Bảng mã lỗi máy photocopy Ricoh MP 7503, 6503, 9003SP

Báo lỗi sc 195: lỗi sai số serial mumber (thường là chép lại ram hoặc thay bo controller). Cách xử lý vào sp mode và nhập số serial lại cho giống với máy là xong

Báo lỗi sc 202-00 | sc 203-00 | sc 204-00 : lỗi motor laser (motor đa giác)

Bộ phận mô tơ gương đa giác không vào trạng thái “Sẵn sàng” trong vòng 20 giây. sau khi động cơ được bật. Đầu nối PCB của động cơ gương đa giác bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi • PCB của động cơ gương đa giác bị lỗi • Động cơ gương đa giác bị lỗi • BICU bị lỗi. Kiểm tra dây điện kết nối động cơ gương đa giác, thay thế nếu bị hỏng • Thay động cơ gương đa giác • Thay BICU.

Báo lỗi sc220-00: Lỗi phát hiện đồng bộ hóa laser (đầu phát tia laser)

Thiết bị phát hiện đồng bộ hóa laser không thể phát hiện tín hiệu đồng bộ hóa dòng (DETP0) trong vòng 500 mili giây trong khi cảm biến đa giác hoạt động ở tốc độ bình thường. Lưu ý: Thiết bị thăm dò tín hiệu cứ sau 50 mili giây. SC này được cấp sau lần thử thứ 10 không phát hiện được tín hiệu. Đầu nối bảng đồng bộ hóa laser lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Bảng phát hiện đồng bộ hóa laser không được cài đặt đúng cách (lệch) • Bảng đồng bộ hóa laser bị lỗi. Kiểm tra, thiết lập lại khai thác máy dò đồng bộ hóa laser • Thay thế máy dò đồng bộ hóa laser.

SC 240: lỗi phát tia laser (LD)

BICU phát hiện lỗi bảng diode laser (LDB) một vài lần liên tiếp khi thiết bị LDB bật sau khi khởi tạo LDB.

SC 270: Lỗi giao tiếp GAVD

BÁO LỖI SC 272-01| SC 272-10: Lỗi giao tiếp trình điều khiển LD

BICU / RYB bị lỗi (lỗi + 5VS) • LDB bị lỗi • Dây kết nối LDB lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Dây cắm BICU-RYB lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi

Báo lỗi sc 300: lỗi điện áp sạc.

Điện áp sạc quá cao khi dò được sau 9 lần

Báo lỗi sc 305-00 | sc 306-00: lỗi chùi dây sạc. Tấm làm sạch sạc không đến vị trí chính: • Động cơ bị khóa trong vòng 4 giây sau khi bật hoặc không khóa trong vòng 30 giây. • Động cơ bị khóa trong vòng 10 giây sau khi đảo chiều hoặc không khóa trong vòng 30 giây

Báo lỗi sc 307-00: Đứt dây sạc. Khi điện áp cao đi vào lưới corona, điện áp phản hồi được phát hiện nhiều hơn giá trị đặt 9 lần. Điện áp phản hồi này được sử dụng để cập nhậtPWM để điều khiển đầu ra

Báo lỗi sc 320-01: Điện áp phân cực từ bị chập chờn, lỗi. Điện áp cao phân cực từ được phát hiện cao hơn 10 lần so với giới hạn trên (45%) của PWM.

Báo lỗi sc 324-01: motor quay hộp từ bị khóa. Tín hiệu khóa động cơ phát triển vẫn ở mức cao trong 2 giây. trong khi động cơ phát triển đã bật. Cơ chế truyền động bị quá tải do mực tụ lại trong đường dẫn mực đã sử dụng • Bo mạch truyền động của động cơ bị lỗi.

Báo lỗi sc 360-01: TD hộp từ lỗi điều chỉnh cảm biến: Điều chỉnh đầu ra bất thường. Trong quá trình tự động điều chỉnh cảm biến TD, điện áp đầu ra của cảm biến TD (Vt) là 2,5 vôn hoặc cao hơn mặc dù điện áp điều khiển được đặt ở giá trị nhỏ nhất (PWM = 0). Khi lỗi này xảy ra, SP2-906-1 đọc 0,00V. Lưu ý: • SC này chỉ được phát hành sau khi đã đạt được điều chỉnh chính xác của cảm biến TD. • Tắt / bật máy sẽ hủy hiển thị SC, nhưng không làm vui lòng cảm biến ID nguồn cung cấp mực. • Khi cảm biến TD bị lỗi, nguồn cung cấp mực được kiểm soát bằng cách sử dụng số điểm ảnh và cảm biến ID.Dây cắm TD, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Dây cắm động cơ chai mực lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến TD bị lỗi • Lỗi IOB • Động cơ chai mực bị lỗi.

Báo lỗi sc 360-11 | sc 361-00: TD hộp từ lỗi điều chỉnh cảm biến: Lỗi thời gian chờ. Trong quá trình tự động điều chỉnh cảm biến TD, điện áp đầu ra của cảm biến TD (Vt) không vào phạm vi mục tiêu (3,0 ± 0,1V) trong vòng 20 s. Khi lỗi này xảy ra, màn hình của SP2-906-1 đọc 0,00V. Lưu ý: Lỗi đầu ra cảm biến SC361-00C TD: Điện áp đầu ra cảm biến Giới hạn trên (Vt), được đo trong mỗi chu kỳ sao chép, được phát hiện cao hơn 4V cho 10 bản in. • Dây cắm cảm biến TD lỏng lẻo, bị lỗi • Dây cắm động cơ chai mực lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến TD bị lỗi • Lỗi IOB • Động cơ chai mực bị lỗi • Tháo bộ phận phát triển và kiểm tra dây cắm cảm biến TD • Kiểm tra dây cắm động cơ chai mực • Thay thế Cảm biến TD • Thay thế động cơ chai mực • Thay IOB • SC này chỉ được phát hành sau khi đã đạt được điều chỉnh chính xác của cảm biến TD. • Tắt / bật máy theo chu kỳ sẽ hủy hiển thị SC, nhưng không làm vui lòng cung cấp mực cho cảm biến ID.

sc 362-00: TD lỗi đầu ra cảm biến: Giới hạn thấp. Dây cắm cảm biến TD lỏng lẻo, bị lỗi • Bộ phận khai thác động cơ chai mực lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến TD bị lỗi • IOB bị lỗi • Động cơ chai mực bị lỗi.

sc 370-01: Lỗi điều chỉnh cảm biến ID: Đầu ra đèn LED bất thường (test mẫu bị lỗi). Một trong các điện áp đầu ra của cảm biến ID sau được phát hiện khi khởi tạo ID. • Vsg nhỏ hơn 4,0V khi đầu vào PWM tối đa (255) được áp dụng cho cảm biến ID. • Vsg lớn hơn hoặc bằng 4,0V khi đầu vào PWM tối thiểu (0 ) được áp dụng cho cảm biến ID. • Cảm biến ID bị bẩn (mẫu cảm biến ID bị lỗi) • Dây nịt cảm biến ID, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến ID bị lỗi • IOB bị lỗi • Tháo bộ trống và kiểm tra khai thác cảm biến ID • Làm sạch cảm biến ID • Thay thế cảm biến ID • Thay thế IOB.

SC 370-11: Lỗi điều chỉnh cảm biến ID: Lỗi hết thời gian chờ Vsg nằm ngoài mục tiêu điều chỉnh (4.0 ± 0.2V) trong quá trình kiểm tra Vsg trong vòng 20 giây. Lỗi cảm biến SC375-00: Lỗi điện áp bề mặt trống Điện áp đầu ra cảm biến ID là 5.0V và tín hiệu PWM đầu vào ID sensor là 0 khi kiểm tra kiểu cảm biến ID • Cảm biến ID bị bẩn (lỗi kiểu cảm biến ID) • Dây cắm cảm biến ID, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến ID bị lỗi • Lỗi IOB.

Báo lỗi sc 376-00: Lỗi cảm biến ID: Không phát hiện được mẫu pattern. Trong 2 giây trong quá trình kiểm tra mẫu cảm biến ID, điện áp pattern của mẫu cảm biến ID không phải là 2,5V hoặc mẫu không được phát hiện trong vòng 800 ms ♦ SC 377: lỗi cảm biến ID. Giá trị Vp, đo độ phản xạ của mẫu cảm biến ID, không nằm trong khoảng -70V đến -400V. • Cảm biến ID bị bẩn • Dây cắm cảm biến tiềm năng, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Bộ trống bị ngắt kết nối ở phía trước • Sạc corona thiết bị bị ngắt kết nối • Cảm biến tiềm năng bị lỗi • IOB bị lỗi • Dây corona sạc bẩn, bị hỏng

Báo lỗi sc 378-00: Lỗi ID sensor ♦ sc 380-51: Gía trị Vp, đo phản xạ của ID biến cảm ứng mẫu, không nằm trong khoảng -70V đến -400V. • Cảm biến ID bị nhiễm bẩn • Chức năng biến đổi nhạy cảm, kết nối đầu tiên, bị hỏng, bị lỗi • Bộ trống bị ngắt kết nối ở phía trước • Thiết bị Sạc corona bị ngắt kết nối • Lỗi chức năng cảm biến • IOB error • Corona dung sai, bị lỗi.

Báo lỗi sc 396-01: Lỗi motor trống hoặc dây cu roa truyền động bị hỏng • Thay thế trống động cơ.

Báo lỗi sc 410-00: Lỗi đèn xóa điện tích thừa Khi hoàn thành khởi tạo điều khiển quá trình tự động, điện thế của bề mặt trống được cảm biến tiềm năng phát hiện là hơn -400V, giá trị theo quy định. • Đèn làm tắt, đầu nối lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Đèn làm nguội bị lỗi • Tháo bộ trống mực và kiểm tra dây cắm và đầu nối của đèn dập tắt • Thay đèn dập tắt

Báo lỗi sc 411-01: Điện thế sạc: VD (1) lỗi điều chỉnh Mã SC được máy ghi nhật ký nếu máy phát hiện một trong hai trường hợp dưới đây: Máy dừng và SC được ghi lại mà không hiển thị số SC. Ngoài ra, khi SP3901 (Bật / Tắt Điều khiển Quy trình Tự động) được đặt thành “Bật”, sự cố chỉ được phát hiện khi bật điều khiển cho cảm biến tiềm năng. Lỗi đèn tìm kiếm Khi hoàn thành khởi tạo điều khiển quy trình tự động, điện thế của bề mặt trống được cảm biến tiềm năng phát hiện là hơn -400V, giá trị theo quy định. • Đèn xóa điện tích thừa, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Đèn xóa điện tích bị lỗi • Tháo bộ trống mực và kiểm tra dây cắm và đầu nối của đèn xóa điện tích thừa • Thay thế đèn dập tắt • Điều chỉnh VD (1) = VD mặc định +/- 20 V không thành công trong 5 lần thử quy định • Điều chỉnh điện thế bề mặt trống cho VD (1), đạt được kết quả là VD (1) cho VG (1) với VD (1)> so với VG (1). • Bộ cảm biến tiềm năng, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Dây cắm bộ phận trống, đầu nối lỏng lẻo, gãy n, bị lỗi • Bộ trống mực được lắp đặt không chính xác • Dây cắm bộ sạc corona lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Lưới điện corona bị hỏng, bẩn • Cảm biến tiềm năng bị lỗi • Bộ nguồn corona bị lỗi • Đèn làm nguội trống bị lỗi • IOB bị lỗi

Báo lỗi sc 411-02: Charge Lỗi điều chỉnh VD (2) Mã SC là mã SC được máy ghi nhật ký nếu máy phát hiện một trong hai trường hợp dưới đây: • Điều chỉnh VD (2) không thành công trong 5 lần thử quy định. • Điều chỉnh điện thế bề mặt trống cho VD (2) , đạt được kết quả làVD (2) cho VG với VD (2)> so với VG. Máy dừng và SC được ghi mà không hiển thị số SC. Ngoài ra, khi SP3901 (Bật / Tắt Điều khiển Quy trình Tự động) được đặt thành “Bật “, vấn đề chỉ được phát hiện khi bật điều khiển cho cảm biến tiềm năng. • Dây cắm cảm biến tiềm năng, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Bộ phận trống, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Bộ phận trống được lắp đặt không đúng cách • Dây cắm bộ nguồn corona bị lỏng bị hỏng, bị lỗi • Lưới điện corona bị hỏng, bị bẩn • Cảm biến tiềm ẩn bị lỗi • Bộ nguồn corona bị lỗi • Đèn làm nguội trống bị lỗi • IOB bị lỗi

Báo lỗi sc 440-01: Điện áp tranfer belt bất thường (phát hiện rò rỉ điện áp) Khi điện áp chuyển ra là đầu ra, điện áp phản hồi vẫn cao hơn 4V trong 60 ms. • Đầu cuối chuyển dòng, ngắt kết nối bộ nguồn, kết nối bị hỏng • Bộ chuyển nguồn bị lỗi • Tháo bộ chuyển • Kiểm tra các đầu cuối ở phía trước và phía sau • Thay thế bộ chuyển nguồn.

Báo lỗi sc 440-02: Đầu ra transfer belt phát hiện phát hiện bất thường Khi đầu ra truyền tải, hầu như không có bất kỳ điện áp phản hồi nào trong vòng 60ms ngay cả khi áp dụng 24% PWM. • Đầu nối chuyển giao lỏng lẻo, bị lỗi • Bộ phận chuyển giao bị ngắt kết nối • Bộ chuyển nguồn bị lỗi • Tháo thiết bị truyền • Kiểm tra dây n đầu nối • Thay thế bo transfer.

Báo lỗi sc 495-00: Lỗi bộ tái chế mực in Xung bộ mã hóa không thay đổi trong 3 giây sau khi động cơ drum mực bật • Vận chuyển mực thải đã dừng do quá tải động cơ drum mực • Cảm biến cuối mực bị lỗi, bị ngắt kết nối • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ drum mực • Loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ • Kiểm tra các cuộn dây vận chuyển và kiểm tra xem có bị tắc nghẽn • Tháo bộ phận phát triển và kiểm tra dây cắm và đầu nối cảm biến cuối mực • Thay thế cảm biến cuối mực.

Báo lỗi sc 496-00: Lỗi chai lấy mực Công tắc đặt chai lấy mực vẫn tắt khi đóng cửa trước • Không có chai lấy mực nào trong máy • Nắp công tắc đặt chai lấy mực lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Công tắc đặt chai lấy mực bị lỗi • Xác nhận rằng có chai lấy mực đã qua sử dụng trong máy • Kiểm tra cách khai thác của công tắc đặt chai lấy mực • Thay thế công tắc của bộ lấy chai mực.

báo lỗi sc 501/502/503: lỗi khay 1, 2, 3

Báo lỗi sc 515-00: Lỗi thanh vỗ giấy của duplex (bộ phận đảo mặt hai).

Báo lỗi 520-01-02-03: lỗi motor lấy giấy khay 1, 2 ,3.

Báo lỗi sc 521-01: Lỗi khóa motor chính (main motor). Lỗi được phát hiện trong thanh ghi động cơ (VODKA: Vận chuyển DCM) trong vòng 100 mili giây sau khi động cơ bật hoặc lỗi được phát hiện trong thanh ghi 5 lần liên tục và máy xác định rằng động cơ không quay đúng. Lưu ý: VODKA là một thành phần của IOB. • Dây curoa động cơ, dây cắm lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Mô-men xoắn của động cơ quá cao, do tắc nghẽn, chướng ngại vật • Động cơ bị lỗi • IOB bị lỗi • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra động cơ và khu vực xung quanh động cơ cho chướng ngại vật. • Thay thế động cơ rơ le chính • Thay thế IOB.

Báo lỗi sc 521-02: Lỗi khóa động cơ trục registration. Một lỗi đã được phát hiện trong thanh ghi động cơ (VODKA: Vận chuyển DCM) trong vòng 100 mili giây sau khi động cơ bật hoặc lỗi được phát hiện trong thanh ghi 5 lần liên tiếp và máy xác định rằng động cơ không quay đúng. Lưu ý: VODKA là một thành phần của IOB. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Mô-men xoắn của động cơ quá cao, do tắc nghẽn, chướng ngại vật • Động cơ bị lỗi • IOB bị lỗi • Kiểm tra dây cắm, đầu nối động cơ và thay thế nếu bị hỏng. khu vực xung quanh động cơ có chướng ngại vật. • Thay thế động cơ registration • Thay IOB.

Báo lỗi sc 522-01: lỗi khóa động cơ đảo giấy duplex. Lỗi được phát hiện trong thanh ghi động cơ (VODKA: Vận chuyển DCM) trong vòng 100 mili giây sau khi động cơ bật hoặc lỗi được phát hiện trong thanh ghi 5 lần liên tục và máy xác định rằng động cơ không quay đúng. Lưu ý: VODKA là một thành phần của IOB. • Dây cắm động cơ, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Mô-men xoắn động cơ quá cao, do tắc nghẽn, chướng ngại vật • Động cơ bị lỗi • IOB bị lỗi • Kiểm tra dây cắm, đầu nối động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra động cơ và khu vực xung quanh động cơ cho chướng ngại vật. • Thay thế động cơ đảo giấy duplex • Thay thế IOB.

Báo lỗi sc 530-01: quạt làm mát drum bị lỗi

Tổng hợp lỗi quạt làm mát: ghi chú lỗi sc530 sẽ thay đổi theo số đuôi của từng cái quạt

Báo lỗi sc 530-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11: quạt làm mát khu vực (1, 2) hộp từ bị lỗi. (04) quạt duplex lỗi. (05) quạt làm mát PCU lỗi. (06) lỗi quạt làm mát bình mực. (07) lỗi quạt làm mát khu vực bộ sấy. (08-09) lỗi quạt làm mát PSU. (10) lỗi quạt bo nguồn. (11) lỗi quạt controller.(12)

Mã: SC530-12 Lỗi quạt tụ điện Sau khi quạt bật, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. các khoảng thời gian. • Do vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa tăng CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt dừng và sau đó máy dừng. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ quạt do vật cản. • Đầu nối động cơ quạt, dây nịt lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • Động cơ quạt bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh quạt để tìm các vật cản có thể cản trở việc quay của cánh quạt. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế quạt tụ điện.

Mã: SC530-13 Lỗi quạt PFU 1 Sau khi quạt bật, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. các khoảng thời gian. • Do vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa tăng CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt dừng và sau đó máy dừng. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ quạt do vật cản. • Đầu nối động cơ quạt, dây nịt lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • Động cơ quạt bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh quạt để tìm các vật cản có thể cản trở việc quay của cánh quạt. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế quạt PFU 1.

Mã: SC530-14 Lỗi quạt đơn vị cấp giấy 2 Sau khi quạt bật, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. các khoảng thời gian. • Do vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa tăng CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt dừng và sau đó máy dừng. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ quạt do vật cản. • Đầu nối động cơ quạt, dây nịt lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • Động cơ quạt bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh quạt để tìm các vật cản có thể cản trở việc quay của cánh quạt. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế quạt PFU 2.

Mã: SC530-15 Quạt đơn vị cấp giấy 3 lỗi Sau khi quạt bật, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. các khoảng thời gian. • Do vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa tăng CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt dừng và sau đó máy dừng. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ quạt do vật cản. • Đầu nối động cơ quạt, dây nịt lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • Động cơ quạt bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh quạt để tìm các vật cản có thể cản trở việc quay của cánh quạt. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế quạt PFU 3.

Mã: SC530-16 Quạt đơn vị cấp giấy 4 lỗi Chỉ Nhật Bản Lưu ý: Các máy thuộc dòng này có bốn khay ở Nhật Bản và máy ở các khu vực bên ngoài Nhật Bản có ba khay. Khay 1 là khay song song, nhưng Khay 1 ở Nhật Bản nhỏ hơn. Sau khi quạt bật, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. các khoảng thời gian. • Do vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa tăng CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt dừng và sau đó máy dừng. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ quạt do vật cản. • Đầu nối động cơ quạt, dây nịt lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • Động cơ quạt bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh quạt để tìm các vật cản có thể cản trở việc quay của cánh quạt. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế quạt PFU 4.

Mã: SC531-01 Quạt hút chính Sau khi quạt bật, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. các khoảng thời gian. • Do vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa tăng CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt dừng và sau đó máy dừng. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ quạt do vật cản. • Đầu nối động cơ quạt, dây nịt lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • Động cơ quạt bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh quạt để tìm các vật cản có thể cản trở việc quay của cánh quạt. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế quạt hút chính.

Mã: SC531-02 Quạt hút chính Sau khi quạt bật, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. các khoảng thời gian. • Do vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa tăng CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và vẫn ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt dừng và sau đó máy dừng. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ quạt do vật cản. • Đầu nối động cơ quạt, dây nịt lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • Động cơ quạt bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh quạt để tìm các vật cản có thể cản trở việc quay của cánh quạt. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế quạt hút chính.

Mã: SC531-03 Lỗi quạt hút nhiệt Sau khi quạt bật, tín hiệu khóa quạt được kiểm tra sau 1 giây. các khoảng thời gian. • Do vật cản hoặc sự cố khác, tín hiệu khóa tăng CAO 1,5 giây sau khi quạt bật và duy trì ở mức CAO trong 6 lần đếm liên tiếp. • Tín hiệu khóa phải ở mức THẤP trong quá trình hoạt động bình thường. • Quạt dừng và sau đó máy dừng. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ quạt do vật cản. • Đầu nối động cơ quạt, dây nịt lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • Động cơ quạt bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh quạt để tìm các vật cản có thể cản trở việc quay của cánh quạt. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế quạt hút nhiệt.

Mã: SC540-01 Kết hợp lỗi động cơ web 1 Lượng dòng điện được phát hiện trong quá trình hoạt động của mô tơ web vượt quá 350 mA trong 5 mẫu liên tiếp. Nguyên nhân: • Kết nối động cơ web lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ web bị ngắt kết nối • Khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra kết nối dây nịt tại CN252 trên IOB • Kiểm tra đầu nối động cơ web, dây nịt và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây thoát giấy từ điểm mà mô tơ web kết nối bên dưới bộ nung chảy. • Thay thế mô tơ web • Thay thế IOB

Mã: SC540-03 Kết nối động cơ web lỗi 2 SC540-02 đã xảy ra ba lần và máy tự động tắt do hỏng mô tơ web. Nguyên nhân: • Khai thác động cơ web lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ web bị ngắt kết nối • Động cơ web bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra kết nối dây nịt • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ

Mã: SC540-04 Kết hợp lỗi động cơ web 3 SC540-02 đã xảy ra tổng cộng 10 lần và máy đã tự động tắt do hỏng mô tơ web. Nguyên nhân: • Khai thác động cơ web lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ web bị ngắt kết nối • Động cơ web bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra kết nối dây nịt • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ

Mã: SC541-00 Fusing trung tâm nhiệt điện trở lỗi Nhiệt độ nung chảy được phát hiện bởi cảm biến NC trung tâm (nhiệt điện trở) là dưới 0 ° C trong 7 s. Nguyên nhân: • Đầu nối nhiệt điện trở bị lỗi • Thermistor bị hư hỏng, hoặc ở vị trí Biện pháp khắc phục: • Kéo bộ nung chảy ra khỏi máy. • Ở phía trước của bộ nung chảy, kiểm tra kết nối của nhiệt điện trở NC. • Kiểm tra việc lắp đặt điện trở nhiệt NC và xác nhận rằng nó không bị lệch khỏi vị trí. • Thay thế nhiệt điện trở NC.

Mã: SC542-01 Nhiệt độ nung chảy lỗi khởi động 1: Nhiệt điện trở trung tâm Cảm biến NC trung tâm (điện trở nhiệt) phía trên con lăn nóng xác định rằng con lăn nóng không đạt được nhiệt độ khởi động trong thời gian quy định. Nguyên nhân: • Đèn nung chảy bị ngắt kết nối • Nhiệt điện trở trung tâm bị lệch khỏi vị trí Biện pháp khắc phục: • Kéo bộ nung chảy ra khỏi máy. • Kiểm tra các kết nối đèn nung chảy ở phía trước và phía sau. • Kiểm tra cảm biến NC trung tâm và xác nhận rằng nó đã được cài đặt chính xác

Mã: SC542-02 Nhiệt độ nung chảy lỗi khởi động 2: Nhiệt điện trở trung tâm Cảm biến NC trung tâm (điện trở nhiệt) phía trên con lăn nóng xác định rằng con lăn nóng không đạt được 100 ° C trong thời gian quy định. Nguyên nhân: • Đèn nung chảy bị ngắt kết nối • Nhiệt điện trở trung tâm bị lệch khỏi vị trí Biện pháp khắc phục: • Kéo bộ nung chảy ra khỏi máy. • Kiểm tra các kết nối đèn nung chảy ở phía trước và phía sau. • Kiểm tra cảm biến NC trung tâm và xác nhận rằng nó đã được lắp đặt chính xác.

Mã: SC542-03 Nhiệt độ nung chảy lỗi khởi động 3: Nhiệt điện trở trung tâm Cảm biến NC trung tâm (điện trở nhiệt) phía trên con lăn nóng xác định rằng con lăn nóng không đạt được nhiệt độ nạp lại trong thời gian quy định. Nguyên nhân: • Đèn nung chảy bị ngắt kết nối • Nhiệt điện trở trung tâm bị lệch khỏi vị trí Biện pháp khắc phục: • Kéo bộ nung chảy ra khỏi máy. • Kiểm tra các kết nối đèn nung chảy ở phía trước và phía sau. • Kiểm tra cảm biến NC trung tâm và xác nhận rằng nó đã được lắp đặt chính xác.

Mã: SC543-00 Lỗi quá nhiệt đèn cầu chì 1 (phần mềm) Nhiệt điện trở trung tâm (cảm biến NC) phát hiện nhiệt độ 240 ° C tại tâm của con lăn nóng. Lỗi phần mềm điều khiển nhiệt độ nung chảy Nguyên nhân: • PSU bị lỗi • IOB bị lỗi • BICU bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Thay thế PSU • Thay thế IOB • Thay thế BICU

Mã: SC544-00 Lỗi quá nhiệt đèn cầu chì 1: Phần cứng Nhiệt điện trở trung tâm (cảm biến NC) hoặc nhiệt điện trở cuối phát hiện nhiệt độ 250 ° C trên trục lăn nóng. Nguyên nhân: • PSU bị lỗi • IOB bị lỗi • BICU bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Thay thế PSU • Thay thế IOB • Thay thế BICU

Mã: SC545-00 Lỗi quá nhiệt đèn cầu chì 2: Đèn trung tâm Sau khi trục lăn nóng đạt đến nhiệt độ khởi động, đèn nung chảy vẫn bật hết công suất trong 11 lần lấy mẫu (thời gian 1,8 giây) trong khi trục lăn nóng không quay. Nguyên nhân: • Thermistor bị hư hỏng, hoặc ở vị trí • Đèn nung chảy bị ngắt kết nối Biện pháp khắc phục: • Kéo bộ nung chảy ra khỏi máy. • Kiểm tra tất cả các kết nối nhiệt điện trở, dây nịt. • Kiểm tra các kết nối đèn nung chảy, dây nịt.

Mã: SC547-01 Lỗi tín hiệu zero cross 0 1: Rơ le sấy (bo nguồn) Khi bật nguồn và tắt rơ le cầu chì, 3 người lấy mẫu phát hiện thấy dấu thập 0 không bình thường. Nguyên nhân: • Rơ le nung chảy ngắn • Mạch truyền động rơ le cầu chảy bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra các dây và kết nối giữa bo mạch ổ AC và IOB. • Thay thế dây nịt, đầu nối bị hỏng • Thay thế bo mạch ổ AC. • Thay thế IOB

Mã: SC547-02 Lỗi tín hiệu zero cross không 2: Rơ le sấy Không có tín hiệu chéo nào được phát hiện trong vòng 3 giây. sau khi bật nguồn hoặc sau khi đóng cửa trước. Nguyên nhân: • Rơ le nung chảy ngắn • Mạch truyền động rơ le cầu chảy bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra các dây và kết nối giữa bo mạch ổ AC và IOB. • Thay thế dây nịt, đầu nối bị hỏng • Kiểm tra và thay thế cầu chì PSU (24VS). • Thay thế bo mạch ổ AC. • Thay thế IOB

Mã: SC547-03 Lỗi tín hiệu zero cross 0 2: Nguồn điện không ổn định Sau 11 lần lấy mẫu, nguồn điện không nằm trong khoảng 50 đến 60 Hz, cho thấy rằng nguồn điện không ổn định. Nguyên nhân: • Nguồn điện không ổn định. Biện pháp khắc phục: • Đầu tiên, tắt / mở máy. • Tham khảo ý kiến ​​của công ty cung cấp điện để xác nhận rằng nguồn điện đã ổn định. • Kiểm tra dây nịt, kết nối giữa bo mạch ổ AC và IOB. • Thay thế bo mạch ổ AC. • Thay thế IOB.

Mã: SC551-00 Lỗi nhiệt điện trở nóng chảy 1: Kết thúc nhiệt điện trở Nhiệt điện trở cuối (loại tiếp xúc) nhỏ hơn 0C (32F) trong hơn 7 giây. Nguyên nhân: • Đầu nối nhiệt điện trở lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Thermistor được lắp đặt không chính xác hoặc lỏng lẻo, và trôi ra khỏi vị trí. Biện pháp khắc phục: • Kéo bộ nung chảy ra. • Kiểm tra tất cả các dây nịt, đầu nối nhiệt điện trở • Xác nhận rằng các điện trở nhiệt được lắp đúng cách.

Mã: SC552-01 Lỗi nhiệt độ tải lại nung chảy 1: Kết thúc nhiệt điện trở Điện trở nhiệt cuối (loại tiếp xúc) không thể phát hiện: • 100 ° C 25 giây sau khi bắt đầu chu kỳ khởi động. • Thay đổi nhiệt độ hơn 16 độ trong 5 giây. • Nhiệt độ nạp lại với 56 giây sau khi bắt đầu chu trình kiểm soát nhiệt độ nung chảy. Nguyên nhân: • Đèn nung chảy bị ngắt kết nối • Đầu nối nhiệt điện trở cuối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Kết thúc nhiệt điện trở không đúng vị trí, lắp đặt không chính xác • Bộ điều nhiệt mở Biện pháp khắc phục: • Kéo bộ nung chảy ra. • Kiểm tra dây nịt, kết nối của đèn nung chảy. • Kiểm tra dây nịt nhiệt điện trở cuối, đầu nối • Kiểm tra nhiệt điện trở cuối và đảm bảo rằng nó được lắp đúng cách và không trôi nổi. • Thay bộ điều nhiệt.

Mã: SC552-02 Lỗi nhiệt độ tải lại nung chảy 2: Kết thúc nhiệt điện trở Con lăn nóng không đạt 100 ° C trong thời gian quy định. Nguyên nhân: • Đèn nung chảy bị ngắt kết nối • Đầu nối nhiệt điện trở lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Thermistor sai vị trí, lắp đặt sai • Bộ điều nhiệt mở Biện pháp khắc phục: • Kéo bộ nung chảy ra. • Kiểm tra dây nịt, kết nối của đèn nung chảy. • Kiểm tra dây nịt nhiệt điện trở cuối, đầu nối • Kiểm tra nhiệt điện trở cuối và đảm bảo rằng nó được lắp đúng cách và không trôi nổi. • Thay bộ điều nhiệt.

Mã: SC552-03 Nhiệt độ tải lại nung chảy lỗi 3: Kết thúc nhiệt điện trở Con lăn nóng không đạt đến nhiệt độ quy định trong vòng 3 giây, sau khi bắt đầu chu trình kiểm soát nhiệt độ nung chảy. Nguyên nhân: • Đèn nung chảy bị ngắt kết nối • Đầu nối nhiệt điện trở lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Thermistor sai vị trí, lắp đặt sai • Bộ điều nhiệt mở Biện pháp khắc phục: • Kéo bộ nung chảy ra. • Kiểm tra dây nịt, kết nối của đèn nung chảy. • Kiểm tra dây nịt nhiệt điện trở cuối, đầu nối • Kiểm tra nhiệt điện trở cuối và đảm bảo rằng nó được lắp đúng cách và không trôi nổi. • Thay bộ điều nhiệt.

Mã: SC553-00 Lỗi nhiệt điện trở nóng chảy 4: Điện trở nhiệt cuối (phần mềm) Nhiệt điện trở cuối (loại tiếp xúc) ở 240 ° C (464 ° F) trong hơn 1 giây. Nhiệt độ được đọc 10 lần mỗi giây. (cách nhau 0,1 s). Nguyên nhân: • PSU bị lỗi • Ban điều khiển IOB bị lỗi • Bảng điều khiển BICU bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Thay thế PSU • Thay thế IOB • Thay thế BICU

Mã: SC555-00 Lỗi đèn sấy Sau khi bắt đầu chu kỳ khởi động, đèn sấy hoạt động hết công suất trong 1,8 s nhưng trục lăn nóng không quay. Nguyên nhân: • Thermistor bị cong, lệch khỏi vị trí • Đèn sấy bị ngắt kết nối Biện pháp khắc phục: • Kéo bộ nung chảy ra. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối nhiệt điện trở • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của đèn sấy • Kiểm tra các điện trở nhiệt và đảm bảo rằng chúng được lắp đúng cách và không trôi nổi.

Mã: SC557-00 Không có lỗi tín hiệu zero cross Tiếng ồn tần số cao được phát hiện trên đường dây điện. Nguyên nhân: Mã SC được ghi và hoạt động của máy không bị ảnh hưởng. Biện pháp khắc phục: • Không cần thực hiện hành động nào.

Mã: SC559-00 Mứt nung chảy: 3 số đếm Tại cảm biến thoát nung chảy, giấy được phát hiện trễ trong ba lần đếm xung (lỗi trễ) và SP1159 đã được bật. Nguyên nhân: • Nếu SC này xảy ra, máy không thể được sử dụng cho đến khi kỹ thuật viên dịch vụ hủy mã SC. • SC này chỉ xảy ra nếu SP1159 đã được đặt thành “1” (Bật). (Mặc định: 0 (Tắt)). Biện pháp khắc phục: • Vào chế độ SP • Bật / tắt máy.

Mã: SC569-00 Lỗi động cơ giải phóng áp suất nung chảy Trong quá trình sao chụp, cảm biến HP không phát hiện được bộ truyền động, thử lại 3 lần vẫn không phát hiện được. Nguyên nhân: • Khóa động cơ do quá tải • Hội đồng quản trị động cơ bị lỗi • Cảm biến HP bị lỗi, bị ngắt kết nối, lỗi kết nối, dây nịt bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Kéo bộ nung chảy ra. • Kiểm tra khu vực xung quanh mô tơ áp suất để tìm các chướng ngại vật có thể gây cản trở động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của cảm biến xả áp suất và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến xả áp suất. • Thay thế động cơ.

Mã: SC570-00 Tụ điện lỗi xả 1 Mã lỗi được xuất ra từ bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT). Khi xả, khối tụ điện không thể tăng cường: • Sau khi tụ điện xả, thiết bị sạc / xả đã đưa ra mã lỗi để báo hiệu rằng đã xảy ra lỗi. • Khi lỗi được đưa ra, một thông báo xuất hiện trên màn hình bảng điều khiển: “V Yêu cầu Bảo trì Bộ phận”. • Khối tụ điện ngừng sạc và xả. • Máy đặt điều khiển sạc / xả ở trạng thái TẮT, nhưng máy có thể tiếp tục các hoạt động không sử dụng tụ điện. Nguyên nhân: • Bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT) bị hỏng • Thiết bị sạc / xả bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy hai lần. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay thế bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT) • Thay thế khối tụ điện V Các bộ phận. • Dữ liệu đầu ra phí gốc được thực hiện trước khi vận chuyển cũng phải được khôi phục.

Mã: SC571-00 Tụ điện lỗi xả 3 Mã lỗi được xuất ra từ bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT). Khi quá trình phóng điện bị dừng lại, quá trình phóng điện từ khối tụ điện vẫn không dừng lại: • Sau khi tụ điện xả điện, thiết bị sạc / xả điện đưa ra một mã lỗi để báo hiệu rằng đã xảy ra lỗi. • Khi lỗi được đưa ra, một thông báo xuất hiện trên màn hình bảng điều khiển: “V Yêu cầu Bảo trì Bộ phận”. • Khối tụ điện ngừng sạc và xả. • Máy đặt điều khiển sạc / xả ở trạng thái TẮT, nhưng máy có thể tiếp tục các hoạt động không sử dụng tụ điện. Nguyên nhân: • Bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT) bị hỏng • Thiết bị sạc / xả bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy hai lần. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay thế bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT) • Thay thế khối tụ điện V Các bộ phận. • Dữ liệu đầu ra phí gốc được thực hiện trước khi vận chuyển cũng phải được khôi phục.

Mã: SC572-00 Tụ điện lỗi xả 2 Mã lỗi được xuất ra từ bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT). Khi bắt đầu phóng điện, khối tụ điện không thể phóng điện: • Sau khi tụ điện xả điện, thiết bị sạc / phóng điện đưa ra mã lỗi để báo hiệu rằng đã xảy ra lỗi. • Khi lỗi được đưa ra, một thông báo xuất hiện trên màn hình bảng điều khiển: “V Yêu cầu Bảo trì Bộ phận”. • Khối tụ điện ngừng sạc và xả. • Máy đặt điều khiển sạc / xả ở trạng thái TẮT, nhưng máy có thể tiếp tục các hoạt động không sử dụng tụ điện. Nguyên nhân: • Xả FED bị hỏng • Bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT) bị hỏng • Thiết bị sạc / xả bị hỏng • Dây nịt thiết bị xả lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Đầu nối lỏng lẻo • Máy sưởi DC bị ngắt kết nối Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy hai lần. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay thế bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT) • Thay thế khối tụ điện V Các bộ phận. • Dữ liệu đầu ra phí gốc được thực hiện trước khi vận chuyển cũng phải được khôi phục.

Mã: SC573-00 Xả lỗi thiết bị Mã lỗi được xuất ra từ bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT). Khi sạc, khối tụ điện không thể sạc: • Trong khi tụ điện tăng điện áp bất thường khi nó bắt đầu sạc hoặc máy phát hiện thấy điện áp tụ điện không tăng và báo hiệu lỗi. • Khi lỗi được đưa ra, một thông báo xuất hiện trên màn hình bảng điều khiển: “V Yêu cầu Bảo trì Bộ phận”. • Khối tụ điện ngừng sạc và xả. • Máy đặt điều khiển sạc / xả ở trạng thái TẮT, nhưng máy có thể tiếp tục các hoạt động không sử dụng tụ điện. Nguyên nhân: • Dây nịt thiết bị sạc lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng • Bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT) bị hỏng • Thiết bị sạc / xả bị hỏng • Điện áp nguồn điện bị sụt giảm (thấp hơn AC78V). Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy hai lần. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay thế bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT) • Thay thế khối tụ điện V Các bộ phận. • Dữ liệu đầu ra phí gốc được thực hiện trước khi vận chuyển cũng phải được khôi phục.

Mã: SC574-00 Tụ điện lỗi hư hỏng chỉ Nhật Bản Dung lượng của tụ điện đã giảm và máy đã chuyển sang chế độ giảm CPM: • Dung lượng của tụ điện được tính toán bởi CAPCNT từ kết quả của phép đo lúc bắt đầu sạc được xác định là dưới tiêu chuẩn và lỗi được phát ra do số vượt quá thông số kỹ thuật cho CPM giảm xuống. • Khi lỗi được đưa ra, một thông báo xuất hiện trên màn hình bảng điều khiển: “V Yêu cầu Bảo trì Bộ phận”. • Hoạt động bình thường tiếp tục mà không cần tắt tụ điện hoặc động cơ. Nguyên nhân: • Dung lượng quá thấp do tụ điện bị hỏng • Bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT) bị hỏng • Thiết bị sạc / xả bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Thay thế bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT) • Thay thế khối tụ điện V Các bộ phận. • Dữ liệu đầu ra phí gốc được thực hiện trước khi vận chuyển cũng phải được khôi phục.

Mã: SC575-00 Lỗi cài đặt bộ tụ điện Máy không thể phát hiện rằng khối tụ điện đã được đặt. • Khi lỗi được đưa ra, một thông báo xuất hiện trên màn hình bảng điều khiển: “V Yêu cầu Bảo trì Bộ phận”. • Khối tụ điện ngừng sạc và xả. • Máy đặt điều khiển sạc / xả ở trạng thái TẮT, nhưng máy có thể tiếp tục các hoạt động không sử dụng tụ điện. Nguyên nhân: • Dây nịt IOB-CAPCNT lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Bộ tụ điện bị hỏng, không được lắp đặt đúng cách • Bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT) bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Xác nhận rằng khối tụ điện được lắp đúng cách. • Bật / tắt máy hai lần. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, trước tiên hãy kiểm tra dây nịt IOB-CAPCNT và thay thế nếu bị hỏng • Thay thế bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT) • Thay thế khối tụ điện V Các bộ phận. • Dữ liệu đầu ra phí gốc được thực hiện trước khi vận chuyển cũng phải được khôi phục.

Mã: SC581-00 Dây nguồn không được kết nối đúng cách (cắm điện bị lỏng hoặc ổn áp không ổn định). Theo thông số kỹ thuật điều khiển cho máy này “Phát hiện kết nối dây nguồn (DOM 90 cpm)”, một thông báo trên bảng điều khiển (không phải mã SC) cảnh báo người vận hành rằng dây nguồn đã bị ngắt kết nối. Hiển thị thông báo này là: “Đã ngắt kết nối dây nguồn. Tắt máy, sau đó kết nối dây nguồn với nguồn điện.” Các mã SC đơn vị nung chảy sau được cung cấp, liệt kê ở đây theo thứ tự quan trọng: • Nhiệt độ cao: SC543, SC544, SC553 • Các mã SC nhiệt điện trở: SC541, SC551 • Đèn nung chảy trên mã SC cảnh báo (lỗi nhiệt độ tải lại): SC542, SC552, SC545, SC555 Lưu ý những điều sau: • Nếu dây nguồn không được phát hiện là đã ngắt kết nối, mã SC lỗi nhiệt độ tải lại sẽ được cấp. • Nếu dây nguồn được phát hiện bị ngắt kết nối, thì lỗi kết nối dây nguồn sẽ được ưu tiên. • Trong trường hợp này, cờ SC hỏng nhiệt độ tải lại SC (đèn cầu chì trên SC) sẽ bị xóa. Nguyên nhân: • Dây nguồn ở phía bộ cầu chì bị ngắt kết nối. Biện pháp khắc phục: • TẮT máy. • Kết nối dây nguồn với nguồn điện. • BẬT máy.

Mã: SC585-00 Lỗi cảm biến nhiệt độ Máy cấp mã SC này sau 3 lần đọc nhiệt độ bất thường liên tiếp. • Đọc nhiệt độ dưới –10 ° C • Đọc nhiệt độ trên 100 ° C Nguyên nhân: • Đầu nối dây nịt cảm biến nhiệt độ lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Thermistor bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến nhiệt độ. • Đặt lại cảm biến nhiệt độ • Thay thế cảm biến nhiệt độ.

Mã: SC590-00 Lỗi động cơ thu mực (hồi mực thải) Đầu ra của cảm biến động cơ thu mực không thay đổi trong 3 giây khi động cơ thu mực đang bật. Nguyên nhân: • Trục dẫn động dọc bị thiếu, không được lắp đặt đúng cách. • Khóa động cơ do tắc nghẽn • Dây nịt động cơ, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Bộ cảm biến động cơ thu mực khai thác, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • Cảm biến động cơ thu mực bị lỗi • Động cơ bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Đảm bảo rằng trục truyền động thẳng đứng đã được lắp đặt và được lắp đặt chính xác ở đầu dưới cùng của trục nơi nó kết nối với động cơ. • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến của động cơ thu mực và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến động cơ thu thập mực. • Thay thế động cơ lấy mực.

Mã: SC620-01 ADF lỗi giao tiếp 1 (bộ nạp giấy tự động) Đã xảy ra lỗi giao tiếp giữa máy chính và ADF được kết nối qua ASAP. Sự cố đã được phát hiện sau khi kết nối bình thường. Một trong những trường hợp sau đã xảy ra: • SC này xảy ra sau khi phát hiện sự cố sau khi kết nối ADF được nhận dạng khi khởi động. • Không có phản hồi ngay cả khi không kết nối ADF khi khởi động, nhưng vẫn có thể sử dụng máy (không cấp mã SC) mà không cần chức năng ADF (quét, sao chép tài liệu gốc trên khay gốc). Nguyên nhân: • Kết nối ADF kém • Tiếng ồn điện trên đường dây điện • ADF bị hỏng • IPU bị hỏng (IPU nằm trên BICU). Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra kết nối ADF • Kiểm tra kết nối ADF-BICU • Thay thế ADF • Thay thế BICU

Mã: SC620-02 ADF lỗi giao tiếp 2 Đã xảy ra lỗi giao tiếp giữa máy chính và ADF được kết nối qua ASAP. Quá trình thử lại được kích hoạt do lỗi kết nối sau khi kết nối bình thường. Một trong những trường hợp sau đã xảy ra: • SC xảy ra sau khi phát hiện sự cố khi kết nối ADF được nhận dạng khi khởi động. • Không có phản hồi ngay cả khi không kết nối ADF khi khởi động, nhưng vẫn có thể sử dụng máy (không cấp mã SC) mà không cần chức năng ADF (quét, sao chép tài liệu gốc trên khay gốc). • SC được cấp khi phát hiện kết nối ADF không tương thích (thông số kỹ thuật của dây ADF không khớp). Nguyên nhân: • Kết nối ADF không tương thích (thông số kỹ thuật cáp ADF không khớp) • Tiếng ồn điện trên đường dây điện • Kết nối ADF kém tại BICU • ADF bị hỏng • IPU bị hỏng (IPU nằm trên BICU) Biện pháp khắc phục: • Xác nhận rằng ADF là thiết bị chính xác cho máy. • Thay thế ADF bằng ADF tương thích • Xác định xem có nhiễu điện trên đường dây điện hay không. • Kiểm tra kết nối cáp ADF tại BICU. • Thay thế ADF. • Thay thế BICU.

Mã: SC620-03 ADF lỗi giao tiếp 3 Không nhận được tín hiệu nào trong thời gian quy định để nhận lệnh kết thúc khởi tạo CIS. • Không nhận được gì trong vòng 3 giây. sau khi máy được bật hoặc khôi phục từ chế độ Tiết kiệm năng lượng. • Nếu máy không nhận được lệnh kết thúc khởi tạo CIS, nó xác định có sự cố với ADF và cấp mã SC này. Nguyên nhân: • Nhiễu điện trên đường dây điện. • Kết nối ADF kém. • ADF bị hỏng. • IPU bị hỏng (IPU nằm trên BICU). Biện pháp khắc phục: • Xác định xem có nhiễu điện trên đường dây điện hay không. • Kiểm tra kết nối cáp ADF với BICU. • Thay thế ADF • Thay thế BICU

Mã: SC621-01 BICU> Lỗi giao tiếp trình hoàn thiện: Lỗi ngắt Trong quá trình giao tiếp với MBX của bộ kết thúc, BICU nhận được tín hiệu ngắt (LOW) từ bộ kết thúc. Nguyên nhân: • Kết nối cáp I / F với máy chính hoặc bộ hoàn thiện ngược dòng và lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Công tắc ngắt bị lỗi • Dây nguồn lỏng lẻo, đứt gãy, bị lỗi • Ban điều khiển đơn vị ngoại vi bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra kết nối cáp I / F của bộ hoàn thiện với máy chính hoặc với thiết bị đầu nguồn. • Nếu thiết bị ngoại vi có công tắc ngắt, hãy kiểm tra nó. • Kiểm tra dây nguồn của thiết bị ngoại vi nếu nó có dây nguồn riêng biệt. • Thay thế bảng điều khiển thiết bị ngoại vi.

Mã: SC621-02 BICU> Lỗi giao tiếp trình hoàn thiện: Lỗi thời gian chờ Trong quá trình giao tiếp giữa bộ hoàn thiện MBX và BICU, không có tín hiệu ACK nào được phát hiện trong 100 ms sau ba lần thử. Nguyên nhân: • Mức đường dây nối tiếp không ổn định, tiếng ồn bên ngoài trên đường dây • Kết nối cáp I / F với máy chính hoặc bộ hoàn thiện ngược dòng và lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Công tắc ngắt bị lỗi • Dây nguồn lỏng lẻo, đứt gãy, bị lỗi • Ban điều khiển đơn vị ngoại vi bị lỗi • BICU bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Xác định xem có nhiễu điện trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Kiểm tra kết nối cáp I / F của bộ hoàn thiện với máy chính hoặc với thiết bị đầu nguồn. • Nếu thiết bị ngoại vi có công tắc ngắt, hãy kiểm tra nó. • Kiểm tra dây nguồn của thiết bị ngoại vi nếu nó có dây nguồn riêng biệt. • Thay thế bảng điều khiển thiết bị ngoại vi. • Thay thế BICU

Mã: SC626-01 Lỗi giao tiếp BICU, LCIT: Lỗi tiếp nhận ngắt Trong quá trình giao tiếp với LCIT, BICU nhận được tín hiệu ngắt (Thấp). Nguyên nhân: • Kết nối đường dây nối tiếp không ổn định • Tiếng ồn bên ngoài trên đường dây • Kết nối LCIT với máy chính bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Ban điều khiển LCIT bị lỗi • BICU bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Xác định xem có nhiễu điện trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Kiểm tra kết nối cáp I / F của LCIT ở phía bên phải của máy chính. • Kiểm tra đầu nối cáp xem có bị hư hỏng không. • Đảm bảo rằng đầu nối đã được khóa và kết nối. • Thay thế bảng điều khiển LCIT. • Thay thế BICU.

Mã: SC626-02 Lỗi giao tiếp BICU, LCIT: Lỗi hết thời gian chờ Sau khi 1 khung dữ liệu được gửi đến LCIT, tín hiệu ACK không nhận được trong vòng 100 ms và không nhận được sau 3 lần thử lại. Nguyên nhân: • Kết nối đường dây nối tiếp không ổn định • Tiếng ồn bên ngoài trên đường dây • Kết nối LCIT với máy chính bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Ban điều khiển LCIT bị lỗi • BICU bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Xác định xem có nhiễu điện trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Kiểm tra kết nối cáp I / F của LCIT ở phía bên phải của máy chính. • Kiểm tra đầu nối cáp xem có bị hư hỏng không. • Đảm bảo rằng đầu nối đã được khóa và kết nối. • Thay thế bảng điều khiển LCIT. • Thay thế BICU.

Mã: SC628-01 Lỗi ngắt giao tiếp IOB-CAPCNT Chỉ dành cho Nhật Bản Khi lỗi được phát ra, một thông báo xuất hiện trên màn hình bảng điều khiển: “V Yêu cầu Bảo trì Bộ phận”. Khối tụ điện ngừng sạc và xả. • Một ngắt (tín hiệu LOW) không phát ra khi khởi động, hoặc ngắt (tín hiệu LOW) được nhận trong khi mạch giao tiếp được kết nối với CAPCNT. • Máy đặt điều khiển sạc / xả ở trạng thái TẮT, nhưng máy có thể tiếp tục các hoạt động không sử dụng tụ điện. Nguyên nhân: • Dòng nối tiếp không ổn định • Tiếng ồn điện bên ngoài trên đường dây điện hoặc xung quanh máy. • Chập điện trong dây nịt IOB-CAPCNT • Bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT) bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối IOB-CAPCNT và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT).

Mã: SC628-02 Lỗi hết thời gian chờ giao tiếp IOB-CAPCNT Chỉ dành cho Nhật Bản Không có ACK nào được trả lại trong vòng 100 mili giây sau khi một khung dữ liệu được gửi đến CAPCNT. Nguyên nhân: • Dòng nối tiếp không ổn định • Tiếng ồn điện bên ngoài trên đường dây điện hoặc xung quanh máy. • Chập điện trong dây nịt IOB-CAPCNT • Bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT) bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối IOB-CAPCNT và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế bảng điều khiển tụ điện (CAPCNT).

Mã: SC641-00 Lỗi giao tiếp giữa BICU và bộ điều khiển Giao thức RAPI đã cấp một khung từ bộ điều khiển đến BICU nhưng BICU không phản hồi. Ba lần thử được thực hiện trong khoảng thời gian 100 mili giây mà không có phản hồi. Trình điều khiển RAPI không mở được khi khởi động hoặc lỗi thử lại được đưa ra bốn lần trong khi hoạt động. Ba lần thử trong khoảng thời gian 100 ms không nhận được phản hồi từ động cơ. Nguyên nhân: • Kết nối bị lỗi giữa BICU và bo mạch điều khiển. • Bảng điều khiển hoặc lỗi phần mềm điều khiển • BICU bị lỗi • Bảng điều khiển bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt và đầu nối kết nối BICU và bảng điều khiển lỏng lẻo, bị hỏng, kết nối hoặc hư hỏng dây nịt. • Bật / tắt máy. • Thay thế BICU. • Thay thế bo mạch điều khiển.

Mã: SC664-01 Sự miêu tả: VODKA 1 lỗi quyền truy cập SRAM (không có quyền ghi) Khi máy được bật hoặc được khôi phục từ chế độ Tiết kiệm năng lượng, đã có lỗi được phát hiện trong tín hiệu kết nối giữa VODKA (nằm trên IOB) và SRAM. Nguyên nhân: • IOB, dây nịt BICU, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • IOB bị lỗi • BICU bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt công tắc nguồn chính. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối giữa BICU và IOB, và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế IOB. • Thay thế BICU.

Mã: SC664-02 VODKA 1 SRAM lỗi ghi (ghi kết quả bất thường) Khi máy được bật hoặc được khôi phục từ chế độ Tiết kiệm năng lượng, đã có lỗi được phát hiện trong tín hiệu kết nối giữa VODKA (nằm trên IOB) và SRAM. Nguyên nhân: • IOB, dây nịt BICU, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • IOB bị lỗi • BICU bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt công tắc nguồn chính. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối giữa BICU và IOB, và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế IOB. • Thay thế BICU.

Mã: SC664-03 VODKA 1 lỗi khởi động chương trình Khi máy được bật, bật hoặc khôi phục từ chế độ Tiết kiệm năng lượng, đã có lỗi được phát hiện trong tín hiệu kết nối giữa VODKA (nằm trên IOB) và SRAM. Nguyên nhân: • IOB, dây nịt BICU, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • IOB bị lỗi • BICU bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt công tắc nguồn chính. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối giữa BICU và IOB, và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế IOB. • Thay thế BICU

Mã: SC664-11 VODKA 2 SRAM lỗi quyền truy cập (không có quyền ghi) Khi máy được bật hoặc được khôi phục từ chế độ Tiết kiệm năng lượng, đã có lỗi được phát hiện trong tín hiệu kết nối giữa VODKA 2 (nằm trên IOB) và SRAM. Nguyên nhân: • IOB, dây nịt BICU, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • IOB bị lỗi • BICU bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt công tắc nguồn chính. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối giữa BICU và IOB, và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế IOB. • Thay thế BICU.

Mã: SC664-12 VODKA 2 SRAM lỗi ghi (ghi kết quả bất thường) Khi máy được bật, bật hoặc khôi phục từ chế độ Tiết kiệm năng lượng, đã có lỗi được phát hiện trong tín hiệu kết nối giữa VODKA 2 (nằm trên IOB) và SRAM. Nguyên nhân: • IOB, dây nịt BICU, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • IOB bị lỗi • BICU bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt công tắc nguồn chính. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối giữa BICU và IOB, và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế IOB. • Thay thế BICU.

Mã: SC664-13 Lỗi khởi động chương trình VODKA 2 Khi máy được bật hoặc được khôi phục từ chế độ Tiết kiệm năng lượng, đã có lỗi được phát hiện trong tín hiệu kết nối giữa VODKA 2 (nằm trên IOB) và SRAM. Nguyên nhân: • IOB, dây nịt BICU, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • IOB bị lỗi • BICU bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt công tắc nguồn chính. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối giữa BICU và IOB, và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế IOB. • Thay thế BICU.

Mã: SC664-21 VODKA 3 SRAM lỗi quyền truy cập (không có quyền ghi) Khi máy được bật hoặc được khôi phục từ chế độ Tiết kiệm năng lượng, đã có lỗi được phát hiện trong tín hiệu kết nối giữa VODKA 3 (nằm trên IOB) và SRAM. Nguyên nhân: • IOB, dây nịt BICU, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • IOB bị lỗi • BICU bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt công tắc nguồn chính. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối giữa BICU và IOB, và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế IOB. • Thay thế BICU.

Mã: SC664-22 VODKA 3 SRAM lỗi ghi (ghi kết quả bất thường) Khi máy được bật hoặc được khôi phục từ chế độ Tiết kiệm năng lượng, đã có lỗi được phát hiện trong tín hiệu kết nối giữa VODKA 3 (nằm trên IOB) và SRAM. Nguyên nhân: • IOB, dây nịt BICU, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • IOB bị lỗi • BICU bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt công tắc nguồn chính. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối giữa BICU và IOB, và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế IOB. • Thay thế BICU.

Mã: SC664-23 VODKA 3 lỗi khởi động chương trình Khi máy được bật hoặc được khôi phục từ chế độ Tiết kiệm năng lượng, đã có lỗi được phát hiện trong tín hiệu kết nối giữa VODKA 3 (nằm trên IOB) và SRAM. Nguyên nhân: • IOB, dây nịt BICU, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • IOB bị lỗi • BICU bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt công tắc nguồn chính. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra dây nịt, đầu nối giữa BICU và IOB, và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế IOB. • Thay thế BICU.

Mã: SC665-04 IOB không thể bắt đầu lỗi Đã xảy ra sự cố với tín hiệu IOB_WAKE: • Tín hiệu IOB_WAKE được phát hiện bất thường khi ở ngoài trạng thái WAKE. Điều này xảy ra khi ba mô-đun VODKA trên IOB được đặt lại. • Đã có tín hiệu IOB_WAKE được phát hiện từ 3 mô-đun VODKA trên IOB, nhưng không có tín hiệu thoát ra khỏi trạng thái WAKE. • Trạng thái IOB_WAKE sẽ không được giải phóng nếu máy phát hiện ra tín hiệu IOB_WAKE từ một trong ba mô-đun VODKA trên IOB. Nguyên nhân: • BICU-IOB dây nịt, đầu nối, lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • PSU 5V không đầu ra • IOB bị hỏng • RYB bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt, đầu nối BICU-IOB và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế PSU. • Thay thế IOB. • Thay thế RYB. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-01 Lỗi ID lúc NVRAM OPEN Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có bất kỳ tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-02 Lỗi kênh lúc NVRAM OPEN Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có bất kỳ tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-03 Lỗi thiết bị lúc NVRAM OPEN Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-04 Lỗi ngắt giao tiếp lúc NVRAM OPEN Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-05 Lỗi thời gian chờ liên lạc lúc NVRAM OPEN Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-06 Lỗi ngắt hoạt động tại NVRAM OPEN Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU

Mã: SC669-07 Lỗi đầy bộ đệm khi NVRAM OPEN Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-08 Không có mã lỗi tại NVRAM OPEN Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-09 Lỗi ID tại NVRAM CLOSE Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-10 Không có mã lỗi tại NVRAM CLOSE Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-11 Lỗi ID khi ghi dữ liệu vào NVRAM Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-12 Lỗi kênh khi ghi dữ liệu vào NVRAM Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-13 Lỗi thiết bị khi ghi dữ liệu vào NVRAM Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-14 Lỗi ngắt giao tiếp khi ghi dữ liệu vào NVRAM Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-15 Lỗi thời gian chờ giao tiếp khi ghi dữ liệu vào NVRAM Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-16 Lỗi ngắt hoạt động khi ghi dữ liệu vào NVRAM Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-17 Lỗi đầy bộ đệm khi ghi dữ liệu vào NVRAM Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-18 Không có mã lỗi khi ghi dữ liệu vào NVRAM Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU

Mã: SC669-19 Sự miêu tả: Lỗi ID khi đọc dữ liệu từ NVRAM Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-20 Lỗi kênh khi đọc dữ liệu từ NVRAM Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-21 Lỗi thiết bị khi đọc dữ liệu từ NVRAM Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC669-22 … SC669-34 Lỗi giao tiếp khi đọc dữ liệu từ NVRAM Đã xảy ra lỗi khi giao tiếp với NVRAM trên BICU. Ba lần cố gắng giao tiếp với NVRAM không thành công. Nguyên nhân: • Tiếng ồn điện tử • NVRAM bị thiếu, không được gắn trên BICU • NVRAM không được cài đặt đúng cách • NVRAM bị hỏng • BICU bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Nếu lỗi vẫn còn, trước tiên hãy xác định xem có tiếng ồn điện tử nào trên đường dây điện hoặc xung quanh máy hay không. • Tháo nắp phía trên phía sau và kiểm tra NVRAM trên BICU. • Xác nhận rằng NVRAM đã được cài đặt, không bị hư hại và được cài đặt đúng cách. • Đảm bảo rằng các chân của NVRAM được đặt đúng vị trí (không bị cong ra khỏi vị trí). • Thay thế NVRAM. • Thay thế BICU.

Mã: SC670-01 Lỗi khởi động động cơ BICU không phản hồi trong thời gian quy định khi máy được bật. Nguyên nhân: • Kết nối giữa BICU và bo mạch điều khiển bị lỏng, bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng • BICU bị lỗi • Bảng điều khiển bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra các kết nối khai thác giữa BICU và bo mạch điều khiển. • Kiểm tra dây nịt và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế BICU. • Thay thế bo mạch điều khiển.

Mã: SC670-02 Động cơ tắt sau khi khởi động Một điều kiện không mong muốn (hư hỏng phần cứng, phần mềm bị lỗi, nhiễu điện) buộc phải đặt lại CPU hoặc đặt lại VODKA trên BICU. Nguyên nhân: • Sau khi tín hiệu ENGRDY được xác nhận, đã xảy ra sự cố không mong muốn. Máy chuyển sang chế độ Tắt động cơ. • Tuy nhiên, khi máy tắt, mạch điện không ổn định, bộ điều khiển sẽ tắt bảng điều khiển trước, do đó việc phát hiện lỗi bị chậm lại 10 giây. Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Kiểm tra các đầu nối và dây nịt kết nối BICU và bo mạch bộ điều khiển xem có bị hư hỏng, lỏng hoặc đứt kết nối không. • Cập nhật chương trình cơ sở • Nếu các biện pháp này không thành công, hãy thay thế các bo mạch theo thứ tự sau: • Thay thế BICU • Thay thế PSU • Thay thế bảng điều khiển

Mã: SC672-10 Bộ điều khiển khởi động lỗi Sau khi máy được bật nguồn, giao tiếp giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển không được thiết lập. Nguyên nhân: • Bộ điều khiển bị đình trệ • Bảng cài đặt không chính xác • Bảng điều khiển bị lỗi • Đầu nối bảng điều khiển lỏng lẻo, bị hỏng hoặc bị lỗi • Người điều khiển muộn Biện pháp khắc phục: • Tắt / mở nguồn chính. • Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển. • Thay thế bảng điều khiển. • Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.

Mã: SC672-11 Bộ điều khiển khởi động lỗi Sau khi máy được bật nguồn, giao tiếp giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển không được thiết lập hoặc giao tiếp với bộ điều khiển bị gián đoạn sau khi khởi động bình thường. Nguyên nhân: • Bộ điều khiển bị đình trệ • Bảng cài đặt không chính xác • Bảng điều khiển bị lỗi • Đầu nối bảng điều khiển lỏng lẻo, bị hỏng hoặc bị lỗi • Người điều khiển muộn Biện pháp khắc phục: • Tắt / mở nguồn chính. • Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển. • Thay thế bảng điều khiển. • Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.

Mã: SC672-12 Bộ điều khiển khởi động lỗi Giao tiếp với bộ điều khiển bị gián đoạn sau khi khởi động bình thường. Nguyên nhân: • Bộ điều khiển bị đình trệ • Bảng cài đặt không chính xác • Bảng điều khiển bị lỗi • Đầu nối bảng điều khiển lỏng lẻo, bị hỏng hoặc bị lỗi • Người điều khiển muộn Biện pháp khắc phục: • Tắt / mở nguồn chính. • Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển. • Thay thế bảng điều khiển. • Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.

Mã: SC672-13 Bộ điều khiển khởi động lỗi Bảng điều khiển phát hiện thấy bộ điều khiển bị lỗi. Nguyên nhân: • Bộ điều khiển bị đình trệ • Bảng cài đặt không chính xác • Bảng điều khiển bị lỗi • Đầu nối bảng điều khiển lỏng lẻo, bị hỏng hoặc bị lỗi • Người điều khiển muộn Biện pháp khắc phục: • Tắt / mở nguồn chính. • Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển. • Thay thế bảng điều khiển. • Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.

Mã: SC672-99 Bộ điều khiển khởi động lỗi Phần mềm bảng điều khiển kết thúc bất thường. Nguyên nhân: • Bộ điều khiển bị đình trệ • Bảng cài đặt không chính xác • Bảng điều khiển bị lỗi • Đầu nối bảng điều khiển lỏng lẻo, bị hỏng hoặc bị lỗi • Người điều khiển muộn Biện pháp khắc phục: • Tắt / mở nguồn chính. • Kiểm tra kết nối của bo mạch điều khiển. • Thay thế bảng điều khiển. • Kiểm tra dây nịt của bảng điều khiển.

Mã: SC689-01 Lỗi cảm biến tiệm cận: Lỗi 1 Cảm biến khoảng cách vẫn bật (phát hiện thấy sự hiện diện của người vận hành) trong hơn 24 giờ và nó không hoạt động. Nguyên nhân: • Cảm biến vẫn bật do bị hỏng. Biện pháp khắc phục: • Vào chế độ Công cụ người dùng và đặt cảm biến thành “Đã tắt”. (Mặc định: Đã bật) nên thông báo sẽ không xuất hiện trong khi chờ thay thế. • Thay thế cảm biến và các thành phần của nó.

Mã: SC689-02 Lỗi cảm biến tiệm cận: Lỗi 2 Cảm biến khoảng cách sẽ không phát hiện sự hiện diện của người vận hành (vẫn tắt), ngay cả sau 20 lần hoạt động trên máy: sử dụng bảng điều khiển, mở / đóng ADF, cài đặt bản gốc, mở / đóng cửa trước, mở / đóng khay giấy. Người vận hành có thể tiếp tục sử dụng máy (chỉ chức năng cảm biến bị tắt.) Nguyên nhân: Cảm biến vẫn tắt vì nó bị hỏng. Biện pháp khắc phục: • Vào chế độ Công cụ người dùng và đặt cảm biến thành “Đã tắt”. (Mặc định: Đã bật) nên thông báo sẽ không xuất hiện trong khi chờ thay thế. • Thay thế cảm biến và các thành phần của nó.

Mã: SC700-01 ADF lỗi động cơ nâng tấm đáy Cảm biến vị trí tấm đáy không hoạt động sau khi động cơ nâng tấm dưới cùng được bật để nâng hoặc hạ tấm dưới cùng. -hoặc- Cảm biến HP tấm đáy không hoạt động sau khi động cơ nâng tấm dưới được bật để hạ tấm dưới. • Mô-tơ nâng tấm đáy nâng lên và hạ thấp tấm đáy giữ bản gốc. • Nếu đầu ra của cảm biến vị trí tấm đáy không thay đổi sau khi tấm dưới được nâng lên hoặc hạ xuống, thì ở lần xuất hiện đầu tiên, ADF báo hiệu cho máy chính rằng đã xảy ra sự cố trong hoạt động của ADF. • Ở lần xuất hiện thứ hai, ADF báo hiệu lỗi kẹt. Nguyên nhân: • Không có đầu ra từ cảm biến vị trí tấm dưới cùng • Không có đầu ra từ cảm biến HP tấm dưới cùng • Động cơ tấm đáy không hoạt động • Sự cố bo mạch chính ADF Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của cảm biến vị trí tấm đáy và cảm biến HP tấm đáy. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ nâng tấm đáy. • Thay thế cảm biến vị trí tấm đáy. • Thay thế cảm biến HP tấm đáy. • Thay thế động cơ nâng tấm đáy. • Thay thế bảng mạch chính ADF.

Mã: SC700-02: ADF lỗi động cơ nhận gốc Động cơ xe bán tải đang hoạt động nhưng trạng thái của cảm biến HP xe bán tải không thay đổi. • Thông thường, chuyển động quay của động cơ gắp sẽ hạ thấp trục nạp xuống bề mặt của nguyên bản ở phía trên của ngăn xếp nâng lên để tách nó ra và nạp liệu. • Cảm biến HP của trục nạp phát hiện khi trục nạp được nâng lên và hạ xuống, nhưng nếu không có đầu ra từ cảm biến này, ADF sẽ báo hiệu cho máy chính rằng đã xảy ra sự cố với hoạt động nạp ban đầu. • Ở lần xuất hiện thứ hai, ADF báo hiệu bị kẹt. Nguyên nhân: • Không có tín hiệu từ cảm biến HP bán tải do dây nịt cảm biến, đầu nối bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi. • Cảm biến HP Pick-up bị lỗi • Dây nịt, đầu nối của động cơ pick-up bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi. • Động cơ bán tải bị lỗi. • ADF chính bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến HP nhặt lên xem có bị hư hỏng không và thay thế. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của cảm biến động cơ pick-up xem có bị hư hỏng và thay thế không. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của bo mạch chính ADF. • Thay thế cảm biến HP pick-up. • Thay thế động cơ pick-up. • Thay thế bảng mạch chính ADF.

Mã: SC700-04 ADF lỗi động cơ nguồn cấp dữ liệu Máy đã phát hiện một tín hiệu lỗi trong quá trình vận hành của động cơ cấp. • Sự cố được phát hiện khi phát hiện lỗi trong thanh ghi của bộ mã hóa động cơ nguồn cấp, trong kênh bộ mã hóa A (B) hoặc khi phát hiện thấy tín hiệu quá tải. • Tuy nhiên, ở lần xuất hiện thứ hai, ADF báo hiệu bị kẹt. • Sự cố xảy ra trong kênh bộ mã hóa khi không có thay đổi trong xung bộ mã hóa ngay cả sau khi lệnh điều khiển được gửi đi. • Lỗi quá tải xảy ra khi nhiệm vụ PWM tiếp tục ở mức cao sau khi quy định đã trôi qua. Nguyên nhân: • Giấy bị kẹt trong đường dẫn giấy • Quá tải động cơ do tắc nghẽn • Khai thác động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Giá đỡ động cơ, động cơ lắp sai • Động cơ nạp bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra đường dẫn giấy xem có giấy bị kẹt, vụn giấy, v.v. • Kiểm tra khu vực xung quanh mô tơ cấp liệu và loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của mô tơ. • Kiểm tra dây nịt động cơ cấp liệu, đầu nối xem có bị hư hỏng và thay thế không. • Kiểm tra khung mô tơ và mô tơ nguồn cấp dữ liệu và xác nhận rằng chúng được cài đặt chính xác. • Thay thế động cơ cấp liệu.

Mã: SC700-05 Lỗi động cơ lối vào ADF Máy phát hiện một tín hiệu lỗi trong quá trình hoạt động của động cơ. • Sự cố được phát hiện khi phát hiện lỗi trong thanh ghi của bộ mã hóa động cơ lối vào, trong kênh bộ mã hóa A (B) hoặc khi phát hiện thấy tín hiệu quá tải. • Tuy nhiên, ở lần xuất hiện thứ hai, ADF báo hiệu bị kẹt. • Sự cố xảy ra trong kênh bộ mã hóa khi không có thay đổi trong xung bộ mã hóa ngay cả sau khi lệnh điều khiển được gửi đi. • Lỗi quá tải xảy ra khi nhiệm vụ PWM tiếp tục ở mức cao sau khi quy định đã trôi qua. Nguyên nhân: • Giấy bị kẹt trong đường dẫn giấy • Quá tải động cơ do tắc nghẽn • Khai thác động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Giá đỡ động cơ, động cơ lắp sai • Động cơ lối vào bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra đường dẫn giấy xem có giấy bị kẹt, vụn giấy, v.v. • Kiểm tra khu vực xung quanh mô tơ lối vào và loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt động cơ lối vào, đầu nối xem có bị hư hỏng gì không và thay thế. • Kiểm tra khung mô tơ và mô tơ lối vào và xác nhận rằng chúng được lắp đúng cách. • Thay thế động cơ cấp liệu.

Mã: SC700-06 ADF vận chuyển lỗi động cơ Máy phát hiện một tín hiệu lỗi trong quá trình hoạt động của động cơ. • Sự cố được phát hiện khi phát hiện lỗi trong thanh ghi của bộ mã hóa động cơ vận tải, trong kênh bộ mã hóa A (B) hoặc khi phát hiện thấy tín hiệu quá tải. • Tuy nhiên, ở lần xuất hiện thứ hai, ADF báo hiệu bị kẹt. • Sự cố xảy ra trong kênh bộ mã hóa khi không có thay đổi trong xung bộ mã hóa ngay cả sau khi lệnh điều khiển được gửi đi. • Lỗi quá tải xảy ra khi nhiệm vụ PWM tiếp tục ở mức cao sau khi quy định đã trôi qua. Nguyên nhân: • Giấy bị kẹt trong đường dẫn giấy • Quá tải động cơ do tắc nghẽn • Khai thác động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Giá đỡ động cơ, động cơ lắp sai • Động cơ vận chuyển bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra đường dẫn giấy xem có giấy bị kẹt, vụn giấy, v.v. • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ vận tải và loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt động cơ rơ le, đầu nối xem có bị hư hỏng gì không và thay thế. • Kiểm tra giá đỡ động cơ và động cơ vận tải và xác nhận rằng chúng được lắp đúng cách. • Thay thế động cơ vận tải.

Mã: SC700-07 ADF quét lỗi động cơ Máy phát hiện một tín hiệu lỗi trong quá trình hoạt động của động cơ. • Sự cố được phát hiện khi phát hiện lỗi trong thanh ghi của bộ mã hóa động cơ quét, trong kênh bộ mã hóa A (B) hoặc khi phát hiện thấy tín hiệu quá tải. • Tuy nhiên, ở lần xuất hiện thứ hai, ADF báo hiệu bị kẹt. • Sự cố xảy ra trong kênh bộ mã hóa khi không có thay đổi trong xung bộ mã hóa ngay cả sau khi lệnh điều khiển được gửi đi. • Lỗi quá tải xảy ra khi nhiệm vụ PWM tiếp tục ở mức cao sau khi quy định đã trôi qua. Nguyên nhân: • Giấy bị kẹt trong đường dẫn giấy • Quá tải động cơ do tắc nghẽn • Khai thác động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Giá đỡ động cơ, động cơ lắp sai • Động cơ quét bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra đường dẫn giấy xem có giấy bị kẹt, vụn giấy, v.v. • Kiểm tra khu vực xung quanh mô tơ quét và loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của mô tơ. • Kiểm tra dây nịt động cơ quét, đầu nối xem có bị hư hỏng và thay thế không. • Kiểm tra giá đỡ động cơ rơ le và động cơ và xác nhận rằng chúng được lắp đúng cách. • Thay thế động cơ quét.

Mã: SC700-09 ADF thoát lỗi động cơ Máy phát hiện một tín hiệu lỗi trong quá trình hoạt động của động cơ. • Sự cố được phát hiện khi phát hiện lỗi trong thanh ghi của bộ mã hóa động cơ lối ra, trong kênh bộ mã hóa A (B) hoặc khi phát hiện thấy tín hiệu quá tải. • Tuy nhiên, ở lần xuất hiện thứ hai, ADF báo hiệu bị kẹt. • Sự cố xảy ra trong kênh bộ mã hóa khi không có thay đổi trong xung bộ mã hóa ngay cả sau khi lệnh điều khiển được gửi đi. • Lỗi quá tải xảy ra khi nhiệm vụ PWM tiếp tục ở mức cao sau khi quy định đã trôi qua. Nguyên nhân: • Giấy bị kẹt trong đường dẫn giấy • Quá tải động cơ do tắc nghẽn • Khai thác động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Giá đỡ động cơ, động cơ lắp sai • Động cơ thoát bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra đường dẫn giấy xem có giấy bị kẹt, vụn giấy, v.v. • Kiểm tra khu vực xung quanh mô tơ lối ra và loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của mô tơ. • Kiểm tra dây nịt động cơ thoát, đầu nối xem có bị hư hỏng không và thay thế. • Kiểm tra giá đỡ mô tơ và mô tơ thoát và xác nhận rằng chúng được lắp đúng cách. • Thay thế động cơ thoát.

Mã: SC702-04 ADF lỗi mạch bảo vệ 4 Đã xảy ra sự cố trên mạch bảo vệ nguồn liên động khi nguồn 24V chính đang bật. Sự cố xảy ra với động cơ gắp, động cơ nâng tấm đáy hoặc đoản mạch trong dây nịt, gây ra sự cố ngắt mạch bảo vệ nguồn liên động. Nguyên nhân: • Động cơ bị lỗi hoặc dây nịt trên mạch khóa liên động. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt, công tắc mạch bảo vệ nguồn liên động. • Kiểm tra tất cả các dây nịt, đầu nối của bảng mạch chính ADF của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế bo mạch chính.

Mã: SC702-05 ADF lỗi mạch bảo vệ 5 Đã xảy ra sự cố trên mạch bảo vệ nguồn liên động khi nguồn 24V chính đang bật. Nguyên nhân: • Khóa liên động mạch nguồn, công tắc bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của mạch bảo vệ nguồn liên động và xác nhận rằng công tắc được lắp đúng cách. • Kiểm tra tất cả các dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Sử dụng SP6007 (Kiểm tra đầu vào ADF) và SP6008 (Kiểm tra đầu ra ADF) để kiểm tra hoạt động của tất cả các dây nịt và động cơ ADF và thay thế nếu bị lỗi. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của bo mạch chính ADF. • Thay thế bảng mạch chính ADF

Mã: SC720-01 Lỗi đơn vị dòng xuống (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Ba tín hiệu đến thiết bị hạ lưu để thiết lập liên lạc đã không được trả lời. Nguyên nhân: • Dây cáp I / F hạ nguồn, đầu nối bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Bo mạch chính của đơn vị hạ lưu bị lỗi • Bảng điều khiển máy chính bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra kết nối của cáp I / F để kết nối lỏng lẻo hoặc hư hỏng. • Thay thế bo mạch chính của đơn vị hạ lưu. • Thay bo mạch điều khiển máy chính.

Mã: SC720-03 Bảo vệ quá tải ngắn mạch 1 (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Cầu chì bị thổi làm gián đoạn mạch bảo vệ quá tải. Nếu máy không tự động khởi động lại, điều này có nghĩa là cầu chì đã nổ. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ • Dây nịt động cơ, đầu nối bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ bị lỗi • Solenoid bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra các khu vực xung quanh động cơ và ống dẫn điện và loại bỏ bất kỳ vật cản nào. • Kiểm tra động cơ và dây nịt điện từ, đầu nối, và thay thế nếu bị hỏng. • Sử dụng SP6007 (Kiểm tra đầu vào ADF) và SP6008 (Kiểm tra đầu ra ADF) để kiểm tra hoạt động của tất cả các dây nịt và động cơ ADF và thay thế nếu bị lỗi.

Mã: SC720-04 Bảo vệ quá tải ngắn mạch 2 Cầu chì bị thổi làm gián đoạn mạch bảo vệ quá tải. Lỗi hộp thư đã vô hiệu hóa hoạt động của trình hoàn thiện. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ • Dây nịt động cơ, đầu nối bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ bị lỗi • Solenoid bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra động cơ chính của Hộp thư, bảng mạch chính, và dây điện từ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ chính • Thay thế điện từ • Thay thế bo mạch chính.

Mã: SC720-06 Lỗi truy cập NVRAM (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Đã xảy ra lỗi khi truy cập bộ nhớ NVRAM của bộ hoàn thiện. Nguyên nhân: • Bộ nhớ NVRAM bị lỗi, bị hỏng Biện pháp khắc phục: • Thay thế bo mạch chính của bộ hoàn thiện

Mã: SC720-10 Lỗi động cơ lối vào (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Đã phát hiện sự cố với bảng điều khiển động cơ điều khiển động cơ DC này. Lần phát hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt và lần phát hiện thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ hoặc bảng ổ đĩa bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ lối vào. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-11 Lỗi động cơ vận chuyển ngang (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Đã phát hiện sự cố với bảng điều khiển động cơ điều khiển động cơ DC này. Lần phát hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt và lần phát hiện thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ hoặc bảng ổ đĩa bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ vận chuyển ngang. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-13 Lỗi động cơ chuyển tiếp (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Đã phát hiện sự cố với bảng điều khiển động cơ điều khiển động cơ DC này. Lần phát hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt và lần phát hiện thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ hoặc bảng ổ đĩa bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ rơ le. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-15 Lỗi động cơ vận chuyển xếp chồng trước (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Đã phát hiện sự cố với bảng điều khiển động cơ điều khiển động cơ DC này. Lần phát hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt và lần phát hiện thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ hoặc bảng ổ đĩa bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ vận chuyển xếp trước. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-17 Lỗi động cơ thoát (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Đã phát hiện sự cố với bảng điều khiển động cơ điều khiển động cơ DC này. Lần phát hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt và lần phát hiện thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ hoặc bảng ổ đĩa bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ thoát. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-20 Lỗi động cơ cổng nối dưới (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Cổng giao nhau thấp hơn không quay trở lại vị trí chính của nó trong số lượng xung quy định (p0) hoặc số lượng xung vượt quá giới hạn khi cổng giao nhau di chuyển ra khỏi vị trí chính. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này báo hiệu cảnh báo kẹt, lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Cổng kết nối Dây nịt, đầu nối cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ bị lỗi. • Cổng kết nối HP cảm biến bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ cổng nối dưới và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra cổng nối cảm biến HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ cổng nối dưới. • Thay thế cảm biến HP cổng tiếp giáp dưới. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-24 Lỗi động cơ dẫn hướng thoát (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Thanh dẫn hướng thoát đã không quay trở lại vị trí ban đầu của nó trong số lượng xung quy định (p0) hoặc số lượng xung vượt quá giới hạn khi nó di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Hướng dẫn thoát Dây nịt, đầu nối cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ bị lỗi. • Hướng dẫn thoát Cảm biến HP bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ dẫn hướng lối ra và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra hướng dẫn thoát, dây nịt, đầu nối cảm biến HP và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ dẫn hướng lối ra. • Thay thế hướng dẫn thoát cảm biến HP. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-25 Lỗi động cơ ổ đột (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Bộ phận đột lỗ không quay trở lại vị trí chính của nó trong số lượng xung quy định (p0) hoặc số lượng xung vượt quá giới hạn khi nó di chuyển ra khỏi vị trí chính. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này đưa ra cảnh báo kẹt, lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Bộ đục lỗ Dây nịt, đầu nối cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ bị lỗi. • Bộ phận đột lỗ Cảm biến HP bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ đột lỗ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra bộ phận đột lỗ, dây nịt, đầu nối cảm biến HP và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ truyền động đột. • Thay thế cảm biến HP của bộ phận đục lỗ. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-27 Lỗi động cơ chuyển động đấm (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Không quay trở lại vị trí chính của nó trong số lượng xung quy định (p0), hoặc số lượng xung vượt quá giới hạn khi di chuyển ra khỏi vị trí chính. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này đưa ra cảnh báo kẹt, lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Bộ đục lỗ Dây nịt, đầu nối cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ bị lỗi. • Bộ phận đột lỗ Cảm biến HP bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ đột lỗ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra bộ phận đột lỗ, dây nịt, đầu nối cảm biến HP và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ chuyển động đột. • Thay thế cảm biến HP của bộ phận đục lỗ. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-28 Lỗi cảm biến vị trí giấy (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Bộ phận đột lỗ không quay trở lại vị trí chính của nó trong số lượng xung quy định (p0) hoặc số lượng xung vượt quá giới hạn khi nó di chuyển ra khỏi vị trí chính. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này đưa ra cảnh báo kẹt, lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Dây nịt, đầu nối cảm biến vị trí giấy (CIS) bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ bị lỗi. • Cảm biến bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ đột lỗ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra bộ phận đột lỗ, dây nịt, đầu nối cảm biến HP và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ chuyển động đột. • Thay thế cảm biến HP của bộ phận đục lỗ. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-30 Lỗi động cơ chạy bộ (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Hàng rào người chạy bộ phía trước hoặc phía sau không quay trở lại vị trí nhà của nó trong số lượng xung quy định (p0) hoặc số lượng xung vượt quá giới hạn khi hàng rào di chuyển ra khỏi vị trí nhà. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này đưa ra cảnh báo kẹt và lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ. • Dây nịt động cơ, cảm biến bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ chạy bộ phía trước hoặc phía sau bị lỗi. • Hàng rào máy chạy bộ phía trước hoặc phía sau Cảm biến HP bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ máy chạy bộ phía trước và phía sau, và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của cảm biến HP hàng rào máy chạy bộ phía trước và phía sau và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ bị lỗi. • Thay thế cảm biến bị lỗi. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-33 Định vị lỗi động cơ nâng con lăn (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Con lăn định vị không quay trở lại vị trí ban đầu của nó trong số lượng xung quy định (p0) hoặc số lượng xung vượt quá giới hạn khi nó di chuyển ra khỏi vị trí chính. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này đưa ra cảnh báo kẹt và lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ. • Dây nịt động cơ, cảm biến bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ nâng con lăn định vị bị lỗi. • Con lăn định vị Cảm biến HP bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ con lăn định vị. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của cảm biến HP con lăn định vị và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ nâng con lăn định vị. • Thay thế cảm biến HP con lăn định vị. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-34 Định vị lỗi động cơ ổ lăn (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Đã phát hiện lỗi trên bảng điều khiển động cơ điều khiển hoạt động của động cơ DC này. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này báo hiệu cảnh báo kẹt, lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ, bảng ổ đĩa động cơ bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Thay thế động cơ dẫn động con lăn định vị. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-35 TE báo lỗi động cơ (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Đã xảy ra lỗi trong bảng điều khiển động cơ điều khiển hoạt động của động cơ DC này. Tấm ép TE (cạnh sau) không được phát hiện ở vị trí nhà trong thời gian quy định, hoặc tấm không di chuyển khỏi vị trí nhà trong thời gian quy định. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Tấm ép TE Dây nịt, đầu nối cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Cảm biến HP bị lỗi • Động cơ, bảng ổ động cơ bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến HP và thay thế nếu bị hỏng. • Thay cảm biến HP tấm ép TE. • Thay thế động cơ máy ép TE. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-41 Lỗi động cơ đai nạp đầu ra (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Đã xảy ra lỗi trên bảng điều khiển động cơ điều khiển hoạt động của động cơ DC này và đai nạp ra không được phát hiện ở vị trí chính trong số xung quy định hoặc chốt đai không rời khỏi vị trí chính trong số xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này đưa ra cảnh báo kẹt, lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Đai nạp liệu Dây nịt, đầu nối cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Cảm biến HP bị lỗi • Động cơ, bảng ổ đĩa động cơ bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây đai nạp đầu ra, dây nịt, đầu nối cảm biến HP và thay thế nếu hư hỏng. • Thay thế cảm biến HP đai nạp ra. • Thay thế động cơ đai nạp đầu ra. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-42 Lỗi động cơ chuyển động của kim bấm góc (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Kim bấm đã không quay trở lại vị trí nhà của nó trong số xung quy định, hoặc không rời khỏi vị trí nhà trong số xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt, lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Dây nịt, đầu nối cảm biến của Stapler HP bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Cảm biến HP bị lỗi • Động cơ, bảng ổ động cơ bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến HP của kim bấm và thay thế nếu bị hỏng. • Thay cảm biến HP của kim bấm góc. • Thay thế động cơ chuyển động của kim bấm góc. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-44 Lỗi động cơ kim bấm góc (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Kim bấm góc không di chuyển ra khỏi vị trí nhà theo thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này báo hiệu kẹt, lần thứ hai xuất hiện mã SC này. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ (quá nhiều tờ để ghim). • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Kim bấm góc Dây nịt, đầu nối cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Cảm biến HP bị lỗi • Động cơ, bảng ổ đĩa động cơ bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra góc bấm của kim bấm HP, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng. • Thay cảm biến HP của kim bấm góc. • Thay thế động cơ kim bấm góc. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-50 Stapler bên lỗi động cơ hàng rào (Bộ hoàn thiện 2K) Các hàng rào bên đã không quay trở lại vị trí nhà của họ trong số xung quy định, hoặc số lượng xung vượt quá giới hạn khi họ di chuyển ra khỏi vị trí nhà. Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt, lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ • Các dây nịt, đầu nối của động cơ hàng rào bên hông bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Hàng rào bên hông dây khai thác cảm biến HP, đầu nối bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ hàng rào phía trước hoặc phía sau bị lỗi. • Hàng rào phía trước hoặc phía sau cảm biến HP bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra các khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ hàng rào bên kim bấm phía trước và phía sau và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của cảm biến HP hàng rào phía trước và phía sau, và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ hàng rào phía trước hoặc phía sau. • Thay thế cảm biến HP hàng rào phía trước hoặc phía sau.

Mã: SC720-51 Lỗi động cơ hàng rào dưới cùng (Bộ hoàn thiện 2K) Hàng rào phía dưới đã không quay trở lại vị trí nhà của nó trong số xung quy định, hoặc nó không rời khỏi vị trí nhà trong số xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt và lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ • Dây nịt động cơ hàng rào phía dưới, đầu nối bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Hàng rào phía dưới HP cảm biến, đầu nối bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ hàng rào phía dưới tập sách bị lỗi. • Hàng rào phía dưới tập sách HP bị lỗi cảm biến. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra các khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ hàng rào phía dưới và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của cảm biến HP hàng rào phía dưới, và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ hàng rào phía dưới. • Thay thế cảm biến HP hàng rào dưới cùng.

Mã: SC720-52 Lỗi động cơ tấm gấp (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Tấm gấp đã không quay trở lại vị trí nhà của nó trong số xung quy định, hoặc nó không rời khỏi vị trí nhà trong số xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này báo hiệu kẹt, lần thứ hai xuất hiện mã SC này. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Tấm gấp dây nịt, đầu nối cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Cảm biến HP bị lỗi • Động cơ bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến HP tấm gấp và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP tấm gấp. • Thay thế động cơ tấm gấp. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-53 Tập sách lỗi động cơ hàng rào dưới cùng (Bộ hoàn thiện 2K) Hàng rào dưới cùng không quay trở lại vị trí nhà của nó trong số lượng xung quy định, hoặc số lượng xung vượt quá giới hạn khi nó di chuyển ra khỏi vị trí nhà. Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt, lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Hàng rào phía dưới Dây nịt, đầu nối cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Cảm biến HP bị lỗi • Động cơ bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến HP của hàng rào dưới cùng và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP dưới cùng. • Thay thế động cơ hàng rào phía dưới. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-54 Lỗi động cơ vận chuyển ngăn xếp (Bộ hoàn thiện 2K) Khi phát hiện sự cố như chập hoặc quá nhiệt với bảng điều khiển động cơ điều khiển động cơ DC này, lần phát hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt và lần phát hiện thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-60 Booklet lỗi động cơ dập ghim (Bộ hoàn thiện 2K) Bộ bấm kim sách đã không trở về vị trí chính trong thời gian quy định t0 giây), hoặc không rời khỏi vị trí chính trong thời gian quy định (t1 giây). Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt và lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Động cơ quá tải. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Kim bấm sách Bộ dây nịt, đầu nối cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ bấm kim sách bị lỗi. • Máy dập ghim sách HP bị lỗi cảm biến. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến HP và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP của kim bấm tập sách. • Thay thế động cơ dập ghim tập sách. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-70 Lỗi động cơ nâng khay hoàn thiện (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Đã phát hiện sự cố với bộ điều khiển động cơ (quá tải) nhưng trạng thái của cảm biến chiều cao giấy khay ca không thay đổi. • Nó vẫn bật, phát hiện phần trên cùng của ngăn xếp, ngay cả sau thời gian quy định đã trôi qua khi khay được hạ xuống. • Hoặc, cảm biến không phát hiện đỉnh khay trong thời gian quy định khi khay được nâng lên. • Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt và lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Động cơ quá tải. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Khay nâng Dây nịt, đầu nối cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ thang máy bị lỗi. • Khay HP cảm biến bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến HP và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP khay. • Thay thế động cơ nâng khay. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-71 Chuyển động cơ lỗi (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Không trở lại vị trí nhà của nó trong số lượng xung quy định (p0), hoặc không rời khỏi vị trí nhà trong số lượng xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt, lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Động cơ quá tải. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Khay thay đổi dây nịt, đầu nối cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Chuyển động cơ thoát ra bị lỗi. • Khay thay đổi cảm biến HP bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến HP và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP khay shift. • Thay thế động cơ thoát ca. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-72 Lỗi động cơ Jogger ca phía trước (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Hàng rào người chạy bộ thay đổi phía trước đã không quay trở lại vị trí nhà của nó trong số xung quy định, hoặc nó không rời khỏi vị trí nhà trong số xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt và lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Động cơ quá tải. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Máy chạy bộ khay Shift Dây nịt, đầu nối cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ Jogger thay đổi phía trước bị lỗi. • Cảm biến HP Jogger khay Shift bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể gây cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến thoát khay sang số và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP Jogger khay ca. • Thay thế động cơ Jogger khay sang số. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-73 Shift Jogger hàng rào rút lại lỗi động cơ (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Hàng rào người chạy bộ đã không quay trở lại vị trí nhà trong số xung quy định, hoặc không rời khỏi vị trí nhà trong số xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt và lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Động cơ quá tải. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Shift Jogger rút dây nịt cảm biến HP, đầu nối bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Shift Jogger hàng rào rút lại động cơ bị lỗi. • Shift Jogger rút lại cảm biến HP bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến HP và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP rút lại shift Jogger. • Thay thế động cơ rút lại hàng rào Jogger shift. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-74 Kéo lỗi động cơ thu hồi con lăn (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Con lăn kéo không quay trở lại vị trí ban đầu trong số xung quy định hoặc nó không rời khỏi vị trí ban đầu trong số xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên đưa ra cảnh báo kẹt, lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Động cơ quá tải. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Shift Jogger rút dây nịt cảm biến HP, đầu nối bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Kéo động cơ thu hồi con lăn bị lỗi. • Shift Jogger rút lại cảm biến HP bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến HP và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP rút lại shift Jogger. • Thay thế động cơ rút con lăn kéo. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-75 Kéo lỗi động cơ ổ lăn (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Đã xảy ra lỗi trong bảng điều khiển động cơ điều khiển hoạt động của động cơ DC này và con lăn di chuyển về vị trí nhà không được phát hiện trong thời gian quy định hoặc con lăn không di chuyển khỏi vị trí nhà trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này báo hiệu kẹt và lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Động cơ quá tải. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Con lăn kéo dây nịt, đầu nối cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ bị lỗi. • Shift Jogger rút lại cảm biến HP bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến HP và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP rút lại shift Jogger. • Thay thế động cơ truyền động con lăn kéo. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-80 Lỗi mạch bảo vệ quá tải 3 (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Cầu chì bị thổi làm gián đoạn mạch bảo vệ quá tải. Nguyên nhân: • Khóa liên động mạch nguồn, công tắc bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Dây điện từ, đầu nối bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Solenoid bị lỗi. • Động cơ bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của mạch bảo vệ nguồn liên động và xác nhận rằng công tắc được lắp đúng cách. • Kiểm tra tất cả động cơ, dây nịt điện từ, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng. • Sử dụng SP6007 (Kiểm tra đầu vào ADF) và SP6008 (Kiểm tra đầu ra ADF) để kiểm tra hoạt động của tất cả các động cơ hoàn thiện, bộ phận duy nhất và thay thế nếu bị lỗi. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của bo mạch chính. • Thay thế bảng mạch chính ADF

Mã: SC720-81 Lỗi động cơ con lăn gấp (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Đã phát hiện lỗi trên bảng điều khiển động cơ điều khiển hoạt động của động cơ DC này. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này báo hiệu cảnh báo kẹt và lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ • Dây nịt động cơ lỏng lẻo, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ, bảng ổ đĩa động cơ bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ • Thay thế bo mạch chính hoàn thiện.

Mã: SC720-82 Lỗi động cơ chặn cạnh hàng đầu (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Nút chặn cạnh hàng đầu đã không quay trở lại vị trí ban đầu của nó trong số xung quy định hoặc nó không rời khỏi vị trí chính trong số xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này báo hiệu kẹt, lần thứ hai xuất hiện mã SC này. Nguyên nhân: • Động cơ chặn mép hàng đầu bị quá tải. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Nút chặn cạnh hàng đầu Dây nịt, đầu nối cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ bị lỗi. • Cảm biến HP bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến HP và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP chặn cạnh hàng đầu. • Thay thế động cơ chặn mép hàng đầu. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-83 Lỗi động cơ cổng nối (Bộ hoàn thiện 3K / 2K) Cổng tiếp giáp bằng chứng / dịch chuyển không quay trở lại vị trí nhà của nó trong số xung quy định (p0), hoặc không rời khỏi vị trí nhà trong số xung quy định. Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này báo hiệu kẹt và lần thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Động cơ cổng nối bị quá tải. • Dây nịt, đầu nối động cơ bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Bằng chứng về dây nịt, đầu nối cảm biến JG HP bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Động cơ bị lỗi. • Cảm biến HP bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến HP và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến JG HP bằng chứng. • Thay thế động cơ cổng nối. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC720-84 Lỗi mạch bảo vệ quá tải 2 (Bộ hoàn thiện 3K / 2K: Hộp thư) Cầu chì bị thổi làm gián đoạn mạch bảo vệ quá tải. Nếu máy không tự động khởi động lại, điều này có nghĩa là cầu chì đã nổ. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ • Hư hỏng động cơ • Hư hỏng điện từ Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra các khu vực xung quanh động cơ hoàn thiện xem có chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ không. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra động cơ chính của Hộp thư, các ống dẫn điện để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra động cơ chính của Hộp thư, dây điện từ, kết nối và thay thế nếu bị hỏng. • Sử dụng SP6121 và SP6124 để kiểm tra đầu vào / đầu ra cho Bộ hoàn thiện và sau đó thay thế các thành phần bị lỗi. • Thay thế bo mạch chính hoàn thiện.

Mã: SC720-87 Lỗi động cơ đục lỗ hoàn thiện (3K / 2K) Cảm biến HP đấm không được kích hoạt trong thời gian quy định sau khi động cơ đấm bật. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt và lỗi thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Đấm quá tải động cơ do tắc nghẽn • Cảm biến Punch HP bị ngắt kết nối, bị lỗi • Động cơ Punch bị ngắt kết nối, bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh mô tơ đột lỗ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của mô tơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ đột lỗ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của cảm biến HP đấm và thay thế nếu bị lỗi. • Thay thế động cơ đột. • Thay cảm biến HP đục lỗ.

Mã: SC722-01 Lỗi giao tiếp của bộ hoàn thiện dòng xuống (Bộ hoàn thiện D610) Không có tín hiệu phản hồi nào được nhận từ người về đích sau 3 lần thử Nguyên nhân: • Bộ hoàn thiện cáp I / F lỏng lẻo, bị hỏng • Bảng điều khiển Finisher bị lỗi • Bảng điều khiển chính bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra kết nối của cáp I / F để kết nối lỏng lẻo hoặc hư hỏng. • Thay thế bo mạch chính của đơn vị hạ lưu. • Thay bo mạch điều khiển máy chính.

Mã: SC722-10 Vận chuyển lỗi động cơ (Bộ hoàn thiện D610) Không thể phát hiện tín hiệu xung từ động cơ vận tải trong thời gian quy định. Phát hiện đầu tiên kích hoạt mã kẹt và phát hiện thứ hai kích hoạt SC này. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ do vật cản • Đầu nối dây nịt động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ đột lỗ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ vận tải

Mã: SC722-24 Mô tơ dẫn hướng lối ra (Bộ hoàn thiện D610) Trạng thái của cảm biến hướng dẫn lối ra không thay đổi theo thời gian quy định trong quá trình vận hành của dẫn hướng lối ra. Nguyên nhân: • Hướng dẫn thoát mở dây nịt cảm biến, đầu nối bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi. • Dây nịt động cơ dẫn hướng thoát, cảm biến bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi. • Cảm biến hướng dẫn lối ra bị lỗi • Động cơ dẫn hướng thoát bị lỗi • Finisher bo mạch chính bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của cảm biến mở lối ra và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến mở hướng dẫn lối ra. • Thay thế động cơ dẫn hướng lối ra.

Mã: SC722-25 Punch lỗi động cơ (Bộ hoàn thiện D610) Sau khi thao tác đấm, cảm biến HP đột lỗ không phát hiện thấy bộ phận đột lỗ ở vị trí chính. Nguyên nhân: • Kết nối động cơ đột bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Đấm quá tải (bị tắc nghẽn do vật cản) • Kết nối cảm biến HP lỏng lẻo, bị hỏng hoặc bị lỗi • Punch HP cảm biến bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến HP và thay thế nếu bị hỏng. • Thay cảm biến HP đục lỗ. • Thay thế động cơ đấm

Mã: SC722-30 Bộ hoàn thiện lỗi động cơ Jogger (Bộ hoàn thiện D610) • Cảm biến HP của người chạy bộ hoàn thiện vẫn tắt trong hơn 1.000 xung khi hàng rào của người chạy bộ quay trở lại vị trí ban đầu. • Cảm biến HP của người chạy bộ hoàn thiện vẫn bật trong hơn 1.000 xung khi hàng rào cách xa vị trí nhà. Nguyên nhân: • Quá tải cơ chế chạy bộ • Hàng rào Jogger Bộ cảm biến HP khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • Dây nịt, đầu nối động cơ Jogger bị lỏng, bị hỏng hoặc bị lỗi. • Cảm biến HP hàng rào Jogger bị lỗi • Động cơ Jogger bị lỗi • Finisher bo mạch chính bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ để tìm các chướng ngại vật có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến HP và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ máy chạy bộ. • Thay thế cảm biến HP hàng rào Jogger. • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC722-33 Bộ hoàn thiện ghim lỗi động cơ búa (Bộ hoàn thiện D610) Động cơ búa dập ghim đã không trở về vị trí chính trong thời gian quy định (340 ms). Nguyên nhân: • Quá tải điện trên ổ ghim PCB • Bộ cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ búa bị lỗi • Finisher bo mạch chính bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Giảm số tờ trong ngăn xếp để ghim. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến HP của búa và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ búa dập ghim • Thay thế bo mạch chính của Finisher.

Mã: SC722-35 Lỗi động cơ tấm chồng 1: Động cơ phía trước (Bộ hoàn thiện D610) Cảm biến HP tấm ngăn xếp (phía trước) không kích hoạt trong vòng 500 mili giây sau khi động cơ bật. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt và lỗi thứ hai gây ra mã SC này. Nguyên nhân: Nếu động cơ đang hoạt động: • Tấm ngăn xếp phía trước Bộ cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Tấm ngăn xếp phía trước Cảm biến HP bị lỗi Nếu động cơ không hoạt động: • Động cơ bị tắc do vật cản • Dây nịt động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ bị lỗi • Bo mạch chính của bộ hoàn thiện bị lỗi Biện pháp khắc phục: Nếu động cơ đang hoạt động: • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến HP của tấm ngăn xếp và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP tấm ngăn xếp phía trước. Nếu động cơ không hoạt động: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào có thể cản trở hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ • Thay thế bo mạch chính của bộ hoàn thiện

Mã: SC722-36 Lỗi động cơ tấm chồng 2: Động cơ trung tâm (Bộ hoàn thiện D610) Cảm biến HP tấm ngăn xếp (giữa) không kích hoạt trong vòng 500 mili giây sau động cơ đã bật. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt giấy và lỗi thứ hai lỗi gây ra mã SC này. Nguyên nhân: Nếu động cơ đang hoạt động • Tấm ngăn xếp trung tâm Bộ cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Tấm ngăn xếp trung tâm Cảm biến HP bị lỗi Nếu động cơ không hoạt động: • Động cơ bị tắc do vật cản • Dây nịt động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ bị lỗi • Bo mạch chính của bộ hoàn thiện bị lỗi Biện pháp khắc phục: Nếu động cơ đang hoạt động • Kiểm tra dây nịt cảm biến HP của tấm ngăn xếp trung tâm và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP tấm ngăn xếp trung tâm. Nếu động cơ không hoạt động: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ bất kỳ chướng ngại nào đối với hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ tấm ngăn xếp • Thay thế bo mạch chính hoàn thiện.

Mã: SC722-37 Lỗi động cơ tấm chồng 3: Động cơ phía sau (Bộ hoàn thiện D610) Cảm biến HP tấm ngăn xếp (phía sau) không kích hoạt trong vòng 500 ms sau khi động cơ bật. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt và thất bại thứ 2 gây ra mã SC này. Nguyên nhân: Nếu động cơ đang hoạt động • Tấm ngăn xếp phía sau Bộ cảm biến HP bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Tấm ngăn xếp phía sau Cảm biến HP bị lỗi Nếu động cơ không hoạt động: • Động cơ bị tắc do vật cản • Dây nịt động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ bị lỗi • Bo mạch chính của bộ hoàn thiện tập sách bị lỗi Biện pháp khắc phục: Nếu động cơ đang hoạt động • Kiểm tra dây nịt cảm biến HP của tấm ngăn xếp phía sau và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP tấm ngăn xếp phía sau Nếu động cơ không hoạt động: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ bất kỳ chướng ngại nào đối với hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ phía sau • Thay thế bo mạch chính hoàn thiện.

Mã: SC722-39 Động cơ hàng rào hàng đầu Jogger (Bộ hoàn thiện D610) Cảm biến HP hàng rào trên cùng đã phát hiện ra rằng: Hàng rào trên cùng không đến vị trí nhà trong số lượng xung được chỉ định. -hoặc- Hàng rào trên cùng không thể rời khỏi vị trí nhà trong số lượng xung được chỉ định. Nguyên nhân: Nếu động cơ hàng rào hàng đầu Jogger đang hoạt động: • Hàng rào trên cùng của bộ cảm biến HP khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Hàng rào trên cùng cảm biến HP bị lỗi Nếu động cơ hàng rào trên cùng của máy chạy bộ không hoạt động: • Động cơ bị tắc nghẽn do vật cản • Khai thác động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ bị lỗi • Finisher bo mạch chính bị lỗi Biện pháp khắc phục: Nếu động cơ đang hoạt động • Kiểm tra dây nịt cảm biến HP trên hàng rào phía sau và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP hàng rào hàng đầu Nếu động cơ không hoạt động: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ bất kỳ chướng ngại nào đối với hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ hàng rào hàng đầu Jogger • Thay thế bo mạch chính hoàn thiện.

Mã: SC722-40 Động cơ hàng rào dưới cùng của Jogger (Bộ hoàn thiện D610) Cảm biến HP hàng rào dưới cùng đã phát hiện ra rằng: Hàng rào dưới cùng không đến vị trí nhà vào thời gian được chỉ định. -hoặc- Hàng rào phía dưới không thể rời khỏi vị trí nhà vào thời gian quy định. Nguyên nhân: Nếu động cơ hàng rào phía dưới của máy chạy bộ đang hoạt động: • Hàng rào phía dưới Dây nịt cảm biến HP lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Hàng rào dưới cùng cảm biến HP bị lỗi Nếu động cơ hàng rào phía dưới của máy chạy bộ không hoạt động: • Động cơ bị tắc nghẽn do vật cản • Khai thác động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ bị lỗi • Finisher bo mạch chính bị lỗi Biện pháp khắc phục: Nếu động cơ đang hoạt động • Kiểm tra dây nịt cảm biến HP của hàng rào phía sau và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP hàng rào dưới cùng Nếu động cơ không hoạt động: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào đối với hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ hàng rào phía dưới của Jogger • Thay thế bo mạch chính hoàn thiện.

Mã: SC722-41 Lỗi động cơ đai nạp đầu ra (Bộ hoàn thiện D610) Bộ cảm biến HP đai nạp ra ngăn xếp không kích hoạt trong thời gian quy định sau khi động cơ đai nạp ra ngăn xếp bật. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt và thất bại thứ 2 gây ra mã SC này. Nguyên nhân: Nếu động cơ đang hoạt động • Ngăn xếp dây nịt cảm biến HP đầu ra bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến HP đầu ra ngăn xếp bị lỗi Nếu động cơ không hoạt động: • Động cơ đầu ra bị tắc do vật cản • Dây nịt động cơ đầu ra bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ đầu ra bị lỗi • Bảng chính của bộ hoàn thiện tập sách bị lỗi Biện pháp khắc phục: Nếu động cơ đang hoạt động • Kiểm tra dây nịt cảm biến HP nạp ra ngăn xếp và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP đầu ra ngăn xếp Nếu động cơ không hoạt động: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ bất kỳ chướng ngại nào đối với hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ đai nạp đầu ra • Thay thế bo mạch chính hoàn thiện.

Mã: SC722-42 Bộ hoàn thiện kim bấm lỗi động cơ chuyển động (Bộ hoàn thiện D610) Cảm biến của kim bấm HP không được kích hoạt trong thời gian quy định sau khi động cơ bấm kim được bật. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt, và lỗi thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Động cơ chuyển động của kim bấm quá tải do tắc nghẽn • Stapler HP dây nịt cảm biến, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • Stapler HP cảm biến bị lỗi • Dây nịt động cơ chuyển động bấm kim, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • Động cơ chuyển động bấm kim bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào đối với hoạt động của động cơ. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến của kim bấm HP và thay thế nếu bị hỏng. • Thay cảm biến kim bấm HP. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối động cơ chuyển động của kim bấm và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ chuyển động của kim bấm.

Mã: SC722-43 Bộ hoàn thiện lỗi động cơ quay kim ghim góc (Bộ hoàn thiện D610) Kim bấm không trở lại vị trí ban đầu trong thời gian quy định sau khi bấm kim. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt, và lỗi thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Động cơ quay kim bấm quá tải do tắc nghẽn • Động cơ bị ngắt kết nối. • Động cơ bị lỗi. • Vòng quay của kim bấm dây nịt cảm biến HP, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • Cảm biến bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ quay của kim bấm và loại bỏ bất kỳ vật cản nào. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra vòng quay của kim bấm HP, đầu nối cảm biến và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến.

Mã: SC722-44 Sự miêu tả: Bộ hoàn thiện lỗi động cơ dập ghim góc (Bộ hoàn thiện D610) Động cơ kim bấm không tắt trong thời gian quy định sau khi hoạt động. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt, và lỗi thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Kẹt ghim • Số tờ trong ngăn xếp vượt quá giới hạn ghim • Dây nịt động cơ bấm kim, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • Động cơ bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Loại bỏ kẹt ghim. • Kiểm tra, rỗng phễu dập ghim. • Kiểm tra số tờ được ghim. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ kim bấm và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ.

Mã: SC722-70 Lỗi động cơ khay bộ hoàn thiện 1 (bộ nâng khay trên) (Bộ hoàn thiện D610) Cảm biến chiều cao giấy của khay trên không thay đổi trạng thái của nó theo thời gian đã chỉ định sau khi khay nâng lên hoặc hạ xuống. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt, và lỗi thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Dây nịt động cơ thang máy khay, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • Động cơ bị lỗi. • Bộ phận cảm biến độ cao giấy ở khay trên, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • Cảm biến bị lỗi • Bộ hoàn thiện kết nối bo mạch chính với động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • Finisher bo mạch chính bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ nâng khay và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra kết nối dây nịt động cơ tại bo mạch chính của bộ hoàn thiện. • Thay thế động cơ • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến chiều cao giấy của khay trên và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến • Thay thế bo mạch chính hoàn thiện.

Mã: SC722-71 Lỗi động cơ Shift (Bộ hoàn thiện D610) Cảm biến nửa quay khay ca: Không phát hiện được hai lần khay ca ở vị trí chính tại thời điểm đã chỉ định. -hoặc- Hai lần không phát hiện được khay ca đã rời khỏi vị trí chính. Nguyên nhân: Nếu động cơ đang hoạt động • Cảm biến nửa vòng 1, 2 dây nịt lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Một trong các cảm biến nửa vòng bị lỗi Nếu động cơ không hoạt động: • Chuyển động cơ bị tắc do vật cản • Dây nịt động cơ bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ bị lỗi • Bo mạch chính của Finisher bị lỗi Biện pháp khắc phục: Nếu động cơ đang hoạt động • Kiểm tra cảm biến nửa rẽ 1, 2 dây nịt, đầu nối và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế một hoặc cả hai cảm biến nửa rẽ. Nếu động cơ không hoạt động: • Kiểm tra khu vực xung quanh mô tơ chuyển số và loại bỏ bất kỳ vật cản nào. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối của động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ. • Thay thế bo mạch chính hoàn thiện.

Mã: SC722-72 Lỗi động cơ Jogger thay đổi phía trước (Bộ hoàn thiện D610) Các hàng rào hai bên không rút lại trong thời gian quy định sau khi động cơ máy chạy bộ chuyển đổi bật. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt, và lỗi thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Động cơ Jogger chuyển số phía trước bị quá tải do vật cản. • Dây nịt động cơ, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • Động cơ bị lỗi • Máy chạy bộ phía trước HP dây nịt cảm biến, đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • Cảm biến bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ máy tập chạy bộ phía trước và loại bỏ bất kỳ vật cản nào. • Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cảm biến HP của máy chạy bộ phía trước và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến. • Thay thế động cơ.

Mã: SC722-74 Shift Jogger lỗi động cơ rút lại (Bộ hoàn thiện D610) Các hàng rào bên không rút lại trong thời gian quy định sau khi động cơ thu hồi bật. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt, và lỗi thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ • Khai thác động cơ bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi • Động cơ bị lỗi • Cảm biến HP bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ rút dao chạy bộ và loại bỏ bất kỳ vật cản nào. • Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt cảm biến vị trí nhà và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến. • Thay thế động cơ.

Mã: SC722-75 Trả lại lỗi động cơ con lăn (Bộ hoàn thiện D610) Xảy ra trong quá trình hoạt động của động cơ áp suất khay dưới. Nguyên nhân: • Động cơ quá tải • Khai thác động cơ bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi • Khai thác cảm biến vị trí nhà bị ngắt kết nối, lỏng lẻo, bị lỗi • Cảm biến HP bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh mô tơ con lăn quay trở lại và loại bỏ bất kỳ vật cản nào. • Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt cảm biến vị trí nhà và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến. • Thay thế động cơ.

Mã: SC722-80 Bộ hoàn thiện phễu cắt ghim đầy đủ (Bộ hoàn thiện D610) Phễu đựng chất thải chủ yếu chứa đầy các mặt hàng chủ lực đã cắt. Nguyên nhân: • Nếu phễu không đầy, cảm biến đầy phễu bị ngắt kết nối • Cảm biến bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Đổ sạch vào phễu. • Kiểm tra dây nịt cảm biến đầy đủ của phễu và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến.

Mã: SC722-81 Bộ hoàn thiện lỗi động cơ vận chuyển (Bộ hoàn thiện D610) Xung mã hóa của động cơ vận chuyển bộ hoàn thiện không thay đổi trạng thái (cao / thấp) trong vòng 600 ms và không thay đổi sau 2 lần thử lại. Nguyên nhân: • Dây nịt động cơ vận chuyển bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • Finisher vận chuyển động cơ bị lỗi • Finisher bo mạch chính bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt của động cơ vận tải và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ. • Thay thế bo mạch chính hoàn thiện.

Mã: SC722-83 Bộ hoàn thiện lỗi động cơ đấm (Bộ hoàn thiện D610) Cảm biến HP đột lỗ không được kích hoạt trong thời gian quy định sau khi động cơ đột lỗ được bật. Lỗi phát hiện đầu tiên gây ra lỗi kẹt, và lỗi thứ hai đưa ra mã SC này. Nguyên nhân: • Đấm quá tải động cơ do tắc nghẽn • Cảm biến Punch HP bị ngắt kết nối, bị lỗi • Động cơ Punch bị ngắt kết nối, bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh mô tơ đột lỗ và loại bỏ bất kỳ vật cản nào. • Kiểm tra dây nịt cảm biến HP đấm và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ đột.

Mã: SC724-03 Lỗi mạch bảo vệ quá tải 1 (Chỉ Khay 1 Thùng tại Nhật Bản) Khi một phần tử bảo vệ ngắt (cầu chì 24V bị nổ) được phát hiện: Nguyên nhân: • Ngắn mạch do động cơ quá tải • Đầu nối khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ bất kỳ vật cản nào. • Kiểm tra dây nịt và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ.

Mã: SC724-71 Chuyển động cơ con lăn 1 lỗi (Chỉ có khay 1 thùng ở Nhật Bản) SC này được cấp với một lần phát hiện lỗi trong đầu ra truyền động động cơ hoặc ngắn mạch. • Cảm biến vị trí nhà của con lăn không được phát hiện trong thời gian quy định khi con lăn di chuyển về vị trí nhà. • Trong quá trình hoạt động bình thường, khoảng thời gian để quay lại và rời khỏi vị trí nhà được tính toán và đo lường. Đối với hoạt động bình thường, con số này gấp 1,5 đến 2 lần thời gian quy định t0 và t1. • Chỉ thực hiện trong ca làm việc trên giấy. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ. • Động cơ bị hư hỏng, bị lỗi • Đầu nối động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Con lăn HP cảm biến khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi • Con lăn HP cảm biến bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ bất kỳ vật cản nào. • Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt cảm biến HP con lăn và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến. • Thay thế động cơ.

Mã: SC724-80 Lỗi động cơ nâng khay (Chỉ Khay 1-Bin ở Nhật Bản) Khi khay được nâng lên, trạng thái của cảm biến chiều cao giấy của khay thay đổi không thay đổi trong thời gian quy định (t0 giây). -hoặc- Khi khay được hạ xuống, cảm biến chiều cao giấy của khay shift không phát hiện được đỉnh của tập giấy trong thời gian quy định (t1 giây). • Lần xuất hiện đầu tiên của lỗi này báo hiệu kẹt, lần thứ hai xuất hiện mã SC này. • Trong quá trình hoạt động bình thường, thời gian phát hiện của tập giấy được tính toán và đo lường. • Đối với hoạt động bình thường, con số này gấp 2 đến 3 lần thời gian quy định t0 và t1. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ. • Động cơ bị ngắt kết nối. • Động cơ bị hư hỏng, bị lỗi • Cảm biến chiều cao giấy bị ngắt kết nối. • Cảm biến chiều cao giấy bị lỗi. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ bất kỳ vật cản nào. • Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt cảm biến chiều cao giấy và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến chiều cao giấy. • Thay thế động cơ nâng khay.

Mã: SC725-01 Lỗi giao tiếp trình hoàn thiện (Nhiều thư mục D615) Không nhận được tín hiệu phản hồi nào từ bộ kết thúc hạ lưu (D615) sau 3 lần thử Nguyên nhân: • Bộ hoàn thiện cáp I / F lỏng lẻo, bị hỏng • Finisher bo mạch chính bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Xác nhận rằng bộ hoàn thiện được kết nối với thiết bị đầu nguồn. • Kiểm tra dây nịt, đầu nối cáp I / F của bộ hoàn thiện và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế bo mạch chính hoàn thiện.

Mã: SC725-12 Reg. Lỗi động cơ vận chuyển con lăn (Nhiều thư mục D615) PCB ổ đĩa động cơ phát hiện một lỗi ở động cơ. Nguyên nhân: • Dây nịt hoặc đầu nối động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ.

Mã: SC725-13 Lỗi động cơ vận chuyển con lăn động (Nhiều thư mục D615) PCB ổ đĩa động cơ phát hiện một lỗi ở động cơ. Nguyên nhân: • Dây nịt hoặc đầu nối động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ.

Mã: SC725-14 Lỗi mô tơ thoát khay trên cùng Z-gấp (Nhiều thư mục D615) Trình điều khiển động cơ phát hiện lỗi. Nguyên nhân: • Động cơ quá dòng • Trình điều khiển động cơ quá nóng Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ.

Mã: SC725-30 Z-fold stopper 1 lỗi động cơ (Multi Folder D615) Cảm biến HP hàng rào dưới cùng đã phát hiện ra rằng: Hàng rào dưới cùng không đến vị trí nhà vào thời gian được chỉ định. -hoặc- Hàng rào phía dưới không thể rời khỏi vị trí nhà vào thời gian quy định. Nguyên nhân: • Quá tải động cơ. • Trình điều khiển động cơ quá nóng • Dây nịt động cơ lỏng lẻo Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ và loại bỏ bất kỳ vật cản nào. • Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ.

Mã: SC725-31 Lỗi động cơ Stopper thứ 2 (Multi Folder D615) Cảm biến HP ở nút thứ 2 không phát hiện thấy nút thứ 2 ở (hoặc ngoài) vị trí chính của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt và lần xuất hiện thứ hai gây ra mã SC này. Nguyên nhân: • Nút thứ 2 bị bẩn cảm biến HP • Dây nịt hoặc đầu nối cảm biến lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Nút thắt thứ hai động cơ khai thác hoặc kết nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến bị lỗi • Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Làm sạch cảm biến HP nút thứ 2. • Kiểm tra dây nịt cảm biến và thay thế nếu bị lỗi. • Kiểm tra dây nịt của động cơ nút chặn thứ 2 và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP nút thứ 2. • Thay thế nút thứ 2 động cơ.

Mã: SC725-32 Lỗi động cơ chặn thứ 3 (Nhiều thư mục D615) Cảm biến HP ở nút thứ 3 không phát hiện thấy nút thứ 3 ở (hoặc ngoài) vị trí chính của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt và lần xuất hiện thứ hai gây ra mã SC này. Nguyên nhân: • Nút thứ 3 bị bẩn cảm biến HP • Dây nịt hoặc đầu nối cảm biến lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Nút chặn thứ 3 khai thác động cơ hoặc đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến bị lỗi • Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Làm sạch cảm biến HP nút chặn thứ 3. • Kiểm tra dây nịt cảm biến và thay thế nếu bị lỗi. • Kiểm tra dây nịt của động cơ nút chặn thứ 3 và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP nút chặn thứ 3. • Thay thế động cơ nút thứ 3.

Mã: SC725-33 Động cơ hàng rào Jogger (Nhiều ngăn D615) Cảm biến HP của hàng rào jogger không phát hiện ra hàng rào chạy bộ trong (hoặc ngoài) vị trí nhà của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt và lần xuất hiện thứ hai gây ra mã SC này. Nguyên nhân: • Hàng rào chạy bộ cảm biến HP bẩn • Dây nịt hoặc đầu nối cảm biến lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Dây nịt hoặc đầu nối động cơ Jogger bị lỏng, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến bị lỗi • Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Làm sạch cảm biến HP hàng rào Jogger. • Kiểm tra dây nịt cảm biến và thay thế nếu bị lỗi. • Kiểm tra dây nịt động cơ hàng rào của người chạy bộ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP hàng rào Jogger. • Thay thế động cơ hàng rào Jogger.

Mã: SC725-34 Lỗi động cơ nâng con lăn động (Nhiều thư mục D615) Cảm biến HP con lăn động đã không phát hiện con lăn động ở (hoặc ra) vị trí nhà của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt và lần xuất hiện thứ hai gây ra mã SC này. Nguyên nhân: • Con lăn động HP cảm biến bẩn • Dây nịt hoặc đầu nối cảm biến lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ nâng động cơ con lăn khai thác hoặc đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến bị lỗi • Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Làm sạch cảm biến HP con lăn động. • Kiểm tra dây nịt cảm biến và thay thế nếu bị lỗi. • Kiểm tra dây nịt động cơ nâng con lăn động và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP con lăn động. • Thay thế động cơ nâng con lăn động.

Mã: SC725-35 Đăng ký Lỗi động cơ phát hành con lăn (Nhiều thư mục D615) Con lăn đăng ký Cảm biến HP không phát hiện con lăn đăng ký vào (hoặc ra) vị trí nhà của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt và lần xuất hiện thứ hai gây ra mã SC này. Nguyên nhân: • Con lăn đăng ký HP cảm biến bẩn • Dây nịt hoặc đầu nối cảm biến lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Đăng ký khai thác động cơ nhả con lăn hoặc đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến bị lỗi • Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Làm sạch cảm biến HP con lăn đăng ký. • Kiểm tra dây nịt cảm biến và thay thế nếu bị lỗi. • Kiểm tra dây nịt động cơ nhả con lăn đã đăng ký và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP trục lăn đăng ký. • Thay thế động cơ nhả con lăn đăng ký.

Mã: SC725-36 Động cơ JG gửi trực tiếp FM2 (Nhiều thư mục D615) Cảm biến JG HP gửi trực tiếp không phát hiện JG gửi trực tiếp vào (hoặc ra) vị trí nhà của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt và lần xuất hiện thứ hai gây ra mã SC này. Nguyên nhân: • Cảm biến JG HP gửi trực tiếp FM2 bị bẩn • Dây nịt hoặc đầu nối cảm biến lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Dây nịt hoặc đầu nối động cơ JG gửi trực tiếp FM2 lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến bị lỗi • Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Làm sạch cảm biến JG HP gửi trực tiếp FM2. • Kiểm tra dây nịt cảm biến và thay thế nếu bị lỗi. • Kiểm tra dây nịt động cơ JG gửi trực tiếp FM2 và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến JG HP gửi trực tiếp FM2. • Thay thế động cơ JG gửi trực tiếp FM2. Mã: SC725-37 Động cơ Pawl FM6 (Nhiều thư mục D615) Cảm biến HP pawl FM6 không phát hiện ra pawl FM6 ở (hoặc ra khỏi) vị trí nhà của nó. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt và lần xuất hiện thứ hai gây ra mã SC này. Nguyên nhân: • FM6 pawl HP cảm biến bẩn • Dây nịt hoặc đầu nối cảm biến lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Dây nịt hoặc đầu nối động cơ FM6 lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến bị lỗi • Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Làm sạch cảm biến HP pawl FM6. • Kiểm tra dây nịt cảm biến và thay thế nếu bị lỗi. • Kiểm tra dây nịt của động cơ pawl FM6 và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP pawl FM6. • Thay thế động cơ pawl FM6.

Mã: SC725-38 Sự miêu tả: Lỗi động cơ tấm gấp (Nhiều thư mục D615) Cảm biến HP tấm gấp không phát hiện tấm gấp ở (hoặc ngoài) vị trí chính của nó trong thời gian quy định. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt và lần xuất hiện thứ hai gây ra mã SC này. Nguyên nhân: • Tấm gấp HP cảm biến bẩn • Dây nịt hoặc đầu nối cảm biến lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Dây nịt động cơ tấm gấp hoặc đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến bị lỗi • Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Làm sạch cảm biến HP tấm Gấp. • Kiểm tra dây nịt cảm biến và thay thế nếu bị lỗi. • Kiểm tra dây nịt động cơ tấm gấp và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến HP tấm Fold. • Thay thế động cơ tấm gấp.

Mã: SC725-39 Lỗi động cơ màn hình thứ nhất (Nhiều thư mục D615) PCB ổ đĩa động cơ phát hiện một lỗi ở động cơ. Nguyên nhân: • Dây nịt hoặc đầu nối động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt động cơ lần 1 và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ.

Mã: SC725-40 Lỗi động cơ gấp thứ hai (Nhiều thư mục D615) PCB ổ đĩa động cơ phát hiện một lỗi ở động cơ. Nguyên nhân: • Dây nịt hoặc đầu nối động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt động cơ lần 2 và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ.

Mã: SC725-41 Lỗi động cơ nhăn (Nhiều thư mục D615) PCB ổ đĩa động cơ phát hiện một lỗi ở động cơ. Nguyên nhân: • Dây nịt hoặc đầu nối động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt động cơ bị nhăn và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ.

Mã: SC725-71 Lỗi động cơ vận chuyển ngang (Nhiều thư mục D615) PCB ổ đĩa động cơ phát hiện một lỗi ở động cơ. Nguyên nhân: • Dây nịt hoặc đầu nối động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt của động cơ vận chuyển ngang và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ.

Mã: SC725-72 Lỗi động cơ lối ra ngang Đã xảy ra lỗi trên bảng điều khiển động cơ. Nguyên nhân: • Quá tải hiện tại động cơ • Bảng điều khiển động cơ bị lỗi (thay thế động cơ) Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt của động cơ thoát ngang và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ.

Mã: SC725-73 Động cơ thoát khay trên (Nhiều ngăn D615) PCB ổ đĩa động cơ phát hiện một lỗi ở động cơ. Nguyên nhân: • Dây nịt hoặc đầu nối động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra dây nịt mô tơ thoát khay trên và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế động cơ.

Mã: SC725-74 Động cơ JG lối vào (Nhiều thư mục D615) Cổng giao nhau vào Cảm biến HP không phát hiện ra cổng giao nhau ở (hoặc ngoài) vị trí nhà của nó. Lần xuất hiện đầu tiên gây ra kẹt và lần xuất hiện thứ hai gây ra mã SC này. Nguyên nhân: • Cảm biến JG HP lối vào bị bẩn • Dây nịt hoặc đầu nối cảm biến lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Đầu vào dây nịt động cơ JG hoặc đầu nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến bị lỗi • Động cơ hoặc bảng điều khiển động cơ bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Làm sạch cảm biến JG HP lối vào. • Kiểm tra dây nịt cảm biến và thay thế nếu bị lỗi. • Kiểm tra dây nịt động cơ JG lối vào và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế cảm biến JG HP lối vào. • Thay thế động cơ JG lối vào.

Mã: SC740-03 Che lỗi mạch bảo vệ nguồn cấp 1 – Cầu chì thổi (CIT) Cầu chì (24V) đã nổ trên mạch điện cho động cơ hoặc cảm biến. Nguyên nhân: • Ngắn mạch do quá tải • Dây nịt kết nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Động cơ, cảm biến bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Tắt / mở máy chu kỳ • Sau mỗi bước khắc phục, hãy thử tắt / mở máy. Nếu máy không tự động khởi động lại, điều này có nghĩa là có cầu chì bị nổ. • Kiểm tra dây nịt đầu nối của động cơ và cảm biến xem có lỏng lẻo, hư hỏng, đứt cách điện không • Kiểm tra các khu vực xung quanh động cơ để xác nhận không có chướng ngại vật nào cản trở hoạt động • Kiểm tra động cơ để tìm hư hỏng và thay thế động cơ bị hỏng • Kiểm tra PCB để tìm hư hỏng hoặc bằng chứng hoặc cầu chì bị nổ • Thay thế PCB bằng cầu chì bị nổ (phải thay bo mạch, không chỉ cầu chì).

Mã: SC740-10 Che lỗi động cơ tấm đáy khay interposer (CIT) Một trong những trường hợp sau đã xảy ra: Cảm biến thang máy không BẬT trong thời gian quy định sau khi máy cố gắng nâng tấm đáy lên. Cảm biến giới hạn dưới không BẬT trong thời gian quy định sau khi máy cố gắng hạ tấm đáy xuống. Trong cả hai trường hợp, lần xuất hiện đầu tiên của lỗi sẽ đưa ra cảnh báo JAM. Sự cố thứ hai đưa ra mã SC này và không thể sử dụng Khay Interposer Cover. Nguyên nhân: • Đầu nối động cơ khai thác lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Quá tải động cơ • Động cơ bị lỗi • Dây nịt kết nối cảm biến lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi • Cảm biến bị lỗi • PCB bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy sau mỗi bước sửa chữa. • Kiểm tra động cơ để tìm các vật cản có thể cản trở hoạt động của động cơ • Kiểm tra dây nịt động cơ và cảm biến xem có kết nối kém, hư hỏng, cách điện kém, sau đó đặt lại hoặc thay thế dây nịt • Đảm bảo kiểm tra dây nịt đầu nối tại PCB • Thực hiện SP6451 và kiểm tra INPUT cho động cơ và cảm biến để đảm bảo rằng chúng đang hoạt động chính xác. • Thay thế động cơ hoặc cảm biến bị lỗi. • Thay thế PCB nơi động cơ và dây nịt được kết nối.

Mã: SC745-03 Hộp thư lỗi mạch bảo vệ 1 (CIT) Cầu chì bị thổi làm gián đoạn mạch bảo vệ quá tải. Nguyên nhân: • Ngắn mạch do quá tải • Dây nịt động cơ lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi. • Động cơ bị lỗi • Solenoid bị hư hỏng Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra khu vực xung quanh động cơ chính và loại bỏ mọi vật cản. • Kiểm tra dây nịt động cơ và thay thế nếu bị hỏng. • Kiểm tra dây nịt điện từ và thay thế nếu bị hỏng. • Thay thế bộ điện từ bị lỗi.

Mã: SC816-01 … SC816-94 Lỗi hệ thống con I / O tiết kiệm năng lượng Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện một số bất thường. Nguyên nhân: • Hệ thống phụ I / O tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Hệ thống con I / O tiết kiệm năng lượng đã phát hiện ra lỗi bo mạch điều khiển (không phản hồi). • Lỗi được phát hiện trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang STR. Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC816-96 Tiết kiệm năng lượng I / O lỗi hệ thống con 1 Đã phát hiện lỗi trong hệ thống con I / O tiết kiệm năng lượng. Nguyên nhân: • Hệ thống con tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Không có phản hồi nào đối với hệ thống con tiết kiệm năng lượng từ bảng điều khiển. • Đã phát hiện sự cố trước khi máy chuyển sang chế độ STR (Tạm ngưng vào RAM). Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Cập nhật chương trình cơ sở. • Thực thi SP5191-001 và tắt chuyển máy sang chế độ STR. • Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC816-98 Lỗi hệ thống con I / O tiết kiệm năng lượng 2 Đã phát hiện lỗi trong hệ thống con I / O tiết kiệm năng lượng. Nguyên nhân: • Hệ thống con tiết kiệm năng lượng bị lỗi • Không có phản hồi nào đối với hệ thống con tiết kiệm năng lượng từ bảng điều khiển. • Đã phát hiện sự cố trước khi máy chuyển sang chế độ STR (Tạm ngưng vào RAM). Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Cập nhật chương trình cơ sở. • Thực thi SP5191-001 và tắt chuyển máy sang chế độ STR. • Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC817-00 Lỗi màn hình: lỗi phát hiện tệp / chữ ký số • Bộ nạp khởi động không thể đọc bất kỳ mô-đun chẩn đoán, hạt nhân hoặc hệ thống tệp gốc. • Trong thẻ SD của bộ nạp khởi động, việc kiểm tra chữ ký số cho bất kỳ mô-đun chẩn đoán, hạt nhân hoặc hệ thống tệp gốc không thành công. Nguyên nhân: • Một hoặc nhiều thứ sau không tồn tại hoặc bị hỏng: ROM flash hệ điều hành, mô-đun chẩn đoán trên thẻ SD, hạt nhân, hệ thống tệp gốc • Một hoặc nhiều điều sau đây đã được cập nhật không chính xác: mô-đun chẩn đoán trong thẻ SD, hạt nhân, hệ thống tệp gốc Biện pháp khắc phục: • Cập nhật ROM bộ điều khiển • Sử dụng thẻ khởi động SD có chữ ký số hợp lệ.

Mã: SC819-00 Lỗi hạt nhân nghiêm trọng Do lỗi điều khiển, xảy ra hiện tượng tràn RAM trong quá trình xử lý hệ thống. Một trong các thông báo sau đã được hiển thị trên bảng điều khiển. Nguyên nhân: 0x5032 Lỗi HAIC-P2 0x5245 Liên kết lên không thành công 0x5355 L2 Trạng thái hết thời gian chờ 0x696e gwinit đã chết 0x766d Vm_pageout: Máy ảo đầy đủ Lỗi bộ tải USB 554C Khác Lỗi khác Biện pháp khắc phục: • Chương trình hệ thống bị lỗi • Bảng điều khiển bị lỗi • Ban tùy chọn bị lỗi • Thay thế phần mềm điều khiển

Mã: SC840-00 Lỗi truy cập EEPROM Đã xảy ra lỗi trong quá trình xử lý I / O. • Đã xảy ra lỗi đọc và 3 lần thử lại không thành công. • Xảy ra lỗi ghi. Nguyên nhân: EEPROM bị lỗi hoặc hết tuổi thọ Biện pháp khắc phục:

Mã: SC841-00 EEPROM đọc dữ liệu lỗi So sánh dữ liệu từ 3 vùng của dữ liệu phản chiếu EEPROM với dữ liệu gốc và cả 3 vùng này đều khác với dữ liệu gốc. Nguyên nhân: Dữ liệu trong khu vực cụ thể của EEPROM đã được sửa đổi. Biện pháp khắc phục:

Mã: SC842-00 Sự miêu tả: Nand-Flash cập nhật lỗi xác minh CTL Trong quá trình cập nhật ROM từ xa hoặc cập nhật ROM, SCS đã phát hiện ra lỗi ghi (lỗi xác minh) liên quan đến dữ liệu được ghi vào Nand-Flash. Nguyên nhân: Nand-Flash bị hỏng Biện pháp khắc phục: Bật / tắt máy.

Mã: SC842-01 Số khối Nand-Flash đã vượt quá ngưỡng Khi trạng thái của Nand-Flash được kiểm tra lúc bật nguồn hoặc khi quay trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng, số lượng khối lỗi đã vượt quá ngưỡng. Nguyên nhân: Số khối không hợp lệ Nand-Flash vượt quá ngưỡng Biện pháp khắc phục: Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC842-02 Xóa khối Nand-Flash đã vượt quá ngưỡng CTL Khi trạng thái của Nand-Flash được kiểm tra khi bật nguồn hoặc khi quay trở lại từ chế độ tiết kiệm năng lượng, số lần khối bị xóa vượt quá ngưỡng cho phép. Nguyên nhân: Số lần xóa khối Nand-Flash vượt quá ngưỡng Biện pháp khắc phục: Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC845-01 … SC845-05 SC845-01 HW 1: Được phát hiện trong quá trình cập nhật chương trình cơ sở tự động CTL SC845-02 HW 2: Được phát hiện trong quá trình cập nhật chương trình cơ sở tự động CTL SC845-03 HW 3: Được phát hiện trong quá trình cập nhật chương trình cơ sở tự động CTL SC845-04 HW 4: Được phát hiện trong quá trình cập nhật chương trình cơ sở tự động CTL SC845-05 HW 5: Được phát hiện trong quá trình cập nhật chương trình cơ sở tự động CTL Do mất nguồn đột ngột trong quá trình cập nhật chương trình cơ sở, việc đọc và ghi dữ liệu bị gián đoạn và bị treo. Nếu không có hư hỏng nào đối với máy chính hoặc bộ hoàn thiện, hoạt động sẽ tự động tiếp tục nhưng máy không phục hồi sau ba lần thử không thành công. Nguyên nhân: • Một hoặc nhiều bảng sau bị lỗi: • BICU • Bảng điều khiển • Bảng điều khiển bảng điều khiển • FCU Biện pháp khắc phục: • Thay thế BICU • Thay thế bảng điều khiển • Thay thế bảng điều khiển bảng điều khiển • Thay thế FCU • Nếu việc thay thế bảng điều khiển không giải quyết được vấn đề, hãy thay thế ổ cứng và bảng bộ nhớ. (Phải cập nhật chương trình cơ sở nếu ổ cứng được thay thế.)

Mã: SC855-01 Lỗi bảng mạng LAN không dây CTL Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (thẻ LAN không dây: 802.11 bị che) Nguyên nhân: • Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Thay thế bo mạch mạng LAN không dây

Mã: SC855-02 Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (khởi tạo không thành công) CTL Lỗi bo mạch mạng LAN không dây (thẻ LAN không dây: 802.11 bị che) Nguyên nhân: • Bo mạch mạng LAN không dây bị lỗi • Kết nối lỏng lẻo Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Thay thế bo mạch mạng LAN không dây

Mã: SC857-00 Lỗi USB I / F CTL Giao diện USB không sử dụng được do lỗi trình điều khiển. Nguyên nhân: Lỗi trình điều khiển USB (Có ba nguyên nhân gây ra lỗi USB: lỗi RX / lỗi CRC / STALL. SC chỉ được cấp trong trường hợp STALL.) Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra kết nối USB. • Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC858-00 Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu 1 CTL Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa. Nguyên nhân: • Dữ liệu trong USB Flash, v.v. bị hỏng • Lỗi liên lạc do nhiễu điện từ, v.v. • Bảng điều khiển bị lỗi Biện pháp khắc phục: Thay thế bảng.

Mã: SC858-01 Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu 1 CTL Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa. Nguyên nhân: • Dữ liệu trong USB Flash, v.v. bị hỏng • Lỗi liên lạc do nhiễu điện từ, v.v. • Bảng điều khiển bị lỗi Biện pháp khắc phục: Thay thế bảng.

Mã: SC858-02 Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu 2 CTL Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa. Nguyên nhân: NVRAM bị lỗi Biện pháp khắc phục: Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC858-30 Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu 3 CTL Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa. Nguyên nhân: Lỗi phần mềm chẳng hạn như thông số chuyển đổi không hợp lệ. Biện pháp khắc phục: Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC858-31 Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu 4 CTL Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng sau khi chuyển đổi dữ liệu trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa. Nguyên nhân: Ban điều khiển bị lỗi Biện pháp khắc phục: Thay thế bảng.

Mã: SC859-00 Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu HDD 1 CTL Dữ liệu HDD đã được chuyển đổi không chính xác khi khóa mã hóa dữ liệu được cập nhật. Hình ảnh được hiển thị khi chuyển đổi (mã SC không xuất hiện), nhưng mã SC xuất hiện sau khi máy được tắt / bật theo chu kỳ. Nguyên nhân: • Chuyển đổi ổ cứng đã được thiết lập với chức năng cập nhật khóa mã hóa dữ liệu, nhưng ổ cứng đã bị gỡ bỏ. • Máy bị mất nguồn trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu. • Xảy ra nhiễu tĩnh điện hoặc lỗi ổ cứng HDD trong quá trình cập nhật khóa mã hóa dữ liệu và dữ liệu không được mã hóa. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra kết nối HDD. • Định dạng ổ cứng. • Thay thế.

Mã: SC859-01 HDD Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu 2 CTL Ổ cứng không được chuyển đổi chính xác trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa. Chỉ một màn hình lỗi được hiển thị và không có SC nào được cấp trong quá trình chuyển đổi. SC này được cấp sau khi máy khởi động lại. Nguyên nhân: • Chuyển đổi ổ cứng đã được chọn trong chức năng Cập nhật khóa mã hóa nhưng máy đã được bật khi đã tháo ổ cứng. • Mất điện xảy ra trong quá trình cập nhật khóa mã hóa. • HDD không được chuyển đổi thành công trong quá trình cập nhật khóa mã hóa do lỗi HDD hoặc nhiễu cáp. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra kết nối HDD. • Định dạng ổ cứng. • Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.

Mã: SC859-02 Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu HDD 3 CTL Ổ cứng không được chuyển đổi chính xác trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa. Chỉ một màn hình lỗi được hiển thị và không có SC nào được cấp trong quá trình chuyển đổi. SC này được cấp sau khi máy khởi động lại. Chi tiết: Chuyển đổi NVRAM / HDD chưa hoàn tất. Nguyên nhân: Đã xảy ra lỗi nguồn trong quá trình cập nhật khóa mã hóa. Biện pháp khắc phục: Màn hình sau khi khởi động lại hướng dẫn người dùng định dạng ổ cứng.

Mã: SC859-10 Lỗi chuyển đổi mã hóa dữ liệu HDD 4 CTL HDD không được chuyển đổi chính xác trong khi cố gắng cập nhật khóa mã hóa. Chỉ một màn hình lỗi được hiển thị và không có SC nào được cấp trong quá trình chuyển đổi. SC này được cấp sau khi máy khởi động lại. Chi tiết: Giá trị trả về DMAC bất thường đã được nhận hai lần trở lên (hết thời gian chờ DMAC, lỗi giao tiếp nối tiếp, v.v.) Nguyên nhân: Ổ cứng không được chuyển đổi thành công trong quá trình cập nhật khóa mã hóa do lỗi ổ cứng hoặc nhiễu cáp. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra kết nối HDD. • Định dạng ổ cứng. • Nếu có vấn đề với ổ cứng, nó phải được thay thế.

Mã: SC860-00 Lỗi khởi động ổ cứng khi bật nguồn CTL Ổ cứng đã được kết nối nhưng trình điều khiển đã phát hiện ra các lỗi sau. • SS_NOT_READY: / * (-2) HDD không trở nên SN SÀNG * / • SS_BAD_LABEL: / * (-4) Loại phân vùng sai * / • SS_READ_ERROR: / * (-5) Đã xảy ra lỗi khi đọc hoặc kiểm tra nhãn * / • SS_WRITE_ERROR: / * (-6) Đã xảy ra lỗi khi viết hoặc kiểm tra nhãn * / • SS_FS_ERROR: / * (-7) Không thể sửa chữa hệ thống tệp * / • SS_MOUNT_ERROR: / * (-8) Không thể gắn kết hệ thống tệp * / • SS_COMMAND_ERROR: / * (-9) Ổ đĩa không phản hồi lệnh * / • SS_KERNEL_ERROR: / * (-10) Lỗi nhân bên trong * / • SS_SIZE_ERROR: / * (-11) Kích thước ổ đĩa quá nhỏ * / • SS_NO_PARTITION: / * (-12) Phân vùng được chỉ định không tồn tại * / • SS_NO_FILE: / * (-13) Tệp thiết bị không tồn tại * / Đã cố gắng lấy trạng thái HDD thông qua trình điều khiển nhưng không có phản hồi trong 30 giây trở lên. Nguyên nhân: • Ổ cứng không định dạng • Dữ liệu nhãn bị hỏng • HDD bị lỗi Biện pháp khắc phục: Định dạng ổ cứng thông qua chế độ SP.

Mã: SC862-00 Số lượng thành phần xấu vượt quá CTL tối đa Số phần bị lỗi trong khu vực trên đĩa nơi lưu trữ hình ảnh đã vượt quá 100. Nguyên nhân: Số lượng thành phần xấu đạt 101 trong quá trình hoạt động đọc hình ảnh. • Cho phép tối đa 100 thành phần xấu ở nơi lưu trữ hình ảnh. Biện pháp khắc phục: • Định dạng ổ cứng với SP4911-002 • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay thế ổ cứng.

Mã: SC863-00 Lỗi đọc dữ liệu HDD 1 CTL Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể được đọc bình thường. Nguyên nhân: Các thành phần xấu đã được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.) Nếu một hoặc nhiều sự cố sau đây vẫn tiếp diễn, ổ cứng có thể bị lỗi: • Mã SC này đã xảy ra mười lần hoặc nhiều hơn trong những khoảng thời gian ngắn. • SC này xảy ra nhiều lần cùng một lúc (bật nguồn, v.v.). • Khởi động quá lâu (20 giây hoặc lâu hơn) khi nguồn chính được bật. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. • Các SC liên quan đến HDD như SC860 * và SC863 *. In và kiểm tra nhật ký SC. Biện pháp khắc phục: • Thay thế ổ cứng

Mã: SC863-01 … SC863-23 Lỗi đọc dữ liệu HDD Dữ liệu được ghi vào ổ cứng không thể được đọc bình thường. Các thành phần xấu đã được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.) Nguyên nhân: Nếu một hoặc nhiều sự cố sau đây vẫn tiếp diễn, ổ cứng có thể bị lỗi: • Mã SC này đã xảy ra mười lần hoặc nhiều hơn trong những khoảng thời gian ngắn. • SC này xảy ra nhiều lần cùng một lúc (bật nguồn, v.v.). • Khởi động quá lâu (20 giây hoặc lâu hơn) khi nguồn chính được bật. Thời gian truy cập ổ cứng thông thường sau khi bật nguồn chính là khoảng 5 giây. • Các SC liên quan đến HDD như SC860 * và SC863 *. In và kiểm tra nhật ký SC. Biện pháp khắc phục: • Thay thế ổ cứng

Mã: SC864-01 … SC864-23: Dữ liệu HDD lỗi CRC CTL Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã trả về lỗi CRC. Nguyên nhân: Các thành phần xấu đã được tạo ra trong quá trình hoạt động. (Đã xảy ra lỗi trong khu vực không thuộc phân vùng, chẳng hạn như khu vực nhãn đĩa.) Biện pháp khắc phục: • Định dạng ổ cứng. • Thay thế ổ cứng.

Mã: SC865-00 … SC865-23 Lỗi truy cập ổ cứng Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, ổ cứng đã bị lỗi. Nguyên nhân: Ổ cứng đã trả về lỗi không phải là SC863 (bad sector) hoặc SC864 (lỗi CRC). Biện pháp khắc phục: Thay thế ổ cứng.

Mã: SC865-50 … SC865-73 Lỗi hết thời gian truy cập HDD Trong quá trình hoạt động của ổ cứng, máy không phát hiện thấy phản hồi từ ổ cứng (hết thời gian chờ). Nguyên nhân: Ổ cứng không phản hồi lệnh đọc / ghi từ máy. Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra kết nối khai thác giữa bo mạch điều khiển và ổ cứng. • Thay thế ổ cứng.

Mã: SC866-00 Lỗi xác thực thẻ SD Đã phát hiện thấy lỗi cấp phép của ứng dụng khởi động từ thẻ SD. Nguyên nhân: Dữ liệu chương trình không hợp lệ được lưu trữ trên thẻ SD. Biện pháp khắc phục: Lưu trữ dữ liệu chương trình hợp lệ trên thẻ SD.

Mã: SC867-00, SC867-01, SC867-02 Thẻ SD đã được gỡ bỏ Thẻ SD khởi động ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm. Nguyên nhân: Thẻ SD khởi động ứng dụng đã bị xóa khỏi khe cắm (điểm gắn kết / mnt / sd *). Biện pháp khắc phục: Bật / tắt máy.

Mã: SC868-00, SC868-01, SC868-02 Lỗi truy cập thẻ SD Bộ điều khiển SD đã trả lại lỗi trong quá trình hoạt động. (Lỗi xảy ra tại điểm gắn kết của / mnt / sd *) Nguyên nhân: • Thẻ SD bị lỗi • Bộ điều khiển SD bị lỗi Biện pháp khắc phục: Thẻ SD khởi động ứng dụng Tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD. • Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính. • Nếu xảy ra lỗi, hãy thay thế thẻ SD. Thẻ SD cho người dùng • Trong trường hợp lỗi hệ thống tệp, hãy định dạng lại thẻ SD (sử dụng “SD Formatter” do Panasonic sản xuất). * • Trong trường hợp lỗi truy cập thiết bị, hãy tắt nguồn chính và kiểm tra trạng thái lắp thẻ SD. • Nếu không tìm thấy sự cố nào, hãy lắp thẻ SD và bật nguồn chính. • Nếu xảy ra lỗi, hãy sử dụng thẻ SD khác. * Không định dạng thẻ SD được cung cấp cùng với máy chính hoặc được bán dưới dạng tùy chọn. Bạn chỉ có thể định dạng thẻ SD được Kỹ sư khách hàng sử dụng để Cập nhật chương trình cơ sở.

Mã: SC869-01 Lỗi cảm biến phát hiện người (độ gần) 1 CTL Cảm biến đã phát hiện sự hiện diện gần máy trong hơn 24 giờ. Nguyên nhân: Do sự cố, cảm biến vẫn bật trong hơn 24 giờ. Mã SC này không ảnh hưởng đến việc in ấn hoặc các hoạt động khác của máy. Khi SC này xuất hiện, cảm biến không còn hoạt động. Biện pháp khắc phục: Thay thế bộ cảm biến

Mã: SC869-01 Lỗi cảm biến phát hiện người (độ gần) 2 CTL Cảm biến vẫn tắt sau 20 hành động sau • Chạm vào phím Tiết kiệm năng lượng • Mở / đóng ADF • Đặt bản gốc • Đóng / mở cửa trước • Mở / đóng khay giấy Nguyên nhân: Một hoặc nhiều hành động trên thường kích hoạt máy để rời khỏi chế độ năng lượng thấp và trở lại hoạt động hoàn toàn, nhưng cảm biến vẫn để phát hiện sự hiện diện của người vận hành. Mã SC này không ảnh hưởng đến việc in ấn hoặc các hoạt động khác của máy. Khi SC này xuất hiện, cảm biến không còn hoạt động. Biện pháp khắc phục: • Thay thế bộ cảm biến

Mã: SC870-00 … SC870-59 Lỗi dữ liệu sổ địa chỉ Nguyên nhân: • HDD bị lỗi • Nguồn bị tắt trong khi máy sử dụng ổ cứng. Biện pháp khắc phục: • Định dạng ổ cứng (SP5-832-007). • Thay thế ổ cứng. Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo. • Đã nhận một phần thư một phần. • Trạng thái đã đọc của các thư nhận POP3 (Tất cả các thư trên máy chủ thư được xử lý dưới dạng thư mới).

Mã: SC872-00 Lỗi nhận thư HDD 1 CTL Lỗi được phát hiện trên ổ cứng ngay sau khi máy được bật. Nguyên nhân: • HDD bị lỗi • Nguồn bị tắt trong khi máy sử dụng ổ cứng. Biện pháp khắc phục: • Định dạng ổ cứng (SP5-832-007). • Thay thế ổ cứng. Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo. • Đã nhận một phần thư một phần. • Trạng thái đã đọc của các thư nhận POP3 (Tất cả các thư trên máy chủ thư được xử lý dưới dạng thư mới).

Mã: SC873-00 Lỗi nhận thư HDD 2 CTL Lỗi được phát hiện trên ổ cứng ngay sau khi máy được bật. Nguyên nhân: • HDD bị lỗi • Nguồn bị tắt trong khi máy sử dụng ổ cứng. Biện pháp khắc phục: • Định dạng ổ cứng (SP5-832-007). • Thay thế ổ cứng. Khi bạn làm như trên, các thông tin sau sẽ được khởi tạo. • Tên / mật khẩu người gửi mặc định (SMB / FTP / NCP) • Địa chỉ thư của quản trị viên • Lịch sử phân phối máy quét

Mã: SC874-05 … SC874-99 Tất cả lỗi xóa Đã phát hiện lỗi trong khi tất cả các hoạt động xóa của HDD hoặc NVRAM sau khi tùy chọn được thực thi. Nguyên nhân: • Đã xảy ra lỗi trong chương trình xóa ổ cứng hoặc chương trình xóa tất cả NVRAM. Một cảnh báo không được đưa ra cho lỗi SC bởi @Remote và không được hiển thị với các thiết bị mạng. Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy • Đặt lại thẻ SD tùy chọn. • Thực thi lại tất cả HDD.

Mã: SC875-01, SC875-02: SC875-01 Xóa tất cả lỗi trên HDD (lỗi hddchack –i) SC875-02 Xóa tất cả lỗi (Xóa ổ cứng) (Lỗi xóa dữ liệu) Đã phát hiện lỗi trước khi quá trình xóa ổ cứng / dữ liệu bắt đầu. (Không xóa được dữ liệu / không định dạng được ổ cứng một cách hợp lý) Nguyên nhân: • Định dạng logic ổ cứng không thành công. • Các mô-đun không xóa được dữ liệu. Biện pháp khắc phục: Bật / tắt máy.

Mã: SC877-00 Ghi đè dữ liệu Lỗi thẻ bảo mật Chức năng “Tự động xóa bộ nhớ” của Bảo mật ghi đè dữ liệu được đặt thành bật nhưng không thể thực hiện được. Nguyên nhân: • Tùy chọn Bảo mật Ghi đè dữ liệu Thẻ SD bị hỏng. • Tùy chọn Bảo mật Ghi đè dữ liệu Thẻ SD đã bị xóa. Biện pháp khắc phục: • Nếu thẻ SD bị hỏng, hãy chuẩn bị thẻ SD tùy chọn Bảo mật Ghi đè dữ liệu mới và thay thế NVRAM. • Nếu thẻ SD đã được tháo ra, hãy tắt nguồn chính và cài đặt lại thẻ SD tùy chọn Bảo mật ghi đè dữ liệu đang hoạt động.

Mã: SC878-00 TPM lỗi xác thực điện tử Máy không xác thực điện tử TPM. Băm hệ thống được đăng ký trong TPM không khớp với dữ liệu trên USB flash. Nguyên nhân: • Mô-đun hệ thống đã được cập nhật trái phép. • Đèn flash USB không hoạt động bình thường. Biện pháp khắc phục: • Thay thế bo mạch điều khiển.

Mã: SC878-01 Lỗi flash USB Lỗi hệ thống tệp Flash USB Nguyên nhân: Hệ thống tệp Flash USB đã bị phá hủy. Biện pháp khắc phục: • Thay thế bo mạch điều khiển.

Mã: SC878-02 Lỗi TPM Đã xảy ra lỗi trong trình điều khiển TPM hoặc TPM. Nguyên nhân: TPM bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Thay thế bo mạch điều khiển.

Mã: SC878-03 Lỗi TCSD Đã xảy ra lỗi trong ngăn xếp phần mềm TPM. Nguyên nhân: • Không thể khởi động TPM • Thiếu các tệp cần thiết trong TPM. Biện pháp khắc phục: Thay thế bảng điều khiển.Lỗi kiểm tra số ngẫu nhiên Đã phát hiện lỗi khi tạo bảng số ngẫu nhiên trong quá trình tự kiểm tra. Bảng số ngẫu nhiên được tạo bởi TPM (Mô-đun nền tảng đáng tin cậy). Bảng do TPM tạo không thành công trong quá trình kiểm tra. Lưu ý: TPM (Trusted Platform Module) là một chip máy tính có thể lưu trữ an toàn thông tin được sử dụng để xác thực nền tảng. Thông tin này có thể bao gồm mật khẩu, chứng chỉ và khóa mã hóa. Nguyên nhân: TPM bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Thay thế bảng điều khiển.

Mã: SC878-21 Lỗi tự kiểm tra DESS Quá trình tự kiểm tra khi bật nguồn cho TPM không thành công khi khởi động khi kiểm tra phần mềm mã hóa bộ điều khiển, do lỗi kiểm tra số ngẫu nhiên (SC878-20) hoặc sự cố khác. Nguyên nhân: Phần mềm TPM hoặc CPU bị lỗi. Lưu ý: TPM (Trusted Platform Module) là một chip máy tính có thể lưu trữ an toàn thông tin được sử dụng để xác thực nền tảng. Thông tin này có thể bao gồm mật khẩu, chứng chỉ và khóa mã hóa. Biện pháp khắc phục: • Bật máy. • Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thay thế bo mạch điều khiển.

Mã: SC880-00 Lỗi MLB Trả lời quyền truy cập MLB không được trả lại trong một thời gian nhất định. MLB (Media Link Board) là Công cụ chuyển đổi định dạng tệp. Nguyên nhân: MLB bị lỗi Biện pháp khắc phục: • Thay thế MLB. • Xóa MLB.

Mã: SC899-00 Lỗi phần mềm: Kết thúc nhận tín hiệu. Xảy ra khi một chương trình nội bộ hoạt động bất thường. Biện pháp khắc phục: Trong trường hợp có lỗi phần cứng • Thay thế phần cứng. Trong trường hợp lỗi phần mềm • Bật / tắt máy. • Thử cập nhật chương trình cơ sở.

Mã: SC990-00 CTL lỗi hoạt động phần mềm Phần mềm đã cố thực hiện một hoạt động không mong muốn. Nguyên nhân: • Lỗi tham số • Lỗi thông số nội bộ • Bộ nhớ công việc không đủ • Lỗi hoạt động gây ra bởi các bất thường mà thông thường không thể phát hiện được. Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Cài đặt lại phần mềm của bộ điều khiển và bo mạch BICU.

Mã: SC991-00 Lỗi hoạt động phần mềm có thể khôi phục CTL Phần mềm đã cố thực hiện một hoạt động không mong muốn. SC991 bao gồm các lỗi có thể khôi phục được so vớiCS990. Nguyên nhân:  Lỗi tham số • Lỗi thông số nội bộ • Bộ nhớ công việc không đủ • Lỗi hoạt động gây ra bởi các bất thường mà thông thường không thể phát hiện được. Biện pháp khắc phục: • Chỉ ghi nhật ký

Mã: SC992-00 SC đã phát hành không xác định. CTL Đã xảy ra lỗi không do hệ thống kiểm soát. Nguyên nhân: • Một SC cho mô hình trước đó đã được sử dụng nhầm lẫn, v.v. • Về cơ bản là một lỗi phần mềm. Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy.

Mã: SC997-00 Lỗi lựa chọn chức năng ứng dụng CTL Ứng dụng được chọn bởi phím điều khiển hoạt động bất thường (Không phản hồi, kết thúc bất thường). Nguyên nhân: • Lỗi phần mềm (chủ yếu là ứng dụng) Biện pháp khắc phục: • Kiểm tra RAM, DIMM, bo mạch tùy chọn theo yêu cầu của chương trình ứng dụng. • Kiểm tra xem sự kết hợp của các chương trình đã tải xuống có đúng không.

Mã: SC998-00 CTL lỗi khởi động ứng dụng • Không có ứng dụng nào được đăng ký vào hệ thống trong một thời gian nhất định sau khi nguồn chính được bật. (Không có ứng dụng nào khởi động / Tất cả các ứng dụng đã bị kết thúc bất thường) • Ứng dụng đã khởi động nhưng không thể rút ra ngay bây giờ vì một số lý do. Nguyên nhân: • Lỗi phần mềm (chủ yếu là ứng dụng) • RAM, DIMM, bo mạch tùy chọn theo yêu cầu của chương trình ứng dụng. Không được cài đặt đúng cách. Biện pháp khắc phục: • Bật / tắt máy. • Kiểm tra RAM, DIMM, bo mạch tùy chọn • Kiểm tra sự kết hợp của các chương trình • Thay thế bảng điều khiển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902.885.042

Zalo Chat