Bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba 3018A

Tin học VIDO cung cấp bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba 3018A miễn phí cho tất cả người dùng. Một bảng mã vô cùng có ích cho các bạn kỹ thuật, được VIDO sắp xếp gọn gàng và vô cùng dễ nhìn

Nhập mã lỗi để bắt đầu tìm kiếm các mã lỗi của Toshiba 3018A

Mã lỗiChi tiết
C010Mô tả:
Động cơ chính bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến hệ thống truyền động Động cơ chính không quay bình thường.

Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ chính có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-101/151) Có 2 Không
• Kiểm tra xem đầu nối (CN650, CN651) của động cơ chính có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN303 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch động cơ chính và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay động cơ chính.
• Thay bo mạch LGC.
2 Có bất kỳ hư hỏng hoặc trầy xước nào trên bo mạch động cơ chính không? Có 3 Không
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch động cơ chính và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay động cơ chính.
• Thay bo mạch LGC.
3 Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem đầu ra tín hiệu khóa PLL CN303-7 từ bo mạch LGC có luôn ở mức “L” không?
• Kiểm tra xem điện áp cấp cho đầu vào CPU IC22-98 có luôn là “L” không?
• Thay bo mạch LGC.
4 Lò xo cấp điện cao áp có bị hư hỏng gì không? Có
• Nếu lò xo cấp điện cho chuyển/tách không được móc, hãy gắn nó đúng cách.
• Nếu lò xo cấp điện cho bộ sạc chính bị biến dạng, hãy thay thế nó. Không 5
5 Bánh răng của bộ xử lý có thể xoay được khi quay bằng tay không? Có 6 Không Thay thế bộ xử lý.
6 Bộ nhiệt áp Nhả cần áp suất và xoay bánh răng của bộ nhiệt áp bằng tay. Nếu không, hãy thay thế bộ nhiệt áp.
C040Mô tả:
Động cơ PFP bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến hệ thống nạp giấy Động cơ PFP không quay bình thường.

Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-109/159) Có 2 Không
• Kiểm tra xem đầu nối đường tín hiệu J952 của động cơ PFP có bị ngắt kết nối hay không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN245 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN241 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch động cơ PFP, bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay thế động cơ PFP.
2 Đèn LED trên bo mạch động cơ PFP có sáng không nhấp nháy không? Có 3 Không
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch động cơ PFP, bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay thế động cơ PFP.
3 Bo mạch PFP Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem đầu ra tín hiệu khóa PLL CN245-7 từ bo mạch PFP có luôn ở mức “L” hay không.
• Kiểm tra xem điện áp cung cấp cho đầu vào máy vi tính IC5-17 có luôn ở mức “L” không.
• Thay thế bo mạch PFP.
• Thay bo mạch LGC.
C150Mô tả:
[C150] Bất thường khay ngăn kéo trên PFP
[C160] Bất thường khay ngăn kéo dưới PFP

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến hệ thống nạp giấy
• Động cơ khay PFP không quay hoặc khay ngăn kéo phía trên PFP không di chuyển bình thường.
• Động cơ của khay PFP không quay hoặc khay ngăn dưới của PFP không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
1 Khay có đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-278, FS-03-280) Có 2 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của động cơ nâng khay có bị ngắt kết nối không. (J967, J961, CN244)
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN244 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối hay không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
2 Cảm biến khay nạp có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03-[F1]ON/ [5]/[A], FS-03-[F1]ON/[5]/[E]) Có 3 Không
• Kiểm tra nếu đầu nối của cảm biến bị ngắt kết nối. (J972, J966, J970, J965)
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN246 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem khe có chạm tới cảm biến không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
3 Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay bo mạch LGC.
4 Bo mạch PFP
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay thế bo mạch PFP.
C160Mô tả:
[C150] Bất thường khay ngăn kéo trên PFP
[C160] Bất thường khay ngăn kéo dưới PFP

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến hệ thống nạp giấy
• Động cơ khay PFP không quay hoặc khay ngăn kéo phía trên PFP không di chuyển bình thường.
• Động cơ của khay PFP không quay hoặc khay ngăn dưới của PFP không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
1 Khay có đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-278, FS-03-280) Có 2 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của động cơ nâng khay có bị ngắt kết nối không. (J967, J961, CN244)
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN244 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối hay không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
2 Cảm biến khay nạp có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03-[F1]ON/ [5]/[A], FS-03-[F1]ON/[5]/[E]) Có 3 Không
• Kiểm tra nếu đầu nối của cảm biến bị ngắt kết nối. (J972, J966, J970, J965)
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN246 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem khe có chạm tới cảm biến không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
3 Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay bo mạch LGC.
4 Bo mạch PFP
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay thế bo mạch PFP.
C180Mô tả:
Động cơ khay LCF là bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống nạp giấy Động cơ khay LCF là bất thường

Biện pháp khắc phục:
1 Khay có di chuyển không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-271) Có 2 Không
• Khay có di chuyển không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-271)
• Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay LCF có bị ngắt kết nối không. (CN5, CN50)
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN1 và CN5 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LCF và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
2 Cảm biến đáy khay LCF và cảm biến đáy bên nạp LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03-[F1]ON/ [8]/[A], FS-03-[F1]ON/[8]/[E]) Có 3 Không
• Kiểm tra nếu các đầu nối của các cảm biến bị ngắt kết nối. (CN205, CN200, CN64)
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN1, CN2 và CN6 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem khe có chạm tới cảm biến không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LCF và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
3 Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay bo mạch LGC.
4 Bo mạch LCF
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LCF có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay bo mạch LCF.
C1A0Mô tả:
Động cơ hàng rào cuối LCF là bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống nạp giấy Động cơ hàng rào cuối LCF là bất thường

Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ hàng rào cuối LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS- 03-207) Có 2 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của động cơ hàng rào cuối LCF có bị ngắt kết nối không. (CN5, CN51)
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN100 và CN101 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LCF và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
2 Cảm biến vị trí nhà/điểm dừng của hàng rào cuối LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS- 03-[F1]ON/[8]/[H], FS-03- [F1]ON/[8]/[G]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem các đầu nối của cảm biến bị ngắt kết nối. (CN4, CN40, CN400, N402, CN403)
• Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN1 hoặc CN4 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không.
• kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem khe có chạm tới cảm biến không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LCF và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
3 Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay bo mạch LGC.
4 Bo mạch LCF
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LCF có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay bo mạch LCF.
C010Mô tả:
Động cơ chính bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến hệ thống truyền động Động cơ chính không quay bình thường.

Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ chính có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-101/151) Có 2 Không
• Kiểm tra xem đầu nối (CN650, CN651) của động cơ chính có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN303 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch động cơ chính và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay động cơ chính.
• Thay bo mạch LGC.
2 Có bất kỳ hư hỏng hoặc trầy xước nào trên bo mạch động cơ chính không? Có 3 Không
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch động cơ chính và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay động cơ chính.
• Thay bo mạch LGC.
3 Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem đầu ra tín hiệu khóa PLL CN303-7 từ bo mạch LGC có luôn ở mức “L” không?
• Kiểm tra xem điện áp cung cấp cho đầu vào CPU IC22-98 có luôn là “L” không?
• Thay bo mạch LGC.
4 Lò xo cấp điện cao áp có bị hư hỏng gì không? Có
• Nếu lò xo cấp điện cho chuyển/tách không được móc, hãy gắn nó đúng cách.
• Nếu lò xo cấp điện cho bộ sạc chính bị biến dạng, hãy thay thế nó. Không 5
5 Bánh răng của bộ xử lý có thể xoay được khi quay bằng tay không? Có 6 Không Thay thế bộ xử lý.
6 Bộ nhiệt áp Nhả cần áp suất và xoay bánh răng của bộ nhiệt áp bằng tay. Nếu không, hãy thay thế bộ nhiệt áp.
C040Mô tả:
Động cơ PFP bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến hệ thống nạp giấy Động cơ PFP không quay bình thường.

Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-109/159) Có 2 Không
• Kiểm tra xem đầu nối đường tín hiệu J952 của động cơ PFP có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN245 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN241 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch động cơ PFP, bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay thế động cơ PFP.
2 Đèn LED trên bo mạch động cơ PFP có sáng không nhấp nháy không? Có 3 Không
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch động cơ PFP, bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay thế động cơ PFP.
3 Bo mạch PFP Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem đầu ra tín hiệu khóa PLL CN245-7 từ bo mạch PFP có luôn ở mức “L” hay không.
• Kiểm tra xem điện áp cung cấp cho đầu vào máy vi tính IC5-17 có luôn ở mức “L” không.
• Thay thế bo mạch PFP.
• Thay bo mạch LGC.
C130Mô tả:
[C130] Bất thường ở khay ngăn kéo thứ nhất
[C140] Bất thường ở khay ngăn kéo thứ 2

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến hệ thống nạp giấy
• Động cơ khay trên không quay hoặc khay ngăn kéo trên không di chuyển bình thường.
• Động cơ khay dưới không quay hoặc khay ngăn kéo dưới không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
1 Khay có đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-242, FS-03-243) Có 2 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay trên có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay dưới có bị ngắt kết nối không (J677).
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
2 Cảm biến khay nạp có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[0]/[E], FS-03- [F2]ON/[4]/[E]) Có 3 Không
• Kiểm tra nếu đầu nối của cảm biến bị ngắt kết nối.
• Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem khe có chạm tới cảm biến không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
3 Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay bo mạch LGC.
C140Mô tả:
[C130] Bất thường ở khay ngăn kéo thứ nhất
[C140] Bất thường ở khay ngăn kéo thứ 2

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến hệ thống nạp giấy
• Động cơ khay trên không quay hoặc khay ngăn kéo trên không di chuyển bình thường.
• Động cơ khay dưới không quay hoặc khay ngăn kéo dưới không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
1 Khay có đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-242, FS-03-243) Có 2 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay trên có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay dưới có bị ngắt kết nối không (J677).
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
2 Cảm biến khay nạp có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[0]/[E], FS-03- [F2]ON/[4]/[E]) Có 3 Không
• Kiểm tra nếu đầu nối của cảm biến bị ngắt kết nối.
• Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem khe có chạm tới cảm biến không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
3 Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay bo mạch LGC.
C150Mô tả:
[C150] Bất thường khay ngăn kéo trên PFP
[C160] Bất thường khay ngăn kéo dưới PFP

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến hệ thống nạp giấy
• Động cơ khay PFP không quay hoặc khay ngăn kéo phía trên PFP không di chuyển bình thường.
• Động cơ của khay PFP không quay hoặc khay ngăn dưới của PFP không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
1 Khay có đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-278, FS-03-280) Có 2 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của động cơ nâng khay có bị ngắt kết nối không. (J967, J961, CN244)
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN244 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối hay không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
2 Cảm biến khay nạp có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03-[F1]ON/ [5]/[A], FS-03-[F1]ON/[5]/[E]) Có 3 Không
• Kiểm tra nếu đầu nối của cảm biến bị ngắt kết nối. (J972, J966, J970, J965)
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN246 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem khe có chạm tới cảm biến không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
3 Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay bo mạch LGC.
4 Bo mạch PFP
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay thế bo mạch PFP.
C160Mô tả:
[C150] Bất thường khay ngăn kéo trên PFP
[C160] Bất thường khay ngăn kéo dưới PFP

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến hệ thống nạp giấy
• Động cơ khay PFP không quay hoặc khay ngăn kéo phía trên PFP không di chuyển bình thường.
• Động cơ của khay PFP không quay hoặc khay ngăn dưới của PFP không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
1 Khay có đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-278, FS-03-280) Có 2 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của động cơ nâng khay có bị ngắt kết nối không. (J967, J961, CN244)
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN244 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối hay không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
2 Cảm biến khay nạp có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03-[F1]ON/ [5]/[A], FS-03-[F1]ON/[5]/[E]) Có 3 Không
• Kiểm tra nếu đầu nối của cảm biến bị ngắt kết nối. (J972, J966, J970, J965)
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN246 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem khe có chạm tới cảm biến không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
3 Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay bo mạch LGC.
4 Bo mạch PFP
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay thế bo mạch PFP.
C180Mô tả:
Động cơ khay LCF là bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống nạp giấy Động cơ khay LCF là bất thường

Biện pháp khắc phục:
1 Khay có di chuyển không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-271) Có 2 Không
• Khay có di chuyển không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-271)
• Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay LCF có bị ngắt kết nối không. (CN5, CN50)
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN1 và CN5 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LCF và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
2 Cảm biến đáy khay LCF và cảm biến đáy bên nạp LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03-[F1]ON/ [8]/[A], FS-03-[F1]ON/[8]/[E]) Có 3 Không
• Kiểm tra nếu các đầu nối của các cảm biến bị ngắt kết nối. (CN205, CN200, CN64)
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN1, CN2 và CN6 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem khe có chạm tới cảm biến không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LCF và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
3 Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay bo mạch LGC.
4 Bo mạch LCF
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LCF có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay bo mạch LCF.
C1A0Mô tả:
Động cơ hàng rào cuối LCF là bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống nạp giấy Động cơ hàng rào cuối LCF là bất thường

Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ hàng rào cuối LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS- 03-207) Có 2 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của động cơ hàng rào cuối LCF có bị ngắt kết nối không. (CN5, CN51)
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN100 và CN101 nào trên bo mạch LCF bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LCF và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
2 Cảm biến vị trí nhà/điểm dừng của hàng rào cuối LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS- 03-[F1]ON/[8]/[H], FS-03- [F1]ON/[8]/[G]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem các đầu nối của cảm biến bị ngắt kết nối. (CN4, CN40, CN400, N402, CN403)
• Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN1 hoặc CN4 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không.
• kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem khe có chạm tới cảm biến không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LCF và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
3 Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay bo mạch LGC.
4 Bo mạch LCF
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LCF có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay bo mạch LCF.
C1B0Mô tả:
Động cơ vận chuyển LCF bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến hệ thống nạp giấy Động cơ vận chuyển LCF không quay bình thường (khi có thể nạp giấy từ bất kỳ ngăn kéo nào ngoại trừ LCF).

Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ vận chuyển LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: FS-03-122/172) Có 2 Không
• Kiểm tra xem đầu nối CN3, CN30 của động cơ vận chuyển LCF có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối dây tín hiệu CN100 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối dây nguồn CN101 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch động cơ vận chuyển LCF, bo mạch LCF và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
2 Động cơ vận chuyển LCF
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối hoặc các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch động cơ vận chuyển LCF, bo mạch LCF và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Kiểm tra xem đầu ra tín hiệu khóa PLL CN102 - 3 chân từ bo mạch LCF có luôn ở mức “L” hay không.
• Kiểm tra xem điện áp cung cấp cho chân đầu vào máy vi tính IC103 - 17 có luôn ở mức “L” không.
C260Mô tả:
Lỗi phát hiện đỉnh

Nguyên nhân:
Quét cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống Lỗi phát hiện cao điểm

Biện pháp khắc phục:
1 Đèn phơi sáng có sáng không? (Kiểm tra đầu ra: FS-03-267) Có Đèn sáng.
2 Không Đèn không sáng. 3
2
Tấm hiệu chỉnh bóng
• Kiểm tra xem có vết xước hoặc vết bẩn nào trên tấm hiệu chỉnh bóng không.
• Kiểm tra xem tấm hiệu chỉnh bóng có bị trầy xước hay bẩn không.
Gương Kiểm tra xem gương có bị nghiêng không. - Kiểm tra xem thấu kính có phản chiếu trong gương không khi nhìn vào xe đẩy- 1 từ vị trí phía trên. - Kiểm tra xem gương đã được cố định ở lò xo lá chưa. Lưu ý: Không vặn vít điều chỉnh gương nhiều hơn mức cần thiết.
Vận chuyển
• Kiểm tra xem vận chuyển có bị nghiêng hay không bằng cách di chuyển nó đến điểm dừng bên trái.
• Kiểm tra xem vít cố định dây có bị nới lỏng không.
• Kiểm tra xem chuyển động của giá đỡ có bị mất ổn định do trục lăn của giá đỡ bị nhả ra không.
Đèn phơi sáng
• Kiểm tra xem đèn phơi sáng có nhấp nháy khi bật không.
• Kiểm tra xem đầu nối có được kết nối đúng cách trong bo mạch của bộ đèn LED không.
• Trong khi vận chuyển đang được vận hành, hãy kiểm tra xem dây đai có bắt hoặc cản trở vận chuyển không.
Bo mạch CCD
• Kiểm tra xem đầu nối có được kết nối đúng cách trong bo mạch CCD không.
• Kiểm tra xem bo mạch CCD hoặc bộ thấu kính có bị nghiêng không. Kiểm tra xem vít đã được siết chặt chưa.
• Thay bộ thấu kính.
Bo mạch SYS
• Kiểm tra xem đầu nối có được kết nối đúng cách trong bo mạch SYS không. (CN120, CN123)
• Kiểm tra xem có bất kỳ sự bất thường nào trong các bộ phận được gắn trên bo mạch SYS hoặc bề ngoài của bo mạch SYS không.
• Kiểm tra xem điện áp có phải là đầu ra từ nguồn điện cho CCD hay không.
• Thay bo mạch SYS.
3
Đèn phơi sáng
• Kiểm tra xem đầu nối có được kết nối đúng cách với bo mạch của bộ đèn LED hay không.
• Kiểm tra xem có bất kỳ vết trầy xước hoặc hư hỏng nào trên bo mạch của bộ đèn LED không.
• Thay bộ phận đèn phơi sáng.
Bộ dây điện
• Kiểm tra xem hệ thống dây điện của bộ dây điện (CN125 trên bo mạch SYS) có bất thường không.
• Kiểm tra xem dây nịt (CN125 trên bo mạch SYS) có bất kỳ vết trầy xước nào trên đó hay bị hở mạch hay bị kẹt ở bất kỳ đâu.
• Thay dây nịt (CN125 trên bo mạch SYS).
C262Mô tả:
lỗi giao tiếp

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống quét Lỗi giao tiếp giữa bảng CCD và bảng SYS

Biện pháp khắc phục:
1 Bộ thấu kính
• Kiểm tra xem đầu nối có được kết nối đúng cách trong bo mạch CCD không.
• Kiểm tra xem có bất kỳ sự bất thường nào về bề ngoài của các bộ phận được gắn trên bo mạch CCD không.
• Kiểm tra xem có xuất ra +5V cho bộ thấu kính không.
• Kiểm tra xem điện áp có phải là đầu ra từ bảng CCD không.
• Thay bộ phận Thấu kính.
2 Bo mạch SYS
• Kiểm tra xem đầu nối có được kết nối đúng cách trong bo mạch SYS không. (CN120)
• Kiểm tra xem có bất kỳ sự bất thường nào về bề ngoài của các bộ phận được gắn trên bo mạch SYS không.
• Kiểm tra xem +5V có xuất ra bo mạch SYS không.
• Thay bo mạch SYS.
3 Dây nịt • Kiểm tra xem dây nịt có vết trầy xước nào không, có bị hở mạch hay vướng chỗ nào không.
• Kiểm tra xem có bất kỳ sự bất thường nào trong đầu nối không.
• Thay dây nịt giữa bo mạch SYS và bo mạch CCD.
4 RADF/DSDF
• TẮT nguồn, ngắt kết nối cáp giao tiếp của RADF/DSDF khỏi thiết bị và BẬT lại nguồn. Sau đó kiểm tra nếu lỗi được sao chép. • Nếu lỗi vẫn lặp lại, hãy kiểm tra xem có bất kỳ sự bất thường nào trong cáp giao tiếp và đầu nối giữa RADF/DSDF và thiết bị không.
• Thay cáp giao tiếp giữa RADF/DSDF và thiết bị.
• Thay RADF/DSDF.
C270Mô tả:
Cảm biến vị trí nhà vận chuyển không TẮT trong một khoảng thời gian nhất định/ Tải xuống chương trình cơ sở với kiểu máy không chính xác

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống quét Cảm biến vị trí nhà xe không TẮT trong một khoảng thời gian xác định/Tải xuống chương trình cơ sở có kiểu máy không chính xác

Biện pháp khắc phục:
1 Khóa vận chuyển Kiểm tra xem vít khóa vận chuyển để đóng gói có được gắn vào không.
2 Các toa có bị dịch chuyển nhẹ về hướng cho ăn không?/Các toa có ở vị trí khác với vị trí ban đầu không? Có Kiểm tra xem các mạch của bảng CCD có bất thường không. Không 3
3 Bo mạch CCD
• Kiểm tra xem chân kết nối có bị ngắt kết nối hay dây nịt có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. (CN001)
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch CCD có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Nếu kiểu chương trình cơ sở đã tải xuống không chính xác, sẽ xảy ra lỗi C270 (đèn phơi sáng nhấp nháy hai lần). Nếu đèn phơi sáng nhấp nháy hai lần, hãy tải xuống chương trình cơ sở chính xác.
4 Cảm biến vị trí nhà vận chuyển
• Kiểm tra xem dây nịt của cảm biến vị trí nhà vận chuyển có được kết nối đúng cách không. (CN121, J002)
• Kiểm tra xem dây nịt có bị kẹt hoặc hở mạch không.
5 Bo mạch SYS
• Kiểm tra xem đầu nối của bo mạch SYS (CN120, CN121, CN124, CN105) đã được kết nối đúng chưa.
• Kiểm tra xem các bộ phận được gắn trên bo mạch SYS có bị hỏng hoặc bất thường không.
• Kiểm tra xem 24 V (CN105) trên bo mạch SYS có bị đoản mạch không. • Kiểm tra xem 24 V đã được cung cấp cho bo mạch SYS (CN105) chưa.
6 Động cơ quét
• Kiểm tra xem dây đai có bị nới lỏng không.
• Kiểm tra xem vít cố định động cơ có bị nới lỏng không.
• Kiểm tra xem dây vận chuyển và đai định thời có bị bung ra không.
• Kiểm tra xem đầu nối (CN124) có được kết nối với động cơ đúng cách không.
• Kiểm tra xem dây nịt của động cơ có bị kẹt hoặc hở mạch không.
7 Cài đặt Xóa SRAM.
C280Mô tả:
Cảm biến vị trí nhà vận chuyển không BẬT trong một khoảng thời gian xác định

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống quét Cảm biến vị trí nhà vận chuyển không BẬT trong một thời gian xác định.

Biện pháp khắc phục:
1 Khóa vận chuyển Kiểm tra xem vít khóa vận chuyển để đóng gói có được gắn vào không.
2 Cảm biến vị trí lỗ vận chuyển
• Kiểm tra xem dây nịt có được kết nối đúng cách với cảm biến hay không.
• Kiểm tra xem dây nịt có bị kẹt hoặc hở mạch không.
3 Bo mạch SYS
• Kiểm tra xem dây nịt (CN121, J002) của cảm biến vị trí nhà vận chuyển có được kết nối đúng cách không.
• Kiểm tra xem các bộ phận được gắn trên bo mạch SYS có bị hỏng hoặc bất thường không.
• Kiểm tra xem 24 V (CM105) trên bo mạch SYS có bị đoản mạch không.
• Kiểm tra xem 24 V đã được cung cấp cho bo mạch SYS (CN105) chưa.
4 Quét động cơ
• Kiểm tra xem độ căng của đai có bị nới lỏng không (nếu vít động cơ bị nới lỏng).
• Kiểm tra xem dây vận chuyển và đai định thời có bị bung ra không.
• Kiểm tra xem đầu nối (CN124) có được kết nối với động cơ đúng cách không.
• Kiểm tra xem dây nịt của động cơ có bị kẹt hoặc hở mạch không.
C290Mô tả:
Máy quét cầu chì nổ

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống quét Hệ thống quét không hoạt động do cầu chì trong hệ thống quét bị đứt.

Biện pháp khắc phục:
24V có được cung cấp cho bảng SYS không?
Có Kiểm tra những điều sau vì tín hiệu kiểm tra 24V trên bảng SYS là bất thường.
• Kiểm tra xem CPU máy quét (IC26) có bị hỏng hoặc bất thường không.
• Kiểm tra xem các bộ phận được gắn trên bo mạch SYS có bị hỏng hoặc bất thường không.
• Kiểm tra xem 24V trên bo mạch SYS có bị đoản mạch không.
• Kiểm tra xem 24V đã được cung cấp cho bo mạch SYS (CN125) chưa.
Không
• Kiểm tra xem dây nguồn 24V có được kết nối đúng cách với đầu nối (CN125) hay không.
• Kiểm tra xem 24V và SG trên bảng SYS có bị đoản mạch không.
• Kiểm tra xem nguồn điện có bị đoản mạch hay không bằng cách rút dây nguồn trên bo mạch SYS (CN125).
• Kiểm tra xem cầu chì trên LVPS (F203) có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem có bất thường trên LVPS không.
C3D0Mô tả:
Lỗi ghi đè bộ nhớ bo mạch EPU

Nguyên nhân:
Quá trình gọi dịch vụ liên quan đến lỗi ghi đè bộ nhớ bo mạch EPU

Biện pháp khắc phục:
Đơn vị xử lý Kiểm tra xem đơn vị xử lý có được lắp đặt đúng cách hay không và kiểm tra xem các chân đầu nối được kết nối với thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào chẳng hạn như biến dạng không.
Bo mạch bộ nhớ EPU Kiểm tra xem bó dây kết nối với đầu nối J451 trên bo mạch EPU có bất thường không.
C3D1Mô tả:
Bộ nhớ bo mạch EPU lỗi phát hiện bộ phận mới

Nguyên nhân:
Quá trình gọi dịch vụ liên quan đến bộ nhớ bo mạch EPU lỗi phát hiện bộ phận mới

Biện pháp khắc phục:
Đơn vị xử lý
• Nếu đơn vị xử lý đã được thay thế bằng một đơn vị mới trước khi khởi động thiết bị, hãy TẮT nguồn rồi BẬT lại ở chế độ thay thế EPU.
• Nếu bộ xử lý chưa được thay thế, hãy kiểm tra như sau.
• Kiểm tra xem bộ xử lý đã được lắp đặt đúng cách chưa và kiểm tra xem các chân đầu nối được kết nối với thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào chẳng hạn như biến dạng không.
• Kiểm tra xem bó dây kết nối với đầu nối J451 trên bo mạch EPU có bất thường không.
C3D2Mô tả:
Bộ nhớ bo mạch EPU lỗi phát hiện bộ phận cũ

Nguyên nhân:
Quá trình gọi dịch vụ liên quan đến bộ nhớ bo mạch EPU lỗi phát hiện các bộ phận cũ

Biện pháp khắc phục:
Bảng bộ nhớ EPU của đơn vị xử lý
• Kiểm tra xem đơn vị xử lý có phải là một đơn vị mới không. Nếu là thiết bị mới, hãy kiểm tra những điều sau:
• Kiểm tra xem bộ xử lý đã được lắp đặt đúng cách chưa và kiểm tra xem các chân đầu nối được kết nối với thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào chẳng hạn như biến dạng không.
• Kiểm tra xem bó dây kết nối với đầu nối J451 trên bo mạch EPU có bất thường không.
C411Mô tả:
Nhiệt điện trở hoặc lò sưởi bất thường khi BẬT nguồn

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ nhiệt áp Phát hiện sự bất thường của nhiệt điện trở khi BẬT nguồn hoặc nhiệt độ của con lăn cuộn sấy không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn.

Biện pháp khắc phục:
1 Bộ cuộn sấy
• Kiểm tra xem bộ cuộn sấy có được lắp đặt đúng cách không.
• Kiểm tra xem đầu nối ngăn kéo của bộ nhiệt áp có bị hỏng hoặc kết nối của nó có bị phát hiện không.
2 Điện áp nguồn Kiểm tra xem điện áp nguồn có bình thường không. (Điện áp trong khi vận hành có phải là ±10% điện áp định mức không?)
3 Điện trở nhiệt
• Kiểm tra xem điện trở nhiệt ở giữa, bên và phía trước có được lắp đặt đúng cách không.
• Kiểm tra xem các bó dây của điện trở nhiệt giữa, bên và phía trước có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các đầu nối của điện trở nhiệt giữa, bên và phía trước có bị ngắt kết nối không (J623, J621, CN308).
4 Bộ cấp nguồn và bộ nhiệt áp
• Bộ nhiệt áp có được lắp đúng cách không?
• Kiểm tra đèn sưởi có bị hỏng không.
• Kiểm tra xem các cực của đèn sưởi có được gắn chắc chắn hay không.
• Kiểm tra xem bộ điều nhiệt trung tâm và bên có bị nổ không
• Kiểm tra xem đầu nối ngăn kéo có bị hỏng hoặc phát hiện kết nối của nó không.
• Kiểm tra xem các đầu nối của bộ cấp nguồn có bị ngắt kết nối không (CN504, CN508).
• Kiểm tra xem bộ nguồn có bất thường không.
5 Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem các đầu nối CN301 và CN308 có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6 Bộ đếm trạng thái Sau khi sửa chữa vấn đề gây ra lỗi [C411/C412], hãy thực hiện như sau:
• Thực hiện FS-08-2002.
• Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại “1“, “2” hoặc “4” thành “0”.
• TẮT nguồn rồi BẬT lại. Đảm bảo rằng thiết bị đi vào trạng thái sẵn sàng bình thường.
C412Mô tả:
Nhiệt điện trở hoặc lò sưởi bất thường khi BẬT nguồn

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ nhiệt áp Phát hiện sự bất thường của nhiệt điện trở khi BẬT nguồn hoặc nhiệt độ của con lăn cuộn sấy không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn.

Biện pháp khắc phục:
1 Bộ cuộn sấy
• Kiểm tra xem bộ cuộn sấy có được lắp đặt đúng cách không.
• Kiểm tra xem đầu nối ngăn kéo của bộ nhiệt áp có bị hỏng hoặc kết nối của nó có bị phát hiện không.
2 Điện áp nguồn Kiểm tra xem điện áp nguồn có bình thường không. (Điện áp trong khi vận hành có phải là ±10% điện áp định mức không?)
3 Điện trở nhiệt
• Kiểm tra xem điện trở nhiệt ở giữa, bên và phía trước có được lắp đặt đúng cách không.
• Kiểm tra xem các bó dây của điện trở nhiệt giữa, bên và phía trước có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các đầu nối của điện trở nhiệt giữa, bên và phía trước có bị ngắt kết nối không (J623, J621, CN308).
4 Bộ cấp nguồn và bộ nhiệt áp
• Bộ nhiệt áp có được lắp đúng cách không?
• Kiểm tra đèn sưởi có bị hỏng không.
• Kiểm tra xem các cực của đèn sưởi có được gắn chắc chắn hay không.
• Kiểm tra xem bộ điều nhiệt trung tâm và bên có bị nổ không
• Kiểm tra xem đầu nối ngăn kéo có bị hỏng hoặc phát hiện kết nối của nó không.
• Kiểm tra xem các đầu nối của bộ cấp nguồn có bị ngắt kết nối không (CN504, CN508).
• Kiểm tra xem bộ nguồn có bất thường không.
5 Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem các đầu nối CN301 và CN308 có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
6 Bộ đếm trạng thái Sau khi sửa chữa vấn đề gây ra lỗi [C411/C412], hãy thực hiện như sau:
• Thực hiện FS-08-2002.
• Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại “1“, “2” hoặc “4” thành “0”.
• TẮT nguồn rồi BẬT lại. Đảm bảo rằng thiết bị đi vào trạng thái sẵn sàng bình thường.
C443Mô tả:
[C443] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi đánh giá bất thường
[C445] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi đánh giá bất thường (bất thường về nhiệt độ kết thúc trước khi chạy)
[C447] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi đánh giá bất thường (bất thường về nhiệt độ ở trạng thái sẵn sàng/trong khi in)

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ cuộn nhiệt áp
• Sự bất thường của nhiệt điện trở được phát hiện khi BẬT nguồn hoặc nhiệt độ của con lăn cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn.
• Phát hiện sự bất thường của nhiệt điện trở hoặc nhiệt độ của cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định.
• Nhiệt độ của cuộn nhiệt áp đã vượt quá phạm vi.

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra quy trình từ 1 đến 6 cho [C411/C412].
7 Xóa bộ đếm trạng thái
Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại “3”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25”, “27”, “29”, “45” hoặc “62” thành “0” đối với [C44X], thực hiện quy trình tương tự như đối với [C41X]. * Giá trị bộ đếm trạng thái như sau trong các trường hợp sau. C443: “3” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C445: “5” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C447: “7” hoặc “8” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C449: “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25”, “27”, “29” hoặc “45” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C450: “6” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C452: “62” được ghi trong bộ đếm trạng thái. * [C443][C445] Nhiệt độ của con lăn cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn. * [C447] Nhiệt độ nung chảy từ 40°C trở xuống. * [C449] Nhiệt độ nung chảy trên 240°C. * [C450] Điện trở nhiệt bất thường trong khi in. * [C452] Nhiệt độ giữa tâm và cạnh. nhiệt điện trở chênh lệch hơn 100°C khi đạt đến nhiệt độ Sẵn sàng.
C444Mô tả:
[C443] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi đánh giá bất thường
[C445] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi đánh giá bất thường (bất thường về nhiệt độ kết thúc trước khi chạy)
[C447] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi đánh giá bất thường (bất thường về nhiệt độ ở trạng thái sẵn sàng/trong khi in)

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ cuộn nhiệt áp
• Sự bất thường của nhiệt điện trở được phát hiện khi BẬT nguồn hoặc nhiệt độ của con lăn cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn.
• Phát hiện sự bất thường của nhiệt điện trở hoặc nhiệt độ của cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định.
• Nhiệt độ của cuộn nhiệt áp đã vượt quá phạm vi.

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra quy trình từ 1 đến 6 cho [C411/C412].
7 Xóa bộ đếm trạng thái
Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại “3”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25”, “27”, “29”, “45” hoặc “62” thành “0” đối với [C44X], thực hiện quy trình tương tự như đối với [C41X]. * Giá trị bộ đếm trạng thái như sau trong các trường hợp sau. C443: “3” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C445: “5” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C447: “7” hoặc “8” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C449: “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25”, “27”, “29” hoặc “45” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C450: “6” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C452: “62” được ghi trong bộ đếm trạng thái. * [C443][C445] Nhiệt độ của con lăn cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn. * [C447] Nhiệt độ nung chảy từ 40°C trở xuống. * [C449] Nhiệt độ nung chảy trên 240°C. * [C450] Điện trở nhiệt bất thường trong khi in. * [C452] Nhiệt độ giữa tâm và cạnh. nhiệt điện trở chênh lệch hơn 100°C khi đạt đến nhiệt độ Sẵn sàng.
C445Mô tả:
[C443] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi đánh giá bất thường
[C445] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi đánh giá bất thường (bất thường về nhiệt độ kết thúc trước khi chạy)
[C447] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi đánh giá bất thường (bất thường về nhiệt độ ở trạng thái sẵn sàng/trong khi in)

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ cuộn nhiệt áp
• Sự bất thường của nhiệt điện trở được phát hiện khi BẬT nguồn hoặc nhiệt độ của con lăn cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn.
• Phát hiện sự bất thường của nhiệt điện trở hoặc nhiệt độ của cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định.
• Nhiệt độ của cuộn nhiệt áp đã vượt quá phạm vi.

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra quy trình từ 1 đến 6 cho [C411/C412].
7 Xóa bộ đếm trạng thái
Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại “3”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25”, “27”, “29”, “45” hoặc “62” thành “0” đối với [C44X], thực hiện quy trình tương tự như đối với [C41X]. * Giá trị bộ đếm trạng thái như sau trong các trường hợp sau. C443: “3” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C445: “5” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C447: “7” hoặc “8” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C449: “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25”, “27”, “29” hoặc “45” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C450: “6” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C452: “62” được ghi trong bộ đếm trạng thái. * [C443][C445] Nhiệt độ của con lăn cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn. * [C447] Nhiệt độ nung chảy từ 40°C trở xuống. * [C449] Nhiệt độ nung chảy trên 240°C. * [C450] Điện trở nhiệt bất thường trong khi in. * [C452] Nhiệt độ giữa tâm và cạnh. nhiệt điện trở chênh lệch hơn 100°C khi đạt đến nhiệt độ Sẵn sàng.
C447Mô tả:
[C443] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi đánh giá bất thường
[C445] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi đánh giá bất thường (bất thường về nhiệt độ kết thúc trước khi chạy)
[C447] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi đánh giá bất thường (bất thường về nhiệt độ ở trạng thái sẵn sàng/trong khi in)

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ cuộn nhiệt áp
• Sự bất thường của nhiệt điện trở được phát hiện khi BẬT nguồn hoặc nhiệt độ của con lăn cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn.
• Phát hiện sự bất thường của nhiệt điện trở hoặc nhiệt độ của cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định.
• Nhiệt độ của cuộn nhiệt áp đã vượt quá phạm vi.

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra quy trình từ 1 đến 6 cho [C411/C412].
7 Xóa bộ đếm trạng thái
Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại “3”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25”, “27”, “29”, “45” hoặc “62” thành “0” đối với [C44X], thực hiện quy trình tương tự như đối với [C41X]. * Giá trị bộ đếm trạng thái như sau trong các trường hợp sau. C443: “3” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C445: “5” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C447: “7” hoặc “8” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C449: “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25”, “27”, “29” hoặc “45” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C450: “6” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C452: “62” được ghi trong bộ đếm trạng thái. * [C443][C445] Nhiệt độ của con lăn cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn. * [C447] Nhiệt độ nung chảy từ 40°C trở xuống. * [C449] Nhiệt độ nung chảy trên 240°C. * [C450] Điện trở nhiệt bất thường trong khi in. * [C452] Nhiệt độ giữa tâm và cạnh. nhiệt điện trở chênh lệch hơn 100°C khi đạt đến nhiệt độ Sẵn sàng.
C449Mô tả:
[C447] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi phán đoán bất thường (bất thường về nhiệt độ ở trạng thái sẵn sàng/trong khi in)
[C449] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi phán đoán bất thường (bất thường về nhiệt độ cao)
[C450/C452] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi phán đoán bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ cuộn nhiệt áp
• Sự bất thường của nhiệt điện trở được phát hiện khi BẬT nguồn hoặc nhiệt độ của con lăn cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn.
• Phát hiện sự bất thường của nhiệt điện trở hoặc nhiệt độ của cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định.
• Nhiệt độ của cuộn nhiệt áp đã vượt quá phạm vi.

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra quy trình từ 1 đến 6 cho [C411/C412].
7 Xóa bộ đếm trạng thái
Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại “3”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25”, “27”, “29”, “45” hoặc “62” thành “0” đối với [C44X], thực hiện quy trình tương tự như đối với [C41X]. * Giá trị bộ đếm trạng thái như sau trong các trường hợp sau. C443: “3” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C445: “5” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C447: “7” hoặc “8” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C449: “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25”, “27”, “29” hoặc “45” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C450: “6” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C452: “62” được ghi trong bộ đếm trạng thái. * [C443][C445] Nhiệt độ của con lăn cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn. * [C447] Nhiệt độ nung chảy từ 40°C trở xuống. * [C449] Nhiệt độ nung chảy trên 240°C. * [C450] Điện trở nhiệt bất thường trong khi in. * [C452] Nhiệt độ giữa tâm và cạnh. nhiệt điện trở chênh lệch hơn 100°C khi đạt đến nhiệt độ Sẵn sàng.
C452Mô tả:
[C447] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi phán đoán bất thường (bất thường về nhiệt độ ở trạng thái sẵn sàng/trong khi in)
[C449] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi phán đoán bất thường (bất thường về nhiệt độ cao)
[C450/C452] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi phán đoán bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ cuộn nhiệt áp
• Sự bất thường của nhiệt điện trở được phát hiện khi BẬT nguồn hoặc nhiệt độ của con lăn cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn.
• Phát hiện sự bất thường của nhiệt điện trở hoặc nhiệt độ của cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định.
• Nhiệt độ của cuộn nhiệt áp đã vượt quá phạm vi.

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra quy trình từ 1 đến 6 cho [C411/C412].
7 Xóa bộ đếm trạng thái
Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại “3”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25”, “27”, “29”, “45” hoặc “62” thành “0” đối với [C44X], thực hiện quy trình tương tự như đối với [C41X]. * Giá trị bộ đếm trạng thái như sau trong các trường hợp sau. C443: “3” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C445: “5” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C447: “7” hoặc “8” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C449: “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25”, “27”, “29” hoặc “45” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C450: “6” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C452: “62” được ghi trong bộ đếm trạng thái. * [C443][C445] Nhiệt độ của con lăn cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn. * [C447] Nhiệt độ nung chảy từ 40°C trở xuống. * [C449] Nhiệt độ nung chảy trên 240°C. * [C450] Điện trở nhiệt bất thường trong khi in. * [C452] Nhiệt độ giữa tâm và cạnh. nhiệt điện trở chênh lệch hơn 100°C khi đạt đến nhiệt độ Sẵn sàng.
C450Mô tả:
[C447] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi phán đoán bất thường (bất thường về nhiệt độ ở trạng thái sẵn sàng/trong khi in)
[C449] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi phán đoán bất thường (bất thường về nhiệt độ cao)
[C450/C452] Nhiệt độ nung chảy bất thường sau khi phán đoán bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ cuộn nhiệt áp
• Sự bất thường của nhiệt điện trở được phát hiện khi BẬT nguồn hoặc nhiệt độ của con lăn cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn.
• Phát hiện sự bất thường của nhiệt điện trở hoặc nhiệt độ của cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định.
• Nhiệt độ của cuộn nhiệt áp đã vượt quá phạm vi.

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra quy trình từ 1 đến 6 cho [C411/C412].
7 Xóa bộ đếm trạng thái
Thay đổi giá trị bộ đếm trạng thái hiện tại “3”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25”, “27”, “29”, “45” hoặc “62” thành “0” đối với [C44X], thực hiện quy trình tương tự như đối với [C41X]. * Giá trị bộ đếm trạng thái như sau trong các trường hợp sau. C443: “3” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C445: “5” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C447: “7” hoặc “8” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C449: “9”, “19”, “21”, “22”, “23”, “25”, “27”, “29” hoặc “45” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C450: “6” được ghi trong bộ đếm trạng thái. C452: “62” được ghi trong bộ đếm trạng thái. * [C443][C445] Nhiệt độ của con lăn cuộn nhiệt áp không tăng trong một khoảng thời gian xác định sau khi BẬT nguồn. * [C447] Nhiệt độ nung chảy từ 40°C trở xuống. * [C449] Nhiệt độ nung chảy trên 240°C. * [C450] Điện trở nhiệt bất thường trong khi in. * [C452] Nhiệt độ giữa tâm và cạnh. nhiệt điện trở chênh lệch hơn 100°C khi đạt đến nhiệt độ Sẵn sàng.
C4B0Mô tả:
Bộ đếm trạng thái bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ nhiệt áp Một giá trị bất thường được nhập vào bộ đếm trạng thái.

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra bo mạch LGC
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị hở hoặc đoản mạch không.
• Kiểm tra xem EEPROM đã được cài đặt đúng chưa.
• Thay bo mạch LGC.
2. Xóa bộ đếm trạng thái
• Thay đổi giá trị của bộ đếm trạng thái (FS-08-2002) thành “0”.
• TẮT nguồn rồi BẬT lại. Đảm bảo rằng thiết bị đi vào trạng thái bình thường.
C4C0Mô tả:
Cầu chì mới/cũ phát hiện cầu chì bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ cuộn sấy Bộ cuộn sấy phát hiện cầu chì mới/cũ bất thường

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra bộ nhiệt áp.
• Các đầu nối có bị ngắt kết nối không?
• Dây nịt có bị hở mạch không?
• Thay bộ nhiệt áp.
2. Kiểm tra bo mạch PC
• Các đầu nối có bị ngắt kết nối không?
• Dây nịt có bị đoản mạch hoặc hở mạch không?
• Thay bo mạch LGC.
C550Mô tả:
Lỗi DF I/F

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến giao tiếp tùy chọn Lỗi DF I/F

Biện pháp khắc phục:
Bo mạch RADF / bo mạch PC điều khiển DSDF
• Kiểm tra xem dây nối giữa bo mạch RADF / bo mạch PC điều khiển DSDF và bo mạch SYS có bị ngắt kết nối hoặc hở mạch không. (CN122, J12, CN71)
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch RADF / bo mạch PC điều khiển DSDF có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Kiểm tra đầu nối bo mạch SYS
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch SYS có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Kiểm tra đầu nối (CN122) của bo mạch SYS.
• Kiểm tra xem các đầu nối trên bo mạch SYS có bị ngắt kết nối khỏi bo mạch RADF / bo mạch PC điều khiển DSDF hoặc các dây nịt có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
• Kiểm tra bảng SYS (IC25, IC28).
• Thay bo mạch SYS.
C551Mô tả:
Lỗi phát hiện mô hình khay nạp tài liệu

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến RADF/DSDF Cài đặt RADF/DSDF không chính xác cho thiết bị

Biện pháp khắc phục:
RADF/DSDF
• Kiểm tra xem RADF/DSDF đã cài đặt có phải là một tùy chọn được đặt riêng cho kiểu máy hay không.
• Thay thế RADF/DSDF bằng một thiết lập dành riêng cho kiểu máy.
Bo mạch DSDF I/F
• Kiểm tra việc lắp đặt bo mạch DSDF I/F.
• Kiểm tra đầu nối (CN89) của bo mạch DSDF I/F.
• Kiểm tra xem các đầu nối trên bo mạch DSDF I/F có bị ngắt kết nối khỏi bo mạch PC điều khiển DSDF hoặc các dây nịt có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
• Thay bo mạch DSDF I/F.
Bo mạch SYS
• Kiểm tra đầu nối (CN129) của bo mạch SYS.
• Thay bo mạch SYS.
C552Mô tả:
DF bất thường

Nguyên nhân:
DSDF/RADF bất thường

Biện pháp khắc phục:
Đầu nối Kiểm tra xem các đầu nối (CN70, CN71 và J97) đã kết nối với DSDF và thiết bị đã được kết nối đúng chưa. Kiểm tra xem các đầu nối (CN70 và CN71) đã kết nối RADF và thiết bị có được kết nối đúng cách không.
Phần sụn Cập nhật phần sụn của DSDF/RADF.
Đầu nối
• Kiểm tra xem các đầu nối của bo mạch PC điều khiển DSDF đã được kết nối đúng chưa.
• Thay dây nịt.
Bo mạch PC điều khiển DSDF / bo mạch PC điều khiển RADF Thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF / bo mạch PC điều khiển RADF.
C553Mô tả:
Lỗi phát hiện đỉnh

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ DSDF Nguồn sáng của mô-đun DSDF-CCD không sáng hoặc có lỗi phát hiện nguồn sáng.

Biện pháp khắc phục:
Cáp HDMI Kiểm tra xem cáp HDMI (CN78 và CN90) đã được kết nối đúng chưa.
Bo mạch DSDF I/F
• Kiểm tra xem bo mạch DSDF I/F có được lắp đúng cách vào bo mạch SYS không.
• Kiểm tra đầu nối (CN89) của bo mạch DSDF I/F.
• Kiểm tra xem các đầu nối trên bo mạch DSDF I/F có bị ngắt kết nối khỏi bo mạch PC điều khiển DSDF hoặc các dây nịt có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
• Thay bo mạch điều khiển DSDF.
Đầu nối
• Kiểm tra xem các đầu nối của bo mạch SYS và bo mạch PC điều khiển DSDF có được kết nối đúng cách không.
• Thay dây nịt.
Nguồn điện Kiểm tra xem 24V có được cung cấp đúng cách cho bo mạch PC điều khiển DSDF không.
• Kiểm tra đầu nối của nguồn điện của bo mạch PC điều khiển DSDF: CN70 Chân 1 và 2.
• Kiểm tra đầu nối của nguồn điện của bo mạch SYS: CN122 Chân 19 và 20.
Động cơ thoát DSDF
• Kiểm tra xem động cơ thoát DSDF có hoạt động tốt không.
• Kiểm tra xem các đầu nối (J991 và CN77) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối khỏi động cơ thoát DSDF hoặc dây nịt có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
Mô-đun DSDF-CCD
• Kiểm tra xem các đầu nối của mô-đun DSDF-CCD và bo mạch PC điều khiển DSDF có được kết nối đúng cách không.
• Kiểm tra để chắc chắn rằng không có bất thường trong mô-đun DSDF-CCD.
Bo mạch SYS
• Kiểm tra đầu nối (CN122) của bo mạch SYS.
• Kiểm tra bo mạch SYS (IC31, IC32).
• Thay bo mạch SYS.
C554Mô tả:
Lỗi giao tiếp AFE

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ DSDF Lỗi giao tiếp giữa mô-đun DSDF-CCD và bảng SYS

Biện pháp khắc phục:
Cáp HDMI Kiểm tra xem cáp HDMI (CN78 và CN90) đã được kết nối đúng chưa.
Bo mạch DSDF I/F
• Kiểm tra xem bo mạch DSDF I/F có được lắp đúng cách vào bo mạch SYS không.
• Kiểm tra đầu nối (CN89) của bo mạch DSDF I/F.
• Kiểm tra xem các đầu nối trên bo mạch DSDF I/F có bị ngắt kết nối khỏi bo mạch PC điều khiển DSDF hoặc các dây nịt có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
• Kiểm tra bo mạch DSDF I/F (IC6, IC9, IC204).
• Thay bo mạch DSDF I/F.
Đầu nối
• Kiểm tra xem các đầu nối của bo mạch SYS và bo mạch PC điều khiển DSDF có được kết nối đúng cách không.
• Thay dây nịt.
Mô-đun DSDF-CCD
• Kiểm tra xem các đầu nối của mô-đun DSDF-CCD và bo mạch PC điều khiển DSDF có được kết nối đúng cách không.
• Kiểm tra để chắc chắn rằng không có bất thường trong mô-đun DSDF-CCD.
Bo mạch SYS
• Kiểm tra đầu nối (CN129) của bo mạch SYS.
• Kiểm tra bảng SYS (IC26).
• Thay bo mạch SYS.
C580Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa bảng LGC và bộ hoàn thiện

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến giao tiếp tùy chọn Lỗi giao tiếp giữa bảng LGC và bộ hoàn thiện

Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện Kiểm tra xem bộ hoàn thiện được chỉ định có được đính kèm hay không.
C5A0Mô tả:
Giao tiếp EEPROM bất thường (bảng LGC)

Nguyên nhân:
Giao tiếp EEPROM bất thường (bảng LGC)

Biện pháp khắc phục:
EEPROM Kiểm tra xem EEPROM đã được cài đặt đúng chưa.
C5A1Mô tả:
Dữ liệu EEPROM bất thường (bảng LGC)

Nguyên nhân:
Dữ liệu EEPROM bất thường (bảng LGC)

Biện pháp khắc phục:
EEPROM EEPROM kiểm tra
bo mạch LGC
• Kiểm tra ổ cắm IC
• Kiểm tra bo mạch
C730Mô tả:
Lỗi ghi DSDF EEPROM

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ DSDF Một bất thường xảy ra trong khi dữ liệu đang được ghi vào EEPROM của DSDF.

Biện pháp khắc phục:
Điều chỉnh Thực hiện điều chỉnh tự động cảm biến đầu vào DSDF-1.
Bo mạch PC điều khiển DSDF Nếu lỗi này vẫn còn sau khi thực hiện điều chỉnh tự động cảm biến đầu đọc DSDF-1, hãy thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF.
C7B0Mô tả:
Lỗi hết thời gian ban đầu

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ DSDF Quá trình khởi tạo không hoàn tất trong khoảng thời gian đã chỉ định.

Biện pháp khắc phục:
Khả năng tái tạo TẮT nguồn rồi BẬT lại để kiểm tra hiện tượng xảy ra.
Tấm che bóng DSDF Làm sạch tấm che bóng DSDF.
C8C0Mô tả:
Lỗi điều chỉnh tự động cảm biến đầu đọc DSDF-1

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ DSDF Một giá trị điều chỉnh nằm ngoài giá trị được chỉ định trong quá trình điều chỉnh tự động cảm biến đọc vào DSDF-1.

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến đọc vào DSDF-1
• Thực hiện điều chỉnh cảm biến đọc vào DSDF-1 theo cách thủ công.
• Nếu đèn LED không sáng ngay cả khi đã thực hiện điều chỉnh, hãy kiểm tra cảm biến DSDF read-1-1 và bo mạch PC điều khiển DSDF.
• Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đầu vào DSDF-1 hay các dây nịt có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
• Thay cảm biến đầu vào DSDF-1.
Bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF.
C8E0Mô tả:
Bất thường kiểm soát DF (bất thường giao thức truyền thông)

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ DSDF/RADF Yêu cầu dừng hệ thống do điều khiển bất thường.

Biện pháp khắc phục:
Nguồn
• TẮT nguồn rồi BẬT lại để kiểm tra xem thiết bị có hoạt động bình thường không.
Bo mạch DSDF/RADF
• Kiểm tra đầu nối Kiểm tra bo mạch
C911Mô tả:
Hộp mực máy tính truy cập bo mạch bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hộp mực Truy cập bất thường vào chip IC của hộp mực (Khả năng hỏng hóc cao ngoại trừ bo mạch LGC)

Biện pháp khắc phục:
1. Hộp mực
• Kiểm tra xem hộp mực khuyên dùng đã được sử dụng chưa.
• Kiểm tra xem bo mạch CTRG đã được lắp đặt đúng chưa.
• Lau sạch điểm tiếp xúc bằng vải mềm nếu bị ố.
• Tránh chạm vào điểm tiếp xúc.
2. Bảng CTIF
• Kiểm tra xem lò xo điểm tiếp xúc có bị biến dạng không.
• Kiểm tra xem lò xo điểm tiếp xúc có trở về vị trí ban đầu khi nó được đẩy không.
• Kiểm tra xem bảng CTIF đã được lắp đặt đúng chưa.
3. Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem có gì bất thường trên bo mạch LGC không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị hở mạch hoặc đoản mạch không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN325 có bị ngắt kết nối không.
4. Dây đai
• Kiểm tra dây đai kết nối bo mạch LGC và bo mạch CTIF.
• Kiểm tra các đầu nối (CN325 trên bo mạch LGC và CN231 trên bo mạch CTIF).
5. Cài đặt Thực hiện khắc phục sự cố ở trên và nếu lỗi C911 bị xóa, hãy đặt các mã tự chẩn đoán sau thành “0” (bình thường). • FS-08-4689-3: Thông tin bo mạch của hộp mực (K)
C916Mô tả:
Truy cập CPU phụ bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến mạch Không thể truy cập vào CPU phụ

Biện pháp khắc phục:
Bo mạch LGC
1. Kiểm tra xem có gì bất thường trong bo mạch LGC không.
2. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn của bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
C940Mô tả:
Động cơ-CPU bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến mạch Động cơ-CPU bất thường

Biện pháp khắc phục:
Công tắc nguồn chính TẮT công tắc nguồn chính, sau đó BẬT lại.
Động cơ-CPU và TỪ Kiểm tra xem mẫu dây dẫn giữa Động cơ-CPU và TỪ có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
Bo mạch LGC Kiểm tra bo mạch
C970Mô tả:
Máy biến áp cao áp bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến quy trình Biến áp cao áp bất thường

Biện pháp khắc phục:
Phần điện áp cao
• Bộ sạc chính có được lắp đặt chắc chắn không?
• Kiểm tra xem lò xo của điểm tiếp xúc nguồn cao áp có bị biến dạng không.
• Kiểm tra xem điện cực kim có bị gãy hay lưới sạc chính có bị biến dạng không.
• Kiểm tra xem có vật lạ nào trên điện cực kim hoặc lưới bộ sạc chính không.
• Kiểm tra xem con lăn chuyển và kim tách đã được lắp chắc chắn chưa.
• Kiểm tra xem con lăn chuyển hoặc kim tách có bị tháo ra không.
• Kiểm tra xem có bất kỳ vật thể lạ nào dính vào con lăn chuyển hoặc kim tách không.
CA10Mô tả:
Động cơ đa giác là bất thường
Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến thiết bị quang học laser Động cơ đa giác không bình thường

Biện pháp khắc phục:
1 Động cơ đa giác có quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[ALL]OFF/[5]/ [B])

• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay bo mạch LGC.
Không
• Kiểm tra xem đầu nối của dây nịt có bị ngắt kết nối giữa bo mạch LGC (CN306) và bộ quang học laze không. Kết nối lại nó một cách an toàn nếu vậy. Ngay cả khi đầu nối dường như không bị ngắt kết nối, nó có thể được kết nối lỏng lẻo. Do đó hãy kiểm tra cẩn thận xem nó có an toàn không.
• Kiểm tra xem dây nịt có bị hở mạch không và chốt đầu nối có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay thế bộ quang học laser.
• Thay bo mạch LGC.
CA20Mô tả:
Lỗi phát hiện H-Sync

Nguyên nhân:
cuộc gọi dịch vụ liên quan đến thiết bị quang học laser

Biện pháp khắc phục:
1 Bộ dây có bị hở mạch và các đầu nối giữa bo mạch LGC (CN304) và bộ phận quang học laze có bị ngắt kết nối không?
Có Ngay cả khi đầu nối dường như không bị ngắt kết nối, nó có thể được kết nối lỏng lẻo. Do đó hãy kiểm tra cẩn thận xem nó có an toàn không.
Không
• Thay bo mạch LGC.
• Thay thế bộ phận quang học laze
CB00Mô tả:
[CB00] Bộ hoàn thiện không được kết nối
[CB01] Lỗi giao tiếp bộ hoàn thiện

Nguyên nhân:
Bộ hoàn thiện không được kết nối: Đã xảy ra lỗi giao tiếp giữa thiết bị và bộ hoàn thiện. Lỗi giao tiếp của bộ hoàn thiện: Đã xảy ra lỗi giao tiếp giữa thiết bị và bộ hoàn thiện.

Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện
• Kiểm tra xem dây nịt kết nối thiết bị và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) có bị ngắt kết nối hoặc hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) có bị hở mạch hoặc đoản mạch không.
• Cập nhật chương trình cơ sở của bộ hoàn thiện.
• Thay bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem dây nối bộ hoàn thiện và bo mạch LGC trên thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc hở mạch không.
• Kiểm tra đầu nối (CN314)
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị hở mạch hoặc đoản mạch không.
• Thay bo mạch LGC.
CB01Mô tả:
[CB00] Bộ hoàn thiện không được kết nối
[CB01] Lỗi giao tiếp bộ hoàn thiện

Nguyên nhân:
Bộ hoàn thiện không được kết nối: Đã xảy ra lỗi giao tiếp giữa thiết bị và bộ hoàn thiện. Lỗi giao tiếp của bộ hoàn thiện: Đã xảy ra lỗi giao tiếp giữa thiết bị và bộ hoàn thiện.

Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện
• Kiểm tra xem dây nịt kết nối thiết bị và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) có bị ngắt kết nối hoặc hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) có bị hở mạch hoặc đoản mạch không.
• Cập nhật chương trình cơ sở của bộ hoàn thiện.
• Thay bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem dây nối bộ hoàn thiện và bo mạch LGC trên thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc hở mạch không.
• Kiểm tra đầu nối (CN314)
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị hở mạch hoặc đoản mạch không.
• Thay bo mạch LGC.
CB10Mô tả:
Động cơ lối vào bất thường MJ-1109/1110

Nguyên nhân:
Động cơ lối vào bất thường: Động cơ lối vào không quay bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Con lăn nạp Xoay con lăn nạp. Khắc phục mọi sự cố máy móc.
Động cơ lối vào (M1) Kiểm tra xem đầu nối (CN17) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ lối vào (M1) và dây nịt có bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy.
CB11Mô tả:
Động cơ dẫn hướng khay đệm bất thường MJ-1109/1110
* Xảy ra lỗi [CB11] nếu lỗi [ED16] xảy ra ba lần liên tiếp hoặc lỗi [ED16] xảy ra trong quá trình khởi tạo.

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ hoàn thiện Động cơ dẫn hướng khay đệm bất thường: Động cơ dẫn hướng khay đệm không quay hoặc thanh dẫn khay đệm không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Thanh dẫn khay đệm Nâng con lăn đệm lên và mở/đóng thanh dẫn khay đệm. Khắc phục mọi sự cố máy móc.
Động cơ dẫn hướng khay đệm (M2) Kiểm tra xem đầu nối (CN10) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) có bị ngắt kết nối khỏi động cơ dẫn hướng khay đệm (M2) hay không và các bó dây có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy.
CB13Mô tả:
Động cơ thoát hoàn thiện (M11) bất thường MJ-1109/1110

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ hoàn thiện Động cơ thoát không quay hoặc con lăn thoát không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Con lăn thoát
• Kiểm tra xem đã lắp đúng cách chưa.
• Có vấn đề cơ học nào khi con lăn thoát bị xoay không? Đúng nếu vậy.
Động cơ thoát (M11).
• Kiểm tra động cơ
• Kiểm tra đầu nối (CN15)
• Kiểm tra dây nịt
Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra đầu nối (CN15)
• Kiểm tra bo mạch
CB14Mô tả:
MJ-1109/1110
[CB14] Động cơ cánh tay hỗ trợ (M10) bất thường
[EAFE] Lỗi vị trí cam giữ giấy (kẹt giấy)

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ hoàn thiện Động cơ cánh tay hỗ trợ không quay hoặc cam đẩy giấy không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Cam đẩy giấy
• Kiểm tra xem đã lắp đúng chưa.
• Có vấn đề cơ học nào khi xoay cam đẩy giấy không?
Động cơ cánh tay hỗ trợ (M10)
• Kiểm tra động cơ
• Kiểm tra đầu nối (CN10)
• Kiểm tra dây nịt
Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra đầu nối (CN10)
• Kiểm tra bảng
EAFEMô tả:
MJ-1109/1110
[CB14] Động cơ cánh tay hỗ trợ (M10) bất thường
[EAFE] Lỗi vị trí cam giữ giấy (kẹt giấy)

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ hoàn thiện Động cơ cánh tay hỗ trợ không quay hoặc cam đẩy giấy không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Cam đẩy giấy
• Kiểm tra xem đã lắp đúng chưa.
• Có vấn đề cơ học nào khi xoay cam đẩy giấy không?
Động cơ cánh tay hỗ trợ (M10)
• Kiểm tra động cơ
• Kiểm tra đầu nối (CN10)
• Kiểm tra dây nịt
Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra đầu nối (CN10)
• Kiểm tra bảng
CB15Mô tả:
Bắt động cơ bất thường MJ-1109/1110

Nguyên nhân:
Gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Bắt động cơ bất thường

Biện pháp khắc phục:
Động cơ bắt (M21) Có bất kỳ vấn đề cơ học nào khi quay động cơ bắt không? Nếu có bất kỳ vấn đề cơ khí nào, hãy khắc phục cơ chế của nó.
Bộ dây Kiểm tra xem đầu nối trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi động cơ bắt (M21) và bộ dây có bị hở mạch hay không. Sửa nếu có.
Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) • Kiểm tra khai thác • Kiểm tra đầu nối • Kiểm tra bo mạch
CB30Mô tả:
Động cơ dịch chuyển khay di chuyển bất thường (M1), Lỗi phát hiện mặt trên của khay di chuyển MJ-1042

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Động cơ chuyển khay di động bất thường: Động cơ chuyển khay di động không quay hoặc khay di động không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Động cơ dịch chuyển khay có thể di chuyển (M1) Nam châm điện từ phát hiện đỉnh ngăn xếp (SOL1) Cảm biến phát hiện đỉnh ngăn xếp-1 (S1) Cảm biến phát hiện đỉnh ngăn xếp-2 (S2 Cảm biến giới hạn dưới khay di chuyển (S14) Tín hiệu khóa được phát hiện sau khoảng thời gian đã chỉ định *trong khi khay di động đang di
chuyển .
khay di động được di chuyển lên.
Vị trí giới hạn dưới của chồng giấy trên cùng không được phát hiện sau khi động cơ dịch chuyển khay di động (M1) đã được điều khiển trong thời gian đã chỉ định trong quá trình di chuyển ban đầu của khay di động.
Việc TẮT cảm biến giới hạn dưới của khay di động (S14) không được phát hiện khi khay di động được di chuyển từ điểm mà cảm biến này được BẬT đến một điểm mà cảm biến này TẮT sau khi động cơ dịch chuyển khay di động (M1) đã được lái xe trong thời gian quy định.
Khay di động Nếu có vấn đề cơ học khi khay di động được di chuyển, hãy khắc phục cơ chế.
• Khi lắp bộ hoàn thiện, hãy cẩn thận đừng quên tháo nắp nhỏ bên trái.
• Kiểm tra xem có chướng ngại vật nào cản trở hoạt động dưới khay di động không. Loại bỏ bất kỳ chướng ngại vật nào khỏi khu vực vận hành khay di động.
Động cơ dịch chuyển khay di chuyển (M1) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, thay thế động cơ.
Bất thường của cảm biến giới hạn dưới khay di chuyển (S14) Đo điện áp trên TP17 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để đảm bảo rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế các đầu nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN4, CN10)
Sự bất thường của bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
Sự bất thường của điện từ phát hiện đỉnh ngăn xếp (SOL1) Kiểm tra xem tính liên tục về điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế cuộn dây điện từ.
Cảm biến phát hiện đỉnh ngăn xếp-1 (S1) bất thường Đo điện áp trên TP11 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để đảm bảo rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cảm biến phát hiện đỉnh ngăn xếp-2 (S2) bất thường Đo điện áp trên TP20 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để đảm bảo rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay đầu nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN3)
Sự bất thường của bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế nam châm, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
CB30Mô tả:
MJ-1109/1110
[CB30] Động cơ dịch chuyển khay di chuyển bất thường
[EAFC] Lỗi chiều cao khay di chuyển (kẹt giấy)

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Động cơ chuyển khay di động bất thường: Động cơ chuyển khay di động không quay hoặc khay di động không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Động cơ chuyển khay di động (M12) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa động cơ chuyển khay di động (M12) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN19).
Cảm biến vị trí khay di chuyển A, B và C (S13, S14 và S15)
• Kiểm tra đầu nối (CN20)
• Kiểm tra cảm biến
• Kiểm tra dây đai
EAFCMô tả:
MJ-1109/1110
[CB30] Động cơ dịch chuyển khay di chuyển bất thường
[EAFC] Lỗi chiều cao khay di chuyển (kẹt giấy)

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Động cơ chuyển khay di động bất thường: Động cơ chuyển khay di động không quay hoặc khay di động không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Động cơ chuyển khay di động (M12) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa động cơ chuyển khay di động (M12) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN19).
Cảm biến vị trí khay di chuyển A, B và C (S13, S14 và S15)
• Kiểm tra đầu nối (CN20)
• Kiểm tra cảm biến
• Kiểm tra dây đai
CB31Mô tả:
MJ-1109/1110
[CB31] Lỗi phát hiện đầy giấy khay di chuyển
[EAFD] Lỗi di chuyển khay di chuyển (kẹt giấy)

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Lỗi phát hiện đầy giấy khay di chuyển: Bộ truyền động của cảm biến phát hiện đầy giấy khay di động không di chuyển trơn tru.

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến đầy giấy khay có thể di chuyển (S16) Khắc phục mọi sự cố cơ khí xảy ra khi bộ truyền động được di chuyển. Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối đầu nối, lắp đặt không chính xác hoặc cảm biến đầy giấy khay di động (S16) bị hỏng không. Nếu có, hãy cài đặt lại cảm biến đúng cách hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN22) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đầy giấy khay di động (S16) không và các bó dây có bị hở mạch không. Đúng vậy.|
Cảm biến vị trí khay di chuyển A, B và C (S13, S14 và S15)
• Kiểm tra đầu nối (CN20)
• Kiểm tra cảm biến
• Kiểm tra dây đai
EAFDMô tả:
MJ-1109/1110
[CB31] Lỗi phát hiện đầy giấy khay di chuyển
[EAFD] Lỗi di chuyển khay di chuyển (kẹt giấy)

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Lỗi phát hiện đầy giấy khay di chuyển: Bộ truyền động của cảm biến phát hiện đầy giấy khay di động không di chuyển trơn tru.

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến đầy giấy khay có thể di chuyển (S16) Khắc phục mọi sự cố cơ khí xảy ra khi bộ truyền động được di chuyển. Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối đầu nối, lắp đặt không chính xác hoặc cảm biến đầy giấy khay di động (S16) bị hỏng không. Nếu có, hãy cài đặt lại cảm biến đúng cách hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN22) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đầy giấy khay di động (S16) không và các bó dây có bị hở mạch không. Đúng vậy.|
Cảm biến vị trí khay di chuyển A, B và C (S13, S14 và S15)
• Kiểm tra đầu nối (CN20)
• Kiểm tra cảm biến
• Kiểm tra dây đai
CB40Mô tả:
MJ-1042
Động cơ căn chỉnh phía trước bất thường * Bạn nhận được lỗi [CB40] khi lỗi [ED13] xảy ra ba lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ hoàn thiện Bất thường về động cơ căn chỉnh phía sau: Động cơ căn chỉnh phía sau không quay hoặc tấm căn chỉnh phía sau không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Động cơ căn chỉnh phía sau (M3) Cảm biến vị trí gốc tấm căn chỉnh phía sau (S6) Không phát hiện thấy TẮT cảm biến vị trí gốc tấm căn chỉnh phía sau (S6) khi tấm căn chỉnh phía sau được di chuyển từ điểm mà cảm biến này được BẬT sang một điểm điểm mà cảm biến này TẮT sau khi động cơ căn chỉnh phía sau (M3) đã được điều khiển ở số lượng xung đã chỉ định. Việc BẬT cảm biến vị trí gốc của tấm căn chỉnh phía sau (S6) không được phát hiện khi tấm căn chỉnh phía sau được di chuyển từ một điểm mà cảm biến này TẮT đến một điểm mà cảm biến này được BẬT sau động cơ căn chỉnh phía sau (M3) đã được điều khiển ở số lượng xung được chỉ định.
Động cơ căn chỉnh phía sau (M3) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, thay thế động cơ.
Sự bất thường của cảm biến vị trí gốc tấm căn chỉnh phía sau (S6) Đo điện áp trên TP16 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để đảm bảo rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế các đầu nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN5, CN12)
Sự bất thường của bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
CB40Mô tả:
MJ-1109/1110 Động cơ căn chỉnh sau bất thường
* Bạn nhận được lỗi [CB40] khi lỗi [ED13] xảy ra ba lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ hoàn thiện Bất thường về động cơ căn chỉnh phía sau: Động cơ căn chỉnh phía sau không quay hoặc tấm căn chỉnh phía sau không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Tấm căn chỉnh phía sau Nếu có vấn đề cơ khí khi tấm căn chỉnh phía sau được di chuyển, hãy sửa chữa cơ chế.
Động cơ căn chỉnh phía sau (M6) Kiểm tra các đầu nối và bó dây giữa động cơ căn chỉnh phía sau (M6) và bảng PC điều khiển máy hoàn thiện (CN18).
CB50Mô tả:
Lỗi phát hiện vị trí ban đầu của thiết bị dập ghim MJ-1042
* Bạn nhận được lỗi [CB50] khi lỗi [EA50] xảy ra ba lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
Mô-tơ dập ghim (M10) Cảm biến vị trí gốc của bộ dập ghim (S16) Cảm biến vị trí gốc của bộ dập ghim (S16) không phát hiện thấy bộ phận dập ghim đang mở sau khi mô-tơ dập ghim (M10) đã được điều khiển ngược lại trong khoảng thời gian đã chỉ định từ đóng trong quá trình di chuyển ban đầu của đơn vị dập ghim. Cảm biến vị trí gốc của bộ phận kẹp ghim (S16) không phát hiện ra việc mở bộ phận ghim trong thời gian đã chỉ định từ khi đóng trong khi chuyển động kẹp của bộ ghim, và cảm biến này cũng không phát hiện ra sự mở ra bằng cách quay ngược lại của bộ ghim. động cơ sau khi dừng dập ghim. Cảm biến vị trí gốc của bộ phận kẹp ghim (S16) không phát hiện việc đóng bộ phận ghim sau thời gian đã chỉ định trong khi chuyển động kẹp của bộ ghim.

Biện pháp khắc phục:
Động cơ ghim (M10) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay bộ phận dập ghim.
Sự bất thường của cảm biến vị trí gốc (S16) của bộ phận kẹp ghim Đo điện áp trên CN16 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được có phải là 1V hoặc thấp hơn khi cảm biến BẬT và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi TẮT. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay bộ ghim.
Bộ phận dập ghim bất thường cảm biến ngăn ngừa móc sắt (S15) Đo điện áp trên TP25 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để đảm bảo rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế các đầu nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN16, CN17)
Sự bất thường của bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến, công tắc và đầu nối, hãy đổi bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
CB50Mô tả:
Lỗi vị trí ban đầu của kim bấm MJ-1109/1110
* Bạn nhận được lỗi [CB50] khi lỗi [EA50] xảy ra ba lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Lỗi vị trí gốc của bộ dập ghim: Cảm biến vị trí gốc của bộ dập ghim không hoạt động.

Biện pháp khắc phục:
Kim bấm
• Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa bảng PC điều khiển kim bấm và bộ hoàn thiện (CN2).
• Kiểm tra dây nịt trong máy dập ghim.
CB51Mô tả:
Động cơ trượt đơn vị ghim (M7) bất thường MJ-1042

Nguyên nhân:
Động cơ trượt bộ phận dập ghim (M7) Cảm biến vị trí gốc trượt bộ phận dập ghim (S3) Không phát hiện thấy TẮT cảm biến vị trí gốc trượt bộ phận dập ghim (S3) khi bộ phận dập ghim được di chuyển từ một điểm mà cảm biến này được BẬT sang một điểm điểm mà tại đó cảm biến này TẮT sau khi mô tơ trượt bộ phận dập ghim (M7) đã được điều khiển ở số lượng xung xác định. Việc BẬT của cảm biến vị trí gốc trượt bộ phận ghim (S3) không được phát hiện khi bộ phận ghim được di chuyển từ một điểm mà cảm biến này TẮT đến một điểm mà cảm biến này BẬT sau động cơ trượt bộ phận ghim (M7) đã được điều khiển ở số lượng xung được chỉ định.

Biện pháp khắc phục:
Động cơ trượt đơn vị ghim (M7) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay bộ phận dập ghim.
Bất thường cảm biến vị trí gốc trượt bộ phận dập ghim (S3) Đo điện áp trên TP18 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được có phải là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3 ± 5% khi được che chắn hay không. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế các đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN3, CN18)
Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) bất thường Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế bộ phận dập ghim, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
CB51Mô tả:
MJ-1109/1110
[CB51] Lỗi di chuyển kim bấm về vị trí ban đầu
[EAFB] Lỗi di chuyển kim bấm (kẹt giấy)

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Lỗi vị trí ban đầu của bộ dập ghim: Bộ dập ghim không ở vị trí ban đầu.

Biện pháp khắc phục:
Kim bấm Di chuyển kim bấm. Khắc phục mọi sự cố máy móc.
Cảm biến vị trí gốc của bộ dập ghim (S10) Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối đầu nối, lắp đặt sai hoặc hỏng cảm biến vị trí gốc của bộ dập ghim (S10) không. Nếu có, hãy cài đặt lại cảm biến đúng cách hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN27) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí gốc của bộ dập ghim (S10) hay không và các bó dây có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy.
Động cơ dịch chuyển bộ dập ghim (M9) Kiểm tra xem đầu nối (CN15) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) có bị ngắt kết nối khỏi động cơ dịch chuyển bộ dập ghim (M9) hay không và các bó dây có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy.
EAFBMô tả:
MJ-1109/1110
[CB51] Lỗi di chuyển kim bấm về vị trí ban đầu
[EAFB] Lỗi di chuyển kim bấm (kẹt giấy)

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Lỗi vị trí ban đầu của bộ dập ghim: Bộ dập ghim không ở vị trí ban đầu.

Biện pháp khắc phục:
Kim bấm Di chuyển kim bấm. Khắc phục mọi sự cố máy móc.
Cảm biến vị trí gốc của bộ dập ghim (S10) Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối đầu nối, lắp đặt sai hoặc hỏng cảm biến vị trí gốc của bộ dập ghim (S10) không. Nếu có, hãy cài đặt lại cảm biến đúng cách hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN27) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí gốc của bộ dập ghim (S10) hay không và các bó dây có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy.
Động cơ dịch chuyển bộ dập ghim (M9) Kiểm tra xem đầu nối (CN15) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) có bị ngắt kết nối khỏi động cơ dịch chuyển bộ dập ghim (M9) hay không và các bó dây có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy.
CB60Mô tả:
Động cơ dịch chuyển đơn vị kim bấm bất thường MJ-1109/1110

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ hoàn thiện Bất thường về động cơ dịch chuyển kim bấm: Động cơ dịch chuyển kim bấm không quay hoặc bộ phận dập ghim không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Kim bấm Nếu có vấn đề cơ học khi di chuyển kim bấm, hãy sửa chữa cơ chế này.
Động cơ dịch chuyển bộ phận dập ghim (M9) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa động cơ dịch chuyển bộ phận dập ghim (M9) và bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN15).
CB80Mô tả:
Lỗi RAM sao lưu bo mạch PC điều khiển hoàn thiện (FIN) MJ-1042

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Bất thường về dữ liệu RAM sao lưu: Bất thường về giá trị tổng kiểm tra trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện được phát hiện khi BẬT nguồn.

Biện pháp khắc phục:
EEPROM Kiểm tra đọc dữ liệu được thực hiện sau khi ghi dữ liệu và kết quả kiểm tra đọc dữ liệu không phù hợp với dữ liệu đã ghi. Thiết bị không chuyển sang trạng thái sẵn sàng sau khi đã hết thời gian quy định kể từ khi ghi dữ liệu.
Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) bất thường Thay thế bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) vì nguyên nhân là do lỗi trong IC của RAM dự phòng.
CB80Mô tả:
Sao lưu dữ liệu RAM bất thường MJ-1109/1110

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Bất thường về dữ liệu RAM sao lưu: Bất thường về giá trị tổng kiểm tra trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện được phát hiện khi BẬT nguồn.

Biện pháp khắc phục:
Công tắc nguồn chính TẮT công tắc nguồn chính, sau đó BẬT lại.
CB81Mô tả:
Flash ROM bất thường MJ-1109/1110

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Flash ROM bất thường: Bất thường về giá trị tổng kiểm tra trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) được phát hiện khi BẬT nguồn.

Biện pháp khắc phục:
Công tắc nguồn chính TẮT công tắc nguồn chính, sau đó BẬT lại.
Bộ hoàn thiện điều khiển bo mạch PC (FIN) Kiểm tra bo mạch
CB82Mô tả:
Lỗi chương trình chính của bộ hoàn thiện MJ-1109/1110

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Lỗi chương trình chính của bộ hoàn thiện

Biện pháp khắc phục:
Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
• Cập nhật phiên bản phần sụn của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
• Kiểm tra hội đồng quản trị
CB83Mô tả:
Yên xe lỗi chương trình chính MJ-1110

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Lỗi chương trình chính của Saddle

Biện pháp khắc phục:
Bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL)
• Cập nhật phiên bản phần sụn của bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL).
• Kiểm tra hội đồng quản trị
CB84Mô tả:
Lỗi chương trình chính của bộ đục lỗ MJ-1109/1110 (Khi MJ-6105 được cài đặt)

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Thiết bị đục lỗ - Lỗi chương trình CPU chính

Biện pháp khắc phục:
Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP)
• Cập nhật phiên bản phần sụn của bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP).
• Kiểm tra hội đồng quản trị
CB92Mô tả:
RAM bất thường của Saddle Stitch Finisher MJ-1110

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Saddle Stitch Bộ hoàn thiện RAM bất thường

Biện pháp khắc phục:
Khả năng tái tạo TẮT nguồn rồi BẬT lại.
Bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL)
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL) có bị hở mạch hoặc đoản mạch không.
• Kiểm tra hội đồng quản trị
CB93Mô tả:
Saddle Stitch Finisher bổ sung động cơ gấp bất thường MJ-1110

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Xảy ra sự gián đoạn bất thường của xung bộ mã hóa của động cơ gấp bổ sung. Lỗi [CB93] cũng xảy ra khi lỗi [EF18] xảy ra liên tiếp 3 lần.

Biện pháp khắc phục:
Giá đỡ gấp bổ sung
• Kiểm tra xem đã lắp đúng cách chưa.
• Có vấn đề cơ học nào khi di chuyển giá đỡ gấp bổ sung không? Đúng nếu vậy.
Động cơ gấp bổ sung (M20)
• Kiểm tra động cơ
• Kiểm tra đầu nối (CN10)
• Kiểm tra dây đai
Bảng PC điều khiển yên xe (SDL)
• Kiểm tra đầu nối (CN10)
• Kiểm tra bảng
CB94Mô tả:
Động cơ vận chuyển yên xe bất thường MJ-1110

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ hoàn thiện Động cơ vận chuyển yên xe bất thường hoặc động cơ không di chuyển bình thường. Cơ chế giữ giấy hoặc điện từ chuyển đổi đường dẫn vận chuyển bất thường. Lỗi [CB94] cũng xảy ra khi lỗi [EAB0] hoặc [EF13] xảy ra liên tiếp trong 3 lần.

Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển
• Kiểm tra xem đã lắp đúng chưa.
• Có vấn đề cơ khí nào khi các con lăn vận chuyển quay không?
Động cơ vận chuyển yên xe (M16)
• Kiểm tra động cơ
• Kiểm tra đầu nối (CN5)
• Kiểm tra dây đai
Bảng PC điều khiển yên xe (SDL)
• Kiểm tra đầu nối (CN5)
• Kiểm tra bo mạch
CB95Mô tả:
Động cơ xe xếp Saddle Stitch Finisher MJ-1110 bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Lỗi [CB95] cũng xảy ra khi lỗi [EF16] xảy ra liên tiếp trong 3 lần.

Biện pháp khắc phục:
Giá đỡ khay xếp
• Kiểm tra xem có được lắp đặt đúng cách không.
• Có vấn đề gì về máy móc khi xe xếp chồng được di chuyển không?
Động cơ máy xếp (M14)
• Kiểm tra động cơ
• Kiểm tra đầu nối (CN8)
• Kiểm tra dây đai
Bảng PC điều khiển yên xe (SDL)
• Kiểm tra đầu nối (CN8)
• Kiểm tra bảng
CBA0Mô tả:
Kim bấm yên trước báo lỗi vị trí nhà MJ-1110

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Phát hiện vị trí ban đầu của bộ phận dập ghim kết thúc bất thường.

Biện pháp khắc phục:
Bộ móc kẹp ghim yên trước
• Kiểm tra dây đai
• Kiểm tra đầu nối
Bảng PC điều khiển yên (SDL)
• Kiểm tra đầu nối (CN2)
• Kiểm tra bảng
CBB0Mô tả:
Kim bấm yên sau lỗi vị trí nhà MJ-1110

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Phát hiện vị trí ban đầu của bộ phận dập ghim kết thúc bất thường.

Biện pháp khắc phục:
Bộ phận móc ghim yên sau Kiểm tra dây đai
Bảng PC điều khiển yên (SDL)
• Kiểm tra đầu nối (CN1)
• Kiểm tra bảng
CBC0Mô tả:
Động cơ căn chỉnh bên Saddle Stitch Finisher (M15) bất thường MJ-1110

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện
• Động cơ căn chỉnh bên (M15) không quay hoặc chạy bộ không di chuyển bình thường.
• Lỗi [CBC0] cũng xảy ra khi lỗi [EF15] xảy ra liên tiếp 3 lần.

Biện pháp khắc phục:
Bộ phận đường may yên Có bất kỳ vấn đề cơ khí nào khi di chuyển jog không? Đúng nếu vậy.
Động cơ căn chỉnh bên (M15)
• Kiểm tra dây đai
• Kiểm tra đầu nối (CN4)
Bảng PC điều khiển yên xe (SDL)
• Kiểm tra đầu nối (CN4)
• Kiểm tra bảng
CBE0Mô tả:
Động cơ gấp Saddle Stitch Finisher (M17) MJ-1110 bất thường
* Bạn nhận được lỗi [CBE0] khi lỗi [EF17] xảy ra ba lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Xảy ra lỗi ngắt xung bộ mã hóa hoặc bất thường quay trong động cơ gấp của bộ hoàn thiện đường may yên ngựa.

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến bộ mã hóa động cơ gấp (S34)
• Kiểm tra cảm biến (S34)
• Kiểm tra đầu nối (CN13)
• Kiểm tra dây điện Động cơ gấp (M17)
• Kiểm tra dây điện
• Kiểm tra đầu nối (CN19)
Bảng PC điều khiển yên xe (SDL)
• Kiểm tra đầu nối (CN13, CN19) )
• Kiểm tra hội đồng quản trị
CC02Mô tả:
Lỗi phát hiện vị trí nhà của con lăn thoát ngăn xếp

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Việc phát hiện vị trí ban đầu của chốt con lăn thoát ngăn xếp kết thúc bất thường.

Biện pháp khắc phục:
MJ-1042
Động cơ dịch chuyển con lăn thoát ngăn xếp (M6) Cảm biến vị trí gốc con lăn thoát ngăn xếp (S13) Cảm biến vị trí gốc con lăn thoát ngăn xếp (S13) không phát hiện ra rằng con lăn thoát không ở vị trí trên sau động cơ con lăn thoát ngăn xếp ( M6) đã được lái trong thời gian xác định khi con lăn thoát được di chuyển xuống. Cảm biến vị trí gốc con lăn thoát ngăn xếp (S13) không phát hiện ra rằng con lăn thoát ở vị trí phía trên sau khi động cơ dịch chuyển con lăn thoát ngăn xếp (M6) đã được điều khiển trong thời gian đã chỉ định khi con lăn thoát được di chuyển lên.
CC20Mô tả:
Lỗi giao tiếp đường may yên ngựa MJ-1110

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Lỗi giao tiếp giữa bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện và bảng điều khiển đường may yên xe.

Biện pháp khắc phục:
Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây đai
• Kiểm tra bo
mạch Bảng PC điều khiển yên ngựa (SDL)
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây đai
• Kiểm tra bo mạch
Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Cập nhật phiên bản phần sụn của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) VÒNG).
Bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL) Cập nhật phiên bản phần sụn của bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL).
CC30Mô tả:
Động cơ vận chuyển ngăn xếp bất thường MJ-1109/1110
* Bạn nhận được lỗi [CC30] khi lỗi [EA70] xảy ra ba lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Động cơ vận chuyển chồng không quay hoặc băng chuyền vận chuyển chồng không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Đai vận chuyển chồng Di chuyển đai vận chuyển chồng. Khắc phục mọi sự cố máy móc.
Động cơ vận chuyển ngăn xếp (M8) Kiểm tra xem đầu nối (CN18) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) có bị ngắt kết nối khỏi động cơ vận chuyển ngăn xếp (M8) hay không và các bó dây có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy.
CC31Mô tả:
Động cơ vận chuyển bất thường MJ-1109/1110
* Bạn nhận được lỗi [CC31] khi lỗi [ED12] xảy ra ba lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Động cơ vận chuyển không quay hoặc con lăn vận chuyển chồng - 1 và -2 không quay bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Con lăn vận chuyển chồng -1 Con lăn vận chuyển chồng -2 Xoay con lăn vận chuyển chồng -1 và -2. Khắc phục mọi sự cố máy móc.
Động cơ vận chuyển Kiểm tra xem đầu nối (CN15) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) có bị ngắt kết nối khỏi động cơ vận chuyển (M7) và dây nịt có bị hở mạch hay không. Đúng nếu vậy.
CC41Mô tả:
Giá đỡ giấy cam vị trí nhà bất thường MJ-1109/1110

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Cam ngăn giữ giấy không ở vị trí ban đầu.

Biện pháp khắc phục:
Cam đẩy giấy Xoay cam đẩy giấy. Khắc phục mọi sự cố máy móc.
Cảm biến vị trí gốc của ngăn chứa giấy (S6) Kiểm tra xem đầu nối (CN11) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến vị trí gốc của ngăn chứa giấy (S6) hay không và các bó dây có bị hở mạch không. Đúng nếu vậy.
CC51Mô tả:
Bất thường động cơ trượt đơn vị đục lỗ MJ-1042

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Bất thường động cơ trượt bộ phận đục lỗ

Biện pháp khắc phục:
Động cơ trượt của bộ phận đột lỗ (M12) Cảm biến vị trí gốc của bộ phận trượt đột dập (S23) Bộ phận trượt đột lỗ không bị trượt sau khi gửi yêu cầu trượt. Cảm biến vị trí ban đầu của thiết bị trượt đục lỗ (S23) không phát hiện ra rằng thiết bị đang ở vị trí ban đầu sau thời gian đã chỉ định khi thiết bị được trả về vị trí ban đầu hoặc cảm biến này không phát hiện ra rằng thiết bị đã ra khỏi vị trí ban đầu của nó sau thời gian quy định khi đơn vị được phát hành. Cảm biến vị trí ban đầu của thiết bị trượt đục lỗ (S23) không phát hiện ra rằng thiết bị đang ở vị trí ban đầu sau thời gian đã chỉ định khi thiết bị được di chuyển hoặc cảm biến này không phát hiện ra rằng thiết bị đang ở vị trí ban đầu khi thiết bị được thả ra .
Động cơ trượt đơn vị đục lỗ (M12) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, thay thế động cơ.
Đột lỗ cảm biến vị trí nhà đơn vị trượt (S23) Đo điện áp trên TP26 trên bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra để đảm bảo rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 5V±5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP): CN3, CN4, CN5, CN6, CN7)
Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) bất thường Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP).
CC51Sự miêu tả:
Động cơ điều chỉnh ngang bất thường MJ-1109/1110 (Khi MJ-6105 được cài đặt)
* Bạn nhận được lỗi [CC51] khi lỗi [ED11] xảy ra ba lần liên tiếp hoặc xảy ra trong quá trình khởi tạo.

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến máy hoàn thiện Động cơ điều chỉnh ngang không quay hoặc dùi không dịch chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Giấy Nếu còn giấy trên đường vận chuyển, hãy lấy giấy ra.
Động cơ điều chỉnh ngang (M2)
• Nếu có vấn đề cơ khí khi động cơ điều chỉnh ngang (M2) quay, hãy sửa cơ chế.
• Kiểm tra đầu nối (CN10) và dây nịt giữa bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) và động cơ điều chỉnh ngang (M2).
Cảm biến vị trí gốc lệch sang một bên (S3)
• Kiểm tra cảm biến
• Kiểm tra dây đai
• Kiểm tra đầu nối (CN8)
CC52Mô tả:
Động cơ điều chỉnh nghiêng bất thường MJ-1109/1110 (Khi MJ-6105 được cài đặt)
* Lỗi [CC52] xảy ra khi lỗi [ED10] xảy ra ba lần liên tiếp hoặc trong quá trình vận hành ban đầu.

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến máy hoàn thiện Động cơ điều chỉnh độ nghiêng không quay hoặc máy đục lỗ không dịch chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Giấy Nếu còn giấy trên đường vận chuyển, hãy lấy giấy ra.
Động cơ điều chỉnh độ nghiêng (M1)
• Nếu có vấn đề cơ khí khi động cơ điều chỉnh độ nghiêng (M1) quay, hãy sửa chữa cơ cấu này.
• Kiểm tra đầu nối (CN10) và dây nịt giữa bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) và động cơ điều chỉnh độ nghiêng (M1).
Cảm biến vị trí gốc nghiêng (S2)
• Kiểm tra cảm biến
• Kiểm tra dây điện
• Kiểm tra đầu nối (CN10)
CC54Mô tả:
Cảm biến phát hiện giấy bất thường MJ-1042

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Việc điều chỉnh cảm biến phát hiện giấy không thành công. (S24/S25)

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến phát hiện giấy (S24 và S25) bất thường Đo điện áp trên chân CN6.8 trên bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được có phải là 3.0V trở lên khi không được che chắn và 1.2V hoặc thấp hơn khi được che chắn không. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế một vài bo mạch PC ở phía nhận ánh sáng hoặc phía phát sáng.
Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay đầu nối. (Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP): CN4, CN5, CN6)
Sự bất thường của bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế các cảm biến và đầu nối, hãy đổi bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP).
CC60Mô tả:
Động cơ đấm bất thường MJ-1042

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến máy hoàn thiện Động cơ máy đột không quay hoặc máy đột không dịch chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Động cơ đục lỗ (M11) Cảm biến phát hiện giấy (S24/S25) Cảm biến vị trí gốc trục đục lỗ (S26) Cảm biến vị trí gốc trục đục lỗ phía sau (S22) Các cảm biến phát hiện giấy (S24 và S25) không phát ra ánh sáng sau thời gian xác định khi chúng được chọn Mức lượng ánh sáng nhận được không bị giảm sau khi lượng phát sáng của cảm biến phát hiện giấy (S24 và S25) được điều chỉnh đến giới hạn thấp hơn. Việc đột lỗ không được thực hiện sau khi gửi yêu cầu đột dập hoặc yêu cầu đột lỗ được gửi trong khi đột dập. Trạng thái của cảm biến vị trí gốc trục đột (S26) hoặc cảm biến vị trí gốc trục đột phía sau (S22) không thay đổi sau khi gửi yêu cầu đột. Tín hiệu khóa đục lỗ được phát hiện một cách nhất quán trong thời gian đã chỉ định.
Động cơ đục lỗ (M11) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, thay thế động cơ.
Bất thường cảm biến vị trí gốc trục đấm phía sau (S22) Đo điện áp
CC61Mô tả:
Động cơ đấm bất thường MJ-1042

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến máy hoàn thiện Động cơ máy đột không quay hoặc máy đột không dịch chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Động cơ đục lỗ (M11) Cảm biến phát hiện giấy (S24/S25) Cảm biến vị trí gốc trục đục lỗ (S26) Cảm biến vị trí gốc trục đục lỗ phía sau (S22) Các cảm biến phát hiện giấy (S24 và S25) không phát ra ánh sáng sau thời gian xác định khi chúng được chọn Mức lượng ánh sáng nhận được không bị giảm sau khi lượng phát sáng của cảm biến phát hiện giấy (S24 và S25) được điều chỉnh đến giới hạn thấp hơn. Việc đột lỗ không được thực hiện sau khi gửi yêu cầu đột dập hoặc yêu cầu đột lỗ được gửi trong khi đột dập. Trạng thái của cảm biến vị trí gốc trục đột (S26) hoặc cảm biến vị trí gốc trục đột phía sau (S22) không thay đổi sau khi gửi yêu cầu đột. Tín hiệu khóa đục lỗ được phát hiện một cách nhất quán trong thời gian đã chỉ định.
Động cơ đục lỗ (M11) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, thay thế động cơ.
Bất thường cảm biến vị trí gốc trục đấm phía sau (S22) Đo điện áp
CC61Mô tả:
Lỗi phát hiện vị trí gốc động cơ đục lỗ MJ-1109/1110 (Khi MJ-6105 được cài đặt)
* Lỗi [CC61] xảy ra khi lỗi [E9F0] xảy ra ba lần liên tiếp hoặc trong quá trình vận hành ban đầu.

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến máy hoàn thiện Động cơ máy đột không quay hoặc máy đột không dịch chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Giấy Nếu còn giấy trên đường vận chuyển, hãy lấy giấy ra.
Động cơ đục lỗ (M3)
• Nếu có vấn đề cơ học khi động cơ đột lỗ (M3) quay, hãy sửa cơ chế.
• Kiểm tra đầu nối (CN2) và bó dây giữa bo mạch PC điều khiển đột lỗ (HP) và động cơ đột lỗ (M3).
Cảm biến vị trí nhà đục lỗ (S4)
• Kiểm tra cảm biến
• Kiểm tra khai thác
• Kiểm tra đầu nối (CN3)
CC71Mô tả:
Lỗi tổng kiểm tra Punch ROM MJ-1109/1110 (Khi cài đặt MJ-6105)

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Bất thường về giá trị tổng kiểm tra trên bo mạch PC điều khiển đục lỗ được phát hiện khi bật nguồn.

Biện pháp khắc phục:
Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) Kiểm tra bo mạch
CC72Mô tả:
Bấm lỗi đọc/ghi RAM MJ-1109/1110 (Khi MJ-6105 được cài đặt)

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Bất thường về giá trị tổng kiểm tra trên bo mạch PC điều khiển đục lỗ được phát hiện khi bật nguồn.

Biện pháp khắc phục:
Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) Kiểm tra bo mạch
CC80Mô tả:
Động cơ căn chỉnh phía trước bất thường MJ-1042

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Động cơ căn chỉnh phía trước bất thường

Biện pháp khắc phục:
Động cơ căn chỉnh phía trước (M2) Cảm biến vị trí gốc của tấm căn chỉnh phía trước (S5) Không phát hiện thấy TẮT cảm biến vị trí gốc của tấm căn chỉnh phía trước (S5) khi tấm căn chỉnh phía trước được di chuyển từ điểm mà cảm biến này được BẬT sang một điểm điểm mà cảm biến này TẮT sau khi động cơ căn chỉnh phía trước (M2) đã được điều khiển ở số lượng xung đã chỉ định. Việc BẬT của cảm biến vị trí gốc của tấm căn chỉnh phía trước (S5) không được phát hiện khi tấm căn chỉnh phía trước được di chuyển từ điểm mà cảm biến này TẮT đến một điểm mà cảm biến này được BẬT sau động cơ căn chỉnh phía trước (M2) đã được điều khiển ở số lượng xung được chỉ định.
Động cơ căn chỉnh phía trước (M2) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, thay thế động cơ.
Cảm biến vị trí gốc của tấm căn chỉnh phía trước (S5) bất thường Đo điện áp trên TP15 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để đảm bảo rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cáp và đầu nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế các đầu nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN5, CN12)
Sự bất thường của bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và đầu nối, hãy đổi bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
CC80Mô tả:
Động cơ căn chỉnh phía sau bất thường MJ-1109/1110
* Bạn nhận được lỗi [CC80] khi lỗi [ED14] xảy ra ba lần liên tiếp.

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ hoàn thiện Động cơ căn chỉnh phía sau không quay hoặc tấm căn chỉnh phía sau không di chuyển bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Tấm căn chỉnh phía sau Nếu có vấn đề cơ khí khi tấm căn chỉnh phía sau được di chuyển, hãy sửa chữa cơ chế.
Động cơ căn chỉnh phía sau (M6) Kiểm tra các đầu nối và bó dây giữa động cơ căn chỉnh phía sau (M6) và bảng PC điều khiển máy hoàn thiện (CN18).
CC93Mô tả:
MJ-1042 điện từ dịch chuyển con lăn bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ hoàn thiện Xảy ra bất thường trong điện từ dịch chuyển con lăn có khía.

Biện pháp khắc phục:
Điện từ dịch chuyển con lăn có khía (SOL3) Động cơ vận chuyển thứ 2 (M4) Cảm biến vị trí gốc con lăn có khía (S10) Cảm biến vị trí gốc của con lăn có khía (S10) không phát hiện ra rằng con lăn có khía đang ở vị trí phía trên sau động cơ vận chuyển thứ 2 (M4) đã được điều khiển ở số xung quy định trong chuyển động tăng ban đầu của con lăn có khía. Cảm biến vị trí gốc của con lăn có khía (S10) không phát hiện ra rằng con lăn có khía không ở vị trí phía trên sau khi động cơ vận chuyển thứ 2 (M4) đã được điều khiển ở số lượng xung đã chỉ định trong quá trình di chuyển hạ thấp ban đầu của con lăn có khía. Cảm biến vị trí gốc của con lăn có khía (S10) không phát hiện ra rằng con lăn có khía đang ở vị trí phía trên khi quá trình tạo áp suất của chuyển động thoát khỏi ngăn xếp kết thúc.
Bánh răng Kiểm tra bánh răng của bộ phận vận chuyển trong phần hoàn thiện. Khi lắp ráp bánh răng, căn chỉnh xương sườn của nó với phần nhô ra như minh họa trong hình
CC94Mô tả:
Động cơ quạt bất thường MJ-1042

Nguyên nhân:

Gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Động cơ quạt bất thường

Biện pháp khắc phục:
Động cơ quạt (M9) Việc BẬT tín hiệu khóa quạt được phát hiện một cách nhất quán sau thời gian đã chỉ định.
Tín hiệu khóa không được theo dõi từ khi bắt đầu điều khiển động cơ cho đến khi hết thời gian quy định.
CCF1Mô tả:
Công tắc an toàn khay bất thường MJ-1110

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện
• Công tắc an toàn khay (SW2) được bật trong khi vận hành khay (di chuyển lên hoặc xuống).
• Khay vận hành với công tắc an toàn khay (SW2) được bật.

Biện pháp khắc phục:
Công tắc an toàn khay (SW2) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa công tắc an toàn khay (SW2) và đầu nối J110 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện.
Động cơ dịch chuyển khay xếp chồng (M2) Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa động cơ dịch chuyển khay xếp chồng (M2) và đầu nối J114 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện.
Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây nịt
CDE0Mô tả:
Động cơ mái chèo bất thường MJ-1109/1110
* Bạn nhận được lỗi [CDE0] khi lỗi [ED15] xảy ra ba lần liên tiếp hoặc trong quá trình vận hành ban đầu.

Nguyên nhân:
Cuộc gọi bảo dưỡng liên quan đến bộ hoàn thiện Động cơ mái chèo không quay hoặc mái chèo không quay bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Mái chèo Xoay mái chèo. Khắc phục mọi sự cố máy móc.
Động cơ mái chèo (M3) Kiểm tra các đầu nối và bó dây giữa động cơ mái chèo (M3) và bo mạch PC điều khiển máy hoàn thiện (CN16).
CE00Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa bộ hoàn thiện và bộ đục lỗ MJ-1109/1110 (Khi MJ-6105 được cài đặt)

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ hoàn thiện Lỗi giao tiếp giữa bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện và bảng PC điều khiển đột dập

Biện pháp khắc phục:
Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP)
• Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) và bo mạch PC điều khiển máy hoàn thiện (FIN).
• Kiểm tra hội đồng quản trị
CE00Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa bộ hoàn thiện và bộ đục lỗ MJ-1109/1110 (MJ-6105)

Nguyên nhân:
Lỗi giao tiếp giữa bộ hoàn thiện và bộ phận đục lỗ: Lỗi giao tiếp giữa bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện và bo mạch PC điều khiển đột dập

Biện pháp khắc phục:
Bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP)
• Kiểm tra các đầu nối và dây nịt giữa bo mạch PC điều khiển đục lỗ (HP) và bo mạch PC điều khiển máy hoàn thiện (FIN).
• Kiểm tra hội đồng quản trị
CE50Mô tả:
Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm bất thường

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến quy trình Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm bất thường

Biện pháp khắc phục:
Đầu nối CN320 trên bo mạch LGC hoặc đầu nối của cảm biến nhiệt độ/độ ẩm có bị ngắt kết nối không? Dây nối giữa bo mạch LGC và cảm biến nhiệt độ/độ ẩm có bị ngắt kết nối không?
Có Kết nối đầu nối chắc chắn. Thay dây nịt.
Không
• Thay cảm biến nhiệt độ/độ ẩm.
• Thay bo mạch LGC.
CE90Mô tả:
Nhiệt điện trở trống bất thường

Nguyên nhân:
Quá trình gọi dịch vụ liên quan đến Drum thermistor bất thường

Biện pháp khắc phục:
Bo mạch LGC Đơn vị xử lý
• Kiểm tra nhiệt điện trở (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F1]ON/[3])
• Kiểm tra xem có bất kỳ sự cố bất thường nào trên đầu nối giữa các thiết bị không Bị và đơn vị xử lý không
• Dây có thời gian nằm giữa LGC không mạch và đầu Ngắt kết nối cho thiết bị xử lý bị ngắt kết nối? (J451, J454, J626)
• Dây gần bên trong bộ xử lý và dây nhiệt của điện trở trống có bị ngắt kết nối không?
• Đầu nối CN319 trên bo mạch LGC hoặc đầu nối của nhiệt điện trở trống có bị ngắt kết nối không?
CF10Mô tả:
Lỗi ghi mô-đun giao tiếp MJ-1109/1110

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến bộ kết thúc Lỗi ghi mô-đun giao tiếp.

Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện
• Kiểm tra xem dây kết nối thiết bị và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) bị ngắt kết nối hoặc không ngắt mạch.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) có bị hở mạch hoặc đoản mạch không.
• Cập nhật chương trình cơ sở của bộ hoàn thiện.
Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem dây kết nối bộ hoàn thiện và bo mạch LGC trên thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc ngắt mạch không.
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị hở mạch hoặc đoản mạch không.
E010Mô tả:
[E010] Mép giấy không chạm tới biến cảm biến thoát
[E020] Mép giấy không vượt qua biến cảm biến thoát

Nguyên nhân:
Kẹt giấy ở lối ra Kẹt không chạm đến cảm biến lối thoát ra Ngừng chặn ở lối thoát cảm biến

Biện pháp khắc phục:
1 Open device In hai mặt tự động. Có giấy nào trên đường vận chuyển không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Kiểm tra xem bộ đảo chiều đã được cài đặt chưa chính xác. Có 3 Không đảm bảo việc cài đặt đúng
3 Cảm biến đường dẫn ra có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[9]/[C]) Có 4 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến lối ra có bị ngắt kết nối không .
• Kiểm tra xem đầu nối CN308 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay cảm biến thoát
• Thay mạch LGC
4 Ly hợp con lăn đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-108/ 158) Có 5 Không
• Kiểm tra xem đầu kết nối của lý hợp con lăn đăng ký có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay ly hợp con lăn đăng ký.
• Thay mạch LGC.
5 Con lăn đăng ký
• Kiểm tra con lăn đăng ký. Thay thế nó nếu nó bị mòn.
E020Mô tả:
[E010] Mép giấy không chạm tới biến cảm biến thoát
[E020] Mép giấy không vượt qua biến cảm biến thoát

Nguyên nhân:
Kẹt giấy ở lối ra Kẹt không chạm đến cảm biến lối thoát ra Ngừng chặn ở lối thoát cảm biến

Biện pháp khắc phục:
1 Open device In hai mặt tự động. Có giấy nào trên đường vận chuyển không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Kiểm tra xem bộ đảo chiều đã được cài đặt chưa chính xác. Có 3 Không đảm bảo việc cài đặt đúng
3 Cảm biến đường dẫn ra có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[9]/[C]) Có 4 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến lối ra có bị ngắt kết nối không .
• Kiểm tra xem đầu nối CN308 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay cảm biến thoát
• Thay mạch LGC
4 Ly hợp con lăn đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-108/ 158) Có 5 Không
• Kiểm tra xem đầu kết nối của lý hợp con lăn đăng ký có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay ly hợp con lăn đăng ký.
• Thay mạch LGC.
5 Con lăn đăng ký
• Kiểm tra con lăn đăng ký. Thay thế nó nếu nó bị mòn.
E030Mô tả:
Giấy còn lại bên trong thiết bị khi BẬT nguồn

Nguyên nhân:
Ket source

Biện pháp khắc phục:
1 Open of device/khu vực có hình ảnh nhấp nháy trên bảng điều khiển. Có giấy nào trên đường vận chuyển không? (Tham khảo bảng sau.) Có lấy giấy ra. Không 2
2 Cảm biến trong khu vực gây nhiễu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: tham khảo bảng sau.) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thầy cảm ứng
• Thầy mạch LGC.
3 Mạch LGC Thay thế mạch LGC.
E061Mô tả:
[E061] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho Ngăn kéo trên
[E062] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho Ngăn dưới
[E063] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho Ngăn kéo trên PFP
[E064] Cài đặt khổ giấy không chính Key for the bottom PFP
[E065] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho khay bỏ qua

Nguyên nhân:
Kích thước của giấy trong ngăn kéo khác với cài đặt kích thước của thiết bị.

Biện pháp khắc phục:
Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp khổ giấy của quá trình cài đặt Ngừng kéo và khổ giấy trong Ngắt kéo.
* Khổ giấy phát hiện được thực hiện trên tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.
E062Mô tả:
[E061] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho Ngăn kéo trên
[E062] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho Ngăn dưới
[E063] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho Ngăn kéo trên PFP
[E064] Cài đặt khổ giấy không chính Key for the bottom PFP
[E065] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho khay bỏ qua

Nguyên nhân:
Kích thước của giấy trong ngăn kéo khác với cài đặt kích thước của thiết bị.

Biện pháp khắc phục:
Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp khổ giấy của quá trình cài đặt Ngừng kéo và khổ giấy trong Ngắt kéo.
* Khổ giấy phát hiện được thực hiện trên tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.
E063Mô tả:
[E061] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho Ngăn kéo trên
[E062] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho Ngăn dưới
[E063] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho Ngăn kéo trên PFP
[E064] Cài đặt khổ giấy không chính Key for the bottom PFP
[E065] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho khay bỏ qua

Nguyên nhân:
Kích thước của giấy trong ngăn kéo khác với cài đặt kích thước của thiết bị.

Biện pháp khắc phục:
Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp khổ giấy của quá trình cài đặt Ngừng kéo và khổ giấy trong Ngắt kéo.
* Khổ giấy phát hiện được thực hiện trên tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.
E064Mô tả:
[E061] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho Ngăn kéo trên
[E062] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho Ngăn dưới
[E063] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho Ngăn kéo trên PFP
[E064] Cài đặt khổ giấy không chính Key for the bottom PFP
[E065] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho khay bỏ qua

Nguyên nhân:
Kích thước của giấy trong ngăn kéo khác với cài đặt kích thước của thiết bị.

Biện pháp khắc phục:
Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp khổ giấy của quá trình cài đặt Ngừng kéo và khổ giấy trong Ngắt kéo.
* Khổ giấy phát hiện được thực hiện trên tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.
E065Mô tả:
[E061] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho Ngăn kéo trên
[E062] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho Ngăn dưới
[E063] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho Ngăn kéo trên PFP
[E064] Cài đặt khổ giấy không chính Key for the bottom PFP
[E065] Cài đặt khổ giấy không chính xác cho khay bỏ qua

Nguyên nhân:
Kích thước của giấy trong ngăn kéo khác với cài đặt kích thước của thiết bị.

Biện pháp khắc phục:
Nếu vẫn còn giấy trong thiết bị hoặc ngăn kéo, hãy lấy nó ra. Khớp khổ giấy của quá trình cài đặt Ngừng kéo và khổ giấy trong Ngắt kéo.
* Khổ giấy phát hiện được thực hiện trên tờ giấy đầu tiên khi ngăn kéo được mở hoặc đóng hoặc khi nguồn của thiết bị được BẬT.
E090Mô tả:
Image Data Set

Nguyên nhân:
Cannot standard standard image data to in.

Biện pháp khắc phục:
Đường dẫn giấy
• Lấy giấy còn lại phía trước biến đăng ký.
• Kiểm tra xem lỗi đã bị xóa chưa bằng cách TẮT NGUỒN rồi BẬT lại.
Nguồn
• Kiểm tra xem lỗi đã bị xóa chưa bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT lại.
Bo Mạch SYS
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra bộ nhớ chính
• Kiểm tra mạch
Bo mạch LGC
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra mạch
HDD
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra
ổ cứng Bộ nhớ chính
• Kiểm tra xem bộ nhớ chính được kết nối đúng cách với đầu nối trên bo mạch SYS hay không.
E0A0Mô tả:
Hết thời gian chờ cấu hình chuyển đổi cấu hình

Nguyên nhân:
Hết thời gian chờ cấu hình chuyển đổi cấu hình

Biện pháp khắc phục:
Bo mạch LGC
• Kiểm tra cáp khuyết (bo mạch SYS - bo mạch LGC)
• Kiểm tra đầu nối (CN309)
• Kiểm tra cáp Bo mạch SYS
• Kiểm tra cáp phẳng (bo mạch SYS - bo mạch LGC)
•Kiểm tra đầu nối (CN133)
• Kiểm tra mạch
E110Mô tả:
ADU cho ăn sai

Nguyên nhân:
Load giấy Kẹt sai không đến được biến đăng ký cảm biến)

Biện pháp khắc phục:
1 Open ADU. Có giấy nào phía trước biến đăng ký không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Biến số đăng ký có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[9]/[A]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến chuyển mạch thứ nhất bị ngắt not connection.
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay cảm biến đăng ký lần 1.
• Thay mạch LGC.
3 Ly hợp ADU có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-110/ 160) Có 4 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của động cơ ADU có bị ngắt kết nối không. (J691)
• Kiểm tra xem đầu nối CN321 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN422 và CN420 trên bảng ADU có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay thế động cơ ADU.
• Thay mạch LGC.
• Thay mạch ADU.
4 Con lăn trong ADU Kiểm tra các con lăn trong ADU. Thay thế họ nếu họ bị mòn.
E120Mô tả:
Bỏ qua việc cho ăn sai

Nguyên nhân:
Nạp giấy Kẹt sai không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất

Biện pháp khắc phục:
1 Open device In hai mặt tự động. Có giấy nào phía trước cảm biến vận chuyển thứ nhất không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Cảm biến chuyển tải thứ nhất có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[9]/[B]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến chuyển mạch thứ nhất bị ngắt connection or not. (J661, J659)
• Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất.
• Thay mạch LGC.
3 Bộ ly hợp tải dữ liệu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03- 204) Cảm biến nạp giấy có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS- 03-[ALL]OFF/[2]/[E]) Có 4 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp tải vòng và biến giấy cảm thấy có is ngắt kết nối or not. (J695, J696, J699)
• Kiểm tra xem đầu nối CN321 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay thế bộ ly hợp nạp giấy và cảm biến nạp giấy.
• Thay mạch LGC.
4 Con lăn nạp vòng đệm Ngừng cách Kiểm tra con lăn tải vòng và tách trục lăn.Thay thế họ nếu họ bị mòn.
E130Mô tả:
Nạp sai ngăn kéo thứ nhất (giấy không đến cảm biến vận chuyển thứ nhất)

Nguyên nhân:
Nạp giấy Kẹt sai không đến được cảm biến vận chuyển thứ nhất

Biện pháp khắc phục:
1 Open device In hai mặt tự động. Có giấy nào phía trước cảm biến vận chuyển thứ nhất không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Cảm biến chuyển tải thứ nhất có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[9]/[B]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến chuyển mạch thứ nhất bị ngắt connection or not. (J661, J659)
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất.
• Thay mạch LGC.
3 Bộ điều hợp ngăn kéo thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-201) Có 4 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nạp Ngăn kéo thứ nhất có bị ngắt kết nối không. (J666)
• Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay thế bộ điều hợp để ngăn kéo thứ nhất.
• Thay mạch LGC.
4 Con lăn ngăn kéo thứ nhất Con lăn tách Con lăn Kiểm tra con lăn để ngăn kéo thứ nhất, con lăn tách và con lăn. Thay thế họ nếu họ bị mòn.
E140Mô tả:
Nạp sai ngăn kéo thứ 2 (giấy không đến cảm biến vận chuyển thứ 2)

Nguyên nhân:
Nạp giấy Kẹt sai không đến được cảm biến vận chuyển thứ 2

Biện pháp khắc phục:
1 Mở nắp nạp. Có giấy nào phía trước cảm biến chuyển vận thứ 2 không? Có thẻ tháo gỡ. Not 2
2 Biến cảm biến chuyển giao thứ 2 có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03-[F2]ON/ [4]/[D]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến chuyển mạch thứ 2 có bị ngắt kết nối connection or not. (J676) • Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thầy cảm biến vận tải lần 2.
• Thầy bo mạch LGC.
3 Unable to Unable to Stop Drawer 2? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-202) Có 4 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nạp Ngăn kéo thứ 2 có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay lời kết hợp ngăn kéo thứ 2.
• Thay mạch LGC.
4 Con lăn ngăn kéo thứ 2 Con lăn tách Con lăn Kiểm tra con lăn trên Con lăn ngăn kéo thứ 2, con lăn tách và con lăn trượt. Thay thế họ nếu họ bị mòn.
E150Mô tả:
Load file Stop Drawer in PFP (không có cảm biến nào được tải xuống Stop Drawer on PFP)

Nguyên nhân:
Nạp giấy Kẹt sai không đến được cảm biến nạp giấy của Ngăn kéo trên PFP

Biện pháp khắc phục:
1 Open the side PFP. Có giấy nào phía trước biến nguồn cấp dữ liệu ngăn chặn trên PFP của bạn không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu Ngăn kéo trên PFP có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03-[F2]ON/ [0]/[C]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến Load Stop Stop trên PFP bị ngắt connect to not.
• Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN241 hoặc CN247 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không hở mạch
• Thay đổi nguồn cấp dữ liệu biến nguồn ngăn kéo trên PFP.
• Thay thế bo mạch PFP.
• Thay mạch LGC.
3 Bộ tổng hợp nguồn dữ liệu Ngăn kéo trên PFP có hoạt động không? (Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-226) Có 4 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của lý do nguồn cung cấp dữ liệu Ngăn kéo trên PFP có bị ngắt kết nối hay không.
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN246 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không hở mạch.
• Thay thế nguồn cung cấp dữ liệu ngăn kéo trên PFP.
• Thay thế bo mạch PFP.
• Thay mạch LGC.
4 Con lăn ngăn chặn trên PFP Con lăn tách Con lăn Kiểm tra con lăn tải, con lăn tách và con lăn của Ngăn kéo trên PFP. Thay thế họ nếu họ bị mòn.
E160Mô tả:
Nạp sai ngăn kéo bên dưới PFP (không có cảm biến tải xuống ngăn kéo bên dưới PFP)

Nguyên nhân:
Nạp giấy Kẹt sai không đến được cảm biến nạp giấy của Ngăn chặn PFP

Biện pháp khắc phục:
1 Open the side PFP. Có giấy nào phía trước biến nguồn cấp dữ liệu ngăn chặn bên dưới của PFP không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu Ngăn kéo bên dưới PFP có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03-[F2]ON/ [0]/[D]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem kết nối đầu của biến cảm biến Ngắt kết nối bên dưới PFP có bị ngắt connection or not.
• Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN241 hoặc CN247 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không hở mạch.
• Thay đổi nguồn cấp dữ liệu biến cảm ứng xuống dưới PFP.
• Thay thế bo mạch PFP.
• Thay mạch LGC.
3 Ly hợp nguồn dữ liệu Ngăn kéo bên dưới PFP có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-228) Có 4 Không
• Kiểm tra xem đầu kết nối của lý do nguồn cung cấp dữ liệu Ngăn kéo bên dưới PFP có bị ngắt kết nối hay không.
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN246 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không hở mạch.
• Thay thế nguồn dữ liệu tổng hợp ngăn kéo bên dưới PFP.
• Thay thế bo mạch PFP.
• Thay mạch LGC.
4 Con lăn ngăn kéo bên dưới PFP Con lăn quét Con lăn kiểm tra con lăn tải, con lăn tách và con lăn của Ngăn kéo bên dưới PFP. Thay thế họ nếu họ bị mòn.
E190Mô tả:
Nạp LCF sai (giấy không đến được cảm biến LCF chuyển đổi)

Nguyên nhân:
Nạp giấy Kẹt sai không đến được cảm biến vận chuyển LCF

Biện pháp khắc phục:
1 Open side LCF. Có giấy nào phía trước cảm biến LCF chuyển vận không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Biến số LCF chuyển vận không hoạt động? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03-[F1]ON/ [9]/[F]) Có 3 Không • Kiểm tra xem đầu nối của biến chuyển đổi cảm biến LCF bị ngắt kết nối hay không.
• Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN1 hoặc CN2 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LCF và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay đổi cảm biến vận chuyển LCF.
• Thay mạch LCF.
• Thay mạch LGC.
3 Bộ lý hợp tải LCF không hoạt động? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS- 03-209) Có 4 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của ly hợp nạp LCF có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN1 và CN6 nào trên LCF không
E200Mô tả:
[E200] Giấy được tải từ Ngăn trên không được cảm biến đăng ký biến
[E210] Giấy được tải từ Ngăn dưới không được cảm biến đăng ký

Nguyên nhân:
Kẹt vận chuyển giấy tờ không được đăng ký cảm biến

Biện pháp khắc phục:
1 Open device In hai mặt tự động. Có giấy phía trước biến đăng ký không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Biến số đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[9]/[A]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không .
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và bộ dây điện có bị hở mạch hay không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay đổi đăng ký cảm biến.
• Thay mạch LGC.
3 Bộ ly hợp (tốc độ cao/tốc độ thấp) có hoạt động không?(Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không
• Kiểm tra xem các đầu nối của sự kiện chuyển mạch lý (tốc độ cao/tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay đổi vận tốc bộ ly hợp (tốc độ cao/tốc độ thấp).
• Thay mạch LGC.
4 Trục nạp Con lăn tách Con lăn nạp Con lăn chuyển
• Kiểm tra trạng thái của trục nạp, trục lăn và trục nạp của từng nguồn giấy và thay thế chúng nếu chúng bị mòn.
• Kiểm tra sự vận chuyển của con lăn. Thay thế nó nếu nó bị mòn.
E210Mô tả:
[E200] Giấy được tải từ Ngăn trên không được cảm biến đăng ký biến
[E210] Giấy được tải từ Ngăn dưới không được cảm biến đăng ký

Nguyên nhân:
Kẹt vận chuyển giấy tờ không được đăng ký cảm biến

Biện pháp khắc phục:
1 Open device In hai mặt tự động. Có giấy phía trước biến đăng ký không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Biến số đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[9]/[A]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không .
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và bộ dây điện có bị hở mạch hay không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay đổi đăng ký cảm biến.
• Thay mạch LGC.
3 Bộ ly hợp (tốc độ cao/tốc độ thấp) có hoạt động không?(Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không
• Kiểm tra xem các đầu nối của sự kiện chuyển mạch lý (tốc độ cao/tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay đổi vận tốc bộ ly hợp (tốc độ cao/tốc độ thấp).
• Thay mạch LGC.
4 Trục nạp Con lăn tách Con lăn nạp Con lăn chuyển
• Kiểm tra trạng thái của trục nạp, trục lăn và trục nạp của từng nguồn giấy và thay thế chúng nếu chúng bị mòn.
• Kiểm tra sự vận chuyển của con lăn. Thay thế nó nếu nó bị mòn.
E220Mô tả:
[E220] Kẹt giao thông ngăn kéo thứ 2 (không chạm tới cảm biến giao thông vận tải thứ nhất)
[E310] Kẹt giao thông ngăn kéo trên PFP (không chạm tới cảm biến giao thông vận tải thứ nhất)
[E340] Kẹt giao thông ngăn kéo bên dưới PFP (không chạm tới cảm biến chuyển giao vận tải thứ nhất)
[E3D0] Kẹt giao thông vận tải LCF (không chạm tới cảm biến giao thông vận tải thứ nhất)

Nguyên nhân:
Kẹt giao thông vận tải giấy Kẹt không đến được cảm biến giao thông vận tải thứ nhất

Biện pháp khắc phục:
1 Open device In hai mặt tự động. Có giấy nào phía trước biến chuyển giao cảm biến thứ nhất không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Cảm biến chuyển tải thứ nhất có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[9]/[B]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến chuyển mạch thứ nhất bị ngắt connection or not. (J661, J659)
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất.
• Thay mạch LGC.
3 Ly hợp vận chuyển (tốc độ cao/tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không
• Kiểm tra xem các đầu nối của sự kiện chuyển mạch lý (tốc độ cao/tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay đổi vận tốc bộ ly hợp (tốc độ cao/tốc độ thấp).
• Thay mạch LGC.
4 Trục nạp Con lăn tách Con lăn nạp Con lăn chuyển
• Kiểm tra trạng thái của trục nạp, trục lăn và trục nạp của từng nguồn giấy và thay thế chúng nếu chúng bị mòn.
• Kiểm tra sự vận chuyển của con lăn. Thay thế nó nếu nó bị mòn.
E310Mô tả:
[E220] Kẹt giao thông ngăn kéo thứ 2 (không chạm tới cảm biến giao thông vận tải thứ nhất)
[E310] Kẹt giao thông ngăn kéo trên PFP (không chạm tới cảm biến giao thông vận tải thứ nhất)
[E340] Kẹt giao thông ngăn kéo bên dưới PFP (không chạm tới cảm biến chuyển giao vận tải thứ nhất)
[E3D0] Kẹt giao thông vận tải LCF (không chạm tới cảm biến giao thông vận tải thứ nhất)

Nguyên nhân:
Kẹt giao thông vận tải giấy Kẹt không đến được cảm biến giao thông vận tải thứ nhất

Biện pháp khắc phục:
1 Open device In hai mặt tự động. Có giấy nào phía trước biến chuyển giao cảm biến thứ nhất không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Cảm biến chuyển tải thứ nhất có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[9]/[B]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến chuyển mạch thứ nhất bị ngắt connection or not. (J661, J659)
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất.
• Thay mạch LGC.
3 Ly hợp vận chuyển (tốc độ cao/tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không
• Kiểm tra xem các đầu nối của sự kiện chuyển mạch lý (tốc độ cao/tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay đổi vận tốc bộ ly hợp (tốc độ cao/tốc độ thấp).
• Thay mạch LGC.
4 Trục nạp Con lăn tách Con lăn nạp Con lăn chuyển
• Kiểm tra trạng thái của trục nạp, trục lăn và trục nạp của từng nguồn giấy và thay thế chúng nếu chúng bị mòn.
• Kiểm tra sự vận chuyển của con lăn. Thay thế nó nếu nó bị mòn.
E3D0Mô tả:
[E220] Kẹt giao thông ngăn kéo thứ 2 (không chạm tới cảm biến giao thông vận tải thứ nhất)
[E310] Kẹt giao thông ngăn kéo trên PFP (không chạm tới cảm biến giao thông vận tải thứ nhất)
[E340] Kẹt giao thông ngăn kéo bên dưới PFP (không chạm tới cảm biến chuyển giao vận tải thứ nhất)
[E3D0] Kẹt giao thông vận tải LCF (không chạm tới cảm biến giao thông vận tải thứ nhất)

Nguyên nhân:
Kẹt giao thông vận tải giấy Kẹt không đến được cảm biến giao thông vận tải thứ nhất

Biện pháp khắc phục:
1 Open device In hai mặt tự động. Có giấy nào phía trước biến chuyển giao cảm biến thứ nhất không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Cảm biến chuyển tải thứ nhất có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[9]/[B]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến chuyển mạch thứ nhất bị ngắt connection or not. (J661, J659)
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất.
• Thay mạch LGC.
3 Ly hợp vận chuyển (tốc độ cao/tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không
• Kiểm tra xem các đầu nối của sự kiện chuyển mạch lý (tốc độ cao/tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay đổi vận tốc bộ ly hợp (tốc độ cao/tốc độ thấp).
• Thay mạch LGC.
4 Trục nạp Con lăn tách Con lăn nạp Con lăn chuyển
• Kiểm tra trạng thái của trục nạp, trục lăn và trục nạp của từng nguồn giấy và thay thế chúng nếu chúng bị mòn.
• Kiểm tra sự vận chuyển của con lăn. Thay thế nó nếu nó bị mòn.
E340Mô tả:
[E220] Kẹt giao thông ngăn kéo thứ 2 (không chạm tới cảm biến giao thông vận tải thứ nhất)
[E310] Kẹt giao thông ngăn kéo trên PFP (không chạm tới cảm biến giao thông vận tải thứ nhất)
[E340] Kẹt giao thông ngăn kéo bên dưới PFP (không chạm tới cảm biến chuyển giao vận tải thứ nhất)
[E3D0] Kẹt giao thông vận tải LCF (không chạm tới cảm biến giao thông vận tải thứ nhất)

Nguyên nhân:
Kẹt giao thông vận tải giấy Kẹt không đến được cảm biến giao thông vận tải thứ nhất

Biện pháp khắc phục:
1 Open device In hai mặt tự động. Có giấy nào phía trước biến chuyển giao cảm biến thứ nhất không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Cảm biến chuyển tải thứ nhất có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[9]/[B]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến chuyển mạch thứ nhất bị ngắt connection or not. (J661, J659)
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay thế cảm biến vận chuyển thứ nhất.
• Thay mạch LGC.
3 Ly hợp vận chuyển (tốc độ cao/tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không
• Kiểm tra xem các đầu nối của sự kiện chuyển mạch lý (tốc độ cao/tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay đổi vận tốc bộ ly hợp (tốc độ cao/tốc độ thấp).
• Thay mạch LGC.
4 Trục nạp Con lăn tách Con lăn nạp Con lăn chuyển
• Kiểm tra trạng thái của trục nạp, trục lăn và trục nạp của từng nguồn giấy và thay thế chúng nếu chúng bị mòn.
• Kiểm tra sự vận chuyển của con lăn. Thay thế nó nếu nó bị mòn.
E300Mô tả:
[E300] Giấy được tải từ Ngăn kéo phía dưới của PFP không cảm nhận được biến đăng ký
[E330] Giấy được tải từ Ngăn kéo bên dưới của PFP không được cảm nhận biến đăng ký
[E3C0] Giấy được tải từ LCF không được cảm nhận register biến thể

Nguyên nhân:
Kẹt vận chuyển giấy tờ không được đăng ký cảm biến

Biện pháp khắc phục:
1 Open device In hai mặt tự động. Có giấy phía trước biến đăng ký không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Biến số đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[9]/[A]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không .
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và bộ dây điện có bị hở mạch hay không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay đổi đăng ký cảm biến.
• Thay mạch LGC.
3 Bộ ly hợp (tốc độ cao/tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không
• Kiểm tra xem các đầu nối của sự kiện chuyển mạch lý (tốc độ cao/tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay đổi vận tốc bộ ly hợp (tốc độ cao/tốc độ thấp).
• Thay mạch LGC.
4 Trục nạp Con lăn tách Con lăn nạp Con lăn chuyển
• Kiểm tra trạng thái của trục nạp, trục lăn và trục nạp của từng nguồn giấy và thay thế chúng nếu chúng bị mòn.
• Kiểm tra sự vận chuyển của con lăn.Thay thế nó nếu nó bị mòn.
E3C0Mô tả:
[E300] Giấy được tải từ Ngăn kéo phía dưới của PFP không cảm nhận được biến đăng ký
[E330] Giấy được tải từ Ngăn kéo bên dưới của PFP không được cảm nhận biến đăng ký
[E3C0] Giấy được tải từ LCF không được cảm nhận register biến thể

Nguyên nhân:
Kẹt vận chuyển giấy tờ không được đăng ký cảm biến

Biện pháp khắc phục:
1 Open device In hai mặt tự động. Có giấy phía trước biến đăng ký không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Biến số đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[9]/[A]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không .
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và bộ dây điện có bị hở mạch hay không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay đổi đăng ký cảm biến.
• Thay mạch LGC.
3 Bộ ly hợp (tốc độ cao/tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không
• Kiểm tra xem các đầu nối của sự kiện chuyển mạch lý (tốc độ cao/tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay đổi vận tốc bộ ly hợp (tốc độ cao/tốc độ thấp).
• Thay mạch LGC.
4 Trục nạp Con lăn tách Con lăn nạp Con lăn chuyển
• Kiểm tra trạng thái của trục nạp, trục lăn và trục nạp của từng nguồn giấy và thay thế chúng nếu chúng bị mòn.
• Kiểm tra sự vận chuyển của con lăn.Thay thế nó nếu nó bị mòn.
E330Mô tả:
[E300] Giấy được tải từ Ngăn kéo phía dưới của PFP không cảm nhận được biến đăng ký
[E330] Giấy được tải từ Ngăn kéo bên dưới của PFP không được cảm nhận biến đăng ký
[E3C0] Giấy được tải từ LCF không được cảm nhận register biến thể

Nguyên nhân:
Kẹt vận chuyển giấy tờ không được đăng ký cảm biến

Biện pháp khắc phục:
1 Open device In hai mặt tự động. Có giấy phía trước biến đăng ký không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Biến số đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[9]/[A]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến đăng ký có bị ngắt kết nối không .
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và bộ dây điện có bị hở mạch hay không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay đổi đăng ký cảm biến.
• Thay mạch LGC.
3 Bộ ly hợp (tốc độ cao/tốc độ thấp) có hoạt động không? (Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-203, 205) Có 4 Không
• Kiểm tra xem các đầu nối của sự kiện chuyển mạch lý (tốc độ cao/tốc độ thấp) có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay đổi vận tốc bộ ly hợp (tốc độ cao/tốc độ thấp).
• Thay mạch LGC.
4 Trục nạp Con lăn tách Con lăn nạp Con lăn chuyển
• Kiểm tra trạng thái của trục nạp, trục lăn và trục nạp của từng nguồn giấy và thay thế chúng nếu chúng bị mòn.
• Kiểm tra sự vận chuyển của con lăn.Thay thế nó nếu nó bị mòn.
E320Mô tả:
[E320] Kẹt khi chuyển đổi Chặn kéo trên PFP (chưa cảm nhận được biến nạp giấy của Chặn kéo thứ 2) [E350
] Kẹt khi chuyển đổi Chặn kéo trong PFP (chưa cảm nhận được biến nạp giấy của Chặn kéo thứ 2)
[E3E0] Kẹt khi vận chuyển LCF (không đến được tải giấy ở ngăn kéo cảm biến thứ 2)


Nguyên nhân:
Kẹt vận chuyển giấy
• Kẹt vận chuyển Chặn kéo trên PFP (không chạm tới biến cảm nạp Giấy chặn kéo thứ 2)
• Kẹt chuyển đổi Chặn kéo bên dưới PFP (không chạm tới biến cảm tải Giấy chặn kéo thứ 2)
• Kẹt chuyển đổi LCF (không chạm vào biến nạp giấy ngăn kéo thứ 2)

Biện pháp khắc phục:
1 Open side. Có giấy nào ở phía trước của biến giao thông vận tải thứ 2 không? Có thẻ tháo gỡ. Not 2
2 Biến cảm biến chuyển giao thứ 2 có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03-[F2]ON/ [4]/[D]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến chuyển mạch thứ 2 có bị ngắt kết nối connection or not.
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thầy cảm biến vận tải lần 2.
• Thầy bo mạch LGC.
3 Ly hợp vận chuyển PFP có hoạt động không?(Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-225) Có 4 Không
• Kiểm tra xem đầu kết nối của khớp nối PFP bị ngắt kết nối.
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN247 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không hở mạch.
• Thay lý hợp vận chuyển PFP.
• Thay thế bo mạch PFP.
• Thay mạch LGC.
4 Con lăn nạp Con lăn tách] Con lăn nạp Con lăn chuyển
• Kiểm tra trạng thái của con lăn tải, con lăn tách và con lăn tải của từng nguồn giấy và thay thế chúng nếu chúng bị mòn.
• Kiểm tra sự vận chuyển của con lăn. Thay thế nó nếu nó bị mòn.
E3E0Mô tả:
[E320] Kẹt khi chuyển đổi Chặn kéo trên PFP (chưa cảm nhận được biến nạp giấy của Chặn kéo thứ 2) [E350
] Kẹt khi chuyển đổi Chặn kéo trong PFP (chưa cảm nhận được biến nạp giấy của Chặn kéo thứ 2)
[E3E0] Kẹt khi vận chuyển LCF (không đến được tải giấy ở ngăn kéo cảm biến thứ 2)


Nguyên nhân:
Kẹt vận chuyển giấy
• Kẹt vận chuyển Chặn kéo trên PFP (không chạm tới biến cảm nạp Giấy chặn kéo thứ 2)
• Kẹt chuyển đổi Chặn kéo bên dưới PFP (không chạm tới biến cảm tải Giấy chặn kéo thứ 2)
• Kẹt chuyển đổi LCF (không chạm vào biến nạp giấy ngăn kéo thứ 2)

Biện pháp khắc phục:
1 Open side. Có giấy nào ở phía trước của biến giao thông vận tải thứ 2 không? Có thẻ tháo gỡ. Not 2
2 Biến cảm biến chuyển giao thứ 2 có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03-[F2]ON/ [4]/[D]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến chuyển mạch thứ 2 có bị ngắt kết nối connection or not.
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thầy cảm biến vận tải lần 2.
• Thầy bo mạch LGC.
3 Ly hợp vận chuyển PFP có hoạt động không?(Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-225) Có 4 Không
• Kiểm tra xem đầu kết nối của khớp nối PFP bị ngắt kết nối.
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN247 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không hở mạch.
• Thay lý hợp vận chuyển PFP.
• Thay thế bo mạch PFP.
• Thay mạch LGC.
4 Con lăn nạp Con lăn tách] Con lăn nạp Con lăn chuyển
• Kiểm tra trạng thái của con lăn tải, con lăn tách và con lăn tải của từng nguồn giấy và thay thế chúng nếu chúng bị mòn.
• Kiểm tra sự vận chuyển của con lăn. Thay thế nó nếu nó bị mòn.
E350Mô tả:
[E320] Kẹt khi chuyển đổi Chặn kéo trên PFP (chưa cảm nhận được biến nạp giấy của Chặn kéo thứ 2) [E350
] Kẹt khi chuyển đổi Chặn kéo trong PFP (chưa cảm nhận được biến nạp giấy của Chặn kéo thứ 2)
[E3E0] Kẹt khi vận chuyển LCF (không đến được tải giấy ở ngăn kéo cảm biến thứ 2)


Nguyên nhân:
Kẹt vận chuyển giấy
• Kẹt vận chuyển Chặn kéo trên PFP (không chạm tới biến cảm nạp Giấy chặn kéo thứ 2)
• Kẹt chuyển đổi Chặn kéo bên dưới PFP (không chạm tới biến cảm tải Giấy chặn kéo thứ 2)
• Kẹt chuyển đổi LCF (không chạm vào biến nạp giấy ngăn kéo thứ 2)

Biện pháp khắc phục:
1 Open side. Có giấy nào ở phía trước của biến giao thông vận tải thứ 2 không? Có thẻ tháo gỡ. Not 2
2 Biến cảm biến chuyển giao thứ 2 có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03-[F2]ON/ [4]/[D]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến chuyển mạch thứ 2 có bị ngắt kết nối connection or not.
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thầy cảm biến vận tải lần 2.
• Thầy bo mạch LGC.
3 Ly hợp vận chuyển PFP có hoạt động không?(Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-225) Có 4 Không
• Kiểm tra xem đầu kết nối của khớp nối PFP bị ngắt kết nối.
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241 và CN247 nào trên bo mạch PFP bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không hở mạch.
• Thay lý hợp vận chuyển PFP.
• Thay thế bo mạch PFP.
• Thay mạch LGC.
4 Con lăn nạp Con lăn tách] Con lăn nạp Con lăn chuyển
• Kiểm tra trạng thái của con lăn tải, con lăn tách và con lăn tải của từng nguồn giấy và thay thế chúng nếu chúng bị mòn.
• Kiểm tra sự vận chuyển của con lăn. Thay thế nó nếu nó bị mòn.
E360Mô tả:
Loaded from Stopped under PFP does not to get the variable variable of Stopping on PFP

Nguyên nhân:
Kẹt giao thông kéo giấy Kẹt không đến được cảm biến nạp giấy của Ngăn chặn trên PFP
pháp giải quyết:
1 Open the side PFP. Có giấy nào phía trước biến nguồn cấp dữ liệu ngăn chặn trên PFP của bạn không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Cảm biến nguồn cấp dữ liệu Ngăn kéo trên PFP có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03-[F2]ON/ [0]/[C]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến Load Stop Stop trên PFP bị ngắt connect to not.
• Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN247, J959 hoặc J975 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không hở mạch.
• Thay đổi nguồn cấp dữ liệu biến nguồn ngăn kéo trên PFP.
• Thay thế bo mạch PFP.
• Thay mạch LGC.
3 Ly hợp nguồn dữ liệu PFP có hoạt động không? (Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS- 03-226, FS-03-228) Có 4 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của hợp phần chuyển mạch PFP có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN241, CN247 hoặc J957 nào trên mạch PFP bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không hở mạch.
• Thay lý hợp vận chuyển PFP.
• Thay thế bo mạch PFP.
• Thay mạch LGC.
4 Con lăn tải Con lăn tách Con lăn tải Con lăn chuyển PFP
• Kiểm tra trạng thái của con lăn tải, con lăn tách và con lăn tải của từng nguồn giấy và thay thế chúng nếu chúng bị mòn.
• Kiểm tra chuyển giao PFP vận chuyển. Thay thế nó nếu nó bị mòn.
E410Mô tả:
Back before being open in when in

Nguyên nhân:
Kẹt mở trước

Biện pháp khắc phục:
1 Nắp trước có mở không? There's Close back. Not 2
2 Cong tắc nắp trước có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[7]/[C]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của công tắc nút trước có bị ngắt kết nối không .
• Kiểm tra xem đầu nối CN319 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay công tắc nắp trước.
• Thay mạch LGC.
3 Điện áp 24V có được cung cấp từ bộ nguồn không? (Thực tế kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[7]/[D]) Có 4 Không
• Kiểm tra xem đầu nối cho nguồn điện 24 V có bị ngắt kết nối không .
• Kiểm tra xem đầu nối CN301 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay mạch LGC.
4 Mạch LGC Thay thế mạch LGC.
E420Mô tả:
Open the side PFP in when in

Nguyên nhân:
Left open side PFP

Biện pháp khắc phục:
1 Nắp bên PFP có bị hở không? Có loại bỏ giấy nếu có, sau đó đóng lại. Not 2
2 Cong tắc đóng/mở bên PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03-[F2]ON/ [0]/[A]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu kết nối của công tắc đóng/mở bên PFP có bị ngắt kết nối hoặc không.
• Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN241 hoặc CN247 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối hay không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không hở mạch.
• Thay công tắc đóng/mở bên PFP.
• Thay thế bo mạch PFP.
• Thay mạch LGC.
3 Thay thế bo mạch
• Thay thế bo mạch PFP.
• Thay mạch LGC.
E430Mô tả:
ADU has open while in

Nguyên nhân:
Undefault ADU

Biện pháp khắc phục:
1 ADU has no open? Có loại bỏ giấy nếu có, sau đó đóng ADU. Not 2
2 Cong tắc đóng/mở ADU có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[7]/[A]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của công tắc đóng/mở ADU có bị ngắt connection or not.
• Kiểm tra xem đầu nối CN311 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc bị hở mạch không.
• Thay công tắc đóng/mở ADU.
• Thay mạch LGC. 4
3 Thay thế bo mạch Thay thế bo mạch LGC. 4
4 Bộ điều chỉnh chuyển mạch Thay thế bộ điều chỉnh chuyển mạch.
E440Mô tả:
Caploading while in

Nguyên nhân:
Endless open load

Biện pháp khắc phục:
1 Cover load data has no open? Có loại bỏ giấy nếu có, sau đó đóng lại. Not 2
2 Cong tắc đóng/mở nắp có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03-[F2]ON/ [4]/[A]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của công tắc đóng/mở các nguồn bị ngắt connection or not.
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay công tắc đóng/mở nắp.
• Thay mạch LGC.
3 Thay thế bo mạch Thay thế bo mạch LGC.
E450Mô tả:
Left open side LCF

Nguyên nhân:
Nắp bên LCF đã mở trong khi vào.

Biện pháp khắc phục:
1 Cover truy cập khóa LCF có mở không? Có loại bỏ giấy nếu có, sau đó đóng lại. Not 2
2 Nút mở/đóng nắp truy cập khóa LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03-[F1]ON/ [9]/[A]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của công tắc đóng/mở nắp truy cập khóa giấy LCF bị ngắt kết nối hoặc không.
• Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN1 hoặc CN7 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LCF và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay thế công tắc đóng/mở nắp truy cập khóa LCF.
• Thay mạch LCF.
• Thay mạch LGC.
3 Thầy bo mạch
• Thầy bo mạch LCF.
• Thay mạch LGC.
E480Mô tả:
Đơn vị cầu nối mở trong khi in

Nguyên nhân:
Menu set on open

Biện pháp khắc phục:
1 Request section has not open? Có loại bỏ giấy nếu có, sau đó đóng thiết bị. Not 2
2 Cong tắc đóng/mở yêu cầu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03-[ALL]OFF/[7]/[B]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của công tắc đóng/mở cầu nối có bị ngắt connection or not.
• Kiểm tra xem đầu nối CN311 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay công tắc đóng/mở yêu cầu kết nối.
• Thay mạch LGC.
3 Thay thế bo mạch Thay thế bo mạch LGC.
E490Mô tả:
Cover the open work in when in

Nguyên nhân:
mứt công việc split

Biện pháp khắc phục:
1 Nắp JSP có mở không? Có loại bỏ giấy nếu có, sau đó đóng lại. Not 2
2 Cong tắc nắp JSP có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[7]/[B]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của công tắc nút JSP có bị ngắt kết nối hay không không.
• Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN260 hoặc CN261 trên bo mạch JSP có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN311 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch JSP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay công tắc nắp JSP.
• Thay bảng JSP.
• Thay mạch LGC.
3 Thay thế bo mạch
• Thay thế bo mạch JSP.
• Thay mạch LGC.
E510Mô tả:
Kẹt ngăn xếp ADU (giấy không đến được cảm biến lối vào ADU)

Nguyên nhân:
Kẹt giấy giao thông (phần ADU) Kẹt không đến được cảm biến đường vào ADU

Biện pháp khắc phục:
1 Open ADU. Có giấy nào phía trước cảm biến dẫn vào ADU không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Cảm biến đường dẫn vào ADU có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS- 03-[ALL]OFF/[9]/[G]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến đầu vào ADU có bị ngắt kết nối không không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN321 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch ADU và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay đổi lối vào ADU.
• Thay mạch ADU.
• Thay mạch LGC.
3 Động cơ thoát / động cơ đảo chiều (quay ngược) có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-121/ 171) Có 4 Không [20ppm/25ppm/30ppm]
• Kiểm tra xem đầu nối của máy thoát ra có bị ngắt kết nối không. (J609, J611)
• Kiểm tra xem đầu nối CN324 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Thầy động cơ đường ra.
• Thay mạch LGC. [35ppm/45ppm/50ppm]
• Kiểm tra xem đầu nối của động cơ đảo chiều có bị ngắt kết nối không. (J609, J611)
• Kiểm tra xem đầu nối CN307 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Thay đổi chiều mô-đun.
• Thay mạch LGC.
4 ADU
• Kiểm tra các con lăn trong ADU và con lăn thoát/con lăn thoát trên/con lăn đảo chiều của thiết bị. Thay thế họ nếu họ bị mòn.
E520Mô tả:
Kẹt giao thông ADU (giấy không đến được cảm biến thoát ADU

Nguyên nhân:
Kẹt giao thông giấy (phần ADU) Kẹt không đến được cảm biến thoát ADU

Biện pháp khắc phục:
1 Open ADU. Có giấy nào phía trước biến ADU thoát không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Cảm biến thoát ADU có hoạt động không? (Thực sự kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[9]/[H]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến lối ra ADU bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN321 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LGC hoặc bảng ADU có bị đo lường mạch hoặc không có khe hở mạch.
• Thay cảm biến thoát ADU.
• Thay mạch ADU.
• Thay mạch LGC.
3 ADU motor có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-110/ 160) Có 4 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của động cơ ADU có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN420 và CN422 trên bảng ADU có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN321 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LGC và bảng ADU có bị đo lường mạch hoặc không có khe hở mạch.
• Thay thế động cơ ADU.
• Thay mạch ADU.
• Thay mạch LGC.
4 ADU
• Kiểm tra các con lăn trong ADU. Thay thế họ nếu họ bị mòn.
E550Mô tả:
Giấy còn lại trên đường vận chuyển

Nguyên nhân:
Giấy còn khóa trên đường vận chuyển

Biện pháp khắc phục:
1 Open of device/khu vực có hình ảnh nhấp nháy trên bảng điều khiển. Có giấy nào trên đường vận chuyển không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Kiểm tra xem bộ đảo chiều đã được cài đặt chưa chính xác. Có 3 Không đảm bảo thực hiện cài đặt đúng
3 Cảm biến trong khu vực gây nhiễu có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: tham khảo bảng sau) Có 4 Không
• Kiểm tra xem đầu nối của biến cảm biến có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào trên bo mạch LGC bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối không và các bó dây có bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay thế cảm biến.
• Thay mạch LGC.
4 Mạch LGC Thay thế mạch LGC.
E551Mô tả:
[E551] Giấy còn kẹt trên đường truyền (khi cuộc gọi nhiệm vụ xảy ra)
[E552] Giấy còn kẹt trên đường truyền (khi đã đóng)

Nguyên nhân:
Giấy còn lại trên đường truyền khi đang hoàn thành (khi cuộc gọi nhiệm vụ xảy ra) (E551) Giấy còn lại trên đường truyền khi đang hoàn thành (khi đóng nắp) (E552)

Biện pháp khắc phục:
1 Đường giao thông vận tải gây ra lỗ mở của thiết bị/khu vực có hình ảnh nhấp nháy trên bảng điều khiển và loại bỏ bất kỳ giấy tờ nào trên đường giao thông vận tải.
2 Cảm biến trong khu vực dò
• Kiểm tra cảm biến (Tham khảo bảng bên dưới)
• Kiểm tra dây điện
• Kiểm tra đầu nối
3 Bo mạch LGC
• Kiểm tra dây điện
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra bo mạch Lưu ý : Nếu khóa giấy đang xảy ra trong ADU, LCF hoặc PFP, hãy kiểm tra bảng trong mỗi đơn vị.
E552Mô tả:
[E551] Giấy còn kẹt trên đường truyền (khi cuộc gọi nhiệm vụ xảy ra)
[E552] Giấy còn kẹt trên đường truyền (khi đã đóng)

Nguyên nhân:
Giấy còn lại trên đường truyền khi đang hoàn thành (khi cuộc gọi nhiệm vụ xảy ra) (E551) Giấy còn lại trên đường truyền khi đang hoàn thành (khi đóng nắp) (E552)

Biện pháp khắc phục:
1 Đường giao thông vận tải gây ra lỗ mở của thiết bị/khu vực có hình ảnh nhấp nháy trên bảng điều khiển và loại bỏ bất kỳ giấy tờ nào trên đường giao thông vận tải.
2 Cảm biến trong khu vực dò
• Kiểm tra cảm biến (Tham khảo bảng bên dưới)
• Kiểm tra dây điện
• Kiểm tra đầu nối
3 Bo mạch LGC
• Kiểm tra dây điện
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra bo mạch Lưu ý : Nếu khóa giấy đang xảy ra trong ADU, LCF hoặc PFP, hãy kiểm tra bảng trong mỗi đơn vị.
E570Sự miêu tả:
[E570] Kẹt không đến cảm biến lùi
[E580] Dừng lại ở cảm biến lùi

Nguyên nhân:
Kẹt giao thông giấy Kẹt không đến cảm biến lùi Ngừng khóa ở cảm biến lùi

Biện pháp khắc phục:
1 Kiểm tra giấy
• Mở ADU và lấy giấy ra nếu có trên đường vận chuyển. * Nếu vẫn xảy ra lỗi, hãy kiểm tra như sau: 2
2 Kiểm tra xem bộ đảo chiều đã được cài đặt chưa chính xác. Có 3 Không đảm bảo việc thực hiện cài đặt đúng cách
3 Kiểm tra xem bộ tản nhiệt có được cài đặt đúng cách không. Có 4 Không đảm bảo việc thực hiện cài đặt chính xác
4 Reverse sensor has not active? (Thực tế kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS- 03-[ALL]OFF/[9]/[D]) Có 5 Không
• Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây có bị hỏng không bị ngắt mạch giữa biến cảm biến lùi và đầu kết nối trên bảng LGC. Điều chỉnh nếu có bất kỳ (CN321, CN420, CN421) bất thường.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối hoặc các dây bị ngắt mạch giữa cảm biến lùi và đầu nối trên bo mạch LGC không. Điều chỉnh nếu có bất kỳ (CN321, CN420, CN421) bất thường.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LGC hoặc bảng ADU có bị đo lường mạch hoặc không có khe hở mạch.
• Thay đổi ngược cảm biến.
• Thay mạch ADU.
• Thay mạch LGC.
5 Đảo chiều có hoạt động không? (Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-222/ 223) Có 6 Không
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối hoặc các dây cáp có bị ngắt mạch giữa các cuộn dây điện từ không ngược lại và bắt đầu kết nối trên mạch LGC hay không. Chỉnh sửa nếu có bất kỳ (CN307, J609, J610) bất thường.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem cổng thanh dẫn có bị biến dạng không.
• Thay thế cổng đảo chiều
• Thay đổi nam châm điện từ đảo chiều.
• Thay mạch LGC.
6 Verconverter có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-120/ 121) Có Kiểm tra con lăn đảo ngược và con lăn thoát trên. Thay thế nó nếu nó bị mòn. Không
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối hoặc các bó dây có bị hở mạch giữa động cơ đảo chiều và đầu nối trên bảng LGC không. Sửa chữa nếu có bất thường. (CN321, CN420, CN422)
• Thay đổi chiều.
• Thay mạch ADU.
• Thay mạch LGC.
E580Sự miêu tả:
[E570] Kẹt không đến cảm biến lùi
[E580] Dừng lại ở cảm biến lùi

Nguyên nhân:
Kẹt giao thông giấy Kẹt không đến cảm biến lùi Ngừng khóa ở cảm biến lùi

Biện pháp khắc phục:
1 Kiểm tra giấy
• Mở ADU và lấy giấy ra nếu có trên đường vận chuyển. * Nếu vẫn xảy ra lỗi, hãy kiểm tra như sau: 2
2 Kiểm tra xem bộ đảo chiều đã được cài đặt chưa chính xác. Có 3 Không đảm bảo việc thực hiện cài đặt đúng cách
3 Kiểm tra xem bộ tản nhiệt có được cài đặt đúng cách không. Có 4 Không đảm bảo việc thực hiện cài đặt chính xác
4 Reverse sensor has not active? (Thực tế kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS- 03-[ALL]OFF/[9]/[D]) Có 5 Không
• Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây có bị hỏng không bị ngắt mạch giữa biến cảm biến lùi và đầu kết nối trên bảng LGC. Điều chỉnh nếu có bất kỳ (CN321, CN420, CN421) bất thường.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối hoặc các dây bị ngắt mạch giữa cảm biến lùi và đầu nối trên bo mạch LGC không. Điều chỉnh nếu có bất kỳ (CN321, CN420, CN421) bất thường.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LGC hoặc bảng ADU có bị đo lường mạch hoặc không có khe hở mạch.
• Thay đổi ngược cảm biến.
• Thay mạch ADU.
• Thay mạch LGC.
5 Đảo chiều có hoạt động không? (Thực tế kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-222/ 223) Có 6 Không
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối hoặc các dây cáp có bị ngắt mạch giữa các cuộn dây điện từ không ngược lại và bắt đầu kết nối trên mạch LGC hay không. Chỉnh sửa nếu có bất kỳ (CN307, J609, J610) bất thường.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc bị hở mạch không.
• Kiểm tra xem cổng thanh dẫn có bị biến dạng không.
• Thay thế cổng đảo chiều
• Thay đổi nam châm điện từ đảo chiều.
• Thay mạch LGC.
6 Verconverter có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-120/ 121) Có Kiểm tra con lăn đảo ngược và con lăn thoát trên. Thay thế nó nếu nó bị mòn. Không
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối hoặc các bó dây có bị hở mạch giữa động cơ đảo chiều và đầu nối trên bảng LGC không. Sửa chữa nếu có bất thường. (CN321, CN420, CN422)
• Thay đổi chiều.
• Thay mạch ADU.
• Thay mạch LGC.
E712Mô tả:
Jam has not to be register DSDF biến cảm biến

Nguyên nhân:
Kẹt DSDF Bản gốc được tải từ khay gốc không được cảm biến đăng ký DFDF.

Biện pháp khắc phục:
Bản gốc Làm phẳng bản gốc nếu nó bị gấp hoặc quá mức và đặt lại.
Con lăn Làm sạch con lăn tải DSF, con lăn tải DSDF và con lăn phân tách DSDF nếu chúng bị ố.
Cảm biến đăng ký DSDF
• Kiểm tra xem biến đăng ký DSDF có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[7]/[H])
• Thay đổi cảm biến đã đăng ký DSDF.
Đầu nối Kiểm tra xem các đầu nối (J975, J950 và CN74) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối từ cảm biến đã đăng ký DSDF hoặc các bó dây có mạch bị ngắt không. Edit if have.
Bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF.
E712Mô tả:
Mứt không đạt được biến đăng ký ban đầu

Nguyên nhân:
Kẹt RADF Kẹt không đến được cảm biến đăng ký ban đầu

Biện pháp khắc phục:
Con lăn Con lăn Con lăn nạp Con lăn tách làm sạch chúng nếu có vết bẩn.
Cảm biến đăng ký gốc
• Kiểm tra biến cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON[7]/[H])
• Kiểm tra đầu nối (CN74, J88, J86)
• Kiểm tra dây Bảng dây RADF
• Kiểm tra bảng
• Kiểm tra đầu nối ( CN74)
• Kiểm tra dây đa
E714Sự miêu tả:
Kẹt nhận tín hiệu nguồn cấp dữ liệu DSDF

Nguyên nhân:
Kẹt DSDF Tín hiệu tải từ thiết bị được nhận mặc dù không có bản gốc trên khay gốc.

Biện pháp khắc phục:
Khả năng sao chép Gỡ giấy và thử sao chép hoặc quét lại.
Biến DSDF trống
• Kiểm tra xem biến DSDF trống có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[7]/[B])
• Kiểm tra xem đầu kết nối (CN75) trên bo mạch PC điều khiển DSDF bị ngắt kết nối khỏi cảm biến trống DSDF or end wire has been not . Edit if have.
• Thay đổi biến DSDF trống.
Bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF.
E714Mô tả:
Kẹt nhận tín hiệu nguồn cấp dữ liệu

Nguyên nhân:
Kẹt RADF Kẹt nhận tín hiệu nguồn cấp dữ liệu

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến trống chính hãng
• Kiểm tra cảm biến biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON[7]/[B])
• Kiểm tra cần gạt
• Kiểm tra đầu nối (CN75, J92, J96 )
• Kiểm tra dây đai Bảng RADF
• Kiểm tra hệ thống mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN75)
• Kiểm tra dây an toàn
E717Mô tả:
Bản gốc không đạt được DSDF cảm biến nguồn cấp dữ liệu gốc

Nguyên nhân:
Bản gốc Kẹt DSDF không đến được cảm biến tải DSDF mặc dù đã bắt đầu tải bản gốc.

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến nạp DSDF
• Kiểm tra xem biến nạp DSDF có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[8]/[E])
• Thay thế cảm biến tải DSDF.
Đầu nối Kiểm tra xem các đầu nối (J974, J950 và CN74) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối do cảm biến nguồn cấp dữ liệu DSDF hoặc các bó dây có bị ngắt mạch không. Edit if have.
Động cơ tải DSDF Kiểm tra xem động cơ tải DSDF có hoạt động bình thường không.
Đầu nối Kiểm tra xem các đầu nối (J990 và CN77) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối từ cơ cấp liệu DSDF hoặc các bó dây có bị ngắt mạch không. Edit if have.
Bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF.
E718Mô tả:
Kẹt đặt bản gốc / Bộ nâng khay gốc bất thường Kẹt giấy có thể xảy ra khi bộ phận nâng khay gốc đang hoạt động (trước khi thao tác nạp bản gốc)

Nguyên nhân:
Kẹt DSDF Bộ nâng khay đầu đã được điều khiển để nâng lên hoặc hạ xuống và cảm biến giới hạn trên bộ nâng khay DSDF / Cảm biến giới hạn bên dưới của khay nâng DSDF chưa được BẬT trong một khoảng thời gian xác định.

Biện pháp khắc phục:
• Khi xuất hiện giấy sau khi đặt bản gốc, khi tải bản gốc, khi vận chuyển ban đầu hoặc khi bản gốc được kéo ra khỏi
trục
• Kiểm tra xem thao tác đặt tải lên khay bản gốc đã được thực hiện trong khi khay được nâng lên không bị hạ hoặc xuống.
• Kiểm tra xem có dị vật ở bộ phận nâng khay không. Nếu có, hãy loại bỏ nó ra, mở và đóng lại để giải quyết trạng thái giấy. Nếu không có, hãy thực hiện các biện pháp sau.
• Khi khay nâng gốc đang nâng cấp (Khi xảy ra sự cố giấy sau khi đặt bản gốc hoặc trong khi tải bản gốc)
Cảm biến giới hạn trên khay nâng DSDF sẽ có bất thường khi biến giới hạn trên khay nâng DSDF xảy ra gặp lỗi trong khi nâng cấp khay.(Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [F2]ON/[6]/[E])
• Kiểm tra xem biến có bị hỏng không, đầu kết nối bị ngắt kết nối hoặc dây bị hỏng. không. If have, instead of any any in the number of them.
• Khi bộ phận nâng khay gốc bị hạ xuống (Khi xảy ra kẹt giấy nếu bản gốc bị kéo ra trong quá trình vận chuyển ban đầu hoặc trong chính quá trình vận hành) Cảm biến giới hạn nâng cấp khay bên dưới DSDF
sẽ có bất thường trong cảm biến về giới hạn nâng cấp của khay gốc DSDF khi xảy ra lỗi trong khi khay đang hạ xuống. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS- 03-[F2]ON/[6]/[F])
• Kiểm tra xem biến có bị hỏng không, đầu kết nối có bị ngắt kết nối hoặc dây bị đứt mạch không không. If have, instead of any any in the number of them.
• Khi nâng cấp hoặc hạ khay ban đầu không hoạt động
Ly hợp khay DSDF sẽ có bất thường trong bộ ly hợp khay DSDF nếu nó không hoạt động.
• Kiểm tra xem bộ ly hợp có bị hỏng không, đầu nối có bị ngắt hoặc dây có bị ngắt mạch không. If have, instead of any any in the number of them.
DSDF DSDF sẽ có bất thường khi tách DSDF nếu nó không hoạt động. (Thực hiện cuộc kiểm tra đầu ra: FS-03-291/292) • Kiểm tra xem máy có bị hỏng không, đầu nối có bị ngắt kết nối hoặc dây có bị hở mạch không. If have, instead of any any in the number of them.
• Tất cả
Bảng điều khiển PC điều khiển DSDF Kiểm tra để chắc chắn rằng không có bất thường nào xảy ra trên bo mạch PC điều khiển DSDF khi xảy ra sự cố vận hành trong cảm biến giới hạn trên khay nâng DSDF, cảm biến giới hạn dưới khay nâng DSDF, khớp với khay DSDF hoặc DSDF động cơ.If have, instead of any any in the number of them.
E721Mô tả:
Bản gốc không đạt được cảm biến đọc trong DSDF-1

Nguyên nhân:
Bản gốc DSDF Kẹt không đến được cảm biến đọc được trên DSDF-1 sau khi đã đi qua cảm biến đã đăng ký DSDF.

Biện pháp khắc phục:
Con lăn Làm sạch con lăn đăng ký DSDF và con lăn đọc trước nếu chúng bị ố.
Cảm biến đọc vào DSDF-1
• Kiểm tra xem biến đọc vào DSDF-1 có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[7]/[G])
• Thực hiện điều chỉnh biến đầu tự động vào DSDF-1.
Mức điều chỉnh cơ sở Thực hiện điều chỉnh mức điều chỉnh (FS-05-3040).
Đầu nối Kiểm tra xem các đầu nối (J983, J956 và CN75) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối từ cảm biến đầu vào DSDF-1 không hoặc các bó dây có bị ngắt mạch không. Edit if have.
Động đọc DSDF
• Kiểm tra xem động đọc DSDF có hoạt động bình thường không.
• Kiểm tra xem các đầu kết nối (J992 và CN79) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối từ cơ đọc DSDF hoặc dây có bị hở mạch không. Edit if have.
Cơ đăng ký DSDF
• Kiểm tra xem cơ đăng ký DSDF có hoạt động bình thường không.
• Kiểm tra xem các đầu kết nối (J982 và CN79) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối từ máy đọc DSDF hoặc dây có bị hở mạch không. Edit if have.
Bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF.
E721Mô tả:
Kẹt giấy không đọc được cảm biến

Nguyên nhân:
Bản gốc của Kẹt RADF không được cảm biến đọc sau khi đã vượt qua cảm biến đăng ký (khi quét mặt trước) hoặc cảm biến đảo ngược (khi quét mặt sau).

Biện pháp khắc phục:
Biến đăng ký Con lăn đọc Làm sạch con lăn đăng ký và con lăn đọc nếu chúng bị ố.
Đọc cảm biến
• Kiểm tra biến cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [F2]ON[7]/[G])
• Kiểm tra đầu nối (CN75, J94)
• Kiểm tra dây đai Bảng RADF
• Kiểm tra bảng
• Kiểm tra đầu nối (CN75)
• Kiểm tra khai thác
E722Mô tả:
Bản gốc không đạt, khóa cảm biến thoát DSDF

Nguyên nhân:
Bản gốc của Kẹt DSDF không đến được cảm biến thoát DSDF sau khi đã đi qua cảm biến đọc vào DSDF-2.

Biện pháp khắc phục:
Con lăn Làm sạch con lăn đọc sau-2 nếu nó bị ố.
Cảm biến thoát DSDF
• Kiểm tra xem biến biến thoát DSDF có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[7]/[E])
• Thay đổi cảm biến thoát DSDF.
Đầu nối Kiểm tra xem các đầu nối (J985, J957 và CN75) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối từ cảm biến thoát ra DSDF hoặc các bó dây có ngắt mạch không. Edit if have.
Bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF.
E722Mô tả:
Kẹt giấy không chạm tới biến cảm biến thoát/lùi ban đầu (trong khi quét)

Nguyên nhân:
Kẹt RADF Kẹt không đến được cảm biến thoát/lùi cấm đầu (trong khi quét)

Biện pháp khắc phục:
Con lăn đọc Làm sạch con lăn đọc nếu nó bị ố.
Cảm biến thoát/lùi cấm đầu
• Kiểm tra biến biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON[7]/[E])
• Kiểm tra đầu nối (CN75, J93)
• Kiểm tra dây Bảng dây RADF
• Kiểm tra bảng
• Kiểm tra đầu nối ( CN75)
• Kiểm tra dây đai
E724Mô tả:
Dừng ban đầu tại kẹt cảm biến đăng ký DSDF

Nguyên nhân:
Kẹt DSDF Cạnh sau của bản gốc không đi qua cảm biến đăng ký DSDF sau khi cạnh trước của nó đã đi qua cảm biến này.

Biện pháp khắc phục:
Con lăn Làm sạch con lăn đăng ký DSDF nếu nó bị ố.
Cảm biến đăng ký DSDF
• Kiểm tra xem cảm biến đăng ký DSDF có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[7]/[H])
• Thay cảm biến đăng ký DSDF.
Cảm biến chiều dài ban đầu của khay DSDF-1, Cảm biến chiều dài ban đầu của khay DSDF-2 Cảm biến chiều rộng ban đầu của khay DSDF-1, Cảm biến chiều rộng ban đầu của khay DSDF-2
• Kiểm tra xem các cảm biến này có thể phát hiện đúng bản gốc không.
• Kiểm tra xem cảm biến chiều rộng ban đầu của khay DSDF-1 và cảm biến chiều rộng ban đầu của khay DSDF-2 có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [F2]ON/[8]/[F], FS-03-[F2]ON/[8]/[G])
• Kiểm tra xem cảm biến độ dài ban đầu của khay DSDF- 1 và cảm biến độ dài ban đầu của khay DSDF-2 đang hoạt động bình thường. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[8]/[D], FS-03-[F2]ON/[7]/[A])
• Thay cảm biến độ rộng ban đầu của khay DSDF-1 và -2, cảm biến độ dài ban đầu của khay DSDF-1 và -2.
Đầu nối
• Kiểm tra xem các đầu nối (J975, J950 và CN74) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đăng ký DSDF hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
• Kiểm tra xem các đầu nối (J970, J971 và CN76) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến chiều dài ban đầu của khay DSDF-1 và cảm biến chiều dài ban đầu của khay DSDF-2 hay không hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
Bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF.
E724Mô tả:
Dừng kẹt ở cảm biến đăng ký

Nguyên nhân:
Kẹt RADF Dừng kẹt ở cảm biến đăng ký

Biện pháp khắc phục:
Con lăn đăng ký Làm sạch con lăn đăng ký nếu nó bị ố.
Cảm biến đăng ký
• Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON[7]/[H])
• Kiểm tra đầu nối (CN74, J88, J86)
• Kiểm tra dây đai Bảng RADF
• Kiểm tra bảng
• Kiểm tra đầu nối (CN74 )
• Kiểm tra dây đai Cảm biến
phát hiện chiều rộng gốc-1
• Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON[8]/[F])
• Kiểm tra đầu nối (CN74, J86, J89)
• Kiểm tra dây đai Chiều rộng
gốc cảm biến phát hiện-2
• Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON[8]/[G])
• Kiểm tra đầu nối (CN74, J86, J90)
• Kiểm tra dây nịt
E725Mô tả:
Bản gốc dừng ở kẹt cảm biến đọc vào DSDF-1

Nguyên nhân:
Kẹt DSDF Cạnh sau của bản gốc không đi qua cảm biến đọc vào DSDF-1 sau khi cạnh trước của nó đã chạm tới cảm biến này.

Biện pháp khắc phục:
Con lăn Làm sạch con lăn đọc sau-1 nếu nó bị ố.
Cảm biến đọc vào DSDF-1
• Kiểm tra xem cảm biến đọc vào DSDF-1 có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[7]/[G])
• Thực hiện điều chỉnh tự động cảm biến đầu vào DSDF-1.
Đầu nối Kiểm tra xem các đầu nối (J983, J956 và CN75) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đầu vào DSDF-1 không hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
Bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF.
E725Mô tả:
Dừng kẹt ở cảm biến đọc

Nguyên nhân:
Kẹt RADF Dừng kẹt ở cảm biến đọc

Biện pháp khắc phục:
Con lăn đọc Làm sạch con lăn đọc nếu nó bị ố.
Đọc cảm biến
• Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON[7]/[G])
• Kiểm tra đầu nối (CN75, J94)
• Kiểm tra dây đai Cảm biến vận chuyển trung gian gốc
• Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu
vào : FS-03-[F2]ON[7]/[F])
• Kiểm tra đầu nối (CN75, J94)
• Kiểm tra dây đai
Bảng RADF
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN75)
• Kiểm tra dây đa
E726Mô tả:
Kẹt nhận tín hiệu thoát

Nguyên nhân:
Kẹt DSDF Đã nhận được tín hiệu truyền hoặc thoát trong khi không có bản gốc nào được đặt trong DSDF.

Biện pháp khắc phục:
Khả năng tái tạo TẮT nguồn rồi BẬT lại để kiểm tra hiện tượng xảy ra.
E726Mô tả:
Kẹt nhận tín hiệu vận chuyển/xuất cảnh

Nguyên nhân:
Kẹt RADF Kẹt nhận tín hiệu truyền/thoát

Biện pháp khắc phục:
Bo mạch RADF
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây điện
Bảng mạch SYS
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây điện
Bộ nguồn chuyển mạch
• Kiểm tra xem đầu ra 24V và 5V của bộ nguồn chuyển đổi có bình thường không.
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây nịt
E727Mô tả:
Bản gốc không đạt được cảm biến đọc trong DSDF-2

Nguyên nhân:
Bản gốc của bản gốc DSDF không được đọc biến cảm vào DSDF-2 sau khi nó đã đi qua biến đọc vào DSDF-1.

Biện pháp khắc phục:
Một bản gốc đã dừng lại ở lớp nhìn trong suốt [1]. Bật tắt đèn phơi sáng (kiểm tra đầu ra: FS-03-267) và xác nhận vị trí giữa ngoại cảnh trong suốt [1] và Rẽ trên độ dốc [2].
• Trạng thái A (toàn bộ phim trong suốt): OK (Chuyển sang bước tiếp theo.)
• Trạng thái B: Thực hiện điều chỉnh tốc độ cao. Thay thế tầm nhìn trong suốt nếu không thể điều chỉnh vị trí giữa nó và cạnh trên của độ dốc như minh họa ở trên [A].
Con lăn Làm sạch con lăn đọc sau-1 nếu nó bị ố.
Cài đặt Kiểm tra xem DSDF đã được cài đặt chưa chính xác.
Cảm biến đọc vào DSDF-2
• Kiểm tra xem biến đọc vào DSDF-2 có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[6]/[D])
• Thay thế cảm biến đầu vào DSDF-2.
Đầu nối Kiểm tra xem các đầu nối (J984, J956 và CN75) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối từ biến cảm đầu vào DSDF-2 không hoặc các bó dây có bị ngắt mạch không. Edit if have.
Bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF.
Bộ phim trong suốt Thực hiện thay thế bằng bộ phim trong suốt hoặc bằng hướng dẫn [3].
E729Mô tả:
Bản gốc dừng khi đọc biến cảm biến vào DSDF-2

Nguyên nhân:
Kẹt DSDF theo sau của bản gốc không đi qua cảm biến đọc vào DSDF-2 sau khi cạnh trước của nó đã chạm tới biến này.

Biện pháp khắc phục:
Con lăn Làm sạch con lăn đọc trước-2 nếu nó bị ố.
Cảm biến đọc vào DSDF-2
• Kiểm tra xem biến đọc vào DSDF-2 có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[6]/[D])
• Thay thế cảm biến đầu vào DSDF-2.
Đầu nối Kiểm tra xem các đầu nối (J984, J956 và CN75) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối từ biến cảm đầu vào DSDF-2 không hoặc các bó dây có bị ngắt mạch không. Edit if have.
Động cơ thoát DSDF
• Kiểm tra xem động cơ thoát DSDF có hoạt động tốt không.
• Kiểm tra xem các đầu kết nối (J991 và CN77) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối từ động cơ thoát DSDF hoặc dây bị ngắt mạch không. Edit if have.
Bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF.
E72AMô tả:
Khoảng thời gian chờ bắt đầu quét bản gốc DSDF bị khóa

Nguyên nhân:
Kẹt DSDF System page memory page is not Completed in a verify time interval.

Biện pháp khắc phục:
Khả năng sao chép Gỡ giấy và thử sao chép hoặc quét lại.
E731Mô tả:
Nguyên bản dừng ở đường dẫn DSDF khóa cảm biến

Nguyên nhân:
Kẹt DSDF Next after của bản gốc không đi qua biến cảm biến thoát DSDF sau khi trước đó nó đã chạm tới biến cảm này.

Biện pháp khắc phục:
Con lăn Làm sạch con lăn thoát DSDF nếu nó bị ố.
Kiểm tra đường truyền vận chuyển xem có giấy tờ hoặc vật lạ trong phần thoát của DSDF không.
Cảm biến thoát DSDF
• Kiểm tra xem biến biến thoát DSDF có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[7]/[E])
• Thay đổi DSDF cảm biến.
Đầu nối Kiểm tra xem các đầu nối (J985, J957 và CN75) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối từ cảm biến thoát ra DSDF hoặc các bó dây có ngắt mạch không. Edit if have.
Bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF.
E731Mô tả:
Stop Stop at exit biến/lùi ban đầu

Nguyên nhân:
RADF Kẹt Stopping at exit/lùi ban đầu cảm biến

Biện pháp khắc phục:
Con lăn thoát Làm sạch con lăn thoát nếu nó bị ố.
Dừng lại ở lối thoát ra ban đầu/cảm biến truy cập
• Kiểm tra biến cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON[7]/[E]) • Kiểm tra đầu nối (J93, CN75)
• Kiểm tra dây cáp Bảng RADF
• Kiểm tra
bảng • Kiểm tra đầu nối (CN75)
• Kiểm tra dây an toàn
E762Mô tả:
Bản gốc còn lại tại vị trí truy tìm biến đăng ký DSDF

Nguyên nhân:
Kẹt DSDF Cảm biến đăng ký DSDF vẫn được BẬT.

Biện pháp khắc phục:
Đường vận chuyển Kiểm tra xem có giấy tờ hoặc vật lạ trong đường vận chuyển của DSDF không.
Cảm biến đăng ký DSDF
• Kiểm tra xem biến đăng ký DSDF có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[7]/[H])
• Thay đổi cảm biến đã đăng ký DSDF.
Đầu nối Kiểm tra xem các đầu nối (J975, J950 và CN74) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối từ cảm biến đã đăng ký DSDF hoặc các bó dây có mạch bị ngắt không. Edit if have.
Bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF.
E769Mô tả:
Bản gốc còn lại tại cảm biến nguồn cấp dữ liệu DSDF bị kẹt

Nguyên nhân:
Kẹt DSDF Cảm biến nạp DSDF vẫn BẬT.

Biện pháp khắc phục:
Đầu nối Kiểm tra xem các đầu nối (J974, J950 và CN74) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến nguồn cấp dữ liệu DSDF hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
Cảm biến nạp DSDF
• Kiểm tra xem cảm biến nạp DSDF có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[8]/[E])
• Thay thế cảm biến nạp DSDF.
Bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF.
E770Mô tả:
Bản gốc còn lại tại DSDF độ rộng bản gốc kẹt cảm biến-1

Nguyên nhân:
Kẹt DSDF Cảm biến độ rộng gốc DSDF-1 vẫn được BẬT.

Biện pháp khắc phục:
Đầu nối Kiểm tra xem các đầu nối (J972, J950 và CN75) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến phát hiện chiều rộng ban đầu DSDF-1 hay không hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
Cảm biến phát hiện chiều rộng gốc DSDF-1
• Kiểm tra xem cảm biến phát hiện chiều rộng gốc DSDF-1 có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[8]/[F])
• Thay thế cảm biến phát hiện chiều rộng gốc DSDF-1.
Bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF.
E771Mô tả:
Bản gốc còn lại tại DSDF cảm biến độ rộng bản gốc bị kẹt-2

Nguyên nhân:
Kẹt DSDF Cảm biến chiều rộng gốc DSDF-2 vẫn được BẬT.

Biện pháp khắc phục:
Đầu nối Kiểm tra xem các đầu nối (J973, J950 và CN75) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến phát hiện chiều rộng ban đầu DSDF-2 hay không hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
Cảm biến phát hiện chiều rộng gốc DSDF-2
• Kiểm tra xem cảm biến phát hiện chiều rộng gốc DSDF-2 có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[8]/[G])
• Thay thế cảm biến phát hiện chiều rộng gốc DSDF-2.
Bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF.
E774Mô tả:
Bản gốc còn lại ở kẹt cảm biến đọc trong DSDF-1

Nguyên nhân:
Kẹt DSDF Cảm biến đọc vào DSDF-1 vẫn được BẬT.

Biện pháp khắc phục:
Con lăn Làm sạch con lăn đọc sau-1 nếu nó bị ố.
Đầu nối Kiểm tra xem các đầu nối (J983, J956 và CN75) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đầu vào DSDF-1 không hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
Cảm biến đọc vào DSDF-1
• Kiểm tra xem cảm biến đọc vào DSDF-1 có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[7]/[G])
• Thực hiện điều chỉnh tự động cảm biến đầu vào DSDF-1.
Bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF.
E775Mô tả:
Bản gốc còn lại ở kẹt cảm biến đọc trong DSDF-2

Nguyên nhân:
Kẹt DSDF Cảm biến đọc vào DSDF-2 vẫn được BẬT.

Biện pháp khắc phục:
Con lăn Làm sạch con lăn đọc trước-2 nếu nó bị ố.
Đầu nối Kiểm tra xem các đầu nối (J984, J956 và CN75) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến đầu vào DSDF-2 không hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
Cảm biến đọc vào DSDF-2
• Kiểm tra xem cảm biến đọc vào DSDF-2 có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[6]/[D])
• Thay thế cảm biến đầu vào DSDF-2.
Bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF.
E777Mô tả:
Bản gốc còn lại tại lối thoát DSDF kẹt cảm biến

Nguyên nhân:
Kẹt DSDF Cảm biến thoát DSDF vẫn BẬT.

Biện pháp khắc phục:
Con lăn Làm sạch con lăn thoát DSDF nếu nó bị ố.
Đầu nối Kiểm tra xem các đầu nối (J985, J957 và CN75) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến lối ra DSDF hoặc các bó dây có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
Cảm biến thoát DSDF
• Kiểm tra xem cảm biến thoát DSDF có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[7]/[E])
• Thay cảm biến DSDF.
Bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch PC điều khiển DSDF.
E860Mô tả:
Mở nắp truy cập kẹt giấy RADF

Nguyên nhân:
Kẹt RADF Nắp truy cập kẹt RADF mở

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến nắp truy cập kẹt giấy RADF
• Kiểm tra công tắc (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON[7]/[C])
• Kiểm tra đầu nối (CN75, J92, J97)
• Kiểm tra dây đai Bảng RADF
• Kiểm tra bảng
• Đầu nối kiểm tra (CN75)
• Kiểm tra khai thác
E860Mô tả:
Nắp truy cập kẹt giấy DSDF ban đầu kẹt mở / Tấm che DSDF Cảm biến HP bất thường

Nguyên nhân:
Kẹt giấy DSDF
• Nắp truy cập kẹt giấy của DSDF đã bị mở trong quá trình vận hành.
• Động cơ lối ra DSDF đã được điều khiển và cảm biến HP của tấm chắn DSDF chưa được BẬT trong một khoảng thời gian xác định. Chi tiết: Nếu xảy ra kẹt giấy khi bắt đầu công việc sao chép hoặc quét hai mặt hoặc khi kết thúc công việc sao chép hoặc quét, thì có thể do đó nắp đã bị bung ra. Việc phát hiện vị trí ban đầu được thực hiện bởi cảm biến HP của tấm che nắng DSDF khi nắp hoặc DSDF được đóng lại, nguồn được BẬT, trong quá trình vận hành ban đầu hoặc khi kết thúc công việc. Tính năng phát hiện vị trí gốc này kiểm tra xem cảm biến HP của tấm che nắng DSDF có được BẬT trong một khoảng thời gian xác định sau khi động cơ thoát DSDF đã bắt đầu chạy hay không. Nếu không thể phát hiện vị trí gốc khi đóng nắp hoặc DSDF hoặc BẬT nguồn, một lỗi mở nắp sẽ được hiển thị. Nếu không thể phát hiện vị trí ban đầu trong quá trình vận hành ban đầu hoặc khi kết thúc công việc, thì cảm biến HP tấm che bóng DSDF sẽ xảy ra bất thường và mã lỗi này sẽ được hiển thị.

Biện pháp khắc phục:
• Khi xảy ra kẹt giấy khi bắt đầu hoặc kết thúc quá trình vận chuyển bản gốc,
nắp dưới DSDF Kiểm tra xem nắp dưới DSDF đã được đóng đúng cách chưa.
Cảm biến phát hiện đóng/mở nắp dưới DSDF
• Kiểm tra xem các đầu nối (J980, J953 và CN75) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến phát hiện đóng/mở nắp dưới DSDF hoặc các dây nịt có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
• Kiểm tra xem cảm biến phát hiện đóng/mở nắp dưới của DSDF có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[6]/[C])
• Thay cảm biến phát hiện đóng/mở nắp dưới DSDF.
Công tắc khóa liên động nắp dưới DSDF
• Kiểm tra xem công tắc khóa liên động nắp dưới DSDF có hoạt động bình thường không.
• Thay công tắc khóa liên động nắp dưới DSDF.
Động cơ thoát DSDF
• Kiểm tra xem động cơ thoát DSDF có quay đúng không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-284) Nếu có, hãy kiểm tra cảm biến HP tấm che nắng DSDF.
• Kiểm tra xem đầu nối của động cơ thoát DSDF có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch không.
• Thay động cơ thoát DSDF.
Cảm biến HP của tấm che DSDF
• Kiểm tra xem cảm biến HP của tấm che DSDF có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[6]/[A])
• Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến HP tấm che nắng DSDF có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch hay không.
• Thay cảm biến HP của tấm che DSDF.
Bo mạch PC điều khiển DSDF
• Kiểm tra xem đầu nối của bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối hoặc các bó dây có bị hở mạch không.
• Thay bo mạch PC điều khiển DSDF.
• Khi xảy ra kẹt giấy trong quá trình vận chuyển bản gốc Nắp
• Kiểm tra xem nắp trên DSDF đã được đóng đúng cách chưa.
• Kiểm tra xem nắp dưới của DSDF đã được đóng đúng cách chưa.
• Kiểm tra xem nắp trước của thiết bị đã được đóng đúng cách chưa.
Cảm biến phát hiện đóng/mở nắp trên DSDF
• Kiểm tra xem các đầu nối (J981, J954 và CN75) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến phát hiện đóng/mở nắp trên DSDF hoặc các dây nịt có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
• Kiểm tra xem cảm biến phát hiện đóng/mở nắp trên của DSDF có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[7]/[C])
• Thay thế cảm biến phát hiện đóng/mở nắp trên DSDF.
Công tắc khóa liên động nắp trên DSDF
• Kiểm tra xem công tắc khóa liên động nắp trên DSDF có hoạt động bình thường không.
• Thay công tắc khóa liên động nắp trên DSDF.
Cảm biến phát hiện đóng/mở nắp dưới DSDF
• Kiểm tra xem các đầu nối (J980, J953 và CN75) trên bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối khỏi cảm biến phát hiện đóng/mở nắp dưới DSDF hoặc các dây nịt có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
• Kiểm tra xem cảm biến phát hiện đóng/mở nắp dưới của DSDF có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[6]/[C])
• Thay cảm biến phát hiện đóng/mở nắp dưới DSDF.
Công tắc khóa liên động nắp dưới DSDF
• Kiểm tra xem công tắc khóa liên động nắp dưới DSDF có hoạt động bình thường không.
• Thay công tắc khóa liên động nắp dưới DSDF.
Động cơ thoát DSDF
• Kiểm tra xem động cơ thoát DSDF có quay đúng không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-284) Nếu có, hãy kiểm tra cảm biến HP tấm che nắng DSDF.
• Kiểm tra xem đầu nối của động cơ thoát DSDF có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch không.
• Thay động cơ thoát DSDF.
Cảm biến HP của tấm che DSDF
• Kiểm tra xem cảm biến HP của tấm che DSDF có hoạt động bình thường không. (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[6]/[A])
• Kiểm tra xem đầu nối của cảm biến HP tấm che nắng DSDF có bị ngắt kết nối hoặc dây nịt có bị hở mạch hay không.
• Thay cảm biến HP của tấm che DSDF.
Bo mạch PC điều khiển DSDF
• Kiểm tra xem đầu nối của bo mạch PC điều khiển DSDF có bị ngắt kết nối hoặc các bó dây có bị hở mạch không.
• Thay bo mạch PC điều khiển DSDF.
E870Mô tả:
RADF mở kẹt

Nguyên nhân:
Kẹt RADF Kẹt mở RADF

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến trục lăn
• Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: Cảm biến trục lăn-1: FS-03- [F2]ON[5]/[C], Cảm biến trục lăn-2: FS-03-[F2]ON[5]/[ G])
• Kiểm tra đầu nối (CN121, J1003, J1004)
• Kiểm tra khai thác
bo mạch LGC
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN121)
• Kiểm tra khai thác
E910Mô tả:
[E910] Giấy không đến cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1
[E920] Giấy dừng ở cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1

Nguyên nhân:
Kẹt trong bộ phận cầu nối Giấy không đến được cảm biến vận chuyển bộ phận cầu nối-1 Giấy dừng ở cảm biến vận chuyển bộ phận cầu nối-1

Biện pháp khắc phục:
Có vết trầy xước trên mép giấy dẫn Thay thế nó nếu cần. Kiểm tra xem thanh dẫn có bị biến dạng không. Thay thế nó nếu cần thiết.
Ngăn kéo Kiểm tra để chắc chắn rằng giấy không bị lệch trong thanh dẫn bên của ngăn kéo.
Lối ra của cầu nối Kiểm tra xem Mylar trên lối ra của cầu nối có bị biến dạng không. Thay thế nó nếu cần thiết. (E920)
Bộ hoàn thiện Kiểm tra xem có xảy ra kẹt giấy trong bộ hoàn thiện không.
Cảm biến vận chuyển thiết bị cầu nối-1 (cảm biến lối vào)
• Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [ALL]OFF[0]/[A])
• Kiểm tra đầu nối (CN311, J607, J801)
• Kiểm tra dây nịt Thiết bị cầu
nối điện từ cổng
• Kiểm tra điện từ (Thực hiện kiểm tra đầu ra: FS-03- 232)
• Kiểm tra đầu nối (CN311, J607, J801)
• Kiểm tra
dây điện bo mạch LGC
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN311)
• Kiểm tra dây điện
Bộ cầu
• Con lăn vận chuyển của bộ cầu có hoạt động khi động cơ chính quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: FS-03-101/151)
• Kiểm tra hệ thống truyền động của thiết bị và bộ cầu.
• Kiểm tra các con lăn ở phần thoát, cầu và lò xo áp lực có bị mòn không.
E920Mô tả:
[E910] Giấy không đến cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1
[E920] Giấy dừng ở cảm biến vận chuyển đơn vị cầu-1

Nguyên nhân:
Kẹt trong bộ phận cầu nối Giấy không đến được cảm biến vận chuyển bộ phận cầu nối-1 Giấy dừng ở cảm biến vận chuyển bộ phận cầu nối-1

Biện pháp khắc phục:
Có vết trầy xước trên mép giấy dẫn Thay thế nó nếu cần. Kiểm tra xem thanh dẫn có bị biến dạng không. Thay thế nó nếu cần thiết.
Ngăn kéo Kiểm tra để chắc chắn rằng giấy không bị lệch trong thanh dẫn bên của ngăn kéo.
Lối ra của cầu nối Kiểm tra xem Mylar trên lối ra của cầu nối có bị biến dạng không. Thay thế nó nếu cần thiết. (E920)
Bộ hoàn thiện Kiểm tra xem có xảy ra kẹt giấy trong bộ hoàn thiện không.
Cảm biến vận chuyển thiết bị cầu nối-1 (cảm biến lối vào)
• Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03- [ALL]OFF[0]/[A])
• Kiểm tra đầu nối (CN311, J607, J801)
• Kiểm tra dây nịt Thiết bị cầu
nối điện từ cổng
• Kiểm tra điện từ (Thực hiện kiểm tra đầu ra: FS-03- 232)
• Kiểm tra đầu nối (CN311, J607, J801)
• Kiểm tra
dây điện bo mạch LGC
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN311)
• Kiểm tra dây điện
Bộ cầu
• Con lăn vận chuyển của bộ cầu có hoạt động khi động cơ chính quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: FS-03-101/151)
• Kiểm tra hệ thống truyền động của thiết bị và bộ cầu.
• Kiểm tra các con lăn ở phần thoát, cầu và lò xo áp lực có bị mòn không.
E930Mô tả:
[E930] Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thiết bị cầu-2
[E940] Giấy dừng ở cảm biến vận chuyển thiết bị cầu-2

Nguyên nhân:
Kẹt trong bộ phận cầu nối Giấy không đến được cảm biến vận chuyển bộ phận cầu nối-2 Giấy dừng ở cảm biến vận chuyển bộ phận cầu nối-2

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến vận chuyển thiết bị cầu nối-2 (cảm biến lối ra)
• Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[ALL]OFF[0]/[B])
• Kiểm tra đầu nối (CN311, J607, J802)
• Kiểm tra dây điện bo mạch LGC
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN311)
• Kiểm tra dây đai
Bộ cầu
• Con lăn vận chuyển của bộ cầu có hoạt động khi động cơ chính quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: FS-03-101/151) �
E940Mô tả:
[E930] Giấy không đến được cảm biến vận chuyển thiết bị cầu-2
[E940] Giấy dừng ở cảm biến vận chuyển thiết bị cầu-2

Nguyên nhân:
Kẹt trong bộ phận cầu nối Giấy không đến được cảm biến vận chuyển bộ phận cầu nối-2 Giấy dừng ở cảm biến vận chuyển bộ phận cầu nối-2

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến vận chuyển thiết bị cầu nối-2 (cảm biến lối ra)
• Kiểm tra cảm biến (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[ALL]OFF[0]/[B])
• Kiểm tra đầu nối (CN311, J607, J802)
• Kiểm tra dây điện bo mạch LGC
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN311)
• Kiểm tra dây đai
Bộ cầu
• Con lăn vận chuyển của bộ cầu có hoạt động khi động cơ chính quay không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: FS-03-101/151) �
E9F0Mô tả:
Đột kích

Nguyên nhân:
Kẹt giấy hoàn thiện (Phần lỗi) Dập giấy

Biện pháp khắc phục:
MJ-1042 (Khi MJ-6011 được cài đặt)
Bộ phận động cơ trượt có lỗi bất thường Kiểm tra xem tính năng liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, thay thế động cơ.
Lỗi cảm biến vị trí nhà bộ phận trượt bất thường Đo điện áp trên TP26 trên bo mạch PC điều khiển lỗi. Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 5V±5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cảm biến phát hiện giấy (nhận ánh sáng/phát sáng) (S24/S25) Đo điện áp trên chân 8 của CN6 trên bo mạch PC điều khiển lỗi. Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được phải là 3,0V trở lên khi không được che chắn và 1,2V trở xuống khi được che chắn hay không. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cáp và đầu kết nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu kết nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế kết nối. (Boạch PC điều khiển bị lỗi: CN3, CN4, CN5, CN6, CN7)
Bo mạch PC điều khiển bị lỗi bất thường Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và bắt đầu kết nối, hãy thay thế bo mạch PC điều khiển error control.
Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) bất thường Thay thế bảng PC điều khiển bộ điều khiển hoàn thiện (FIN).
MJ-1109/1110 (Khi MJ-6105 được cài đặt)
Giấy Kiểm tra xem có giấy nào trên đường vận chuyển của thiết bị không và loại bỏ giấy đó nếu có.
Động cơ đột biến (M3)
• Kiểm tra động cơ
• Kiểm tra đầu nối
•Kiểm tra dây đai Đục cảm biến HP (S4)
• Kiểm tra cảm biến biến
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra
dây đai Cảm biến lỗi (S5) )
• Kiểm tra biến số
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây đai
Bo mạch PC điều khiển bị lỗi (HP) )
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây an toàn
EA10Mô tả:
Lỗi vận chuyển cơ khí lần thứ nhất (M8)/lỗi vận chuyển cơ khí lần thứ 2 (M4)

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện) Kẹt giấy chậm giao thông vận tải

Biện pháp khắc phục:
MJ-1042
Động cơ vận chuyển thứ nhất (M8) bất thường Kiểm tra xem tính chất liên tục điện của dây cuộn có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, thay thế động cơ.
Cáp và đầu kết nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu kết nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế kết nối. (Bảng điều khiển vận tải PC bảng hoàn thiện (FIN): CN22)
Động cơ chuyển mạch thứ 2 (M4) Bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của dây cuộn có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, thay thế động cơ.
Cáp và đầu kết nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu kết nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế kết nối. (Bộ điều khiển Bo mạch PC hoàn thiện (FIN): CN14)
Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) bất thường Nếu vẫn xảy ra lỗi sau khi thay thế động cơ và khởi động kết nối, hãy thay đổi bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
EA10Mô tả:
Kẹt giao thông vận tải (không gắn giấy) MJ-1109/MJ-1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện) Kẹt do vận chuyển giao thông (phần chưa được đưa vào)

Biện pháp khắc phục:
Giấy kiểm tra xem có bất kỳ loại giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không và loại bỏ nó nếu có.
Cảm biến nạp (S22) Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối đầu kết nối, cài đặt sai hoặc hỏng cảm biến nạp (S22) không. Nếu có, hãy cài đặt lại biến cảm ứng theo cách đúng hoặc thay thế nó.
Nam châm điện chuyển mạch đường truyền (SOL5) Kiểm tra xem khoảng cách giữa bề mặt dẫn hướng truyền và bề mặt trên của đầu hút van nằm trong phạm vi chấp nhận được theo trạng thái của nam châm điện chuyển mạch đường truyền (SOL5) ) (BẬT nam châm điện: 1,5 đến 2,1 mm , điện từ BẬT: 2,3 đến 2,9 mm). Nếu không, hãy điều chỉnh nó. Kiểm tra dây cáp giữa nam châm điện chuyển đổi đường truyền (SOL5) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN1).Nếu có bất thường, hãy chỉnh sửa nó.
Động cơ dẫn vào (M1) Kiểm tra dây điện giữa động cơ dẫn vào (M1) và bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN17). Nếu có bất thường, hãy chỉnh sửa nó.
Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN1, CN17)
• Kiểm tra khai thác
EA20Mô tả:
Lỗi vận chuyển cơ khí lần thứ nhất (M8)/lỗi vận chuyển cơ khí lần thứ 2 (M4)

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện) Kẹt giấy chậm giao thông vận tải
pháp giải quyết:
MJ-1042
Động cơ vận chuyển thứ nhất (M8) bất thường Kiểm tra xem tính chất liên tục điện của dây cuộn có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, thay thế động cơ.
Cáp và đầu kết nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu kết nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế kết nối. (Bảng điều khiển vận tải PC bảng hoàn thiện (FIN): CN22)
Động cơ chuyển mạch thứ 2 (M4) Bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của dây cuộn có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, thay thế động cơ.
Cáp và đầu kết nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu kết nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế kết nối. (Bộ điều khiển Bo mạch PC hoàn thiện (FIN): CN14)
Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) bất thường Nếu vẫn xảy ra lỗi sau khi thay thế động cơ và khởi động kết nối, hãy thay đổi bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
EA20Mô tả:
Kẹt chặn giao thông vận tải giấy (cảm biến lối vào)

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện) Kẹt dừng giao thông vận tải (xe biến lối vào)

Biện pháp khắc phục:
Giấy MJ-1109/1110
Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và loại bỏ nó nếu có.
Cảm biến dẫn vào (S1)
• Kiểm tra cảm biến biến
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây đai
Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra mạch bo mạch
• Kiểm tra dây đai đầu nối (CN8)
• Kiểm tra dây đai
Hướng dẫn hỗ trợ Kiểm tra để đảm bảo rằng không có điều gì bất thường xảy ra trong quá trình điều chỉnh mức độ cao của nó.
EA21Mô tả:
Lỗi khóa giấy (cảm biến vận chuyển)

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện) Kẹt lỗi khổ giấy (cảm biến giao thông vận tải)

Biện pháp khắc phục:
Giấy MJ-1109/1110
• Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không và loại bỏ nó nếu có. • Giấy sử dụng được chấp nhận trong thông số kỹ thuật.
Cảm biến đường vào (S1)
• Kiểm tra cảm biến biến
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây đai Cảm biến
vận chuyển (S2)
• Kiểm tra cảm biến biến
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây đai
Bo mạch điều khiển bộ máy hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra hệ thống mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN8)
• Kiểm tra dây đai
EA22Mô tả:
Lỗi khóa khổ giấy (punch paper edge sensor)

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện) Kẹt lỗi khổ giấy (cảm biến Cạnh giấy khắc lỗi)

Biện pháp khắc phục:
Giấy MJ-1109/1110 (MJ-6105)
Kiểm tra xem có giấy trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không và loại bỏ nó nếu có.
Cảm biến đường vào (S1)
• Kiểm tra cảm biến biến
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây đai Cảm biến vận chuyển (S2)
• Kiểm tra cảm biến biến
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây đai Cảm biến
vị trí giấy ( Bộ phận khắc phục lỗi)
• Kiểm tra biến cảm biến (S6-1, S6-2)
• Đầu nối kiểm tra (CN1, CN4, CN5)
• Kiểm tra dây cáp Bảng điều khiển
bộ hoàn thiện PC (FIN)
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN8)
• Kiểm tra dây đai
EA23Mô tả:
Kẹt giấy (mạch vận chuyển) MJ-1109/MJ-1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện) Giấy đang được di chuyển trên đường chuyển đổi của bộ phận hoàn thiện giao thông vận tải bị dừng lại ở độ cao cảm biến chuyển đổi ở 27,56 inch (700 mm) trở lên.

Biện pháp khắc phục:
Giấy kiểm tra xem có bất kỳ loại giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không và loại bỏ nó nếu có.
Cảm biến vận chuyển (S2)
• Kiểm tra cảm biến biến
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây chức năng
Bo mạch điều khiển bộ điều khiển hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN8)
• Kiểm tra dây đai
EA24Mô tả:
Kẹt giấy dừng giao thông vận tải (giữ đường vào và cảm biến giao thông vận tải) MJ-1109/MJ-1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện) Kẹt bộ phận chuyển giao giấy phép (giữ lối vào đường giao thông và cảm biến giao thông vận tải)
pháp giải quyết:
Giấy kiểm tra xem có bất kỳ loại giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không và loại bỏ nó nếu có.
Tay con lăn Kiểm tra vị trí của tay con lăn. Nếu nó bị hỏng, hãy sửa đổi cơ chế của nó.
Cuộn chuyển từ mạch đường chuyển mạch (SOL5)
• Kiểm tra xem khoảng cách giữa bề mặt dẫn hướng chuyển đổi và bề mặt trên đầu nắp van nằm trong phạm vi chấp nhận được theo trạng thái của nam châm điện chuyển mạch đường. chuyển đổi (SOL5) (TẮT CUỘN ĐIỆN TỪ: 1,5 đến 2,1 mm, điện từ BẬT: 2,3 đến 2,9 mm). Nếu không, hãy điều chỉnh nó.
• Kiểm tra dây cáp giữa nam châm điện chuyển mạch đường truyền (SOL5) và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (CN1). Nếu có bất thường, hãy chỉnh sửa nó.
Cảm biến đường vào (S1)
• Kiểm tra biến cảm biến
• Kiểm tra đầu nối (CN8)
• Kiểm tra dây
Cảm biến vận chuyển (S2)
• Kiểm tra cảm biến biến
• Kiểm tra đầu nối (CN8)
• Kiểm tra
dây điện Động cơ dẫn vào (M1)
• Kiểm tra động cơ
• Kiểm tra đầu nối (CN17)
• Kiểm tra dây điện
Bộ điều khiển bo mạch PC hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN8, CN17)
• Kiểm tra dây đai
EA25Mô tả:
Động cơ ngăn xếp (M5) bất thường MJ-1042

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần hoàn thiện) Kẹt giấy trong bộ hoàn thiện

Biện pháp khắc phục:
Động cơ ngăn xếp (M5) bất thường Kiểm tra xem tính liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, thay thế động cơ.
Cáp và đầu kết nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu kết nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế các đầu nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN14)
Sự cố bất thường của bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế động cơ, cảm biến và bắt đầu kết nối, hãy đổi bảng PC hoàn thiện bộ điều khiển (FIN).
EA25Mô tả:
Kẹt giấy dừng vận chuyển (sau khi thoát ra khỏi ngăn xếp giấy) MJ-1109/MJ-1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện) Kẹt giấy chặn đường vận chuyển (sau khi thoát Ngăn xếp giấy)

Biện pháp khắc phục:
Giấy kiểm tra xem có bất kỳ loại giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không và loại bỏ nó nếu có.
Cảm biến phát hiện giấy khay hoàn thiện (S12)
• Kiểm tra biến cảm biến
• Kiểm tra đầu nối (CN25)
• Kiểm tra dây đai Bảng điều khiển PC hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra mạch
• Kiểm tra đầu nối ( CN25)
• Kiểm tra dây đai
EA26Mô tả:
Kẹt giấy dừng vận chuyển (yêu cầu dừng lệnh) MJ-1042

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện) Thiết bị gửi tín hiệu dừng tín hiệu khi tải.

Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện
• Kiểm tra xem dây kết nối thiết bị và bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối hoặc ngắt mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PC điều khiển bộ điều khiển hoàn thiện có bị ngắt mạch hoặc rút ngắn mạch không.
• Cập nhật chương trình cơ sở của bộ hoàn thiện.
• Thay bo mạch PC điều khiển máy hoàn thiện.
Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem dây kết nối bộ hoàn thiện và bo mạch LGC trên thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc ngắt mạch không.
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị hở mạch hoặc đoản mạch không.
• Thay mạch LGC.
EA26Mô tả:
MJ-1109/MJ-1110
[EA26] Kẹt giấy chặn giao thông (yêu cầu lệnh dừng)
[EA27] Kẹt giấy dừng giao thông (giấy không được đưa vào)

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện)
[EA26] Kẹt giấy dừng giao thông (yêu cầu lệnh dừng)
[EA27] Kẹt giấy dừng giao thông vận tải (giấy không được đưa vào)

Biện pháp khắc phục:
Giấy kiểm tra xem có bất kỳ loại giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không và loại bỏ nó nếu có.
Cảm biến dẫn vào (S1)
• Kiểm tra cảm biến biến
• Kiểm tra đầu nối (CN8)
• Kiểm tra dây điện Bảng điều khiển
PC hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN8)
• Kiểm tra đường dây điện
EA27Mô tả:
MJ-1109/MJ-1110
[EA26] Kẹt giấy chặn giao thông (yêu cầu lệnh dừng)
[EA27] Kẹt giấy dừng giao thông (giấy không được đưa vào)

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện)
[EA26] Kẹt giấy dừng giao thông (yêu cầu lệnh dừng)
[EA27] Kẹt giấy dừng giao thông vận tải (giấy không được đưa vào)

Biện pháp khắc phục:
Giấy kiểm tra xem có bất kỳ loại giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không và loại bỏ nó nếu có.
Cảm biến dẫn vào (S1)
• Kiểm tra cảm biến biến
• Kiểm tra đầu nối (CN8)
• Kiểm tra dây điện Bảng điều khiển
PC hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN8)
• Kiểm tra đường dây điện
EA28Mô tả:
Kẹt chặn vận chuyển giấy (chậm hoạt động của khay giữ giấy) MJ-1109/MJ-1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện) Kẹt giấy chặn vận chuyển (chậm hoạt động của tấm giữ giấy)

Biện pháp khắc phục:
Giấy kiểm tra xem có bất kỳ loại giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không và loại bỏ nó nếu có.
Hướng dẫn hỗ trợ Có bất kỳ vấn đề cơ học nào khi xoay hướng hỗ trợ không? Nếu có bất kỳ vấn đề cơ khí nào, hãy giải quyết cơ chế của nó.
Động cơ dẫn hướng hỗ trợ (M10)
• Kiểm tra động cơ
• Kiểm tra đầu kết nối (CN10)
• Kiểm tra dây đai Bảng điều khiển PC hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra mạch bo
• Kiểm tra đầu kết nối (CN10)
• Kiểm tra dây đai
EA29Mô tả:
Kẹt dừng giao thông vận tải giấy (chậm giao thông vận tải giấy) MJ-1109/MJ-1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện) Kẹt dừng giao thông vận tải (chắp xếp đường giao thông vận tải)

Biện pháp khắc phục:
Giấy kiểm tra xem có bất kỳ loại giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không và loại bỏ nó nếu có.
Thanh dẫn khay đệm Có bất kỳ vấn đề nào về cơ học khi thanh dẫn khay đệm được mở và đóng trong khi con lăn đệm được nâng cấp không? Nếu có bất kỳ vấn đề cơ khí nào, hãy giải quyết cơ chế của nó.
Động cơ dẫn hướng khay đệm (M2)
• Kiểm tra động cơ
• Kiểm tra đầu nối (CN10)
• Kiểm tra dây đai Bảng điều khiển
PC hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN8)
• Kiểm tra dây đai
EA2AMô tả:
Kẹt giấy vận chuyển trong Bộ hoàn thiện (Đường vào - cảm biến đường giữa) MJ-1042

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện) Kẹt giấy trong bộ hoàn thiện (Đường vào - cảm biến đường giữa)

Biện pháp khắc phục:
Vận chuyển động cơ thứ nhất (M8) bất thường Kiểm tra xem tính chất liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, thay thế động cơ.
Vận chuyển động cơ thứ 2 (M4) bất thường Kiểm tra xem tính chất liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, thay thế động cơ.
Cảm biến đường vào (S19) bất thường Đo điện áp trên TP86 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cảm biến đường giữa (S7) bất thường Đo điện áp trên TP84 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cáp và đầu kết nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu kết nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế kết nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN6, CN14, CN22)
Sự cố bất thường của bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và bắt đầu kết nối, hãy thay thế bảng điều khiển bộ điều khiển PC hoàn thiện (FIN).
EA2BMô tả:
Kẹt giấy vận chuyển trong Bộ hoàn thiện (Cảm biến đường giữa) MJ-1042

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần hoàn thiện) Kẹt giấy trong bộ hoàn thiện (Cảm biến đường giữa)

Biện pháp khắc phục:
Vận chuyển động cơ thứ 2 (M4) bất thường Kiểm tra xem tính chất liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, thay thế động cơ.
Cảm biến đường vào (S19) bất thường Đo điện áp trên TP86 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cảm biến đường giữa (S7) bất thường Đo điện áp trên TP84 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn.Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cáp và đầu kết nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu kết nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế kết nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN6, CN14, CN22)
Sự cố bất thường của bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và bắt đầu kết nối, hãy thay thế bảng điều khiển bộ điều khiển PC hoàn thiện (FIN).
EA2CMô tả:
Kẹt giấy vận chuyển trong Bộ hoàn thiện (Đường vào - cảm biến đường dẫn phụ) MJ-1042

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện) Kẹt giấy trong bộ hoàn thiện (Đường vào - cảm biến đường dẫn phụ)

Biện pháp khắc phục:
Vận chuyển động cơ thứ nhất (M8) bất thường Kiểm tra xem tính chất liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, thay thế động cơ.
Vận chuyển động cơ thứ 2 (M4) bất thường Kiểm tra xem tính chất liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, thay thế động cơ.
Cảm biến đường vào (S19) bất thường Đo điện áp trên TP86 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cảm biến đường phụ (S8) bất thường Đo điện áp trên TP85 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cảm biến phát hiện đầy đủ khay cố định (S11) bất thường Đo điện áp trên TP26 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cáp và đầu kết nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu kết nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế kết nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN6, CN10, CN14, CN22)
Sự cố bất thường của bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu có lỗi xảy ra sau khi thay đổi cảm biến và bắt đầu kết nối, vui lòng thay thế bảng điều khiển PC hoàn thiện bộ điều khiển (FIN).
EA2DMô tả:
Kẹt giấy vận chuyển trong Bộ hoàn thiện (Cảm biến đường phụ) MJ-1042

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện) Kẹt giấy trong bộ hoàn thiện (Cảm biến đường phụ)

Biện pháp khắc phục:
Vận chuyển động cơ thứ 2 (M4) bất thường Kiểm tra xem tính chất liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, thay thế động cơ.
Cảm biến đường vào (S19) bất thường Đo điện áp trên TP86 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cảm biến đường phụ (S8) bất thường Đo điện áp trên TP85 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn.Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cảm biến phát hiện đầy đủ khay cố định (S11) bất thường Đo điện áp trên TP26 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cáp và đầu kết nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu kết nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế kết nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN6, CN10, CN14, CN22)
Sự cố bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và bắt đầu kết nối , hãy thay thế bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
EA2EMô tả:
Giấy chuyển giấy còn sót lại trong Bộ hoàn thiện (cảm biến đường dẫn phụ) MJ-1042

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện) Kẹt giấy còn lại trong bộ hoàn thiện (cảm biến đường dẫn phụ)

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến đường vào (S19) bất thường Đo điện áp trên TP86 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cảm biến đường phụ (S8) bất thường Đo điện áp trên TP85 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cảm biến phát hiện đầy đủ khay cố định (S11) bất thường Đo điện áp trên TP26 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cáp và đầu kết nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu kết nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế kết nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN6, CN10, CN22)
Sự cố bất thường của bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và bắt đầu kết nối, hãy thay thế bảng điều khiển bộ điều khiển PC hoàn thiện (FIN).
EA31Mô tả:
Kẹt vận chuyển trong Bộ hoàn thiện MJ-1042

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện) Giấy chuyển còn sót lại trong bộ hoàn thiện

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến đường vào (S19) bất thường Đo điện áp trên TP86 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cảm biến đường giữa (S7) bất thường Đo điện áp trên TP84 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cảm biến đường phụ (S8) bất thường Đo điện áp trên TP85 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cáp và đầu kết nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu kết nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế kết nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN6, CN22)
Sự cố bất thường của bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và bắt đầu kết nối, hãy đổi bảng PC điều khiển hoàn thiện bộ điều khiển (FIN).
EA31Mô tả:
Đường vận chuyển giấy còn chốt MJ-1109/1110

Nguyên nhân:
Giấy kiểm tra xem có bất kỳ loại giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không và loại bỏ nó nếu có.

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến đi vào (S1)
• Kiểm tra cảm biến biến
• Kiểm tra đầu nối (CN8)
• Kiểm tra dây cáp
cảm biến tải (S22)
• Kiểm tra cảm biến biến (S22)
• Kiểm tra đầu nối (CN1)
• Kiểm tra dây đai cảm biến
vị trí giấy (Bộ phận lỗ hổng: S6-1, S6 -2)
• Loại bỏ bụi giấy bên trong và xung quanh các biến cảm (S6-1 và S6-2) và làm sạch chúng.
• Kiểm tra cảm biến (S6-1, S6-2)
• Kiểm tra đầu nối (CN1, CN4, CN5)
• Kiểm tra khai thác Cảm biến vận chuyển (S2)
• Kiểm tra biến
cảm biến
• Kiểm tra đầu nối (CN8) )
• Kiểm tra khai thác
Bảng PC điều khiển bộ điều khiển hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra tra bo mạch
• Kiểm tra tra cứu đầu nối (CN1, CN8)
• Kiểm tra dây cáp
EA32Mô tả:
Lỗi phát giấy khay hoàn thiện MJ-1042

Nguyên nhân:
Kẹt giấy hoàn thiện (Phần hoàn thiện) Thoát khỏi giấy còn lại

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến khay hoàn thiện (S4) bất thường Đo điện áp trên TP14 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cáp và đầu kết nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu kết nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế kết nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN5)
Sự cố bất thường của bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và bắt đầu kết nối, hãy thay đổi bộ điều khiển PC hoàn thiện (FIN).
EA32Mô tả:
Thoát nút khóa còn lại MJ-1109/1110

Nguyên nhân:
Kẹt giấy hoàn thiện (Phần hoàn thiện) Thoát khỏi giấy còn lại

Biện pháp khắc phục:
Giấy kiểm tra xem có bất kỳ loại giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không và loại bỏ nó nếu có.
Cảm biến khay xử lý (S12)
• Kiểm tra biến cảm biến
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây đai
Bảng điều khiển bộ hoàn thiện PC (FIN)
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN25)
• Kiểm tra dây đai
EA40Mô tả:
Failed to open open MJ-1042

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần hoàn thiện) Lỗi mở nắp

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến đóng/mở đường phụ (S12) bất thường Đo điện áp trên TP12 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Công tắc lật trước (SW1) bất thường Đo điện áp trên TP77 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó kiểm tra xem điện áp đo được phải là 1V hoặc thấp hơn khi công tắc BẬT và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi BẬT. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế công tắc.
Cáp và đầu kết nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu kết nối có bình thường không.Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế kết nối. (Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN10, CN13)
Sự cố bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay đổi các công tắc, cảm biến và bắt đầu kết nối, hãy thay đổi bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN).
EA40Mô tả:
MJ-1109/1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần hoàn thiện) Lỗi mở nắp

Biện pháp khắc phục:
Nắp / khay cố định
• Đóng nắp trước hoặc khay cố định nếu chúng được mở.
Công tắc nút trước (SW1)
• Kiểm tra công tắc
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây điện
Công tắc đóng/mở khay cố định (SW2)
• Kiểm tra tắc công
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây điện Bảng
mạch Bộ điều khiển PC hoàn thiện
• Kiểm tra đầu nối (CN14)
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra dây điện
EA50Mô tả:
Dập khóa giấy MJ-1042

Nguyên nhân:
Bộ hoàn thiện khóa giấy (Finisher section) Dập ghim khóa

Biện pháp khắc phục:
Bộ phận đẩy ghim bất thường cảm biến vị trí bắt đầu ghim (S17) Đo điện áp trên TP23 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được phải là 1V hoặc thấp hơn khi cảm biến BẬT và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi BẬT. Nếu điện thoại áp dụng không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế bộ ghim.
Un bất thường cảm biến trống của bộ phận ép ghim (S18) Đo điện áp trên TP24 trên bo mạch PC điều khiển bộ điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra xem điện áp đo được phải là 1V hoặc thấp hơn khi cảm biến BẬT và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi BẬT. Nếu điện thoại áp dụng không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế bộ ghim.
Cáp và đầu kết nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu kết nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế các đầu nối. (Boạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN17)
Sự cố bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế bộ phận ghim và các đầu nối, hãy thay đổi bộ điều khiển mạch PC hoàn thiện (FIN).
EA50Mô tả:
Kim bấm chốt MJ-1109/1110

Nguyên nhân:
Bộ hoàn thiện khóa giấy (Finisher section) Dập ghim khóa

Biện pháp khắc phục:
Kim bấm
• Kiểm tra xem có giấy trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hoặc trên khay hoàn thiện không. Tháo nó ra nếu có
• Kẹt có được xử lý bằng cách loại bỏ hộp ghim khỏi bộ hoàn thiện và loại bỏ các tấm ghim bị trượt ra khỏi hộp ghim không?
• Nếu bộ truyền động của biến cảm ứng an toàn kim bấm (S11) không di chuyển trơn tru, hãy loại bỏ Trình kết nối của nó ra khỏi bên rồi gắn lại.
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây điện Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối dây (CN2)
• Kiểm tra dây điện
EA60Mô tả:
Missing to soon

Nguyên nhân:
Muộn hoàn thiện (Phần hoàn thiện) Muộn đến sớm

Biện pháp khắc phục:
MJ-1042
Cảm biến đường vào (S19) bất thường Đo điện áp trên TP86 trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cáp và đầu kết nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu kết nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế kết nối. (Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN22)
Sự cố bất thường của bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế cảm biến và khởi động kết nối, hãy thay đổi bộ điều khiển PC hoàn thiện (FIN).
MJ-1109/1110
Giấy kiểm tra xem có bất kỳ loại giấy nào trong bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị hay không và loại bỏ nó nếu có.
Cảm biến tải (S22)
• Kiểm tra cảm biến biến (S22)
• Kiểm tra đầu nối (CN1)
• Kiểm tra dây điện Bảng điều khiển bộ hoàn thiện PC (FIN)
• Kiểm tra mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN1)
• Kiểm tra đường dây điện
EA70Mô tả:
Error position of the start of the Break Breakout MJ-1109/1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện) Lỗi vị trí cấm đầu của dây đai Ngăn xếp

Biện pháp khắc phục:
Cảm biến vị trí nhà thoát khỏi dây đai ngăn xếp (S9) Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối đầu nối, cài đặt không chính xác hoặc bẻ cong cảm biến vị trí nhà thoát khỏi dây đai ngăn xếp (S9) hay không. Nếu có, hãy cài đặt lại biến cảm ứng theo cách đúng hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu nối (CN25) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối từ cảm biến vị trí nhà thoát ra khỏi dây ngăn đai xếp (S9) hay không và các dây có mạch bị ngắt. Edit if have.
Động cơ chuyển tải Ngăn xếp (M8) Kiểm tra xem đầu nối (CN18) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối giữa động cơ chuyển tải Ngăn xếp (M8) hay không và các bó dây có ngắt not. Edit if have.
EA90Mô tả:
Lỗi ngắt bộ phận khóa yên MJ-1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần đường có thể yên) Kẹt cửa mở

Biện pháp khắc phục:
Bộ phận khâu yên Đóng bộ phận khâu yên nếu nó đang mở.
Giấy Lấy hết giấy trên khay xếp giấy.
Công tắc đóng/mở bộ phận khóa yên (SW5) Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối đầu nối, lắp sai hoặc bẻ khóa công tắc đóng/mở bộ phận khóa yên (SW5) không. Nếu có, hãy cài đặt lại biến cảm ứng theo cách đúng hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem dây đai giữa công tắc đóng/mở bộ phận mũi chỉ (SW5) và CN26 của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) có bị ngắt kết nối hoặc ngắt mạch không. Đúng nếu như vậy.
EA90Mô tả:
Giấy còn lại trong Bộ đóng gáy MJ-1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Đoạn đường có thể yên ngựa) Giấy còn lại trong bộ phận đường có thể yên xe

Biện pháp khắc phục:
Giấy
• Kiểm tra xem có bất kỳ loại giấy nào trong bộ hoàn thiện, bộ phận khâu yên hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có.
• Giấy sử dụng được chấp nhận trong thông số kỹ thuật. Không sử dụng giấy rút ngắn hơn thông số kỹ thuật.
Cảm biến phát hiện hộp hộp nối (S26)
• Kiểm tra biến cảm biến (S26)
• Kiểm tra đầu nối (CN1)
• Kiểm tra khai thác Cảm biến đường vận chuyển- 2 (S27)
• Kiểm tra biến cảm biến (S27)
• Kiểm tra đầu nối (CN3)
• Kiểm tra khai thác
Đường biến chuyển-3 cảm biến (S28)
• Kiểm tra đầu nối cảm biến (S28)
• Kiểm tra đầu nối (CN3)
• Kiểm tra dây điện Cảm biến
con lăn (S29) )
• Kiểm tra biến cảm biến (S29)
• Kiểm tra đầu nối (CN3)
• Kiểm tra dây điện
Khai thác Kiểm tra xem cáp còn lại giữa bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) và bo mạch PC điều khiển xe yên (SDL) bị ngắt kết nối hoặc không ngắt mạch. Đúng nếu như vậy. (Thay dây ngay nếu bị ngắt mạch. Kết nối lại đầu nối một cách chắc chắn nếu có bất kỳ sự cố ngắt kết nối nào.)
Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra mạch
• Kiểm tra kết nối đầu (CN21)
• Kiểm tra truy cập dây
EAB0Mô tả:
Kẹt giấy khi vận chuyển giấy trong Bộ phận đóng gáy MJ-1110

Nguyên nhân:
giấy giấy (Phần gáy) Giấy vẫn còn trên đường vận chuyển.

Biện pháp khắc phục:
Giấy
• Kiểm tra xem có bất kỳ loại giấy nào trong bộ hoàn thiện, bộ phận khâu yên hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có.
• Giấy sử dụng được chấp nhận trong thông số kỹ thuật. Không sử dụng giấy lâu hơn thông số kỹ thuật.
Con lăn vận chuyển Khắc phục mọi sự cố cơ khí xảy ra khi con lăn vận chuyển được quay.
Cảm biến tải (S22)
• Kiểm tra cảm biến biến (S22)
• Kiểm tra đầu nối (CN1)
• Kiểm tra dây cảm biến phát hiện hộp giấy kết nối (S26)
• Kiểm tra cảm biến biến (S26)
• Kiểm tra đầu kết nối (CN1)
• Kiểm tra dây điện
Đường truyền-2 (S27)
• Kiểm tra biến cảm biến (S27)
• Kiểm tra đầu nối (CN3)
• Kiểm tra dây đai
Đường truyền vận chuyển-3 (S28)
• Kiểm tra cảm biến biến (S28)
• Kiểm tra đầu nối (CN3)
• Kiểm tra dây cảm biến con lăn đưa ra (S29)
• Kiểm tra cảm biến biến (S29)
• Kiểm
tra đầu nối (CN3)
• Kiểm tra quyền truy cập dây
Xe chuyển động vận chuyển yên xe (M16)
• Kiểm tra chuyển động cơ (M16)
• Kiểm tra đầu nối (CN5)
• Kiểm tra dây điện từ chuyển đổi đường dẫn giao thông vận tải (
SOL5) Kiểm tra xem khoảng cách giữa các bề mặt thanh dẫn chuyển và bề mặt trên đầu van nằm trong phạm vi chấp nhận không theo trạng thái của nam châm điện chuyển mạch đường truyền (SOL5) ( nam châm điện TẮT: 1,5 đến 2,1 mm, nam châm điện BẬT: 2,3 đến 2,9 mm). Nếu không, hãy điều chỉnh nó. Kiểm tra xem dây còn lại giữa nam châm điện chuyển đổi đường truyền (SOL5) và CN1 của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) có bị ngắt kết nối hoặc ngắt mạch không. Đúng nếu như vậy.
Động cơ lối vào (M1)
• Kiểm tra động cơ (M1)
• Kiểm tra đầu nối (CN17)
• Kiểm tra dây đai
Khai thác Kiểm tra xem cáp còn lại giữa bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) và bo mạch PC điều khiển xe yên (SDL) bị ngắt kết nối hoặc không ngắt mạch. Đúng nếu như vậy. (Thay dây ngay nếu bị ngắt mạch. Kết nối lại đầu nối một cách chắc chắn nếu có bất kỳ sự cố ngắt kết nối nào.)
Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra mạch
• Kiểm tra đầu kết nối (CN21)
• Kiểm tra dây đai
Bảng PC điều khiển yên xe (SDL)
• Kiểm tra mạch điện
• Kiểm tra đầu nối (CN3, CN6)
• Kiểm tra khai thác
EAB1Mô tả:
Kẹt giấy ngắn trong bộ hoàn thiện đường có thể yên ngựa MJ-1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần đường có thể chìm) Chiều dài của giấy quá ngắn.

Biện pháp khắc phục:
Giấy • Kiểm tra xem có bất kỳ loại giấy nào trong bộ hoàn thiện, bộ phận khâu yên hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có.
• Giấy sử dụng được chấp nhận trong thông số kỹ thuật.
Cảm biến tải (S22)
• Kiểm tra cảm biến biến (S22)
• Kiểm tra đầu nối (CN1)
• Kiểm tra dây cảm biến phát hiện hộp giấy kết nối (S26)
• Kiểm tra cảm biến biến (S26)
• Kiểm tra đầu kết nối (CN1)
• Kiểm tra dây điện Cảm biến
đường truyền-2 (S27) )
• Kiểm tra cảm biến đường truyền-2 (S27)
• Kiểm tra đường truyền đầu nối (CN3)
• Kiểm tra
dây dẫn cảm biến đường truyền-3 (S28)
• Kiểm tra cảm biến (S28)
• Kiểm tra đầu nối (CN3)
• Kiểm tra dây cảm biến con lăn
(S29) • Kiểm tra cảm biến (S29) )
• Kiểm tra đầu nối (CN3)
• Kiểm tra dây set up
Khai thác Kiểm tra xem cáp còn lại giữa bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) và bo mạch PC điều khiển xe yên (SDL) bị ngắt kết nối hoặc không ngắt mạch. Đúng nếu như vậy. (Thay dây ngay nếu bị ngắt mạch. Kết nối lại đầu nối một cách chắc chắn nếu có bất kỳ sự cố ngắt kết nối nào.)
Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra mạch
• Kiểm tra kết nối đầu (CN1, CN21)
• Kiểm tra dây đai
Bảng PC điều khiển yên xe (SDL)
• Kiểm tra đầu nối (CN3, CN6)
• Kiểm tra hội đồng
EAD0Mô tả:
Hết thời gian đợi lệnh trong

Nguyên nhân:
Quá trình không hoàn tất thường xảy ra lỗi trên giao diện giữa bo mạch SYS và chương trình cơ sở của máy khi kết thúc quá trình trong.

Biện pháp khắc phục:
Nguồn
• Kiểm tra xem lỗi đã bị xóa chưa bằng cách TẮT nguồn rồi BẬT lại.
Bo Mạch SYS
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra bo mạch
Bo mạch LGC
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra bo mạch
EAE0Mô tả:
Nhận thời gian chờ đợi

Nguyên nhân:
Kẹt giấy khác Kẹt khi hết thời gian nhận

Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện
• Bộ hoàn thiện không có hoạt động?
• Kiểm tra xem điện áp (24V) có được cung cấp cho máy hoàn toàn không. • Kiểm tra xem đầu dây kết nối I/F của bộ phụ kiện hoàn thiện và mạch LGC có bị ngắt mạch không.
• Kiểm tra đầu nối mạch LGC
• Kiểm tra đầu nối mạch (CN314, J612)
• Kiểm tra xem dây kết nối bộ hoàn thiện và mạch LGC có bị ngắt mạch không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
EAF1Mô tả:
Lỗi phát hiện vị trí nhà của con lăn ngăn xếp MJ-1042

Nguyên nhân:

Kẹt bộ hoàn thiện Việc phát hiện vị trí ban đầu của động cơ Kết nối con lăn Ngăn xếp kết thúc bất thường. Lỗi này có thể xảy ra nếu giấy bị khóa trong khi vận chuyển nên được coi là giấy bị khóa.

Biện pháp khắc phục:
Động cơ chuyển trục trục lăn Ngăn xếp (M6) Cảm biến vị trí gốc trục lăn Ngăn xếp (S13) Cảm biến vị trí trục gốc trục lăn Ngăn xếp (S13) không phát hiện ra rằng trục lăn không ở vị trí định vị on after when the motor motor-rolling Stop-Standard (M6) has beenController in the timequy định when con-rolling exit was move down. Cảm biến vị trí gốc con lăn Thoát Ngăn Xếp (S13) không phát hiện ra rằng con lăn thoát ở vị trí phía trên sau khi động cơ chuyển con lăn Ngăn Xếp (M6) đã được điều khiển trong thời gian đã định sẵn. khi con lăn thoát được di chuyển lên.
EAF2Mô tả:
Lỗi phát hiện vị trí ghim đơn vị phát hiện vị trí nhà động cơ trượt MJ-1042

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần hoàn thiện) Việc phát hiện vị trí ban đầu của động cơ trượt bộ phận ghim kết thúc bất thường.

Biện pháp khắc phục:
Động cơ trượt bộ phận đẩy ghim (M7) Cảm biến vị trí trượt bộ phận đẩy ghim (S3) Không phát hiện ra TẮT cảm biến vị trí trượt bộ phận đẩy ghim (S3) khi bộ phận đẩy ghim được di chuyển từ Một điểm mà cảm biến biến này được BẬT sang một điểm mà tại đó cảm biến biến này được khởi động sau khi mô-men xoắn trượt bộ phận ghim (M7) đã được điều khiển ở một lượng xung đột xác định. Việc BẬT của biến cảm biến vị trí gốc trượt bộ phận ghim (S3) không được phát hiện khi bộ phận ghim được di chuyển từ một điểm mà cảm biến này TẮT đến một điểm mà cảm biến này BẬT sau động cơ trượt của bộ phận ghim ( M7) đã được điều khiển với lượng xung đột được chỉ định.
Cơ trượt đơn vị ghim (M7) bất thường Kiểm tra xem tính chất liên tục điện của cuộn dây có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế cụm từ ghim.
Bất thường cảm biến vị trí trượt bộ phận tăng tốc ghim (S3) Đo điện áp trên TP18 trên bo mạch PC điều khiển bộ điều khiển hoàn thiện (FIN). Sau đó, kiểm tra để chắc chắn rằng điện áp đo được là 1V hoặc thấp hơn khi không được che chắn và nằm trong phạm vi 3,3V ± 5% khi được che chắn. Nếu điện áp không nằm trong phạm vi được đề cập, hãy thay thế cảm biến.
Cáp và đầu kết nối bị lỗi Kiểm tra xem tính liên tục về điện giữa các đầu kết nối có bình thường không. Nếu điện không được dẫn, hãy thay thế các đầu nối. (Boạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN): CN3, CN18)
Sự cố bất thường của bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) Nếu lỗi vẫn xảy ra sau khi thay thế bộ ghim, cảm biến và bắt đầu kết nối, hãy thay đổi mạch điều khiển PC hoàn thiện bộ điều khiển (FIN).
EAFAMô tả:
Bắt đầu dò lỗi vị trí nhà di động MJ-1109/1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần bộ hoàn thiện) Bắt lỗi phát hiện vị trí nhà mô tơ

Biện pháp khắc phục:
Động cơ bắt (M21) Có bất kỳ vấn đề nào về cơ học khi quay động cơ không? Nếu có bất kỳ vấn đề cơ khí nào, hãy giải quyết cơ chế của nó.
Cảm biến vị trí nhà bắt (S52)
• Kiểm tra biến cảm biến
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây lúc Khai thác Kiểm tra xem đầu nối
trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối từ biến vị trí cảm biến nhà bắt và dây gần có mạch không. Edit if have.
Bộ điều khiển bo mạch PC hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây an toàn
EB30Mô tả:
sẳn sàng hết thời gian

Nguyên nhân:
sẳn sàng hết thời gian

Biện pháp khắc phục:
Bộ hoàn thiện
• Kiểm tra xem đầu kết nối trên thiết bị có bị ngắt kết nối từ bộ hoàn thiện hoặc dây bị hở mạch hay không. Edit if have.
• Kiểm tra phiên bản chương trình cơ sở của bộ hoàn thiện.
• Cập nhật chương trình cơ sở của bộ hoàn thiện lên phiên bản mới nhất
EB50Mô tả:
Reloaded paper on the transfer road do load many times

Nguyên nhân:
Kẹt khi chuyển giấy Thao tác tải nhiều lần giấy trước đó đã gây ra tình trạng tải nhầm giấy sắp tới.

Biện pháp khắc phục:
Khi giấy được tải từ Ngăn kéo phía trên:
1 ADU Mở ADU và lấy giấy ra nếu có trên đường giao thông vận tải. 2
2 Biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[ALL]OFF/[9]/ [A]) Có Kiểm tra các con lăn. Thay thế họ nếu họ bị mòn 3 Không thay đổi đăng ký. 3
3 Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối hoặc dây bị ngắt mạch không. (J659, J660)
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không. 4
4 Ly hợp ngăn kéo thứ nhất Kiểm tra cáp dây (CN316, J666) Kiểm tra đầu nối
Khi giấy được tải từ khay nạp tay:
1 ADU Mở ADU và lấy giấy ra nếu có trên đường truyền. 2
2 Cảm biến chuyển giao thứ nhất có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[ALL]OFF/[9]/[B]) Có 3 Không thay đổi cảm biến vận chuyển thứ nhất. 3
3 Biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS- 03-[ALL]OFF/[9]/[A]) Có Kiểm tra các con lăn. Thay thế chúng nếu chúng bị mòn 4 Không thay cảm biến đăng ký. 4
4 Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối hoặc dây bị ngắt mạch không. (J659, J660, J661)
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay mạch LGC.
5 Khớp lý hợp nạp giấy vòng Kiểm tra bó dây (CN321, J699, J696) Kiểm tra đầu nối
Khi giấy được nạp từ ngăn dưới:
1 ADU Mở ADU và lấy giấy ra nếu có trên đường vận chuyển. 2
2 Biến đăng ký có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[ALL]OFF/[9]/ [A]) Có Kiểm tra các con lăn. Thay thế họ nếu họ bị mòn 3 Không thay đổi đăng ký. 3
3 Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối hoặc dây bị ngắt mạch không. (J659, J660)
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay mạch LGC.
4 Khớp lý hợp vận chuyển (H) Kiểm tra dây cáp (CN318, J665) Kiểm tra đầu nối 5 5
Khớp ly hợp vận chuyển (L) Kiểm tra dây cáp (CN318, J664) Kiểm tra đầu nối
Khi giấy được tải từ PFP hoặc LCF
1 Nắp đậy Mở nắp nạp và lấy giấy ra nếu có trên đường vận chuyển. 2
2 Cảm biến chuyển giao thứ 2 có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào: FS-03-[F2]ON/[4]/[D]) Có Kiểm tra các con lăn. Thay thế họ nếu họ bị mòn 3 Không Thay thế họ cảm biến sự kiện vận chuyển thứ 2. 3
3 Bo mạch LGC
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối hoặc dây bị ngắt mạch không.(J686, J688)
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Thay mạch LGC.
4 Lý hợp vận chuyển (H) Kiểm tra bó dây (CN318, J665) Kiểm tra đầu nối 5 5
Khớp lý hợp vận chuyển (L) Kiểm tra bó dây (CN318, J664) Kiểm tra đầu nối
EB60Mô tả:
Reloaded paper on the transfer road do load many times

Nguyên nhân:
Kẹt vận chuyển giấy Thao tác nạp nhiều lần giấy trước đó gây ra lỗi nạp giấy sắp tới

Biện pháp khắc phục:
1 Open device In hai mặt tự động. Có giấy nào phía trước biến đăng ký không? Có thẻ tháo gỡ. Không 2
2 Biến số đăng ký có hoạt động không? (Thực tế kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL]OFF/[9]/[A]) Có 3 Không
• Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối hay không không.
• Kiểm tra xem đầu kết nối của biến đăng ký cảm biến có bị ngắt kết nối không. (J659, J660)
• Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các bó dây có bị hở mạch hay không.
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc không bị hở mạch.
• Thay đổi đăng ký cảm biến.
• Thay mạch LGC.
3 Con lăn
• Kiểm tra các con lăn. Thay thế họ nếu họ bị mòn.
ED10Mô tả:
Động cơ điều chỉnh độ lệch tâm (M1) phát hiện vị trí gốc bất thường MJ-1109/1110 (khi MJ-6105 được cài đặt)

Nguyên nhân:
Góc điều chỉnh động cơ (M1) phát hiện vị trí nhà bất thường

Biện pháp khắc phục:
Giấy
• Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ phận lỗi, bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có.
• Giấy sử dụng được chấp nhận trong thông số kỹ thuật.
Động cơ điều chỉnh độ nghiêng (M1) Xoáy cơ điều chỉnh độ nghiêng và sửa đổi cơ chế của nó nếu nó không quay trơn tru.
Cảm biến nghiêng HP (S2) Mô-tơ điều chỉnh độ nghiêng (M1) Bo mạch PC điều khiển lỗi Kiểm tra xem các đầu nối trên bo mạch PC điều khiển lỗi (bo mạch HP) bị ngắt kết nối do cảm biến biến nghiêng HP (S2) và mô-tơ điều chỉnh độ nghiêng hay không. khai thác được mở mạch. Edit if have.
ED11Mô tả:
Động cơ điều chỉnh ngang (M2) lỗi phát hiện vị trí ban đầu MJ-1109/1110 (khi MJ-6105 được cài đặt)

Nguyên nhân:
Ngang điều chỉnh động cơ (M2) lỗi phát hiện vị trí ban đầu

Biện pháp khắc phục:
Giấy
• Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ phận lỗi, bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có.
• Giấy sử dụng được chấp nhận trong thông số kỹ thuật.
Động cơ điều chỉnh sang một bên (M2) Xoay động cơ điều chỉnh sang một bên và sửa đổi cơ chế của nó nếu nó không quay trơn tru.
Độ lệch sang một bên Cảm biến HP (S3) Động cơ điều chỉnh sang một bên (M2) Bo mạch điều khiển PC bị lỗi (HP) Kiểm tra xem các đầu nối trên bo mạch PC điều khiển bị lỗi (bo mạch HP) bị ngắt kết nối với cảm biến HP (S3) lệch sang một bên và biến cảm HP (S3) sang một bên không điều chỉnh cơ hoặc dây bị hở mạch. Edit if have.
ED13Mô tả:
Lỗi định vị các tấm liên kết phía trước MJ-1109/1110

Nguyên nhân:
Lỗi định vị trí bảng liên kết phía trước

Biện pháp khắc phục:
Tấm căn chỉnh phía trước Di chuyển tấm căn chỉnh phía trước. Khắc phục mọi sự cố máy móc.
Cảm biến vị trí gốc của tấm nền chỉnh sửa phía trước (S7) Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối đầu nối không, cài đặt sai hoặc thay đổi cảm biến vị trí gốc của tấm nền chỉnh sửa phía trước (S7) không. Nếu có, hãy cài đặt lại biến cảm ứng theo cách đúng hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu kết nối (CN25) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối từ biến cảm biến vị trí gốc của tấm nền điều chỉnh phía trước (S7) hay không và các dây có ngắt mạch không. Đúng nếu như vậy.
Động cơ chỉnh phía trước (M5) Kiểm tra xem đầu nối (CN18) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối từ động cơ chỉnh phía trước (M5) không và các bó dây có bị hở mạch không. Đúng nếu như vậy.
ED14Mô tả:
Lỗi định vị bảng liên kết phía sau MJ-1109/1110

Nguyên nhân:
Lỗi định vị trí bảng liên kết phía sau

Biện pháp khắc phục:
Tấm căn chỉnh phía sau Di chuyển tấm căn chỉnh phía sau. Khắc phục mọi sự cố máy móc.
Cảm biến vị trí gốc của bảng điều khiển phía sau (S8) Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối đầu nối, cài đặt sai hoặc thay đổi cảm biến vị trí gốc bảng điều chỉnh sau (S8) không. Nếu có, hãy cài đặt lại biến cảm ứng theo cách đúng hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu kết nối (CN25) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối từ biến cảm biến vị trí gốc của bảng điều khiển phía sau (S8) không và các dây có bị hở mạch không. Đúng nếu như vậy.
Động cơ chỉnh phía sau (M6) Kiểm tra xem đầu nối (CN18) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối từ động cơ chỉnh phía sau (M6) không và các bó dây có bị hở mạch không không. Đúng nếu như vậy.
ED15Mô tả:
Lỗi định vị mái chèo MJ-1109/1110

Nguyên nhân:
Paddle error position

Biện pháp khắc phục:
Mái chèo Xoáy mái chèo. Nếu có bất kỳ vấn đề cơ khí nào, hãy giải quyết cơ chế của nó.
Cảm biến vị trí gốc mái chèo Động cơ mái chèo Bảng điều khiển PC bộ hoàn thiện Kiểm tra xem các đầu kết nối (CN15, CN16) trên bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) bị ngắt kết nối từ biến vị trí cảm biến mái chèo gốc (S3) và mái chèo động cơ (M3) hoặc dây giáp không có khe hở. Edit if have.
ED16Mô tả:
Lỗi vị trí khay đệm MJ-1109/1110

Nguyên nhân:
Buffer location

Biện pháp khắc phục:
Thanh dẫn khay đệm Mở và đóng thanh dẫn khay đệm. Khắc phục mọi sự cố máy móc.
Biến vị trí khay đệm gốc (S5) Kiểm tra xem có bị ngắt kết nối đầu nối, cài đặt sai hoặc cảm biến biến vị trí khay đệm gốc (S5) không. Nếu có, hãy cài đặt lại biến cảm ứng theo cách đúng hoặc thay thế nó. Kiểm tra xem đầu kết nối (CN11) trên bo mạch điều khiển PC bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối khỏi biến cảm ứng vị trí gốc của khay đệm (S5) không và các dây có khe hở không có mạch. Đúng nếu như vậy.
Động cơ cánh tay hỗ trợ (M10) Kiểm tra xem đầu kết nối (CN10) trên bo mạch điều khiển PC bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối từ động cơ cánh tay hỗ trợ (M10) và dây mạng có bị đứt mạch hay không . Đúng nếu như vậy.
Động cơ dẫn hướng khay đệm (M2) Kiểm tra xem đầu nối (CN10) trên bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện có bị ngắt kết nối với động cơ dẫn hướng khay đệm (M2) hay không và các bó dây có các khe hở not. Đúng nếu như vậy.
EF10Mô tả:
Giấy không được hỗ trợ cho Bộ phận khâu yên ngựa MJ-1110

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra khổ giấy, loại giấy hoặc số trang để dập ghim. Thay đổi chúng nếu chúng không được hỗ trợ
EF11Mô tả:
Lỗi dập ghim của Bộ hoàn thiện yên ngựa (mặt trước) MJ-1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần đường may yên ngựa) Việc dập ghim phía trước không được thực hiện đúng cách.

Biện pháp khắc phục:
Giấy
• Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ phận đục lỗ, bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có.
• Sử dụng giấy được chấp nhận trong thông số kỹ thuật.
Hộp ghim (mặt trước)
• Kẹt có được gỡ ra bằng cách tháo hộp ghim phía trước khỏi Bộ hoàn thiện và tháo tấm ghim được trượt ra khỏi hộp ghim không?
Bộ truyền động bộ dập ghim yên trước
• Kiểm tra thiết bị
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây đai
Bảng PC điều khiển yên (SDL)
• Kiểm tra đầu nối (CN2)
• Kiểm tra bảng
EF12Mô tả:
Lỗi dập ghim của Bộ hoàn thiện yên ngựa (phía sau) MJ-1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần đường may yên ngựa) Việc dập ghim phía sau không được thực hiện chính xác.

Biện pháp khắc phục:
Giấy
• Kiểm tra xem có giấy nào trong bộ phận đục lỗ, bộ hoàn thiện hoặc trên đường vận chuyển của thiết bị không. Loại bỏ nó nếu có.
• Sử dụng giấy được chấp nhận trong thông số kỹ thuật.
Hộp ghim (mặt sau)
• Kẹt có được gỡ ra bằng cách tháo hộp ghim phía sau khỏi Bộ hoàn thiện và tháo tấm ghim được trượt ra khỏi hộp ghim không?
Bộ truyền động bộ dập ghim yên sau
• Kiểm tra thiết bị
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây đai
Bảng PC điều khiển yên (SDL)
• Kiểm tra đầu nối (CN1)
• Kiểm tra bảng
EF13Mô tả:
Đơn vị khâu yên giấy giữ lỗi phát hiện vị trí gốc MJ-1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần đường chỉ chìm) Không thể phát hiện vị trí ban đầu của ngăn chứa giấy.

Biện pháp khắc phục:
Cam giữ giấy
• Có vấn đề cơ khí nào khi xoay cam giữ giấy không? Đúng nếu vậy.
Cảm biến vị trí gốc giữ giấy (S38)
• Kiểm tra cảm biến
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây đai Khớp ly
hợp giữ giấy (CLT4) Kiểm tra xem dây đai giữa bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL) và khớp ly hợp giữ giấy (CLT4) có bị ngắt kết nối hoặc hở mạch không. Đúng nếu vậy. (Thay thế dây đai nếu bị hở mạch. Kết nối lại đầu nối một cách chắc chắn nếu có bất kỳ sự ngắt kết nối nào.)
Động cơ vận chuyển yên xe (M16) Kiểm tra xem dây đai giữa bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL) và mô tơ vận chuyển yên xe (M16) có bị ngắt kết nối hoặc hở không có mạch. Đúng nếu vậy. (Thay dây nịt nếu bị hở mạch. Kết nối lại đầu nối một cách chắc chắn nếu có bất kỳ sự ngắt kết nối nào.)
Bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL)
• Kiểm tra đầu nối (CN5)
• Kiểm tra bo mạch
EF14Mô tả:
Kẹt giấy ra yên MJ-1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần đường chỉ gáy) Giấy ra không hoàn thành trong một khoảng thời gian cố định.

Biện pháp khắc phục:
Giấy
• Có giấy nào còn sót lại trong đường vận chuyển giấy của thiết bị hoặc phần đường may yên ngựa của Bộ hoàn thiện không?
Cảm biến thoát (S31)
• Kiểm tra cảm biến
• Kiểm tra đầu nối (CN7)
• Kiểm tra dây đai Dây điện
Kiểm tra xem dây đai giữa bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN) và bảng PC điều khiển yên xe (SDL) có bị ngắt kết nối hoặc hở mạch không. Đúng nếu vậy. (Thay dây nịt nếu bị hở mạch. Kết nối lại đầu nối một cách chắc chắn nếu có bất kỳ sự ngắt kết nối nào.)
Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN21)
• Kiểm tra dây đai
Bảng PC điều khiển yên xe (SDL)
• Kiểm tra đầu nối (CN6 , CN7)
• Kiểm tra hội đồng
Lò xo lá và lò xo lá trợ lực của con lăn kẹp vận chuyển (dành cho yên xe)
• Kiểm tra xem có khe hở nào giữa con lăn thoát (dành cho yên xe) và con lăn kẹp vận chuyển (dành cho yên xe) không. Nếu có, hãy thay lò xo lá [1] và lò xo lá trợ lực [2] của con lăn kẹp vận chuyển (dành cho yên xe).
• Kiểm tra xem lò xo lá [1] và lò xo lá trợ lực [2] của con lăn kẹp vận chuyển (dành cho yên xe) có bị biến dạng không. Nếu chúng bị cong vênh hoặc biến dạng, hãy thay thế chúng. Để biết quy trình tháo lò xo lá [1] và lò xo lá trợ lực [2], hãy tham khảo các hình sau.
Lò xo lá và lò xo lá trợ lực của con lăn kẹp vận chuyển (dành cho yên xe)
• Tháo lò xo lá [1]. Lưu ý: Để đảm bảo rằng lò xo lá [1] và lò xo lá trợ lực [2] của con lăn kẹp vận chuyển (dành cho yên xe) không bị cong vênh hoặc biến dạng, hãy tháo chúng ra và đặt ở nơi bằng phẳng.
Thanh dẫn vận chuyển phía dưới Kiểm tra để đảm bảo rằng khe hở của thanh dẫn vận chuyển phía dưới là 15 mm hoặc thấp hơn. 15 mm hoặc thấp hơn: OK Lớn hơn 15 mm: Không tốt Nếu khe hở lớn hơn 15 mm, hãy kiểm tra tình trạng phụ tùng hoặc thay thanh dẫn hướng vận chuyển phía dưới.
Con lăn thoát (đối với yên xe)
• Kiểm tra trạng thái ăn khớp của bánh răng [4] bằng cách xoay con lăn thoát [3] (đối với yên xe) theo hướng mũi tên (ngược hướng thoát). - Khi chưa tốt: Bánh răng [4] quay mà chưa ăn khớp. (Bánh cóc [5] không quay.) - Khi OK: Bánh cóc [5] quay trong khi trượt, nhưng bánh răng [4] dừng lại. (Bánh răng [4] đã ăn khớp.)
Con lăn thoát (dành cho yên xe)
• Trong trường hợp “không tốt”, hãy thay thế giá đỡ [7] ở phía bánh răng không tải [6]. Lưu ý: Khi thay thế, hãy kiểm tra vị trí gắn giá đỡ trước thay đổi [7] và thêm dấu của nó để lắp giá đỡ sau thay đổi vào cùng một vị trí.
• Đối với quy trình tháo mắc cài [7]
EF15Mô tả:
Saddle Stitch Finisher căn chỉnh bên động cơ phát hiện vị trí nhà bất thường MJ-1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần đường may yên ngựa) Không thể phát hiện vị trí gốc của động cơ căn chỉnh bên.

Biện pháp khắc phục:
Chạy bộ
• Có bất kỳ vấn đề cơ khí nào khi di chuyển chạy bộ không? Đúng nếu vậy.
Cảm biến vị trí gốc căn chỉnh bên (S36)
• Kiểm tra cảm biến
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây đai
Động cơ căn chỉnh bên (M15)
• Kiểm tra động cơ
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây đai
Bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL)
• Kiểm tra đầu nối (CN4)
• Kiểm tra bo mạch
EF16Mô tả:
Phát hiện bất thường vị trí nhà của động cơ Saddle Stitch Finisher stacker MJ-1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần đường may yên ngựa) Không thể phát hiện vị trí gốc của động cơ bộ xếp chồng.

Biện pháp khắc phục:
Xe xếp chồng
• Có bất kỳ vấn đề cơ học nào khi xe xếp chồng được di chuyển không? Đúng nếu vậy.
Cảm biến vị trí nhà của ngăn xếp (S33)
• Kiểm tra cảm biến
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây
điện Động cơ ngăn xếp (M14)
• Kiểm tra động cơ
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây đai
Bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL)
• Kiểm tra đầu nối (CN8)
• Kiểm tra bo mạch
EF17Mô tả:
Saddle Stitch Finisher lưỡi gấp phát hiện vị trí nhà bất thường MJ-1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần đường may chìm) Không thể phát hiện vị trí ban đầu của lưỡi gấp.

Biện pháp khắc phục:
Cam lưỡi gấp
• Có bất kỳ vấn đề cơ học nào khi xoay cam lưỡi gấp không? Đúng nếu vậy.
Cảm biến vị trí gốc lưỡi gấp (S35)
• Kiểm tra cảm biến
• Kiểm tra đầu nối (CN12)
• Kiểm tra
dây đai Ly hợp lưỡi gấp (CLT3)
• Kiểm tra ly hợp
• Kiểm tra đầu nối (CN13)
• Kiểm tra dây đai
Bảng PC điều khiển yên xe (SDL)
• Kiểm tra đầu nối (CN12) , CN13)
• Kiểm tra hội đồng
EF18Mô tả:
Saddle Stitch Finisher con lăn gấp bổ sung phát hiện vị trí nhà bất thường MJ-1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần đường may yên ngựa) Không thể phát hiện vị trí ban đầu của con lăn gấp bổ sung.

Biện pháp khắc phục:
Giá đỡ gấp bổ sung
• Có vấn đề cơ học nào khi di chuyển giá đỡ gấp bổ sung không? Đúng nếu vậy.
Cảm biến vị trí nhà gấp bổ sung (S39) Cảm biến mã hóa động cơ gấp bổ sung (S42)
• Kiểm tra cảm biến
• Kiểm tra đầu nối (CN7)
• Kiểm tra khai thác Động
cơ gấp bổ sung (M20)
• Kiểm tra động cơ. Kiểm tra xem động cơ và dây đai thời gian đã được lắp đặt đúng chưa.
• Kiểm tra đầu nối (CN10)
• Kiểm tra dây đai
Bo mạch PC điều khiển yên xe (SDL)
• Kiểm tra đầu nối (CN7, CN10)
• Kiểm tra bo mạch
EF19Mô tả:
Kẹt giấy gấp yên MJ-1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần đường may gáy) Không thể vận chuyển giấy đã xử lý gấp đến con lăn gấp bổ sung.

Biện pháp khắc phục:
Giấy
• Có giấy nào còn sót lại trong đường vận chuyển giấy trong thiết bị hoặc phần đường may yên ngựa của Bộ hoàn thiện không?
• Sử dụng giấy được chấp nhận trong thông số kỹ thuật.
Cảm biến vận chuyển lối ra (S41)
• Kiểm tra cảm biến
• Kiểm tra đầu nối (CN7)
• Kiểm tra dây nịt Bộ dây
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây đai phẳng
Bảng PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN21)
• Kiểm tra dây đai
Bảng PC điều khiển yên xe ( SDL)
• Kiểm tra đầu nối (CN7)
• Kiểm tra bo mạch
EF20Mô tả:
Xe nâng hạ kẹt MJ-1110

Nguyên nhân:
Kẹt bộ hoàn thiện (Phần đường chỉ gáy) Không thể phát hiện thấy giấy được vận chuyển trong khay xếp giấy.

Biện pháp khắc phục:
Giấy
• Có giấy nào còn sót lại trong đường vận chuyển giấy trong thiết bị hoặc phần đường may yên ngựa của Bộ hoàn thiện không?
• Sử dụng giấy được chấp nhận trong thông số kỹ thuật.
Cảm biến phát hiện giấy xếp chồng (S30)
• Kiểm tra cảm biến
• Kiểm tra đầu nối (CN3)
• Kiểm tra dây đai Bộ dây
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây đai phẳng
Bo mạch PC điều khiển bộ hoàn thiện (FIN)
• Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra đầu nối (CN21)
• Kiểm tra dây đai
Bảng PC điều khiển yên xe (SDL)
• Kiểm tra đầu nối (CN3)
• Kiểm tra bo mạch
F040Mô tả:
Lỗi cài đặt tùy chọn

Nguyên nhân:
Kích thước của bộ nhớ chính kèm theo là 2 GB khi DSDF được cài đặt.

Biện pháp khắc phục:
Bộ nhớ chính Thay bộ nhớ chính bằng bộ nhớ 4 GB.
DSDF
• Xóa DSDF.
• Thay thế DSDF bằng RADF.
F070Mô tả:
Lỗi giao tiếp giữa System-CPU và Engine-CPU

Nguyên nhân:
Lỗi giao tiếp giữa System-CPU và Engine-CPU

Biện pháp khắc phục:
Mã lỗi
• TẮT nguồn rồi BẬT lại bằng cách sử dụng công tắc nguồn chính, sau đó kiểm tra xem mã lỗi có thay đổi sang mã khác không.
• Nếu nó thay đổi sang mã lỗi khác, hãy làm theo quy trình đối với mã lỗi đã thay đổi.
Kiểm tra phiên bản phần sụn
• Kiểm tra phiên bản phần sụn hệ thống trên bo mạch SYS.
• Kiểm tra phiên bản phần sụn động cơ trên bo mạch LGC.
Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra xem đầu nối (CN133, CN132) trên bo mạch SYS và đầu nối (CN309, CN310) trên bo mạch LGC đã được cắm hoàn toàn chưa.
• Kiểm tra xem chân đầu nối giữa đầu nối bo mạch SYS (CN133, CN132) và đầu nối bo mạch LGC (CN309, CN310) có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN301 trên bo mạch LGC và đầu nối CN512 trên PS-ACC đã được cắm hoàn toàn chưa.
• Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC và bo mạch SYS có bị đoản mạch hoặc hở
mạch Bộ khai thác
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra bộ khai thác
F071Mô tả:
[F071] Lỗi khởi tạo giao tiếp giữa Hệ thống-CPU và Engine-CPU
[F074] Lỗi giao tiếp giữa Hệ thống-CPU và Engine-CPU (Phản hồi Engine-CPU bất thường)

Nguyên nhân:
Lỗi khởi tạo giao tiếp giữa System-CPU và Engine-CPU Lỗi giao tiếp giữa System-CPU và Engine-CPU (Động cơ-CPU phản hồi bất thường)

Biện pháp khắc phục:
Mã lỗi
• TẮT nguồn rồi BẬT lại bằng cách sử dụng công tắc nguồn chính, sau đó kiểm tra xem mã lỗi có thay đổi sang mã khác không.
• Nếu nó thay đổi sang mã lỗi khác, hãy làm theo quy trình đối với mã lỗi đã thay đổi.
Kiểm tra phiên bản phần sụn
• Kiểm tra phiên bản phần sụn hệ thống trên bo mạch SYS.
• Kiểm tra phiên bản phần sụn động cơ trên bo mạch LGC.
Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra xem đầu nối (CN133, CN132) trên bo mạch SYS và đầu nối (CN309, CN310) trên bo mạch LGC đã được cắm hoàn toàn chưa.
• Kiểm tra xem chân đầu nối giữa đầu nối bo mạch SYS (CN133, CN132) và đầu nối bo mạch LGC (CN309, CN310) có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN301 trên bo mạch LGC và đầu nối CN512 trên PS-ACC đã được cắm hoàn toàn chưa. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC và bo mạch SYS có bị đoản mạch hoặc hở
mạch Bộ khai thác
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra bộ khai
thác bo mạch LGC
• Đo điện áp trên TP7 trên bo mạch LGC. Sau đó kiểm tra xem điện áp đo được là 3,3V. Nếu điện áp không xuất ra, hãy thay thế bo mạch LGC.
F074Mô tả:
[F071] Lỗi khởi tạo giao tiếp giữa Hệ thống-CPU và Engine-CPU
[F074] Lỗi giao tiếp giữa Hệ thống-CPU và Engine-CPU (Phản hồi Engine-CPU bất thường)

Nguyên nhân:
Lỗi khởi tạo giao tiếp giữa System-CPU và Engine-CPU Lỗi giao tiếp giữa System-CPU và Engine-CPU (Động cơ-CPU phản hồi bất thường)

Biện pháp khắc phục:
Mã lỗi
• TẮT nguồn rồi BẬT lại bằng cách sử dụng công tắc nguồn chính, sau đó kiểm tra xem mã lỗi có thay đổi sang mã khác không.
• Nếu nó thay đổi sang mã lỗi khác, hãy làm theo quy trình đối với mã lỗi đã thay đổi.
Kiểm tra phiên bản phần sụn
• Kiểm tra phiên bản phần sụn hệ thống trên bo mạch SYS.
• Kiểm tra phiên bản phần sụn động cơ trên bo mạch LGC.
Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra xem đầu nối (CN133, CN132) trên bo mạch SYS và đầu nối (CN309, CN310) trên bo mạch LGC đã được cắm hoàn toàn chưa.
• Kiểm tra xem chân đầu nối giữa đầu nối bo mạch SYS (CN133, CN132) và đầu nối bo mạch LGC (CN309, CN310) có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem đầu nối CN301 trên bo mạch LGC và đầu nối CN512 trên PS-ACC đã được cắm hoàn toàn chưa. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC và bo mạch SYS có bị đoản mạch hoặc hở
mạch Bộ khai thác
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra bộ khai
thác bo mạch LGC
• Đo điện áp trên TP7 trên bo mạch LGC. Sau đó kiểm tra xem điện áp đo được là 3,3V. Nếu điện áp không xuất ra, hãy thay thế bo mạch LGC.
F090Mô tả:
SRAM bất thường trên bảng SYS

Nguyên nhân:
Dịch vụ liên quan đến mạch gọi SRAM bất thường trên bảng SYS

Biện pháp khắc phục:
SRAM
1. Kiểm tra xem SRAM đã được cài đặt đúng chưa. 2. Tắt thiết bị. 3. Thực hiện [FS-08]. 4. Nhấn [CỔ ĐIỂN]. 5. Khi “SRAM REQUIRES INITIALIZATION” xuất hiện trên màn hình LCD, hãy xác nhận đích đến và nhấn nút [START]. Nếu điểm đến không chính xác, hãy nhập số cho điểm đến đúng và nhấn nút [START]. 6. Khi thông báo xác nhận xuất hiện trên màn hình LCD, nhấn [INITIALIZE]. (Quá trình khởi tạo SRAM bắt đầu.) 7. Nhập chính xác số sê-ri của thiết bị. (FS-08-9601) 8. Khởi tạo thông tin NIC. (FS-08-9083) 9. Tắt thiết bị. 10. Thực hiện [FS-05]. 11. Nhấn [CỔ ĐIỂN]. 12. Thực hiện “Truyền dữ liệu giá trị đặc trưng của máy quét”. (FS-05- 3203, FS-05-3240) 13. Bằng cách sử dụng mẫu kiểm tra [93] [KIỂM TRA IN], thực hiện “Điều chỉnh gamma tự động” . (FS-05-7311) 14. Khởi động lại thiết bị.
Bảng SYS Kiểm tra bảng
F100-0Mô tả:
Lỗi định dạng ổ cứng (Lỗi thao tác của dữ liệu chính)

Nguyên nhân:
Hoạt động của dữ liệu khóa HDD không thành công.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Khởi động lại thiết bị. Nếu không thể phục hồi, hãy cài đặt lại phần mềm theo quy trình sau. 1. Cài đặt chương trình cơ sở hệ thống.
F100-1Mô tả:
Lỗi định dạng ổ cứng (Dữ liệu khóa mã hóa ổ cứng bị hỏng - một bảng)

Nguyên nhân:
Dữ liệu khóa mã hóa của bảng SYS hoặc SRAM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
Trạng thái khóa mã hóa Kiểm tra thông báo được hiển thị. (Chế độ hỗ trợ chương trình cơ sở HS-73 -> Sao lưu/khôi phục khóa)
Thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp được trình bày trong bảng bên dưới theo thông báo hiển thị trong "SRAM" và "TỪ". Lưu ý: Nếu lỗi không được xóa, cần cài đặt lại chương trình cơ sở hệ thống và phần mềm hệ thống. (Chế độ Cập nhật chương trình cơ sở HS-49)
F100-2Mô tả:
Lỗi định dạng ổ cứng (dữ liệu khóa mã hóa ổ cứng bị hỏng - cả hai bảng)

Nguyên nhân:
Dữ liệu khóa mã hóa của cả bo mạch SYS và SRAM đều bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
Trạng thái khóa mã hóa Kiểm tra thông báo được hiển thị. (Chế độ hỗ trợ chương trình cơ sở HS-73 -> Sao lưu/khôi phục khóa)
Thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp được trình bày trong bảng bên dưới theo thông báo hiển thị trong "SRAM" và "TỪ". Lưu ý: Nếu lỗi không được xóa, cần cài đặt lại chương trình cơ sở hệ thống/phần mềm hệ thống và ứng dụng. (Chế độ Cập nhật chương trình cơ sở HS-49)
F100-3Mô tả:
Lỗi giá trị số sê-ri

Nguyên nhân:
Chỉ có hai ký tự đầu tiên của số sê-ri được nhập. (Số sê-ri không được nhập đầy đủ.)

Biện pháp khắc phục:
Số sê-ri Nhập số sê-ri với [FS-08-9601]. Nếu xảy ra lỗi F100_3 khi khởi động Menu FS, hãy chọn chế độ xóa HS-76 SRAM -> Đặt Số sê-ri và nhập số sê-ri.
F100-4Mô tả:
Lỗi kiểm tra băm của khóa phân vùng mã hóa

Nguyên nhân:
Lỗi kiểm tra băm của khóa phân vùng mã hóa

Biện pháp khắc phục:
Bảng SYS Thay thế bảng SYS.
F101-0Mô tả:
[F101_0] Lỗi kết nối ổ cứng (Không thể phát hiện kết nối ổ cứng)
[F101_1] Lỗi gắn phân vùng gốc (không định dạng được ổ cứng.)
[F101_2][F101_3] Lỗi gắn phân vùng (Không thể kết nối (gắn) ổ cứng do hư hỏng các khu vực khác hơn những gì được mô tả trong các lỗi F101_1 và F101_4 đến F101_10.)

Nguyên nhân:
Mã phụ 0: Lỗi kết nối ổ cứng (Không thể phát hiện kết nối ổ cứng.)
Mã phụ 1: Không thể kết nối (gắn) ổ cứng do hư hỏng các khu vực chủ yếu lưu trữ chương trình. Mã phụ 2, 3: Lỗi gắn kết phân vùng (Các khu vực khác với các khu vực được mô tả trong lỗi F101_1 và F101_4 đến F101_10 bị hỏng.)

Biện pháp khắc phục:
1. TẮT nguồn thiết bị và kiểm tra kết nối của ổ cứng. - Kiểm tra đầu nối và dây nịt - Kiểm tra các chân đầu nối của HDD có bị cong không. - Kiểm tra xem có lắp HDD cho thiết bị khác không. - Kiểm tra xem SRAM cho các thiết bị khác chưa được cài đặt.
2. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau bước 1, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Key Backup/Restore và kiểm tra xem từng Key Status có "OK" không. - Nếu không, khôi phục phím (nhấn [Key] và chọn menu, sau đó nhấn [Execute]).
3. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 2, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD, sau đó cài đặt "System software" (HS-49 Firmware Update mode -> SYSTEM SOFTWARE (HD Data)).
Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bởi chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD.
• Nhật ký Thông báo
• Nhật ký Công việc
• Dữ liệu Bộ đệm (In, Nhận Email)
• Mẫu Nếu F101_1 xảy ra với ổ cứng bảo mật hoặc lỗi vẫn còn sau khi thực hiện bước 3, hãy thực hiện bước 3 sau khi thực hiện chế độ Hỗ trợ ổ cứng HS-74 -> Hoàn nguyên trạng thái ban đầu của ổ cứng .
4. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 3, hãy thay thế ổ cứng.
5. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 4, hãy thay dây nịt ổ cứng.
6. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 5, hãy thay bo mạch SYS.
F101-1Mô tả:
[F101_0] Lỗi kết nối ổ cứng (Không thể phát hiện kết nối ổ cứng)
[F101_1] Lỗi gắn phân vùng gốc (không định dạng được ổ cứng.)
[F101_2][F101_3] Lỗi gắn phân vùng (Không thể kết nối (gắn) ổ cứng do hư hỏng các khu vực khác hơn những gì được mô tả trong các lỗi F101_1 và F101_4 đến F101_10.)

Nguyên nhân:
Mã phụ 0: Lỗi kết nối ổ cứng (Không thể phát hiện kết nối ổ cứng.)
Mã phụ 1: Không thể kết nối (gắn) ổ cứng do hư hỏng các khu vực chủ yếu lưu trữ chương trình. Mã phụ 2, 3: Lỗi gắn kết phân vùng (Các khu vực khác với các khu vực được mô tả trong lỗi F101_1 và F101_4 đến F101_10 bị hỏng.)

Biện pháp khắc phục:
1. TẮT nguồn thiết bị và kiểm tra kết nối của ổ cứng. - Kiểm tra đầu nối và dây nịt - Kiểm tra các chân đầu nối của HDD có bị cong không. - Kiểm tra xem có lắp HDD cho thiết bị khác không. - Kiểm tra xem SRAM cho các thiết bị khác chưa được cài đặt.
2. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau bước 1, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Key Backup/Restore và kiểm tra xem từng Key Status có "OK" không. - Nếu không, khôi phục phím (nhấn [Key] và chọn menu, sau đó nhấn [Execute]).
3. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 2, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD, sau đó cài đặt "System software" (HS-49 Firmware Update mode -> SYSTEM SOFTWARE (HD Data)).
Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bởi chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD.
• Nhật ký Thông báo
• Nhật ký Công việc
• Dữ liệu Bộ đệm (In, Nhận Email)
• Mẫu Nếu F101_1 xảy ra với ổ cứng bảo mật hoặc lỗi vẫn còn sau khi thực hiện bước 3, hãy thực hiện bước 3 sau khi thực hiện chế độ Hỗ trợ ổ cứng HS-74 -> Hoàn nguyên trạng thái ban đầu của ổ cứng .
4. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 3, hãy thay thế ổ cứng.
5. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 4, hãy thay dây nịt ổ cứng.
6. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 5, hãy thay bo mạch SYS.
F101-2Mô tả:
[F101_0] Lỗi kết nối ổ cứng (Không thể phát hiện kết nối ổ cứng)
[F101_1] Lỗi gắn phân vùng gốc (không định dạng được ổ cứng.)
[F101_2][F101_3] Lỗi gắn phân vùng (Không thể kết nối (gắn) ổ cứng do hư hỏng các khu vực khác hơn những gì được mô tả trong các lỗi F101_1 và F101_4 đến F101_10.)

Nguyên nhân:
Mã phụ 0: Lỗi kết nối ổ cứng (Không thể phát hiện kết nối ổ cứng.)
Mã phụ 1: Không thể kết nối (gắn) ổ cứng do hư hỏng các khu vực chủ yếu lưu trữ chương trình. Mã phụ 2, 3: Lỗi gắn kết phân vùng (Các khu vực khác với các khu vực được mô tả trong lỗi F101_1 và F101_4 đến F101_10 bị hỏng.)

Biện pháp khắc phục:
1. TẮT nguồn thiết bị và kiểm tra kết nối của ổ cứng. - Kiểm tra đầu nối và dây nịt - Kiểm tra các chân đầu nối của HDD có bị cong không. - Kiểm tra xem có lắp HDD cho thiết bị khác không. - Kiểm tra xem SRAM cho các thiết bị khác chưa được cài đặt.
2. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau bước 1, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Key Backup/Restore và kiểm tra xem từng Key Status có "OK" không. - Nếu không, khôi phục phím (nhấn [Key] và chọn menu, sau đó nhấn [Execute]).
3. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 2, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD, sau đó cài đặt "System software" (HS-49 Firmware Update mode -> SYSTEM SOFTWARE (HD Data)).
Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bởi chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD.
• Nhật ký Thông báo
• Nhật ký Công việc
• Dữ liệu Bộ đệm (In, Nhận Email)
• Mẫu Nếu F101_1 xảy ra với ổ cứng bảo mật hoặc lỗi vẫn còn sau khi thực hiện bước 3, hãy thực hiện bước 3 sau khi thực hiện chế độ Hỗ trợ ổ cứng HS-74 -> Hoàn nguyên trạng thái ban đầu của ổ cứng .
4. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 3, hãy thay thế ổ cứng.
5. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 4, hãy thay dây nịt ổ cứng.
6. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 5, hãy thay bo mạch SYS.
F101-3Mô tả:
[F101_0] Lỗi kết nối ổ cứng (Không thể phát hiện kết nối ổ cứng)
[F101_1] Lỗi gắn phân vùng gốc (không định dạng được ổ cứng.)
[F101_2][F101_3] Lỗi gắn phân vùng (Không thể kết nối (gắn) ổ cứng do hư hỏng các khu vực khác hơn những gì được mô tả trong các lỗi F101_1 và F101_4 đến F101_10.)

Nguyên nhân:
Mã phụ 0: Lỗi kết nối ổ cứng (Không thể phát hiện kết nối ổ cứng.)
Mã phụ 1: Không thể kết nối (gắn) ổ cứng do hư hỏng các khu vực chủ yếu lưu trữ chương trình. Mã phụ 2, 3: Lỗi gắn kết phân vùng (Các khu vực khác với các khu vực được mô tả trong lỗi F101_1 và F101_4 đến F101_10 bị hỏng.)

Biện pháp khắc phục:
1. TẮT nguồn thiết bị và kiểm tra kết nối của ổ cứng. - Kiểm tra đầu nối và dây nịt - Kiểm tra các chân đầu nối của HDD có bị cong không. - Kiểm tra xem có lắp HDD cho thiết bị khác không. - Kiểm tra xem SRAM cho các thiết bị khác chưa được cài đặt.
2. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau bước 1, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Key Backup/Restore và kiểm tra xem từng Key Status có "OK" không. - Nếu không, khôi phục phím (nhấn [Key] và chọn menu, sau đó nhấn [Execute]).
3. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 2, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD, sau đó cài đặt "System software" (HS-49 Firmware Update mode -> SYSTEM SOFTWARE (HD Data)).
Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bởi chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD.
• Nhật ký Thông báo
• Nhật ký Công việc
• Dữ liệu Bộ đệm (In, Nhận Email)
• Mẫu Nếu F101_1 xảy ra với ổ cứng bảo mật hoặc lỗi vẫn còn sau khi thực hiện bước 3, hãy thực hiện bước 3 sau khi thực hiện chế độ Hỗ trợ ổ cứng HS-74 -> Hoàn nguyên trạng thái ban đầu của ổ cứng .
4. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 3, hãy thay thế ổ cứng.
5. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 4, hãy thay dây nịt ổ cứng.
6. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 5, hãy thay bo mạch SYS.
F101-4Mô tả:
[F101_4] Lỗi gắn kết phân vùng
[F101_12] Lỗi gắn kết phân vùng

Nguyên nhân:
Mã phụ 4: Phân vùng "/work" bị hỏng.
Mã phụ 12: Lỗi liên kết tệp trong phân vùng "/work"

Biện pháp khắc phục:
1. TẮT nguồn thiết bị và kiểm tra kết nối của ổ cứng. - Kiểm tra đầu nối và dây nịt - Kiểm tra các chân đầu nối của HDD có bị cong không. - Kiểm tra xem có lắp HDD cho thiết bị khác không. - Kiểm tra xem SRAM cho các thiết bị khác chưa được cài đặt.
2. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau bước 1, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Key Backup/Restore và kiểm tra xem từng Key Status có "OK" không. - Nếu không, khôi phục phím (nhấn [Key] và chọn menu, sau đó nhấn [Execute]).
3. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 2, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Recovery F/S →/work, sau đó khởi động lại thiết bị.
4. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 3, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Khởi tạo ổ cứng → /work, sau đó khởi động lại thiết bị.
5. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 4, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD, sau đó cài đặt "System Software (HD data)" với chế độ HS-49 Firmware Update.
Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD.
• Nhật ký Thông báo
• Nhật ký Công việc
• Dữ liệu Spool (In, Nhận Email)
• Mẫu Nếu lỗi vẫn còn sau khi thực hiện bước 5, hãy thực hiện bước 5 sau khi thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-74 HDD -> Hoàn nguyên Trạng thái Ban đầu của Nhà máy HDD.
6. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 5, hãy thay thế ổ cứng.
7. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 6, hãy thay dây nịt ổ cứng.
8. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 7, hãy thay bo mạch SYS.
F101-12Mô tả:
[F101_4] Lỗi gắn kết phân vùng
[F101_12] Lỗi gắn kết phân vùng

Nguyên nhân:
Mã phụ 4: Phân vùng "/work" bị hỏng.
Mã phụ 12: Lỗi liên kết tệp trong phân vùng "/work"

Biện pháp khắc phục:
1. TẮT nguồn thiết bị và kiểm tra kết nối của ổ cứng. - Kiểm tra đầu nối và dây nịt - Kiểm tra các chân đầu nối của HDD có bị cong không. - Kiểm tra xem có lắp HDD cho thiết bị khác không. - Kiểm tra xem SRAM cho các thiết bị khác chưa được cài đặt.
2. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau bước 1, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Key Backup/Restore và kiểm tra xem từng Key Status có "OK" không. - Nếu không, khôi phục phím (nhấn [Key] và chọn menu, sau đó nhấn [Execute]).
3. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 2, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Recovery F/S →/work, sau đó khởi động lại thiết bị.
4. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 3, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Khởi tạo ổ cứng → /work, sau đó khởi động lại thiết bị.
5. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 4, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD, sau đó cài đặt "System Software (HD data)" với chế độ HS-49 Firmware Update.
Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD.
• Nhật ký Thông báo
• Nhật ký Công việc
• Dữ liệu Spool (In, Nhận Email)
• Mẫu Nếu lỗi vẫn còn sau khi thực hiện bước 5, hãy thực hiện bước 5 sau khi thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-74 HDD -> Hoàn nguyên Trạng thái Ban đầu của Nhà máy HDD.
6. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 5, hãy thay thế ổ cứng.
7. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 6, hãy thay dây nịt ổ cứng.
8. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 7, hãy thay bo mạch SYS.
F101-5Mô tả:
Lỗi gắn kết phân vùng

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
1. TẮT nguồn thiết bị và kiểm tra kết nối của ổ cứng. - Kiểm tra đầu nối và dây nịt - Kiểm tra các chân đầu nối của HDD có bị cong không. - Kiểm tra xem có lắp HDD cho thiết bị khác không. - Kiểm tra xem SRAM cho các thiết bị khác chưa được cài đặt.
2. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau bước 1, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Key Backup/Restore và kiểm tra xem từng Key Status có "OK" không. - Nếu không, khôi phục phím (nhấn [Key] và chọn menu, sau đó nhấn [Execute]).
3. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 2, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Recovery F/S →/registration, sau đó khởi động lại thiết bị.
4. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 3, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Khởi tạo ổ cứng →/đăng ký, sau đó khởi động lại thiết bị.
5. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 4, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD, sau đó cài đặt "System Software (HD data)" với chế độ HS-49 Firmware Update.
Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD.
• Nhật ký Thông báo
• Nhật ký Công việc
• Dữ liệu Spool (In, Nhận Email)
• Mẫu Nếu lỗi vẫn còn sau khi thực hiện bước 5, hãy thực hiện bước 5 sau khi thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-74 HDD -> Hoàn nguyên Trạng thái Ban đầu của Nhà máy HDD.
6. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 5, hãy thay thế ổ cứng.
7. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 6, hãy thay dây nịt ổ cứng.
8. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 7, hãy thay bo mạch SYS.
F101-6Mô tả:
Lỗi gắn kết phân vùng

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
1. TẮT nguồn thiết bị và kiểm tra kết nối của ổ cứng. - Kiểm tra đầu nối và dây nịt - Kiểm tra các chân đầu nối của HDD có bị cong không. - Kiểm tra xem có lắp HDD cho thiết bị khác không. - Kiểm tra xem SRAM cho các thiết bị khác chưa được cài đặt.
2. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau bước 1, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Key Backup/Restore và kiểm tra xem từng Key Status có "OK" không. - Nếu không, khôi phục phím (nhấn [Key] và chọn menu, sau đó nhấn [Execute]).
3. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 2, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Recovery F/S →/registration, sau đó khởi động lại thiết bị.
4. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 3, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Khởi tạo ổ cứng →/đăng ký, sau đó khởi động lại thiết bị.
5. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 4, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD, sau đó cài đặt "System Software (HD data)" với chế độ HS-49 Firmware Update.
Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD.
• Nhật ký Thông báo
• Nhật ký Công việc
• Dữ liệu Spool (In, Nhận Email)
• Mẫu Nếu lỗi vẫn còn sau khi thực hiện bước 5, hãy thực hiện bước 5 sau khi thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-74 HDD -> Hoàn nguyên Trạng thái Ban đầu của Nhà máy HDD.
6. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 5, hãy thay thế ổ cứng.
7. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 6, hãy thay dây nịt ổ cứng.
8. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 7, hãy thay bo mạch SYS.
F101-7Mô tả:
Lỗi gắn kết phân vùng

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
1. TẮT nguồn thiết bị và kiểm tra kết nối của ổ cứng. - Kiểm tra đầu nối và dây nịt - Kiểm tra các chân đầu nối của HDD có bị cong không. - Kiểm tra xem có lắp HDD cho thiết bị khác không. - Kiểm tra xem SRAM cho các thiết bị khác chưa được cài đặt.
2. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau bước 1, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Key Backup/Restore và kiểm tra xem từng Key Status có "OK" không. - Nếu không, khôi phục phím (nhấn [Key] và chọn menu, sau đó nhấn [Execute]).
3. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 2, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Recovery F/S →/registration, sau đó khởi động lại thiết bị.
4. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 3, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Khởi tạo ổ cứng →/đăng ký, sau đó khởi động lại thiết bị.
5. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 4, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD, sau đó cài đặt "System Software (HD data)" với chế độ HS-49 Firmware Update.
Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD.
• Nhật ký Thông báo
• Nhật ký Công việc
• Dữ liệu Spool (In, Nhận Email)
• Mẫu Nếu lỗi vẫn còn sau khi thực hiện bước 5, hãy thực hiện bước 5 sau khi thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-74 HDD -> Hoàn nguyên Trạng thái Ban đầu của Nhà máy HDD.
6. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 5, hãy thay thế ổ cứng.
7. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 6, hãy thay dây nịt ổ cứng.
8. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 7, hãy thay bo mạch SYS.
F101-8Mô tả:
Lỗi gắn kết phân vùng

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
1. TẮT nguồn thiết bị và kiểm tra kết nối của ổ cứng. - Kiểm tra đầu nối và dây nịt - Kiểm tra các chân đầu nối của HDD có bị cong không. - Kiểm tra xem có lắp HDD cho thiết bị khác không. - Kiểm tra xem SRAM cho các thiết bị khác chưa được cài đặt.
2. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau bước 1, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Key Backup/Restore và kiểm tra xem từng Key Status có "OK" không. - Nếu không, khôi phục phím (nhấn [Key] và chọn menu, sau đó nhấn [Execute]).
3. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 2, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Recovery F/S →/registration, sau đó khởi động lại thiết bị.
4. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 3, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Khởi tạo ổ cứng →/đăng ký, sau đó khởi động lại thiết bị.
5. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 4, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD, sau đó cài đặt "System Software (HD data)" với chế độ HS-49 Firmware Update.
Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD.
• Nhật ký Thông báo
• Nhật ký Công việc
• Dữ liệu Spool (In, Nhận Email)
• Mẫu Nếu lỗi vẫn còn sau khi thực hiện bước 5, hãy thực hiện bước 5 sau khi thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-74 HDD -> Hoàn nguyên Trạng thái Ban đầu của Nhà máy HDD.
6. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 5, hãy thay thế ổ cứng.
7. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 6, hãy thay dây nịt ổ cứng.
8. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 7, hãy thay bo mạch SYS.
F101-9Mô tả:
Lỗi gắn kết phân vùng

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
1. TẮT nguồn thiết bị và kiểm tra kết nối của ổ cứng. - Kiểm tra đầu nối và dây nịt - Kiểm tra các chân đầu nối của HDD có bị cong không. - Kiểm tra xem có lắp HDD cho thiết bị khác không. - Kiểm tra xem SRAM cho các thiết bị khác chưa được cài đặt.
2. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau bước 1, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Key Backup/Restore và kiểm tra xem từng Key Status có "OK" không. - Nếu không, khôi phục phím (nhấn [Key] và chọn menu, sau đó nhấn [Execute]).
3. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 2, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Recovery F/S →/registration, sau đó khởi động lại thiết bị.
4. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 3, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Khởi tạo ổ cứng →/đăng ký, sau đó khởi động lại thiết bị.
5. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 4, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD, sau đó cài đặt "System Software (HD data)" với chế độ HS-49 Firmware Update.
Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD.
• Nhật ký Thông báo
• Nhật ký Công việc
• Dữ liệu Spool (In, Nhận Email)
• Mẫu Nếu lỗi vẫn còn sau khi thực hiện bước 5, hãy thực hiện bước 5 sau khi thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-74 HDD -> Hoàn nguyên Trạng thái Ban đầu của Nhà máy HDD.
6. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 5, hãy thay thế ổ cứng.
7. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 6, hãy thay dây nịt ổ cứng.
8. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 7, hãy thay bo mạch SYS.
F101-10Mô tả:
Lỗi gắn kết phân vùng

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
1. TẮT nguồn thiết bị và kiểm tra kết nối của ổ cứng. - Kiểm tra đầu nối và dây nịt - Kiểm tra các chân đầu nối của HDD có bị cong không. - Kiểm tra xem có lắp HDD cho thiết bị khác không. - Kiểm tra xem SRAM cho các thiết bị khác chưa được cài đặt.
2. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau bước 1, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Key Backup/Restore và kiểm tra xem từng Key Status có "OK" không. - Nếu không, khôi phục phím (nhấn [Key] và chọn menu, sau đó nhấn [Execute]).
3. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 2, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Recovery F/S →/registration, sau đó khởi động lại thiết bị.
4. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 3, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Khởi tạo ổ cứng →/đăng ký, sau đó khởi động lại thiết bị.
5. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 4, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD, sau đó cài đặt "System Software (HD data)" với chế độ HS-49 Firmware Update.
Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD.
• Nhật ký Thông báo
• Nhật ký Công việc
• Dữ liệu Spool (In, Nhận Email)
• Mẫu Nếu lỗi vẫn còn sau khi thực hiện bước 5, hãy thực hiện bước 5 sau khi thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-74 HDD -> Hoàn nguyên Trạng thái Ban đầu của Nhà máy HDD.
6. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 5, hãy thay thế ổ cứng.
7. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 6, hãy thay dây nịt ổ cứng.
8. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 7, hãy thay bo mạch SYS.
F101-11Mô tả:
Lỗi gắn kết phân vùng

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
1. TẮT nguồn thiết bị và kiểm tra kết nối của ổ cứng. - Kiểm tra đầu nối và dây nịt - Kiểm tra các chân đầu nối của HDD có bị cong không. - Kiểm tra xem có lắp HDD cho thiết bị khác không. - Kiểm tra xem SRAM cho các thiết bị khác chưa được cài đặt.
2. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau bước 1, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Key Backup/Restore và kiểm tra xem từng Key Status có "OK" không. - Nếu không, khôi phục phím (nhấn [Key] và chọn menu, sau đó nhấn [Execute]).
3. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 2, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Recovery F/S →/registration, sau đó khởi động lại thiết bị.
4. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 3, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Khởi tạo ổ cứng →/đăng ký, sau đó khởi động lại thiết bị.
5. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 4, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD, sau đó cài đặt "System Software (HD data)" với chế độ HS-49 Firmware Update.
Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD.
• Nhật ký Thông báo
• Nhật ký Công việc
• Dữ liệu Spool (In, Nhận Email)
• Mẫu Nếu lỗi vẫn còn sau khi thực hiện bước 5, hãy thực hiện bước 5 sau khi thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-74 HDD -> Hoàn nguyên Trạng thái Ban đầu của Nhà máy HDD.
6. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 5, hãy thay thế ổ cứng.
7. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 6, hãy thay dây nịt ổ cứng.
8. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 7, hãy thay bo mạch SYS.
F101-12Mô tả:
Lỗi gắn kết phân vùng

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
1. TẮT nguồn thiết bị và kiểm tra kết nối của ổ cứng. - Kiểm tra đầu nối và dây nịt - Kiểm tra các chân đầu nối của HDD có bị cong không. - Kiểm tra xem có lắp HDD cho thiết bị khác không. - Kiểm tra xem SRAM cho các thiết bị khác chưa được cài đặt.
2. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau bước 1, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Key Backup/Restore và kiểm tra xem từng Key Status có "OK" không. - Nếu không, khôi phục phím (nhấn [Key] và chọn menu, sau đó nhấn [Execute]).
3. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 2, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Recovery F/S →/registration, sau đó khởi động lại thiết bị.
4. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 3, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Khởi tạo ổ cứng →/đăng ký, sau đó khởi động lại thiết bị.
5. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 4, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD, sau đó cài đặt "System Software (HD data)" với chế độ HS-49 Firmware Update.
Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD.
• Nhật ký Thông báo
• Nhật ký Công việc
• Dữ liệu Spool (In, Nhận Email)
• Mẫu Nếu lỗi vẫn còn sau khi thực hiện bước 5, hãy thực hiện bước 5 sau khi thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-74 HDD -> Hoàn nguyên Trạng thái Ban đầu của Nhà máy HDD.
6. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 5, hãy thay thế ổ cứng.
7. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 6, hãy thay dây nịt ổ cứng.
8. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 7, hãy thay bo mạch SYS.
F101-13Mô tả:
Lỗi gắn kết phân vùng

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
1. TẮT nguồn thiết bị và kiểm tra kết nối của ổ cứng. - Kiểm tra đầu nối và dây nịt - Kiểm tra các chân đầu nối của HDD có bị cong không. - Kiểm tra xem có lắp HDD cho thiết bị khác không. - Kiểm tra xem SRAM cho các thiết bị khác chưa được cài đặt.
2. Nếu lỗi vẫn xảy ra sau bước 1, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Key Backup/Restore và kiểm tra xem từng Key Status có "OK" không. - Nếu không, khôi phục phím (nhấn [Key] và chọn menu, sau đó nhấn [Execute]).
3. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 2, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Recovery F/S →/registration, sau đó khởi động lại thiết bị.
4. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 3, hãy thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75 → Khởi tạo ổ cứng →/đăng ký, sau đó khởi động lại thiết bị.
5. Nếu lỗi vẫn còn sau bước 4, hãy thực hiện như sau. - Thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD, sau đó cài đặt "System Software (HD data)" với chế độ HS-49 Firmware Update.
Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ HS-73 Firmware Assist -> Format HDD.
• Nhật ký Thông báo
• Nhật ký Công việc
• Dữ liệu Spool (In, Nhận Email)
• Mẫu Nếu lỗi vẫn còn sau khi thực hiện bước 5, hãy thực hiện bước 5 sau khi thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-74 HDD -> Hoàn nguyên Trạng thái Ban đầu của Nhà máy HDD.
6. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 5, hãy thay thế ổ cứng.
7. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 6, hãy thay dây nịt ổ cứng.
8. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước 7, hãy thay bo mạch SYS.
F102Mô tả:
[F102] Lỗi khởi động ổ cứng
[F103] Hết thời gian truyền ổ cứng
[F104] Lỗi dữ liệu ổ cứng
[F105] Lỗi ổ cứng khác

Nguyên nhân:
F102: Ổ cứng không thể ở trạng thái “Sẵn sàng”. F103: Không thể thực hiện đọc/ghi trong khoảng thời gian đã chỉ định. F104: Phát hiện bất thường trong dữ liệu của HDD. F105: Lỗi ổ cứng khác

Biện pháp khắc phục:
HDD
• Kiểm tra đầu nối và dây nịt
• Kiểm tra xem các chân đầu nối của HDD có bị cong không.
• Thực hiện kiểm tra khu vực xấu (FS-08-9072). Nếu kết quả kiểm tra OK thì phục hồi dữ liệu trong HDD. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng.
F103Mô tả:
[F102] Lỗi khởi động ổ cứng
[F103] Hết thời gian truyền ổ cứng
[F104] Lỗi dữ liệu ổ cứng
[F105] Lỗi ổ cứng khác

Nguyên nhân:
F102: Ổ cứng không thể ở trạng thái “Sẵn sàng”. F103: Không thể thực hiện đọc/ghi trong khoảng thời gian đã chỉ định. F104: Phát hiện bất thường trong dữ liệu của HDD. F105: Lỗi ổ cứng khác

Biện pháp khắc phục:
HDD
• Kiểm tra đầu nối và dây nịt
• Kiểm tra xem các chân đầu nối của HDD có bị cong không.
• Thực hiện kiểm tra khu vực xấu (FS-08-9072). Nếu kết quả kiểm tra OK thì phục hồi dữ liệu trong HDD. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng.
F104Mô tả:
[F102] Lỗi khởi động ổ cứng
[F103] Hết thời gian truyền ổ cứng
[F104] Lỗi dữ liệu ổ cứng
[F105] Lỗi ổ cứng khác

Nguyên nhân:
F102: Ổ cứng không thể ở trạng thái “Sẵn sàng”. F103: Không thể thực hiện đọc/ghi trong khoảng thời gian đã chỉ định. F104: Phát hiện bất thường trong dữ liệu của HDD. F105: Lỗi ổ cứng khác

Biện pháp khắc phục:
HDD
• Kiểm tra đầu nối và dây nịt
• Kiểm tra xem các chân đầu nối của HDD có bị cong không.
• Thực hiện kiểm tra khu vực xấu (FS-08-9072). Nếu kết quả kiểm tra OK thì phục hồi dữ liệu trong HDD. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng.
F105Mô tả:
[F102] Lỗi khởi động ổ cứng
[F103] Hết thời gian truyền ổ cứng
[F104] Lỗi dữ liệu ổ cứng
[F105] Lỗi ổ cứng khác

Nguyên nhân:
F102: Ổ cứng không thể ở trạng thái “Sẵn sàng”. F103: Không thể thực hiện đọc/ghi trong khoảng thời gian đã chỉ định. F104: Phát hiện bất thường trong dữ liệu của HDD. F105: Lỗi ổ cứng khác

Biện pháp khắc phục:
HDD
• Kiểm tra đầu nối và dây nịt
• Kiểm tra xem các chân đầu nối của HDD có bị cong không.
• Thực hiện kiểm tra khu vực xấu (FS-08-9072). Nếu kết quả kiểm tra OK thì phục hồi dữ liệu trong HDD. Nếu kết quả kiểm tra không thành công, hãy thay thế ổ cứng.
F106-0Mô tả:
Lỗi HDD: (Secure HDD Exchange to Normal HDD)

Nguyên nhân:
Ổ cứng bảo mật đã bị thay thế nhầm thành ổ cứng thông thường.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Kiểm tra xem ổ cứng đã được thay thế bằng ổ cứng thông thường chưa. 1. Khởi động thiết bị ở chế độ 4C: Thực hiện chế độ hỗ trợ HS-74 HDD. 2. Kiểm tra loại ổ cứng hiển thị ở phía bên trái của màn hình bảng điều khiển "Loại ổ cứng hiện tại". 1. Trong trường hợp là Ổ cứng thông thường, hãy thay thế nó bằng Ổ cứng bảo mật ban đầu hoặc Ổ cứng bảo mật mới. Lưu ý: Để thay thế bằng lệnh cấm Secure HDD ban đầu, hãy khởi động thiết bị ở chế độ bình thường và sau đó chỉ cần cài đặt lại phần mềm hệ thống nếu có bất kỳ sự cố bất thường nào xảy ra. 2. Trong trường hợp "Secure HDD" Kiểm tra từng mục trong trường Biện pháp cho ổ cứng bên dưới. Nếu vẫn xảy ra lỗi, hãy cài đặt lại phần mềm hệ thống.
HDD
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây đai Làm theo quy trình bên dưới nếu không thấy bất thường trong các mục kiểm tra ở trên.
1. Thực hiện chế độ hỗ trợ HS-74 HDD. -> Hoàn nguyên trạng thái ban đầu của máy chủ HDD
2. Cài đặt lại phần mềm hệ thống. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng. Nếu hoạt động của thiết bị bị vô hiệu hóa sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng.
F106-1Mô tả:
Ổ cứng lỗi (lỗi phát hiện các loại ổ cứng)

Nguyên nhân:
Hard drive type does not public.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Nếu lỗi không được phục hồi sau khi khởi động lại thiết bị hoặc không tìm thấy bất thường trên bất kỳ mục kiểm tra nào đối với ổ cứng, hãy cài đặt lại phần mềm hệ thống.
HDD
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra khai thác
• Thực hiện chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75. Kiểm tra tập tin hệ thống và phục hồi nó nếu cần. Nếu khôi phục không thành công, hãy thay thế ổ cứng. Nếu thiết bị không khởi động ở chế độ Khôi phục hệ thống tệp HS-75, hãy thay thế cả ổ cứng.
• Kiểm tra xem Ổ cứng bảo mật hoặc Ổ cứng thông thường chưa được cài đặt.
1. Thực hiện chế độ hỗ trợ HS-74 HDD.
2. Kiểm tra loại ổ cứng hiển thị trên màn hình bảng điều khiển "Loại ổ cứng hiện tại". Trạng thái bình thường: Ổ cứng an toàn hoặc Ổ cứng thường Trạng thái bất thường: Ổ cứng không xác định Nếu "Ổ cứng không xác định" hiển thị, hãy cài đặt lại phần mềm hệ thống. Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng.Nếu không thể thực hiện bước trên, hãy thay thế ổ cứng.
F106-11Mô tả:
Giấy phép bị hỏng (HDD và SRAM)

Nguyên nhân:
Cả hai giấy phép đã đăng ký trong ổ cứng và SRAM đều bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
Sao lưu dữ liệu Khôi phục dữ liệu sao lưu trong đó lưu trữ tất cả các giấy phép đã kích hoạt với trạng thái mới nhất. Lưu ý: Không thể khôi phục các ứng dụng có giấy phép sử dụng thử từ dữ liệu đã sao lưu. Nếu cần, hãy cài đặt lại các ứng dụng.
Giấy phép
• Nếu không có dữ liệu sao lưu như trên, hãy kích hoạt lại tất cả các giấy phép đã được kích hoạt trên thiết bị này.
• Nếu các chức năng đã được kích hoạt bằng tệp giấy phép xuất, hãy nhập giấy phép đã xuất từ ​​thiết bị chủ của thiết bị.
F106-12Mô tả:
Giấy phép bị hỏng (SRAM)

Nguyên nhân:
Giấy phép đăng ký trong SRAM bị hỏng.
F106-2Mô tả:
Lỗi ổ cứng (Lỗi thao tác tải xuống khóa mã hóa ổ cứng an toàn)

Nguyên nhân:
Tải xuống hoặc kiểm tra tính nhất quán để khóa mã hóa Ổ cứng an toàn không thành công.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Kiểm tra trạng thái khóa mã hóa Secure HDD 1. Thực hiện chế độ hỗ trợ HS-73. 2. Thực hiện "Sao lưu / Khôi phục khóa". 3. Kiểm tra trạng thái của khóa mã hóa Secure HDD trên menu Key Backup/Restore. 4. Sau khi vận hành xong, hãy tắt thiết bị.
• Trong trường hợp cả hai trạng thái ADIKey SRAM/TỪ đều OK Cài đặt lại chương trình cơ sở hệ thống.
• Trong trường hợp trạng thái ADIKey SRAM/Từ không phải là OK Khôi phục khóa mã hóa Secure HDD.
• Trong trường hợp cả hai trạng thái ADIKey SRAM/FROM đều khác với OK Cài đặt lại phần mềm hệ thống.
HDD Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước trên, hãy thay thế HDD. Nếu hoạt động của thiết bị bị vô hiệu hóa sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng.
F106-3Mô tả:
hard drive error

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Thực hiện chế độ hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng, sau đó cài đặt phần mềm hệ thống bằng cách thực hiện chế độ cập nhật Chương trình cơ sở HS-49 -> PHẦN MỀM CHỐNG (Dữ liệu HD). Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng.
• Nhật ký Tin nhắn
• Nhật ký Công việc
• Bộ đệm Dữ liệu (In, Nhận Email)
• Ổ cứng
Mẫu Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng. Nếu hoạt động của thiết bị bị vô hiệu hóa sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng.
F106-4Mô tả:
hard drive error

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Thực hiện chế độ hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng, sau đó cài đặt phần mềm hệ thống bằng cách thực hiện chế độ cập nhật Chương trình cơ sở HS-49 -> PHẦN MỀM CHỐNG (Dữ liệu HD). Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng.
• Nhật ký Tin nhắn
• Nhật ký Công việc
• Bộ đệm Dữ liệu (In, Nhận Email)
• Ổ cứng
Mẫu Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng. Nếu hoạt động của thiết bị bị vô hiệu hóa sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng.
F106-5Mô tả:
hard drive error

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Thực hiện chế độ hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng, sau đó cài đặt phần mềm hệ thống bằng cách thực hiện chế độ cập nhật Chương trình cơ sở HS-49 -> PHẦN MỀM CHỐNG (Dữ liệu HD). Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng.
• Nhật ký Tin nhắn
• Nhật ký Công việc
• Bộ đệm Dữ liệu (In, Nhận Email)
• Ổ cứng
Mẫu Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng. Nếu hoạt động của thiết bị bị vô hiệu hóa sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng.
F106-6Mô tả:
hard drive error

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Thực hiện chế độ hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng, sau đó cài đặt phần mềm hệ thống bằng cách thực hiện chế độ cập nhật Chương trình cơ sở HS-49 -> PHẦN MỀM CHỐNG (Dữ liệu HD). Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng.
• Nhật ký Tin nhắn
• Nhật ký Công việc
• Bộ đệm Dữ liệu (In, Nhận Email)
• Ổ cứng
Mẫu Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng. Nếu hoạt động của thiết bị bị vô hiệu hóa sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng.
F106-7Mô tả:
hard drive error

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Thực hiện chế độ hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng, sau đó cài đặt phần mềm hệ thống bằng cách thực hiện chế độ cập nhật Chương trình cơ sở HS-49 -> PHẦN MỀM CHỐNG (Dữ liệu HD). Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng.
• Nhật ký Tin nhắn
• Nhật ký Công việc
• Bộ đệm Dữ liệu (In, Nhận Email)
• Ổ cứng
Mẫu Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng. Nếu hoạt động của thiết bị bị vô hiệu hóa sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng.
F106-8Mô tả:
hard drive error

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Thực hiện chế độ hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng, sau đó cài đặt phần mềm hệ thống bằng cách thực hiện chế độ cập nhật Chương trình cơ sở HS-49 -> PHẦN MỀM CHỐNG (Dữ liệu HD). Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng.
• Nhật ký Tin nhắn
• Nhật ký Công việc
• Bộ đệm Dữ liệu (In, Nhận Email)
• Ổ cứng
Mẫu Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng. Nếu hoạt động của thiết bị bị vô hiệu hóa sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng.
F106-9Mô tả:
hard drive error

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Thực hiện chế độ hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng, sau đó cài đặt phần mềm hệ thống bằng cách thực hiện chế độ cập nhật Chương trình cơ sở HS-49 -> PHẦN MỀM CHỐNG (Dữ liệu HD). Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng.
• Nhật ký Tin nhắn
• Nhật ký Công việc
• Bộ đệm Dữ liệu (In, Nhận Email)
• Ổ cứng
Mẫu Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng. Nếu hoạt động của thiết bị bị vô hiệu hóa sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng.
F106-10Mô tả:
hard drive error

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Thực hiện chế độ hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng, sau đó cài đặt phần mềm hệ thống bằng cách thực hiện chế độ cập nhật Chương trình cơ sở HS-49 -> PHẦN MỀM CHỐNG (Dữ liệu HD). Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng.
• Nhật ký Tin nhắn
• Nhật ký Công việc
• Bộ đệm Dữ liệu (In, Nhận Email)
• Ổ cứng
Mẫu Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng. Nếu hoạt động của thiết bị bị vô hiệu hóa sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng.
F106-11Mô tả:
hard drive error

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Thực hiện chế độ hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng, sau đó cài đặt phần mềm hệ thống bằng cách thực hiện chế độ cập nhật Chương trình cơ sở HS-49 -> PHẦN MỀM CHỐNG (Dữ liệu HD). Lưu ý: Các mục sau sẽ bị xóa bằng cách thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng.
• Nhật ký Tin nhắn
• Nhật ký Công việc
• Bộ đệm Dữ liệu (In, Nhận Email)
• Ổ cứng
Mẫu Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng. Nếu hoạt động của thiết bị bị vô hiệu hóa sau bước trên, hãy thay thế ổ cứng.
F109-0Mô tả:
Kiểm tra tính năng thống nhất của khóa trên từng dữ liệu chính không thành công.

Nguyên nhân:

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Khởi động lại thiết bị. Nếu không thể phục hồi, hãy cài đặt lại phần mềm theo quy trình sau. 1. Cài đặt cơ sở hệ thống chương trình. 2. Nếu không giải quyết được lỗi sau khi cài đặt chương trình cơ sở hệ thống, hãy cài đặt lại phần mềm hệ thống và chương trình ứng dụng.
SRAM Nếu không thể xóa lỗi SRAM sau khi cài đặt lại phần mềm, hãy thay thế SRAM.
Bo mạch SYS Nếu lỗi không được xóa sau đó (xem ở trên), hãy thay thế bo mạch SYS.
F109-1Mô tả:
Lỗi quán khóa nhất (mã hóa SRAM làm hỏng dữ liệu khóa AES)

Nguyên nhân:
Dữ liệu khóa AES được sử dụng để mã hóa SRAM bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Khởi động lại thiết bị. Nếu không thể phục hồi, hãy cài đặt lại phần mềm theo quy trình sau.
1. Cài đặt cơ sở hệ thống chương trình.
2. Nếu không giải quyết được lỗi sau khi cài đặt chương trình cơ sở hệ thống, hãy cài đặt lại phần mềm hệ thống và chương trình ứng dụng.
F109-2Mô tả:
Lỗi nhất quán khóa (Chữ ký kiểm tra khóa công khai bị hỏng)

Nguyên nhân:
Khóa công khai dữ liệu được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn của tra cứu bị hư hỏng.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Khởi động lại thiết bị. Nếu không thể phục hồi, hãy cài đặt lại phần mềm theo quy trình sau.
1. Cài đặt cơ sở hệ thống chương trình.
2. Nếu không giải quyết được lỗi sau khi cài đặt chương trình cơ sở hệ thống, hãy cài đặt lại phần mềm hệ thống và chương trình ứng dụng.
F109-3Mô tả:
Từ khóa quán bar lỗi nhất (hỏng tham số mã hóa ổ cứng)

Nguyên nhân:
Tham số được sử dụng để mã hóa phân vùng ổ cứng.

Biện pháp khắc phục:
Xác nhận trạng thái khóa mã hóa Kiểm tra thông báo được hiển thị theo chế độ Hỗ trợ HS-73 → Sao lưu / Khôi phục khóa.
Thực hiện các biện pháp được đưa ra trong bảng sau các thông báo được hiển thị trong các trường SRAM và Từ. Lưu ý: Nếu không xóa được lỗi, cần phải cài đặt lại chương trình cơ sở hệ thống và phần mềm hệ thống. (HS- 49 Chế độ cập nhật chương trình cơ sở)
F109-4Mô tả:
Key key error nhất (thiệt hại giấy phép dữ liệu)

Nguyên nhân:
Giấy phép dữ liệu bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
Xác nhận trạng thái khóa mã hóa Kiểm tra thông báo được hiển thị theo chế độ Hỗ trợ HS-73 → Sao lưu / Khôi phục khóa.
Thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp được hiển thị trong bảng bên dưới theo các thông báo được hiển thị trong các trường SRAM và Từ của GIẤY PHÉP [F109_4]. Lưu ý: Nếu không xóa được lỗi, cần cài đặt lại chương trình cơ sở hệ thống và phần mềm hệ thống. (Cập nhật chương trình cơ sở HS-49)
F109-5Mô tả:
Lỗi tính năng thống nhất của khóa (mã hóa khóa cho ổ cứng an toàn bị hỏng)

Nguyên nhân:
Chìa khóa mã hóa cho Secure HDD bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
Xác nhận trạng thái mã hóa khóa mã Kiểm tra thông báo được hiển thị theo chế độ Hỗ trợ HS-73 → Khôi phục sao lưu khóa.
Thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp được hiển thị trong bảng bên dưới các thông báo được hiển thị trong các trường SRAM và Từ của AGLENCKEY [F109_5] / AGLDECKEY [F109_5]. Lưu ý: Nếu không xóa được lỗi, cần cài đặt lại chương trình cơ sở hệ thống và phần mềm hệ thống. (Cập nhật chương trình cơ sở HS-49)
F109-6Mô tả:
Lỗi nhất quán khóa (lỗi mật khẩu quản trị viên để xác thực ổ cứng an toàn)

Nguyên nhân:
Lỗi mật khẩu quản trị viên để xác thực ổ cứng an toàn.

Biện pháp khắc phục:
Xác nhận trạng thái khóa mã hóa Kiểm tra thông báo được hiển thị bởi chế độ Hỗ trợ HS-73 → Khôi phục sao lưu khóa.
Thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp được hiển thị trong bảng bên dưới theo các thông báo được hiển thị trong các trường SRAM và TỪ của Mật khẩu quản trị viên [F109_6]. Lưu ý: Nếu lỗi không được xóa, cần cài đặt lại chương trình cơ sở hệ thống và phần mềm hệ thống. (Chế độ cập nhật chương trình cơ sở HS-49)
F109-7Mô tả:
Lỗi kiểm tra băm của khóa xác thực ADI-HDD

Nguyên nhân:
Lỗi kiểm tra băm của khóa xác thực ADI-HDD

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt Cài đặt phần mềm hệ thống theo quy trình sau: Chế độ hỗ trợ HS-73 → Định dạng ổ cứng → Chế độ cập nhật chương trình cơ sở HS-49 → PHẦN MỀM HỆ THỐNG (Dữ liệu HD) Lưu ý: Sau khi thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-73 → Định dạng ổ cứng, người dùng dữ liệu bị xóa.
F110Mô tả:
[F110] Lỗi giao tiếp giữa CPU hệ thống và CPU máy quét
[F111] Phản hồi máy quét bất thường

Nguyên nhân:
Lỗi giao tiếp giữa CPU hệ thống và CPU máy quét Phản ứng máy quét bất thường

Biện pháp khắc phục:
Khả năng tái tạo TẮT nguồn rồi BẬT lại bằng công tắc nguồn chính.
Kiểm tra phiên bản ROM Kiểm tra phiên bản ROM hệ thống và ROM máy quét trên bảng SYS.
Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch SYS có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây nịt
F111Mô tả:
[F110] Lỗi giao tiếp giữa CPU hệ thống và CPU máy quét
[F111] Phản hồi máy quét bất thường

Nguyên nhân:
Lỗi giao tiếp giữa CPU hệ thống và CPU máy quét Phản ứng máy quét bất thường

Biện pháp khắc phục:
Khả năng tái tạo TẮT nguồn rồi BẬT lại bằng công tắc nguồn chính.
Kiểm tra phiên bản ROM Kiểm tra phiên bản ROM hệ thống và ROM máy quét trên bảng SYS.
Kiểm tra bo mạch
• Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch SYS có bị đoản mạch hoặc hở mạch không.
• Kiểm tra đầu nối
• Kiểm tra dây nịt
F115Mô tả:
[F115] Lỗi hết thời gian tín hiệu S-VDEN BẬT
[F116] Lỗi hết thời gian tín hiệu
S-VDEN TẮT [F117] Lỗi hết thời gian tín hiệu S-VDEN BẬT (mặt sau)
[F118] S-VDEN TẮT (mặt sau) ) lỗi hết thời gian tín hiệu

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ RADF/DSDF Công việc quét chưa hoàn thành bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Khả năng tái tạo TẮT nguồn rồi BẬT lại để kiểm tra hiện tượng xảy ra.
Đầu nối / Dây điện
• Kiểm tra xem đầu nối chung (J12) giữa DF và thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc chốt của nó bị biến dạng không.
• Kiểm tra xem đầu nối bo mạch SYS (CN122) và bo mạch PC điều khiển DSDF / đầu nối bo mạch PC điều khiển RADF (CN71) có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các bó dây giữa bo mạch SYS và đầu nối khớp nối và giữa đầu nối khớp nối và bo mạch PC điều khiển DSDF / bo mạch PC điều khiển RADF có bình thường không. Nếu dây nịt có bất kỳ vết trầy xước nào trên chúng, bị hở mạch, bị kẹt ở bất kỳ đâu hoặc chốt của chúng bị biến dạng, hãy thay thế chúng.
Bo mạch SYS Thay thế bo mạch.
Bo mạch PC điều khiển RADF / bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch. Sau khi bo mạch PC điều khiển DSDF đã được thay thế, hãy thực hiện FS-05-3210.
F116Mô tả:
[F115] Lỗi hết thời gian tín hiệu S-VDEN BẬT
[F116] Lỗi hết thời gian tín hiệu
S-VDEN TẮT [F117] Lỗi hết thời gian tín hiệu S-VDEN BẬT (mặt sau)
[F118] S-VDEN TẮT (mặt sau) ) lỗi hết thời gian tín hiệu

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ RADF/DSDF Công việc quét chưa hoàn thành bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Khả năng tái tạo TẮT nguồn rồi BẬT lại để kiểm tra hiện tượng xảy ra.
Đầu nối / Dây điện
• Kiểm tra xem đầu nối chung (J12) giữa DF và thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc chốt của nó bị biến dạng không.
• Kiểm tra xem đầu nối bo mạch SYS (CN122) và bo mạch PC điều khiển DSDF / đầu nối bo mạch PC điều khiển RADF (CN71) có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các bó dây giữa bo mạch SYS và đầu nối khớp nối và giữa đầu nối khớp nối và bo mạch PC điều khiển DSDF / bo mạch PC điều khiển RADF có bình thường không. Nếu dây nịt có bất kỳ vết trầy xước nào trên chúng, bị hở mạch, bị kẹt ở bất kỳ đâu hoặc chốt của chúng bị biến dạng, hãy thay thế chúng.
Bo mạch SYS Thay thế bo mạch.
Bo mạch PC điều khiển RADF / bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch. Sau khi bo mạch PC điều khiển DSDF đã được thay thế, hãy thực hiện FS-05-3210.
F117Mô tả:
[F115] Lỗi hết thời gian tín hiệu S-VDEN BẬT
[F116] Lỗi hết thời gian tín hiệu
S-VDEN TẮT [F117] Lỗi hết thời gian tín hiệu S-VDEN BẬT (mặt sau)
[F118] S-VDEN TẮT (mặt sau) ) lỗi hết thời gian tín hiệu

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ RADF/DSDF Công việc quét chưa hoàn thành bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Khả năng tái tạo TẮT nguồn rồi BẬT lại để kiểm tra hiện tượng xảy ra.
Đầu nối / Dây điện
• Kiểm tra xem đầu nối chung (J12) giữa DF và thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc chốt của nó bị biến dạng không.
• Kiểm tra xem đầu nối bo mạch SYS (CN122) và bo mạch PC điều khiển DSDF / đầu nối bo mạch PC điều khiển RADF (CN71) có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các bó dây giữa bo mạch SYS và đầu nối khớp nối và giữa đầu nối khớp nối và bo mạch PC điều khiển DSDF / bo mạch PC điều khiển RADF có bình thường không. Nếu dây nịt có bất kỳ vết trầy xước nào trên chúng, bị hở mạch, bị kẹt ở bất kỳ đâu hoặc chốt của chúng bị biến dạng, hãy thay thế chúng.
Bo mạch SYS Thay thế bo mạch.
Bo mạch PC điều khiển RADF / bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch. Sau khi bo mạch PC điều khiển DSDF đã được thay thế, hãy thực hiện FS-05-3210.
F118Mô tả:
[F115] Lỗi hết thời gian tín hiệu S-VDEN BẬT
[F116] Lỗi hết thời gian tín hiệu
S-VDEN TẮT [F117] Lỗi hết thời gian tín hiệu S-VDEN BẬT (mặt sau)
[F118] S-VDEN TẮT (mặt sau) ) lỗi hết thời gian tín hiệu

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ RADF/DSDF Công việc quét chưa hoàn thành bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Khả năng tái tạo TẮT nguồn rồi BẬT lại để kiểm tra hiện tượng xảy ra.
Đầu nối / Dây điện
• Kiểm tra xem đầu nối chung (J12) giữa DF và thiết bị có bị ngắt kết nối hoặc chốt của nó bị biến dạng không.
• Kiểm tra xem đầu nối bo mạch SYS (CN122) và bo mạch PC điều khiển DSDF / đầu nối bo mạch PC điều khiển RADF (CN71) có bị ngắt kết nối không.
• Kiểm tra xem các bó dây giữa bo mạch SYS và đầu nối khớp nối và giữa đầu nối khớp nối và bo mạch PC điều khiển DSDF / bo mạch PC điều khiển RADF có bình thường không. Nếu dây nịt có bất kỳ vết trầy xước nào trên chúng, bị hở mạch, bị kẹt ở bất kỳ đâu hoặc chốt của chúng bị biến dạng, hãy thay thế chúng.
Bo mạch SYS Thay thế bo mạch.
Bo mạch PC điều khiển RADF / bo mạch PC điều khiển DSDF Thay thế bo mạch. Sau khi bo mạch PC điều khiển DSDF đã được thay thế, hãy thực hiện FS-05-3210.
F11AMô tả:
Lỗi giao tiếp giữa bo mạch SYS và bo mạch CCD

Nguyên nhân:
Lỗi giao tiếp giữa bo mạch SYS và bo mạch CCD

Biện pháp khắc phục:
Khả năng tái tạo TẮT nguồn rồi BẬT lại để kiểm tra hiện tượng xảy ra.
Bo mạch SYS
• Kiểm tra xem các đầu nối của bo mạch CCD và bo mạch SYS có bị ngắt kết nối hoặc các bó dây có bị hở mạch không. (CN120, CN001)
• Kiểm tra xem có gì bất thường trong bo mạch SYS không.
F11BMô tả:
Lỗi giao tiếp giữa bảng SYS và mô-đun DSDF-CCD

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ liên quan đến hệ thống quét (DSDF) Lỗi giao tiếp giữa bảng SYS và mô-đun DSDF-CCD

Biện pháp khắc phục:
Khả năng tái tạo TẮT nguồn rồi BẬT lại để kiểm tra hiện tượng xảy ra.
Bo mạch SYS
• Kiểm tra đầu nối (CN129) của bo mạch SYS.
• Kiểm tra bảng SYS (IC26).
• Thay bo mạch SYS.
Cáp HDMI Kiểm tra xem cáp HDMI (CN78 và CN90) đã được kết nối đúng chưa.
Bo mạch DSDF I/F
• Kiểm tra xem bo mạch DSDF I/F có được lắp đúng cách vào bo mạch SYS không.
• Kiểm tra đầu nối (CN89) của bo mạch DSDF I/F.
• Kiểm tra xem các đầu nối trên bo mạch DSDF I/F có bị ngắt kết nối khỏi bo mạch PC điều khiển DSDF hoặc các dây nịt có bị hở mạch không. Sửa nếu có.
• Kiểm tra bo mạch DSDF I/F (IC6, IC9, IC204).
• Thay bo mạch DSDF I/F.
Đầu nối
• Kiểm tra xem các đầu nối của bo mạch SYS và bo mạch PC điều khiển DSDF có được kết nối đúng cách không.
• Thay dây nịt.
Mô-đun DSDF-CCD
• Kiểm tra xem các đầu nối của mô-đun DSDF-CCD và bo mạch PC điều khiển DSDF có được kết nối đúng cách không.
• Kiểm tra để chắc chắn rằng không có bất thường trong mô-đun DSDF-CCD.
F120Mô tả:
bất thường cơ sở dữ liệu

Nguyên nhân:
Cuộc gọi dịch vụ khác Cơ sở dữ liệu không hoạt động bình thường.

Biện pháp khắc phục:
Cài đặt
1. Kiểm tra để đảm bảo không còn công việc nào và xây dựng lại cơ sở dữ liệu. (Chế độ khôi phục hệ thống tệp HS-75 -> Khởi tạo cơ sở dữ liệu -> LDAP DB và Log DB (Job,Msg). 2.
Nếu không khôi phục được lỗi, hãy cài đặt lại phần mềm hệ thống. (Chế độ cập nhật chương trình cơ sở HS-49 -> Phần mềm hệ thống (Dữ liệu HD))
Lưu ý:
• Nếu bạn xây dựng lại cơ sở dữ liệu với một công việc còn lại, hãy xóa nó sau khi hoàn tất to
• Khi thực hiện "Xây dựng lại tất cả cơ sở dữ liệu", tất cả dữ liệu bao gồm thông tin nhật ký/người dùng/vai trò chơi/nhóm/bộ phận và địa chỉ dữ liệu bị xóa. lưu dữ liệu trước, chúng sẽ khôi phục lại bằng cách khôi phục chúng sau khi xây dựng lại cơ sở dữ liệu.
F121Mô tả:
Cơ sở dữ liệu bất thường (cơ sở dữ liệu quản lý thông tin người dùng)

Nguyên nhân:
Đăng nhập sau khi khởi động không thành công ở bất kỳ chế độ khởi động nào do cơ sở dữ liệu quản lý người dùng bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra để đảm bảo không còn công việc nào và xây dựng lại cơ sở dữ liệu.
2. Xóa dữ liệu theo quy trình sau: HS-75 Chế độ khôi phục tệp hệ thống → Khởi tạo cơ sở dữ liệu → Cơ sở dữ liệu LDAP (Lưu ý rằng tất cả dữ liệu người dùng, vai trò, nhóm và kế hoạch thanh toán sẽ bị xóa.) 3. Nếu lỗi không khôi phục được, hãy cài đặt
lại phần mềm hệ thống. (Chế độ cập nhật chương trình cơ sở HS-49 -> Phần mềm hệ thống (dữ liệu HD))
Lưu ý:
• Nếu bạn xây dựng lại cơ sở dữ liệu với một công việc còn lại, hãy xóa nó sau khi hoàn tất to.
• Khi thực hiện "Dựng lại tất cả cơ sở dữ liệu", tất cả dữ liệu bao gồm thông tin nhật ký/người dùng/vai trò chơi/nhóm/bộ phận và địa chỉ sổ địa chỉ sẽ bị xóa dữ liệu.Nếu bạn sao lưu dữ liệu trước đó, chúng sẽ được khôi phục bằng cách khôi phục chúng sau khi xây dựng lại cơ sở dữ liệu.
F122Mô tả:
Cơ sở dữ liệu bất thường (cơ sở dữ liệu quản lý nhật ký tin nhắn/công việc)

Nguyên nhân:
Đăng nhập sau khi khởi động không thành công ở bất kỳ chế độ khởi động nào do cơ sở dữ liệu quản lý nhật ký bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra để đảm bảo không còn công việc nào và xây dựng lại cơ sở dữ liệu.
2. Xóa dữ liệu theo quy trình sau: HS-75 Chế độ khôi phục tệp hệ thống → Khởi tạo cơ sở dữ liệu → Cơ sở dữ liệu nhật ký (công việc và thư) (Lưu ý rằng tất cả nhật ký công việc và thư sẽ bị xóa.) 3. Nếu lỗi không khôi phục được
, hãy cài đặt lại phần mềm hệ thống. (Chế độ cập nhật chương trình cơ sở HS-49 → Phần mềm hệ thống (dữ liệu HD))
Lưu ý:
• Nếu bạn xây dựng lại cơ sở dữ liệu với một công việc còn lại, hãy xóa nó sau khi hoàn thành .
• Khi thực hiện "Dựng lại tất cả cơ sở dữ liệu", tất cả dữ liệu bao gồm thông tin nhật ký/người dùng/vai trò chơi/nhóm/bộ phận và địa chỉ sổ địa chỉ sẽ bị xóa dữ liệu.Nếu bạn sao lưu dữ liệu trước đó, chúng sẽ được khôi phục bằng cách khôi phục chúng sau khi xây dựng lại cơ sở dữ liệu.
F124Mô tả:
Cơ sở dữ liệu bất thường (lỗi làm hỏng cơ sở dữ liệu quản lý ứng dụng)

Nguyên nhân:
Cơ sở dữ liệu quản lý ứng dụng bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
1. Thực hiện chế độ khôi phục Hệ thống tệp HS-75 > Khởi tạo DB → AppMgmt DB rồi xóa tệp nhật ký. Lưu ý: Tất cả thông tin ứng dụng sẽ bị xóa.
2. Nếu lỗi không khắc phục được, hãy cài đặt lại phần mềm của hệ thống. (Chế độ cập nhật chương trình cơ sở HS-49 > Phần mềm hệ thống (dữ liệu HD))
F125Mô tả:
Cơ sở dữ liệu bất thường (lỗi làm hỏng HomeScreen DB)

Nguyên nhân:
HomeScreen DB bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
1. Thực hiện chế độ khôi phục Hệ thống tệp HS-75 > Khởi tạo DB → HomeScreen DB rồi xóa tệp nhật ký.
2. Nếu lỗi không khắc phục được, hãy cài đặt lại phần mềm của hệ thống. (Chế độ cập nhật chương trình cơ sở HS-49 > Phần mềm hệ thống (dữ liệu HD))
F126Mô tả:
Cơ sở dữ liệu bất thường (Lỗi làm hỏng JobHistory DB)

Nguyên nhân:
JobHistory DB bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
1. Thực hiện chế độ khôi phục Hệ thống tệp HS-75 > Khởi tạo DB → JobHistory DB và sau đó xóa tệp nhật ký.
2. Nếu lỗi không khắc phục được, hãy cài đặt lại phần mềm của hệ thống. (Chế độ cập nhật chương trình cơ sở HS-49 > Phần mềm hệ thống (dữ liệu HD))
F127Mô tả:
Cơ sở dữ liệu bất thường (lỗi làm hỏng cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép ứng dụng)

Nguyên nhân:
Cơ sở dữ liệu bị hỏng quản lý giấy phép ứng dụng bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
1. Thực hiện chế độ khôi phục Hệ thống tệp HS-75 > Khởi tạo DB → AppLicense DB rồi xóa tệp nhật ký.
2. Nếu lỗi không khắc phục được, hãy cài đặt lại phần mềm của hệ thống. (Chế độ cập nhật chương trình cơ sở HS-49 > Phần mềm hệ thống (dữ liệu HD))
F128Mô tả:
Thiệt hại cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép

Nguyên nhân:
Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép được lưu trữ trong ổ cứng đã bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
Khởi động lại thiết bị. Khi lỗi 71E0 xuất hiện, hãy giải quyết sự cố. Nếu xuất hiện lại lỗi F128, hãy thực hiện quy trình sau. (1) Open HS-[75 Khôi phục hệ thống tệp]-[Khởi tạo DB]. (2) Chỉ chọn [ULM DB] và nhấn [OK]. (3) Khởi động lại thiết bị. Khi lỗi 71E0 xuất hiện, hãy giải quyết sự cố.
F130Mô tả:
Địa chỉ MAC không hợp lệ

Nguyên nhân:
Lỗi này xảy ra khi 3 byte trên cùng địa chỉ MAC không phải là "00" "80" "91".

Biện pháp khắc phục:
Lỗi cài đặt này xảy ra khi 3 byte trên cùng địa chỉ MAC không phải là "00" "80" "91".
Table SYS Replace table SYS
F131Mô tả:
Lỗi làm hỏng tập tin cài đặt bộ lọc

Nguyên nhân:
Chức năng bộ lọc không hoạt động bình thường do tệp dành cho cài đặt bộ lọc bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
1. Kiểm tra bad sector của HDD (FS-08-9072). Nếu kết quả là "NG", hãy thay ổ cứng. Lưu ý: Có thể mất hơn 30 phút để hoàn tất kiểm tra.
2. Thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng, sau đó cài đặt lại phần cứng ổ cứng. Lưu ý: Dữ liệu người dùng sẽ bị xóa khi thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng.
F140Mô tả:
Định dạng ASIC bất thường

Nguyên nhân:
Định dạng ASIC không thành công khi định dạng phần mềm

Biện pháp khắc phục:
Bo Mạch SYS
• Kiểm tra đầu nối (CN129) Kiểm tra xem đầu nối có bị ngắt kết nối không, các đầu cuối có bị gập lại hoặc có bất kỳ vật lạ nào không. (Khi bo mạch DSDF I/F được cài đặt, hãy gỡ bỏ nó ra để thực hiện kiểm tra.)
• Kiểm tra bo mạch Kiểm tra cả mặt trước và mặt sau của bo mạch nếu có bất thường như vết bẩn, vật lạ hoặc vết xước xung quanh IC29 (chỉ xuất hiện trong Hình bên dưới).
F150Mô tả:
Mất điện trong chế độ sản xuất

Nguyên nhân:
Khi mất điện xảy ra trong chế độ sản xuất, mã lỗi này sẽ xuất hiện ở lần khởi động tiếp theo.

Biện pháp khắc phục:
TẮT NGUỒN rồi BẬT LẠI.
F200Mô tả:
Đã tắt tùy chọn Ghi đè dữ liệu (GP-1070)

Nguyên nhân:
Đã tắt tùy chọn Ghi đè dữ liệu (GP-1070)

Biện pháp khắc phục:
Thực hiện FS-08-3840 để cài đặt Data Overwrite Enabler (GP-1070).
F350Mô tả:
Bảng SYS bất thường

Nguyên nhân:
Dịch vụ liên quan đến bảng SYS gọi bất thường

Biện pháp khắc phục:
Bo Mạch SYS Kiểm tra bo mạch
Sự kiện kết hợp của phiên bản chỉnh sửa
• Kiểm tra sự kết hợp của phiên bản chỉnh sửa của phần điều chỉnh hệ thống, phần mềm hệ thống, phần khởi động cơ và phần điều khiển máy quét.
• Cài đặt lại chương trình cơ sở của sự hợp nhất chính xác.
F400Mô tả:
Quạt làm mát bo mạch SYS bất thường

Nguyên nhân:
Quạt làm mát bo mạch SYS bất thường

Biện pháp khắc phục:
Quạt làm mát bo mạch SYS Kiểm tra xem quạt có quay bình thường không. Nếu không, hãy kiểm tra xem có vật lạ nào bị đánh vào không.
Bảng SYS Kiểm tra đầu nối (CN117) và đầu nối lại.
F410Mô tả:
sức mạnh bất thường

Nguyên nhân:
Lỗi này xảy ra khi trạng thái của LSI được gắn trên bo mạch SYS trở thành lỗi do nguồn điện bất thường. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại khi xảy ra sự cố lần đầu tiên; tuy nhiên, lịch sử lỗi sẽ không còn khi quá trình khởi động lại được thực hiện tự động. Mã lỗi này xuất hiện nếu lỗi xảy ra liên tục.

Biện pháp khắc phục:
Kiểm tra cáp nguồn xem cáp nguồn có được cắm chắc chắn hay không.
Trang web của người dùng
• Không cắm bất kỳ dây cáp nào cho các thiết bị khác vào ổ cắm mà thiết bị được kết nối.
• Phải sử dụng cáp nguồn đi kèm với thiết bị mà không sử dụng bất kỳ loại cáp kéo dài nào.
• Bảo đảm sử dụng ổ cắm cách xa ổ cắm mà thiết bị, chẳng hạn như máy điều hòa không khí hoặc máy tính, sử dụng một lượng điện lớn được kết nối.
Bo mạch
• Bộ nguồn
• Bo mạch SYS
F510Mô tả:
Lỗi bắt đầu ứng dụng

Nguyên nhân:
Ứng dụng không khởi động được.

Biện pháp khắc phục:
1. Khởi động lại.
2. Nếu vẫn chưa khôi phục được, hãy cài đặt lại phần mềm hệ thống.
3. Nếu vẫn còn sau bước 2, hãy thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng, sau đó cài đặt lại phần mềm hệ thống. Dữ liệu người dùng sẽ bị xóa khi chế độ Hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng được thực hiện.
F520Mô tả:
Lỗi khởi động hệ điều hành

Nguyên nhân:
Hệ điều hành không khởi động được.

Biện pháp khắc phục:
1. Khởi động lại.
2. Nếu vẫn chưa khôi phục được, hãy cài đặt lại phần mềm hệ thống.
3. Nếu nó vẫn tồn tại ở sau bước 2, hãy thực hiện Khôi phục hệ thống tệp HS-75 -> Kiểm tra F/S. Nếu có một phân vùng bị lỗi, hãy phục hồi nó trong Recovery F/S. Nếu phân vùng không được phục hồi, hãy định dạng nó bằng cách tạo ổ cứng.
4. Khởi động lại thiết bị. Xác nhận rằng thiết bị đã khởi động bình thường. Nếu không được, hãy thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng, sau đó cài đặt lại phần mềm hệ thống.
Lưu ý:
• Dữ liệu người dùng sẽ bị xóa khi thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-73 -> Định dạng ổ cứng.
• Dữ liệu người dùng sẽ bị xóa khi HS-73 Assist mode -> Format HDD được thực hiện.
F521Mô tả:
Tra cứu toàn bộ error error

Nguyên nhân:
Dữ liệu chương trình không được xác thực.

Biện pháp khắc phục:
Khởi động lại thiết bị. Nếu lỗi không được giải quyết sau khi khởi động lại thiết bị, hãy cài đặt lại phần mềm như sau.
• Phần mềm hệ thống, chương trình ứng dụng, Engine firmware, Scanner firmware, FAX firmware (GD-1370)
F550Mô tả:
Lỗi phân vùng mã hóa

Nguyên nhân:
Partition code could not read and write.

Biện pháp khắc phục:
• Khôi phục khóa mã hóa bằng chế độ Hỗ trợ HS-73 -> Sao lưu/Khôi phục khóa.
F600Mô tả:
Cập nhật chương trình cơ sở bị lỗi

Nguyên nhân:
Phần rút lui không được cập nhật.

Biện pháp khắc phục:
1. Thực hiện chế độ Hỗ trợ HS-73 -> Xóa Cờ lỗi khi Cài đặt Phần mềm.
2. Cài đặt lại phần xóa trong lỗi hiển thị trên màn hình lỗi F600.
F700Mô tả:
override error

Nguyên nhân:
Ghi đè không thành công.

Biện pháp khắc phục:
• Nếu cuộc gọi dịch vụ xảy ra sau khi khởi động lại, hãy thay thế ổ cứng
F800Mô tả:
Error date

Nguyên nhân:
Các vấn đề năm 2038

Biện pháp khắc phục:
Đặt lại ngày và yêu cầu quản trị viên đặt ngày và giờ.
1. Thực hiện chế độ xóa HS-76 SRAM -> Đặt lại Ngày và Giờ.
2. Yêu cầu quản trị viên đặt ngày giờ.
F900Mô tả:
Default base repair information information

Nguyên nhân:
Thông tin mô hình bị hỏng.

Biện pháp khắc phục:
Khôi phục thông tin máy chủ bằng quy trình sau.
1. Thực hiện chế độ xóa SRAM HS-76 -> Khởi tạo lại SRAM.
2. Sau khi vận hành xong, hãy tắt thiết bị. * Nếu nó không được phục hồi, hãy thực hiện các quy trình sau.
3. Thực hiện chế độ HS-73 Assist -> Key Backup/Restore.
4. Nhấn [Key] hai lần.
5. Kiểm tra xem sao chép từ khóa sang SRAM chưa được chọn.
6. Kích [Thực thi].
7. Khi quá trình Khôi phục từ khóa hoàn tất, "Thành công" xuất hiện ở phía bên tay phải của [Khóa] Từ khóa.
8. Sau khi vận hành xong, hãy tắt thiết bị.
F901Mô tả:
lỗi giao tiếp

Nguyên nhân:
• Thông báo mạch LGC bị hỏng.
• Bo mạch LGC không tương thích với kiểu thiết bị được cài đặt.

Biện pháp khắc phục:
Dây điện Kiểm tra tất cả các đầu nối và dây điện được kết nối với mạch LGC.
Bo mạch LGC Kiểm tra xem bo mạch LGC tương ứng với loại thiết bị chưa được cài đặt. Kiểm tra xem nhãn màu của bảng LGC (được chỉ ra trong hình có mũi tên) có tương ứng với kiểu thiết bị (được chỉ định trên nhãn xếp hạng) hay không. 20ppm: Trắng 25ppm: Hồng 30ppm: Xanh lam 35ppm: Vàng 45ppm: Xanh lục 50ppm: Đỏ
• Vị trí của nhãn cần kiểm tra Nếu chúng không tương thích chính xác, hãy thay bảng LGC bằng đúng bảng bằng cách tham khảo các quy trình được mô tả bên dưới.

>> Xem Thêm: Bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba 2518A

Bạn có thể tìm thấy tất cả các mã lỗi – Error Code của máy photocopy Toshiba 3018A trong bảng mã mà VIDO cung cấp bên trên, gồm có các mã lỗi như:

Bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba 3018A
Bảng mã lỗi máy photocopy Toshiba 3018A

Danh sách các mã lỗi mà VIDO đã tổng hợp của máy photo Toshiba 3018A

Phần 1:

– C010, C040, C150, C160, C180, C1A0, C010, C040, C130, C140, C150, C160, C180, C1A0, C1B0, C260, C262, C270, C280, C290, C3D0, C3D1, C3D2, C411, C412, C443, C444, C445, C447, C449, C452, C450.

– C4B0, C4C0, C550, C551, C552, C553, C554, C580, C5A0, C5A1, C730, C7B0, C8C0, C8E0, C911, C916, C940, C970, CA10, CA20, CB00, CB01, CB10, CB11, CB13, CB14, EAFE, CB15, CB30, CB30, EAFC, CB31.

– EAFD, CB40, CB40, CB50, CB50, CB51, CB51, EAFB, CB60, CB80, CB80, CB81, CB82, CB83, CB84, CB92, CB93, CB94, CB95, CBA0, CBB0, CBC0, CBE0, CC02, CC20, CC30, CC31, CC41, CC51, CC51, CC52.

– CC54, CC60, CC61, CC61, CC71, CC72, CC80, CC80, CC93, CC94, CCF1, CDE0, CE00, CE00, CE50, CE90, CF10, E010, E020, E030, E061, E062, E063, E064, E065, E090, E0A0, E110, E120, E130, E140.

Phần 2:

– E150, E160, E190, E200, E210, E220, E310, E3D0, E340, E300, E3C0, E330, E320, E3E0, E350, E360, E410, E420, E430, E440, E450, E480, E490, E510, E520, E550, E551, E552, E570, E580, E712, E712, E714.

– E714, E717, E718, E721, E721, E722, E722, E724, E724, E725, E725, E726, E726, E727, E729, E72A, E731, E731, E762, E769, E770, E771, E774, E775, E777, E860, E860, E870, E910, E920, E930, E940, E9F0.

– EA10, EA10, EA20, EA20, EA21, EA22, EA23, EA24, EA25, EA25, EA26, EA26, EA27, EA28, EA29, EA2A, EA2B, EA2C, EA2D, EA2E, EA31, EA31, EA32, EA32, EA40, EA40, EA50, EA50, EA60, EA70, EA90, EA90.

– EAB0, EAB1, EAD0, EAE0, EAF1, EAF2, EAFA, EB30, EB50, EB60, ED10, ED11, ED13, ED14, ED15, ED16, EF10, EF11, EF12, EF13, EF14, EF15, EF16, EF17, EF18, EF19, EF20, F040, F070, F071, F074, F090.

Phần 3:

– F100-0, F100-1, F100-2, F100-3, F100-4, F101-0, F101-1, F101-2, F101-3, F101-4, F101-12, F101-5, F101-6, F101-7, F101-8, F101-9, F101-10, F101-11, F101-12, F101-13, F102, F103, F104, F105, F106-0, F106-1.

– F106-11, F106-12, F106-2, F106-3, F106-4, F106-5, F106-6, F106-7, F106-8, F106-9, F106-10, F106-11, F109-0, F109-1, F109-2, F109-3, F109-4, F109-5, F109-6, F109-7, F110, F111, F115, F116, F117.

 – F118, F11A, F11B, F120, F121, F122, F124, F125, F126, F127, F128, F130, F131, F140, F150, F200, F350, F400, F410, F510, F520, F521, F550, F600, F700, F800, F900, F901.

Mong rằng các kỹ thuật viên có thể dựa vào bảng mã lỗi máy photocopy này tiện lợi hơn trong việc khắc phục các lỗi hàng ngày, Có gì góp ý mọi người có thể comment góp ý giúp VIDO nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0902.885.042

Zalo Chat