Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh IM 6503SP

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh IM 6503SP một bảng mã được tổng hợp bởi tin học VIDO. Bảng mã lỗi được translate từ tài liệu gốc của hãng sang Tiếng Việt cho anh em kỹ thuật tại Việt Nam dễ dàng trong việc sử dụng.

Một bảng mã được làm vô cùng chỉnh chu, gọn gàng, dễ tra cứu và dễ nhìn. Bên cạnh đó còn có rất nhiều bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh các dòng máy khác mà bạn có thể tham khảo và sử dụng.

Nhập mã lỗi để bắt đầu tìm kiếm các mã lỗi của Ricoh IM 6503SP

Mã lỗiChi tiết
SC101-01Mô tả:
Lỗi đèn phơi sáng: Quét mặt trước
Mức phát hiện cực đại đọc trên tấm trắng tham chiếu quá thấp.

Nguyên nhân:
• Lỗi đèn LED phơi sáng
• SBU (trình điều khiển LED) trên khối ống kính bị lỗi
• BICU bị lỗi
• Nguồn điện, dây tín hiệu bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Ngưng tụ nước trong bộ phận máy quét
• Gương máy quét hoặc ống kính bị lệch khỏi vị trí hoặc bị bẩn
• Hết tấm trắng tham chiếu vị trí hoặc bẩn

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối bó dây của đèn phơi sáng, SBU, BICU
• Kiểm tra độ ẩm của bộ phận máy quét. Nếu phát hiện hơi ẩm, hãy cài đặt bộ sưởi máy quét.
• Tháo kính phơi sáng và kiểm tra gương máy quét, thấu kính và lau sạch.
• Nâng ADF lên và kiểm tra tình trạng của tấm trắng. Làm sạch và đặt lại vị trí.
• Thay đèn phơi sáng.
• Thay khối thấu kính bằng SBU mới
• Thay BICU.
SC101-02Mô tả:
Lỗi đèn phơi sáng: Khởi tạo quét mặt trước (LR)
Một hoặc nhiều thành phần trong đèn LED ở hai bên không sáng.

Nguyên nhân:
• LED (hai bên) bị lỗi
• SBU (trình điều khiển LED) trên khối thấu kính bị lỗi
• Nguồn, dây tín hiệu bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ
• Nếu cách đó không giải quyết được vấn đề, hãy kiểm tra các dây nối của đèn phơi sáng xem có bị lỏng, đứt, hỏng kết nối không.
• Đặt lại dây nịt.
• Thay thế PCBs đèn tiếp xúc LED.
• Thay khối thấu kính (trình điều khiển SBU LED)
SC101-05Mô tả:
Lỗi đèn phơi sáng: Khởi tạo quét mặt trước (L)
Một hoặc nhiều thành phần của đèn LED bên trái không sáng.

Nguyên nhân:
• LED bên trái bị lỗi
• SBU (trình điều khiển LED) trên khối thấu kính bị lỗi
• Nguồn, dây tín hiệu bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ
• Nếu cách đó không giải quyết được vấn đề, hãy kiểm tra các dây nối của đèn phơi sáng xem có bị lỏng, đứt, hỏng kết nối không.
• Đặt lại dây nịt.
• Thay thế PCBs đèn tiếp xúc LED.
• Thay khối thấu kính (trình điều khiển SBU LED)
SC101-06Mô tả:
Lỗi đèn phơi sáng: Khởi tạo quét mặt trước (R)
Một hoặc nhiều thành phần của đèn LED bên phải không sáng.

Nguyên nhân:
• LED bên phải bị lỗi
• SBU (trình điều khiển LED) bị lỗi
• Nguồn, dây tín hiệu bị lỏng, hỏng, lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ
• Nếu cách đó không giải quyết được vấn đề, hãy kiểm tra bộ dây đèn LED xem có bị lỏng, đứt, hỏng kết nối không.
• Đặt lại dây nịt.
• Thay LED PCB bên phải.
• Thay khối thấu kính (trình điều khiển SBU LED)
SC102-00Mô tả:
Lỗi đèn phơi sáng: Mặt trước
Việc đọc tấm trắng tham chiếu trong số lượng xung được chỉ định đã trả về một giá trị quá cao.

Nguyên nhân:
• Đèn LED bị lỗi
• SBU (trình điều khiển LED) bị lỗi
• SBU bị lỗi
• BICU bị lỗi
• Dây nguồn hoặc dây tín hiệu bị lỏng, hỏng, bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ
• Kiểm tra và đặt lại dây nguồn, dây tín hiệu
• Thay thế PCBs LED phơi sáng
• Thay thế khối thấu kính (trình điều khiển SBU LED).
SC120-00Mô tả:
Lỗi vị trí nhà của máy quét 1
Cảm biến HP của máy quét không phát hiện tình trạng TẮT trong quá trình khởi tạo hoặc sao chép.

Nguyên nhân:
• BICU bị lỗi
• Động cơ máy quét bị lỗi
• Cảm biến HP của máy quét bị lỗi.
• Kết nối giữa BICU, SIOB, động cơ máy quét bị ngắt kết nối.
• Kết nối giữa cảm biến HP của máy quét và BICU bị ngắt kết nối.
• Dây máy quét, đai thời gian, ròng rọc hoặc giá đỡ được lắp đặt không chính xác.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra lắp đặt dây quét, dây curoa, puli, giá đỡ.
• Kiểm tra dây nịt giữa cảm biến HP của máy quét và BICU.
• Kiểm tra chức năng cảm biến HP của máy quét (kiểm tra đầu vào/đầu ra) và thay thế cảm biến nếu bị lỗi.
• Kiểm tra hoạt động của động cơ máy quét (kiểm tra đầu vào/đầu ra) và thay thế động cơ nếu bị lỗi.
• Thay BICU.
SC121-00Mô tả:
Lỗi vị trí nhà của máy quét 2
Cảm biến HP của máy quét không phát hiện tình trạng BẬT trong quá trình khởi tạo hoặc sao chép.

Nguyên nhân:
• BICU bị lỗi
• Động cơ máy quét bị lỗi
• Cảm biến HP của máy quét bị lỗi
• Dây nối giữa BICU, SIOB, động cơ máy quét bị ngắt kết nối
• Dây nối giữa cảm biến HP của máy quét và BICU bị ngắt kết nối
• Dây máy quét, dây đai định thời, ròng rọc hoặc giá đỡ được lắp đặt không đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra lắp đặt dây quét, dây curoa, puli, giá đỡ.
• Kiểm tra dây nịt cảm biến HP
• Kiểm tra dây nịt BICU
• Kiểm tra chức năng của cảm biến HP máy quét (kiểm tra đầu vào/đầu ra) và thay thế cảm biến nếu bị lỗi.
• Kiểm tra hoạt động của động cơ máy quét (kiểm tra đầu vào/đầu ra) và thay thế động cơ nếu bị lỗi.
• Thay BICU.
SC141-00Mô tả:
Lỗi phát hiện mức độ màu đen
Không thể điều chỉnh mức độ màu đen trong mục tiêu trong quá trình điều khiển khuếch đại tự động.

Nguyên nhân:
• Khai thác BICU bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• SBU bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối bó dây từ bộ máy quét đến BICU
• Thay thế khối ống kính (SBU mới)
• Thay thế BICU
SC142-00Mô tả:
Lỗi phát hiện mức trắng
Mức trắng không thể được điều chỉnh thành mức mục tiêu thứ hai trong mục tiêu trong quá trình điều khiển khuếch đại tự động.

Nguyên nhân:
• Đèn tiếp xúc bẩn hoặc phần quang học
• Bo mạch SBU bị lỗi
• Bo mạch BICU bị lỗi
• Các dây nịt bị ngắt kết nối.
• Đèn LED phơi sáng (đèn) bị lỗi
• Bộ ổn định đèn bị lỗi
• Động cơ máy quét bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Lau sạch kính phơi sáng, tấm trắng, gương và thấu kính.
• Kiểm tra xem đèn LED phơi sáng có sáng trong quá trình khởi tạo hay không
• Kiểm tra các kết nối bó dây
• Thay đèn LED phơi sáng.
• Thay động cơ máy quét.
• Thay khối ống kính (SBU), BICU
SC144-00Mô tả:
Lỗi truyền SBU
Sau khi SBU bật, BICU phát hiện một trong các điều kiện sau trên SBU: • 1 giây sau khi bật nguồn, tín hiệu SYDO không tăng cao, ngay cả sau 1 lần thử lại. • 1 giây sau khi bật nguồn, tín hiệu SYDO tăng cao, nhưng không thể đọc được SBU ID sau 3 lần thử.

Nguyên nhân:
• SBU bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây giữa bộ máy quét và BICU
• Thay thế khối ống kính (SBU mới)
• Thay thế BICU.
SC151-00Mô tả:
Lỗi mức độ màu đen: Mặt sau
Thậm chí không có một pixel nào nằm trong phạm vi cho phép khi mức độ màu đen được tạo.

Nguyên nhân:
• CIS bị lỗi
• Thay thế CIS

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây nịt và kết nối CIS.
• Kiểm tra con lăn nền CIS xem có hư hỏng không, vệ sinh bụi bẩn, kiểm tra lắp đặt
• Thay thế CIS.
SC152-00Mô tả:
Lỗi cấp độ trắng: Mặt sau
Giá trị của dữ liệu đỉnh bóng đổ trả về từ thiết bị CIS bị lỗi.

Nguyên nhân:
• Thiết bị ADF CIS bị lỗi
• Nền con lăn màu trắng CIS hoặc tấm trắng bị hỏng
• CIS bị bẩn hoặc lắp đặt không đúng cách

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây nịt và kết nối CIS.
• Kiểm tra con lăn nền CIS xem có hư hỏng không, vệ sinh bụi bẩn, kiểm tra lắp đặt
• Thay thế CIS.
SC154-00Mô tả:
Lỗi giao tiếp máy quét: Mặt sau
Hoạt động đọc của sổ đăng ký ASIC trong CIS đã trả về một giá trị không mong muốn.

Nguyên nhân:
• Dây nối giữa ADF PCB và CIS bị lỏng, gãy, lỗi
• ASIC trong CIS bị lỗi
• FROM trong CIS bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra và đặt lại dây nguồn, dây tín hiệu.
• Thay dây tín hiệu CIS
• Thay CIS
• Thay bo mạch chính ADF.
SC195-00Mô tả:
Lỗi số sê-ri máy Số
đăng ký cho số sê-ri máy không khớp.

Nguyên nhân:
• Số sê-ri chính xác gồm 11 chữ số phải được đăng ký trong máy chính.

Biện pháp khắc phục:
• Xác nhận số sê-ri chính xác.
• Số sê-ri chính xác phải được nhập với SP5811-001.
SC202-00Mô tả:
Lỗi động cơ gương đa giác 1: Hết thời gian chờ khi BẬT
Bộ phận động cơ gương đa giác không chuyển sang trạng thái "Sẵn sàng" trong vòng 20 giây. sau khi động cơ đã được bật
Nguyên nhân:
• Đầu nối PCB của động cơ gương đa giác bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi
• PCB của động cơ gương đa giác bị lỗi
• Động cơ gương đa giác bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây động cơ gương đa giác, thay thế nếu bị hỏng
• Thay thế động cơ gương đa giác
• Thay BICU
SC203-00Mô tả:
Lỗi động cơ gương đa giác 2: Hết thời gian chờ khi TẮT
Động cơ gương đa giác không để trạng thái "Sẵn sàng" trong vòng 3 giây. sau khi tắt động cơ. (Tín hiệu XSCRDY không ở mức CAO (không hoạt động) trong vòng 3 giây.)

Nguyên nhân:
• Đầu nối PCB của động cơ gương đa giác bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi
• PCB của động cơ gương đa giác bị lỗi
• Động cơ gương đa giác bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây động cơ gương đa giác, thay thế nếu bị hỏng
• Thay thế động cơ gương đa giác
SC204-00Mô tả:
Lỗi động cơ gương đa giác 3: Lỗi tín hiệu XSCRDY
Tín hiệu "Sẵn sàng" của động cơ gương đa giác không hoạt động (CAO) trong khi hình ảnh đang được tạo ra hoặc tín hiệu đồng bộ hóa đang được xuất ra.

Nguyên nhân:
• Đầu nối PCB động cơ gương đa giác bị lỏng, gãy, lỗi
• PCB động cơ gương đa giác bị lỗi
• Động cơ gương đa giác bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối PCB động cơ
• Thay thế động cơ gương đa giác
SC220-00Mô tả:
Lỗi phát hiện đồng bộ hóa laser
Bộ phát hiện đồng bộ hóa laser không thể phát hiện tín hiệu đồng bộ hóa đường truyền (DETP0) trong vòng 500 ms trong khi động cơ gương đa giác đang hoạt động ở tốc độ bình thường.
Lưu ý: Thiết bị thăm dò tín hiệu cứ sau 50 ms. SC này được cấp sau lần thử thứ 10 không dò được tín hiệu.

Nguyên nhân:
• Đầu nối bo mạch đồng bộ laze bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Bo mạch phát hiện đồng bộ laze không được lắp đúng cách (không thẳng hàng)
• Bo mạch đồng bộ laze bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra, cài đặt lại bó dây máy dò đồng bộ laze
• Thay thế máy dò đồng bộ laze
SC221-00Mô tả:
Lỗi Máy dò Đồng bộ hóa Laser: K Cạnh Dẫn đầu (LD1)
Trong khi động cơ đa giác đang quay bình thường, không có tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa nào được xuất ra cho màu đen, cạnh dẫn đầu cho bất kỳ LD nào ngoài LD0.

Nguyên nhân:
• Bộ phận phát hiện đồng bộ laze bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Thiết bị LD bị lỗi
• Bo mạch đi-ốt laze bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra thiết bị LD, kết nối bo mạch đi-ốt laze
• Thay thiết bị LD
• Thay bo mạch đi-ốt laze
• Thay BICU
SC230-00Mô tả:
Lỗi FGATE ON: K
Tín hiệu PFGATE ON không xác nhận trong vòng 5 giây sau khi xử lý hình ảnh ở công việc bình thường hoặc MUSIC cho vị trí bắt đầu [K].

Nguyên nhân:
• ASIC bị lỗi
• Kết nối kém giữa bo mạch điều khiển và BICU.
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối giữa bo mạch điều khiển và BICU.
• Thay BICU.
• Thay bo mạch điều khiển
SC231-00Mô tả:
FGATE OFF Lỗi: K
• Tín hiệu PFGATE ON vẫn khẳng định trong vòng 5 giây sau khi xử lý hình ảnh trong công việc bình thường hoặc MUSIC cho vị trí kết thúc [K].
• Tín hiệu PFGATE ON vẫn khẳng định khi công việc tiếp theo bắt đầu.

Nguyên nhân:
• ASIC bị lỗi
• Kết nối kém giữa bo mạch điều khiển và BICU.
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối giữa bo mạch điều khiển và BICU.
• Thay BICU.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC240-00Mô tả:
Lỗi thiết bị LD
BICU phát hiện lỗi bo mạch điốt laze (LDB) một vài lần liên tiếp khi thiết bị LDB bật sau khi khởi tạo LDB.

Nguyên nhân:
• LD bị mòn
• Bộ dây LD bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế bộ dây LD
• Thay thế thiết bị LD
• Thay thế BICU.
SC270-00Mô tả:
Lỗi giao tiếp GAVD
Đã xảy ra sự cố trong GAVD hoặc eSOC.

Nguyên nhân:
• BICU bị lỗi
• Đơn vị LD hiệu quả

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các điểm kết nối trên BICU xem dây nịt hoặc đầu nối có bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi không
• Thay thiết bị LD
• Thay BICU
SC272-01Mô tả:
Lỗi giao tiếp trình điều khiển LD
Các giá trị đọc/ghi được so sánh hai lần nhưng không khớp. Kiểm tra chẵn lẻ không thành công sau ba lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Dây nịt LDB bị lỏng, gãy, lỗi
• LDB bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ
• Thay dây nịt LDB
• Thay thiết bị LD
• Thay BICU
SC272-10Mô tả:
Lỗi giao tiếp trình điều khiển LD
Có ngắt cửa mở (LD5V OFF) khi cửa đóng.

Nguyên nhân:
• BICU/RYB bị lỗi (lỗi +5VS)
• LDB bị lỗi
• LDB bó lỏng, hỏng, bị lỗi
• BICU-RYB bó lỏng, bị hỏng, bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ
• Thay dây BICU-RYB
• Thay dây LDB
• Thay BICU/RYB
• Thay bộ LD
SC300-00Mô tả:
Lỗi đầu ra corona sạc
Điện áp phản hồi từ bộ sạc corona được phát hiện quá cao 9 lần.

Nguyên nhân:
• Kết nối cục sạc corona bị lỏng, đứt, bị lỗi
• Cục sạc corona bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây bộ sạc corona
• Thay bộ nguồn sạc corona
SC305-00Mô tả:
Lỗi bộ làm sạch dây corona sạc 1
Tấm làm sạch bộ sạc không đến được vị trí ban đầu:
• Động cơ bị khóa trong vòng 4 giây sau khi bật hoặc không khóa trong vòng 30 giây.
• Động cơ bị khóa trong vòng 10 giây sau khi đảo chiều hoặc không khóa trong vòng 30 giây.

Nguyên nhân:
• Dây sạc corona dây motor lỏng, đứt, lỗi
• Dây sạc corona dây motor bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây motor
• Thay motor dây sạc corona
SC306-00Mô tả:
Sạc dây corona báo lỗi 2
Động cơ sạc corona không hoạt động. Dòng điện ở động cơ corona sạc được phát hiện dưới 83 mA.

Nguyên nhân:
• Đầu nối động cơ của bộ làm sạch dây sạc corona bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây motor
• Thay motor dây sạc corona
SC307-00Mô tả:
Hở mạch lưới sạc
Khi điện áp cao đi vào lưới corona, điện áp phản hồi được phát hiện nhiều hơn giá trị cài đặt 9 lần. Điện áp phản hồi này được sử dụng để cập nhật PWM cho điều khiển đầu ra.

Nguyên nhân:
• Dây sạc corona bị lỗi
• Thiết bị sạc corona bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Gói năng lượng sạc corona bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây sạc corona
• Thay bộ sạc corona
• Thay bộ nguồn sạc corona
SC320-01Mô tả:
Đầu ra phát triển bất thường
Điện áp cao áp dụng cho đơn vị phát triển được phát hiện cao hơn 10 lần so với giới hạn trên (45%) của PWM.

Nguyên nhân:
• Rò rỉ sai lệch phát triển do kết nối kém, đầu nối bị lỗi
• Bộ nguồn phát triển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các thiết bị đầu cuối của đơn vị phát triển xem có bị hư hỏng không
• Thay thế đơn vị phát triển
• Thay thế gói nguồn của đơn vị phát triển
SC324-01Mô tả:
Khóa động cơ phát triển
Tín hiệu khóa động cơ phát triển vẫn ở mức cao trong 2 giây. trong khi động cơ phát triển đã được bật.

Nguyên nhân:
• Cơ chế truyền động bị quá tải do bột mực bị vón cục trong đường dẫn mực đã sử dụng
• Bảng điều khiển động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra cuộn dây của bộ cấp mực.
• Nếu bánh răng không bị hỏng, hãy thay thế cuộn dây.
• Nếu bánh răng bị hỏng, hãy thay thế toàn bộ thiết bị
• Thay thế động cơ phát triển
SC360-01Mô tả:
Lỗi điều chỉnh cảm biến TD: Đầu ra điều chỉnh bất thường
Trong khi tự động điều chỉnh cảm biến TD, điện áp đầu ra của cảm biến TD (Vt) là 2,5 volt hoặc cao hơn mặc dù điện áp điều khiển được đặt ở giá trị tối thiểu (PWM = 0). Khi lỗi này xảy ra, SP2-906-1 đọc 0,00V.
Lưu ý: • SC này chỉ được giải phóng sau khi đã đạt được sự điều chỉnh chính xác của cảm biến TD. • Bật/tắt máy sẽ hủy hiển thị SC, nhưng không giải phóng nguồn mực cảm biến ID. • Khi cảm biến TD bị lỗi, nguồn cung cấp mực in được kiểm soát bằng cách sử dụng số điểm ảnh và cảm biến ID.

Nguyên nhân:
• Dây TD, đầu nối bị lỏng, gãy, lỗi
• Dây đai động cơ chai mực bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Cảm biến TD bị lỗi
• IOB bị lỗi
• Động cơ chai mực bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tháo bộ phận phát triển và kiểm tra dây nịt cảm biến TD
• Kiểm tra dây nịt động cơ chai mực
• Thay thế cảm biến TD
• Thay thế động cơ chai mực
• Thay thế IOB
SC360-11Mô tả:
Lỗi điều chỉnh cảm biến TD: Lỗi hết thời gian
Trong khi tự động điều chỉnh cảm biến TD, điện áp đầu ra của cảm biến TD (Vt) không nằm trong phạm vi mục tiêu (3,0 ± 0,1V) trong vòng 20 giây. Khi lỗi này xảy ra, màn hình của SP2-906-1 đọc 0,00V.
Lưu ý: • SC này chỉ được giải phóng sau khi đã đạt được sự điều chỉnh chính xác của cảm biến TD. • Bật/tắt máy theo chu kỳ sẽ hủy hiển thị SC, nhưng không giải phóng nguồn cung cấp mực cảm biến ID

Nguyên nhân:
• Bộ cảm biến TD bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Cảm biến TD bị lỗi
• IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tháo bộ phận phát triển và kiểm tra bó dây cảm biến TD
• Thay thế cảm biến TD
• Thay thế IOB
SC361-00Mô tả:
Lỗi đầu ra của cảm biến TD: Giới hạn trên
Điện áp đầu ra của cảm biến TD (Vt), được đo trong mỗi chu kỳ sao chép, được phát hiện cao hơn 4V cho 10 bản in.

Nguyên nhân:
• Dây cảm biến TD bị lỏng, bị hỏng
• Dây của động cơ chai mực bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Cảm biến TD bị lỗi
• IOB bị lỗi
• Động cơ chai mực bị lỗi
Lưu ý: Khi cảm biến TD bị lỗi, nguồn cung cấp mực được kiểm soát bằng cách sử dụng số điểm ảnh và ID cảm biến.

Biện pháp khắc phục:
• Tháo bộ phận phát triển và kiểm tra dây nịt cảm biến TD
• Kiểm tra dây nịt động cơ chai mực
• Thay thế cảm biến TD
• Thay thế động cơ chai mực
• Thay thế IOB
SC362-00Mô tả:
Lỗi đầu ra cảm biến TD: Điện áp đầu ra cảm biến TD giới hạn dưới
(Vt), được đo trong mỗi chu kỳ sao chép, được phát hiện thấp hơn 10 lần so với 0,5V.

Nguyên nhân:
• Dây cảm biến TD bị lỏng, bị hỏng
• Dây của động cơ chai mực bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Cảm biến TD bị lỗi
• IOB bị lỗi
• Động cơ chai mực bị lỗi
Lưu ý: Khi cảm biến TD bị lỗi, nguồn cung cấp mực được kiểm soát bằng cách sử dụng số điểm ảnh và ID cảm biến.

Biện pháp khắc phục:
• Tháo bộ phận phát triển và kiểm tra dây nịt cảm biến TD
• Kiểm tra dây nịt động cơ chai mực
• Thay thế cảm biến TD
• Thay thế động cơ chai mực
• Thay thế IOB
SC370-01Mô tả:
Lỗi điều chỉnh cảm biến ID: Đầu ra đèn LED bất thường
Một trong các điện áp đầu ra cảm biến ID sau đây được phát hiện khi khởi tạo cảm biến ID.
• Vsg nhỏ hơn 4.0V khi đầu vào PWM tối đa (255) được áp dụng cho cảm biến ID.
• Vsg lớn hơn hoặc bằng 4.0V khi đầu vào PWM tối thiểu (0) được áp dụng cho cảm biến ID.

Nguyên nhân:
• Cảm biến ID bị bẩn (mẫu cảm biến ID bị lỗi)
• Bộ cảm biến ID, đầu nối bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Cảm biến ID bị lỗi
• IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tháo bộ trống mực và kiểm tra bó dây cảm biến ID
• Làm sạch cảm biến ID
• Thay thế cảm biến ID
• Thay thế IOB
SC370-11Mô tả:
Lỗi điều chỉnh cảm biến ID: Lỗi hết thời gian chờ
Vsg nằm ngoài mục tiêu điều chỉnh (4,0 ± 0,2V) trong quá trình kiểm tra Vsg trong vòng 20 giây.

Nguyên nhân:
• Cảm biến ID bị bẩn (mẫu cảm biến ID bị lỗi)
• Bộ cảm biến ID, đầu nối bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Cảm biến ID bị lỗi
• IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tháo bộ trống mực và kiểm tra bó dây cảm biến ID
• Làm sạch cảm biến ID
• Thay thế cảm biến ID
• Thay thế IOB
SC375-00Mô tả:
Lỗi cảm biến ID: Lỗi điện áp bề mặt trống
Điện áp đầu ra của cảm biến ID là 5.0V và tín hiệu PWM đầu vào của cảm biến ID là 0 khi kiểm tra mẫu cảm biến ID.

Nguyên nhân:
• Cảm biến ID bị bẩn (mẫu cảm biến ID bị lỗi)
• Bộ cảm biến ID, đầu nối bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Bộ dây sạc nguồn bị lỏng, bị hỏng
• Bộ nguồn bị lỗi
• Bộ cảm biến ID bị lỗi
• IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tháo bộ trống mực và kiểm tra bó dây cảm biến ID
• Làm sạch cảm biến ID
• Thay cảm biến ID
• Thay bộ sạc điện
• Thay IOB
SC376-00Mô tả:
Lỗi cảm biến ID: Phát hiện cạnh mẫu không thành công
Trong 2 giây trong quá trình kiểm tra mẫu cảm biến ID, điện áp cạnh mẫu cảm biến ID không phải là 2,5V hoặc cạnh mẫu không được phát hiện trong vòng 800 ms.

Nguyên nhân:
• Cảm biến ID bị bẩn (mẫu cảm biến ID bị lỗi)
• Bộ cảm biến ID, đầu nối bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Bộ dây sạc nguồn bị lỏng, bị hỏng
• Bộ nguồn bị lỗi
• Bộ cảm biến ID bị lỗi
• IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tháo bộ trống mực và kiểm tra bó dây cảm biến ID
• Làm sạch cảm biến ID
• Thay cảm biến ID
• Thay bộ sạc điện
• Thay IOB
SC377-00Mô tả:
Lỗi cảm biến ID: Lỗi đọc bề mặt tiềm ẩn
Giá trị Vp, đo hệ số phản xạ của mẫu cảm biến ID, không nằm trong khoảng -70V đến -400V.

Nguyên nhân:
• Cảm biến ID bị bẩn
• Dây nịt cảm biến tiềm năng, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi
• Bộ trống mực bị ngắt kết nối ở phía trước
• Bộ sạc corona bị ngắt kết nối
• Cảm biến có khả năng bị lỗi
• IOB bị lỗi
• Dây sạc corona bị bẩn, bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Làm sạch cảm biến ID
• Kiểm tra dây cảm biến tiềm năng
• Kiểm tra kết nối bộ trống mực
• Kiểm tra dây nịt bộ corona điện tích
• Thay cảm biến điện thế
• Kiểm tra, vệ sinh, thay thế bộ corona sạc
• Thay thế IOB
SC378-00Mô tả:
Lỗi mẫu cảm biến ID
Một trong những điện áp đầu ra của cảm biến ID sau đây đã được phát hiện hai lần liên tiếp khi kiểm tra mẫu cảm biến ID. • Vsp lớn hơn hoặc bằng 2,5V • Vsg nhỏ hơn 2,5 • Vsp = 0V • Vsg = 0

Nguyên nhân:
• Cảm biến ID bị bẩn (hình ảnh mô hình cảm biến ID kém, mật độ hình ảnh không chính xác)
• Bộ cảm biến ID, đầu nối bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Bộ dây sạc bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Cảm biến ID bị lỗi
• IOB bị lỗi
• Bộ sạc bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tháo bộ trống mực, kiểm tra cảm biến ID sạch
• Kiểm tra bó dây cảm biến ID
• Kiểm tra bó dây bộ nguồn sạc •
Thay thế cảm biến ID
• Thay thế bộ nguồn sạc
• Thay thế IOB
SC380-51Mô tả:
Hiệu chuẩn cảm biến tiềm năng (VL)
Trong quá trình hiệu chuẩn cảm biến tiềm năng trống, khi VL được điều chỉnh, mẫu VL tiềm năng bề mặt mẫu không nằm trong phạm vi 0V đến -400V. (VL là tiềm năng sau khi phơi bày một mẫu màu trắng.)

Nguyên nhân:
• Bó cảm biến tiềm ẩn, đầu nối bị lỏng, gãy, lỗi
• Bó kết nối bộ trống mực bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Bó dây bộ phận sạc corona bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Bó dây bộ nguồn phát triển bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Bộ cảm biến tiềm ẩn bị lỗi •
Bộ sạc corona bị lỗi
• Gói năng lượng phát triển bị lỗi
• IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối bộ trống mực
• Tháo bộ trống mực và kiểm tra
dây điện cảm biến tiềm năng • Kiểm tra dây điện corona • Kiểm tra dây điện
gói nguồn của bộ phát triển • Thay thế cảm biến điện thế • Thay bộ dây điện corona • Thay bộ nguồn phát triển • Thay IOB
SC396-01Mô tả:
Lỗi động cơ trống
Tín hiệu khóa động cơ trống vẫn ở mức thấp trong 2 giây trong khi động cơ chính đang bật.

Nguyên nhân:
• Cơ cấu truyền động bị quá tải
• Bảng điều khiển động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và đảm bảo không có chướng ngại vật nào cản trở hoạt động của động cơ
• Kiểm tra động cơ xem dây đai truyền động có bị lỏng hoặc hỏng không
• Thay thế động cơ tang trống
SC410-00Mô tả:
Lỗi đèn dập tắt
Khi hoàn thành khởi tạo điều khiển quy trình tự động, điện thế của bề mặt trống được phát hiện bởi cảm biến điện thế lớn hơn -400V, giá trị quy định.

Nguyên nhân:
• Đèn tắt, giắc cắm bị lỏng, gãy, lỗi
• Đèn tắt bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tháo bộ trống mực và kiểm tra bộ dây và đầu nối của đèn dập tắt
• Thay thế đèn dập tắt
SC411-01Mô tả:
Khả năng sạc: Lỗi điều chỉnh VD (1)
Mã SC được máy ghi lại nếu phát hiện một trong hai sự kiện bên dưới: • Điều chỉnh VD (1) = VD mặc định +/-20 V không thành công trong 5 lần thử quy định. • Điều chỉnh điện thế bề mặt trống cho VD(1), đạt kết quả VD(1) cho VG(1) với VD(1) > VG(1).
Máy dừng và SC được ghi mà không hiển thị số SC. Ngoài ra, khi SP3901 (Bật/Tắt Điều khiển Quá trình Tự động) được đặt thành "Bật", sự cố chỉ được phát hiện khi điều khiển được bật cho cảm biến tiềm ẩn.

Nguyên nhân:
• Bộ phận cảm biến tiềm ẩn, đầu nối bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Bộ trống, đầu nối bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Bộ trống được lắp đặt không chính xác
• Bộ dây sạc corona bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Lưới sạc corona bị hỏng, bẩn
• Bộ cảm biến có khả năng bị lỗi
• Bộ nguồn sạc corona bị lỗi
• Đèn dập tắt trống bị lỗi
• IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây nịt trống, đầu nối ở phía trước máy
• Xác nhận rằng bộ trống mực được lắp đúng cách
• Tháo bộ trống mực và kiểm tra cảm biến
điện thế • Kiểm tra dây nịt của bộ sạc corona
• Tháo bộ sạc corona và kiểm tra lưới điện cho hư hỏng, bụi bẩn
• Thay thế cảm biến tiềm năng
• Thay thế bộ sạc corona
• Thay thế đèn dập tắt trống
• Thay thế IOB
SC411-02Mô tả:
Điện thế sạc: Lỗi điều chỉnh VD (2)
Mã SC được máy ghi lại nếu phát hiện một trong hai sự kiện dưới đây: • Điều chỉnh VD (2) không thành công trong 5 lần thử quy định. • Điều chỉnh điện thế bề mặt trống cho VD (2), đạt kết quả VD (2) cho VG với VD (2) > VG.
Máy dừng và SC được ghi mà không hiển thị số SC. Ngoài ra, khi SP3901 (Bật/Tắt Điều khiển Quá trình Tự động) được đặt thành "Bật", sự cố chỉ được phát hiện khi điều khiển được bật cho cảm biến tiềm ẩn.

Nguyên nhân:
• Bộ phận cảm biến tiềm ẩn, đầu nối bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Bộ trống, đầu nối bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Bộ trống được lắp đặt không chính xác
• Bộ dây sạc corona bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Lưới sạc corona bị hỏng, bẩn
• Bộ cảm biến có khả năng bị lỗi
• Bộ nguồn sạc corona bị lỗi
• Đèn dập tắt trống bị lỗi
• IOB bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây nịt trống, đầu nối ở phía trước máy
• Xác nhận rằng bộ trống mực được lắp đúng cách
• Tháo bộ trống mực và kiểm tra cảm biến
điện thế • Kiểm tra dây nịt của bộ sạc corona
• Tháo bộ sạc corona và kiểm tra lưới điện cho hư hỏng, bụi bẩn
• Thay thế cảm biến tiềm năng
• Thay thế bộ sạc corona
• Thay thế đèn dập tắt trống
• Thay thế IOB
SC440-01Mô tả:
Đầu ra chuyển đổi bất thường (phát hiện rò rỉ điện áp)
Khi điện áp chuyển đổi được xuất ra, điện áp phản hồi vẫn cao hơn 4V trong 60 ms.

Nguyên nhân:
• Thiết bị đầu cuối chuyển dòng, bộ nguồn chuyển bị ngắt kết nối, đầu nối bị hỏng
• Bộ nguồn chuyển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tháo bộ phận chuyển
• Kiểm tra các đầu cuối ở phía trước và phía sau
• Thay thế gói nguồn chuyển
SC440-02Mô tả:
Phát hiện hiện tượng nhả bất thường ở đầu ra truyền tải
Khi đầu ra truyền tải xuất hiện, hầu như không có bất kỳ điện áp phản hồi nào trong vòng 60 ms ngay cả khi áp dụng 24% PWM.

Nguyên nhân:
• Đầu nối chuyển bị lỏng, bị lỗi
• Dây nịt của thiết bị chuyển bị ngắt kết nối
• Bộ nguồn chuyển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Tháo bộ phận chuyển
• Kiểm tra bó dây và đầu nối
• Thay thế bộ nguồn chuyển
SC495-00Mô tả:
Lỗi đơn vị tái chế mực
Xung bộ mã hóa không thay đổi trong 3 giây sau khi động cơ trống mực được bật.

Nguyên nhân:
• Quá trình vận chuyển mực thải đã dừng do động cơ trống mực bị quá tải
• Cảm biến đầu mực bị lỗi, bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh mô tơ trống mực
• Loại bỏ mọi chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của mô tơ
• Kiểm tra các cuộn dây vận chuyển và kiểm tra xem có bị tắc không
• Tháo bộ phận phát triển và kiểm tra dây nịt và đầu nối của cảm
biến cuối hộp mực • Thay thế cảm biến cuối hộp mực
SC496-00Mô tả:
Lỗi chai thu gom mực
Công tắc bộ thu gom mực vẫn tắt khi cửa trước được đóng lại.

Nguyên nhân:
• Không có chai thu gom bột mực nào trong máy
• Dây đai công tắc bộ thu gom chai bột mực bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Công tắc bộ thu gom bột mực bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Xác nhận rằng có một chai thu gom bột mực đã qua sử dụng trong máy
• Kiểm tra dây nịt của công tắc bộ thu gom chai mực in
• Thay thế công tắc bộ thu gom chai mực in
SC501-01Mô tả:
Sự cố nâng khay 1
• Cảm biến nâng không được kích hoạt trong vòng 10 giây sau khi động cơ nâng khay bắt đầu nâng tấm đáy. • Khi khay hạ xuống, cảm biến nâng khay không tắt trong vòng 1,5 giây. • Phát hiện quá tải khay khi đặt khay. • Cảm biến giới hạn dưới của LCIT không phát hiện giới hạn dưới trong vòng 10 giây.

Nguyên nhân:
• Động cơ nâng khay bị lỗi, ngắt kết nối
• Giấy hoặc vật cản khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ
• Cuộn dây điện từ gắp bị ngắt kết nối, bị chặn bởi vật cản
• Quá nhiều giấy được nạp vào khay
Lưu ý • Lúc đầu, máy hiển thị thông báo yêu cầu người vận hành đặt lại cái khay. • SC này sẽ không hiển thị cho đến khi người vận hành kéo khay ra và đẩy khay vào 3 lần. • Nếu người vận hành tắt/bật máy trước lần mở và đóng khay thứ 3, bộ đếm 3 lần sẽ được đặt lại.

Biện pháp khắc phục:
• Đảm bảo Khay 1 không bị quá tải.
• Kiểm tra các chướng ngại vật (giấy vụn, v.v.) xung quanh khay và động cơ.
• Kiểm tra kết nối động cơ nâng khay
• Kiểm tra xung quanh nam châm điện từ đón xem có chướng ngại vật không.
• Kiểm tra kết nối điện từ.
SC502-00Mô tả:
Trục trặc nâng khay 2
• Cảm biến nâng không được kích hoạt trong vòng 10 giây sau khi động cơ nâng khay bắt đầu nâng tấm đáy. • Khi khay hạ xuống, cảm biến nâng khay không tắt trong vòng 1,5 giây. • Phát hiện quá tải khay khi đặt khay.

Nguyên nhân:
• Động cơ nâng khay bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Giấy hoặc vật cản khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ
• Cuộn dây điện từ gắp bị ngắt kết nối hoặc bị chặn bởi vật cản
• Quá nhiều giấy được nạp vào khay
Lưu ý • Lúc đầu, máy hiển thị thông báo yêu cầu người vận hành đặt lại cái khay. • SC này sẽ không hiển thị cho đến khi người vận hành kéo khay ra và đẩy khay vào 3 lần. • Nếu người vận hành tắt/bật máy trước lần mở và đóng khay thứ 3, bộ đếm 3 lần sẽ được đặt lại.

Biện pháp khắc phục:
• Đảm bảo Khay 2 không bị quá tải.
• Kiểm tra các chướng ngại vật (giấy vụn, v.v.) xung quanh khay và động cơ.
• Kiểm tra kết nối động cơ nâng khay
• Kiểm tra xung quanh nam châm điện từ đón xem có chướng ngại vật không.
• Kiểm tra kết nối điện từ.
SC503-00Mô tả:
Sự cố nâng khay 3
• Cảm biến nâng không được kích hoạt trong vòng 10 giây sau khi động cơ nâng khay bắt đầu nâng tấm đáy. • Khi khay hạ xuống, cảm biến nâng khay không tắt trong vòng 1,5 giây. • Phát hiện quá tải khay khi đặt khay.

Nguyên nhân:
• Động cơ nâng khay bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Giấy hoặc vật cản khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ
• Cuộn dây điện từ gắp bị ngắt kết nối hoặc bị chặn bởi vật cản
• Quá nhiều giấy được nạp vào khay
Lưu ý • Lúc đầu, máy hiển thị thông báo yêu cầu người vận hành đặt lại cái khay. • SC này sẽ không hiển thị cho đến khi người vận hành kéo khay ra và đẩy khay vào 3 lần. • Nếu người vận hành tắt/bật máy trước lần mở và đóng khay thứ 3, bộ đếm 3 lần sẽ được đặt lại.

Biện pháp khắc phục:
• Đảm bảo rằng Khay 3 không bị quá tải.
• Kiểm tra các chướng ngại vật (giấy vụn, v.v.) xung quanh khay và động cơ.
• Kiểm tra kết nối động cơ nâng khay
• Kiểm tra xung quanh nam châm điện từ đón xem có chướng ngại vật không.
• Kiểm tra kết nối điện từ.
SC504-00Mô tả:
Sự cố nâng khay 4 Chỉ ở Nhật Bản
• Cảm biến nâng không được kích hoạt trong vòng 10 giây sau khi động cơ nâng khay bắt đầu nâng tấm đáy. • Khi khay hạ xuống, cảm biến nâng khay không tắt trong vòng 1,5 giây. • Phát hiện quá tải khay khi đặt khay.

Nguyên nhân:
• Động cơ nâng khay bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Giấy hoặc vật cản khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ
• Cuộn dây điện từ gắp bị ngắt kết nối hoặc bị chặn bởi vật cản
• Quá nhiều giấy được nạp vào khay
Lưu ý • Lúc đầu, máy hiển thị thông báo yêu cầu người vận hành đặt lại cái khay. • SC này sẽ không hiển thị cho đến khi người vận hành kéo khay ra và đẩy khay vào 3 lần. • Nếu người vận hành tắt/bật máy trước lần mở và đóng khay thứ 3, bộ đếm 3 lần sẽ được đặt lại.

Biện pháp khắc phục:
• Đảm bảo Khay 4 không bị quá tải.
• Kiểm tra các chướng ngại vật (giấy vụn, v.v.) xung quanh khay và động cơ.
• Kiểm tra kết nối động cơ nâng khay
• Kiểm tra xung quanh nam châm điện từ đón xem có chướng ngại vật không.
• Kiểm tra kết nối điện từ.
SC505-01Mô tả:
Lỗi LCIT: Lỗi thang
máy Trước khi nam châm nạp BẬT khi khởi tạo khay, máy không phát hiện được cảm biến nâng khay TẮT sau 5 lần thử.

Nguyên nhân:
• Đầu nối dây điện từ Pick-up bị lỏng, gãy, lỗi
• Bộ điện từ Pickup bị lỗi
• Đầu nối dây điện cảm biến thang máy bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Cảm biến thang máy bị lỗi
• Bo mạch chính LCIT bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây điện từ gắp, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bó dây cảm biến thang máy, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay nam châm điện
• Thay cảm biến thang máy
• Thay bo mạch chính LCIT
SC505-02Mô tả:
Lỗi LCIT: Lỗi hết thời gian nâng
Khi khởi tạo khay, tấm đáy khay không được phát hiện ở vị trí nâng lên trong thời gian quy định (30 giây).

Nguyên nhân:
• Đầu nối dây đai động cơ thang máy lỏng, gãy, lỗi
• Đầu nối dây cảm biến thang máy lỏng, gãy, lỗi
• Động cơ thang máy bị lỗi
• Cảm biến thang máy bị lỗi
• Bo mạch chính LCIT bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra đầu nối bộ dây động cơ thang máy và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra đầu nối bó dây cảm biến thang máy và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến thang máy
• Thay motor thang máy
• Thay main board LCIT
SC505-03Mô tả:
Lỗi LCIT: Lỗi hết thời gian dưới
Khi khởi tạo, tấm dưới cùng được hạ xuống để kiểm tra nó ở vị trí đi xuống, nhưng cảm biến giới hạn trên vẫn BẬT sau 30 giây theo quy định, đồng thời cảm biến giới hạn dưới và bốn cảm biến chiều cao giấy vẫn TẮT .
-hoặc- Ở đầu giấy hoặc sau khi công tắc xuống BẬT, máy hạ tấm đáy xuống, nhưng cảm biến phát hiện giấy hoặc cảm biến giới hạn dưới không BẬT trong thời gian quy định (vẫn TẮT trong hơn 30 giây).

Nguyên nhân:
• Đầu nối dây cảm biến thang máy lỏng, gãy, lỗi
• Đầu nối dây cảm biến thang máy lỏng, gãy, lỗi
• Đầu nối dây cảm biến giấy lỏng, gãy, lỗi
• Đầu nối dây cảm biến giới hạn dưới lỏng, gãy, lỗi
• Đầu nối dây cảm biến chiều cao giấy lỏng, hỏng , bị lỗi
• Động cơ thang máy bị lỗi
• Cảm biến thang máy bị lỗi
• Cảm biến giấy bị lỗi
• Cảm biến giới hạn dưới bị lỗi
• Cảm biến chiều cao giấy bị lỗi
• Bo mạch chính LCIT bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối động cơ thang máy và thay thế nếu bị lỗi
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến thang máy và thay thế nếu bị lỗi.
• Kiểm tra dây nịt cảm biến giấy, đầu nối và thay thế nếu bị lỗi.
• Kiểm tra bó dây cảm biến giới hạn dưới, đầu nối và thay thế nếu bị lỗi.
• Kiểm tra bó dây cảm biến chiều cao giấy, đầu nối và thay thế nếu bị lỗi.
• Thay động cơ thang máy.
• Thay cảm biến thang máy.
• Thay cảm biến giấy.
• Thay cảm biến giới hạn dưới.
• Thay cảm biến chiều cao giấy.
• Thay main board LCIT
SC505-04Mô tả:
Lỗi LCIT: Lỗi quá tải giấy
Khi khởi tạo, máy đã phát hiện cả cảm biến nâng và cảm biến giới hạn dưới BẬT.

Nguyên nhân:
• Quá tải khay giấy
• Dây cảm biến thang máy, đầu nối bị lỏng, hỏng, lỗi
• Dây cảm biến giới hạn dưới, đầu nối bị lỏng, gãy, lỗi
• Cảm biến thang máy bị lỗi
• Cảm biến giới hạn dưới bị lỗi
• Bo mạch chính LCIT bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dấu giới hạn nạp trên khay giấy.
• Kiểm tra bó dây cảm biến thang máy, đầu nối bị lỏng và thay thế nếu bị lỗi.
• Kiểm tra bó dây cảm biến giới hạn dưới, đầu nối và thay thế nếu bị lỗi.
• Thay cảm biến thang máy.
• Thay cảm biến giới hạn dưới.
• Thay main board LCIT
SC515-00Mô tả:
Lỗi động cơ chạy song công 1
Khi hàng rào chạy bộ di chuyển đến vị trí ban đầu, cảm biến HP của người chạy bộ không bật ngay cả khi động cơ hàng rào chạy bộ đã di chuyển hàng rào chạy bộ 153,5 mm.

Nguyên nhân:
• Giấy hoặc chướng ngại vật khác đã làm kẹt cơ chế hàng rào jogger
• Đầu nối cảm biến Jogger HP bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Cảm biến Jogger HP bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra cơ chế hàng rào jogger để tìm chướng ngại vật (giấy vụn, v.v.)
• Kiểm tra đầu nối cảm biến HP của jogger, bó dây và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến Jogger HP.
SC516-00Mô tả:
Lỗi động cơ chạy song công 2
Khi hàng rào chạy bộ di chuyển từ vị trí ban đầu, cảm biến HP của hàng rào chạy bộ không tắt ngay cả khi động cơ chạy bộ đã di chuyển hàng rào chạy bộ 153,5 mm.

Nguyên nhân:
• Giấy hoặc chướng ngại vật khác đã bị kẹt cơ
• Hàng rào Jogger Đầu nối cảm biến HP bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Hàng rào Jogger cảm biến HP bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra cơ chế hàng rào jogger để tìm chướng ngại vật (giấy vụn, v.v.)
• Kiểm tra đầu nối cảm biến HP của jogger, bó dây và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến Jogger HP.
SC520-01Mô tả:
Lỗi động cơ nạp giấy khay 1: Khóa
Đã phát hiện lỗi trong thanh ghi động cơ (VODKA: Transport DCM) trong vòng 100 ms sau khi động cơ bật hoặc lỗi được phát hiện trong thanh ghi 5 lần liên tiếp và máy xác định rằng động cơ đã không quay chính xác. Lưu ý: VODKA là một thành phần của IOB.

Nguyên nhân:
• Dây nịt, đầu nối của động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Mô-men xoắn của động cơ quá cao, do tắc nghẽn, chướng ngại vật
• Lỗi động cơ
• Lỗi IOB

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra động cơ và khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật không.
• Thay motor nạp giấy Tray 1
• Thay IOB.
SC520-02Mô tả:
Lỗi động cơ nạp giấy khay2: Khóa
Đã phát hiện thấy lỗi trong thanh ghi động cơ (VODKA: Transport DCM) trong vòng 100 ms sau khi động cơ bật hoặc lỗi được phát hiện trong thanh ghi 5 lần liên tiếp và máy xác định rằng động cơ đã bị lỗi. quay không chính xác. Lưu ý: VODKA là một thành phần của IOB.

Nguyên nhân:
• Dây nịt, đầu nối của động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Mô-men xoắn của động cơ quá cao, do tắc nghẽn, chướng ngại vật
• Lỗi động cơ
• Lỗi IOB

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra động cơ và khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật không.
• Thay motor nạp giấy Tray 2
• Thay IOB.
SC520-03Mô tả:
Lỗi động cơ nạp giấy khay 3: Khóa
Đã phát hiện thấy lỗi trong thanh ghi động cơ (VODKA: Transport DCM) trong vòng 100 ms sau khi động cơ bật hoặc lỗi được phát hiện trong thanh ghi 5 lần liên tiếp và máy xác định rằng động cơ đã không quay chính xác. Lưu ý: VODKA là một thành phần của IOB.

Nguyên nhân:
• Dây nịt, đầu nối của động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Mô-men xoắn của động cơ quá cao, do tắc nghẽn, chướng ngại vật
• Lỗi động cơ
• Lỗi IOB

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra động cơ và khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật không.
• Thay motor nạp giấy Tray 3
• Thay IOB.
SC520-04Mô tả:
Lỗi động cơ nạp giấy khay 4: Lock Japan Only
Đã phát hiện thấy lỗi trong thanh ghi động cơ (VODKA: Transport DCM) trong vòng 100 ms sau khi động cơ bật hoặc lỗi được phát hiện trong thanh ghi 5 lần liên tiếp và máy xác định rằng động cơ đã không quay một cách chính xác. Lưu ý: VODKA là một thành phần của IOB.

Nguyên nhân:
• Dây nịt, đầu nối của động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Mô-men xoắn của động cơ quá cao, do tắc nghẽn, chướng ngại vật
• Lỗi động cơ
• Lỗi IOB

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra động cơ và khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật không.
• Thay động cơ nạp giấy Tray 4
• Thay IOB.
SC521-01Mô tả:
Lỗi khóa động cơ rơle chính
Lỗi được phát hiện trong thanh ghi động cơ (VODKA: Transport DCM) trong vòng 100 ms sau khi động cơ bật hoặc lỗi được phát hiện trong thanh ghi 5 lần liên tiếp và máy xác định rằng động cơ không quay một cách chính xác. Lưu ý: VODKA là một thành phần của IOB.

Nguyên nhân:
• Dây nịt, đầu nối của động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Mô-men xoắn của động cơ quá cao, do tắc nghẽn, chướng ngại vật
• Lỗi động cơ
• Lỗi IOB

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra động cơ và khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật không.
• Thay thế động cơ rơle chính
• Thay thế IOB.
SC521-02Mô tả:
Đăng ký lỗi khóa động cơ
Lỗi được phát hiện trong thanh ghi động cơ (VODKA: Transport DCM) trong vòng 100 ms sau khi động cơ bật hoặc lỗi được phát hiện trong thanh ghi 5 lần liên tiếp và máy xác định rằng động cơ không quay chính xác . Lưu ý: VODKA là một thành phần của IOB.

Nguyên nhân:
• Dây nịt, đầu nối của động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Mô-men xoắn của động cơ quá cao, do tắc nghẽn, chướng ngại vật
• Lỗi động cơ
• Lỗi IOB

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra động cơ và khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật không.
• Thay động cơ đăng ký
• Thay IOB.
SC522-01Mô tả:
Lỗi khóa động cơ đảo ngược
Một lỗi được phát hiện trong thanh ghi động cơ (VODKA: Transport DCM) trong vòng 100 ms sau khi động cơ bật hoặc lỗi được phát hiện trong thanh ghi 5 lần liên tiếp và máy xác định rằng động cơ không quay một cách chính xác. Lưu ý: VODKA là một thành phần của IOB.

Nguyên nhân:
• Dây nịt, đầu nối của động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Mô-men xoắn của động cơ quá cao, do tắc nghẽn, chướng ngại vật
• Lỗi động cơ
• Lỗi IOB

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra động cơ và khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật không.
• Thay động cơ inverted duplex
• Thay IOB.
SC522-02Mô tả:
Lỗi khóa động cơ vận chuyển song công
Đã phát hiện thấy lỗi trong thanh ghi động cơ (VODKA: Transport DCM) trong vòng 100 ms sau khi động cơ bật hoặc lỗi được phát hiện trong thanh ghi 5 lần liên tiếp và máy xác định rằng động cơ không quay một cách chính xác. Lưu ý: VODKA là một thành phần của IOB.

Nguyên nhân:
• Dây nịt, đầu nối của động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Mô-men xoắn của động cơ quá cao, do tắc nghẽn, chướng ngại vật
• Lỗi động cơ
• Lỗi IOB

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra động cơ và khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật không.
• Thay thế động cơ vận chuyển song công
• Thay thế IOB.
SC530-01Mô tả:
Lỗi quạt trống
Sau khi bật quạt, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. khoảng cách. • Do có vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa ở mức CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải duy trì ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt ngừng rồi máy ngừng.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị quá tải do tắc nghẽn.
• Đầu nối, dây quấn motor quạt bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ quạt bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh quạt xem có vật cản nào có thể cản trở chuyển động quay của cánh quạt không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay quạt trống.
SC530-02Mô tả:
Lỗi quạt 1 của thiết bị phát triển
Sau khi bật quạt, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. khoảng cách. • Do có vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa ở mức CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải duy trì ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt ngừng rồi máy ngừng.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị quá tải do tắc nghẽn.
• Đầu nối, dây quấn motor quạt bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ quạt bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh quạt xem có vật cản nào có thể cản trở chuyển động quay của cánh quạt không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế quạt bộ phát triển 1
SC530-03Mô tả:
Lỗi quạt 2 của thiết bị phát triển
Sau khi bật quạt, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. khoảng cách. • Do có vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa ở mức CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải duy trì ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt ngừng rồi máy ngừng.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị quá tải do tắc nghẽn.
• Đầu nối, dây quấn motor quạt bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ quạt bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh quạt xem có vật cản nào có thể cản trở chuyển động quay của cánh quạt không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế quạt bộ phận phát triển 2.
SC530-04Mô tả:
Lỗi quạt kép
Sau khi bật quạt, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. khoảng cách. • Do có vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa ở mức CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải duy trì ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt ngừng rồi máy ngừng.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị quá tải do tắc nghẽn.
• Đầu nối, dây quấn motor quạt bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ quạt bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh quạt xem có vật cản nào có thể cản trở chuyển động quay của cánh quạt không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế quạt song công.
SC530-05Mô tả:
Lỗi quạt PCU
Sau khi quạt bật, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. khoảng cách. • Do có vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa ở mức CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải duy trì ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt ngừng rồi máy ngừng.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị quá tải do tắc nghẽn.
• Đầu nối, dây quấn motor quạt bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ quạt bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh quạt xem có vật cản nào có thể cản trở chuyển động quay của cánh quạt không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay quạt PCU.
SC530-06Mô tả:
Lỗi quạt chai mực
Sau khi bật quạt, tín hiệu khóa quạt sẽ được kiểm tra sau 1 giây. khoảng cách. • Do có vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa ở mức CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải duy trì ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt ngừng rồi máy ngừng.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị quá tải do tắc nghẽn.
• Đầu nối, dây quấn motor quạt bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ quạt bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh quạt xem có vật cản nào có thể cản trở chuyển động quay của cánh quạt không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay quạt bình mực.
SC530-07Mô tả:
Nung chảy lỗi quạt nắp bên trong
Sau khi quạt bật, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. khoảng cách. • Do có vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa ở mức CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải duy trì ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt ngừng rồi máy ngừng.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị quá tải do tắc nghẽn.
• Đầu nối, dây quấn motor quạt bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ quạt bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh quạt xem có vật cản nào có thể cản trở chuyển động quay của cánh quạt không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế quạt nắp bên trong cầu chì.
SC530-08Mô tả:
Lỗi quạt PSU 1
Sau khi quạt bật, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. khoảng cách. • Do có vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa ở mức CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải duy trì ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt ngừng rồi máy ngừng.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị quá tải do tắc nghẽn.
• Đầu nối, dây quấn motor quạt bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ quạt bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh quạt xem có vật cản nào có thể cản trở chuyển động quay của cánh quạt không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay quạt PSU 1.
SC530-09Mô tả:
Lỗi quạt PSU 2
Sau khi bật quạt, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. khoảng cách. • Do có vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa ở mức CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải duy trì ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt ngừng rồi máy ngừng.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị quá tải do tắc nghẽn.
• Đầu nối, dây quấn motor quạt bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ quạt bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh quạt xem có vật cản nào có thể cản trở chuyển động quay của cánh quạt không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay quạt PSU 2.
SC530-10Mô tả:
Quạt bảng ổ đĩa AC
Sau khi quạt bật, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. khoảng cách. • Do có vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa ở mức CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải duy trì ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt ngừng rồi máy ngừng.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị quá tải do tắc nghẽn.
• Đầu nối, dây quấn motor quạt bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ quạt bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh quạt xem có vật cản nào có thể cản trở chuyển động quay của cánh quạt không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế quạt bo mạch truyền động AC.
SC530-11Mô tả:
Quạt điều khiển 2 (phía trên: ống xả)
Sau khi bật quạt, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. khoảng cách. • Do có vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa ở mức CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải duy trì ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt ngừng rồi máy ngừng.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị quá tải do tắc nghẽn.
• Đầu nối, dây quấn motor quạt bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ quạt bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh quạt xem có vật cản nào có thể cản trở chuyển động quay của cánh quạt không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay quạt điều khiển 2.
SC530-12Mô tả:
Lỗi quạt tụ điện Chỉ Nhật Bản
Sau khi bật quạt, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. khoảng cách. • Do có vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa ở mức CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải duy trì ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt ngừng rồi máy ngừng.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị quá tải do tắc nghẽn.
• Đầu nối, dây quấn motor quạt bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ quạt bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh quạt xem có vật cản nào có thể cản trở chuyển động quay của cánh quạt không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay tụ quạt.
SC530-13Mô tả:
Lỗi quạt PFU 1
Sau khi bật quạt, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. khoảng cách. • Do có vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa ở mức CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải duy trì ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt ngừng rồi máy ngừng.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị quá tải do tắc nghẽn.
• Đầu nối, dây quấn motor quạt bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ quạt bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh quạt xem có vật cản nào có thể cản trở chuyển động quay của cánh quạt không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế quạt PFU 1.
SC530-14Mô tả:
Lỗi quạt 2 của bộ phận nạp giấy
Sau khi quạt bật, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra trong 1 giây. khoảng cách. • Do có vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa ở mức CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải duy trì ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt ngừng rồi máy ngừng.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị quá tải do tắc nghẽn.
• Đầu nối, dây quấn motor quạt bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ quạt bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh quạt xem có vật cản nào có thể cản trở chuyển động quay của cánh quạt không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay quạt PFU 2.
SC530-15Mô tả:
Lỗi quạt 3 của bộ phận nạp giấy
Sau khi quạt bật, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra trong 1 giây. khoảng cách. • Do có vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa ở mức CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải duy trì ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt ngừng rồi máy ngừng.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị quá tải do tắc nghẽn.
• Đầu nối, dây quấn motor quạt bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ quạt bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh quạt xem có vật cản nào có thể cản trở chuyển động quay của cánh quạt không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay quạt PFU 3.
SC530-16Mô tả:
Quạt bộ phận nạp giấy 4 lỗi Chỉ dành cho Nhật Bản
Lưu ý: Các máy thuộc dòng này có bốn khay ở Nhật Bản và các máy ở các khu vực bên ngoài Nhật Bản có ba khay. Khay 1 là khay song song, nhưng Khay 1 ở Nhật Bản nhỏ hơn.
Sau khi quạt bật, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. khoảng cách. • Do có vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa ở mức CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải duy trì ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt ngừng rồi máy ngừng.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị quá tải do tắc nghẽn.
• Đầu nối, dây quấn motor quạt bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ quạt bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh quạt xem có vật cản nào có thể cản trở chuyển động quay của cánh quạt không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay quạt PFU 4.
SC531-01
Mô tả:
Quạt hút chính
Sau khi bật quạt, tín hiệu khóa quạt sẽ được kiểm tra sau 1 giây. khoảng cách. • Do có vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa ở mức CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải duy trì ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt ngừng rồi máy ngừng.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị quá tải do tắc nghẽn.
• Đầu nối, dây quấn motor quạt bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ quạt bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh quạt xem có vật cản nào có thể cản trở chuyển động quay của cánh quạt không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế quạt hút chính.
SC531-02Mô tả:
Quạt hút chính
Sau khi bật quạt, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra trong 1 giây. khoảng cách. • Do có vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa ở mức CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải duy trì ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt ngừng rồi máy ngừng.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị quá tải do tắc nghẽn.
• Đầu nối, dây quấn motor quạt bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ quạt bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh quạt xem có vật cản nào có thể cản trở chuyển động quay của cánh quạt không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay quạt hút chính.
SC531-03Mô tả:
Lỗi quạt hút nhiệt
Sau khi bật quạt, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. khoảng cách. • Do có vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa ở mức CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải duy trì ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt ngừng rồi máy ngừng.

Nguyên nhân:
• Động cơ quạt bị quá tải do tắc nghẽn.
• Đầu nối, dây quấn motor quạt bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ quạt bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh quạt xem có vật cản nào có thể cản trở chuyển động quay của cánh quạt không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay quạt tản nhiệt.
SC540-01Mô tả:
Lỗi kết hợp động cơ web 1
Lượng dòng điện được phát hiện trong quá trình hoạt động của động cơ web vượt quá 350 mA trong 5 mẫu liên tiếp.

Nguyên nhân:
• Kết nối động cơ web lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi
• Động cơ web bị ngắt kết nối
• Khai thác lỏng, bị hỏng, bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối bó dây tại CN252 trên IOB
• Kiểm tra đầu nối động cơ web, bó dây và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra dây nịt thoát giấy từ điểm mà động cơ web kết nối bên dưới bộ sấy.
• Thay web motor
• Thay IOB
SC540-03Mô tả:
Lỗi cầu chì động cơ web 2
SC540-02 đã xảy ra ba lần và máy đã tự động tắt do hỏng động cơ web.

Nguyên nhân:
• Dây đai động cơ web bị lỏng, hỏng, lỗi
• Động cơ web bị ngắt kết nối
• Động cơ web bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối dây điện
• Kiểm tra dây điện động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ
SC540-04Mô tả:
Lỗi kết hợp động cơ web 3
SC540-02 đã xảy ra tổng cộng 10 lần và máy đã tự động tắt do hỏng động cơ web.

Nguyên nhân:
• Dây đai động cơ web bị lỏng, hỏng, lỗi
• Động cơ web bị ngắt kết nối
• Động cơ web bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối dây điện
• Kiểm tra dây điện động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ
SC541-00Mô tả:
Lỗi nhiệt điện trở trung tâm nung chảy
Nhiệt độ nung chảy được phát hiện bởi cảm biến NC trung tâm (nhiệt điện trở) dưới 0°C trong 7 giây.

Nguyên nhân:
• Đầu nối nhiệt điện trở bị lỗi
• Nhiệt điện trở bị hỏng hoặc không đúng vị trí

Biện pháp khắc phục:
• Kéo bộ phận nung chảy ra khỏi máy.
• Ở phía trước của bộ phận cầu chì, hãy kiểm tra kết nối của điện trở nhiệt NC.
• Kiểm tra việc lắp đặt nhiệt điện trở NC và xác nhận rằng nó không nằm ngoài vị trí.
• Thay thế nhiệt điện trở NC.
SC542-01Mô tả:
Lỗi khởi động nhiệt độ nóng chảy 1: Nhiệt điện trở trung tâm
Cảm biến NC trung tâm (nhiệt điện trở) phía trên con lăn nóng đã xác định rằng con lăn nóng không đạt được nhiệt độ khởi động trong thời gian quy định.
Nguyên nhân:
• Đèn cầu chì bị ngắt kết nối
• Nhiệt điện trở trung tâm bị lệch

Biện pháp khắc phục:
• Kéo bộ phận cầu chì ra khỏi máy.
• Kiểm tra các kết nối đèn cầu chì ở phía trước và phía sau.
• Kiểm tra cảm biến NC trung tâm và xác nhận rằng nó đã được lắp đúng cách
SC542-02Mô tả:
Lỗi khởi động nhiệt độ nung chảy 2: Nhiệt điện trở trung tâm
Cảm biến NC trung tâm (nhiệt điện trở) phía trên con lăn nóng đã xác định rằng con lăn nóng không đạt được 100°C trong thời gian quy định.

Nguyên nhân:
• Đèn cầu chì bị ngắt kết nối
• Nhiệt điện trở trung tâm bị lệch

Biện pháp khắc phục:
• Kéo bộ phận cầu chì ra khỏi máy.
• Kiểm tra các kết nối đèn cầu chì ở phía trước và phía sau.
• Kiểm tra cảm biến NC trung tâm và xác nhận rằng nó đã được lắp đúng cách.
SC542-03Mô tả:
Lỗi khởi động nhiệt độ nóng chảy 3: Nhiệt điện trở trung tâm
Cảm biến NC trung tâm (nhiệt điện trở) phía trên con lăn nóng đã xác định rằng con lăn nóng không đạt được nhiệt độ tải lại trong thời gian quy định.

Nguyên nhân:
• Đèn cầu chì bị ngắt kết nối
• Nhiệt điện trở trung tâm bị lệch

Biện pháp khắc phục:
• Kéo bộ phận cầu chì ra khỏi máy.
• Kiểm tra các kết nối đèn cầu chì ở phía trước và phía sau.
• Kiểm tra cảm biến NC trung tâm và xác nhận rằng nó đã được lắp đúng cách.
SC543-00Mô tả:
Lỗi quá nhiệt đèn cầu chì 1 (phần mềm)
Nhiệt điện trở trung tâm (cảm biến NC) đã phát hiện nhiệt độ 240°C ở trung tâm của con lăn nóng. Lỗi phần mềm điều khiển nhiệt độ nung chảy

Nguyên nhân:
• PSU bị lỗi
• IOB bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay PSU
• Thay IOB
• Thay BICU
SC544-00Mô tả:
Lỗi quá nhiệt đèn cầu chì 1: Phần cứng
Điện trở nhiệt trung tâm (cảm biến NC) hoặc điện trở nhiệt cuối đã phát hiện nhiệt độ 250°C trên con lăn nóng.

Nguyên nhân:
• PSU bị lỗi
• IOB bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay PSU
• Thay IOB
• Thay BICU
SC545-00Mô tả:
Lỗi quá nhiệt của đèn nung chảy 2: Đèn trung tâm
Sau khi con lăn nóng đạt đến nhiệt độ khởi động, đèn nung chảy vẫn sáng hết công suất trong 11 lần lấy mẫu (thời lượng 1,8 giây) trong khi con lăn nóng không quay.

Nguyên nhân:
• Điện trở nhiệt bị hỏng hoặc không đúng vị trí
• Đèn cầu chì bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Kéo bộ phận cầu chì ra khỏi máy.
• Kiểm tra tất cả các kết nối nhiệt điện trở, bó dây.
• Kiểm tra các kết nối đèn cầu chì, dây nịt.
SC547-01Mô tả:
Lỗi tín hiệu chéo 1: Rơle nung chảy
Khi bật nguồn và tắt rơle nung chảy, 3 lần lấy mẫu đã phát hiện ra rằng chữ thập 0 không bình thường.

Nguyên nhân:
• Ngắn mạch rơle cầu chì
• Mạch dẫn động rơle cầu chì bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt và kết nối giữa bo mạch truyền động AC và IOB.
• Thay thế dây nịt, đầu nối bị hư hỏng
• Thay thế bo mạch truyền động AC.
• Thay thế IOB
SC547-02Mô tả:
Lỗi tín hiệu chéo 0 2: Rơle nung chảy
Không phát hiện thấy tín hiệu chéo 0 trong vòng 3 giây. sau khi bật nguồn hoặc sau khi đóng cửa trước.

Nguyên nhân:
• Ngắn mạch rơle cầu chì
• Mạch dẫn động rơle cầu chì bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt và kết nối giữa bo mạch truyền động AC và IOB.
• Thay thế dây nịt, đầu nối bị hỏng
• Kiểm tra và thay thế cầu chì PSU (24VS).
• Thay bảng điều khiển AC.
• Thay thế IOB
SC547-03Mô tả:
Lỗi tín hiệu chéo 0 2: Nguồn điện không ổn định
Sau 11 lần lấy mẫu, nguồn điện không nằm trong khoảng 50 đến 60 Hz, cho thấy nguồn điện không ổn định.

Nguyên nhân:
• Nguồn điện không ổn định.

Biện pháp khắc phục:
• Đầu tiên, bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Tham khảo ý kiến ​​của công ty cung cấp điện để xác nhận rằng nguồn điện ổn định.
• Kiểm tra bó dây, kết nối giữa bo mạch truyền động AC và IOB.
• Thay bảng điều khiển AC.
• Thay thế IOB.
SC551-00Mô tả:
Lỗi nhiệt điện trở nung chảy 1: Nhiệt điện trở cuối
Nhiệt điện trở cuối (loại tiếp xúc) nhỏ hơn 0C (32F) trong hơn 7 giây.

Nguyên nhân:
• Đầu nối nhiệt điện trở bị lỏng, gãy, lỗi
• Nhiệt điện trở được lắp đặt không đúng cách hoặc bị lỏng và trôi ra khỏi vị trí.

Biện pháp khắc phục:
• Kéo bộ phận cầu chì ra.
• Kiểm tra tất cả các dây điện trở nhiệt, đầu nối
• Xác nhận rằng các điện trở nhiệt được lắp đặt chính xác.
SC552-01Mô tả:
Lỗi nhiệt độ tải lại nung chảy 1: Nhiệt điện trở cuối
Điện trở nhiệt cuối (loại tiếp điểm) không thể phát hiện: • 100°C 25 giây sau khi bắt đầu chu kỳ khởi động. • Nhiệt độ thay đổi hơn 16 độ trong 5 giây. • Nhiệt độ tải lại với 56 giây sau khi bắt đầu chu trình kiểm soát nhiệt độ nung chảy.

Nguyên nhân:
• Đèn cầu chì bị ngắt kết nối
• Đầu nối nhiệt điện trở bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Nhiệt điện trở bị lệch khỏi vị trí, lắp đặt không chính xác
• Bộ điều nhiệt bị hở

Biện pháp khắc phục:
• Kéo bộ phận cầu chì ra.
• Kiểm tra các bó dây đèn cầu chì, các kết nối.
• Kiểm tra dây điện trở nhiệt cuối, đầu nối
• Kiểm tra điện trở nhiệt cuối và đảm bảo rằng nó được lắp đúng cách và không bị trôi tự do.
• Thay bộ ổn nhiệt.
SC552-02Mô tả:
Lỗi nhiệt độ tải lại nung chảy 2: Nhiệt điện trở cuối
Con lăn nóng không đạt 100°C trong thời gian quy định.

Nguyên nhân:
• Đèn cầu chì bị ngắt kết nối
• Đầu nối nhiệt điện trở bị lỏng, gãy, lỗi
• Nhiệt điện trở không đúng vị trí, lắp đặt không chính xác
• Hở nhiệt

Biện pháp khắc phục:
• Kéo bộ phận cầu chì ra.
• Kiểm tra các bó dây đèn cầu chì, các kết nối.
• Kiểm tra dây điện trở nhiệt cuối, đầu nối
• Kiểm tra điện trở nhiệt cuối và đảm bảo rằng nó được lắp đúng cách và không bị trôi tự do.
• Thay bộ ổn nhiệt.
SC552-03Mô tả:
Lỗi nhiệt độ tải lại nung chảy 3: Kết thúc nhiệt điện trở
Con lăn nóng không đạt đến nhiệt độ quy định trong vòng 3 giây, sau khi bắt đầu chu trình kiểm soát nhiệt độ nung chảy.

Nguyên nhân:
• Đèn cầu chì bị ngắt kết nối
• Đầu nối nhiệt điện trở bị lỏng, gãy, lỗi
• Nhiệt điện trở không đúng vị trí, lắp đặt không chính xác
• Hở nhiệt

Biện pháp khắc phục:
• Kéo bộ phận cầu chì ra.
• Kiểm tra các bó dây đèn cầu chì, các kết nối.
• Kiểm tra dây điện trở nhiệt cuối, đầu nối
• Kiểm tra điện trở nhiệt cuối và đảm bảo rằng nó được lắp đúng cách và không bị trôi tự do.
• Thay bộ ổn nhiệt.
SC553-00Mô tả:
Lỗi nhiệt điện trở nung chảy 4: Nhiệt điện trở cuối (phần mềm)
Nhiệt điện trở cuối (loại tiếp xúc) ở 240°C (464°F) trong hơn 1 giây. Nhiệt độ được đọc 10 lần mỗi giây. (ở các khoảng thời gian 0,1 s).

Nguyên nhân:
• PSU bị lỗi
• Bảng điều khiển IOB bị lỗi
• Bảng điều khiển BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay PSU
• Thay IOB
• Thay BICU
SC555-00Mô tả:
Lỗi đèn nung chảy
Sau khi bắt đầu chu kỳ khởi động, đèn nung chảy hoạt động hết công suất trong 1,8 giây nhưng con lăn nóng không quay.

Nguyên nhân:
• Điện trở nhiệt bị cong, lệch vị trí
• Đèn cầu chì bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Rút bộ phận cầu chì ra.
• Kiểm tra dây điện trở nhiệt, đầu nối
• Kiểm tra dây điện, đầu nối đèn nung chảy
• Kiểm tra điện trở nhiệt và đảm bảo chúng được lắp đúng cách và không trôi nổi tự do.
SC557-00Mô tả:
Lỗi tín hiệu chéo Zero
Đã phát hiện nhiễu tần số cao trên đường dây điện.

Nguyên nhân:
Mã SC được ghi lại và hoạt động của máy không bị ảnh hưởng.

Biện pháp khắc phục:
• Không cần thực hiện hành động nào.
SC559-00Mô tả:
Kẹt khi nung chảy: 3 lần đếm
Tại cảm biến lối ra nung chảy, giấy được phát hiện muộn trong ba lần đếm xung (lỗi trễ) và SP1159 đã được bật.

Nguyên nhân:
• Nếu SC này xảy ra, máy không thể được sử dụng cho đến khi kỹ thuật viên dịch vụ hủy mã SC.
• SC này chỉ xảy ra nếu SP1159 đã được đặt thành "1" (Bật). (Mặc định: 0 (Tắt)).

Biện pháp khắc phục:
• Vào chế độ SP
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
SC569-00Mô tả:
Lỗi động cơ nhả áp suất nung chảy
Trong quá trình sao chép, cảm biến HP không thể phát hiện ra bộ truyền động, đã thử lại 3 lần và không thể phát hiện.

Nguyên nhân:
• Khóa động cơ do quá tải
• Bo mạch điều khiển động cơ bị lỗi
• Cảm biến HP bị lỗi, ngắt kết nối, đầu nối bị lỗi, dây nịt bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Kéo bộ phận cầu chì ra.
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ áp suất xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở động cơ không.
• Kiểm tra bó dây cảm biến xả áp suất, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến xả áp suất.
• Thay thế động cơ.
SC570-00Mô tả:
Lỗi phóng điện tụ điện 1 Chỉ ở Nhật Bản
Mã lỗi được xuất ra từ bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT). Khi xả bộ tụ điện không thể tăng áp: • Sau khi xả tụ điện, thiết bị nạp/xả đưa ra mã lỗi để báo hiệu rằng đã xảy ra lỗi. • Khi xảy ra lỗi, một thông báo xuất hiện trên màn hình bảng điều khiển: "Yêu cầu bảo trì bộ phận V". • Bộ tụ điện ngừng sạc và xả. • Máy đặt điều khiển nạp/xả ở trạng thái TẮT, nhưng máy vẫn có thể tiếp tục hoạt động mà không sử dụng tụ điện.

Nguyên nhân:
• Bo mạch điều khiển tụ điện (CAPCNT) bị hỏng
• Thiết bị sạc/xả bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/mở máy hai lần.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay thế bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT)
• Thay thế bộ phận tụ điện V Các bộ phận.
• Dữ liệu đầu ra phí ban đầu được thực hiện trước khi vận chuyển cũng phải được khôi phục.
SC571-00Mô tả:
Lỗi phóng điện tụ điện 3 Chỉ ở Nhật Bản
Mã lỗi được xuất ra từ bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT). Khi việc phóng điện bị dừng lại, quá trình phóng điện từ bộ tụ điện không dừng lại: • Sau khi xả tụ điện, thiết bị sạc/xả đưa ra một mã lỗi để báo hiệu rằng đã xảy ra lỗi. • Khi xảy ra lỗi, một thông báo xuất hiện trên màn hình bảng điều khiển: "Yêu cầu bảo trì bộ phận V". • Bộ tụ điện ngừng sạc và xả. • Máy đặt điều khiển nạp/xả ở trạng thái TẮT, nhưng máy vẫn có thể tiếp tục hoạt động mà không sử dụng tụ điện.

Nguyên nhân:
• Bo mạch điều khiển tụ điện (CAPCNT) bị hỏng
• Thiết bị sạc/xả bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/mở máy hai lần.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay thế bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT)
• Thay thế bộ phận tụ điện V Các bộ phận.
• Dữ liệu đầu ra phí ban đầu được thực hiện trước khi vận chuyển cũng phải được khôi phục.
SC572-00Mô tả:
Lỗi phóng điện tụ điện 2 Chỉ ở Nhật Bản
Mã lỗi được xuất ra từ bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT). Khi bắt đầu xả, bộ phận tụ điện không thể phóng điện: • Sau khi xả tụ điện, thiết bị nạp/xả đưa ra mã lỗi để báo hiệu rằng đã xảy ra lỗi. • Khi xảy ra lỗi, một thông báo xuất hiện trên màn hình bảng điều khiển: "Yêu cầu bảo trì bộ phận V". • Bộ tụ điện ngừng sạc và xả. • Máy đặt điều khiển nạp/xả ở trạng thái TẮT, nhưng máy vẫn có thể tiếp tục hoạt động mà không sử dụng tụ điện.

Nguyên nhân:
• FED xả bị hỏng
• Bo mạch điều khiển tụ điện (CAPCNT) bị hỏng
• Thiết bị sạc/xả bị hỏng
• Dây nịt của thiết bị xả bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Đầu nối bị lỏng
• Bộ gia nhiệt DC bị ngắt kết nối

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/mở máy hai lần.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay thế bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT)
• Thay thế bộ phận tụ điện V Các bộ phận.
• Dữ liệu đầu ra phí ban đầu được thực hiện trước khi vận chuyển cũng phải được khôi phục.
SC573-00Mô tả:
Lỗi thiết bị phóng điện Chỉ dành cho Nhật Bản
Mã lỗi được xuất ra từ bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT). Lúc sạc bộ tụ không sạc được: • Tụ boost có điện áp bất thường khi bắt đầu sạc, hoặc máy phát hiện điện áp tụ không tăng và báo lỗi. • Khi xảy ra lỗi, một thông báo xuất hiện trên màn hình bảng điều khiển: "Yêu cầu bảo trì bộ phận V". • Bộ tụ điện ngừng sạc và xả. • Máy đặt điều khiển nạp/xả ở trạng thái TẮT, nhưng máy vẫn có thể tiếp tục hoạt động mà không sử dụng tụ điện.

Nguyên nhân:
• Bộ dây của thiết bị sạc bị lỏng, đứt, bị lỗi
• Đầu nối bị lỏng, bị hỏng
• Bo mạch điều khiển tụ điện (CAPCNT) bị hỏng
• Thiết bị sạc/xả bị hỏng
• Điện áp nguồn điện bị sụt giảm (thấp hơn AC78V).

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/mở máy hai lần.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay thế bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT)
• Thay thế bộ phận tụ điện V Các bộ phận.
• Dữ liệu đầu ra phí ban đầu được thực hiện trước khi vận chuyển cũng phải được khôi phục.
SC574-00Mô tả:
Lỗi suy giảm tụ điện Chỉ dành cho Nhật Bản
Dung lượng của tụ điện đã giảm và máy đã chuyển sang chế độ giảm CPM: • Dung lượng của tụ điện do CAPCNT tính toán từ kết quả đo khi bắt đầu sạc được xác định là dưới mức tiêu chuẩn và đã xảy ra lỗi do số lượng vượt quá thông số kỹ thuật cho CPM giảm. • Khi xảy ra lỗi, một thông báo xuất hiện trên màn hình bảng điều khiển: "Yêu cầu bảo trì bộ phận V". • Hoạt động bình thường tiếp tục mà không cần tắt tụ điện hoặc động cơ.

Nguyên nhân:
• Dung lượng quá thấp do tụ điện xuống cấp
• Bo mạch điều khiển tụ điện (CAPCNT) bị hỏng
• Thiết bị sạc/xả bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Thay thế bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT)
• Thay thế bộ phận tụ điện V.
• Dữ liệu đầu ra phí ban đầu được thực hiện trước khi vận chuyển cũng phải được khôi phục.
SC575-00Mô tả:
Lỗi cài đặt bộ tụ điện Chỉ dành cho Nhật Bản
Máy không thể phát hiện ra rằng bộ tụ điện đã được cài đặt. • Khi xảy ra lỗi, một thông báo xuất hiện trên màn hình bảng điều khiển: "Yêu cầu bảo trì bộ phận V". • Bộ tụ điện ngừng sạc và xả. • Máy đặt điều khiển nạp/xả ở trạng thái TẮT, nhưng máy vẫn có thể tiếp tục hoạt động mà không sử dụng tụ điện.

Nguyên nhân:
• Bộ dây IOB-CAPCNT bị lỏng, đứt, bị lỗi
• Bộ tụ điện bị hỏng, không được lắp đặt chính xác
• Bo mạch điều khiển tụ điện (CAPCNT) bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Xác nhận rằng bộ tụ điện được lắp đặt chính xác.
• Tắt/mở máy hai lần.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy kiểm tra dây nịt IOB-CAPCNT và thay thế nếu bị hỏng
• Thay thế bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT)
• Thay thế bộ phận tụ điện V Các bộ phận.
• Dữ liệu đầu ra phí ban đầu được thực hiện trước khi vận chuyển cũng phải được khôi phục.
SC581-00Mô tả:
Dây nguồn không được kết nối đúng cách.
Theo thông số kỹ thuật điều khiển cho máy này "Phát hiện kết nối dây nguồn (DOM 90 cpm)", một thông báo trên bảng điều khiển (không phải mã SC) cảnh báo người vận hành rằng dây nguồn đã bị ngắt kết nối. Hiển thị thông báo này là: "Dây nguồn bị ngắt kết nối. Tắt máy, sau đó kết nối dây nguồn với nguồn điện." Các mã SC của đơn vị cầu chì sau đây được cung cấp, được liệt kê ở đây theo thứ tự quan trọng: • Nhiệt độ cao: SC543, SC544, SC553 • Mã SC nhiệt điện trở: SC541, SC551 • Đèn cầu chì trên mã SC cảnh báo (lỗi nhiệt độ tải lại): SC542, SC552, SC545, SC555
Lưu ý những điều sau: • Nếu dây nguồn không được phát hiện là bị ngắt kết nối, mã SC lỗi nhiệt độ tải lại sẽ được đưa ra. • Nếu phát hiện thấy dây nguồn bị ngắt kết nối, lỗi kết nối dây nguồn sẽ được ưu tiên. • Trong trường hợp này, cờ SC lỗi nhiệt độ tải lại (đèn nung chảy trên SC) SC bị xóa.

Nguyên nhân:
• Dây nguồn ở phía bộ phận cầu chì bị ngắt kết nối.

Biện pháp khắc phục:
• TẮT máy.
• Kết nối dây nguồn với nguồn điện.
• BẬT máy.
SC585-00Mô tả:
Lỗi cảm biến nhiệt độ
Máy phát ra mã SC này sau 3 lần đọc nhiệt độ bất thường liên tiếp. • Nhiệt độ đọc dưới –10°C • Nhiệt độ đọc trên 100°C

Nguyên nhân:
• Đầu nối dây cảm biến nhiệt độ bị lỏng, gãy, lỗi
• Điện trở nhiệt bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây cảm biến nhiệt độ, đầu nối.
• Reset cảm biến nhiệt độ
• Thay thế cảm biến nhiệt độ.
SC590-00Mô tả:
Lỗi động cơ thu gom bột mực
Đầu ra của cảm biến động cơ thu gom bột mực không thay đổi trong 3 giây khi động cơ thu gom bột mực đang bật.

Nguyên nhân:
• Trục truyền động dọc bị thiếu, không được lắp đặt đúng cách.
• Khóa động cơ do tắc nghẽn
• Dây nịt động cơ, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, lỗi
• Dây nịt cảm biến động cơ thu mực, đầu nối bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi.
• Cảm biến động cơ thu mực bị lỗi
• Động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Đảm bảo rằng trục truyền động thẳng đứng đã được lắp và lắp đúng cách ở đầu dưới cùng của trục nơi nó kết nối với động cơ.
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bó dây cảm biến động cơ thu mực, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến động cơ thu mực.
• Thay động cơ thu mực.
SC620-01Mô tả:
Lỗi giao tiếp ADF 1
Có lỗi giao tiếp giữa máy chính và ADF được kết nối qua ASAP. Sự cố được phát hiện sau khi kết nối bình thường. Một trong những điều sau đây đã xảy ra: • SC này xảy ra sau khi phát hiện sự cố sau khi kết nối ADF được nhận dạng khi khởi động. • Không có tiếng trả lời ngay cả khi không kết nối ADF khi khởi động nhưng máy vẫn sử dụng được (không cấp mã SC) khi không có chức năng ADF (quét, sao chụp bản gốc trên khay bản gốc).

Nguyên nhân:
• Kết nối ADF kém
• Tiếng ồn trên đường dây điện
• ADF bị hỏng
• IPU bị hỏng (IPU nằm trên BICU).

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ADF
• Kiểm tra kết nối ADF-BICU
• Thay ADF
• Thay BICU
SC620-02Mô tả:
Lỗi giao tiếp ADF 2
Có lỗi giao tiếp giữa máy chính và ADF được kết nối qua ASAP. Thử lại được kích hoạt do lỗi giao tiếp sau khi kết nối bình thường. Một trong những điều sau đây đã xảy ra: • SC xảy ra sau khi phát hiện sự cố khi kết nối ADF được nhận dạng khi khởi động. • Không có tiếng trả lời ngay cả khi không kết nối ADF khi khởi động nhưng máy vẫn sử dụng được (không cấp mã SC) khi không có chức năng ADF (quét, sao chụp bản gốc trên khay bản gốc). • SC được cấp khi phát hiện kết nối của ADF không tương thích (thông số kỹ thuật của dây ADF không khớp).

Nguyên nhân:
• Kết nối ADF không tương thích (thông số kỹ thuật cáp ADF không khớp)
• Nhiễu điện trên đường dây điện
• Kết nối ADF kém tại BICU
• ADF bị hỏng
• IPU bị hỏng (IPU nằm trên BICU)

Biện pháp khắc phục:
• Xác nhận rằng ADF là thiết bị phù hợp với máy.
• Thay ADF bằng ADF tương thích
• Xác định xem có nhiễu điện trên đường dây điện hay không.
• Kiểm tra kết nối cáp ADF tại BICU.
• Thay ADF.
• Thay BICU.
SC620-03Mô tả:
Lỗi giao tiếp ADF 3
Không nhận được tín hiệu trong thời gian quy định để nhận lệnh kết thúc khởi tạo CIS. • Không nhận được gì trong vòng 3 giây. sau khi máy được bật hoặc phục hồi từ chế độ Tiết kiệm Năng lượng. • Nếu máy không nhận được lệnh kết thúc khởi tạo CIS, máy sẽ xác định có vấn đề với ADF và đưa ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện trên đường dây điện.
• Kết nối ADF kém.
• ADF bị hỏng.
• IPU bị hỏng (IPU nằm trên BICU).

Biện pháp khắc phục:
• Xác định xem có nhiễu điện trên đường dây điện hay không.
• Kiểm tra kết nối cáp ADF với BICU.
• Thay ADF
• Thay BICU
SC621-01Mô tả:
BICU > Lỗi giao tiếp của bộ kết thúc: Lỗi ngắt
Trong quá trình giao tiếp với MBX của bộ kết thúc, BICU nhận được tín hiệu ngắt (THẤP) từ bộ kết thúc.

Nguyên nhân:
• Kết nối cáp I/F với máy chính hoặc bộ hoàn thiện ngược dòng và bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Công tắc cầu dao bị lỗi
• Dây nguồn bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Bảng điều khiển thiết bị ngoại vi bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối cáp I/F của bộ hoàn thiện với máy chính hoặc với thiết bị ngược dòng.
• Nếu thiết bị ngoại vi có công tắc ngắt, hãy kiểm tra nó.
• Kiểm tra dây nguồn của thiết bị ngoại vi nếu nó có dây nguồn riêng.
• Thay bo mạch điều khiển thiết bị ngoại vi.
SC621-02Mô tả:
BICU> Lỗi giao tiếp của bộ kết thúc: Lỗi hết thời gian
trong quá trình giao tiếp giữa MBX của bộ kết thúc và BICU, không phát hiện thấy tín hiệu ACK nào trong 100 ms sau ba lần thử.

Nguyên nhân:
• Mức đường dây nối tiếp không ổn định, tiếng ồn bên ngoài trên đường dây
• Kết nối cáp I/F với máy chính hoặc bộ hoàn thiện ngược dòng và bị lỏng, hỏng, lỗi
• Công tắc cầu dao bị lỗi
• Dây nguồn bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Bảng điều khiển thiết bị ngoại vi bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Xác định xem có nhiễu điện trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Kiểm tra các kết nối cáp I/F của bộ hoàn thiện với máy chính hoặc với thiết bị ngược dòng.
• Nếu thiết bị ngoại vi có công tắc ngắt, hãy kiểm tra nó.
• Kiểm tra dây nguồn của thiết bị ngoại vi nếu nó có dây nguồn riêng.
• Thay bo mạch điều khiển thiết bị ngoại vi.
• Thay BICU
SC626-01Mô tả:
Lỗi giao tiếp BICU, LCIT: Lỗi tiếp nhận ngắt
Trong quá trình giao tiếp với LCIT, BICU nhận được tín hiệu ngắt (Thấp).

Nguyên nhân:
• Kết nối đường dây nối tiếp không ổn định
• Tiếng ồn bên ngoài trên đường dây
• Kết nối LCIT với máy chính bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Bo mạch điều khiển LCIT bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Xác định xem có nhiễu điện trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Kiểm tra kết nối cáp I/F của LCIT ở phía bên phải của máy chính.
• Kiểm tra xem đầu nối cáp có bị hỏng không.
• Đảm bảo rằng đầu nối đã được khóa và được kết nối.
• Thay board điều khiển LCIT.
• Thay BICU.
SC626-02Mô tả:
Lỗi giao tiếp BICU, LCIT: Lỗi hết thời gian chờ
Sau khi 1 khung dữ liệu được gửi đến LCIT, tín hiệu ACK không được nhận trong vòng 100 ms và không được nhận sau 3 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Kết nối đường dây nối tiếp không ổn định
• Tiếng ồn bên ngoài trên đường dây
• Kết nối LCIT với máy chính bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Bo mạch điều khiển LCIT bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Xác định xem có nhiễu điện trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Kiểm tra kết nối cáp I/F của LCIT ở phía bên phải của máy chính.
• Kiểm tra xem đầu nối cáp có bị hỏng không.
• Đảm bảo rằng đầu nối đã được khóa và được kết nối.
• Thay board điều khiển LCIT.
• Thay BICU.
SC628-01Mô tả:
Lỗi ngắt giao tiếp IOB-CAPCNT Chỉ dành cho Nhật Bản
Khi xảy ra lỗi, một thông báo xuất hiện trên màn hình bảng điều khiển: "Yêu cầu bảo trì bộ phận V". Bộ tụ điện ngừng sạc và xả. • Lỗi ngắt (tín hiệu THẤP) không xuất hiện khi khởi động hoặc nhận được tín hiệu ngắt (tín hiệu THẤP) trong khi mạch giao tiếp được kết nối với CAPCNT. • Máy đặt điều khiển nạp/xả ở trạng thái TẮT, nhưng máy vẫn có thể tiếp tục hoạt động mà không sử dụng tụ điện.

Nguyên nhân:
• Đường dây nối tiếp không ổn định
• Tiếng ồn bên ngoài trên đường dây điện hoặc xung quanh máy.
• Đoản mạch trong dây nịt IOB-CAPCNT
• Bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT) bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt IOB-CAPCNT, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay bo mạch điều khiển tụ điện (CAPCNT).
SC628-02Mô tả:
Lỗi hết thời gian giao tiếp IOB-CAPCNT Chỉ dành cho Nhật Bản
Không có ACK nào được trả lại trong vòng 100 ms sau khi một khung dữ liệu được gửi tới CAPCNT.

Nguyên nhân:
• Đường dây nối tiếp không ổn định
• Tiếng ồn bên ngoài trên đường dây điện hoặc xung quanh máy.
• Đoản mạch trong dây nịt IOB-CAPCNT
• Bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT) bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt IOB-CAPCNT, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay bo mạch điều khiển tụ điện (CAPCNT).
SC641-00Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa BICU và
bộ điều khiển Giao thức RAPI đã đưa ra một khung từ bộ điều khiển đến BICU nhưng BICU không phản hồi. Ba lần thử được thực hiện trong khoảng thời gian 100 ms mà không có phản hồi. Trình điều khiển RAPI không mở được khi khởi động hoặc lỗi thử lại bốn lần trong quá trình hoạt động. Ba lần thử trong khoảng thời gian 100 mili giây không nhận được phản hồi từ động cơ.

Nguyên nhân:
• Lỗi kết nối giữa BICU và bo mạch điều khiển.
• Bo mạch điều khiển hoặc lỗi phần mềm điều khiển
• BICU bị lỗi
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây nịt và đầu nối kết nối BICU và
bo mạch điều khiển xem có bị lỏng, gãy, đầu nối hoặc dây nịt bị hỏng không.
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Thay BICU.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC664-01Mô tả:
Lỗi quyền truy cập VODKA 1 SRAM (không có quyền ghi)
Khi bật máy hoặc khôi phục từ chế độ Tiết kiệm năng lượng, đã phát hiện thấy lỗi trong tín hiệu kết nối giữa VODKA (nằm trên IOB) và SRAM.

Nguyên nhân:
• IOB, BICU bó dây, giắc cắm bị lỏng, gãy, lỗi.
• IOB bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt công tắc nguồn chính theo chu kỳ.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối giữa BICU và IOB và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế IOB.
• Thay BICU.
SC664-02Mô tả:
Lỗi ghi VODKA 1 SRAM (kết quả ghi bất thường)
Khi máy được bật hoặc khôi phục từ chế độ Tiết kiệm năng lượng, có một lỗi được phát hiện trong tín hiệu kết nối giữa VODKA (nằm trên IOB) và SRAM.

Nguyên nhân:
• IOB, BICU bó dây, giắc cắm bị lỏng, gãy, lỗi.
• IOB bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt công tắc nguồn chính theo chu kỳ.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối giữa BICU và IOB và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế IOB.
• Thay BICU.
SC664-03Mô tả:
Lỗi khởi động chương trình VODKA 1
Khi máy được bật, bật hoặc khôi phục từ chế độ Tiết kiệm năng lượng, có một lỗi được phát hiện trong tín hiệu kết nối giữa VODKA (nằm trên IOB) và SRAM.

Nguyên nhân:
• IOB, BICU bó dây, giắc cắm bị lỏng, gãy, lỗi.
• IOB bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt công tắc nguồn chính theo chu kỳ.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối giữa BICU và IOB và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế IOB.
• Thay BICU.
SC664-11Mô tả:
Lỗi quyền truy cập VODKA 2 SRAM (không có quyền ghi)
Khi bật máy hoặc khôi phục từ chế độ Tiết kiệm năng lượng, đã phát hiện lỗi trong tín hiệu kết nối giữa VODKA 2 (nằm trên IOB) và SRAM.

Nguyên nhân:
• IOB, BICU bó dây, giắc cắm bị lỏng, gãy, lỗi.
• IOB bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt công tắc nguồn chính theo chu kỳ.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối giữa BICU và IOB và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế IOB.
• Thay BICU.
SC664-12Mô tả:
Lỗi ghi VODKA 2 SRAM (kết quả ghi bất thường)
Khi máy được bật, bật hoặc khôi phục từ chế độ Tiết kiệm năng lượng, có một lỗi được phát hiện trong tín hiệu kết nối giữa VODKA 2 (nằm trên IOB) và SRAM.

Nguyên nhân:
• IOB, BICU bó dây, giắc cắm bị lỏng, gãy, lỗi.
• IOB bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt công tắc nguồn chính theo chu kỳ.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối giữa BICU và IOB và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế IOB.
• Thay BICU.
SC664-13Mô tả:
Lỗi khởi động chương trình VODKA 2
Khi bật máy hoặc khôi phục từ chế độ Tiết kiệm năng lượng, đã phát hiện lỗi trong tín hiệu kết nối giữa VODKA 2 (nằm trên IOB) và SRAM.

Nguyên nhân:
• IOB, BICU bó dây, giắc cắm bị lỏng, gãy, lỗi.
• IOB bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt công tắc nguồn chính theo chu kỳ.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối giữa BICU và IOB và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế IOB.
• Thay BICU.
SC664-21Mô tả:
Lỗi quyền truy cập VODKA 3 SRAM (không có quyền ghi)
Khi bật máy hoặc khôi phục từ chế độ Tiết kiệm năng lượng, đã phát hiện lỗi trong tín hiệu kết nối giữa VODKA 3 (nằm trên IOB) và SRAM.

Nguyên nhân:
• IOB, BICU bó dây, giắc cắm bị lỏng, gãy, lỗi.
• IOB bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt công tắc nguồn chính theo chu kỳ.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối giữa BICU và IOB và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế IOB.
• Thay BICU.
SC664-22Mô tả:
Lỗi ghi VODKA 3 SRAM (kết quả ghi bất thường)
Khi máy được bật hoặc khôi phục từ chế độ Tiết kiệm năng lượng, có một lỗi được phát hiện trong tín hiệu kết nối giữa VODKA 3 (nằm trên IOB) và SRAM.

Nguyên nhân:
• IOB, BICU bó dây, giắc cắm bị lỏng, gãy, lỗi.
• IOB bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt công tắc nguồn chính theo chu kỳ.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối giữa BICU và IOB và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế IOB.
• Thay BICU.
SC664-23Mô tả:
Lỗi khởi động chương trình VODKA 3
Khi bật máy hoặc khôi phục từ chế độ Tiết kiệm năng lượng, đã phát hiện lỗi trong tín hiệu kết nối giữa VODKA 3 (nằm trên IOB) và SRAM.

Nguyên nhân:
• IOB, BICU bó dây, giắc cắm bị lỏng, gãy, lỗi.
• IOB bị lỗi
• BICU bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt công tắc nguồn chính theo chu kỳ.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối giữa BICU và IOB và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế IOB.
• Thay BICU.
SC665-04Mô tả:
Lỗi khởi động IOB không thành công
Có vấn đề với tín hiệu IOB_WAKE: • Tín hiệu IOB_WAKE được phát hiện bất thường khi ở ngoài trạng thái WAKE. Điều này xảy ra khi ba mô-đun VODKA trên IOB được đặt lại. • Có tín hiệu IOB_WAKE được phát hiện từ 3 mô-đun VODKA trên IOB, nhưng không có tín hiệu nào thoát khỏi trạng thái WAKE. • Trạng thái IOB_WAKE sẽ không được giải phóng nếu máy phát hiện thấy tín hiệu IOB_WAKE từ một trong ba mô-đun VODKA trên IOB.

Nguyên nhân:
• Dây nịt, đầu nối BICU-IOB, lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi
• PSU 5V không xuất ra
• IOB bị hỏng
• RYB bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây nịt BICU-IOB, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay PSU.
• Thay thế IOB.
• Thay RYB.
• Thay BICU.
SC669-01Mô tả:
ID Error at NVRAM OPEN
Đã xảy ra lỗi trong quá trình giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-02Mô tả:
Channel Error at NVRAM OPEN
Đã xảy ra lỗi trong quá trình giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-03Mô tả:
Lỗi thiết bị khi NVRAM MỞ
Đã xảy ra lỗi trong quá trình giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-04Mô tả:
Lỗi ngắt giao tiếp khi NVRAM MỞ
Đã xảy ra lỗi trong khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-05Mô tả:
Lỗi hết thời gian giao tiếp khi NVRAM MỞ
Đã xảy ra lỗi trong khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-06Mô tả:
Lỗi gián đoạn hoạt động khi NVRAM MỞ
Đã xảy ra lỗi trong quá trình giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-07Mô tả:
Buffer Full Error at NVRAM OPEN
Đã xảy ra lỗi trong quá trình giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-08Mô tả:
Không có mã lỗi khi NVRAM MỞ
Đã xảy ra lỗi trong quá trình giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-09Mô tả:
Lỗi ID tại NVRAM CLOSE
Đã xảy ra lỗi trong quá trình giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-10Mô tả:
Không có mã lỗi tại NVRAM CLOSE
Đã xảy ra lỗi trong quá trình giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-11Mô tả:
Lỗi ID khi ghi dữ liệu vào NVRAM
Đã xảy ra lỗi trong quá trình giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-12Mô tả:
Lỗi kênh khi ghi dữ liệu vào NVRAM
Đã xảy ra lỗi trong quá trình giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-13Mô tả:
Lỗi thiết bị khi ghi dữ liệu vào NVRAM
Đã xảy ra lỗi trong quá trình giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-14Mô tả:
Lỗi ngắt giao tiếp khi ghi dữ liệu vào NVRAM
Đã xảy ra lỗi trong khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-15Mô tả:
Lỗi hết thời gian giao tiếp khi ghi dữ liệu vào NVRAM
Đã xảy ra lỗi trong khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-16Mô tả:
Lỗi gián đoạn thao tác khi ghi dữ liệu vào NVRAM
Đã xảy ra lỗi trong quá trình giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-17Mô tả:
Lỗi đầy bộ đệm khi ghi dữ liệu vào NVRAM
Đã xảy ra lỗi trong quá trình giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-18Mô tả:
Không có mã lỗi khi ghi dữ liệu vào NVRAM
Đã xảy ra lỗi trong quá trình giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-19Mô tả:
Lỗi ID khi đọc dữ liệu từ NVRAM
Đã xảy ra lỗi trong quá trình giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-20Mô tả:
Lỗi kênh khi đọc dữ liệu từ NVRAM
Đã xảy ra lỗi trong quá trình giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-21Mô tả:
Lỗi thiết bị khi đọc dữ liệu từ NVRAM
Đã xảy ra lỗi trong quá trình giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC669-22 ... SC669-34Mô tả:
Lỗi giao tiếp khi đọc dữ liệu từ NVRAM
Đã xảy ra lỗi trong khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công.

Nguyên nhân:
• Tiếng ồn điện tử
• Thiếu NVRAM, không được gắn trên BICU
• NVRAM không được cài đặt chính xác
• NVRAM bị hỏng
• BICU bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy xác định xem có nhiễu điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy không.
• Tháo nắp trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU.
• Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng các chốt của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị lệch khỏi vị trí).
• Thay NVRAM.
• Thay BICU.
SC670-01Mô tả:
Lỗi khởi động động cơ
BICU không phản hồi trong thời gian quy định khi bật máy.

Nguyên nhân:
• Kết nối giữa BICU và bo mạch điều khiển bị lỏng, ngắt kết nối hoặc bị hỏng
• BICU bị lỗi
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các kết nối bó dây giữa BICU và bo mạch điều khiển.
• Kiểm tra dây nịt và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay BICU.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC670-02Mô tả:
Động cơ tắt sau khi khởi động
Một tình trạng không mong muốn (hư hỏng phần cứng, phần mềm bị lỗi, nhiễu điện) buộc phải đặt lại CPU hoặc đặt lại VODKA trên BICU.

Nguyên nhân:
• Sau khi tín hiệu ENGRDY được xác nhận, đã xảy ra sự cố không mong muốn. Máy chuyển sang chế độ Engine Off.
• Tuy nhiên, khi tắt máy, mạch điện không ổn định, bộ điều khiển sẽ tắt bo mạch điều khiển trước nên việc phát hiện lỗi bị chậm 10 giây.

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Kiểm tra các đầu nối và bó dây kết nối BICU và bo mạch điều khiển xem có bị hỏng, lỏng hoặc đứt kết nối không.
• Cập nhật chương trình cơ sở
• Nếu các biện pháp này không thành công, hãy thay thế các bo mạch theo thứ tự sau:
• Thay thế BICU
• Thay thế PSU
• Thay thế bo mạch điều khiển
SC672-10Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển
Sau khi bật nguồn máy, giao tiếp giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển không được thiết lập.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị đình trệ
• Bo mạch được lắp đặt không chính xác
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi
• Bộ điều khiển bị trễ

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển.
• Thay bo mạch điều khiển.
• Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.
SC672-11Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển
Sau khi bật nguồn máy, giao tiếp giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển không được thiết lập hoặc giao tiếp với bộ điều khiển bị gián đoạn sau khi khởi động bình thường.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị đình trệ
• Bo mạch được lắp đặt không chính xác
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi
• Bộ điều khiển bị trễ

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển.
• Thay bo mạch điều khiển.
• Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.
SC672-12Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển
Giao tiếp với bộ điều khiển bị gián đoạn sau khi khởi động bình thường.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị đình trệ
• Bo mạch được lắp đặt không chính xác
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi
• Bộ điều khiển bị trễ

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển.
• Thay bo mạch điều khiển.
• Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.
SC672-13Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển
Bảng điều khiển phát hiện bộ điều khiển bị hỏng.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị đình trệ
• Bo mạch được lắp đặt không chính xác
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi
• Bộ điều khiển bị trễ

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển.
• Thay bo mạch điều khiển.
• Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.
SC672-99Mô tả:
Lỗi khởi động bộ điều khiển
Phần mềm bảng điều khiển kết thúc bất thường.

Nguyên nhân:
• Bộ điều khiển bị đình trệ
• Bo mạch được lắp đặt không chính xác
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi
• Bộ điều khiển bị trễ

Biện pháp khắc phục:
• Tắt/bật nguồn chính.
• Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển.
• Thay bo mạch điều khiển.
• Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.
SC689-01Mô tả:
Lỗi cảm biến tiệm cận: Lỗi 1
Cảm biến tiệm cận vẫn bật (phát hiện sự có mặt của người vận hành) trong hơn 24 giờ và nó không hoạt động.

Nguyên nhân:
• Cảm biến vẫn sáng do bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Vào chế độ Công cụ Người dùng và đặt cảm biến thành "Đã tắt". (Mặc định: Đã bật) nên thông báo sẽ không xuất hiện trong khi chờ thay thế.
• Thay cảm biến và các bộ phận của nó.
SC689-02Mô tả:
Lỗi cảm biến tiệm cận: Lỗi 2
Cảm biến tiệm cận sẽ không phát hiện sự hiện diện của người vận hành (vẫn tắt), ngay cả sau 20 lần thực hiện hoạt động trên máy: sử dụng bảng điều khiển, mở/đóng ADF, cài đặt bản gốc, mở/đóng cửa trước, mở/đóng khay giấy. Người vận hành có thể tiếp tục sử dụng máy (chỉ tắt chức năng cảm biến.)

Nguyên nhân:
Cảm biến vẫn tắt vì nó bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
• Vào chế độ Công cụ Người dùng và đặt cảm biến thành "Đã tắt". (Mặc định: Đã bật) nên thông báo sẽ không xuất hiện trong khi chờ thay thế.
• Thay cảm biến và các bộ phận của nó.
SC700-01Mô tả:
Lỗi động cơ nâng tấm đáy ADF
Cảm biến vị trí tấm đáy không hoạt động sau khi động cơ nâng tấm đáy được bật để nâng hoặc hạ tấm đáy.
-hoặc- Cảm biến HP của tấm dưới cùng không tắt sau khi động cơ nâng tấm dưới cùng được bật để hạ tấm dưới cùng. • Động cơ nâng tấm đáy nâng và hạ tấm đáy giữ bản gốc. • Nếu đầu ra của cảm biến vị trí tấm đáy không thay đổi sau khi tấm đáy được nâng lên hoặc hạ xuống, thì ở lần xuất hiện đầu tiên, ADF sẽ báo hiệu cho máy chính rằng đã xảy ra sự cố trong quá trình vận hành ADF. • Ở lần xuất hiện thứ hai, ADF báo hiệu lỗi kẹt giấy.

Nguyên nhân:
• Không có đầu ra từ cảm biến vị trí tấm đáy
• Không có đầu ra từ cảm biến HP tấm đáy
• Động cơ tấm đáy không hoạt động
• Bo mạch chính ADF có vấn đề

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối của cảm biến vị trí tấm đáy và cảm biến HP tấm dưới.
• Kiểm tra dây curoa, đầu nối của động cơ nâng hạ tấm đáy.
• Thay cảm biến vị trí tấm đáy.
• Thay cảm biến HP ở tấm đáy.
• Thay động cơ nâng tấm đáy.
• Thay main board ADF.
SC700-02Mô tả:
Lỗi động cơ gắp gốc ADF
Động cơ gắp đang hoạt động nhưng trạng thái của cảm biến HP của gắp không thay đổi. • Thông thường, vòng quay của mô-tơ gắp sẽ hạ thấp trục nạp xuống bề mặt của bản gốc trên đỉnh của chồng đã được nâng lên để tách và nạp tài liệu. • Cảm biến HP trục nạp phát hiện khi trục nạp được nâng lên và hạ xuống, nhưng nếu không có đầu ra từ cảm biến này, ADF sẽ báo hiệu cho máy chính rằng đã xảy ra sự cố với hoạt động nạp ban đầu. • Ở lần xuất hiện thứ hai, ADF báo hiệu kẹt giấy.

Nguyên nhân:
• Không có tín hiệu từ cảm biến HP xe bán tải do dây cảm biến, đầu nối bị lỏng, hỏng, lỗi.
• Cảm biến Pick-up HP bị lỗi
• Dây đai động cơ, đầu nối của Pick-up, bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi.
• Động cơ xe bán tải bị lỗi.
• ADF chính bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP gắp, đầu nối xem có bị hỏng không và thay thế.
• Kiểm tra bó dây cảm biến động cơ gắp, đầu nối xem có bị hỏng không và thay thế.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối của bo mạch chính ADF.
• Thay thế cảm biến HP pick-up.
• Thay thế động cơ xe bán tải.
• Thay main board ADF.
SC700-04Mô tả:
Lỗi động cơ nạp ADF
Máy đã phát hiện tín hiệu lỗi trong khi vận hành động cơ nạp. • Sự cố được phát hiện khi lỗi được phát hiện trong thanh ghi của bộ mã hóa động cơ nạp, trong kênh A (B) của bộ mã hóa hoặc khi tín hiệu quá tải được phát hiện. • Tuy nhiên, ở lần xuất hiện thứ hai, ADF báo hiệu kẹt giấy. • Xảy ra sự cố trong kênh bộ mã hóa khi không có thay đổi trong xung bộ mã hóa ngay cả sau khi lệnh điều khiển được gửi. • Lỗi quá tải xảy ra khi nhiệm vụ PWM tiếp tục ở mức cao sau khi đã hết quy định.

Nguyên nhân:
• Kẹt giấy trong đường dẫn giấy
• Động cơ quá tải do tắc nghẽn
• Dây dẫn động cơ lỏng, đứt, lỗi
• Giá đỡ động cơ, động cơ lắp sai
• Động cơ nạp bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra đường dẫn giấy xem có giấy kẹt, giấy vụn, v.v.
• Kiểm tra khu vực xung quanh mô-tơ nạp và loại bỏ mọi chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của mô-tơ.
• Kiểm tra dây nịt động cơ cấp liệu, đầu nối xem có bị hỏng không và thay thế.
• Kiểm tra giá đỡ động cơ nạp và động cơ và xác nhận rằng chúng đã được
lắp đặt chính xác.
• Thay động cơ cấp liệu.
SC700-05Mô tả:
Lỗi động cơ lối vào ADF
Máy phát hiện tín hiệu lỗi trong quá trình vận hành động cơ. • Sự cố được phát hiện khi lỗi được phát hiện trong thanh ghi của bộ mã hóa động cơ lối vào, trong kênh A (B) của bộ mã hóa hoặc khi tín hiệu quá tải được phát hiện. • Tuy nhiên, ở lần xuất hiện thứ hai, ADF báo hiệu kẹt giấy. • Xảy ra sự cố trong kênh bộ mã hóa khi không có thay đổi trong xung bộ mã hóa ngay cả sau khi lệnh điều khiển được gửi. • Lỗi quá tải xảy ra khi nhiệm vụ PWM tiếp tục ở mức cao sau khi đã hết quy định.

Nguyên nhân:
• Kẹt giấy trong đường dẫn giấy
• Mô-tơ quá tải do tắc nghẽn
• Dây dẫn mô-tơ lỏng, đứt, lỗi
• Giá đỡ mô-tơ, mô-tơ lắp sai
• Mô-tơ lối vào bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra đường dẫn giấy xem có giấy kẹt, mảnh giấy, v.v.
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ lối vào và loại bỏ mọi chướng ngại vật
có thể cản trở hoạt động của động cơ.
• Kiểm tra dây nịt động cơ lối vào, đầu nối xem có bị hỏng không và thay thế.
• Kiểm tra giá đỡ động cơ lối vào và động cơ và xác nhận rằng chúng đã được lắp đặt chính xác.
• Thay động cơ cấp liệu.
SC700-06Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển ADF
Máy phát hiện tín hiệu lỗi trong quá trình vận hành động cơ. • Sự cố được phát hiện khi lỗi được phát hiện trong thanh ghi của bộ mã hóa động cơ truyền tải, trong kênh A (B) của bộ mã hóa hoặc khi tín hiệu quá tải được phát hiện. • Tuy nhiên, ở lần xuất hiện thứ hai, ADF báo hiệu kẹt giấy. • Xảy ra sự cố trong kênh bộ mã hóa khi không có thay đổi trong xung bộ mã hóa ngay cả sau khi lệnh điều khiển được gửi. • Lỗi quá tải xảy ra khi nhiệm vụ PWM tiếp tục ở mức cao sau khi đã hết quy định.

Nguyên nhân:
• Kẹt giấy trong đường dẫn giấy
• Mô-tơ quá tải do tắc nghẽn
• Dây dẫn mô-tơ lỏng, đứt, lỗi
• Giá đỡ mô-tơ, mô-tơ lắp sai
• Mô-tơ vận chuyển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra đường dẫn giấy xem có giấy kẹt, giấy vụn, v.v.
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ vận chuyển và loại bỏ mọi chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ.
• Kiểm tra dây nịt động cơ rơle, đầu nối xem có bị hỏng không và thay thế.
• Kiểm tra giá đỡ động cơ vận chuyển và động cơ và xác nhận rằng chúng được lắp đặt chính xác.
• Thay động cơ vận chuyển.
SC700-07Mô tả:
Lỗi động cơ quét ADF
Máy phát hiện tín hiệu lỗi trong quá trình hoạt động của động cơ. • Sự cố được phát hiện khi lỗi được phát hiện trong thanh ghi của bộ mã hóa động cơ quét, trong kênh A (B) của bộ mã hóa hoặc khi tín hiệu quá tải được phát hiện. • Tuy nhiên, ở lần xuất hiện thứ hai, ADF báo hiệu kẹt giấy. • Xảy ra sự cố trong kênh bộ mã hóa khi không có thay đổi trong xung bộ mã hóa ngay cả sau khi lệnh điều khiển được gửi. • Lỗi quá tải xảy ra khi nhiệm vụ PWM tiếp tục ở mức cao sau khi đã hết quy định.

Nguyên nhân:
• Kẹt giấy trong đường dẫn giấy
• Mô-tơ quá tải do tắc nghẽn
• Dây dẫn mô-tơ lỏng, đứt, lỗi
• Giá đỡ mô-tơ, mô-tơ lắp sai
• Mô-tơ quét bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra đường dẫn giấy xem có giấy kẹt, mảnh giấy, v.v.
• Kiểm tra khu vực xung quanh mô-tơ quét và loại bỏ mọi chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của mô-tơ.
• Kiểm tra dây nịt động cơ quét, đầu nối xem có bị hỏng không và thay thế.
• Kiểm tra giá đỡ động cơ rơle và động cơ và xác nhận rằng chúng đã được lắp đặt chính xác.
• Thay động cơ quét.
SC700-09Mô tả:
Lỗi động cơ thoát ADF
Máy phát hiện tín hiệu lỗi trong quá trình vận hành động cơ. • Sự cố được phát hiện khi lỗi được phát hiện trong thanh ghi của bộ mã hóa động cơ lối ra, trong kênh A (B) của bộ mã hóa hoặc khi tín hiệu quá tải được phát hiện. • Tuy nhiên, ở lần xuất hiện thứ hai, ADF báo hiệu kẹt giấy. • Xảy ra sự cố trong kênh bộ mã hóa khi không có thay đổi trong xung bộ mã hóa ngay cả sau khi lệnh điều khiển được gửi. • Lỗi quá tải xảy ra khi nhiệm vụ PWM tiếp tục ở mức cao sau khi đã hết quy định.

Nguyên nhân:
• Kẹt giấy trong đường dẫn giấy
• Mô tơ quá tải do tắc nghẽn
• Dây quấn mô tơ lỏng, đứt, lỗi
• Giá đỡ mô tơ, mô tơ lắp sai
• Mô tơ thoát bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra đường dẫn giấy xem có giấy kẹt, giấy vụn, v.v.
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ thoát và loại bỏ mọi chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ.
• Kiểm tra dây nịt động cơ lối ra, đầu nối xem có bị hỏng không và thay thế.
• Kiểm tra giá đỡ động cơ thoát hiểm và động cơ và xác nhận rằng chúng đã được lắp đặt chính xác.
• Thay động cơ lối ra.
SC702-04Mô tả:
Lỗi mạch bảo vệ ADF 4
Đã xảy ra sự cố trên mạch bảo vệ nguồn khóa liên động trong khi nguồn 24V chính đang bật. Một vấn đề với động cơ gắp, động cơ nâng tấm dưới cùng, hoặc ngắn mạch trong dây nịt, làm ngắt mạch bảo vệ nguồn khóa liên động.

Nguyên nhân:
• Động cơ hoặc bó dây bị lỗi trên mạch khóa liên động.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó mạch bảo vệ nguồn liên động, công tắc.
• Kiểm tra tất cả các bó dây, đầu nối của bo mạch chính ADF của động cơ và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay main board.
SC702-05Mô tả:
Lỗi mạch bảo vệ ADF 5
Đã xảy ra sự cố trên mạch bảo vệ nguồn khóa liên động trong khi nguồn 24V chính đang bật.

Nguyên nhân:
• Bó mạch điện khóa liên động, công tắc bị lỏng, hỏng, lỗi.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Động cơ bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây mạch bảo vệ nguồn khóa liên động, đầu nối và xác nhận rằng công tắc được lắp đúng cách.
• Kiểm tra tất cả dây nịt động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Sử dụng SP6007 (Kiểm tra đầu vào ADF) và SP6008 (Kiểm tra đầu ra ADF) để kiểm tra hoạt động của tất cả các bó dây và động cơ ADF và thay thế nếu bị lỗi.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối của bo mạch chính ADF.
• Thay main board ADF
SC720-01Mô tả:
Lỗi thiết bị hạ lưu (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Ba tín hiệu đến thiết bị hạ lưu để thiết lập liên lạc đã không được trả lời.

Nguyên nhân:
• Dây cáp I/F xuôi dòng, đầu nối bị lỏng, gãy hoặc bị lỗi.
• Bo mạch chính của thiết bị hạ lưu bị lỗi
• Bo mạch điều khiển máy chính bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối của cáp I/F xem có bị lỏng hoặc hỏng không.
• Thay bo mạch chính của thiết bị hạ nguồn.
• Thay main board điều khiển máy.
SC720-03Mô tả:
Ngắn mạch bảo vệ quá tải 1 (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Cầu chì bị đứt làm gián đoạn mạch bảo vệ quá tải. Nếu máy không tự động khởi động lại, điều này có nghĩa là cầu chì đã bị đứt.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, hỏng, lỗi
• Động cơ bị lỗi
• Lỗi điện từ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các khu vực xung quanh động cơ và nam châm điện và loại bỏ mọi vật cản.
• Kiểm tra dây nịt động cơ và điện từ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Sử dụng SP6007 (Kiểm tra đầu vào ADF) và SP6008 (Kiểm tra đầu ra ADF) để kiểm tra hoạt động của tất cả các bó dây và động cơ ADF và thay thế nếu bị lỗi.
SC720-04Mô tả:
Bảo vệ quá tải ngắn mạch 2 (Hộp thư)
Cầu chì bị đứt làm gián đoạn mạch bảo vệ quá tải. Lỗi hộp thư đã vô hiệu hóa hoạt động của bộ hoàn thiện.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, hỏng, lỗi
• Động cơ bị lỗi
• Lỗi điện từ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra động cơ chính của Hộp thư, bo mạch chính và dây điện từ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay mô tơ chính
• Thay điện từ
• Thay bo mạch chính.
SC720-06Mô tả:
Lỗi truy cập NVRAM (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Đã xảy ra lỗi khi bộ nhớ NVRAM của bộ hoàn thiện được truy cập.

Nguyên nhân:
• Bộ nhớ NVRAM bị lỗi, hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Thay main board máy hoàn thiện
SC720-10Mô tả:
Lỗi động cơ lối vào (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Đã phát hiện sự cố với bảng điều khiển động cơ điều khiển động cơ DC này. Lần phát hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt giấy và lần phát hiện thứ hai đưa ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Động cơ hoặc bo mạch truyền động bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ lối vào.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-11Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển ngang (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Đã phát hiện sự cố với bảng điều khiển động cơ điều khiển động cơ DC này. Lần phát hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt giấy và lần phát hiện thứ hai đưa ra mã SC này.
Nguyên nhân:
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Động cơ hoặc bo mạch truyền động bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay động cơ vận chuyển ngang.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-13Mô tả:
Lỗi động cơ rơle (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Đã phát hiện sự cố với bảng điều khiển động cơ điều khiển động cơ DC này. Lần phát hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt giấy và lần phát hiện thứ hai đưa ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Động cơ hoặc bo mạch truyền động bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ rơle.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-15Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển trước ngăn xếp (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Đã phát hiện sự cố với bảng điều khiển động cơ điều khiển động cơ DC này. Lần phát hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt giấy và lần phát hiện thứ hai đưa ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Động cơ hoặc bo mạch truyền động bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay động cơ vận chuyển xếp chồng trước.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện
SC720-17Mô tả:
Lỗi động cơ thoát (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Đã phát hiện sự cố với bảng điều khiển động cơ điều khiển động cơ DC này. Lần phát hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt giấy và lần phát hiện thứ hai đưa ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Động cơ hoặc bo mạch truyền động bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay động cơ lối ra.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-20Mô tả:
Lỗi động cơ cổng nối dưới (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Cổng nối dưới không trở về vị trí ban đầu trong số xung quy định (p0) hoặc số lượng xung vượt quá giới hạn khi cổng nối di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu . Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này báo hiệu cảnh báo kẹt giấy, lần xuất hiện thứ hai phát ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Quá tải động cơ.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Cổng kết nối dây nịt cảm biến HP, đầu nối bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi.
• Động cơ bị lỗi.
• Bộ cảm biến cổng kết nối HP bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ cổng nối dưới, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra cổng kết nối dây nịt cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay động cơ cổng nối dưới.
• Thay cảm biến HP cổng nối dưới.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-24Mô tả:
Lỗi động cơ của thanh dẫn thoát (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Thanh dẫn thoát không trở về vị trí ban đầu trong số xung quy định (p0) hoặc số lượng xung vượt quá giới hạn khi nó di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu.

Nguyên nhân:
• Quá tải động cơ.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Hướng dẫn thoát Dây nịt cảm biến HP, đầu nối bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Động cơ bị lỗi.
• Hướng dẫn thoát HP cảm biến bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ dẫn hướng lối ra, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra hướng dẫn lối ra Bộ dây cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ hướng dẫn lối ra.
• Thay cảm biến HP của hướng dẫn thoát.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện
SC720-25Mô tả:
Lỗi động cơ dẫn động đột dập (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Bộ phận đột dập không trở về vị trí ban đầu trong số lượng xung quy định (p0) hoặc số lượng xung vượt quá giới hạn khi nó di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này sẽ đưa ra cảnh báo kẹt giấy, lần xuất hiện thứ hai sẽ phát ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Quá tải động cơ.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Bộ phận đục lỗ Dây nịt cảm biến HP, đầu nối bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Động cơ bị lỗi.
• Cảm biến HP bộ phận đục lỗ bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra dây nịt động cơ đột, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bộ phận đục lỗ Bộ cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay động cơ dẫn động đột dập.
• Thay cảm biến HP của bộ đục lỗ.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-27Mô tả:
Lỗi động cơ di chuyển cú đấm (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Không trở về vị trí ban đầu trong số lượng xung quy định (p0) hoặc số lượng xung vượt quá giới hạn khi di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này sẽ đưa ra cảnh báo kẹt giấy, lần xuất hiện thứ hai sẽ phát ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Quá tải động cơ.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Bộ phận đục lỗ Dây nịt cảm biến HP, đầu nối bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Động cơ bị lỗi.
• Cảm biến HP bộ phận đục lỗ bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ chuyển động đột dập, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bộ phận đục lỗ Bộ cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ chuyển động đấm.
• Thay cảm biến HP của bộ đục lỗ.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-28Mô tả:
Lỗi cảm biến vị trí giấy (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Bộ đục lỗ không trở về vị trí ban đầu trong số lượng xung quy định (p0) hoặc số lượng xung vượt quá giới hạn khi nó di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này sẽ đưa ra cảnh báo kẹt giấy, lần xuất hiện thứ hai sẽ phát ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Quá tải động cơ.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Dây, đầu nối cảm biến vị trí giấy (CIS) bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Động cơ bị lỗi.
• Cảm biến bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ chuyển động đột dập, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bộ phận đục lỗ Bộ cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ chuyển động đấm.
• Thay cảm biến HP của bộ đục lỗ.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-30Mô tả:
Lỗi động cơ chạy bộ (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Hàng rào chạy bộ phía trước hoặc phía sau không trở về vị trí ban đầu trong số xung quy định (p0) hoặc số lượng xung vượt quá giới hạn khi hàng rào di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này sẽ đưa ra cảnh báo kẹt giấy và lần xuất hiện thứ hai sẽ phát ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Quá tải động cơ.
• Dây quấn mô tơ, cảm biến bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ jogger trước hoặc sau bị lỗi.
• Hàng rào chạy bộ phía trước hoặc phía sau Cảm biến HP bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ chạy bộ phía trước và phía sau và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối của cảm biến HP hàng rào jogger phía trước và phía sau và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ bị lỗi.
• Thay thế cảm biến bị lỗi.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-33Mô tả:
Lỗi động cơ nâng con lăn định vị (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Con lăn định vị không trở về vị trí ban đầu trong số xung quy định (p0) hoặc số xung vượt quá giới hạn khi nó di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này sẽ đưa ra cảnh báo kẹt giấy và lần xuất hiện thứ hai sẽ phát ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Quá tải động cơ.
• Dây quấn mô tơ, cảm biến bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ nâng con lăn định vị bị lỗi.
• Con lăn định vị cảm biến HP bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra dây curoa, đầu nối của motor con lăn định vị.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối của cảm biến HP con lăn định vị và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay động cơ nâng con lăn định vị.
• Thay con lăn định vị cảm biến HP.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-34Mô tả:
Lỗi động cơ truyền động con lăn định vị (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Đã phát hiện lỗi trên bảng điều khiển động cơ điều khiển hoạt động của động cơ DC này. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này báo hiệu cảnh báo kẹt giấy, lần xuất hiện thứ hai phát ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải
• Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Động cơ, bảng điều khiển động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Thay động cơ dẫn động con lăn định vị.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-35Mô tả:
Lỗi động cơ ép TE (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Xảy ra lỗi trong bảng điều khiển động cơ điều khiển hoạt động của động cơ DC này. Tấm ép TE (cạnh sau) không được phát hiện ở vị trí ban đầu trong thời gian quy định hoặc tấm ép không di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu trong thời gian quy định.

Nguyên nhân:
• Quá tải động cơ.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Tấm ép TE Dây nịt cảm biến HP, đầu nối bị lỏng, gãy hoặc bị lỗi.
• Cảm biến HP bị lỗi
• Động cơ, bảng điều khiển động cơ bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến HP tấm ép TE.
• Thay mô tơ ép TE.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-41Mô tả:
Lỗi động cơ dây đai cấp liệu (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Đã xảy ra lỗi trên bảng điều khiển động cơ điều khiển hoạt động của động cơ DC này và dây đai cấp liệu không được phát hiện ở vị trí ban đầu trong số lượng xung quy định, hoặc chốt đai không rời khỏi vị trí ban đầu trong số xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này sẽ đưa ra cảnh báo kẹt giấy, lần xuất hiện thứ hai sẽ phát ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Quá tải động cơ.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Đai nạp Dây đai cảm biến HP, đầu nối bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Cảm biến HP bị lỗi
• Động cơ, bảng điều khiển động cơ bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu
bị hỏng.
• Thay cảm biến HP của dây đai nạp liệu.
• Thay động cơ dây đai nạp liệu.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-42Mô tả:
Lỗi động cơ chuyển động của bộ dập ghim ở góc (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Bộ dập ghim không trở về vị trí ban đầu trong số xung quy định hoặc không rời vị trí ban đầu trong số xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt giấy, lần thứ hai đưa ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Quá tải động cơ.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Dây nịt, đầu nối cảm biến HP bị lỏng, gãy hoặc bị lỗi.
• Cảm biến HP bị lỗi
• Động cơ, bảng điều khiển động cơ bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra dây nịt cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến HP của bộ dập ghim ở góc.
• Thay động cơ chuyển động của máy dập ghim góc.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-44Mô tả:
Lỗi động cơ kim bấm góc (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Kim bấm góc không di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu theo thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này báo hiệu kẹt giấy, lần xuất hiện thứ hai phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải (quá nhiều tờ để dập ghim).
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Bộ dập ghim ở góc Dây nịt cảm biến HP, đầu nối bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Cảm biến HP bị lỗi
• Động cơ, bảng điều khiển động cơ bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bộ phận dập ghim ở góc, dây nịt cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến HP của bộ dập ghim ở góc.
• Thay thế động cơ kim bấm góc.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-50Mô tả:
Lỗi động cơ hàng rào bên kim bấm (Bộ hoàn thiện 2K)
Hàng rào bên không trở về vị trí ban đầu trong số lượng xung quy định hoặc số lượng xung vượt quá giới hạn khi chúng di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu. Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt giấy, lần xuất hiện thứ hai đưa ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải
• Dây nịt, đầu nối của động cơ hàng rào bên bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Hàng rào bên Các dây nịt, đầu nối của cảm biến HP bị lỏng, hỏng hoặc
bị lỗi.
• Động cơ hàng rào phía trước hoặc phía sau bị lỗi.
• Hàng rào phía trước hoặc phía sau cảm biến HP bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ hàng rào phía trước và phía sau bộ dập kim và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối của cảm biến HP hàng rào phía trước và phía sau, và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay động cơ hàng rào phía trước hoặc phía sau.
• Thay cảm biến HP hàng rào phía trước hoặc phía sau.
SC720-51Mô tả:
Lỗi động cơ hàng rào phía dưới (Bộ hoàn thiện 2K)
Hàng rào phía dưới không trở về vị trí ban đầu trong số xung quy định hoặc nó không rời vị trí ban đầu trong số xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt giấy và lần xuất hiện thứ hai đưa ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Quá tải động cơ
• Dây nịt động cơ hàng rào phía dưới, đầu nối bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Rào đáy Cảm biến HP, đầu nối bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Động cơ hàng rào dưới cùng của cuốn sách bị lỗi.
• Hàng rào dưới cùng của sách cảm biến HP bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây, đầu nối của động cơ hàng rào phía dưới và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối của cảm biến HP hàng rào phía dưới và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay động cơ hàng rào phía dưới.
• Thay cảm biến HP hàng rào phía dưới.
SC720-52Mô tả:
Lỗi động cơ tấm gấp (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Tấm gấp không trở về vị trí ban đầu trong số xung quy định hoặc nó không rời vị trí ban đầu trong số xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này báo hiệu kẹt giấy, lần xuất hiện thứ hai phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Quá tải động cơ.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Tấm gấp bó dây cảm biến HP, đầu nối bị lỏng, gãy hoặc bị lỗi.
• Cảm biến HP bị lỗi
• Động cơ bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra tấm gấp bó dây cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến HP tấm gấp.
• Thay motor tấm gấp.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-53Mô tả:
Lỗi động cơ hàng rào dưới cùng của tập sách (Bộ hoàn thiện 2K)
Hàng rào dưới cùng không trở về vị trí ban đầu trong số lượng xung quy định hoặc số lượng xung vượt quá giới hạn khi nó di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu. Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt giấy, lần xuất hiện thứ hai đưa ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Quá tải động cơ.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Hàng rào phía dưới Dây nịt cảm biến HP, đầu nối bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Cảm biến HP bị lỗi
• Động cơ bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra dây nịt cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến HP phía dưới.
• Thay động cơ hàng rào phía dưới.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-54Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển ngăn xếp (Bộ hoàn thiện 2K)
Khi phát hiện sự cố như ngắn mạch hoặc quá nóng với bảng điều khiển động cơ điều khiển động cơ DC này, lần phát hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt giấy và lần phát hiện thứ hai đưa ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Quá tải động cơ.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Động cơ bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay mô tơ
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-60Mô tả:
Lỗi động cơ bộ dập ghim sách (Bộ hoàn thiện 2K)
Bộ phận dập ghim sách không trở về vị trí ban đầu trong thời gian quy định t0 giây) hoặc không rời khỏi vị trí ban đầu trong thời gian quy định (t1 giây). Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt giấy và lần xuất hiện thứ hai đưa ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Bộ dập ghim sách Bộ dây, đầu nối cảm biến HP bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Động cơ dập ghim sách bị lỗi.
• Máy dập sách HP cảm biến bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế bộ cảm biến HP của bộ dập ghim sách.
• Thay thế động cơ máy dập sách.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-70Mô tả:
Lỗi động cơ nâng khay bộ hoàn thiện (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Đã phát hiện sự cố với bộ điều khiển động cơ (quá tải) nhưng trạng thái của cảm biến chiều cao giấy khay thay đổi không thay đổi. • Nó vẫn bật, phát hiện phần trên cùng của ngăn xếp, ngay cả sau khi hết thời gian quy định khi khay được hạ xuống. • Hoặc, cảm biến không phát hiện thấy mặt trên của khay trong thời gian quy định khi khay được nâng lên. • Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt giấy và lần xuất hiện thứ hai đưa ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Bộ phận cảm biến, đầu nối của khay nâng HP bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi.
• Động cơ nâng khay bị lỗi.
• Khay cảm biến HP bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay khay cảm biến HP.
• Thay motor nâng mâm.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-71Mô tả:
Lỗi động cơ dịch chuyển (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Không trở về vị trí ban đầu trong số xung quy định (p0) hoặc không rời vị trí ban đầu trong số xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt giấy, lần xuất hiện thứ hai đưa ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Khay chuyển số Dây nịt cảm biến HP, đầu nối bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Chuyển động cơ thoát bị lỗi.
• Khay chuyển đổi cảm biến HP bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến HP khay chuyển số.
• Thay động cơ thoát ca.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-72Mô tả:
Lỗi động cơ jogger shift phía trước (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Hàng rào jogger shift phía trước không trở về vị trí ban đầu trong số xung quy định hoặc nó không rời vị trí ban đầu trong số xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt giấy và lần xuất hiện thứ hai đưa ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Giắc cắm khay chuyển số Dây nịt cảm biến HP, đầu nối bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Động cơ jogger shift phía trước bị lỗi.
• Bộ cảm biến jogger khay chuyển số HP bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở
hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bó dây, đầu nối cảm biến lối ra khay chuyển số và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến jogger khay chuyển số HP.
• Thay motor jogger khay chuyển số.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-73Mô tả:
Shift jogger hàng rào rút lại lỗi động cơ (3K/2K Finisher)
Hàng rào jogger không trở về vị trí ban đầu trong số lượng xung quy định, hoặc không rời khỏi vị trí ban đầu trong số lượng xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt giấy và lần xuất hiện thứ hai đưa ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Cần số lùi lại bó dây cảm biến HP, đầu nối bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Shift jogger hàng rào rút động cơ bị lỗi.
• Shift jogger rút cảm biến HP bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến rút HP shift jogger.
• Thay mô tơ rút hàng rào shift jogger.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-74Mô tả:
Lỗi động cơ rút con lăn kéo (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Con lăn kéo không trở về vị trí ban đầu trong số xung quy định hoặc nó không rời vị trí ban đầu trong số xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt giấy, lần xuất hiện thứ hai đưa ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Cần số lùi lại bó dây cảm biến HP, đầu nối bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Động cơ rút con lăn kéo bị lỗi.
• Shift jogger rút cảm biến HP bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến rút HP shift jogger.
• Thay thế động cơ rút con lăn kéo.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-75Mô tả:
Lỗi động cơ truyền động con lăn kéo (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Đã xảy ra lỗi trong bảng điều khiển động cơ điều khiển hoạt động của động cơ DC này và con lăn di chuyển về vị trí ban đầu không được phát hiện trong thời gian quy định hoặc con lăn không di chuyển đi từ vị trí nhà trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này báo hiệu kẹt giấy và lần xuất hiện thứ hai phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Con lăn kéo bó dây cảm biến HP, đầu nối bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Động cơ bị lỗi.
• Shift jogger rút cảm biến HP bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến rút HP shift jogger.
• Thay động cơ dẫn động con lăn kéo.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-80Mô tả:
Lỗi mạch bảo vệ quá tải 3 (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Cầu chì bị đứt làm gián đoạn mạch bảo vệ quá tải.

Nguyên nhân:
• Bó mạch điện khóa liên động, công tắc bị lỏng, hỏng, lỗi.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Dây điện từ, đầu nối bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Điện từ bị lỗi.
• Động cơ bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây mạch bảo vệ nguồn khóa liên động, đầu nối và xác nhận rằng công tắc được lắp đúng cách.
• Kiểm tra tất cả động cơ, dây điện từ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Sử dụng SP6007 (Kiểm tra đầu vào ADF) và SP6008 (Kiểm tra đầu ra ADF) để kiểm tra hoạt động của tất cả các động cơ bộ hoàn thiện, nam châm điện và thay thế nếu bị lỗi.
• Kiểm tra bó dây bo mạch chính, đầu nối.
• Thay main board ADF
SC720-81Mô tả:
Lỗi động cơ con lăn gấp (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Đã phát hiện lỗi trên bảng điều khiển động cơ điều khiển hoạt động của động cơ DC này. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này báo hiệu cảnh báo kẹt giấy và lần xuất hiện thứ hai phát ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải
• Dây nịt động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Động cơ, bảng điều khiển động cơ bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay mô tơ
• Thay main board máy hoàn thiện.
SC720-82Mô tả:
Lỗi động cơ chặn biên đầu (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Thanh chặn biên đầu không trở về vị trí ban đầu trong số xung quy định hoặc nó không rời vị trí ban đầu trong số xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này báo hiệu kẹt giấy, lần xuất hiện thứ hai phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ chặn cạnh quá tải.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Nút chặn cạnh đầu Bộ cảm biến HP, đầu nối bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Động cơ bị lỗi.
• Cảm biến HP bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến HP của nút chặn mép trên.
• Thay thế động cơ chặn cạnh đầu.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-83Mô tả:
Lỗi động cơ cổng nối (Bộ hoàn thiện 3K/2K)
Cổng nối bằng chứng/dịch chuyển không trở về vị trí ban đầu trong số xung quy định (p0) hoặc không rời vị trí ban đầu trong số xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này báo hiệu kẹt giấy và lần xuất hiện thứ hai phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ cổng nối quá tải.
• Dây quấn, đầu nối động cơ bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi.
• Bằng chứng dây nịt cảm biến JG HP, đầu nối bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Động cơ bị lỗi.
• Cảm biến HP bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến JG HP bằng chứng.
• Thay thế động cơ cổng kết nối.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC720-84Mô tả:
Lỗi mạch bảo vệ quá tải 2 (Bộ hoàn thiện 3K/2K: Hộp thư)
Cầu chì bị đứt làm gián đoạn mạch bảo vệ quá tải. Nếu máy không tự động khởi động lại, điều này có nghĩa là cầu chì đã bị đứt.

Nguyên nhân:
• Quá tải động cơ
• Hư hỏng động cơ
• Hư hỏng cuộn dây điện từ

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra các khu vực xung quanh động cơ hoàn thiện xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra động cơ chính của Hộp thư, cuộn dây điện từ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra động cơ chính của Hộp thư, dây điện từ, kết nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Sử dụng SP6121 và SP6124 để thực hiện kiểm tra đầu vào/đầu ra cho Bộ hoàn thiện và sau đó thay thế các bộ phận bị lỗi.
• Thay main board máy hoàn thiện.
SC720-87Mô tả:
Lỗi động cơ đột bộ hoàn thiện (3K/2K)
Cảm biến HP đột dập không được kích hoạt trong khoảng thời gian đã chỉ định sau khi động cơ đột được bật. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ hai phát ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ punch quá tải do tắc nghẽn
• Cảm biến HP punch bị ngắt kết nối, lỗi
• Động cơ punch bị ngắt kết nối, lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ đục lỗ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra dây đai, đầu nối của động cơ đột và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bó dây, đầu nối của cảm biến punch HP và thay thế nếu bị lỗi.
• Thay thế động cơ đấm.
• Thay cảm biến punch HP.
SC722-01Mô tả:
Lỗi giao tiếp của bộ hoàn thiện xuôi dòng (Bộ hoàn thiện D610)
Không nhận được tín hiệu phản hồi từ bộ hoàn thiện xuôi dòng sau 3 lần thử

Nguyên nhân:
• Cáp I/F của Bộ hoàn thiện bị lỏng, bị hỏng
• Bảng điều khiển Bộ hoàn thiện bị lỗi
• Bảng điều khiển chính bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối của cáp I/F xem có bị lỏng hoặc hỏng không.
• Thay bo mạch chính của thiết bị hạ lưu.
• Thay main board điều khiển máy.
SC722-10Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển (Finisher D610)
Không thể phát hiện tín hiệu xung từ động cơ vận chuyển trong thời gian quy định. Lần phát hiện đầu tiên sẽ kích hoạt mã kẹt và lần phát hiện thứ hai sẽ kích hoạt SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải do vật cản
• Đầu nối bó dây động cơ bị lỏng, hỏng, lỗi
• Động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra dây đai, đầu nối của động cơ đột và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay động cơ vận chuyển
SC722-24Mô tả:
Động cơ dẫn hướng thoát (Finisher D610)
Trạng thái của cảm biến hướng dẫn thoát không thay đổi tại thời điểm quy định trong quá trình hoạt động của hướng dẫn thoát.

Nguyên nhân:
• Dây dẫn thoát cảm biến hở, đầu nối bị lỏng, gãy, lỗi.
• Dây dẫn động cơ thoát, cảm biến bị lỏng, hỏng, lỗi.
• Lỗi cảm biến dẫn hướng thoát
• Động cơ dẫn hướng thoát bị lỗi
• Bo mạch chính của bộ hoàn thiện bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây, đầu nối của cảm biến mở lối ra và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế cảm biến mở hướng dẫn thoát hiểm.
• Thay thế động cơ hướng dẫn lối ra.
SC722-25Mô tả:
Lỗi động cơ đột (Finisher D610)
Sau khi vận hành đột, cảm biến HP đột không phát hiện bộ phận đột ở vị trí ban đầu.

Nguyên nhân:
• Đục kết nối động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, hoặc bị lỗi.
• Quá tải đột dập (bị chặn bởi vật cản)
• Kết nối cảm biến HP bị lỏng, đứt hoặc bị lỗi
• Cảm biến đột dập HP bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến HP đục lỗ và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến punch HP.
• Thay thế động cơ đấm
SC722-30----------------------------Mô tả:
Lỗi động cơ jogger bộ hoàn thiện (Finisher D610)
• Cảm biến HP của bộ kết thúc jogger vẫn tắt trong hơn 1.000 xung khi hàng rào jogger trở về vị trí ban đầu.
• Máy chạy bộ về đích cảm biến HP vẫn bật trong hơn 1.000 xung khi hàng rào cách xa vị trí nhà.

Nguyên nhân:
• Quá tải cơ chế Jogger
• Dây nịt cảm biến HP hàng rào Jogger bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Dây nịt động cơ hàng rào Jogger, đầu nối bị lỏng, hỏng hoặc bị lỗi.
• Hàng rào Jogger Cảm biến HP bị lỗi
• Động cơ Jogger bị lỗi
• Bo mạch chính của bộ hoàn thiện bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ xem có chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ không.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay motor jogger.
• Thay cảm biến HP hàng rào jogger.
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC722-33Mô tả:
Lỗi động cơ búa đóng ghim của Bộ hoàn thiện (Finisher D610)
Động cơ búa đóng ghim không trở về vị trí ban đầu trong thời gian quy định (340 ms).

Nguyên nhân:
• Quá tải điện trên bảng điều khiển máy dập ghim
• Cảm biến HP của búa dập ghim bị lỏng, hỏng, lỗi
• Động cơ búa dập ghim bị lỗi
• Bo mạch chính của bộ hoàn thiện bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Giảm số lượng tờ trong chồng để dập ghim.
• Kiểm tra bó dây, đầu nối cảm biến HP của búa và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay mô tơ búa dập ghim
• Thay bo mạch chính của Bộ hoàn thiện.
SC722-35Mô tả:
Lỗi động cơ tấm ngăn xếp 1: Động cơ phía trước (Finisher D610)
Cảm biến HP tấm ngăn xếp (phía trước) không kích hoạt trong vòng 500 ms sau khi bật động cơ. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ hai gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
Nếu động cơ đang hoạt động: • Tấm ngăn phía trước Bộ cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Tấm ngăn phía trước Cảm biến HP bị lỗi
Nếu động cơ không hoạt động: • Động cơ bị chặn bởi vật cản • Bộ dây động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ bị lỗi • Bộ hoàn thiện bo mạch chính bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Nếu động cơ đang hoạt động:
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến HP tấm chồng phía trước.
Nếu động cơ không hoạt động:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ mọi chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay mô tơ
• Thay main board máy hoàn thiện
SC722-36Mô tả:
Lỗi động cơ tấm ngăn xếp 2: Động cơ trung tâm (Bộ hoàn thiện D610)
Cảm biến HP tấm ngăn xếp (ở giữa) không kích hoạt trong vòng 500 mili giây sau khi
mô tơ được bật. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và
lỗi thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
Nếu động cơ đang hoạt động • Tấm xếp giữa Bộ dây cảm biến HP bị lỏng, hỏng, bị lỗi • Tấm xếp giữa Bộ cảm biến HP bị lỗi
Nếu động cơ không hoạt động: • Động cơ bị chặn bởi vật cản • Dây bó của động cơ lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ bị lỗi • Bộ hoàn thiện bo mạch chính bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Nếu động cơ đang hoạt động
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP của tấm ngăn xếp ở giữa và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến HP tấm ngăn xếp trung tâm.
Nếu động cơ không hoạt động:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào cản trở hoạt động của động cơ.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay motor tấm ngăn
• Thay main board máy hoàn thiện.
SC722-37Mô tả:
Lỗi động cơ tấm ngăn xếp 3: Động cơ phía sau (Finisher D610)
Cảm biến HP tấm ngăn xếp (phía sau) không kích hoạt trong vòng 500 ms sau khi động cơ bật. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
Nếu động cơ đang hoạt động • Tấm xếp phía sau Bộ cảm biến HP bị lỏng, hỏng, bị lỗi • Tấm xếp phía sau Cảm biến HP bị lỗi
Nếu động cơ không hoạt động: • Động cơ bị chặn bởi vật cản • Dây bó của động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ bị lỗi • Tập sách bộ hoàn thiện bo mạch chính bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Nếu động cơ đang hoạt động
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP tấm ngăn xếp phía sau và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế cảm biến HP tấm ngăn xếp phía sau
Nếu động cơ không hoạt động:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào cản trở hoạt động của động cơ.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay motor sau
• Thay main board máy hoàn thiện.
SC722-39Mô tả:
Jogger Top Fence Motor (Finisher D610)
Cảm biến HP của hàng rào trên cùng đã phát hiện ra rằng: Hàng rào trên cùng không đến vị trí ban đầu trong số lượng xung đã chỉ định.
-hoặc- Hàng rào trên cùng không thể rời khỏi vị trí ban đầu trong số lượng xung đã chỉ định.

Nguyên nhân:
Nếu động cơ hàng rào trên cùng của jogger đang hoạt động:
• Dây nịt cảm biến HP hàng rào trên cùng bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Cảm biến hàng rào trên cùng của HP bị lỗi
Nếu động cơ hàng rào trên cùng của jogger không hoạt động:
• Động cơ bị chặn bởi vật cản
• Dây nịt của động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
• Bo mạch chính của bộ hoàn thiện bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Nếu động cơ đang hoạt động
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP hàng rào phía trên phía sau và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến HP hàng rào trên
Nếu động cơ không hoạt động:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào cản trở hoạt động của động cơ.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay motor jogger top barrier
• Thay bo mạch chính của dàn finisher.
SC722-40Mô tả:
Jogger Bottom Fence Motor (Finisher D610)
Cảm biến HP của hàng rào phía dưới đã phát hiện ra rằng: Hàng rào phía dưới không đến vị trí ban đầu vào thời gian đã chỉ định.
-hoặc- Hàng rào phía dưới không rời khỏi vị trí ban đầu vào thời gian đã chỉ định.

Nguyên nhân:
Nếu động cơ hàng rào phía dưới của jogger đang hoạt động:
• Hàng rào phía dưới Bộ cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Hàng rào phía dưới Cảm biến HP bị lỗi
Nếu động cơ hàng rào phía dưới của bộ chạy bộ không hoạt động:
• Động cơ bị chặn bởi một vật cản
• Bộ dây của động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
• Bo mạch chính của bộ hoàn thiện bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Nếu động cơ đang hoạt động
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP của hàng rào đáy phía sau và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến HP hàng rào phía dưới
Nếu động cơ không hoạt động:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào cản trở hoạt động của động cơ.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay động cơ hàng rào đáy jogger
• Thay bo mạch chính của bộ kết thúc.
SC722-41Mô tả:
Lỗi động cơ đai nạp ra (Finisher D610)
Cảm biến HP của đai nạp ra ngăn xếp không kích hoạt trong khoảng thời gian đã chỉ định sau khi động cơ đai nạp ra ngăn xếp bật lên. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
Nếu động cơ đang hoạt động
• Xếp chồng dây dẫn ra của bộ cảm biến HP lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi
• Xếp chồng dây dẫn ra HP bị lỗi
Nếu mô tơ không hoạt động:
• Động cơ đưa ra bị chặn bởi một vật cản
• Dây dẫn ra của động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Động cơ nạp bị lỗi
• Bo mạch chính của bộ hoàn thiện cuốn sách bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Nếu động cơ đang hoạt động
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP đầu ra của ngăn xếp và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến HP feed-out ngăn xếp
Nếu động cơ không hoạt động:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào cản trở hoạt động của động cơ.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ dây đai feed-out
• Thay thế bo mạch chính của bộ hoàn thiện.
SC722-44Mô tả:
Lỗi động cơ dập ghim góc bộ hoàn thiện (Finisher D610)
Động cơ dập ghim không tắt trong thời gian quy định sau khi vận hành. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Kẹt ghim
• Số lượng tờ trong chồng vượt quá giới hạn cho phép ghim
• Bộ dây động cơ dập ghim, đầu nối bị lỏng, hỏng, bị lỗi.
• Động cơ bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Loại bỏ kẹt ghim.
• Kiểm tra, làm rỗng phễu dập ghim.
• Kiểm tra số lượng tờ được dập ghim.
• Kiểm tra bó dây động cơ kim bấm, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ.
SC722-70Mô tả:
Lỗi động cơ khay hoàn thiện 1 (nâng khay trên) (Finisher D610)
Cảm biến chiều cao giấy của khay trên không thay đổi trạng thái theo thời gian đã chỉ định sau khi khay nâng lên hoặc hạ xuống. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Dây quấn motor nâng mâm, giắc nối bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ bị lỗi.
• Dây cảm biến chiều cao giấy khay trên, đầu nối bị lỏng, gãy, lỗi.
• Cảm biến bị lỗi
• Kết nối bo mạch chính của bộ hoàn thiện với động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi.
• Bo mạch chính của Bộ hoàn thiện bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây nịt động cơ nâng khay, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra kết nối bó dây động cơ tại bo mạch chính của bộ hoàn thiện.
• Thay thế động cơ
• Kiểm tra bó dây cảm biến chiều cao giấy khay trên, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm ứng
• Thay main board hoàn thiện.
SC722-71Mô tả:
Lỗi động cơ sang số (Finisher D610)
Cảm biến quay nửa vòng của khay sang số: Hai lần không thể phát hiện khay chuyển số ở vị trí ban đầu tại thời điểm đã chỉ định.
-hoặc- Không thể phát hiện khay chuyển số đã rời khỏi vị trí ban đầu hai lần.

Nguyên nhân:
Nếu động cơ đang hoạt động • Cảm biến nửa vòng quay 1, 2 bó dây lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Một trong các cảm biến nửa vòng quay bị lỗi
Nếu động cơ không hoạt động: • Động cơ sang số bị chặn bởi vật cản • Dây đai động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ bị lỗi • Bo mạch chính của bộ hoàn thiện bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Nếu động cơ đang hoạt động
• Kiểm tra cảm biến nửa vòng quay 1, 2 bó dây, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay một hoặc cả hai cảm biến nửa vòng.
Nếu động cơ không hoạt động:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ sang số và loại bỏ mọi vật cản.
• Kiểm tra bó dây động cơ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ.
• Thay main board máy hoàn thiện.
SC722-72Mô tả:
Lỗi động cơ jogger sang số phía trước (Finisher D610)
Hàng rào bên không rút lại trong thời gian quy định sau khi động cơ jogger sang số bật. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ jogger shift phía trước bị quá tải do tắc nghẽn.
• Dây quấn, giắc nối mô tơ bị lỏng, đứt, lỗi.
• Động cơ bị lỗi
• Cần số phía trước jogger cảm biến HP bó dây, kết nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi.
• Cảm biến bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ jogger sang số phía trước và loại bỏ bất kỳ vật cản nào.
• Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến.
• Thay thế động cơ.
SC722-74Mô tả:
Shift jogger lỗi động cơ rút lại (Finisher D610)
Hàng rào bên không rút lại trong thời gian quy định sau khi bật động cơ rút lại. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải
• Dây nịt động cơ bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi
• Động cơ bị lỗi
• Cảm biến HP bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ rút cần gạt sang số và loại bỏ bất kỳ vật cản nào.
• Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra dây nịt cảm biến vị trí gốc và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến.
• Thay thế động cơ.
SC722-75Mô tả:
Lỗi động cơ con lăn quay trở lại (Finisher D610)
Xảy ra trong quá trình vận hành động cơ áp suất khay dưới.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá tải
• Bộ dây động cơ bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, lỗi
• Bộ dây cảm biến vị trí gốc bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, lỗi
• Bộ cảm biến HP bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ con lăn quay trở lại và loại bỏ mọi vật cản.
• Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra dây nịt cảm biến vị trí gốc và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến.
• Thay thế động cơ.
SC722-80Mô tả:
Phễu cắt dập ghim của bộ hoàn thiện đầy (Finisher D610)
Phễu thải dập ghim chứa đầy ghim đã cắt.

Nguyên nhân:
• Nếu phễu không đầy, cảm biến đầy phễu bị ngắt kết nối
• Cảm biến bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Làm trống phễu.
• Kiểm tra bó dây cảm biến đầy đủ của phễu và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến.
SC722-81Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển bộ hoàn thiện (Bộ hoàn thiện D610)
Xung bộ mã hóa của động cơ vận chuyển bộ hoàn thiện không thay đổi trạng thái (cao/thấp) trong vòng 600 ms và không thay đổi sau 2 lần thử lại.

Nguyên nhân:
• Dây đai động cơ vận chuyển bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Động cơ vận chuyển bộ hoàn thiện bị lỗi
• Bo mạch chính bộ hoàn thiện bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây đai động cơ vận chuyển và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ.
• Thay main board máy hoàn thiện.
SC722-83Mô tả:
Lỗi động cơ đột bộ hoàn thiện (Finisher D610)
Cảm biến HP đột dập không được kích hoạt trong thời gian quy định sau khi động cơ đột được bật. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ 2 phát hành mã SC này.

Nguyên nhân:
• Động cơ punch quá tải do tắc nghẽn
• Cảm biến HP punch bị ngắt kết nối, lỗi
• Động cơ punch bị ngắt kết nối, lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ đột và loại bỏ mọi vật cản.
• Kiểm tra dây nịt cảm biến HP đục lỗ và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ đấm.
SC724-03Mô tả:
Lỗi mạch bảo vệ quá tải 1 (Chỉ dành cho khay 1 ngăn ở Nhật Bản)
Khi phát hiện ngắt phần tử bảo vệ (cầu chì 24V bị đứt):

Nguyên nhân:
• Đoản mạch do mô tơ quá tải
• Giắc nối lỏng, đứt, lỗi
• Mô tơ bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ mọi vật cản.
• Kiểm tra dây nịt và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ.
SC724-71Mô tả:
Động cơ con lăn sang số 1 lỗi (Chỉ dành cho khay 1 ngăn ở Nhật Bản)
SC này được ban hành với một lần phát hiện lỗi đầu ra ổ đĩa động cơ hoặc đoản mạch. • Cảm biến vị trí gốc con lăn không được phát hiện trong thời gian quy định khi con lăn di chuyển đến vị trí gốc. • Trong quá trình hoạt động bình thường, khoảng thời gian để quay lại và rời khỏi vị trí ban đầu được tính toán và đo lường. Đối với hoạt động bình thường, giá trị này gấp 1,5 đến 2 lần thời gian quy định t0 và t1. • Chỉ thực hiện trong ca chuyển giấy.

Nguyên nhân:
• Quá tải động cơ.
• Động cơ bị hỏng, lỗi
• Đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Dây nịt cảm biến trục lăn HP bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Cảm biến trục lăn HP bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ mọi vật cản.
• Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bó dây cảm biến HP của con lăn và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến.
SC724-80Mô tả:
Lỗi động cơ nâng khay (Chỉ dành cho khay 1 thùng Nhật Bản)
Khi khay được nâng lên, trạng thái của cảm biến chiều cao giấy khay thay đổi không thay đổi trong thời gian quy định (t0 giây).
-hoặc- Khi khay được hạ xuống, cảm biến chiều cao giấy của khay chuyển số không phát hiện được phần trên cùng của tập giấy trong thời gian quy định (t1 giây). • Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này báo hiệu kẹt giấy, lần xuất hiện thứ hai phát ra mã SC này. • Trong quá trình hoạt động bình thường, thời gian phát hiện của chồng giấy được tính toán và đo lường. • Đối với hoạt động bình thường, giá trị này gấp 2 đến 3 lần thời gian quy định t0 và t1.

Nguyên nhân:
• Quá tải động cơ.
• Động cơ bị ngắt kết nối.
• Động cơ bị hỏng, lỗi
• Cảm biến chiều cao giấy bị ngắt kết nối.
• Cảm biến chiều cao giấy bị lỗi.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ mọi vật cản.
• Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra bó dây cảm biến chiều cao giấy và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến chiều cao giấy.
• Thay motor nâng mâm.
SC725-01Mô tả:
Lỗi giao tiếp của bộ hoàn thiện (Đa thư mục D615)
Không nhận được tín hiệu phản hồi từ bộ hoàn thiện xuôi dòng (D615) sau 3 lần thử

Nguyên nhân:
• Cáp I/F của bộ hoàn thiện bị lỏng, bị lỗi
• Bo mạch chính của bộ hoàn thiện bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Xác nhận rằng bộ kết thúc được kết nối với thiết bị ngược dòng.
• Kiểm tra bó dây cáp I/F của bộ hoàn thiện, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay main board máy hoàn thiện.
SC725-12Mô tả:
Đăng ký. lỗi động cơ vận chuyển con lăn (Đa thư mục D615)
PCB ổ đĩa động cơ đã phát hiện lỗi ở động cơ.

Nguyên nhân:
• Dây nịt hoặc đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch điều khiển động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ.
SC725-13Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển con lăn động (Đa thư mục D615)
PCB ổ đĩa động cơ đã phát hiện lỗi ở động cơ.

Nguyên nhân:
• Dây nịt hoặc đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch điều khiển động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ.
SC725-14Mô tả:
Lỗi động cơ thoát khay trên cùng kiểu chữ Z (Đa thư mục D615)
Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi.

Nguyên nhân:
• Động cơ quá dòng
• Trình điều khiển động cơ quá nóng

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ.
SC725-30Mô tả:
Nút Z-fold 1 lỗi động cơ (Multi Folder D615)
Cảm biến HP hàng rào phía dưới đã phát hiện ra rằng: Hàng rào phía dưới không đến vị trí ban đầu vào thời gian đã chỉ định.
-hoặc- Hàng rào phía dưới không rời khỏi vị trí ban đầu vào thời gian đã chỉ định.

Nguyên nhân:
• Quá tải động cơ.
• Trình điều khiển động cơ quá nóng
• Dây nịt động cơ bị lỏng

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ mọi vật cản.
• Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ.
SC725-31Mô tả:
Lỗi động cơ của nút chặn thứ 2 (Đa thư mục D615)
Cảm biến HP của nút chặn thứ 2 không phát hiện thấy nút chặn thứ 2 ở (hoặc ra khỏi) vị trí ban đầu của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt giấy và lần xuất hiện thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Nút chặn thứ 2 cảm biến HP bị bẩn
• Bộ cảm biến hoặc đầu nối bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Dây hoặc đầu nối động cơ của nút chặn thứ 2 bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Cảm biến bị lỗi
• Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Làm sạch nút chặn thứ 2 cảm biến HP.
• Kiểm tra bó dây cảm biến và thay thế nếu bị lỗi.
• Kiểm tra bó dây động cơ chặn thứ 2 và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay nút cảm biến HP thứ 2.
• Thay động cơ chặn thứ 2.
SC725-32Mô tả:
Lỗi động cơ của nút chặn thứ 3 (Multi Folder D615)
Cảm biến HP của nút chặn thứ 3 không phát hiện thấy nút chặn thứ 3 ở (hoặc ra khỏi) vị trí ban đầu của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt giấy và lần xuất hiện thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Nút chặn thứ 3 Cảm biến HP bị bẩn
• Bộ cảm biến hoặc đầu nối bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Dây hoặc đầu nối động cơ của nút chặn thứ 3 bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Cảm biến bị lỗi
• Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Làm sạch nút chặn thứ 3 cảm biến HP.
• Kiểm tra bó dây cảm biến và thay thế nếu bị lỗi.
• Kiểm tra bó dây động cơ chặn thứ 3 và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay nút chặn thứ 3 cảm biến HP.
• Thay động cơ chặn thứ 3.
SC725-33Mô tả:
Jogger Fence Motor (Multi Folder D615)
Cảm biến HP của hàng rào jogger không phát hiện thấy hàng rào jogger ở (hoặc ra khỏi) vị trí ban đầu của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt giấy và lần xuất hiện thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Hàng rào Jogger Cảm biến HP bị bẩn
• Bộ cảm biến hoặc đầu nối bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Dây hoặc đầu nối động cơ hàng rào Jogger bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Bộ cảm biến bị lỗi
• Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Làm sạch hàng rào cảm biến HP.
• Kiểm tra bó dây cảm biến và thay thế nếu bị lỗi.
• Kiểm tra bó dây động cơ hàng rào chạy bộ và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến HP hàng rào jogger.
• Thay motor hàng rào jogger.
SC725-34Mô tả:
Lỗi động cơ nâng con lăn động (Đa thư mục D615)
Cảm biến HP con lăn động không phát hiện con lăn động vào (hoặc ra khỏi) vị trí ban đầu của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt giấy và lần xuất hiện thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Con lăn động Cảm biến HP bị bẩn
• Bộ cảm biến hoặc đầu nối bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Dây hoặc đầu nối của động cơ nâng con lăn bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Cảm biến bị lỗi
• Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Làm sạch cảm biến HP con lăn động.
• Kiểm tra bó dây cảm biến và thay thế nếu bị lỗi.
• Kiểm tra dây đai động cơ nâng con lăn động và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến HP con lăn động.
• Thay động cơ nâng con lăn động.
SC725-35Mô tả:
Lỗi động cơ nhả con lăn đăng ký (Đa thư mục D615)
Cảm biến HP con lăn đăng ký không phát hiện con lăn đăng ký ở (hoặc ra khỏi) vị trí ban đầu của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt giấy và lần xuất hiện thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Con lăn đăng ký Cảm biến HP bị bẩn
• Dây nịt cảm biến hoặc đầu nối bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Dây đai hoặc đầu nối động cơ nhả con lăn đăng ký bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Cảm biến bị lỗi
• Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Làm sạch cảm biến HP con lăn đăng ký.
• Kiểm tra bó dây cảm biến và thay thế nếu bị lỗi.
• Kiểm tra dây đai động cơ nhả con lăn đã đăng ký và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến HP con lăn đăng ký.
• Thay thế động cơ nhả con lăn đăng ký.
SC725-36Mô tả:
Động cơ JG gửi trực tiếp FM2 (Nhiều thư mục D615)
Cảm biến JG HP gửi trực tiếp không phát hiện thấy JG gửi trực tiếp vào (hoặc ra khỏi) vị trí ban đầu của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt giấy và lần xuất hiện thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Bộ cảm biến JG HP gửi trực tiếp FM2 bị bẩn
• Bộ cảm biến hoặc đầu nối bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Bộ dây hoặc đầu nối động cơ JG gửi trực tiếp FM2 bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Bộ cảm biến bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch truyền động động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Làm sạch cảm biến JG HP gửi trực tiếp FM2.
• Kiểm tra bó dây cảm biến và thay thế nếu bị lỗi.
• Kiểm tra dây nịt động cơ JG truyền trực tiếp FM2 và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến JG HP gửi trực tiếp FM2.
• Thay thế động cơ JG gửi trực tiếp FM2.
SC725-37Mô tả:
Động cơ pawl FM6 (Nhiều thư mục D615)
Cảm biến HP pawl FM6 không phát hiện ra pawl FM6 ở (hoặc ngoài) vị trí ban đầu của nó. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt giấy và lần xuất hiện thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Pawl FM6 Cảm biến HP bị bẩn
• Bộ cảm biến hoặc đầu nối bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Dây hoặc đầu nối của động cơ paw FM6 bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Cảm biến bị lỗi
• Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Làm sạch cảm biến HP pawl FM6.
• Kiểm tra bó dây cảm biến và thay thế nếu bị lỗi.
• Kiểm tra dây nịt động cơ pawl FM6 và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến HP pawl FM6.
• Thay thế động cơ pawl FM6.
SC725-38Mô tả:
Lỗi động cơ tấm gấp (Multi Folder D615)
Cảm biến HP tấm gấp không phát hiện tấm gấp ở (hoặc ra khỏi) vị trí ban đầu của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt giấy và lần xuất hiện thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Tấm gấp Cảm biến HP bị bẩn
• Bộ cảm biến hoặc đầu nối bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Bộ phận hoặc đầu nối của động cơ tấm gấp bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Bộ cảm biến bị lỗi
• Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Làm sạch cảm biến HP tấm Fold.
• Kiểm tra bó dây cảm biến và thay thế nếu bị lỗi.
• Kiểm tra bó dây động cơ tấm gấp và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến HP tấm gấp.
• Thay motor tấm gấp.
SC725-39Mô tả:
Lần 1 Lỗi động cơ (Nhiều thư mục D615)
PCB ổ đĩa động cơ đã phát hiện lỗi ở động cơ.

Nguyên nhân:
• Dây nịt hoặc đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch điều khiển động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây động cơ lần thứ nhất và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ.
SC725-40Mô tả:
Lỗi động cơ lần thứ 2 (Nhiều thư mục D615)
PCB ổ đĩa động cơ đã phát hiện lỗi ở động cơ.

Nguyên nhân:
• Dây nịt hoặc đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch điều khiển động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây động cơ lần thứ 2 và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ.
SC725-41Mô tả:
Lỗi động cơ nhăn (Đa thư mục D615)
PCB ổ đĩa động cơ đã phát hiện lỗi ở động cơ.

Nguyên nhân:
• Dây nịt hoặc đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch điều khiển động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây nịt động cơ bị nhăn và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ.
SC725-71Mô tả:
Lỗi động cơ vận chuyển ngang (Đa thư mục D615)
PCB ổ động cơ đã phát hiện lỗi ở động cơ.

Nguyên nhân:
• Dây nịt hoặc đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch điều khiển động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây động cơ vận chuyển ngang và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ.
SC725-72
Mô tả:
Lỗi động cơ thoát ngang
Xảy ra lỗi trên bảng điều khiển động cơ.

Nguyên nhân:
• Quá tải dòng điện động cơ
• Bảng điều khiển động cơ bị lỗi (thay thế động cơ)

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra bó dây động cơ thoát ngang và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ.
SC725-73Mô tả:
Động cơ thoát khay trên cùng (Đa thư mục D615)
PCB ổ động cơ đã phát hiện lỗi ở động cơ.

Nguyên nhân:
• Dây nịt hoặc đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Động cơ hoặc bo mạch điều khiển động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra dây nịt động cơ thoát khay trên cùng và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay thế động cơ.
SC725-74Mô tả:
Lối vào Động cơ JG (Đa thư mục D615)
Cảm biến HP của cổng nối lối vào không phát hiện thấy cổng nối lối vào tại (hoặc ngoài) vị trí ban đầu của nó. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt giấy và lần xuất hiện thứ 2 gây ra mã SC này.

Nguyên nhân:
• Lối vào cảm biến JG HP bị bẩn
• Bộ cảm biến hoặc đầu nối bị lỏng, hỏng, bị lỗi
• Lối vào dây hoặc đầu nối động cơ JG bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Bộ cảm biến bị lỗi
• Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Làm sạch cảm biến JG HP lối vào.
• Kiểm tra bó dây cảm biến và thay thế nếu bị lỗi.
• Kiểm tra dây nịt động cơ JG lối vào và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay cảm biến lối vào JG HP.
• Thay động cơ JG lối vào.
SC740-03Mô tả:
Lỗi mạch bảo vệ bộ cấp nguồn 1 – Cầu chì nổ (CIT)
Cầu chì (24V) bị đứt trên mạch của động cơ hoặc cảm biến.

Nguyên nhân:
• Ngắn mạch do quá tải
• Dây nối lỏng, đứt, lỗi
• Động cơ, cảm biến bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ
• Sau mỗi bước khắc phục, hãy thử tắt/bật lại máy theo chu kỳ. Nếu máy không tự động khởi động lại, điều này có nghĩa là cầu chì đã bị đứt.
• Kiểm tra bộ dây đầu nối của động cơ và cảm biến xem có bị lỏng kết nối, hư hỏng, cách điện bị hỏng không
• Kiểm tra các khu vực xung quanh động cơ để xác nhận không có chướng ngại vật nào cản trở hoạt động
• Kiểm tra động cơ xem có hư hỏng không và thay thế động cơ bị hỏng
• Kiểm tra PCB để tìm hư hỏng hoặc bằng chứng hoặc cầu chì bị nổ
• Thay thế PCB bằng cầu chì bị nổ (phải thay cả bo mạch, không chỉ cầu chì)
SC740-10Mô tả:
Che lỗi động cơ tấm đáy khay xen kẽ (CIT)
Một trong những điều sau đây đã xảy ra: Cảm biến lực nâng không BẬT trong thời gian quy định sau khi máy cố gắng nâng tấm đáy. Cảm biến giới hạn dưới không BẬT trong thời gian quy định sau khi máy cố gắng hạ tấm đáy. Trong cả hai trường hợp, lần xuất hiện lỗi đầu tiên sẽ đưa ra cảnh báo JAM. Lần xuất hiện thứ hai gây ra mã SC này và không thể sử dụng Khay chuyển tiếp bìa.

Nguyên nhân:
• Dây nối động cơ lỏng, gãy, lỗi
• Quá tải động cơ
• Lỗi động cơ
• Dây nối cảm biến lỏng, gãy, lỗi
• Lỗi cảm biến
• Lỗi PCB

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy sau mỗi bước khắc phục.
• Kiểm tra động cơ xem có vật cản nào có thể cản trở hoạt động của động cơ
• Kiểm tra bộ bó dây cảm biến và động cơ xem có kết nối kém, hư hỏng, cách điện kém không, sau đó đặt lại hoặc thay bộ bó
• Đảm bảo kiểm tra bộ bó đầu nối tại PCB
• Thực hiện SP6451 và thực hiện kiểm tra ĐẦU VÀO cho động cơ và cảm biến để đảm bảo rằng chúng đang hoạt động bình thường.
• Thay thế động cơ hoặc cảm biến bị lỗi.
• Thay thế PCB nơi kết nối động cơ và bó dây.
SC745-03Mô tả:
Lỗi mạch bảo vệ hộp thư 1 (CIT)
Cầu chì bị đứt làm gián đoạn mạch bảo vệ quá tải.

Nguyên nhân:
• Chập mạch do quá tải
• Dây quấn mô tơ lỏng, đứt, hỏng.
• Motor bị lỗi
• Solenoid bị hỏng

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ chính và loại bỏ mọi vật cản.
• Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng.
• Kiểm tra dây điện từ và thay thế nếu bị hỏng.
• Thay nam châm điện bị lỗi.
SC816-01 ... SC816-94Mô tả:
Lỗi hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng
Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi).
• Đã phát hiện lỗi trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR.

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-96Mô tả:
Lỗi hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng 1
Đã phát hiện thấy lỗi trong hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Không có phản hồi đối với hệ thống con tiết kiệm năng lượng từ bo mạch điều khiển.
• Đã phát hiện sự cố trước khi máy chuyển sang chế độ STR (Tạm ngưng với RAM).

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Cập nhật chương trình cơ sở.
• Thực thi SP5191-001 và vô hiệu chuyển máy sang chế độ STR.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC816-98Mô tả:
Lỗi hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng 2
Đã phát hiện lỗi trong hệ thống con I/O tiết kiệm năng lượng.

Nguyên nhân:
• Hệ thống con tiết kiệm năng lượng bị lỗi
• Không có phản hồi đối với hệ thống con tiết kiệm năng lượng từ bo mạch điều khiển.
• Đã phát hiện sự cố trước khi máy chuyển sang chế độ STR (Tạm ngưng với RAM).

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Cập nhật chương trình cơ sở.
• Thực thi SP5191-001 và vô hiệu chuyển máy sang chế độ STR.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC817-00Mô tả:
Lỗi màn hình: lỗi phát hiện tệp/chữ ký số
• Bộ tải khởi động không thể đọc bất kỳ mô-đun chẩn đoán, hạt nhân hoặc hệ thống tệp gốc nào.
• Trong thẻ SD của bộ nạp khởi động, quá trình kiểm tra chữ ký số cho bất kỳ mô-đun chẩn đoán, hạt nhân hoặc hệ thống tệp gốc nào không thành công.

Nguyên nhân:
• Một hoặc nhiều thứ sau đây không tồn tại hoặc bị hỏng: OS flash ROM, mô-đun chẩn đoán trên thẻ SD, kernel, hệ thống tệp gốc
• Một hoặc nhiều thứ sau đã được cập nhật không chính xác: mô-đun chẩn đoán trong thẻ SD, kernel, root hệ thống tập tin

Biện pháp khắc phục:
• Cập nhật ROM bộ điều khiển
• Sử dụng thẻ khởi động SD có chữ ký số hợp lệ.
SC819-00Mô tả:
Fatal kernel error
Do lỗi điều khiển, tràn bộ nhớ RAM xảy ra trong quá trình xử lý hệ thống. Một trong những thông báo sau được hiển thị trên bảng thao tác.

Nguyên nhân:
Lỗi 0x5032 HAIC-P2 0x5245 Liên kết không thành công 0x5355 Trạng thái L2 Hết giờ 0x696e gwinit chết 0x766d Vm_pageout: VM đầy 554C lỗi bộ tải USB Khác Lỗi khác

Biện pháp khắc phục:
• Chương trình hệ thống bị lỗi
• Bo mạch điều khiển bị lỗi
• Bo mạch tùy chọn bị lỗi
• Thay phần mềm điều khiển
SC840-00Mô tả:
Lỗi truy cập EEPROM
Đã xảy ra lỗi trong quá trình xử lý I/O.
• Đã xảy ra lỗi đọc và 3 lần thử lại không thành công.
• Xảy ra lỗi ghi.

Nguyên nhân:
EEPROM bị lỗi hoặc hết tuổi thọ
Biện pháp khắc phục:
SC841-00Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu EEPROM
So sánh dữ liệu từ 3 vùng của dữ liệu nhân bản EEPROM với dữ liệu gốc và cả 3 vùng đều khác với dữ liệu gốc.

Nguyên nhân:
Dữ liệu trong khu vực cụ thể của EEPROM đã được sửa đổi.
Biện pháp khắc phục:
SC842-00Mô tả:
Lỗi xác minh cập nhật Nand-Flash CTL
Trong quá trình cập nhật ROM hoặc cập nhật ROM từ xa, SCS đã phát hiện lỗi ghi (lỗi xác minh) liên quan đến dữ liệu được ghi vào Nand-Flash.

Nguyên nhân:
Nand-Flash bị hỏng
Biện pháp khắc phục:
Bật/tắt máy theo chu kỳ.
SC842-01Mô tả:
Số khối Nand-Flash vượt quá ngưỡng
Khi trạng thái của Nand-Flash được kiểm tra khi bật nguồn hoặc khi trở về từ chế độ tiết kiệm năng lượng, số lượng khối xấu đã vượt quá ngưỡng.

Nguyên nhân:
Số khối xấu của Nand-Flash vượt quá ngưỡng
Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển.
SC842-02Mô tả:
Vượt quá ngưỡng xóa khối Nand-Flash CTL
Khi trạng thái của Nand-Flash được kiểm tra khi bật nguồn hoặc khi trở về từ chế độ tiết kiệm năng lượng, số lần khối bị xóa vượt quá ngưỡng.

Nguyên nhân:
Số lần xóa khối Nand-Flash vượt ngưỡng
Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển.
SC845-01 ... SC845-05Mô tả:
SC845-01 HW 1: Được phát hiện trong quá trình cập nhật chương trình cơ sở tự động CTL
SC845-02 HW 2: Được phát hiện trong quá trình cập nhật chương trình cơ sở tự động CTL
SC845-03 HW 3: Được phát hiện trong quá trình cập nhật chương trình cơ sở tự động CTL
SC845-04 HW 4: Được phát hiện trong quá trình cập nhật chương trình cơ sở tự động CTL
SC845- 05 HW 5: Được phát hiện trong quá trình cập nhật chương trình cơ sở tự động CTL
Do mất điện đột ngột trong quá trình cập nhật chương trình cơ sở, việc đọc và ghi dữ liệu bị gián đoạn và tạm dừng. Nếu không có hư hỏng nào đối với máy chính hoặc bộ hoàn thiện, hoạt động sẽ tự động tiếp tục nhưng máy không phục hồi sau ba lần thử không thành công.

Nguyên nhân:
• Một hoặc nhiều bảng sau bị lỗi:
• BICU
• Bảng điều khiển
• Bảng điều khiển bảng điều khiển
• FCU

biện pháp khắc phụBiện pháp khắc phục:
c:
• Thay thế BICU
• Thay thế bo mạch điều khiển
• Thay thế bo mạch điều khiển của bảng điều khiển
• Thay thế FCU
• Nếu việc thay thế bo mạch điều khiển không giải quyết được vấn đề, hãy thay thế ổ cứng và bo mạch bộ nhớ. (Cập nhật chương trình cơ sở phải được thực hiện nếu ổ cứng được thay thế.)
SC855-01Mô tả:
Lỗi bo mạch mạng LAN không dây CTL
Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (card mạng LAN không dây: 802.11 được bảo hành)

Nguyên nhân:
• Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Thay board mạng LAN không dây
SC855-02Mô tả:
Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (khởi tạo thất bại) Lỗi bo mạch mạng LAN không dây CTL (card mạng LAN không dây: 802.11 được bảo hành)

Nguyên nhân:
• Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi
• Kết nối lỏng lẻo

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Thay board mạng LAN không dây
SC857-00Mô tả:
USB I/F Error CTL
Giao diện USB không sử dụng được do lỗi trình điều khiển.

Nguyên nhân:
Lỗi trình điều khiển USB (Có ba nguyên nhân gây ra lỗi USB: lỗi RX/lỗi CRC/STALL. SC chỉ được cấp trong trường hợp STALL.)

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối USB.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC858-00Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu 1 CTL
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:
• Dữ liệu trong USB Flash, v.v. bị hỏng
• Lỗi giao tiếp do nhiễu điện từ, v.v.
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch.
SC858-01Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu 1 CTL
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:
• Dữ liệu trong USB Flash, v.v. bị hỏng
• Lỗi giao tiếp do nhiễu điện từ, v.v.
• Bo mạch điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch.
SC858-02Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu 2 CTL
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:
NVRAM bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển.
SC858-30Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu 3 CTL
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:
Lỗi phần mềm như thông số chuyển đổi không hợp lệ.

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển.
SC858-31Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu 4 CTL
Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa.

Nguyên nhân:
Bảng điều khiển bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch.
SC859-00Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu ổ cứng 1 CTL
Dữ liệu ổ cứng được chuyển đổi không chính xác khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật. Hình ảnh được hiển thị khi chuyển đổi (mã SC không xuất hiện), nhưng mã SC xuất hiện sau khi tắt/bật máy theo chu kỳ.

Nguyên nhân:
• Chuyển đổi ổ cứng đã được đặt với chức năng cập nhật khóa mã hóa dữ liệu, nhưng ổ cứng đã bị xóa.
• Máy bị mất nguồn trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu.
• Đã xảy ra nhiễu tĩnh điện hoặc lỗi ổ cứng trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu và dữ liệu không được mã hóa.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Định dạng ổ cứng.
• Thay thế.
SC859-01Mô tả:
HDD Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu 2 CTL
HDD không được chuyển đổi chính xác trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa. Chỉ có một màn hình lỗi được hiển thị và không có SC nào được cấp trong quá trình chuyển đổi. SC này được cấp sau khi khởi động lại máy.

Nguyên nhân:
• Chuyển đổi ổ cứng đã được chọn trong chức năng Cập nhật khóa mã hóa nhưng máy đã được bật với ổ cứng đã được tháo ra.
• Mất điện xảy ra trong quá trình cập nhật khóa mã hóa.
• Ổ cứng không được chuyển đổi thành công trong quá trình cập nhật khóa mã hóa do lỗi ổ cứng hoặc tiếng ồn của cáp.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Định dạng ổ cứng.
• Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.
SC859-02Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu HDD 3 CTL
HDD không được chuyển đổi chính xác trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa. Chỉ có một màn hình lỗi được hiển thị và không có SC nào được cấp trong quá trình chuyển đổi. SC này được cấp sau khi khởi động lại máy.
Chi tiết: Quá trình chuyển đổi NVRAM/HDD chưa hoàn tất.

Nguyên nhân:
Mất điện xảy ra trong quá trình cập nhật khóa mã hóa.

Biện pháp khắc phục:
Màn hình sau khi khởi động lại hướng dẫn người dùng định dạng ổ cứng.
SC859-10Mô tả:
Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu ổ cứng 4
CTL Ổ cứng không được chuyển đổi chính xác trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa. Chỉ có một màn hình lỗi được hiển thị và không có SC nào được cấp trong quá trình chuyển đổi. SC này được cấp sau khi khởi động lại máy. Chi tiết: Đã nhận được giá trị trả về DMAC bất thường hai lần trở lên (thời gian chờ DMAC, lỗi giao tiếp nối tiếp, v.v.)

Nguyên nhân:
Ổ cứng không được chuyển đổi thành công trong quá trình cập nhật khóa mã hóa do lỗi ổ cứng hoặc tiếng ồn của cáp.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối ổ cứng.
• Định dạng ổ cứng.
• Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.
SC860-00Mô tả:
Lỗi khởi động ổ cứng khi bật nguồn CTL
Ổ cứng được kết nối nhưng trình điều khiển đã phát hiện các lỗi sau.
• SS_NOT_READY:/* (-2)HDD không SẴN SÀNG*/
• SS_BAD_LABEL:/* (-4)Sai phân vùng*/
• SS_READ_ERROR:/* (-5)Xảy ra lỗi khi đọc hoặc kiểm tra nhãn*/
• SS_WRITE_ERROR:/* (-6)Đã xảy ra lỗi khi ghi hoặc kiểm tra nhãn*/
• SS_FS_ERROR:/* (-7)Không thể sửa chữa hệ thống tệp*/
• SS_MOUNT_ERROR:/* (-8)Không thể gắn hệ thống tệp*/
• SS_COMMAND_ERROR:/* (-9)Ổ đĩa không phản hồi lệnh*/ •
SS_KERNEL_ERROR:/* (-10)Lỗi nhân bên trong*/
• SS_SIZE_ERROR:/* (-11)Kích thước ổ đĩa quá nhỏ*/
• SS_NO_PARTITION:/* (-12)Phân vùng được chỉ định không tồn tại*/
• SS_NO_FILE:/* (-13)Tệp thiết bị không tồn tại*/
Đã cố lấy trạng thái ổ cứng thông qua trình điều khiển nhưng không có phản hồi trong 30 giây trở lên.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng không được định dạng
• Dữ liệu nhãn bị hỏng
• Ổ cứng bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Định dạng ổ cứng thông qua chế độ SP.
SC862-00Mô tả:
Số lượng các thành phần xấu vượt quá CTL tối đa
Số lượng các phần xấu trong khu vực trên đĩa lưu trữ hình ảnh vượt quá 100.

Nguyên nhân:
Số lượng các thành phần xấu đạt 101 trong hoạt động đọc hình ảnh.
• Cho phép có tới 100 thành phần xấu được phép lưu trữ hình ảnh.

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng với SP4911-002
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay thế ổ cứng.
SC863-00Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu HDD 1 CTL
Không thể đọc dữ liệu được ghi vào HDD một cách bình thường.

Nguyên nhân:
Các thành phần xấu được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Xảy ra lỗi ở khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.)
Nếu một hoặc nhiều sự cố sau vẫn tiếp diễn, ổ cứng có thể bị lỗi:
• Mã SC này đã xảy ra mười lần trở lên tại các khoảng ngắn.
• SC này xảy ra lặp đi lặp lại cùng một lúc (bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất quá nhiều thời gian (20 giây hoặc lâu hơn) khi bật nguồn chính. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây.
• Các SC liên quan đến HDD như SC860* và SC863*. In và kiểm tra nhật ký SC.

Biện pháp khắc phục:
• Thay ổ cứng
SC863-01 ... SC863-23Mô tả:
Lỗi đọc dữ liệu ổ cứng
Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể đọc được bình thường. Các thành phần xấu được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.)

Nguyên nhân:
Nếu một hoặc nhiều vấn đề sau vẫn tiếp diễn, ổ cứng có thể bị lỗi:
• Mã SC này đã xảy ra mười lần trở lên trong khoảng thời gian ngắn.
• SC này xảy ra lặp đi lặp lại cùng một lúc (bật nguồn, v.v.).
• Khởi động mất quá nhiều thời gian (20 giây hoặc lâu hơn) khi bật nguồn chính. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây.
• Các SC liên quan đến HDD như SC860* và SC863*. In và kiểm tra nhật ký SC.

Biện pháp khắc phục:
• Thay ổ cứng
SC864-01 ... SC864-23Mô tả:
Dữ liệu ổ cứng Lỗi CRC CTL
Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã trả về lỗi CRC.

Nguyên nhân:
Các thành phần xấu được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.)

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC865-00 ... SC865-23Mô tả:
Lỗi truy cập ổ cứng
Trong khi vận hành ổ cứng, ổ cứng đã báo lỗi.

Nguyên nhân:
Ổ cứng trả về lỗi không cấu thành SC863 (khu vực xấu) hoặc SC864 (lỗi CRC).

Biện pháp khắc phục:
Thay thế ổ cứng.
SC865-50 ... SC865-73Mô tả:
Lỗi hết thời gian truy cập ổ cứng
Trong khi vận hành ổ cứng, máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng (hết thời gian chờ).

Nguyên nhân:
Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc/ghi từ máy.

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra kết nối bó dây giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng.
• Thay ổ cứng.
SC866-00Mô tả:
Lỗi xác thực thẻ SD
Đã phát hiện lỗi giấy phép của một ứng dụng khởi động từ thẻ SD.

Nguyên nhân:
Dữ liệu chương trình không hợp lệ được lưu trữ trên thẻ SD.

Biện pháp khắc phục:
Lưu trữ dữ liệu chương trình hợp lệ trên thẻ SD.
SC867-00, SC867-01, SC867-02Mô tả:
Đã tháo thẻ SD
Thẻ SD dùng để khởi động một ứng dụng đã bị tháo khỏi khe cắm.

Nguyên nhân:
Thẻ SD khởi động ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm (điểm gắn kết của /mnt/sd*).

Biện pháp khắc phục:
Bật/tắt máy theo chu kỳ.
SC868-00, SC868-01, SC868-02Mô tả:
Lỗi truy cập thẻ SD
Bộ điều khiển SD đã trả về lỗi trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi tại điểm gắn kết của /mnt/sd*)

Nguyên nhân:
• Thẻ SD bị lỗi
• Bộ điều khiển SD bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
Thẻ SD khởi động ứng dụng Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD.
• Nếu không tìm thấy vấn đề gì, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
• Nếu xảy ra lỗi, hãy thay thế thẻ SD.
Thẻ SD dành cho người dùng
• Trong trường hợp có lỗi hệ thống tệp, hãy định dạng lại thẻ SD (sử dụng "SD Formatter" do Panasonic sản xuất).* • Trong trường hợp có lỗi
truy cập thiết bị, hãy tắt nguồn chính và kiểm tra việc lắp thẻ SD trạng thái.
• Nếu không tìm thấy vấn đề gì, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính.
• Nếu xảy ra lỗi, hãy sử dụng thẻ SD khác.
* Không định dạng thẻ SD được cung cấp cùng với máy chính hoặc được bán dưới dạng tùy chọn. Bạn chỉ có thể định dạng thẻ SD được Kỹ sư khách hàng sử dụng để Cập nhật chương trình cơ sở.
SC869-01Mô tả:
Lỗi cảm biến phát hiện con người (khoảng cách) 1 CTL
Cảm biến đã phát hiện sự hiện diện gần máy trong hơn 24 giờ.

Nguyên nhân:
Do trục trặc, cảm biến vẫn bật trong hơn 24 giờ. Mã SC này không ảnh hưởng đến việc in hoặc hoạt động khác của máy. Khi SC này xuất hiện, cảm biến không còn hoạt động.

Biện pháp khắc phục:
Thay thế bộ phận cảm biến
SC869-01Mô tả:
Lỗi cảm biến phát hiện con người (tiệm cận) 2 CTL
Cảm biến vẫn tắt sau 20 trong số các hành động sau
• Chạm vào phím Tiết kiệm năng lượng
• Mở/đóng ADF
• Đặt bản gốc
• Mở/đóng cửa trước
• Mở/đóng khay giấy

Nguyên nhân:
Một hoặc nhiều hành động trên thường kích hoạt máy rời khỏi chế độ năng lượng thấp và trở lại hoạt động bình thường, nhưng cảm biến vẫn phát hiện sự hiện diện của người vận hành. Mã SC này không ảnh hưởng đến việc in hoặc hoạt động khác của máy. Khi SC này xuất hiện, cảm biến không còn hoạt động.

Biện pháp khắc phục:
• Thay bộ phận cảm biến
SC870-00 ... SC870-59Mô tả:
Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi
• Bị tắt nguồn khi máy đang sử dụng ổ cứng.

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng (SP5-832-007).
• Thay ổ cứng.
Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo.
• Đã nhận được một phần thư một phần.
• Trạng thái đã đọc của thư POP3 đã nhận (Tất cả thư trên máy chủ thư được xử lý như thư mới).
SC872-00Mô tả:
Lỗi nhận thư của ổ cứng 1 CTL
Một lỗi được phát hiện trên ổ cứng ngay sau khi máy được bật.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi
• Bị tắt nguồn khi máy đang sử dụng ổ cứng.

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng (SP5-832-007).
• Thay ổ cứng.
Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo.
• Đã nhận được một phần thư một phần.
• Trạng thái đã đọc của thư POP3 đã nhận (Tất cả thư trên máy chủ thư được xử lý như thư mới).
SC873-00Mô tả:
Lỗi nhận thư của ổ cứng 2 CTL
Một lỗi được phát hiện trên ổ cứng ngay sau khi máy được bật.

Nguyên nhân:
• Ổ cứng bị lỗi
• Bị tắt nguồn khi máy đang sử dụng ổ cứng.

Biện pháp khắc phục:
• Định dạng ổ cứng (SP5-832-007).
• Thay ổ cứng.
Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo.
• Tên/mật khẩu người gửi mặc định (SMB/FTP/NCP)
• Địa chỉ thư của quản trị viên
• Lịch sử gửi máy quét
SC874-05 ... SC874-99Mô tả:
Lỗi xóa tất cả
Một lỗi đã được phát hiện trong khi thao tác xóa tất cả ổ cứng hoặc NVRAM sau khi tùy chọn được thực thi.

Nguyên nhân:
• Có lỗi trong chương trình xóa HDD, hoặc chương trình xóa toàn bộ NVRAM. Cảnh báo không được đưa ra cho lỗi SC bởi @Remote và không được hiển thị với các thiết bị mạng.

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ
• Đặt lại tùy chọn thẻ SD.
• Thực hiện xóa lại HDD All.
SC875-01, SC875-02Mô tả:
SC875-01 Xóa tất cả lỗi trên ổ cứng (lỗi hddchack –i)
SC875-02 Xóa tất cả lỗi (Xóa ổ cứng) (Lỗi xóa dữ liệu)
Lỗi được phát hiện trước khi quá trình xóa ổ cứng/dữ liệu bắt đầu. (Không thể xóa dữ liệu/không thể định dạng hợp lý ổ cứng)

Nguyên nhân:
• Định dạng logic ổ cứng không thành công.
• Các mô-đun không thể xóa dữ liệu.

Biện pháp khắc phục:
Bật/tắt máy theo chu kỳ.
SC877-00Mô tả:
Lỗi thẻ bảo mật ghi đè dữ liệu
Chức năng "Xóa bộ nhớ tự động" của Bảo mật ghi đè dữ liệu được bật nhưng không thể thực hiện được.

Nguyên nhân:
• Tùy chọn bảo mật ghi đè dữ liệu Thẻ SD bị hỏng.
• Tùy chọn Bảo mật Ghi đè Dữ liệu Thẻ SD đã bị xóa.

Biện pháp khắc phục:
• Nếu thẻ SD bị hỏng, hãy chuẩn bị thẻ SD tùy chọn Bảo mật ghi đè dữ liệu mới và thay thế NVRAM.
• Nếu thẻ SD đã bị tháo ra, hãy tắt nguồn chính và cài đặt lại thẻ SD tùy chọn Bảo mật ghi đè dữ liệu đang hoạt động.
SC878-00Mô tả:
Lỗi xác thực điện tử TPM
Máy bị lỗi xác thực điện tử TPM. Băm hệ thống được đăng ký trong TPM không khớp với dữ liệu trên USB flash.

Nguyên nhân:
• Mô-đun hệ thống được cập nhật trái phép.
• Đèn flash USB không hoạt động bình thường.

Biện pháp khắc phục:
• Thay bo mạch điều khiển
SC878-01Mô tả:
Lỗi USB Flash
Lỗi hệ thống tập tin USB Flash

Nguyên nhân:
Hệ thống tập tin USB Flash đã bị phá hủy.

Biện pháp khắc phục:
• Thay bo mạch điều khiển.
SC878-02Mô tả:
Lỗi TPM
Đã xảy ra lỗi trong trình điều khiển TPM hoặc TPM.

Nguyên nhân:
TPM bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Thay bo mạch điều khiển.
SC878-03Mô tả:
Lỗi TCSD
Đã xảy ra lỗi trong ngăn xếp phần mềm TPM.

Nguyên nhân:
• Không thể khởi động TPM
• Thiếu các tệp cần thiết trong TPM.

Biện pháp khắc phục:
Thay bo mạch điều khiển.
SC878-20Mô tả:
Lỗi kiểm tra số ngẫu nhiên
Đã phát hiện lỗi khi một bảng số ngẫu nhiên được tạo trong quá trình tự kiểm tra. Bảng số ngẫu nhiên được tạo bởi TPM (Mô-đun nền tảng đáng tin cậy). Bảng được tạo bởi TPM đã không vượt qua được bài kiểm tra. Lưu ý: TPM (Mô-đun nền tảng đáng tin cậy) là một chip máy tính có thể lưu trữ an toàn thông tin được sử dụng để xác thực nền tảng. Thông tin này có thể bao gồm mật khẩu, chứng chỉ và khóa mã hóa.

Nguyên nhân:
TPM bị lỗi

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Thay bo mạch điều khiển.
SC878-21Mô tả:
Lỗi tự kiểm tra DESS
Quá trình tự kiểm tra bật nguồn cho TPM không thành công khi khởi động khi phần mềm mã hóa bộ điều khiển được kiểm tra, do lỗi kiểm tra số ngẫu nhiên (SC878-20) hoặc sự cố khác.

Nguyên nhân:
Phần sụn TPM hoặc CPU bị lỗi.
Lưu ý: TPM (Mô-đun nền tảng đáng tin cậy) là một chip máy tính có thể lưu trữ an toàn thông tin được sử dụng để xác thực nền tảng. Thông tin này có thể bao gồm mật khẩu, chứng chỉ và khóa mã hóa.

Biện pháp khắc phục:
• Khởi động máy.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay bo mạch điều khiển.
SC880-00Mô tả:
Lỗi MLB
Trả lời truy cập MLB không được trả lại trong một thời gian nhất định. MLB (Bảng liên kết phương tiện) là Trình chuyển đổi định dạng tệp.

Nguyên nhân:
MLB khiếm khuyết

Biện pháp khắc phục:
• Thay MLB.
• Loại bỏ MLB.
SC899-00Mô tả:
Lỗi phần mềm: Kết thúc nhận tín hiệu

Nguyên nhân:
Xảy ra khi một chương trình nội bộ hoạt động bất thường.

Biện pháp khắc phục:
Trong trường hợp lỗi phần cứng
• Thay thế phần cứng.
Trong trường hợp lỗi phần mềm
• Tắt/bật lại máy.
• Thử cập nhật chương trình cơ sở.
SC990-00Mô tả:
Lỗi hoạt động phần mềm CTL
Phần mềm đã cố gắng thực hiện một hoạt động không mong muốn.

Nguyên nhân:
• Lỗi thông số
• Lỗi thông số bên trong
• Không đủ bộ nhớ làm việc
• Lỗi hoạt động gây ra bởi những bất thường mà bình thường không thể phát hiện được.

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Cài đặt lại phần mềm của bộ điều khiển và bo mạch BICU.
SC991-00Mô tả:
Lỗi vận hành phần mềm có thể khôi phục CTL
Phần mềm đã cố gắng thực hiện một thao tác không mong muốn. SC991 bao gồm các lỗi có thể phục hồi trái ngược với CS990.

Nguyên nhân:
• Lỗi thông số
• Lỗi thông số bên trong
• Không đủ bộ nhớ làm việc
• Lỗi hoạt động gây ra bởi những bất thường mà bình thường không thể phát hiện được.

Biện pháp khắc phục:
• Chỉ đăng nhập
SC992-00Mô tả:
SC không xác định được ban hành. CTL
Đã xảy ra lỗi không được kiểm soát bởi hệ thống.

Nguyên nhân:
• Một SC cho mô hình trước đó đã được sử dụng nhầm, v.v.
• Về cơ bản là một lỗi phần mềm.

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
SC997-00Mô tả:
Lỗi lựa chọn chức năng ứng dụng CTL
Ứng dụng được chọn bởi phím bảng điều khiển hoạt động bất thường (Không phản hồi, kết thúc bất thường).

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm (chủ yếu là ứng dụng)

Biện pháp khắc phục:
• Kiểm tra RAM, DIMM, bo mạch tùy chọn theo yêu cầu của chương trình ứng dụng.
• Kiểm tra xem sự kết hợp của các chương trình đã tải xuống có chính xác không.
SC998-00Mô tả:
Lỗi khởi động ứng dụng CTL
• Không có ứng dụng nào được đăng ký vào hệ thống trong một khoảng thời gian xác định sau khi bật nguồn chính. (Không có ứng dụng nào bắt đầu/Tất cả các ứng dụng đã bị chấm dứt bất thường) • Ứng dụng đã bắt đầu nhưng không thể rút ra ngay bây giờ vì một số lý do.

Nguyên nhân:
• Lỗi phần mềm (chủ yếu là ứng dụng)
• RAM tùy chọn, DIMM, bo mạch theo yêu cầu của chương trình ứng dụng. Không được cài đặt một cách chính xác.

Biện pháp khắc phục:
• Bật/tắt máy theo chu kỳ.
• Kiểm tra RAM, DIMM, bo mạch tùy chọn
• Kiểm tra sự kết hợp của các chương trình
• Thay thế bo mạch điều khiển.

 

>> Xem Thêm: Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh 4002

Bạn có thể tìm thấy tất cả các mã lỗi – Error Code của máy photocopy Ricoh IM 6503SP trong bảng mã mà VIDO cung cấp bên trên, gồm có các mã lỗi như:

Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh IM 6503SP
Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh IM 6503SP

Danh sách các mã lỗi mà VIDO đã tổng hợp của máy photo Ricoh IM 6503SP

Phần 1:

– SC101-01, SC101-02, SC101-05, SC101-06, SC102-00, SC120-00, SC121-00, SC141-00, SC142-00, SC144-00, SC151-00, SC152-00, SC154-00, SC195-00, SC202-00, SC203-00, SC204-00, SC220-00, SC221-00, SC230-00, SC231-00, SC240-00.

– SC270-00, SC272-01, SC272-10, SC300-00, SC305-00, SC306-00, SC307-00, SC320-01, SC324-01, SC360-01, SC360-11, SC361-00, SC362-00, SC370-01, SC370-11, SC375-00, SC376-00, SC377-00, SC378-00, SC380-51, SC396-01, SC410-00.

– SC411-01, SC411-02, SC440-01, SC440-02, SC495-00, SC496-00, SC501-01, SC502-00, SC503-00, SC504-00, SC505-01, SC505-02, SC505-03, SC505-04, SC515-00, SC516-00, SC520-01, SC520-02, SC520-03, SC520-04, SC521-01, SC521-02.

– SC522-01, SC522-02, SC530-01, SC530-02, SC530-03, SC530-04, SC530-05, SC530-06, SC530-07, SC530-08, SC530-09, SC530-10, SC530-11, SC530-12, SC530-13, SC530-14, SC530-15, SC530-16, SC531-01, SC531-02, SC531-03, SC540-01.

Phần 2:

– SC540-03, SC540-04, SC541-00, SC542-01, SC542-02, SC542-03, SC543-00, SC544-00, SC545-00, SC547-01, SC547-02, SC547-03, SC551-00, SC552-01, SC552-02, SC552-03, SC553-00, SC555-00, SC557-00, SC559-00, SC569-00, SC570-00.

– SC571-00, SC572-00, SC573-00, SC574-00, SC575-00, SC581-00, SC585-00, SC590-00, SC620-01, SC620-02, SC620-03, SC621-01, SC621-02, SC626-01, SC626-02, SC628-01, SC628-02, SC641-00, SC664-01, SC664-02, SC664-03, SC664-11.

– SC664-12, SC664-13, SC664-21, SC664-22, SC664-23, SC665-04, SC669-01, SC669-02, SC669-03, SC669-04, SC669-05, SC669-06, SC669-07, SC669-08, SC669-09, SC669-10, SC669-11, SC669-12, SC669-13, SC669-14, SC669-15, SC669-16.

– SC669-17, SC669-18, SC669-19, SC669-20, SC669-21, SC669-22 … SC669-34, SC670-01, SC670-02, SC672-10, SC672-11, SC672-12, SC672-13, SC672-99, SC689-01, SC689-02, SC700-01, SC700-02, SC700-04, SC700-05, SC700-06, SC700-07.

Phần 3:

– SC700-09, SC702-04, SC702-05, SC720-01, SC720-03, SC720-04, SC720-06, SC720-10, SC720-11, SC720-13, SC720-15, SC720-17, SC720-20, SC720-24, SC720-25, SC720-27, SC720-28, SC720-30, SC720-33, SC720-34, SC720-35, SC720-41.

– SC720-42, SC720-44, SC720-50, SC720-51, SC720-52, SC720-53, SC720-54, SC720-60, SC720-70, SC720-71, SC720-72, SC720-73, SC720-74, SC720-75, SC720-80, SC720-81, SC720-82, SC720-83, SC720-84, SC720-87, SC722-01, SC722-10.

– SC722-24, SC722-25, SC722-30, SC722-33, SC722-35, SC722-36, SC722-37, SC722-39, SC722-40, SC722-41, SC722-44, SC722-70, SC722-71, SC722-72, SC722-74, SC722-75, SC722-80, SC722-81, SC722-83, SC724-03, SC724-71, SC724-80.

– SC725-01, SC725-12, SC725-13, SC725-14, SC725-30, SC725-31, SC725-32, SC725-33, SC725-34, SC725-35, SC725-36, SC725-37, SC725-38, SC725-39, SC725-40, SC725-41, SC725-71, SC725-72, SC725-73, SC725-74, SC740-03, SC740-10.

Phần 4:

– SC745-03, SC816-01 … SC816-94, SC816-96, SC816-98, SC817-00, SC819-00, SC840-00, SC841-00, SC842-00, SC842-01, SC842-02, SC845-01 … SC845-05, SC855-01, SC855-02, SC857-00, SC858-00, SC858-01, SC858-02, SC858-30, SC858-31.

– SC859-00, SC859-01, SC859-02, SC859-10, SC860-00, SC862-00, SC863-00, SC863-01 … SC863-23, SC864-01 … SC864-23, SC865-00 … SC865-23, SC865-50 … SC865-73, SC866-00, SC867-00, SC867-01, SC867-02, SC868-00, SC868-01.

– SC868-02, SC869-01, SC869-01, SC870-00 … SC870-59, SC872-00, SC873-00, SC874-05 … SC874-99, SC875-01, SC875-02, SC877-00, SC878-00, SC878-01, SC878-02, SC878-03, SC878-20, SC878-21, SC880-00, SC899-00, SC990-00, SC991-00, SC992-00, SC997-00, SC998-00.

Mong rằng các kỹ thuật viên có thể dựa vào bảng mã lỗi máy photocopy này tiện lợi hơn trong việc khắc phục các lỗi hàng ngày, Có gì góp ý mọi người có thể comment góp ý giúp VIDO nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902.885.042

Zalo Chat