Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh IM 3500

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh IM 3500 là một bảng mã được VIDO tổng hợp từ tài liệu hãng, được rất trình bày gọn gàng và dễ nhìn. Khi có nhu cầu tra cứu mã lỗi để sửa lỗi máy photo Ricoh IM 3500 thì bạn có thể tham khảo nhé.

Bạn có thể tìm kiếm được hầu hết các bảng mã lỗi máy photo tại VIDO, có thể xem một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đặc biệt là không tốn bất kỳ một chi phí gì cả, nếu thấy hữu ích thì mọi người hãy comment đóng góp là bên mình đã rất vui rồi.

Nhập mã lỗi để bắt đầu tìm kiếm các mã lỗi của Ricoh IM 3000

Mã lỗiChi tiết
SC101-01Mô tả:
Lỗi LED: Mặt trước: Mô-đun tích hợp
Mức phát hiện cực đại đọc trên tấm trắng tham chiếu quá thấp.

Nguyên nhân:
 Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa,
làm các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi lần
bước chân.
1. TẮT nguồn rồi BẬT.
2. Kết nối lại các đầu nối sau:
 Khai thác SBU - IPU (FFC)
3. Thay thế mô-đun tích hợp.
4. Nếu máy không được phục hồi từ SC này, hãy thực hiện các quy trình được ghi trong
bàn SC101-09
SC101-03Mô tả:
Đèn phơi sáng bất thường: Mặt trước: IPU (PCB7)
Mức phát hiện cực đại đọc trên tấm trắng tham chiếu quá thấp

Nguyên nhân:
 IPU (PCB7) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC).
3. Thay thế IPU.
4. Nếu máy không được khôi phục từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC101-09.
SC101-08Mô tả:
Đèn phơi sáng bất thường: Mặt trước: Dẫn động
Mức phát hiện cực đại đọc trên tấm trắng tham chiếu quá thấp

Nguyên nhân:
 Hệ thống truyền động của máy quét hoặc động cơ hoạt động bất thường

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại bó dây hệ thống động cơ.
3. Thay thế hệ thống động cơ (động cơ, bó dây động cơ hoặc các bộ phận khác).
4. Nếu máy không được khôi phục từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC101-09
SC101-09Mô tả:
Lỗi đèn phơi sáng: Mặt trước
Mức phát hiện cực đại đọc trên tấm trắng tham chiếu quá thấp

Nguyên nhân:
 LED bị lỗi
 Bộ phận cảm biến (SBU) (PCB10)/IPU (ổ đĩa LED) bị lỗi
 Bộ phận cảm biến (SBU) (PCB10)/IPU bị lỗi
 FFC (Sensor Board Unit (SBU) (PCB10) - IPU) bị lỗi
 Ngưng tụ trong máy quét
 Gương máy quét hoặc ống kính bị lệch khỏi vị trí hoặc bị bẩn
 Tấm trắng tham chiếu không đúng vị trí hoặc bị bẩn

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - Dây nịt IPU (FFC)
3. Thay thế cả hai bảng LED, mô-đun tích hợp, IPU (PCB7) và
Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC)
SC101-12Mô tả:
Đèn phơi sáng bất thường: Mô-đun tích hợp/Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) -
Khai thác IPU (FFC)
Mức phát hiện cực đại đọc trên tấm trắng tham chiếu quá thấp

Nguyên nhân:
 Sensor Board Unit (SBU) (PCB10) defective
 Signal cable defective

Biện pháp khắc phục:
 Sensor Board Unit (SBU) (PCB10) defective
 Signal cable defective
SC101-13Mô tả:
Đèn phơi sáng bất thường: Mô-đun tích hợp/IPU (PCB7)
Mức phát hiện cực đại đọc trên tấm trắng tham chiếu quá thấp

Nguyên nhân:
 Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) bị lỗi
 IPU (PCB7) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC).
3. Thay thế mô-đun/IPU tích hợp.
4. Nếu máy không được khôi phục từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC101-09
SC101-14Mô tả:
Đơn vị phơi sáng bất thường: Mặt trước: Mô-đun/Đèn LED tích hợp
Mức phát hiện cực đại đọc trên tấm trắng tham chiếu quá thấp.

Nguyên nhân:
 Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) bị lỗi
 Đơn vị LED bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Turn the power off/on.
2. Reconnect the Sensor Board Unit (SBU) (PCB10) - IPU harness (FFC).
3. Replace the integrated module/LED unit.
4. If the machine is not recovered from this SC, perform procedures of SC101-09.
SC102-01Mô tả:
Lỗi điều chỉnh phơi sáng: Mặt trước: Mô-đun tích hợp
Số đọc trên tấm trắng (mức phát hiện cực đại) vượt quá giá trị đặt trước sau khi
số lần điều chỉnh theo quy định.

Nguyên nhân:
Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC).
3. Thay thế mô-đun tích hợp.
4. Nếu máy không được phục hồi từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC102-
09
SC102-03Mô tả:
Lỗi điều chỉnh phơi sáng: Mặt trước: IPU (PCB7)
Số đọc trên tấm trắng (mức phát hiện cực đại) vượt quá giá trị đặt trước sau khi
số lần điều chỉnh theo quy định

Nguyên nhân:
IPU (PCB7) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Cắm lại dây nguồn/dây tín hiệu.
3. Thay thế IPU (PCB7).
4. Nếu máy không được phục hồi từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC102-09.
SC102-08Mô tả:
Lỗi điều chỉnh phơi sáng: Mặt trước: Truyền động
Số đọc trên tấm trắng (mức phát hiện cực đại) vượt quá giá trị đặt trước sau khi
số lần điều chỉnh theo quy định

Nguyên nhân:
 Hệ thống truyền động của máy quét hoặc động cơ hoạt động bất thường

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại bó dây hệ thống động cơ.
3. Thay thế hệ thống động cơ (động cơ, bó dây động cơ hoặc các bộ phận khác).
4. Nếu máy không được phục hồi từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC102-09.
SC102-09Mô tả:
Lỗi điều chỉnh phơi sáng: Mặt trước
Số đọc trên tấm trắng (mức phát hiện cực đại) vượt quá giá trị đặt trước sau khi
số lần điều chỉnh theo quy định

Nguyên nhân:
 LED bị lỗi
 Bộ phận cảm biến (SBU) (PCB10)/IPU (ổ đĩa LED) bị lỗi
 Bộ phận cảm biến (SBU) (PCB10)/IPU bị lỗi
 IPU (PCB7) bị lỗi
 Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - Bộ khai thác IPU (FFC).

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC).
3. Thay thế bo mạch LED, module tích hợp, IPU (PCB7), Bo mạch cảm biến
Đơn vị (SBU) (PCB10) - Khai thác IPU (FFC)
SC102-12Mô tả:
Lỗi điều chỉnh phơi sáng: Mặt trước: SBU/Cáp
Số đọc trên tấm trắng (mức phát hiện cực đại) vượt quá giá trị đặt trước sau khi
số lần điều chỉnh theo quy định

Nguyên nhân:
Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) bị lỗi
 Cáp tín hiệu bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC).
3. Thay thế mô-đun tích hợp và Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - IPU
khai thác (FFC).
4. Nếu máy không được phục hồi từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC102-09.
SC102-13Mô tả:
Lỗi điều chỉnh phơi sáng: Mặt trước: Mô-đun tích hợp/IPU (PCB7)
Số đọc trên tấm trắng (mức phát hiện cực đại) vượt quá giá trị đặt trước sau khi
số lần điều chỉnh theo quy định

Nguyên nhân:
 Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) bị lỗi
 IPU (PCB7) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC).
3. Thay thế mô-đun tích hợp và Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - IPU
khai thác (FFC).
4. Nếu máy không được phục hồi từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC102-09.
SC102-14Mô tả:
Lỗi điều chỉnh độ phơi sáng: Mặt trước: Mô-đun/Đèn LED tích hợp
Số đọc trên tấm trắng (mức phát hiện cực đại) vượt quá giá trị đặt trước sau khi
số lần điều chỉnh theo quy định

Nguyên nhân:
 Đơn vị LED bị lỗi
 Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC).
3. Thay thế mô-đun tích hợp và bộ phận chiếu sáng.
4. Nếu máy không được phục hồi từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC102-09.
SC111-01Mô tả:
Lỗi phơi sáng (máy quét): Mặt trước
Sau khi đọc giảm màu đen từ thiết bị CIS, giá trị của bóng
đọc giá trị đỉnh là bất thường

Nguyên nhân:
 CIS defective
 CIS white roller defective
 ADF controller board defective
 Harness defective
 USB cable (CIS to IPU (PCB7)) defective
 IPU (PCB7) defective

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra xem các đầu nối của bó dây kết nối bảng điều khiển ADF có
và CIS được kết nối chính xác.
2. Thay thế CIS.
3. Thay thế dây nguồn/tín hiệu, bo mạch điều khiển ADF và cáp USB.
4. Thay thế IPU (PCB7)
SC120-00Mô tả:
Máy quét Vị trí Trang chủ Lỗi 1
Cảm biến vị trí gốc của máy quét không TẮT.
Chi tiết:
Thời gian phát hiện lỗi
 Trong khi di chuyển (khi máy được BẬT hoặc khi máy trở về từ
chế độ tiết kiệm năng lượng)
 Trong quá trình điều chỉnh tự động (khi BẬT máy hoặc khi
trở về từ chế độ tiết kiệm năng lượng)
 Trong khi quét từ ADF/ARDF hoặc kính phơi sáng

Nguyên nhân:
 Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi
 Động cơ máy quét (M16) bị lỗi
 Máy Scan HP cảm biến (S31) bị lỗi
 Dây nịt bị lỗi
 Đai định thời, ròng rọc, dây hoặc giá đỡ không được lắp đặt đúng cách

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau.
1. Thay thế các bộ phận sau:
 Thay cảm ứng máy Scanner HP (S31).
 Thay mô tơ máy quét (M16).
 Thay dây nịt.
SC121-00Mô tả:
Scanner Home Position Error 2
The scanner home position sensor does not go ON.
Details:
Error detection timing
 During homing
 During an automatic adjustment
 During a scan from the ADF/ARDF or exposure glass

Nguyên nhân:
 Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi
 Động cơ máy quét (M16) bị lỗi
 Máy Scan HP cảm biến (S31) bị lỗi
 Dây nịt bị lỗi
 Đai định thời, ròng rọc, dây hoặc giá đỡ không được lắp đặt đúng cách

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau.
1. Thay thế các bộ phận sau:
 Thay cảm biến máy quét HP (S31).
 Thay mô tơ máy quét (M16).
 Thay dây nịt
SC141-01Mô tả:
Lỗi mức độ đen: Mặt trước: Mô-đun tích hợp
Mức độ màu đen không phù hợp với giá trị được chỉ định.

Nguyên nhân:
 Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại dây nịt SBU - IPU (FFC).
3. Thay thế mô-đun tích hợp.
4. Nếu máy không được khôi phục từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC141-09.
SC141-03Mô tả:
Lỗi mức độ đen: Mặt trước: IPU (PCB7)
Mức độ màu đen không phù hợp với giá trị được chỉ định.

Nguyên nhân:
IPU (PCB7) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC).
SC141-08Mô tả:
Lỗi mức độ đen: Mặt trước: Ổ đĩa
Mức độ màu đen không phù hợp với giá trị được chỉ định

Nguyên nhân:
 Hệ thống truyền động của máy quét hoặc động cơ hoạt động bất thường

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại bó dây hệ thống động cơ.
3. Thay thế hệ thống động cơ (động cơ, bó dây động cơ hoặc các bộ phận khác).
4. Nếu máy không được khôi phục từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC141-
09.
SC141-09Mô tả:
Lỗi cấp độ đen: Mặt trước
Mức độ màu đen không phù hợp với giá trị được chỉ định.

Nguyên nhân:
Đơn vị bảng mạch cảm biến (SBU) (PCB10)/IPU bị lỗi
 IPU (PCB7) bị lỗi
 Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) - Bộ khai thác IPU (FFC) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Biến đổi vị trí bảng mạch (SBU) (PCB10)/IPU bị lỗi
 IPU (PCB7) bị lỗi
 Bảng cảm biến đơn vị (SBU) (PCB10) - Bộ khai thác IPU (FFC) bị lỗi
SC141-12Mô tả:
Lỗi mức độ đen: Mặt trước: Bộ cảm biến (SBU) (PCB10)/Cáp
Mức độ màu đen không phù hợp với giá trị được chỉ định

Nguyên nhân:
 Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) bị lỗi
 Cáp tín hiệu bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC).
3. Thay thế mô-đun tích hợp và Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) -
Khai thác IPU (FFC)
SC141-13Mô tả:
Lỗi mức độ đen: Mặt trước: Mô-đun tích hợp/IPU (PCB7)
Mức độ màu đen không phù hợp với giá trị được chỉ định.

Nguyên nhân:
 Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) bị lỗi
 IPU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC).
3. Thay thế mô-đun tích hợp, Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - IPU
khai thác (FFC).
4. Nếu máy không được khôi phục từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC141-09.
SC142-01Mô tả:
Lỗi cấp độ trắng: Mặt trước: Mô-đun tích hợp
Mức trắng không phù hợp với giá trị đã chỉ định

Nguyên nhân:
 Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC).
3. Thay thế mô-đun tích hợp.
4. Nếu máy không được phục hồi từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC142-09
SC142-03Mô tả:
Lỗi cấp độ trắng: Mặt trước: IPU (PCB7)
Mức trắng không phù hợp với giá trị đã chỉ định.

Nguyên nhân:
 IPU (PCB7) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC).
3. Thay thế IPU (PCB7).
4. Nếu máy không được phục hồi từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC142-09.
SC142-08Mô tả:
Lỗi mức trắng: Mặt trước: Ổ đĩa
Mức trắng không phù hợp với giá trị đã chỉ định.

Nguyên nhân:
 Hệ thống truyền động của máy quét hoặc động cơ hoạt động bất thường

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại bó dây hệ thống động cơ.
3. Thay thế hệ thống động cơ (động cơ, bó dây động cơ hoặc các bộ phận khác).
4. Nếu máy không được phục hồi từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC142-09.
SC142-09Mô tả:
Lỗi cấp độ trắng: Mặt trước
Mức trắng không phù hợp với giá trị đã chỉ định.

Nguyên nhân:
 Đơn vị bảng mạch cảm biến (SBU) (PCB10)/IPU bị lỗi
 Đèn LED bị lỗi
 Bộ phận cảm biến (SBU) (PCB10)/IPU (ổ đĩa LED) bị lỗi
 Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) - Bộ khai thác IPU (FFC) bị lỗi
 Nguồn, dây tín hiệu bị lỏng, đứt, lỗi
 Cơ chế ổ đĩa máy quét bị lỗi
 Ngưng tụ trong máy quét
 Gương máy quét hoặc ống kính bị lệch khỏi vị trí hoặc bị bẩn
 Tấm trắng tham chiếu không đúng vị trí hoặc bị bẩn

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Cắm lại dây nguồn/dây tín hiệu.
3. Lau sạch ống kính và gương.
4. Lắp lại tấm trắng tham chiếu, sau đó làm sạch nó.
5. Thay thế Mô-đun tích hợp/IPU (PCB7), bộ đèn LED, mô-đun tích hợp,
IPU (PCB7) và Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU
(FCF).
SC142-12Mô tả:
Lỗi mức trắng: Mặt trước: Bộ cảm biến (SBU) (PCB10)/Cáp
Mức trắng không phù hợp với giá trị đã chỉ định

Nguyên nhân:
 Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC).
3. Thay thế mô-đun tích hợp và Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) -
Khai thác IPU (FFC).
4. Nếu máy không được phục hồi từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC142-09.
SC142-13Mô tả:
Lỗi mức trắng: Mặt trước: Mô-đun tích hợp/IPU (PCB7)
Mức trắng không phù hợp với giá trị đã chỉ định.

Nguyên nhân:
 Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) bị lỗi
 IPU (PCB7) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây chống IPU (FFC).
3. Thay thế mô-đun tích hợp và IPU (PCB7).
4. Nếu máy không phục hồi được từ SC này, hãy thực hiện các quy định của SC142-09
SC142-14Mô tả:
Lỗi mức trắng: Mặt trước: Mô-đun/Đèn LED tích hợp
Mức trắng không phù hợp với giá trị đã chỉ định

Nguyên nhân:
 Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) bị lỗi
 Đơn vị LED bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC).
3. Thay thế mô-đun tích hợp và bộ phận chiếu sáng.
4. Nếu máy không được phục hồi từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC142-09.
SC144-01Mô tả:
Lỗi giao tiếp máy quét: Mặt trước: Mô-đun tích hợp
 Không thể xác nhận kết nối tại SBU/IPU hoặc lỗi giao tiếp

Nguyên nhân:


Biện pháp khắc phục:
SC144-01Mô tả:
Lỗi giao tiếp máy quét: Mặt trước: Mô-đun tích hợp
 Không thể xác nhận kết nối tại SBU/IPU hoặc lỗi giao tiếp

Nguyên nhân:
Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC).
3. Thay thế mô-đun Tích hợp.
4. Nếu máy không được phục hồi từ SC này, hãy thực hiện quy trình của SC144-09
SC144-03Mô tả:
Lỗi giao tiếp máy quét: Mặt trước: IPU (PCB7)
Không thể xác nhận kết nối IPU hoặc lỗi giao tiếp.

Nguyên nhân:
IPU (PCB7) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC).
3. Thay thế IPU (PCB7).
4. Nếu máy không được khôi phục từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC144-09
SC144-09Mô tả:
Lỗi giao tiếp máy quét: Mặt trước
 Không thể xác nhận kết nối Bộ cảm biến (SBU) (PCB10)/IPU (bất thường
đã phát hiện kết nối).
 Không thể xác nhận kết nối Bộ cảm biến (SBU) (PCB10)/IPU, hoặc
lỗi giao tiếp.

Nguyên nhân:
 Đơn vị bảng mạch cảm biến (SBU) (PCB10)/IPU bị lỗi
 IPU (PCB7) hoặc các bảng giao tiếp khác bất thường
 Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) - Bộ khai thác IPU (FFC) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC).
3. Thay thế mô-đun tích hợp, IPU (PCB7) và Bộ cảm biến (SBU)
(PCB10) - Dây nịt IPU (FFC)
SC144-12Mô tả:
Lỗi giao tiếp máy quét: Mặt trước: Đơn vị bảng cảm biến (SBU)
(PCB10)/Cáp
 Không thể xác nhận kết nối Bộ cảm biến (SBU) (PCB10)/IPU
(phát hiện kết nối bất thường).
 Không thể xác nhận kết nối Bộ cảm biến (SBU) (PCB10)/IPU, lỗi giao tiếp.

Nguyên nhân:
 Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) bị lỗi
 Cáp tín hiệu bất thường

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC).
3. Thay thế mô-đun tích hợp và Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) -
Khai thác IPU (FFC).
4. Nếu máy không được khôi phục từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC144-09
SC144-13Mô tả:
Lỗi giao tiếp máy quét: Mặt trước: Bộ cảm biến (SBU) (PCB10)/IPU
 Không thể xác nhận kết nối Bộ cảm biến (SBU) (PCB10)/IPU
(phát hiện kết nối bất thường).
 Không thể xác nhận kết nối Bộ cảm biến (SBU) (PCB10)/IPU, hoặc
lỗi giao tiếp.

Nguyên nhân:
 Đơn vị bảng cảm biến (SBU) (PCB10) bị lỗi
 IPU (PCB7) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
1. Tắt/bật nguồn.
2. Kết nối lại Bộ cảm biến (SBU) (PCB10) - dây nịt IPU (FFC).
3. Thay thế mô-đun tích hợp và IPU (PCB7).
4. Nếu máy không được khôi phục từ SC này, hãy thực hiện các quy trình của SC144-09.
SC151-00Mô tả:
Lỗi cấp độ đen: Mặt 2
Mức độ màu đen được quét không phải là phạm vi được chỉ định

Nguyên nhân:
 CIS cho SPDF bị lỗi
 Ban chính SPDF bị lỗi
 Dây nịt bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa,
làm các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi lần
bước chân.
1. Kết nối lại bo mạch chính SPDF - Đầu nối CIS nếu chúng bị ngắt kết nối, hoặc
lỏng lẻo.
2. Thay thế CIS cho SPDF
3. Thay thế các bó dây sau:
 Bo mạch chính SPDF - CIS
 Bo mạch chính IPU (PCB7) - SPDF
4. Thay thế bo mạch chính SPDF
SC152-00Mô tả:
Lỗi cấp độ trắng: Mặt 2
 Giá trị cực đại của bóng dữ liệu được đọc từ CIS không được xác định chỉ trong phạm vi từ
target value value.

Nguyên nhân:
 CIS bị lỗi
 Con lăn trắng bị lỗi
 Ban chính SPDF bị lỗi
 Dây nịt bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa,
làm các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi lần
bước chân.
1. Kết nối lại bo mạch chính SPDF - Đầu nối CIS nếu chúng bị ngắt kết nối, hoặc
lỏng lẻo.
2. Thay thế CIS cho SPDF
3. Thay thế các bó dây sau:
 Bo mạch chính SPDF - CIS
 Bo mạch chính IPU (PCB7) - SPDF
4. Thay thế bo mạch chính SPDF
SC154-00Mô tả:
Lỗi giao tiếp máy quét: Mặt 2
Giá trị được đọc từ khu vực ASIC và FROM bên trong CIS khác với
giá trị mong đợi.
Nguyên nhân:
 CIS bị lỗi
 Lỗi khu vực "TỪ"
 Ban chính SPDF bị lỗi
 Đầu nối bị lỗi (lỏng, gãy)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa,
làm các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kết nối lại bo mạch chính SPDF - Đầu nối CIS nếu chúng bị ngắt kết nối, hoặc
lỏng lẻo.
2. Thay thế CIS cho SPDF
3. Thay thế các bó dây sau:
 Bo mạch chính SPDF - CIS
 Bo mạch chính IPU (PCB7) - SPDF
4. Thay bo mạch chính SPDF.
SC161-02Mô tả:
Lỗi IPU (PCB7) (Lsync Error: Side 2)
Máy phát hiện lỗi từ kết quả kiểm tra tự chẩn đoán trước đó
quét mặt 2.

Nguyên nhân:
 khai thác bị lỗi giữa CIS và IPU (PCB7) (ngắt kết nối, lỏng lẻo)
 CIS bị lỗi
 IPU (PCB7) bị lỗi (ASIC: lỗi Biscotti)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa,
làm các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi lần
bước chân.
1. Kết nối lại các đầu nối IPU (PCB7) - CIS nếu chúng bị ngắt kết nối, hoặc
lỏng lẻo.
2. Thay thế CIS cho SPDF.
3. Thay dây nịt IPU (PCB7) - CIS.
4. Thay thế IPU (PCB7)
SC161-20Mô tả:
Lỗi IPU (PCB7) (lỗi khởi tạo DRAM)
Lỗi xảy ra trong quá trình thực hiện mỗi khi bật máy hoặc quay trở lại
để hoạt động đầy đủ từ chế độ tiết kiệm năng lượng

Nguyên nhân:
 IPU (PCB7) bị lỗi (Lỗi kết nối thiết bị Biscotti/ DRAM)
 Thiết bị DRAM bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa,
làm các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi lần
bước chân.
1. Kết nối lại tất cả các đầu nối trên IPU (PCB7) nếu chúng bị ngắt kết nối, hoặc
lỏng lẻo.
2. Thay thế IPU (PCB7)
SC195-00Mô tả:
lỗi số serial máy
So sánh mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri của máy (11

chữ số).
Nguyên nhân:
Mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số) không
cuộc thi đấu

Biện pháp khắc phục:
Nhập lại số sê-ri máy
SC161-20Mô tả:


Nguyên nhân:


Biện pháp khắc phục:
SC202-00Mô tả:
Động cơ gương đa giác (M15): Lỗi hết thời gian BẬT
Sau khi động cơ gương đa giác (M15) được bật hoặc trong vòng 10 giây. sau vòng / phút
đã thay đổi, động cơ không vào trạng thái SẴN SÀNG

Nguyên nhân:
 Khai thác giao diện cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối
một cách chính xác.
 Động cơ gương đa giác (M15) hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi
 Không thể xuất chính xác xung điều khiển động cơ đa giác. (Bộ điều khiển đa giác)
 Lỗi quan sát tín hiệu XSCRDY (Bộ điều khiển đa giác)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay thế bộ phận laser.
 Thay dây nịt.
 Thay thế IPU (PCB7).
SC203-00Mô tả:
Động cơ Gương đa giác (M15): Error hết thời gian TẮT
Tín hiệu XSCRDY (đa giác sẵn sàng) không bao giờ trở nên không hoạt động (H) trong vòng 3 giây.
sau khi động cơ Gương đa giác (M15) BẮT ĐẦU

Nguyên nhân:
 Khai thác giao diện cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối
một cách chính xác.
 Động cơ gương đa giác (M15) hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi
 Không thể xuất chính xác xung điều khiển động cơ đa giác. (Bộ điều khiển đa giác)
 Lỗi quan sát tín hiệu XSCRDY (Bộ điều khiển đa giác)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay thế bộ phận laser.
 Thay dây nịt.
 Thay thế IPU (PCB7)
SC204-00Mô tả:
Động cơ gương đa giác (M15): Lỗi tín hiệu XSCRDY
Trong khi quay động cơ gương đa giác (M15), tín hiệu XSCRDY không hoạt động (H)
lâu hơn một vòng quay của đa giác

Nguyên nhân:
 Khai thác giao diện cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối
một cách chính xác.
 Động cơ gương đa giác (M15) hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay thế bộ phận laser.
 Thay dây nịt.
 Thay thế IPU (PCB7)
SC220-00Mô tả:
Lỗi phát hiện đồng bộ hóa bằng laser: Cạnh hàng đầu
Tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa laser cho vị trí bắt đầu của LD không
đầu ra cho 200msec. sau khi bật LDB (PCB8) với động cơ gương đa giác
(M15) quay bình thường.

Nguyên nhân:
 Giao diện khai thác cho đơn vị phát hiện đồng bộ bị hỏng hay không
được kết nối chính xác.
 Ban phát hiện đồng bộ bị lỗi
 Beam không vào máy dò ảnh.
 Bất thường xung quanh GAVD
 IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi
 LDB (PCB8) bị lỗi
 IPU (PCB7) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay thế bộ phận laser.
 Thay dây nịt.
 Thay thế IPU (PCB7).
SC230-00Mô tả:
Lỗi FGATE BẬT
Tín hiệu FGATE không BẬT trong khoảng thời gian nhất định sau khi ghi
quá trình bắt đầu.

Nguyên nhân:
 GAVD bị lỗi
 ASIC xử lý hình ảnh bị lỗi
 BCU (PCB1, PCB2), bo mạch điều khiển (PCB9) không được kết nối đúng cách hoặc
bị lỗi
 Khai thác giữa BCU (PCB1, PCB2) và LDB (PCB8) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay dây nịt giữa IPU (PCB7) và thiết bị laser.
 Thay thế IPU (PCB7).
 Thay bo mạch điều khiển (PCB9).
SC231-00Mô tả:
CỔNG LỖI
Tín hiệu GATE không TẮT trong khoảng thời gian nhất định sau khi ghi
quá trình kết thúc

Nguyên nhân:
 GAVD bị lỗi
 ASIC xử lý hình ảnh bị lỗi
 IPU (PCB7), bảng điều khiển (PCB9) không được kết nối chính xác hoặc bị lỗi
 Khai thác giữa IPU (PCB7) và LDB (PCB8) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay dây nịt giữa IPU (PCB7) và thiết bị laser.
 Thay thế IPU (PCB7).
 Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC240-00Mô tả:
Lỗi LD
 Trạng thái lỗi LD của trình điều khiển LD được khẳng định sau khi LD được khởi tạo.
 Tín hiệu lỗi của trình điều khiển LD được phát hiện trong quá trình khởi tạo LD

Nguyên nhân:
 Suy giảm LD (LD bị hỏng, thay đổi đặc tính đầu ra, v.v.)
 Khai thác giao diện bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách.
 Trình điều khiển LD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ.
 Thay thế bộ phận laser.
 Thay dây nịt.
 Thay thế IPU (PCB7)
SC272-01Mô tả:
Lỗi giao tiếp trình điều khiển LD
Nếu giá trị không giống nhau khi máy đọc và ghi cùng một đăng ký
lúc khởi động máy.
Nếu tính chẵn lẻ giao tiếp thử lại ba lần liên tiếp, SC được tạo

Nguyên nhân:
 CPU defective
 IPU (PCB7) defective
 BCU (PCB1, PCB2) defective
 Harness defective

Biện pháp khắc phục:
 Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ.
 Thay thế bộ phận laser.
 Thay dây nịt.
 Thay thế IPU (PCB7).
SC272-10Mô tả:
Lỗi giao tiếp trình điều khiển LD: Khác
Nếu trạng thái “Door Open” không chuyển thành “Door Close” sau khi đóng cửa.

Nguyên nhân:

 CPU bị lỗi
 IPU (PCB7) bị lỗi
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi
 Dây nịt bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ.
 Thay thế bộ phận laser.
 Thay dây nịt.
 Thay thế IPU (PCB7).
SC230-10Mô tả:
FGATE: BẬT Lỗi: Lỗi truyền hình ảnh
Tín hiệu bên trong của tín hiệu FGATE chưa được tạo khi bắt đầu
quá trình viết.
Thời gian phát hiện: Trong khi in

Nguyên nhân:
 IPU (PCB7), bảng điều khiển (PCB9) không được kết nối chính xác hoặc bị lỗi
 ASIC xử lý hình ảnh bị lỗi
 Bo mạch điều khiển (PCB9) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra bó dây giữa IPU (PCB7) và bo mạch điều khiển (PCB9).
 Thay thế IPU (PCB7).
 Thay bo mạch điều khiển (PCB9).
SC302-00Mô tả:
Nguồn điện cao áp: Tải: Lỗi đầu ra
Máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (không mong đợi)” 10 lần cho 200
msec liên tục khi theo dõi tín hiệu lỗi cứ sau 20 msec trong khi
xuất tín hiệu PWM.

Nguyên nhân:
Lỗi phần cứng
 Đầu nối Đầu vào/Đầu ra bị ngắt kết nối.
 Dây điện đầu vào/đầu ra bị ngắn mạch.
 Độ hở bề mặt/không khí không đủ (phóng điện hồ quang)
 Lỗi BCU (PCB1, PCB2) (lỗi tín hiệu)
 HPV (PCB3) khiếm khuyết
Lỗi tải
 Lỗi tiếp đất ngõ ra sạc, chập mạch các ngõ ra khác
 Khoảng trống bề mặt/không khí không đủ trong đường dẫn đầu ra sạc (bao gồm cả khoảng cách
từ các đầu ra khác)
 Sự hư hỏng không mong muốn của trống và quá dòng do lỗi khe hở lỗ kim
giữa trống và con lăn sạc (lỗi PCU).
 Quá dòng do bề mặt trống ngưng tụ
 PCU bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
 Cycle the main power off/on.
 Replace the HVP (PCB3).
 Replace the harness of the HVP (PCB3).
 Replace the harness of the PCU.
 Replace the PCU.
SC324-01Mô tả:
Động cơ phát triển (M13): Khóa
Các tín hiệu khóa được quan sát trong các khoảng thời gian 2 giây trong khi BẬT động cơ và mức Cao là
phát hiện ít nhất 20 lần

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi
 Đơn vị mô-men xoắn tăng

Biện pháp khắc phục:
 Thay động cơ phát triển (M13)
 Kết nối lại đầu nối.
 Thay dây nịt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Thay thế đơn vị phát triển.
 Thay thế bộ điều khiển
SC360-01Mô tả:
Lỗi điều chỉnh cảm biến TD (S28)
 Khi số Mu vượt quá ngưỡng phán đoán của trạng thái không có nhà phát triển.
 Khi đếm Mu không thỏa mãn các phạm vi mục tiêu sau 3 lần trong một
hàng ngang.
 Ngưỡng trên
 Ngưỡng dưới

Nguyên nhân:
 Cảm biến TD (S28) bị lỗi
 Lỏng kết nối
 Dây đai bị đứt
 Mật độ bột mực của nhà phát triển khác với nhà phát triển ban đầu

Biện pháp khắc phục:
 Thay dây nịt cảm biến TD.
 Kết nối lại đầu nối cảm biến TD.
 Thay cảm biến TD (S28).
 Thay thế đơn vị phát triển.
SC361-01Mô tả:
TD Sensor (S28) Lỗi đầu ra: Giới hạn trên (K)
Điều kiện sau đây liên tục vượt quá giá trị ngưỡng giới hạn trên
(SP3-211-003).
 Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001) > ngưỡng lỗi giới hạn trên đầu ra
(SP3-211-002)

Nguyên nhân:
 Bỏ kết nối cảm biến TD (lỗi kết nối)

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra xem đầu nối cảm biến TD đã được kết nối chưa.
 Kiểm tra bó dây của cảm biến TD (S28) (ngắt kết nối, v.v.).
 Thay cảm biến TD (S28).
SC362-01Mô tả:
TD Lỗi đầu ra cảm biến: Giới hạn dưới (K)
Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001) < ngưỡng lỗi giới hạn dưới đầu ra (SP3-211-
004) liên tục ở dưới giá trị ngưỡng xảy ra giới hạn dưới (SP3-211-005)

Nguyên nhân:
Đầu nối cảm biến TD bị thiếu/bỏ học

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra xem đầu nối cảm biến TD đã được kết nối chưa.
 Kiểm tra dây nịt của cảm biến TD (ngắt kết nối, v.v.).
 Thay cảm biến TD.
SC370-00Mô tả:
Lỗi hiệu chuẩn ID cảm biến (S24)
Điện áp đầu ra quang phản xạ thông thường của cảm biến ID (S24): Vsg_reg không thể
được điều chỉnh trong phạm vi mục tiêu.
Giới hạn trên (SP3-320-013: giá trị ban đầu 4,5V)
Giới hạn dưới (SP3-320-014: giá trị ban đầu 3,5V)

Nguyên nhân:
 Thiếu đầu nối cảm biến ID/lỗi kết nối
 Cảm biến ID cửa sổ phát hiện bụi bẩn
 Lỗi cảm biến ID

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra đầu nối cảm biến ID. Nếu nó không được kết nối, hãy kết nối lại.
 Kiểm tra bụi bẩn trên cửa sổ phát hiện cảm biến ID. Nếu cửa sổ phát hiện là
bẩn, làm sạch theo phương pháp định sẵn (không lau khô).
 Nếu cả hai điều trên không xảy ra, hãy thay cảm biến ID (S24).
SC391-00Mô tả:
Nguồn điện cao áp: Phát triển: Lỗi đầu ra
Khi máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (bất thường)” 10 lần cho
200 ms liên tục bằng cách theo dõi tín hiệu phát hiện lỗi cứ sau 20 ms trong khi
đầu ra của tín hiệu PWM được sử dụng làm mục tiêu phát hiện lỗi.

Nguyên nhân:
Lỗi phần cứng
 Đầu nối Đầu vào/Đầu ra bị ngắt kết nối.
 Độ hở bề mặt/không khí không đủ (phóng điện hồ quang)
 Dây điện đầu vào/đầu ra bị ngắn mạch.
 Lỗi BCU (PCB1, PCB2) (lỗi tín hiệu)
 HPV (PCB3) khiếm khuyết
Lỗi tải
 Lỗi tiếp đất ngõ ra sạc, chập mạch các ngõ ra khác
 Khoảng trống bề mặt/không khí không đủ trong đường dẫn đầu ra sạc (bao gồm cả khoảng cách
từ các đầu ra khác)
 Sự xuống cấp bất ngờ của trống, và quá dòng do lỗ kim
 Quá dòng do bề mặt trống ngưng tụ
 PCDU không được đặt đúng cách

Biện pháp khắc phục:
 Chu kỳ tắt/bật nguồn chính
 Thay thế bó dây giữa BCU (PCB1, PCB2) và HVP (PCB3).
 Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt giữa BCU (PCB1, PCB2) và HVP
(PCB3).
 Cài đặt lại hoặc thay thế đơn vị phát triển.
 Kiểm tra chuyển động tiếp xúc và tách của bộ chuyển đổi có hoạt động không
một cách chính xác.
 Thay thế HVP (PCB3).
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC396-01Mô tả:
Khóa động cơ trống
Các tín hiệu khóa được quan sát trong các khoảng thời gian 2 giây trong khi BẬT động cơ và mức Cao là
phát hiện ít nhất 20 lần

Nguyên nhân:
 Động cơ trống/mực thải (M12) bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi
 Mô-men xoắn PCU tăng

Biện pháp khắc phục:
 Reconnect the connector.
 Replace the harness of the drum/waste toner motor (M12).
 Replace the drum/waste toner motor (M12).
 Replace the PCDU.
 Replace the BCU (PCB1, PCB2)
SC440-00Mô tả:
Nguồn điện cao áp: Chuyển giấy: Lỗi đầu ra
Máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (không mong đợi)” 10 lần cho 200
msec liên tục khi theo dõi tín hiệu lỗi cứ sau 20 msec trong khi
xuất tín hiệu PWM

Nguyên nhân:
Lỗi phần cứng
 Đầu nối Đầu vào/Đầu ra bị ngắt kết nối.
 Dây điện đầu vào/đầu ra bị ngắn mạch.
 Lỗi BCU (PCB1, PCB2) (lỗi tín hiệu)
 HPV (PCB3) khiếm khuyết
Lỗi tải
 Trở kháng của trục truyền động tăng.
 Đơn vị chuyển đổi không được đặt đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
 Bật/tắt nguồn chính theo chu kỳ.
 Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt của HVP (PCB3) (bộ nguồn).
 Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt giữa BCU (PCB1, PCB2) và
vi rút HPV (PCB3).
 Đặt lại hoặc thay thế bộ chuyển đổi.
 Kiểm tra chuyển động tiếp xúc và tách của bộ chuyển đổi có hoạt động không
một cách chính xác.
 Thay thế HVP (PCB3).
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC452-00Mô tả:
Động cơ tiếp xúc con lăn chuyển (M11) Lỗi
Khi máy không phát hiện tín hiệu cao/thấp trong một thời gian xác định sau
động cơ tiếp xúc con lăn chuyển (M11) đã được bật.

Nguyên nhân:
 Động cơ quá tải, động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 Cơ chế khóa liên động bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
 Chu kỳ tắt/bật nguồn chính
 Kiểm tra chuyển động tiếp xúc và tách của bộ chuyển đổi có hoạt động không
một cách chính xác.
 Thay thế động cơ tiếp xúc con lăn chuyển (M11).
SC460-00Mô tả:
Nguồn điện cao áp: Tách: Lỗi đầu ra
Máy phát hiện tín hiệu phát hiện lỗi “L (không mong đợi)” 10 lần cho 200
msec liên tục khi theo dõi tín hiệu lỗi cứ sau 20 msec trong khi
xuất tín hiệu PWM.
.
Nguyên nhân:
Lỗi phần cứng
 Đầu nối Đầu vào/Đầu ra bị ngắt kết nối.
 Dây điện đầu vào/đầu ra bị ngắn mạch.
 Đơn vị chuyển đổi không được đặt đúng cách.
 Lỗi BCU (PCB1, PCB2) (lỗi tín hiệu)
 HPV (PCB3) khiếm khuyết
Lỗi tải
 Lỗi nối đất ngõ ra nguồn riêng, chập mạch với các ngõ ra khác
 Khoảng trống bề mặt/không khí không đủ trong đường dẫn đầu ra công suất tách biệt (bao gồm cả
khoảng cách từ các cửa hàng khác)

Biện pháp khắc phục:
 Chu kỳ tắt/bật nguồn chính
 Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt của HVP (PCB3) (bộ nguồn).
 Kết nối lại hoặc thay thế dây nịt giữa BCU (PCB1, PCB2) với
vi rút HPV (PCB3).
 Đặt lại hoặc thay thế bộ chuyển đổi.
 Kiểm tra chuyển động tiếp xúc và tách của bộ chuyển đổi có hoạt động không
một cách chính xác.
 Thay thế HVP (PCB3).
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC497-00Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ máy Lỗi Thermistor
Đầu ra của cảm biến nhiệt độ nằm ngoài phạm vi sau.
 0,56 V trở xuống (90°C trở lên)
 3.0 V trở lên (-18°C trở xuống)

Nguyên nhân:
 Cảm biến nhiệt độ hình ảnh không được đặt (đầu nối bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng)
 Cảm biến nhiệt độ hình ảnh bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Kết nối lại đầu nối.
 Thay đầu nối.
 Thay thế cảm biến nhiệt độ hình ảnh (nhiệt điện trở)
SC498-00Mô tả:
Lỗi cảm biến nhiệt độ/độ ẩm (S29) (Máy chính)
Đầu ra của cảm biến nhiệt độ/độ ẩm (S29) không như sau
ngăn nắp.
 0,76 V trở xuống/ 2,90 V trở lên (cảm biến nhiệt độ)
 2,4 V trở lên (cảm biến độ ẩm)

Nguyên nhân:
 Cảm biến Nhiệt độ/Độ ẩm (S29) chưa được đặt (đầu nối bị ngắt kết nối hoặc
vỡ)
 Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm (S29) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Reconnect the connector.
 Replace the connector.
 Replace the temperature/humidity sensor (S29)
SC501-01Mô tả:
Lỗi nâng khay thứ nhất (Máy chính)
Số lần phát hiện lỗi động cơ thang máy khay đầu tiên đạt 3 lần.
(Tối đa 2 lần, hướng dẫn đặt lại được hiển thị)

Nguyên nhân:
 Đầu nối của cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ nhất) bị thiếu, trục trặc,
bụi bẩn
 Đầu nối của động cơ thang máy (khay nạp thứ nhất) bị mất, ngắt kết nối,
sự cố.
 Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy
và động cơ nâng khay.
 Đặt giấy không chính xác

Biện pháp khắc phục:
 Nạp lại giấy.
 Lấy dị vật ra.
Cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ nhất), động cơ nâng (khay nạp thứ nhất)
 Kiểm tra bó dây của Cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ nhất) hoặc động cơ nâng (khay thứ nhất
khay nạp).
 Kết nối lại đầu nối của Cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ nhất) hoặc động cơ nâng
(Khay nạp thứ nhất).
 Thay cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ nhất) hoặc động cơ nâng (khay nạp thứ nhất).
Bộ phận nạp giấy thứ nhất, khay thứ nhất
 Thay bộ nạp giấy số 1, khay số 1.
Vận chuyển giấy BIO
 Thay IOB vận chuyển giấy.
SC501-02Mô tả:
Lỗi xuống khay thứ nhất (Khung chính)
Số lần phát hiện lỗi động cơ hạ xuống khay đầu tiên đạt 5.
(Tối đa 4, hướng dẫn đặt lại được hiển thị.)

Nguyên nhân:
 Đầu nối của cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ nhất) bị thiếu, trục trặc,
bụi bẩn
 Đầu nối motor thang máy (khay nạp thứ nhất) bị thiếu, mất kết nối, trục trặc
 Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy
và động cơ nâng khay.
 Đặt giấy không chính xác
 Quá tải giấy

Biện pháp khắc phục:
 Đặt lại giấy.
 Lấy dị vật ra.
Cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ nhất), động cơ nâng (khay nạp thứ nhất)
 Kiểm tra bó dây của Cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ nhất) hoặc động cơ nâng (khay thứ nhất
khay nạp).
 Kết nối lại đầu nối của Cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ nhất) hoặc động cơ nâng
(Khay nạp thứ nhất).
 Thay cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ nhất) hoặc động cơ nâng (khay nạp thứ nhất).
khay nạp thứ nhất
 Thay bộ nạp giấy số 1, khay số 1.
Vận chuyển giấy BIO
 Thay IOB vận chuyển giấy.
SC502-01Mô tả:
Lỗi nâng khay thứ 2 (Khung chính)
Số lần phát hiện lỗi động cơ khay nâng thứ 2 đạt 3.
(Tối đa 2, thiết lập lại được hiển thị.)

Nguyên nhân:
 Đầu nối của cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ 2) bị mất, trục trặc, bụi bẩn
 Đầu nối của động cơ thang máy (khay nạp thứ 2) bị mất, ngắt kết nối,
sự cố
 Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy
và động cơ nâng khay
 Đặt giấy không chính xác

Biện pháp khắc phục:
 Đặt lại giấy.
 Lấy dị vật ra.
Cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ 2), động cơ nâng (khay nạp thứ 2)
 Kiểm tra dây nịt của Cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ 2) hoặc động cơ nâng (khay thứ 2)
khay nạp).
 Kết nối lại đầu nối của Cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ 2) hoặc nâng
động cơ (khay nạp thứ 2).
 Thay cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ 2) hoặc động cơ nâng (khay nạp thứ 2).
khay nạp thứ 2
 Thay bộ nạp giấy thứ 2 hoặc khay thứ 2.
Vận chuyển giấy BIO
 Thay IOB vận chuyển giấy
SC502-02Mô tả:
Lỗi xuống khay thứ 2 (Khung hình chính)
Tổng số lần phát hiện của lỗi giảm độ dốc động cơ khay thứ 2 đạt tổng cộng là 5.
(Tối đa 4, thiết lập lại được hiển thị.)

Nguyên nhân:
 Đầu nối của cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ 2) bị thiếu, trục trặc,
và bụi bẩn
 Đầu nối của động cơ thang máy (khay nạp thứ 2) bị mất, ngắt kết nối,
sự cố
 Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy
và động cơ nâng khay
 Đặt giấy không chính xác
 Quá tải giấy

Biện pháp khắc phục:
 Đặt lại giấy.
 Lấy dị vật ra.
Cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ 2), động cơ nâng (khay nạp thứ 2)
 Kiểm tra dây nịt của Cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ 2) hoặc động cơ nâng (khay thứ 2)
khay nạp).
 Kết nối lại đầu nối của Cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ 2) hoặc nâng
động cơ (khay nạp thứ 2).
 Thay cảm biến giới hạn trên (khay nạp thứ 2) hoặc động cơ nâng (khay nạp thứ 2).
Đơn vị nạp giấy thứ 2, khay thứ 2
 Thay bộ nạp giấy thứ 2 hoặc khay thứ 2.
Vận chuyển giấy BIO
 Thay IOB vận chuyển giấy
SC503-01Mô tả:
Lỗi nâng khay thứ 3 (Đơn vị nạp giấy một khay)
 Phát hiện lỗi động cơ thang máy
Trong quá trình khởi tạo khay (không phát hiện giới hạn trên/phát hiện giới hạn dưới), khay
tấm đế được nâng lên để kiểm tra vị trí của tấm đế khay và giới hạn trên
cảm biến không được phát hiện mặc dù đã hết thời gian xác định trước, trong 3 lần
liên tiếp.
(Tối đa 2 lần liên tiếp ngân hàng truyền lỗi "đặt sai khay" cho
tay máy.)

Nguyên nhân:
 Lỗi động cơ thang máy/thiếu đầu nối
 Lỗi cảm biến giới hạn/thiếu đầu nối
 Dây đai bị đứt
 Ban kiểm soát ngân hàng bị lỗi
 Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy
và động cơ nâng khay
 Đặt giấy không chính xác

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong Khay 3 đã được kết nối chắc chắn chưa. Kết nối lại
các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt trong Khay 3. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC503-02Mô tả:
Lỗi xuống khay thứ 3 (Đơn vị nạp giấy một khay)
 Phát hiện lỗi động cơ thang máy đi xuống
Trong quá trình khởi tạo khay, tấm đế khay được hạ xuống để kiểm tra đế khay
vị trí tấm và cảm biến giới hạn trên được phát hiện mặc dù đã xác định trước
thời gian trôi qua, trong 3 lần liên tiếp.
(Tối đa 2 lần liên tiếp ngân hàng truyền lỗi "đặt sai khay" cho
tay máy.)

Nguyên nhân:
 Lỗi động cơ thang máy/thiếu đầu nối
 Lỗi cảm biến giới hạn trên/thiếu đầu nối
 Dây đai bị đứt
 Ban kiểm soát ngân hàng bị lỗi
 Quá tải giấy
 Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy
và động cơ nâng khay
 Đặt giấy không chính xác

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong Khay 3 đã được kết nối chắc chắn chưa. Kết nối lại
các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt trong Khay 3. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC503-11Mô tả:
Lỗi nâng khay thứ 3 (Bộ nạp giấy hai khay)
 Phát hiện lỗi động cơ thang máy
Trong quá trình khởi tạo khay (không phát hiện giới hạn trên/phát hiện giới hạn dưới), khay
tấm đế được nâng lên để kiểm tra vị trí của tấm đế khay và giới hạn trên
cảm biến không được phát hiện mặc dù đã hết thời gian xác định trước, trong 3 lần
liên tiếp.
(Tối đa 2 lần liên tiếp ngân hàng truyền lỗi "đặt sai khay" cho
tay máy.)

Nguyên nhân:
 Lỗi động cơ thang máy/thiếu đầu nối
 Lỗi cảm biến giới hạn trên/thiếu đầu nối
 Dây đai bị đứt
 Ban kiểm soát ngân hàng bị lỗi
 Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy
và động cơ nâng khay
 Đặt giấy không chính xác

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong Khay 3 đã được kết nối chắc chắn chưa. Kết nối lại
các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt trong Khay 3. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC503-12Mô tả:
Lỗi xuống khay thứ 3 (Đơn vị nạp giấy hai khay)
 Phát hiện lỗi động cơ thang máy đi xuống
Trong quá trình khởi tạo khay, tấm đế khay được hạ xuống để kiểm tra tấm đế khay
chức vụ; cảm biến giới hạn trên được phát hiện mặc dù đã hết thời gian xác định trước,
3 lần liên tiếp
(Tối đa 2 lần liên tiếp, ngân hàng truyền "không đúng khay" đến chính
máy móc.)

Nguyên nhân:
 Lỗi động cơ thang máy/thiếu đầu nối
 Lỗi cảm biến giới hạn trên/thiếu đầu nối
 Dây đai bị đứt
 Ban kiểm soát ngân hàng bị lỗi
 Quá tải giấy
 Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy
và động cơ nâng khay
 Đặt giấy không chính xác

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong Khay 3 đã được kết nối chắc chắn chưa. Kết nối lại
các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt trong Khay 3. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC503-31Mô tả:
Lỗi nâng khay thứ 3 (Đơn vị nạp giấy nối tiếp)
 Lỗi phát hiện giới hạn trên (trong khi đi xuống)
Trong quá trình khởi tạo khay (không phát hiện thấy giới hạn trên/giới hạn dưới), khay
tấm đế thấp hơn để kiểm tra vị trí tấm đế khay và giới hạn trên
cảm biến được phát hiện mặc dù đã hết thời gian xác định trước, trong 3 lần
liên tiếp.
 Lỗi phát hiện giới hạn trên (trong khi đi lên)
Trong quá trình khởi tạo khay (không phát hiện giới hạn trên/phát hiện giới hạn dưới), khay
tấm đế được nâng lên để kiểm tra vị trí của tấm đế khay và giới hạn trên
cảm biến không được phát hiện mặc dù đã hết thời gian xác định trước, trong 3 lần
liên tiếp.
(Tối đa 2 lần liên tiếp, LCIT truyền "khay đặt không chính xác" đến máy chủ
máy móc.)

Nguyên nhân:
 Lỗi động cơ thang máy/thiếu đầu nối
 Lỗi cảm biến giới hạn trên/thiếu đầu nối
 Dây đai bị đứt
 Ban kiểm soát ngân hàng bị lỗi
 Vật lạ, chẳng hạn như mẩu giấy, bị kẹt giữa khay bên phải và
động cơ nâng khay
 Đặt giấy không chính xác
 Thiệt hại/bỏ học vành đai thời gian
 Hư hỏng ròng rọc thời gian/bỏ học
 Thiệt hại cơ sở phẳng / không nằm ngang
 Thiếu mục con lăn nạp giấy
 Thiệt hại cánh tay Pickup
 Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt bên trong khay bên phải

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong Khay 3 đã được kết nối chắc chắn chưa. Kết nối lại
các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt trong Khay 3. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC503-32Mô tả:
Lỗi xuống khay thứ 3 (Đơn vị nạp giấy nối tiếp)
 Lỗi phát hiện giới hạn dưới (trong khi đi xuống)
Trong quá trình khởi tạo khay (không phát hiện giới hạn trên/phát hiện giới hạn đẩy dưới),
tấm đế khay được hạ xuống để kiểm tra vị trí tấm đế khay, và
cảm biến giới hạn dưới không được phát hiện mặc dù thời gian định trước đã trôi qua.
Ngoài ra, ở đầu giấy, tấm đế khay được hạ xuống, nhưng giới hạn dưới
cảm biến không được phát hiện mặc dù đã hết thời gian xác định trước.
 Sai số giới hạn dưới (khi đi lên)
Trong quá trình khởi tạo khay (phát hiện đẩy ra giới hạn trên/phát hiện giới hạn dưới),
tấm đế khay được nâng lên để kiểm tra vị trí của tấm đế khay, và phía dưới
cảm biến giới hạn được phát hiện mặc dù thời gian định trước đã trôi qua.
*Nếu xảy ra lỗi 3 lần liên tiếp: LCIT truyền "Giới hạn dưới của khay thứ 3
phát hiện lỗi" vào máy chính. Tối đa 2 lần liên tiếp, LCIT
truyền "khay đặt không đúng" đến máy chính

Nguyên nhân:
 Lỗi động cơ thang máy/thiếu đầu nối
 Lỗi cảm biến giới hạn dưới/thiếu đầu nối
 Dây đai bị đứt
 Ban kiểm soát ngân hàng bị lỗi
 Vật lạ, chẳng hạn như mẩu giấy, bị kẹt giữa khay bên phải và
động cơ nâng khay
 Đặt giấy không chính xác
 Thiệt hại/bỏ học vành đai thời gian
 Hư hỏng ròng rọc thời gian/bỏ học
 Thiệt hại cơ sở phẳng / không nằm ngang
 Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt bên trong khay bên phải

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong Khay 3 đã được kết nối chắc chắn chưa. Kết nối lại
các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt trong Khay 3. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC503-33Mô tả:
Lỗi quá tải giấy khay thứ 3 (Đơn vị nạp giấy nối tiếp)
Trong quá trình khởi tạo khay, cả giới hạn trên và giới hạn dưới đều được phát hiện 3 lần
liên tiếp.
(Tối đa 2 lần liên tiếp, LCIT truyền "khay đặt không chính xác" đến máy chủ
máy móc

Nguyên nhân:
 Quá tải giấy
 Đặt giấy không chính xác
 Lỗi cảm biến giới hạn/thiếu đầu nối
 Lỗi cảm biến giới hạn dưới/thiếu đầu nối
 Dây đai bị đứt
 Ban kiểm soát ngân hàng bị lỗi
 Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt bên trong khay bên phải

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong Khay 3 đã được kết nối chắc chắn chưa. Kết nối lại
các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
2. Kiểm tra dây cập nhật trong Khay 3. Thay thế dây cập nhật nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem máy có chạy không, các biến cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và không hoạt động.
control right way. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khuyết điểm nào.
4. Kiểm tra xem có hiệu đo lường mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
Unknown name
SC503-34Mô tả:
Lỗi vị trí giấy khay thứ 3 (Đơn vị nạp giấy nối tiếp)
Trong khi đặt khay trái/phải hoặc khi BẬT nguồn hoặc khi chuyển
hoàn thành, "mở" được phát hiện 3 lần liên tiếp bằng cách mở/đóng hàng rào cuối
phát hiện.
(Tối đa 2 lần liên tiếp, LCIT truyền "khay đặt không chính xác" đến máy chủ
máy móc.)

Nguyên nhân:
 Đặt giấy không chính xác (giấy bị lệch khỏi vị trí để đẩy hàng rào cuối)
 Dị vật lọt vào (dị vật mắc vào vị trí đẩy cuối
hàng rào)
 Lỗi cảm biến đóng/mở hàng rào cuối/thiếu đầu nối
 Dây đai bị đứt
 Ban kiểm soát ngân hàng bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong Khay 3 đã được kết nối chắc chắn chưa. Kết nối lại
các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt trong Khay 3. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC503-35Mô tả:
Lỗi Truyền khay thứ 3 (Đơn vị nạp giấy nối tiếp)
 Lỗi phát hiện kết thúc chuyển giao
Ở đầu giấy của khay bên phải (phát hiện giới hạn dưới của khay bên phải, giấy ở khay bên trái
phát hiện), giấy khay trái được chuyển sang khay phải, nhưng giấy khay trái
cảm biến được phát hiện mặc dù đã hết thời gian xác định trước (thiếu giấy là
không được phát hiện), trong 3 lần liên tiếp.
(Tối đa 2 lần liên tiếp, LCIT truyền "khay đặt không đúng" đến máy chính.)

Nguyên nhân:
 Chuyển lỗi động cơ/thiếu kết nối
 Lỗi cảm biến giấy khay bên trái/thiếu đầu nối
 Dây đai bị đứt
 Ban kiểm soát ngân hàng bị lỗi
 Quá tải giấy
 Vật lạ, chẳng hạn như mẩu giấy, bị kẹt giữa khay bên trái và
động cơ chuyển khay
 Đặt giấy không chính xác
 Thiệt hại/bỏ học vành đai thời gian
 Hư hỏng ròng rọc thời gian/bỏ học
 Chuyển hàng rào bị lỗi
 Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt bên trong khay bên trái

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong Khay 3 đã được kết nối chắc chắn chưa. Kết nối lại
các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt trong Khay 3. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC503-36Mô tả:
Lỗi HP Truyền khay thứ 3 (Đơn vị nạp giấy nối tiếp)
 Lỗi phát hiện HP (trong khi bắt đầu truyền)
Ở đầu giấy của khay bên phải (phát hiện giới hạn dưới của khay bên phải, giấy ở khay bên trái
phát hiện), giấy khay bên trái được chuyển sang khay bên phải, nhưng khay bên trái chuyển
hàng rào Cảm biến HP được phát hiện mặc dù đã hết thời gian xác định trước (HP
cảm biến bị thiếu không thể được phát hiện).
 Lỗi phát hiện HP (trong khi chuyển hàng rào HP trả lại)
Trong khi hàng rào chuyển khay trái HP không được phát hiện (dừng sau khi chuyển giấy, trong khi
nguồn điện BẬT, trong khi đặt khay bên trái), hàng rào chuyển khay bên trái được chuyển đến
HP, nhưng cảm biến HP của khay bên trái không được phát hiện mặc dù đã xác định trước thời gian
trôi qua.
*Nếu xảy ra lỗi 3 lần liên tiếp: LCIT truyền "Khay nạp giấy thứ 3
chuyển lỗi HP" sang máy chính.
(Tối đa 2 lần liên tiếp, LCIT truyền "khay đặt không đúng" tới máy chính.)

Nguyên nhân:
 Lỗi động cơ vận chuyển/thiếu đầu nối
 Hàng rào chuyển khay bên trái Lỗi cảm biến HP/thiếu đầu nối
 Dây đai bị đứt
 Ban kiểm soát ngân hàng bị lỗi
 Quá tải giấy
 Vật lạ, chẳng hạn như mẩu giấy, bị kẹt giữa khay bên trái và
động cơ vận chuyển khay
 Đặt giấy không chính xác
 Thiệt hại/bỏ học vành đai thời gian
 Hư hỏng ròng rọc thời gian/bỏ học
 Chuyển hàng rào bị lỗi
 Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt bên trong khay bên trái

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong Khay 3 đã được kết nối chắc chắn chưa. Kết nối lại
các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt trong Khay 3. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC504-21Mô tả:
Lỗi nâng khay thứ 4 (Bộ nạp giấy hai khay)
 Phát hiện lỗi động cơ thang máy
Trong quá trình khởi tạo khay (không phát hiện giới hạn trên/phát hiện giới hạn dưới), khay
tấm đế được nâng lên để kiểm tra vị trí của tấm đế khay, nhưng giới hạn trên
cảm biến không được phát hiện mặc dù đã hết thời gian xác định trước, trong 3 lần
liên tiếp.
(Tối đa 2 lần liên tiếp ngân hàng truyền lỗi "đặt sai khay" cho
tay máy.)

Nguyên nhân:
 Lỗi động cơ thang máy/thiếu đầu nối
 Lỗi cảm biến giới hạn trên/thiếu đầu nối
 Dây đai bị đứt
 Ban kiểm soát ngân hàng bị lỗi
 Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy
và động cơ nâng khay
 Đặt giấy không chính xác

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong Khay 4 đã được kết nối chắc chắn chưa. Kết nối lại
các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt trong Khay 4. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào..
SC504-22Mô tả:
Lỗi xuống khay thứ 4 (Đơn vị nạp giấy hai khay)
 Phát hiện lỗi động cơ thang máy đi xuống
Trong quá trình khởi tạo khay, tấm đế khay được hạ xuống để kiểm tra đế khay
vị trí tấm, nhưng cảm biến giới hạn trên được phát hiện mặc dù đã xác định trước
thời gian trôi qua, trong 3 lần liên tiếp.
(Tối đa 2 lần liên tiếp ngân hàng truyền lỗi "đặt sai khay" cho
tay máy.)

Nguyên nhân:
 Lỗi động cơ thang máy/thiếu đầu nối
 Lỗi cảm biến giới hạn trên/thiếu đầu nối
 Dây đai bị đứt
 Ban kiểm soát ngân hàng bị lỗi
 Quá tải giấy
 Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt giữa khay nạp giấy
và động cơ nâng khay
 Đặt giấy không chính xác

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong Khay 4 đã được kết nối chắc chắn chưa. Kết nối lại
các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt trong Khay 4. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc
Bị hư hại
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC505-41Mô tả:
Lỗi phát hiện giới hạn LCIT bên (LCIT bên)
 Lỗi phát hiện giới hạn trên (trong khi đi xuống)
Trong quá trình khởi tạo khay (không phát hiện thấy giới hạn trên/giới hạn dưới), khay
tấm đế được hạ xuống để kiểm tra vị trí của tấm đế khay, nhưng giới hạn trên
cảm biến được phát hiện mặc dù thời gian định trước đã trôi qua.
 Lỗi phát hiện giới hạn trên (trong khi đi lên)
Trong quá trình khởi tạo khay (không phát hiện giới hạn trên / phát hiện giới hạn dưới),
tấm đế khay được nâng lên để kiểm tra vị trí tấm đế khay, nhưng mặt trên
cảm biến giới hạn không được phát hiện mặc dù thời gian định trước đã trôi qua.
*Nếu xảy ra lỗi 3 lần liên tiếp: LCIT bên sẽ truyền thông báo "thứ 5
lỗi phát hiện giới hạn trên của khay nạp giấy" vào máy chính.
Đến 2 lần liên tiếp bên LCIT truyền lỗi "khay đặt sai" cho
máy chính

Nguyên nhân:
 Lỗi động cơ thang máy/thiếu đầu nối
 Lỗi cảm biến giới hạn trên/thiếu đầu nối
 Dây đai bị đứt
 Ban kiểm soát ngân hàng bị lỗi
 Đặt giấy không chính xác
 Thiệt hại/bỏ học vành đai thời gian
 Hư hỏng ròng rọc thời gian/bỏ học
 Thiệt hại cơ sở phẳng / không nằm ngang
 Thiếu mục con lăn nạp giấy
 Tay gắp bị lỗi
 Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt bên trong khay

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong LCIT bên đã được kết nối chắc chắn chưa. Kết nối lại
các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt ở bên LCIT. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC505-42Mô tả:
Lỗi phát hiện giới hạn dưới LCIT bên (LCIT bên)
 Lỗi phát hiện giới hạn dưới (trong khi đi xuống)
Trong quá trình khởi tạo khay (không phát hiện thấy giới hạn trên/phát hiện đẩy ra giới hạn dưới),
tấm đế khay được hạ xuống để kiểm tra vị trí tấm đế khay, nhưng
cảm biến giới hạn dưới không được phát hiện mặc dù thời gian định trước đã trôi qua.
Ngoài ra, ở đầu giấy, tấm đế khay được hạ xuống, nhưng giới hạn dưới
cảm biến không được phát hiện mặc dù đã hết thời gian xác định trước.
 Lỗi phát hiện giới hạn dưới (trong khi đi lên)
Trong quá trình khởi tạo khay (không phát hiện giới hạn trên/phát hiện giới hạn dưới), khay
tấm đế được nâng lên để kiểm tra vị trí của tấm đế khay, nhưng giới hạn dưới
cảm biến được phát hiện mặc dù thời gian định trước đã trôi qua.
*Nếu xảy ra lỗi 3 lần liên tiếp: LCIT bên sẽ truyền thông báo "thứ 5
lỗi phát hiện giới hạn trên của khay nạp giấy" vào máy chính.
Đến 2 lần liên tiếp bên LCIT truyền lỗi "khay đặt sai" cho
máy chính.

Nguyên nhân:
 Lỗi động cơ thang máy/thiếu đầu nối
 Lỗi cảm biến giới hạn dưới/thiếu đầu nối
 Dây đai bị đứt
 Ban kiểm soát ngân hàng bị lỗi
 Đặt giấy không chính xác
 Thiệt hại/bỏ học vành đai thời gian
 Hư hỏng ròng rọc thời gian/bỏ học
 Thiệt hại cơ sở phẳng / không nằm ngang
 Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt bên trong khay

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong LCIT bên đã được kết nối chắc chắn chưa. Kết nối lại
các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt ở bên LCIT. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ lỗi nào
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC505-43Mô tả:
Lỗi quá tải giấy LCIT bên (LCIT bên)
Trong quá trình khởi tạo khay, cả giới hạn trên và giới hạn dưới đều được phát hiện 3 lần
liên tiếp (tối đa 2 lần liên tiếp, bên LCIT truyền "bộ khay
sai" vào máy chính)

Nguyên nhân:
 Quá tải giấy
 Đặt giấy không chính xác
 Lỗi cảm biến giới hạn trên/thiếu đầu nối
 Lỗi cảm biến giới hạn dưới/thiếu đầu nối
 Dây đai bị đứt
 Ban kiểm soát ngân hàng bị lỗi
 Vật lạ, chẳng hạn như giấy vụn, bị kẹt bên trong khay

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong LCIT bên đã được kết nối chắc chắn chưa. Kết nối lại
các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt ở bên LCIT. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC508-00Mô tả:
Lỗi phát hiện kích thước khay bỏ qua
Khổ giấy được phát hiện trên khay nạp tay khác với bất kỳ mẫu nào của
phát hiện kích thước tự động

Nguyên nhân:
 Cảm biến chiều dài bỏ qua hoặc cảm biến chiều rộng bỏ qua trục trặc
 Bỏ qua cảm biến chiều dài hoặc bỏ qua dây nịt cảm biến chiều rộng bị ngắt kết nối
 IOB vận chuyển giấy bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra bó dây Cảm biến Độ rộng Bỏ qua.
2. Kết nối lại Cảm biến độ dài đường vòng trên IOB vận chuyển giấy.
3. Thay thế các bộ phận theo thứ tự ưu tiên sau:
 Cảm biến độ dài bỏ qua
 Dây nịt cảm biến độ rộng đường vòng (đầu nối trên khay đường vòng)
 Vận chuyển giấy IOB
 Bỏ qua Khai thác cảm biến độ rộng (đầu nối trên IOB)
4. Nếu thay thế cảm biến độ dài đường vòng, hãy đảm bảo thực hiện hiệu chuẩn (bằng
gắn công cụ điều chỉnh vào khay nạp tay và thực hiện SP1-008-032)
sau đó.
SC520-01Mô tả:
Động cơ đăng ký (M7): Khóa
Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo
và err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5
lần.

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi
 Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Thay thế động cơ.
 Đặt lại đầu nối.
 Thay dây nịt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC520-02Mô tả:
Động cơ nạp giấy (M9): Khóa
Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo
và err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5
lần.

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi
 Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Thay thế động cơ.
 Đặt lại đầu nối.
 Thay dây nịt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC520-03Mô tả:
Động cơ vận chuyển dọc: Khóa
Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo
và err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5
lần.

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi
 Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Thay thế động cơ.
 Đặt lại đầu nối.
 Thay dây nịt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC521-01Mô tả:
Động cơ lối vào song công (M4): Khóa
Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo
và err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5
lần

Nguyên nhân:


Biện pháp khắc phục:
SC521-02Mô tả:
Duplex By-pass Motor: Khóa
Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo
và err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5
lần

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi
 Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Thay thế động cơ.
 Đặt lại đầu nối.
 Thay dây nịt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC522-00Mô tả:
Động Cơ Thoát Giấy (Chỉ IM 4000/5000/6000) (M8): Khóa
Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra thanh ghi thông báo lỗi động cơ (err_velo
và err_posi) trong 500msec, trạng thái lỗi của một trong hai thanh ghi được phát hiện ít nhất 5
lần

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi
 Bộ mã hóa bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Thay thế động cơ.
 Đặt lại đầu nối.
 Thay dây nịt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC530-00Mô tả:
Quạt nung chảy 1 Khóa
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra cứ sau 100 mili giây.
Nếu không nhận được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Thay quạt cầu chì.
 Đặt lại đầu nối.
 Thay dây nịt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC530-01Mô tả:
Quạt nung chảy 2 (chỉ dành cho IM 4000/5000/6000) Khóa Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra sau mỗi 100 mili giây.
Nếu không nhận được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Thay quạt cầu chì.
 Đặt lại đầu nối.
 Thay dây nịt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC531-00Mô tả:
Khóa quạt làm mát vòng bi phát triển (FAN4)
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra cứ sau 100 mili giây.
Nếu không nhận được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Thay thế quạt làm mát vòng bi phát triển (FAN4).
 Đặt lại đầu nối.
 Thay dây nịt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC553-00Mô tả:
Khóa quạt làm mát PSU (FAN6)
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra cứ sau 100 mili giây.
Nếu không nhận được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Thay thế quạt làm mát phát triển phía trước.
 Đặt lại đầu nối.
 Thay dây nịt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC553-01Mô tả:
Khóa quạt làm mát phát triển phía trước
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra cứ sau 100 mili giây.
Nếu không nhận được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Thay thế quạt làm mát phát triển phía trước.
 Đặt lại đầu nối.
 Thay dây nịt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC534-00Mô tả:
Khóa quạt hút phát triển (FAN5)
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra cứ sau 100 mili giây.
Nếu không nhận được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Thay thế quạt hút phát triển (FAN5).
 Đặt lại đầu nối.
 Thay dây nịt
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC535-00Mô tả:
Khóa quạt làm mát thoát giấy
Ở trạng thái BẬT động cơ, giá trị của cảm biến khóa được kiểm tra cứ sau 100 mili giây.
Nếu không nhận được tín hiệu khóa trong 50 lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Thay quạt tản nhiệt thoát giấy.
 Đặt lại đầu nối.
 Thay dây nịt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC540-00Mô tả:
Động cơ sấy/thoát giấy (Chỉ IM 2500/3000/3500) (M6): Khóa
Trong khi động cơ BẬT, sau khi kiểm tra tín hiệu khóa trong 2 giây, mức Cao đã được phát hiện
ít nhất 20 lần

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi
 Đơn vị mô-men xoắn tăng

Biện pháp khắc phục:
 Thay động cơ sấy mực/thoát giấy (Chỉ IM 2500/3000/3500) (M6).
 Đặt lại đầu nối.
 Thay dây nịt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC541-01Mô tả:
Nung chảy Thermopile (Trung tâm) (TH2) Ngắt kết nối
Dưới nhiệt độ xác định trước (hoặc dưới CB) được phát hiện cho quy định
giây liên tục.
Tần suất phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
 Dây đai bị đứt
 Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
 Kết nối lại các đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1 PCB2).
 Thay thế pin nhiệt điện (trung tâm).
 Thay dây nịt giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2).
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC541-02Mô tả:
Cảm biến NC (Trung tâm) (S19) Ngắt kết nối
3ED - 3FF (điện áp FB: 3.243V-3.300V) được phát hiện trong giây được chỉ định
liên tục (Cảm biến NC (giữa) (S19): phát hiện & bù, cảm biến NC
(kết thúc) (S18): phát hiện & bù).
Thời gian phát hiện: 100 ms, tần suất phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
 Dây đai bị đứt
 Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
 Kết nối lại các đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1,
PCB2).
 Thay cảm biến NC (giữa) (S19).
 Thay dây nịt giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2).
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC541-03Mô tả:
Cảm biến NC (Trung tâm) (S19) Ngắn mạch
Giá trị AD: 0-13 (điện áp FB: 0,000V-0,041V) được phát hiện trong giây được chỉ định
liên tục.
Thời gian phát hiện: 100 ms, tần suất phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
 Dây đai bị đứt
 Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
 Kết nối lại các đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1,
PCB2).
 Thay cảm biến NC (giữa) (S19).
 Thay dây nịt giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2).
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC542-02Mô tả:
Thermopile nóng chảy (Trung tâm) (TH2) Thermopile không tải lại
Khi nhiệt điện nung chảy (trung tâm) (TH2) không đạt được mức định trước
nhiệt độ trong 7 giây liên tiếp.

Nguyên nhân:
 Chất bẩn thấu kính nung chảy (trung tâm) (TH2)
 Nung chảy nhiệt điện (trung tâm) (TH2) được cài đặt không chính xác
 Thermopile nóng chảy (trung tâm) (TH2) bị biến dạng hoặc không được cài đặt (hoặc gắn kết)
đúng cách
 Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
 Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
 Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
 Kiểm tra và thay thế pin nhiệt điện nung chảy (giữa) (TH2).
 Kiểm tra điện áp nguồn và kết nối lại cáp với ổ cắm.
 Thay bộ ổn nhiệt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC542-03Mô tả:
Fusing Thermopile (Trung tâm) (TH2) Không tải lại
Khi nhiệt điện nung chảy (trung tâm) (TH2) không đạt được sự cho phép
nhiệt độ tải lại trung tâm nhiệt trong số giây được chỉ định liên tục

Nguyên nhân:
 Chất bẩn thấu kính nung chảy (trung tâm) (TH2)
 Nung chảy nhiệt điện (trung tâm) (TH2) được cài đặt không chính xác
 Thermopile nóng chảy (trung tâm) (TH2) bị biến dạng hoặc không được cài đặt (hoặc gắn kết)
đúng cách
 Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
 Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
 Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
 Kiểm tra và thay thế pin nhiệt điện nung chảy (giữa) (TH2).
 Kiểm tra điện áp nguồn và kết nối lại cáp với ổ cắm.
 Thay bộ ổn nhiệt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC542-05Mô tả:
Nung chảy Thermopile (Trung tâm) (TH2) Không tải lại (Điện áp thấp)
Khi nhiệt điện nung chảy (trung tâm) (TH2) không đạt đến nhiệt độ định trước trong 7 giây liên tiếp.

Nguyên nhân:
 Chất bẩn thấu kính nung chảy (trung tâm) (TH2)
 Nung chảy nhiệt điện (trung tâm) (TH2) được cài đặt không chính xác
 Thermopile nóng chảy (trung tâm) (TH2) bị biến dạng hoặc không được cài đặt (hoặc gắn kết)
đúng cách
 Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
 Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
 Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
 Kiểm tra và thay thế pin nhiệt điện nung chảy (giữa) (TH2).
 Kiểm tra điện áp nguồn và kết nối lại cáp với ổ cắm.
 Thay bộ ổn nhiệt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC542-06Mô tả:
Nung chảy Thermopile (Trung tâm) (TH2) Không tải lại (Điện áp thấp)
Khi nhiệt điện nung chảy (trung tâm) (TH2) không đạt được sự cho phép
nhiệt độ tải lại trung tâm nhiệt trong số giây được chỉ định liên tục

Nguyên nhân:
 Chất bẩn thấu kính nung chảy (trung tâm) (TH2)
 Nung chảy nhiệt điện (trung tâm) (TH2) được cài đặt không chính xác
 Thermopile nóng chảy (trung tâm) (TH2) bị biến dạng hoặc không được cài đặt (hoặc gắn kết)
đúng cách
 Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
 Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
 Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
 Kiểm tra và thay thế pin nhiệt điện nung chảy (giữa) (TH2).
 Kiểm tra điện áp nguồn và kết nối lại cáp với ổ cắm.
 Thay bộ ổn nhiệt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC543-00Mô tả:
Fusing Thermopile (Trung tâm) (TH2) Phát hiện nhiệt độ cao (Phần mềm)
Khi pin nhiệt điện nung chảy (ở giữa) (TH2) phát hiện nhiệt độ xác định trước
hoặc cao hơn trong các giây được chỉ định liên tục.
Thời gian phát hiện 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên

Nguyên nhân:
 Ngắn mạch triac
 Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
 Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy (trung tâm) bị lỗi
 Phần mềm điều khiển nung chảy bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra bộ phận nung chảy.
 Kiểm tra triac của bộ điều khiển AC trên PSU (PCB6) không bị đoản mạch.
 Cắm lại các đầu nối sau: CN115 của BCU (PCB1, PCB2),
đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), đầu nối
kết nối với các đơn vị cầu chì
 Thay bó dây sau: CN115 của BCU (PCB1, PCB2), đầu nối
giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), các đầu nối được kết nối với
đơn vị nung chảy
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Thay thế bộ phận cầu chì.
SC544-01Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ cao nung chảy (phần cứng)
(Nung chảy Thermopile (Trung tâm) (TH2) Lỗi nhiệt độ cao)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
 Triac bị lỗi (ngắn mạch)
 Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
 Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy (trung tâm) bị lỗi
 Phần mềm điều khiển nung chảy: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra cảm biến nhiệt độ với các SP sau. Nếu nhiệt độ là
thấp hơn 250°C, hãy thay pin nhiệt điện hoặc nhiệt điện trở.
 SP1-141-101 (Nung chảy nhiệt điện (trung tâm) (TH2))
 SP1-141-102 (Nung chảy nhiệt điện (cuối) (TH1))
 SP1-141-103 (Nhiệt điện trở (giữa))
 SP1-141-104 (Nhiệt điện trở (cạnh))
 SP1-141-151 (Nung chảy nhiệt điện (trung tâm) (TH2): 200 mili giây trước SC
được tạo ra)
 SP1-141-152 (Nung chảy nhiệt điện (kết thúc) (TH1): 200 mili giây trước khi SC được
được tạo ra)
 SP1-141-153 (Thermistor (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo ra)
 SP1-141-154 (Thermistor (edge): 200 msec trước khi SC được tạo ra)
Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ phận nung chảy được phát hiện khi
nhiệt độ được cảm biến phát hiện là 250°C trở lên. Do đó, nếu các
nhiệt độ của các SP trên thấp hơn 250°C, pin nhiệt điện hoặc
điện trở nhiệt có thể bị lỗi hoặc không đúng vị trí.
 Kiểm tra bộ phận nung chảy.
 Kiểm tra triac của bộ điều khiển AC trên PSU (PCB6) và thay thế PSU
(PCB6).
 Cắm lại các đầu nối sau: CN115 của BCU (PCB1, PCB2),
đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), đầu nối
kết nối với các đơn vị cầu chì
 Thay bó dây sau: CN115 của BCU (PCB1, PCB2), đầu nối
giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), các đầu nối được kết nối với
đơn vị nung chảy
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Tắt/bật nguồn
SC544-02Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ cao nung chảy (phần cứng)
(Lỗi nhiệt độ cao điện trở nhiệt không tiếp xúc) Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
 Triac bị lỗi (ngắn mạch)
 Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
 Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy (trung tâm) bị lỗi
 Phần mềm điều khiển nung chảy: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra cảm biến nhiệt độ với các SP sau. Nếu nhiệt độ là
thấp hơn 250°C, hãy thay pin nhiệt điện hoặc nhiệt điện trở.
 SP1-141-101 (Thermopile (giữa))
 SP1-141-102 (Thermopile (cạnh))
 SP1-141-103 (Nhiệt điện trở (giữa))
 SP1-141-104 (Nhiệt điện trở (cạnh))
 SP1-141-151 (Thermopile (giữa): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
 SP1-141-152 (Thermopile (cạnh): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
 SP1-141-153 (Thermistor (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo ra)
 SP1-141-154 (Thermistor (edge): 200 msec trước khi SC được tạo ra)
Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ phận nung chảy được phát hiện khi
nhiệt độ được cảm biến phát hiện là 250°C trở lên. Do đó, nếu các
nhiệt độ của các SP trên thấp hơn 250°C, pin nhiệt điện hoặc
điện trở nhiệt có thể bị lỗi hoặc không đúng vị trí.
 Kiểm tra bộ phận nung chảy.
 Kiểm tra triac của bộ điều khiển AC trên PSU (PCB6) và thay thế PSU
(PCB6).
 Cắm lại các đầu nối sau: CN115 của BCU (PCB1, PCB2),
đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), đầu nối
kết nối với các đơn vị cầu chì
 Thay bó dây sau: CN115 của BCU (PCB1, PCB2), đầu nối
giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), các đầu nối được kết nối với
đơn vị nung chảy
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Tắt/bật nguồn
SC545-01Mô tả:
Nung chảy lò sưởi trung tâm sưởi ấm liên tục
Sau khi đợi hết công suất liên tục hơn giây quy định, không
được phát hiện trong vài giây được chỉ định.
 Định nghĩa toàn bộ công suất của lò sưởi
Điểm đặt tốc độ gia nhiệt liên tục (tốc độ gia nhiệt tối đa)
 Điểm bắt đầu đo Sau khi tải lại (sau khi tắt bộ gia nhiệt, sau khi quay xong) bên dưới
nhiệt độ chờ (nhiệt độ mục tiêu), phép đo bắt đầu sau khi máy sưởi
yêu cầu tăng nhiệt được đưa ra.
 Điều kiện dừng đo
Quá trình quay bắt đầu do tín hiệu in trong khi đo hoặc khác.
 Loại trừ nhiệm vụ tăng nhiệt tối đa (giá trị liên kết SP) 0%.

Nguyên nhân:
 Bụi bẩn thấu kính Thermopile (ở giữa)
 Thermopile (trung tâm) được cài đặt không chính xác
 Biến dạng khung nhiệt
 Ngắt kết nối lò sưởi
 Sau khi thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức hoạt động
 Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài

Biện pháp khắc phục:
 Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực
 Kiểm tra và thay thế pin nhiệt điện (chính giữa).
 Kiểm tra điện áp nguồn và kết nối lại cáp với ổ cắm.
 Thay bộ ổn nhiệt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC545-03Mô tả:
Làm nóng liên tục máy sưởi trung tâm (điện áp thấp)
Sau khi đợi hết công suất liên tục hơn giây quy định, không
được phát hiện trong vài giây được chỉ định.
 Định nghĩa toàn bộ công suất của lò sưởi
Điểm đặt tốc độ gia nhiệt liên tục (tốc độ gia nhiệt tối đa)
 Điểm bắt đầu đo
Sau khi nạp lại (sau khi tắt bộ gia nhiệt, sau khi quay xong) bên dưới
nhiệt độ chờ (nhiệt độ mục tiêu), phép đo bắt đầu sau khi máy sưởi
yêu cầu tăng nhiệt được đưa ra.
 Điều kiện dừng đo
Quá trình quay bắt đầu do tín hiệu in trong khi đo hoặc khác.
 Loại trừ nhiệm vụ tăng nhiệt tối đa (giá trị liên kết SP) 0%.

Nguyên nhân:
 Bụi bẩn thấu kính Thermopile (ở giữa)
 Thermopile (trung tâm) được cài đặt không chính xác
 Biến dạng khung nhiệt
 Ngắt kết nối lò sưởi
 Sau khi thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức hoạt động
 Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài

Biện pháp khắc phục:
 Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực
 Kiểm tra và thay thế pin nhiệt điện (chính giữa).
 Kiểm tra điện áp nguồn và kết nối lại cáp với ổ cắm.
 Thay bộ ổn nhiệt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC547-01Mô tả:
Zero cross Error (hàn tiếp điểm rơle)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
 Rơle nung chảy bị lỗi (hàn tiếp điểm)
 Lỗi mạch điều khiển rơle nung chảy

Biện pháp khắc phục:
 TẮT/BẬT công tắc nguồn điện chính
 Nếu rơ le nung chảy bị hỏng, hãy thay thế PSU (PCB6).
 Kiểm tra kết nối giữa PSU (PCB6) và bo mạch điều khiển (PCB9),
và thay thế dây nịt và bảng nếu cần thiết
SC547-02Mô tả:
Zero cross Error (lỗi tiếp điểm rơle)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
 Hư hỏng rơle nung chảy (tiếp điểm mở)
 Lỗi mạch điều khiển rơle nung chảy
 Nổ cầu chì PSU (24VS)

Biện pháp khắc phục:
 TẮT/BẬT công tắc nguồn điện chính.
 Nếu Rơle nung bị hỏng, hãy thay thế PSU (PCB6).
 Kiểm tra kết nối giữa PSU (PCB6) và bo mạch điều khiển (PCB9),
and replace wire and table if need.
 Nếu PSU (24VS) được yêu cầu, hãy thay thế yêu cầu đó
SC547-03Mô tả:
Zero cross Error (lỗi tần số thấp)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
Mất ổn định tần số đường dây điện thương mại

Biện pháp khắc phục:
 TẮT/BẬT công tắc nguồn điện chính.
 Kiểm tra nguồn điện.
 Kiểm tra kết nối giữa PSU (PCB6) và bo mạch điều khiển (PCB9),
và thay thế dây nịt và bảng nếu cần thiết
SC551-01Mô tả:
Nung chảy Thermopile (Kết thúc) (TH1) Ngắt kết nối
Khi nhiệt điện nung chảy (kết thúc) (TH1) phát hiện nhiệt độ định trước hoặc
less trong các giây được chỉ định liên tiếp

Nguyên nhân:
 Dây đai bị đứt
 Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
 Kết nối lại các đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1,
PCB2).
 Thay thế pin nhiệt điện nung chảy (kết thúc) (TH1).
 Thay dây nịt giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2).
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC551-02Mô tả:
Cảm biến NC (Kết thúc) (S18) Ngắt kết nối
3ED - 3FF (điện áp FB: 3.243V-3.300V) được phát hiện trong giây được chỉ định
liên tục (Cảm biến NC (giữa) (S19): phát hiện & bù, cảm biến NC
(kết thúc) (S18): phát hiện & bù).
Thời gian phát hiện: 100 ms, tần suất phát hiện: 10 lần trở lên

Nguyên nhân:
 Dây đai bị đứt
 Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
 Kết nối lại các đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1,
PCB2).
 Reset cảm biến NC.
 Thay dây nịt giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2).
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC551-03Mô tả:
Cảm biến NC (Kết thúc) (S18) Đoản mạch
Giá trị AD: 0-13 (điện áp FB: 0,000V-0,041V) được phát hiện trong giây được chỉ định
liên tục.
Thời gian phát hiện: 100 ms, tần suất phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
 Dây đai bị đứt
 Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
 Kết nối lại các đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1,
PCB2).
 Reset cảm biến NC.
 Thay dây nịt giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2).
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC552-05Mô tả:
Fusing Thermopile (End) (TH1) Không nạp lại (Điện áp thấp)
Khi nhiệt điện nung chảy (kết thúc) (TH1) không đạt được mức định trước
nhiệt độ trong những giây được chỉ định liên tiếp.

Nguyên nhân:
 Chất bẩn thấu kính nung chảy (cuối) (TH1)
 Nung chảy nhiệt điện (cuối) (TH1) được cài đặt không chính xác
 Điều chỉnh nhiệt điện
 Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
 Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
 Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
 Kiểm tra và thay thế cục nhiệt điện nung chảy (cuối) (TH1).
 Kiểm tra điện áp nguồn và kết nối lại cáp với ổ cắm.
 Thay bộ ổn nhiệt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC552-06Mô tả:
Fusing Thermopile (End) (TH1) Không nạp lại (Điện áp thấp)
Khi nhiệt điện nung chảy (kết thúc) (TH1) không đạt được sự cho phép
nhiệt độ của cạnh nhiệt tải lại liên tục trong số giây được chỉ định.

Nguyên nhân:
 Chất bẩn thấu kính nung chảy (cuối) (TH1)
 Nung chảy nhiệt điện (cuối) (TH1) được cài đặt không chính xác
 Điều chỉnh nhiệt điện
 Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
 Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
 Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
 Kiểm tra và thay thế cục nhiệt điện nung chảy (cuối) (TH1).
 Kiểm tra điện áp nguồn và kết nối lại cáp với ổ cắm.
 Thay bộ ổn nhiệt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC553-00Mô tả:
Fusing Thermopile (End) (TH1) Phát hiện nhiệt độ cao (phần mềm)
Trên một nhiệt độ xác định trước được phát hiện trong vài giây được chỉ định liên tục.
Thời gian phát hiện: 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
 Ngắn mạch triac
 Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
 Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy (trung tâm) bị lỗi
 Phần mềm điều khiển nung chảy bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra bộ phận nung chảy.
 Kiểm tra triac của bộ điều khiển AC trên PSU (PCB6) không bị đoản mạch.
 Kết nối lại các đầu nối sau CN115 của BCU (PCB1, PCB2),
đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), đầu nối
kết nối với các đơn vị cầu chì
 Thay bó sau CN115 của BCU (PCB1, PCB2), giắc nối
giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), các đầu nối được kết nối với
đơn vị nung chảy
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Thay thế bộ phận cầu chì.
SC554-01Mô tả:
Fusing Thermopile (End) (TH1) Phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
 Triac bị lỗi (ngắn mạch)
 Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
 Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy (trung tâm) bị lỗi
 Phần mềm điều khiển nung chảy: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra cảm biến nhiệt độ với các SP sau. Nếu nhiệt độ là
thấp hơn 250°C, hãy thay pin nhiệt điện hoặc nhiệt điện trở.
 SP1-141-101 (Thermopile (giữa))
 SP1-141-102 (Thermopile (cạnh))
 SP1-141-103 (Nhiệt điện trở (giữa))
 SP1-141-104 (Nhiệt điện trở (cạnh))
 SP1-141-151 (Thermopile (giữa): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
 SP1-141-152 (Thermopile (cạnh): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
 SP1-141-153 (Thermistor (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo ra)
 SP1-141-154 (Thermistor (edge): 200 msec trước khi SC được tạo ra)
Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ phận nung chảy được phát hiện khi
nhiệt độ được cảm biến phát hiện là 250°C trở lên. Do đó, nếu các
nhiệt độ của các SP trên thấp hơn 250°C, pin nhiệt điện hoặc
điện trở nhiệt có thể bị lỗi hoặc không đúng vị trí.
 Kiểm tra bộ phận nung chảy. Nếu thiết bị bất thường, hãy thay thế nó.
 Kiểm tra triac của bộ điều khiển AC trên PSU (PCB6) không bị đoản mạch.
 Thay PSU (PCB6).
 Cắm lại các đầu nối sau: CN115 của BCU (PCB1, PCB2),
đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), đầu nối
kết nối với các đơn vị cầu chì
 Thay bó sau CN115 của BCU (PCB1, PCB2), giắc nối
giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), các đầu nối được kết nối với
đơn vị nung chảy
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Tắt/bật nguồn
SC554-02Mô tả:
Cảm biến NC (Kết thúc) (S18) Phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
 Triac bị lỗi (ngắn mạch)
 Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
 Cảm biến nhiệt độ con lăn nung chảy bị lỗi (phía sau)
 Phần mềm điều khiển nung chảy: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra cảm biến nhiệt độ với các SP sau. Nếu nhiệt độ là
thấp hơn 250°C, hãy thay pin nhiệt điện hoặc nhiệt điện trở.
 SP1-141-101 (Thermopile (giữa))
 SP1-141-102 (Thermopile (cạnh))
 SP1-141-103 (Nhiệt điện trở (giữa))
 SP1-141-104 (Nhiệt điện trở (cạnh))
 SP1-141-151 (Thermopile (giữa): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
 SP1-141-152 (Thermopile (cạnh): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
 SP1-141-153 (Thermistor (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo ra)
 SP1-141-154 (Thermistor (edge): 200 msec trước khi SC được tạo ra)
Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ phận nung chảy được phát hiện khi
nhiệt độ được cảm biến phát hiện là 250°C trở lên. Do đó, nếu các
nhiệt độ của các SP trên thấp hơn 250°C, pin nhiệt điện hoặc
điện trở nhiệt có thể bị lỗi hoặc không đúng vị trí.
 Kiểm tra bộ phận nung chảy.
 Kiểm tra triac của bộ điều khiển AC trên PSU (PCB6) không bị đoản mạch.
 Thay PSU (PCB6).
 Cắm lại các đầu nối sau: CN115 của BCU (PCB1, PCB2),
đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), đầu nối
kết nối với các đơn vị cầu chì
 Thay bó dây sau: CN115 của BCU (PCB1, PCB2), đầu nối
giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), các đầu nối được kết nối với
đơn vị nung chảy
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Tắt/bật nguồn
SC555-01Mô tả:
nung chảy cạnh nóng liên tục nhiệt
Sau khi đợi hết công suất liên tục hơn giây quy định, không
được phát hiện trong vài giây được chỉ định.
 Định nghĩa toàn bộ công suất của lò sưởi
Điểm đặt tốc độ gia nhiệt liên tục (tốc độ gia nhiệt tối đa)
 Điểm bắt đầu đo
Sau khi nạp lại (sau khi tắt bộ gia nhiệt, sau khi quay xong) bên dưới
nhiệt độ chờ (nhiệt độ mục tiêu), phép đo bắt đầu sau khi máy sưởi
yêu cầu tăng nhiệt được đưa ra.
 Điều kiện dừng đo lường Bắt đầu quay do tín hiệu in trong khi đo hoặc nguyên nhân khác
 Loại trừ nhiệm vụ tăng nhiệt tối đa (giá trị liên kết SP) 0%

Nguyên nhân:
 Bụi bẩn ống kính nhiệt điện (cạnh)
 Thermopile (cạnh) được cài đặt không chính xác
 Biến dạng nhiệt điện trở
 Ngắt kết nối lò sưởi
 Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức
 Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài

Biện pháp khắc phục:
 Remove the jammed paper in the fusing unit.
 Check and replace the thermopile (edge).
 Check the power supply voltage and reconnect the cable to the outlet.
 Replace the thermostat.
 Replace the BCU (PCB1, PCB2).
SC555-02Mô tả:
Làm nóng liên tục Edge Heater (Điện áp thấp)Sau khi chờ đợi toàn bộ công suất trong hơn giây quy định liên tục, không
được phát hiện trong vài giây được chỉ định.
 Định nghĩa toàn bộ công suất của lò sưởi
Điểm đặt tốc độ gia nhiệt liên tục (tốc độ gia nhiệt tối đa)
 Điểm bắt đầu đo
Sau khi nạp lại (sau khi tắt bộ gia nhiệt, sau khi quay xong) bên dưới
nhiệt độ chờ (nhiệt độ mục tiêu), phép đo bắt đầu sau khi máy sưởi
yêu cầu tăng nhiệt được đưa ra.
 Điều kiện dừng đo lường Bắt đầu quay do tín hiệu in trong khi đo hoặc nguyên nhân khác
 Loại trừ nhiệm vụ tăng nhiệt tối đa (giá trị liên kết SP) 0%

Nguyên nhân:
 Bụi bẩn ống kính nhiệt điện (cạnh)
 Thermopile (cạnh) được cài đặt không chính xác
 Biến dạng nhiệt điện trở
 Ngắt kết nối lò sưởi
 Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức
 Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài

Biện pháp khắc phục:
 Remove the jammed paper in the fusing unit.
 Check and replace the thermopile (edge).
 Check the power supply voltage and reconnect the cable to the outlet.
 Replace the thermostat.
 Replace the BCU (PCB1, PCB2).
SC557-00Mô tả:
Không vượt quá tần số chéo
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
Mất ổn định tần số của đường dây điện thương mại/Tiếng ồn

Biện pháp khắc phục:
SC558-00Mô tả:
Điện áp đầu vào thấp
Trên nguồn điện chính, đã phát hiện thấy điện áp đầu vào nhỏ hơn điện áp
đặc điểm kỹ thuật và là hơn 50V

Nguyên nhân:
Đầu vào thấp của nguồn điện lưới

Biện pháp khắc phục:
SC559-00Mô tả:
Đã phát hiện Kẹt hợp nhất 3 lần liên tiếp
Kẹt cầu chì (không đến được cảm biến thoát cầu chì (S12)) được phát hiện 3 lần
liên tiếp.
 Điều kiện phát hiện
Hiển thị SC559-00 tại thời điểm tích hợp bộ đếm mỗi lần hợp nhất
xảy ra kẹt, trở thành giá trị bộ đếm kẹt đang nung chảy = 3.
Giá trị bộ đếm được giữ lại mà không bị kẹt cầu chì cũng được đặt lại bằng cách TẮT/BẬT
Nguồn cấp.
 Điều khiển BẬT/TẮT
Và cho phép BẬT/TẮT là SC này, mặc định được đặt thành TẮT, sau đó BẬT tại
thời gian yêu cầu của khách hàng.
SP1-142-001 0: TẮT (mặc định), 1: BẬT (Cài đặt tại thời điểm khách hàng
yêu cầu)
 Điều kiện đặt lại bộ đếm xảy ra kẹt nhiệt
1. Thoát giấy bình thường đã được thực hiện trong quá trình kẹt giấy liên tục này,
bộ đếm kẹt nung chảy được thiết lập lại.
2. Khi "1" được thay đổi thành "0" SP1-142-001, để đặt lại (SP9-912-001)
bộ đếm mứt nóng chảy.
3. Sau khi hiển thị SC559, nhả SC được thực hiện, hãy đặt lại (SP9912-
001) bộ đếm kẹt nóng chảy

Nguyên nhân:
Kẹt giấy đơn vị nung chảy

Biện pháp khắc phục:
Loại bỏ mứt.
SC561-00Mô tả:
Con lăn áp suất Thermistor (Trung tâm) (S21) Ngắt kết nối
Khi nhiệt điện trở con lăn áp suất (trung tâm) (S21) phát hiện một giá trị xác định trước
nhiệt độ hoặc ít hơn trong vài giây được chỉ định liên tục.
Thời gian phát hiện 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
 Dây đai bị đứt
 Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
 Kết nối lại các đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1,
PCB2).
 Thay thế nhiệt điện trở con lăn áp lực (trung tâm) (S21).
 Thay dây nịt giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2).
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC562-02Mô tả:
Con lăn áp lực Thermistor (Trung tâm) (S21) Không tải lại
Khi nhiệt điện trở con lăn áp lực (trung tâm) (S21) không đạt được
nhiệt độ được xác định trước trong những giây được chỉ định liên tiếp.

Nguyên nhân:
 Bụi bẩn nhiệt điện trở
 Thermopile bị biến dạng hoặc không được cài đặt (hoặc gắn kết) đúng cách
 Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
 Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
 Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
 Kiểm tra và thay thế nhiệt điện trở con lăn áp lực (giữa) (S21)
 Kiểm tra điện áp nguồn và kết nối lại cáp với ổ cắm.
 Thay bộ ổn nhiệt.
 Thay thế pin nhiệt điện.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC562-05Mô tả:
Con lăn áp suất Thermistor (Trung tâm) (S21) Không tải lại (Điện áp thấp)
Khi nhiệt điện trở con lăn áp lực (trung tâm) (S21) không đạt được
nhiệt độ được xác định trước trong các giây được chỉ định liên tiếp

Nguyên nhân:
 Bụi bẩn nhiệt điện trở
 Thermopile bị biến dạng hoặc không được cài đặt (hoặc gắn kết) đúng cách
 Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
 Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
 Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
 Kiểm tra và thay thế nhiệt điện trở con lăn áp lực (trung tâm) (S21).
 Kiểm tra điện áp nguồn và kết nối lại cáp với ổ cắm.
 Thay bộ ổn nhiệt.
 Thay thế pin nhiệt điện.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC563-00Mô tả:
Con lăn áp suất Thermistor (Trung tâm) (S21) Phát hiện nhiệt độ cao (phần mềm)
Trên một nhiệt độ xác định trước được phát hiện trong vài giây được chỉ định liên tục.
Thời gian phát hiện: 100ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên.

Nguyên nhân:
 Ngắn mạch triac
 Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
 Con lăn nhiệt điện trở (cuối) (S20) bị lỗi
 Phần mềm điều khiển nung chảy bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra bộ phận nung chảy.
 Kiểm tra triac của bộ điều khiển AC trên PSU (PCB6) không bị đoản mạch.
 Cắm lại các đầu nối sau: CN115 của BCU (PCB1, PCB2),
đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), đầu nối
kết nối với các đơn vị cầu chì
 Thay bó dây sau: CN115 của BCU (PCB1, PCB2), đầu nối
giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), các đầu nối được kết nối với
đơn vị nung chảy
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Thay thế bộ phận cầu chì
SC564-00Mô tả:
Phát hiện nhiệt độ cao nung chảy (phần cứng)
(Lỗi nhiệt điện trở con lăn áp suất)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
 Ngắn mạch triac
 Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
 Con lăn nhiệt điện trở (cuối) (S20) bị lỗi
 nung chảy

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra cảm biến nhiệt độ với các SP sau. Nếu nhiệt độ là
thấp hơn 250°C, hãy thay pin nhiệt điện hoặc nhiệt điện trở.
 SP1-141-101 (Thermopile (giữa))
 SP1-141-102 (Thermopile (cạnh))
 SP1-141-103 (Nhiệt điện trở (giữa))
 SP1-141-104 (Nhiệt điện trở (cạnh))
 SP1-141-151 (Thermopile (giữa): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
 SP1-141-152 (Thermopile (cạnh): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
 SP1-141-153 (Thermistor (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo ra)
 SP1-141-154 (Thermistor (edge): 200 msec trước khi SC được tạo ra)
Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ phận nung chảy được phát hiện khi
nhiệt độ được cảm biến phát hiện là 250°C trở lên. Do đó, nếu các
nhiệt độ của các SP trên thấp hơn 250°C, pin nhiệt điện hoặc
điện trở nhiệt có thể bị lỗi hoặc không đúng vị trí.
 Kiểm tra bộ phận nung chảy.
 Kiểm tra triac của bộ điều khiển AC trên PSU (PCB6) không bị đoản mạch.
 Thay PSU (PCB6).
 Cắm lại các đầu nối sau: CN115 của BCU (PCB1, PCB2),
đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), đầu nối
kết nối với các đơn vị cầu chì
 Thay bó dây sau: CN115 của BCU (PCB1, PCB2), đầu nối
giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), các đầu nối được kết nối với
đơn vị nung chảy.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Tắt/bật nguồn.
SC571-00Mô tả:
Con lăn áp suất Thermistor (End) (S20) Ngắt kết nối
Khi nhiệt điện trở con lăn áp suất (cuối) (S20) phát hiện nhiệt độ xác định trước hoặc thấp hơn trong các giây được chỉ định liên tiếp.
Thời gian phát hiện: 100 ms, số lần phát hiện: 10 lần trở lên

Nguyên nhân:
 Dây đai bị đứt
 Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
 Kết nối lại các đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1,
PCB2).
 Thay thế nhiệt điện trở con lăn áp lực (cuối) (S20).
 Thay dây nịt giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2).
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC572-02Mô tả:
Con lăn áp lực Thermistor (End) (S20) Không tải lại
Khi nhiệt độ không đạt đến 40 độ C trong 100 giây
liên tiếp.

Nguyên nhân:
 Bụi bẩn nhiệt điện trở
 Thermopile bị biến dạng hoặc không được cài đặt (hoặc gắn kết) đúng cách
 Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
 Sau khi vận hành thiết bị ngăn ngừa tăng nhiệt độ quá mức

Biện pháp khắc phục:
 Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
 Kiểm tra và thay thế nhiệt điện trở con lăn áp lực (cuối) (S20).
 Kiểm tra điện áp nguồn và kết nối lại cáp với ổ cắm.
 Thay bộ ổn nhiệt.
 Thay thế pin nhiệt điện.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC573-00Mô tả:
Con lăn áp suất Thermistor (End) (S20) Phát hiện nhiệt độ cao (phần mềm)
Khi nhiệt điện trở con lăn áp suất (cuối) (S20) phát hiện một giá trị xác định trước
nhiệt độ hoặc cao hơn trong lần thứ hai được chỉ định liên tiếp.

Nguyên nhân:
 Ngắn mạch triac
 Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
 Con lăn nhiệt điện trở (cuối) (S20) bị lỗi
 Phần mềm điều khiển nung chảy bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra bộ phận nung chảy.
 Kiểm tra triac của bộ điều khiển AC trên PSU (PCB6) không bị đoản mạch.
 Kết nối lại các đầu nối sau: CN115 của đầu nối BCU (PCB1, PCB2) giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), đầu nối
kết nối với các đơn vị cầu chì
 Thay bó dây sau: CN115 của BCU (PCB1, PCB2), đầu nối
giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), các đầu nối được kết nối với
đơn vị nung chảy
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Thay thế bộ phận cầu chì.
SC574-00Mô tả:
Con lăn áp suất Thermistor (End) (S20) Phát hiện nhiệt độ cao (phần cứng)
Trong trường hợp có lỗi

Nguyên nhân:
 Ngắn mạch triac
 Bộ điều khiển động cơ bị lỗi
 Con lăn nhiệt điện trở (cuối) (S20) bị lỗi
 Kiểm soát nung chảy: mất kiểm soát

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra cảm biến nhiệt độ với các SP sau. Nếu nhiệt độ là
thấp hơn 250°C, hãy thay pin nhiệt điện hoặc nhiệt điện trở.
 SP1-141-101 (Thermopile (giữa))
 SP1-141-102 (Thermopile (cạnh))
 SP1-141-103 (Nhiệt điện trở (giữa))
 SP1-141-104 (Nhiệt điện trở (cạnh))
 SP1-141-151 (Thermopile (giữa): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
 SP1-141-152 (Thermopile (cạnh): 200 mili giây trước khi SC được tạo)
 SP1-141-153 (Thermistor (giữa): 200 msec trước khi SC được tạo ra)
 SP1-141-154 (Thermistor (edge): 200 msec trước khi SC được tạo ra)
Lưu ý: Trạng thái nhiệt độ cao của bộ phận nung chảy được phát hiện khi
nhiệt độ được cảm biến phát hiện là 250°C trở lên. Do đó, nếu các
nhiệt độ của các SP trên thấp hơn 250°C, pin nhiệt điện hoặc
điện trở nhiệt có thể bị lỗi hoặc không đúng vị trí.
 Kiểm tra bộ phận nung chảy.
 Kiểm tra triac của bộ điều khiển AC trên PSU (PCB6) không bị đoản mạch.
 Thay PSU (PCB6).
 Cắm lại các đầu nối sau: CN115 của BCU (PCB1, PCB2),
đầu nối giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), đầu nối
kết nối với các đơn vị cầu chì
 Thay bó dây sau: CN115 của BCU (PCB1, PCB2), đầu nối
giữa bộ cầu chì và BCU (PCB1, PCB2), các đầu nối được kết nối với bộ cầu chì
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Tắt/bật nguồn.
SC589-01Mô tả:
Trung tâm nung chảy: Phát hiện nhiệt độ thấp
Khi pin nhiệt điện (trung tâm) phát hiện nhiệt độ là 180 độ
C. thấp hơn nhiệt độ mục tiêu trong 12 giây liên tục

Nguyên nhân:


Biện pháp khắc phục:
SC589-01Mô tả:
Trung tâm nung chảy: Phát hiện nhiệt độ thấp
Khi pin nhiệt điện (trung tâm) phát hiện nhiệt độ là 180 độ
C. thấp hơn nhiệt độ mục tiêu trong 12 giây liên tục

Nguyên nhân:
 Hệ thống sưởi trung tâm bị ngắt kết nối
 Đầu nối bị lỗi
 Sau khi vận hành bộ ngăn ngừa tăng nhiệt quá mức (bộ điều nhiệt)

Biện pháp khắc phục:
 Thay thế giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
 Kiểm tra và thay thế pin nhiệt điện (chính giữa).
 Kiểm tra điện áp nguồn và kết nối lại cáp với ổ cắm.
 Thay bộ ổn nhiệt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC589-02Mô tả:
Cạnh nung chảy: Phát hiện nhiệt độ thấp
Khi pin nhiệt điện (cạnh) phát hiện nhiệt độ là 180 độ
Thấp hơn C.C so với Nhiệt độ mục tiêu trong 12 giây liên tiếp.

Nguyên nhân:
 Bộ phận gia nhiệt cạnh bị ngắt kết nối
 Đầu nối bị lỗi
 Sau khi vận hành bộ ngăn ngừa tăng nhiệt quá mức (bộ điều nhiệt)

Biện pháp khắc phục:
 Thay thế giấy bị kẹt trong bộ sấy mực.
 Kiểm tra và thay thế cặp nhiệt điện (cạnh).
 Kiểm tra điện áp nguồn và kết nối lại cáp với ổ cắm.
 Thay bộ ổn nhiệt.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC620-01Mô tả:
Lỗi giao tiếp ADF 1
Sau khi kết nối ADF được nhận dạng khi khởi động, một lỗi sẽ được phát hiện.
(phát hiện ngắt kết nối)

Nguyên nhân:
 Lỗi kết nối ADF
 Bảng điều khiển ADF
 Lỗi BCU (PCB1, PCB2)
 Ô nhiễm tiếng ồn
 Mã máy ADF chưa từng có

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra xem ADF có khớp với mã máy không.
 Kiểm tra xem cáp ADF đã được kết nối đúng chưa.
 Kiểm tra xem Engine firmware hoặc ADF firmware có bị nhiễu hoặc lỗi phần mềm hay không.
 Thay dây nịt (cáp ADF).
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
Thay thế bảng điều khiển ADF
SC620-02Mô tả:
Lỗi giao tiếp ADF 2
Sau khi kết nối ADF được nhận dạng khi khởi động, một lỗi sẽ được phát hiện. (Thử lại
do lỗi giao tiếp)

Nguyên nhân:
 Lỗi kết nối ADF
 Bảng điều khiển ADF
 Lỗi BCU (PCB1, PCB2)
 Ô nhiễm tiếng ồn
 Mã máy ADF chưa từng có

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra xem ADF có khớp với mã máy không.
 Kiểm tra xem cáp ADF đã được kết nối đúng chưa.
 Kiểm tra xem Engine firmware hoặc ADF firmware có bị nhiễu hoặc lỗi phần mềm hay không.
 Thay dây nịt (cáp ADF).
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
Thay thế bảng điều khiển ADF
SC620-03Mô tả:
Lỗi giao tiếp ADF 3
SC được hiển thị khi không nhận được lệnh hoàn tất khởi tạo CIS cho
thời gian nhất định

Nguyên nhân:
 Lỗi kết nối ADF
 Bảng điều khiển ADF
 Lỗi BCU (PCB1, PCB2)
 Ô nhiễm tiếng ồn
 Mã máy ADF chưa từng có

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra xem ADF có khớp với mã máy không.
 Kiểm tra xem cáp ADF đã được kết nối đúng chưa.
 Kiểm tra xem Engine firmware hoặc ADF firmware có bị nhiễu hoặc lỗi phần mềm hay không.
 Thay dây nịt (cáp ADF).
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
Thay thế bảng điều khiển ADF
SC620-04Mô tả:
Lỗi giao tiếp ADF 4
SC được hiển thị khi Lỗi giao tiếp giữa ADF và máy chính
được phát hiện.
(Khi thay đổi tốc độ truyền, lỗi ADF không được phát hiện ngay cả sau khi
thời gian định trước. Khi tốc độ truyền thay đổi, việc ngắt ADF tiếp tục trong
nhiều hơn thời gian định trước.)

Nguyên nhân:
 Lỗi kết nối ADF
 Bảng điều khiển ADF
 Lỗi BCU (PCB1, PCB2)
 Ô nhiễm tiếng ồn
 Mã máy ADF chưa từng có

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra xem ADF có khớp với mã máy không.
 Kiểm tra xem cáp ADF đã được kết nối đúng chưa.
 Kiểm tra xem Engine firmware hoặc ADF firmware có bị nhiễu hoặc lỗi phần mềm hay không.
 Thay dây nịt (cáp ADF).
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
Thay thế bảng điều khiển ADF
SC621-00Mô tả:
Bộ hoàn thiện/Lỗi giao tiếp hộp thư
 Phát hiện lỗi khi kết nối đường truyền.
 Nhận được thông báo lỗi giao tiếp từ UART.

Nguyên nhân:
 Bảng điều khiển bộ hoàn thiện bị lỗi.
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi
 Lỗi kết nối giữa máy hoàn thiện và máy chính.

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kết nối lại cáp giao diện bộ hoàn thiện/hộp thư
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Thay thế bộ hoàn thiện/hộp thư.
SC622Mô tả:
Lỗi giao tiếp ngân hàng giấy
Phát hiện lỗi khi kết nối đường truyền thông

Nguyên nhân:


Biện pháp khắc phục:
SC622-01Mô tả:
Ngân hàng giấy 1 lỗi giao tiếp (D694)

Nguyên nhân:
 Ban kiểm soát ngân hàng giấy bị lỗi
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi
 Lỗi kết nối ngân hàng giấy-máy chính

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong khay 1, 2 và khay giấy tùy chọn đã được kết nối chưa
một cách an toàn. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt trong khay 1, 2 và khay giấy tùy chọn. Thay dây nịt nếu
nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem có dấu hiệu chập mạch nào trên Bo mạch chính của ngân hàng không. Nếu có
là bất kỳ khiếm khuyết, thay thế hội đồng quản trị.
SC622-11Mô tả:
Ngân hàng giấy 1 lỗi giao tiếp (D787)
Phát hiện lỗi khi kết nối đường truyền thông.

Nguyên nhân:
 Ban kiểm soát ngân hàng giấy bị lỗi
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi
 Lỗi kết nối ngân hàng giấy-máy chính

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong khay 1, 2 và khay giấy tùy chọn đã được kết nối chưa
một cách an toàn. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt trong khay 1, 2 và khay giấy tùy chọn. Thay dây nịt nếu
nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem có dấu hiệu chập mạch nào trên Bo mạch chính của ngân hàng không. Nếu có
là bất kỳ khiếm khuyết, thay thế hội đồng quản trị.
SC622-12Mô tả:
Ngân hàng giấy 1 lỗi giao tiếp (D787)
Phát hiện lỗi khi kết nối đường truyền thông.

Nguyên nhân:
 Ban kiểm soát ngân hàng giấy bị lỗi
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi
 Lỗi kết nối ngân hàng giấy-máy chính

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong khay 1, 2 và khay giấy tùy chọn đã được kết nối chưa
một cách an toàn. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt trong khay 1, 2 và khay giấy tùy chọn. Thay dây nịt nếu
nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem có dấu hiệu chập mạch nào trên Bo mạch chính của ngân hàng không. Nếu có
là bất kỳ khiếm khuyết, thay thế hội đồng quản trị.
SC622-31Mô tả:
Ngân hàng giấy 1 lỗi giao tiếp (D695)
Phát hiện lỗi khi kết nối đường truyền thông.

Nguyên nhân:
 Ban kiểm soát ngân hàng giấy bị lỗi
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi
 Lỗi kết nối ngân hàng giấy-máy chính

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong khay 1, 2 và khay giấy tùy chọn đã được kết nối chưa
một cách an toàn. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt trong khay 1, 2 và khay giấy tùy chọn. Thay dây nịt nếu
nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem có dấu hiệu chập mạch nào trên Bo mạch chính của ngân hàng không. Nếu có
là bất kỳ khiếm khuyết, thay thế hội đồng quản trị.
SC623-00Mô tả:
Lỗi Giao tiếp Ngân hàng Giấy (D696)
Khi hai khay PFU (D787) và bên LICT (D696) hoặc LCIT (D695) và bên LCIT
(D696) đã được cài đặt,
1. Khi thiết bị dòng trên (D787 hoặc D695) nhận ra thiết bị dòng dưới
(D696), việc ngắt đơn vị luồng thấp hơn không bị hủy bỏ trong t5
mili giây.
2. Sau khi thiết bị dòng trên (D787 hoặc D695) nhận ra thiết bị dòng dưới
(D696), không có ACK trong vòng t6 mili giây sau khi truyền dữ liệu
frame đến đơn vị luồng thấp hơn và lỗi hết thời gian chờ xảy ra 3 lần
liên tiếp ngay cả khi việc truyền lại được thực hiện.

Nguyên nhân:
 Lỗi bảng điều khiển ngân hàng
 Đầu nối bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Đặt lại cáp kết nối khay giấy tùy chọn.
 Kiểm tra xem các dây nịt của khay giấy tùy chọn 1 và 2 có bị hở hoặc
vỡ. Nếu chúng không được che phủ hoặc bị hỏng, hãy thay thế chúng.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Thay khay giấy tùy chọn
SC663-01Mô tả:
IOB: Lỗi điều khiển phần mềm
Máy phát hiện thiết lập lại bất ngờ từ S-VODKA khi đang chờ hoặc đang hoạt động

Nguyên nhân:


Biện pháp khắc phục:
SC663-02Mô tả:
IOB: Bật nguồn lại
Máy phát hiện thiết lập lại bất ngờ từ S-VODKA khi đang chờ hoặc đang hoạt động

Nguyên nhân:


Biện pháp khắc phục:
SC663-03Mô tả:
IIOB: Đặt lại phần mềm
Máy phát hiện thiết lập lại bất ngờ từ S-VODKA khi đang chờ hoặc đang hoạt động

Nguyên nhân:
 SC663-01:
S-VODKA: Xảy ra lỗi điều khiển phần mềm.
Một tiếng ồn bất ngờ được tạo ra bên trong máy đã lọt vào S-Vodka.
BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi, Lỗi triển khai bộ phận
 SC663-02:
S-VODKA: xác nhận tín hiệu đặt lại đã xảy ra.
Một tiếng ồn bất ngờ được tạo ra bên trong máy đã lọt vào S-Vodka.
BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi, Lỗi triển khai bộ phận
 SC663-03:
S-VODKA: Đã xảy ra thiết lập lại phần mềm.
Khi xảy ra lỗi phần mềm hoặc tín hiệu được nhập vào thời điểm không mong muốn, phần mềm sẽ tự đặt lại ASIC.
BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi, Lỗi triển khai bộ phận

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC664-01Mô tả:
Lỗi quyền truy cập vào VODKA SRAM
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa VODKA và SRAM khi
khởi động hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn,
khiếm khuyết các bộ phận được triển khai, v.v.)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC664-02Mô tả:
Ghi lỗi vào VODKA SRAM
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa VODKA và SRAM khi
khởi động hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn,
khiếm khuyết các bộ phận được triển khai, v.v.)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC664-03Mô tả:
Lỗi khởi động chương trình VODKA
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa VODKA và SRAM khi
khởi động hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn,
khiếm khuyết các bộ phận được triển khai, v.v.)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC665-04Mô tả:
BCU (Mô-đun IOB) không bắt đầu
IOB không khởi động khi khởi động hoặc khôi phục từ chế độ tiết kiệm năng lượng

Nguyên nhân:
 Không có nguồn cấp cho BCU (PCB1, PCB2) (mô-đun IOB) (nguồn điện
đầu nối được cài đặt không chính xác, dây nịt bị hỏng)
 Bảng bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn, đã triển khai
lỗi bộ phận, v.v.)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kết nối lại dây nguồn điện BCU.
 Thay thế dây nịt nguồn điện BCU.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC665-05Mô tả:
Lỗi giao tiếp thiết bị chính
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa CPU và Slave1 khi
khởi động hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn,
khiếm khuyết các bộ phận được triển khai, v.v.)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC665-07Mô tả:
Tín hiệu IPU (PCB7) Lỗi giao tiếp
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa CPU và Slave1 khi
khởi động hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi, IPU (PCB7) bị lỗi (Triển khai bộ phận
lỗi, phế liệu hàn, lỗi bộ phận đã triển khai, v.v.)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kết nối lại FCC.
 Thay FCC.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Thay thế IPU (PCB7).
SC665-08Mô tả:
Tín hiệu IOB Lỗi giao tiếp
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa CPU và Slave1 khi
khởi động hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn,
khiếm khuyết các bộ phận được triển khai, v.v.)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC665-61Mô tả:
Lỗi phát hiện kết nối IO_ASIC (phát hiện bình thường)
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa CPU và Vodka1
(Slave1) trong phát hiện bình thường.

Nguyên nhân:
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn,
khiếm khuyết các bộ phận được triển khai, v.v.)

Biện pháp khắc phục:
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC665-71Mô tả:
Lỗi phát hiện kết nối IPU_ASIC (luôn phát hiện)
Máy phát hiện lỗi giao tiếp giữa CPU và Biscotti trong
phát hiện bình thường

Nguyên nhân:
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi, IPU (PCB7) bị lỗi (Lỗi triển khai các bộ phận, phế liệu hàn, lỗi các bộ phận đã triển khai, v.v.)

Biện pháp khắc phục:
 Kết nối lại BCU (PCB1, PCB2) - Khai thác IPU (FFC).
 Thay dây BCU (PCB1, PCB2) - IPU (FFC).
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Thay thế IPU (PCB7).
SC667-01Mô tả:
Lỗi cài đặt chế độ thiết bị chính
Máy báo lỗi chế độ CPU khi khởi động, hoặc recovery từ
chế độ tiết kiệm năng lượng

Nguyên nhân:
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn,
khiếm khuyết các bộ phận được triển khai, v.v.)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
SC667-10Mô tả:
Bảng điều khiển Lỗi giao tiếp Flair (Bảng điều khiển thông minh)
Điều này chỉ xảy ra khi Bảng điều khiển thông minh được gắn.
Giao tiếp giữa bảng điều khiển và máy chính (Flair
thông tin liên lạc) không được gửi Cài đặt SP (SP5-748-201) cho Bảng điều khiển thông minh không được bật.

Nguyên nhân:
Bộ điều khiển không thể thông báo phản hồi cho thông báo từ giám sát
mô-đun dịch vụ (bảng điều khiển).

Biện pháp khắc phục:
 TẮT nguồn chính rồi BẬT.
 Đặt SP5-748-201 (Cài đặt OpePanel: Cài đặt kết nối bảng Cheetah) thành "1:
Kết nối" nếu giá trị là "0: Không kết nối".
 Thay thế bộ điều khiển hoặc bo mạch động cơ.
SC667-40Mô tả:
Lỗi cài đặt chế độ Biscotti1
Máy báo lỗi chế độ Biscotti1 khi khởi động, hoặc recovery từ
chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
 BCU (PCB1, PCB2) bị lỗi (Lỗi triển khai bộ phận, phế liệu hàn,
khiếm khuyết các bộ phận được triển khai, v.v.)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Thay thế IPU (PCB7)
SC669Mô tả:
Lỗi giao tiếp EEPROM

Nguyên nhân:


Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-1Mô tả:
EEPROM MỞ: Lỗi ID
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-2Mô tả:
EEPROM OPEN: Lỗi kênh
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-3Mô tả:
EEPROM OPEN: Lỗi thiết bị
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-4Mô tả:
EEPROM OPEN: Lỗi hủy giao tiếp
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-5Mô tả:
EEPROM OPEN: Lỗi hết thời gian giao tiếp Nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại
Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-6Mô tả:
EEPROM OPEN: Lỗi dừng hoạt độngNhận thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại
Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-7Mô tả:
EEPROM MỞ: Bộ đệm đầy
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-8Mô tả:
EEPROM MỞ: Không có mã lỗi
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-9Mô tả:
ĐÓNG EEPROM: Lỗi ID
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-10Mô tả:
ĐÓNG EEPROM: Không có mã lỗi
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-11Mô tả:
Ghi dữ liệu EEPROM: Lỗi ID Nhận thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-12Mô tả:
Ghi dữ liệu EEPROM: Lỗi kênh
thông báo trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-13Mô tả:
Ghi dữ liệu EEPROM: Lỗi thiết bị
thông báo trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-14Mô tả:


Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-15Mô tả:
Ghi dữ liệu EEPROM: Lỗi hủy bỏ giao tiếp
thông báo trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-16Mô tả:
Ghi dữ liệu EEPROM: Lỗi dừng hoạt động
thông báo trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-17Mô tả:
Ghi dữ liệu EEPROM: Bộ đệm đầy
thông báo trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-18Mô tả:
Ghi dữ liệu EEPROM: Không có mã lỗi
thông báo trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-19Mô tả:
Đọc dữ liệu EEPROM: Lỗi ID
thông báo trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-20Mô tả:
Đọc dữ liệu EEPROM: Lỗi kênh
thông báo trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-21Mô tả:
Đọc dữ liệu EEPROM: Lỗi thiết bị
thông báo trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-22Mô tả:
Đọc dữ liệu EEPROM: Lỗi hủy bỏ giao tiếp
thông báo trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-23Mô tả:

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-24Mô tả:
Đọc dữ liệu EEPROM: Lỗi dừng hoạt động
thông báo trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-25Mô tả:
Dữ liệu EEPROM đã đọc: Bộ đệm đầy
thông báo trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-26Mô tả:
Đọc dữ liệu EEPROM: Không có mã lỗi
thông báo trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Electrical noise
 SMB not connected fully
 SMB damaged
 BCU (PCB1, PCB2) damaged

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-36Mô tả:
EEPROM: Xác minh Lỗi
Máy nhận được thông báo lỗi trong quá trình EEPROM (BCU (PCB1, PCB2))
giao tiếp và không tiếp tục sau 2 lần thử lại.
Máy phát hiện giá trị bất thường trong dữ liệu EEPROM khi khởi động,
hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng

Nguyên nhân:
 Tiếng ồn điện
 SMB không được kết nối đầy đủ
 SMB bị hỏng
 BCU (PCB1, PCB2) bị hư

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC669-37Mô tả:
EEPROM: Lỗi phát hiện lỗi
Máy nhận được thông báo lỗi trong quá trình EEPROM (BCU (PCB1, PCB2))
giao tiếp và không tiếp tục sau 1 lần thử lại.
Máy đã xác định lỗi EEPROM trong thao tác phát hiện EEPROM
khi khởi động hoặc phục hồi từ chế độ tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
 Tiếng ồn điện
 SMB không được kết nối đầy đủ
 SMB bị hỏng
 BCU (PCB1, PCB2) bị hư

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Kiểm tra SMB.
 Thay thế SMB.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC682Mô tả:
BĐP: Lỗi giao tiếp chip ID
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
 Lỗi ngày ID thiết bị
 Cảm biến Mu / EEPROM bị lỗi
 Tiếng ồn điện
 PCU không được thiết lập đúng cách

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay BĐP.
SC682-1Mô tả:
ID thiết bị không hợp lệ
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
 Lỗi ngày ID thiết bị
 Cảm biến Mu / EEPROM bị lỗi
 Tiếng ồn điện
 Lỗi ngày ID thiết bị
 Cảm biến Mu / EEPROM bị lỗi
 Tiếng ồn điện
 PCU không được thiết lập đúng cách

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay BĐP.
SC682-6Mô tả:
Lỗi kênh
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
 Lỗi ngày ID thiết bị
 Cảm biến Mu / EEPROM bị lỗi
 Tiếng ồn điện
 Lỗi ngày ID thiết bị
 Cảm biến Mu / EEPROM bị lỗi
 Tiếng ồn điện
 PCU không được thiết lập đúng cách

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay BĐP.
SC682-11Mô tả:
Lỗi thiết bị
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
 Lỗi ngày ID thiết bị
 Cảm biến Mu / EEPROM bị lỗi
 Tiếng ồn điện
 Lỗi ngày ID thiết bị
 Cảm biến Mu / EEPROM bị lỗi
 Tiếng ồn điện
 PCU không được thiết lập đúng cách

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay BĐP.
SC682-16Mô tả:
Giao tiếp bị hủy bỏ (lỗi trong khi giao tiếp)
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
 Lỗi ngày ID thiết bị
 Cảm biến Mu / EEPROM bị lỗi
 Tiếng ồn điện
 Lỗi ngày ID thiết bị
 Cảm biến Mu / EEPROM bị lỗi
 Tiếng ồn điện
 PCU không được thiết lập đúng cách

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay BĐP.
SC682-21Mô tả:
Hết thời gian giao tiếp
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
 Lỗi ngày ID thiết bị
 Cảm biến Mu / EEPROM bị lỗi
 Tiếng ồn điện
 Lỗi ngày ID thiết bị
 Cảm biến Mu / EEPROM bị lỗi
 Tiếng ồn điện
 PCU không được thiết lập đúng cách

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay BĐP.
SC682-26Mô tả:
Thiết bị đã dừng (dừng về mặt logic)
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
 Lỗi ngày ID thiết bị
 Cảm biến Mu / EEPROM bị lỗi
 Tiếng ồn điện
 Lỗi ngày ID thiết bị
 Cảm biến Mu / EEPROM bị lỗi
 Tiếng ồn điện
 PCU không được thiết lập đúng cách

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay BĐP.
SC682-31Mô tả:
Đã yêu cầu đầy bộ đệm
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
 Lỗi ngày ID thiết bị
 Cảm biến Mu / EEPROM bị lỗi
 Tiếng ồn điện
 Lỗi ngày ID thiết bị
 Cảm biến Mu / EEPROM bị lỗi
 Tiếng ồn điện
 PCU không được thiết lập đúng cách

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay BĐP.
SC682-36Mô tả:
BĐP: Xác minh lỗi
Đã nhận được thông báo lỗi trong quá trình giao tiếp EEPROM và không
tiếp tục sau 2 lần thử lại

Nguyên nhân:
 Lỗi ngày ID thiết bị
 Cảm biến Mu / EEPROM bị lỗi
 Tiếng ồn điện
 PCU không được thiết lập đúng cách

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn.
 Thay thế BĐP
SC687-00Mô tả:
Lỗi không nhận được PER
Không thể nhận lệnh PER từ bộ điều khiển.

Nguyên nhân:
 Lỗi giao tiếp

Biện pháp khắc phục:
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC632-00Mô tả:
Lỗi thiết bị truy cập 1
Sau 3 lần gửi khung dữ liệu đến thiết bị đếm tùy chọn qua cổng nối tiếp
đường dây liên lạc, không nhận được tín hiệu nào trong vòng 100 ms.

Nguyên nhân:
Đường nối tiếp giữa thiết bị đếm tùy chọn, bảng chuyển tiếp và điều khiển máy photocopy
bo mạch bị ngắt kết nối hoặc hư hỏng

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn chính.
 Kiểm tra đường giao tiếp nối tiếp.
SC633-00Mô tả:
Lỗi thiết bị truy cập 2
Sau khi liên lạc được thiết lập, bộ điều khiển đã nhận được tín hiệu phanh
từ thiết bị kế toán.

Nguyên nhân:
Đường nối tiếp giữa thiết bị đếm tùy chọn, bảng chuyển tiếp và điều khiển máy photocopy
bo mạch bị ngắt kết nối hoặc hư hỏng.

Biện pháp khắc phục:
 Turn the main power off/on.
 Check the serial communication line.
SC634-00Mô tả:
Lỗi thiết bị truy cập 3
Một lỗi RAM dự phòng đã được trả về bởi thiết bị truy cập.

Nguyên nhân:
Bảng điều khiển thiết bị truy cập hoặc pin dự phòng của thiết bị truy cập bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Thay board điều khiển thiết bị đếm.
 Thay pin dự phòng
SC635-00Mô tả:
Lỗi thiết bị truy cập 4
Lỗi pin dự phòng bị thiết bị truy cập trả về

Nguyên nhân:
Bảng điều khiển thiết bị truy cập hoặc pin dự phòng của thiết bị truy cập bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Thay board điều khiển thiết bị đếm.
 Thay pin dự phòng
SC636-01Mô tả:
Lỗi thẻ IC (Lỗi mô-đun xác thực mở rộng)
Được phát hành khi quản lý xác thực mở rộng được đặt thành "BẬT" nhưng một trong hai
sau đây xảy ra.
 Không có module xác thực mở rộng trong máy.
 Thẻ SD hoặc tệp của mô-đun xác thực mở rộng bị hỏng.
 Không có module DESS trong máy.

Nguyên nhân:
 Không có mô-đun DESS trong máy (các kiểu máy có chức năng này
không bắt buộc).
 Không có module xác thực mở rộng trong máy.
 Thẻ SD hoặc tệp của mô-đun xác thực mở rộng bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
 Đặt thẻ SD đang hoạt động/tệp mô-đun xác thực mở rộng.
 Cài đặt mô-đun DESS.
 Ở chế độ SSP, đặt SP5-401-160 thành 0.
 Ở chế độ SSP, đặt SP5-401-161 thành 0.
 Thay NVRAM
SC637-01Mô tả:
Lỗi thông báo theo dõi thông tin (Lỗi ứng dụng theo dõi)
Thông tin theo dõi đã bị mất.

Nguyên nhân:
 Theo dõi lỗi ứng dụng SDK
 Lỗi thông báo nội bộ

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn chính.
SC637-02Mô tả:
Lỗi thông báo theo dõi thông tin (Lỗi máy chủ quản lý)
Thông tin theo dõi đã bị mất

Nguyên nhân:
Giao tiếp với máy chủ quản lý theo dõi không thành công.
 Lỗi mạng
 Theo dõi lỗi máy chủ quản lý
 Theo dõi lỗi ứng dụng SDK

Biện pháp khắc phục:
Tắt/bật nguồn chính
SC641-00Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa IPU (PCB7) và bo mạch điều khiển (PCB9).
Bảng điều khiển (PCB9) không phản hồi sau khi IPU (PCB7) cố gắng giao tiếp
ba lần.

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm bo mạch điều khiển (PCB9)
 Lỗi kết nối giữa IPU (PCB7) và Controller board (PCB9)
 Lỗi phần mềm bo mạch động cơ

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra kết nối giữa bo mạch Điều khiển (PCB9) và IPU (PCB7).
 Tắt và bật công tắc chính
SC650-01Mô tả:
Lỗi giao tiếp modem dịch vụ từ xa (lỗi xác thực quay số)
 Lỗi liên quan đến giao tiếp (kết nối quay số, bo mạch modem, v.v.)
sử dụng Cổng RC Loại M đã được phát hiện hoặc lỗi ngăn Cổng RC
hoạt động được phát hiện khi bật nguồn.
 Chỉ hiển thị khi phát hiện lỗi trong khi RC Gate đang hoạt động.
 SC không được cấp nếu xảy ra lỗi trong quá trình cài đặt RC Gate (vì có thể
được tham chiếu bằng SP).

Nguyên nhân:
Lỗi xác thực quay số

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra các SP sau.
 SP5-816-156
 SP5-816-157
SC650-04Mô tả:
Lỗi giao tiếp modem dịch vụ từ xa (lỗi quay số do không chính xác
cấu hình modem)
 Lỗi liên quan đến giao tiếp (kết nối quay số, bo mạch modem, v.v.)
sử dụng Cổng RC Loại M đã được phát hiện hoặc lỗi ngăn Cổng RC
hoạt động được phát hiện khi bật nguồn.
 Chỉ hiển thị khi phát hiện lỗi trong khi RC Gate đang hoạt động.
 SC không được cấp nếu xảy ra lỗi trong quá trình cài đặt RC Gate (vì có thể
được tham chiếu bằng SP)

Nguyên nhân:
Quay số không thành công do cấu hình modem không chính xác

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem cài đặt của SP5-816-160 có đúng không.
Nếu đúng thì lỗi phần mềm
SC650-05Mô tả:
Lỗi giao tiếp modem dịch vụ từ xa (không đủ dòng điện hoặc kết nối
lỗi)
 Lỗi liên quan đến giao tiếp (kết nối quay số, bo mạch modem, v.v.)
sử dụng Cổng RC Loại M đã được phát hiện hoặc lỗi ngăn Cổng RC
hoạt động được phát hiện khi bật nguồn.
 Chỉ hiển thị khi phát hiện lỗi trong khi RC Gate đang hoạt động.
 SC không được cấp nếu xảy ra lỗi trong quá trình cài đặt RC Gate (vì có thể
được tham chiếu bằng SP)

Nguyên nhân:
Không đủ dòng điện hoặc lỗi kết nối

Biện pháp khắc phục:
Đường dây không được hỗ trợ và không thể làm gì được.
SC650-13Mô tả:
Lỗi giao tiếp modem dịch vụ từ xa (RC Gate Type M đã được cài đặt nhưng
modem không có mặt (được phát hiện trong quá trình hoạt động))
 Lỗi liên quan đến giao tiếp (kết nối quay số, bo mạch modem, v.v.)
sử dụng Cổng RC Loại M đã được phát hiện hoặc lỗi ngăn Cổng RC
hoạt động được phát hiện khi bật nguồn.
 Chỉ hiển thị khi phát hiện lỗi trong khi RC Gate đang hoạt động.
 SC không được cấp nếu xảy ra lỗi trong quá trình cài đặt RC Gate (vì có thể
được tham chiếu bằng SP).

Nguyên nhân:
Cổng RC Loại M đã được cài đặt nhưng không có modem (được phát hiện trong quá trình
hoạt động)

Biện pháp khắc phục:
 Nếu bo mạch modem chưa được cài đặt, hãy cài đặt nó.
 Kiểm tra lại xem cấu hình trình điều khiển modem (SP5-816-160, SP5-816-165 đến 171) đã chính xác chưa.
 Nếu vấn đề không được giải quyết, hãy thay thế modem
SC650-14Mô tả:
Lỗi giao tiếp modem dịch vụ từ xa (RC Gate Type N đã được cài đặt nhưng
có modem hoặc mạng LAN có dây/không dây hoạt động không chính xác)
 Lỗi liên quan đến giao tiếp (kết nối quay số, bo mạch modem, v.v.)
sử dụng Cổng RC đã được phát hiện hoặc một lỗi ngăn cản hoạt động của Cổng RC
được phát hiện khi bật nguồn.
 Chỉ hiển thị khi phát hiện lỗi trong khi RC Gate đang hoạt động.
 SC không được cấp nếu xảy ra lỗi trong quá trình cài đặt RC Gate (vì có thể
được tham chiếu bằng SP)

Nguyên nhân:
Cổng RC Loại N đã được cài đặt nhưng có modem hoặc mạng LAN có dây/không dây không có
làm việc chính xác

Biện pháp khắc phục:
 Nếu bo mạch modem được gắn vào, hãy tháo nó ra.
 Kiểm tra xem mạng LAN có dây/không dây có hoạt động không.
SC651-01Mô tả:
Quay số dịch vụ từ xa bất hợp pháp (lỗi tham số chương trình trò chuyện)
Đã xảy ra lỗi không mong muốn khi Cổng RC Loại M quay số Trung tâm NRS.

Nguyên nhân:
Lỗi phần mềm

Biện pháp khắc phục:
Chỉ đăng nhập.
SC651-02Mô tả:
Quay số dịch vụ từ xa bất hợp pháp (Lỗi thực thi chương trình trò chuyện)
Đã xảy ra lỗi không mong muốn khi Cổng RC quay số Trung tâm NRS

Nguyên nhân:
Lỗi phần mềm

Biện pháp khắc phục:
Chỉ đăng nhập.
SC652-00Mô tả:
Dịch vụ từ xa ID2 không khớp
Đã xảy ra lỗi xác thực không khớp giữa ID2 cho @Remote, bộ điều khiển
bo mạch (PCB9) và NVRAM

Nguyên nhân:
 Đã lắp bo mạch điều khiển (PCB9) đã qua sử dụng
 Đã cài đặt NVRAM đã sử dụng (hành động này không được phép.)

Biện pháp khắc phục:
 Nếu điều này xảy ra trong quá trình cài đặt RC Gate:
Kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ và NVRAM, kiểm tra sê-ri máysố, viết chứng chỉ chung, rồi bắt đầu cài đặt lại.
 Nếu điều này xảy ra sau khi cài đặt RC Gate:
Xóa trạng thái cài đặt Cổng RC, kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ và
NVRAM, kiểm tra số sê-ri của máy, viết chứng chỉ chung và
sau đó bắt đầu cài đặt lại.
SC653-00Mô tả:
ID2 dịch vụ từ xa không chính xác
ID2 được lưu trữ trong NVRAM có một trong các sự cố sau.
 Số ký tự không phải là 17.
 Gồm một ký tự không in được.
 Tất cả các khoảng trống
 NULL

Nguyên nhân:
Thay thế NVRAM.

Biện pháp khắc phục:
Xóa trạng thái cài đặt Cổng RC, viết chứng chỉ chung, rồi bắt đầu
cài đặt lại.
SC670-01Mô tả:
Lỗi động cơ nạp

Nguyên nhân:
 IPU (PCB7) bị lỗi
 PSU (PCB6) bị lỗi
 Bo mạch điều khiển (PCB9) bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Thay thế IPU (PCB7).
 Thay PSU (PCB6).
 Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC670-02Mô tả:
Lỗi khởi động động cơ khi máy đang hoạt động
 Reset CPU bằng phần mềm
 Đặt lại CPU bởi CPU bất thường
 Đặt lại CPU do lỗi/nhiễu phần cứng
 Lỗi phần cứng

Nguyên nhân:
Thiết lập lại bảng động cơ bất ngờ.

Biện pháp khắc phục:
 Yêu cầu khách hàng chứng minh quy trình đã được sử dụng khi SC
xảy ra. Hãy thử các bước tương tự 10 lần để kiểm tra xem SC có xảy ra nhiều hơn không
một lần.
 Lỗi phần mềm. Cập nhật chương trình cơ sở.
 Kiểm tra kết nối của bo mạch động cơ và bo mạch điều khiển (PCB9).
 Thay thế IPU (PCB7).
 Thay PSU (PCB6).
 Thay bo mạch điều khiển (PCB9).
SC670-03Mô tả:
Lỗi khởi động IPU (PCB7) khi máy khởi động
Tín hiệu VDET_EPCI không được khẳng định khi bật máy.

Nguyên nhân:
 IPU (PCB7), PSU (PCB6) và/hoặc bo mạch điều khiển (PCB9) bị lỗi
 Kết nối sai giữa bo mạch điều khiển (PCB9) và IPU (PCB7)
 Khai thác của IPU (PCB7) bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn chính 10 lần và kiểm tra xem SC có xảy ra nhiều hơn không
một lần.
 Kiểm tra kết nối của bo mạch động cơ và bo mạch điều khiển (PCB9).
 Ngắt kết nối/kết nối dây nịt giữa bảng động cơ và bộ điều khiển
bảng (PCB9).
 Thay thế IPU (PCB7).
 Thay PSU (PCB6).
 Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC670-04Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa động cơ và bộ điều khiển
Giao tiếp không thể liên kết lên

Nguyên nhân:
 IPU (PCB7) và/hoặc bo mạch điều khiển (PCB9) bị lỗi
 Kết nối sai giữa bo mạch điều khiển (PCB9) và IPU (PCB7)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn chính 10 lần và kiểm tra xem SC có xảy ra nhiều hơn không
một lần.
 Kiểm tra kết nối của bo mạch động cơ và bo mạch điều khiển (PCB9).
 Ngắt kết nối/kết nối dây nịt giữa bảng động cơ và bộ điều khiển
bảng (PCB9).
 Thay thế IPU (PCB7).
 Thay bo mạch điều khiển (PCB9).
SC670-05Mô tả:
Lỗi kết nối
Nếu không liên kết được bằng làn thứ 4, kênh liên lạc được chỉ định (và
thay vì liên kết với làn thứ 1 hoặc thứ 2) tại kết nối I/F PCIe giữa
bộ điều khiển và IPU (PCB7) khi máy khởi động hoặc trở về từ năng lượng
chế độ tiết kiệm

Nguyên nhân:
 Bo mạch điều khiển (PCB9) bị lỗi
 IPU (PCB7) bị lỗi
 Kết nối sai giữa bo mạch điều khiển (PCB9) và IPU (PCB7)

Biện pháp khắc phục:
Chỉ đăng nhập.
SC672-00Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển
Sau khi máy được bật nguồn, giao tiếp giữa bộ điều khiển và
bảng điều khiển không được thiết lập, hoặc giao tiếp với bộ điều khiển đã được
bị gián đoạn sau khi khởi động bình thường.

Nguyên nhân:
 Bộ điều khiển bị đình trệ
 Bảng cài đặt không chính xác
 Bo mạch điều khiển (PCB9) bị lỗi
 Đầu nối bảng điều khiển lỏng lẻo, bị hỏng hoặc bị lỗi
 Người điều khiển muộn

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn chính.
 Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển (PCB9).
 Thay bo mạch điều khiển (PCB9).
 Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.
SC672-10Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển
Sau khi máy được bật nguồn, giao tiếp giữa bộ điều khiển và
bảng điều khiển hoạt động đã không được thành lập.

Nguyên nhân:
 Board installed incorrectly
 Connector loose, broken, or defective
 Controller board (PCB9) defective
 Harness defective
 Operation panel defective
 IPU (PCB7) defective
 Controller stalled

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn chính.
 Kiểm tra kết nối của bảng điều khiển và IPU (PCB7).
 Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển (PCB9).
Khi LED8 (màu đỏ) trên bảng điều khiển không nhấp nháy:
 Thay bo mạch điều khiển (PCB9).
Khi LED8 (màu đỏ) trên bảng điều khiển nhấp nháy:
 Thay dây nịt giữa bảng điều khiển và IPU (PCB7).
 Thay bảng điều khiển.
 Thay thế IPU (PCB7)
SC672-11Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển
Sau khi máy được bật nguồn, giao tiếp giữa bộ điều khiển và
bảng điều khiển không được thiết lập, hoặc giao tiếp với bộ điều khiển đã được
bị gián đoạn sau khi khởi động bình thường.

Nguyên nhân:
 Board installed incorrectly
 Connector loose, broken, or defective
 Controller board (PCB9) defective
 Harness defective
 Operation panel defective
 IPU (PCB7) defective
 Controller stalled

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn chính.
 Kiểm tra kết nối của bảng điều khiển và IPU (PCB7).
 Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển (PCB9).
Khi LED8 (màu đỏ) trên bảng điều khiển không nhấp nháy:
 Thay bo mạch điều khiển (PCB9).
Khi LED8 (màu đỏ) trên bảng điều khiển nhấp nháy:
 Thay dây nịt giữa bảng điều khiển và IPU (PCB7).
 Thay bảng điều khiển.
 Thay thế IPU (PCB7)
SC672-12Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển
Giao tiếp với bộ điều khiển bị gián đoạn sau khi khởi động bình thường

Nguyên nhân:
 Board installed incorrectly
 Connector loose, broken, or defective
 Controller board (PCB9) defective
 Harness defective
 Operation panel defective
 IPU (PCB7) defective
 Controller stalled

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn chính.
 Kiểm tra kết nối của bảng điều khiển và IPU (PCB7).
 Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển (PCB9).
Khi LED8 (màu đỏ) trên bảng điều khiển không nhấp nháy:
 Thay bo mạch điều khiển (PCB9).
Khi LED8 (màu đỏ) trên bảng điều khiển nhấp nháy:
 Thay dây nịt giữa bảng điều khiển và IPU (PCB7).
 Thay bảng điều khiển.
 Thay thế IPU (PCB7)
SC672-13Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển
Bảng điều khiển phát hiện bộ điều khiển bị hỏng

Nguyên nhân:
 Board installed incorrectly
 Connector loose, broken, or defective
 Controller board (PCB9) defective
 Harness defective
 Operation panel defective
 IPU (PCB7) defective
 Controller stalled

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn chính.
 Kiểm tra kết nối của bảng điều khiển và IPU (PCB7).
 Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển (PCB9).
Khi LED8 (màu đỏ) trên bảng điều khiển không nhấp nháy:
 Thay bo mạch điều khiển (PCB9).
Khi LED8 (màu đỏ) trên bảng điều khiển nhấp nháy:
 Thay dây nịt giữa bảng điều khiển và IPU (PCB7).
 Thay bảng điều khiển.
 Thay thế IPU (PCB7)
SC673-01Mô tả:
Ứng dụng hệ thống bảng điều khiển không phản hồi (Bảng điều khiển thông minh)
Điều này chỉ xảy ra khi Bảng điều khiển thông minh được gắn.
Ứng dụng hệ thống Bảng điều khiển thông minh (MonitorService) bị trục trặc.
Không thể thực hiện ghi nhật ký SC vì quá trình phát hiện được thực hiện bởi
bảng điều khiển

Nguyên nhân:
Ứng dụng hệ thống Bảng điều khiển thông minh (MonitorService) đã kết thúc
bất thường

Biện pháp khắc phục:
Nhấn nút Khởi động lại trên màn hình SC rồi TẮT nguồn chính
rồi BẬT
SC673-10Mô tả:
Bảng điều khiển Lỗi giao tiếp Flair (Bảng điều khiển thông minh)
Điều này chỉ xảy ra khi Bảng điều khiển thông minh được gắn.
Giao tiếp giữa bảng điều khiển và máy chính (Flair
thông tin liên lạc) không được gửi đi.
Cài đặt SP (SP5-748-201) cho Bảng điều khiển thông minh chưa được bật

Nguyên nhân:
Bộ điều khiển không thể thông báo phản hồi cho thông báo từ giám sát
mô-đun dịch vụ (bảng điều khiển).

Biện pháp khắc phục:
 TẮT nguồn chính rồi BẬT.
 Đặt SP5-748-201 (Cài đặt OpePanel: Cài đặt kết nối bảng Cheetah) thành "1:
Kết nối" nếu giá trị là "0: Không kết nối".
 Thay thế bộ điều khiển hoặc bo mạch động cơ
SC700Mô tả:
Lỗi SPDF DF3130

Nguyên nhân:


Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
Các phần mục tiêu cần được kiểm tra như sau;
 -01: tất cả các động cơ và Cảm biến HP Con lăn Pick-up
 -02: tất cả các động cơ và Cảm biến nâng tấm đáy, Cảm biến HP tấm dưới
 -03, 04, 05, 06, 07, 09: tất cả các phần trong ADF.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC700-01Mô tả:
Lỗi động cơ xe bán tải

Nguyên nhân:
Ngay cả khi Động cơ nâng khay được quay theo hướng đi lên của tấm đế, thì đế
khay nạp giấy cảm biến vị trí chính xác không phát hiện.
Ngay cả khi Động cơ nâng khay được quay theo hướng đi xuống của tấm đế, đế
cảm biến vị trí nhà tấm không phát hiện.Ngay cả khi Động cơ nâng khay được quay theo hướng đi lên của tấm đế, thì đế
khay nạp giấy cảm biến vị trí chính xác không phát hiện.
Ngay cả khi Động cơ nâng khay được quay theo hướng đi xuống của tấm đế, đế
cảm biến vị trí nhà tấm không phát hiện.

 Lỗi cảm biến vị trí nạp giấy chính xác của tấm đế (lỗi đầu ra)
 Lỗi cảm biến vị trí gốc tấm đế (lỗi đầu ra)
 Lỗi Motor Nâng Khay (không quay)
 Lỗi bộ điều khiển

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
Các phần mục tiêu cần được kiểm tra như sau;
 -01: tất cả các động cơ và Cảm biến HP Con lăn Pick-up
 -02: tất cả các động cơ và Cảm biến nâng tấm đáy, Cảm biến HP tấm dưới
 -03, 04, 05, 06, 07, 09: tất cả các phần trong ADF.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC700-02Mô tả:
Lỗi động cơ nạp

Nguyên nhân:
Ngay cả khi Mô-tơ gắp được quay, cảm biến vị trí gốc của tay gắp vẫn
không phát hiện.
 Lỗi cảm biến vị trí xe bán tải (lỗi đầu ra)
 Lỗi động cơ Pick-up (không quay)
 Lỗi bộ điều khiển

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
Các phần mục tiêu cần được kiểm tra như sau;
 -01: tất cả các động cơ và Cảm biến HP Con lăn Pick-up
 -02: tất cả các động cơ và Cảm biến nâng tấm đáy, Cảm biến HP tấm dưới
 -03, 04, 05, 06, 07, 09: tất cả các phần trong ADF.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC700-04Mô tả:
Lỗi động cơ nạp

Nguyên nhân:
Khi tín hiệu thông báo lỗi được phát hiện trong khoảng thời gian truyền động của động cơ.
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 Quá tải

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
Các phần mục tiêu cần được kiểm tra như sau;
 -01: tất cả các động cơ và Cảm biến HP Con lăn Pick-up
 -02: tất cả các động cơ và Cảm biến nâng tấm đáy, Cảm biến HP tấm dưới
 -03, 04, 05, 06, 07, 09: tất cả các phần trong ADF.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC700-05Mô tả:
Lỗi động cơ lối vào

Nguyên nhân:
Khi tín hiệu thông báo lỗi được phát hiện trong khoảng thời gian truyền động của động cơ.
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 Quá tải

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
Các phần mục tiêu cần được kiểm tra như sau;
 -01: tất cả các động cơ và Cảm biến HP Con lăn Pick-up
 -02: tất cả các động cơ và Cảm biến nâng tấm đáy, Cảm biến HP tấm dưới
 -03, 04, 05, 06, 07, 09: tất cả các phần trong ADF.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC700-06Mô tả:
Lỗi động cơ chuyển tiếp

Nguyên nhân:
Khi tín hiệu thông báo lỗi được phát hiện trong khoảng thời gian truyền động của động cơ.
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 Quá tải

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
Các phần mục tiêu cần được kiểm tra như sau;
 -01: tất cả các động cơ và Cảm biến HP Con lăn Pick-up
 -02: tất cả các động cơ và Cảm biến nâng tấm đáy, Cảm biến HP tấm dưới
 -03, 04, 05, 06, 07, 09: tất cả các phần trong ADF.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC700-07Mô tả:
Vận chuyển Lỗi động cơ

Nguyên nhân:
Khi tín hiệu thông báo lỗi được phát hiện trong khoảng thời gian truyền động của động cơ.
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 Quá tải

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
Các phần mục tiêu cần được kiểm tra như sau;
 -01: tất cả các động cơ và Cảm biến HP Con lăn Pick-up
 -02: tất cả các động cơ và Cảm biến nâng tấm đáy, Cảm biến HP tấm dưới
 -03, 04, 05, 06, 07, 09: tất cả các phần trong ADF.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC700-09Mô tả:
Thoát Lỗi động cơ

Nguyên nhân:
Khi tín hiệu thông báo lỗi được phát hiện trong khoảng thời gian truyền động của động cơ.
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 Quá tải

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
Các phần mục tiêu cần được kiểm tra như sau;
 -01: tất cả các động cơ và Cảm biến HP Con lăn Pick-up
 -02: tất cả các động cơ và Cảm biến nâng tấm đáy, Cảm biến HP tấm dưới
 -03, 04, 05, 06, 07, 09: tất cả các phần trong ADF.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC701Mô tả:
Lỗi ARDF DF3110
Phát hiện tín hiệu lỗi từ trình điều khiển động cơ.

Nguyên nhân:
 Ngắt kết nối bộ mã hóa
 Bỏ kết nối bộ mã hóa
 Bộ mã hóa bị lỗi
 Quá tải
 Động cơ xuống cấp

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu cần được kiểm tra là tất cả các động cơ, tất cả các cuộn dây điện từ, tất cả các bộ ly hợp và tất cả các cảm biến.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC701-03Mô tả:
Lỗi trình điều khiển động cơ nạp giấy
Phát hiện tín hiệu lỗi từ trình điều khiển động cơ.

Nguyên nhân:
 Ngắt kết nối bộ mã hóa
 Bỏ kết nối bộ mã hóa
 Bộ mã hóa bị lỗi
 Quá tải
 Động cơ xuống cấp

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu cần được kiểm tra là tất cả các động cơ, tất cả các cuộn dây điện từ, tất cả các bộ ly hợp và tất cả các cảm biến.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC701-08Mô tả:
Thoát giấy Lỗi trình điều khiển động cơ
Phát hiện tín hiệu lỗi từ trình điều khiển động cơ.

Nguyên nhân:
 Ngắt kết nối bộ mã hóa
 Bỏ kết nối bộ mã hóa
 Bộ mã hóa bị lỗi
 Quá tải
 Động cơ xuống cấp

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu cần được kiểm tra là tất cả các động cơ, tất cả các cuộn dây điện từ, tất cả các bộ ly hợp và tất cả các cảm biến.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC702Mô tả:
Lỗi ARDF DF3110
Khi nguồn gốc 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn 24V
hệ thống cung cấp điện được phát hiện

Nguyên nhân:
Bất kỳ động cơ nạp, động cơ vận chuyển, điện từ đảo ngược, điện từ nạp giấy, giấy
bộ ly hợp nạp và động cơ QUẠT bị lỗi, xảy ra đoản mạch dây nịt và
thiết bị bảo vệ của hệ thống cung cấp điện 24V chặn

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
 Bộ phận mục tiêu cần kiểm tra là Bộ cảm biến gốc.
1. Kiểm tra xem đầu nối của Bộ cảm biến gốc có được kết nối chắc chắn không.
Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho Bộ cảm biến gốc. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem Cảm biến Bộ gốc có TẮT/BẬT không (Kiểm tra ĐẦU VÀO). Thay thế cái
một phần nếu có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC702-01Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ
Khi nguồn gốc 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn 24V
hệ thống cung cấp điện được phát hiện

Nguyên nhân:
Bất kỳ động cơ nạp, động cơ vận chuyển, điện từ đảo ngược, điện từ nạp giấy, giấy
bộ ly hợp nạp và động cơ QUẠT bị lỗi, xảy ra đoản mạch dây nịt và
thiết bị bảo vệ của hệ thống cung cấp điện 24V chặn

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
 Bộ phận mục tiêu cần kiểm tra là Bộ cảm biến gốc.
1. Kiểm tra xem đầu nối của Bộ cảm biến gốc có được kết nối chắc chắn không.
Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho Bộ cảm biến gốc. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem Cảm biến Bộ gốc có TẮT/BẬT không (Kiểm tra ĐẦU VÀO). Thay thế cái
một phần nếu có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC702-02Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 2
Khi nguồn gốc 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn 24V
OUT hệ thống cung cấp điện được phát hiện

Nguyên nhân:
Lỗi điện từ hoặc ngắn mạch khai thác xảy ra trong nguồn điện 24VOUT
hệ thống.

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
 Bộ phận mục tiêu cần kiểm tra là Bộ cảm biến gốc.
1. Kiểm tra xem đầu nối của Bộ cảm biến gốc có được kết nối chắc chắn không.
Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho Bộ cảm biến gốc. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem Cảm biến Bộ gốc có TẮT/BẬT không (Kiểm tra ĐẦU VÀO). Thay thế cái
một phần nếu có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC702-03Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 3
Khi nguồn gốc 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn 5VE
hệ thống cung cấp điện được phát hiện

Nguyên nhân:
Cảm biến bị lỗi hoặc xảy ra đoản mạch khai thác trong hệ thống cung cấp điện 5VE

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem đầu nối của Bộ cảm biến gốc có được kết nối chắc chắn không.
Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho Bộ cảm biến gốc. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem Cảm biến Bộ gốc có TẮT/BẬT không (Kiểm tra ĐẦU VÀO). Thay thế cái
một phần nếu có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC702Mô tả:
Lỗi ARDF/SPDF
Động cơ bị lỗi ở bất kỳ động cơ xe bán tải, tem hoàn thành, động cơ tấm nền hoặc
Động cơ QUẠT, hoặc xảy ra đoản mạch dây nịt và thiết bị bảo vệ của hệ thống cung cấp điện không khóa liên động chặn

Nguyên nhân:
Động cơ bị lỗi hoặc ngắn mạch khai thác xảy ra trong nguồn không khóa liên động
hệ thống cung cấp

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
 Bộ phận mục tiêu cần kiểm tra là Xe nâng con lăn
Động cơ, Tem điện từ và Động cơ nạp.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế cái
các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC702-04Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 4
Động cơ bị lỗi ở bất kỳ động cơ xe bán tải, tem hoàn thành, động cơ tấm nền hoặc
Động cơ QUẠT, hoặc xảy ra đoản mạch dây nịt và thiết bị bảo vệ của hệ thống cung cấp điện không khóa liên động chặn

Nguyên nhân:
Động cơ bị lỗi hoặc ngắn mạch khai thác xảy ra trong nguồn không khóa liên động
hệ thống cung cấp

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
 Bộ phận mục tiêu cần kiểm tra là Xe nâng con lăn
Động cơ, Tem điện từ và Động cơ nạp.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế cái
các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC702-05Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 5
Lỗi motor ở motor nạp giấy, motor kéo ra, motor trung gian, scan
động cơ hoặc động cơ thoát giấy, hoặc xảy ra đoản mạch khai thác, và bảo vệ
thiết bị của hệ thống cung cấp điện khóa liên động chặn

Nguyên nhân:
Động cơ bị lỗi hoặc ngắn mạch khai thác xảy ra trong nguồn điện khóa liên động
hệ thống.

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu cần kiểm tra là Động cơ cấp liệu, Pick-up
Động cơ nâng con lăn, Động cơ chuyển tiếp, Động cơ vận chuyển và Động cơ thoát.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế cái
các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC703-01Mô tả:
Lỗi cảm biến nguồn cấp dữ liệu kép
Tín hiệu lỗi được phát hiện trong quá trình vận hành cảm biến nạp kép.
Ngắt kết nối, dây nịt bị hỏng, lỗi phát hiện nạp kép (lỗi đầu ra) hoặc lỗi bo mạch cảm biến nạp kép.

Nguyên nhân:
Ngắt kết nối, dây nịt bị hỏng, lỗi phát hiện nạp kép (lỗi đầu ra) hoặc lỗi bo mạch cảm biến nạp kép.

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, mở/đóng
nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem đầu nối của Bộ cảm biến nạp kép có được kết nối chắc chắn không.
Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho Bộ cảm biến nạp kép r. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720Mô tả:
Lỗi Bộ hoàn thiện sách SR3290/Bộ hoàn thiện SR3280
Đã phát hiện trạng thái lỗi chặn thiết bị bảo vệ (đứt cầu chì)

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-03Mô tả:
Lỗi Bộ hoàn thiện sách SR3290/Bộ hoàn thiện SR3280
Đã phát hiện trạng thái lỗi chặn thiết bị bảo vệ (đứt cầu chì)

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-6Mô tả:
Xem bảng mô tả bên dưới.
Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-10Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển lối vào
Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-11Mô tả:
Động cơ vận chuyển ngang Erro
Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-13Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển trung gian
Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-15Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển Prestack
Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-17Mô tả:
Lỗi động cơ thoát giấy
Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Lần đầu tiên là thông báo kẹt,
Lần 2 là thông báo SC)

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-20Mô tả:
Lỗi động cơ cổng nối dưới
Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-24Mô tả:
Thoát giấy Mở/Đóng tấm dẫn hướng Lỗi động cơ
Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-25Mô tả:
Đột Lỗi Động Cơ
Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-27Mô tả:
Punch Displacement Lỗi động cơ
Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-28Mô tả:
Phát hiện đăng ký ngang Lỗi động cơ dịch chuyển
Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-30Mô tả:
Lỗi Động Cơ Jogger
Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-33Mô tả:
Lỗi định vị động cơ truyền động con lăn
Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-34Mô tả:
Định vị lỗi vận chuyển động cơ
Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Thông báo kẹt từ đầu đến
Lần thứ 4, thông báo SC lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-35Mô tả:
Lỗi báo chí phía sau động cơ
 Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Thông báo kẹt lần thứ nhất
đến lần thứ 4, thông báo SC lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
thời gian định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
thời gian định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-41Mô tả:
Phát hành lỗi động cơ
 Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Thông báo kẹt lần thứ nhất
đến lần thứ 4, thông báo SC lần thứ 5)
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, thông báo SC lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-42Mô tả:
Edge Stapler Retreat Motor lỗi
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho lần thứ 5
thời gian).

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-44Mô tả:
Edge Stapler lỗi động cơ
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
thời gian định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
thời gian định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-50Mô tả:
Booklet Jogger Lỗi Động Cơ
Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-51Mô tả:
Booklet Điều chỉnh Claw Displacement Lỗi động cơ
Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-52Mô tả:
Bấm Gấp Lỗi Động Cơ
Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-53Mô tả:
Tập tài liệu Tham khảo Hàng rào Lỗi động cơ
Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-54Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển gấp
Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch và quá nóng)
(Lần 1 là thông báo kẹt, lần 2 là thông báo SC).

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-60Mô tả:
Booklet Stapler Motor Error  Trong khi di chuyển đến nhà, vị trí nhà không thể được phát hiện trong một
thời gian định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
thời gian định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-70Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển gấp
 Bộ điều khiển động cơ phát hiện lỗi (quá tải) (Thông báo kẹt từ thứ 1 đến thứ 4
lần, thông báo SC lần thứ 5)
 Trong khi hạ xuống, cảm biến bề mặt giấy vẫn phát hiện ra giấy ngay cả sau khi
thời gian định trước (t0 giây) trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).
 Trong khi đi lên, cảm biến bề mặt giấy không thể phát hiện bề mặt giấy
ngay cả sau khi hết thời gian định trước (t1 giây) (Thông báo kẹt từ thứ 1 đến thứ 4
lần, thông báo SC lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-71Mô tả:
Lỗi động cơ sang số
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-72Mô tả:
Shift Jogger Lỗi động cơ phía trước
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-73Mô tả:
Shift Jogger lỗi động cơ phía sau
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-74Mô tả:
Shift Jogger Retreat Lỗi động cơ
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-75Mô tả:
Lăn đảo ngược Rocking Motor lỗi
 Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Thông báo kẹt lần thứ nhất
đến lần thứ 4, thông báo SC lần thứ 5)
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
thời gian định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
thời gian định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-80Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 3
Cầu chì nổ được phát hiện

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-81Mô tả:
Chuyển động cơ vận chuyển con lăn lỗi
Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Thông báo kẹt từ đầu đến
Lần thứ 4, thông báo SC lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-82Mô tả:
Hướng dẫn cạnh Lỗi động cơ
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-83Mô tả:
Hướng dẫn giấy Lỗi động cơ
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Chỉ đoản mạch dây -80
 Quá tải
 Động cơ bị lỗi
 Chỉ bị lỗi điện từ -03, -80
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Chỉ lỗi bộ mã hóa -10, -25, -34 -81
 Cảm biến vị trí nhà bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau
từng bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có được điều khiển đúng cách không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC720-06Mô tả:
Lỗi Bộ hoàn thiện sách SR3290/Bộ hoàn thiện SR3280
Lỗi truy cập vào NVRAM

Nguyên nhân:
Lỗi kết nối hoặc sự cố của bộ nhớ NV

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau.
1. Rút ra và lắp lại bộ nhớ NV để kiểm tra xem bộ nhớ NV có đúng không
cắm vào ổ cắm IC. Nếu SC không thể phục hồi, thay thế chính
Cái bảng.
SC721Mô tả:
Lỗi Bộ hoàn thiện sách SR3270

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-03Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1
Cầu chì nổ được phát hiện

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-04Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 2
Tín hiệu lỗi của thiết bị bảo vệ hệ thống khóa liên động (công tắc phía cao) được phát hiện khi
bật nguồn.

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-04Mô tả:
Xem các mô tả bảng tiếp theo bên dưới

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-10Mô tả:
Vận Động Cơ 1 Lỗi
Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Thông báo kẹt cho
lần 1 đến lần 4, thông báo SC lần 5).

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-11Mô tả:
Lỗi vận chuyển động cơ 2
Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Thông báo kẹt cho
Lần 1 đến lần 4, thông báo SC lần 5)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-17Mô tả:
Động cơ đẩy giấy 2 Lỗi
Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Thông báo kẹt cho
lần 1 đến lần 4, thông báo SC lần 5).

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-24Mô tả:
Tấm dẫn hướng thoát giấy Lỗi động cơ Mở/Đóng
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-25Mô tả:
Punch Drive lỗi động cơ
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
thời gian định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho lần thứ 5
thời gian).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
thời gian định trước trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).
 Không thể tính đầu ra từ bộ mã hóa cho một số lượng định trước
lần trong khoảng thời gian định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-27Mô tả:
Lỗi động cơ chuyển động đấm
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-28Mô tả:
Lỗi phát hiện đăng ký ngang Punch
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-30Mô tả:
Máy Chạy Bộ 1 Lỗi
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-33Mô tả:
Lỗi định vị động cơ con lăn
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-41Mô tả:
Phát hành lỗi động cơ
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-42Mô tả:
Lỗi động cơ rút kim bấm
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).
 Trong khi di chuyển từ nhà, cảm biến rút lui BẬT không thể được phát hiện ngay cả
sau khi hết xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC lần thứ 5).
 Trong quá trình khởi tạo, cảm biến rút lui BẬT được phát hiện đồng thời khi
vị trí ban đầu được phát hiện (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-44Mô tả:
Lỗi động cơ kim bấm
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện ngay cả sau khi
thời gian định trước đã trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
thời gian định trước trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).
 Trong quá trình điều khiển động cơ, không thể tính đầu ra từ bộ mã hóa cho một
số lần định trước trong khoảng thời gian định trước (Thông báo kẹt
lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-52Mô tả:
Lỗi động cơ ổ đĩa gấp
 Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch và quá nhiệt) (lần 1 là SC).
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC
lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-53Mô tả:
Lỗi động cơ dịch chuyển hàng rào phía sau
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-58Mô tả:
Bó Vận Chuyển 1 Phát Hành Lỗi Động Cơ
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC
lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-59Mô tả:
Bó Vận Chuyển 2 Phát Hành Lỗi Động Cơ
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC
lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-70Mô tả:
Lỗi động cơ thang máy 1 khay
 Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch hoặc quá nóng) (lần 1 là SC).
 Trong khi hạ xuống, cảm biến bề mặt giấy vẫn phát hiện ra giấy ngay cả sau khi
khoảng thời gian định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).
 Trong khi đi lên, cảm biến bề mặt giấy không thể phát hiện bề mặt giấy
ngay cả sau khi hết thời gian định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4,
thông báo SC lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-71Mô tả:
Shift Motor 1 Lỗi
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-80Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển gấp
Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch hoặc quá nóng) (lần đầu tiên là SC)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721-81Mô tả:
Hướng dẫn giấy Lỗi động cơ ổ đĩa
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC
lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại đầu nối nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị lỏng.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và có hoạt động không.
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC721Mô tả:
Lỗi Bộ hoàn thiện sách SR3270
Lỗi kết nối hoặc sự cố của bộ nhớ NV

Nguyên nhân:
Lỗi kết nối hoặc sự cố của bộ nhớ NV

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau.
1. Rút ra và lắp lại bộ nhớ NV để kiểm tra xem bộ nhớ NV có đúng không
cắm vào ổ cắm IC. Nếu SC không thể phục hồi, thay thế chính
Cái bảng
SC721-06Mô tả:
Lỗi truy cập vào NVRAM
Lỗi kết nối hoặc sự cố của bộ nhớ NV

Nguyên nhân:
Lỗi kết nối hoặc sự cố của bộ nhớ NV

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau.
1. Rút ra và lắp lại bộ nhớ NV để kiểm tra xem bộ nhớ NV có đúng không
cắm vào ổ cắm IC. Nếu SC không thể phục hồi, thay thế chính
Cái bảng
SC722Mô tả:
Bộ hoàn thiện Lỗi SR3260
Tín hiệu lỗi của thiết bị bảo vệ hệ thống khóa liên động (công tắc phía cao) được phát hiện khi
bật nguồn.

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-03Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1
Tín hiệu lỗi của thiết bị bảo vệ hệ thống khóa liên động (công tắc phía cao) được phát hiện khi
bật nguồn.

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-04Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 2
Tín hiệu lỗi của thiết bị bảo vệ hệ thống khóa liên động (công tắc phía cao) được phát hiện khi
bật nguồn.

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-06Mô tả:
Xem bảng mô tả bên dưới.
Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Thông báo kẹt cho
lần 1 đến lần 4, thông báo SC lần 5).

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-10Mô tả:
Vận Động Cơ 1 Lỗi
Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Thông báo kẹt cho
lần 1 đến lần 4, thông báo SC lần 5).

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-11Mô tả:
Lỗi vận chuyển động cơ 2
Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Thông báo kẹt cho
lần 1 đến lần 4, thông báo SC lần 5).

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-17Mô tả:
Động cơ đẩy giấy 2 Lỗi
Trình điều khiển động cơ phát hiện trạng thái lỗi (Lỗi điều khiển động cơ DC) (Thông báo kẹt cho
Lần 1 đến lần 4, thông báo SC lần 5)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-24Mô tả:
Tấm dẫn hướng thoát giấy Lỗi động cơ Mở/Đóng
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC
lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-25Mô tả:
Punch Drive lỗi động cơ
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
thời gian định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
thời gian định trước trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).
 Không thể tính đầu ra từ bộ mã hóa cho một số lượng định trước
lần trong khoảng thời gian định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-27Mô tả:
Lỗi động cơ chuyển động đấm
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-28Mô tả:
Lỗi phát hiện đăng ký ngang Punch
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-30Mô tả:
Máy Chạy Bộ 1 Lỗi
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-33Mô tả:
Lỗi định vị động cơ con lăn
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-41Mô tả:
Phát hành lỗi động cơ
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-42Mô tả:
Lỗi động cơ rút kim bấm
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước đã trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC lần thứ 5).
 Trong khi di chuyển từ nhà, cảm biến rút lui BẬT không thể được phát hiện ngay cả
sau khi hết xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).
 Trong quá trình khởi tạo, cảm biến rút lui BẬT được phát hiện đồng thời khi
vị trí ban đầu được phát hiện (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, thông báo SC
lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-44Mô tả:
Lỗi động cơ kim bấm
 Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch hoặc quá nóng) (lần 1 là SC).
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện ngay cả sau khi
thời gian định trước đã trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
thời gian định trước trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).
 Trong quá trình điều khiển động cơ, không thể tính đầu ra từ bộ mã hóa cho một
số lần định trước trong khoảng thời gian định trước (Thông báo kẹt
lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-45Mô tả:
Stapleless Stapler Transfer Motor Lỗi
 Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch hoặc quá nóng) (lần 1 là SC).
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
xung xác định trước trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-46Mô tả:
Staplerless Stapler Motor Lỗi
 Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch hoặc quá nóng) (lần 1 là SC).
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện ngay cả sau khi
thời gian định trước đã trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện ngay cả sau một
thời gian định trước trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-47Mô tả:
Hướng dẫn giấy Lỗi động cơ ổ đĩa
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-70Mô tả:
Lỗi động cơ thang máy 1 khay
 Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi (ngắn mạch hoặc quá nóng) (lần 1 là SC).
 Trong khi hạ xuống, cảm biến bề mặt giấy vẫn phát hiện ra giấy ngay cả sau khi
thời gian định trước (t0 giây) trôi qua (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).
 Trong khi đi lên, cảm biến bề mặt giấy không thể phát hiện bề mặt giấy
ngay cả sau khi hết thời gian định trước (t0 giây) (Thông báo kẹt từ thứ 1 đến thứ 4
lần, thông báo SC lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-71Mô tả:
Shift Motor 1 Lỗi
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722-81Mô tả:
Động cơ hướng dẫn giấy
 Trong quá trình di chuyển về nhà, vị trí ban đầu không thể được phát hiện trong một
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5).
 Trong quá trình di chuyển từ nhà, vị trí ban đầu được phát hiện lâu hơn
xung xác định trước (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC cho
lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Quá dòng (chỉ -03)
 Kẹt ghim (chỉ ở mức -44)
 Lỗi bộ mã hóa (-11, -11, -25, -44)
 Động cơ bị lỗi
 Đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo
 Quá tải động cơ
 Cảm biến HP bị lỗi
 Cảm biến bề mặt giấy bị lỗi (chỉ -70)

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC722Mô tả:
Bộ hoàn thiện Lỗi SR3260
Lỗi kết nối hoặc sự cố của bộ nhớ NV

Nguyên nhân:
Lỗi kết nối hoặc sự cố của bộ nhớ NV

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau.
1. Rút ra và lắp lại bộ nhớ NV để kiểm tra xem bộ nhớ NV có đúng không
cắm vào ổ cắm IC. Nếu SC không thể phục hồi, thay thế chính
Cái bảng
SC722-06Mô tả:
Lỗi truy cập vào NVRAM
Lỗi kết nối hoặc sự cố của bộ nhớ NV

Nguyên nhân:
Lỗi kết nối hoặc sự cố của bộ nhớ NV

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau.
1. Rút ra và lắp lại bộ nhớ NV để kiểm tra xem bộ nhớ NV có đúng không
cắm vào ổ cắm IC. Nếu SC không thể phục hồi, thay thế chính
Cái bảng
SC723-06Mô tả:
Lỗi nguồn điện
Khi nguồn điện 24V gốc được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn hệ thống cung cấp điện không khóa liên động được phát hiện.

Nguyên nhân:
Xảy ra lỗi động cơ hoặc đoản mạch bó dây trong nguồn điện không khóa liên động
hệ thống.

Biện pháp khắc phục:
 Thay thế các bó dây bị đoản mạch
 Thay thế các thiết bị bảo vệ
SC723-10Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển
Phát hiện lỗi trình điều khiển DCM được bắt đầu sau khi đặt lại và được xác định trước
tín hiệu lỗi mili giây được phát hiện (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, SC
thông báo lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Lỗi động cơ vận chuyển
 Dây ngắn mạch
 Hỏng board mạch
 Quá dòng
 Nhiệt độ bất thường

Biện pháp khắc phục:
 Replace the motor
 Replace the harness
 Replace the circuit board
SC723-20Mô tả:
Lỗi động cơ cổng nối
Khi cổng nối cảm biến HP không bị tắt trong khi xác định trước giây
áp dụng cho động cơ cổng nối có bật cảm biến HP (Thông báo kẹt
lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC lần thứ 5).
Khi cổng nối cảm biến HP không được bật trong khi đã xác định trước giây
áp dụng cho động cơ cổng nối khi tắt cảm biến HP (Thông báo kẹt
lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC lần thứ 5).

Nguyên nhân:
 Lỗi động cơ cổng nối
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Quá tải
 Lỗi cảm biến cổng nối HP

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra kết nối
 Thay thế động cơ/cảm biến
 Thay dây nịt
SC723-24Mô tả:
Thoát Lỗi động cơ ép giấy
Khi áp suất giấy thoát ra, cảm biến HP không bị tắt trong khi đã xác định trước
giây áp dụng cho động cơ xả áp suất đầu ra với cảm biến HP được bật
(Thông báo kẹt lần 1 đến lần 4, thông báo SC lần 5).
Khi áp suất đầu ra của giấy cảm biến HP không được bật trong khi đã xác định trước
giây được áp dụng cho động cơ xả áp suất khi tắt cảm biến HP
(Thông báo kẹt lần 1 đến lần 4, thông báo SC lần 5)

Nguyên nhân:
 Lỗi động cơ giải phóng áp suất thoát
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Quá tải
 Thoát áp suất lỗi cảm biến HP

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra kết nối
 Thay thế động cơ/cảm biến
 Thay dây nịt
SC723-44Mô tả:
Lỗi động cơ kim bấm
Khi ổ dập ghim không tắt cảm biến HP trong thời gian định trước
được áp dụng cho động cơ dập ghim khi bật cảm biến HP (Thông báo kẹt giấy lần đầu tiên
đến lần thứ 4, thông báo SC lần thứ 5).
Khi ổ dập ghim cảm biến HP không được bật trong khi đã xác định trước giây
được áp dụng cho động cơ dập ghim khi cảm biến HP đã tắt (Thông báo kẹt giấy lần đầu tiên
đến lần thứ 4, thông báo SC lần thứ 5).
Phát hiện lỗi trình điều khiển STM được bắt đầu sau khi đặt lại và giây được xác định trước
tín hiệu lỗi được phát hiện (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, thông báo SC cho lần thứ 5
thời gian)

Nguyên nhân:
 Lỗi động cơ kim bấm
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Stapler Motor quá tải
 Lỗi cảm biến Stapler HP
 Dây ngắn mạch
 Hỏng board mạch
 Dòng điện quá mức
 Nhiệt độ bất thường

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra kết nối
 Thay thế động cơ/cảm biến
 Thay dây nịt
 Thay board mạch
SC723-71Mô tả:
Lỗi động cơ sang số
Khi cảm biến HP chuyển số không bị tắt trong khi áp dụng giây định trước
đến mô-tơ sang số với cảm biến HP được bật (Thông báo kẹt từ thứ 1 đến thứ 4
lần, thông báo SC lần thứ 5).
Khi cảm biến HP chuyển số không được bật trong khi số giây định trước được áp dụng cho
động cơ sang số với cảm biến HP đã tắt (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4,
thông báo SC lần thứ 5).
Phát hiện lỗi trình điều khiển STM được bắt đầu sau khi đặt lại và giây được xác định trước
tín hiệu lỗi được phát hiện (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến thứ 4, thông báo SC cho lần thứ 5
thời gian)

Nguyên nhân:
 Lỗi Shift Motor
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Shift Motor quá tải
 Lỗi cảm biến Shift HP
 Dây ngắn mạch
 Hỏng board mạch
 Dòng điện quá mức
 Nhiệt độ bất thường

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu
SC lại xảy ra, hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách đạp xe
sức mạnh sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là động cơ và cảm biến HP liên quan đã xảy ra SC.
1. Kiểm tra xem đầu nối của bộ phận đích có được kết nối chắc chắn không. Kết nối lại
kết nối nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra bó dây cho bộ phận mục tiêu. Thay thế dây nịt nếu nó là
bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, các cảm biến TẮT/BẬT, có quá tải không và
điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC727-01Mô tả:
Lỗi kết nối với thiết bị hạ lưu
Đã xảy ra lỗi giao tiếp với giao diện nối tiếp của thiết bị hạ nguồn.
Điều này được hiển thị dưới dạng mã SC từ lần phát hiện ban đầu

Nguyên nhân:
 Khai thác khiếm khuyết
 Đơn vị hạ lưu bị lỗi
 Ban điều khiển bị lỗi
 Đầu nối I/F bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Tắt nguồn, ngắt kết nối đầu nối giao diện được kết nối với
máy, hãy kết nối đầu nối giao diện của thiết bị xuôi dòng với
máy, sau đó bật nguồn.
2. Nếu thiết bị tải xuống không hoạt động, dẫn đến lỗi kết nối, sẽ có
một vấn đề với đơn vị hạ nguồn, do đó sửa chữa các đơn vị hạ nguồn.
3. Kiểm tra các kết nối bó dây giữa bo mạch điều khiển và từng
kết nối. Thay dây nịt nếu nó bị hỏng, hoặc nối nó nếu nó bị
bị ngắt kết nối.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC727-03Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 1
 Phát hiện đứt cầu chì (FU3)
 Lỗi đường cấp nguồn 24-V
Mã này được hiển thị dưới dạng mã SC từ lần phát hiện ban đầu.

Nguyên nhân:
 Cầu chì (FU3) bị đứt
 Ban điều khiển bị lỗi
 Bẫy dây điện 24-V (ngắn mạch)

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là tất cả các động cơ và cảm biến.1. Kiểm tra để đảm bảo rằng dây nịt giữa PCB và động cơ/điện từ không bị tước hoặc
mắc kẹt. Thay thế dây nịt nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
2. Xoay từng trục động cơ bằng tay để kiểm tra xem có quá tải không. Thay thế động cơ
nếu có bất kỳ khiếm khuyết.
3. Kiểm tra xem có bất kỳ mùi bất thường nào từ cuộn điện từ hoặc bất kỳ vấn đề nào với nó không.
vẻ bề ngoài. Thay thế cuộn dây điện từ nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu chập mạch nào trên PCB không. Thay thế PCB nếu
có bất kỳ khiếm khuyết nào
SC727-04Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 2
 Phát hiện ngắt nhiều công tắc (FU4)
 Nhiễu loạn giới hạn do dòng điện xâm nhập đã xảy ra với khóa liên động
hệ thống.
Điều này được hiển thị dưới dạng mã SC từ lần phát hiện ban đầu

Nguyên nhân:
 Ngắt đa công tắc (FU4) (Chuyến đi đề cập đến hiện tượng quá dòng
chảy vào công tắc đa năng, dẫn đến điện trở cao.)
 Ban điều khiển bị lỗi
 Bẫy dây điện 24-V (ngắn mạch)

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, gửi công việc, nạp giấy,
mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
 Các bộ phận mục tiêu là tất cả các động cơ và cảm biến.
1. Kiểm tra xem dây nịt giữa PCB và động cơ/điện từ không
tước hoặc bị mắc kẹt. Thay thế dây nịt nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
2. Xoay từng trục động cơ bằng tay để kiểm tra xem có quá tải không. Thay thế động cơ
nếu có bất kỳ khiếm khuyết.
3. Kiểm tra xem có bất kỳ mùi bất thường nào từ cuộn điện từ hoặc bất kỳ vấn đề nào với nó không.
vẻ bề ngoài. Thay thế cuộn dây điện từ nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu chập mạch nào trên PCB không. Thay thế PCB nếu
có bất kỳ khiếm khuyết nào
SC727-06Mô tả:
Lỗi NVRAM 1
Đã xảy ra lỗi khi truy cập vào NVRAM.
Mã này được hiển thị dưới dạng mã SC từ lần phát hiện ban đầu.

Nguyên nhân:
NVRAM bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
TẮT nguồn chính rồi BẬT sau khi kiểm tra xem không có vật thể lạ
vật (chẳng hạn như giấy còn lại) trong khay. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thay thế bảng điều khiển
SC727-10Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển
Lỗi động cơ (Lỗi bộ mã hóa) (Thông báo kẹt từ lần thứ 1 đến lần thứ 4, thông báo SC
lần thứ 5)

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Bộ dây động cơ bị kẹt (ngắn mạch hoặc đứt dây)
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Ban điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, gửi công việc, nạp giấy,
mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối giữa bảng điều khiển và động cơ có được
được kết nối an toàn. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối, hoặc
lỏng lẻo.
2. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế cái
các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC727-12Mô tả:
Registration Motor Error
Motor error (Encoder error) (Jam notification for 1st to 4th times, SC notification for
5th time)

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Bộ dây động cơ bị kẹt (ngắn mạch hoặc đứt dây)
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Ban điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, gửi công việc, nạp giấy,
mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối giữa bảng điều khiển và động cơ có được
được kết nối an toàn. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối, hoặc
lỏng lẻo.
2. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC727-20Mô tả:
JG Crease Motor Lỗi 1
 Lỗi động cơ (Encoder error)
 Cổng ngã ba không ở vị trí HP.
(Thông báo kẹt lần 1 đến lần 4, thông báo SC lần 5)

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Bộ dây động cơ/cảm biến bị mắc kẹt (ngắn mạch hoặc đứt dây)
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Bộ cảm biến HP Solenoid Junction bị lỗi
 Ban điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, gửi công việc, nạp giấy,
mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối giữa bảng điều khiển và động cơ/cảm biến
được kết nối an toàn. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối, hoặc
lỏng lẻo.
2. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế cái
các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem cảm biến có TẮT/BẬT không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
5. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC727-39Mô tả:
Lỗi động cơ lần 1
Lỗi động cơ (Lỗi bộ mã hóa)
(Thông báo kẹt lần 1 đến lần 4, thông báo SC lần 5).

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Bộ dây động cơ bị kẹt (ngắn mạch hoặc đứt dây)
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Ban điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, gửi công việc, nạp giấy,
mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối giữa bảng điều khiển và động cơ có
được kết nối an toàn. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối, hoặc
lỏng lẻo.
2. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế cái
các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC727-41Mô tả:
JG Crease Motor Lỗi 2
 Lỗi động cơ (Encoder error)
 Crease Roller không ở vị trí HP.
(Thông báo kẹt lần 1 đến lần 4, thông báo SC lần 5).

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Bộ dây động cơ/cảm biến bị mắc kẹt (ngắn mạch hoặc đứt dây)
Trình kết nối bị ngắt kết nối
 Cảm biến nhăn HP bị lỗi
 Ban điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, gửi công việc, nạp giấy,
mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối giữa bảng điều khiển và động cơ/cảm biến
được kết nối an toàn. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối, hoặc
lỏng lẻo.
2. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế cái
các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem cảm biến có TẮT/BẬT không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
5. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC727-71Mô tả:
Lỗi động cơ gấp 2
lỗi bộ mã hóa
(Thông báo kẹt lần 1 đến lần 4, thông báo SC lần 5).

Nguyên nhân:
 Động cơ bị lỗi
 Bộ dây động cơ bị kẹt (ngắn mạch hoặc đứt dây)
 Đầu nối bị ngắt kết nối  Bảng điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT, gửi công việc, nạp giấy,
mở/đóng nắp và kiểm tra đầu vào/đầu ra. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối giữa bảng điều khiển và động cơ có được
được kết nối an toàn. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối, hoặc
lỏng lẻo.
2. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế cái
các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC727-72Mô tả:
Nguồn điện cung cấp cho cảm biến bị lỗi.
Nguồn điện cho cảm biến (5V_SN) bị lỗi.
Mã này được hiển thị dưới dạng mã SC từ lần phát hiện ban đầu.

Nguyên nhân:
 Bộ cảm biến bị mắc kẹt (ngắn mạch hoặc đứt dây)
 Cảm biến bị lỗi
 Ban điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
TẮT nguồn chính rồi BẬT sau khi kiểm tra xem không có vật thể lạ
vật (chẳng hạn như giấy còn lại) trong khay. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem dây nịt có được kết nối với cảm biến sai không. Kết nối lại
kết nối nếu có bất kỳ khiếm khuyết.
2. Thay thế dây nịt nếu nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem cảm biến có TẮT/BẬT không. Thay thế các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết nào.
4. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế cái
các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết.
5. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC761-03Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 5V
Nổ cầu chì xảy ra do quá dòng trong khi cấp nguồn (phát hiện đầu ra
lâu hơn 2 giây)

Nguyên nhân:
 Quá dòng động cơ đơn vị cầu
 Quá dòng do chập mạch PCB

Biện pháp khắc phục:
 Thay cầu nối hoặc khay bên
 Thay thế PCB của thiết bị cầu nối hoặc khay bên
SC761-04Mô tả:
Lỗi đánh chặn thiết bị bảo vệ 24V
Nổ cầu chì xảy ra do quá dòng trong khi cấp nguồn (phát hiện đầu ra
lâu hơn 2 giây)

Nguyên nhân:
 Quá dòng động cơ đơn vị cầu
 Quá dòng do chập mạch PCB

Biện pháp khắc phục:
 Thay cầu nối hoặc khay bên
 Thay thế PCB của thiết bị cầu nối hoặc khay bên
SC780-01Mô tả:
Ngân hàng 1 (Khay giấy tùy chọn phía trên) Lỗi chặn thiết bị bảo vệ
Khi nguồn ban đầu của nguồn điện 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn 24V
hệ thống điện được phát hiện

Nguyên nhân:
Hệ thống cung cấp điện 24V:
 Động cơ bị lỗi
 Điện từ bị lỗi
 Ngắn mạch dây nịt

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong khay 1, 2 và khay trên tùy chọn đã được kết nối chưa
một cách an toàn. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây nịt trong khay 1, 2 và khay trên tùy chọn. Thay dây nịt nếu
nó bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế cái
các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết
SC781-01Mô tả:
Ngân hàng 2 (Khay giấy tùy chọn phía dưới) Lỗi chặn thiết bị bảo vệ
Khi nguồn ban đầu của nguồn điện 5V được BẬT, thiết bị bảo vệ chặn 24V
hệ thống điện được phát hiện

Nguyên nhân:
Trong hệ thống cung cấp điện 24V:
 Động cơ bị lỗi
 Điện từ bị lỗi
 Ngắn mạch dây nịt

Biện pháp khắc phục:
Lấy giấy hoặc tờ giấy bị kẹt ra khỏi khay và kiểm tra xem SC
xảy ra bằng cách TẮT nguồn điện chính rồi BẬT. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện
các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn sau mỗi bước.
1. Kiểm tra xem tất cả các đầu nối trong khay 1, 2 và các khay trên/dưới tùy chọn có
được kết nối an toàn. Kết nối lại các đầu nối nếu chúng bị ngắt kết nối, hoặc
lỏng lẻo.
2. Kiểm tra dây đai trong khay 1, 2 và các khay trên/dưới tùy chọn. Thay thế cái
khai thác nếu nó bị ngắt kết nối, hoặc bị hư hỏng.
3. Kiểm tra xem động cơ có chạy không, không bị quá tải và được điều khiển đúng cách. Thay thế cái
các bộ phận nếu có bất kỳ khiếm khuyết.
4. Kiểm tra xem có dấu hiệu đoản mạch nào không. Thay thế các bộ phận nếu có
bất kỳ khiếm khuyết nào.
SC791-00Mô tả:
Không có đơn vị cầu khi có mặt kết thúc
Khi nguồn điện được bật hoặc giấy được vận chuyển, bộ hoàn thiện được phát hiện
nhưng bộ đơn vị cầu nối không được phát hiện.
(trong khi kết nối SR3250 của bộ hoàn thiện bên trong, không được phát hiện)

Nguyên nhân:
 Đơn vị cầu nối không được đính kèm
 Đơn vị cầu bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 Đặt lại đơn vị cầu nối
 TẮT/BẬT nguồn điện chính.
SC792-00Mô tả:
Không có bộ hoàn thiện, bộ cầu được cung cấp
Khi nguồn điện được bật, nó được nhận ra là không có bộ kết thúc và một
đơn vị cầu được trang bị.

Nguyên nhân:
 Đầu nối bộ hoàn thiện được đặt không chính xác
 Trong một máy có bộ phận cầu nối được kết nối, bộ hoàn thiện không được lắp
 Bộ hoàn thiện bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Kết nối bộ kết thúc hoặc ngắt kết nối thiết bị cầu nối và TẮT/BẬT nguồn điện chính
SC816Mô tả:
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.
Lỗi hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-01Mô tả:
lỗi hệ thống con
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-02Mô tả:
Lỗi hệ thống (LPUX_GET_PORT_INFO)
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-03Mô tả:
Quá trình chuyển đổi sang STR đã bị từ chối.
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-04Mô tả:
Ngắt trong trình điều khiển giao tiếp hạt nhân
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-05Mô tả:
Chuẩn bị chuyển đổi sang STR không thành công.
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-07Mô tả:
Lỗi hệ thống (LPUX_GET_PORT_INFO)
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-08Mô tả:
Lỗi hệ thống (LPUX_ENGINE_TIMERCTRL)
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-09Mô tả:
Lỗi hệ thống (LPUX_RETURN_FACTOR_STR)
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-10-12Mô tả:
Lỗi hệ thống (LPUX_GET_PORT_INFO)
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-13Mô tả:
lỗi mở ()
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-14Mô tả:
Lỗi địa chỉ bộ nhớ
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-15-18Mô tả:
Lỗi địa chỉ bộ nhớ
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-19Mô tả:
Lỗi mở kép ()
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-20Mô tả:
lỗi mở ()
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-22Mô tả:
lỗi tham số
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-23-24Mô tả:
lỗi đọc
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-25Mô tả:
Lỗi Viết

Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.
Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-26-28Mô tả:
lỗi thử lại giao tiếp write()
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-29-30Mô tả:
lỗi thử lại giao tiếp read()
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-35Mô tả:
lỗi đọc
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-36-96Mô tả:
lỗi hệ thống con
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
 Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
 Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC816-98Mô tả:
lỗi hệ thống con
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:


Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra xem SC có xảy ra hay không bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT. Nếu SC xảy ra
một lần nữa, làm theo các bước sau. Kiểm tra xem SC có tái diễn hay không bằng cách bật nguồn
sau mỗi bước.
1. Cập nhật chương trình cơ sở "Hệ thống/Sao chép" và chương trình cơ sở hệ thống khác thành
phiên bản mới nhất.
2. Tắt chức năng dịch chuyển STR bằng SP5-191-001 (Bộ Power Str).
3. Thay bo mạch điều khiển (PCB9)
SC819-00Mô tả:
Lỗi dừng hạt nhân
[xxxx]: Mã lỗi chi tiết
Do lỗi điều khiển nên xảy ra lỗi tràn RAM trong quá trình xử lý của hệ thống.
Một trong những thông báo sau được hiển thị trên bảng thao tác.
[0x5032] Lỗi HAIC-P2
Lỗi giải nén HAIC-P2 (Xảy ra lỗi trong ASIC
mô-đun nén/giải nén.)
 Dữ liệu mã lưu trong HDD bị hỏng vì một lý do không mong muốn.
(Thiết bị HDD bị lỗi)
 Dữ liệu mã được lưu vào bộ nhớ bị hỏng vì một lý do không mong muốn.
(Thiết bị bộ nhớ bị lỗi)
 ASIC bị lỗi
 Dữ liệu không phải là dữ liệu mã đã được giải nén do sự cố phần mềm.
 TẮT/BẬT nguồn điện chính.
 Thay ổ cứng.
 Thay bộ nhớ
 Thay bo mạch điều khiển (PCB9).
 Sửa lỗi phần mềm
[0x5245] Lỗi kết nối
Liên kết giao dịch giữa Engine ASIC và Veena chưa hoàn tất
trong vòng 100 ms.
Một trong những thông báo sau sẽ xuất hiện trên bảng điều khiển nếu xảy ra lỗi Liên kết.
TIẾP TỤC: Lỗi trạng thái ROOT_DL bus PCI-Express
TIẾP TỤC: Lỗi trạng thái DETUP bus PCI-Express
"0x53554D45" -> Lỗi kết nối
Ngoài ra, mã lỗi "0x5245" và mã chi tiết ""0x53554D45" -> Lỗi liên kết"
xuất hiện trên bảng điều khiển.
 TẮT/BẬT nguồn điện chính.
 Thay bo mạch điều khiển (PCB9) hoặc bo mạch động cơ (IPU (PCB7))
[0x5355] Hết thời gian chờ trạng thái L2
Thanh ghi trạng thái L2 giữa Engine ASIC và Veena không đạt được
giá trị mục tiêu trong vòng 1 giây.
ASIC động cơ trong quá trình hoạt động đã được khởi động lại hoặc chuyển sang tiết kiệm năng lượng
cách thức.
Máy khởi động lại khi xảy ra lỗi SC23x, SC30x.
Nếu Engine ASIC đang hoạt động khi khởi động lại (hoặc chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng
mode), giá trị trạng thái L2 không nằm trong mục tiêu.
Thông báo sau xuất hiện trên bảng điều khiển.
TẠM NGỪNG:Lỗi kiểm tra trạng thái PCI-Express L2
TẠM NGỪNG:Lỗi kiểm tra trạng thái PCI-Express L2
Ngoài ra, mã lỗi "0x5355" và mã chi tiết ""0x5350454E44" -> trạng thái L2
hết giờ" xuất hiện trên bảng điều khiển.
 TẮT/BẬT nguồn điện chính.
 Thay bo mạch điều khiển (PCB9) hoặc bo mạch động cơ (IPU (PCB7))
[0x6261] Ổ cứng bị lỗi
Dữ liệu hệ thống tệp đã nhận bị hỏng ngay cả khi quá trình khởi tạo thành công và
không có phản hồi lỗi từ ổ cứng.
Ngắt kết nối nguồn điện trong quá trình ghi dữ liệu vào ổ cứng.
Thay thế ổ cứng.
SC này có thể xảy ra khi bật máy lần đầu tiên với một
ổ cứng. Trong trường hợp này, hãy tắt/bật nguồn chính.
[0x696e] kết thúc xử lý gwinit
Nếu quá trình SCS kết thúc vì lý do nào đó
Nếu xảy ra lỗi không mong muốn khi kết thúc quá trình xử lý SCS, quá trình xử lý gwint cũng
tạm dừng (kết quả này được đánh giá là lỗi dừng hạt nhân, theo thông số kỹ thuật của gwinit)
“0x69742064” -> “init chết”
TẮT/BẬT nguồn điện chính.
[0x766d] VM toàn lỗi
Xảy ra khi sử dụng quá nhiều RAM trong quá trình xử lý hệ thống
"vm_pageout: VM đã đầy"
TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Bảng điều khiển
sợi dây
Lỗi khác (các ký tự trên bảng điều khiển)
Hệ thống đã phát hiện lỗi không khớp nội bộ

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Bộ nhớ không đủ
 Trình điều khiển phần cứng bị lỗi (RAM, bộ nhớ flash)

Biện pháp khắc phục:
 Thay thế bằng RAM dung lượng lớn hơn hoặc bộ nhớ flash.
 Thay bo mạch điều khiển (PCB9).
 Thay thế tùy chọn bộ điều khiển được kết nối bằng một tùy chọn mới
SC840-
00
Mô tả:
Lỗi truy cập EEPROM
 Trong quá trình xử lý I/O, đã xảy ra lỗi đọc. Lần đọc thứ 3 thất bại
gây ra mã SC này.
 Trong quá trình xử lý I/O, đã xảy ra lỗi ghi.

Nguyên nhân:
 EEPROM bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
SC841-00Mô tả:
EEPROM đọc dữ liệu lỗi
Dữ liệu nhân đôi của EEPROM khác với dữ liệu gốc trong EEPROM.

Nguyên nhân:
Dữ liệu trong EEPROM bị ghi đè vì lý do nào đó.

Biện pháp khắc phục:
SC842-00Mô tả:
Lỗi xác minh cập nhật Nand-Flash
Lỗi ghi SCS (xác minh lỗi) xảy ra ở mô-đun Nand-Flash khi điều khiển từ xa
ROM hoặc ROM chính đã được cập nhật.

Nguyên nhân:
Nand-Flash bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
TẮT/BẬT nguồn điện chính.
SC842-01Mô tả:
Không đủ khối Nand-Flash (vượt quá ngưỡng)
Khi khởi động hoặc khi máy trở về từ chế độ năng lượng thấp, Nand-Flash
trạng thái đã được đọc và đánh giá rằng số khối không sử dụng được đã vượt quá
ngưỡng và sau đó SCS tạo mã SC.

Nguyên nhân:
Số khối không sử dụng được vượt quá ngưỡng cho Nand-Flash

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển (PCB9).
SC842-02Mô tả:
Đã vượt quá số lần xóa khối Nand-Flash
Khi khởi động hoặc khi gia công trở về từ chế độ năng lượng thấp, Nand-Flash
đã được đọc và đánh giá rằng số khối bị xóa đã vượt quá ngưỡng,
và sau đó SCS tạo mã SC này

Nguyên nhân:
Số khối đã xóa vượt quá ngưỡng cho Nand-Flash

Biện pháp khắc phục:
Replace the controller board (PCB9)
SC845Mô tả:
Đã phát hiện lỗi phần cứng khi cập nhật chương trình cơ sở tự động
Khi tự động cập nhật chương trình cơ sở (ARFU), chương trình cơ sở không thể đọc hoặc
được viết bình thường và không thể hoàn thành cập nhật chương trình cơ sở ngay cả khi thử lại 3 lần


Nguyên nhân:
Phần cứng bất thường của bảng mục tiêu

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng mục tiêu
Đối với SC852-02, ổ cứng và bộ nhớ có thể gây ra sự cố. Thay ổ cứng hoặc
bộ nhớ nếu SC không thể phục hồi bằng cách thay thế bo mạch điều khiển (PCB9)
SC845-01Mô tả:
IPU (PCB7)
Khi tự động cập nhật chương trình cơ sở (ARFU), chương trình cơ sở không thể đọc hoặc
được viết bình thường và không thể hoàn thành cập nhật chương trình cơ sở ngay cả khi thử lại 3 lần

Nguyên nhân:
Phần cứng bất thường của bảng mục tiêu

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng mục tiêu
Đối với SC852-02, ổ cứng và bộ nhớ có thể gây ra sự cố. Thay ổ cứng hoặc
bộ nhớ nếu SC không thể phục hồi bằng cách thay thế bo mạch điều khiển (PCB9)
SC845-02Mô tả:
Bảng điều khiển (PCB9)
Khi tự động cập nhật chương trình cơ sở (ARFU), chương trình cơ sở không thể đọc hoặc
được viết bình thường và không thể hoàn thành cập nhật chương trình cơ sở ngay cả khi thử lại 3 lần

Nguyên nhân:
Phần cứng bất thường của bảng mục tiêu

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng mục tiêu
Đối với SC852-02, ổ cứng và bộ nhớ có thể gây ra sự cố. Thay ổ cứng hoặc
bộ nhớ nếu SC không thể phục hồi bằng cách thay thế bo mạch điều khiển (PCB9)
SC845-03Mô tả:
Bảng điều khiển (Bình thường)
Khi tự động cập nhật chương trình cơ sở (ARFU), chương trình cơ sở không thể đọc hoặc
được viết bình thường và không thể hoàn thành cập nhật chương trình cơ sở ngay cả khi thử lại 3 lần

Nguyên nhân:
Phần cứng bất thường của bảng mục tiêu

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng mục tiêu
Đối với SC852-02, ổ cứng và bộ nhớ có thể gây ra sự cố. Thay ổ cứng hoặc
bộ nhớ nếu SC không thể phục hồi bằng cách thay thế bo mạch điều khiển (PCB9)
SC845-04Mô tả:
Bảng điều khiển (Bảng điều khiển thông minh)
Khi tự động cập nhật chương trình cơ sở (ARFU), chương trình cơ sở không thể đọc hoặc
được viết bình thường và không thể hoàn thành cập nhật chương trình cơ sở ngay cả khi thử lại 3 lần

Nguyên nhân:
Phần cứng bất thường của bảng mục tiêu

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng mục tiêu
Đối với SC852-02, ổ cứng và bộ nhớ có thể gây ra sự cố. Thay ổ cứng hoặc
bộ nhớ nếu SC không thể phục hồi bằng cách thay thế bo mạch điều khiển (PCB9)
SC845-05Mô tả:
FCU
Khi tự động cập nhật chương trình cơ sở (ARFU), chương trình cơ sở không thể đọc hoặc
được viết bình thường và không thể hoàn thành cập nhật chương trình cơ sở ngay cả khi thử lại 3 lần

Nguyên nhân:
Phần cứng bất thường của bảng mục tiêu

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bảng mục tiêu
Đối với SC852-02, ổ cứng và bộ nhớ có thể gây ra sự cố. Thay ổ cứng hoặc
bộ nhớ nếu SC không thể phục hồi bằng cách thay thế bo mạch điều khiển (PCB9)
SC845-50Mô tả:
lỗi đĩa cứng
SC này xảy ra nếu giải nén chương trình cơ sở tự động không thành công sau khi tải xuống
gói chương trình cơ sở trong quá trình cập nhật chương trình cơ sở tự động hoặc nhận cài đặt đặt trước trong
SFU.
Máy hoạt động bình thường nếu bạn tắt nguồn chính rồi bật lại,
nhưng SC lại xảy ra khi giải nén chương trình cơ sở lại thất bại trong lần tiếp theo
cập nhật firmware tự động

Nguyên nhân:
Lỗi phần cứng (Lỗi ổ cứng) hoặc tệp gói được phát hành qua mạng toàn cầu
máy chủ (SERES) bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
Thay đĩa cứng.
SC845-51Mô tả:
Lỗi mạng hoặc ổ cứng
SC này xảy ra nếu giải nén chương trình cơ sở tự động không thành công sau khi tải xuống
gói chương trình cơ sở trong quá trình cập nhật chương trình cơ sở tự động, cập nhật từ trang ứng dụng hoặc
nhận cài đặt đặt trước trong SFU.

Nguyên nhân:
Lỗi mạng hoặc lỗi phần cứng (Đĩa cứng) của khách hàng

Biện pháp khắc phục:
1. Điều này có thể được phục hồi bằng cách thử lại bản cập nhật chương trình cơ sở.
2. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay thế ổ cứng.
SC855-01Mô tả:
Lỗi bảng mạng LAN không dây (lỗi đính kèm trình điều khiển)
Lỗi bảng mạng LAN không dây (card mạng LAN không dây: 802.11 được bảo hiểm)

Nguyên nhân:
 Ban mạng LAN không dây bị lỗi
 Lỏng kết nối

Biện pháp khắc phục:
 TẮT/BẬT nguồn điện chính.
 Thay bo mạng LAN không dây
SC855-02Mô tả:
Lỗi bảng mạng LAN không dây (lỗi khởi tạo trình điều khiển)
Lỗi bảng mạng LAN không dây (card mạng LAN không dây: 802.11 được bảo hiểm)
 Chắc chắn

Nguyên nhân:
 Ban mạng LAN không dây bị lỗi
 Lỏng kết nối

Biện pháp khắc phục:
 TẮT/BẬT nguồn điện chính.
 Thay bo mạng LAN không dây
SC857-00Mô tả:
 Ban mạng LAN không dây bị lỗi
 Lỏng kết nối

Nguyên nhân:
Lỗi trình điều khiển USB (Có ba nguyên nhân gây ra lỗi USB: Lỗi RX/CRC
lỗi/STALL. SC chỉ được phát hành trong trường hợp STALL.)

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra kết nối USB.
 Thay bo mạch điều khiển (PCB9).
SC860-00Mô tả:
Lỗi khởi động ổ cứng khi bật nguồn chính (lỗi ổ cứng)
 Ổ cứng được kết nối nhưng trình điều khiển phát hiện các lỗi sau.
 SS_NO.T_READY:/* (-2)HDD không ở trạng thái READY*/
 SS_BAD_LABEL:/* (-4)Sai phân vùng*/
 SS_READ_ERROR:/* (-5)Xảy ra lỗi khi đọc hoặc kiểm tra
nhãn*/
 SS_WRITE_ERROR:/* (-6)Xảy ra lỗi khi viết hoặc kiểm tra
nhãn*/
 SS_FS_ERROR:/* (-7)Không sửa được hệ thống tập tin*/
 SS_MOUNT_ERROR:/* (-8)Không thể gắn kết hệ thống tập tin*/
 SS_COMMAND_ERROR:/* (-9)Ổ đĩa không phản hồi lệnh*/
 SS_KERNEL_ERROR:/* (-10)Lỗi kernel nội bộ*/
 SS_SIZE_ERROR:/* (-11)Kích thước ổ đĩa quá nhỏ*/
 SS_NO._PARTITION:/* (-12)Phân vùng được chỉ định không tồn tại*/
 SS_NO._FILE:/* (-13)Tệp thiết bị không tồn tại*/
 Đã cố lấy trạng thái ổ cứng thông qua trình điều khiển nhưng không có
phản hồi trong 300 giây trở lên

Nguyên nhân:
 Ổ cứng chưa định dạng
 Dữ liệu nhãn bị hỏng
 Ổ cứng bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Format the HDD (SP5-832: HDD formatting) through SP mode
SC860-01Mô tả:
Lỗi hệ thống tệp ổ cứng khi bật nguồn chính (lỗi ổ cứng)
Không thể gắn bất kỳ phân vùng đĩa cứng nào.

Nguyên nhân:
Mất điện trong khi ghi tệp vào đĩa cứng.
Máy tắt trong khi ghi tệp vào đĩa cứng

Biện pháp khắc phục:
Đảm bảo sao lưu sổ địa chỉ và truy xuất nhật ký trước khi định dạng
ổ đĩa cứng.
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Có thể mất một lúc để tắt máy do lỗi đĩa cứng.
2. Định dạng ổ cứng (SP5-832: Định dạng ổ cứng) thông qua chế độ SP.
3. Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.
SC860-02Mô tả:
Lỗi nhãn ổ cứng khi bật nguồn chính (lỗi ổ cứng)
Dữ liệu phân vùng đĩa cứng bất thường

Nguyên nhân:
Mất điện trong khi ghi tệp vào đĩa cứng.
Máy tắt trong khi ghi tệp vào đĩa cứng

Biện pháp khắc phục:
Đảm bảo sao lưu sổ địa chỉ và truy xuất nhật ký trước khi định dạng đĩa cứng.
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Có thể mất một lúc để tắt máy do lỗi đĩa cứng.
2. Định dạng ổ cứng (SP5-832: Định dạng ổ cứng) thông qua chế độ SP.
3. Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế
SC860-03Mô tả:
Lỗi khóa mã hóa ổ cứng khi bật nguồn chính (lỗi ổ cứng)
Khóa mã hóa để đọc dữ liệu đĩa cứng được mã hóa không thành công.

Nguyên nhân:
Cả ROM (NAND) và NVRAM của bộ điều khiển đều bị hỏng. (Hiếm)

Biện pháp khắc phục:
Đảm bảo sao lưu sổ địa chỉ và truy xuất nhật ký trước khi định dạng
ổ đĩa cứng.
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Có thể mất một lúc để tắt máy do lỗi đĩa cứng.
2. Định dạng ổ cứng (SP5-832: Định dạng ổ cứng) thông qua chế độ SP.
3. Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.
SC863-01Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng
Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Các thành phần xấu được tạo ra trong quá trình hoạt động.
(Xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như ổ đĩa
khu vực nhãn.)

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn khi thay ổ cứng
1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
 Khoảng thời gian ngắn.
 Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (khi bật nguồn, v.v.).
 Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính.
2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở thành
sẵn sàng.
Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng bình thường sau khi thay main
bật nguồn là khoảng 5 giây. Nếu máy không chờ động cơ
sẵn sàng và vẫn mất từ 20 đến 30 giây trở lên, thì nguyên nhân có thể là do ổ cứng.
Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860 và
SC863 sẽ xảy ra thường xuyên. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng
SC863-02-23Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng
Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường.

Nguyên nhân:
Các thành phần xấu được tạo ra trong quá trình hoạt động.
(Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC863-02) thành phân vùng “v” (SC863-23)).

Biện pháp khắc phục:
Hướng dẫn khi thay ổ cứng
1. Khi SC863 xảy ra từ mười lần trở lên
 Khoảng thời gian ngắn.
 Xảy ra nhiều lần trong cùng một tình huống (khi bật nguồn, v.v.).
 Khởi động mất nhiều thời gian khi bật nguồn chính.
2. Phải mất một thời gian dài sau khi bật nguồn chính để bảng điều khiển trở thành
sẵn sàng.
Truy cập ổ cứng có thể tốn thời gian. Thời gian truy cập ổ cứng bình thường sau khi thay main
bật nguồn là khoảng 5 giây. Nếu máy không chờ động cơ
sẵn sàng và vẫn mất từ 20 đến 30 giây trở lên, ổ cứng có thể là
gây ra. Nếu có vấn đề với ổ cứng, các SC liên quan đến ổ cứng như SC860
và SC863 sẽ xảy ra thường xuyên. In dữ liệu nhật ký SC và kiểm tra chúng.
SC864-01Mô tả:
Dữ liệu HDD lỗi CRC
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Dữ liệu
chuyển không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng

Nguyên nhân:
Các thành phần xấu được tạo ra trong quá trình hoạt động.
(Xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như ổ đĩa
khu vực nhãn.)

Biện pháp khắc phục:
 Định dạng ổ cứng.
 Thay ổ cứng
SC864-02-23Mô tả:
Dữ liệu HDD lỗi CRC
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng không thể phản hồi truy vấn lỗi CRC. Dữ liệu
chuyển không thực hiện bình thường trong khi dữ liệu đang được ghi vào ổ cứng.

Nguyên nhân:
Các thành phần xấu được tạo ra trong quá trình hoạt động.
(Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC864-02) thành phân vùng “v” (SC864-23)).

Biện pháp khắc phục:
 Định dạng ổ cứng.
 Thay ổ cứng.
SC865-00Mô tả:
Lỗi truy cập HD
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864
(Lỗi CRC)

Biện pháp khắc phục:
Thay thế ổ cứng
SC865-01Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864
(Lỗi CRC).
(Xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như ổ đĩa
khu vực nhãn.)

Biện pháp khắc phục:
Thay thế ổ cứng
SC865-02-23Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc
SC864 (lỗi CRC).
(Đã xảy ra lỗi trong phân vùng "a" (SC865-02) thành phân vùng “v” (SC865-23)).

Biện pháp khắc phục:
Replace the HDD.
SC865-50-73Mô tả:
Lỗi hết thời gian của ổ cứng
Máy không phát hiện tín hiệu trả lời từ HDD trong quá trình HDD
hoạt động

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra các kết nối khai thác giữa bảng điều khiển và
ổ cứng.
 Thay ổ cứng.
SC865-66Mô tả:
Lỗi xác thực thẻ SD
Đã phát hiện lỗi giấy phép của ứng dụng khởi động từ thẻ SD

Nguyên nhân:
Dữ liệu chương trình không hợp lệ được lưu trữ trên thẻ SD.

Biện pháp khắc phục:
Lưu trữ dữ liệu chương trình hợp lệ trên thẻ SD
SC867-00Mô tả:
Đã xóa thẻ SD
Thẻ SD đã bị tháo khi máy đang bật.

Nguyên nhân:
Thẻ SD ứng dụng đã được tháo ra khỏi khe cắm (điểm gắn của
/mnt/sd0)

Biện pháp khắc phục:
TẮT/BẬT nguồn điện chính
SC867-01Mô tả:
Đã xóa thẻ SD
Thẻ SD đã bị tháo khi máy đang bật.

Nguyên nhân:
Thẻ SD ứng dụng đã được tháo ra khỏi khe cắm (điểm gắn của
/mnt/sd1).

Biện pháp khắc phục:
TẮT/BẬT nguồn điện chính.
SC867-02Mô tả:
Đã xóa thẻ SD
Thẻ SD đã bị tháo khi máy đang bật.

Nguyên nhân:
Thẻ SD ứng dụng đã được tháo ra khỏi khe cắm (điểm gắn của
/mnt/sd2).

Biện pháp khắc phục:
TẮT/BẬT nguồn điện chính.
SC868-00Mô tả:
Bộ điều khiển SD đã trả về lỗi trong quá trình hoạt động.
(Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của /mnt/sd0)
Lỗi truy cập thẻ SD
 Thẻ SD bị lỗi
 Bộ điều khiển SD bị lỗi

Nguyên nhân:
Số vị trí được hiển thị trên mã phụ.
Xem mã chi tiết trên bản in SMC để kiểm tra chi tiết lỗi.
 -13 đến -3: Lỗi kiểm tra hệ thống tệp
 Ngược lại (không có mã, -2): Lỗi truy cập thiết bị

Biện pháp khắc phục:
Thẻ SD bắt đầu một ứng dụng
1. Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
2. Nếu không tìm thấy vấn đề gì, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
3. Nếu xảy ra lỗi, hãy thay thế thẻ SD.
4. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau khi thay thẻ SD, hãy thay bộ điều khiển
bảng (PCB9).
Thẻ SD cho người dùng
1. Trong trường hợp xảy ra lỗi hệ thống tệp, hãy định dạng lại thẻ SD (sử dụng lệnh "SD
Formatter" do Panasonic sản xuất).*
Trong trường hợp lỗi truy cập thiết bị
1. Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
2. Nếu không tìm thấy vấn đề gì, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
3. Nếu xảy ra lỗi, hãy sử dụng thẻ SD khác.
4. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau khi thay thẻ SD, hãy thay bộ điều khiển
bảng (PCB9)
SC868-01Mô tả:
Bộ điều khiển SD đã trả về lỗi trong quá trình hoạt động.
(Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của /mnt/sd1)
 Thẻ SD bị lỗi
 Bộ điều khiển SD bị lỗi

Nguyên nhân:
Số vị trí được hiển thị trên mã phụ.
Xem mã chi tiết trên bản in SMC để kiểm tra chi tiết lỗi.
 -13 đến -3: Lỗi kiểm tra hệ thống tệp
 Ngược lại (không có mã, -2): Lỗi truy cập thiết bị

Biện pháp khắc phục:
Thẻ SD bắt đầu một ứng dụng
1. Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
2. Nếu không tìm thấy vấn đề gì, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
3. Nếu xảy ra lỗi, hãy thay thế thẻ SD.
4. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau khi thay thẻ SD, hãy thay bộ điều khiển
bảng (PCB9).
Thẻ SD cho người dùng
1. Trong trường hợp xảy ra lỗi hệ thống tệp, hãy định dạng lại thẻ SD (sử dụng lệnh "SD
Formatter" do Panasonic sản xuất).*
Trong trường hợp lỗi truy cập thiết bị
1. Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
2. Nếu không tìm thấy vấn đề gì, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
3. Nếu xảy ra lỗi, hãy sử dụng thẻ SD khác.
4. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau khi thay thẻ SD, hãy thay bộ điều khiển
bảng (PCB9)
SC868-02Mô tả:
Bộ điều khiển SD đã trả về lỗi trong quá trình hoạt động.
(Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của /mnt/sd2)
 Thẻ SD bị lỗi
 Bộ điều khiển SD bị lỗi

Nguyên nhân:
Số vị trí được hiển thị trên mã phụ.
Xem mã chi tiết trên bản in SMC để kiểm tra chi tiết lỗi.
 -13 đến -3: Lỗi kiểm tra hệ thống tệp
 Ngược lại (không có mã, -2): Lỗi truy cập thiết bị

Biện pháp khắc phục:
Thẻ SD bắt đầu một ứng dụng
1. Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
2. Nếu không tìm thấy vấn đề gì, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
3. Nếu xảy ra lỗi, hãy thay thế thẻ SD.
4. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau khi thay thẻ SD, hãy thay bộ điều khiển
bảng (PCB9).
Thẻ SD cho người dùng
1. Trong trường hợp xảy ra lỗi hệ thống tệp, hãy định dạng lại thẻ SD (sử dụng lệnh "SD
Formatter" do Panasonic sản xuất).*
Trong trường hợp lỗi truy cập thiết bị
1. Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
2. Nếu không tìm thấy vấn đề gì, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
3. Nếu xảy ra lỗi, hãy sử dụng thẻ SD khác.
4. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau khi thay thẻ SD, hãy thay bộ điều khiển
bảng (PCB9)
SC869-01Mô tả:
Lỗi của cảm biến tiệm cận được phát hiện: Phát hiện liên tục
sự cố
Cảm biến tiệm cận giữ ở trạng thái phát hiện và thời gian tích lũy vượt quá
24 giờ

Nguyên nhân:
Cảm biến tiệm cận bị tắt và luôn ở trạng thái phát hiện

Biện pháp khắc phục:
Chuyển đến SC869-02.
SC869-02Mô tả:
Lỗi của cảm biến tiệm cận được phát hiện: Liên tục không phát hiện
sự cố
Ở trạng thái không phát hiện, các thao tác sau được phát hiện 20 lần
liên tục.
 Nhấn phím "tiết kiệm năng lượng" hoặc chạm vào bảng điều khiển
 Mở/đóng nắp tấm hoặc ADF
 Đặt bản gốc
 Mở nắp trước
 Mở khay nạp giấy

Nguyên nhân:
Cảm biến tiệm cận bị tắt và luôn ở trạng thái không phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
1. Chuyển đến kiểm tra đầu vào SP cho cảm biến tiệm cận.
2. Che cảm biến tiệm cận bằng 10 tờ giấy thường, sau đó thực hiện
SP để kiểm tra xem nó có trở thành “0” hay không. (Không đặt tay gần
cảm biến ngay cả trên giấy khi che cảm biến)
3. Lấy giấy ra khỏi cảm biến và kiểm tra xem nó có trở thành “1” không.
4. Nếu không có vấn đề gì sau bước 2 và 3, hãy kiểm tra xem có thể không
các yếu tố xung quanh máy có thể gây ra sự thay đổi nhiệt độ chẳng hạn như
máy sưởi hoặc quạt. (Giải quyết vấn đề khi cần thiết)
5. Thay cảm biến tiệm cận và bo mạch cảm biến tiệm cận nếu thấy bất thường
giá trị được phát hiện sau bước 2 và 3.
6. Bật nguồn chính và thực hiện lại các bước 1, 2 và 3.
7. Nếu SC không được giải quyết, hãy tắt nguồn chính và thay dây nịt
kết nối cảm biến tiệm cận và bo mạch cảm biến tiệm cận.
8. Nếu SC vẫn không được giải quyết, có khả năng các phần khác của
máy chẳng hạn như đầu nối ở phía bộ điều khiển hoặc dây nịt giữa
Bo mạch cảm biến tiệm cận và IPU (PCB7) bị hỏng
SC870-00Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Bất cứ lúc nào: Lỗi Sổ Địa chỉ.) (Các lỗi khác ngoại trừ
cho các số nhánh sau.)
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-01Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Khi khởi động: Cần có phương tiện để lưu trữ Sổ địa chỉ
bị thiếu.)
cho các số nhánh sau.)
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-02Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Khi khởi động: Cần có phương tiện để lưu trữ Sổ địa chỉ
bị thiếu.)
cho các số nhánh sau.)
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-03Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ (Khởi tạo: Không thể tạo tệp để lưu trữ nội bộ
Sổ địa chỉ.)
bị thiếu.)
cho các số nhánh sau.)
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-04Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ (Khởi tạo: Không thể tạo tệp để lưu trữ phân phối
người gửi.)
Sổ địa chỉ.)
bị thiếu.)
cho các số nhánh sau.)
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-05Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ (Khởi tạo: Không thể tạo tệp để lưu trữ phân phối
điểm đến.)
người gửi.)
Sổ địa chỉ.)
bị thiếu.)
cho các số nhánh sau.)
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-06Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ (Khởi tạo: Không thể tạo tệp để lưu trữ thông tin
cần thiết cho tìm kiếm LDAP.)
điểm đến.)
người gửi.)
Sổ địa chỉ.)
bị thiếu.)
cho các số nhánh sau.)
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-07Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Khởi tạo: Không thể khởi tạo các mục cần thiết cho
sự vận hành của máy.)
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-08Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cấu hình máy: Có ổ cứng nhưng còn dung lượng cho
lưu trữ Sổ địa chỉ là không sử dụng được.)
sự vận hành của máy.)
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-09Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cấu hình máy: Không nhất quán trong khu vực NVRAM được sử dụng để lưu trữ cài đặt cần thiết cho cấu hình Sổ địa chỉ.)
lưu trữ Sổ địa chỉ là không sử dụng được.)
sự vận hành của máy.)
Khi phát hiện lỗi liên quan đến Sổ địa chỉ trong quá trình khởi động hoặc vận hành.

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-10Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cấu hình máy: Không thể tạo thư mục cho
lưu Sổ Địa chỉ trong SD/USB Flash ROM.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-11Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Khi khởi động: Không nhất quán trong mục nhập Sổ địa chỉ
con số.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-20Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Tệp I/O: Không thể khởi chạy tệp.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-21Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Tệp I/O: Không thể tạo tệp.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-22Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Tệp I/O: Không thể mở tệp.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-23Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Tệp I/O: Không thể ghi vào tệp.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-24Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Tệp I/O: Không thể đọc tệp.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-25Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Tệp I/O: Không thể kiểm tra kích thước tệp.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-26Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ Địa chỉ (Tệp I/O: Không thể xóa dữ liệu.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-27Mô tả:
Address Book data error (File I/O: Failed to add data.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-30Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ (Tìm kiếm: Không thể lấy dữ liệu từ bộ đệm khi
tìm kiếm trong Sổ địa chỉ của máy. địa điểm giao hàng/người gửi.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-31Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ (Tìm kiếm: Không thể lấy dữ liệu từ bộ đệm trong LDAP
tìm kiếm.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-32Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Tìm kiếm: Không thể lấy dữ liệu từ bộ đệm trong khi
tìm kiếm Sổ địa chỉ WS-Scanner.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-41Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Bộ đệm: không lấy được dữ liệu từ bộ đệm.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-50Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Khi khởi động: Đã phát hiện sự bất thường của Sổ địa chỉ
trạng thái mã hóa.)
Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-51Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không thể tạo thư mục được yêu cầu
để chuyển đổi giữa văn bản gốc và văn bản được mã hóa.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-52Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không thể chuyển đổi từ văn bản gốc sang
văn bản được mã hóa.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-53Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không thể chuyển đổi từ mã hóa
văn bản thành văn bản rõ.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-54Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Đã phát hiện dữ liệu không nhất quán khi
đọc Sổ địa chỉ được mã hóa.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-55Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không thể xóa tệp khi thay đổi
cài đặt mã hóa.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-56Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không thể xóa tệp ghi
khóa mã hóa trong khi cố gắng thay đổi cài đặt mã hóa.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-57Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không thể di chuyển tệp trong khi
cố gắng thay đổi cài đặt mã hóa.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-58Mô tả:
Lỗi dữ liệu Sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Không thể xóa thư mục trong khi
nỗ lực thay đổi cài đặt mã hóa.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-59Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ (Cài đặt mã hóa: Đã phát hiện thiếu tài nguyên
trong khi cố gắng thay đổi cài đặt mã hóa.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC870-60Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ (Không thể lấy cài đặt bật/tắt cho quản trị viên
xác thực.)

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm
 Sự không nhất quán của vị trí nguồn Sổ địa chỉ (máy/giao hàng
máy chủ/máy chủ LDAP)
 Sự không nhất quán của cài đặt mã hóa Sổ địa chỉ hoặc khóa mã hóa (NVRAM
hoặc HDD đã được thay thế riêng lẻ mà không định dạng Sổ địa chỉ)
 Thiết bị lưu trữ Sổ địa chỉ (SD/HDD) tạm thời bị xóa hoặc
cấu hình phần cứng không khớp với cấu hình ứng dụng.
 Dữ liệu sổ địa chỉ bị hỏng đã được phát hiện.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt thiết bị có chứa thông tin sổ địa chỉ đúng cách và xoay nút
tắt/bật nguồn chính. Nếu SC xảy ra lần nữa, hãy thực hiện các bước sau.
1. Sau khi cài đặt ổ cứng HDD hoặc SD/USB ROM, hãy thực thi SP5-846 (Cài đặt UCS).
Đợi hơn 3 giây, sau đó thực thi SP5-832 (Định dạng ổ cứng).
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
Quy trình sau khi xóa SC870
1. Nếu có dữ liệu sao lưu trong thẻ SD hoặc Web Image Monitor, hãy khôi phục
dữ liệu sổ địa chỉ. (Để khôi phục từ thẻ SD, hãy nhập mã hóa
mật khẩu giống như khi bạn nhập để sao lưu.)
SC871-01Mô tả:
lỗi FCU
Xảy ra lỗi khi bộ điều khiển phát hiện FCU bị lỗi.

Nguyên nhân:
 Lỗi hết giờ
 Thông số bất thường

Biện pháp khắc phục:
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
2. Cập nhật chương trình cơ sở nếu chương trình cơ sở mới hơn được phát hành.
SC871-02Mô tả:
Lỗi công việc FCU (Có thể khôi phục)
SC này xảy ra khi FCU phát hiện lỗi công việc (không khởi động được hoặc
hoàn thành một công việc) có thể được khôi phục bằng cách tự động khởi động lại

Nguyên nhân:


Biện pháp khắc phục:
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
2. Cập nhật chương trình cơ sở nếu chương trình cơ sở mới hơn được phát hành
SC871-03Mô tả:
Lỗi công việc FCU (Không thể khôi phục)
SC này xảy ra khi FCU phát hiện lỗi công việc (không khởi động được hoặc
hoàn thành một công việc) có thể được khôi phục bằng cách tự động khởi động lại.

Nguyên nhân:


Biện pháp khắc phục:
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
2. Cập nhật chương trình cơ sở nếu chương trình cơ sở mới hơn được phát hành
SC872-00Mô tả:
Lỗi nhận mail HDD
Một lỗi được phát hiện trên ổ cứng ngay sau khi máy được bật.

Nguyên nhân:
 Ổ cứng bị lỗi
 Bị tắt nguồn khi máy đang sử dụng ổ cứng.

Biện pháp khắc phục:
 Format ổ cứng (SP5-832-007: HDD Formatting: Mail RX Data).).
 Thay ổ cứng.
Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo.
 Đã nhận được một phần thư một phần.
 Trạng thái đã đọc của các tin nhắn đã nhận POP3 (Tất cả các tin nhắn trên
máy chủ thư được xử lý dưới dạng thư mới)
SC873-00Mô tả:
Lỗi gửi thư HDD
Phát hiện lỗi trên HDD ngay sau khi bật máy

Nguyên nhân:
 Ổ cứng bị lỗi
 Bị tắt nguồn khi máy đang sử dụng ổ cứng

Biện pháp khắc phục:
 Format ổ cứng (SP5-832-007: HDD Formatting: Mail RX Data).
 Thay ổ cứng.
Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo.
 Văn bản thư của người gửi
 Tên/mật khẩu người gửi mặc định (SMB/FTP/NCP)
 Địa chỉ thư của quản trị viên
 Lịch sử giao máy quét
SC874-05Mô tả:
Xóa hết lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Đọc lỗi
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.

Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Nguyên nhân:
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu ổ cứng
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
 Tùy chọn “Delete All” không được thiết lập

Biện pháp khắc phục:
 Tắt và bật lại công tắc nguồn chính (SW10), sau đó thực hiện
"Xóa tất cả bộ nhớ" trong chế độ LÊN một lần nữa. (Tuy nhiên, nếu có một khiếm khuyết
sector hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi
đang thử ở trên.)
 Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn
SC874-06Mô tả:
Xóa hết lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Ghi lỗi
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.

Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Nguyên nhân:
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu ổ cứng
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
 Tùy chọn “Delete All” không được thiết lập

Biện pháp khắc phục:
 Tắt và bật lại công tắc nguồn chính (SW10), sau đó thực hiện
"Xóa tất cả bộ nhớ" trong chế độ LÊN một lần nữa. (Tuy nhiên, nếu có một khiếm khuyết
sector hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi
đang thử ở trên.)
 Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn
SC874-09Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Không có phản hồi từ ổ cứng
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.

Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Nguyên nhân:
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu ổ cứng
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
 Tùy chọn “Delete All” không được thiết lập

Biện pháp khắc phục:
 Tắt và bật lại công tắc nguồn chính (SW10), sau đó thực hiện
"Xóa tất cả bộ nhớ" trong chế độ LÊN một lần nữa. (Tuy nhiên, nếu có một khiếm khuyết
sector hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi
đang thử ở trên.)
 Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn
SC874-10Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Lỗi trong Kernel
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.

Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Nguyên nhân:
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu ổ cứng
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
 Tùy chọn “Delete All” không được thiết lập

Biện pháp khắc phục:
 Tắt và bật lại công tắc nguồn chính (SW10), sau đó thực hiện
"Xóa tất cả bộ nhớ" trong chế độ LÊN một lần nữa. (Tuy nhiên, nếu có một khiếm khuyết
sector hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi
đang thử ở trên.)
 Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn
SC874-12Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Không có phân vùng được chỉ địnhXảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên HDD hoặc NVRAM.

Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Nguyên nhân:
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu ổ cứng
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
 Tùy chọn “Delete All” không được thiết lập

Biện pháp khắc phục:
 Tắt và bật lại công tắc nguồn chính (SW10), sau đó thực hiện
"Xóa tất cả bộ nhớ" trong chế độ LÊN một lần nữa. (Tuy nhiên, nếu có một khiếm khuyết
sector hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi
đang thử ở trên.)
 Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn
SC874-13Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Không có tệp thiết bị nào xảy ra trong khi dữ liệu đang bị xóa trên ổ cứng hoặc NVRAM.
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Nguyên nhân:
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu ổ cứng
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
 Tùy chọn “Delete All” không được thiết lập

Biện pháp khắc phục:
 Tắt và bật lại công tắc nguồn chính (SW10), sau đó thực hiện
"Xóa tất cả bộ nhớ" trong chế độ LÊN một lần nữa. (Tuy nhiên, nếu có một khiếm khuyết
sector hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi
đang thử ở trên.)
 Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn
SC874-14Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Tùy chọn bắt đầu lỗi
Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên HDD hoặc NVRAM


Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên HDD hoặc NVRAM
Nguyên nhân:
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu ổ cứng
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
 Tùy chọn “Delete All” không được thiết lập

Biện pháp khắc phục:
 Tắt và bật lại công tắc nguồn chính (SW10), sau đó thực hiện
"Xóa tất cả bộ nhớ" trong chế độ LÊN một lần nữa. (Tuy nhiên, nếu có một khiếm khuyết
sector hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi
đang thử ở trên.)
 Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn
SC874-15Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Không có số ngành được chỉ định
Xảy ra lỗi khi dữ liệu bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Nguyên nhân:
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu ổ cứng
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
 Tùy chọn “Delete All” không được thiết lập

Biện pháp khắc phục:
 Tắt và bật lại công tắc nguồn chính (SW10), sau đó thực hiện
"Xóa tất cả bộ nhớ" trong chế độ LÊN một lần nữa. (Tuy nhiên, nếu có một khiếm khuyết
sector hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi
đang thử ở trên.)
 Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn
SC874-16Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu): lỗi khi thực hiện hdderase
Xảy ra lỗi khi dữ liệu bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Nguyên nhân:
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu ổ cứng
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
 Tùy chọn “Delete All” không được thiết lập

Biện pháp khắc phục:
 Tắt và bật lại công tắc nguồn chính (SW10), sau đó thực hiện
"Xóa tất cả bộ nhớ" trong chế độ LÊN một lần nữa. (Tuy nhiên, nếu có một khiếm khuyết
sector hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi
đang thử ở trên.)
 Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn
SC874-41Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu) : Các lỗi nghiêm trọng khác
Xảy ra lỗi khi dữ liệu bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Nguyên nhân:
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu ổ cứng
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
 Tùy chọn “Delete All” không được thiết lập

Biện pháp khắc phục:
 Tắt và bật lại công tắc nguồn chính (SW10), sau đó thực hiện
"Xóa tất cả bộ nhớ" trong chế độ LÊN một lần nữa. (Tuy nhiên, nếu có một khiếm khuyết
sector hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi
đang thử ở trên.)
 Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn
SC874-42Mô tả:
Xóa hết lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Kết thúc bằng cách hủy bỏ
Xảy ra lỗi khi dữ liệu bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Nguyên nhân:
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu ổ cứng
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
 Tùy chọn “Delete All” không được thiết lập

Biện pháp khắc phục:
 Tắt và bật lại công tắc nguồn chính (SW10), sau đó thực hiện
"Xóa tất cả bộ nhớ" trong chế độ LÊN một lần nữa. (Tuy nhiên, nếu có một khiếm khuyết
sector hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi
đang thử ở trên.)
 Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn
SC874-61-65Mô tả:
Xóa hết lỗi (Xóa vùng dữ liệu): lỗi thư viện
Xảy ra lỗi khi dữ liệu bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Nguyên nhân:
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu ổ cứng
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
 Tùy chọn “Delete All” không được thiết lập

Biện pháp khắc phục:
 Tắt và bật lại công tắc nguồn chính (SW10), sau đó thực hiện
"Xóa tất cả bộ nhớ" trong chế độ LÊN một lần nữa. (Tuy nhiên, nếu có một khiếm khuyết
sector hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi
đang thử ở trên.)
 Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn
SC874-66Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Không khả dụng
Xảy ra lỗi khi dữ liệu bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Nguyên nhân:
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu ổ cứng
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
 Tùy chọn “Delete All” không được thiết lập

Biện pháp khắc phục:
 Tắt và bật lại công tắc nguồn chính (SW10), sau đó thực hiện
"Xóa tất cả bộ nhớ" trong chế độ LÊN một lần nữa. (Tuy nhiên, nếu có một khiếm khuyết
sector hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi
đang thử ở trên.)
 Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn
SC874-67Mô tả:
Xóa hết lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Xóa chưa xong
Xảy ra lỗi khi dữ liệu bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Nguyên nhân:
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu ổ cứng
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
 Tùy chọn “Delete All” không được thiết lập

Biện pháp khắc phục:
 Tắt và bật lại công tắc nguồn chính (SW10), sau đó thực hiện
"Xóa tất cả bộ nhớ" trong chế độ LÊN một lần nữa. (Tuy nhiên, nếu có một khiếm khuyết
sector hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi
đang thử ở trên.)
 Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn
SC874-68Mô tả:
Lỗi xóa tất cả (Xóa vùng dữ liệu): Lỗi định dạng ổ cứng (Bình thường)
Xảy ra lỗi khi dữ liệu bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Nguyên nhân:
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu ổ cứng
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
 Tùy chọn “Delete All” không được thiết lập

Biện pháp khắc phục:
 Tắt và bật lại công tắc nguồn chính (SW10), sau đó thực hiện
"Xóa tất cả bộ nhớ" trong chế độ LÊN một lần nữa. (Tuy nhiên, nếu có một khiếm khuyết
sector hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi
đang thử ở trên.)
 Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn
SC874-69Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Lỗi định dạng ổ cứng (Bất thường)
Xảy ra lỗi khi dữ liệu bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Nguyên nhân:
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu ổ cứng
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
 Tùy chọn “Delete All” không được thiết lập

Biện pháp khắc phục:
 Tắt và bật lại công tắc nguồn chính (SW10), sau đó thực hiện
"Xóa tất cả bộ nhớ" trong chế độ LÊN một lần nữa. (Tuy nhiên, nếu có một khiếm khuyết
sector hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi
đang thử ở trên.)
 Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn
SC874-70Mô tả:
Xóa hết lỗi (Xóa vùng dữ liệu) : Thư viện trái phép
Xảy ra lỗi khi dữ liệu bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Nguyên nhân:
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu ổ cứng
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
 Tùy chọn “Delete All” không được thiết lập

Biện pháp khắc phục:
 Tắt và bật lại công tắc nguồn chính (SW10), sau đó thực hiện
"Xóa tất cả bộ nhớ" trong chế độ LÊN một lần nữa. (Tuy nhiên, nếu có một khiếm khuyết
sector hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi
đang thử ở trên.)
 Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn
SC874-99Mô tả:
Lỗi Delete all (Xóa vùng dữ liệu): Các lỗi khác
Xảy ra lỗi khi dữ liệu bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Đã xảy ra lỗi khi dữ liệu đang bị xóa trên HDD hoặc NVRAM

Nguyên nhân:
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu ổ cứng
 Phát hiện lỗi trong chương trình xóa dữ liệu NVRAM
 Tùy chọn “Delete All” không được thiết lập

Biện pháp khắc phục:
 Tắt và bật lại công tắc nguồn chính (SW10), sau đó thực hiện
"Xóa tất cả bộ nhớ" trong chế độ LÊN một lần nữa. (Tuy nhiên, nếu có một khiếm khuyết
sector hoặc vấn đề khác với đĩa cứng, lỗi sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi
đang thử ở trên.)
 Nếu tùy chọn "Xóa tất cả" không được cài đặt khi lỗi này xảy ra, hãy cài đặt tùy chọn
SC874-80Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa vùng dữ liệu): Tình trạng phương tiện
Không thể ghi dữ liệu vào thẻ SD khi thực hiện Bảo mật ghi đè dữ liệu tất cả
xóa để xóa dữ liệu sao lưu của sổ địa chỉ vì việc ghi bị cấm hoặc
thẻ SD bị hỏng.

Nguyên nhân:
Không thể ghi dữ liệu vào thẻ SD.

Biện pháp khắc phục:
TẮT/BẬT nguồn điện chính.
SC875-01Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa ổ cứng) (lỗi hddchack –i)
Đã phát hiện lỗi trước khi quá trình xóa ổ cứng/dữ liệu bắt đầu. (Không thể xóa
dữ liệu/không thể định dạng hợp lý ổ cứng)

Nguyên nhân:
 Định dạng logic ổ cứng không thành công.
 Các mô-đun không thể xóa dữ liệu.

Biện pháp khắc phục:
TẮT/BẬT nguồn điện chính
SC875-02Mô tả:
Xóa tất cả lỗi (Xóa ổ cứng) (Lỗi xóa dữ liệu) Đã phát hiện lỗi trước khi quá trình xóa ổ cứng/dữ liệu bắt đầu. (Không thể xóa
dữ liệu/không thể định dạng hợp lý ổ cứng)

Nguyên nhân:
 Định dạng logic ổ cứng không thành công.
 Các mô-đun không thể xóa dữ liệu.

Biện pháp khắc phục:
TẮT/BẬT nguồn điện chính
SC875-03Mô tả:
Lỗi xóa tất cả (Xóa ổ cứng) (Lỗi xóa dữ liệu)
Đã phát hiện lỗi trước khi quá trình xóa ổ cứng/dữ liệu bắt đầu. (Cài đặt phương tiện của
khe cắm dịch vụ không chính xác trước khi ổ cứng/xóa dữ liệu bắt đầu)

Nguyên nhân:
Phương tiện của vị trí dịch vụ:
 Điều kiện bảo vệ: Cấm viết.
 Do phương tiện của khe dịch vụ chưa được định dạng hoặc do
định dạng không xác định, dữ liệu không thể bị xóa.

Biện pháp khắc phục:
1. TẮT/BẬT nguồn điện chính.
2. Thử lại ổ cứng/xóa dữ liệu bằng các cài đặt sau;
Bảo vệ điều kiện: Bài viết được phê duyệt.
Định dạng phương tiện truyền thông.
SC876-00Mô tả:
Lỗi dữ liệu nhật ký
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi Lỗi dữ liệu nhật ký
Đã phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu nhật ký khi bật nguồn hoặc trong khi

Nguyên nhân:
 Tệp dữ liệu nhật ký bị hỏng.
 Mã hóa nhật ký được bật nhưng mô-đun mã hóa chưa được cài đặt.
 Không thống nhất khóa mã hóa giữa NV-RAM và HDD.
 Lỗi phần mềm.

Biện pháp khắc phục:
Hãy thử các giải pháp SC876-01 đến -99 được liệt kê bên dưới. Nếu nó không được giải quyết, hãy làm như sau
các bước (đối với trường hợp chỉ thay ổ cứng):
1. Ngắt kết nối ổ cứng và BẬT nguồn điện chính.
2. Thực thi SP5-801-019 (Xóa bộ nhớ: LCS Memory Clr) để khởi tạo LCS
cài đặt.
3. TẮT nguồn điện chính.
4. Kết nối ổ cứng và BẬT nguồn điện chính.
5. Thực thi SP5-832-004 (Định dạng ổ cứng (Nhật ký công việc)).
6. TẮT nguồn điện chính.
Bước tiếp theo là cấu hình lại cài đặt ghi nhật ký/mã hóa.
7. BẬT nguồn điện chính
SC877-00Mô tả:
Ghi đè dữ liệu Lỗi bảo mật
Chức năng Auto Erase Memory của Data Overwrite Security được kích hoạt nhưng nó
không thể hoàn thành

Nguyên nhân:
 Bảo mật ghi đè dữ liệu Thẻ SD bị hỏng.
 Thẻ SD bảo mật ghi đè dữ liệu đã bị xóa

Biện pháp khắc phục:
 Nếu thẻ SD bị hỏng, hãy chuẩn bị thẻ SD Bảo mật Ghi đè Dữ liệu mới
và thay thế NVRAM.
 Nếu thẻ SD đã bị tháo ra, hãy TẮT nguồn điện chính và lắp lại
Bảo mật ghi đè dữ liệu.
SC878-00Mô tả:
Lỗi xác thực TPM
Lỗi nhận dạng điện tử TPM

Nguyên nhân:
 Đã thử cập nhật mô-đun hệ thống mà không có đường dẫn cập nhật chính xác
 Bộ nhớ flash USB không hoạt động chính xác

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển.
SC878-01Mô tả:
Lỗi đèn flash USB
Đã xảy ra sự cố trong hệ thống tệp của bộ nhớ flash USB

Nguyên nhân:
Tệp hệ thống USB Flash bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển (PCB9).
SC878-02Mô tả:
lỗi TPM
Đã xảy ra lỗi trong TPM hoặc trình điều khiển TPM

Nguyên nhân:
TPM không hoạt động chính xác

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển (PCB9)
SC878-03Mô tả:
lỗi TCSD
Đã xảy ra lỗi trong ngăn xếp phần mềm TPM.

Nguyên nhân:
 TPM, phần mềm TPM không khởi động được
 Thiếu tệp theo yêu cầu của TPM

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bo mạch điều khiển (PCB9)
SC878-20Mô tả:
Lỗi kiểm tra số ngẫu nhiên
Đã phát hiện lỗi khi một bảng số ngẫu nhiên được tạo trong quá trình
tự kiểm tra.

Nguyên nhân:
TPM bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
 TẮT/BẬT nguồn điện chính.
 Thay bo mạch điều khiển (PCB9) nếu SC lại xảy ra
SC880-00Mô tả:
lỗi MLB
Trả lời truy cập MLB không được trả lại trong một thời gian nhất định

Nguyên nhân:
MLB khiếm khuyết

Biện pháp khắc phục:
 Thay MLB.
 Loại bỏ MLB.
SC882-01Mô tả:
Lỗi xác minh phần mềm Smart Operation Panel
Quá trình xác minh Bảng điều khiển thông minh đã được thực hiện và trả về kết quả không hợp lệ.

Nguyên nhân:
 Phần mềm Smart Operation Panel đã làm hỏng bộ nhớ.
 Một ứng dụng trái phép đã được cài đặt trên Smart Operation Panel.

Biện pháp khắc phục:
Khởi tạo lại Bảng điều khiển thông minh hoặc viết lại chương trình cơ sở
SC890-01Mô tả:
Chức năng PaaS*: Phát hiện giả mạo
Dữ liệu PaaS trong NVRAM và trên ổ flash USB không khớp khi khởi động.

Nguyên nhân:


Biện pháp khắc phục:
Kích hoạt PaaS => Cài đặt => Sau khi cài đặt thành công, khởi động lại.
Ghi chú về ứng dụng:
Trước khi thử khôi phục, hãy kiểm tra xem thiết bị đã được đăng ký với PaaS-PF chưa. Nếu như
đó là, hủy đăng ký. SC được giải quyết bằng cách khởi động lại sau khi thành công
cài đặt
SC890-02Mô tả:
Chức năng PaaS: Bị treo
SC này xảy ra khi chức năng PaaS bị treo do lỗi nội bộ hoặc
yếu tố bên ngoài (nhận được yêu cầu tạm dừng từ PaaS-PF).

Nguyên nhân:


Biện pháp khắc phục:
Hộp thoại cảnh báo được hiển thị khi SC này xảy ra chứa các hướng dẫn.
Làm theo hướng dẫn để giải quyết vấn đề.
SC899-00Mô tả:
Lỗi hiệu suất phần mềm (kết thúc nhận tín hiệu)
Đã xảy ra lỗi phần mềm không xác định

Nguyên nhân:
Xảy ra khi một chương trình nội bộ hoạt động bất thường.

Biện pháp khắc phục:
n trường hợp lỗi phần cứng
 Thay thế phần cứng.
Trong trường hợp lỗi phần mềm
 TẮT/BẬT nguồn điện chính.
 Thử cập nhật firmware.
SC940-01Mô tả:
Lỗi bộ nạp khay nạp giấy đầu tiên của Solenoid Non-Drive
Khi cuộn điện từ không di chuyển, giá trị đăng ký của phát hiện lỗi là
"0" ba lần liên tiếp

Nguyên nhân:
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 Điện từ bị lỗi
SC940-01: Đế hút khay nạp giấy đầu tiên
SC940-02: Đế hút khay nạp giấy thứ 2
SC940-03: Bỏ qua điện từ bán tải (SOL2)
SC940-04: Điện từ chuyển mạch thoát giấy (SOL1)
 Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn chính.
 Cắm lại đầu nối trên BCU (PCB1, PCB2).
 Kết nối lại đầu nối rơle và đầu nối điện tử.
 Thay cuộn điện từ.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Thay dây nịt.
SC940-02Mô tả:
Lỗi bộ nạp khay nạp giấy thứ 2 Solenoid Non-Drive
Khi cuộn điện từ không di chuyển, giá trị đăng ký của phát hiện lỗi là
"0" ba lần liên tiếp

Nguyên nhân:
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 Điện từ bị lỗi
SC940-01: Đế hút khay nạp giấy đầu tiên
SC940-02: Đế hút khay nạp giấy thứ 2
SC940-03: Bỏ qua điện từ bán tải (SOL2)
SC940-04: Điện từ chuyển mạch thoát giấy (SOL1)
 Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn chính.
 Cắm lại đầu nối trên BCU (PCB1, PCB2).
 Kết nối lại đầu nối rơle và đầu nối điện tử.
 Thay cuộn điện từ.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Thay dây nịt.
SC940-03Mô tả:
Bypass Pickup Solenoid Non-Drive Error
Khi cuộn điện từ không di chuyển, giá trị đăng ký của phát hiện lỗi là
"0" ba lần liên tiếp

Nguyên nhân:
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 Điện từ bị lỗi
SC940-01: Đế hút khay nạp giấy đầu tiên
SC940-02: Đế hút khay nạp giấy thứ 2
SC940-03: Bỏ qua điện từ bán tải (SOL2)
SC940-04: Điện từ chuyển mạch thoát giấy (SOL1)
 Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn chính.
 Cắm lại đầu nối trên BCU (PCB1, PCB2).
 Kết nối lại đầu nối rơle và đầu nối điện tử.
 Thay cuộn điện từ.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Thay dây nịt.
SC940-04Mô tả:
Thoát giấy Chuyển đổi Solenoid Non-Drive Lỗi
Khi cuộn điện từ không di chuyển, giá trị đăng ký của phát hiện lỗi là
"0" ba lần liên tiếp

Nguyên nhân:
 Đầu nối bị ngắt kết nối
 Dây đai bị đứt
 Điện từ bị lỗi
SC940-01: Đế hút khay nạp giấy đầu tiên
SC940-02: Đế hút khay nạp giấy thứ 2
SC940-03: Bỏ qua điện từ bán tải (SOL2)
SC940-04: Điện từ chuyển mạch thoát giấy (SOL1)
 Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn chính.
 Cắm lại đầu nối trên BCU (PCB1, PCB2).
 Kết nối lại đầu nối rơle và đầu nối điện tử.
 Thay cuộn điện từ.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Thay dây nịt.
SC940-50Mô tả:
Lỗi bộ đếm phím
Khi bộ đếm phím BẬT, giá trị đăng ký của việc phát hiện bộ đếm phím
tín hiệu 2 là "1" ba lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
 Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển bộ đếm phím) (mở)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn chính.
 Thay BCU (PCB1, PCB2)
SC940-51Mô tả:
Lỗi ổ đĩa điện từ đón khay nạp giấy đầu tiên
Khi cuộn điện từ đang di chuyển, giá trị đăng ký của phát hiện lỗi là "1"
ba lần liên tiếp

Nguyên nhân:
Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn chính.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Thay dây nịt
SC940-52Mô tả:
Lỗi ổ đĩa điện từ đón khay nạp giấy lần thứ 2
Khi cuộn điện từ đang di chuyển, giá trị đăng ký của phát hiện lỗi là "1"
ba lần liên tiếp

Nguyên nhân:
Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn chính.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Thay dây nịt
SC940-53Mô tả:
Bypass Pickup Solenoid Drive Lỗi
Khi cuộn điện từ đang di chuyển, giá trị đăng ký của phát hiện lỗi là "1"
ba lần liên tiếp

Nguyên nhân:
Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn chính.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Thay dây nịt
SC940-54Mô tả:
Thoát giấy Lỗi chuyển đổi ổ đĩa điện từ
Khi cuộn điện từ đang di chuyển, giá trị đăng ký của phát hiện lỗi là "1"
ba lần liên tiếp

Nguyên nhân:
Trình điều khiển bị lỗi (điều khiển điện từ)

Biện pháp khắc phục:
 Tắt/bật nguồn chính.
 Thay BCU (PCB1, PCB2).
 Thay dây nịt
SC940-81Mô tả:
Tải SW1: Phát hiện quá dòng
Dòng điện bị hạn chế bởi SW tải phát hiện quá dòng trên +3.3V_ID
đường kẻ.

Nguyên nhân:
Đường dây +3.3V_ID trên BCU (PCB1, PCB2) hoặc các bộ phận điện sau đây hoặc
khai thác ngắn mạch.
 Cảm biến ID (CN115) (S24)
 μ cảm biến (CN142)

Biện pháp khắc phục:
Ngắt kết nối CN115 hoặc CN142 khỏi BCU (PCB1, PCB2), rồi xoay
máy BẬT.
Kiểm tra xem SC này có xảy ra lần nữa hay không.
*Khi kiểm tra sự xuất hiện của SC, không chỉ xem bảng điều khiển mà còn cả SC
lịch sử. Một số SC có thể xuất hiện trên bảng điều khiển thay vì SC995 vì
chúng khẩn cấp hơn.
 Nếu SC940-81 không xảy ra, dòng +3.3V_ID của dây nịt hoặc bộ phận điện
rằng đầu nối (CN115 hoặc CN142) được kết nối có thể đã bị đoản mạch.
Để xác định nguyên nhân, hãy kết nối lại từng đầu nối và xoay
máy BẬT mỗi lần. Thay thế phần bất thường thành một phần mới.
 Nếu SC940-81 xảy ra, BCU (PCB1, PCB2) có thể đã bị đoản mạch.
Thay thế BCU (PCB1, PCB2).
SC940-82Mô tả:
Tải SW2: Phát hiện quá dòng
Dòng điện bị hạn chế bởi SW tải phát hiện quá dòng trên đường +5V_IO

Nguyên nhân:
Đường dây +5V_IO trên BCU (PCB1, PCB2) hoặc các bộ phận điện sau đây hoặc
khai thác ngắn mạch.
 Tín hiệu giám sát thiết bị (CN101)
 Đơn vị nạp giấy đầu tiên (CN110)
 Đơn vị nạp giấy thứ 2 (CN111)
 Đơn vị bỏ qua (CN112)
 Động cơ đăng ký (M7), Động cơ thoát giấy (Chỉ IM 4000/5000/6000) (M8),
Động cơ nạp giấy (M9), Động cơ vận chuyển dọc (M10) (CN113)
 Cảm biến lối vào nung chảy (S25), Cảm biến đóng/mở thiết bị chuyển giao (S23),
Cảm biến đăng ký (S22), Đèn LED đóng/mở thiết bị truyền tải (LED1)(CN115)
 Cảm biến tiếp xúc trục lăn (S26) (CN116)
 Bộ cảm biến đầy bộ thu mực (S27) (CN118)
 Bộ song công, Động cơ lối vào song công (M4), Cảm biến lối vào song công (S16),
Cảm biến lối ra song công (S17), động cơ song công/bỏ qua (M5) (CN123)
 Bộ thoát giấy, Cảm biến lùi (S9), Cảm biến thoát giấy (S10), Thoát giấy đầy
cảm biến (S11), Cảm biến lối vào nung chảy (S25) (CN124)
 Đơn vị giao diện bộ đếm tùy chọn (MKB) (CN132)
 1 khay Bin (CN134)
 Bridge Unit / Internal Shift Tray / Side Tray (CN139)
 Cọc nhiệt nung chảy (Fusing Thermopile (End) (TH1), Fusing Thermopile
(Trung tâm) (TH2)) (CN145)

Biện pháp khắc phục:
Ngắt kết nối CN101, CN110, CN111, CN112, CN113, CN115, CN116, CN118,
CN123, CN124, CN132, CN134, CN139, CN145 từ BCU (PCB1, PCB2),
và sau đó BẬT máy.
Kiểm tra xem SC này có xảy ra lần nữa hay không.
*Khi kiểm tra sự xuất hiện của SC, không chỉ xem bảng điều khiển mà còn cả SC
lịch sử. Một số SC có thể xuất hiện trên bảng điều khiển thay vì SC995 vì
chúng khẩn cấp hơn.
 Nếu SC940-82 không xảy ra, dòng +5V_IO của dây nịt hoặc bộ phận điện
rằng đầu nối (CN115 hoặc CN142) được kết nối có thể đã bị đoản mạch.
Để xác định nguyên nhân, hãy kết nối lại từng đầu nối và xoay
máy BẬT mỗi lần. Thay thế phần bất thường thành một phần mới.
 Nếu SC940-82 xảy ra, BCU (PCB1, PCB2) có thể đã bị đoản mạch.
Thay thế BCU (PCB1, PCB2).
SC995-01Mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 1
So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy.
Chi tiết:
 Không xác định được số sê-ri máy do BCU (PCB1, PCB2)
thay thế hoặc hỏng hóc.
 Không xác định được số sê-ri máy do thay thế NV-RAM

Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp

Biện pháp khắc phục:
 Nhập số sê-ri máy bằng SP5-811, rồi bật nguồn
bật/tắt.
 Đính kèm NV-RAM đã được cài đặt trước đó
SC995-02Mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 2
So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy.
Chi tiết:
Không thể xác định số sê-ri máy do thay thế NV-RAM hoặc
trục trặc.

Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp

Biện pháp khắc phục:
 Gắn NV-RAM đã được cài đặt trước đó.
 Tải dữ liệu về NV-RAM bằng SP5-825
SC995-03Mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 3
So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và mã nhận dạng máy.
Chi tiết:
Không thể nhận dạng mã nhận dạng máy vì bộ điều khiển đã được
thay thế không đúng cách hoặc bị trục trặc.

Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp

Biện pháp khắc phục:
Thay thế nó bằng một bộ điều khiển tương thích
SC995-04Mô tả:
Lỗi cài đặt CPM 4
So sánh số sê-ri máy (11 chữ số) và nhận dạng máy
mã số.

Nguyên nhân:
Số sê-ri máy (11 chữ số) hoặc mã nhận dạng máy không khớp.

Biện pháp khắc phục:
Đưa các bộ phận về cấu hình ban đầu, sau đó thay thế chúng theo
sách hướng dẫn
SC900-00Mô tả:
Lỗi bộ đếm điện
Tổng giá trị bộ đếm điện nằm ngoài thông số kỹ thuật.
Lỗi được phát hiện khi tăng tổng bộ đếm.

Nguyên nhân:
 NV-RAM không mong đợi được đính kèm.
 NV-RAM bị lỗi
 Dữ liệu NV-RAM bị hỏng.
 Dữ liệu được ghi vào khu vực không mong muốn do yếu tố bên ngoài, v.v.
 Số lượng yêu cầu của SRM khi nhận PRT chưa hoàn thành.

Biện pháp khắc phục:
Thay thế NV-RAM.
SC920-02Mô tả:
Lỗi máy in 1 (Không thể mua bộ nhớ CÔNG VIỆC)
Một lỗi được phát hiện trong ứng dụng và nó không thể chạy

Nguyên nhân:
 Software bug
 Unexpected hardware configuration (such as insufficient memory)

Biện pháp khắc phục:
 TẮT và BẬT nguồn điện chính.
 Tăng dung lượng bộ nhớ lưu trữ.
SC920-04Mô tả:
Lỗi ứng dụng máy in (quá trình lọc bị hủy bỏ)
Một lỗi được phát hiện trong ứng dụng và nó không thể chạy

Nguyên nhân:
 Software bug
 Unexpected hardware configuration (such as insufficient memory)

Biện pháp khắc phục:
 TẮT và BẬT nguồn điện chính.
 Tăng dung lượng bộ nhớ lưu trữ.
SC921-00Mô tả:
Lỗi ứng dụng máy in (Không tìm thấy phông chữ thường trú)
Không thể tìm thấy phông chữ cố định khi khởi động máy in.

Nguyên nhân:
Các tệp phông chữ được cài đặt sẵn không có.

Biện pháp khắc phục:
TẮT và BẬT nguồn điện chính
SC925-00Mô tả:
Lỗi chức năng NetFile

Nguyên nhân:
Không thể sử dụng quản lý tệp NetFile trên ổ cứng hoặc NetFile
tập tin quản lý bị hỏng và hoạt động không thể tiếp tục. Các ổ cứng là
bị lỗi và chúng không thể được sửa lỗi hoặc phân vùng, vì vậy Bộ định tuyến quét
các chức năng (gửi fax đã nhận, chụp tài liệu, v.v.), dịch vụ Web và
các chức năng mạng khác không thể được sử dụng.
Mã trạng thái ổ cứng được hiển thị bên dưới mã SC:
 Ổ cứng bị lỗi
 Mất nguồn khi đang ghi dữ liệu vào HDD
 Lỗi phần mềm

Biện pháp khắc phục:
Xem bảng và quy trình dưới đây.
SC925-01Mô tả:
Lỗi chức năng NetFile

Nguyên nhân:
Không thể sử dụng quản lý tệp NetFile trên ổ cứng hoặc NetFile
tập tin quản lý bị hỏng và hoạt động không thể tiếp tục. Các ổ cứng là
bị lỗi và chúng không thể được sửa lỗi hoặc phân vùng, vì vậy Bộ định tuyến quét
các chức năng (gửi fax đã nhận, chụp tài liệu, v.v.), dịch vụ Web và
các chức năng mạng khác không thể được sử dụng.
Mã trạng thái ổ cứng được hiển thị bên dưới mã SC:
 Ổ cứng bị lỗi
 Mất nguồn khi đang ghi dữ liệu vào HDD
 Lỗi phần mềm

Biện pháp khắc phục:
Xem bảng và quy trình dưới đây.
SC926-01Mô tả:
Lỗi chức năng chuyển nhật ký
Thời gian chờ thao tác chụp xảy ra khi cài đặt chụp và nhật ký
cài đặt mã hóa đang BẬT

Nguyên nhân:
 Chụp liên tục lỗi truyền dữ liệu
 Liên tục nắm bắt lỗi chuyển đổi dữ liệu
 Lỗi phần mềm

Biện pháp khắc phục:
Tự động khởi động lại được thực hiện.
SC990-00Mô tả:
Lỗi vận hành phần mềm
Phần mềm đã cố gắng thực hiện một hoạt động không mong muốn.

Nguyên nhân:
 Lỗi thông số
 Lỗi tham số nội bộ
 Bộ nhớ làm việc không đủ
 Lỗi hoạt động gây ra bởi những bất thường mà bình thường không thể phát hiện được

Biện pháp khắc phục:
 TẮT và BẬT nguồn điện chính.
 Cài đặt lại phần mềm của bộ điều khiển và IPU (PCB7).
SC991-00Mô tả:
Lỗi hoạt động phần mềm có thể phục hồi
Phần mềm đã cố gắng thực hiện một hoạt động không mong muốn.
SC991 bao gồm các lỗi có thể phục hồi trái ngược với SC990

Nguyên nhân:
 Lỗi thông số
 Lỗi tham số nội bộ
 Bộ nhớ làm việc không đủ
 Lỗi vận hành do các bất thường mà thông thường không phát hiện được.

Biện pháp khắc phục:
chỉ đăng nhập
SC992-00Mô tả:
SC không xác định được ban hành.
Một SC, không được kiểm soát bởi hệ thống, đã xảy ra

Nguyên nhân:
 Một SC cho mô hình trước đó đã được sử dụng nhầm, v.v.
 Về cơ bản là một lỗi phần mềm

Biện pháp khắc phục:
TẮT và BẬT nguồn điện chính
SC994-00Mô tả:
Lỗi hoạt động gây ra bởi những bất thường thường không thể phát hiện được.
Đã xảy ra lỗi do số lượng bản ghi vượt quá giới hạn cho hình ảnh
được quản lý trong lớp dịch vụ của phần sụn.

Nguyên nhân:
Điều này có thể xảy ra nếu có quá nhiều màn hình ứng dụng đang mở trên thao tác
bảng điều khiển.

Biện pháp khắc phục:
Chỉ đăng nhập.
SC997-00Mô tả:
Lỗi lựa chọn chức năng ứng dụng
Ứng dụng được chọn bởi phím bảng điều khiển hoạt động bất thường (Không
phản ứng, kết thúc bất thường).

Nguyên nhân:
Lỗi phần mềm (chủ yếu là ứng dụng)

Biện pháp khắc phục:
 Kiểm tra RAM tùy chọn, các bo mạch theo yêu cầu của chương trình ứng dụng.
 Kiểm tra xem sự kết hợp của các chương trình đã tải xuống có chính xác không.
SC998-00Mô tả:
Lỗi bắt đầu ứng dụng
 Không có ứng dụng nào được đăng ký vào hệ thống trong một thời gian nhất định sau khi chính
điện đã được bật.
(Không có ứng dụng nào bắt đầu/Tất cả các ứng dụng đã bị chấm dứt bất thường)
 Ứng dụng đã bắt đầu nhưng không thể vẽ ngay bây giờ vì một số lý do.

Nguyên nhân:
 Lỗi phần mềm (chủ yếu là ứng dụng)
 RAM và bo mạch tùy chọn theo yêu cầu của chương trình ứng dụng. Không
cài đặt một cách chính xác.

Biện pháp khắc phục:
 TẮT và BẬT nguồn điện chính.
 Kiểm tra RAM và bo mạch tùy chọn.
 Kiểm tra sự kết hợp của các chương trình.
 Thay bo mạch điều khiển (PCB9)

 

Bạn có thể tìm thấy tất cả các mã lỗi – Error Code của máy photocopy Ricoh IM 3000 trong bảng mã mà VIDO cung cấp bên trên, gồm có các mã lỗi như:

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh IM 3500
Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh IM 3500

Danh sách các mã lỗi mà VIDO đã tổng hợp của máy photo Ricoh IM 3000

Phần 1:

– SC101-01, SC101-03, SC101-08, SC101-09, SC101-12, SC101-13, SC101-14, SC102-01, SC102-03, SC102-08, SC102-09, SC102-12, SC102-13, SC102-14, SC111-01, SC120-00, SC121-00, SC141-01, SC141-03, SC141-08, SC141-09, SC141-12,.

– SC141-13, SC142-01, SC142-03, SC142-08, SC142-09, SC142-12, SC142-13, SC142-14, SC144-01, SC144-01, SC144-03, SC144-09, SC144-12, SC144-13, SC151-00, SC152-00, SC154-00, SC161-02, SC161-20, SC195-00, SC161-20, SC202-00,.

– SC203-00, SC204-00, SC220-00, SC230-00, SC231-00, SC240-00, SC272-01, SC272-10, SC230-10, SC302-00, SC324-01, SC360-01, SC361-01, SC362-01, SC370-00, SC391-00, SC396-01, SC440-00, SC452-00, SC460-00, SC497-00, SC498-00.

– SC501-01, SC501-02, SC502-01, SC502-02, SC503-01, SC503-02, SC503-11, SC503-12, SC503-31, SC503-32, SC503-33, SC503-34, SC503-35, SC503-36, SC504-21, SC504-22, SC505-41, SC505-42, SC505-43, SC508-00, SC520-01, SC520-02.

Phần 2:

– SC520-03, SC521-01, SC521-02, SC522-00, SC530-00, SC530-01, SC531-00, SC553-00, SC553-01, SC534-00, SC535-00, SC540-00, SC541-01, SC541-02, SC541-03, SC542-02, SC542-03, SC542-05, SC542-06, SC543-00, SC544-01, SC544-02.

– SC545-01, SC545-03, SC547-01, SC547-02, SC547-03, SC551-01, SC551-02, SC551-03, SC552-05, SC552-06, SC553-00, SC554-01, SC554-02, SC555-01, SC555-02, SC557-00, SC558-00, SC559-00, SC561-00, SC562-02, SC562-05, SC563-00.

– SC564-00, SC571-00, SC572-02, SC573-00, SC574-00, SC589-01, SC589-01, SC589-02, SC620-01, SC620-02, SC620-03, SC620-04, SC621-00, SC622, SC622-01, SC622-11, SC622-12, SC622-31, SC623-00, SC663-01, SC663-02, SC663-03.

– SC664-01, SC664-02, SC664-03, SC665-04, SC665-05, SC665-07, SC665-08, SC665-61, SC665-71, SC667-01, SC667-10, SC667-40, SC669, SC669-1, SC669-2, SC669-3, SC669-4, SC669-5, SC669-6, SC669-7, SC669-8, SC669-9, SC669-10.

Phần 3:

– SC669-11, SC669-12, SC669-13, SC669-14, SC669-15, SC669-16, SC669-17, SC669-18, SC669-19, SC669-20, SC669-21, SC669-22, SC669-23, SC669-24, SC669-25, SC669-26, SC669-36, SC669-37, SC682, SC682-1, SC682-6, SC682-11, SC682-16.

– SC682-21, SC682-26, SC682-31, SC682-36, SC687-00, SC632-00, SC633-00, SC634-00, SC635-00, SC636-01, SC637-01, SC637-02, SC641-00, SC650-01, SC650-04, SC650-05, SC650-13, SC650-14, SC651-01, SC651-02, SC652-00, SC653-00.

– SC670-01, SC670-02, SC670-03, SC670-04, SC670-05, SC672-00, SC672-10, SC672-11, SC672-12, SC672-13, SC673-01, SC673-10, SC700, SC700-01, SC700-02, SC700-04, SC700-05, SC700-06, SC700-07, SC700-09, SC701, SC701-03.

– SC701-08, SC702, SC702-01, SC702-02, SC702-03, SC702, SC702-04, SC702-05, SC703-01, SC720, SC720-03, SC720-6, SC720-10, SC720-11, SC720-13, SC720-15, SC720-17, SC720-20, SC720-24, SC720-25, SC720-27, SC720-28, SC720-30.

Phần 4:

– SC720-33, SC720-34, SC720-35, SC720-41, SC720-42, SC720-44, SC720-50, SC720-51, SC720-52, SC720-53, SC720-54, SC720-60, SC720-70, SC720-71, SC720-72, SC720-73, SC720-74, SC720-75, SC720-80, SC720-81, SC720-82, SC720-83.

– SC720-06, SC721, SC721-03, SC721-04, SC721-04, SC721-10, SC721-11, SC721-17, SC721-24, SC721-25, SC721-27, SC721-28, SC721-30, SC721-33, SC721-41, SC721-42, SC721-44, SC721-52, SC721-53, SC721-58, SC721-59, SC721-70.

– SC721-71, SC721-80, SC721-81, SC721, SC721-06, SC722, SC722-03, SC722-04, SC722-06, SC722-10, SC722-11, SC722-17, SC722-24, SC722-25, SC722-27, SC722-28, SC722-30, SC722-33, SC722-41, SC722-42, SC722-44, SC722-45, SC722-46.

– SC722-47, SC722-70, SC722-71, SC722-81, SC722, SC722-06, SC723-06, SC723-10, SC723-20, SC723-24, SC723-44, SC723-71, SC727-01, SC727-03, SC727-04, SC727-06, SC727-10, SC727-12, SC727-20, SC727-39, SC727-41, SC727-71.

Phần 5:

– SC727-72, SC761-03, SC761-04, SC780-01, SC781-01, SC791-00, SC792-00, SC816, SC816-01, SC816-02, SC816-03, SC816-04, SC816-05, SC816-07, SC816-08, SC816-09, SC816-10-12, SC816-13, SC816-14, SC816-15-18, SC816-19, SC816-20.

– SC816-22, SC816-23-24, SC816-25, SC816-26-28, SC816-29-30, SC816-35, SC816-36-96, SC816-98, SC819-00, “SC840-, 00”, SC841-00, SC842-00, SC842-01, SC842-02, SC845, SC845-01, SC845-02, SC845-03, SC845-04, SC845-05, SC845-50.

– SC845-51, SC855-01, SC855-02, SC857-00, SC860-00, SC860-01, SC860-02, SC860-03, SC863-01, SC863-02-23, SC864-01, SC864-02-23, SC865-00, SC865-01, SC865-02-23, SC865-50-73, SC865-66, SC867-00, SC867-01, SC867-02, SC868-00.

– SC868-01, SC868-02, SC869-01, SC869-02, SC870-00, SC870-01, SC870-02, SC870-03, SC870-04, SC870-05, SC870-06, SC870-07, SC870-08, SC870-09, SC870-10, SC870-11, SC870-20, SC870-21, SC870-22, SC870-23, SC870-24, SC870-25, SC870-26.

– SC870-27, SC870-30, SC870-31, SC870-32, SC870-41, SC870-50, SC870-51, SC870-52, SC870-53, SC870-54, SC870-55, SC870-56, SC870-57, SC870-58, SC870-59, SC870-60, SC871-01, SC871-02, SC871-03, SC872-00, SC873-00, SC874-05.

– SC874-06, SC874-09, SC874-10, SC874-12, SC874-13, SC874-14, SC874-15, SC874-16, SC874-41, SC874-42, SC874-61-65, SC874-66, SC874-67, SC874-68, SC874-69, SC874-70, SC874-99, SC874-80, SC875-01, SC875-02, SC875-03, SC876-00.

– SC877-00, SC878-00, SC878-01, SC878-02, SC878-03, SC878-20, SC880-00, SC882-01, SC890-01, SC890-02, SC899-00, SC940-01, SC940-02, SC940-03, SC940-04, SC940-50, SC940-51, SC940-52, SC940-53, SC940-54, SC940-81.

– SC940-82, SC995-01, SC995-02, SC995-03, SC995-04, SC900-00, SC920-02, SC920-04, SC921-00, SC925-00, SC925-01, SC926-01, SC990-00, SC991-00, SC992-00, SC994-00, SC997-00, SC998-00.

Mong rằng các kỹ thuật viên có thể dựa vào bảng mã lỗi máy photocopy này tiện lợi hơn trong việc khắc phục các lỗi hàng ngày, Có gì góp ý mọi người có thể comment góp ý giúp VIDO nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902.885.042

Zalo Chat