Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh MP 2553SP/ 3053/ 3053SP/ 3353/ 3353SP/ 2553ZSP/ 3053ZSP/ 3353ZSP

Máy photocopy báo lỗi call for service sc 101-01:

Lỗi đèn (Quét) Đỉnh mức trắng không đạt đến ngưỡng quy định khi quét tấm trắng.
Nguyên nhân: LED bị lỗi • IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi • SBU bị lỗi • IPU bị lỗi • Lỗi khai thác nguồn / tín hiệu • Ngưng tụ trong bộ phận máy quét • Gương hoặc thấu kính bị bẩn hoặc đặt sai vị trí • Tấm trắng bị bẩn hoặc lắp đặt không chính xác
Biện pháp khắc phục: 1. Tắt / mở nguồn. 2. Thực hiện các thao tác sau: • Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. • Gắn lại / làm sạch gương / ống kính. • Gắn lại / làm sạch đĩa trắng. • Gắn lại / làm sạch tấm hướng dẫn máy quét. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bảng LED. • Thay thế bảng IDB hoặc bảng SIO. • Thay thế bảng SBU. • Thay thế bo mạch IPU. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Code sc 102: Lỗi điều chỉnh độ chiếu sáng của đèn LED Đỉnh mức trắng đạt đến ngưỡng quy định khi tấm trắng được quét sau một số lần điều chỉnh cụ thể.
Nguyên nhân: LED bị lỗi • IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi • SBU bị lỗi • IPU bị lỗi • Khai thác nguồn / tín hiệu bị lỗi
Biện pháp khắc phục: 1. Tắt / mở nguồn. 2. Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bảng LED. • Thay thế bảng SBU. • Thay thế bảng IDB hoặc bảng SIO. • Thay thế bo mạch IPU. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Sc 120: Vị trí chính của máy quét Lỗi 1 Cảm biến vị trí chính của máy quét không TẮT. Chi tiết: Thời gian phát hiện lỗi • Trong khi di chuyển (khi máy được BẬT hoặc khi máy trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng) • Trong quá trình điều chỉnh tự động (khi máy được BẬT hoặc khi máy trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng) • Trong quá trình quét từ ADF hoặc kính tiếp xúc.
Nguyên nhân: • Trình điều khiển động cơ máy quét bị lỗi • Động cơ máy quét bị lỗi • Cảm biến HP của máy quét bị lỗi • Lỗi khai thác • Đai định thời, ròng rọc, dây hoặc hộp chứa không được lắp đúng cách
Biện pháp khắc phục: Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bộ cảm biến HP • Thay thế động cơ máy quét • Thay dây cắm.

sc 121: Vị trí sensor home quét Lỗi 2 Cảm biến vị trí sensor home không BẬT. Chi tiết: Thời gian phát hiện lỗi • Trong khi di chuyển • Trong khi điều chỉnh tự động • Trong quá trình quét từ ADF hoặc kính phơi sáng.
Nguyên nhân: • Trình điều khiển động cơ scan bị lỗi • Động cơ máy quét bị lỗi • Cảm biến HP của máy quét bị lỗi • Lỗi khai thác • Đai định thời, ròng rọc, dây hoặc hộp chứa không được lắp đúng cách
Biện pháp khắc phục: Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế cảm biến vị trí chính • Thay thế động cơ bộ phận scan • Thay dây cắm.

Sc 141: Lỗi phát hiện mức màu đen Không thể điều chỉnh mức màu đen trong mục tiêu trong quá trình kiểm soát mức tăng tự động.
Nguyên nhân: • SBU bị lỗi • IPU bị lỗi • Khai thác nguồn / tín hiệu bị lỗi
Biện pháp khắc phục: 1. Tắt / mở nguồn. 2. Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bo mạch SBU. • Thay thế bo mạch IPU. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Sc 142: Lỗi phát hiện mức trắng Không thể điều chỉnh mức trắng thành mức mục tiêu thứ hai trong mục tiêu trong quá trình điều khiển tăng tự động.
Nguyên nhân: • SBU bị lỗi • Đèn LED bị lỗi • IDB (Trình điều khiển đèn LED) bị lỗi • IPU bị lỗi • Lỗi khai thác nguồn / tín hiệu • Lỗi ổ đĩa máy quét • Ngưng tụ trong bộ phận máy quét • Gương hoặc thấu kính bị bẩn hoặc đặt sai vị trí • Tấm trắng bị bẩn hoặc lắp đặt không chính xác
Biện pháp khắc phục: 1. Tắt / mở nguồn. 2. Thực hiện các thao tác sau: • Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. • Gắn lại / làm sạch gương / ống kính. • Gắn lại / làm sạch đĩa trắng. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bo mạch SBU. • Thay thế bảng LED. • Thay thế bảng IDB. • Thay thế bo mạch IPU. • Thay thế bảng SIO. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Sc 144: Lỗi giao tiếp SBU • Không thể xác nhận kết nối với SBU. (Lỗi phát hiện kết nối) • Không thể giao tiếp với SBU, hoặc kết quả giao tiếp không bình thường.
Nguyên nhân: • SBU bị lỗi • Phía bên kia của giao tiếp (BCU, IPU, v.v.) bị lỗi • Khai thác nguồn / tín hiệu bị lỗi
Biện pháp khắc phục: 1. Tắt / mở nguồn. 2. Kết nối lại dây nguồn / tín hiệu. 3. Thay thế các bộ phận sau: • Thay thế bo mạch SBU. • Thay thế bo mạch IPU. • Thay thế bảng BCU. • Thay dây nguồn / dây tín hiệu.

Sc 161-01: Lỗi IPU (LSYNC bất thường) Đã xảy ra lỗi trong quá trình kiểm tra tự chẩn đoán được thực hiện mỗi khi máy được bật hoặc trở lại hoạt động hoàn toàn từ chế độ tiết kiệm năng lượng.
Nguyên nhân: • Bo mạch IPU (hoặc BCU) bị lỗi (lỗi kết nối ASIC-BREIT, LSYNC bất thường, v.v.) • Cáp giữa SBU và IPU (hoặc BCU) bị lỗi
Biện pháp khắc phục: • Thay thế bo mạch IPU (hoặc BCU). • Kiểm tra cáp giữa SBU và IPU (hoặc BCU).

Lỗi sc 195: Lỗi số sê-ri máy So sánh mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số).
Nguyên nhân: Mã nhận dạng sản phẩm trong số sê-ri máy (11 chữ số) không khớp.
Biện pháp khắc phục: Nhập lại số sê-ri của máy.

Lỗi sc 202: Polygon Motor: ON Timeout Error Sau khi bật động cơ polygon hoặc trong vòng T1 giây. sau khi thay đổi vòng / phút, động cơ không ở trạng thái sẵn sàng
Nguyên nhân: • Giao diện khai thác cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi • Không thể xuất xung động cơ đa giác một cách chính xác. (Bộ điều khiển đa giác) • Không quan sát được tín hiệu XSCRDY (Bộ điều khiển đa giác)
Biện pháp khắc phục: • Tắt / bật nguồn • Thay đơn vị laze hoặc động cơ đa giác • Thay dây cắm đa giác • Thay bo mạch IPU.

Lỗi sc 203: Polygon Motor: OFF Timeout Error Tín hiệu XSCRDY (đa giác sẵn sàng) không bao giờ không hoạt động (H) trong vòng 3 giây. sau khi động cơ đa giác TẮT.
Nguyên nhân: • Giao diện khai thác cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi • Không thể xuất xung động cơ đa giác một cách chính xác. (Bộ điều khiển đa giác) • Không quan sát được tín hiệu XSCRDY (Bộ điều khiển đa giác)
Biện pháp khắc phục: • Tắt / bật nguồn • Thay đơn vị lazer hoặc động cơ đa giác • Thay dây cắm đa giác • Thay bo mạch IPU.

Lỗi sc 204: Động cơ đa giác: Lỗi tín hiệu XSCRDY Trong quá trình quay động cơ đa giác, tín hiệu XSCRDY không hoạt động (H) lâu hơn một vòng quay của đa giác.
Nguyên nhân: • Giao diện khai thác cho trình điều khiển động cơ đa giác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • Động cơ đa giác hoặc trình điều khiển động cơ đa giác bị lỗi
Biện pháp khắc phục: • Tắt / bật nguồn • Thay đơn vị laze hoặc động cơ đa giác • Thay dây cắm đa giác • Thay bo mạch IPU.

Lỗi sc 220: Lỗi phát hiện đồng bộ hóa laser: LD0 Tín hiệu phát hiện đồng bộ hóa laser cho vị trí bắt đầu của LD không được xuất ra trong 500 mili giây. sau khi đơn vị LDB được bật với động cơ đa giác quay bình thường.
Nguyên nhân: • Giao diện khai thác thiết bị phát hiện đồng bộ hóa bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • Bảng phát hiện đồng bộ hóa bị lỗi • Chùm tia không vào máy dò ảnh. • Bất thường xung quanh GAVD • IDB (trình điều khiển LED) bị lỗi • LDB bị lỗi • IPU bị lỗi
Biện pháp khắc phục: • Tắt / bật nguồn • Thay đơn vị laze hoặc động cơ đa giác • Thay dây cắm đa giác • Thay bo mạch IPU.

Lỗi sc 240: Lỗi LD: Trong quá trình chiếu sáng LD / Trong quá trình khởi chạy P-MAC
Nguyên nhân: • Suy giảm LD (LD bị hỏng, thay đổi đặc tính đầu ra, v.v.) • Giao diện khai thác bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. • Trình điều khiển LD bị lỗi
Biện pháp khắc phục: • Chu kỳ tắt / bật nguồn chính • Thay thế thiết bị LD • Thay dây cắm • Thay bo mạch IPU.

Lỗi sc 302: Lỗi đầu ra mức sạc đầu ra PWM được phát hiện cao hơn 50% sau 10 lần lấy mẫu liên tiếp.
Nguyên nhân: • bo mạch nguồn điện cao áp bị lỗi • Khai thác bo mạch nguồn điện cao áp (bộ nguồn) bị lỏng, bị hỏng. • Kết nối PCU lỏng lẻo hoặc bị hỏng
Biện pháp khắc phục: • Chu kỳ tắt / bật nguồn chính • Thay bảng mạch nguồn điện cao thế • Thay dây cắm của bộ nguồn. • Thay dây cắm của PCU. • Thay thế PCU.

Lỗi sc 355: Lỗi cảm biến ID • Một trong các điều kiện sau xảy ra khi mẫu cảm biến ID được hiệu chỉnh trong khi in: Vsp> 2.5V, Vsg <2.5V, Vsp = 0V, Vsg = 0V • Các điều kiện sau xảy ra đồng thời khi mẫu cảm biến ID được hiệu chỉnh trong quá trình in: Vsg = 5V, PWM = 0 (giảm dòng LED) • Lỗi xảy ra trong quá trình tự động điều chỉnh Vsg: đầu ra Vsg không đạt 4V, ngay cả với PWM = 1023 (dòng tối đa cho đèn LED) Đầu ra Vsg lớn hơn 4V, thậm chí với PWM = 1 (không có dòng điện cho đèn LED)
Nguyên nhân: • Cảm biến ID bị bẩn hoặc bị lỗi • Ngắt kết nối cảm biến ID bị ngắt kết nối hoặc đầu nối bị hỏng • BCU bị lỗi • Bo mạch nguồn điện áp cao (bộ nguồn) bị lỗi • Hệ thống quét hoặc hệ thống tạo hình ảnh bị trục trặc
Biện pháp khắc phục: • Thay dây nịt cảm biến ID. • Thay thế cảm biến ID. • Thay dây nịt của bảng cấp nguồn điện áp cao (bộ nguồn). • Thay dây nịt của BCU. • Thay thế BCU.

Lỗi sc 389: Lỗi cảm biến TD 1 Đầu ra cảm biến TD nhỏ hơn 0,5V hoặc hơn 0,5V 10 lần liên tiếp. Nếu thiết bị fax được cài đặt, SC này sẽ được cấp ngay lập tức. Nếu bộ phận fax chưa được cài đặt, SC này sẽ được cấp sau khi đã in đủ số lượng bản sao quy định.
Nguyên nhân: • Cảm biến TD bất thường • Kết nối kém của dây cắm cảm biến TD
Biện pháp khắc phục: • Thay thế cảm biến TD. • Thay dây cắm của cảm biến TD.

Lỗi sc 390: Lỗi cảm biến TD 2 Cảm biến TD xuất ra ít hơn 0,5V hoặc hơn 4,0V 10 lần liên tục trong khi sao chép. Lưu ý: Nếu tùy chọn fax được cài đặt, SC này sẽ được cấp ngay lập tức. Nếu tùy chọn fax không được cài đặt, SC này sẽ được cấp sau khi sao chép số trang quy định.
Nguyên nhân: • Cảm biến TD bất thường • Kết nối kém của dây nịt cảm biến TD
Biện pháp khắc phục: • Thay thế cảm biến TD. • Thay dây cắm của cảm biến TD.

Lỗi sc 391: Rò rỉ sai lệch phát triển Mức sản lượng PWM được phát hiện cao hơn 50% sau 10 lần lấy mẫu liên tục.
Nguyên nhân: • bảng cấp nguồn điện áp cao bị lỗi • Bảng cấp nguồn điện áp cao (bộ nguồn) dây nịt lỏng lẻo, bị hỏng. • Kết nối PCU lỏng lẻo hoặc bị hỏng
Biện pháp khắc phục: • Chu kỳ tắt / bật nguồn chính • Thay dây cắm của bảng cấp nguồn điện áp cao (bộ nguồn). • Thay thế PCU.

Lỗi sc 392: Lỗi thiết lập ban đầu của cảm biến TD Khởi tạo thiết bị PCU mới không thành công (trống và trục từ không quay)
Nguyên nhân: • Cảm biến ID bị lỗi • Cảm biến TD bị lỗi • trục từ không quay • Trống OPC không quay
Biện pháp khắc phục: • Thay thế cảm biến ID. • Thay thế cảm biến TD.

Lỗi sc 401: Transfer lỗi dòng điện cực dương Một tín hiệu rò rỉ dòng con lăn chuyển được phát hiện. (Tín hiệu phản hồi hiện tại cho trục chuyển không được phát hiện trong thời gian chính xác.)
Nguyên nhân: • Bo mạch cung cấp điện áp cao được đặt không chính xác hoặc bị lỗi • Con lăn chuyển được đặt không chính xác hoặc bị hỏng • Bộ chuyển đổi được đặt không chính xác
Biện pháp khắc phục: • Chu kỳ tắt / bật nguồn chính • Kiểm tra bảng điện cao áp đã được đặt đúng chưa. • Kiểm tra dây dẫn của bảng cung cấp điện áp cao. • Thay thế bảng cung cấp điện áp cao. • Kiểm tra con lăn chuyển được đặt chính xác. • Thay trục chuyển. • Kiểm tra bộ phận chuyển đã được đặt đúng chưa.

Lỗi sc 402: Transfer roller lỗi dòng điện cực âm Một tín hiệu rò rỉ dòng con lăn chuyển được phát hiện. Tín hiệu phản hồi hiện tại cho con lăn chuyển không được phát hiện trong thời gian chính xác.
Nguyên nhân: • Chuyển con lăn được đặt không chính xác hoặc bị hỏng • Bo mạch nguồn điện cao thế được đặt không chính xác hoặc bị lỗi
Biện pháp khắc phục: • Chu kỳ tắt / bật nguồn chính • Kiểm tra bảng điện cao áp đã được đặt đúng chưa. • Kiểm tra dây dẫn của bảng cung cấp điện áp cao. • Thay thế bảng cung cấp điện áp cao. • Kiểm tra con lăn chuyển được đặt chính xác. • Thay trục chuyển.Truyền lỗi dòng điện cực âm Một tín hiệu rò rỉ dòng con lăn chuyển được phát hiện. Tín hiệu phản hồi hiện tại cho con lăn chuyển không được phát hiện trong thời gian chính xác.

Lỗi sc 411: Lỗi rò rỉ separation (điện áp tách giấy trên bộ phận transfer). Một tín hiệu rò rỉ thiên vị phân tách đã được phát hiện.
Nguyên nhân: • Bo mạch nguồn điện cao áp được đặt không chính xác hoặc bị dò • Tấm phóng điện được đặt không chính xác hoặc bị dò
Biện pháp khắc phục: • Chu kỳ tắt / mở nguồn chính • Kiểm tra dây dẫn của bảng cung cấp điện áp cao. • Thay thế bảng cung cấp điện áp cao. • Thay dây cắm. • Thay thế tấm xả.

Lỗi sc 490: Lỗi rò rỉ động cơ cấp mực Nhiều hơn 1 ampe được cung cấp cho động cơ cấp mực trong thời gian dài hơn 200 ms.
Nguyên nhân: • Động cơ cung cấp mực bị lỗi
Biện pháp khắc phục: • Thay thế động cơ vận chuyển mực.

Lỗi sc 500: Khóa động cơ chính. Máy phát hiện khóa động cơ (động cơ hoạt động không chính xác)
Nguyên nhân: • Vật cản đã cản trở hoạt động của động cơ chính • Dây nịt của động cơ chính bị lỏng hoặc bị hỏng • Bảng điều khiển động cơ chính hoặc động cơ chính bị lỗi • Quá tải trên động cơ chính
Biện pháp khắc phục: • Thay thế dây cắm của động cơ chính. • Thay thế động cơ. • Thay thế bảng điều khiển động cơ chính. • Kiểm tra các tắc nghẽn trong cơ cấu động cơ chính.

Lỗi khay giấy sc 501, 502, 503, 504: lỗi nâng khay số 1, 2, 3, 4

Lỗi sc 508: Lỗi tấm dưới cùng của khay nạp giấy Tín hiệu từ cảm biến HP của khay nạp tay không thay đổi trong 1,0 giây sau khi mô tơ nạp giấy quay ngược chiều kim đồng hồ. Nếu điều kiện này xảy ra ba lần liên tiếp, SC được tạo ra.
Nguyên nhân: • Ngắt kết nối hoặc dây nịt bị lỗi của động cơ by-pass • Kết nối bị lỗi hoặc bị ngắt đối với động cơ by-pass. • Mô tơ by pass bị lỗi • Ngắt kết nối hoặc khai thác bị lỗi của cảm biến by pass HP • Kết nối bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối cho cảm biến by pass HP. • Cảm biến HP by-pass bị lỗi
Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra các kết nối cáp. • Kiểm tra và / hoặc thay thế thành phần bị lỗi. • Thay thế BCU. • Chu kỳ tắt / bật nguồn chính.

Lỗi sc 530: Lỗi động cơ quạt hút • Quạt này nằm ở bên trái của máy, bên cạnh PSU. Máy không phát hiện tín hiệu khóa động cơ trong 10 giây khi động cơ đang chạy.
Nguyên nhân: • Vật cản đã cản trở hoạt động của động cơ chính • Dây nịt của động cơ chính bị lỏng hoặc bị hỏng
Biện pháp khắc phục: • TẮT công tắc nguồn chính rồi BẬT lại. • Thay thế quạt.

Lỗi sc 531: Lỗi động cơ quạt kép • Quạt này nằm ở mặt trước của máy, gần bộ phận cầu chì. Máy không phát hiện tín hiệu khóa động cơ trong 10 giây khi động cơ đang chạy.
Nguyên nhân: • Vật cản đã cản trở hoạt động của động cơ chính • Dây nịt của động cơ chính bị lỏng hoặc bị hỏng
Biện pháp khắc phục: • TẮT công tắc nguồn chính rồi BẬT lại. • Thay thế quạt.

Lỗi sc 541: Hở thermotat (cầu chì nhiệt bị hở) Nhiệt độ của trục lăn nóng duy trì dưới 0 ° C trong 5 giây tại tâm của trục lăn nóng.
Nguyên nhân: • Làm chảy điện trở nhiệt ra khỏi vị trí của nó do lắp đặt không chính xác • Làm chảy điện trở nhiệt bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • Nguồn điện không nằm trong phạm vi định mức (15% trở lên dưới đánh giá)
Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra điện trở nhiệt nung chảy đã được đặt đúng chưa. • Thay thế nhiệt điện trở nung chảy. • Kiểm tra nguồn cấp điện.

Lỗi sc 542: Nhiệt trung tâm nung chảy không tải lại Phát hiện độ dốc nhiệt độ: Nhiệt độ tăng trong 2 giây được phát hiện bằng năm bốn độ liên tiếp trở xuống
Nguyên nhân: • Cầu chì nhiệt điện trở bị lỗi hoặc không đúng vị trí • Cầu chì sửa đổi điện trở nhiệt / phao • Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
Biện pháp khắc phục: Kiểm tra điện trở nhiệt nung chảy đã được đặt đúng chưa. • Thay thế nhiệt điện trở nung chảy. • Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được không. • Thay thế bộ nung chảy. • Trả lời BCU. • Thay thế đèn cầu chì trong trường hợp ngắt kết nối.

Lỗi sc 543: Lỗi quá nhiệt nung chảy 1 (giữa) Nhiệt điện trở nung chảy phát hiện nhiệt độ nung chảy trên 230 ° C trong 1 giây. ở tâm của con lăn nóng.
Nguyên nhân: • Thiếu TRIAC trên PSU (PSU bị lỗi) • BCU bị lỗi • Điện áp nguồn không ổn định
Biện pháp khắc phục: • Thay thế PSU. • Thay thế BCU. • Thay thế bộ nung chảy.

Lỗi sc 544: Lỗi nung chảy quá nhiệt 2 (giữa) Nhiệt độ nung chảy trên 250 ° C được phát hiện ở trung tâm của con lăn nóng bằng mạch theo dõi nhiệt độ nung chảy trong bảng BCU. Nguồn điện bị ngắt trong hơn 0,3 giây.
Nguyên nhân: • Thiếu TRIAC trên PSU (PSU bị lỗi) • BCU bị lỗi • Điện trở nhiệt nung chảy bị lỗi • Điện áp nguồn không ổn định
Biện pháp khắc phục: • Thay thế PSU. • Thay thế BCU. • Thay thế bộ nung chảy.

Lỗi sc 545: Lỗi quá nhiệt nung chảy 3 (giữa) Sau khi khởi động, tâm của con lăn nóng đạt được nhiệt độ hoạt động đầy đủ và duy trì nhiệt độ này trong 29 giây. mà không có trục lăn nóng quay.
Nguyên nhân: • Nhiệt điện trở con lăn nóng trung tâm lắp đặt không chính xác, bị ngắt kết nối. • Trung tâm nhiệt điện trở con lăn nóng bị lỗi
Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra điện trở nhiệt con lăn nóng đã được đặt đúng chưa. • Thay thế nhiệt điện trở con lăn nóng. • Thay thế BCU. • Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được không. • Thay thế bộ nung chảy. • Thay thế đèn cầu chì trong trường hợp ngắt kết nối.

Lỗi sc 547: Lỗi tín hiệu zero cross (lỗi tiếp điểm rơ le) Tín hiệu không chéo không được phát hiện trong 3 giây mặc dù rơ le đèn cầu chì đang bật sau khi bật nguồn điện chính hoặc đóng cửa trước.
Nguyên nhân: • Hỏng rơ le cầu chì (hở tiếp điểm) • Lỗi mạch dẫn động rơ le cầu chảy • Cháy nổ cầu chì PSU (24VS)
Biện pháp khắc phục: • TẮT / BẬT công tắc nguồn điện chính. • Nếu rơ le cầu chì bị hỏng, hãy thay thế PSU. • Kiểm tra kết nối giữa PSU và bảng điều khiển, đồng thời thay dây cắm và bo mạch nếu cần. • Nếu cầu chì PSU (24VS) bị xì, hãy thay thế PSU.

Lỗi sc551: Điện trở nhiệt bộ phận sấy mở (cuối) Nhiệt độ của trục lăn nóng vẫn dưới 0 ° C trong 5 giây. ở cuối con lăn nóng.
Nguyên nhân: • Làm chảy điện trở nhiệt ra khỏi vị trí của nó do lắp đặt không chính xác • Làm chảy điện trở nhiệt bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • Nguồn điện không nằm trong phạm vi định mức (15% trở lên dưới đánh giá)
Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra điện trở nhiệt nung chảy đã được đặt đúng chưa. • Thay thế nhiệt điện trở nung chảy. • Kiểm tra nguồn cấp điện.

Lỗi sc 552: Cầu chì nhiệt phần biên (cuối) không tải lại Phát hiện độ dốc nhiệt độ: Nhiệt độ tăng trong 2 giây được phát hiện bằng năm bốn độ liên tiếp trở xuống
Nguyên nhân: • Cầu chì nhiệt điện trở bị lỗi hoặc không đúng vị trí • Cầu chì sửa đổi điện trở nhiệt / phao • Đảm bảo điện áp đầu vào bên ngoài
Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra điện trở nhiệt nung chảy đã được đặt đúng chưa. • Thay thế nhiệt điện trở nung chảy. • Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được không • Thay bộ cầu chì • Thay BCU

Lỗi sc 553: Lỗi quá nhiệt nung chảy 1 (cuối) Nhiệt điện trở nung chảy phát hiện nhiệt độ sấy trên 230 ° C trong 1 giây. ở tâm của con lăn nóng.
Nguyên nhân: • Thiếu TRIAC trên PSU (PSU bị lỗi) • BCU bị lỗi • Điện áp nguồn không ổn định
Biện pháp khắc phục: • Thay thế PSU. • Thay thế BCU. • Thay thế bộ sấy

Lỗi sc 554: Lỗi sấy quá nhiệt 2 (cuối) Nhiệt độ sấy trên 250 ° C được phát hiện ở trung tâm của con lăn nóng bằng mạch theo dõi nhiệt độ sấy trong bảng BCU. Nguồn điện bị ngắt trong hơn 0,3 giây.
Nguyên nhân: • Thiếu TRIAC trên PSU (PSU bị lỗi) • BCU bị lỗi • Điện trở nhiệt sấy bị lỗi • Điện áp nguồn không ổn định
Biện pháp khắc phục: • Thay thế PSU. • Thay thế BCU. • Thay thế bộ sấy.

Lỗi sc 555: Lỗi quá nhiệt sấy 3 (cuối) Sau khi khởi động, tâm của con lăn nóng đạt được nhiệt độ hoạt động đầy đủ và duy trì nhiệt độ này trong 29 giây. mà không có roller sấy quay
Nguyên nhân: • Nhiệt điện trở con lăn nóng trung tâm lắp đặt không chính xác, bị ngắt kết nối. • Trung tâm nhiệt điện trở con lăn nóng bị lỗi
Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra điện trở nhiệt con lăn nóng đã được đặt đúng chưa. • Thay thế nhiệt điện trở con lăn nóng. • Thay thế BCU. • Kiểm tra xem điện áp đầu vào có nằm trong giới hạn chấp nhận được không. • Thay thế bộ sấy. • Thay thế đèn cầu chì trong trường hợp ngắt kết nối.

Lỗi sc 559: Kẹt sấy được phát hiện trong 3 lần liên tiếp Kẹt giấy bộ sấy liên tiếp
Nguyên nhân: Đã xảy ra ba lần kẹt giấy liên tiếp trong bộ sấy. Bộ đếm kẹt giấy cho bộ sấy đạt 3 lần. Bộ đếm kẹt giấy sẽ xóa sau khi nạp giấy đúng cách. Lưu ý: SC này chỉ được cấp nếu SP1159 được đặt thành “1”.
Biện pháp khắc phục: • Làm sạch các thanh dẫn lối vào / lối ra cầu chì • Thay thế bộ phận nung chảy. • Thay thế các thanh gạt con lăn nóng

Lỗi sc 620: Lỗi giao tiếp ADF Sau khi kết nối ADF được nhận dạng khi khởi động, một lỗi sẽ được phát hiện. (phát hiện ngắt kết nối)
Nguyên nhân: • Lỗi kết nối ADF • Lỗi ADF • Lỗi bo mạch IPU • nhiễu tín hiệu
Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra kết nối cáp ADF • Thay ADF • Thay bo mạch IPU.

Lỗi sc 670: Lỗi khởi động máy • Trường hợp 1 • Tín hiệu / ENGRDY không được xác nhận khi máy được bật hoặc trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng. • / Tín hiệu IPURDY không được xác nhận khi máy được bật hoặc trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng. • Không nhận được phản hồi EC trong thời gian quy định kể từ khi bật nguồn. • Không nhận được phản hồi của PC trong thời gian quy định kể từ khi bật nguồn. • Không nhận được phản hồi SC trong thời gian quy định kể từ khi bật nguồn. • Ghi vào trình điều khiển Rapi không thành công (không tìm thấy bên kia thông qua PCI). • Trường hợp 2 • Trạng thái ngừng hoạt động không mong muốn được phát hiện sau khẳng định / ENGRDY.
Nguyên nhân: • Trường hợp 1 • Bo mạch engine (main bo) không khởi động được. • Trường hợp 2 • Bo mạch engine (main bo) đặt lại đột ngột.
Biện pháp khắc phục: Kiểm tra kết nối giữa bo mạch engine và bo mạch điều khiển (controller). • Nếu nó luôn tái tạo, hãy thay thế bo mạch engine Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy xem xét thay thế bảng điều khiển hoặc các bảng khác giữa chúng. • Nếu khả năng tái tạo thấp, có nhiều nguyên nhân được xem xét, chẳng hạn như phần mềm, bo mạch engine, bo mạch điều khiển và PSU.

Lỗi sc 672: Lỗi khởi động bộ điều khiển (controller) Sau khi máy được bật nguồn, giao tiếp giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển không được thiết lập.
Nguyên nhân: • Bộ điều khiển bị treo • Bo mạch được lắp đặt không đúng cách • Bo mạch điều khiển bị lỗi • Đầu nối bảng điều khiển bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi • Bộ điều khiển bị trễ
Biện pháp khắc phục: • Tắt / mở nguồn chính. • Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển. • Thay thế bảng điều khiển. • Kiểm tra dây cắm của bảng điều khiển.

Lỗi sc 701: Lỗi trình điều khiển động cơ nạp giấy (ARDF)
Nguyên nhân: Phát hiện tín hiệu lỗi từ trình điều khiển động cơ • Ngắt kết nối bộ mã hóa • Ngắt kết nối bộ mã hóa • Bộ mã hóa bị lỗi • Quá tải • Động cơ bị hỏng
Biện pháp khắc phục: • Thay dây cắm • Kiểm tra kết nối dây nịt • Thay động cơ

Lỗi sc 865: Lỗi truy cập ổ cứng Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã trả về một lỗi.
Nguyên nhân: Ổ cứng đã trả về lỗi không phải là SC863 (bad sector) hoặc SC864 (lỗi CRC).
Biện pháp khắc phục: Thay thế ổ cứng.

Lỗi sc 901: Lỗi bộ đếm tổng cơ học Bộ đếm bị di chuyển trong chế độ chờ hoặc khi đang hoạt động, có thể làm hỏng đầu nối.
Nguyên nhân: Bộ đếm (counter) bị lỗi
Biện pháp khắc phục: Kiểm tra kết nối của bộ đếm cơ học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902.885.042

Zalo Chat