Phần mềm cho kỹ thuật viên

Tin học VIDO tổng hợp các phần mềm dành cho kỹ thuật viên hỗ trợ rất nhiều trong việc cài đặt và sữa chữa máy móc của khác.

 Windows Update Blocker Wub – giúp tắt windown update vĩnh viễn

Tải Windows Update Blocker Wub
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

KMS Pic Cô – hỗ trợ cho Win và Office để có thể sử dụng

Tải KMS Pic Cô v10.1.5.FINAL
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài
Tải KMS Pic Cô Portable
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

Công cụ Ac ti ve Off và Win 10 AIO v3.1.2

Tải Acti Off và Win 10 AIO v3.1.2
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

AIO Acti Office 10 – 11 Full

Tải AIO Acti Office 10 - 11 Full
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

Hỗ trợ kích hoạt Win và Off

Tải Kích hoạt Win và Off
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

NET Framework – Công Cụ Cài Trọn Bộ 3.5 Đến 7.0 Mới Nhất

Tải NET Framework
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

EasyDriver – Phần Mềm Tự Động Cài Driver Offline Tốt Nhất

Tải EasyDriver Win 7 32bit
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài
Tải EasyDriver Win 7 64bit
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài
Tải EasyDriver Win 8 32bit
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài
Tải EasyDriver Win 8 64bit
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài
Tải EasyDriver Win 10 32bit
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài
Tải EasyDriver Win 10 64bit
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

DLC Boot – bộ công cụ đa năng như: tạo USB cứu hộ máy tính, phân vùng ổ đĩa,… cùng rất nhiều phần mềm hỗ trợ khác

Tải DLC Boot 2015
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài
Tải DLC Boot 2019
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

NHV BOOT – bộ công cụ cứu hộ máy tính, với rất nhiều tính năng tuyệt vời

Tải NHV BOOT 2021 Standard
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài
Tải NHV Boot 2023 Extreme
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

VMware Workstation – Phần Mềm Tạo Máy Ảo Chuyên Nghiệp– Phần Mềm Tạo Máy Ảo Chuyên Nghiệp

Tải VMware Workstation
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

Bootice – phần mềm quản lý phân vùng hệ thống

Tải Bootice
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

DriveProtect – phần mềm đóng băng ổ cứng đi dộng và USB nhằm tránh các mã độc

Tải DriveProtect
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

Driver Intel AIO – chứa bộ cài đặt driver của Intel

Tải Driver Intel AIO
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

EasyBCD – phần mềm giúp thiết lập hay thay đổi hệ thống của máy tính từ ổ cứng, USB hoặc ổ đĩa ảo,…

Tải EasyBCD
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

HWMonitor – giúp theo dõi và giám sát phần cứng của máy tính

Tải HWMonitor
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

Kaspersky Virus Removal Tool – phần mềm quét và diệt vyrus miễn phí.

Tải Kaspersky Virus Removal Tool
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

Partition Wizard 10 – phần mềm giúp quản lý và phân vùng ổ cực

Tải Partition Wizard 10
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

Fake-Device – phần mềm thay đổi thông tin phần cứng máy tính

Tải Fake Device
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

OEM Info Tool – phần mềm thay đổi thông tin OEm trên máy tinh

Tải OEM Info Tool
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

Hash It – phần mềm kiểm tra tính toàn ven của tập tin khi tải file từ trên mạng về.

Tải Hash It
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài

Bypass Win 11 – giúp máy cấu hình thấp nâng cấp từ Win 10 lên Win 11

Tải Bypass Win 11
Link tải Link tải là link google drive. Mọi người tải về, pass giải nén là mayphotocopyvido.com nhé
Download

Hướng Dẫn
Mọi người truy cập và làm theo từng bước để cài được phần mềm nhé.

Hướng dẫn cài