầu nối động cơ làm sạch dây Corona bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối.
SC307-00
Mô tả:
Mạch lưới điện hở Khi điện áp cao đi vào lưới corona, điện áp phản hồi lớn hơn giá trị cài đặt 9 lần. Điện áp phản hồi này được sử dụng để cập nhật tín hiệu điều khiển đầu ra cho bộ điều khiển đầu ra.

Nguyên nhân:
• Bộ sạc Corona bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Bộ dây Charge Corona bị lỗi
• Bộ nguồn Charge Corona bị lỗi.
SC320-01
Mô tả:
Đầu ra phát triển bất thường Điện áp cao cấp cho thiết bị phát triển được phát hiện cao hơn 10 lần so với giới hạn trên (45%) của xung.

Nguyên nhân:
• Bộ nguồn phát triển bị lỗi
• Rò rỉ sai lệch phát triển do kết nối kém, đầu nối bị lỗi
SC324-01
Mô tả:
Khóa động cơ phát triển Tín hiệu khóa động cơ phát triển vẫn ở mức cao trong 2 giây khi động cơ phát triển đang bật.

Nguyên nhân:
Nếu SC này được trả lại trên máy tại hiện trường, hãy kiểm tra cuộn dây của bộ cấp mực. Nếu bánh răng không bị hư hỏng, hãy thay cuộn dây. Nếu bánh răng bị hỏng thì có thể trục bánh răng đã bị biến dạng nên hãy thay thế toàn bộ bộ phận.
• Cơ cấu truyền động bị quá tải do mực bị vón cục trong đường dẫn mực lãng phí
• Bảng điều khiển động cơ bị lỗi
SC360-01
Mô tả:
Lỗi điều chỉnh cảm biến TD: Đầu ra điều chỉnh bất thường Trong quá trình điều chỉnh tự động cảm biến TD, điện áp đầu ra cảm biến TD (Vt) là 2,5 volt hoặc cao hơn ngay cả khi điện áp điều khiển được đặt ở giá trị tối thiểu (PWM = 0). Khi xảy ra lỗi này, SP2-906-1 đọc 0,00V. Lưu ý: SC này chỉ được giải phóng sau khi đã điều chỉnh chính xác cảm biến TD. Việc tắt và bật máy sẽ hủy màn hình SC nhưng không giải phóng nguồn cung cấp mực cảm biến ID

Nguyên nhân:
• Cảm biến TD bị lỗi
• Dây cảm biến TD bị ngắt kết nối
• Đầu nối cảm biến TD bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• IOB bị lỗi
• Động cơ chai mực bị lỗi Lưu ý: Khi cảm biến TD bị lỗi, việc cung cấp mực được kiểm soát bằng số pixel và cảm biến ID
SC360-11
Mô tả:
Lỗi điều chỉnh cảm biến TD: Lỗi hết thời gian Trong quá trình điều chỉnh tự động cảm biến TD, điện áp đầu ra cảm biến TD (Vt) không đi vào phạm vi mục tiêu (3,0 ± 0,1V) trong vòng 20 giây. Khi lỗi này xảy ra, màn hình SP2-906-1 hiển thị 0,00V. Lưu ý: SC này chỉ được giải phóng sau khi đã điều chỉnh chính xác cảm biến TD. Việc tắt và bật máy sẽ hủy màn hình SC nhưng không giải phóng nguồn cung cấp mực cho cảm biến ID.

Nguyên nhân:
• Cảm biến TD bị lỗi
• Dây cảm biến TD bị ngắt kết nối
• Đầu nối cảm biến TD bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• IOB bị lỗi
SC361-00
Mô tả:
Lỗi đầu ra cảm biến TD: Giới hạn trên Điện áp đầu ra cảm biến TD (Vt), được đo trong mỗi chu kỳ sao chép, được phát hiện cao hơn 4V cho 10 bản in.

Nguyên nhân:
• Cảm biến TD bị lỗi
• Bộ dây cảm biến TD bị ngắt kết nối
• Đầu nối cảm biến TD bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• IOB bị lỗi
• Động cơ chai mực bị lỗi Lưu ý: Khi cảm biến TD bị lỗi, việc cung cấp mực in được kiểm soát bằng cách sử dụng số điểm ảnh và cảm biến ID.
SC362-00
Mô tả:
Lỗi đầu ra cảm biến TD: Điện áp đầu ra cảm biến TD giới hạn dưới (Vt), được đo trong mỗi chu kỳ sao chép, được phát hiện thấp hơn 10 lần so với 0,5V.

Nguyên nhân:
• Cảm biến TD bị lỗi
• Bộ dây cảm biến TD bị ngắt kết nối
• Đầu nối cảm biến TD bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• IOB bị lỗi
• Động cơ chai mực bị lỗi Lưu ý: Khi cảm biến TD bị lỗi, việc cung cấp mực in được kiểm soát bằng cách sử dụng số điểm ảnh và cảm biến ID.
SC370-00
Mô tả:
Lỗi điều chỉnh cảm biến ID: Đầu ra LED bất thường Một trong những điện áp đầu ra cảm biến ID sau được phát hiện khi khởi tạo cảm biến ID.
• Vsg nhỏ hơn 4,0V khi cấp đầu vàoPWM tối đa (255) cho cảm biến ID.
• Vsg lớn hơn hoặc bằng 4.0V khi cấp đầu vàoPWM tối thiểu (0) cho cảm biến ID.

Nguyên nhân:
• Cảm biến ID bị lỗi
• Bộ cảm biến ID bị ngắt kết nối
• Đầu nối cảm biến ID bị lỗi
• IOB bị lỗi
• Mẫu cảm biến ID không được ghi chính xác
• Mật độ hình ảnh không chính xác
• Bộ nguồn sạc bị lỗi
• Cảm biến ID bị bẩn
SC370-11
Mô tả:
Lỗi điều chỉnh cảm biến ID: Lỗi hết thời gian Vsg rơi ra khỏi mục tiêu điều chỉnh (4,0 ± 0,2V) trong quá trình kiểm tra Vsg trong vòng 20 giây.

Nguyên nhân:
• Cảm biến ID bị lỗi
• Bộ cảm biến ID bị ngắt kết nối
• Đầu nối cảm biến ID bị lỗi
• IOB bị lỗi
• Mẫu cảm biến ID không được ghi chính xác
• Mật độ hình ảnh không chính xác
• Bộ nguồn sạc bị lỗi
• Cảm biến ID bị bẩn
SC375-00
Mô tả:
Lỗi cảm biến ID: Lỗi điện áp bề mặt trống Điện áp đầu ra cảm biến ID là 5.0V và đầu vào tín hiệu PLC tới cảm biến ID là 0 khi kiểm tra mẫu cảm biến ID.

Nguyên nhân:
• Cảm biến ID bị lỗi
• Bộ cảm biến ID bị ngắt kết nối
• Đầu nối cảm biến ID bị lỗi
• IOB bị lỗi
• Mẫu cảm biến ID không được ghi chính xác
• Mật độ hình ảnh không chính xác
• Bộ nguồn sạc bị lỗi
• Cảm biến ID bị bẩn
SC376-00
Mô tả:
Lỗi cảm biến ID: Không phát hiện được cạnh mẫu Trong 2 giây trong quá trình kiểm tra mẫu cảm biến ID, điện áp cạnh mẫu cảm biến ID không phải là 2,5V hoặc không phát hiện được cạnh mẫu trong vòng 800 mili giây.

Nguyên nhân:
• Cảm biến ID bị lỗi
• Bộ cảm biến ID bị ngắt kết nối
• Đầu nối cảm biến ID bị lỗi
• IOB bị lỗi
• Mẫu cảm biến ID không được ghi chính xác
• Mật độ hình ảnh không chính xác
• Bộ nguồn sạc bị lỗi
• Cảm biến ID bị bẩn
SC377-00
Mô tả:
Lỗi cảm biến ID: Lỗi đọc bề mặt tiềm ẩn Giá trị Vp, đo độ phản xạ của mẫu cảm biến ID, không nằm trong phạm vi từ -70V đến -400V.

Nguyên nhân:
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Dây cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Cảm biến tiềm năng bị ngắt kết nối
• IOB bị lỗi
• Đầu nối bộ OPC bị lỗi
• Bộ nguồn sạc corona bị lỗi
• Dây sạc corona bị bẩn, hỏng
SC378-00
Mô tả:
Lỗi mẫu cảm biến ID Một trong những điện áp đầu ra cảm biến ID sau đây được phát hiện hai lần liên tiếp khi kiểm tra mẫu cảm biến ID.
• Vsp lớn hơn hoặc bằng 2,5V
• Vsg nhỏ hơn 2,5
• Vsp = 0V
• Vsg = 0

Nguyên nhân:
• Cảm biến ID bị lỗi
• Bộ cảm biến ID bị ngắt kết nối
• Đầu nối cảm biến ID bị lỗi
• IOB bị lỗi
• Mẫu cảm biến ID không được ghi chính xác
• Mật độ hình ảnh không chính xác
• Bộ nguồn sạc bị lỗi
• Cảm biến ID bị bẩn
SC380-01
Mô tả:
Lỗi hiệu chỉnh cảm biến tiềm năng (VM100) Trong quá trình hiệu chỉnh cảm biến tiềm năng trống, khi -100V được áp vào trống, giá trị đầu ra nằm ngoài phạm vi quy định.

Nguyên nhân:
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Dây cảm biến tiềm năng bị ngắt kết nối
• Đầu nối cảm biến tiềm năng bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB bị lỗi
• Đầu nối OPC bị lỗi
• Bộ nguồn phát triển bị lỗi
SC380-11
Mô tả:
Lỗi hiệu chỉnh cảm biến tiềm năng (VM800) Trong quá trình hiệu chỉnh cảm biến tiềm năng trống, khi -800V được áp vào trống, giá trị đầu ra nằm ngoài phạm vi quy định.

Nguyên nhân:
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Dây cảm biến tiềm năng bị ngắt kết nối
• Đầu nối cảm biến tiềm năng bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB bị lỗi
• Đầu nối OPC bị lỗi
• Bộ nguồn phát triển bị lỗi
SC380-21
Mô tả:
Lỗi hiệu chỉnh cảm biến tiềm năng (nghiêng) Trong quá trình hiệu chỉnh cảm biến tiềm năng của trống, điện áp đầu ra của cảm biến tiềm năng của trống không đáp ứng thông số kỹ thuật khi điện áp thử nghiệm (–100V, –800V) được áp vào trống.

Nguyên nhân:
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Dây cảm biến tiềm năng bị ngắt kết nối
• Đầu nối cảm biến tiềm năng bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB bị lỗi
• Đầu nối OPC bị lỗi
• Bộ nguồn phát triển bị lỗi
SC380-31
Mô tả:
Lỗi hiệu chỉnh cảm biến tiềm năng (bị cắt) Trong quá trình hiệu chỉnh cảm biến tiềm năng của trống, điện áp đầu ra của cảm biến tiềm năng của trống không đáp ứng thông số kỹ thuật khi điện áp thử nghiệm (–100V, –800V) được áp vào trống.

Nguyên nhân:
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Dây cảm biến tiềm năng bị ngắt kết nối
• Đầu nối cảm biến tiềm năng bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB bị lỗi
• Đầu nối OPC bị lỗi
• Bộ nguồn phát triển bị lỗi
SC380-41
Mô tả:
Lỗi hiệu chỉnh cảm biến tiềm năng (VD) Trong quá trình hiệu chỉnh cảm biến tiềm năng trống khi điều chỉnh điện thế trống (VD), cảm biến tiềm năng trống phát hiện VD cao hơn VG (điện áp lưới). -hoặc- Khi điều chỉnh VD (điện thế bề mặt trống của các vùng đen sau khi phơi sáng), ngay cả sau 5 lần điều chỉnh VG (điện thế lưới điện tích vầng hào quang), VD không thể được đặt trong phạm vi mục tiêu (–800±20+ VL + 130V)

Nguyên nhân:
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Dây cảm biến tiềm năng bị ngắt kết nối
• Đầu nối cảm biến tiềm năng bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB bị lỗi
• Đầu nối OPC bị lỗi
• Bộ nguồn phát triển bị lỗi
• Bộ sạc corona bị mòn, bẩn
SC380-51
Mô tả:
Hiệu chuẩn cảm biến điện thế (VL) Trong quá trình hiệu chỉnh cảm biến điện thế trống, khi VL được điều chỉnh, mẫu VL điện thế bề mặt mẫu không nằm trong phạm vi từ 0V đến -400V. (VL là điện thế sau khi để lộ mẫu màu trắng.)

Nguyên nhân:
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Dây cảm biến tiềm năng bị ngắt kết nối
• Đầu nối cảm biến tiềm năng bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB bị lỗi
• Đầu nối OPC bị lỗi
• Bộ nguồn sạc corona bị lỗi
• Bộ nguồn phát triển bị lỗi
SC396-01
Mô tả:
Lỗi động cơ chính Tín hiệu khóa động cơ chính vẫn ở mức thấp trong 2 giây khi động cơ chính bật.

Nguyên nhân:
• Cơ cấu truyền động bị quá tải
• Bảng điều khiển động cơ bị lỗi
SC410-00
Mô tả:
Lỗi đèn tắt Khi hoàn thành quá trình khởi tạo điều khiển quá trình tự động, điện thế bề mặt trống được phát hiện bởi cảm biến điện thế lớn hơn -400V, giá trị quy định.

Nguyên nhân:
• Đèn dập tắt bị lỗi
• Dây đèn dập tắt bị ngắt kết nối
• Đầu nối đèn dập tắt bị lỏng, bị lỗi
SC440-01
Mô tả:
Đầu ra truyền tải bất thường (phát hiện rò rỉ điện áp) Khi quá trình truyền được thực hiện, điện áp phản hồi vẫn cao hơn 4V trong 60 ms.

Nguyên nhân:
• Bộ nguồn chuyển bị lỗi
• Thiết bị đầu cuối chuyển dòng, bộ nguồn chuyển bị ngắt kết nối, đầu nối bị hỏng
SC440-02
Mô tả:
Phát hiện giải phóng bất thường đầu ra truyền Khi quá trình truyền được thực hiện, hầu như không có bất kỳ điện áp phản hồi nào trong vòng 60 ms ngay cả khi áp dụng 24%PWM.

Nguyên nhân:
• Bộ nguồn chuyển bị lỗi
• Bó dây của bộ chuyển bị ngắt kết nối
• Đầu nối chuyển bị lỏng, bị lỗi
SC495-00
Mô tả:
Lỗi bộ tái chế mực Xung mã hóa không thay đổi trong 3 giây sau khi động cơ chính bật.

Nguyên nhân:
• Quá trình vận chuyển mực thải đã dừng do động cơ quá tải
• Phát hiện cảm biến đầu mực, bị ngắt kết nối
SC496-00
Mô tả:
Lỗi chai thu gom mực Công tắc bộ thu gom mực vẫn tắt khi cửa trước đóng.

Nguyên nhân:
• Không có bộ thu gom mực
• Kết nối kém của đầu nối công tắc
SC501
Mô tả:
Trục trặc khi nâng khay 1
• Cảm biến nâng không được kích hoạt trong vòng 10 giây sau khi động cơ nâng khay bắt đầu nâng tấm đáy. • Khi khay hạ xuống, cảm biến nâng khay sẽ không tắt trong vòng 1,5 giây.
• Phát hiện tình trạng quá tải khay khi khay được đặt.
• Cảm biến giới hạn dưới của LCT không phát hiện giới hạn dưới trong vòng 10 giây.

Nguyên nhân:
• Động cơ nâng khay bị lỗi, bị ngắt kết nối
• Giấy hoặc vật cản khác bị kẹt giữa khay và động cơ
• Van điện từ đón bị ngắt kết nối, bị chặn bởi chướng ngại vật
• Nạp quá nhiều giấy vào khay Lưu ý
• Lúc đầu, máy hiển thị thông báo yêu cầu người vận hành thiết lập lại cái khay.
• SC này sẽ không hiển thị cho đến khi người vận hành kéo khay ra và đẩy khay vào 3 lần.
• Nếu người vận hành tắt/bật máy trước lần mở và đóng khay thứ 3, số đếm 3 sẽ được đặt lại.
SC502
Mô tả:
Trục trặc khi nâng khay 2
• Cảm biến nâng không được kích hoạt trong vòng 10 giây sau khi động cơ nâng khay bắt đầu nâng tấm đáy.
• Khi khay hạ xuống, cảm biến nâng khay sẽ không tắt trong vòng 1,5 giây.
• Phát hiện tình trạng quá tải khay khi khay được đặt.

Nguyên nhân:
• Động cơ nâng khay bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ
• Van điện từ đón bị ngắt kết nối hoặc bị chặn bởi chướng ngại vật
• Quá nhiều giấy được nạp vào khay Lưu ý
• Lúc đầu, máy hiển thị thông báo yêu cầu người vận hành thiết lập lại cái khay.
• SC này sẽ không hiển thị cho đến khi người vận hành kéo khay ra và đẩy khay vào 3 lần.
• Nếu người vận hành tắt/bật máy trước lần mở và đóng khay thứ 3, số đếm 3 sẽ được đặt lại.
SC503
Mô tả:
Trục trặc khi nâng khay 3
• Cảm biến nâng không được kích hoạt trong vòng 10 giây sau khi động cơ nâng khay bắt đầu nâng tấm dưới cùng. • Khi khay hạ xuống, cảm biến nâng khay sẽ không tắt trong vòng 1,5 giây.
• Phát hiện tình trạng quá tải khay khi khay được đặt.

Nguyên nhân:
• Động cơ nâng khay bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ
• Van điện từ đón bị ngắt kết nối hoặc bị chặn bởi chướng ngại vật
• Quá nhiều giấy được nạp vào khay Lưu ý
• Lúc đầu, máy hiển thị thông báo yêu cầu người vận hành thiết lập lại cái khay.
• SC này sẽ không hiển thị cho đến khi người vận hành kéo khay ra và đẩy khay vào 3 lần.
• Nếu người vận hành tắt/bật máy trước lần mở và đóng khay thứ 3, số đếm 3 sẽ được đặt lại.
SC504
Mô tả:
Trục trặc khi nâng khay 4
• Cảm biến nâng không được kích hoạt trong vòng 10 giây sau khi động cơ nâng khay bắt đầu nâng tấm đáy. • Khi khay hạ xuống, cảm biến nâng khay sẽ không tắt trong vòng 1,5 giây.
• Phát hiện tình trạng quá tải khay khi khay được đặt.

Nguyên nhân:
• Động cơ nâng khay bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ
• Van điện từ đón bị ngắt kết nối hoặc bị chặn bởi chướng ngại vật
• Quá nhiều giấy được nạp vào khay Lưu ý
• Lúc đầu, máy hiển thị thông báo yêu cầu người vận hành thiết lập lại cái khay.
• SC này sẽ không hiển thị cho đến khi người vận hành kéo khay ra và đẩy khay vào 3 lần.
• Nếu người vận hành tắt/bật máy trước lần mở và đóng khay thứ 3, số đếm 3 sẽ được đặt lại.
SC510
Mô tả:
Sự cố khay LCT Một trong những tình trạng sau được phát hiện:
• Khi tấm đáy được nâng lên, cảm biến giới hạn trên không bật trong 18 giây.
• Khi tấm đáy được hạ xuống, cảm biến giới hạn dưới sẽ không hoạt động trong 18 giây.
• Sau khi bắt đầu nâng, cảm biến giới hạn trên không bật trước khi bật điện từ thu tải.
• Cảm biến đầu giấy bật trong khi nâng và cảm biến giới hạn trên không bật trong 2,5 giây và có thông báo nhắc người dùng đặt lại giấy.

Nguyên nhân:
• Động cơ nâng khay bị lỗi hoặc đầu nối bị ngắt kết nối
• Cảm biến nâng bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Cuộn dây điện từ bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Cảm biến đầu giấy bị lỗi
SC515-00
Mô tả:
Lỗi động cơ chạy bộ song công 1 Khi hàng rào chạy bộ di chuyển đến vị trí ban đầu, cảm biến HP của máy chạy bộ không bật ngay cả khi động cơ hàng rào chạy bộ đã di chuyển hàng rào chạy bộ 153,5 mm.

Nguyên nhân:
• Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị kẹt cơ chế
• Đầu nối cảm biến bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Cảm biến bị lỗi
SC516-00
Mô tả:
Lỗi động cơ chạy bộ song công 2 Khi hàng rào chạy bộ di chuyển từ vị trí ban đầu, cảm biến HP của hàng rào chạy bộ không tắt ngay cả khi động cơ chạy bộ đã di chuyển hàng rào chạy bộ 153,5 mm.

Nguyên nhân:
• Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị kẹt cơ chế
• Đầu nối cảm biến bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Cảm biến bị lỗi
SC530-00
Mô tả:
Lỗi quạt chính Tín hiệu khóa động cơ quạt chính tăng cao trong 5 giây khi quạt bật.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt quá tải do tắc nghẽn
• Đầu nối quạt bị ngắt kết nối
SC540-01
Mô tả:
Lỗi động cơ thoát cầu chì Tín hiệu khóa PLL ở mức thấp trong 2 giây trong khi động cơ vận hành.

Nguyên nhân:
• Khóa động cơ do quá tải vật lý
• PCB ổ đĩa động cơ bị lỗi
SC540-02
Mô tả:
Cầu chì lỗi động cơ web 1 Lượng dòng điện được phát hiện trong quá trình vận hành động cơ web vượt quá 350 mA trong 5 mẫu liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Kết nối động cơ lỏng, đứt, bị lỗi
• Động cơ bị ngắt kết nối
• Động cơ bị khóa hoặc chập
SC540-03
Mô tả:
Lỗi kết nối động cơ web 2 SC540-02 đã xảy ra ba lần và máy tự động tắt do động cơ web bị lỗi.

Nguyên nhân:
• Bộ dây động cơ web bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ web bị ngắt kết nối
• Động cơ web bị lỗi
SC540-04
Mô tả:
Lỗi kết nối động cơ web 3 SC540-02 đã xảy ra tổng cộng 10 lần và máy đã tự động tắt do động cơ web bị lỗi.

Nguyên nhân:
• Bộ dây động cơ web bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ web bị ngắt kết nối
• Động cơ web bị lỗi
SC541
Mô tả:
Nhiệt độ nung chảy nhiệt điện trở mở được phát hiện bởi nhiệt điện trở trung tâm là dưới 0°C trong 7 giây.

Nguyên nhân:
• Nhiệt điện trở mở
• Đầu nối nhiệt điện trở bị lỗi
• Điện trở nhiệt bị hỏng hoặc lệch vị trí
• Nhiệt độ cầu chì –15% thấp hơn điện áp đầu vào tiêu chuẩn
SC542-001
Mô tả:
Lỗi khởi động nhiệt độ nung chảy 1: Điện trở nhiệt trung tâm Điện trở nhiệt trung tâm chạm vào con lăn nóng xác định rằng con lăn nóng không đạt được nhiệt độ khởi động trong thời gian quy định.

Nguyên nhân:
• Đèn cầu chì bị ngắt kết nối
• Điện trở nhiệt bị cong vênh, lệch vị trí
• Bộ điều chỉnh nhiệt đã mở
SC542-002
Mô tả:
Lỗi khởi động nhiệt độ cầu chì 2: Điện trở trung tâm Điện trở nhiệt trung tâm chạm vào con lăn nóng xác định rằng con lăn nóng không đạt 100 trong thời gian quy định.

Nguyên nhân:
• Đèn cầu chì bị ngắt kết nối
• Điện trở nhiệt bị cong vênh, lệch vị trí
• Bộ điều chỉnh nhiệt đã mở
SC542-003
Mô tả:
Lỗi khởi động nhiệt độ cầu chì 3: Điện trở trung tâm Điện trở nhiệt trung tâm chạm vào con lăn nóng xác định rằng con lăn nóng không đạt 100 trong thời gian quy định.

Nguyên nhân:
• Đèn cầu chì bị ngắt kết nối
• Điện trở nhiệt bị cong vênh, lệch vị trí
• Bộ điều chỉnh nhiệt đã mở
SC543
Mô tả:
Lỗi quá nhiệt đèn 1 (phần mềm) Nhiệt điện trở trung tâm phát hiện nhiệt độ 240°C tại tâm trục lăn nóng. Lỗi phần mềm kiểm soát nhiệt độ sấy

Nguyên nhân:
• PSU bị lỗi
• IOB bị lỗi
• BICU bị lỗi
SC544
Mô tả:
Lỗi quá nhiệt của đèn nung chảy 1: Phần cứng Điện trở nhiệt trung tâm hoặc điện trở nhiệt cuối đã phát hiện nhiệt độ 250°C trên con lăn nóng.

Nguyên nhân:
• PSU bị lỗi
• IOB bị lỗi
• BICU bị lỗi
SC545
Mô tả:
Lỗi quá nhiệt của đèn nung chảy 2: Đèn trung tâm Sau khi trục lăn nóng đạt đến nhiệt độ khởi động, đèn nung chảy vẫn bật ở công suất tối đa trong 11 lần lấy mẫu (thời gian 1,8 giây) trong khi con lăn nóng không quay.

Nguyên nhân:
• Nhiệt điện trở bị hỏng hoặc nằm ngoài vị trí
• Đèn cầu chì bị ngắt kết nối
SC547-01
Mô tả:
Lỗi tín hiệu chéo 0 1: Rơle cầu chì Khi bật nguồn và khi tắt rơle cầu chì, 3 lần lấy mẫu đã phát hiện rằng đường chéo số 0 là không bình thường.

Nguyên nhân:
• Rơle cầu chì bị đoản mạch
• Mạch truyền động rơle cầu chì bị lỗi
SC547-02
Mô tả:
Lỗi tín hiệu chéo 0 2: Rơle cầu chì Không phát hiện thấy tín hiệu chéo 0 trong vòng 3 giây. sau khi bật nguồn hoặc sau khi đóng cửa trước.

Nguyên nhân:
• Rơle cầu chì bị đoản mạch
• Mạch truyền động rơle cầu chì bị lỗi
SC547-03
Mô tả:
Lỗi tín hiệu chéo 0 2: Nguồn điện không ổn định Sau 11 lần lấy mẫu, nguồn điện không nằm trong khoảng 50 đến 60 Hz, cho thấy nguồn điện không ổn định.

Nguyên nhân:
• Kiểm tra nguồn điện với nhà cung cấp địa phương
SC551
Mô tả:
Lỗi nhiệt điện trở nóng chảy 1: Nhiệt điện trở cuối Điện trở nhiệt cuối (loại tiếp điểm) nhỏ hơn 0C (32F) trong hơn 7 giây.

Nguyên nhân:
• Đầu nối điện trở nhiệt bị lỏng, đứt, bị lỗi
• Điện trở nhiệt lắp sai hoặc lỏng
SC552-01
Mô tả:
Lỗi nhiệt độ tải lại cầu chì 1: Nhiệt điện trở cuối Điện trở nhiệt cuối (loại tiếp điểm) không thể phát hiện:
• 100°C 25 giây sau khi bắt đầu chu trình khởi động.
• Nhiệt độ thay đổi hơn 16 độ trong 5 giây.
• Nhiệt độ tải lại là 56 giây sau khi bắt đầu chu kỳ kiểm soát nhiệt độ sấy.

Nguyên nhân:
• Đèn cầu chì bị ngắt kết nối
• Đầu nối nhiệt điện trở bị lỏng, đứt, bị lỗi
• Điện trở nhiệt bị lệch vị trí, lắp sai
• Bộ điều nhiệt mở
SC552-02
Mô tả:
Lỗi nhiệt độ nạp lại cầu chì 2: Nhiệt điện trở cuối Con lăn nóng không đạt 100C trong thời gian quy định.

Nguyên nhân:
• Đèn cầu chì bị ngắt kết nối
• Đầu nối nhiệt điện trở bị lỏng, đứt, bị lỗi
• Điện trở nhiệt bị lệch vị trí, lắp sai
• Bộ điều nhiệt mở
SC552-03
Mô tả:
Lỗi nhiệt độ tải lại cầu chì 3: Nhiệt điện trở cuối Con lăn nóng không đạt đến nhiệt độ quy định trong vòng 3 giây, sau khi bắt đầu chu kỳ kiểm soát nhiệt độ cầu chì.

Nguyên nhân:
• Đèn cầu chì bị ngắt kết nối
• Đầu nối nhiệt điện trở bị lỏng, đứt, bị lỗi
• Điện trở nhiệt bị lệch vị trí, lắp sai
• Bộ điều nhiệt mở
SC553
Mô tả:
Lỗi kết hợp nhiệt điện trở 4: Nhiệt điện trở cuối (phần mềm) Nhiệt điện trở cuối (loại tiếp điểm) ở nhiệt độ 240°C (464°F) trong hơn 1 giây. Nhiệt độ được đọc 10 lần mỗi giây. (cách nhau 0,1 giây).

Nguyên nhân:
• PSU bị lỗi
• Bảng điều khiển IOB bị lỗi
• Bảng điều khiển BICU bị lỗi
SC555
Mô tả:
Lỗi đèn nung chảy Sau khi bắt đầu chu kỳ khởi động, đèn nung chảy hoạt động hết công suất trong 1,8 giây nhưng con lăn nóng không quay.

Nguyên nhân:
• Điện trở bị cong, lệch khỏi vị trí
• Đèn cầu chì bị ngắt kết nối
• Cầu dao mở
SC557
Mô tả:
Lỗi tín hiệu chéo bằng 0 Đã phát hiện thấy nhiễu tần số cao trên đường dây nguồn.

Nguyên nhân:
• Không cần thực hiện hành động nào. Mã SC được ghi lại và hoạt động của máy không bị ảnh hưởng.
SC559
Mô tả:
Kẹt cầu chì: 3 lần đếm Tại cảm biến thoát cầu chì, giấy được phát hiện trễ trong ba lần đếm xung (lỗi trễ) và SP1159 được bật.

Nguyên nhân:
• Nếu SC này xảy ra, máy sẽ không thể sử dụng được cho đến khi kỹ thuật viên dịch vụ hủy mã SC.
• SC này chỉ xảy ra nếu SP1159 được đặt thành "1" (Bật). (Mặc định: 0 (Tắt)).
SC569
Mô tả:
Lỗi động cơ giải phóng áp suất trong quá trình sao chép, cảm biến HP không thể phát hiện bộ truyền động, thử lại 3 lần cũng không phát hiện được.

Nguyên nhân:
• Khóa động cơ do tải quá nhiều
• Trình điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến HP bị lỗi, mất kết nối, lỗi đầu nối, dây điện bị hỏng
SC590-00
Mô tả:
Lỗi động cơ thu thập mực Đầu ra cảm biến động cơ thu thập mực không thay đổi trong 3 giây trong khi động cơ thu thập mực được bật.

Nguyên nhân:
• Khóa động cơ do tắc nghẽn
• Bo mạch điều khiển động cơ bị lỗi
• Kết nối động cơ lỏng lẻo, bị lỗi
• Cảm biến động cơ thu gom mực bị ngắt kết nối, lỗi cảm biến
• Thiếu trục truyền động quay (đường kính x 30)
SC620-01
Mô tả:
Lỗi giao tiếp BCU-ADF: Ngắt RX bất thường Đã phát hiện thấy BREAK sau khi kết nối.

Nguyên nhân:
• Kết nối cáp I/F ADF lỏng lẻo, đứt, bị lỗi
• Bảng điều khiển ADF bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Mức dòng nối tiếp không ổn định
• Tiếng ồn bên ngoài trên đường dây
SC620-02
Mô tả:
Lỗi giao tiếp BCU-ADF: Hết thời gian chờ

Nguyên nhân:
• Kết nối cáp I/F ADF lỏng lẻo, đứt, bị lỗi
• Bảng điều khiển ADF bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Mức dòng nối tiếp không ổn định
• Tiếng ồn bên ngoài trên đường dây
SC621-01
Mô tả:
Lỗi giao tiếp BICU/Bộ hoàn thiện: Lỗi ngắt Trong quá trình giao tiếp với bộ hoàn thiện MBX, BICU đã nhận được tín hiệu ngắt (Thấp) từ bộ hoàn thiện.

Nguyên nhân:
• Kết nối giữa máy chính lỏng, đứt, bị lỗi
• Cầu dao bị lỗi
• Dây nguồn lỏng, đứt, bị lỗi
• Board điều khiển thiết bị ngoại vi bị lỗi
SC621-02
Mô tả:
Lỗi giao tiếp BCU/Bộ hoàn thiện: Lỗi hết thời gian chờ Trong quá trình liên lạc giữa MBX bộ hoàn thiện và BCU, không phát hiện thấy tín hiệu ACK nào trong 100 mili giây, ngay cả sau ba lần thử.

Nguyên nhân:
• Kết nối giữa máy chính lỏng lẻo, đứt, bị lỗi
• Cầu dao bị lỗi
• Dây nguồn lỏng, đứt, bị lỗi
• Board điều khiển thiết bị ngoại vi bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Dòng nối tiếp không ổn định, nhiễu bên ngoài trên đường dây
SC623
Mô tả:
Lỗi giao tiếp BCU-PFB Đã phát hiện hơn 2 lỗi giao tiếp giữa BCU và PFB sau khi khởi động hoặc phát hiện hơn 3 lỗi sau khi cài đặt được khởi tạo.
Nguyên nhân:
• Dây kết nối giữa BCU và PFB lỏng, đứt, ngắt kết nối
• Kết nối đường dây nối tiếp không ổn định
• Tiếng ồn bên ngoài trên đường dây
• BCU bị lỗi
• PFB bị lỗi
SC626-01
Mô tả:
Lỗi giao tiếp BICU, LCT: Lỗi tiếp nhận ngắt Trong quá trình giao tiếp với LCT, BICU đã nhận được tín hiệu ngắt (Thấp).

Nguyên nhân:
• Kết nối LCT với máy chính lỏng lẻo, đứt, bị lỗi
• Bảng điều khiển LCT bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Kết nối đường dây nối tiếp không ổn định
• Tiếng ồn bên ngoài trên đường dây
SC626-02
Mô tả:
Lỗi giao tiếp BICU, LCT: Lỗi hết thời gian chờ Sau khi 1 khung dữ liệu được gửi đến LCT, không nhận được tín hiệu ACK trong vòng 100 ms và không nhận được sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Kết nối LCT với máy chính lỏng lẻo, đứt, bị lỗi
• Bảng điều khiển LCT bị lỗi
• BCU bị lỗi
• Kết nối đường dây nối tiếp không ổn định
• Tiếng ồn bên ngoài trên đường dây
SC632
Mô tả:
Lỗi thiết bị bộ đếm 1 Sau 3 lần thử gửi khung dữ liệu đến thiết bị bộ đếm tùy chọn qua đường truyền nối tiếp, không nhận được tín hiệu ACK nào trong vòng 100 ms.

Nguyên nhân:
• Đường nối tiếp giữa thiết bị đếm tùy chọn, bảng rơle và bảng điều khiển máy photocopy bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
• Đảm bảo rằng SP5113 được đặt để kích hoạt thiết bị đếm tùy chọn.
SC633
Mô tả:
Lỗi thiết bị đếm 2 Sau khi thiết lập liên lạc, bộ điều khiển nhận được tín hiệu phanh từ thiết bị kế toán.

Nguyên nhân:
• Đường nối tiếp giữa thiết bị đếm tùy chọn, bảng rơle và bảng điều khiển máy photocopy bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
• Đảm bảo rằng SP5113 được đặt để kích hoạt thiết bị đếm tùy chọn.
SC634
Mô tả:
Lỗi thiết bị bộ đếm 3 Lỗi RAM dự phòng đã được thiết bị bộ đếm trả về.

Nguyên nhân:
• Bo mạch điều khiển thiết bị đếm bị lỗi
• Pin dự phòng của thiết bị đếm bị lỗi
SC635
Mô tả:
Lỗi thiết bị bộ đếm 4 Lỗi pin dự phòng do thiết bị bộ đếm trả về.

Nguyên nhân:
• Bo mạch điều khiển thiết bị đếm bị lỗi
• Pin dự phòng của thiết bị đếm bị lỗi
SC636-01
Mô tả:
Lỗi thẻ SD: Lỗi mô-đun xác thực mở rộng Không có mô-đun xác thực mở rộng trong máy. Thẻ SD hoặc tệp của mô-đun xác thực mở rộng bị hỏng. Không có mô-đun DESS trong máy.

Nguyên nhân:
• Không có mô-đun xác thực mở rộng
• Thẻ SD bị lỗi
• Tệp bị lỗi trong mô-đun xác thực
• Không có mô-đun DESS
SC636-02
Mô tả:
Lỗi thẻ SD: Lỗi phiên bản Phiên bản của mô-đun xác thực mở rộng không chính xác.

Nguyên nhân:
• Phiên bản mô-đun không chính xác
SC636-11
Mô tả:
Lỗi thẻ SD: Lỗi tệp mã người dùng OSM Không thể tìm thấy tệp "mã người dùng" chính xác trong thư mục gốc của thẻ SD vì tệp không có hoặc tệp hiện có bị hỏng hoặc tệp sai loại.

Nguyên nhân:
• Tạo các tập tin mã người dùng bằng Công cụ thiết lập người dùng"IDissuer.exe".
• Lưu trữ các tập tin trong thư mục gốc của thẻ SD. Lưu ý: Đảm bảo tệp eccm.mod nằm trong thư mục gốc của thẻ SD.
SC637-01
Mô tả:
Lỗi thông báo thông tin theo dõi: Lỗi ứng dụng theo dõi Thông tin theo dõi bị mất. Máy không đưa ra thông báo về thông tin theo dõi cho ứng dụng SDK theo dõi.

Nguyên nhân:
• Tắt/bật máy theo chu kỳ
SC637-02
Mô tả:
Lỗi thông báo thông tin theo dõi: Lỗi máy chủ quản lý Máy không gửi được thông báo thông tin theo dõi đến máy chủ quản lý. Thông tin theo dõi bị mất và máy không thể đếm chính xác.

Nguyên nhân:
• Tắt/bật máy theo chu kỳ
SC640
Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa động cơ và bộ điều khiển Đây là lỗi tổng kiểm tra.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần cứng PCI
SC641
Mô tả:
Lỗi giao tiếp nối tiếp động cơ Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp nối tiếp với động cơ.

Nguyên nhân:
• SC641-1: Lỗi hết thời gian chờ
• SC641-2: Thử lại
• SC641-3: Lỗi tải xuống
• SC641-4: Lỗi UART
SC650-01
Mô tả:
Lỗi giao tiếp từ xa (Cumin-M)

Nguyên nhân:
Việc xác thực cho Cumin-M không thành công khi kết nối quay số do một hoặc nhiều nguyên nhân sau:
• Cài đặt SP không chính xác
• Đường dây điện thoại bị ngắt kết nối
• Bo mạch modem bị ngắt kết nối
• Thẻ mạng LAN không dây bị ngắt kết nối
SC650-04
Mô tả:
Lỗi giao tiếp từ xa (Cumin-M): Lỗi đường dây giao tiếp Điện áp cung cấp không đủ do đường dây giao tiếp bị lỗi hoặc kết nối bị lỗi.

Nguyên nhân:
Việc xác thực cho Cumin-M không thành công khi kết nối quay số do một hoặc nhiều nguyên nhân sau:
• Cài đặt SP không chính xác
• Đường dây điện thoại bị ngắt kết nối
• Bo mạch modem bị ngắt kết nối
• Thẻ mạng LAN không dây bị ngắt kết nối
SC650-05
Mô tả:
Lỗi giao tiếp từ xa (Cumin-M): Không có bo mạch modem Bo mạch modem không được cài đặt mặc dù đã cài đặt tại Cumin-M (Trong quá trình hoạt động)

Nguyên nhân:
Việc xác thực cho Cumin-M không thành công khi kết nối quay số do một hoặc nhiều nguyên nhân sau:
• Cài đặt SP không chính xác
• Đường dây điện thoại bị ngắt kết nối
• Bo mạch modem bị ngắt kết nối
• Thẻ mạng LAN không dây bị ngắt kết nối
SC650-13
Mô tả:
Lỗi giao tiếp từ xa (Cumin-M): Lỗi board modem 1 Board modem chưa được lắp hoặc board bị lỗi.

Nguyên nhân:
• Lắp đặt bo mạch modem.
• Kiểm tra giá trị cài đặt chính xác cho trình điều khiển modem (SP5-816-160, SP5-816-165 đến 171, SP5-816-188 và 189).
• Thay thế bo mạch modem
SC650-14
Mô tả:
Lỗi giao tiếp từ xa (Cumin-M): Lỗi board modem 2 Board modem chưa được lắp hoặc board bị lỗi.

Nguyên nhân:
• Gỡ bỏ bo mạch modem nếu nó đã được cài đặt.
• Kiểm tra xem mạng LAN có dây/không dây có hoạt động tốt không.
SC651-01
Mô tả:
Quay số dịch vụ từ xa bất hợp pháp Đã xảy ra lỗi dự kiến ​​khi Cumin-M quay số Trung tâm NRS.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm
• Không cần thực hiện hành động nào vì chỉ ghi lại số lượng
SC652
Mô tả:
Dịch vụ từ xa ID2 không khớp Có sự xác thực không khớp giữa ID2 cho @Remote, bảng điều khiển và NVRAM.

Nguyên nhân:
• Đã cài đặt bảng điều khiển đã qua sử dụng
• Đã cài đặt NVRAM đã qua sử dụng
• Xảy ra lỗi không mong muốn khi modem (RCG-M nhúng) cố gắng gọi đến trung tâm bằng kết nối quay số.
SC653
Mô tả:
Dịch vụ từ xa ID2 ID2 được lưu trữ trong NVRAM không chính xác.

Nguyên nhân:
• Đã cài đặt NVRAM đã qua sử dụng
• Xảy ra lỗi không mong muốn khi modem (RCG-M nhúng) cố gắng gọi đến trung tâm bằng kết nối quay số
SC670
Mô tả:
Lỗi khởi động động cơ BCU không phản hồi trong thời gian quy định khi bật máy.

Nguyên nhân:
• Các kết nối giữa BCU và bo mạch điều khiển bị lỏng, ngắt kết nối hoặc bị hỏng
SC671
Mô tả:
Bo mạch động cơ bất hợp pháp Một bo mạch động cơ bất hợp pháp đã được phát hiện bởi phần sụn khi bật nguồn.

Nguyên nhân:
• Thay thế BICU
SC672
Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển
• Sau khi bật nguồn máy, giao tiếp giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển không được thiết lập hoặc giao tiếp với bộ điều khiển bị gián đoạn sau khi khởi động bình thường.
• Sau khi khởi động lại bảng điều khiển, mã chú ý (FDH) hoặc mã xác nhận chú ý (FEH) không được gửi từ bộ điều khiển trong vòng 30 giây.
• Sau khi bộ điều khiển đưa ra lệnh kiểm tra đường dây liên lạc với bộ điều khiển tại Trong khoảng thời gian 30 giây, bộ điều khiển không phản hồi hai lần.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị treo
• Bảng điều khiển được lắp đặt không đúng cách
• Bảng điều khiển bị lỗi
• Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi
• Bộ điều khiển không tắt hoàn toàn khi tắt công tắc.
SC700-01
Mô tả:
Động cơ nâng tấm đáy ARDF
• Cảm biến HP tấm đáy không phát hiện vị trí ban đầu của tấm đáy sau khi động cơ nâng tấm đáy bật và hạ tấm đáy.
• Cảm biến vị trí tấm đáy không phát hiện vị trí của tấm đáy sau khi động cơ thang máy bật và nâng tấm đáy lên.

Nguyên nhân:
• Động cơ nạp ARDF bị ngắt kết nối, bị lỗi
• Cảm biến HP tấm dưới bị ngắt kết nối, bị lỗi
• Bo mạch chính ARDF bị lỗi
SC700-02
Mô tả:
Lỗi động cơ tấm đáy ADF
• Cảm biến vị trí tấm đáy không phát hiện tấm sau khi động cơ nâng tấm đáy bật để nâng tấm.
• Cảm biến HP tấm đáy không phát hiện tấm sau khi động cơ tấm đáy đảo chiều để hạ tấm đáy

Nguyên nhân:
• Cảm biến vị trí tấm đáy bị lỗi
• Cảm biến HP tấm đáy bị lỗi
• Động cơ tấm đáy bị lỗi
• Bo mạch chính ADF bị lỗi
SC720-01
Mô tả:
Lỗi giao tiếp của bộ hoàn thiện xuôi dòng Không nhận được tín hiệu phản hồi từ bộ hoàn thiện xuôi dòng (D611/D612) sau 3 lần thử

Nguyên nhân:
• Cáp I/F của bộ hoàn thiện bị lỏng, hỏng bị lỗi
• Bảng điều khiển của bộ hoàn thiện bị lỗi
SC720-24
Mô tả:
Động cơ hướng dẫn thoát (D611/D612) Trạng thái của cảm biến hướng dẫn thoát không thay đổi tại thời điểm quy định trong quá trình vận hành hướng dẫn thoát.

Nguyên nhân:
• Cảm biến dẫn hướng thoát ra bị lỏng, hỏng, bị lỗi.
• Động cơ dẫn hướng thoát bị lỗi
• Bo mạch chính của bộ hoàn thiện bị lỗi
SC720-25
Mô tả:
Lỗi động cơ đục lỗ (D611/D612) Sau thao tác đục lỗ, cảm biến HP đục lỗ không phát hiện được bộ phận đục lỗ ở vị trí ban đầu.

Nguyên nhân:
• Kết nối động cơ đột bị lỏng, đứt, hỏng.
• Cú đấm quá tải (bị chặn do tắc nghẽn)
• Kết nối cảm biến vị trí chính bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Cảm biến HP bị lỗi
SC720-30
Mô tả:
Lỗi động cơ Finisher Jogger (D611/D612)
• Cảm biến HP của Finisher Jogger vẫn không được kích hoạt trong hơn 1.000 xung khi trở về vị trí ban đầu.
• Cảm biến HP của người chạy bộ về đích vẫn được kích hoạt trong hơn 1.000 xung khi di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu

Nguyên nhân:
• Cảm biến Jogger HP bị lỗi
• Cơ chế Jogger quá tải
• Động cơ Jogger bị lỗi (không quay)
• Bo mạch chính của Finisher bị lỗi
• Dây nịt bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
SC720-41
Mô tả:
Lỗi động cơ đai cấp liệu ra (D611/D612) Cảm biến HP đai cấp liệu ra ngăn xếp không kích hoạt trong thời gian quy định sau khi động cơ đai cấp liệu ra ngăn xếp bật. Lỗi phát hiện lần 1 gây ra lỗi kẹt giấy, và lỗi lần 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
Nếu động cơ đang hoạt động
• Xếp chồng dây cảm biến HP đầu ra bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Xếp chồng cảm biến HP đầu ra bị lỗi Nếu động cơ không hoạt động:
• Động cơ đầu ra bị tắc do tắc nghẽn
• Dây động cơ đầu ra bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ nạp bị lỗi
• Bo mạch chính của bộ hoàn thiện tập sách bị lỗi
SC720-42
Mô tả:
Lỗi động cơ chuyển động của máy dập ghim Bộ hoàn thiện (D611/D612) Cảm biến HP của máy dập ghim không được kích hoạt trong thời gian quy định sau khi động cơ máy dập ghim được bật. Lỗi phát hiện lần đầu sẽ gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 sẽ tạo ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ chuyển động của kim bấm bị ngắt kết nối, bị lỗi
• Động cơ chuyển động của kim bấm bị quá tải do tắc nghẽn
• Cảm biến HP của kim bấm bị ngắt kết nối, bị lỗi
SC720-43
Mô tả:
Lỗi động cơ xoay của máy dập ghim góc hoàn thiện (D611/D612) Máy dập ghim không trở về vị trí ban đầu trong thời gian quy định sau khi dập ghim. Lỗi phát hiện lần đầu sẽ gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 sẽ tạo ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ quay kim bấm bị ngắt, bị lỗi
• Động cơ quay của kim bấm bị quá tải do tắc nghẽn
• Cảm biến HP quay của kim bấm bị ngắt kết nối, bị lỗi
SC720-53
Mô tả:
Động cơ nâng hàng rào phía dưới bộ phận gấp (D612) Lỗi phát hiện lần đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Dây động cơ bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
SC720-55
Mô tả:
Lỗi động cơ rút con lăn kẹp (D612) Lỗi phát hiện lần thứ nhất gây ra lỗi kẹt và lỗi thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Dây động cơ bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
SC720-57
Mô tả:
Lỗi động cơ cổng nối ngăn xếp (D612) Xảy ra trong quá trình vận hành bộ phận đục lỗ. Lỗi phát hiện lần đầu sẽ gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 sẽ tạo ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Dây động cơ bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• Động cơ quá tải
• Động cơ bị lỗi
SC720-60
Mô tả:
Lỗi động cơ máy dập ghim tập sách 1 (D612) Động cơ yên ngựa của bộ phận dập ghim phía trước không bắt đầu hoạt động trong thời gian quy định. Lỗi phát hiện lần đầu sẽ gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 sẽ tạo ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ phía trước bị ngắt kết nối, bị lỗi
• Động cơ phía trước quá tải do tắc nghẽn
SC720-61
Mô tả:
Lỗi động cơ máy dập ghim tập sách 2 (D611/D612) Động cơ yên ngựa của bộ phận dập ghim phía sau không bắt đầu hoạt động trong thời gian quy định. Lỗi phát hiện lần đầu sẽ gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 sẽ tạo ra mã SC này.

Nguyên nhân:
Động cơ phía sau bị ngắt kết nối, bị lỗi Động cơ phía sau quá tải do tắc nghẽn
SC720-70
Mô tả:
Lỗi động cơ khay hoàn thiện 1 (nâng khay trên) (D611/D612) Cảm biến chiều cao giấy khay trên không thay đổi trạng thái theo thời gian đã chỉ định sau khi khay nâng lên hoặc hạ xuống. Lỗi phát hiện lần đầu sẽ gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 sẽ tạo ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ nâng khay bị ngắt kết nối, bị lỗi
• Cảm biến chiều cao giấy ở khay trên bị ngắt kết nối, bị lỗi
• Kết nối bo mạch chính của Bộ hoàn thiện với động cơ bị lỏng
• Bo mạch chính của Bộ hoàn thiện bị lỗi
SC720-71
Mô tả:
Lỗi động cơ chuyển số (D611/D612) Cảm biến quay nửa vòng của khay chuyển số: Không thể phát hiện khay chuyển số ở vị trí ban đầu tại thời điểm được chỉ định hai lần. -hoặc- Không phát hiện được khay dịch chuyển đã rời khỏi vị trí ban đầu hai lần.

Nguyên nhân:
Nếu động cơ đang hoạt động
• Cảm biến nửa vòng 1, 2 dây nịt lỏng lẻo, đứt, bị lỗi
• Một trong các cảm biến nửa vòng bị lỗi Nếu động cơ không hoạt động:
• Động cơ bị tắc do vật cản
• Dây nịt động cơ lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
• Bo mạch chính của Finisher bị lỗi
SC720-72
Mô tả:
Lỗi động cơ jogger shifter phía trước (D611/D612) Các hàng rào bên không rút lại trong thời gian quy định sau khi động cơ jogger shift bật. Lỗi phát hiện lần đầu sẽ gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 sẽ tạo ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ Shift Jogger bị ngắt kết nối, bị lỗi
• Động cơ Shift Jogger bị quá tải do tắc nghẽn
• Cảm biến HP của Shift Jogger bị ngắt kết nối, bị lỗi
SC720-73
Mô tả:
Động cơ chạy bộ sang số phía sau (D611/D612) Các hàng rào bên không rút lại trong thời gian quy định sau khi động cơ chạy bộ sang số bật. Lỗi phát hiện lần đầu sẽ gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 sẽ tạo ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Bộ dây động cơ bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
• Động cơ quá tải
• HP bị lỗi
SC720-74
Mô tả:
Lỗi động cơ rút shift jogger (D611/D612) Các hàng rào bên không rút lại trong thời gian quy định sau khi động cơ rút shift bật. Lỗi phát hiện lần đầu sẽ gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 sẽ tạo ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Bộ dây động cơ bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
• Động cơ quá tải
• HP bị lỗi
SC720-75
Mô tả:
Lỗi động cơ con lăn quay trở lại (D611/D612) Xảy ra trong quá trình vận hành động cơ áp suất khay thấp hơn.

Nguyên nhân:
• Dây nịt động cơ bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• Động cơ quá tải
• Dây cảm biến vị trí chủ đạo bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• Vị trí chủ đạo bị lỗi
SC720-80
Mô tả:
Lỗi động cơ chuyển động cú đấm (D611/D612) Xảy ra trong quá trình vận hành bộ phận đục lỗ. Lỗi phát hiện lần đầu sẽ gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 sẽ tạo ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Dây động cơ bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
SC720-81
Mô tả:
Lỗi động cơ trượt cảm biến vị trí giấy (D611/D612) Xảy ra trong quá trình vận hành bộ phận đục lỗ. Lỗi phát hiện lần đầu sẽ gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 sẽ tạo ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Dây động cơ bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
SC720-87
Mô tả:
Lỗi động cơ đục lỗ hoàn thiện (D611/D612) Cảm biến HP đục lỗ không được kích hoạt trong thời gian quy định sau khi bật động cơ đục lỗ. Lỗi phát hiện lần đầu sẽ gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 sẽ tạo ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Cảm biến HP Punch bị ngắt kết nối, bị lỗi
• Động cơ Punch bị ngắt kết nối, bị lỗi
• Động cơ Punch bị quá tải do tắc nghẽn
SC722-01
Mô tả:
Lỗi giao tiếp của bộ hoàn thiện hạ lưu Không nhận được tín hiệu phản hồi từ bộ hoàn thiện hạ lưu (D610) sau 3 lần thử

Nguyên nhân:
• Cáp I/F của bộ hoàn thiện bị lỏng, hỏng bị lỗi
• Bảng điều khiển của bộ hoàn thiện bị lỗi
SC722-10
Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển (D610) Không thể phát hiện tín hiệu xung từ động cơ vận chuyển trong thời gian quy định. Lần phát hiện đầu tiên kích hoạt mã kẹt giấy và lần phát hiện thứ hai kích hoạt SC này.

Nguyên nhân:
• Quá tải động cơ do tắc nghẽn
• Đầu nối bó dây động cơ lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
SC722-24
Mô tả:
Động cơ hướng dẫn thoát (D610) Trạng thái của cảm biến hướng dẫn thoát không thay đổi tại thời điểm quy định trong quá trình vận hành hướng dẫn thoát.

Nguyên nhân:
• Cảm biến dẫn hướng thoát ra bị lỏng, hỏng, bị lỗi.
• Động cơ dẫn hướng thoát bị lỗi
• Bo mạch chính của bộ hoàn thiện bị lỗi
SC722-25
Mô tả:
Lỗi động cơ đục lỗ (D610) Sau thao tác đục lỗ, cảm biến HP đục lỗ không phát hiện được bộ phận đục lỗ ở vị trí ban đầu.

Nguyên nhân:
• Kết nối động cơ đột bị lỏng, đứt, hỏng.
• Cú đấm quá tải (bị chặn do tắc nghẽn)
• Kết nối cảm biến vị trí chính bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Cảm biến HP bị lỗi
SC722-30
Mô tả:
Lỗi động cơ Finisher Jogger (D610)
• Cảm biến HP của Finisher Jogger vẫn không được kích hoạt trong hơn 1.000 xung khi trở về vị trí ban đầu.
• Cảm biến HP của người chạy bộ về đích vẫn được kích hoạt trong hơn 1.000 xung khi di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu.

Nguyên nhân:
• Cảm biến Jogger HP bị lỗi
• Cơ chế Jogger quá tải
• Động cơ Jogger bị lỗi (không quay)
• Bo mạch chính của Finisher bị lỗi
• Dây nịt bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
SC722-33
Mô tả:
Lỗi động cơ búa ghim hoàn thiện (D610) Động cơ búa ghim không trở về vị trí ban đầu trong thời gian quy định (340 ms).

Nguyên nhân:
• Búa dập ghim Cảm biến HP lỏng lẻo, hỏng, bị lỗi
• Quá tải điện trên ổ máy dập ghim PCB e
• Động cơ búa dập ghim bị lỗi
• Bo mạch chính của bộ hoàn thiện bị lỗi
SC722-35
Mô tả:
Lỗi động cơ tấm ngăn xếp 1: Động cơ phía trước (D610) Cảm biến HP tấm ngăn xếp (phía trước) không kích hoạt trong vòng 500 ms sau khi động cơ bật. Lỗi phát hiện lần 1 gây ra lỗi kẹt giấy, và lỗi lần 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
Nếu động cơ đang hoạt động
• Tấm ngăn phía trước Bộ dây cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Tấm ngăn phía trước Cảm biến HP bị lỗi Nếu động cơ không hoạt động:
• Động cơ bị tắc do vật cản
• Bộ dây động cơ lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
• Tập sách nhỏ Finisher bo mạch chính bị lỗi
SC722-36
Mô tả:
Lỗi động cơ tấm ngăn xếp 2: Động cơ trung tâm (D610) Cảm biến HP tấm ngăn xếp (giữa) không kích hoạt trong vòng 500 ms sau khi động cơ bật. Lỗi phát hiện lần 1 gây ra lỗi kẹt giấy, và lỗi lần 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
Nếu động cơ đang hoạt động
• Tấm ngăn trung tâm Bộ dây cảm biến HP bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Tấm ngăn trung tâm Cảm biến HP bị lỗi Nếu động cơ không hoạt động:
• Động cơ bị tắc do vật cản
• Dây nịt động cơ lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
• Tập sách nhỏ Finisher bo mạch chính bị lỗi
SC722-37
Mô tả:
Lỗi động cơ tấm ngăn xếp 3: Động cơ phía sau (D610) Cảm biến HP tấm ngăn xếp (phía sau) không kích hoạt trong vòng 500 ms sau khi động cơ bật. Lỗi phát hiện lần 1 gây ra lỗi kẹt giấy, và lỗi lần 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
Nếu động cơ đang hoạt động
• Tấm ngăn phía sau Bộ dây cảm biến HP bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Tấm ngăn phía sau Cảm biến HP bị lỗi Nếu động cơ không hoạt động:
• Động cơ bị tắc do vật cản
• Bộ dây động cơ lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
• Tập sách nhỏ Finisher bo mạch chính bị lỗi
SC722-39
Mô tả:
Jogger Top Fence Motor (D610) Cảm biến HP của hàng rào trên cùng đã phát hiện ra rằng: Hàng rào trên cùng không đến vị trí chính trong số xung được chỉ định. -hoặc- Hàng rào trên cùng không rời khỏi vị trí ban đầu trong số xung được chỉ định.

Nguyên nhân:
Nếu động cơ hàng rào trên cùng của người chạy bộ đang hoạt động:
• Dây nịt cảm biến HP hàng rào trên bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Cảm biến HP của hàng rào trên bị lỗi Nếu động cơ hàng rào trên cùng của người chạy bộ không hoạt động:
• Động cơ bị chặn do vật cản
• Dây nịt động cơ bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
• Bo mạch chính của Finisher bị lỗi
SC722-40
Mô tả:
Jogger Bottom Fence Motor (D610) Cảm biến HP hàng rào phía dưới phát hiện ra rằng: Hàng rào phía dưới không đến vị trí nhà vào thời gian quy định. -hoặc- Hàng rào phía dưới không rời khỏi vị trí chủ nhà vào thời gian quy định.

Nguyên nhân:
Nếu động cơ hàng rào phía dưới của người chạy bộ đang hoạt động:
• Dây nịt cảm biến HP hàng rào phía dưới bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Cảm biến HP hàng rào phía dưới bị lỗi Nếu động cơ hàng rào phía dưới của người chạy bộ không hoạt động:
• Động cơ bị chặn do vật cản
• Dây nịt động cơ bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
• Bo mạch chính của Finisher bị lỗi
SC722-41
Mô tả:
Lỗi động cơ đai cấp liệu ra (D610) Cảm biến HP đai cấp liệu ra ngăn xếp không kích hoạt trong thời gian quy định sau khi động cơ đai cấp liệu ra ngăn xếp bật. Lỗi phát hiện lần 1 gây ra lỗi kẹt giấy, và lỗi lần 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
Nếu động cơ đang hoạt động
• Xếp chồng dây cảm biến HP đầu ra bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Xếp chồng cảm biến HP đầu ra bị lỗi Nếu động cơ không hoạt động:
• Động cơ đầu ra bị tắc do tắc nghẽn
• Dây động cơ đầu ra bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ nạp bị lỗi
• Bo mạch chính của bộ hoàn thiện tập sách bị lỗi
SC722-42
Mô tả:
Lỗi động cơ chuyển động của máy dập ghim Finisher (D610) Cảm biến HP của máy dập ghim không được kích hoạt trong thời gian quy định sau khi động cơ máy dập ghim được bật. Lỗi phát hiện lần đầu sẽ gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 sẽ tạo ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ chuyển động của kim bấm bị ngắt kết nối, bị lỗi
• Động cơ chuyển động của kim bấm bị quá tải do tắc nghẽn
• Cảm biến HP của kim bấm bị ngắt kết nối, bị lỗi
SC722-43
Mô tả:
Lỗi động cơ quay của máy dập ghim góc hoàn thiện (D610) Máy dập ghim không trở về vị trí ban đầu trong thời gian quy định sau khi dập ghim. Lỗi phát hiện lần đầu sẽ gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 sẽ tạo ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ quay kim bấm bị ngắt, bị lỗi
• Động cơ quay của kim bấm bị quá tải do tắc nghẽn
• Cảm biến HP quay của kim bấm bị ngắt kết nối, bị lỗi
SC722-44
Mô tả:
Lỗi động cơ máy dập ghim góc hoàn thiện (D610) Động cơ máy dập ghim không tắt trong thời gian quy định sau khi vận hành. Lỗi phát hiện lần đầu sẽ gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 sẽ tạo ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Kẹt ghim
• Số tờ trong chồng giấy vượt quá giới hạn cho phép bấm ghim
• Động cơ dập ghim bị ngắt kết nối, bị lỗi
SC722-70
Mô tả:
Lỗi động cơ khay hoàn thiện 1 (nâng khay trên) (D610) Cảm biến chiều cao giấy khay trên không thay đổi trạng thái theo thời gian quy định sau khi khay nâng lên hoặc hạ xuống. Lỗi phát hiện lần đầu sẽ gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 sẽ tạo ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ nâng khay bị ngắt kết nối, bị lỗi
• Cảm biến chiều cao giấy ở khay trên bị ngắt kết nối, bị lỗi
• Kết nối bo mạch chính của Bộ hoàn thiện với động cơ bị lỏng
• Bo mạch chính của Bộ hoàn thiện bị lỗi
SC722-71
Mô tả:
Lỗi động cơ sang số (D610) Cảm biến nửa vòng của khay chuyển số: Không thể phát hiện khay chuyển số ở vị trí ban đầu tại thời điểm được chỉ định hai lần. -hoặc- Không phát hiện được khay dịch chuyển đã rời khỏi vị trí ban đầu hai lần.

Nguyên nhân:
Nếu động cơ đang hoạt động
• Cảm biến nửa vòng 1, 2 dây nịt lỏng lẻo, đứt, bị lỗi
• Một trong các cảm biến nửa vòng bị lỗi Nếu động cơ không hoạt động:
• Động cơ bị tắc do vật cản
• Dây nịt động cơ lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
• Bo mạch chính của Finisher bị lỗi
SC722-72
Mô tả:
Lỗi động cơ jogger shifter phía trước (D610) Các hàng rào bên không rút lại trong thời gian quy định sau khi động cơ jogger shift bật. Lỗi phát hiện lần đầu sẽ gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 sẽ tạo ra mã SC này.
Nguyên nhân:
• Động cơ Shift Jogger bị ngắt kết nối, bị lỗi
• Động cơ Shift Jogger bị quá tải do tắc nghẽn
• Cảm biến HP của Shift Jogger bị ngắt kết nối, bị lỗi
SC722-74
Mô tả:
Lỗi động cơ rút shift jogger (D610) Các hàng rào bên không rút lại trong thời gian quy định sau khi động cơ rút shift bật. Lỗi phát hiện lần đầu sẽ gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 sẽ tạo ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Bộ dây động cơ bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
• Động cơ quá tải
• HP bị lỗi
SC722-75
Mô tả:
Lỗi động cơ con lăn quay trở lại (D610) Xảy ra trong quá trình vận hành động cơ áp suất khay dưới.

Nguyên nhân:
• Dây nịt động cơ bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• Động cơ quá tải
• Dây cảm biến vị trí chủ đạo bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• Vị trí chủ đạo bị lỗi
SC722-80
Mô tả:
Phễu cắt tỉa ghim của Bộ hoàn thiện đã đầy (D610) Phễu cắt ghim của bộ hoàn thiện chứa đầy các ghim đã cắt.

Nguyên nhân:
• Nếu phễu đầy, đổ phễu ra khỏi phễu
• Nếu phễu chưa đầy, cảm biến phễu đầy bị ngắt kết nối, bị lỗi
SC722-81
Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển bộ hoàn thiện (D610) Xung mã hóa của động cơ vận chuyển bộ hoàn thiện không thay đổi trạng thái (cao/thấp) trong vòng 600 ms và không thay đổi sau 2 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Động cơ vận chuyển bộ hoàn thiện bị lỗi
• Bộ dây động cơ vận chuyển bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Bo mạch chính của bộ hoàn thiện bị lỗi
SC722-83
Mô tả:
Lỗi động cơ đục lỗ hoàn thiện (D610) Cảm biến HP đục lỗ không được kích hoạt trong thời gian quy định sau khi bật động cơ đục lỗ. Lỗi phát hiện lần đầu sẽ gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi lần thứ 2 sẽ tạo ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Cảm biến HP Punch bị ngắt kết nối, bị lỗi
• Động cơ Punch bị ngắt kết nối, bị lỗi
• Động cơ Punch bị quá tải do tắc nghẽn
SC724-71
Mô tả:
Lỗi động cơ sang số Các cảm biến nửa vòng của khay chuyển số: Không thể phát hiện khay chuyển số ở vị trí ban đầu tại thời điểm được chỉ định hai lần. -hoặc- Không phát hiện được khay dịch chuyển đã rời khỏi vị trí ban đầu hai lần.

Nguyên nhân:
Nếu động cơ đang hoạt động
• Cảm biến nửa vòng 1, 2 dây nịt lỏng lẻo, đứt, bị lỗi
• Một trong các cảm biến nửa vòng bị lỗi Nếu động cơ không hoạt động:
• Động cơ bị tắc do vật cản
• Dây nịt động cơ lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
• Bo mạch chính của Finisher bị lỗi
SC725-01
Mô tả:
Lỗi giao tiếp bộ hoàn thiện hạ lưu (D615) Không nhận được tín hiệu phản hồi từ bộ hoàn thiện hạ lưu (D615) sau 3 lần thử

Nguyên nhân:
• Cáp I/F của bộ hoàn thiện bị lỏng, hỏng bị lỗi
• Bảng điều khiển của bộ hoàn thiện bị lỗi
SC725-12
Mô tả:
Reg. Lỗi động cơ vận chuyển con lăn đa thư mục (D615) Ổ đĩa động cơ PCB phát hiện lỗi ở động cơ.

Nguyên nhân:
• Dây hoặc đầu nối động cơ bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch truyền động động cơ bị lỗi
SC725-13
Mô tả:
Dynamic Roller Transport Lỗi động cơ đa thư mục (D615) Ổ đĩa động cơ PCB đã phát hiện lỗi ở động cơ.

Nguyên nhân:
• Dây hoặc đầu nối động cơ bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch truyền động động cơ bị lỗi
SC725-14
Mô tả:
Lỗi động cơ thoát khay trên cùng Z-fold Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá dòng
• Trình điều khiển động cơ quá nóng
SC725-30
Mô tả:
Nút chặn Z-fold 1 Lỗi động cơ Hàng rào phía dưới Cảm biến HP phát hiện rằng: Hàng rào phía dưới không đến vị trí ban đầu vào thời gian quy định. -hoặc- Hàng rào phía dưới không rời khỏi vị trí chủ nhà vào thời gian quy định.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá dòng
• Bộ điều khiển động cơ quá nóng
• Dây đai động cơ bị lỏng
SC725-31
Mô tả:
Lỗi động cơ nút thứ 2 Đa thư mục (D615) Cảm biến HP nút thứ 2 không phát hiện nút chặn thứ 2 ở (hoặc ngoài) vị trí ban đầu của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt giấy và lần xuất hiện thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Nút chặn thứ 2 Cảm biến HP bị bẩn
• Dây cảm biến hoặc đầu nối lỏng, hỏng, bị lỗi
• Dây hoặc đầu nối động cơ nút chặn thứ 2 lỏng, hỏng, bị lỗi
• Cảm biến bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch truyền động động cơ bị lỗi
SC725-32
Mô tả:
Nút chặn thứ 3 Lỗi động cơ đa thư mục (D615) Cảm biến HP nút thứ 3 không phát hiện nút chặn thứ 3 ở (hoặc ngoài) vị trí ban đầu của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt giấy và lần xuất hiện thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Nút thứ 3 cảm biến HP bị bẩn
• Dây cảm biến hoặc đầu nối lỏng, hỏng, bị lỗi
• Dây hoặc đầu nối động cơ nút thứ 3 lỏng, hỏng, bị lỗi
• Cảm biến bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch truyền động động cơ bị lỗi
SC725-33
Mô tả:
Jogger Fence Motor Multi Folder (D615) Cảm biến HP của hàng rào chạy bộ đã không phát hiện hàng rào chạy bộ ở (hoặc ra khỏi) vị trí nhà của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt giấy và lần xuất hiện thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Cảm biến HP của hàng rào Jogger bị bẩn
• Dây hoặc đầu nối cảm biến bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Dây hoặc đầu nối của động cơ hàng rào của Jogger bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Cảm biến bị lỗi
• Bảng điều khiển động cơ hoặc động cơ bị lỗi
SC725-34
Mô tả:
Động cơ nâng con lăn động Lỗi đa thư mục (D615) Cảm biến HP con lăn động không phát hiện con lăn động ở (hoặc ra khỏi) vị trí ban đầu của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt giấy và lần xuất hiện thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Cảm biến HP con lăn động bị bẩn
• Dây hoặc đầu nối cảm biến lỏng, hỏng, bị lỗi
• Dây hoặc đầu nối động cơ nâng con lăn động bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Cảm biến bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch truyền động động cơ bị lỗi
SC725-35
Mô tả:
Đăng ký con lăn phát hành Lỗi động cơ đa thư mục (D615) Cảm biến HP con lăn đăng ký không phát hiện ra con lăn đăng ký ở (hoặc ngoài) vị trí ban đầu của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt giấy và lần xuất hiện thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Con lăn đăng ký Bộ cảm biến HP bị bẩn
• Bộ dây hoặc đầu nối cảm biến lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Bộ dây hoặc đầu nối động cơ nhả con lăn đăng ký bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Cảm biến bị lỗi
• Bảng điều khiển động cơ hoặc động cơ bị lỗi
SC725-36
Mô tả:
FM2 Gửi trực tiếp JG Motor Multi Folder (D615) Cảm biến JG HP gửi trực tiếp không phát hiện JG gửi trực tiếp ở (hoặc ra khỏi) vị trí ban đầu của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt giấy và lần xuất hiện thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Cảm biến JG HP gửi trực tiếp FM2 bị bẩn
• Dây hoặc đầu nối cảm biến lỏng, hỏng, bị lỗi
• Dây hoặc đầu nối động cơ JG gửi trực tiếp FM2 bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Cảm biến bị lỗi
• Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi
SC725-37
Mô tả:
FM6 Pawl Motor Multi Folder (D615) Cảm biến HP pawl FM6 không phát hiện ra pawl FM6 ở (hoặc ngoài) vị trí ban đầu của nó. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt giấy và lần xuất hiện thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Cảm biến HP cóc FM6 bị bẩn
• Dây hoặc đầu nối cảm biến lỏng, hỏng, bị lỗi
• Dây hoặc đầu nối động cơ cóc FM6 lỏng, hỏng, bị lỗi
• Cảm biến bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch truyền động động cơ bị lỗi
SC725-38
Mô tả:
Lỗi động cơ tấm gấp Multi Folder (D615) Cảm biến HP tấm gấp không phát hiện tấm gấp ở (hoặc ra khỏi) vị trí ban đầu của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt giấy và lần xuất hiện thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Tấm gấp cảm biến HP bị bẩn
• Dây cảm biến hoặc đầu nối lỏng, hỏng, bị lỗi
• Tấm gấp dây hoặc đầu nối động cơ tấm bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Cảm biến bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch truyền động động cơ bị lỗi
SC725-41
Mô tả:
Lỗi động cơ nhăn đa thư mục (D615) Ổ đĩa động cơ PCB phát hiện lỗi ở động cơ.

Nguyên nhân:
• Dây hoặc đầu nối động cơ bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch truyền động động cơ bị lỗi
SC725-71
Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển ngang đa thư mục (D615) PCB ổ đĩa động cơ phát hiện lỗi ở động cơ.

Nguyên nhân:
• Dây hoặc đầu nối động cơ bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch truyền động động cơ bị lỗi
SC725-72
Mô tả:
Lỗi động cơ thoát ngang Đã xảy ra lỗi trên bảng điều khiển động cơ.

Nguyên nhân:
• Quá tải dòng động cơ
• Bo mạch truyền động động cơ bị lỗi (thay thế động cơ)
SC725-73
Mô tả:
Khay trên Thoát đa thư mục động cơ (D615) PCB ổ đĩa động cơ phát hiện lỗi ở động cơ.

Nguyên nhân:
• Dây hoặc đầu nối động cơ bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch truyền động động cơ bị lỗi
SC725-74
Mô tả:
Lối vào JG Motor Multi Folder (D615) Cảm biến HP của cổng vào cổng vào không phát hiện được cổng vào tại (hoặc ngoài) vị trí ban đầu của nó. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt giấy và lần xuất hiện thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Cảm biến JG HP lối vào bị bẩn
• Dây cảm biến hoặc đầu nối lỏng, hỏng, bị lỗi
• Dây hoặc đầu nối động cơ JG lối vào lỏng, hỏng, bị lỗi
• Cảm biến bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch truyền động động cơ bị lỗi
SC740-10
Mô tả:
Nắp khay interposer lỗi động cơ tấm đáy Sau khi động cơ bắt đầu nâng tấm đáy lên, cảm biến vị trí tấm đáy không phát hiện tấm đáy tại thời điểm quy định (3 giây). Sau khi động cơ bắt đầu hạ tấm đáy xuống, cảm biến HP tấm đáy không phát hiện được tấm đáy.

Nguyên nhân:
• Cảm biến vị trí tấm đáy, bị ngắt kết nối, bị lỗi
• Cảm biến HP tấm đáy bị ngắt kết nối, bị lỗi
SC783-3
Mô tả:
Lỗi động cơ lần thứ 1 Đa thư mục (D615) PCB ổ đĩa động cơ đã phát hiện lỗi ở động cơ.

Nguyên nhân:
• Dây hoặc đầu nối động cơ bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch truyền động động cơ bị lỗi
SC783-4
Mô tả:
Lỗi động cơ lần thứ 2 Đa thư mục (D615) Ổ đĩa động cơ PCB phát hiện lỗi ở động cơ.

Nguyên nhân:
• Dây hoặc đầu nối động cơ bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch truyền động động cơ bị lỗi
SC816
Mô tả:
Lỗi hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi hoặc hệ thống này phát hiện lỗi bảng điều khiển.

Nguyên nhân:
• Khởi động lại máy.
• Thay thế bo mạch điều khiển.
SC817
Mô tả:
Lỗi màn hình Đây là lỗi phát hiện tệp và kiểm tra chữ ký tệp điện tử khi bộ tải khởi động cố đọc mô-đun tự chẩn đoán, nhân hệ thống hoặc tệp hệ thống gốc từ OS Flash ROM hoặc các mục trên thẻ SD trong khe điều khiển là sai hoặc bị hỏng.

Nguyên nhân:
• Dữ liệu OS Flash ROM bị lỗi; thay đổi chương trình cơ sở của bộ điều khiển
• Dữ liệu thẻ SD bị lỗi; sử dụng thẻ SD khác
1. Thay đổi chương trình cơ sở của bộ điều khiển.
2. Sử dụng thẻ SD khác.
SC819
Mô tả:
Lỗi kernel nghiêm trọng Do lỗi điều khiển, xảy ra lỗi tràn RAM trong quá trình xử lý hệ thống. Một trong những thông báo sau được hiển thị trên bảng điều khiển.

Nguyên nhân:
Lỗi 0x5032 HAIC-P2 0x5245 Lỗi liên kết 0x5355 L2 Hết thời gian trạng thái 0x696e gwinit đã chết 0x766d Vm_pageout: VM đã đầy Lỗi bộ tải USB 554C Khác
• Chương trình hệ thống bị lỗi
• Bảng điều khiển bị lỗi
• Bảng tùy chọn bị lỗi
• Thay thế chương trình cơ sở của bộ điều khiển
SC820
Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: CPU 0008 Lỗi tự chẩn đoán: CPU: Ngoại lệ cuộc gọi hệ thống 0612 Lỗi tự chẩn đoán: CPU: Lỗi ngắt ASIC

Nguyên nhân:
• Chương trình hệ thống bị lỗi
• Bảng điều khiển bị lỗi
• Bảng tùy chọn bị lỗi
• Thay thế phần mềm điều khiển của bộ điều khiển Lưu ý: Để biết thêm chi tiết về lỗi mã SC này, hãy thực thi SP5990 để in báo cáo SMC để bạn có thể đọc mã lỗi. Mã lỗi không được hiển thị trên bảng điều khiển
SC821
Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: ASIC Việc kiểm tra Viết & Xác minh của ASIC đã trả về lỗi. Lưu ý: Mô-đun ASIC chính trên bảng điều khiển điều khiển bus của thiết bị ROM.

Nguyên nhân:
[0B00] Lỗi kiểm tra đăng ký ASIC Đã xảy ra kiểm tra xác minh ghi trong ASIC.
• Thiết bị ASIC
• Bảng điều khiển bị lỗi [0B06] Lỗi phát hiện ASIC Không phát hiện thấy I/O ASIC cho điều khiển hệ thống.
• ASIC bị lỗi
• Cầu Bắc bị lỗi và PCII/F
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
SC822
Mô tả:
Tự chẩn đoán lỗi: HDD

Nguyên nhân:
[3003] Hết thời gian chờ HDD Kiểm tra chỉ được thực hiện khi HDD được lắp đặt:
• Thiết bị HDD bận trong hơn 31 giây.
• Lệnh chẩn đoán đã được đặt cho HDD nhưng thiết bị vẫn bận trong hơn 6 giây.
• Thiết bị HDD bị lỗi
• Đầu nối HDD bị lỗi
• Thiết bị ASIC bị lỗi
• Thay thế hoặc gỡ cài đặt thiết bị HDD.
• Thay đầu nối HDD.
• Thay thế bo mạch điều khiển. [3004] Lỗi lệnh chẩn đoán Lệnh chẩn đoán đã đưa ra lỗi.
• Thiết bị HDD bị lỗi
• Thay thế hoặc tháo thiết bị HDD. [3013] Hết thời gian chờ của ổ cứng (Máy đầu tiên) Thiết bị HDD bận hơn 31 giây hoặc không phát hiện được Mandolin. Lệnh chẩn đoán được đặt cho ổ cứng nhưng thiết bị vẫn bận trong hơn 6 giây.
• Thiết bị HDD bị lỗi
• Đầu nối HDD bị lỗi
• Thiết bị ASIC bị lỗi
• Thay thế hoặc tháo thiết bị HDD.
SC823
Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: NIC

Nguyên nhân:
[6101] Lỗi tổng kiểm tra địa chỉ MAC Kết quả của tổng kiểm tra địa chỉ MAC không khớp với tổng kiểm tra được lưu trong ROM.
• ROM SEEP bị lỗi
• Bus I2C (kết nối) bị lỗi
• Thay thế bo mạch điều khiển [6104] Lỗi PHY IC Lỗi PHY IC trên bộ điều khiển không được nhận dạng.
• Chip PHY bị lỗi
• I/F ASIC MII bị lỗi
• Thay thế bảng điều khiển [6105] Lỗi vòng lặp PHY IC Đã xảy ra lỗi trong quá trình kiểm tra vòng lặp ngược cho IC PHY trên bộ điều khiển.
• Chip PHY bị lỗi
• MAC của ASIC (SIMAC/COMIC/CELLO) bị lỗi
• I/F bị lỗi với bo mạch PHY
• Kết nối hàn bị lỗi trên bo mạch PHY
• Thay bo mạch điều khiển
SC824
Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: NVRAM Có một hoặc nhiều tình trạng sau đây:
• Không có NVRAM.
• NVRAM bị hỏng
• Ổ cắm NVRAM bị hỏng

Nguyên nhân:
• NVRAM bị lỗi
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Pin dự phòng NVRAM cạn kiệt
• Ổ cắm NVRAM bị hỏng Lưu ý: Trong mọi trường hợp, bo mạch điều khiển phải được thay thế.
SC829
Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: RAM tùy chọn RAM tùy chọn trả về lỗi trong quá trình kiểm tra tự chẩn đoán.

Nguyên nhân:
• Thay thế bo mạch bộ nhớ tùy chọn
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
SC833
Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: Engine I/F ASIC

Nguyên nhân:
[0F30] Không thể phát hiện ASIC (Mandolin) để điều khiển động cơ. Sau khi PCI được định cấu hình, không thể kiểm tra ID thiết bị cho ASIC. • ASIC (Mandolin) bị lỗi trong điều khiển hệ thống
• Cầu Bắc và AGPI/F bị lỗi
• Thay thế bo mạch chủ (board I/F động cơ). [50B1] Không thể khởi tạo hoặc đọc kết nối bus.
• Bus kết nối bị lỗi
• SSCG bị lỗi
• Thay thế bo mạch chủ (board I/F động cơ). [50B2] Giá trị đăng ký SSCG không chính xác.
• Bus kết nối bị lỗi
• SSCG bị lỗi
• Thay thế bo mạch chủ (board I/F động cơ).
SC834
Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: Bộ nhớ RAM DIMM tùy chọn

Nguyên nhân:
[5101] Đã xảy ra lỗi sau khi ghi/xác minh kiểm tra RAM tùy chọn trên bo mạch chủ..
• Thiết bị bộ nhớ bị lỗi
• Thay thế bo mạch chủ (bo mạch I/F động cơ).
SC838Mô tả:
Lỗi tự chẩn đoán: Bộ tạo đồng hồ Đã xảy ra lỗi xác minh khi dữ liệu cài đặt được đọc từ bộ tạo đồng hồ qua bus I2C.

Nguyên nhân:
[2701] Đã xảy ra lỗi xác minh khi dữ liệu cài đặt được đọc từ bộ tạo xung nhịp qua bus I2C
• Bộ tạo xung nhịp bị lỗi
• Bus I2C bị lỗi
• Cổng I2C bị lỗi trên CPU
• Thay thế bảng điều khiển.
SC840
Mô tả:
Lỗi truy cập EEPROM Đã xảy ra lỗi đọc trong quá trình xử lý I/O. Việc đọc lần thứ 3 không thành công đã gây ra lỗi này.

Nguyên nhân:
• EEPROM bị lỗi
SC841
Mô tả:
Lỗi đọc EEPROM Dữ liệu được nhân bản của EEPROM khác với dữ liệu gốc trong EEPROM.

Nguyên nhân:
• Dữ liệu trong EEPROM bị ghi đè vì lý do nào đó
SC842
Mô tả:
Lỗi xác minh cập nhật Nand-Flash Đã xảy ra lỗi ghi cho mô-đun được viết bằng Nand-Flash trong khi ROM và ROM từ xa đang được cập nhật.

Nguyên nhân:
• Nand-Flash bị hỏng
SC850
Mô tả:
Lỗi I/F mạng Mạng không hoạt động.

Nguyên nhân:
Tắt/bật máy theo chu kỳ
SC851
Mô tả:
Lỗi I/F IEEE 1394 Cài đặt trình điều khiển không chính xác và I/F 1394 không thể sử dụng được.

Nguyên nhân:
• NIB (PHY), mô-đun LINK bị lỗi; thay đổi Bảng giao diện
• Bảng điều khiển bị lỗi
SC853
Mô tả:
Lỗi mạng LAN không dây 1 Trong quá trình khởi động máy, máy có thể truy cập vào bo mạch chứa mạng LAN không dây nhưng không thể truy cập vào card mạng LAN không dây (802.11b hoặc Bluetooth).

Nguyên nhân:
• Thẻ LAN không dây bị thiếu (đã bị xóa)
SC854
Mô tả:
Lỗi mạng LAN không dây 2 Có thể truy cập được bo mạch chứa card mạng LAN không dây, nhưng bản thân card mạng LAN không dây (802.11b/Bluetooth) không thể truy cập được khi máy đang hoạt động.

Nguyên nhân:
• Card mạng LAN không dây đã được tháo ra.
SC855
Mô tả:
Sự cố phần cứng:bảng mạng LAN không dây Có thể truy cập bảng mạng LAN không dây nhưng đã phát hiện thấy lỗi.

Nguyên nhân:
• Kết nối lỏng lẻo
• Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi
SC857
Mô tả:
Lỗi I/F USB 1 Trình điều khiển USB không ổn định và tạo ra lỗi. Không thể sử dụng USB I/F.

Nguyên nhân:
• Bo mạch USB hoặc bo mạch điều khiển bị lỗi
SC858
Mô tả:
Lỗi Mã Hóa Dữ Liệu 1 Đây là lỗi của HDD Data Encryption Option D377.

Nguyên nhân:
00 Chìa khóa mua lại chìa khóa có thể được lấy.
• Thay board điều khiển 01 HDD Key Setting Error Đã lấy được key nhưng không cài đặt được HDD.
• Tắt/bật nguồn máy nhiều lần.
• Thay thế bo mạch điều khiển. 02 Lỗi đọc NVRAM Lỗi chuyển đổi dữ liệu NVRAM không thành công (không khớp với nvram.conf)
• Thay thế NVRAM 30 NVRAM trước khi thay thế Lỗi DFU Có thể xảy ra trong quá trình phát triển.
• Tắt/bật nguồn máy nhiều lần.
• Thay thế bo mạch điều khiển. 31 Lỗi khác Đã xảy ra lỗi không mong muốn khi dữ liệu đang được chuyển đổi. Lỗi này giống như SC991. Xem SC991 bên dưới.
SC859
Mô tả:
Lỗi Mã Hóa Dữ Liệu 2 Đây là lỗi của HDD Data Encryption Option D377.

Nguyên nhân:
01 Lỗi khôi phục dữ liệu bị mã hóa HDD Không thể khôi phục dữ liệu sau khi mã hóa.
• Kết nối ổ cứng lỏng, hỏng, bị lỗi
• Định dạng ổ cứng
• Ổ cứng bị lỗi 02 Lỗi ngắt nguồn Nguồn điện bị gián đoạn trong quá trình mã hóa dữ liệu.
• Bật/tắt máy theo chu kỳ 08 Lỗi Kiểm tra HDD Đã thử chuyển đổi dữ liệu mà không có ổ cứng nào hiện diện.
• Xác nhận rằng ổ cứng đã được lắp đúng cách
• Khởi tạo ổ cứng HDD với SP5832-1 Lưu ý: Sau khi cài đặt, ổ cứng mới phải được định dạng bằng SP5832-1 09 Mất điện trong quá trình chuyển đổi dữ liệu Quá trình chuyển đổi dữ liệu đã dừng trước khi dữ liệu NVRAM/HDD được chuyển đổi.
• Định dạng HDD với SP5832-1 10 Lỗi lệnh đọc dữ liệu Hơn hai giao tiếp DMAC bất hợp pháp đã được trả về.
• HDD bị lỗi
• Format HDD bằng SP5832-1
• Thay HDD
SC860
Mô tả:
Lỗi khởi động ổ cứng khi bật nguồn ổ cứng được kết nối nhưng phát hiện lỗi trình điều khiển. Trình điều khiển không phản hồi về trạng thái của ổ cứng trong vòng 30 giây.

Nguyên nhân:
• HDD không được khởi tạo
• Dữ liệu cấp độ bị hỏng
• HDD bị lỗi
SC861
Mô tả:
Lỗi HDD 2: Khởi động HDD Các đĩa cứng được phát hiện khi bật nguồn, nhưng các đĩa không được phát hiện trong vòng 30 giây sau khi khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
• Cáp giữa ổ đĩa cứng và bảng điều khiển bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
• Đầu nối nguồn ổ cứng bị lỏng
• Một trong các ổ đĩa cứng bị lỗi
• Bộ điều khiển bị lỗi
SC862
Mô tả:
Tràn khu vực xấu Có hơn 100 khu vực xấu trong khu vực lưu trữ hình ảnh của ổ cứng.

Nguyên nhân:
• HDD bị lỗi
• Format HDD bằng SP4911-2
SC863
Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng Dữ liệu ghi vào ổ cứng không thể đọc bình thường do các thành phần xấu được tạo ra trong quá trình hoạt động

Nguyên nhân:
• HDD bị lỗi Lưu ý: Nếu các thành phần xấu được tạo ra ở phân vùng hình ảnh, thông tin về thành phần xấu đó sẽ được ghi vào NVRAM và lần sau khi truy cập vào ổ cứng, các thành phần xấu này sẽ không được truy cập để thực hiện thao tác đọc/ghi.
SC864
Mô tả:
Lỗi CRC dữ liệu ổ cứng Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Truyền dữ liệu không được thực hiện bình thường khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi
SC865
Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng HDD phản hồi lỗi trong quá trình hoạt động vì một tình trạng khác không phải tình trạng của SC863, 864.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi.
SC866
Mô tả:
Lỗi thẻ SC 1: Xác nhận Máy phát hiện lỗi giấy phép điện tử trong ứng dụng trên thẻ SD trong khe cắm bộ điều khiển ngay sau khi bật máy. Chương trình trên thẻ SD chứa dữ liệu giấy phép xác nhận điện tử. Nếu chương trình không chứa dữ liệu giấy phép này hoặc nếu kết quả kiểm tra cho thấy dữ liệu giấy phép trong chương trình trên thẻ SD không chính xác thì chương trình đã kiểm tra không thể thực thi và mã SC này được hiển thị.

Nguyên nhân:
• Thiếu chương trình trên thẻ SD
• Tải đúng chương trình của máy về thẻ SD
SC867
Mô tả:
Lỗi thẻ SD 2: Đã tháo thẻ SD Thẻ SD trong khe khởi động khi bật máy đã bị tháo khi máy đang bật.

Nguyên nhân:
• Lắp thẻ SD vào, sau đó tắt và bật máy.
SC868
Mô tả:
Lỗi thẻ SD 3: Truy cập thẻ SC Đã xảy ra lỗi khi sử dụng thẻ SD.

Nguyên nhân:
• Thẻ SD không được lắp đúng cách
• Thẻ SD bị lỗi
• Bảng điều khiển bị lỗi Lưu ý: Nếu bạn muốn thử định dạng lại thẻ SC, hãy sử dụng SD Formatter Ver 1.1.
SC870
Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ Dữ liệu sổ địa chỉ được lưu trữ trên đĩa cứng được phát hiện là bất thường khi nó được truy cập từ bảng điều khiển hoặc mạng. Không thể đọc dữ liệu sổ địa chỉ từ ổ cứng hoặc thẻ SD nơi nó được lưu trữ hoặc dữ liệu đọc từ phương tiện bị lỗi.

Nguyên nhân:
• Phần mềm bị lỗi, hãy tắt/bật và thay đổi chương trình cơ sở của bộ điều khiển nếu sự cố không được giải quyết.
• HDD bị lỗi Khuyến nghị Khôi phục
• Thực thi SP5846 050 (UCS Cài đặt – Khởi tạo tất cả Thông tin Thư mục.) để khởi tạo tất cả dữ liệu sổ địa chỉ.
• Khởi tạo thông tin người dùng với SP5832 006 (Định dạng ổ cứng – Thông tin người dùng 1) và SP5832 007 (Định dạng ổ cứng – Thông tin người dùng 2)
• Thay thế ổ cứng.
• Khởi động máy từ thẻ SD.
SC872
Mô tả:
HDD mail Lỗi dữ liệu RX Lỗi HDD được phát hiện ngay sau khi bật nguồn. Ổ cứng có thể bị lỗi hoặc máy vô tình bị tắt nguồn khi đang truy cập ổ cứng.

Nguyên nhân:
• Định dạng lại ổ cứng bằng SP5832-7 (Dữ liệu Mail RX)
• Thay ổ cứng
SC873
Mô tả:
Lỗi gửi dữ liệu HDD mail Lỗi được phát hiện trên HDD ngay sau khi bật máy hoặc tắt nguồn trong khi máy đang sử dụng HDD.

Nguyên nhân:
• Thực hiện SP5832-007 (Format HDD – Mail TX Data) để khởi tạo HDD.
• Thay ổ cứng.
SC874
Mô tả:
Xóa tất cả Lỗi 1: HDD Một lỗi dữ liệu được phát hiện đối với HDD/NVRAM sau khi tùy chọn "Xóa tất cả" được sử dụng. Lưu ý: Nguồn gốc của lỗi này là do Đơn vị bảo mật ghi đè dữ liệu chạy từ thẻ SD.

Nguyên nhân:
• Tắt/bật công tắc chính và thử vận ​​hành lại.
• Cài đặt lại Bộ bảo mật ghi đè dữ liệu. Để biết thêm, hãy xem phần "Tùy chọn MFP" trong "Cài đặt".
• Ổ cứng bị lỗi.
SC875
Mô tả:
Xóa tất cả Lỗi 2: Vùng dữ liệu Đã xảy ra lỗi khi máy xóa dữ liệu khỏi HDD Lưu ý: Nguyên nhân của lỗi này là do Data Overwrite Security Unit chạy từ thẻ SD.

Nguyên nhân:
• Tắt/bật công tắc chính và thử vận ​​hành lại.
SC876
Mô tả:
Dữ liệu nhật ký bất thường Đã phát hiện lỗi khi xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi vận hành máy. Điều này có thể xảy ra do tắt máy khi máy đang hoạt động.

Nguyên nhân:
01 Lỗi dữ liệu nhật ký 1
• Tệp dữ liệu nhật ký trong ổ cứng bị hỏng
• Khởi tạo ổ cứng bằng SP5-832-004. 02 Lỗi dữ liệu nhật ký 2
• Mô-đun mã hóa chưa được cài đặt
• Thay thế hoặc đặt lại mô-đun mã hóa.
• Tắt cài đặt mã hóa nhật ký bằng SP9-730-004 ("0" bị tắt.). 03 Lỗi dữ liệu nhật ký 3
• Khóa mã hóa nhật ký không hợp lệ do dữ liệu NVRAM bị lỗi
• Khởi tạo ổ cứng bằng SP5-832-004.
• Vô hiệu hóa cài đặt mã hóa nhật ký với SP9-730-004 ("0" bị tắt.) 04 Lỗi dữ liệu nhật ký 4
• Chức năng mã hóa nhật ký bất thường do dữ liệu NVRAM bị lỗi
• Khởi tạo ổ cứng với SP5-832-004. 05 Lỗi dữ liệu nhật ký 5
• NVRAM hoặc HDD đã cài đặt được sử dụng trên máy khác.
• Cài đặt lại NVRAM hoặc HDD trước đó.
• Khởi tạo ổ cứng bằng SP5-832-004. 99 Lỗi dữ liệu nhật ký 99
• Ngoài các nguyên nhân trên
• Hãy hỏi người giám sát của bạn.
SC877
Mô tả:
Bảo mật ghi đè dữ liệu Lỗi thẻ SD Đã xảy ra lỗi, ngăn cản việc thực thi thành công chức năng Bảo mật ghi đè dữ liệu, ngay cả khi nó đã được thiết lập và kích hoạt.

Nguyên nhân:
• Thẻ DOS chưa được lắp hoàn toàn vào khe cắm thẻ SD
• Thẻ DOS đã được tháo ra khỏi khe cắm thẻ SD.
• Card DOS bị hỏng. Lưu ý:
• Nếu thẻ SD đã được tháo ra (hoặc không được lắp đúng cách), hãy tắt máy, lắp thẻ SD vào, sau đó bật lại máy.
• Nếu thẻ SD bị hỏng, hãy mua thẻ SD mới, thay NVRAM, sau đó thực hiện cài đặt tùy chọn DOS.
SC878
Mô tả:
Lỗi chip

Nguyên nhân:
00 Lỗi nhận dạng điện tử TPM 01 Lỗi flash USB 02 Lỗi TPM 03 Lỗi TCSD
• Cập nhật không chính xác cho chương trình cơ sở hệ thống
• Hoạt động không chính xác của flash USB
• Flash ROM bị lỗi trên bo mạch điều khiển
• Thay thế bo mạch điều khiển.
SC880
Mô tả:
Lỗi chuyển đổi định dạng tệp (MLB) GW Yêu cầu truy cập vào bảng chuyển đổi định dạng tệp (MLB) không được trả lời trong thời gian quy định.

Nguyên nhân:
• Bo mạch bị lỗi
SC881
Mô tả:
Lỗi khu vực xác thực Đã phát hiện lỗi ứng dụng xác thực.

Nguyên nhân:
Dữ liệu lỗi trong ứng dụng xác thực đạt đến giới hạn quản lý.
SC889
Mô tả:
Lỗi hiệu suất phần mềm Nếu chương trình xử lý có hiệu suất bất thường và chương trình bị kết thúc bất thường, SC này sẽ được phát hành.

Nguyên nhân:
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Phần mềm bị lỗi
SC900
Mô tả:
Lỗi bộ đếm tổng điện Bộ đếm tổng chứa dữ liệu không phải là số.

Nguyên nhân:
• NVRAM bị xáo trộn bất ngờ.
• NVRAM bị lỗi Dữ liệu NVRAM bị hỏng.
• Kiểm tra kết nối giữa NVRAM và bộ điều khiển.
• Thay thế NVRAM.
• Thay thế bo mạch điều khiển.
SC901
Mô tả:
Lỗi bộ đếm tổng cơ học Bộ đếm cơ học không được kết nối.

Nguyên nhân:
• Bộ đếm tổng cơ học bị lỗi
• Đầu nối bộ đếm tổng cơ học không được kết nối
SC910
Mô tả:
Lỗi bộ điều khiển bên ngoài 1

Nguyên nhân:
SC911
Mô tả:
Lỗi bộ điều khiển bên ngoài 2

Nguyên nhân:
SC912
Mô tả:
Lỗi bộ điều khiển bên ngoài 3

Nguyên nhân:
SC913
Mô tả:
Lỗi bộ điều khiển bên ngoài 4

Nguyên nhân:
SC914
Mô tả:
Lỗi bộ điều khiển bên ngoài 5

Nguyên nhân:
SC915
Mô tả:
Lỗi bộ điều khiển bên ngoài 6 Lỗi bảng Egret

Nguyên nhân:
Bộ điều khiển bên ngoài đã cảnh báo máy về lỗi.
SC919
Mô tả:
Lỗi bộ điều khiển bên ngoài 6 Trong khi EAC (Bộ chuyển đổi ứng dụng bên ngoài), mô-đun chuyển đổi, đang hoạt động bình thường, đã phát hiện thấy việc nhận tín hiệu ngắt đường dây điện từ trình điều khiển nối tiếp FLUTE, tín hiệu BREAK từ trạm khác đã được phát hiện.

Nguyên nhân:
• Mất điện ở bộ điều khiển EFI.
• Bộ điều khiển EFI đã được khởi động lại.
• Mất kết nối với bộ điều khiển EFI.
SC920
Mô tả:
Lỗi Máy in 1 Đã phát hiện thấy lỗi ứng dụng nội bộ và không thể tiếp tục thao tác.

Nguyên nhân:
00 Không phản hồi khi PM khởi động 01 Lỗi hết thời gian chờ trong quá trình vận hành PM 02 Lỗi bộ nhớ làm việc 03 Không thể khởi động quá trình lọc 04 Thoát bất thường khỏi quá trình lọc Đã phát hiện lỗi trong chương trình ứng dụng máy in và hoạt động không thể tiếp tục.
• Phần mềm bị lỗi
• Tài nguyên phần cứng không mong muốn (ví dụ: thiếu bộ nhớ)
1. Lỗi phần mềm, tắt/bật máy
2. Không đủ bộ nhớ, hãy bổ sung thêm bộ nhớ
SC921
Mô tả:
Lỗi Máy in 2 Khi ứng dụng máy in khởi động, không thể tìm thấy phông chữ cần sử dụng trên thẻ SD.

Nguyên nhân:
• Phông chữ không có trên thẻ SD
SC925
Mô tả:
Lỗi chức năng tệp Net

Nguyên nhân:
00 HDD bị lỗi 01 File quản lý NetFile bị hỏng Không thể sử dụng tính năng quản lý file NetFile trên HDD hoặc file quản lý NetFile bị hỏng và không thể tiếp tục hoạt động. Ổ cứng HDD bị lỗi và không thể gỡ lỗi hoặc phân vùng, do đó không thể sử dụng các chức năng của Bộ định tuyến Quét (gửi fax đã nhận, chụp tài liệu, v.v.), dịch vụ Web và các chức năng mạng khác. Mã trạng thái ổ cứng được hiển thị bên dưới mã SC.
• Tham khảo bốn quy trình dưới đây (Phục hồi từ SC925).
SC953
Mô tả:
Lỗi cài đặt hình ảnh máy quét Các cài đặt cần thiết để xử lý hình ảnh bằng máy quét không được gửi từ IPU.

Nguyên nhân:
• Phần mềm bị lỗi
SC954
Mô tả:
Lỗi cài đặt hình ảnh máy in Các cài đặt cần thiết để xử lý hình ảnh bằng bộ điều khiển máy in không được gửi từ IPU.

Nguyên nhân:
• Phần mềm bị lỗi
SC955
Mô tả:
Lỗi cài đặt bộ nhớ Các cài đặt được yêu cầu để xử lý hình ảnh bằng bộ nhớ không được gửi từ IPU.

Nguyên nhân:
• Phần mềm bị lỗi
SC964
Mô tả:
Lỗi máy in sẵn sàng Tín hiệu sẵn sàng in không được tạo trong hơn 17 giây sau khi IPU nhận được tín hiệu bắt đầu in.

Nguyên nhân:
• Phần mềm bị lỗi
SC965
Mô tả:
Lỗi bắt đầu in Trong quá trình xử lý in, đã nhận được một lệnh khác để bắt đầu in.

Nguyên nhân:
Lỗi phần mềm
SC984
Mô tả:
Lỗi truyền dữ liệu hình ảnh Sau khi quá trình truyền dữ liệu bắt đầu từ bộ điều khiển đến động cơ qua bus PCI, quá trình truyền dữ liệu không kết thúc trong vòng 15 giây.

Nguyên nhân:
• Bo mạch điều khiển (SIMAC) bị lỗi
• BICU bị lỗi
• BICU/bộ điều khiển bị ngắt kết nối
SC985
Mô tả:
Lỗi truyền dữ liệu hình ảnh được quét Sau khi quá trình truyền dữ liệu bắt đầu từ động cơ đến bộ điều khiển thông qua bus PCI, quá trình truyền dữ liệu không kết thúc trong vòng 3 giây.

Nguyên nhân:
• Bo mạch điều khiển (SIMAC) bị lỗi
• BICU bị lỗi
• BICU/bộ điều khiển bị ngắt kết nối
SC986
Mô tả:
Lỗi phần mềm 1 Tham số ghi mà mô-đun ghi nhận được ở đầu bảng cài đặt là NULL.

Nguyên nhân:
• Bo mạch điều khiển (SIMAC) bị lỗi
• BICU bị lỗi
• BICU/bộ điều khiển bị ngắt kết nối
SC990
Mô tả:
Lỗi hiệu suất phần mềm 1 Phần mềm gặp phải một thao tác không mong muốn.

Nguyên nhân:
• Phần mềm bị lỗi
• Bộ điều khiển bị lỗi
• Lỗi phần mềm
SC991
Mô tả:
Lỗi liên tục của phần mềm Phần mềm đã cố gắng thực hiện một thao tác không mong muốn. Tuy nhiên, không giống như SC 990, nguyên nhân của lỗi là tính liên tục của phần mềm.

Nguyên nhân:
• Lỗi chương trình phần mềm
• Tham số bên trong không chính xác
• Bộ nhớ làm việc không đủ
SC992
Mô tả:
Lỗi không xác định (Không có mã SC) Đã xảy ra lỗi không được hệ thống kiểm soát (lỗi này không thuộc bất kỳ mã SC nào khác).

Nguyên nhân:
• Phần mềm bị lỗi
• Tắt và bật nguồn máy. Máy không thể sử dụng được cho đến khi lỗi này được khắc phục.
• Cài đặt lại chương trình cơ sở
SC994
Mô tả:
Đã vượt quá bản ghi quản lý bảng điều khiển Đã xảy ra lỗi do số lượng bản ghi vượt quá giới hạn đối với hình ảnh được quản lý trong lớp dịch vụ của chương trình cơ sở. Điều này có thể xảy ra nếu có quá nhiều màn hình ứng dụng được mở trên bảng thao tác.

Nguyên nhân:
Không cần thực hiện hành động nào vì SC này không can thiệp vào hoạt động của máy.
SC995
Mô tả:
Lỗi cài đặt CPM

Nguyên nhân:
01 • BCU bị lỗi
• Lỗi thay thế NVRAM
• Cài đặt NVRAM trước đó.
• Nhập số sê-ri bằng SP5-811-004 và tắt và bật công tắc nguồn chính. 02
• NVRAM bị lỗi
• Bộ điều khiển bị lỗi
• Cập nhật chương trình cơ sở của bộ điều khiển.
• Lắp một NVRAM mới, tắt và bật công tắc nguồn chính sau khi xảy ra SC995-002. 03
• Cài đặt bộ điều khiển không đúng loại
• Bộ điều khiển bị lỗi
• Thay thế bộ điều khiển bằng đúng loại. 04
• Cài đặt bộ điều khiển mô hình không chính xác.
• Thay thế bộ điều khiển đúng model.
SC997
Mô tả:
Lỗi lựa chọn chức năng ứng dụng GW Ứng dụng được chọn bằng phím bảng điều khiển hoạt động bất thường (Không phản hồi, kết thúc bất thường).

Nguyên nhân:
• Phần mềm (bao gồm cả cấu hình phần mềm) bị lỗi
• Một tùy chọn mà ứng dụng yêu cầu (RAM, DIMM, bo mạch) chưa được cài đặt.
• Việc lồng các địa chỉ nhóm fax quá phức tạp.
• Kiểm tra các thiết bị cần thiết cho chương trình ứng dụng. Nếu các thiết bị cần thiết chưa được cài đặt, hãy cài đặt chúng.
• Kiểm tra xem các chương trình ứng dụng đã được cấu hình đúng chưa.
• Đối với vấn đề vận hành fax, hãy đơn giản hóa việc lồng các địa chỉ nhóm fax.
• Thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết cụ thể đối với chương trình ứng dụng. Nếu nhật ký có thể được hiển thị trên bảng vận hành, hãy xem nhật ký.
SC998
Mô tả:
Lỗi khởi động ứng dụng Không có ứng dụng nào khởi động trong vòng 60 giây sau khi bật nguồn.

Nguyên nhân:
• Lỏng kết nối RAM-DIMM, ROM-DIMM
• Bộ điều khiển bị lỗi
• Vấn đề về phần mềm
• Kiểm tra cài đặt của SP5-875-001. Nếu cài đặt được đặt thành "1 (TẮT)", hãy thay đổi thành "0 (BẬT)".
• Kiểm tra xem RAM-DIMM và ROM-DIMM có được kết nối đúng cách hay không.
• Cài đặt lại chương trình cơ sở của hệ thống điều khiển.
• Thay thế bo mạch điều khiển.

>> Xem Thêm: Bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba 6560C

Bạn có thể tìm thấy tất cả các mã lỗi – Error Code của máy photocopy Ricoh 7502 trong bảng mã mà VIDO cung cấp bên trên, gồm có các mã lỗi như:

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 7502
Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 7502

Danh sách các mã lỗi mà VIDO đã tổng hợp của máy photo  Ricoh 7502

Phần 1:

– SC101, SC120, SC121, SC141, SC142, SC144, SC161-01, SC161-02, SC161-02, SC161-03, SC165, SC181, SC182, SC185, SC186, SC187, SC188, SC189, SC195, SC202, SC203, SC204, SC205, SC220, SC221.

– SC230, SC231, SC240, SC270, SC300, SC305-00, SC306-00, SC307-00, SC320-01, SC324-01, SC360-01, SC360-11, SC361-00, SC362-00, SC370-00, SC370-11, SC375-00, SC376-00, SC377-00, SC378-00.

– SC380-01, SC380-11, SC380-21, SC380-31, SC380-41, SC380-51, SC396-01, SC410-00, SC440-01, SC440-02, SC495-00, SC496-00, SC501, SC502, SC503, SC504, SC510, SC515-00, SC516-00, SC530-00.

– SC540-01, SC540-02, SC540-03, SC540-04, SC541, SC542-001, SC542-002, SC542-003, SC543, SC544, SC545, SC547-01, SC547-02, SC547-03, SC551, SC552-01, SC552-02, SC552-03, SC553, SC555, SC557.

Phần 2:

– SC559, SC569, SC590-00, SC620-01, SC620-02, SC621-01, SC621-02, SC623, SC626-01, SC626-02, SC632, SC633, SC634, SC635, SC636-01, SC636-02, SC636-11, SC637-01, SC637-02, SC640, SC641, SC650-01.

– SC650-04, SC650-05, SC650-13, SC650-14, SC651-01, SC652, SC653, SC670, SC671, SC672, SC700-01, SC700-02, SC720-01, SC720-24, SC720-25, SC720-30, SC720-41, SC720-42, SC720-43, SC720-53.

– SC720-55, SC720-57, SC720-60, SC720-61, SC720-70, SC720-71, SC720-72, SC720-73, SC720-74, SC720-75, SC720-80, SC720-81, SC720-87, SC722-01, SC722-10, SC722-24, SC722-25, SC722-30, SC722-33.

– SC722-35, SC722-36, SC722-37, SC722-39, SC722-40, SC722-41, SC722-42, SC722-43, SC722-44, SC722-70, SC722-71, SC722-72, SC722-74, SC722-75, SC722-80, SC722-81, SC722-83, SC724-71, SC725-01.

Phần 3:

– SC725-12, SC725-13, SC725-14, SC725-30, SC725-31, SC725-32, SC725-33, SC725-34, SC725-35, SC725-36, SC725-37, SC725-38, SC725-41, SC725-71, SC725-72, SC725-73, SC725-74, SC740-10, SC783-3.

– SC783-4, SC816, SC817, SC819, SC820, SC821, SC822, SC823, SC824, SC829, SC833, SC834, SC838, SC840, SC841, SC842, SC850, SC851, SC853, SC854, SC855, SC857, SC858, SC859, SC860, SC861.

– SC862, SC863, SC864, SC865, SC866, SC867, SC868, SC870, SC872, SC873, SC874, SC875, SC876, SC877, SC878, SC880, SC881, SC889, SC900, SC901, SC910, SC911, SC912, SC913, SC914.

– SC915, SC919, SC920, SC921, SC925, SC953, SC954, SC955, SC964, SC965, SC984, SC985, SC986, SC990, SC991, SC992, SC994, SC995, SC997, SC998.

Mong rằng các kỹ thuật viên có thể dựa vào bảng mã lỗi máy photocopy này tiện lợi hơn trong việc khắc phục các lỗi hàng ngày, Có gì góp ý mọi người có thể comment góp ý giúp VIDO nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902.885.042

Zalo Chat